Svätý Otec: Potrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú

Vatikán 27. mája 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)

 

Silnú podporu lekárskej starostlivosti o choré deti pred narodením a pastoračnej pomoci ich rodičom vyjadril pápež František pri stretnutí s účastníkmi medzinárodnej odbornej konferencie s názvom „Áno životu“ (Yes to life), ktorých prijal v sobotu 25. mája na osobitnej audiencii. Zdôraznil, že zabitie ľudského života nikdy nemôže byť prostriedkom na vyriešenie nejakého problému. Vysvetlil, že umelý potrat je neprijateľný nielen z dôvodov náboženských, ale aj všeobecne ľudských

Na snímke pápež František

Konferencia „Áno životu“ s podtitulom: „Starať sa o vzácny dar života v jeho krehkosti“,  sa niesla v duchu obrany nového života postihnutého chorobou v priebehu tehotenstva a po pôrode. Jednou z tém boli aj detské hospice. Dikastérium pre laikov, rodinu a život v spolupráci s nadáciou „Srdce v jednej kvapke“ (Il Cuore in una Goccia) pozvalo do Ríma v dňoch 23. – 25. mája odborníkov zo 70 krajín sveta spolu so zástupcami biskupských konferencií, diecéz a rodín.

Medzi 400 účastníkmi boli v kongresovom centre Augustiniánum neďaleko Vatikánu aj desiati zástupcovia zo Slovenska. Manželia Andrej a Viera Hrádockí, ktorí ako lekári pracujú v odbore pediatrie a páter Ján Ďačok, ktorý prednáša bioetiku na Pápežskej univerzite Gregoriana sa o svojej skúsenosti podelili v rozhovore:

Príhovor Svätého Otca účastníkom konferencie „Áno životu“:

Páni kardináli, ctení bratia v episkopáte a kňazstve, drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Zdravím kardinála Farrella a ďakujem mu za jeho úvodné slová. Zdravím účastníkov medzinárodnej konferencie „Yes to life! – Postarať sa o vzácny dar života v krehkosti“, organizovanej Dikastériom pre laikov, rodinu a život a Nadáciou „Srdce v jednej kvapke“ (Il Cuore in una Goccia), jednou z tých, čo sa vo svete každý deň angažujú za prijímanie detí, ktoré sú pri narodení v stave extrémnej krehkosti. Sú to deti, ktoré v mnohých prípadoch kultúra skartovania definuje ako „nezlučiteľné so životom“ a sú takto odsúdené k smrti.

Žiadny človek však nikdy nemôže byť nezlučiteľný so životom, ani pre svoj vek, ani pre svoj zdravotný stav, ani pre kvalitu svojho života. Každé dieťa, ktoré sa hlási k životu v lone ženy je darom, ktorý mení dejiny jednej rodiny: otca, matky, starých rodičov i malých súrodencov. A toto dieťa potrebuje byť prijaté, milované a opatrované. Vždy! Vždy! Aj ak plačú, ako tamto [potlesk]. Možno si niekto pomyslí: „Veď robí hluk, odnesieme ho preč“. Nie: toto je muzika, ktorú všetci musíme počúvať. A myslím si, že to dieťa počulo potlesk a uvedomilo si, že bol kvôli nemu, však? Nuž dieťaťu treba načúvať, aj keď nás trošku obťažuje. Ale vždy: aj v kostole. Keď deti v kostole zaplačú, chvália Boha! Nikdy, ozaj, nikdy neodháňajte dieťa preto, že plače. Ďakujem za svedectvo.

Keď nejaká žena zistí, že čaká dieťa, okamžite ňou pohne zmysel pre hlboké tajomstvo. Ženy, ktoré sú matkami, to vedia. Vedomie tej prítomnosti, ktorá rastie v jej vnútri, prenikne celú jej bytosť, robiac z nej už nielen ženu, ale aj matku. Medzi ňou a dieťaťom sa rýchlo vytvára intenzívny krížový dialóg, ktorý veda nazýva cross-talk. Je to reálny a intenzívny vzťah medzi dvoma ľudskými bytosťami, ktoré medzi sebou komunikujú už od prvých momentov počatia, pre dobro vzájomnej adaptácie, postupne ako maličké rastie a rozvíja sa. Takto sa tento nový človek hneď stáva  synom/dcérou, pohýnajúc ženu k náklonnosti voči nemu celým svojím bytím.

Dnes sú moderné techniky prenatálnej diagnózy schopné odhaliť už od prvých týždňov prítomnosť malformácií a patológií, ktoré niekedy môžu vystaviť vážnemu riziku život dieťaťa a pokoj matky. Už samotné podozrenie z patológie, no ešte viac istota o chorobe, menia prežívanie tehotenstva, vrhajúc ženy a páry do hlbokej skľúčenosti. Pocit osamelosti, bezmocnosti, strach z utrpenia dieťaťa i celej rodiny sa vynárajú ako tichý výkrik, ako volanie o pomoc v temnote choroby, ktorej výsledok nikto nevie s istotou predpovedať. Pretože vývoj každej choroby je vždy subjektívny a ani lekári často nevedia, ako sa prejaví u konkrétneho jednotlivca.

A predsa, je tu jedna vec, ktorú vie medicína veľmi dobre: deti, už od materského lona, ak vykazujú patologický stav, sú maličkými pacientmi, ktorí sa nezriedka môžu liečiť prostredníctvom výnimočných farmakologických, chirurgických a asistenčných zásahov, schopných dnes už zredukovať tú strašnú priepasť medzi diagnostickými a terapeutickými možnosťami, ktorá už roky predstavuje jednu z príčin dobrovoľného abortu a ponechania bez pomoci pri narodení mnohých detí s ťažkými patológiami. Fetálne terapie na jednej strane a perinatálne hospice na druhej strane nadobúdajú prekvapujúce výsledky v klinicko-liečebných parametroch a zabezpečujú nevyhnutnú podporu rodinám, ktoré prijímajú narodenie chorého dieťaťa.

Takéto možnosti a poznanie musia byť dané k dispozícii všetkým, aby sa šíril vedecký a pastoračný prístup kompetentného sprevádzania. V záujme toho je nevyhnutné, aby lekári mali veľmi jasné vedomie nielen cieľa uzdravenia, ale posvätnej hodnoty ľudského života, ktorého ochrana zostáva konečným cieľom lekárskej praxe. Lekárska profesia je misiou, je povolaním k životu, a je dôležité, aby si lekári boli vedomí, že oni sami sú darom pre rodiny, ktoré sú im zverené: ako lekári schopní vstúpiť do vzťahu a ujať sa životov druhých, proaktívni zoči-voči bolesti, schopní upokojiť, nasadiť sa v hľadaní riešení vždy rešpektujúcich dôstojnosť každého ľudského života.

V tomto zmysle je tzv. perinatálna confort care spôsobom liečby, ktorý poľudšťuje medicínu, pretože vedie k zodpovednému vzťahu s chorým dieťaťom, ktoré je sprevádzané pracovníkmi a jeho rodinou v  procese celostnej starostlivosti, nie je nikdy opustené a môže pocítiť ľudské teplo a lásku.

Toto všetko sa javí nevyhnutné osobitne voči tým deťom, ktoré sú pri aktuálnom stave vedeckého poznania odkázané na smrť hneď po pôrode či v krátkom čase po ňom. V týchto prípadoch by sa liečba mohla zdať zbytočným vynaložením zdrojov a ďalším utrpením pre rodičov. Avšak pozorný pohľad vie vnímať autentický význam tohto úsilia zameraného na to, aby sa zavŕšila láska dotyčnej rodiny. Starať sa o tieto deti v skutočnosti pomáha rodičom spracovať smútok a prijať ho nielen ako stratu, ale ako etapu spoločnej cesty. To dieťa zostane v ich živote navždy. A oni ho mohli milovať. Veľakrát, tých pár hodín, v ktorých jedna môže poláskať svoje dieťatko, zanechá takú stopu v srdci ženy, ktorú nikdy nezabudne. A ona sa cíti – dovoľte mi to slovo – naplnená. Cíti sa mamou.

Žiaľ dnešná dominantná kultúra tento prístup nepodporuje: na sociálnej úrovni strach a nepriateľstvo voči zdravotnému postihnutiu často privádzajú k voľbe abortu, ktorý definujú ako prax „prevencie“. Ale učenie Cirkvi v tomto bode je jasné: ľudský život je posvätný a nedotknuteľný a od používania prenatálnej diagnózy na selektívne účely je treba dôrazne odrádzať, pretože je vyjadrením nehumánnej eugenickej mentality, ktorá oberá rodiny o možnosť prijať, objať a milovať svoje najslabšie deti.

Niekedy začujeme: „Ach, vy katolíci neakceptujete potrat, to je problém vašej viery“. Nie: to je problém prednáboženský (pred-náboženský, pre-religioso). Nie je to vec viery. Neskôr sa prejaví, ale nehrá zásadnú rolu: to je problém ľudský. Je to problém prednáboženský. Nezhadzujme na vieru niečo, čo jej neprislúcha v prvotnom zmysle. Je to problém ľudský. Stačia dve vety, aby sme toto dobre pochopili: dve otázky. Prvá otázka: je dovolené vyhasiť ľudský život na vyriešenie nejakého problému? Druhá otázka: je dovolené najať vraha na vyriešenie problému? Odpovedzte si. Toto je ten kľúčový bod. Nezachádzajme na pôdu náboženstva kvôli veci, ktorá sa týka samotnej ľudskosti. Nie je to dovolené. Nikdy, nikdy neslobodno vyhasiť ľudský život, ani najať vraha, aby sa vyriešil určitý problém.

Potrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú. Skôr je to strach z choroby a osamelosť, ktorá spôsobuje, že rodičia váhajú. Praktické, ľudské a duchovné ťažkosti sú nepopierateľné, ale práve preto je potrebná a urgentná razantnejšia pastoračná činnosť na podporu tých, čo prijímajú choré deti. To znamená, že je potrebné vytvárať priestory, miesta a „siete lásky“, na ktoré sa môžu rodičovské páry obrátiť, ako aj venovať čas na sprevádzanie týchto rodín.

Prichádza mi na myseľ príbeh, ktorý som poznal v mojej inej diecéze. Bolo tam jedno 15-ročné dievča s Downovým syndrómom, ktorá otehotnela, a rodičia išli k sudcovi, aby im dovolil potrat. Sudca, čestný a seriózny človek, preštudoval túto vec a povedal:

„Áno, chcem vypočúvať tú dievčinu.“ – „Ale ona je down, nechápe…“ – „Nie, nie, nech príde.“ Prišla 15-ročná dievčina, sadla si tam, a začala sa rozprávať so sudcom a povedal jej: „A ty vieš, čo sa s tebou deje?“ – „Áno, som chorá…“ – „A aká je tvoja choroba?“ – „No, povedali mi, že je vo mne zvieratko, ktoré mi pojedá žalúdok a preto musia urobiť operáciu“ – „Nie… ty nemáš červíka, ktorý ti pojedá žalúdok. Vieš, čo tam máš? Dieťatko!“ – A dievča-down na to: „Ó, aké krásne!“ – takto. A kvôli tomuto sudca potrat nepovolil. Mama ho chcela. Už sú to roky. Narodilo sa dievčatko. Študovala, vyrástla, stala sa právničkou. Toto dievčatko, od chvíle, keď pochopila svoj príbeh, pretože jej ho vyrozprávali, pri každých svojich narodeninách volala sudcovi, aby mu poďakovala za dar narodenia. To sú veci zo života. Toto dievča… Sudca zomrel a teraz ona sa stala prokurátorkou. Nuž pozrite, aká krásna vec! Potrat nikdy nie je tou odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú.

Ďakujem vám preto všetkým, ktorí pre túto vec pracujete. A ďakujem osobitne vám, rodiny, matky a otcovia, že ste prijali krehký život – to slovo krehkosť podčiarkujem –, pretože mamy, a aj ženy, sú odborníci na krehkosť: prijímať krehký život. A ďakujem, že ste teraz oporou a pomocou iným rodinám. Vaše svedectvo lásky je darom pre svet. Žehnám vám a nesiem vás v mojej modlitbe. A prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem!

Preložila: Slovenská redakcia VR

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zomrel prvý zambijský prezident Kenneth Kaunda

0 icon

Lusaka 17. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP)   Vo veku 97 rokov skonal prvý zambijský prezident Kenneth Kaunda. Vo štvrtok o tom prostredníctvom Facebooku informovala súčasná „hlava štátu“ Edward Lungu. Správu potvrdil aj Kaundov syn Kamarange Kaundu museli v pondelok hospitalizovať, pričom predstavitelia nemocnice uviedli, že sa liečil na zápal pľúc. Zambia…

Nemecko a Poľsko chcú napriek nezhodám prehlbovať vzájomné vzťahy

0 icon

Varšava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Czarek Sokolowski)   Nemecko a Poľsko chcú napriek pretrvávajúcim nezhodám naďalej prehlbovať vzájomné vzťahy. Nemecko-poľské susedstvo patrí "k najväčším európskym príbehom úspechu za uplynulých 30 rokov", povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier po rokovaniach so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom vo Varšave Prezidenti…

V Británii zaznamenali najvyšší denný prírastok od 19. februára

0 icon

Londýn 17. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Spojenom kráľovstve v ostatnom období prudko stúpol. Odborníci upozorňujú, že v krajine sa začína tretia vlna pandémie koronavírusu Vo štvrtok v Británii potvrdili 11 007 nových prípadov, čo je najvyšší denný prírastok od 19. februára, keď zaznamenali…

Ozbrojené sily SR ukončili takmer 20-ročné pôsobenie v Afganistane, informovalo Ministerstvo obrany SR

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Na základe rozhodnutia Severoatlantickej aliancie Ozbrojené sily SR stiahli vojačky a vojakov pôsobiacich v operácii Resolute Support v Afganistane. V stredu (16. 6.) sa tak ukončilo ich takmer dvadsaťročné pôsobenie v tejto oblasti. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ…

Nový izraelský premiér Bennett pozval Merkelovú na návštevu

0 icon

Tel Aviv/Berlin 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yonatan Sindel/Pool via AP)   Nový izraelský premiér Naftali Bennett pozval vo štvrtok nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú počas ich spoločného telefonátu na návštevu židovského štátu. Oznámila to Bennettova kancelária, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA Bennett zároveň Merkelovej poďakoval za záväzok Berlína čo sa týka…

Rodina Libuše Šafránkovej zverejnila dojemné smútočné oznámenie

0 icon

Praha 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook,Národní divadlo)   Pozostalí po českej herečke Libuši Šafránkovej zverejnili vo štvrtok netradičné smútočné oznámenie. Dominuje mu čiernobiela fotografia herečky z roku 1958 a citát svetoznámeho českého fotografa Františka Drtikola. Informovali o tom spravodajské portály iDNES.cz a Novinky.cz "Nikde ma nehľadajte, som všade, takže aj vo…

Idú na dno síl, nič nám zadarmo nedajú, varuje Hamšík pred Švédmi

0 icon

Petrohrad 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nedostanú opäť nič zadarmo. Slovenskí futbalisti podľa svojho kapitána Mareka Hamšíka narazia v piatok v druhom zápase na EURO 2020 so Švédmi na zohratého, konsolidovaného a mimoriadne behavého oponenta Líder národného mužstva na online tlačovke pred duelom 2. kola E-skupiny potvrdil, že je…

V univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach horí, na mieste sú všetky záchranné zložky

0 icon

Košice 17. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Košice)   V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach vypukol požiar, informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Na mieste sú podľa nej všetky záchranné zložky. Pacienti boli z budovy evakuovaní Požiar sa už hasičom podarilo lokalizovať. „Na mieste je aj krajský a okresný riaditeľ. Je…

Kollár: Cieľom Sme rodina je udržať koalíciu a plniť predvolebné sľuby

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Cieľom hnutia Sme rodina je postupne plniť sľuby, ktoré dalo občanom v predvolebnej kampani, vrátane výstavby nájomných bytov a exekučnej amnestie. Z tohto dôvodu je prirodzeným cieľom hnutia udržanie vládnej koalície a plnenie Programového vyhlásenia vlády. V diskusii na TASR TV to povedal…

Tarkovič pred Švédmi: „Na postup môžu stačiť aj 4 body“

0 icon

Petrohrad 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenskú futbalovú reprezentáciu zasiahol deň pred duelom so Švédskom na EURO 2020 koronavírus. Do karantény musel putovať obranca Denis Vavro a aj jeden člen realizačného tímu Vedenie národného mužstva situáciu vyhodnocuje a bude vo veci kooperovať so zástupcami UEFA i s organizátormi v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

Pavel Jacz

Minister zdravia Lengvarský chce kupčiť so zdravím. Za očkovanie chce ponúkať peniaze na ruku, alebo lotériu.

0icon

Zostal som ako prikovaný, keď sa minister zdravotníctva Lengvarský vyjadril, že chcú zvýšiť percentá zaočkovania Slovákov štátnym úplatkom - finančnou odmenou, alebo lotériou. Aj týmto spôsobom sa chceme opičiť po Američanoch (max 100 USD) a Srboch (25 €)? Lenže všeobecná vzdelanostná úroveň Slovákov je o mnoho percent vyššia, ako našich…

Gustáv Murín

Piešťanské kúpele – pandémia ako biznis-plán

0icon

Bezradnosť – tak sa dá jedným slovom označiť výkon našich epidemiológov počas korona-paniky, ktorú práve svojimi zmätenými opatreniami vyprodukovali. A nebránili celoslovenským Psychopatovičovým branným cvičeniam. Tie najväčšie zmätky a absurdity som popísal v knižke „Koronavírus ako terorizmus“, ktorá vyšla v spolupráci s rádom InfoVojna a dá sa získať cez ich e-shop. To som ale ešte netušil,…

Tony Belohorec

Politická karma: Ten pocit keď sa komik Zelenskij vyhráža okolitému svetu zo stoličky prezidenta

0icon

Prológ: “Ak západné krajiny prestanú podporovať moju krajinu, v konflikte so samozvanými republikami na Donbase, tak Kyjev vytvorí „najmocnejšiu armádu v Európe. Namiesto toho, aby sa z nás stali vedci, ktorí technologicky rozvíjajú svoju krajinu, budú ľudia premýšľať o tom, ako chrániť svoju rodinu a domov," uviedol včera, 15. júna…

Ivan Lehotský st.

Diplomati a „diplomati“

0icon

Ak niekto hovorí vyhýbavo, neurčito, akoby si nechával pre ďalší vývoj udalostí nejakú rezervu, povie sa – hovoril diplomaticky. Ak niekto hneď „vytrúbi“ svoj názor na vec, na ktorú možno mať rôzne názory, nie je diplomatom, hoci by na to aj mal papier. Aby sme nešli ďaleko, priam žiarivý príklad…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Môže cvičenie pred spaním ovplyvniť tvoj spánok?

0 icon

Pravidelné cvičenie má mnoho výhod, vrátane lepšieho spánku. Môže podporovať relaxáciu, znižovať úzkosť a normalizovať tvoje vnútorné hodnoty. Cvičenie tiež zvyšuje teplotu tela a keď začne klesať, cítiš sa ospalo. Dlho sa verilo, že cvičenie pred spaním sťažuje zaspávanie. Podľa nedávneho výskumu to však nemusí byť pravda. Štúdie zistili, že…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Záhada: Stroj Hansa Colera. Zostrojil Hans Coler perpetuum mobile? Pozrite sa s nami na pokračovanie článku o neuveriteľnom príbehu z čias druhej svetovej vojny o ešte najuveriteľnejšom „ stroji na voľnú energiu“. Colerov aparát na magnetickú energiu pozostával zo šiestich magnetov vyvinutých tak, že obvod zahŕňal magnety aj cievku.…

Fotografie ukazujú, ako sa svet zmenil za 100 rokov

0 icon

Pri porovnaní nášho detstva so súčasnosťou vidíme, ako sa veľa vecí zmenilo. Nehovoríme iba o našich telách, ani o konkrétnych aspektoch nášho života, ale hlavne o našom prostredí a svete, v ktorom žijeme. Z miest, kam sme chodili, už nie sú naše milované miesta, všetko môže vyzerať úplne odlišne od toho,…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 3. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí treťou časťou článku z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Každý pokus vyzistiť informácie skončil rovnakou výhovorkou, že „všetky zariadenia a písomnosti“ sú zničené. Briti nedokázali z českých robotníkov zo Škodovky dostať žiadne informácie, zatiaľ čo Američania mali čiastočný úspech. Podarilo sa im zaistiť dve rakety a určité vedecké údaje. Ďalšími…

Vo svete IT

Windows 11 zrejme príde ako bezplatný upgrade Windowsu 10. Tešiť sa môžu aj používatelia starších verzií

0 icon

Oficiálne predstavenie len nedávno predčasne odhaleného operačného systému Windows 11 od spoločnosti Microsoft sa už nezadržateľne blíži. I keď do samotného predstavenia zostáva už iba týždeň, stále nepoznáme úplne všetky detaily a informácie o nadchádzajúcom operačnom systéme od Microsoftu. V priebehu dnešného dňa však začali internetom kolovať ďalšie dôležité detaily…

Pomocou tejto aplikácie môžete dostať do svojho smartfónu widget hodín z Androidu 12. Idete skúsiť?

0 icon

Spoločnosť Google ešte začiatkom mája predstavila nový Android 12 v BETA zostavení pre širokú verejnosť. V súčasnosti si ho môžu potenciálni záujemcovia vyskúšať naprieč viacerými modelmi smartfónov. Treba však dodať, že stále ide len o testovú verziu pripravovaného Androidu. Predstavenie novej verzie Androidu, odhliadnuc od nových funkcií, sa nieslo aj…

Pre ktoré Xiaomi zariadenia je už dostupná MIUI 12.5 nadstavba a ako ju môžete čo najrýchlejšie dostať do smartfónu?

0 icon

Diskusia o MIUI nadstavbe je v Xiaomi svete aktuálne horúcou témou. Dôvodom je, že Xiaomi v uplynulých dňoch uvoľnilo nadstavbu pre radu smartfónov. Išlo napríklad o Poco F2 Pro, Mi 10T Pro, Mi 10T, Redmi Note 9T a ďalšie. Rovnako spoločnosť rozpútala debatu aj okolo dostupnosti nadstavby aj pre staršie…

Leica predstavila svoj prvý smartfón, Leit Phone 1, ktorý už na prvý pohľad vyčnieva z davu

0 icon

Leica je výrobca kamerových modulov, ktorý sa dostal vo svete mobilných zariadení do povedomia najmä vďaka spolupráci so spoločnosťou Huawei. Nie tak dávno sa objavili správy, ktoré hovorili o tom, že spoločnosť už nemá v pláne ďalej predlžovať spoluprácu s čínskym výrobcom smartfónov. Ak sa tak stane, tak pôjde o…

MIUI 13 bude predstavená už čoskoro: Vieme, ktorý smartfón získa nadstavbu ako prvý!

0 icon

I keď nadstavba MIUI 12.5 ešte nie je úplne medzi všetkými smartfónmi, nie je pochýb, že Xiaomi už starostlivo pracuje na jej nástupcovi. Tento rok bude pre spoločnosť významným, keďže po toľkých prémiových smartfónoch, medzi ktoré sa radí napríklad skladateľný Mi MIX Fold či Mi 11 Ultra s druhým displejom,…

Armádny Magazín

Agent Navaľnyj ešte môže poslúžiť svojej Ruskej vlasti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľko dní pred summitom s Josephom Bidenom Vladimir Putin naznačil ďalšiu tému nadchádzajúcich rozhovorov. Kladne odpovedal na novinársku otázku o pripravenosti Ruska uvažovať o výmene väzňov s USA. Otázkou je, koho sa to konkrétne môže týkať — presnejšie o koho výmene sa bude diskutovať.   Pripomeňme,…

Podľa Putina predstavuje Ženevský samit skôr úspech. Červené čiary sa nebudú prekračovať

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľkohodinový rusko-americký samit v ženevskom sídle „Villa La Grange“ sa skončil. Natiahlo sa to takmer na štyri hodiny — čo je mimochodom dvakrát dlhšie ako stretnutie Trumpa a Putina v Helsinkách v roku 2018.   Aktuálny samit bol charakteristický nedostatkom formátu „tete-a-tete“ – súkromnou komunikáciou medzi…

Prieskum: Rebríček krajín nepriateľských voči Rusku

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Tri najpriateľskejšie krajiny, podľa názoru Rusov, sú v súčasnosti Bielorusko, Čína a Kazachstan, vyplýva z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnili sociológovia Centra Levada.   Bielorusko zároveň vedie tento zoznam s veľkým náskokom: 58% respondentov ho označilo za priateľskú

Ďalší úspech zbrojovky FN - získala americký kontrakt na guľomety M240 vo výške 92 miliónov dolárov

0 icon

USA, 17. júna 2021 (AM) – FN America získala zákazku na dodávku variantov guľometov M240 a príslušenstva pre americkú armádu za 92 miliónov dolárov. Toto je tretia významná dohoda spoločnosti s americkou armádou za posledné dva roky. Medzi ďalšie patrí jeden kontrakt na pušky M4 podpísaný začiatkom roku 2020 v hodnote viac…

Ako budú vyzerať raketomety v budúcnosti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Protitankové granátomety budúcnosti budú fungovať podľa neštandardnej schémy, prioritou nebude preraziť pancier, ale zneškodniť obrnené vozidlá inými spôsobmi, povedal novinárom Nikolaj Sereda, riaditeľ konštrukčnej kancelárie NPO Bazalt, ktorá je súčasťou ruského koncernu Techmaš Štátnej spoločnosti Rostech.   "Možno sa nem

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali