F*ck čekeri – nezávislí overovatelia faktov, ktorým nesmrdia americké doláre

F*ck čekeri – nezávislí overovatelia faktov, ktorým nesmrdia americké doláre

Washington 22. februára 2024 (HSP/Foto:Pixabay)

 

S nástupom internetu elita stratila informačný monopol a vznikol celý rad alternatívnych webov naprieč celým informačným spektrom. Moderný človek 21. storočia nikdy v histórií nedisponoval tak rýchlym a jednoduchým  prístupom k informáciám. Elita si to uvedomuje a vynakladá značnú snahu, aby tieto médiá umlčali s cieľom udržať verejnú mienku na svojej strane.  Všetko, čo nezapadá do ich videnia sveta, sa stáva konšpiráciou, hoaxom, nepravdou, klamstvom. V roku 1559 vydala cirkev, v snahe zabrániť šíreniu informácií, ktoré narúšali ich výklad sveta   „Index Librorum prohibitorum“ – Zoznam zakázaných kníh.  Dnes sme svedkami podobných snáh ako pred takmer 500 rokmi

Ilustračné foto

Na Slovensku sa z tzv. „faktčekingom“ stretávame  od roku 2015, kedy Európu zasiahla gigantická imigračná vlna a majnstrím sa značne zdiskreditoval neobjektívnym a jednostranným  informačným výkladom. „Priekopníkom“, ak ho tak môžeme nazvať, bol Juraj Smatana. Stredoškolský učiteľ dejepisu, aktivista, poradca Ivety Radičovej, štátny tajomník a aktuálne aj člen  mimoparlamentnej strany Demokrati.

Reklama

Činnosť samozvaných overovateľov faktov sa dostala na profesionálnu úroveň založením webu konšpirátori.sk. V prvých štyroch rokoch tu našiel pôsobisko už spomenutý Juraj Smatana.  „Sme verejná databáza webových stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom“, toľko citát z ich webu. O tom, kto sa na „index zakázaných domén“ dostane, rozhoduje komisia „na základe odborného posúdenia webov podľa jasne stanovených kritérií“. Komisia sa skladá z odborníkov z rôznych oblastí a sú medzi nimi aj známe mená, ako spisovateľ Michal Hvorecký, ktorý spolupracoval s nadáciou Milana Šimečku, Tomáš Krišák, ktorý 3 roky pracoval pre Nadáciu otvorenej spoločnosti, v súčasnosti pôsobí v Gerulata Technologies (založenej synom majiteľa ESETU) a zároveň je členom poradného výboru Central European Digital Media Observatory (CEDMO). CEDMO je projekt, ktorý vznikol v roku 2022, je financovaný prostriedkami Európskej únie a zameriava sa na „overovanie“ faktov. Stojí napríklad za publikáciou „Dezinformačné naratívy na Slovensku“ , ktorá čerpala dáta aj od Demagog.sk a Infosecurity.sk.

V hodnotiacej komisii pôsobí aj Filip Struhárik, editor Denníku N a Dávid Tvrdoň z denníku SME. Pre SME pravidelne píše  ďalší člen komisie, Matúš Ritomský. Analytička, Dominika Hajdu, pracuje v mimovládnej organizácií Globsec. K čestným členom patrí Alexej  Fulmek, zakladateľ SME a generálny riaditeľ Petit Press, pod ktoré tento denník patrí. Len na okraj, do portfólia Petit Pres patrí Nadácia Petit Academy, ktorá v minulosti dostala takmer 50 000 dolárov z amerického štátneho  rozpočtu. O tom , že jednotlivé posudky sú striktne subjektívne, nás upozorňuje varovanie: „Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie“  Nie je teda potrebná ani zhoda komisie, aby bol ten-ktorý posudok uverejnený. Pri niektorých weboch dokonca ani nie je „posudok“, ale len print-screen obsahu danej stránky, bez akéhokoľvek komentára, vysvetlenia alebo opravy daného tvrdenia.

Reklama

Problematická a domnievam sa, že účelová je skutočnosť, že zoznam zahŕňa aj stránky pochybného charakteru, ktoré evidentne šírili nezmysly.  Vedľa nich sa ocitnú alternatívne médiá, ako Hlavné správy, Štandard prípadne Slobodný vysielač, ktorý dáva priestor na vyjadrenie každému a opakovane pozýva do redakcie aj ľudí z opozičného názorového spektra. Mimochodom, týmto webom je venovaná najväčšia pozornosť, a autori „posudkov“ si dali záležať, aby ich kritika bola naozaj „oprávnená“.

Kým Hlavným správam sa vyčíta ich „prokremeľskosť“, Štandard nálepkujú ako proti-imigračný a antagonisticky naladený voči LGBT. Paradoxne, podľa ich vlastných kritérií, by sme mohli ako konšpiračné weby označiť  Denník N, SME, Aktuality, Startitup a mnohé ďalšie. Tie napríklad  počas pandémie šírili informácie, ktoré sa s odstupom času ukázali ako chybné, nepresné, zavádzajúce a na to takmer od začiatku upozorňovala práve časť alternatívy. Spomeňme napr. umelý pôvod vírusu, (ne)účinnosť niektorých liekov, problematickosť testovania  a očkovania, etc. Niektorí si spomenú, ako liberálne médiá zavyli ohľadom sexuálnych činov, páchaných Rusmi na Ukrajine. Informácie hlásal majnstrím unisono, a ako sa neskôr ukázalo, ukrajinská ombudsmanka Ljudmila Denisovoá, si to vymyslela. Ani to, že citovali informácie BBC ich neospravedlňuje – šírili dezinformácie.

Ako ďalšia by sa na zoznam dostala česká televízia (ČT), ktorá v súvislosti s konfliktom na Ukrajine uverejnila fotografiu tornádom zničenej Moravy a prezentovala ju ako zábery z  Ukrajiny.  A môžeme pokračovať, našli by sme ďalších x prípadov, kedy majnstrím zdieľal nepravdivé informácie, šíril polopravdy, manipuloval a zatajoval skutočnosti. Iniciatíva konspiratori.sk je podľa všetkého dobre namierené ťaženie proti alternatíve, s cieľom poškodiť ju ekonomicky a oslabiť jej vplyv.  Objektivita a nezávislosť tohto projektu je veľmi otázna, nakoľko za roky 2020 a 2023 zinkasovali takmer 55 000 dolárov z amerického štátneho rozpočtu. K ďalším zahraničným partnerom patrí Veľvyslanectvo Holandska, Veľkej Británie a CIPE. CIPE je jedným zo štyroch hlavných inštitútov  National Endowment for Democracy (NED) – vládnej organizácie USA, financovanej Kongresom Spojených štátov.  Iniciatívu podporuje aj Gerulata, hudobná skupina Para, kde pôsobil primátor Bratislavy Matúš Vallo, a  Slovenská debatná asociácia (SDA) nezisková, ktorá dostala v roku 2021 z amerického rozpočtu 5800 dolárov vo forme grantu, a pravidelne poberá podporu aj z našich verejných financií.

Infosecurity.sk patrí k ďalším webom, ktorý nás má „ochrániť“ pred vplyvom hoaxov a konšpirácií. Sami sa označujú ako „ projekt zameraný na kontrolu informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie a bezpečnosť na sociálnych sieťach … Cieľom je odhaľovanie a vyvracanie nebezpečného a nepravdivého obsahu, ozdravovanie informačného priestoru a budovanie povedomia o dôležitých celospoločenských témach.“ Zakladateľom je Viktor Breiner, odborník na bezpečnosť, ktorý pôsobil ako poradca bývalého ministra Jaroslava Naďa. Infosecurity.sk je projektom a organizačnou jednotkou organizácie Adapt Institute (AI), ktorá zodpovedá za uverejnený obsah. AI nadviazal na činnosť Stratpol a SSPI, v ktorej pôsobil aj bývalý minister Naď. SSPI v minulosti prevádzkoval web antipropaganda.sk, ktorý pohltil Infosecurity. „Adapt Institute je mimovládna, nadstranícka, nezisková inštitúcia, analytický think-tank, ktorý sa zaoberá obrannou a bezpečnostnou politikou so špecifickým zameraním na strategické adaptácie a zmeny v týchto oblastiach“, toľko z ich webu. Nakoľko inštitúcia existuje od roku 2022, je k dispozícii len jedna výročná správa za obdobie 2022/2023. Je v nej zhrnutá len činnosť, o financovaní sa žiaľ nedozvieme nič. Zato uvádza celý rad partnerov a donorov. Podľa centrálneho registra zmlúv, dostal z dotačných schém ministerstva zahraničných vecí za roky 2022/23 vyše 30 000 €, a z amerického štátneho rozpočtu si prilepšil o ďalších takmer 60 000 dolárov.  Vyzerá to tak, že infosecurity.sk pod záštitou Adapt Institute je predĺženou rukou americkej politiky na Slovensku.

Triádu faktčekerov uzatvára demagog.sk, ktorý sa špecializuje na kontrolu výrokov politikov a „pri overovaní výrokov dbá na nestrannosť, vyváženosť a neúčelovosť“. Za projektom stojí mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).  SGI, v rokoch  2018 a 2023, taktiež dostala z amerického rozpočtu 42 000 dolárov. Medzi podporovateľmi demagog.sk nájdeme  Nadáciu Eset a Nadáciu Pontis. Fakty na Slovenku overuje aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prostredníctvom webu overjsifakty.sk. Absolventmi univerzity sú napríklad Michaela Rúžičková, Pater Dubóczi a Radka Kulková z Infosecurity.

Reklama

Informácie na Facebook-u (FB) overuje Francúzska spravodajská agentúra AFP. V súčasnosti zamestnáva dvoch „certifikovaných“ faktčekerov,  Roberta Barcu, ktorý v minulosti pracoval pre Globsec a  písal pre Hríbov .týždeň a  Denník N,  a bývalého redaktora denníka SME Matúša Krčmárika. Sociálne siete monitoruje  aj stránka blbec.online. Ak sa ocitnete na jeho „zozname blbcov“, onálepkuje Vás v závislosti od prehrešku, ako putinofil, nácek, konšpirátor, antisystém, popierač vedy, šarlatán alebo manipulátor. Okrem toho ponúka každému človeku možnosť manažovať diskusie na FB cez funkciu Autopilot, ktorý sám schováva komentáre od nežiadúcich osôb. „Nechceš, aby sa na tvojej stránke objavovali odkazy na konšpiračné servery? U nás Ti stačí zapnúť konspiratori.sk filter a každý taký komentár náš robot skryje alebo zmaže.“

Iniciatíva týchto web stránok  sa javí ako verejnoprospešná činnosť, s cieľom ochrániť občanov pred dezinformáciami. A podľa ich vlastných vyjadrení majú výstupy, ktoré zverejňujú len odporúčací charakter a je len na firme, či ich implementuje do podnikania. To, že tieto informácie následne zverejnia spriatelené média, je zrejme náhoda.

Zdanie klame a  ide o dobre premyslenú činnosť,  z časti podporovanú z USA, ako pridusiť alternatívne médiá, pre ktoré príjem z online reklamy predstavuje časť financií. Doteraz jediné médium, ktoré sa snažilo brániť,  boli Hlavné správy, a na čas sa im to aj podarilo, ale po rozhodnutí okresného súdu, v ich neprospech, boli na zoznam konspiratori.sk zaradené opäť. Suma-sumárom, ruské ruble, ktoré mal údajne žiadať šéfredaktor Zem&Vek, boli problém. Americké doláre, pre nezávislých overovateľov faktov, zrejme žiadny problém nepredstavujú.

 

 

Reklama

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:17

Francúzske obchody budú musieť upozorňovať svojich zákazníkov, ak má výrobok menší objem alebo gramáž, pričom cena sa adekvátne neznížila. Oznámilo to koncom tohto týždňa francúzske ministerstvo financií, ktoré sa tak rozhodlo riešiť problém známy ako shrinkflácia. Informovala o tom agentúra Reuters.

17:14

Na lodi v prístave v meste Sevastopol na polostrove Krym vypukol požiar. Na ruských sociálnych sieťach sa v nedeľu objavili správy o výbuchu na plavidle, ktorý mohol byť dôsledkom raketového alebo dronového útoku. Oficiálne vyjadrenie ruské úrady zatiaľ neposkytli. Informovala o tom agentúra DPA.

17:12

Rusko zostalo najväčším dodávateľom ropy do Číny aj v marci, pričom objem dovozu dosiahol takmer rekordnú úroveň. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje čínskej colnej správy.

Colná správa cez víkend oznámila, že dovoz ruskej ropy do Číny prostredníctvom ropovodov aj tankerov dosiahol v marci 10,81 milióna ton, čo predstavuje 2,55 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s marcom minulého roka to znamená zvýšenie o 12,5 %.

17:08

Nemecký tenista Jan-Lennard Struff sa stal víťazom dvojhry na domácom turnaji ATP v Mníchove. Vo finále ako nasadená štvorka zdolal trojku “pavúka” Taylora Fritza z USA 7:5, 6:3. Struff vybojoval vo veku 33 rokov svoj premiérový titul na okruhu ATP.

16:13

Cyperský prezident Nikos Christodulidis v nedeľu uviedol, že pracuje na dohode s Libanonom, aby sa zabránilo vstupu ďalších sýrskych utečencov do EÚ cez jeho krajinu. Informuje o tom agentúra DPA.

Prezident uviedol, že 2. mája plánuje spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou odcestovať do Libanonu a oznámiť konkrétny finančný balík zo strany Európskej únie.

Christodulidis zdôraznil, že balík nebude zahŕňať len finančnú pomoc, ale aj podporu pre libanonské inštitúcie, ako sú ozbrojené sily. Tie sú považované za stabilizačný faktor v krajine.

Charles Michel Nikos Christodulidis Enrico Letta
Na snímke sprava predseda Európskej rady Charles Michel, cyperský prezident Nikos Christodulidis a bývalý taliansky premiér Enrico Letta
15:48

Americké orgány sa domnievajú, že útok Iránu na Izrael zo 14. apríla zodpovedal najhoršiemu scenáru, ktorý zvažovali americké spravodajské služby. Biely dom označil jeho rozsah za šokujúci, uviedol denník The Wall Street Journal (WSJ).

Podľa jedného z respondentov novín útok monitorovali americkí predstavitelia v operačnom centre Bieleho domu a Pentagónu. Ako uviedol zdroj, neboli si úplne istí, či izraelský protiraketový systém dokáže útok odraziť.

Rozsah iránskeho útoku prekonal očakávania amerických predstaviteľov aj napriek varovaniam, ktoré USA dostali. WSJ píše, že časť spravodajských správ hovorila o možných úderoch Teheránu na izraelské diplomatické zariadenia mimo krajiny. Postupne americké a izraelské spravodajské služby dospeli k záveru, že útok bol plánovaný na území štátu.

14:59

Futbalisti Girony zvíťazili v sobotnom stretnutí 32. kola španielskej La Ligy nad Cádizom 4:1. V tabuľke už tak nemôžu skončiť horšie ako na 7. mieste, čo znamená, že sa prvýkrát v histórii predstavia v európskych súťažiach.

14:57

Niektoré časti južnej Číny zasiahnu silné záplavy, aké sa vyskytujú približne raz za storočie, uviedli v nedeľu tamojšie médiá. Úrady zvyšujú v dôsledku silných dažďov preventívne opatrenia proti katastrofám. Informovali agentúry AFP a Reuters.

Čína má skúsenosti s extrémnymi poveternostnými podmienkami. V posledných rokoch však krajinu trápia aj záplavy, suchá a rekordné horúčavy.

14:55

V poľských Tatrách neďaleko Zakopaného v noci na nedeľu zahynul turista, ktorého strhla lavína, informovala tamojšia horská záchranná služba.

Polícia zistila, že išlo o 34-ročného Poliaka. Jeho telo si na preskúmanie vyžiadala prokuratúra.

14:27

Je potrebné, aby Washington znížil vysoký rozpočtový deficit, napriek tomu, že podporou domáceho dopytu prispieva k rastu svetovej ekonomiky. Uviedla to počas tohto víkendu prvá zástupkyňa výkonnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF) Gita Gopinathová. Informovala o tom agentúra Reuters.

MMF predpovedá pre tento rok rozpočtový deficit USA na úrovni 6,67 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Snímka z podujatia Prvý parný deň v Železničnom múzeu v starom rušňovom depe v Bratislave

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama
Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali