Šucha: Ak chce Slovensko prežiť, musí sa sústrediť na regionálne rozdiely

Bratislava 19. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)

 

Európska únia je lídrom v oblastiach potravinovej bezpečnosti, narábania s odpadom či v boji proti klimatickej zmene a v presadzovaní nízkouhlíkovej energetiky. Veľký podiel má na tom fakt, že sa môže opierať o výsledky vlastného vedeckého pracoviska. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie sa okrem iného zaoberá aj takými témami, ako je nárast populizmu a extrémizmu v Európe či regionálne nerovnosti. V rozhovore v rámci multimediálneho cyklu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky to povedal generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra EK Vladimír Šucha

Na snímke Vladimír Šucha

-Činnosť Spoločného výskumného centra EK sa datuje od roku 1958. Aký bol dôvod jeho založenia?-

V roku 1957 boli vytvorené prvé dve európske zmluvy a jedna z nich, Euratom, sa týkala spolupráce v jadrovej oblasti. Niekoľko paragrafov tejto dohody sa dotýkalo aj vytvorenia Spoločného výskumného centra, ktoré sa spočiatku orientovalo na jadrovú energetiku. Jeho úlohou bolo pomôcť Európe, aby sa stala lídrom v jadrových technológiách, aby sa mohlo mierové využívanie jadrovej energie naplno rozvíjať.

 

-Počas šiestich desaťročí sa sformovala a zmenila Únia a nepochybne sa zmenilo aj vaše centrum.-

Od samého začiatku bola jadrová energetika spojená so životným prostredím a s dosahom na zdravie, preto bolo širšie aj zameranie výskumného centra. Postupne prišli na rad ďalšie témy a oblasti, preto Európsky parlament a Európska rada v 80. rokoch rozhodli, že sa pôsobnosť výskumného centra rozšíri na všetky oblasti, ktoré sú relevantné pre tvorbu európskych politík.

 

-Aká veľká je vaša inštitúcia?-

Máme 3600 zamestnancov a náš rozpočet dosahuje zhruba 500 miliónov eur. Máme tri výskumné reaktory, z ktorých jeden je funkčný, ostatné dva už nie, pretože činnosť v nukleárnej oblasti sa medzičasom zredukovala, stále však predstavuje 20 až 22 percent našich aktivít a dnes sa týka najmä jadrovej bezpečnosti. Máme veľkú flexibilitu v tom, že asi polovica našich ľudí má dočasný kontrakt na tri až šesť rokov, čo nám umožňuje prijímať expertov podľa toho, ako sa vyvíjajú naše potreby. Spolupracujeme tiež s asi tisíckou organizácií na celom svete.

 

-Vaša práca by mala slúžiť ako odborný podklad pre politikov. Do akej miery akceptujú vaše závery?-

Je dôležité si uvedomiť, že tvorba odborných politík je zložená z troch častí. Jednou časťou sú fakty, ktoré produkujeme my, do toho vstupujú hodnoty a napokon politika. Teda tvorba sektorovej alebo odbornej politiky nie je len čisto priamočiary a racionálny výstup, lebo niektoré veci sú racionálne, ale nie sú akceptovateľné povedzme pre občanov alebo pre dané prostredie. A to musí aj vedecká inštitúcia, ako sme my, rešpektovať. Samozrejme, väčšina vecí, ktoré ponúkneme, je akceptovaná. Ale sú aj príklady, keď naše výstupy nie sú na 100 percent zobraté do úvahy alebo sú odsunuté na neskôr, pretože sa zdá, že ešte nenastal najvhodnejší čas na zmenu.

 

-Uvediete príklad oblasti, ktorá mala bezprostredný dosah na politickú prax?-

Na Slovensku aj v okolitých krajinách napríklad rezonuje téma dvojakej kvality potravín. Pri tejto téme sa vykonávali ad hoc rôzne skúšky – porovnávali sa dva alebo tri tovary, z čoho sa potom robili závery, ktoré niekedy boli a niekedy neboli pravdivé. Bol to taký horúci zemiak, nik nevedel, čo s ním, až nakoniec pristal na našom stole. Predseda EK nás požiadal, aby sme urobili metodiku, na základe ktorej možno kvalitu potravín posudzovať. To sa nám vlani podarilo a metodiku, ktorú sme vypracovali, akceptovala Európska komisia, ale aj zástupcovia priemyslu, pretože je dôležité, aby sme sa na nej všetci zhodli. Od jesene do zimy sa potom na jej základe skúmali rôzne tovary v rôznych krajinách EÚ. A máme už aj výsledok, ktorý vám však nemôžem povedať, pretože ho chce predseda EK odkomunikovať v najbližších dňoch sám.

 

-Môže byť pre slovenského voliča dôležitý argument, že Európska únia chráni jeho spotrebiteľský komfort?-

Ľudia to berú ako samozrejmosť, ale keď vezmeme do úvahy, koľko prípadov ochorení a úmrtí na celom svete spôsobuje fakt, že potraviny nie sú bezpečné, potom iste oceníme, že EÚ má najbezpečnejšie potraviny na svete. Neznamená to, že sa nemôže nič stať, ale naše pravidlá a štandardy sú neporovnateľné a jedinečné.

 

-Na prvý pohľad môže prekvapiť, že sa venujete aj otázke regionálnych rozdielov. Z akého dôvodu?-

Regionálne rozdiely sú jedným z vážnych zdrojov nespokojnosti, ktorá sa potom prejavuje tým, že ľudia v niektorých oblastiach volia extrémistov. Bratislava napríklad patrí medzi štyri až päť najbohatších regiónov v celej Európskej únii, popri tom naše najchudobnejšie regióny určite nepatria medzi desať najzaostalejších v Európe. Napriek tomu sú tieto rozdiely veľmi veľké. Rozdiel medzi najchudobnejším slovenským regiónom a Bratislavou je druhý najväčší v Európe, hneď po rozdiele medzi Londýnom a najchudobnejším regiónom vo Veľkej Británii.

 

-Ak hovoríte, že Veľká Británia vykazovala najväčšie regionálne rozdiely v EÚ, mohlo sa to podpísať aj na tom, že sa jej voliči rozhodli pre brexit?-

Určite. Brexit nebol až tak veľmi o Európskej únii, to bol istým spôsobom len zástupný problém. Veľká Británia je veľkým poučením pre nás všetkých. Prebiehalo tam systematické a dlhoročné masírovanie verejnosti nenávisťou a skepticizmom vo vzťahu k EÚ. Tie najkreatívnejšie výmysly o tom, aké hlúposti robí Únia – ako sú napríklad známe zakrivené banány a uhorky – pochádzajú práve z Británie, resp. z britských médií financovaných rôznymi skupinami. Neuveriteľné je tiež množstvo klamstiev, ktoré sa využili v brexitovej kampani. Druhou príčinou boli potom práve obrovské regionálne rozdiely. Teda to, že mnohé oblasti sú zabudnuté, ľudia to citlivo vnímajú a vyvoláva to v nich vlnu nespokojnosti.

 

-To sú však skôr emocionálne než racionálne faktory.-

Áno, preto skúmame aj to, ako ľudia niektoré veci vnímajú. Viac sme sa začali zaoberať “mäkkými” vedami a otázkami, ako je sociológia, etnografia, história, psychológia. O mesiac alebo dva uverejníme správu, ktorá uzatvára prvú fázu nášho výskumu. A tam sa jednoznačne ukazuje, že sa racionálne nedá oddeliť od emocionálneho. Že hodnoty v živote ľudí a skupín ľudí hrajú oveľa väčšiu úlohu, ako sme si mysleli. Lebo existujú teórie, že ak opravíme a sfunkčníme ekonomiku, tak porazíme extrémistov. No neporazíme. Lebo tu nejde len o to, ako sa kto bude mať po materiálnej stránke, koľko bude mať peňazí, ale ide aj o hodnoty, o isté smerovanie – a to sú emocionálne faktory. Extrémisti sú v tomto smere veľmi dobre pripravení a vedia, že hnev, nenávisť a strach sú emócie, ktoré najsilnejšie spájajú ľudí a vytvárajú u nich koherentné a disciplinované správanie sa. Títo ľudia volia, podporujú a emocionálne sledujú svojho vodcu. To u nich potláča racionálne vnímanie faktov. A to je presne to, čo extrémisti chcú. S tým vedia dobre narábať, vedia s ľuďmi manipulovať. Táto emócia je veľmi škodlivá. Lebo len s pozitívnymi emóciami dokážeme spolupracovať a vytvárať hodnoty. Strach, nenávisť a hnev sú dlhodobo negatívne nielen pre spoločnosť, ale aj pre ľudí individuálne, lebo vplývajú napríklad aj na ich zdravie.

 

-Bola Európa už niekedy v takejto situácii? Pravicový alebo ľavicový extrémizmus predsa existoval aj v 60. či v 70. rokoch 20. storočia.-

Na otázku, prečo extrémizmus a autoritársky populizmus v posledných desiatich až pätnástich rokoch narastá, nie je jednoznačná odpoveď. Zdá sa, že príčin je viac. Mnohé sú regionálne alebo lokálne, len sa istým spôsobom pretransformovali do situácie, že zaznamenávame kontinuálny nárast ľavicových alebo pravicových extrémistov v parlamentoch jednotlivých európskych krajín. Súvisí to tiež s rozvojom technológií a internetu, ktorý už nie je jednosmerný, ale umožňuje interakciu. Tým mení svet takým neuveriteľným spôsobom, akým ho zmenil Gutenberg a jeho tlačiarenský stroj. Produkty vedy a umenia, ktoré mala k dispozícii len úzka elita, sa vtedy rozšírili medzi masy ľudí…

 

-To isté sa hovorí aj o rozhlase a televízii.-

Lenže tie sú centrálne riadené, vždy je tam redaktor alebo editor, ktorý rozhoduje o obsahu. To isté aj v tlačených médiách. Autoritárske režimy môžu médiá zneužiť na propagandu a ovplyvňovať ľudí. Ale bežný človek si ich vždy mohol len pozrieť, prečítať si, vypočuť, ale nemal vplyv na ich obsah. V súčasnosti bez akejkoľvek významnej investície môžete urobiť video a dať ho na nejakú platformu, kde si ho môže pozrieť jeden človek, ale aj milión ľudí. To dáva extrémistom, aj rôznym ľuďom, ktorí boli na okraji spoločnosti, neuveriteľnú možnosť rozsievať klamstvo a zlo. Vždy sme mali podvodníkov a darebákov, ale nikdy nemali takú možnosť šíriť negatívne informácie a emócie. Ľudský mozog je navyše nastavený tak, že prikladáme negatívnym informáciám väčšiu váhu, než pozitívnym. Šíria sa a rezonujú ďaleko viac, čo je logické, lebo to súvisí s naším inštinktom prežitia. Potrebovali sme prežiť a museli sme teda cítiť strach či nedôveru, aby sme rozpoznali nebezpečenstvo. Druhým faktorom popri internete potom je, keď ľudia vnímajú spoločnosť ako neférovú. A to sú práve spomínané regionálne alebo sociálne rozdiely. Alebo fakt, že sa majetok v posledných desiatkach rokov koncentruje v rukách malého množstva ľudí.

 

-Čo si možno pod férovou alebo neférovou spoločnosťou predstaviť?-

Existuje známy experiment s opicami. Výskumník má v klietkach dve opice. Každá z nich má urobiť jednoduchú úlohu a keď sa jej to podarí, dostane mrkvu. To sa niekoľkokrát opakuje. Potom zrazu dá výskumník jednej opici mrkvu a druhej hrozno. A už po prvom raze vidieť, že sa to opici s mrkvou nepáči. Keď sa to opakuje niekoľkokrát, dostane hysterický záchvat, začne všetko rozhadzovať, triasť klietkou a odmieta plniť úlohy. Férovosť sa sama o sebe nedá definovať, ale ľudia sú na férové a neférové správanie veľmi citliví. Myslíme si, že Európa by mala byť lídrom vo férovosti.

 

-Voličské nálady sú teda do značnej miery výsledkom emócií, ktoré ovládli časť populácie. Dá sa s týmto trendom súperiť len pomocou racionálnych argumentov?-

Nie, samozrejme, že sa nedá. Preto sme sa začali venovať aj oblasti emócií, hodnôt, metafor a ich rámcovania. Pochopili sme, že väčším množstvom faktov – ba ani lepšie podloženými faktami – ľudí s istým presvedčením aj tak nepresvedčíme. Musíme pochopiť príčiny toho emocionálneho stavu a hodnôt, ktorým ľudia veria. A aj politici, ktorí majú pozitívnu a odbornú agendu, musia podľa toho komunikovať. Musia odkomunikovať aj hodnoty a emócie, ktoré sú s tým spojené. Tieto emócie nemožno oddeliť od racionálneho obsahu.

 

-Je príkladom politika, ktorému sa to darí, Emmanuel Macron?-

Každý úspešný politik vyvolá emóciu, ale je dôležité, aby to bola pozitívna emócia, ak sa chceme pozitívne vyvíjať. Samozrejme je veľa politikov, ktorí vyvíjajú negatívnu emóciu, pretože je to ľahšie, ale ako sme už hovorili, na ľudí to má veľmi negatívny dopad.

 

-Hovorili ste o vplyve internetu. Aký veľký podiel má na súčasnom vzostupe radikálnych síl dosah propagandy a hybridnej vojny?-

Pred pár rokmi sme sa otázkou hybridného nebezpečenstva začali zaoberať, pretože sa aktívne venujeme aj bezpečnostným otázkam. Pracujeme na tom s Centrom excelentnosti bezpečnostného výskumu v Helsinkách a snažíme sa celý koncept zadefinovať. Hybridné nebezpečenstvá zneužívajú široké spektrum nástrojov, medzi nimi napríklad aj reálny problém, ktorý zväčšia alebo presmerujú. Povedzme sa stane prírodná katastrofa a cez rôznych trollov alebo propagandu začnú rozširovať výmysly, čo je za tým, kto to spôsobil… Základným cieľom je zneistiť ľudí a vyvolať v nich nedôveru. Keď vytvoríte pocit nedôvery a informačného pretlaku, pocit, že sa nikomu nedá veriť, spoločnosť nemôže napredovať a je ľahšie manipulovateľná.

 

-Sú z tohto dôvodu terčom útokov aj tradičné médiá? Je to súčasť plánu vyvolať pocit nedôvery vo všetky tradičné inštitúcie?-

Určite áno, pretože je veľmi jednoduché bojovať proti pár redaktorom a médiám. Médiá vlastne veľmi presne odzrkadľujú súčasný vývoj. Doplácajú na negatívne zmeny, na ktoré zatiaľ nevieme nájsť odpoveď, menia sa a mnohé aj padajú pod vplyvom sociálnych sietí. To isté čaká aj organizácie založené na poznatkoch. Ak sa univerzity a akadémie nezmenia a nevytvoria ďalšiu dimenziu manažmentu poznatkov, stanú sa takisto obeťou tohto ataku, podobne ako médiá. Vidíme, ako sa dnes šíria alternatívne fakty. A keď máme pocit, že má každý fakt rovnakú hodnotu, tak ten, kto pracuje na vedeckom poznatku päť rokov, bude v neuveriteľnej nevýhode voči niekomu, kto si vymyslí nejakú hlúposť za päť minút. Všetky seriózne organizácie stratia svoju váhu a dôležitosť. A to isté platí aj pre vlády, či už lokálne, regionálne, národné alebo európske. Všetky pri spravovaní spoločnosti stavajú na nejakých faktoch. A keď proti nim bude vystupovať niekto, kto si vymyslí každú chvíľu nejaké iné fakty, dostaneme sa do neuveriteľného chaosu.

 

-Zvládne podľa vás Európa tieto nebezpečné trendy? Prežije to?-

Prežije, ak sa všetci, ktorí sú za spoluprácu, ktorí chcú dobro pre ľudí a pre spoločnosť, zmobilizujú a budú bojovať za dobrú vec. Ak budeme v letargii alebo vo váhavej pozícii, tak tí, ktorí sú hluční, aktívni, a ktorí nezdieľajú európske hodnoty humanizmu a slobodnej demokracie, budú mať navrch.

 

-Aké ponaučenie vyplýva pre Slovensko? Čo je pre nás najdôležitejšie?-

Ak sú dve vážne veci, na ktoré sa musí Slovensko sústrediť, potom je to vyrovnávanie regionálnych rozdielov a vzdelávanie. Vo vzdelávaní sme sa z európskeho hľadiska za posledných desať až pätnásť rokov neuveriteľne prepadli. A vzdelávanie vytvára imunitu proti všetkým negatívnym javom populizmu, xenofóbie a zneužívania nálad ľudí. Je dôležitým faktorom pre zvládnutie obrovskej technologickej a dátovej revolúcie, ktorá je pred nami. Ak túto zmenu nezachytíme, ostaneme na vedľajšej koľaji. A pokiaľ nezvládneme regionálne rozdiely, tak sa nám národná a štátna súdržnosť rozpadne. Lebo Slovensko je také silné, aký silný je jeho najslabší región. To sú priority, ktoré sú v najbližších piatich až desiatich rokoch pre Slovensko absolútne kľúčové.

 

-Prečo by mali ísť slovenský volič voliť v eurovoľbách?-

Voliť je právo aj povinnosť. Voliť musíme ľudí, strany a kandidátov, ktorí majú vo svojom programe pozitívny rozvoj a pozitívnu spoluprácu. Lebo Slovensko v globalizovanom svete neprežije bez európskej spolupráce – bez spolupráce s krajinami a národmi, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty ako my.

Rozhovor s Vladimírom Šuchom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory s osobnosťami slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Spojené arabské emiráty kupujú 80 francúzskych bojových lietadiel Rafale

0 icon

Paríž 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Stephane de Sakutin)   Francúzsko oznámilo, že so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) podpísalo kontrakt o dodávkach 80 modernizovaných bojových lietadiel Rafale za 16 miliárd eur. Francúzske ministerstvo obrany v piatok informovalo, že ide o historicky najväčší kontrakt na export zbraní z krajiny. Zmluvu podpísali počas návštevy…

500-eurové poukazy prešli do prvého čítania, rozhodol jeden hlas

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/SITA/TASR/Foto:TASR-Jakub Kotian, Screenshot NR SR)   O očkovacích poukazoch pre seniorov, ktoré navrhol minister financií Igor Matovič, bude parlament rokovať zrýchlene. Národná rada SR v piatok schválila návrh vlády, aby sa poslanci legislatívnym návrhom zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní Vláda navrhuje poskytnúť poukazy v hodnote 500…

V blízkosti Ukrajiny sa podľa odhadov ministerstva obrany nachádza viac ako 94-tisíc ruských vojakov

0 icon

Kyjev 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Ukrajinské ministerstvo obrany odhaduje, že v blízkosti Ukrajiny a na anektovanom polostrove Krym sa nachádza asi 94 300 ruských vojakov. Poslancov parlamentu o tom informoval v piatok minister obrany Oleksij Reznikov s tým, že existuje pravdepodobnosť rozsiahlej eskalácie zo strany Ruska. Spravodajská služba…

Na úrad vlády ČR sa minulý týždeň snažil dostať ozbrojený muž

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Minulý týždeň sa na český úrad vlády snažil dostať ozbrojený muž. O incidente informoval vo štvrtok premiér v demisii Andrej Babiš s tým, že ho muž chcel údajne napadnúť. Polícia potvrdila, že incident sa stal 24. novembra, muž bol vyzbrojený plynovou zbraňou…

Ľudia odchádzajú. Čo sa deje na úrade bratislavského Nového Mesta na čele s Rudolfom Kusým?

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Iniciatíva Pre ľudí v Novom Meste na sociálnej sieti upozorňuje, že „úradníkov Kusého úradu neudržala na pracovných pozíciách ani pandémia. Odišla už skoro polovica vedúcich oddelení a tretina zamestnancov“. Čo je dôvodom? Rudolf Kusý je starostom bratislavskej mestskej časti Nové Mesto a tiež…

“Ženy Európy”: Greta Thunbergová a Angela Merkelová získali ocenenie “Women of Europe Awards”

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Odd Andersen/Pool Photo via AP,TASR/AP-Eduardo Munoz Alvarez,John Thys, Pool via AP)   Cenou Women of Europe Awards, ktorú spoločne organizujú European Movement International a European Women's Lobby, sa oceňujú ženy, ktoré svojou každodennou prácou podporujú európske myšlienky a hodnoty, ako je demokracia, inklúzia a rozmanitosť Tento roku boli…

Kolíkovej novelu trestného poriadku považuje Remišová za šialenosť. “To, čo platilo včera, dnes platiť nemusí,” priznala

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA-Branislav Bibel)   O tom, že na ministerstve spravodlivosti sa pripravuje novela trestného poriadku, ktorá má postihovať ľudí a médiá za šírenie iných ako vládou odsúhlasených informácií, sme vás už viackrát informovali. S takýmto návrhom zákona má problém nielen opozícia, ale ozývajú sa aj…

Slovenskí rybnikári v zasľúbenom Berlíne prekonali samých seba

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Dvanásť rokov existencie v medzinárodnej konkurencii pretavili slovenskí parahokejisti v historický postup na ZPH 2022 v Pekingu. Na kvalifikačnom turnaji v Berlíne dokázali zdolať domáce Nemecko (4:2), Japonsko (3:0), Švédsko (4:0) i Nórsko (4:2), keď prehrali len s víťazmi podujatia Talianmi…

Apoštolský nuncius pri EÚ Aldo Giordano „nemal ukončený vakcinačný cyklus“, po troch mesiacoch zomrel

0 icon

Vatikán 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Vysokopostavený vatikánsky hodnostár talianskeho pôvodu Aldo Giordano, ktorý iba v máji tohto roku vystriedal vo funkcii apoštolského nuncia (veľvyslanca) pri Európskej únii francúzskeho arcibiskupa Alaina Lebeaupina, zomrel na následky ochorenia Covid-19. Potvrdili viaceré talianske denníky ako La stampa, či neapolský denník Il…

Šéf nemeckej komisie pre očkovanie: Nenechal by som teraz zaočkovať svoje sedemročné dieťa

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-/Lisa Leutner)   Šéf Stálej komisie pre očkovanie v Nemecku (STIKO) Thomas Mertens uviedol, že v súčasnosti by nedal zaočkovať svoje vlastné sedemročné dieťa proti koronavírusu  Mertens svoj postoj odvodnil tým, že je k dispozícii nedostatok informácií o znášanlivosti vakcíny vo vekovej kategórii päť až jedenásť…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2.

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

Andrej Biras

Boj o Európu, ktorý sa začal 20.11.21 vo Viedni pokračuje! Občianska mobilizácia, ktorá práve prebieha je historická!

0icon

20.11.2021 prebehla  vo Viedni mega demonštrácia, kde minimálne 100.000 ľudí vyjadrilo svoj názor proti povinnému očkovaniu.  Mainstream rozprával o 35.000 účastníkoch.. Pozrite tu koľko ich bolo: https://www.youtube.com/watch?v=56NrGdmWMvc V tomto videu je 1,5 hodinový sprievod zrýchlený do 19 min. Je toto 35.000 ľudí? Tvrdia to média a polícia? Hanba

René Pavlík

Hoax

0icon

Hoax Hoax

Marek Brna

Súčasnosť je ako zlý sen

0icon

Je to však neúprosná realita. Žneme plody našej sejby. Takí sme boli a preto k nám prichádzajú dnešné okolnosti. Rozhliadnime sa okolo seba a priznajme, či naozaj si dnešné ľudstvo zaslúži dajakú slnečnú realitu, život v zdraví a radosti, spokojnosti. Usiluje sa v dnešnej dobe vôbec niekto o naozaj cnostný,…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Spojené arabské emiráty kupujú 80 francúzskych bojových lietadiel Rafale

0 icon

Paríž 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Stephane de Sakutin)   Francúzsko oznámilo, že so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) podpísalo kontrakt o dodávkach 80 modernizovaných bojových lietadiel Rafale za 16 miliárd eur. Francúzske ministerstvo obrany v piatok informovalo, že ide o historicky najväčší kontrakt na export zbraní z krajiny. Zmluvu podpísali počas návštevy…

500-eurové poukazy prešli do prvého čítania, rozhodol jeden hlas

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/SITA/TASR/Foto:TASR-Jakub Kotian, Screenshot NR SR)   O očkovacích poukazoch pre seniorov, ktoré navrhol minister financií Igor Matovič, bude parlament rokovať zrýchlene. Národná rada SR v piatok schválila návrh vlády, aby sa poslanci legislatívnym návrhom zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní Vláda navrhuje poskytnúť poukazy v hodnote 500…

V blízkosti Ukrajiny sa podľa odhadov ministerstva obrany nachádza viac ako 94-tisíc ruských vojakov

0 icon

Kyjev 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Ukrajinské ministerstvo obrany odhaduje, že v blízkosti Ukrajiny a na anektovanom polostrove Krym sa nachádza asi 94 300 ruských vojakov. Poslancov parlamentu o tom informoval v piatok minister obrany Oleksij Reznikov s tým, že existuje pravdepodobnosť rozsiahlej eskalácie zo strany Ruska. Spravodajská služba…

Na úrad vlády ČR sa minulý týždeň snažil dostať ozbrojený muž

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Minulý týždeň sa na český úrad vlády snažil dostať ozbrojený muž. O incidente informoval vo štvrtok premiér v demisii Andrej Babiš s tým, že ho muž chcel údajne napadnúť. Polícia potvrdila, že incident sa stal 24. novembra, muž bol vyzbrojený plynovou zbraňou…

Ľudia odchádzajú. Čo sa deje na úrade bratislavského Nového Mesta na čele s Rudolfom Kusým?

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Iniciatíva Pre ľudí v Novom Meste na sociálnej sieti upozorňuje, že „úradníkov Kusého úradu neudržala na pracovných pozíciách ani pandémia. Odišla už skoro polovica vedúcich oddelení a tretina zamestnancov“. Čo je dôvodom? Rudolf Kusý je starostom bratislavskej mestskej časti Nové Mesto a tiež…

“Ženy Európy”: Greta Thunbergová a Angela Merkelová získali ocenenie “Women of Europe Awards”

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Odd Andersen/Pool Photo via AP,TASR/AP-Eduardo Munoz Alvarez,John Thys, Pool via AP)   Cenou Women of Europe Awards, ktorú spoločne organizujú European Movement International a European Women's Lobby, sa oceňujú ženy, ktoré svojou každodennou prácou podporujú európske myšlienky a hodnoty, ako je demokracia, inklúzia a rozmanitosť Tento roku boli…

Kolíkovej novelu trestného poriadku považuje Remišová za šialenosť. “To, čo platilo včera, dnes platiť nemusí,” priznala

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA-Branislav Bibel)   O tom, že na ministerstve spravodlivosti sa pripravuje novela trestného poriadku, ktorá má postihovať ľudí a médiá za šírenie iných ako vládou odsúhlasených informácií, sme vás už viackrát informovali. S takýmto návrhom zákona má problém nielen opozícia, ale ozývajú sa aj…

Slovenskí rybnikári v zasľúbenom Berlíne prekonali samých seba

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Dvanásť rokov existencie v medzinárodnej konkurencii pretavili slovenskí parahokejisti v historický postup na ZPH 2022 v Pekingu. Na kvalifikačnom turnaji v Berlíne dokázali zdolať domáce Nemecko (4:2), Japonsko (3:0), Švédsko (4:0) i Nórsko (4:2), keď prehrali len s víťazmi podujatia Talianmi…

Apoštolský nuncius pri EÚ Aldo Giordano „nemal ukončený vakcinačný cyklus“, po troch mesiacoch zomrel

0 icon

Vatikán 3. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Vysokopostavený vatikánsky hodnostár talianskeho pôvodu Aldo Giordano, ktorý iba v máji tohto roku vystriedal vo funkcii apoštolského nuncia (veľvyslanca) pri Európskej únii francúzskeho arcibiskupa Alaina Lebeaupina, zomrel na následky ochorenia Covid-19. Potvrdili viaceré talianske denníky ako La stampa, či neapolský denník Il…

Šéf nemeckej komisie pre očkovanie: Nenechal by som teraz zaočkovať svoje sedemročné dieťa

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-/Lisa Leutner)   Šéf Stálej komisie pre očkovanie v Nemecku (STIKO) Thomas Mertens uviedol, že v súčasnosti by nedal zaočkovať svoje vlastné sedemročné dieťa proti koronavírusu  Mertens svoj postoj odvodnil tým, že je k dispozícii nedostatok informácií o znášanlivosti vakcíny vo vekovej kategórii päť až jedenásť…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2.

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

Andrej Biras

Boj o Európu, ktorý sa začal 20.11.21 vo Viedni pokračuje! Občianska mobilizácia, ktorá práve prebieha je historická!

0icon

20.11.2021 prebehla  vo Viedni mega demonštrácia, kde minimálne 100.000 ľudí vyjadrilo svoj názor proti povinnému očkovaniu.  Mainstream rozprával o 35.000 účastníkoch.. Pozrite tu koľko ich bolo: https://www.youtube.com/watch?v=56NrGdmWMvc V tomto videu je 1,5 hodinový sprievod zrýchlený do 19 min. Je toto 35.000 ľudí? Tvrdia to média a polícia? Hanba

René Pavlík

Hoax

0icon

Hoax Hoax

Marek Brna

Súčasnosť je ako zlý sen

0icon

Je to však neúprosná realita. Žneme plody našej sejby. Takí sme boli a preto k nám prichádzajú dnešné okolnosti. Rozhliadnime sa okolo seba a priznajme, či naozaj si dnešné ľudstvo zaslúži dajakú slnečnú realitu, život v zdraví a radosti, spokojnosti. Usiluje sa v dnešnej dobe vôbec niekto o naozaj cnostný,…

TopDesať

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

TOP10: Staroveké Grécko, ako ho nepozná ani profesor dejín

0 icon

Zdá sa, že starí Gréci vymysleli mnoho vecí, ktoré dnes používame: divadlo, olympijské hry, filozofiu aj jo-jo. Staroveké Grécko je však aj plné tajomstiev a zaujímavých faktov, o ktorých možno nevedia ani samotní učitelia dejepisu. Poďme sa na nich spolu pozrieť.

Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

0 icon

Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

Stratený v dunách piesku západného ergu: 2. časť

0 icon

Nachádzame sa na Sahare, jednej z najsuchších oblastí na svete. Konkrétnejšie v neprívetivej krajine Veľkého západného ergu, ktorá pripomína more zlatých vĺn pod azúrovou oblohou, kde sa rozkladá na ploche 78 000 kilometrov štvorcových. Duny už údajne pohltili ťavie karavány, armády a celé dediny. Pokusy zastaviť ich však zlyhali. Pokračujeme…

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Armádny Magazín

Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

0 icon

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popr

Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho š

Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK Mi

Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

0 icon

Slovensko, 3. december 2021 (AM, MOSR) – Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR.   „Aj keď vojenské prostredie…

Lukašenko oznámil spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie

0 icon

Bielorusko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil v rozhovore pre RIA Novosti, že nie je vylúčené zvýšenie početného stavu bielorusk

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali