Žiaková: Viacjazyčnosť je najlepším prostriedkom k harmonickému spolunažívaniu

Bordeaux/Bratislava 17. marca 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Monika Himpánová)

 

Do Bordeaux prišla študovať v roku 1991 na Lýceum Camille Jullian. O niekoľko rokov neskôr sa naň vrátila, ale už ako vyučujúca. Do roku 2013 na ňom učila slovenské predmety. V súčasnosti na Univerzite v Bordeaux prednáša Dejiny a kultúru strednej Európy a učí český jazyk. Výučbu slovenčiny zrušili v roku 2007

Na snímke vyučujúca na Univerzite Michela de Montaigna v Bordeaux Gabriela Žiaková

Zdôrazňuje, že v strednej Európe je viacjazyčnosť nie neobvyklým javom. „To by sme si mali uvedomiť a trošku sa tým popýšiť. Viacjazyčnosť mi príde v tomto období, v Európe, ako tým najlepším prostriedkom k harmonickému spolunažívaniu.“

V rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky hovorila Gabriela Žiaková aj o tom, čo motivovalo Francúzov učiť sa slovenčinu, či upozorňuje na dôležitosť zrovnoprávnenia slovanských jazykov (a iných jazykov) okrem ruštiny, so v súčasnosti najvyužívanejšími.

 
Ako ste sa dostali do Francúzska a kedy to bolo?

 

Do francúzskeho Bordeaux v regióne Akvitánsko som prišla v septembri 1991 v rámci tzv. Slovenskej sekcie na Lýceu Camille Jullian v Bordeaux.

 
Prišli ste už zo slovenskej školy, alebo ste nastúpili na strednú priamo vo Francúzsku?

 

Táto nová školská skúsenosť prišla po mojich prvých dvoch rokoch na gymnáziu v Žiline. Bolo to v lete 1991, keď bol vypísaný prvý konkurz na tento druh programu. Prihlásili ma doň moji rodičia. Vlastne som nastúpila do prvého ročníka lýcea tu vo Francúzsku, ktorý zodpovedal asi nášmu druhému ročníku stredoškolského stupňa. Cieľom tohto programu bolo, aby sme všetci piati, ktorí sme prišli, študovali všetky predmety vo francúzštine a nakoniec, aby sme si overili naše skúsenosti a vedomosti práve francúzskou maturitou. Súčasne tento program obsahoval ešte jednu takú zvláštnosť – od samotného začiatku až po maturitu, celé tri roky – sme mali dvojité vyučovanie. Súčasťou boli aj hodiny slovenského jazyka, literatúry a dejepisu.

 
Koľkým z vás piatich sa podarilo úspešne ukončiť vzdelanie?

 

Všetkým. Boli sme štipendistami francúzskej vlády, to znamená, že sme si povedali, že túto skúsenosť dotiahneme do konca a že odídeme ďalej na vysoké školy s francúzskou maturitou. Boli to také krásne zlaté časy, lebo sme mohli ďalej maturovať aj zo slovenského jazyka. Ja som napríklad maturovala ešte aj z českého jazyka a z ruštiny.

 
Prečo ste si vybrali práve Francúzsko? Inklinovali ste k francúzštine, alebo sa skrátka vyskytla možnosť, ktorú ste využili?

 

Priznám sa, že príčiny sú rôzne. Musím pripomenúť, že v 80. rokoch bolo dosť veľa ľudí, a medzi nich patrila aj moja mama, ktorí boli očarení Francúzskom. Bolo to to obdobie, keď sa v roku 1988 ukázal v Bratislave aj Francois Mitterrand. No a, samozrejme, očarujúca francúzština, do ktorej sa zamilovala moja mama a vlastne ma vyslala na jazykovú školu. Francúzsky jazyk som sa učila na základnej škole a potom aj na gymnáziu. Taktiež to bola knižnica mojich starých rodičov, kde som si potajomky čítala rôzne knihy o intrigách na francúzskom kráľovskom dvore.

 
Bolo náročné, dostať sa na lýceum? Ako prebiehali skúšky?

 

Skúšky boli až tým druhým kolom. Najprv sa museli uchádzači prihlásiť a poslať vysvedčenia. Takže prvý výber bol na základe školských výsledkov. Následne druhé kolo prebiehalo v Dome zahraničných stykov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Mali sme písomné skúšky, to znamená, že sme museli vytvoriť slohovú prácu a na základe opravy tejto písomnej skúšky sme sa niektorí dostali do ďalšieho kola. To už spočívalo v ústnom osobnom pohovore s francúzskym kultúrnym poradcom. Na základe toho sme ďalej ešte podstúpili psychologické skúšky, ktoré zmerali našu schopnosť prispôsobiť sa cudziemu prostrediu a ťažkostiam.

 
Čo to bolo za bilaterálny program medzi Francúzskom a Československom? Pokračuje so Slovenskom dodnes?

 

Je to veľmi starý program, išlo o Zahraničné sekcie pri francúzskych lýceách. Neexistoval len pre Československo, ale medzi prvými boli nórske sekcie, švédske sekcie, poľské sekcie. Existovala napríklad aj čínska sekcia v Lyone. Československá sekcia mala viacero školských zariadení, pretože vo Francúzsku v tej dobe ešte neboli zmiešané triedy. Dievčatá boli vyslané do iného kraja, chlapci sa nachádzali v meste Dijone a Nimes. Od roku 1990 boli československé sekcie rozdelené na české a novú slovenskú sekciu, ktorá vznikla v Bordeaux. Pre Čechov tento program pokračuje dodnes v meste Dijone. Slovenská sekcia začala fungovať v roku 1991 a skončila školským rokom 2012/2013, čiže v júni 2013.

 
Aké boli začiatky pre dievča, ktoré prišlo z iného režimu, do veľkého Francúzska so základnými znalosťami cudzieho jazyka? Komunikovať s blízkymi bolo v tom čase tiež náročnejšie. Mali ste šestnásť rokov…

 

Bolo to úžasné. Prvým kritériom, ktoré táto skúsenosť musela spĺňať, bola sloboda a predstava o slobode. To bol pre mňa ten hnací motor, ktorý dokázal vykompenzovať akékoľvek absencie, ktoré by v duši mladého človeka mohli existovať. Tak isto, bola som v dospievajúcom veku, to znamená, že som sa hľadala. Ten voľný priestor mi umožňoval oveľa viac pracovať na sebe, ako keby som bola v prítomnosti rodičov. Prepojenia a kontakty tam, samozrejme, existovali. Fantasticky fungovali telefonické kabínky s telefonickými kartami, ktoré sme používali. Dokonca aj blízki ľudia, spolužiaci, nám umožňovali, aby sme mohli telefonovať domov, teda, aspoň tak to bolo v mojom prípade. Samozrejme, nádherná bola poštová komunikácia. Veľmi ľutujem, že sa zredukovala, pretože maily nemajú to čaro papiera, vône, ktorá prichádza od osôb, ktoré vám píšu, alebo aj farebnosť atramentu, ktorý používajú. Moja mama mi veľmi rada kreslila rôzne scénky z nášho spoločného života. No a veľmi príjemné bolo, že pošta prichádzala na vrátnicu gymnázia. Každé ráno sme sa po raňajkách išli pozrieť, či naše meno nie je napísané na malom lístočku, ktorý oznamoval, ktoré dievčatá na internáte dostali poštu. Všetko to malo neskutočné čaro.

 
Spomínali ste, že ste absolvovali prvé dva roky na slovenskom gymnáziu. Keď porovnáte výučbu vo Francúzsku a na Slovensku, v čom bol z vášho pohľadu rozdiel? V čom si myslíte, že vás ovplyvnilo štúdium v zahraničí?

 

To je neporovnateľné, pretože každá spoločnosť si vytvára kostru svojho vzdelávacieho programu úplne iným spôsobom. Na gymnáziu na Slovensku, v Žiline, som sa naučila také veci, ktoré som sa nenaučila vo Francúzsku. Napríklad som prišla s fantastickými základmi a francúzsky vzdelávací systém má zase svoje iné pozitívne body, prednosti, ktoré mi doplnili ten základ, ktorý som si priniesla zo Slovenska. Ale musím povedať, že asi to bude individuálne, pretože každý človek si vlastne sám dopĺňa materiál a vypĺňa kostru, ktorú možno dostal na základnej škole.

 
Na slovenských stredných školách je to viac o memorovaní a sme teoretickejšie zameraní. Bolo štúdium vo Francúzsku viac o analyzovaní, premýšľaní a diskutovaní alebo tiež o memorovaní?

 

Áno, toto je presne ten bod, ktorý bol najväčšou bariérou, ktorou som sa musela prelúskať. Pretože, na jednej strane som mala fantastickú pamäť, bola som schopná si zapamätať neuveriteľné množstvo informácií, keďže náš vtedajší systém zdôrazňoval napríklad ústny prejav a presnosť, čo sa týka dejepisu, chronologických udalostí, bez hlbšieho rozboru. Vo Francúzsku, naopak, detaily niekedy neboli dôležité, dôležitá bola hlavná myšlienka a hlbší rozbor samostatných udalostí. Čo sa týka napríklad literatúry, takisto sme mali fantastickú profesorku, ktorá zdôrazňovala subjektívny pohľad na dielo a spracovanie, stotožnenie sa s poéziou alebo s prózou. Dôležité bolo, aby sme sa naučili životopisy autorov a aby sme brali do úvahy aj ich ako živých ľudí a nielen ako teoretických autorov nejakých textov.

 
Slovenskí študenti možno disponujú väčším množstvom informácií, ale analytické myslenie, schopnosť čítať s porozumením, s tým majú podľa hodnotení problém. Ako sú na tom francúzski študenti?

 

Neviem, či sa to darí každému študentovi vo Francúzsku, lebo nie je to jednoduchá záležitosť, ale myslím si, že každý sa k nej prepracováva individuálne a postupne. Niekto skôr, niekto nikdy. Je pravda, že francúzsky systém nás osobne k tomu viedol. Keď som bola na strednej škole, ale aj na univerzite. Opäť musím povedať, že ten písomný prejav dokázal potlačiť do úzadia ústny prejav. To znamená, že možno spôsob zmýšľania týchto mladých ľudí vo Francúzsku na strednej škole alebo na univerzite je dosť dobre vybudovaný, ale niekedy možno potrebujú oveľa viac času na diskusiu, pretože sú zvyknutí písať.

 
Prečo ste sa po lýceu už nevrátili na Slovensko?

 

Nevrátila som sa z toho dôvodu, že od samého začiatku, keď som prišla do Bordeaux, som si všímala, že ľudia tu toho o nás veľmi málo vedia. Vtedy som si vysnívala, že by som o nás veľmi chcela písať po francúzsky, ale zároveň som chcela uvažovať aj o ľuďoch v Európe, či sme rovnakí alebo rozdielni, čo nás spája, či, naopak, rozdeľuje. Chcela som uvažovať o Európe, keďže som vlastne prišla v rámci momentu, keď sa Európa opäť zblížila.

 
Po dvoch rokoch po ukončení lýcea ste nastúpili na univerzitu. Čo ste študovali?

 

Zapísala som sa na Univerzitu Michel de Montaigne, kde fungoval Slovenský lektorát, na Katedru slovanských štúdií. Venovala som sa štúdiu ruského jazyka a slovanským štúdiám, to znamená jazyku, lingvistike, literatúre. Mali sme povinné aj iné slovanské jazyky. Samozrejme som sa venovala slovenčine a češtine. Čeština bola vyučovaná na inej úrovni ako slovenčina. Slovenčinu vyučoval lektor, češtinu docent. Hodiny mali charakter nielen výučby jazyka, ale aj prednášok o literatúre a rozborov literárnych textov. V poslednom stupni počas štyroch rokov štúdia som musela odovzdať diplomovú prácu, kde som sa už venovala historickej téme československých légií v Rusku. V tej dobe na našej katedre nebolo možné pokračovať v doktorandskom štúdiu, tak som prestúpila na Katedru súčasnej histórie. Tam som sa venovala súčasnej histórii a okrem iného témam, ktoré sa týkali Československa.

 
Neskôr ste sa na lýceum a univerzitu vrátili ako vyučujúca. Ako sa to stalo?

 

V roku 2007 ma oslovila moja bývalá profesorka z Katedry slovanských štúdií, či by som prijala miesto v slovenskej sekcii na Lýceu Camille Jullian. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo po niekoľkých rokoch som sa preniesla do prostredia, z ktorého som vlastne v Bordeaux pochádzala. Toto miesto som prijala, aj keď som presne nevedela, v čom bude spočívať náročnosť, pretože miesto bolo zároveň podmienené miestom lektora na Univerzite v Bordeaux. Práve v tom roku, keď som nastúpila, lektorské miesto viac-menej zaniklo. Bolo to veľmi náročné, pretože som bola svedkom toho, ako sa už nepokračovalo z rôznych administratívnych a finančných príčin vo výučbe slovenského jazyka na univerzite. Teda som pôsobila len v slovenskej sekcii na Lýceu Camille Jullian až do skončenia programu v roku 2013.
Medzitým, taktiež môj bývalý profesor bohemistiky na Univerzite v Bordeaux odišiel do dôchodku. Obrátila sa na mňa nová vedúca Katedry slovanských štúdií, či by som neprijala toto miesto. Tak som vlastne paralelne pôsobila v slovenskej sekcii Camille Jullian a aj na Katedre slovanských štúdií, kde som začala vyučovať češtinu pre začiatočníkov a stredne pokročilých.

 
Akí boli študenti na lýceu? Prečo bolo z vášho pohľadu dôležité toto štúdium?

 

Dosť sa situácia mení. Vždy bola a je kolísavá v rovine počtu študentov. Faktom je, že vždy to odzrkadľovalo aj nálady vo francúzskej spoločnosti voči krajinám, ktoré sa nachádzajú v strednej Európe. K týmto krajinám sa, samozrejme, radilo aj Slovensko. Nechcem konkrétne hodnotiť študentov, lebo to by boli veľmi subjektívne pocity, ale môžem povedať, že som sa veľmi tešila tomu, že medzi mojimi žiakmi sa objavili dievčatá alebo chlapci, ktorí pochádzali z rodín, ktoré by si nemohli dovoliť zaplatiť štúdiá vo Francúzsku, prípadne poslať dieťa do zahraničia. Pre mňa bol tento program veľmi dôležitý zo spoločenského aj sociálneho hľadiska. Naozaj umožňoval šancu každému záujemcovi, ktorý spĺňal vedomostné a jazykové kritériá, požiadavky vycestovať do zahraničia, študovať v zahraničí a zmaturovať v zahraničí. Ďalším ojedinelým znakom programu bolo, že v priestore frankofónie sa naskytla možnosť študentom zúčastňovať sa predmetov v ich rodnom jazyku. Počas troch rokov na Lýceu Camille Jullian v Bordeaux mohli súčasne študovať predmety ako slovenský jazyk, literatúra, dejepis. A to je situácia, ktorá sa mi zdá byť ojedinelá a ktorá bola veľmi dôležitá aj z hľadiska toho, že oba jazyky sa stretli na partnerskej pôde.

 
Máte pocit, že lýceum sa zrušilo povedzme v dôsledku straty záujmu zo strany študentov?

 

Kdeže, záujem zo strany študentov nikdy nebol stratený. Ale to už sú náročné otázky vzdelávacej politiky SR.

 
Na Univerzite v Bordeaux to však bolo iné. Študenti boli Francúzi. Ako sa popasovali s jazykom a akú mali motiváciu sa ho učiť?

 

Na univerzite si často kladieme otázky, čo vedie študentov k tomu, aby si vybrali ako študijný poznávací jazyk jeden zo slovanských jazykov okrem ruštiny. Myslím si, že ešte sa nám nepodarilo nájsť k tomu kľúč, pretože situácie z roka na rok sú veľmi rôzne. Niekedy sa študenti potrebujú dozvedieť niečo viac zo samotnej kultúry. Napríklad, čo sa týka českého jazyka, keď študujú nejakú tému, alebo robia výskum počas doktorandskej práce, tak sa zapíšu na češtinu, aby boli zasvätení do samotného prostredia českej kultúry. Ďalej, samozrejme, sú to prípady, keď niekto si nachádza cestu k jazyku prostredníctvom emócií alebo lásky. To sú naozaj veľmi opakované prípady. Takisto sa stáva, že ľudia cestujú a krajina, ktorou prešli, ich očarila. Potrebujú získať vedomosti aj čo sa týka jazyka, tak to bolo v prípade napríklad slovenského jazyka. Viem, že boli záujemcovia, ktorí prešli Slovenskom a boli očarení napríklad Tatrami alebo našimi hradmi. Takže naozaj to, čo vedie ľudí k jazykom, je to, čo vychádza zo samotného duševného priestoru človeka. Myslím si, že to je to, čo v dnešnej dobe technológií dokáže poľudštiť spoločnosť.

 
Na troch francúzskych univerzitách – v Clermont Ferrand, Štrasburgu a v Bordeaux – sa učil slovenský jazyk. Čo sa napríklad konkrétne učili v Bordeaux?

 

Na Univerzite Michel de Montaigne v Bordeaux existoval dlhé roky Slovenský lektorát, ktorý fungoval naozaj na klasickej báze lektorátu. Zo Slovenska bol vždy vyslaný lektor na určitú dobu. Väčšinou to bolo riadené Univerzitou Komenského v Bratislave. Sú rôzne zdroje, ktoré nás informujú o začiatkoch lektorátu na Univerzite v Bordeaux. Jeden hovorí, že lektorát mohol už existovať v 50. rokoch 20. storočia a iný zdroj hovorí o roku 1967. V každom prípade, veľmi dlho pôsobil na univerzite. Svoju pôsobnosť ukončil v roku 2007. Celé roky fungoval len s vyučujúcim lektorom, ktorého náplňou práce bolo vyučovať základy slovenského jazyka pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Kedysi existoval univerzitný diplom, ktorý absolventi tohto cyklu dostali po dvoch až troch rokoch. Neskôr bol diplom nahradený už len jednoduchým certifikátom zo slovenského jazyka.

 
Kto mohol na univerzite študovať slovenčinu?

 

Čo sa týka možnosti voľby slovenčiny ako predmetu, v istom období sa slovenčina radila k povinne voliteľným predmetom takmer na všetkých fakultách, ktoré sa na univerzite nachádzali. Časom sa ich počet zredukoval na Fakultu slovanských štúdií a potom už len na Fakultu jazykovedy. Čo sťažilo životnosť a fungovanie Slovenského lektorátu bolo to, že slovenský jazyk sa ako predmet stal vo veľkej väčšine len doplnkovým predmetom, ktorý si študenti vyberali len veľmi málo. Keď bolo v ročníku zapísaných menej ako šesť študentov, tak ho zatvorili, lebo predmet bol stratový. A teraz to zvýšili na deväť študentov. Je to nasmerované na dopyt. V prípade istých predmetov je to neprípustné.

 
Ozývajú sa hlasy, veď na čo sa učiť takýto jazyk? Aké budú mať potom ľudia, čo ho vyštudovali, uplatnenie? Ako by ste im argumentovali?

 

Je to úzko prepojené s mentalitou, o ktorej som už hovorila. To znamená, že je to pohľad na toho druhého. Za každým jazykom sa nachádza istý priestor a istá skupina ľudí. Ak máme tento, by som povedala, odsudzujúci pohľad na jazyk, myslím si, že to spočíva práve v pohľade na druhých. Keď si neuvedomujeme, že spoločnosť je sústava mnohých článkov, v ktorých každý má svoje opodstatnenie tak, ako v ekosystéme. V takom prípade je dosť možné, že v istej situácii dôjde ku skratu. Takže, ak sa niekto pýta, aký význam by malo štúdium niektorého zo slovanských jazykov iného ako ruštiny, tak by som to sformulovala veľmi jednoducho – týka sa to istej harmónie v ľudskej spoločnosti. Túto spoločnosť, samozrejme, sprevádza technológia. Potrebujeme sústavne udržiavať spoločnosť v ľudskom stave a chvíľami ju poľudštiť. Myslím si, že jazyk je niečo, čo vychádza celkom prirodzene z človeka, čo predstavuje jeho vnútro. Jazyk je jeho hlavným prostriedkom a médiom, takže učiť sa slovanský jazyk alebo nejaký iný jazyk, povedzme z Ázie, udržiava kontakty medzi ľuďmi. A bez toho, aby to bolo povedané s nejakým pátosom, udržiava aj harmóniu spolunažívania v spoločnostiach.

 
Hovorili ste, že v roku 2007 sa zrušila výučba slovenčiny na Univerzite v Bordeaux. Ako je to v súčasnosti s jazykom?

 

Na Univerzite v Bordeaux sa vyučuje vyše 30 jazykov. Na Katedre slovanských štúdií sme ich však stratili veľmi veľa. Zostali len tie, ktoré sa z pohľadu západu v istej terminológii nazývajú jazyky historických národov. Zostala iba ruština, čeština a poľština ako západné slovanské jazyky a srbčina ako južný slovanský jazyk. Každý rok hrozí, že slovanské štúdiá budú buď zrušené alebo nejakým spôsobom budú reštrukturalizáciou zaradené k iným katedrám. Aj samotné ruské štúdiá, ktoré sú postavené na veľmi silnom základe, sú tento rok v ohrození. Napríklad tento rok bol zrušený prvý ročník „mastera“. Čo sa týka českého jazyka, z roka na rok hrozí, že sa už vyučovať nebude. V prípade poľského a srbského jazyka je situácia iná, lebo srbský jazyk má stáleho oficiálneho profesora, ktorý má svoje kreslo na katedre. V prípade českého a poľského jazyka sú externí profesori. Počet študentov je veľmi nízky. Myslím si, že by muselo dôjsť opäť k posunu v mentalite univerzitného senátu, ktorý nezasadá len na našej univerzite, ale ktorý sa týka celého Akvitánska, aby sme sa v tomto smere posunuli. Prírodné a technické štúdiá sú naozaj veľmi podporované, ale čo sa týka humanitných vied, tak bádateľské európske programy sú nepostačujúce a nerozvíjajú štúdium ani skúmanie týchto humanitných predmetov a už vôbec nie jazykov.

 
Prečo pred pár rokmi bol záujem o slovenčinu a iné slovanské jazyky a prečo sa dnes už vytratil, keď sa Európa práveže otvára?

 

Cudzí jazyk je zrkadlom celospoločenskej nálady a zároveň aj zahraničnej orientácie tej či onej krajiny. Keď spadla železná opona alebo Berlínsky múr, ľudia prejavovali záujem o niečo dovtedy nepoznané. Veľmi veľa potomkov zrazu pocítilo potrebu objaviť identitu svojich rodičov alebo starých rodičov. Po vstupe týchto krajín do EÚ došlo naozaj k veľkej uniformizácii v jazykovej rovine. Angličtina sa začala vnímať ako tretí komunikačný jazyk. Dôraz na výučbu iných jazykov závisel od sily tej-onej krajiny.

 
Bude, podľa vás, ešte priestor pre slovenčinu či už v Bordeaux alebo v inom meste vo Francúzsku?

 

Myslím si, že spoločnosť je živá a že sa vyvíja. Je to ako so všetkým. Je to ako s demokraciou, nie je to niečo, čo je v pevnej forme, je to niečo, o čo musíme stále bojovať v tom veľmi pozitívnom a konštruktívnom zmysle slova.

 
Čo je potrebné urobiť, aby sa slovenčina vrátila do frankofónneho priestoru?

 

Závisí to v prvom rade od samotných nositeľov toho jazyka. Myslím si, že je veľmi veľa ľudí, ktorí majú veľmi blízky vzťah k svojmu jazyku alebo k jazykom, ktoré ovládajú, či dostali do vienka. Samozrejme, v strednej Európe je viacjazyčnosť nie neobvyklým javom a to by sme si mali uvedomiť a trošku sa tým popýšiť. Viacjazyčnosť mi príde v tomto období, v Európe, ako tým najlepším prostriedkom k harmonickému spolunažívaniu.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Dôvodom vylúčenia Čepčeka z vládneho klubu OĽaNO by malo byť jeho hlasovanie za zákony ĽSNS

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dôvodom vylúčenia poslanca Národnej rady SR Martina Čepčeka z vládneho klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by malo byť jeho hlasovanie za zákony opozičnej Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Uviedol to poslanec NR SR Ján Krošlák (OĽaNO) pre portál Webnoviny.sk Práve…

Na juhu Izraela zabila raketa vypálená hnutím Hamas šesťročného chlapca. Hnutie Hamas oznámilo, že je pripravené ukončiť boje

0 icon

Jeruzalem 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Raketa vystrelená palestínskym militantným hnutím Hamas z pásma Gazy zabila v stredu na juhu Izraela šesťročného chlapca. Incident sa odohral počas najnovšieho ostreľovania židovského štátu islamistami, píše tlačová agentúra AFP "Šesťročný chlapec bol zabitý, keď raketa vystrelená z pásma Gazy zasiahla obytnú štvrť…

Envirorezort zistil nedostatky pri dotáciách, ktoré boli udelené z Envirofondu tesne po minulých voľbách

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zistilo nedostatky pri dotáciách, ktoré tri dni po voľbách do Národnej rady SR (NR SR) schválilo bývalé vedenie rezortu. MŽP SR to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal Michal Cákoci z odboru komunikácie ministerstva Tri dni po…

Ukrajinský minister zahraničných vecí sa poďakoval Slovensku za podporu

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba sa v stredu v Bratislave poďakoval Slovensku za jeho podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny i za jeho sankčnú politiku voči Rusku Kuleba na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom…

Mimoparlamentné strany Spolu a Dobrá voľba podporujú rozhodnutie prezidentky

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Mimoparlamentné strany Spolu a Dobrá voľba podporujú rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej obrátiť sa na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s petičnou akciou za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách "Je dôležité, aby Ústavný súd raz a navždy rozhodol, či je alebo nie…

Prezidentka sa v otázke referenda obráti na Ústavný súd SR: „Aby neskôr nemohol byť spochybnený ani jeho priebeh a ani jeho výsledok,“ vysvetľuje

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa pre referendovú otázku o skrátení aktuálneho volebného obdobia Národnej rady SR, ktorú navrhli občania v petícii, obráti na Ústavný súd (ÚS) SR Prezidentka poukázala na dlhodobú diskusiu o ústavnosti položenej otázky medzi odbornou verejnosťou. "Nie je jasné,…

Poslanci v závere stredajšieho rokovania prebrali novelu Trestného zákona

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Do Trestného zákona by mohol pribudnúť nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania. Pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v závere stredajšieho rokovania prebrali poslanci Národnej rady (NR) SR Jeden z predkladateľov návrhu Juraj Krúpa (OĽANO) predniesol v…

Republikáni odvolali kongresmanku Liz Cheneyovú z vedenia strany

0 icon

Washington 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite)   Republikáni v Snemovni reprezentantov Kongresu USA v stredu odvolali Liz Cheneyovú - kritičku bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa - z dôležitej funkcie vo vedení strany. Informovala o tom agentúra AFP Republikánska strana tak potrestala jednu zo svojich členiek za to, že odmietla…

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Sme pripravení aktívne spolupracovať v oblasti podpory rozvoja inovácií a v identifikovaní nástrojov na realizáciu Stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková sa dnes (12. mája 2021) stretla so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušanom Veličom Témami rozhovoru boli prieniky činnosti oboch rezortov, najmä spolupráca pri realizácii OSN Agendy…

Blinken: USA vyšlú na Blízky východ predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí

0 icon

Washington 12. mája 2021 (TASR/AFP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet,/Pool Photo via AP)   Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu oznámil, že na Blízky východ vycestuje Hady Amr - tajomník amerického ministerstva zahraničných vecí pre záležitosti Izraela a Palestíny. Stretnúť sa tam má s vedúcimi predstaviteľmi Izraela a Palestíny a spoločne majú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Dôvera

0icon

Dôvera. V pondelok som sledoval priamy prenos z Národnej rady. Poslanci opozície odvolávali ministerku koalície. Prežila. Síce ledva ledva, ale prežila. Bude riadiť spravodlivosť podľa svojich pochybných schopností možno ešte 3 roky.  Neprekáža jej, že proti nej stojí takmer celá obec sudcov. Má dôveru.  "Hroznô dačo". Dlhšie ako rok nepočúvame…

Milan Marko

Nachádza sa Slovensko na konci globálnej hry „Monopoly“?

0icon

Ak by Slovensko hralo hru Monopoly, tak by už dávno, aj s niekoľkými ďalšími proti ruskými borcami ako Ukrajina, či Lotyšsko, dávno skončila. Asi každý pozná hru Monopoly a ak nie, v krátkosti vysvetlím pravidlá najpopulárnejšej stolovej hry na svete: Štyria hráči začínajú s rovnakým budgetom, hádžu kockou a posúvajú…

Rene Molnaru

Na facebooku sa vytvorila nová skupina DOMOBRANA, jej členovia žiadajú zrušiť premlčacie lehoty

0icon

Občianska domobrana navrhuje zrušiť premlčacie lehoty, čo myslíte, kto by išiel do basy ako prvý ak by boli podvody nepremlčateľné, spočiatku aspoň tie na daniach a odvodoch, podvody veľkých rozsahov a hlavne porušovanie ľudských práv ekonomickými útokmi, potom budeme rozširovať. Podľa mojich skúsenosti s nevymožiteľnosťou práva je prax taká, že…

Ivan Štubňa

George Soros – ekonomicko – politický terorista a sociopat

0icon

Odtajnené dokumenty CIA ukazujú, že George Soros sa zameral na rozklad Sovietskeho zväzu a Ruska, aby udržal tzv. „západné záujmy“... Mimovládne organizácie Georga Sorosa  od začiatku svojho založenia mali za úlohu prenikať do bývalých sovietskych štátov. Z odtajnených dokumentov CIA vyplýva, že Soros v spolupráci so CIA dlhodobo mobilizoval a mobilizuje svoje…

Gustáv Murín

Kolíkovej politická agónia. Nezabúdame!

0icon

Politickej plienke Kiskových podvodov pri odvolávaní v parlamente očividne „lepilo“. Dostihla ju dilema politickej slúžky, ktorá si myslela, že keď bude verne slúžiť jednému pánovi, bude v kresle ministerky večne. Lenže zabudla na Psychopatoviča a jeho mstivosť (veď bola prvá, ktorá pomohla k jeho pádu z kresla premiéra). Kolíkovú zachránil…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

0 icon

Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

Do práce na bicykli za lepším zdravím? Za pokus to stojí

0 icon

Vravíš, že cyklistika je pre teba len hobby, bicykel vidíš len cez víkend a aj to z neho len utrieš prach v rámci sobotného upratovania? Vyber sa na bicykli za lepším zdravím! Nejdeme ťa nútiť bicyklovať o dušu, ideme ti len poradiť, ako posunúť svoj život k lepšiemu. Stačí, keď si…

Ktoré časti tela si si doteraz umýval nesprávne?

0 icon

Naša pokožka je domovom približne 1,5 bilióna mikróbov. Ale nie všetky sú pre nás zlé, niektoré sú dokonca dôležité pre naše zdravie. Preto niektoré časti tela nepotrebujeme umývať mydlom a iné by sme si mali každý deň dôkladne umyť.   1. Chodidlá

Malbork: Hromadné hroby - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hromadné hroby v Malborku. Marlbork, mesto v Poľsku, patrilo stovky rokov pod nemeckú správu, resp. pod Prusko. Hromadné hroby, ktoré sa začali objavovať od 90. rokov minulého storočia, oplývajú svojim neznámym pôvodom. Jeden z robotníkov, ktorí realizovali výkopové práce, len veľmi ťažko niesol, že sa na kope nachádzalo…

TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

0 icon

Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

Vo svete IT

Astronómom sa po prvýkrát podarilo pozorovať hviezdu, ktorá bola čiernou dierou natiahnutá na špagetu

0 icon

Keď sa hviezda dostane do blízkosti čiernej diery, nastáva proces takzvanej „špagetifikácie.“ Ako už názov napovedá, kozmický objekt je natiahnutý do tvaru, pripomínajúceho známu cestovinu, píše portál IFLScience. Keď je hviezda natiahnutá, uvoľní sa obrovské množstvo energie, ktoré je možné pozorovať aj zo vzdialenosti milióna svetelných rokov. Astronómovia mohli pozorovať…

HarmonyOS a EMUI 11: Pozrite si bok po boku tieto dva rôzne systémy

0 icon

HarmonyOS je operačný systém, ktorý je vyvíjaný spoločnosťou Huawei. Tá plánuje v dohľadnej dobe nahradiť Android novo vyvíjaným systémom naprieč viacerými modelmi smartfónov v portfóliu spoločnosti. Nedávno sa dokonca objavili informácie, ktoré hovorili o tom, že podobným, hoci nie tak radikálnym smerom, uvažujú aj niekoľkí ďalší čínski výrobcovia smartfónov. Niekoľko…

Xiaomi je údajne z najhoršie vonku. Pravdepodobne sa vyhne osudu spoločnosti Huawei

0 icon

Začiatkom tohto roka obehla mnohé média „senzačná správa“ okolo spoločnosti Xiaomi a jej zaradenia na sankčný zoznam vytvorený americkými úradmi. Spoločnosť bola obvinená z toho, že je prepojenou na čínsku vládu a ozbrojené zložky krajiny. Samozrejme, Xiaomi tieto obvinenia obratom vyvrátilo a hovorilo, že to nie je pravda. Následne sa čínsky…

Práve sa stalo: Orange spustil 5G sieť. Vieme kde!

0 icon

Koncom apríla sme vás informovali o tom, že mobilný operátor 4ka spustil naprieč Bratislavou testovú fázu 5G siete, do ktorej sa môžu už dnes prihlasovať používatelia. Konkrétne ju spustila na 83-vysielačoch. V decembri minulého roka sme písali zas o 5G sieti, ktorú spustil operátor Telekom a v októbri minulého roka sme písali…

Koniec MIUI v Poco smartfónoch? Poco UI bude náhradou za nadstavbu od Xiaomi!

0 icon

Po viacerých pokusoch oddelenia spoločnosti Poco od materského Xiaomi prichádza ďalší krok. Spoločnosť orientovaná na indický trh už predstavila i vlastného maskota, neskôr i vlastný testerský program a teraz sledujeme snáď posledný krok pre úplné odpútanie sa od Xiaomi. Podľa posledných informácií z portálu Xiaomiadictos.com Poco plánuje predstaviť vlastnú nadstavbu…

Armádny Magazín

Oscarový režisér Oliver Stone apeloval na rusofóbov v USA: Je to samovražda"

0 icon

USA, 12.máj 2021 (AM) – Americký režisér, scenárista a producent, držiteľ troch ocenení Oscara Oliver Stone apeloval na rusofóbov v USA, ktorí „bojujú“ proti Rusku. Amerika je podľa neho na „samovražednej ceste“.   Stone vyzval USA, aby ukončili kampaň proti Rusku a nesnažili s

Populárny revolver Colt Anaconda opäť žiadaný

0 icon

USA, 12.máj 2021 (AM) – Spoločnosť Colt oznamuje návrat legendárneho dvojčinného revolveru kalibru 44 Magnum. Urýchli nový český vlastník proces opätovného uvedenia najikonickejších produktov spoločnosti Colt na trh?   Je to oficiálne: dvojčinný revolver Colt Anaconda 44 Magnum , ďalšia klasika z kultovej série Colt Snake, sa po desaťročiach neprítomnosti vracia…

Americká loď zahájila varovnú paľbu na iránske lode v Hormuzskom prielive

0 icon

USA, 12.máj 2021 (AM) – Loď americkej pobrežnej stráže vypálila niekoľko varovných výstrelov na iránske lode v Hormuzskom prielive, informuje BBC.   Stalo sa tak 10. mája po tom, čo sa 13 lodí iránskych islamských revolučných gárd (IRGC) priblížilo do vzdialenosti asi 140 metrov od lodí amerického námorníctva. Po 30 varovný

Izrael pokračuje v ostreľovaní Gazy. Zabil vysokého veliteľa teroristickej skupiny Palestínsky islamský džihád

0 icon

Palestína, 12.máj 2021 (AM) – Izraelské sily potvrdili zabitie Sameha Fahima Al-Mamlouka, vysokého vojenského veliteľa teroristickej skupiny Palestínsky islamský džihád (PIJ) pri nálete izraelských vzdušných síl, ktorý v Gaze zabil aj ďalších veliteľov PIJ z hnutia Hamas.   [caption id="attachment_34

Šojgu o implementácii posolstva prezidenta Putina: Pre študentov univerzít bude k dispozícii vojenský výcvik

0 icon

Rusko, 12.máj 2021 (AM) – Šéf rezortu obrany uviedol, že vojenský výcvik budú mať k dispozícii študenti univerzít štátov Ruskej federácie. "Chcel by som zdôrazniť, že vojenský výcvik bude k dispozícii študentom všetkých univerzít federálnych štátov, ktorí budú na to pripravení," uviedol minister obrany. Sergej Šojgu pripomenul, že na konci apríla uspo

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali