Právny štát na Slovensku v roku 2021? Alebo skôr 1984? Po roku vlády Matovičovej junty je čas bilancovať

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Nezvládnutá a arogantná komunikácia vlády, personálne čistky, účelové zmeny legislatívy, politicky motivovaná reforma justície vrátane pochybnej zmeny súdnej mapy, zneužívanie inštitútu kajúcnika, dlhodobé väznenie obvinených bez súdu… To je len malá ukážka z bohatej ponuky

súdy
Ilustračné foto

Prešľapov a dôvodov na protesty je už príliš dlhý rad. Už to je rok, čo je pri moci poloprofesionálne krágľovacie komando plagiátorov a daňových a iných podvodníkov, a to je príležitosť si trochu zrekapitulovať, čo za ten rok stihli.

Treba vopred povedať, že tento výpočet nebude ani náhodou úplný, pretože tých katastrof je toľko, kam sa len človek pozrie, že asi ani nie je v silách jednotlivca to celé odsledovať.

 

Za rok stihli urobiť viac škody ako všetky predošlé vlády dohromady

Začína sa to Ústavou SR. Matovičova „antikorupčná“ partička stihla kontroverzným spôsobom pobaštrngovať Ústavu a zmeniť viacero zákonov. To všetko bez verejnej diskusie, v bezdôvodne zrýchlenom legislatívnom konaní (v núdzovom stave!), napriek dôrazným výhradám odbornej i laickej verejnosti voči tomu, že zmeny, ktoré sa zavádzajú, odporujú európskym štandardom, ako aj medzinárodne uznávaným právnym princípom.

Junta oklieštila právomoc Ústavného súdu SR tak, aby nemohol posudzovať súlad ústavných zákonov so samotnou ústavou. Posilnenie právomocí ústavného súdu bolo kedysi robené s cieľom posilniť demokraciu, vybalansovať systém bŕzd a protiváh v trojdelení moci na výkonnú, zákonodarnú a súdnu. Táto vládna moc však ide cielene presne opačným smerom, s evidentným zámerom túto rovnováhu narušiť.

Schválili ústavný zákon, ktorý umožňuje odvolať ktoréhokoľvek člena Súdnej rady pred koncom jeho funkčného obdobia, čo je príležitosť pre politickú moc ovplyvňovať rozhodnutia Súdnej rady. K tomu ešte nové pravidlá možného trestného stíhania sudcov, zavedenie nového trestného činu „ohýbania práva“ špeciálne pre sudcov, tým si títo ľudia vytvorili ďalší priestor na šikanovanie sudcov a politické zneužívanie justície.

 

„Skrátenká“ – spôsob ako obísť demokratickú diskusiu

Ku kvalite legislatívnych zmien a motivácii vládnej koalície k ich zavádzaniu sa zaujímavo vyjadril napríklad predseda Krajského súdu v Bratislave Boris Tóth:

V zásade ide o politickú objednávku, bez akejkoľvek širšej diskusie. Prijatie takýchto zmien umožnilo momentálne obsadenie parlamentu. Nebolo predmetom diskusie ani mimo koaličného konsenzu, či v odbornej verejnosti. Nebudem ani osobitne spomínať, že tieto zmeny sa dejú v skrátených legislatívnych režimoch, ktoré boli predmetom kľúčovej kritiky u predošlej vládnej garnitúry. Ospravedlnenie ,lebo covid‘, nemusím komentovať.“

A to je práve jeden z problémov: samotný spôsob prijímania týchto zmien zákonov. V prípade veľkej väčšiny z nich nie je žiadny dôvod ich prijímať v skrátenom legislatívnom konaní, pretože s koronakrízou vôbec nesúvisia. Je to naozaj nebezpečná situácia: do parlamentu prišlo po voľbách 150 ľudí „z ulice“, z ktorých len minimum má právne vzdelanie, právnym témam vôbec nerozumie a odrazu sa majú vyjadrovať k odborným veciam. Ak neprebehne verejná a ani odborná diskusia a výsledok hlasovania je skôr politickým zápasom, tak vidíme, že parlament je schopný prijať prakticky čokoľvek.

Tóth to komentuje: „Toto treba kritizovať, lebo používaný skrátený legislatívny proces je v demokratickej krajine absolútne nežiaduci. Viem si predstaviť, že to niekomu takto môže vyhovovať, ale je to zlý, nebezpečný trend, ktorý treba odmietnuť.

 

Nekonečný núdzový stav – alebo režim plnokrvnej diktatúry?

V situácii, keď spoločnosť čelí síce nepríjemnému a pre veľa ľudí smrteľnému ochoreniu, ktorého charakteristika a šírenie je však už pomerne dobre odhadnuteľné, nie je núdzový stav nevyhnutný, pretože Úrad verejného zdravotníctva má aj iné možnosti ako situáciu riešiť. Núdzový stav je však obľúbený spôsob diktátorov ako držať ľud v poslušnosti a strachu.

Asi aj preto – bez akejkoľvek verejnej a adekvátnej odbornej diskusie, napochytre, napriek protestom verejnosti aj odborníkov – koalícia prijala jeden z veľmi sporných zákonov: zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Ján Mikas
Na snímke hlavný hygienik SR Ján Mikas

Jeho prijatiu predchádzala trápna zápletka, keď cez Vianoce, aby to stihla, Matovičova junta ledva-ledva pozháňala svojich poslancov a hlavný hygienik musel pre tento účel vydať špeciálnu, škandalóznu vyhlášku, aby sa hlasovania mohli zúčastniť aj poslanci nakazení koronou.

Trapošina nad všetky trapošiny, ktorú dokonca ešte aj prezidentka, ktorá im inak kryje chrbát, okomentovala slovami: „Účelové prispôsobovanie pravidiel je veľmi zlým signálom verejnosti a zdravotníkom.“

Tento zákon, popri možnosti opakovane vyhlasovať núdzový stav v podstate donekonečna, upravuje aj obmedzenia nedotknuteľnosti osoby, jej súkromia a obmedzenia slobody pohybu a pobytu. Po novom je možné ľuďom uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie služieb v sociálnej oblasti. Núdzový stav dáva vláde výnimočné právomoci a naopak, voči ľuďom je v určitých ohľadoch vyslovene drastický: za ukradnutú bagetu či nepovolený protest môžete ísť do väzenia na podobne dlhý čas ako nejaký multikultúrny obohacovač za znásilnenie či prepichnutie, za kopnutie policajta do členka môžete dostať doživotie.

 

Kladivo zvané Špecializovaný trestný súd

„Prísnu hmotnoprávnu legislatívu na Slovensku dopĺňa zvláštna procesná úprava, podľa ktorej o vybraných trestných činoch nerozhodujú všeobecné súdy, ale Špecializovaný trestný súd so sídlom v Pezinku. Táto špecifická procesná úprava má zaručiť, že sa najzávažnejšou trestnou činnosťou budú zaoberať odborne i eticky vysoko kvalifikovaní sudcovia. Nikdy som neveril na ,zvláštne a špecializované‘ tribunály či súdy. Takéto inštitúcie nie je možné vnímať ináč než ako barličku chybne fungujúcich procesných systémov,“ komentuje ďalšiu špecialitu slovenského právneho systému Lukáš Trojan, viceprezident Únie obhajcov ČR, podpredseda Kontrolnej rady Českej advokátskej komory.

Trojan uvádza Slovensko ako odstrašujúci príklad vývoja, ktorým by sa justícia nemala uberať. A hovorí, že samotná existencia takéhoto nástroja svedčí o nefunkčnosti sústavy a v horšom prípade na zjednodušenie ingerencie tretích subjektov, napríklad moci výkonnej do nestranného a nezávislého rozhodovania súdov.

Veľmi zaujímavou okolnosťou potom je, že takmer všetky naozaj podozrivé veľké kauzy na tomto súde akousi zvláštnou náhodou rozhoduje sudkyňa Pamela Záleská, blízka priateľka novinárky Moniky Tódovej, ktorá ďalšou neuveriteľnou náhodou má všetky pikantné informácie o dôležitých kauzách zvyčajne ako prvá, skôr než štátne orgány…

A aby to nebolo málo, do funkcie špeciálneho prokurátora prichádza kontroverzný (použime toto eufemistické slovo) politik, ktorý je vždy nejakým zvláštnym spôsobom namočený do najväčších prípadov politického zločinu na Slovensku: Gorila, Valko, Kuciakiáda, Kočneriáda, zmenky a teraz kauza Lučanský…

Ku „konšpiračným“ vysvetleniam týchto náhod Trojan hovorí: „Je pritom úplne jedno, či sa tak reálne deje, alebo nie. Už samotné podozrenie na možné politické či mediálne ovplyvňovanie ,špecializovaných súdnych inštitúcií‘ je z hľadiska záujmu o ochranu právneho štátu varovné.“

 

Nová súdna mapa – alebo plán veľkej personálnej čistky na súdoch?

Podstatou tzv. „reformy justície“, ktorú táto koalícia zavádza, je zmena súdnej mapy, čo je zmena počtu, štruktúry a umiestnenia súdov na Slovensku. Je to skvelá zámienka na odloženie nežiaducich sudcov „do závetria“ alebo úplné zbavenie sa ich – hoci platná európska norma hovorí, že sudca nesmie byť, až na špeciálne výnimky, bez súhlasu prekladaný do inej sudcovskej funkcie.

Mária Kolíková, ministerka, justícia
Na snímke Mária Kolíková

K tomu hovorí sudca Okresného súdu Bratislava II Patrik Števík: „V skutočnosti slúži projekt zmeny súdnej mapy iba ako zámienka na ovládnutie súdnej moci cez menší počet predsedov súdov a cez hrozbu preradenia politicky neposlušných sudcov. Úplne diletantsky znie argument, že zmenou súdnej mapy sa popretŕhajú korupčné väzby sudcov. Týmto pani Kolíková nedemokraticky uplatňuje princíp kolektívnej viny a zároveň si nevšimla, že vedeckotechnická revolúcia už prebehla.“

Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a viceprezidentka Združenia sudcov Slovenska Ayše Pružinec Eren tvrdí: „Zmena súdnej mapy, tak ako je odprezentovaná pani Kolíkovou, nemá žiadny potenciál zlepšiť situáciu v slovenskej justícii. Argumenty, ktorými odôvodňuje reformu súdnej mapy, znejú síce pre občanov impozantne, ale ide o populistické vyjadrenia, keďže sú v úplnom rozpore s existujúcou realitou na súdoch.“

Sudca Boris Tóth k tomu dodáva: „V zahraničí sa podobným snahám hovorí ,court packing‘ (taká zmena počtu alebo zloženia sudcov na súde, ktorá ho robí viac nakloneným konkrétnym cieľom alebo ideológiám a zvyčajne prináša zvýšenie počtu kresiel na súde).“ A hovorí: „Tento zámer sa skrýva za nejaké údajné analýzy, lenže nie, tu neboli žiadne analýzy! Toto je zámer, ktorý sa tvári, že nejde o žiadnu veľkú reformu, že ide len o návrat k čomusi, čo tu už bolo – lenže takto, ako to je navrhované, to tu nikdy nebolo. Za účelom presadenia tohto plánu sa používa rétorika, ktorá je nepravdivá.“

 

Cieľ je očividný: totálne ovládnutie všetkých troch druhov moci v štáte

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nikdy nepracovala na súde, teda o fungovaní súdov vie iba zvonka. Napriek tomu sa pustila do ambiciózneho projektu, akým je zmena súdnej mapy.

Števík k tomu hovorí: „Jej argumenty sú neodborné, čoho dôkazom je aj jej odôvodnenie reformy špecializáciou súdov – veď sudcovia na mnohých súdoch sú špecializovaní už roky. Amatérsky vyznieva aj argument, že ak budú pod jednou strechou sudcovia s rovnakou agendou, pomôže to k zvyšovaniu kvality rozhodovania. Usvedčuje to pani Kolíkovú z toho, že vôbec nepozná pomery v justícii a nepozná ani modus operandi sudcu. A pri zmene obvodov súdov pani Kolíková tradične nebrala ohľad ani na potreby občanov SR, ani na to, že aj sudcovia sú ľudské bytosti, ktoré majú svoje súkromie a potreby.“

Pružinec Eren hovorí, že reforma vôbec nezohľadňuje pripomienky medzinárodnej organizácie CEPEJ a varuje: „Pani Kolíkovou prezentovaná nevyhnutnosť reformy justície za účelom očisty je šikovným výmyslom, pretože navrhované legislatívne zmeny s odstránením korupcie v justícii vôbec nesúvisia. Reforma justície, tak ako je prezentovaná pred verejnosťou, totiž vo svojom výsledku predstavuje deštrukciu súdnictva a degradáciu sudcov, resp. súdnej moci, a je absolútnym popretím zásady trojdelenia moci a poslúži iba ako nástroj na ovládnutie súdnej moci.“

Sudkyňa Okresného súdu Bratislava I. Dana Jelinková Dudzíková zdôraznila, že „nová podoba súdnej mapy vznikala kdesi medzi štyrmi múrmi ministerstva, bez poctivej odbornej diskusie. Ministerka nás už de facto postavila pred hotovú vec. V novembri 2020 nám sľúbila, že je to začiatok dialógu, ktorý sa nakoniec nekonal. Svoj sľub nedodržala. Považujem za absolútne neprijateľné, aby sa takéto revolučné reformy prijímali v pandemickom období, za trvania núdzového stavu.“

 

Matovič: Je to mafia a my keď sa dostaneme k moci, všetkých ich zavrieme

Pamätáte sa? Pred voľbami predstavitelia dnešnej koalície o vtedajšom vedení štátu hovorili, že je to mafia, zločinecká organizácia, a že po príchode k moci ich všetkých pozatvárajú do väzenia. Táto ich snaha je zjavná: viacero ľudí bolo spektakulárne, pred kamerami zatknutých a uväznených.

Aby existoval nejaký oficiálny dôvod na tieto kroky, na tento účel slúži špeciálny inštitút tzv. kajúcnika: „povedz nám, čo vieš na ľudí, ktorí nás zaujímajú, a ak to bude zaujímavé, tak ti možno skrátime alebo aj odpustíme trest.

Tóth vysvetľuje: „Faktom je, že v našom práve tento inštitút je. Platia prípady, že aj kajúcnik vie objasniť trestnú činnosť a keby ste mu neponúkli výhodu, tak hovoriť nebude.“

Varuje však, že musia byť dodržané štandardy demokratického štátu: „Nesmie byť trestné stíhanie založené len na výpovedi kajúcnika, ktorý má ako páchateľ trestnej činnosti motiváciu v možnosti nevznesenia obvinenia, či štátneho krytia. Tu je nutné postupovať nanajvýš opatrne, a to i v prípadoch ak je takýchto kajúcnikov viac.“

Tieto prípady ešte prebiehajú, informácie o nich nie sú zverejnené, a tak je predčasné vynášať súdy, ale viacero zainteresovaných opatrne naznačuje podozrenie, že namiesto objektívnych kriminálnych prípadov by tu mohlo ísť aj o účelové politické čistky.

 

Smrť generála Lučanského: inde by už dávno padla vláda

Bývalý prezident Policajného zboru SR, generál Milan Lučanský, ktorý podľa názoru viacerých odborníkov mal správne byť vyšetrovaný na slobode, sa tiež údajne dostal do väzenia na základe udaní kajúcnikov. Nebol odsúdený, teda z právneho hľadiska bol stále nevinný, avšak za veľmi podivných okolností vo väzení zomrel.

Lučanský
Ilustračné foto

O tomto prípade koluje medzi ľuďmi neuveriteľné množstvo rôznych protichodných informácií, ale jedno je isté: celá situácia je krajne podozrivá. Jeho príbuzní, známi a mnohí ďalší ľudia, ktorí majú viac informácií, aj tie, ktoré sa ešte nesmú zverejňovať, keďže prebieha vyšetrovanie, sú presvedčení, že rozhodne nemohlo ísť ani o samovraždu, ani o nešťastnú náhodu. Keďže však súd ešte vec neuzavrel, ostaňme pri oficiálnej verzii, že spáchal samovraždu.

Lenže aj keby naozaj šlo o samovraždu, ide tu o prípad, ktorý by inde vo svete bol škandálom roka. Zhrňme si oficiálne prezentované fakty: generál, bývalý policajný prezident, vo väznici v Prešove v cele najprv nešťastnou náhodou spadol, vybil si oko a zlomil nadočnicovú kosť. V celkovej anestéze ho previezli do Ružomberka, kde spadol z vozíka, zranil si lebku vzadu na temene a upadol do bezvedomia. O tri týždne ho vyšetroval psychológ a zistil, že nemá samovražedné sklony. Ešte v ten deň spáchal samovraždu teplákovou bundou uviazanou o posteľ. Toto je oficiálna verzia, ktorú verejnosti s plnou vážnosťou prezentuje ministerstvo spravodlivosti vedené Máriou Kolíkovou.

Kolíková by mala podľa veľkej časti odbornej verejnosti na svoju funkciu rezignovať, nakoľko je za tento škandalózny prípad priamo politicky zodpovedná. Zbor väzenskej a justičnej stráže je totiž podriadený priamo ministrovi spravodlivosti.

Števík hovorí: „V zmysle medzinárodných noriem a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva je štát objektívne zodpovedný za životy a zdravie ľudí, ktorých pozbaví osobnej slobody. Štát v našich podmienkach reprezentuje vláda, konkrétne minister spravodlivosti.

Aj keby to nebodaj bola samovražda: situácia v slovenských väzniciach, ktorá samotná pôsobí na väzňov tak depresívne, že sa ich v roku 2020 až 41 pokúsilo o samovraždu, je sama osebe škandálom.

 

Slovenské väzenstvo – návrat do čias spred 70 rokov?

O situácii v slovenských väzniciach hovorí varovne aj Marica Pirošíková, bývalá dlhoročná ochrankyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Upozorňuje, že rezort spravodlivosti už dlhé roky ignoruje odporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Ako to reálne vyzerá, to opisuje (mimochodom, už rok bez súdu väznený a podľa svojich slov nevinný) advokát Martin Ribár: „23 hodín denne som zavretý na cele s rozlohou 8m2. Po odrátaní plochy ,nábytku‘ a WC zostávajú 3m2 na pohyb. Hodinu denne môžem ísť na vychádzku – na strechu väznice – štyri steny, hore nebo, ktoré vidím cez zamrežovanú sieť. Vychádzkový koridor má cca 16 až 24 m2. Ak by ste v takýchto podmienkach držali väčšieho psa, tak vás odsúdia za týranie zvierat.“

Taktiež možnosti komunikovania a návštev sú v slovenských väzniciach omnoho obmedzenejšie než tie, ktoré odporúčajú medzinárodné organizácie.

 

Povstanie slovenských sudcov

Aj na zvyčajne umiernených a rozvážnych sudcov toho už bolo priveľa. Mnohým ľuďom z brandže už „praskli nervy“. Medzi advokátmi, sudcami a ďalšími príslušníkmi právnických povolaní sa otvorene hovorí o krokoch, ktorými by dali najavo svoju nespokojnosť. Zverejnená bola „Výzva slovenských právnikov proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu v Slovenskej republike“, ktorú podpísalo takmer 430 členov súdnych orgánov, advokátov, akademikov a príslušníkov ďalších právnických profesií. Ešte predtým tu boli rôzne iné výzvy, otvorený list…

Situáciu niektoré médiá interpretujú ako „vzburu v justícii“. Signatári týchto výziev, petícií či otvorených listov unisono varujú, že na Slovensku je súčasnou vládnou mocou poškodzovaná demokracia a právny štát, je ohrozená rovnováha trojdelenia moci na výkonnú, zákonodarnú a súdnu.

A stovky sudcov odmietajú aj predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka, ktorý celkom zjavne pôsobí ako politická figúrka štátnej moci v justícii. Celkom sa „odkopal“, keď na list s oprávnenými výhradami Poradnej rady európskych sudcov pri Rade Európy (CCJE) odpovedal arogantným listom, v ktorom zhrnul veci v podstate tak, že u nás je všetko tak, ako má byť, CCJE je zle informovaná a zástupcu SR v CCJE, ktorý CCJE informoval, nechutným spôsobom osočil z pokusu o spoluprácu s tými, ktorí sú vo väzbe za vraždu Kuciaka a Kušnírovej.

Stovky sudcov podpísaných pod výzvami a otvoreným listom vyjadrili svoj názor na Mazáka takto:

Za takéhoto stavu pôsobenia predsedu Súdnej rady SR musíme konštatovať, že nemá a ani nemôže mať našu dôveru.“

A čo občania? Ľudia uväznení v kovidovej pasci hľadia do budúcnosti s obavami: čo ešte vymyslí Matovičovo mocenské komando? Aké zmeny ešte zavedie v rámci a pod zámienkou tejto podivnej koronavírusovej totality? Čo ešte urobí so slovenskou justíciou? Do volieb zostávajú ešte tri roky – za ten čas sa toho dá stihnúť naozaj veľa…

Ivan Lehotský

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Klus: Najnovšie správy z Česka potvrdzujú, že hrozbám môžu čeliť aj štáty, ktoré už sú členmi EÚ a NATO

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus (SaS) v komentári na sociálnej sieti uviedol, že slovenská diplomacia sa nemôže mlčky prizerať, keď náš sused čelí hrozbám. Reagoval tak na situáciu na Ukrajine, ale aj v Českej republike. Klus zjavne udalosti v Čechách nepokladá za…

Predstaviteľom bývalého komunistického režimu by sa mohli znížiť dôchodky

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR - Michal Svítok)   Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek by sa mohli znížiť dôchodky. Vyplýva to z návrhu nového zákona o odobratí nezaslúžených benefitov  predstaviteľom komunistického režimu, ktorý podali koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR Argumentujú zabezpečením spravodlivosti. Dôchodky týchto predstaviteľov…

Úrad pre verejné obstarávanie zaškolil prvých učiteľov základných škôl na tému verejných nákupov

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Učitelia z viac ako 30 základných škôl sa v uplynulom týždni zúčastnili na online školení o verejných nákupoch. Organizoval ho Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Školenie sa týkalo voliteľného predmetu finančná gramotnosť - verejné nákupy. Viedol ho…

Ženy sa dopúšťajú domáceho násilia najmä na vlastných deťoch a rodičoch

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay, Facebook)   Najčastejším páchateľom týrania blízkej a zverenej osoby v roku 2020 bol muž vo veku 31 až 40 rokov, nasledovaný mužom vo veku 41 až 50 rokov. V roku 2020 aj v tomto roku stúpla a stúpa aj štatistika žien – páchateliek domáceho násilia. TASR…

Aures Holdings predal za prvý štvrťrok 15 200 vozidiel, v pobočkách na Slovensku 2 650

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Skupina Aures Holdings predala za prvý štvrťrok tohto roka 15 200 vozidiel. Z celkového počtu vozidiel predala v Českej republike 8 700, v Poľsku 3 850 a na Slovensku 2 650. Dobré skúsenosti siete prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA Auto s online predajom pritom…

Príprava na vojnu? Len si predstavte, že by toto isté robilo Rusko!

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Na príprave obyvateľstva na vojnu v Európe sa usilovne podieľajú aj médiá. Okrem iného aj tým, že rozoberajú scenáre „čo by bolo, keby“, aby presvedčili občanov o ich realistickosti, vzbudili v ľuďoch obavy a privykli ich na možnosť vojny Nedávno významný nemecký denník Frankfurter…

K prezenčnej výučbe sa môžu vrátiť aj žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič, SITA-Branislav Bibel)   Od pondelka sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl (ZŠ), keďže žiadny okres nie je čierny. Účasť na vyučovaní je štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na druhom stupni…

Chorvátsko chce viac sprístupniť turistom koronavírusom menej zasiahnuté ostrovy

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátsko chce viac sprístupniť turistom svoje ostrovy, ktoré sú oproti pevnine často oveľa menej zasiahnuté koronavírusom. Chorvátske ministerstvo cestovného ruchu a športu začalo v spolupráci s chorvátskym inštitútom verejného zdravia s akciou s názvom „Chorvátske ostrovy - covid-free zóna" Ako upozornila ministerka cestovného ruchu…

Predlžuje sa dĺžka výnimky po prekonaní ochorenia COVID-19

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní ochorenia COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá od pondelka upravuje vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa Rozširujú sa aj možnosti vstupu do prevádzok pre…

Od pondelka sa uvoľňujú opatrenia, na viacero výnimiek treba negatívny test. Kiná či divadlá zostávajú zatvorené

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc, Štefan Puškáš, Pavol Zachar, Pixabay, korona.gov.sk)   Od pondelka platia nové výnimky zo zákazu vychádzania. Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania Navštíviť možno obchody, múzeá,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Jarné upratovanie v Rajeckej doline

0icon

JARNÉ UPRATOVANIE V RAJECKEJ DOLINE

Milan Špánik

NAŠI POLITICI ZASA POUŹÍVAJÚ DVOJAKÝ METER, LEN ABY SA ZAPÁČILI SVOJMU AMERICKÉMU PÁNOVI

0icon

Iste väčšina z Vás zaznamenala najnovší prípad vyhostenia ruských diplomatov z Česka, pre ako píšu médiá „údajnú“ účasť ruských príslušníkov GRU na výbuchu muničných skladov vo Vrběticích v roku 2014. Tak pár poznámok ... 1.Zaujímavý je políciou zverejnený dôvod pre ktorý to mali urobiť. Mali vraj zabrániť vývozu zbraní do  Sýrie a na Ukrajinu.…

Pavel Polák

Naša svetlá budúcnosť. Časť I

0icon

V júli 2020 vyšla kniha Klausa Schwaba /stáleho riaditeľ Svetového ekonomického fóra-WEF / s názvom The Great Reset / „Covid -19: Veľké preformátovanie“/. V nej profesor Schvab, ako hovorca naozaj úzkeho svetovej elity odkryl viacero tajností.   Po prvé svetová elita už dávno chystala „revolúciu zvrchu“  Začala v roku 2020. Jej viditeľným prejavom bol…

René Pavlík

Tiger a lev

0icon

Tiger a lev. Pýtal som sa priateľky, ktorá chovala tigra a leva, ktorého má radšej. Povedala, že spočiatku boli obe šelmičky veľmi milé, prítulné, priateľské a priadli ako mačičky. Tešila sa na každé stretnutie s nimi a mala pocit, že ju milujú. Zväčšila im výbehy, vybudovala im objekty na bývanie,…

Boris Mesár

V stredu večer USA, vo štvrtok Poľsko a v sobotu Česko! Vazalské štáty USA nasledujú Ameriku v mamutej spravodajskej hre proti Rusku s cieľom zastavenia dostavby Nord Stream 2 za každú cenu!. Takže Slovenky a Slováci ,ste pripravení na vojnu s Ruskom ,keď držíte huby ?

0icon

Naši dvaja americkí análni alpinisti Naď a Korčok  zrejme zaspali , ale v pondelok sa určite pridajú ! Babišovho vláda hodila Vrbětický kontraband s nelegálnymi dodávkami zbraní v roku 2014 do Sýrie cez Ukrajinu na údajných ruských agentov z kauzy Skripalovcov ! Praha vyhostí 18 ruských diplomatov a česká opozícia…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

0 icon

Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

Druhá svetová vojna - prológ do jej záhad

0 icon

Druhá svetová vojna patrí k najlepšie zdokumentovaným obdobím ľudstva. Od tej doby sa otvorili tajné archívy a vrhli nové svetlo na doposiaľ neznáme skutočnosti. Testovanie DNA dnes umožňuje spoľahlivo určiť i neúplné pozostatky, a tak neznámych faktov o celosvetovom konflikte vcelku ubudlo. Napriek rozsiahlym vedomostiam o danom období je ešte stále veľa epizód, ktoré ostávajú nejasné. Značné…

Čo o tebe prezradí meno tvojho miláčika?

0 icon

Bella, Cindy, Snowflake, George - existuje toľko mien na výber. Vybrať meno pre svoje malé stvorenie je náročná úloha, ale akonáhle je vybraté, môžeš svojho miláčika hrdo volať jeho menom a rád vyslovuješ každé jeho písmeno. Ver tomu alebo nie, ale meno tvojho domáceho miláčika o tebe môže veľa prezradiť. Názov jedla

Protestant v psom tele ukazuje ľuďom, čo ho najviac vytáča

0 icon

Ak je niečo rozkošnejšie ako samotný pes, je to pes, ktorý ti má čo povedať. Zoznámte sa - tento protestant každý deň nosí v ústach kartónové poslanie s nevinným výrazom. Zabávať sa treba stále. Niekto pozerá televízor, iný zasa číta knihy a niekto pridáva do ohňa svojej závislosti tým, že hľadá…

Vo svete IT

Počítač verzus človek: Komu, alebo čomu, ľudia dôverujú viac?

0 icon

Internetové algoritmy nám môžu pomôcť nájsť lacnejšie produkty online, odporučia nám hudbu na základe toho, čo počúvame, alebo nám môžu predstaviť nové videá, na základe toho, čo sme doposiaľ sledovali, píše portál Science Alert. Je to užitočná technológia, ale nová štúdia varuje, že ľudstvo môže už onedlho veriť viac úsudku…

Dron Ingenuity poletí už v pondelok: Tu si môžete pozrieť živé vysielanie z NASA

0 icon

Po niekoľkých odkladoch by sa už v pondelok mohol po prvýkrát vzniesť do vzduchu helikoptérový dron Ingenuity, píše portál Space. Dron sa má počas prvého letu vzniesť na 30 sekúnd do výšky 3 metrov. Stane sa tak prvým strojom, ktorý letel na povrchu iného kozmického telesa, v tomto prípade planéty…

Takto si môžete aktivovať aplikáciu Windows Photo Viewer z Windows 7 aj vo vašom Windows 10

0 icon

Operačný systém Windows 10 priniesol v porovnaní so svojim predchodcom, Windows 7, viacero vylepšení vrátane nových aplikácií. Jednou z nich je aplikácia Fotografie, ktorá sa stala predvolenou naprieč celým systémom. Aplikácia Windows Photo Viewer, ktorá bola prítomnou v predošlých verziách systému, bola z nejakého dôvodu v nových Windows 10 počítačoch odstránenou. A to…

Xiaomi, Realme i Apple: Čo bude predstavené budúci týždeň?

0 icon

Zdalo by sa, že predstavovanie smartfónov a elektronických noviniek sa už pomaly ustáluje, no opak je pravdou. Už tento týždeň sa môžeme tešiť na hneď niekoľko predstavovacích eventov, počas ktorých uvidíme novinky od amerického Apple, nové laptopy od Lenova, indické verzie Redmi K40 a mnohé ďalšie produkty. Pozrite sa na…

Ako si môžete nainštalovať GCAM 8.1 (port aplikácie Google kamera) do vášho Androidu?

0 icon

Google kamera je jednou z najobľúbenejších aplikácií určených na fotografovanie. Dôvodom je hlavne skvelá softwarová optimalizácia a množstvo dodatočných funkcionalít. Aplikácia ako taká je dokonca schopnou v mnohých prípadoch citeľne zvýšiť kvalitu snímok v porovnaní s fotografiami vytvorenými prostredníctvom vstavanej aplikácie. Bohužiaľ však, aplikácia ako taká, je viac menej dostupnou len pre…

Armádny Magazín

Senátor Puškov: Biden nechápe moderný svet, ak si myslí, že Západná aliancia predstavuje celý svet

0 icon

Rusko, 18.apríl 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden je presvedčený, že Rusko sa ocitlo „mimo svetového spoločenstva“. Oznámila to tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psaki. „Prezident verí, že Rusko je v mnohých ohľadoch mimo svetového spoločenstva. Teraz máme formát G7, nie G8… Návrh usporiadať samit je mostom späť. Verí, že je…

Biden varuje: USA sú pripravené použiť na ochranu Japonska jadrové zbrane

0 icon

USA, 19.apríl 2021 (AM) – 16. apríla sa vo Washingtone uskutočnili rozhovory medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a japonským premiérom Jošihidom Sugom. Biden počas rozhovoru potvrdil, že USA sú pripravené brániť Japonsko všetkými prostr

Vojenské lietadlá nad Krymom budú zostrelené bez varovania

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Ruské vojenské velenie včera oznámilo, že v prípade narušenia vzdušného priestoru Krymu lietadlami NATO budú použité systémy protivzdušnej obrany. Informuje o tom portál „avia.pro“.   Ukrajina pritom vyhlásila, že umožňuje členom Severoatlantickej aliancie využívať vzdušný priestor Krymu na vojenské operácie vrátane útoku na

Deväť ruských vojnových lodí zablokovalo ukrajinskej flotile vstup do Azovského mora. Británia vysiela dve bojové lode

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Najmenej deväť ruských vojnových lodí vstúpilo do vôd Azovského mora, čím zablokovali prístup ukrajinskej flotily k moru. V skutočnosti obkľúčilo niekoľko významných prístavov, v ktorých kotvia vojnové lode ukrajinského námorníctva. Podľa údajov, ktoré má portál „Avia.pro“ k dispozícii, ide o lode Kaspickej flotily ruského námorn

Hybridná loď. Čo je známe o vyvíjanej ruskej ponorke Straž

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Ruský exotický projekt by mal zvládnuť kontrolu lodí a kontrolu pobrežia, ale v prípade potreby môže spustiť torpédo. Je určený pre zahraničného zákazníka, ale môže byť tiež užitočný pre školenie ruských námorníkov. Čo je to, ponorka alebo hliadkovacia loď? Všetko dohromady!

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali