Vladimír Palko: Ako sa mala Ukrajina rozhodnúť sama

Kyjev 17. decembra 2015 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

 

Diskutéri, ktorí zvaľujú vznik ukrajinskej krízy výlučne na Rusko, zvyknú používať nasledujúcu tézu: Ukrajina sa musí rozhodnúť sama, či chce byť súčasťou Západu, a je neprípustné, aby mu v tom Rusko bránilo. Pod staním sa súčasťou Západu môžeme mať na mysli vstup do NATO alebo vstup do EÚ. Sústreďme sa v tomto článku na problematiku vstupu do NATO

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Hneď na úvod autor prehlasuje, že ak sa nejaká krajina rozhodne pre nejakú zahraničnopolitickú orientáciu, mocný sused by jej v tom skutočne nemal brániť. Diskutéri používajúci túto zásadu na Ukrajinu, NATO a Rusko sa však dopúšťajú vo svojej téze dvoch chýb. Po prvé zamlčiavajú niečo podstatné a po druhé podsúvajú niečo, čo nie je pravda.

Po prvé zamlčiavajú, že o prijatí nového člena predsa rozhodujú súčasní členovia. Samotná vôľa vstúpiť do klubu nestačí, musí tu byť aj vôľa členov klubu nového člena prijať.

Chcú všetci členovia NATO prijať Ukrajinu do NATO? Chceli ju prijať v roku 2008 na summite v Bukurešti? Do záverečného komuniké sa vtedy dostala silná, vzhľadom na súčasnú krízu až veľkohubá, veta: „Členské štáty sa zhodujú v tom, že Ukrajina a Gruzínsko sa stanú členmi NATO.“ Prístupový proces sa však nezačal. Rozpor medzi vyhlásením, že budúce členstvo Ukrajiny je rozhodnutá vec, a nezačatím procesu vstupovania je vysvetliteľný mnohokrát zverejnenými kuloárnymi informáciami o nechuti Nemecka a Francúzska Ukrajinu prijať. Reálny pomer síl medzi USA, ktoré sú vždy podporované Britániou, a tandemom Nemecko – Francúzsko, je taký, že Nemecko a Francúzsko síce nie sú schopné prijatie Ukrajiny otvorene odmietnuť, ale sú schopné ho odložiť. A to sa i stalo.

Ak hovoríme o bránení Ukrajine vstúpiť do NATO, treba teda spomínať aj iné krajiny, nielen Rusko. A ako sme spomenuli, ak tomu bránia členovia NATO, je to legitímne.

Dajme tomu, že odpor niektorých členov NATO proti prijatiu Ukrajiny by hlásatelia tézy o neprípustnosti ruského bránenia mohli eliminovať poukázaním na údajnú morálnu povinnosť Ukrajinu prijať. Ak by celá Ukrajina, dlhé roky úpejúc v ruskom zajatí, túžila nájsť v NATO svoju slobodu, tak by sa o takej morálnej povinnosti mohlo uvažovať.

Lenže ak berieme do úvahy nielen súčasný okamih a analyzujeme posledných pätnásť rokov, uvidíme, že tá túžba Ukrajiny dostať sa do NATO nie je takou samozrejmou vecou, ako nám to predostierajú. A to je to druhé slabé miesto hlásateľov tézy.

 

Akou formou sa mala Ukrajina rozhodnúť?

Keďže Ukrajina nie je jedna bytosť, ale milióny ľudí, treba si položiť technickú otázku, ako sa má krajina rozhodnúť, že chce ísť do NATO? Jeden spôsob je ten, že vôľu slobodne zvolenej legitímnej vládnej moci budeme považovať za vyjadrenie vôle celého ľudu.

Ak na chvíľu prijmeme ako smerodajnú takúto formu rozhodovania, potom Ukrajina urobila začiatkom roku 2008 rozhodnutie vstúpiť do NATO, lebo prihlášku podávala vláda legitímne zvoleného prezidenta Viktora Juščenka. Mocenská garnitúra Viktora Juščenka a Júlie Timošenkovej sa dostala k moci v oranžovej revolúcii v roku 2004. Po roku sa prezident Juščenko s premiérkou Timošenkovou dočasne rozišli, ale opäť sa zišli po parlamentných voľbách 2007, a v roku 2008 spoločne podporovali myšlienku vstupu do NATO.

Lenže pozor. V roku 2010 bol rovnako legitímne zvolený za prezidenta Viktor Janukovyč. Jeho politická garnitúra zase prijala zákon o neutralite, ktorý členstvo Ukrajiny v NATO odmietol. Podľa logiky, ktorú sme na chvíľu prijali, Ukrajina teda urobila rozhodnutie opačné ako to z roku 2008. V roku 2014 došlo k „majdanskej revolúcii“ a nová garnitúra Jaceňjuka, Turčinova a neskôr zvoleného prezidenta Petra Porošenka začala opäť hovoriť o členstve v NATO a zákon o neutralite zrušila.

Možno však na základe tohto vývoja udalostí hovoriť o jednoznačnej vôli Ukrajiny vstúpiť do NATO? Nie. Skôr to pripomína hojdačku a nie vážne, trvalé rozhodnutie.

 

A aký bol názor celého ľudu?

Povedzme si teraz, že na rozhodnutie o vstupe nestačí zastupiteľský princíp, ale že o tom musia rozhodnúť všetci občania krajiny. Na to sú dva spôsoby. Ten drahší je referendum, ten lacnejší sú prieskumy verejnej mienky.

Keď Viktor Juščenko ohlásil zámer vstúpiť do NATO, opozícia sa dožadovala referenda. Prieskumy verejnej mienky ukazovali, že väčšina ľudí považovala za nevyhnutné, aby sa o tejto veci rozhodovalo referendom. V petícii za konanie referenda sa zozbierali dva milióny podpisov. Premiérka Timošenková prisľúbila, že o vstupe sa určite bude musieť konať referendum. Za vládnutia prezidenta Janukovyča po schválení zákona o neutralite sa myšlienka referenda stala neaktuálnou. Po udalostiach Majdanu a Janukovyčom páde prezident Porošenko koncom roka 2014 znovu oživil myšlienku referenda. Tak či onak, za takmer osem rokov diskusie o vstupe Ukrajiny do NATO k referendu zatiaľ nedošlo.

Čo však celé tie roky hovorili o vstupe do NATO prieskumy verejnej mienky vykonávané renomovanými agentúrami? Žiadali si Ukrajinci celé tie roky vstup do NATO? Tie prieskumy sú šokujúce. Vidno z nich totiž, že Ukrajinci si celé tie roky až do roku 2014 žiadne NATO neželali.

Na stránke poprednej agentúry Razumkov Centre nájdeme výsledky tridsiatich siedmich prieskumov v rokoch 2002-2015, v ktorých respondenti odpovedali na nasledujúcu otázku: Ako by ste hlasovali o vstupe Ukrajiny do NATO, ak by sa referendum konalo na budúcu nedeľu? V nasledujúcej tabuľke uvádzame vybraných desať prieskumov, ostatných dvadsaťsedem sa od týchto nijako významne nelíši.

Za Proti Nehlasoval by Nevie
Február 2003 21.9 37.7 16.5 23.9
Jún 2004 21.4 49.2 6.6 22.8
November 2004 15.1 55.5 8.6 20.9
September 2005 15.3 60.3 8.5 15.9
December 2007 21 58.9 15.3 4.8
Marec 2008 17.7 55.2 8.4 18.8
Marec 2009 17.4 59.9 9.5 13.3
August 2011 17.9 59.6 14.9 7.6
Apríl 2014 36.7 41.6 6.4 15.4
Marec 2015 43.3 31.6 13.5 11.6

Z prieskumov vyplýva, že Ukrajinci o NATO nestáli. Počet zástancov členstva bol vždy dva až štyrikrát menší ako počet odporcov. Všimnime si, že inak to nebolo ani v novembri 2004 v čase oranžovej revolúcie. Pozoruhodné je však najmä to, že v marci 2008 – v čase medzi podaním prihlášky do NATO a summitom v Bukurešti – bolo za členstvo v NATO iba osemnásť percent Ukrajincov. Na základe čoho podával prezident Juščenko prihlášku? Na základe čoho americký prezident George W. Bush tak vehementne podporoval členstvo Ukrajiny? Na základe čoho prijal summit bohorovné vyhlásenie o zhode na tom, že Ukrajina sa stane členom NATO? Nebol postoj Západu bohorovným ignorantstvom?

Z prieskumov tiež vyplýva, že k zmene postojov a k rastúcemu záujmu o NATO dochádza až po udalostiach Majdanu, štátnom prevrate z februára 2014, anexii Krymu a vojne na Donbase. Všetky tieto prieskumy sa zhodujú s prieskumami iných agentúr.

Ako to teda bolo s orientáciou Ukrajiny na NATO za celé tie roky? Bolo to tak, že ukrajinská spoločnosť dlhé roky trpela v nejakom „ruskom zajatí“, túžila po začlenení do NATO, a Rusko následne reagovalo tak, že bránilo Ukrajine v tejto orientácii? Vôbec nie. Ukrajina úpejúca, túžiaca sa oslobodiť od Rusov a dostať do NATO, to bola pred rokom 2014 len fantázia niektorých atlantistov. A vzhľadom na kultúru a etnické zloženie obyvateľstva Ukrajiny to predsa nie je žiadne prekvapenie.

Bolo to takto: Ukrajincom NATO roky nechýbalo, nijako ich nepriťahovalo. Bola tam však politická garnitúra (Juščenko, Timošenková), ktorá sa na tento nezáujem Ukrajincov neohliadala, a ktorá smerovanie do NATO presadzovala. Táto garnitúra mala podporu americkej Bushovej administratívy, ktorá jej pomáhala toto – pre Ukrajincov neprirodzené – smerovanie presadzovať. Táto garnitúra mala americkú podporu pri protiruských krokoch ako boli vyhrážky zablokovania sevastopoľského prístavu pre ruskú Čiernomorskú flotilu a spochybňovanie predĺženia zmluvy o prenájme sevastopoľskej základne. Za jej vlády prebiehali na Kryme ukrajinsko-americké vojenské manévre, proti ktorým obyvatelia Krymu protestovali.

Garnitúra Majdanu (Jaceňjuk, Turčinov) bola priamym pokračovaním garnitúry oranžovej revolúcie. Jaceňjuk i Turčinov politicky vyrástli pod krídlami Juščenka a Timošenkovej. Americká podpora Majdanu bola priamym pokračovaním americkej podpory pre Juščenka a Timošenkovú.

Toto všetko bol ťah bielymi figúrkami v šachovej partii, ktorá sa ťahá od oranžovej revolúcie. Ťah čiernymi figúrkami prišiel v roku 2014. Potiahli obyvatelia Donbasu, ktorí vyhlásili v referendách samostatnosť a potom zobrali do rúk aj zbrane. K ťahu čiernymi patrí i ruská anexia Krymu, súhlas väčšiny Krymčanov s ňou, a ruská vojenská prítomnosť na Donbase, a podpora povstalcov.

Tento ťah čiernymi je morálne sporný a zdráham sa ho ospravedlniť. Ale ťah bielymi, ktorý mu predchádzal, vnášal do ukrajinského prostredia niektoré úplne cudzie prvky a bol spôsobilý vyvolať presne takýto ťah čiernymi, teda vojnu.

 

Umenie urobiť z menšiny väčšinu

Ako hovorí klasik, politika je umenie urobiť z menšiny väčšinu. Ak politik nehľadí na spáchané škody, tak vytrvalé naliehanie môže napokon viesť k zmene názoru väčšiny. Začiatkom 20. storočia nebolo pre „Svätú Rus“ nič viac cudzie ako marxistický komunizmus, ale malá odhodlaná menšina zmenila Rusko – na takmer jedno storočie – na baštu komunizmu. Stálo to desiatky miliónov životov.

Aby sme spomenuli aj príklad tejto politiky, pri ktorom nešlo o život, spomeňme schvaľovanie zmlúv o Európskej únii. Keď bolo treba schváliť zmluvu z Nice, táto bola Írmi v referende v júni 2001 odmietnutá. Tak sa referendum zopakovalo a na druhýkrát, v októbri 2002, ju Íri už schválili. Keď sa objavila Ústavná zmluva o EÚ, Francúzi i Holanďania ju v roku 2005 v referendách odmietli, a bolo po zmluve. Ale iba sa prepísala na Lisabonskú zmluvu, a tá už radšej nebola schvaľovaná v referendách. V Írsku to bez referenda nešlo a Íri Lisabonskú zmluvu odmietli v roku 2008. No tak sa referendum zopakovalo v roku 2009, a tentoraz to už Íri schválili.

Proste treba byť vytrvalý a ľud sa poddá. Niekedy sa však časť ľudí nepoddá a prepukne občianska vojna. Ako po boľševickom puči v Rusku alebo teraz na Donbase.

Ruský prezident Jeľcin urobil v roku 1991 voči vzniknutej samostatnej Ukrajine neslýchane veľkorysé gesto, keď uznal jej hranice ako sovietskej republiky v rámci ZSSR za štátne hranice. Štvrťstoročie Rusko Ukrajinu nijako neohrozovalo. Potom po ťahoch bielymi figúrkami zo strany Západu a garnitúry Majdanu prišli ťahy čiernymi zo strany Donbasu a Ruska. Dnes Ukrajina prišla o Krym a v zásade aj o Donbas. Má 9 000 mŕtvych a dva milióny ľudí na úteku. Ale konečne má prieskumy, podľa ktorých väčšina Ukrajincov chce ísť do NATO.

Otázka je, či to stálo za to. Nestálo.

Vladimír Palko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Trpká príchuť Vlhovej víťazstva: Tretia Shiffrinová viní organizátorov, že jej opravovali bránku príliš dlho. „Petra je dosť dobrá lyžiarka na to, aby vyhrala preteky aj bez tohto neprofesionálneho činu“

0 icon

Jasná 7. marca 2021 (HSP/SITA/Foto: TASR-Martin Baumann)   Mikaela Shiffrinová síce uznala prehru s Petrou Vlhovou v nedeľňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v Jasnej, ale po pretekoch si neodpustila kritické slová na adresu organizátorov Americkej favoritke sa zdalo, že oprava jednej z bránok po jazde jej slovenskej súperky Petry Vlhovej…

Dolné Rakúsko po úmrtí zaočkovanej zdravotnej sestry sťahuje z obehu túto výrobnú šaržu vakcíny AstraZeneca

0 icon

Viedeň 7. marca 2021 (HSP/Teraz/Foto:TASR/AP/MTI-Janos Vajda)   Zdravotná sestra zomrela 10 dní po očkovaní. Jej kolegyňa po očkovaní skončila v nemocnici s pľúcnou embóliou Spolková krajina Dolné Rakúsko plánuje očkovaciu látku proti koronavírusu od firmy AstraZeneca používať naďalej i po tragickom incidente, keď po podaní vakcíny od tejto spoločnosti zomrela…

V Prahe na Staromestskom námestí sa protestovalo proti pandemickým opatreniam, voči demonštrantom zasahovala polícia

0 icon

Praha 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Pražská polícia spacifikovala niekoľko osôb na Staromestskom námestí, kde sa okolo 14.00 h zhromaždili demonštranti protestujúci proti vládnym pandemickým opatreniam. Po nútenom ukončení zhromaždenia sa dav niekoľko stoviek ľudí vydal smerom na Petřín. Informoval o tom portál Novinky.cz Protestujúci za zátarasami na Staromestskom…

Zverejnili počty infikovaných dovolenkárov. Číslo je prekvapivo nízke. Konzílium odborníkov však dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikipedia)   Konzílium odborníkov varuje pred dovolenkami v zahraničí a Slovákom dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky. Odborníci poukazujú na to, že počet osôb, ktoré sa novým koronavírusom infikujú na dovolenkách, stále rastie. Zdôrazňujú, že sa tým zvyšuje riziko zavlečenia nových nebezpečných mutácií Za mesiace február…

Nigel Farage končí ako predseda svojej strany a odchádza z politiky

0 icon

Londýn 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ross D. Franklin)   Britský politik Nigel Farage oznámil, že odchádza z politiky a odstupuje z funkcie predsedu strany Reform UK. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA Bývalý predseda Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) už niekoľkokrát avizoval svoj definitívny odchod z politiky, pripomína DPA. Farage…

Máme veľký záujem, aby štvorkoalícia pokračovala, uviedol Jaroslav Naď. „Sulík by sa mal nad sebou zamyslieť“

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Hnutie OĽANO má veľký záujem na tom, aby súčasná štvorkoalícia pokračovala, pád vlády dopustiť nechce. Ak plánuje šéf SaS Richard Sulík tiež vo vláde pokračovať, mal by sa za svoje správanie ospravedlniť. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol…

Na Slovensku potvrdili 7 prípadov juhoafrickej mutácie nového koronavírusu

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Na Slovensku potvrdili prvých sedem prípadov juhoafrickej mutácie nového koronavírusu. Potvrdené boli vo vzorkách z viacerých miest krajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová "Môžeme potvrdiť, že na Slovensku sa identifikoval juhoafrický variant nového koronavírusu, keď sa tento…

Prezidentský palác upozorňuje na podvodné certifikáty

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR-Jakub Kotian)   Na verejnosti sa objavili falošné certifikáty s podpisom prezidentky Zuzany Čaputovej a premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Tie pod podmienkou zaplatenia vysokej finančnej hodnoty obsahujú osvedčenie o schválení údajných fondov. Upozornila na to kancelária prezidentky na sociálnej sieti "V Kancelárii prezidenta Slovenskej…

Otvoria sa ďalšie termíny na očkovanie seniorov nad 70 rokov

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Jana Birošová)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo ešte v sobotu večer otvoriť približne 13.000 termínov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na najbližší týždeň pre seniorov nad 70 rokov. Očkovaní budú vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Na sociálnej sieti o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí…

Slovensko už má 15-tisíc vakcín AstraZeneca od Francúzov

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa, SITA/AP-Andreea Alexandru)   Slovensko už má 15-tisíc vakcín AstraZeneca ako dar od Francúzov. Takisto sa Francúzsko veľmi aktívne zasadzovalo za to, aby Slovensku bolo schválených 100-tisíc SOS dávok od Pfizer/BioNTech cez Európsku úniu. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bojniciach to oznámil premiér Igor Matovič…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Kristian Keller

Doktor, ktorý študoval na MIT, vyvracia covid hoax (reupload)

0icon

"A potom sa poponáhľali rapídne vytvoriť diagnostický test, ktorým je kvalitatívna PCR – a o tom za chvíľu porozprávam viac. Takže, inými slovami: pred tým než dokázali čokoľvek už vytvorili test." Zdroj: Prezentácia "MIMORIADNA SPRÁVA: Ľudstvo NIE je vírus" - Dr. Andrew Kaufman Nasledovné je preklad cca od časového úseku 02:20 po…

Ivan Malý

RUSKÁ RT PÍŠE O SLOVENSKU

0icon

Ruská propagandistická televízia RT cituje slovenského premiéra Igora Matoviča: "Nie som vrah", hovorí Matovič. Slovensko sa stalo druhou krajinou Európskej únie po Maďarsku, ktorá zaregistrovala Sputnik V pre nedostatok úderov Pfizer, Moderna a AstraZeneca, ktoré schválil Brusel. Ruská vak

Jana Tutková

Boris Kollár zavádza o očkovaní. Aká je šanca úmrtia pri nakazení koronavírusom podľa veku?

0icon

Predseda parlamentu Boris Kollár sa pre denník Postoj vyjadril, že jeho strana Sme rodina nedopustí, aby sa očkovanie stalo podmienkou pre zamestnanie. No faktom je, že mnoho ľudí už nemá chuť strácať čas testovaním každý týždeň a niektorí už očkovanie preto podstúpili, ďalší by si ho dali len, aby mali…

Marek Brna

Fašistická (ľudia vravia) Vláda Slovenskej republiky bráni ľuďom získať Ivermectin

0icon

Fašistická (v SR všeobecné tvrdenie) Vláda SR sa zubami nechtami už mesiace bráni tomu, aby sa Ivermectin rozpustil medzi obyvateľstvo, aby ho mali všetci doma pre prípad, že sa nakazia. Naoko chce vyzerať ako pekná, liek má výnimku, je dostupný v nemocniciach, kde ho už aj podávajú, alebo možno iba…

Jozef Slávik

Overlord ...

0icon

Bol to krycí názov vyloďovacej operácie  spojencov počas II. sv. vojny zo 6. júna 1944 na pobreží Normandie vo Francúzsku, čím sa otvorila druhá fronta v boji proti hitlerovskému Nemecku. Je to však aj pomerne dobré spodobenie s chovaním našich politikov, keď získajú moc a vytvoria vládu a keď sa…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

0 icon

Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja ľudia. Boli…

Takto cestovali deti lietadlom v 50. rokoch minulého storočia

0 icon

Vieš si predstaviť, že sú tvoje deti  počas letu v sieťke či kolíske, ktorá je upevnená nad tvojou hlavou? Niekedy sa letecké spoločnosti predbiehali v komforte, ktorý poskytnú svojim cestujúcim, a tak vznikali aj takéto riešenia. V dnešnej dobe sa kladie dôraz najmä na bezpečnosť. Či už cestujeme autom, lietadlom…

Tieto triky urobia tvoj život jednoduchším. Toto musíš skúsiť!

0 icon

Život by mal byť zábavný. Občas sa však vyskytnú problémy, ktoré ti môžu spôsobiť vrásky na čele. Namiesto toho, aby si sa trápil, môžeš to vyriešiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Tieto triky ti v tom pomôžu. Ak ich raz skúsiš, už to nebudeš nikdy robiť inak. Tieto jednoduché triky totiž…

Libanon: Krajina zmietaná sýrskou vojnou tak, ako ju nepoznáte

0 icon

Pri slovnom spojení "Blízky východ" každému z nás napadne vojnový konflikt a kruté boje medzi tamojším obyvateľstvom v kontraste so zdanlivo nekonečným nerastným bohatstvom v podobe ropy. No často zabúdame na prekrásnu prírodu, ktorá sa skrýva na území medzi morom a nekonečnou púšťou. Napríklad Libanon má čo ponúknuť. :) Jednou z…

Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

0 icon

Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

Vo svete IT

Vzorky asteroidu Itokawa odhalili významný poznatok: Čo sa vedcom podarilo objaviť?

0 icon

Medzinárodný tím vedcov preskúmal vzorky z asteroidu 25143 Itokawa, ktoré na Zem priniesla japonská misia Hayabusa, píše portál Sci-News. Čo sa vedcom podarilo objaviť? Hlavná autorka štúdie, Dr. Queenie Chan tvrdí, že študovaním tých najprvotnejších chemických reakcií, ktoré zahŕňajú aj vodu, im umožňuje zistiť, ako sa vyvíjali najzákladnejšie stavebné kamene organických…

Francúzsko dostalo po 60 rokoch „rádioaktívny darček,“ za ktorý si môže samo

0 icon

V 60. rokoch minulého storočia Francúzsko testovalo jadrové zbrane v saharskej púšti, píše portál IFLScience. Hriechy minulosti sa krajine môžu vrátiť späť. Nedávno bol zaznamenaný prašný vietor z púšte Sahara, ktorý preletel ponad Španielsko, Francúzsko a Veľkú Britániu. Asociácia pre kontrolu rádioaktivity na západe, ACRO, tvrdí, že tento oblak priniesol…

Ako môžete skryť výrez pre prednú selfie kameru vo vašom Xiaomi? Je to veľmi jednoduché!

0 icon

Xiaomi ešte v roku 2018 predstavilo zariadenia Mi 8. Išlo vôbec o jedno z prvých zariadení s výrezom pre prednú kameru smartfónu. Hoci plynúcim časom sa tento výrez postupne zmenšuje a dnes je v mnohých prípadoch prítomný len v podobe „kvapky“, tak aj napriek tomu môže pôsobiť pre mnohých rušivo.…

NASA: Tento asteroid preletí okolo Zeme tak blízko, že teoreticky môže zasiahnuť satelity

0 icon

Začiatkom tohto mesiaca sme vás informovali o asteroide Apophis, ktorý preletel v relatívne tesnej blízkosti Zeme. Asteroid mal v priemere 300 metrov a existovala 3% šanca, že by mohla nastať kolízia s našou planétou. Tento asteroid bol pôvodne objavený ešte v roku 2004. Popri nás preletel 5. marca približne vo…

Apple a Huawei doručili na trh v minulom roku viac chytrých hodiniek, ako tomu bolo rok predtým

0 icon

Nositeľná elektronika je čoraz populárnejšou medzi používateľmi a vidieť to aj na predajných číslach. Minulý rok sa darilo hlavne spoločnostiam Apple a Huawei, a to aj napriek aktuálnej pandémii. Podľa dat spoločnosti Counterpoint Research, Apple doručil na trh o +19% zariadení viac. V surových číslach to znamená nárast predajov chytrých…

Armádny Magazín

Ďalšie vyhrážky Iránu? Biden sa rozhodol preskúmať svoje právomoci pre vojenské útoky v zahraničí

0 icon

USA, 7.marec 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden súhlasil s nutnosťou opráv zákona o právomociach hlavy štátu pre použitie vojenskej sily v zahraničí. Oznámila to v priebehu briefingu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.   Podľa platného zákona (Autho

Sýrii došla trpezlivosť - balistickými raketami Točka-U zbombardovala protureckých militantov. Video

0 icon

Sýria, 7.marec 2021 (AM) – V piatok večer došlo k neobvyklému útoku na ropné zariadenia v Turkami okupovanej severnej Sýrii. Miestni hlásili veľké výbuchy v blízkosti Al-Bab a Jarablus. Turecko vtrhlo do tejto oblasti na jeseň 2016 v operácii Štít Eufratu.  

FK Brno PSD - výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

0 icon

Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.   [caption id="attachment_31938" align="alignnone" w

Na internete bol uverejnený návrh nového ruského útočného dronu Argument, vyvíjaného na základe cvičného prúdového lietadla SR-10

0 icon

Rusko, 7. marec 2021 (AM) – Na základe ruského ľahkého prúdového cvičného lietadla SR-10 by mohol byť vyvinutý nový útočný bezpilotný prostriedok. Predbežne dostal označenie AR-10 Argument.

Traja samovražední útočníci: Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko sa pripravujú na potopenie čiernomorskej flotily

0 icon

USA, 7.marec 2021 (AM) – Pod ochranou USA sa vytvára nová námorná aliancia. Webová stránka Centra pre globalizačné štúdie globálneho výskumu so sídlom v Kanade podáva správy o vývoji plánov Washingtonu na destabilizáciu situácie v čiernomorskom regióne. Za aktívnej podpory USA sa formuje

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali