Peter Marček: V stratifikácii by sa ešte viac strácali peniaze…

Bratislava 25. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa,SITA-Nina Bednáriková)

 

O stratifikácii sa už veľa povedalo, veľa aj napísalo. Vyjadrili sa k nej najmä tí, ktorých by sa mala najviac týkať – samotní lekári. Postrehol som zásadný nesúhlas Lekárskeho odborového zväzu, ako aj Slovenskej lekárskej komory, dvoch profesijných inštitúcií, ktoré len ťažko možno označiť, že sú spolitizované. Ak by tomu tak bolo, resp., ak by sa čo len raz niektorý z volených funkcionárov spreneveril pravde a dal sa do služieb “skupinového záujmu”, hanba, odsúdenie a opovrhnutie by ich istotne neminuli.  Na druhej strane som si však všimol, že práve tretí sektor, ktorý prepašoval svojich ľudí aj na Úrad vlády, ale aj Ministerstvo zdravotníctva SR, vehementne podporuje stratifikáciu nemocníc

Ilustračné foto

Počúvam aj niektoré názory, ktoré sú v polohe vydierania, ba až zastrašovania, že ak sa stratifikácia nepríjme, zvýši sa počet zbytočných, čiže odvrátiteľných úmrtí. Áno, situácia je veľmi vážna, denne na odvrátiteľné úmrtia zomiera až tridsať ľudí. Je to hrozivé číslo. Ale, zamyslel sa niekto nad tým, prečo je tomu tak? Dovolím si zalistovať v histórii. V roku 2004, keď sa nakoniec vtedajšiemu Ministrovi zdravotníctva SR Rudolfovi Zajacovi (dnes spomínanému aj v kauze Gorila v súvislosti s vyjadrením pána Haščáka, jednému z majiteľov Penty, že dostal za to istú finančnú odmenu) podarilo presadiť – najmä za cenu kúpenia troch hlasov z radov opozičných poslancov – jeho šesticu tzv. reformných zákonov, sa slovenské zdravotníctvo dostalo do situácie, ktorá nemá v Európe svojho pandanta, teda, že je možné si peniaze ulievať bokom a nazývať to zisk a potom možnosť fungovania krížového vlastníctva, ktorého reprezentantom je úráve Penta. Tá ma dnes vo svojom portfóliu, okrem Zdravotnej poisťovne Dôvera, 17 nemocníc a polikliník a asi vyše 200 lekární.

Jej zámer podnikať v rezorte zdravotníctva sa dokonale podaril. Veď len v roku 2018 išlo do rozpočtu zdravotníctva cca 5,6 mld. Euro. A ako sa vraví, s jedlom rastie chuť. Zajac sa nikdy netajil, že chce zdravotníctvo sprivatizovať. A práve stratifikácia je zákon, ktorý by ešte viac otvoril dvere žralokom z Penty. Dovolím si preto tvrdiť, že za týmto “dokumentom” stoja aj ľudia z Penty. Jednou myšlienkou sa však ešte vrátim k prepisu nahrávky z Gorily, kde sa hovorí o odmene pre zaja, čiže Zajaca. Pamätáte si, ako v roku 2006, hneď po voľbách, sa exminister R. Zajac presťahoval na španielsky ostrov Tenerife? Vraj sa tam zaoberá predajom tokajského vína…

Ministerka A. Kalavská sa snaží získať politickú podporu, aby jej na novembrovej schôdzi zákon prešiel, keďže na oktróbrovej, v deň prerokovávania tohto zákona, ho radšej takticky stiahla, uvedomujúc si, že by neprešiel. V tejto súvislosti mi napadlo, či pod politickou podporou nemám rozumieť, že pride k opätovnému kupovaniu niektorých poslancov…?! Nebolo by to nič nové pod slovenským slniečkom. Len zopakovanie už overeného scenára.

Rád by som sa dotkol aj niektorých konkrétnych bodov zákona, ktoré jednoznačne hovoria o tom, že je šitý len pre istú “postavu”. Pozastavme sa preto nad vetou, citujem: Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neposkytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť – teda nesplní minimálny počet zdravotných výkonov, pre ktoré je nariadením vlády SR stanovený, na základe presne stanovených pravidiel, nemusí zdravotná poisťovňa pre zdravotné výkony, pre ktoré nie je poskytovateľom dodržaný limit, s ním na tieto zdravotné výkony uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Z dikcie takto napísaného zákona čo vyplýva? Len to, kto bude rozhodovať nad životom a smrťou, teda jej bytím alebo nebytím štátnej nemocnice? Koho, resp. ktoré nemocnice sa budú protežovať? Koho (ktoré) nemocnice budú posvätné a nedotknuteľné ako indické kravy? Koho a ktoré nemocnice, ako štátne, budú musieť z takto naformulovaného zákona nutne zaniknúť?! Odpoveď je, samozrejme, z textu úplne jasná. Ale poviem to ešte raz veľmi nahlas. Budú to len a len štátne. Preto prijatie takto napísaného zákona treba v jeho celom rozsahu zamietnuť, nič, ale úplne nič z neho nie je použiteľné, ba nedá sa opraviť ani pripomienkovým konaním. Na štáte je teraz, aby na túto legislatívnu, doslova nehoráznosť, odpovedal jasne, nekompromisne, čiže tvrdo. Čo znamená, že ak chce PENTA v tomto segmente takýmto spôsobom “existovať”, musí vláda brachiálne zasiahnuť do veľmi účelovo, merkantilisticky nastaveného systému, v ktorom sa z pacienta (z lat. patientia, čiže trpezlivosť) stáva klient, predstavujúci vždy istý zdroj príjmu. Z hľadiska medicínskej etiky už len toto premenovanie dáva tušiť, že je treba pacienta neustále udržiavať v kategórii klient, ktorý neustále prináša tomu, kam sa “chodí” liečiť, istý a najmä stály zisk. Má záujem “Ten”, kam chodí klient, aby ho stratil?!

Múdra vláda, ak sa chce zbaviť snáh o dosahovanie zisku za každú, či akúkoľvek cenu, musí nad týmto procesom mať prísny dohľad a musí vedieť, prečo sa niektorým pacientom neposkytuje kauzálna liečba, ale len symptomatická a kto tento “Oregonský model” zdravotníctva začína na Slovensku uplatňovať?! Preto musí mať jej ministerstvo dostatočné penzum informácií a okamžite vyvodzovať až trestnoprávne opatrenia. Len tak mu podarí vyčistiť takto zahnusený zdravotnícky priestor. Štát sa doslova plíživo zbavuje zodpovednosti za zdravie svojich občanov. Od roku 2004, po privatizácii zdravotníctva, sa každoročne ž dramaticky zvyšuje počet odvrátiteľných úmrtí, čo sa odráža na zastavení rastu strednej dĺžky života.

Štát, ako ústavný garant zdravia ľudí, musí PENTE dať jasné ultimatum v podobe nového zákona, v ktorom bude definované, že nijaká zdravotná poisťovňa nebude mať vo svojom portfolio viac obchodných aktivít, čiže, nebude zároveň aj vlastníkom nemocníc, lekární, laboratórií a polikliník, urgentných príjmov, sanitiek a pod. Len za týchto podmienok sa odstránia také neetické neduhy, ako protekcionárstvo, korupcia, predražovanie, cielená likvidácia iných poskytovateľov prostredníctvom iného finančného objemu financovania. Rozmenené na drobné, aby povedzme tie isté zdravotnícke výkony, ktoré v ich súkromných zariadeniach budú nemocnici prinášať zisk, neprinášali v štátnych stratu z dôvodu jej nízkej, podhonotenej ceny. To nie je paradox, to je cielaná likvidácia štátneho, pod známym neoliberálnym heslom, že štát je najhorší vlastník… Toto tvrdenie vyvracia aj jeden z najhorších prípadov rozkradnutia ZP. Zánik niektorých zdravotných poisťovní prichádzal v čase, keď už akumulovali zdravotné poistenie od občanov, ale nikdy sa na financovanie zdravotnej starostlivosti nepoužili. Napr. r. 2001 vytvorila Družstevná zdravotná poisťovňa Perspektíva dlh vo výške 2 miliárd slovenských korún., a takto zdravotníctvo prichádzalo o ďalšie zdroje.

Zdravotné poisťovne podľa zmenenej legislatívy môžu vlastniť zdravotnícke zariadenia (nemocnice, polikliniky), spoločné vyšetrovacie zložky a pod., čo vedie prednostne k financovaniu vlastných zariadení pre nich s výhodnými cenami. Takéto krížové vlastníctvo vytvára deformované ekonomické prostredie vedúce k likvidácii konkurencie a k monopolizácii postavenia na zdravotníckom „trhu“.

Financovanie zdravotníckej starostlivosti zostalo neprehľadné, nespravodlivé. Náklady, ktoré poisťovne hradia štátnym, mestským a pod. nemocniciam nekryjú ich reálne náklady a naďalej sa zadlžujú. Chýba cenotvorba na úrovni MZ, MF a zdravotných poisťovní, ktorá by  tieto nedostatky odstránila.

V tejto súvislosti ide o dlhodobý proces, preto len pripomíname intenzívne mediálne masírovanie verejnej mienky na prípravu občanov pre prijatie Zajacových zákonov. Dávno predtým, ako v roku 2004 boli zákony prijaté, sa jeho spolupracovníci z HPI dali počuť (Pod lampou), že aké to bude úžasné, ak si zdravotnícke zariadenia sadnú za jeden rokovací stôl so zdravotnými poisťovňami a budú sa môcť slobodne, priam demokraticky dohadovať o cenách, ktoré dostanú za jednotlivé zdravotnícke výkony. Divák musel nadobudnúť dojem, že ak zákony prejdú, všetko sa zmení k lepšiemu. Veď myšlienku, ktorú pre akési medium v rozhovore povedal minister Zajac, že po skončení reformy nám naše zdravotníctvo bude závidieť celý svet, treba vytesať do trenčianskeho brala, hneď vedľa rímskeho nápisu, ktorý hlása víťazstvo II. Rímskej légie nad Germánmi počas Markomanských vojen v roku 179. Ich zámer im napokon vyšiel na sto percent.

Toto Zajacovo “víťazstvo” nad slovenským pacientom dnes už vidíme denne: Prejavujúce sa v postupnej likvidácii ambulantnej sféry (odchodom lekárov do zahraničia), štátnych nemocničných zariadení, doslova v riadenej nespokojnosti pacientov. A potom, zo strany práve Health Policy Institute, ktoré však fanafarónsky neustále hlása zmenu k lepšiemu, bezhlavo, neobjektívne kritizuje všetko štátne, príde informácia, mediálne vyhlásenie, že vinníkom za súčasný stav v zdravotníctve je vlastne štát. A že oni problem vyriešia, veď na stratifikácii pracovali celé tri roky a radi “venujú” svoje Know – How ministerke A. Kalavskej, ktorá jediná má odvahu niečo zmeniť…

Ak sa (ktorejkoľvek) vláde podarí dosiahnuť, aby odstránila korupčný a prospechársky reťazec Zdravotná poisťovňa Dôvera – Nemocnice Svet zdravia – Lekárne Dr. Max – Polikliniky Pro care, bude viac ako isté, že sa pre ich vlastníkov stratí ich najväčšia motivácia, ktorou je ZISK. Preto pri tvorbe nového zákona o zdravotnej starostlivosti treba uplatniť zásadu o nonprofitných zdravotníckych zariadeniach, kde zisk ide na povedzme motivačné platy lekárom, výmenu zdravotníckych nástrojov, prístrojov a pod., čiže celý sa vracia do zdravotníctva. V prípade, ak peniaze odtečú mimo zdravotníctva, štát má právo bez náhrady takúto zdravotnú poisťovňu vyvlastniť. Predpokladáme, že by sa veľmi rýchlo zmenil vlastnícky vzťah k majektu a k pacientovi. Ak sme v texte spomínali, ako súvisí aj postupne sa znižujúci počet lekárov prvého kontaktu, a ako musia nemocnice suplovať ich nedostatok, nie je možné, aby sa nezmenil prístup pri preberaní ambulancie povedzme z dôvodu odchodu lekára do penzie a nástupu nového lekára. Nastupujúci lekár musí zaplatiť všetky náklady povedzme na rekonštrukciu, nákup materiálov, vybavenia ambulancie, ktoré investoval odchádzajúci doktor (zväčša už riadne amortizovaný), ale čo je absolútne neprípustné, odchádzajúci doktor si môže zobrať aj zdravotné karty pacientov, ak prichádzajúci lekár odmietne si ich od neho odkúpiť. Aké sú potom vstupné náklady pre mladého doktora, keď zaplatí povedzme od 20 do 50 tisíc euro? Najmä z dôvodu nízkeho počtu lekárov prvého kontkaktu (všeobecnýc, špecialistov) sa do nemocníc dostávajú ľudia pomaly už v terminálnom štádiu, kedy nákladnosť liečby niekoľkonásobne stúpa.

V bode 7 sa ďalej tvrdí, že sa navrhuje ustanoviť povinnosť vydávať povolenia na nemocnice regionálne, národné, špecializované a pre kompetenčné centrá. Ale v bode 8 sa už situácia “mení”, lebo končí rozdelenie nemocníc, aby sa v bode 9 povedalo, že pôsobnosťou vyššieho územného celku bude vydávať povolenia na nemocnicu lokálnu a nemocnicu následnej starostlivosti. Týmto sa MZ SR DEFINITÍVNE ZBAVUJE MOŽNOSTI NIELEN TVORBY SIETE, ale aj SPRAVODLIVÉHO HODNOTENIA KVALITY NEMOCNÍC. Je vylúčené, aby sa majiteľ nemocníc združujúcich sa napríklad pod názvom: Svet zdravia, čiže PENTA, priznal k akejkoľvek chybe v niektorej z nich, či “len” nedostatku, keďže sa v zákone ráta s tým, že to budú ZP, ktorým má spadať táto právomoc. Parlament by o tomto nemal ani len diskutovať, je to jasná kolízia záujmov, ktorá bude kryť všetky chyby len preto, aby sa maximalizovali zisky, samozrejme, na úkor pacienta. Hovoriť preto, že zákon má v prvom rade ho chrániť, je len lacným vývesným propagandistickým štítom na zakrytie skutočných krokov, ktoré smerujú doprivatizovať zdravotnícky sektor. A pýtam sa ďalej, kto dnes stojí na čele veľkých miest a obcí, kto dnes stojí na čele VÚC? Kto financoval kampane tým správnym ľuďom? Ľuďom, ktorí dnes budú rozhodovať, ako to predkladá Kalavská, o povoleniach pre nemocnice regionálne, národné atď.? S odstupom času, neboli to ľudia aj z PENTY, čo práve ich financovali, aby sa dostali do týchto pozícií, ktoré budú pre zdravotníctvo strategické, lebo stratifikáciou dostanú nesmierne veľké kompetencie?!

Na záver mi nedá ešte povedať, že len pred niekoľkými dňami robili Zdravotnícke noviny odbornú konferenciu, na ktorej vystúpil aj exminister Zajac. Ten sa skoro až vysmial prítomným za to, že od roku 2004 nedokázali prísť s novými zákonmi. A mal pravdu. Preto, ak bude Hlas ľudu v parlamente, bude tvroba nových zákonov najvyššou prioritou. Som presvedčený, že ak príjmeme take zákony, ktoré odstránia krížové vlastníctvo, zastavia “utajené” toky peňazí z tohto rezortu, odnechce sa akémukoľvek súkromníkovi aj naďalej “pôsobiť” v zdravotníctve. A beda tomu riaditeľovi, ktorý by kúpil predražené cétečko, môže si baliť zubnú kefku a pripraviť sa na dlhodobejší pobyt v nápravnovýchovnom zariadení.  Urobím všetko preto, aby sa nemocnice, ktoré kedysi Penta kúpila za babku, lebo takto bol scenár navrhnutý, vrátili späť pod mestá a obce, alebo priamo pod správu MZ SR.

A ešte úplne na záver. Čo je to vlastne stratifikácia? Vo výkladovom slovníku sa dočítame, že je to vrstvenie hornín, ukladanie vo vrstvách; rozvrstvenie, napr. spoločnosti; ukladanie semien vo vlhkom piesku, aby intenzívnejšie klíčili. Výraz, ktorý si vybrala ministerka A. Kalavská preto nie je z tých najšťastnejších, pričom sa veľmi úpenlivo snaží občanom vysvetliť o čo ide, ale už v názve urobila zásadnú chybu. Tak len pripomínam, že do roku 2004, čiže do prijatia Zajacových zákonov, sme mali nemocnice rozdelené na malé, stredné, koncové a špecializované ústavy. Išlo o nemocnice I., II. a III. typu, čiže sme tu mali typizáciu nemocníc, ktorú práve v roku 2004 Zajacove zákony zrušili. Dnes je tu pokus obnoviť typizáciu, čo ako zámer nemožno považovať za zlý, ale spôsob, cesty, ako to dosiahnuť, sú až protispoločenské. Lebo vôbec nejde o typizáciu, čiže, akú dostanú náplň práce, náplň činnosti jednotlivé typy nemocníc, ale len a len o snahu obmedziť pôsobenie štátnych a dať zelenú súkromným nemocniciam.

Na snímke Peter Marček

Teda, ak by ministerka nazvala predmetný zákon, ako zákon o typizácii a náplni nemocníc, bola by urobila lepšie. Ale tiež by jej to bolo na nič platné, lebo typizáciu nemocníc môže nielen urobiť, ale aj riadiť akurát len a len ministerstvo a ešte predtým ju musí odsúhlasiť parlament.

A preto verím, že sa pani ministerke nepodarí tento zákon presadiť ani na novembrovej schôdzi parlamentu, lebo sa ukázalo, že sa ho snažila riadne dobehnúť. Za krásnymi frázami o pomoci pacientovi, zefektívnení práce a pod., bol zašifrovaný zámer sprivatizovať ďalšie segment v zdravotníctve. A to sa naozaj nerobí.

Peter Marček, poslanec NR SR

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Európe dochádzajú zdroje na nové sankcie proti Rusku

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Planet Labs PBC via AP, Telegram, Screenshot Youtube)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 10:12 - Minister obrany Oleksij Reznikov v rozhovore pre UP…

Trump, Čína a rastúca vláda teroru

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Prinášame vám článok Alexa Krainera, ktorý pôvodne vyšiel na portáli The Naked Hedgie  Keď som v minulom článku komentoval nedávnu provokatívnu návštevu Nancy Pelosiovej na Taiwane, spochybnil som zmysel vyvolávania nevyhratého konfliktu proti Číne: Aký by však mohlo mať zmysel provokovať Čínu? Myslia…

Zľavy ako odmena za účasť vo voľbách ? Viskupič: Zľavami si Matovič chce zrejme kupovať hlasy voličov

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Koncom júla sme vás informovali, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na scénu prichádza s ďalším nápadom. Podľa informácií RTVS chce zvýšiť volebnú účasť desať percentnou zľavou z poplatkov štátu. Potrebná legislatíva má byť už pripravená. To sa nepozdáva Mariánovi Viskupičovi…

Naď opakovane obviňuje Sulíka z rozbíjania vlády. SaS-károm posiela odkaz: Nenechajte sa oklamať, váš ohlásený odchod z vlády je len ďalšia nepekná hra

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) posledné dni prilieva olej do ohňa koaličnej krízy. V poslednom rozhovore obvinil Richarda Sulíka (SaS) z toho, že zbytočne ženie SaS preč z vlády. V najnovšom príspevku hovorí o špinavej hre Naď vo štvrtok na sociálnej…

Remišovej sa nepozdáva, že liberála Drobu ticho podporí vo voľbách Hlas: Nie je to dobrým signálom pre tých, ktorým vadia mafiánske praktiky

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Ako sme vás informovali v stredu, strana Hlas v Bratislavskom kraji zrejme nepriamo podporí súčasného župana Juraja Drobu. To sa nepáči ministerke Veronike Remišovej (Za ľudí) Droba podľa HN nechcel otvorene deklarovanú podporu Hlasu pre svoju kandidatúru. Ak sa však strana…

Taiwan dominuje svetovým dodávkam počítačových čipov – niet divu, že sa USA obávajú

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Taiwan Presidential Office, Pixabay, Facebook)   Jedným z aspektov cesty Nancy Pelosiovej na Taiwan, ktorý bol do veľkej miery prehliadnutý, je jej stretnutie s Markom Luiom, predsedom Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), upozornila Maria Ryanová vo svojom článku pre The Conversation. Cesta Pelosiovej sa časovo zhodovala…

Čo môže zásadným spôsobom zmeniť spôsob vedenia vojny? Takto to vidí ruský generál

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Rusko predpokladá, že prezbrojenie armád systémami HIMARS a ich obdobami radikálne zmení formy vedenia vojny Podľa bývalého prvého námestníka ruského ministra obrany Jurija Balujevského bude vojna budúcnosti "vysoko presným krupobitím munície". To by mohlo viesť k "úplnému zániku obrnených vozidiel a delostrelectva v ich…

Nemecko zriadi štyri nové centrá na hlásenie diskriminačného správania antisemitizmu a ani-queer. Môžeme očakávať takéto centrá aj na Slovensku?

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Štátna kancelária spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko vydala 1. júla 2022 na svojej oficiálnej webovej stránke stanovisko ministerky pre deti, mládež, rodinu, rovnosť, utečencov a integráciu Josefin Paul, k téme diskriminácie Vláda dôsledne vedie kampaň proti antisemitizmu a akejkoľvek forme diskriminácie, mizantropií a nenávisti. Z…

Eskalácie medzi USA a Čínou sú veľmi nebezpečné

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay, Screenshot)   Prinášame vám komentár Raya Dalio: Bohužiaľ, to, čo sa teraz deje medzi USA a Čínou v súvislosti s Taiwanom, je klasickou cestou k vojne, ktorá je opísaná v mojej knihe "Zásady pre riešenie meniaceho sa svetového poriadku". Ak budú udalosti pokračovať týmto smerom,…

O kreslo ukrajinského prezidenta sa zaujíma človek z jeho blízkeho okolia

0 icon

Kyjev 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook, TASR/AP-Efrem Lukatsky)   O kreslo ukrajinského prezidenta sa zaujíma človek z jeho blízkeho okolia. Ak totiž Zelenskyj nepôjde do druhého funkčného obdobia, potom bude za prezidenta kandidovať Alexej Arestovič  Sám Arestovič to uviedol v rozhovore s Dmitrijom Gordonom. “Všetci hovoria o mojom šialenom hodnotení. Môj…

NAJNOVŠIE

BLOG

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Boris Mesár

Hanba zločineckého štátu USA v Sýrii !

0icon

USA prenasledujú obyvateľstvo sankciami, ale každý deň ukradnú 66 000 barelov ropy zo Sýrie !!! Na postoji Západu voči Sýrii je skutočne niečo prekliato šialené a pokrytecké.Na jednej strane naďalej podporuje sankcie EÚ a USA, ktoré spôsobujú hlad najchudobnejšieho obyvateľstva, ako to opakovane odsudzujú kresťanské nábožensk&eacut

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Ľudia stoja pred masívom Bernina s ľadovcami Pers a Morteratsch vo švajčiarskom horskom mestečku Pontresina

Autor: TASR/AP-Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Európe dochádzajú zdroje na nové sankcie proti Rusku

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Planet Labs PBC via AP, Telegram, Screenshot Youtube)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 10:12 - Minister obrany Oleksij Reznikov v rozhovore pre UP…

Trump, Čína a rastúca vláda teroru

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Prinášame vám článok Alexa Krainera, ktorý pôvodne vyšiel na portáli The Naked Hedgie  Keď som v minulom článku komentoval nedávnu provokatívnu návštevu Nancy Pelosiovej na Taiwane, spochybnil som zmysel vyvolávania nevyhratého konfliktu proti Číne: Aký by však mohlo mať zmysel provokovať Čínu? Myslia…

Zľavy ako odmena za účasť vo voľbách ? Viskupič: Zľavami si Matovič chce zrejme kupovať hlasy voličov

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Koncom júla sme vás informovali, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na scénu prichádza s ďalším nápadom. Podľa informácií RTVS chce zvýšiť volebnú účasť desať percentnou zľavou z poplatkov štátu. Potrebná legislatíva má byť už pripravená. To sa nepozdáva Mariánovi Viskupičovi…

Naď opakovane obviňuje Sulíka z rozbíjania vlády. SaS-károm posiela odkaz: Nenechajte sa oklamať, váš ohlásený odchod z vlády je len ďalšia nepekná hra

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) posledné dni prilieva olej do ohňa koaličnej krízy. V poslednom rozhovore obvinil Richarda Sulíka (SaS) z toho, že zbytočne ženie SaS preč z vlády. V najnovšom príspevku hovorí o špinavej hre Naď vo štvrtok na sociálnej…

Remišovej sa nepozdáva, že liberála Drobu ticho podporí vo voľbách Hlas: Nie je to dobrým signálom pre tých, ktorým vadia mafiánske praktiky

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Ako sme vás informovali v stredu, strana Hlas v Bratislavskom kraji zrejme nepriamo podporí súčasného župana Juraja Drobu. To sa nepáči ministerke Veronike Remišovej (Za ľudí) Droba podľa HN nechcel otvorene deklarovanú podporu Hlasu pre svoju kandidatúru. Ak sa však strana…

Taiwan dominuje svetovým dodávkam počítačových čipov – niet divu, že sa USA obávajú

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Taiwan Presidential Office, Pixabay, Facebook)   Jedným z aspektov cesty Nancy Pelosiovej na Taiwan, ktorý bol do veľkej miery prehliadnutý, je jej stretnutie s Markom Luiom, predsedom Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), upozornila Maria Ryanová vo svojom článku pre The Conversation. Cesta Pelosiovej sa časovo zhodovala…

Čo môže zásadným spôsobom zmeniť spôsob vedenia vojny? Takto to vidí ruský generál

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Rusko predpokladá, že prezbrojenie armád systémami HIMARS a ich obdobami radikálne zmení formy vedenia vojny Podľa bývalého prvého námestníka ruského ministra obrany Jurija Balujevského bude vojna budúcnosti "vysoko presným krupobitím munície". To by mohlo viesť k "úplnému zániku obrnených vozidiel a delostrelectva v ich…

Nemecko zriadi štyri nové centrá na hlásenie diskriminačného správania antisemitizmu a ani-queer. Môžeme očakávať takéto centrá aj na Slovensku?

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Štátna kancelária spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko vydala 1. júla 2022 na svojej oficiálnej webovej stránke stanovisko ministerky pre deti, mládež, rodinu, rovnosť, utečencov a integráciu Josefin Paul, k téme diskriminácie Vláda dôsledne vedie kampaň proti antisemitizmu a akejkoľvek forme diskriminácie, mizantropií a nenávisti. Z…

Eskalácie medzi USA a Čínou sú veľmi nebezpečné

0 icon

Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay, Screenshot)   Prinášame vám komentár Raya Dalio: Bohužiaľ, to, čo sa teraz deje medzi USA a Čínou v súvislosti s Taiwanom, je klasickou cestou k vojne, ktorá je opísaná v mojej knihe "Zásady pre riešenie meniaceho sa svetového poriadku". Ak budú udalosti pokračovať týmto smerom,…

O kreslo ukrajinského prezidenta sa zaujíma človek z jeho blízkeho okolia

0 icon

Kyjev 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook, TASR/AP-Efrem Lukatsky)   O kreslo ukrajinského prezidenta sa zaujíma človek z jeho blízkeho okolia. Ak totiž Zelenskyj nepôjde do druhého funkčného obdobia, potom bude za prezidenta kandidovať Alexej Arestovič  Sám Arestovič to uviedol v rozhovore s Dmitrijom Gordonom. “Všetci hovoria o mojom šialenom hodnotení. Môj…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Boris Mesár

Hanba zločineckého štátu USA v Sýrii !

0icon

USA prenasledujú obyvateľstvo sankciami, ale každý deň ukradnú 66 000 barelov ropy zo Sýrie !!! Na postoji Západu voči Sýrii je skutočne niečo prekliato šialené a pokrytecké.Na jednej strane naďalej podporuje sankcie EÚ a USA, ktoré spôsobujú hlad najchudobnejšieho obyvateľstva, ako to opakovane odsudzujú kresťanské nábožensk&eacut

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Armádny Magazín

Egypt a Hamas vyšli ako víťazi vo vojne medzi Izraelom a Islamským džihádom

0 icon

Izrael, 11.august 2022 (AM) – Po troch dňoch bombardovania pásma Gazy a raketového návratu do vnútrozemia Izraela sa v tejto nepokojnej oblasti sveta uzavrelo prímerie sprostredkované Egyptom. Operácia Úsvit, ktorá bola náhle spustená izraelskou armádou, bez akéhokoľvek viditeľného vonkajšieho dôvodu, formálne proti jednej z

Koho chceli USA v Japonsku atómovo bombardovať? Kresťanov?

0 icon

Japonsko, 11.august 2022 (AM) – V máji 1945 bol prezidentovi Harry Trumanovi predložený návrh, pozostávajúci z niekoľkých japonských miest, na ktoré bolo možné zhodiť atómové bomby.   Za prioritný cieľ bolo zvolených päť miest. Kjóto, ako hlavné centrum japonského priemyslu, Horošima, ako najväčší vojenský prístav

Veliteľka zdravotnej služby ukrajinskej 56.brigády: Jednotka je takmer zničená, a to aj kvôli vlastnému delostrelectvu

0 icon

Ukrajina, 11.august 2022 (AM) – Hlavnou mediálnou témou na Ukrajine ovládanej Kyjevom sú teraz výbuchy na vojenskom letisku na Kryme. Oficiálni predstavitelia Kancelárie prezidenta Ukrajiny popierajú svoju účasť na incidente, ale okamžite predložili vlasteneckú hypotézu o údajnom začiatku "partizánskeho hnutia na okupovanom území". Do úzadia

Krasnopol-M2 má byť likvidátorom diaľkových amerických raketometov

0 icon

Rusko, 11.august 2022 (AM) – Modernizované riadené strely Krasnopol-M2, na rozdiel od predchádzajúcej verzie, si dokážu vybrať cieľ počas salvy. Proti ktorým objektom a bojovým vozidlám nepriateľa budú môcť ozbrojené sily RF použiť muníciu, uviedol vojenský expert Jurij Knutov.   Počas štátnych testov boli strely Krasnopol-M2 vypálené z dvoch zbran

V súbojoch o Nikolajev stratila Ukrajina ďalšie tri bojové lietadlá

0 icon

Ukrajina, 10.august 2022 (AM) – Pokusy Ukrajiny zdvihnúť bojové lietadlá na pomoc pozemným silám v smere Nikolajev sa skončili ďalšou stratou lietadiel. Podľa ruského ministerstva obrany ruské stíhačky za uplynulý deň zostrelili dve stíhačky a jedno útočné lietadlo Vzdušných síl Ozbrojených síl Ukrajiny.   Na oblohe nad Nikolajevskou

FOTO DŇA

Ľudia stoja pred masívom Bernina s ľadovcami Pers a Morteratsch vo švajčiarskom horskom mestečku Pontresina

Autor: TASR/AP-Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali