Prehľad vyše 60 štúdií vyvracia ľavicové tvrdenia, že “rodové zmeny” pomáhajú deťom

Prehľad vyše 60 štúdií vyvracia ľavicové tvrdenia, že “rodové zmeny” pomáhajú deťom

Bratislava 14. februára 2024 (HSP / Life Site News/ Foto:Pixabay )

 

Redakcia Life Site News tvrdí, že vyše výsledky vyše 60 štúdií vyvracajú ľavicové tvrdenia o tom, že “rodové zmeny” pomáhajú deťom

LGBTQI+
LGBTQI+ na školách

Podľa nového prehľadu dostupnej vedeckej literatúry na túto tému hormonálne a chirurgické zákroky v prípade transrodových detí v skutočnosti nepomáhajú pri psychických problémoch detí trpiacich rodovou dysfóriou. A to aj napriek tvrdeniam ľavičiarov o opaku.

Reklama

„Pred aj po ‘terapii potvrdzujúcej pohlavie’ (GAT) sú adolescenti, ktorí majú rodovú inkongruenciu alebo nesúrodnosť, vystavení vyššiemu riziku psychopatológie ako ich rovesníci, ktorí sa identifikujú so svojím biologickým pohlavím,“ uvádza sa v abstrakte analýzy, ktorý tento mesiac zverejnila Americká akadémia pediatrov (ACPeds).

„Neexistujú žiadne dlhodobé štúdie, ktoré by preukázali prínos. Dokonca ani štúdie hodnotiace riziká spojené s lekárskymi a chirurgickými zákrokmi, ktoré sú poskytované týmto dospievajúcim,“ uvádza sa v správe.

Reklama

„Neexistujú žiadne dlhodobé dôkazy o tom, že by sa po “terapii zameranej na potvrdenie pohlavia” znížili alebo zmiernili obavy o duševné zdravie,“ uvádza sa vo výsledkoch správy.

 

Prudký nárast počtu bisexuálov, homosexuálov…

Hodnotenie sa začína konštatovaním prudkého nárastu počtu mladých ľudí, ktorí sa v posledných rokoch podľa prieskumu identifikujú ako “bisexuálni, homosexuálni alebo inak pochybujúci”. Výskum rCentra pre kontrolu a prevenciu chorôb USA (CDC) zameraného na sledovanie rizikového správania mládeže zaznamenalo nárast týchto osôb a to z 11 % v roku 2015 na takmer 25 % v roku 2021.

„Spomedzi “sexuálnych menšín” majú osoby s rodovou dysfóriou alebo transrodovou identitou vyššiu mieru výskytu obáv o duševné zdravie ako ostatní dospievajúci identifikujúci sa ako LGBTQ+. A to bez ohľadu na to, ktorý nástroj hodnotenia sa použije,“ uvádza sa v správe.

Podľa štúdie Adolescent Brain Cognitive Development Study, ktorá zahŕňala viac ako 11 000 detí vo veku od 9 do 10 rokov, sa u detí s rodovou identitou “častejšie vyskytovala depresia (2,53OR), úzkosť (2,70 OR), problémy so správaním (3,13 OR) a samovražedné sklony (5,79 OR),” a to aj u takto mladých.

Reklama

Pri ďalšom sledovaní s dvojnásobným počtom detí, ktoré boli o rok staršie, sa zistili “významné súvislosti” medzi “symptómami duševného zdravia a rodovou rôznorodosťou pre všetky hodnotené dimenzie”.

V prehľade sa uvádza, že LGBT aktivisti sa bežne odvolávajú na štúdiu Washingtonskej univerzity v Seattli, ktorá údajne zistila opak. Nnásledné opätovné preskúmanie údajov z tejto štúdie však zistilo “mierne vyššiu úroveň depresie, ale podstatne významné rozdiely v pocite úzkosti a sebahodnotení, a to s výsledkami v prospech detí bez rodovej zámeny. A to aj keď deti s rodovou zámenou mali vysokú úroveň podpory rodičov pri ich rodovej zmene.

 

Riziko samovraždy ako  dôvod k liečbe

Po podrobnom opísaní podobných zistení z iných štúdií sa v prehľade uvádza, že “zvýšené riziko samovrážd sa propaguje ako dôvod, aby rodičia povolili dospievajúcim s rodovou dysforiou ‘prechod'”.

Oxfordský profesor sociológie Michael Biggs však analyzoval údaje z Veľkej Británie a zistil, že hoci je miera samovrážd medzi tínedžermi identifikujúcimi sa ako transrodové osoby “vyššia ako u tínedžerov celkovo”, “nie je taká vysoká ako u adolescentov s mentálnou anorexiou alebo depresiou” . A tiež zistil, že “veľmi vysokú mieru samovražedných pokusov u tých, ktorí sa identifikujú ako transrodoví, nemožno zdôvodniť”.

Reklama

Najdôležitejšie je, že v prehľade sa podrobne uvádza, že väčšina výskumov, ktoré propagujú “transformáciu” ako liek na všetky uvedené problémy, je “vážne chybná” . Nedostatočne reprezentatívne vzorky zúčastnených osôb na výskume preukázali problémy, ako sú malé skupiny vzoriek, neobjektívny nábor, straty pacientov pri sledovaní a extrémne krátke trvanie sledovania. Tiež že dlhodobé sledovanie sa týka osôb, ktoré prešli transformáciou ako dospelí a pred transformáciou boli podrobené oveľa prísnejšiemu hodnoteniu, než je dnes normou.

„Aj napriek tomu je dlhodobý výskum sledovania dospelých transrodových osôb znepokojujúci, pretože nedokáže preukázať zlepšenie duševného zdravia,“ uvádzajú autori.

 

Využili len 14 výskumov zo 61

Napríklad “floridská agentúra pre správu zdravotnej starostlivosti požiadala Katedru metód výskumu zdravia McMasterovej univerzity o poskytnutie analýzy transrodových intervencií. Dvaja výskumníci pôvodne našli 61 systematických prieskumov, ale pre svoju intenzívnu analýzu využili 14 z nich.

Nenašli žiadnu štúdiu, ktorá by porovnávala výsledky medzi tými, ktorí používajú a nepoužívajú blokátory puberty. Uviedli, že “nie je známe, či u ľudí s rodovou dysfóriou, ktorí používajú blokátory puberty, dochádza k väčšiemu zlepšeniu rodovej dysfórie, depresie, úzkosti a kvality života ako u ľudí s rodovou dysfóriou, ktorí ich nepoužívajú. Existuje veľmi nízka miera dôverihodnosti o vplyve blokátorov puberty na samovražedné myšlienky.

„Komplexný prehľad údajov z roku 2021 o všetkých 3 754 adolescentoch s transrodovou identitou v rodinách amerických vojakov za 8,5 roka ukázal, že užívanie hormónov pre rôzne pohlavia vedie k zvýšenému využívaniu služieb pre duševné zdravie a psychiatrických liekov a k zvýšenému počtu samovražedných myšlienok/pokusov o samovraždu,“ dodáva správa.

„Keď sa samostatne vyhodnotili adolescenti s transrodovou identifikáciou, ktorí užívali lieky potvrdzujúce pohlavie (963), ich využívanie služieb pre duševné zdravie sa nezmenilo, ale zvýšilo sa ich užívanie psychotropných liekov,“ vyplýva z analýzy.

 

Nezohľadňuje iné problémy

Autori poukazujú na to, že náhlivé liečenie pohlavia dieťaťa s rodovou dysforiou nezohľadňuje iné problémy, ktoré môžu byť skutočným zdrojom duševných alebo emocionálnych ťažkostí. Ide napríklad o poruchy autistického spektra (ASD), traumu zo sexuálneho zneužívania alebo rodinné a/alebo sociálne odmietanie.

„Pomocou piatich nezávislých prierezových súborov údajov pozostávajúcich zo 641 860 osôb výskumníci zistili, že transrodoví a rodovo rôznorodí jedinci majú v priemere vyššiu mieru autizmu, iných neurovývinových a psychiatrických diagnóz,“ uvádzajú.

Reklama

„Existujú presvedčivé dôkazy, že deti a dospievajúci, ktorí sa identifikujú ako transrodoví, zažili významnú psychologickú traumu, ktorá viedla k ich rodovej dysfórii,“ uvádza sa v závere dokumentu.

„Taktiež neexistujú dlhodobé dôkazy o tom, že súčasné “rodovo afirmatívne” lieky a chirurgické protokoly prospievajú ich duševnej pohode. Vysoký počet pokusov o samovraždu a/alebo dokonaných samovrážd u tých, ktorí absolvovali intervencie ‘potvrdzujúce pohlavie’, naznačuje, že ak sa má v týchto intervenciách pokračovať, mali by sa vykonať minimálne dlhodobé kontrolované štúdie,“ uvádza sa v správe.

„Viac pozornosti a podpory by sa malo venovať osobám, ktoré hľadajú pomoc pri detransformácii po tom, ako počas dospievania urobili rozhodnutie s celoživotnými dôsledkami vrátane možnej sterility a straty sexuálnych funkcií,“ stojí vo výskume.

Preskúmanie prispieva k významnému množstvu dôkazov, ktoré ukazujú, že “potvrdzovanie” zámeny pohlavia prináša vážne škody. Najmä ak sa vykonáva u citlivých detí, ktoré nemajú dostatočný duševný vývoj, emocionálnu zrelosť a životné skúsenosti, aby zvážili dlhodobé dôsledky rozhodnutí, ktoré sa im vnucujú. Alebo nemajú úplné vedomosti o dlhodobých účinkoch chirurgických a chemických zákrokov, ktoré menia život, fyzicky menia telo a často sú nezvratné.

 

Reklama

80% detí z toho “vyrastie”

Zo štúdií vyplýva, že viac ako 80 % detí trpiacich rodovou dysfóriou z nej do konca dospievania samo vyrastie. Ani úplná operácia “zmeny pohlavia” často nevyrieši zvýšený sklon k sebapoškodzovaniu a samovraždám. Môže ho dokonca zhoršiť – a to aj tým, že posilní ich zmätenosť a zanedbá skutočné príčiny ich duševných ťažkostí.

Mnohí často ignorovaní detransideri potvrdili fyzickú a duševnú ujmu spôsobenú posilňovaním rodovej zmätenosti. Tiež zaujatosť a nedbanlivosť zdravotníckych zariadení v tejto oblasti, z ktorých mnohé pristupujú k svojej profesii aktivisticky – prípady začínajú s vopred určeným záverom v prospech “prechodu”.

Nebezpečenstvo, že rodičia o takýchto situáciách nevedia, je pochmúrne znázornené na príbehu Yaeli Martinezovej. Yaeli, 19-ročná dievčina, ktorej bola “zmena pohlavia” na strednej škole propagovaná ako možný liek na jej depresiu. Bola podporovaná stredoškolským poradcom, ktorý jej matke zatajil, čím prechádza. Problémové dievča spáchalo samovraždu po tom, čo sa tri roky pokúšalo žiť ako muž.

V lete minulého roka vydal Úrad pre zneužívanie psychoaktívnych látok a služby duševného zdravia (Substance Abuse & Mental Health Services Administration – SAMHSA) amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí (HHS) Bidenovej administratívy medzičasom vymazanú správu, v ktorej sa uznáva, že “u dospelých lesieb, gejov a bisexuálov je vyššia pravdepodobnosť užívania návykových látok, psychických porúch vrátane veľkých depresívnych epizód a vážnych myšlienok na samovraždu ako u heterosexuálnych dospelých”.

 

Reklama

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

14:20

Odchod európskych bánk z Ruska poškodí západné aj ruské spoločnosti. Vyhlásil to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, pričom poukázal na mnohé západné podniky, ktoré stále fungujú a využívajú bankové služby v Rusku.

14:02

S poklesom inflácie začali domácnosti od roku 2024 zvyšovať svoju spotrebu. Reálne tržby v supermarketoch v 1. kvartáli 2024 vykázali priaznivé výsledky, čo signalizuje, že dostupnosť a spotreba základných potravín nie sú ohrozené. Celková reálna spotreba domácností v 4. kvartáli 2023 medziročne poklesla o 1,7 %. Vyplýva to z Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín 4/2024 z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorou by sa v stredu mala zaoberať vláda.

14:01

Ukrajinské bezpečnostné zložky zabránili v Odeskej oblasti na juhu ujsť z krajiny 100 mužom v brannom veku. Uviedol to v utorok ukrajinský štátny vyšetrovací úrad.

14:01

Nárast počtu obyvateľov v Nemecku nebol v posledných rokoch taký veľký, ako sa predpokladalo. Vyplýva to z výsledkov sčítania ľudu v roku 2022, ktorého výsledky prezentoval nemecký Spolkový štatistický úrad v utorok.

14:00

Britský kráľ Karol III. s manželkou kráľovnou Kamilou v utorok v Londýne privítali japonského cisára Naruhita s manželkou, ktorí začali oficiálnu štátnu návštevu Spojeného kráľovstva.

13:57

Nemecká Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa vzdala plánov na opätovný vstup do frakcie Identita a demokracia (ID) v Európskom parlamente (EP) a zvažuje vytvorenie novej politickej skupiny ultrapravicových síl pod názvom Suverénni.

13:45

Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v utorok zatykače na bývalého ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerija Gerasimova pre obvinenia z vedenia útokov proti civilným objektom a civilistom na Ukrajine.

13:34

Nórska vláda v utorok podpísala dohodu o začatí vytvárania zásob obilia. Pandémia ochorenia COVID-19, vojna v Európe a klimatická zmena totiž ukázali, že je to potrebné.

13:33

Už len pár dní ostáva firmám, ktoré si odložili daňové priznanie do konca júna, na jeho podanie a zaplatenie dane. Podnikateľom sa však môže stať, že na to nemajú dostatok financií. Aby sa v takej situácii vyhli daňovej exekúcii, môžu požiadať o odklad platenia dane alebo o jej uhradenie v splátkach. Finančná správa im však nemusí automaticky vyhovieť.

13:32

Mjanmarské etnické ozbrojené skupiny v utorok obsadili obľúbené plážové letovisko Thanduej na západe a zaútočili na pozície junty v severnej časti krajiny.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke bocian vzlieta z hniezda na predmestí Wehrheimu pri Frankfurte nad Mohanom v Nemecku

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Michal Durila

Andrej Sablič

Milan Šupa

Ivan Štubňa

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali