Týždne to vrelo pod povrchom, až to prepuklo otvorene: Sudcovia toho už majú dosť. Posielajú Matovičovi a Kolíkovej odkaz

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:Archív Dana Jelinková Dudzíková)

 

Pokus Matovičovej junty ovládnuť justíciu narazil na problém: časť sudcov otvorene odmietla účelovú „reformu“ súdnictva aj predsedu Súdnej rady Jána Mazáka. Prinášame exkluzívny rozhovor s Danou Jelinkovou Dudzíkovou, spoluautorkou otvoreného listu, ktorý už podpísalo 340 sudcov

Dana Jelinková Dudzíková
Na snímke Dana Jelinková Dudzíková

V uplynulých týždňoch sme uverejnili viacero výpovedí sudcov, ktorí svorne vyjadrujú nespokojnosť s tým, čo vládna moc stvára s justíciou. Teraz sa však „vzbura v justícii“ spustila naplno: sudcovia masovo podpisujú otvorený list, v ktorom jednoznačne odmietajú súdnu reformu, vrátane kontroverznej zmeny súdnej mapy. Spoluautorka listu, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I. Dana Jelinková Dudzíková odpovedala na naše otázky.

 

Hlavné správy: Napísali ste spolu s ďalšími sudcami otvorený list predstaviteľom štátu. K listu sa v priebehu niekoľkých dní pridali stovky sudcov, čo aj niektoré médiá interpretujú ako „vzburu v justícii“. Je situácia naozaj taká vážna? Myslíte si, že na Slovensku je súčasnou vládnou mocou poškodzovaná demokracia a právny štát? Myslíte si, že je ohrozená rovnováha trojdelenia moci na výkonnú, zákonodarnú a súdnu?

Jelinková: Situácia je viac než vážna. Veľmi stručne a zjednodušene by som sa chcela vyjadriť k fungovaniu demokracie. Parlament je tvorený zástupcami zvolenými občanmi v demokratických parlamentných voľbách. Demokracia má však aj svoju materiálnu stránku, ktorej obsahom sú základné piliere demokracie, medzi ktoré patrí najmä právny štát, trojdelenie moci a systém bŕzd a protiváh, ľudské práva.

Nie je preto vylúčené, aby parlament, vykonávajúc svoju právomoc získanú legitímne na základe demokratických volieb, prijal zákon, ktorý je v rozpore so základnými princípmi demokracie. Vykonávanie mandátu poslanca teda automaticky neznamená, že čokoľvek poslanec odhlasuje, je v súlade s princípom právneho štátu, a to len z toho titulu, že ho do kresla parlamentu posadil výsledok demokratických volieb. Sudcovia sú strážcami zachovania základných pilierov demokracie, čiže aj zachovania princípov právneho štátu.

 

Hlavné správy: Situáciu v slovenskom súdnictve nedávno skritizovala aj Poradná rada európskych sudcov CCJE. Na jej list s výhradami odpovedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák pomerne arogantným listom, v ktorom zhrnul veci v podstate tak, že u nás je všetko v poriadku, ako má byť a CCJE je zle informovaná. Ako to podľa Vás je?

Jelinková: Môj subjektívny pohľad na vec je taký, že práve pohľad zvonka, z európskych inštitúcií je potrebný a žiadúci, pokiaľ máme významným spôsobom reformovať justíciu. Za normálnych okolností by takáto spätná väzba nemala nikomu vadiť, práve naopak.

List predsedu Súdnej rady bol v jeho časti, z môjho pohľadu, aktom osobnej pomsty a zásahom do dobrého mena a povesti osoby, ktorej sa týka. Tón listu mňa osobne veľmi sklamal. Obsah uvedeného listu nebol Súdnou radou schválený, a napriek tomu osobný názor predsedu Súdnej rady bol komunikovaný navonok voči európskej inštitúcii na hlavičkovom papieri Súdnej rady. Pre mňa tento list demonštruje akt vynútenia si poslušnosti a odradenia od prípadnej ďalšej iniciatívy upozorniť na to, čo sa u nás deje.

 

Hlavné správy: Váš otvorený list sa vyjadruje kriticky k predsedovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi. Je to prvý predseda Súdnej rady, ktorý bol zvolený parlamentom, teda v podstate dosadený vládnou koalíciou. Mnohí ho vnímajú ako príliš politickú figúru. Je podľa Vás pán Mazák súčasťou pokusu vládnej koalície za každú cenu ovládnuť justíciu?

Jelinková: Skúsim vychádzať z toho, že predseda Súdnej rady nie je iba vykonávateľ politických príkazov, a skúsim veriť jeho slovám, že jeho snaha o reformu a očistu justície je úprimná. Už dávnejšie sme si všimli, aké právne názory, čisto súkromného charakteru, prezentuje predseda Súdnej rady verejnosti. Pri analýze ich obsahu sa skutočne zdá, že sa jedná o konanie v zhode s aktuálnou politickou garnitúrou, voči ktorej som dosiaľ nepostrehla ani náznak jeho verejnej kritiky. Myslím, že by bolo vhodné veľmi dôsledne zvážiť, akým spôsobom takéto súkromné právne názory verejne komunikovať.

Čo však viacerých sudcov vyrušilo najviac, bolo vyjadrenie pána predsedu Súdnej rady, že Súdna rada povedala súdnej mape áno. Súdna rada ako kolektívny orgán sa pripomienkami k návrhu zákona o súdnej mape ešte nezaoberala, preto takéto vyhlásenia nie sú na mieste. Mrzí ma, že som dosiaľ z úst predsedu Súdnej rady nepočula ani jedno pekné verejné slovo na sudcov. Je nás okolo 1260 sudcov. Neviem presne či desať alebo pätnásť je obvinených, právne stále nevinných. Znamená to azda, že pre pätnásť obvinených máme my ostatní znášať vyjadrenia predsedu Súdnej rady o morálnom bahne v justícii? Myslím si, že takéto zovšeobecnenia nie sú na mieste a len prehlbujú nedôveru verejnosti v súdnu moc.

Sudcovia dosiaľ nemali priestor na verejné prezentovanie sa. No časy sa menia a my sa prispôsobujeme. Keby sme boli politickou stranou alebo komerčným subjektom, najmeme si mediálneho poradcu, stačilo by pár statusov na sieti a správ v novinách a imidž je napravený. Toto však nie je cesta pre nás.

Túto tému uzavriem tak, že pokiaľ by mne za päť pracovných dní 188 sudcov naprieč celým Slovenskom a naprieč celým spektrom súdov, od okresných, krajských až po súd najvyšší, vrátane sudcov špecializovaného trestného súdu a predsedov súdov, oznámilo, že nepožívam ich dôveru, snažila by som sa ich počúvať, čo mi hovoria a prečo mi to hovoria, prosto snažila by som sa ich pochopiť a stratenú dôveru získať. To platí samozrejme v prípade, ak by mi záležalo na ich názore a dôvere.

 

Hlavné správy: Reforma justície zahŕňa predovšetkým „zmenu súdnej mapy“, zmenu počtu, štruktúry a umiestnenia súdov na Slovensku. Viacerí sudcovia hovoria, že by to v princípe nemusela byť zlá myšlienka, keby prvotnou motiváciou jej autorov nebol zištný úmysel personálne ovládnuť súdnictvo. Vy návrh ministerstva otvorene a dôrazne kritizujete a navrhujete začať proces prípravy tejto reformy odznovu, za účasti sudcov, rešpektujúc aj pripomienky medzinárodných organizácií. Je podľa vás v tejto chvíli, v tejto krajine reálne očakávať, že sa to podarí?

Jelinková: Súdna mapa bola doteraz verejnosti komunikovaná ako téma, ktorá sa týka len sudcov, čo je hlúposť. Pani ministerka spravodlivosti bagatelizuje pripomienky sudcov tým, že pripomienky nazýva nerelevantnými, dokonca som niekde zachytila, že hlas sudcov má byť len emočným výkrikom. Pri vyjadreniach tohto typu mám nutkanie skontrolovať si kalendár, či je fakt 21. storočie a skontrolovať hranice Európskej únie, či sa náhodou nekončia na hraničnom priechode s Českom.

Súdna mapa sa týka predovšetkým občanov a ich prístupu k spravodlivosti. Pani ministerka je právnička, a preto by toto mala občanom férovo a na rovinu komunikovať. A keď to nekomunikuje ona, musíme to komunikovať my. Pripomienky k súdnej mape zaslali ministerke spravodlivosti okrem sudcov aj prokuratúry, okresné riaditeľstvá Policajného zboru, starostovia, primátori, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. V každom z týchto listov sa spomína občan a potreba prístupu občana k spravodlivosti. Náklady na bránenie práv občana sa zvýšia, nielen z titulu cestovného občana, ale aj z titulu nákladov na právnu pomoc. Hovoríme o cestovných náhradách advokátov, náhrade za stratu času. Súdna mapa v aktuálnej verzii ignoruje tento fakt a vôbec nehľadí na sociálne slabých a znevýhodnených, seniorov, spotrebiteľov. V takto predloženom znení súdnej mapy nedôjde k zrýchleniu súdneho konania.

Nesprávne je aj rozdelenie príslušnosti k súdu podľa nárečí. Ak sa zaplatilo z verejných peňazí za takúto nárečovú štúdiu, myslím, že spracovateľ takejto štúdie by mal obratom vrátiť peniaze do štátnej pokladne. Ozrejmím to na príklade Okresného súdu Topoľčany, ktorý začal svoju činnosť vykonávať v roku 1872 ako Okresný kráľovský súd v Topoľčanoch. Súdna mapa navrhuje jeho zrušenie s tým, že bude začlenený na základe príslušnosti k dolnonitrianskemu nárečiu, čo je absolútna hlúposť. Topoľčany nie sú regiónom dolnonitrianskeho nárečia. A takýchto príkladov môžeme uvádzať veľa, postupne jeden po druhom.

Zachytila som v médiách, že nominantka tejto vlády v Súdnej rade p. Katarína Javorčíková, vystupujúc ako hovorca iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ), sa kriticky ohradila voči nášmu otvorenému listu. Na tomto mieste by som rada upozornila verejnosť na to, že ZOJ je podľa webovej stránky neformálna a nezávislá sudcovská iniciatíva, ktorá má dvoch hovorcov, jedným z nich je vyššie uvedená politická nominantka v Súdnej rade SR a druhým je sudca. O iných orgánoch tejto iniciatívy a o jej členskej základni nemáme vedomosť. Preto je potrebné nahliadať na relevanciu a výpovednú hodnotu vyhlásení ZOJ k aktuálnemu dianiu v justícii v tomto kontexte.

Zdôrazňujem, že nová podoba súdnej mapy vznikala kdesi medzi štyrmi múrmi ministerstva, bez poctivej odbornej diskusie. Ministerka nás už de facto postavila pred hotovú vec. V novembri 2020 nám sľúbila, že je to začiatok dialógu, ktorý sa nakoniec nekonal. Svoj sľub nedodržala. Považujem za absolútne neprijateľné, aby sa takéto revolučné reformy prijímali v pandemickom období, za trvania núdzového stavu. Snaha o bagatelizovanie toho, čo sudcovia a zástupcovia iných orgánov výkonu verejnej moci a územnej samosprávy vravia a snaha o znižovanie obsahovej váhy ich vyjadrení svedčí o ľahostajnosti, ba až arogancii, a nestarostlivej správe vecí verejných.

 

Hlavné správy: Niektorí Vaši kolegovia kritizujú fakt, že ministerka Kolíková nikdy v súdnictve nepracovala a reálne nemá ani základné vedomosti o práci súdov. Myslíte si, že je dostatočne vhodnou osobou na post ministerky? Nemala by podať demisiu?

Jelinková: Nebudem sa teraz vyjadrovať k vhodnosti osoby Márie Kolíkovej na post ministerky spravodlivosti, a ani k tomu, či má podať demisiu. K čomu sa však vyjadrím je to, že pokiaľ je úmysel ministerky spravodlivosti reformovať justíciu lemovaný len úprimnou snahou odborne a zodpovedne postupovať pri zlepšení fungovania súdnictva a takáto reforma má prebehnúť spôsobom ako sa legitímne očakáva v demokratickej spoločnosti, je vo verejnom záujme všetkých občanov vrátiť sa späť na začiatok a začať o podobe súdnej mapy diskutovať za okrúhlym stolom, za účasti všetkých zainteresovaných, zohľadňujúc všetky pripomienky, v neposlednom rade aj výsledky projektu Váženia prípadov. Rovnako je nevyhnutné sa veľmi vážne zaoberať závermi vyššie uvedeného listu Poradnej rady európskych sudcov CCJE. Pokiaľ k tomu v najbližších týždňoch nedôjde, potom Vám veľmi rada a úplne jednoznačne odpoviem na Vami položenú otázku.

Ivan Lehotský

_______________________

 

„Otvorený list sudcov Slovenskej republiky

Sudcovia Slovenskej republiky s novou súdnou mapou, ktorá je už pripravená v paragrafovom znení v návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov, ktorý je toho času v medzirezortnom pripomienkovom konaní, nesúhlasíme.

Zdôrazňujeme, že nová súdna mapa zásadným spôsobom mení usporiadanie súdov v rámci Slovenskej republiky, je neprimeraným zásahom zákonodarnej a výkonnej moci do súdnej moci, sťažuje prístup občanov k súdu, porušuje záväzky Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti a nerieši zásadné problémy terajšieho súdneho systému – preťaženosť niektorých súdov, dĺžku súdneho konania, vymožiteľnosť práva, nedostatočné technické a personálne obsadenie a pod.

Dôvodnosť našich obáv o smerovanie reformy justície potvrdila svojím vyjadrením Poradná rada európskych sudcov (CCJE) Stanoviskom Predsedníctva CCJE zo dňa 9. 12. 2020. Naše mnohé odborné výhrady sme opakovane prezentovali Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom stanovísk sudcovských rád a stanovísk predsedov súdov, avšak zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky absolútne neboli akceptované, ba boli až znevažované.

S plnou vážnosťou upozorňujeme na to, že schválením novej súdnej mapy sa vystavuje celá spoločnosť riziku ďalekosiahlych negatívnych následkov, v dôsledku ktorých sa spomalí súdne konanie a sťaží prístup občanov k spravodlivosti.

Navrhujeme preto návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov stiahnuť z legislatívneho procesu a pripraviť zmenu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie, tak ako sa to legitímne očakáva v právnom štáte demokratickej krajiny.

*

Vyjadrujeme výrazné znepokojenie nad tým, ako predseda Súdnej rady SR prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., vykonáva svoju funkciu na prezentovanie čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako názor celej súdnej rady, čo je neprípustné predovšetkým vo vzťahu komunikácie s európskymi inštitúciami.

Zároveň upozorňujeme na to, že jeho vyjadrenia hraničia s neprimeranými útokmi na sudcovský stav, prispievajú ku znižovaniu dôveryhodnosti občanov k súdnej moci a k manipulácii s právnym povedomím a s verejnou mienkou občanov Slovenskej republiky. Za takéhoto stavu pôsobenia predsedu Súdnej rady SR musíme konštatovať, že nemá a ani nemôže mať našu dôveru.“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ingrid Brocková: Medzinárodný vyšehradský fond je pre nás relevantným aj na západnom Balkáne a vo východnom susedstve Európskej únie

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková vo štvrtok prijala riaditeľku Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) Edit Szilágyiné Bátorfi Výkonná riaditeľka Bártorfi informovala o pôsobení fondu a hlavných úlohách, ktoré v súčasnosti rieši. Boli prediskutované aktivity fondu na západnom Balkáne…

Kollár pripustil odchod niektorej politickej strany z vládnej koalície

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil odchod niektorej politickej strany z vládnej koalície Povedal to vo včerajšej diskusnej relácii televízie Joj Na hrane. Na otázku, či táto vláda vydrží celé funkčné obdobie, odpovedal, že musí.  

Predseda NR SR Boris Kollár absolvoval očkovanie proti COVID-19

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) už absolvoval očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová Poslanci parlamentu sa majú podľa medializovaných informácií očkovať v Nemocnici svätého Michala v Bratislave. "Vo štvrtok bola zaočkovaná približne…

Po zemetraseniach pri Novom Zélande vydali varovanie pred cunami v Pacifiku

0 icon

Wellington 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot youtube)   Po silnom zemetrasení s magnitúdou 8,1 severne od Nového Zélandu vydali v piatok ráno miestneho času varovanie pred prívalovými vlnami cunami po celom regióne Tichého oceánu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP Zemetrasenie malo epicentrum Kermadecových ostrovoch, približne 800 kilometrov od severovýchodného…

Mjanmarská armáda by mala čeliť cieleným sankciám, tvrdí predstaviteľ OSN

0 icon

Ženeva 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Bezpečnostná rada OSN by mala uvaliť "globálne zbrojné embargo" a cielené sankcie proti mjanmarskej armáde, reagoval vo štvrtok na násilné potláčanie protestov vládnou juntou vysoký predstaviteľ OSN. Citovala ho agentúra AFP "Aj keď je budúcnosť Mjanmarska v rukách jeho občanov, medzinárodné spoločenstvo musí urgentne…

Milan Uhrík o zavedení Covid pasov: „Bime na poplach, kým nám okrem rúšok nenasadia aj reťaze na krk“

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (HSP/Foto:Screenshot Youtue, TASR/AP-Aris Oikonomou, John Thys, SITA/AP-Roland Zak)   Europoslanec Milan Uhrík na sociálnej sieti upozorňuje na pripravovaný legislatívny návrh Európskej komisie, ktorá žiada zavedenie tzv. Covid pasu, teda digitálneho zeleného preukazu. Ten bude oprávňovať občanov EÚ na voľný pohyb po celej Európskej únii po tom, ako…

Tatar zaznamenal asistenciu, Černák nehral pre zranenie v hornej časti tela

0 icon

New York 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ryan Remiorz/The Canadian Press)   Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si pripísal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Monetral prehral doma s Winnpegom Jets 3:4 po predĺžení. Pre tridsaťročného krídelníka to bol dvanásty bod (5+7) v 21 dueloch prebiehajúcej sezóny. Montreal prehral…

Pri havárii vrtuľníka zomrelo deväť vojakov

0 icon

Ankara 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixnio)   Deväť tureckých vojakov zomrelo pri havárii vrtuľníka na východe krajiny. Štyria ďalší utrpeli zranenia. Informovalo o tom turecké ministerstvo obrany. Vrtuľník sa zrútil vo vidieckej oblasti neďaleko mesta Tatvan v provincii Bitlis, ktorú obývajú prevažne Kurdi. Vrtuľník smeroval do mesta Tatvan zo susednej provincie…

FC Liverpool – Chelsea Londýn 0:1 v 29. kole Premier League

0 icon

Londýn 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Noble, Pool)   Futbalisti FC Liverpool prehrali vo štvrtkovej predohrávke 29. kola Premier League na Anfielde s Chelsea Londýn. Obhajca stratil ďalšie cenné body v boji o Ligu majstrov a je siedmy, "The Blues" sú na štvrtom mieste O triumfe hostí rozhodol v závere prvého…

ZSSK na pokyn rezortu dopravy obmedzí od 7. marca železničnú dopravu

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre pandémiu koronavírusu a znížený dopyt po vlakovej doprave obmedzí na pokyn ministerstva dopravy od 7. marca dopravu. Ako informoval Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK, z 34,4 milióna vlakokilometrov plánovaných pre rok 2021 ubudne 917-tisíc. Dočasne…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

ROZDIELY MEDZI VAKCÍNAMI

0icon

Vysvetlené jednorázovo a presne! (autor: Etienne Raimondeau, vedec z Oxfordu)

Ivan Štubňa

Srbský premiér Zoran Đinđić bol zavraždený pred osemnástimi rokmi...Myslíte si, že sa to na Slovensku nemôže stať?

0icon

“Ak nebudeme úspešní v politike, jediný dôvod sme my sami”,  bol jeden z výrokov Đinđića. Zoran Đinđić sa narodil  1. augusta 1952 v Bosanskom Šamci (BaH). V roku 1974 absolvoval Filozofickú  fakultu v Belehrade. Od roku 1977 do roku 1989 pôsobil v Nemecku na viacerých univerzitách a vysokých školách. Po návrate do vtedajšej Juhoslávie bol jedným…

Marián Tkáč

Dodržme pravidlá, do bodky a systém sa zrúti sám. A my sa zachránime.

0icon

Vážení priatelia, už stačilo odpočinku, ideme bojovať za nové Slovensko. Nie podľa Davos-u, ani podľa lacných trikov tzv. odbojárov, či falošných "slovanov".  Ideme podľa seba, podľa našich duší a našich, starorodičovských zásad. Sme sloveni, ktorých, ťažko povedať presne prečo - všetci volajú slováci - ale to je teraz jedno. Čo…

Slavěna Vorobelová

Ruský agent Matovič vs. západní agenti

0icon

Trafené husi začali gágať. Tí, ktorí nezastavili Matoviča, keď tu robil celoplošný „laboratórny“ pokus na ľuďoch v spolupráci so západnými mocnosťami, sa zrazu stavajú na zadné a bijú na poplach. Sputnik je experimentálna vakcína, tak ako sú aj tie ostatné, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou. Musí byť na našom…

Štefan Surmánek

Dovoz vakcíny SPUTNIK V je dobrou správou pre obyvateľov Slovenska, zlou správou pre Korčoka, Naďa, Čaputovú, Klusa, Remišovú, Biháriovú, Valašeka a ďalších rusofóbov obhajujúcich a uprednostňujúcich záujmy USA a EÚ pred záujmami a potrebami občanov SR.

0icon

Aj keď nepatrím k sympatizantom a voličom Matovičovej OĽaNO s.r.o. a ani ďalších strán terajšej vládnej koalície, musím, podobne ako aj množstvo ďalších kritikov terajšieho vládneho zoskupenia vyjadriť pochopenie pre rozhodnutie premiéra vypočuť a akceptovať postoje niektorých odborníkov ale aj širokej verejnosti a uzatvoriť s Ruskou federáciou zmluvu o zakúpení a dovoze ruskej vakcíny SPUTNIK V na Slovensko. Ako…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

TOP10 tipov, ako uspať dieťa bez stresu a nervozity

0 icon

Stať sa rodičom je požehnaním. Môže to však byť náročná práca, pretože je to úplne nové dobrodružstvo bez príručky v ruke. Jedným z najväčších utrpení, ktoré väčšina rodičov musí absolvovať, je dostať svoje dieťa do postele a pokojne ho uspať. Je vaša spacia rutina utrpením, ktoré sa tiahne po celú noc? Tu je pár…

Island: Tieto fenomenálne veci nájdeš jedine v tejto krajine!

0 icon

Island je ostrov, ktorý sa nachádza v severnej časti Atlantického oceánu. Aj keď názov krajiny (Iceland) znamená krajina ľadu, v skutočnosti je príroda na Islande rôznorodá a naozaj čarovná. Ale Island si zaslúži lásku ľudí nielen kvôli svojej prírodnej kráse. Sú tu tiež pekné trávnaté domy, zábavní policajti a roztomilé semafory. Island…

Pre týchto ľudí by mala byť kuchyňa zakázaným priestorom!

0 icon

Sú ľudia, ktorí variť vedia tak nejak prirodzene. A potom sú tu tí, pre ktorých by mala mať kuchyňa nápis "Zákaz vstupu!". Ku ktorej skupine patríš ty? V dnešnom príspevku ti ukážeme výtvory ľudí, ktorí to za sporákom jednoducho nevedia. Nehody sa stávajú, to je fakt. No tieto špeciality sú už…

Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

0 icon

Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

Vo svete IT

Séria Huawei P50 bude predstavená už 17. apríla. Dostupnosť však má byť značne obmedzená

0 icon

Spoločnosť Huawei sa už pomaly ale isto chystá na predstavenie svojej novej vlajkovej série, ktorá tentokrát ponesie názov Huawei P50. Prvé detaily o nadchádzajúcich smartfónoch z tejto pripravovanej vlajkovej série sme sa dozvedeli už pred niekoľkými týždňami, no až dnes sa dozvedáme oficiálny dátum predstavenia na domácom trhu. Predstavenie o…

„Nový typ temnej energie by mohol vyriešiť problémy s vesmírnou expanziou,“ tvrdí dánsky profesor

0 icon

Náš vesmír sa neustále rozpína a tempo jeho rozpínania sa zrýchľuje, píše portál sci-news.com. Vedci sa nedávno pokúsili toto tempo priamo odmerať, prostredníctvom supernov typu Ia, ktoré použili ako gravitačnú šošovku. Problém je, že ich výsledky sú v konflikte s pozorovaniami kozmického mikrovlnného pozadia a štandardným kozmologickým modelom, pomocou ktorého…

Hviezdy tvorené temnou hmotou? Nepravdepodobné, ale nie nemožné

0 icon

Vedci už dlhú dobu vedia, že galaxie, planéty a hviezdy, ktoré sú tvorené „normálnou“ hmotou, tvoria len 20% všetkej hmoty vo vesmíre. Kde je teda zvyšok? Podľa súčasných teórií tvorí zvyšok temná hmota, ktorá je pre vedcov stále veľkou záhadou. Nevedia ju pozorovať, no všímajú si, ako svojou gravitáciou vplýva…

Čo by sa dialo, ak by Perseverance objavil stopy života na Marse?

0 icon

Len nedávno, 18. februára, na povrch Marsu pristál ambiciózny rover americkej vesmírnej agentúry NASA. Momentálne sa pripravuje na svoju vedeckú misiu, ktorou bude hľadanie známok života v kráteri Jezero, píše portál Universe Today. Čo sa bude diať, ak by rover potvrdil existenciu života na červenej planéte? Na Mars zavítalo už…

Na Darknete sa objavili vakcíny proti COVID-19 za stovky €. Odborníci varujú pred ich nákupom!

0 icon

Aktuálna pandémia spôsobená ochorením COVID-19 poznačila životy mnohých z nás pričom málokde nájdeme rodiny, ktoré neboli touto pandémiou nijako zasiahnuté. A to nie len v našich končinách, ale na celom svete. Vykúpenie z tejto nepriaznivej situácie, ktorá lomcuje viacerými regiónmi sveta, odborníci vidia vo vakcínach. Tie by nám mali vdýchnuť…

Armádny Magazín

Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

0 icon

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným an

Americké vrtuľníky: Nemci podrážajú už aj Francúzov

0 icon

Nemecko, 5.marec 2021 (AM) – Zdá sa, že Nemci zvažujú výmenu Francúzskeho vrtuľníka Tiger za americký AH-64E Apache. Nemecká predstava o spolupráci je založená výhradne na jednoznačnom prospechu pre nich. Už čoskoro bude zrenovovaná socha Otto Von Bismarck, symbol Nemeckej nadvlády, ktorému sa podarilo poraziť Napoleona a ukrad

Izraelský analytik Kedmi: západné sankcie zdvihli Navaľného stúpencov do hystérie

0 icon

Izrael, 5.marec 2021 (AM) – Nové sankcie USA a EÚ voči Rusku sa stali ukážkou neochoty Západu poškodiť ruskú ekonomiku. Uviedol to izraelský expert Jakov Kedmi.   2. marca USA a EÚ oznámili nové protiruské sankcie kvôli zatknutiu Navaľného. Podľa Kedmiho sa z opatrení uložených Západom stali „lacným pozérstvom

Armáda Doneckej republiky má povolenie na predstihovú paľbu

0 icon

Donbas, 5.marec 2021 (AM) – Vedenie ľudovej milície Doneckej ľudovej republiky povolilo svojim jednotkám páliť na pozície Ozbrojených síl Ukrajiny s predstihom. Podľa predstaviteľa milície ide o nevyh

Americké sankcie sú nanič. Turecko rokuje o ďalšej dodávke ruských S-400

0 icon

Turecko, 5.marec 2021 (AM) – Turecko aj naďalej rokuje s Ruskou federáciou o nákupe druhého pluku systémov PVO S-400 a o možnosti ich spoločnej výroby, nehľadiac na sankcie USA. Vyhlásil to vedúci sekretariátu obranného priemyslu Turecka Ismail Demir.  

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali