Únos dieťaťa do Ruska? Alebo hyenizmus prestitútov a zneužitie rodinného sporu na protiruskú propagandu?

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:Pixabay, Facebook)

 

Na portáli Aktuality.sk sa nedávno objavil článok o rodinnej dráme, v ktorej Slovák údajne mal uniesť pred matkou ich maloletú dcéru do Ruska a tam sa s ňou ukrývať pred spravodlivosťou. Lenže zdá sa, že veci môžu byť aj trochu inak

dieťa
Ilustračné foto

Pred niekoľkými týždňami sa na tvrdo euroatlanticky a protirusky zameranej stránke Aktuality.sk objavil článok (v origináli ho nájdete tu:), ktorý farbisto opisuje srdcervúci prípad dnes už takmer šesťročného dievčatka, ktoré mal jeho otec, bývalý slovenský vedec pracujúci v Rusku v oblasti jadrového výskumu, uniesť a ukryť na neznámom mieste. Podstatne iné svetlo však do celého prípadu vnáša verzia otca dievčatka Slavomíra Hnatiča. Prinášame ho v plnom znení.

 

Vyjadrenie Dr. Slavomíra Hnatiča k článku uverejnenému na portáli aktuality.sk

Dňa 12. 2. 2021 o 13:00 vyšiel na portáli aktuality.sk článok s názvom „Kauza Hnatič: Slovák pred matkou ukryl dcéru a oznámil, že sebe zmenil občianstvo.”

V tomto článku, redaktor Rudolf Sivý zneužíva Slovenskú Akadémiu Vied a medzinárodnú vedeckú spoluprácu na škandalizovanie súkromia mňa a mojej 5-ročnej dcéry. Redaktor Sivý sa znižuje ku klamstvám, prekrúcaniu a zamlčiavaniu kľúčových faktov, aby takto vytváral umelú mediálnu senzáciu a zároveň o sebe vytváral falošný obraz „bojovníka za spravodlivosť.“

Slavomir_Hnatic_patranie
Na snímke Slavomír Hnatič, obrázok použitý v článku

 

Je nutné uviesť, že všeobecne škandalizácia malého dieťaťa v médiách sa považuje za mimoriadne nevhodný zásah do jeho výchovného prostredia, ktorá zvykne mať negatívny dopad na jeho vývin.

Vo veci mojej maloletej dcéry sa už dávnejšie vyjadrili štyri súdy, kde úplne zakázali jej medializáciu a to predovšetkým kvôli existencii osobitných dôvodov na jej strane, pre ktoré je medializácia pre ňu škodlivá.

Denník N sa na podnet matky rozhodol v júni 2019 tento zákaz porušiť. V súdnom konaní na jednej strane kompetentných ubezpečoval, že dokáže ochrániť anonymitu prípadu a dcéry, a popri tom paralelne naštartoval mediálny maratón výsledkom ktorého je priam až groteskne prekrútená historka v médiách o mne, dcére a „trpiacej” matke, na ktorej si už rok a pol robia PR mimovládky, politici a novinári. Posledný článok zverejnený na portáli aktuality.sk vzbudil takú vlnu nenávisti, že mi pochybné indivíduá začali posielať správy, že ma treba zlikvidovať.

V tomto štádiu, v záujme ochrany seba a dcéry od ďalších zásahov do súkromia, je nevyhnutné odhaliť niektoré klamstvá a médiami zamlčiavané kľúčové skutočnosti o celej veci.

 

1. Dôvody zverenia dvojročnej dcéry otcovi Dr. Slavomírovi Hnatičovi

Redaktor portálu aktuality.sk zatajuje, že celé právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dvojročnej dcéry otcovi obsahuje aj rozsiahle odôvodnenie odvolacieho súdu 8CoP/359/2017 z 17. 1. 2018. Tento po niekoľkých mesiacoch dokazovania po dôkladnom preštudovaní si materiálu predloženého oboma stranami, odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že je nesporné, že matka dieťa zanedbávala a systematicky ho poškodzovala v psychickom a fyzickom vývine. Toto robila matka dvojročnej dcére asi 9 mesiacov jej života.

V krátkosti – matka dieťa nevychovávala, nič ho neučila, namiesto toho chodila krížom-krážom po lekároch, ktorým tvrdila, že má postihnutú autistickú dcéru. Odvolací súd videl predovšetkým to, že po niekoľkých mesiacoch u otca sa dcéra začínala správať normálne, postupne sa začínala socializovať a učiť zručnosti, ktoré jej matka odopierala (so zdôvodňovaním, že má postihnutú dcéru s jasnou diagnózou).

Napríklad matka odmietala dcéru učiť jesť lyžičkou, čo sa v krátkej dobe ešte pred rozhodnutím odvolacieho súdu s otcom naučila. Z takýchto skutočností vychádzal odvolací súd, pričom všetko je riadne zdokumentované, či už videami, lekárskymi správami, elektronickou komunikáciou. Matka mediálnymi škandálmi túto pravdu o sebe zakrýva. Možno mnohých z Vás sklamem, ale takúto matku mimovládky, poslanci a novinári vykresľovali ako starostlivú a obetavú. Matku, ktorá svoje vlastné dieťa doviedla do takého katastrofálneho stavu, že niektorí lekári boli skutočne presvedčení, že je postihnutá.

Aby ste mali predstavu, v akom stave bola dcéra, tak odborníci v Košiciach dcérke chceli pomocou magnetickej rezonancie mozgu v decembri 2017 v celkovej anestéze zisťovať, či náhodou nemá Rettov syndróm (jedno z najťažších neurovývinových ochorení postihujúcich centrálny nervový systém, jedna z najťažších príčin závažného mentálneho postihnutia u žien, pozn. red.). Toto mimoriadne invazívne vyšetrenie sa už nerealizovalo, pretože mi medzitým súd dcérku zveril. Teraz dcéra chodí do normálnej škôlky, rozpráva dvomi jazykmi, je riadne socializovaná a postupne sa pripravuje na nástup do školy.

Prečo sa táto kľúčová informácia vyše roka a pol médiami, mimovládkami a oportunistickými politikmi, už keď sa rozhodli celú vec medializovať, zatajuje? A prečo sa namiesto toho verejnosti podsúva historka o bezdôvodnom odbratí dieťaťa trpiacej matke skorumpovanými súdmi? Prečo verejnosť nevie o tom, že po tom ako mi súd zveril dcéru v katastrofálnom stave, matka požiadala súd v inom konaní, aby som jej platil 1000 eur výživné mesačne? O čo matke skutočne ide?

Vie si čitateľ predstaviť aké náročné bolo dcéru dostať z regresu (ktorý mnohí lekári ani nedokázali odlíšiť od postihnutia), ktorý jej bol spôsobený? Popritom som čelil permanentnej kriminalizácii a mediálnym útokom. Dokážete si predstaviť vychovávať dieťa v takomto prostredí?

 

2. Fabulácie o SAV, SÚJV a o mojom otcovi prof. Michalovi Hnatičovi

Ďalšou témou, ktorej sa redaktor Sivý vo svojom článku venuje, je moja práca v Slovenskej akadémii vied (SAV), Spojenom ústave jadrových výskumov (ďalej SÚJV) a môj otec prof. Michal Hnatič. Otázky pracovných a rodinných vzťahov patria do súkromia a redaktor nemá žiadne právo ich medializovať. Avšak, keďže už tak napriek môjmu nesúhlasu urobil, je potrebné poukázať na nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia, ktoré redaktor Sivý uviedol.

Nie je pravdou, že môj otec sa podieľal na mojej akceptácii v SÚJV. Nebol členom príslušného výboru, ktorý o tom rozhoduje a v tomto mu neprislúchali žiadne kompetencie. Nie je pravdou, že doc. Kopčanský sa podieľal na mojom vyslaní z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v tej dobe nebol riaditeľom ústavu. Pred pôsobením v SAV/SÚJV som pôsobil v Holandsku ako expert v oblasti technológií, na čo som mal patričnú výnimku udelenú tamojšími úradmi.

Nie je pravdou, že môj otec je alebo bol mojim šéfom. Môj otec, prof. Michal Hnatič je fyzik-teoretik, naša práca sa nijako neprelína a pracujeme v rôznych laboratóriách s rôznou špecializáciou. Medzi nami nie je a ani nikdy nebol žiaden pracovnoprávny vzťah. Nemá a ani nikdy nemal žiadnu právomoc mi nariadiť opustiť územie Ruska. To nás pán redaktor chce presvedčiť, že nevie ani takú banálnu vec, že takéto právomoci nemôžu náležať občanom Slovenska a môžu ich mať ich iba ruské orgány? Nevie redaktor, že zamestnávateľ (SAV, SÚJV) nemá žiadne právo vstupovať do súkromného života svojich zamestnancov a ich detí?

Je potrebné si položiť otázku, čo týmto pán redaktor Sivý sleduje a či sa nejedná o vedome cielený diskreditačný útok. Prečo takto absurdne klame o SAV, SÚJV a o mojom otcovi prof. Michalovi Hnatičovi?

 

3. Lži o údajnom únose, zavlečení a ukrývaní dcéry

Redaktor Sivý v článku spomína, že som údajne zavliekol dcéru do Ruska. Zavlečenie dieťaťa (chránenej osoby) do cudziny je na Slovensku ťažký zločin s dolnou trestnou sadzbou 10 rokov odňatia slobody (paragraf 187 trestného zákona). To pán redaktor chce verejnosť presvedčiť, že súdy nevedia 15 mesiacov vydať medzinárodný zatykač na niekoho, kto skutočne zavliekol dieťa?

Lži o zavlečení začala o mne ešte pred rokom šíriť matka dieťaťa. Pravda je taká, že Ruský súdny orgán na podnet matky ešte v júni 2020 určil, že sa na území Ruskej Federácie s dcérou nachádzame legálne a toto rozhodnutie odoslal úradom SR. Vychádzal pri tom iba z listín vydaných súdmi SR. Jednou z listín, ktorú mal pritom k dispozícii, bolo matkou zatajené rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktorým bol matkin návrh na zákaz nášho cestovania mimo EÚ zamietnutý.

Vo veci tzv. „nezákonných premiestnení a udržiavaní detí” podľa Haagskej konvencie z roku 1980 matka ešte v lete 2020 bola informovaná o možnosti podať na príslušný súd v Rusku žiadosť o návrat, čo však, vedomá si všetkých okolností, a nielen tých, ktoré jednostranne predkladá médiám a politikom, neurobila.

Tvrdenia redaktora Sivého o únose sú vymyslené, majú nulový právny základ a hrubo zasahujú do cti a reputácie mňa a mojich blízkych. Od roku 2015 sa v Rusku stále nachádzam na tej istej adrese, na ktorej bývala aj samotná matka, o čom existuje množstvo písomností (napríklad táto adresa je uvedená na kartičke ruského zdravotného poistenia matky). Napriek mediálnej show o trpiacej matke, táto do dňa vydania článku redaktora Sivého (vyše 15 mesiacov, čo sme nepretržite v Rusku) ani raz neprejavila záujem s dcérou komunikovať aspoň cez Skype. Matka aj slovenské orgány sú a boli pravidelne informované o tom, kde sa dcéra nachádza. Boli nás navštíviť aj pracovníci konzulátu SR v Moskve.

V tomto kontexte, za osobitnú pozornosť stoja tvrdenia o údajnom ukrývaní dcéry a im zodpovedajúca spravodajská akcia orgánov SR v novembri 2020. Táto sa nedá nazvať nijako inak, než šikanou maloletého dieťaťa na medzinárodnej úrovni.

Úrady SR v novembri 2020 na podnet matky vystavili päťročnú dcéru na Interpol a spustili akciu na sociálnych médiách, že je nezvestná, aj keď dobre vedeli, kde sa nachádza. Úrady SR fotografiu dcérky neodstránili zo stránky Interpolu ani po tom, čo im ruská strana opätovne poskytla informáciu, že dcérka sa nachádza na svojej stálej adrese (na ktorej bývala predtým aj matka). Ako je všeobecne známe, fotografie detí sa zverejňujú iba ak je to nevyhnutné, v opačnom prípade sa vždy zamazávajú. Fotografia falošného pátrania po dcére mala na facebooku vyše 5000 zdieľaní spolu so srdcervúcimi komentármi v štýle „dúfame, že sa maličká nájde.“

 

Čo týmto úrady SR sledovali?

Chceli vytvoriť falošný dojem únosu, resp. toho, že Rusko kryje únos, a zneužiť na to moju dcéru? Uvedomujú si organizátori tejto akcie aký krajne nevhodný je takýto postup pre prostredie, v ktorom vyrastá dcéra? Ako sa môže štát na podnet matky takto bezohľadne správať k malému dieťaťu, vedome šíriť o ňom dezinformácie a zneužívať na to medzinárodné orgány?

Predpokladám, že zverejnenie týchto informácií odradí všetkých, ktorí doteraz servilne slúžili matkiným záujmom, od priživovania sa na cudzom nešťastí a od ďalšieho zneužívania dcéry pre účely politickej agendy.

Slavomír Hnatič

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

„Bude to ako s očkovaním proti chrípke.“ Očkovanie proti Covidu-19 bude potrebné opakovať, tvrdí český minister zdravotníctva

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-TASR/AP-Vadim Ghirda)   Preočkovanie ďalšou dávkou vakcíny proti Covidu-19 bude podľa českého ministra zdravotníctva Petra Arenbergera  nutné asi pravidelne, a to podobne ako v prípade očkovania proti chrípke Aj keď ešte nie sú dostupné presné dáta, s preočkovaním podľa českého ministra treba počítať a režim bude…

Miroslav Kollár vyčíta poslancom OĽaNO, že všetci nezahlasovali proti odvolaniu Kolíkovej. Blaha: Kolíkovú prefackala sama koalícia

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel, Jana Birošová/screenshot/TASR-Martin Baumann)   Nezaradený poslanec Miroslav Kollár, ktorý odišiel zo strany Za ľudí a pridal sa k mimoparlamentnej SPOLU, vyčíta poslancom OĽaNO, že všetci nezahlasovali proti odvolaniu Márie Kolíkovej (Za ľudí) Podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽaNO) ešte pred hlasovaním povedal,…

Chmelár: Na Slovensku chýbajú lídri typu Zeman, Orbán, Putin. U nás vedie štát tretia liga

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Politický analytik Eduard Chmelár si myslí, že na Slovensku sa do vládnych a rozhodujúcich funkcii nedostávajú tí najlepší ľudia, ale len "tretia liga" a "bezzubé bábky" Chmelár znovu zopakoval tvrdenie, ktoré často používa vo svojich textoch, že v slovenskej politike chýbajú skutoční lídri.…

Alexander Zverev túži po dvojhre, štvorhre aj mixe na OH v Tokiu, avšak bez dlhej karantény

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Foto:TASR/AP/dpa-Sven Hoppe)   Nemecký tenista Alexander Zverev má veľké ambície na nadchádzajúcich grandslamových turnajoch Roland Garros aj Wimbledone, ale má aj špeciálnu túžbu. Na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu sa túži predstaviť až v troch súťažiach. Okrem mužskej dvojhry, kde patrí medzi svetovú špičku, chce skúsiť…

SaS nebude súhlasiť so zavedením osobitných tzv. transparentných účtov pre podnikateľov

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nebude súhlasiť so zavedením osobitných účtov pre podnikateľov, ktoré navrhuje ministerstvo životného prostredia. Tento návrh je podľa liberálov v rozpore s hospodárskou súťažou, preto túto tému plánujú otvoriť aj na koaličnej rade „Novela zákona o odpadoch, ktorú navrhuje…

Abstraktnosť stíhaných skutkov, ktorá neumožňovala brániť sa: Generálny prokurátor zrušil časť obvinení exsudcu Richarda Molnára

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka zrušil v štyroch bodoch obvinenia bratislavského krajského exsudcu Richarda Molnára z kauzy Víchrica pre pokračovací zločin prijímania úplatku, sčasti spolupáchateľstvom, ako aj príslušnú časť nadväzujúceho uznesenia špeciálneho prokurátora o zamietnutí sťažnosti. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry…

V rámci cvičenia Combined Effort trénuje na Lešti skoro 800 vojakov SR a Poľska

0 icon

Bratislava/Lešť 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenskí a poľskí vojaci preverujú svoje spôsobilosti v protivzdušnej obrane na spoločnom bilaterálnom cvičení Combined Effort 2021. Priamo v priestoroch Centra výcviku Lešť cvičí takmer 800 vojakov, pričom na oboch stranách slovensko-poľskej hranice sa na cvičení podieľa viac ako 1000 príslušníkov oboch ozbrojených…

Erika Kaliňáka predvolali na políciu kvôli ohováraniu: „Keď sa človek ocitne na polícia za to, že povedal pravdu nahlas,“ komentuje

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Erik Kaliňák zo Smeru-SD na sociálnej sieti informoval, že bol predvolaný na políciu. Niekto na neho podal trestné oznámenie za ohováranie. Kaliňák ale tvrdí, že bol predvolaný len preto, že sa nebál nahlas povedať pravdu Ako priblížil vo videu na sociálnej…

Plénum odobrilo Správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, poslanci nevzali na vedomie správu komisárky pre deti

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odobrili Správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020. Práca na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bola počas minulého roka konfrontovaná podnetmi týkajúcimi sa rôznych oblastí pandémie nového koronavírusu. Za…

Mexiko má problém s očkovaním, pretože Rusko mu nestíha dodávať vakcíny Sputnik V

0 icon

Mexiko 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Mexické úrady informovali, že Rusko má problémy s produkciou vakcín proti koronavírusu Sputnik V a pravdepodobne nebude schopné dodať dostatočné množstvo pre tých Mexičanov, ktorým už stihli podať prvú dávku Sputnik V je medzi vakcínami proti ochoreniu COVID-19 neobvyklý v tom, že dávky…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Ako si ministerka Kolíková natrúsila do vlastných úst!

0icon

Ako vieme, hlasovanie o jej zotrvaní na ministerskom kresle vyšlo v jej prospech, ale nie celkom jednoznačne i napriek tomu, že to predpovedal redaktor JOJ-ky Petrus, ktorý ako povedal včera v Novinách TV JOJ divákom, nezostane do konca nočného odvolávania, pretože víťaz dlhého tenisového zápasu je jasný a navyše svojim…

Mária Šamierová

Moje jednoduché postrehy - MY VY, VAŠI NAŠI…….

0icon

Neskutočne rozsiahle, časté a bezcieľne tlačovky zástupcov vlády a politických strán a nielen ich, vzbudzujú vo mne nemilé pocity  potvrdzujúce a  u niektorých rozširujúce poznatky a informácie o ich odbornej a morálnej   úrovni.  Zaujímavým je aj ich sledovanie a analyzovanie vystupovania, vyjadrovania a myšlienkových postupov. Prečo im poradcovia (asistenti, ktorí…

Boris Mesár

Začala sa vo Francúzku celoeurópska občianska vojna proti plánom globalistov na Európsky kalifát ?

0icon

V apríli 2021 napísali generáli vo výslužbe list Macronovi : „Hodina je pokročilá, Francúzsko je v nebezpečenstve, čelí hneď niekoľkým smrteľným hrozbám“ – takéto sú úvodné slová listu, ktorý prezident Macron aj s podpismi obdržal 14. apríla tohto roku. Signatári varujú pred vypuknutím rasových nepokojov a hovoria, že v krajine…

Tony Belohorec

Rusi sa zmietajú v bolestiach. Poďme si do nich kopnúť aj my

0icon

Strávil som analýzou ľudskej povahy takmer celý život a nemyslím si, že existuje ľudské konanie, ktoré by ma prekvapilo, v zmysle - ohúrilo, preto, lebo som sa s ním alebo podobným typom dodnes nestretol. Na druhej strane, je pravda, že mentálne vzruchy dnes ľuďom ubližujú natoľko, že potrebujú terapiu. Ak…

Ivan Lehotský st.

O vlastenectve trochu ináč

0icon

Dennodenne nás naša vláda, „najlepšia“ v histórii, kŕmi hoaxmi (používam jej súčasnú terminológiu) o agresívnom Rusku, o strašnej pandémii, o úžasných perspektívach obnovy štátu, atď. Nepočul som však, že by sa táto skvelá vláda niekedy venovala inej veľkej a potrebnej téme – vlastenectvu. Od roku 2011 je v Organizácii spojených…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

0 icon

Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

Bomba na svetovej výstave - Kto ju nastražil? 1. časť

0 icon

Prinášame vám ďalšiu minisériu článkov s názvom Bomba na svetovej výstave. Dňa 4. júla 1940 vybuchla v britskom pavilone na svetovej výstave v New Yorku časovaná bomba. V tej dobe Spojené štáty napriek miernemu zlepšeniu ekonomickej situácie vďaka hospodárskej politike F. D. Roosevelta prezývanej Nový údel viazli v kríze, takže prezident pokladal svetovú výstavu za…

TOP10+: Veci, ktoré mala za ZSSR každá domácnosť, no dnes už ich spozná málokto

0 icon

Od kolapsu ZSSR uplynulo takmer 30 rokov. Zdá sa, že za takú dlhú dobu by sa mali veci v našich domovoch vymeniť niekoľkokrát, ale nie. Koľkokrát nájdeš aj ty doma objekty pripomínajúce minulosť zapatrošené v skrinkách alebo u babky v dome? Pre dospelých aj obyčajný pohľad na tieto veci môže…

TOP10: Ako vyzerajú produkty skôr, ako si ich kúpiš? 2. časť

0 icon

Coca-Cola predáva každý deň viac ako 1,9 miliardy porcií v 200 rôznych krajinách, a napriek tomu pred výrobou nevyzerá ako nápoj, ktorý kupujeme v obchode. Existuje veľa ikonických výrobkov vyrobených z ingrediencií, o ktorých by sme možno nikdy nepomysleli, že sa používajú na tieto produkty. Napríklad lak na nechty je len kúsok látky z bavlny pred spracovaním 6.…

Jazero smrti Karačaj je najznečistenejším miestom na svete

0 icon

V Čejlabinskej oblasti Ruska nájdeš jazero Karačaj, ktoré je tak rádioaktívne, že stačí na jeho brehu stráviť 10 minút a dostaneš smrteľnú dávku radiácie. Ak by si na brehu strávil hodinku, máš takmer 100 % istotu, že nachytané žiarenie ťa do niekoľkých hodín zabije. Prečo ľudia Karačaj vôbec vytvorili? Pritom sa na…

Vo svete IT

Zdieľate na Facebooku články ešte predtým, ako si ich prečítate? Sociálna sieť chce dať tomu stopku. Pozrite sa ako!

0 icon

Mnohí z nás často reagujú nerozvážne, či bez rozmyslu. Prípadne si tvoria názory len na základe neúplných a čiastkových informácií. Ide konkrétne o rôzne útržky textov, či obrázkov. Častokrát ich dokonca aj zdieľame. Zatiaľ čo v mnohých prípadoch môže ísť o neškodné zdieľania, tak tento spôsob zdieľania informácií môže rovnako…

YouTube chce sprostredkovať cudzojazyčný obsah v rodnom jazyku diváka. Ako to chce dosiahnuť?

0 icon

YouTube server je v súčasnosti najväčším video serverom na svete, kde nájdeme videá od výmyslu sveta. Od vtipných videí, cez vzdelávacie, až po rôzne recenzie, či zaujímavosti. Má to však jeden háčik, ktorým je jazyková bariéra. Mnohé kvalitné videá sú totiž dostupné len v natívnom jazyku tvorcov obsahu, čo je…

AnTuTu aktualizovalo rebríček najvýkonnejších smartfónov. Má prekvapivého víťaza. Ako ste dopadli vy?

0 icon

Spoločnosť AnTuTu len niekoľko dní dozadu aktualizovala čínsky rebríček najvýkonnejších smartfónov. Mnohí z nás očakávali, že sa na jeho čelo postaví zariadenie Mi 11 Ultra. Nestalo sa tak. Spoločnosť Xiaomi aj napriek neúspechu Mi 11, mala dôvod na radosť. Rebríček totiž ovládol smartfón Black Shark4 Pro. Najnovšie AnTuTu aktualizovalo globálny…

Skylab je jedinou vesmírnou stanicou, ktorá dostala pokutu: Ako sa jej to podarilo?

0 icon

Vesmírna stanica Skylab bola prvým projektom orbitálnej stanice americkej NASA, ktorá odštartovala zo zeme 14. mája 1973, hovorí YouTube kanál SciShow Space. Celá stanica bola v skutočnosti raketový booster rakety Saturn IV-B, ktorý bol prerobený tak, aby mohli vo vnútri žiť astronauti. V tej dobe ale stanica poskytovala oveľa viac miesta…

Vedci zaznamenali obrovský záblesk od susednej hviezdy: Čo to znamená pre život na planéte Proxima b?

0 icon

Hviezda Proxima Centauri je najbližšou hviezdou pri Slnku, vo vzdialenosti približne 4 svetelné roky, píše portál Scitech Daily. Hviezda je pod pozorovaním vedcov, pretože okolo nej obieha planéta, ktorá je len o trošku väčšia, ako naša Zem. Nazýva sa Proxima b a nachádza sa v obývateľnej zóne okolo hviezdy. Keď…

Armádny Magazín

Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

0 icon

Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

0 icon

Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

„Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

0 icon

Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

0 icon

Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

0 icon

Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali