Peter Marček: V stratifikácii by sa ešte viac strácali peniaze…

Bratislava 25. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa,SITA-Nina Bednáriková)

 

O stratifikácii sa už veľa povedalo, veľa aj napísalo. Vyjadrili sa k nej najmä tí, ktorých by sa mala najviac týkať – samotní lekári. Postrehol som zásadný nesúhlas Lekárskeho odborového zväzu, ako aj Slovenskej lekárskej komory, dvoch profesijných inštitúcií, ktoré len ťažko možno označiť, že sú spolitizované. Ak by tomu tak bolo, resp., ak by sa čo len raz niektorý z volených funkcionárov spreneveril pravde a dal sa do služieb “skupinového záujmu”, hanba, odsúdenie a opovrhnutie by ich istotne neminuli.  Na druhej strane som si však všimol, že práve tretí sektor, ktorý prepašoval svojich ľudí aj na Úrad vlády, ale aj Ministerstvo zdravotníctva SR, vehementne podporuje stratifikáciu nemocníc

Ilustračné foto

Počúvam aj niektoré názory, ktoré sú v polohe vydierania, ba až zastrašovania, že ak sa stratifikácia nepríjme, zvýši sa počet zbytočných, čiže odvrátiteľných úmrtí. Áno, situácia je veľmi vážna, denne na odvrátiteľné úmrtia zomiera až tridsať ľudí. Je to hrozivé číslo. Ale, zamyslel sa niekto nad tým, prečo je tomu tak? Dovolím si zalistovať v histórii. V roku 2004, keď sa nakoniec vtedajšiemu Ministrovi zdravotníctva SR Rudolfovi Zajacovi (dnes spomínanému aj v kauze Gorila v súvislosti s vyjadrením pána Haščáka, jednému z majiteľov Penty, že dostal za to istú finančnú odmenu) podarilo presadiť – najmä za cenu kúpenia troch hlasov z radov opozičných poslancov – jeho šesticu tzv. reformných zákonov, sa slovenské zdravotníctvo dostalo do situácie, ktorá nemá v Európe svojho pandanta, teda, že je možné si peniaze ulievať bokom a nazývať to zisk a potom možnosť fungovania krížového vlastníctva, ktorého reprezentantom je úráve Penta. Tá ma dnes vo svojom portfóliu, okrem Zdravotnej poisťovne Dôvera, 17 nemocníc a polikliník a asi vyše 200 lekární.

Jej zámer podnikať v rezorte zdravotníctva sa dokonale podaril. Veď len v roku 2018 išlo do rozpočtu zdravotníctva cca 5,6 mld. Euro. A ako sa vraví, s jedlom rastie chuť. Zajac sa nikdy netajil, že chce zdravotníctvo sprivatizovať. A práve stratifikácia je zákon, ktorý by ešte viac otvoril dvere žralokom z Penty. Dovolím si preto tvrdiť, že za týmto “dokumentom” stoja aj ľudia z Penty. Jednou myšlienkou sa však ešte vrátim k prepisu nahrávky z Gorily, kde sa hovorí o odmene pre zaja, čiže Zajaca. Pamätáte si, ako v roku 2006, hneď po voľbách, sa exminister R. Zajac presťahoval na španielsky ostrov Tenerife? Vraj sa tam zaoberá predajom tokajského vína…

Ministerka A. Kalavská sa snaží získať politickú podporu, aby jej na novembrovej schôdzi zákon prešiel, keďže na oktróbrovej, v deň prerokovávania tohto zákona, ho radšej takticky stiahla, uvedomujúc si, že by neprešiel. V tejto súvislosti mi napadlo, či pod politickou podporou nemám rozumieť, že pride k opätovnému kupovaniu niektorých poslancov…?! Nebolo by to nič nové pod slovenským slniečkom. Len zopakovanie už overeného scenára.

Rád by som sa dotkol aj niektorých konkrétnych bodov zákona, ktoré jednoznačne hovoria o tom, že je šitý len pre istú “postavu”. Pozastavme sa preto nad vetou, citujem: Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neposkytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť – teda nesplní minimálny počet zdravotných výkonov, pre ktoré je nariadením vlády SR stanovený, na základe presne stanovených pravidiel, nemusí zdravotná poisťovňa pre zdravotné výkony, pre ktoré nie je poskytovateľom dodržaný limit, s ním na tieto zdravotné výkony uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Z dikcie takto napísaného zákona čo vyplýva? Len to, kto bude rozhodovať nad životom a smrťou, teda jej bytím alebo nebytím štátnej nemocnice? Koho, resp. ktoré nemocnice sa budú protežovať? Koho (ktoré) nemocnice budú posvätné a nedotknuteľné ako indické kravy? Koho a ktoré nemocnice, ako štátne, budú musieť z takto naformulovaného zákona nutne zaniknúť?! Odpoveď je, samozrejme, z textu úplne jasná. Ale poviem to ešte raz veľmi nahlas. Budú to len a len štátne. Preto prijatie takto napísaného zákona treba v jeho celom rozsahu zamietnuť, nič, ale úplne nič z neho nie je použiteľné, ba nedá sa opraviť ani pripomienkovým konaním. Na štáte je teraz, aby na túto legislatívnu, doslova nehoráznosť, odpovedal jasne, nekompromisne, čiže tvrdo. Čo znamená, že ak chce PENTA v tomto segmente takýmto spôsobom “existovať”, musí vláda brachiálne zasiahnuť do veľmi účelovo, merkantilisticky nastaveného systému, v ktorom sa z pacienta (z lat. patientia, čiže trpezlivosť) stáva klient, predstavujúci vždy istý zdroj príjmu. Z hľadiska medicínskej etiky už len toto premenovanie dáva tušiť, že je treba pacienta neustále udržiavať v kategórii klient, ktorý neustále prináša tomu, kam sa “chodí” liečiť, istý a najmä stály zisk. Má záujem “Ten”, kam chodí klient, aby ho stratil?!

Múdra vláda, ak sa chce zbaviť snáh o dosahovanie zisku za každú, či akúkoľvek cenu, musí nad týmto procesom mať prísny dohľad a musí vedieť, prečo sa niektorým pacientom neposkytuje kauzálna liečba, ale len symptomatická a kto tento “Oregonský model” zdravotníctva začína na Slovensku uplatňovať?! Preto musí mať jej ministerstvo dostatočné penzum informácií a okamžite vyvodzovať až trestnoprávne opatrenia. Len tak mu podarí vyčistiť takto zahnusený zdravotnícky priestor. Štát sa doslova plíživo zbavuje zodpovednosti za zdravie svojich občanov. Od roku 2004, po privatizácii zdravotníctva, sa každoročne ž dramaticky zvyšuje počet odvrátiteľných úmrtí, čo sa odráža na zastavení rastu strednej dĺžky života.

Štát, ako ústavný garant zdravia ľudí, musí PENTE dať jasné ultimatum v podobe nového zákona, v ktorom bude definované, že nijaká zdravotná poisťovňa nebude mať vo svojom portfolio viac obchodných aktivít, čiže, nebude zároveň aj vlastníkom nemocníc, lekární, laboratórií a polikliník, urgentných príjmov, sanitiek a pod. Len za týchto podmienok sa odstránia také neetické neduhy, ako protekcionárstvo, korupcia, predražovanie, cielená likvidácia iných poskytovateľov prostredníctvom iného finančného objemu financovania. Rozmenené na drobné, aby povedzme tie isté zdravotnícke výkony, ktoré v ich súkromných zariadeniach budú nemocnici prinášať zisk, neprinášali v štátnych stratu z dôvodu jej nízkej, podhonotenej ceny. To nie je paradox, to je cielaná likvidácia štátneho, pod známym neoliberálnym heslom, že štát je najhorší vlastník… Toto tvrdenie vyvracia aj jeden z najhorších prípadov rozkradnutia ZP. Zánik niektorých zdravotných poisťovní prichádzal v čase, keď už akumulovali zdravotné poistenie od občanov, ale nikdy sa na financovanie zdravotnej starostlivosti nepoužili. Napr. r. 2001 vytvorila Družstevná zdravotná poisťovňa Perspektíva dlh vo výške 2 miliárd slovenských korún., a takto zdravotníctvo prichádzalo o ďalšie zdroje.

Zdravotné poisťovne podľa zmenenej legislatívy môžu vlastniť zdravotnícke zariadenia (nemocnice, polikliniky), spoločné vyšetrovacie zložky a pod., čo vedie prednostne k financovaniu vlastných zariadení pre nich s výhodnými cenami. Takéto krížové vlastníctvo vytvára deformované ekonomické prostredie vedúce k likvidácii konkurencie a k monopolizácii postavenia na zdravotníckom „trhu“.

Financovanie zdravotníckej starostlivosti zostalo neprehľadné, nespravodlivé. Náklady, ktoré poisťovne hradia štátnym, mestským a pod. nemocniciam nekryjú ich reálne náklady a naďalej sa zadlžujú. Chýba cenotvorba na úrovni MZ, MF a zdravotných poisťovní, ktorá by  tieto nedostatky odstránila.

V tejto súvislosti ide o dlhodobý proces, preto len pripomíname intenzívne mediálne masírovanie verejnej mienky na prípravu občanov pre prijatie Zajacových zákonov. Dávno predtým, ako v roku 2004 boli zákony prijaté, sa jeho spolupracovníci z HPI dali počuť (Pod lampou), že aké to bude úžasné, ak si zdravotnícke zariadenia sadnú za jeden rokovací stôl so zdravotnými poisťovňami a budú sa môcť slobodne, priam demokraticky dohadovať o cenách, ktoré dostanú za jednotlivé zdravotnícke výkony. Divák musel nadobudnúť dojem, že ak zákony prejdú, všetko sa zmení k lepšiemu. Veď myšlienku, ktorú pre akési medium v rozhovore povedal minister Zajac, že po skončení reformy nám naše zdravotníctvo bude závidieť celý svet, treba vytesať do trenčianskeho brala, hneď vedľa rímskeho nápisu, ktorý hlása víťazstvo II. Rímskej légie nad Germánmi počas Markomanských vojen v roku 179. Ich zámer im napokon vyšiel na sto percent.

Toto Zajacovo “víťazstvo” nad slovenským pacientom dnes už vidíme denne: Prejavujúce sa v postupnej likvidácii ambulantnej sféry (odchodom lekárov do zahraničia), štátnych nemocničných zariadení, doslova v riadenej nespokojnosti pacientov. A potom, zo strany práve Health Policy Institute, ktoré však fanafarónsky neustále hlása zmenu k lepšiemu, bezhlavo, neobjektívne kritizuje všetko štátne, príde informácia, mediálne vyhlásenie, že vinníkom za súčasný stav v zdravotníctve je vlastne štát. A že oni problem vyriešia, veď na stratifikácii pracovali celé tri roky a radi “venujú” svoje Know – How ministerke A. Kalavskej, ktorá jediná má odvahu niečo zmeniť…

Ak sa (ktorejkoľvek) vláde podarí dosiahnuť, aby odstránila korupčný a prospechársky reťazec Zdravotná poisťovňa Dôvera – Nemocnice Svet zdravia – Lekárne Dr. Max – Polikliniky Pro care, bude viac ako isté, že sa pre ich vlastníkov stratí ich najväčšia motivácia, ktorou je ZISK. Preto pri tvorbe nového zákona o zdravotnej starostlivosti treba uplatniť zásadu o nonprofitných zdravotníckych zariadeniach, kde zisk ide na povedzme motivačné platy lekárom, výmenu zdravotníckych nástrojov, prístrojov a pod., čiže celý sa vracia do zdravotníctva. V prípade, ak peniaze odtečú mimo zdravotníctva, štát má právo bez náhrady takúto zdravotnú poisťovňu vyvlastniť. Predpokladáme, že by sa veľmi rýchlo zmenil vlastnícky vzťah k majektu a k pacientovi. Ak sme v texte spomínali, ako súvisí aj postupne sa znižujúci počet lekárov prvého kontaktu, a ako musia nemocnice suplovať ich nedostatok, nie je možné, aby sa nezmenil prístup pri preberaní ambulancie povedzme z dôvodu odchodu lekára do penzie a nástupu nového lekára. Nastupujúci lekár musí zaplatiť všetky náklady povedzme na rekonštrukciu, nákup materiálov, vybavenia ambulancie, ktoré investoval odchádzajúci doktor (zväčša už riadne amortizovaný), ale čo je absolútne neprípustné, odchádzajúci doktor si môže zobrať aj zdravotné karty pacientov, ak prichádzajúci lekár odmietne si ich od neho odkúpiť. Aké sú potom vstupné náklady pre mladého doktora, keď zaplatí povedzme od 20 do 50 tisíc euro? Najmä z dôvodu nízkeho počtu lekárov prvého kontkaktu (všeobecnýc, špecialistov) sa do nemocníc dostávajú ľudia pomaly už v terminálnom štádiu, kedy nákladnosť liečby niekoľkonásobne stúpa.

V bode 7 sa ďalej tvrdí, že sa navrhuje ustanoviť povinnosť vydávať povolenia na nemocnice regionálne, národné, špecializované a pre kompetenčné centrá. Ale v bode 8 sa už situácia “mení”, lebo končí rozdelenie nemocníc, aby sa v bode 9 povedalo, že pôsobnosťou vyššieho územného celku bude vydávať povolenia na nemocnicu lokálnu a nemocnicu následnej starostlivosti. Týmto sa MZ SR DEFINITÍVNE ZBAVUJE MOŽNOSTI NIELEN TVORBY SIETE, ale aj SPRAVODLIVÉHO HODNOTENIA KVALITY NEMOCNÍC. Je vylúčené, aby sa majiteľ nemocníc združujúcich sa napríklad pod názvom: Svet zdravia, čiže PENTA, priznal k akejkoľvek chybe v niektorej z nich, či “len” nedostatku, keďže sa v zákone ráta s tým, že to budú ZP, ktorým má spadať táto právomoc. Parlament by o tomto nemal ani len diskutovať, je to jasná kolízia záujmov, ktorá bude kryť všetky chyby len preto, aby sa maximalizovali zisky, samozrejme, na úkor pacienta. Hovoriť preto, že zákon má v prvom rade ho chrániť, je len lacným vývesným propagandistickým štítom na zakrytie skutočných krokov, ktoré smerujú doprivatizovať zdravotnícky sektor. A pýtam sa ďalej, kto dnes stojí na čele veľkých miest a obcí, kto dnes stojí na čele VÚC? Kto financoval kampane tým správnym ľuďom? Ľuďom, ktorí dnes budú rozhodovať, ako to predkladá Kalavská, o povoleniach pre nemocnice regionálne, národné atď.? S odstupom času, neboli to ľudia aj z PENTY, čo práve ich financovali, aby sa dostali do týchto pozícií, ktoré budú pre zdravotníctvo strategické, lebo stratifikáciou dostanú nesmierne veľké kompetencie?!

Na záver mi nedá ešte povedať, že len pred niekoľkými dňami robili Zdravotnícke noviny odbornú konferenciu, na ktorej vystúpil aj exminister Zajac. Ten sa skoro až vysmial prítomným za to, že od roku 2004 nedokázali prísť s novými zákonmi. A mal pravdu. Preto, ak bude Hlas ľudu v parlamente, bude tvroba nových zákonov najvyššou prioritou. Som presvedčený, že ak príjmeme take zákony, ktoré odstránia krížové vlastníctvo, zastavia “utajené” toky peňazí z tohto rezortu, odnechce sa akémukoľvek súkromníkovi aj naďalej “pôsobiť” v zdravotníctve. A beda tomu riaditeľovi, ktorý by kúpil predražené cétečko, môže si baliť zubnú kefku a pripraviť sa na dlhodobejší pobyt v nápravnovýchovnom zariadení.  Urobím všetko preto, aby sa nemocnice, ktoré kedysi Penta kúpila za babku, lebo takto bol scenár navrhnutý, vrátili späť pod mestá a obce, alebo priamo pod správu MZ SR.

A ešte úplne na záver. Čo je to vlastne stratifikácia? Vo výkladovom slovníku sa dočítame, že je to vrstvenie hornín, ukladanie vo vrstvách; rozvrstvenie, napr. spoločnosti; ukladanie semien vo vlhkom piesku, aby intenzívnejšie klíčili. Výraz, ktorý si vybrala ministerka A. Kalavská preto nie je z tých najšťastnejších, pričom sa veľmi úpenlivo snaží občanom vysvetliť o čo ide, ale už v názve urobila zásadnú chybu. Tak len pripomínam, že do roku 2004, čiže do prijatia Zajacových zákonov, sme mali nemocnice rozdelené na malé, stredné, koncové a špecializované ústavy. Išlo o nemocnice I., II. a III. typu, čiže sme tu mali typizáciu nemocníc, ktorú práve v roku 2004 Zajacove zákony zrušili. Dnes je tu pokus obnoviť typizáciu, čo ako zámer nemožno považovať za zlý, ale spôsob, cesty, ako to dosiahnuť, sú až protispoločenské. Lebo vôbec nejde o typizáciu, čiže, akú dostanú náplň práce, náplň činnosti jednotlivé typy nemocníc, ale len a len o snahu obmedziť pôsobenie štátnych a dať zelenú súkromným nemocniciam.

Na snímke Peter Marček

Teda, ak by ministerka nazvala predmetný zákon, ako zákon o typizácii a náplni nemocníc, bola by urobila lepšie. Ale tiež by jej to bolo na nič platné, lebo typizáciu nemocníc môže nielen urobiť, ale aj riadiť akurát len a len ministerstvo a ešte predtým ju musí odsúhlasiť parlament.

A preto verím, že sa pani ministerke nepodarí tento zákon presadiť ani na novembrovej schôdzi parlamentu, lebo sa ukázalo, že sa ho snažila riadne dobehnúť. Za krásnymi frázami o pomoci pacientovi, zefektívnení práce a pod., bol zašifrovaný zámer sprivatizovať ďalšie segment v zdravotníctve. A to sa naozaj nerobí.

Peter Marček, poslanec NR SR

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Jednotné Rusko obsadí v Dume 324 z celkových 450 kresiel

0 icon

Moskva 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Strana Jednotné Rusko obsadí v Štátnej dume, dolnej komore parlamentu, 324 z celkových 450 kresiel a zachová si tak ústavnú väčšinu Komunistickej strane Ruskej federácie (KPRF) pripadne na základe výsledkov volieb zo 17. až 19. septembra 57 kresiel. O rozdelení mandátov informoval web…

Útočníkovi na univerzite v meste Perm amputovali nohu

0 icon

Moskva 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anastasia Yakovleva)   Študentovi, ktorý v pondelok spustil paľbu v budove ruskej štátnej univerzity v meste Perm ležiacom na východe európskej časti Ruska, amputovali ľavú nohu od kolena. Informoval o tom kanál Shot na platforme Telegram Túto informáciu pre web 59.ru potvrdil aj nemenovaný zdroj z…

Klus: Slovensko navrhlo EÚ spoločný postup proti dezinformáciám o očkovaní

0 icon

Brusel 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko požiadalo krajiny EÚ o dobré rady ohľadom očkovania proti koronavírusu a vyzvalo na spoločný boj proti dezinformáciám šíriacim sa na internete a týkajúcich sa vakcín a očkovania. Uviedol to štátny tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus po skončení utorňajšieho zasadnutia Rady…

IOM a UNHCR žiadajú prístup k migrantom na hraniciach Bieloruska a EÚ

0 icon

Varšava 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) požiadali v utorok o získanie "okamžitého prístupu" k uchádzačom o azyl, ktorí uviazli na hraniciach Bieloruska s Poľskom a Litvou. Došlo k tomu niekoľko dní po tom, ako sa v…

Kosovsko-srbská hranica je stále zablokovaná

0 icon

Priština 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Visar Kryeziu)   Kosovsko-srbské hranice v utorok naďalej blokujú kosovskí Srbi, ktorí takto už od pondelka protestujú voči zákazu vstupu áut so srbskými poznávacími značkami do Kosova. Informovala o tom agentúra AP Protestujúci zatarasili cesty vedúce k hraničným priechodom Jarinje a Brnjak kamiónmi, pričom malé skupiny…

Predstaviteľ ministerstva obrany označil dohodu AUKUS za zlú správu pre Austrálčanov

0 icon

Paríž 21. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mass Communication Specialist 1st Class Michael B. Zingaro/U.S. Navy via AP)   Hovorca francúzskeho ministerstva obrany v utorok energicky obhajoval schopnosti svojej krajiny pri výrobe ponoriek a vystupňoval kritiku na adresu Austrálie, ktorá sa rozhodla vybrať si za partnera v rozsiahlej obrannej dohode Spojené štáty „Francúzsko…

V dome Igora Matoviča nahlásili bombu

0 icon

Trnava 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V dome ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nahlásili v utorok popoludní bombu. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová, išlo o planý poplach. Upozornil na to portál noviny.sk "Môžeme potvrdiť, že polícia prijala oznámenie, že v objekte…

Počas návštevy pápeža potreboval jeden veriaci prevoz vrtuľníkom, uviedlo Ministerstvo zdravotníctva

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Spomedzi viac ako 100.000 veriacich, ktorí sa zúčastnili na podujatiach so Svätým Otcom v Bratislave, Prešove, Košiciach a Šaštíne, potrebovalo pomoc zdravotníkov spolu 75 osôb, jeden pacient si vyžiadal urgentný zásah a prevoz vrtuľníkom do špecializovaného zariadenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva…

Poľská vláda odporúča tretiu dávku pre zdravotníkov a ľudí nad 50 rokov

0 icon

Varšava 21. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Poľská vláda odporúča podávanie tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 zdravotníckym pracovníkom a ľuďom nad 50 rokov Námestník ministra zdravotníctva Waldemar Kraska informoval, že posilňujúcu dávku odporúčajú po šiestich mesiacoch od úplného zaočkovania, čo platí aj pre jednodávkovkú vakcínu od spoločnosti Johnson &…

Sú Tódová a Čikovský „nadľudia“ alebo pre nich platia zákony ako pre ostatných občanov? Odpoveďou môže byť prakticky okamžité zrušenie ich obvinenia

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook, TASR-Jakub Kotian, TASR - Martin Baumann)   Po obvinení novinárov Denníka N Moniky Tódovej a Konštantína Čikovského z vyzradenia utajovanej skutočnosti nasledovala celkom očakávaná reakcia. Na stranu žurnalistov sa prakticky okamžite postavili ich kolegovia zo Slovenska aj z medzinárodnej scény. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

Pavel Jacz

Remišová: „Samozrejme, že to viem. DPH je 21%.“ Hotová úžasnosť!

0icon

Televízia Markíza nám v relácii Na telo s účasťou Veroniky opäť ponúkla zábavný programový bonbónik Kabaret Remišová. Možno by výstižnejší názov relácie pri účasti bojovnej buldočky bolo lepšiezmeniť na názov Na uterák! Po dlhšom čase som sa opäť zabával na tom, že naša sladká Veronika zo zásady neodpovedá priamo na…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

5 miest na svete, kde je zákaz fotografovania

0 icon

Dovolenka je dlho očakávaný (zvyčajne rok ťažkej práce) čas cestovania a voľného času. Počas tejto doby by sme si mali zanechať čo najviac spomienok a samozrejme k tomu patria aj fotografie. Avšak v niektorých krajinách platia určité zákony. Medzi ne patrí aj napríklad zákaz fotografovania. Ten sa vzťahuje na ľudí,…

20 ľudí našlo svojho dvojníka v múzeu. Nemohli uveriť vlastným očiam

0 icon

Obľúbená webová stránka Boredpanda zhromaždila týchto 20 fotografií, na ktorých môžeš vidieť obyčajných ľudí, spoločne so svojimi neobyčajnými dvojníkmi. Zbytočne ti to budeme opisovať, tú podobu musíš jednoducho vidieť. Tomu sa teda povie poriadna náhoda! Tvárou tvár v múzeu

Ako vyzerali najznámejšie produkty kedysi?

0 icon

Dnes sa nájde zrejme minimálne množstvo ľudí, ktorí nevedia ako vyzerá zariadenie od Applu alebo Samsungu. Avšak tieto ale aj ostatné značky a ich produkty vyzerali kedysi úplne inak. Dnes si preto ukážeme, ako vyzerali kedysi tie najznámejšie produkty. A takto vyzerali najznámejšie produkty kedysi: Prvý počítač Apple 1

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

Armádny Magazín

Americká armáda zaútočila na jedného z vodcov al-Kájdy

0 icon

USA, 21. septembra 2021 (AM, Sputnik) – Americkí vojaci na severozápade Sýrie zaútočili na jedného z vodcov teroristickej skupiny al-Kájda, povedal na briefingu tlačový hovorca Pentagonu

Štyri krajiny EÚ sa odmietajú zúčastňovať cvičení NATO v blízkosti ruských hraníc

0 icon

Nemecko, 21. septembra 2021 (AM) – 20. septembra, sa začali ukrajinsko-americké vojenské cvičenia, ktoré budú trvať do 1. októbra. Cieľom cvičení je pripraviť sa na spoločné akcie ako súčasť mnohonárodných síl počas koaličných operácií. Cvičenia sa zúčastní 6 tisíc vojakov

Náklady na údržbu presiahnu kúpnu cenu: V Česku kritizujú akvizíciu izraelských systémov protivzdušnej obrany SPYDER

0 icon

Česko, 21. septembra 2021 (AM) – V Českej republike sa minulý víkend zdvihla vlna kritiky po oznámení podmienok nákupu izraelského protilietadlového raketového systému SPYDER. Prevádzkové náklady boli napriek predpokladanej relatívne krátkej životnosti výrazne vyššie ako obstarávacia cena systému.   Ako infor

Ako na začiatku vojny Sovieti 9-krát bombardovali Berlín?

0 icon

Rusko, 21.september 2021 (AM) – Viete, že mesiac po nemeckom útoku proti ZSSR uskutočnilo 195 lietadiel Luftwaffe v noci z 21. na 22. 7. 1941 prvý masový nálet na Moskvu?   Sovietska PVO ho však úspešne odrazila a tak Nemci vážne poškodenia Moskve nespôsobili. Podpísalo sa pod to aj cvičenie moskovskej PVO, ktoré…

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali