Kto v skutočnosti ukradol slávny Carlton? Sú Eseťáci naozaj takí nedotknuteľní, že si môžu dovoliť úplne všetko?

Bratislava 28. januára 2019 (HSP/Foto:Flickr)

 

Denník SME uverejnil koncom roka článok plný neprávd a ohovárania, v ktorom spolumajiteľa Carltonu Erika Mikurčíka, ktorého jeho partneri z firmy ESET pripravili o jeho životné developerské dielo, vykresľuje ako úplného zloducha. Jemu však priestor na vyjadrenie neposkytli, tak to urobíme my

Hotel Carlton

A verte, že aj vyjadrenie tejto druhej strany sporu je zaujímavé a rozhodne stojí za vypočutie. Novinár Adam Valček v prílohe Právo denníka SME 30. novembra 2018 v článku „Na toto vás nepripraví žiadna due dilligence“ a zároveň aj v online verzii „Ako sa Eseťákom pokúsili ukradnúť hotel Carlton“ priniesol obraz veľmi účelovo prekrútený a neúplný.

Valček tam vykresľuje spolumajiteľa Carltonu Erika Mikurčíka takmer ako prvotriedneho zločinca. Zásadným spôsobom sa dotýka jeho cti, dôstojnosti a súkromia, a to bez toho, aby Mikurčíka poznal, prípadne sa s ním niekedy stretol alebo inak mu dal možnosť reagovať na množstvo ním prezentovaných skutkových tvrdení.

Mikurčík sa 29. decembra 2018 v zmysle tlačového zákona voči článku ohradil a požiadal SME o nápravu, tá však do dnešného dňa nebola vykonaná. Denník SME Mikurčíkovi v polovici januára odpovedal v tom zmysle, že nevydá ani opravu a ani jeho reakciu na predmetný článok.

Podľa Mikurčíka je absolútne neprijateľné, aby sa predtým ako sa ukončia súdne konania, cez médiá vytvárala nepravdivá jednostranná negatívna verejná mienka, ktorou sa jedna zo strán jednoznačne, vzhľadom na svoje finančné a mocenské možnosti, snaží prevalcovať právne argumenty v súdnych sporoch a tým ovplyvniť súdy. Tá zároveň vytvára taký tlak na verejnosť, aby v konečnom dôsledku nikto neriešil, že v skutočnosti spolumajitelia ESETu Maroš Grund a Rudolf Hrubý ukradli Carlton Mikurčíkovi a nie opačne, v duchu hesla „zlodej kričí chyťte zlodeja“.

Mikurčík: „To, čo sa deje, je doslova poprava v priamom prenose. Zato, že sme sa nezhodli s pánom Hrubým z ESETu na smerovaní projektu, ktorý sme aj jemu priniesli a vyhrali, sa nás snaží použitím akýchkoľvek prostriedkov zbaviť. Odmieta každú rozumnú dohodu. Len si predstavte našu situáciu: je to ako keď sa chcete rozviesť s partnerom/partnerkou s bezodným finančným balíkom k dispozícii, vďaka ktorému sa do riešenia vášho rozvodu za protistranu postaví aj štát v podobe polície, prokuratúry, korumpovaných súdov aj médií, ktoré Vás bezprecedentne neustále očierňujú a Vám nedajú priestor na obhajobu. Úplne to oslabí Vašu rovnocennú pozíciu a namiesto slušnej dohody sa snažíte už len brániť svoju česť, svoje živobytie a život. V takej situácii sme my. Vážení páni a dámy, v priamom prenose sledujete, aj keď dôvod iste veľmi nepoznáte, doslova zločin na ľudskosti”.

Keďže denník SME sa zjavne rozhodol nadržiavať pánom Hrubému a Grundovi a napriek výzvam reakciu Erika Mikurčíka na vyššie uvedený článok neuverejnil, rozhodli sme sa ho uverejniť my v kompletnom znení.

Odpoveď Erika Mikurčíka na článok v SME

V článku SME boli uvedené nasledovné skutkové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú mojej cti, dôstojnosti a súkromia:

Úvod k článku od redaktora Adama Valčeka: „Hrubý a Grund stáli pri zrode úspešnej softvérovej firmy Eset. Mikurčík je majiteľom bratislavskej realitnej kancelárie Arthur. Vďaka tomu, že pri nákupe Carltonu asistoval Hrubému a Grundovi, získal podiel vo firme ADS Property, ktorá je jediným vlastníkom spoločnosti Carlton Property.“ Celé toto skutkové tvrdenie je nepravdivé, a zároveň zásadným spôsobom poškodzuje moju česť, lebo pomáha vytvárať mediálny obraz, v dôsledku ktorého sa nezainteresovanému človeku bude zdať napokon v poriadku, ak mi môj podiel na Carltone páni Grund a Hrubý s pomocou súdov ukradnú.

Je hrubo zavádzajúce tvrdenie, že som asistoval Hrubému a Grundovi pri nákupe Carltonu – ja som totiž na projekte Carlton pracoval päť rokov, pred jeho kúpou som mu venoval stovky hodín času a bol to môj životný úspech po rokoch driny v realitnom biznise.

Som spoluvlastníkom pomerne veľkej renomovanej bratislavskej realitnej kancelárie Arthur Real Estate Company, s.r.o. Keď sa možnosť kúpy Carltonu ukázala ako reálna, rokoval som s viacerými, aj zahraničnými investormi. Keďže som už predtým mal rozbehnutý realitný projekt s Grundom, ktorý bol mojím susedom (a v tom čase aj priateľom), ponúkol som možnosť investovať aj jemu, pričom on následne pritiahol do projektu ešte pre mňa neznámeho Hrubého.

Na snímke Erik Mikurčík

Grund a Hrubý sa tak stali po našej vzájomnej dohode finančnými partnermi v projekte, pričom sme sa dohodli tak, že každý z nás bude vlastniť v projekte tretinový podiel: Grund a Hrubý poskytnú financovanie prostredníctvom pôžičiek a ja celú transakciu nákupu Carltonu dotiahnem k úspešnej kúpe a následne budem projekt manažovať.

Do projektu Grund a Hrubý vstúpili tak, že som každému z nich predal tretinový obchodný podiel v spoločnosti ADS Property s.r.o. (ADSP), ktorú som pôvodne vlastnil na 100 %, a ktorá následne kúpila 100 % obchodný podiel v spoločnosti Carlton Property s.r.o. (CP), ktorá vlastní samotný hotelový komplex. Grund a Hrubý boli teda finanční partneri, ktorí sa podieľali na zásadných rozhodnutiach.

V tendri o Carlton sme najmä mojou zásluhou porazili trinásť renomovaných lokálnych aj zahraničných záujemcov. Celý proces kúpy, ktorý sme ukončili v máji 2016, som sám pripravoval a riadil päť rokov. Grund a Hrubý v procese kúpy neabsolvovali ani jedno obchodné rokovanie, neposlali jediný email, dokonca neprečítali ani stranu rozsiahlej cca tisícstranovej transakčnej dokumentácie prevažne v anglickom jazyku. Vyjadrenie, že som „asistoval“ Grundovi a Hrubému pri kúpe je tak absolútne absurdné a nepravdivé, akoby lekárovi pri operácii asistoval samotný pacient.

Takisto je nezmysel, že som mal „vďaka“ tejto „asistencii“ obchodný podiel v ADSP – obchodné podiely som na Grunda a Hrubého prevádzal ja, ako jej pôvodný stopercentný vlastník, a to na základe jasnej dohody na spravodlivom rozdelení podielov na tretiny. Súčasná dlhodobá snaha Hrubého a Grundovej advokátskej kancelárie Relevans vytvoriť dojem, že som sa pri kúpe len nejako zviezol, a že vlastne vôbec nemám nárok na tretinový podiel v projekte, je teda absolútne neseriózna a vidím za ňou snahu v očiach verejnosti zlegalizovať podvod, ktorý sa páni Grund a Hrubý s podporou kancelárie Relevans pokúšajú realizovať.

Konštatovanie novinára Valčeka: „Po roku sa ukázalo, že pán Mikurčík svojich obchodných partnerov v podstate podviedol.“ Toto skutkové tvrdenie je taktiež nepravdivé a zásadným spôsobom zasahuje do mojej cti. Nie som žiadny podvodník a svojich obchodných partnerov v projekte som nikdy nepodviedol.

Pravda je, že približne od októbra 2016 sa postupne začali v riadení projektu vyskytovať nezhody, a to najmä z toho dôvodu, že Hrubý začal do riadenia projektu presadzovať nekompetentných ľudí (najmä súčasného údajného generálneho riaditeľa Juraja Kostického, ktorý je futbalovým trénerom bez akýchkoľvek skúseností s manažmentom firiem), ako aj preto, že sme nedospeli k dohode o výmene hotelového operátora.

Keďže spory sa nám nedarilo riešiť dohodou, rozhodol sa Hrubý, že mňa a moju manželku z projektu vytlačí, a to jednak tak, že nás odvolá ako konateľov z ADSP (len mňa) a CP (oboch), ale aj prostredníctvom zvýšenia základných imaní spoločností, na ktoré ja nebudem mať finančné prostriedky. K takémuto postupu dotlačil aj Grunda, ktorý bol dovtedy dlhodobo skôr na mojej strane, lebo videl, že projekt funguje tak, ako bolo pôvodne dohodnuté.

V dôsledku tohto Hrubého pokusu o moje odstránenie z projektu som v záujme stabilizovať spoločnosť a ochrániť svoju investíciu v dobrej viere realizoval defenzívne kroky, ktoré sú v článku zo strany p. Kadelu účelovo dezinterpretované a nie sú vysvetlené v kontexte. Tieto kroky nechcem z dôvodu prebiehajúcich súdnych sporov teraz bližšie komentovať. Netvrdím, že som konal vždy ideálne, ale neštandardná situácia si vyžaduje neštandardné riešenia. Všetky právne kroky som však robil vždy po porade s právnikmi a realizoval ich výhradne v súlade so zákonom, v najlepšom vedomí a snahe korektne urovnať nezmyselný obchodný spor troch partnerov. Pri všetkých úkonoch som teda veril, že som v práve.

Tvrdenie Alexandra Kadelu, advokáta Hrubého a Grunda: „Mikurčík sa pokúsil previesť hotel, kancelárie a pozemky v podstate na seba samého za nápadne nevýhodných podmienok.“ Toto skutkové tvrdenie sa nezakladá na pravde a zasahuje do mojej cti. Okolnosti prevodu nehnuteľností nie sú zo strany Relevans, resp. v médiách celkovo korektné podávané, avšak v žiadnom prípade nešlo o prevod za nápadne nevýhodných podmienok.

 

Dôležité skutočnosti súvisiace s prevodom nehnuteľností:

  1. Prevod nehnuteľností na zdravú spoločnosť bola jedna z možností reštrukturalizácie spoločnosti CP, ktorá bola v čase podpisu kúpnej zmluvy v kríze a v predĺžení so záporným vlastným imaním 43 miliónov EUR a dlhmi prevyšujúcimi 116 miliónov EUR (zdroj Finstat).
  1. Dôležité je konštatovať základné ekonomické pravidlo: že cenu nehnuteľnosti tvorí výhradne trh, a teda žiadny odhad alebo znalecký posudok. Skutočná hodnota je tak výhradne cena trhová, teda cena, za ktorú sa daná alebo porovnateľná nehnuteľnosť na relevantnom trhu reálne predala. A keďže komplex Carlton sa kúpil po pätnástich rokoch v lete 2016 v prísne manažovanom medzinárodnom tendri, jeho trhová cena je nespochybniteľná.
  1. Predajná cena nehnuteľností sa skladala z dvoch častí – jedna časť bola okamžité splatenie úveru vo výške 32 miliónov EUR, druhá časť bola rozdelená v splátkach v úhrnnej výške 15,5 milióna EUR. Predajná cena nehnuteľností bola teda o niekoľko miliónov EUR vyššia ako ich nadobúdacia cena pred menej ako rokom. Okrem toho, že advokát Kadela bezprecedentne porušuje obchodné tajomstvo, práve opomenutím prevzatia úveru účelovo zavádza a vyvodzuje nepravdivé skutkové tvrdenia. Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že obdobnú účelovú a nepravdivú interpretáciu ako advokát Kadela si osvojil aj vyšetrovateľ PZ a dozorujúci prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktorí sú zodpovední za moje obvinenie a obvinenie mojej manželky. Zastávam názor, že ak orgány činné v trestnom konaní, ktoré sa špecializujú na ekonomickú trestnú činnosť, tieto skutočnosti ignorujú, je to buď preto, že stíhanej veci odborne nerozumejú, alebo preto, že nechcú rozumieť.
  1. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol podaný až po tom, čo sa partneri ESETu spôsobom odporujúcim zákonu zmocnili vedenia spoločnosti CP za výrazného prispenia nezákonného postupu štátnych orgánov (k nezákonnej zmene konateľov v obchodnom registri došlo zlyhaním informačného softvéru Ministerstva spravodlivosti SR, pričom tento zápis vykonal vyšší súdny úradník Juraj Kürti v rozpore so skutočnosťou a na základe účelovo modifikovaného a nepravdivého výpisu z obchodného registra). K uvedenému došlo až v čase, keď som už platne odstúpil od predaja oboch obchodných podielov Hrubému a Grundovi, a teda som bol objektívne a de facto jediným spoločníkom v celom projekte.

 

Ďalšie okolnosti prevodu by som vzhľadom na možný rozsah tejto odpovede, ako aj vzhľadom na prebiehajúce súdne konania nechcel komentovať. Chcem len zdôrazniť, že som nikdy nespochybňoval, že Hrubý a Grund vložili do spoločnosti ADSP pôžičky, že bolo záväzkom ADSP, aby boli tieto pôžičky vrátené aj s úrokmi, a že som nikdy riadne splatenie týchto pôžičiek svojím konaním neohrozil a ani ohroziť nechcel.

Otázka Adama Valčeka: „Pán Mikurčík však od predaja obchodných podielov v ADS Property odstúpil. Tvrdí, že vaši klienti mu nezaplatili každý po dvetisíc eur. Vaši klienti patria k najbohatším podnikateľom v krajine, prečo nezaplatili dvetisíc eur?“ Odpoveď Alexandra Kadelu, advokáta Hrubého a Grunda: „Na odstúpenie od zmlúv však neboli splnené zákonné predpoklady. Mikurčík pritom vedel, že ak by klientov vyzval na zaplatenie, jednoducho by dvetisíc eur zaplatili a on by odstúpiť nemohol.“ K tomu treba povedať pre vysvetlenie: pred odstúpením od zmlúv o prevode obchodných podielom na Hrubého a Grunda som im poslal výzvy na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 2000 eur, keďže ani jeden z nich túto kúpnu cenu za odkúpení obchodných podielov vo firme nezaplatil ani 18 mesiacov (!) potom, ako na nich boli prevedené.

Hrubý a Grund to účelovo popierajú (tvrdiac, že v zaslaných obálkach tieto výzvy neboli), lebo vedia, že som bol od zmlúv oprávnený odstúpiť. Argumentácia pána Kadelu, podľa ktorej „by jednoducho“ dvetisíc eur zaplatili, vyvracia práve sám pán Kadela vo všetkých súdnych konaniach v tejto veci, kde sa snaží súdy presvedčiť, že Hrubý a Grund vôbec nemuseli kúpnu cenu zaplatiť (t.j. de facto nikdy), pretože do projektu vložili vo forme pôžičky milióny eur, a tvrdí, že moje odstúpenie je teda z tohto dôvodu v rozpore s dobrými mravmi.

Vo svete pána Kadelu sa teda bohatí oligarchovia môžu slobodne rozhodnúť, za čo platiť budú a za čo nie. Toto dokazuje napríklad aj fakt, že zažalovali moju manželku, konateľku CP Zuzanu Kalmanovú, aby vrátila manažérsku odmenu za jedenásť mesiacov riadne vykonávanej práce, ktorou priniesla do spoločnosti nemalý finančný a spoločenský benefit. Podstatné ale v celej veci je, že Hrubý a Grund až do môjho odstúpenia od zmlúv nikdy (a toto ani žiadnym spôsobom nepopierajú) kúpne ceny za obchodné podiely neuhradili. Prečo by som teda nemal mať právo od zmlúv odstúpiť?

Otázka Adama Valčeka: „Ako môžete vedieť, že v obálkach neboli výzvy na zaplatenie po dvetisíc eur?“ Odpoveď advokáta Alexandra Kadelu: „Do súdneho spisu sám Mikurčík založil podacie lístky k týmto zásielkam. Na nich je uvedená aj hmotnosť každej zásielky, a to desať gramov. Ak by Mikurčík hovoril pravdu, že obálka obsahovala aj výzvu na zaplatenie dvetisíc eur, váha každej zásielky by musela byť nie desať, ale dvadsať gramov.“ Ani toto skutkové tvrdenie nie je pravdivé. Z predložených dôkazov nevyplýva, že hmotnosť zásielky bola desať gramov. (Mimochodm, má azda A4-ka s výzvou na zaplatenie inú hmotnosť ako A4-ka napríklad s vtipmi o vlkovi a zajacovi? Zvláštna logika… Pozn. red.) Otázky ohľadom doručenia sú aktuálne predmetom dokazovania a je absolútne neprijateľné, že ich advokát Kadela zverejňuje predtým, ako som sa k nim mohol v súdnych konaniach vyjadriť. Takéto konanie by v inej vyspelej krajine Európskej únie automaticky znamenalo stratu advokátskej licencie. V našej krajine mu však rôzne agentúry udeľujú rôzne ocenenia.

Otázka Adama Valčeka: „Pred rokom pritiahla kauza Carlton záujem novinárov, pretože pripomína pochybné transakcie z 90. rokov. Pán Mikurčík nepriateľsky prevzal spoločnosť Cartlon Property, keď v nej pochybným spôsobom získal 92-percentný podiel na úkor pánov Hrubého a Grunda. V prípade sa objavuje podozrenie z antedatovania plnej moci, na základe ktorej prebehlo zvýšenie základného imania bez vedomia vašich klientov. Ako to prebehlo?“ Pokiaľ ide o obvinenie, že som nepriateľsky prevzal spoločnosť CP „metódou z 90. rokov“, toto opäť zásadným spôsobom zasahuje do mojej cti a dôstojnosti. Proti tomu sa dôrazne ohradzujem, a k otázke nepriateľského prevzatia sa vyjadrujem v tejto a ďalších dvoch nasledujúcich otázkach. V celej kauze však môžem osobne identifikovať aj novodobé mafiánske praktiky tzv. „bielych golierov“. Jedná sa o premyslenú schému opticky platných právnych úkonov, ktoré však majú jediný cieľ – vytesniť ma ako partnera z celého projektu.

Celú túto schému podľa mňa navrhol, riadi a koordinuje sám advokát Kadela. Podstatou schémy je premisa, že pre absolútny a nespochybniteľný úspech civilného sporu je potrebné atribúty obchodného sporu v rozpore so zásadou ultima ratio preniesť do trestnoprávnej roviny a to prostredníctvom masívnej negatívnej medializácie popierajúcej prezumpciu neviny. Týmto spôsobom je možné ovplyvňovať sudcov a ich súdne rozhodnutia a rozširovať strach, aby nerozhodovali v zmysle zákona, ak by to malo byť v neprospech partnerov ESETu.

Tvrdenie, že plná moc bola antedatovaná, sa však nezakladá na pravde a je účelovo klamlivá. Vo svojej výpovedi pred súdom Tomáš Hvožďara jasne deklaroval, kedy mu bola plná moc udelená a žiaden súd ani orgán činný v trestnom konaní platnosť takto udelenej plnej moci nikdy nespochybnil.

Na druhej strane môžem spomenúť „podozrenie z antedatovania“ v prípade uzavretia zmluvy so súčasným domnelým generálnym riaditeľom CP Jurajom Kostickým, ktorý sa prezentuje zmluvou podpísanou zo dňa 18. 8. 2017. V zmysle zákona o sociálnom poistení platí, že zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne najneskôr deň pred vznikom pracovného pomeru, čo sa striktne dodržiavalo aj v rámci našej spoločnosti CP. Kostický bol však prihlásený do sociálnej poisťovne až dňa 22.9. 2017, teda v čase, keď mali Hrubý a Grund ako domnelí konatelia na základe neodkladného opatrenia súdom zakázané konať. Napriek tomu ale podpísali a antedatovali pracovnú zmluvu JK.

Týmto istým spôsobom je podľa mňa podpísané aj splnomocnenie pre advokátsku kanceláriu Relevans zo dňa 18. 8. 2017 a 19. 8. 2017 (v tom čase ich zastupovala advokátska kancelária SK Legal), ktorá v súdnych sporoch na základe tohto splnomocnenia proti mojej vôli zastupuje tak spoločnosť ADSP ako aj spoločnosť CP proti ich záujmom a proti mne. Uvedená skutočnosť je jedným z najväčších paradoxov celej kauzy.

Otázka Adama Valčeka: „Podľa Obchodného zákonníka má spoločník právo na prednostné splatenie zvýšeného základného imania, okrem iného to má spoločníkov chrániť, aby sa im zmenšila investícia proti ich vôli. Prečo táto brzda nefungovala v tomto prípade?“ Táto brzda nefungovala preto, lebo v čase zvýšenia základného imania CP som bol v dôsledku vyššie uvedeného odstúpenia jediným spoločníkom ADSP. Brzda teda nemala proti komu fungovať. Oveľa zásadnejšia je ale táto otázka pri následných zvyšovaniach základného imania v ADSP aj CP pánmi Hrubým a Grundom na môj úkor, o ktorých pán advokát Kadela akosi podozrivo úplne mlčí.

Otázka Adama Valčeka: „Kto dnes fakticky hotel Carlton a kancelárie Savoy Offices ovláda?“ Odpoveď Alexandra Kadelu, advokáta Hrubého a Grunda: „Vlani v júli bolo rozhodnuté o zmene konateľov spoločnosti a odvtedy sú nimi páni Hrubý a Grund.“ Toto skutkové tvrdenie je taktiež nepravdivé a zasahuje do mojej cti a dôstojnosti, a to z dvoch zásadných dôvodov: po prvé, Hrubý a Grund sa konateľmi CP stali nezákonným rozhodnutím, nakoľko okrem iného nerešpektovali jednoznačné už vydané a im známe neodkladné opatrenie súdu, ktoré im zakazovalo meniť štatutárne orgány v ADSP a CP. V oboch spoločnostiach tak mňa a moju manželku odvolali nezákonne, v oboch prípadoch na nezákonných valných zhromaždeniach konaných na neznámych miestach, o ktorých konaní som ja ako spoločník a konateľ ani len nevedel.

Po druhé, pán Kadela zamlčal v celom rozhovore asi najdôležitejšiu informáciu, a to že následne dňa 11. 8. 2017 v ADSP a potom dňa 16. 8. 2017 aj v CP absolútne nezákonným spôsobom, v rozpore s Obchodným zákonníkom aj spoločenskými zmluvami, a najmä hrubým zneužitím práv väčšinových spoločníkov v spoločnosti, Hrubý a Grund zvýšili základné imanie v oboch spoločnostiach tak, že dnes podľa obchodného registra mám v ADSP asi len 2,6 % podiel (z pôvodných 33,3 %), pričom zvyšných 97,4 % majú Hrubý a Grund ako fyzické osoby, a ADSP má v CP asi len 0,8 % podiel z pôvodných 100 % (!), zvyšných 99,2 % majú opäť Hrubý a Grund ako fyzické osoby (toto zvýšenie ešte nie je zapísané v obchodnom registri).

Ak by boli tieto nezákonné zvýšenia základných imaní posvätené súdmi (čoho sa v tomto prostredí ovplyvnenom majetkom Hrubého a Grunda, resp. kontaktmi advokátskej kancelárie Relevans obávam), klesol by môj reálny podiel v projekte z pôvodných 33,33 % na 0,02 % (!) Napriek tomu, mediálne som tu však ja považovaný za podvodníka…

Na základe uvedených skutočností sa pýtam – kto komu teda v konečnom dôsledku ukradol Carlton, keď vlastnícky podiel Hrubého a Grunda stúpne z 66,6 % na 99,98 % a môj podiel klesne z 33,3 % na 0,02 %? Pre lepšie pochopenie cieľového stavu konania pánov Hrubého a Grunda prikladám grafické znázornenie vlastníctva projektu pred vznikom kauzy a v súčasnosti.

Navyše, okrem týchto zvýšení základných imaní, ktorými sa ma snažia partneri úplne vytlačiť z projektu, realizujú ešte sofistikovanú schému postupovania pohľadávok, pristupovania k záväzkom a vytvárania záložných práv v prospech finančného riaditeľa ESETu Ing. Milana Masaryka, ktorej cieľom je prevod majetku CP na Ing. Masaryka (t.j. tunelovanie) pre prípad, že by ich snaha o ukradnutie môjho podielu nebola úspešná. Týmto sa pán Kadela samozrejme taktiež nechváli.

Ja som vstúpil do spoločného podnikania s partnermi z ESETu v dobrej viere v ich morálny kredit a s víziou rozvoja jedinečného komplexu na jedinečnom mieste v centrálnej Európe v domnienke, že mám za partnerov uznávané osobnosti, ktorým je dlhodobo udržateľný rozvoj prioritnejší ako rýchla návratnosť investície. Bohužiaľ som sa s pánom Rudolfom Hrubým nepoznal a nepoznal som ani jeho mocenské a egocentrické, a z môjho pohľadu iracionálne správanie, ktorým uprednostňuje vlastné vrtochy pred ekonomickým a racionálnym rozhodovaním.

Potom, čo sa bezdôvodne, pravdepodobne len na základe závistlivého ohovárania vyhranil voči mojej manželke a následne voči mne, hľadal som riešenia ako túto nešťastnú situáciu vyriešiť. Dodnes navrhujem riešenie a kompromisy, ale niet si s kým sadnúť za okrúhly stôl. Moji partneri sa namiesto rozumnej dohody rozhodli využiť svoju materiálnu a mediálnu prevahu a úplne ma zničiť. Použitím médií, manipulovaním verejnej mienky, prokuratúry, polície poškodzujú moje meno a oslabujú moju pozíciu pred súdmi.

Neváhajú stiahnuť a pošpiniť v tomto nezmyselnom boji aj svoju značku ESET, nakoľko sa spájajú s kontroverznými osobami a používajú netransparentné prostriedky na získanie výhod a uzurpovanie si svojej pravdy (v kruhoch znalých veci sa údajne hovorí, že pre advokátsku kanceláriu Relevans „zabezpečuje“ súdne rozhodnutia podnikateľ Zoroslav Kollár, známy z tzv. mafiánskych zoznamov).

V akejkoľvek možnej mimosúdnej dohode zohráva negatívnu rolu aj advokátska kancelária Relevans, čo nie je žiadna renomovaná advokátska kancelária, ale dvorní právnici J&T, čo pán Kadela opomenul uviesť vo svojom životopise pri článku v SME. J&T je priamym konkurentom Carltonu, čo z môjho pohľadu znamená, že advokátska kancelária Relevans nereprezentuje len záujmy Hrubého a Grunda, a preto bráni rozumnej dohode medzi mnou a partnermi z ESETu. Mojím jediným cieľom pritom vždy bolo korektne spolu s partnermi získať a riadiť projekt Carlton. Nič viac.

 

Toľko text Erika Mikurčíka, ktorým reaguje na článok, ktorý vyšiel v denníku SME. Na záver ešte prikladá na zamyslenie niekoľko otázok:

  1. Dávalo by zmysel, že by niekto chcel takto primitívne okradnúť Eseťákov? A najmä, keď má s viacerými z nich rozbehnuté ďalšie možné projekty?
  1. Dávalo by zmysel, že by niekto chcel tak primitívne ukradnúť hotel, keď ho takmer rok úspešne vedie a komplex vyžaduje značné ďalšie investície?
  1. Dávalo by zmysel, načo by niekto (Eseťáci) tak intenzívne masíroval verejnú mienku cez médiá a vynakladal značnú energiu a prostriedky na to, aby vytvoril negatívny obraz Mikurčíka, keď má čisté svedomie a pravdu na svojej strane? Načo tie články? Prečo nečakajú na riadne ukončenie sporu?
  1. Dávalo by zmysel, že za týchto okolností Mikurčík, napriek tomu, že partnerov, s ktorými sa evidentne ocitol v obchodnom, resp. ľudskom konflikte, stále vyzýva k rozumnej dohode, ale druhá strana nereaguje a radšej pokračuje v „zbrojení“ a cielenej likvidácii Mikurčíka s rodinou? Keby aj Mikurčík urobil akúkoľvek chybu, zdá sa Vám využitie tejto nerovnosti zbraní adekvátne zo strany tak obdivovaných Eseťákov?

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

07:14

Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že sa dohodol s Kyjevom na pôžičke v hodnote zhruba 15,6 miliardy dolárov zameranej na zotavenie vojnou poznačenej ukrajinskej ekonomiky.

06:57

Spojené štáty si nemyslia, že Čína dokáže byť nestranným sprostredkovateľom v rusko-ukrajinskom konflikte. V utorok to uviedol hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.

06:54

Viac ako 50.000 ľudí sa v utorok v talianskom meste Miláno zúčastnilo na pochode na pamiatku nevinných obetí mafie. Demonštrácie sa konali aj v ďalších častiach krajiny.

06:53

Oblasť aplikácie trestov, ktoré nie sú spojené s väzbou, sa má rozšiť i zjednodušiť, trestné sadzby by sa tiež mali výraznejšie harmonizovať a väčší dôraz bude kladený i na restoratívnu justíciu. Predpokladá to novela Trestného zákona, ktorou sa bude na stredajšom rokovaní zaoberať vláda.

06:51

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že s japonským premiérom Fumiom Kišidom absolvoval v Kyjeve “produktívne rozhovory”.

06:49

Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 15 utrpelo zranenia v Mexiku pri silnom výbuchu v dome, ktorý slúžil ako nelegálna továreň na výrobu zábavnej pyrotechniky. V utorok to uviedli miestne úrady.

06:46

Juhoafrická polícia zadržala vyše 550 ľudí na protestoch, ktoré na pondelok zvolala opozícia. Oznámili to v utorok juhoafrické bezpečnostné zložky.

Včera 20:09

Maďarský premiér Viktor Orbán v utorok na videokonferencii s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom opakovane potvrdil, že Maďarsko je v súvislosti s vojnou na Ukrajine zástancom okamžitého prímeria a začatia mierových rokovaní.

Včera 20:09

Krajiny strednej a východnej Európy by mali prichádzať s návrhmi, ktorými Nemecko podporia v prijatí väčšej zodpovednosti za vývoj situácie v Európe. Po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom to povedal český prezident Petr Pavel.

Včera 19:54

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že Kyjev pozval Čínu, aby sa stala partnerom pri hľadaní riešenia konfliktu na Ukrajine, a teraz čaká na odpoveď z Pekingu.

Včera 19:48

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok uviedol, že bezpečnostné sily objavili arzenál zbraní, ktoré mali byť použité pri “teroristických” útokoch. Ako píše agentúra AP, stalo sa tak dva dni po tom, čo bol neďaleko hraníc s Poľskom usmrtený cudzinec podozrivý z plánovania teroristického činu.

Včera 19:20

Americké ministerstvo financií je pripravené intervenovať s cieľom ochrániť vklady aj v menších amerických bankách, ktorým by hrozili nájazdy klientov s možným rozšírením problému na ďalšie inštitúcie. Uviedla to v utorok na stretnutí s bankármi ministerka financií Janet Yellenová.

Včera 19:09

Rusko a Čína v spoločnej deklarácii podpísanej prezidentmi oboch krajín Vladimirom Putinom a Si Ťin-pchingom v utorok v Moskve obvinili Spojené štáty z podkopávania bezpečnosti vo svete.

“Obe strany vyzývajú Spojené štáty, aby prestali podkopávať medzinárodnú a regionálnu bezpečnosť a svetovú strategickú stabilitu s cieľom zabezpečiť si jednostranné vojenské výhody,” píše sa vo vyhlásení.

Včera 18:52

Eritrea v utorok odmietla tvrdenia Spojených štátov, že eritrejská armáda sa v konflikte na severe Etiópie dopustila vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Odmietavé stanovisko k tvrdeniam USA zaujala pred tým aj Etiópia.

Včera 18:39

Ústredná volebná komisia v Čiernej Hore utorňajším zverejnením oficiálnych výsledkov prvého kola prezidentských volieb konaných v nedeľu potvrdila, že do druhého kola postúpili úradujúci prezident Milo Djukanovič a proeurópsky orientovaný ekonóm Jakov Milatovič.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Fehérváry mal asistenciu, Ovečkin dal 40. gól a prekonal rekord Gretzkého

0 icon

New York 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenský obranca Martin Fehérváry si v zámorskej hokejovej NHL pripísal ďalšiu asistenciu, no jeho Washington prehral doma s Columbusom 6:7 po predĺžení. Jeden presný zásah v drese domácich zaznamenal Alexander Ovečkin a už v 13. sezóne v profilige tak nastrieľal aspoň 40 gólov,…

Viac ako 46.000 žiakov čaká celoslovenské externé testovanie 9

0 icon

Bratislava 22. marca  2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Viac ako 46.000 žiakov z 1642 škôl čaká v stredu celoslovenské externé testovanie 9. Zúčastnia sa na ňom žiaci deviateho ročníka základných škôl, štvrtého ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a prvého ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím…

Vláda sa bude zaoberať novelou Trestného zákona i prioritami obnovy pamiatok

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR -Jaroslav Novák )   Oblasť aplikácie trestov, ktoré nie sú spojené s väzbou, sa má rozšiť i zjednodušiť, trestné sadzby by sa tiež mali výraznejšie harmonizovať a väčší dôraz bude kladený i na restoratívnu justíciu. Predpokladá to novela Trestného zákona, ktorou sa bude na stredajšom…

V Moskve sme boli svedkami histórie, ktorá bude mať dôsledky

0 icon

Moskva 22. marca 2023 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin)   Sú okamihy, ktoré menia svet, píše Larry Johnson. Hitlerova invázia do Sovietskeho zväzu 22. júna 1941 bola jedným z nich. Ďalším bol japonský útok na Pearl Harbor 7. decembra 1941, ako aj 9. november 1989, keď bol zbúraný múr v Berlíne.…

Spor medzi Francúzskom a Nemeckom sa vyostruje

0 icon

Paríž/Berlín 22. marca 2023 (HSP/politico/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Spor medzi Francúzskom a Nemeckom sa vyostruje kvôli autám a jadrovej energii. Hrozí, že rozpory sa prenesú aj na summit lídrov EÚ, ktorý sa uskutoční tento týždeň v Bruseli, informuje POLITICO Rastúci spor medzi Nemeckom a Francúzskom hrozí, že sa prevalí na kľúčový…

Podstupuje Putin riziko, keď ide na samit BRICS do Južnej Afriky?

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Svpressa/Foto:TASR/AP/Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo,Facebook)   Medzinárodný trestný súd treba na medzinárodnej scénu ukončiť, súd i tak spáchal samovraždu Hovorca prezidenta Juhoafrickej republiky (JAR) Vincent Maguenya zažil svoju "chvíľu slávy", keď komentoval rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu (ICC) "zatknúť" ruského prezidenta Vladimira Putina. Uviedol, že krajina…

Vo štvrtok sa pred NR SR uskutoční demonštrácia

0 icon

Bratislava 21. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Vo štvrtok, 23. 3. 2023 o 16 hodine sa bude konať verejné zhromaždenie Mobilizácia národných síl pred Národnou radou SR. Zhromaždenie je zamerané na mier a zákaz posielania zbraní na Ukrajinu, čo najskoršie predčasné voľby a spoluprácu národných síl. S prejavmi vystúpia občianske združenia,…

Rusko Siovu návštevu vrelo privítalo, “prináša nádej na mier v ukrajinskej kríze”

0 icon

Peking 22. marca 2023 (HSP/globaltimes/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin)   Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v pondelok do Moskvy, kde začal svoju trojdňovú štátnu návštevu, pričom srdečná pohostinnosť ruskej strany sa prejavila v uvítacom ceremoniáli, ktorý bol pre čínskeho prezidenta pri jeho príchode pripravený na vysokej úrovni. Experti z Číny aj…

Sú ešte na Slovensku? Heger prezradil, kedy dodáme stíhačky Ukrajine

0 icon

Bratislava 21. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Dodávka slovenských stíhačiek Ukrajine sa udeje v priebehu najbližších týždňov. Bez ďalších detailov to v diskusnej relácii Na telo Plus TV Markíza uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger V prípade vojenskej kompenzácie za dodávku slovenských stíhačiek nekonkretizoval, o aký vojenský materiál…

Maďarsko nesúhlasí s nekontrolovaným otvorením hraníc

0 icon

Budapešť 22. marca 2023 (HSP/hungarytoday/Foto:TASR/AP-Szilard Koszticsak)   V súčasnosti o tom, kto sa stane občanom EÚ, rozhodujú pašeráci ľudí, čo je bezprecedentné, povedal hlavný poradca premiéra Orbána pre vnútornú bezpečnosť pre verejnoprávnu televíziu M1. György Bakondi zdôraznil, že v súčasnosti zločinecká sieť rozhoduje o tom, ako sa ľudia dostanú do…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Poláček

Živá Voda, Princíp Voľby

0icon

Ak do zakázanej komnaty nahliadneme tretí krát, tak v nej n&aa

Slavěna Vorobelová

Rusko a Čína ako kati dolára

0icon

Návšteva čínskeho prezidenta v Moskve, ktorá je predovšetkým o upevnení strategického partnerstva medzi týmito štátmi a pokračujúceho sa zbližovania medzi nimi, stojí za povšimnutie, pretože práve v Moskve sa v najbližších dňoch rozhodne o tom, akým smerom svet vykročí. Jedno je isté, USA ako svetový policajt a hegemón za zahanbujúceh

Marek Brna

Slovania by sa mali dať znovu dokopy

0icon

Pred 89.rokom sme ako Československo boli pilierom východného bloku. So Sovietskym zväzom sme tvorili kostru RVHP a Varšavskej zmluvy. Slovania tvorili gro socialistického tábora. 40 rokov slovanskej vzájomnosti nás nezbavilo štátneho majetku a pojem Československo niečo znamenal. Dnes tomu tak nie je. Sme typická kolonizovaná krajina zbavená suverenity - materiálnej…

Milan Šupa

O strážnych anjeloch a o vražednosti duchovnej nevedomosti

0icon

V povedomí ľudí je zaužívané, že každý z nás má svojho strážneho anjela, ktorý nás chráni a pomáha nám. Tento názor je v niečom správny a v niečom nesprávny. Správny je v tom, že každý má naozaj svojho pomocníka, alebo vodcu. A nesprávny je v tom, že to vôbec nie…

Armádny Magazín

Zatykač na ruskú hlavu štátu - podvod nevídaných rozmerov

0 icon

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré n

Ruská banka ako sabotér? Colná služba odkryla štatistické tajomstvá ministerstva financií USA

0 icon

USA, 22. marec 2023(AM) – Ruské médiá práve priniesli najnovšie štatistiky amerického ministerstva financií týkajúce sa amerických štátnych cenných papierov v zahraničí. Dozvedeli sme sa, že ruské štátne dlhopisy v držbe USA predstavovali ku koncu januára 67 miliónov USD, z toho 54 miliónov USD v dlhodobých dlhopisoch a 13 miliónov USD…

Vrchný veliteľ Surovikin zakryl Rusko „Kupolou“ pred raketami NATO

0 icon

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – Západ sa snažil udusiť ruský protiraketový program sankciami no nepodarilo sa. Pokusy NATO paralyzovať ruský raketový a vesmírny program úplne zlyhali. K tomuto záveru dospela špecializovaná publikácia Defense News po analýze najnovších štartov ruských satelitov.   V n

V nevyhlásenej tretej svetovej vojne Rusko profituje z politiky Turecka

0 icon

USA, 22. marec 2023(AM) –Na rozdiel od obáv odporcov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa "otrasy zeme" - séria zemetrasení, ktoré zabili viac ako 48 tisíc ľudí a zničili 6217 budov s celkovou škodou približne 100 miliárd dolárov - nestali zámienkou na odloženie parlamentných a prezidentských volieb. V Turecku

Ruská stíhačka znova štartovala zachytiť dva americké strategické bombardéry nad Baltským morom

0 icon

USA, 21. marec 2023(AM) – "Musíte sa pripraviť na to, že to [konflikt na Ukrajine] môže trvať dlho. Aj keď sa vojna skončí, nebude to zrazu ako zvyčajne. Nesmieme sa však prestať snažiť o jej ukončenie. Musíme pochopiť, že táto vojna a jej dôsledky sa nás budú týkať ešte dlho. Bude trvať…

TopDesať

9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

0 icon

Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

0 icon

 Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

10 detských hádaniek, ktoré potrápia aj dospelú myseľ

0 icon

Každá zvedavá myseľ si rada pochutná na hádankách. Čím ťažšie, tým lepšie. No mnohokrát je odpoveď úplne jednoduchá. Dokážeš vyriešiť týchto 10 detských hádaniek bez zdĺhavého zamýšľania sa? :) 1. hádanka Ktorá pneumatika

Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj

0 icon

Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali