Rozhovor s prezidentským kandidátom Jánom Čarnogurským

Bratislava 5. marca (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Rusko by inklináciu Ukrajiny k Európskej únii (EÚ) tolerovalo lepšie, ak by vstup do EÚ nepokladalo za predstupeň vstupu do NATO, myslí si Čarnogurský

V rôznych vládach strávil podľa vlastných slov o pol roka viac času ako Robert Fico. Bojoval proti komunizmu, zakladal KDH, aby z neho po rokoch vystúpil a v súčasnosti uvažuje, že by v strednej a východnej Európe mohla prebehnúť nejaká obdoba Rapackého plánu, čo by znamenalo vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie.

Na snímke kandidát na prezidenta SR Ján Čarnogurský

„Na Ukrajine prináša zlé a otrávené plody rozšírenie NATO na východ,“ vyhlásil v rámci projektu rozhovorov s prezidentskými kandidátmi pre TASR Ján Čarnogurský. Dodal, že Rusko by inklináciu Ukrajiny k Európskej únii (EÚ) tolerovalo lepšie, ak by vstup do EÚ nepokladalo za predstupeň vstupu do NATO.

Ak by bol zvolený za slovenského prezidenta, jeho prvá zahraničná cesta by viedla do Poľska. „Naše vzťahy s Českou republikou sú výnimočne dobré a chcem, aby boli výnimočne dobré aj naďalej. Ale práve preto by sme mali mať snahu rozširovať túto oblasť výnimočne dobrých vzťahov a pre Slovensko je kandidát číslo jeden Poľsko,“ zdôraznil Čarnogurský.

V Českej republike sa zatiaľ do prezidentskej pozície prepracovali výhradne politici, ktorí zohrali kľúčovú úlohu v jej začiatkoch, v prvej polovici deväťdesiatych rokov. Českým prezidentom bol Václav Havel, Václav Klaus a najnovšie Miloš Zeman. Na Slovensku vývoj nešiel týmto smerom. Prečo?-

Začnem opačne. Moja kandidatúra okrem iného reflektuje aj túto skúsenosť z Českej republiky. Na Slovensku pri doterajších prezidentoch, najmä Rudolfovi Schusterovi a Ivanovi Gašparovičovi, hrali kľúčovú úlohu politické dohody medzi stranami. Kandidujem aj preto, že ponúkam svoju skúsenosť. Zdá sa, že slovenská verejnosť si zatiaľ dostatočne neuvedomuje význam historickej tradície pre súčasnosť a budúcnosť. Nielen skúsenosti z Českej republiky, ktoré spomínate, ale aj skúsenosti z iných postkomunistických štátov. Všetky si aspoň raz zvolili za prezidenta vedúcu postavu z protikomunistického odboja. Slovensko zatiaľ nie. Význam takejto voľby pochopíme až neskôr.

-Otázkou je, či je to z hľadiska podpory voličov výhoda, alebo nevýhoda. Českí voliči preferovali skúsených politikov, slovenskí môžu uprednostniť, práve naopak, kandidáta, ktorý nemá absolútne žiadne skúsenosti z politiky, nie je teda podozrivý z konfliktu záujmov vo vzťahu k politickým stranám…-

Nebudem odpovedať na vašu otázku abstraktne, ale konkrétnou skúsenosťou zo Slovenska. Z troch prezidentov, ktorých sme doteraz mali, mal najväčšiu politickú skúsenosť Michal Kováč a práve on je publicistikou vo všeobecnosti z týchto troch najlepšie hodnotený. Pokiaľ ide o Rudolfa Schustera, bol zvolený, ale v ďalšom volebnom období, keď už nemal stranícku a mediálnu podporu, sa už do funkcie nedostal. A Ivan Gašparovič je z týchto prezidentov kritizovaný azda najviac. Z toho je vidieť, že neskúsenosť vyvoláva iba ilúzie, ktoré sa potom pri náraze na prezidentskú funkciu veľmi rýchlo rozbijú.

-Práve kandidát Smeru-SD Robert Fico často stavia na svojej skúsenosti, na tom, že je dvojnásobný premiér SR, že je predsedom strany, ktorá je aktuálne vo vláde, teda by vedel zabezpečiť aj dobré vzťahy medzi prezidentom a vládou. Čo je vaša pridaná hodnota?-

Strávil som vo vládach viac času než Robert Fico. Fico bol vo vládach šesť rokov, ja som bol v rôznych vládach, od federálnej, cez takpovediac svoju, až po Dzurindovu vládu šesť a pol roka a v rôznych funkciách. Z tohto hľadiska je teda moja skúsenosť väčšia a túto skúsenosť ponúkam voličom vo voľbách. Pokiaľ ide o vzťah prezidenta a predsedu vlády, vychádzam z toho, že právomoci prezidenta podľa Ústavy SR sú iné než právomoci predsedu vlády. To znamená, že ako prezident by som využíval tieto svoje právomoci. Funkciou a povinnosťou prezidenta je zabezpečovať plynulý chod štátneho aparátu a to znamená konštruktívnu spoluprácu s vládou, s predsedom vlády, s parlamentom, predsedom parlamentu. A, samozrejme, aj kritika vlády či parlamentu v prípade krokov, ktoré sa javia zo spoločenského hľadiska ako nesprávne. V takom prípade je prezident vlastne povinný na to poukázať. Ale to nie je kazenie spolupráce s predsedom vlády alebo s predsedom parlamentu. Naopak, ide o vylepšovanie spolupráce. Mám konkrétnu skúsenosť, veď po voľbách v roku 2006 som predsa ja tak trochu pôsobil ako sprostredkovateľ medzi Robertom Ficom, KDH a Mikulášom Dzurindom, pokiaľ išlo o zostavenie koalície.

-Je pravda, že ako pravicový politik ste sa nikdy a priori nestavali proti spolupráci so Smerom-SD len preto, že ide o ľavicovú stranu. Na druhej strane, Robert Fico je aktuálne pod silnou paľbou vašej kritiky, mali ste tlačovú besedu k SPP, reagovali ste na jeho rozhovor v Mladej Fronte Dnes… Čo teda jeho vláde najviac vyčítate?-

Ostrejšia kritika, ktorej som podrobil Roberta Fica ako kandidáta aj ako predsedu vlády, súvisí s tým, že sa pod egidou vlády a predsedu vlády uskutočnili kroky, ktoré si kritiku zaslúžia. Predovšetkým je to pripravovaný obchod týkajúci sa SPP, ktorý slovenskú ekonomiku pripravuje takpovediac o domáce striebro. A potom kroky Roberta Fica, ktoré smerujú k tomu, aby sa právomoci prezidenta významným spôsobom zvýšili. A to ani nie ústavným zákonom, ale obyčajnými zákonmi…

-On sám ale snahu o posilnenie prezidentských právomocí odmietol…-

Odmietol to, ale napríklad zhodou okolností v ten istý deň v Pravde bol rozhovor s Eduardom Barányim, ktorý je právnym poradcom Roberta Fica. Povedal, že sa pripravujú zmeny zákonov, že ide o to, aby prezident nebol iba nejakou figúrkou na podpisovanie menovania profesorov a podobne, ale aby vykonával mocenskú právomoc. Tak, čo je to? A poslanec parlamentu za Smer-SD vtedy v parlamente hovoril, že áno, sú skupiny právnikov, ktoré pripravujú novely zákonov, ktoré budú smerovať k tomu, že sa právomoc prezidenta zvýši.

-Teda vy osobne ste proti tomu, aby sa zvyšovali právomoci prezidenta? Bez ohľadu na to, že kandiduje Robert Fico. Podľa vás sú kompetencie prezidenta dostatočné?-

Podľa mňa sú dostatočné, s jedinou výnimkou, ktorá neznamená žiadnu mocenskú zmenu. Tou výnimkou je, aby prezident mal právo zákonodarnej iniciatívy. Inými slovami, aby sám mohol podávať zákony do parlamentu a nemusel sa dohadovať s poslancami, ktorí ich akoby vo svojom mene, ale v skutočnosti na návrh prezidenta, podajú.

-Predsa len, rozhodnutím Ústavného súdu SR v kauze Čentéš sa prezidentské právomoci v praxi akoby rozšírili. Ak aj parlament zvolí kandidáta na funkciu, prezident ho za určitých okolností nemusí vymenovať. Ak by ste boli zvolený za prezidenta, budete sa opierať o tento precedens?-

To rozhodnutie Ústavného súdu z rýdzo právneho hľadiska nie je optimálne, pretože narúša stabilitu právneho systému, ale bolo prijaté. To znamená, že kým nebude zmenené nejakým iným rozhodnutím Ústavného súdu, tak platí. Použil by som ho, alebo by som rozhodol v zmysle tohto rozhodnutia Ústavného súdu, pokiaľ nebude zmenené. Aj toto rozhodnutie Ústavného súdu tam dalo podmienky, za ktorých prezident nemusí vymenovať toho funkcionára alebo ústavného činiteľa…

-…mne sa zdá byť tento názor taký rýdzo právnický…-

…som právnik…

-…ale aj politik. Je to typicky právnické uvažovanie: Je takýto právny stav, budem podľa neho postupovať, pokiaľ nebude zmenený. Ale sám uznávate, že to rozhodnutie Ústavného súdu rozkolísalo právny systém, nie ste s ním úplne stotožnený. Nebolo by z politického hľadiska férové povedať: Ja sa o toto rozhodnutie opierať nebudem, lebo s ním nesúhlasím?-

Nie, pretože pokiaľ to rozhodnutie existuje, tak jednoducho existuje. Pokiaľ ho nepoužijem ja, tak ho v budúcnosti použije niekto iný. Jednoducho existuje a dokonca sa takéto rozhodnutie môže použiť aj ako vzor pre iné podobné rozhodnutia. Myslím si, že čím skôr by mala na Ústavný súd prísť nejaká podobná kauza, aby mohol rozhodnúť inak, ale dovtedy platí aktuálny stav. Nezdráham sa, aby som ho využil, pretože žiadny ústavný činiteľ sa nevzdáva právomoci, ktoré mu ústava dáva.

-Vyhli ste sa slovu precedens, nakoniec nie sme v anglosaskom systéme práva…-

Prečo? Na Slovensku precedensy existujú.

-Na čo všetko by mohlo mať toto rozhodnutie Ústavného súdu vplyv?-

Predovšetkým na rozhodnutie o menovaní predsedu Najvyššieho súdu, pretože menovanie predsedu Najvyššieho súdu a menovanie generálneho prokurátora je v tom istom ustanovení ústavy. Keď Ústavný súd rozhodol o generálnom prokurátorovi, vyložil to isté ustanovenie ústavy, ktoré sa zaoberá aj menovaním predsedu Najvyššieho súdu.

-Hlava štátu je zároveň veľmi významným činiteľom pri formovaní zahraničnej politiky SR. Mali by ste záujem zúčastňovať sa na dôležitých summitoch Európskej únie?-

Ústava dokonca priznáva prezidentovi veľmi významné zahranično-politické postavenie. Prezident vedie slovenské delegácie na medzinárodných konferenciách a jedine, keď dá prezident túto kompetenciu vláde, tak v takom prípade ide, povedzme predseda vlády a podobne. Na významné konferencie by som chodil ja ako hlava slovenskej delegácie. Mám na to aj jazykové znalosti aj zahranično-politické skúsenosti, aby som túto funkciu mohol zvládnuť.

-Akými jazykmi hovoríte?-

Aktívne ovládam nemčinu, angličtinu, ruštinu a poľštinu a pasívne francúzštinu.

-Kam by smerovala vaša prvá zahraničná služobná cesta?-

Naše vzťahy s Českou republikou sú výnimočne dobré a chcem, aby boli výnimočne dobré aj naďalej. Ale práve preto by sme mali mať snahu rozširovať túto oblasť výnimočne dobrých vzťahov a pre Slovensko je kandidát číslo jeden Poľsko. Čiže, mal by som snahu ísť na prvú návštevu do Varšavy. A to tým viac, že v posledných rokoch pozorujem akoby tendencie obnoviť niekdajšie medzivojnové vzťahy v strednej Európe. Teda úzke maďarsko-poľské vzťahy a, samozrejme, slovensko-české, vtedy to ešte bola Československá republika. Myslím si, že by to nebolo optimálne, aby sa takto obnovila konštelácia, ktorá tu bola medzi vojnami. Prehĺbením slovensko-poľských vzťahov by sme zároveň pôsobili aj proti obnoveniu tej medzivojnovej konštelácie, ktorú nepovažujem za optimálnu.

-Myslíte si, že hodnota tradície, ktorá tu je medzi Českom a Slovenskom, to znamená prvá cesta slovenského prezidenta a premiéra do Čiech, prvá cesta českého prezidenta, prípadne premiéra na Slovensko, je taká, že sa dá obetovať v mene upevňovania vzťahov s Poľskom?-

Upevňovanie vzťahov sa dá robiť aj inak, než len prvými cestami. Keby som uskutočnil prvú cestu do Poľska, tým viac by som sa snažil upevňovať dobré vzťahy s Českou republikou inými krokmi, ktoré teraz nie je potrebné rozvádzať. Veď koniec–koncov, pozrite sa. Ja som bol členom československej vlády. Vyštudoval som na Karlovej univerzite v Prahe, pôsobil som v Prahe. Nemám problém mať dobré vzťahy s Českou republikou, želám si ich, ale my musíme prekročiť iba horizont česko-slovenských vzťahov. Musíme pozerať širšie a ďalej a opakujem, prvý kandidát na to je Poľsko.

-NATO bolo často z vašej strany vnímané kriticky, resp. často ste obhajovali postoje Ruskej federácie. Slovensko je súčasťou Európskej únie, súčasťou NATO. Nenarážali by ste ako prezident na problém, že by ste boli názorovo inde, než by malo byť Slovensko?-

Nie. NATO tu už nie je problémom. Jednak som za to, aby sme dodržiavali doterajšie zahranično-politické záväzky. Medzi ne patria záväzky, ktoré máme voči NATO. Druhá vec je, že NATO už v strednej Európe akoby ani nepôsobilo. Vedeli by si čitatelia TASR spomenúť na to, čo NATO v posledných piatich rokoch urobilo v strednej Európe? Nič také, pretože je príliš zamestnané možno niekde inde. Alebo presnejšie, USA sú príliš zamestnané inde, takže ako hlavná mocnosť NATO už nemajú kapacitu na pôsobenie v strednej Európe. Jediná misia NATO, teda vojenská akcia v Afganistane, je v obrovských ťažkostiach a vlastne tam NATO prehráva vojnu. Z toho vyplýva, že na strednú Európu už nemá čas. Opakujem, nepôsobil by som na žiadne vystupovanie Slovenska z NATO. Naopak, myslím si, že Slovensko by malo dodržiavať záväzok voči NATO a udržiavať výšku vojenského rozpočtu na hranici dvoch percent HDP. Alebo aspoň sa približovať k tejto hranici.

-A zahraničné misie?-

Slovensko by malo stanoviť svoj bezpečnostný horizont z hľadiska svojich štátnych záujmov, z hľadiska svojej veľkosti, z hľadiska svojej vojenskej kapacity atď. Mne vychádza, že bezpečnostným horizontom Slovenska by mala byť Európska únia plus Stredomorie, pretože úzko súvisí s územím EÚ. Keby naše ozbrojené sily pôsobili v ozbrojených konfliktoch iba na tomto území, dokázali by pôsobiť ďaleko účinnejšie ako teraz. Veď keď naše vojská pôsobili v Juhoslávii, hoci to vtedy nebolo územie Európskej únie, pôsobili veľmi efektívne. Aj naši západní spojenci to hodnotili veľmi pozitívne, pretože naši vojaci tým, že sa dohovorili s obyvateľmi, mali s nimi dobré vzťahy. V Afganistane naši vojaci nepôsobia zle, ale s tým, že je to už nad rámec vojenskej kapacity Slovenska. Preto si myslím, že Slovensko by malo stiahnuť svojich vojakov z Afganistanu a ponúknuť ich uplatnenie v tom bezpečnostnom horizonte, ktorý si stanovíme. Bezpečnostný horizont by sme si mali stanoviť na základe dôkladnej diskusie v odborných kruhoch, v publicistike, v parlamente, vo vláde.

-Ak sa dnes bavíme o bezpečnostnej situácii Slovenska, jednoznačne dominuje vývoj na Ukrajine. Akým spôsobom by sa mala slovenská zahraničná politika stavať k takým problémom, ako sú na Ukrajine? Mala by sa aktívne a samostatne zapájať do riešenia situácie? Mala by dodržiavať líniu EÚ, keďže sme hraničný štát, alebo by mala ostať neutrálnejšia vzhľadom na naše dobré vzťahy s Ruskom, ktoré ste vy osobne vždy podporovali?-

Na Ukrajine prináša zlé a otrávené plody rozšírenie NATO na východ spred pätnástich rokov. Keby vtedy štáty, ktoré vstupovali do Európskej únie, neboli vstúpili do NATO, alebo keby bol Západ, najmä USA, splnil svoj záväzok, ktorý dal svojho času Bush Gorbačovovi, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ, tak by sa Rusko dnes pravdepodobne nestavalo tak odmietavo k vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Ale vtedy krajiny, ktoré vstúpili do Európskej únie, vstúpili aj do NATO. Pre Rusko je preto aj vstup do EÚ podozrivý tým, že je len predstupňom vstupu do NATO. Keby, opakujem, takejto skúsenosti z rozšírenia NATO smerom na východ nebolo, tak by pravdepodobne Rusko voľnejšie pozeralo na vstup Ukrajiny do Európskej únie.

-Rozprávame sa hypoteticky, ale realita je taká, že všetky tieto štáty, vrátane nás, vstúpili aj do EÚ aj do NATO a niečo sa na Ukrajine deje. Čo by malo robiť Slovensko?-

Slovensko by malo robiť všetko, čo je v jeho silách a možnostiach na pomoc Ukrajine. Samozrejme, Ukrajina je 50-miliónový štát, my sme päťmiliónový štát, čiže nejaký geopolitický zásah zo slovenskej strany si tam dosť ťažko predstaviť. Ale mohli by sme poskytovať tzv. dobré služby, ktoré sa v diplomacii poskytujú. To znamená, že ak by sa ukazovalo, že by v niektorých prípadoch dialóg medzi protikladnými ukrajinskými silami mohol ľahšie prebehnúť na území Slovenska, tak poskytnúť nielen územie, ale aj zabezpečenie, ubytovanie, konferenčné miestnosti a podobne. Dokonca, keď ste sa ma pred chvíľou pýtali na NATO, v 60. rokoch bol tzv. Rapackého plán. Ten spočíval v tom, že by vtedajšie západné Nemecko vystúpilo z NATO a na druhej strane Poľsko, Československo a Maďarsko, ak sa nemýlim, by vystúpilo z Varšavskej zmluvy. Bol to taký recipročný krok. Keby sa uplatnila nejaká moderná obdoba Rapackého plánu s tým, že by Ukrajina nevstúpila do NATO, myslím si, že by to veľmi pomohlo riešeniu ukrajinských problémov.

-A my by sme vystúpili?-

My by sme vystúpili, ale nielen my, päťmiliónový štát. Proste Rapackého plán rozšírený o Ukrajinu.

-Na zvolenie za prezidenta je potrebné enormné množstvo hlasov a ukazuje sa, že v priamej voľbe boli doteraz zvolení takí kandidáti, ktorí neboli veľmi názorovo vyhranení. Ale vy ste silná a názorovo veľmi jasne vyhranená osobnosť. Ako to chcete prekonať v týchto prezidentských voľbách?-

Ďakujem vám za hodnotenie, že som silná osobnosť. Skúsenosť z minulých prezidentských volieb na Slovensku, ale aj z volieb v Českej republike hovorí, že práve záverečné diskusie v televíziách, v rozhlase a podobne, dosť zamiešali poradie. Toto čaká všetkých kandidátov, vrátane mňa. Druhá vec je tá, o ktorej sme hovorili na začiatku. V Českej republike boli do prezidentskej funkcie zvolení politici, ktorí významným spôsobom zasiahli do českej politiky v 90. rokoch, teda pri prechode od komunizmu k demokracii. Na Slovensku som ja taký politik. Toto všetko chcem ponúknuť voličom a, samozrejme, tie návrhy a program, ktorý je už dávnejšie zverejnený.

ru

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Remišová: Finančná podpora zmierni následky pandémie v regiónoch

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 pomôže v regiónoch zmierniť finančná podpora vo výške ôsmich miliónov eur. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) schválila strategickú výzvu pre krajské mestá a samosprávy, zameranú na podporu ochrany verejného zdravia. TASR o tom informovalo…

Milana Lučanského podozrievajú, že na úplatkoch prijal pol milióna eur

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Bývalý policajný prezident Milan L. je podozrivý, že prijal na úplatkoch až pol milióna eur. Ako ďalej informuje Denník N, údajne tak urobil v rokoch 2014 a 2015, ale aj po vražde Jána Kuciaka, keď sa stal policajným prezidentom. „Vypovedajú o…

Slovenská lyžiarska asociácia avizuje právne kroky, štátny tajomník Husár podľa vedenia asociácie oklamal médiá

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) otvoreným listom reaguje na situáciu v tomto športovom odvetví na Slovensku, keď rezort školstva avizoval SLA odňatie štatútu národného športového zväzu a viacero členov asociácie avizovalo svoj odchod zo SLA Agentúra SITA prináša otvorený list SLA bez redakčných úprav:…

FIA otvorila vyšetrovanie nehody Grosjeana, výsledky zverejnia o osem týždňov

0 icon

Paríž 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Hamad Mohammed)   Medzinárodná automobilová federácia (FIA) začala vyšetrovanie nehody Francúza Romaina Grosjeana, ktorý na nedávnej Veľkej cene Bahrajnu doslova zutekal z horiaceho monopostu, aby si zachránil život. Predstavitelia FIA uviedli, že bude trvať možno až osem týždňov, kým zverejnia závery z vyšetrovania Tridsaťšryriročný jazdec tímu…

Vplyvná černošská autorka Candance Owensová: Joe Biden nevyhral voľby

0 icon

Washington 3. decembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Konzervatívna autorka, žurnalistka a skvelá politická komentátorka, 31-ročná Candance Owensová obvinila ľavicovú americkú platformu Politifact, partnera Facebooku, ktorá pracuje ako „skúmateľ faktov“, že uverejňovala klamstvá o zvolení Bidena a vydávala ich za overené fakty Vec sa dostala na súd a ten rozhodol,…

Sulík: Reakcia premiéra Matoviča na ministerstvo školstva vyzerá ako úbohá a smiešna, a to sme už zvyknutí

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Minister hospodárstva a líder koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vníma reakciu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako „úbohu a smiešnu“. Povedal to na dnešnej tlačovej besede v Atómovej elektrárni Mochovce „Vyzerá to…

Nepomohlo definitívne ani „hlasovanie akože“? Voľba kandidáta na šéfa GP sa môže opäť presunúť, koalícia sa stále nedohodla

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Voľba generálneho prokurátora v pléne Národnej rady (NR) SR sa môže opäť presunúť na iný termín. Má sa konať vo štvrtok podvečer, ale koaliční poslanci nevylučujú ďalší posun termínu. Väčšina poslancov verí, že po indikatívnej voľbe, ktorú absolvovali v utorok (1. 12.), sa…

SKU: Pre školstvo je dôležité vidieť plán a svetlo na konci tunela

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pre slovenské školstvo je veľmi dôležité vidieť nejaký plán a svetlo na konci tunela. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman s tým, že žiakov, študentov, učiteľov, ale aj rodičov traumatizujú stále nejaké zmeny, ktoré sa týkajú školstva "Očakávali…

Na ministra Krajniaka rastie tlak, aby stiahol návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Tlak na ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina), aby stiahol z legislatívneho procesu návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, narastá V utorok ho k tomuto kroku vyzvala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). K správcom dôchodkových úspor v druhom pilieri…

Rusko hlási ďalší rekordný prírastok infekcií

0 icon

Moskva 3. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Koronavírus si v Rusku pripísal ďalší rekordný prírastok. Vo štvrtok úrady oznámili 28 145 nových potvrdených prípadov, čo je najvyšší denný prírastok počas pandémie Je to pritom o 2 800 prípadov viac, ako zaznamenali deň predtým. Rusko eviduje štvrtý najvyšší počet prípadov koronavírusu…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Martin Borguľa

Realitný trh sa zbláznil. Šancou pre ľudí budú štátne nájomné byty

0icon

Pre mnoho ľudí sa štátne nájomné byty možno stanú jediným riešením ich bytovej otázky do budúcnosti. Dôvodom je momentálny stav na trhu s nehnuteľnosťami. Ten ako keby vôbec nereflektoval súčasnú situáciu. Ceny všetkých nehnuteľností stále raketovo rastú. Pandémia koronavírusu paralyzovala takmer všetky oblasti našich životov. Prekvapujúco, jednou z tých oblastí, ktoré nezasiahla,…

Marek Danko

Dohody treba zachovávať

0icon

9. decembra uplynie rok od parížskeho samitu v normandskom formáte (Nemecko, Francúzsko, Rusko a Ukrajina). Je teda na čase zhodnotiť, ako v skutočnosti ide s vykonávaním dohôd, ktoré sa tam uzavreli. Tu budú vylúčené všetky ďalšie problémy súčasnej Ukrajiny, ako napríklad zaobchádzanie s ruským jazykom pre 40 percent populácie. Závery…

Boris Mesár

Ako je možné ,že novinárske curvy sú pri každom ,,tajnom" zásahu teroristov z NAKA ?

0icon

Najprv vysvetlím to slovné spojenie ,,novinárske curvy"  - curva za peniaze urobí čokoľvek ,kdekoľvek ,akokoľvek a komukoľvek ! Tento opis presne sedí na napodobeniny novinárov v sračkometoch MSM (mainstreámových médií) Nebudem to rozoberať do detailov ,to by som musel písať dva dni. Prečo ,,teroristi z NAKA" - keď príde 40…

Robo Bačinský

Fiktívna pandémia, koordinácia s EÚ a buzeranti z Bruselu.

0icon

Veľkolepý plán ďalšieho celosvetového zotročenia ľudí naberá na obrátkach. Lenže obrátky sú tak vysoké, že plán to nevydržal. Odstredivá sila spôsobila najprv netesnosti, potom malé trhlinky, čo prešlo až k trhlinám po celom obvode, a celý tento Covid kolos nakoniec praskol. Darmo ju tí, ktorí sa titulujú ako vyvolení omotali…

Mária Benová

Fico ďakuje Haščákovi za kus dobrej roboty

0icon

Všetky slovenské redakcie dostali v noci 16.okt.2019 email s nahrávkou GORILA. Zaujímavé, že za 13 mesiacov ani tí najväčší tzv.“protikorupční investigatívni“ bojovníci z redakcií DenníkN, SME, časopisov .týždeň, TREND či portál aktuality.sk, TV Markíza (+portál tvnoviny.sk) nenašli vôľu publikovať obyčajný prepis tých najdôležitejších 5 minút z

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tieto fotografie ti dokážu, že samota vie byť niekedy poriadne krutá

0 icon

Samota vie byť niekedy poriadne krutá a každý kto ňou trpí, potrebuje niekoho, kto mu dá najavo, že je pre neho v živote dôležitý. Takéto podobné príbehy, aké uvidíš dnes na týchto fotografiách, sa odohrávajú po celom svete. Je pravda, že sa o týchto príbehoch veľa nehovorí, ale tieto fotografie sú…

Ak voda obsahuje vodík, ktorý je horľavý, prečo nehorí?

0 icon

Ak je vodík horľavý, prečo potom voda z vodovodného kohútika nehorí vždy, keď sa prederie potrubím až do nášho drezu? Voda sa skladá z dvoch prvkov, vodíka a kyslíka. Vodík je horľavý, ale kyslík nie. Horľavosť je schopnosť horľavého materiálu s dostatočným prísunom kyslíka udržiavať dostatok tepelnej energie na udržanie ohňa po jeho…

Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 1. časť

0 icon

V rámci tohto dvojdielneho článku s názvom Človek premenený na vlka a vytie na mesiac  sa spoločne pozrieme na človeka premeneného na vlka, číhajúceho na svoje obete za mesačného svitu. Táto predstava existuje v mysliach ľudí už od nepamäti. Črty tohto mýtu ostávajú skryté v najrôznejších kultúrach planéty. Ľudská predstavivosť vytvorila ohromnú zbierku bytostí, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o rapových legedách, o najprv kamarátoch na život a na smrť, následne však úhlavných nepriateľov, ktorí boli odlišní, jeden od druhého, ako protipóly. Ich život sa však rovnako skončil zastrelením. Zrazu sa z Tupaca stala hviezda na konte s množstvom hudobných hitov a úloh vo filmoch. Zároveň sa však zaplietol do série…

Incident vo Waco: 1. časť

0 icon

Za posledných niekoľko desaťročí Amerikou otriaslo niekoľko udalostí, ktoré urobili malú časť Američanov cynických voči správaniu sa ich vlastnej vlády. O mnohých z nich sme už na TOPdesať písali. Medzi týmito udalosťami môžeme nájsť aj incident, ktorý sa v prvej polovici roka 1993 odohral v sídle sekty Davidiánov v blízkosti mesta Waco v Texase. V tejto vládou…

Vo svete IT

Fermiho paradox: Môže voda brániť vzniknutiu mimozemského života?

0 icon

Po mimozemskom živote pátrame už pomerne dlhú dobu, no napriek tomu sa nám nepodarilo nájsť žiadnu civilizáciu. „Kde sú všetci?“ to je otázka, ktorá sa stala základom Fermiho paradoxu, ktorý si všíma rozpor medzi tým, že život vo vesmíre by mal byť rozšírený, no napriek tomu sa nám nepodarilo nájsť…

Xiaomi má na rok 2021 ambiciózny plán. Chce predať viac smartfónov ako Apple

0 icon

V súčasnosti druhým najväčším výrobcom smartfónov na svete je spoločnosť Huawei, ktorá sa vzhľadom na predaj dcérskej spoločnosti Honor, pravdepodobne prepadne v rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov v priebehu nasledujúceho roka na 3. až 4 miesto. Okrem iného k tomuto prepadu pravdepodobne dopomôže aj  spoločnosť Xiaomi, ktorá má zámer vo významnej…

One UI 3.0 a Android 11 dorazí na viac ako 40 smartfónov. Tu je ich zoznam vrátane očakávaného dátumu dostupnosti

0 icon

Spoločnosť Samsung už nejakú dobu testuje nadstavbu One UI 3.0 v kombinácii s Androidom 11. Ide hlavne o vlajkové smartfóny. Doposiaľ však nebol zverejnený žiaden verejný zoznam smartfónov, či časový harmonogram uvoľňovania veľkej aktualizácie s novým softwarom. To sa v týchto dňoch však mení. Portál gsmarena.com poukazuje na publikované správy…

Rusko začalo s vyšetrovaním Google. Spoločnosť údajne neodstraňuje nebezpečný obsah z výsledkov vyhľadávania

0 icon

Ruský mediálny regulátor, Roskomnadzor, začal vyšetrovať spoločnosť Google. Dôvodom je, že spoločnosť údajne neodstránila sporný obsah z výsledkov vyhľadávania. Na tému upozorňuje portál rferl.org. Sporný obsah vo výsledkoch vyhľadávania Podľa publikovaných správ približne 30% obsahu, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania je sporným.  „Spoločnosť je obvinená z porušenia požiadaviek ruskej legislatívy…

Nemecký astrofyzik chcel nájsť tajnú správu od tvorcov nášho vesmíru. Čo sa mu podarilo objaviť?

0 icon

Vesmír je zvláštne miesto. Vieme, že existuje, no nevieme prečo existuje a ani ako k tomu presne došlo, píše Science Alert. Čo však, ak by bol vesmír vytvorený zámerne? Čo ak je to produkt nejakej vyššej inteligencie? V roku 2005 dvaja fyzici povedali, že ak by existoval tvorca vesmíru, pravdepodobne…

Armádny Magazín

Šéf NATO Stoltenberg a bývalá tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psaki „fajčia to isté svinstvo“

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Známa ruská novinárka Julia Viťazevová vysvetlila, ako sa Rusku podarilo „obkľúčiť“ NATO. Uviedla, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg jednoducho nemal na škole zemepis.   Stoltenberg pred videokonferenciou ministrov zahraničných vecí NATO predniesol neočakávan

Rusko testuje jediný plávajúci tank na svete - Sprut-SDM1

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Úradné skúšky jediného ľahkého plávajúceho tanku Sprut-SDM1 na svete budú ukončené v roku 2022, oznámil priemyselný riaditeľ zbrojného komplexu štátnej korporácie rastú Bekchan Ozdojev.  

Ekonóm Chazin: "Nová Jalta“ odstráni dolár zo svetového finančného systému

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Ekonóm Michail Chazin dospel k záveru, že čas bežného dolára v medzinárodných finančných inštitúciách sa končí.   Expert sa inšpiroval chovaním súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa. Podľa Chazina môže americký vodca v záujme udržania moci prijať najrozhodujúcejšie opatrenia vrátane uz

Rostec: Vyvíjame nový univerzálny protilietadlový raketový komplex krátkeho doletu

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - V Rusku bude vyvinutý nový univerzálny protilietadlový raketový komplex krátkeho doletu schopný ničiť ciele akéhokoľvek typu, vyhlásil v priemyselný riaditeľ zbrojného komplexu štátnej korporácie Rostec Bekchan Ozdojev. &n

Beneš ako zbabelec

0 icon

Česko, 3. december 2020 (AM) - V rozhovore s prezidentom asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu a prezidentským kandidátom Jiřím Hynkom sa v roku 2017 dali čítať aj tieto slová: Edvard Beneš sa zachoval ako zbabelec, pretože podľahol Mníchovskému diktátu v roku 1938.   Literarky.cz mu však takýto striktný postoj vyčítali s odôvodnením,

Svetlo sveta

Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

0 icon

Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

0 icon

Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

0 icon

Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali