Ministerstvo zahraničia hneď v prvý deň po nástupe nového ministra v našom mene vyjadrilo slepú poslušnosť euroatlantickému pánovi

Ministerstvo zahraničia hneď v prvý deň po nástupe nového ministra v našom mene vyjadrilo slepú poslušnosť euroatlantickému pánovi

Bratislava 10. apríla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

 

Ministerstvo zahraničných vecí SR, napriek radu veľmi vážnych pochybností, bez mihnutia oka prijalo kontroverznú správu Organizácie pre zákaz chemických zbraní, podľa ktorej Sýria v roku 2017 útočila chemickými zbraňami

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) prostredníctvom svojho tlačového odboru vydalo hneď v prvý deň po nástupe nového ministra správu, že „Slovenská republika víta zverejnenie prvej správy Vyšetrovacieho a identifikačného tímu (IIT) Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), podľa ktorej sú za vykonanie útokov chemickými zbraňami v Sýrii v marci 2017 zodpovedné ozbrojené sily Sýrskej arabskej republiky.“

Reklama

Ministerstvo tiež odsudzuje akékoľvek použitie chemických zbraní a „vyjadruje svoju plnú podporu a dôveru v profesionálnu a nestrannú prácu OPCW, vrátane činnosti IIT, ktorého návrh na vytvorenie v roku 2018 kosponzorovala. Zároveň odsudzujeme snahy spochybňovať činnosť a zdiskreditovať zistenia OPCW,“ píše sa vo vyhlásení MZVaEZ (Písali o tom TU).

A už je tu to, čoho sme sa obávali. Ministerstvo teda v mene celého Slovenska vyjadrilo absolútnu oddanosť ríši Západu a ňou zjaveným „pravdám“, keď bez akéhokoľvek vlastného skúmania automaticky vyhlasuje, že činnosť OPCW je v poriadku a kto ohľadne toho vznáša pochybnosti, toho odsudzuje. A to aj napriek tomu, že medzinárodná verejnosť v tejto veci vôbec nie je jednotná a sú veľmi silné dôvody pochybovať o tom, či je správa OPCW ovládanej západnými veľmocami objektívna.

Reklama

Podľa správy IIT OPCW mali v dňoch 24., 25. a 30. marca 2017 sýrske vojenské lietadlá zhadzovať letecké bomby naplnené sarínom a chlórom na južnú časť mesta Ltamenah, vrátane budovy nemocnice. Ide o prvý prípad, kedy táto medzinárodná inštitúcia explicitne obvinila Sýriu z útokov chemickými zbraňami.

Objavilo sa však množstvo svedectiev, ktoré tento záver spochybňujú. V decembri 2019 o tejto veci napríklad Wikileaks zverejnili dokumenty, z ktorých vyplýva, že pri „vyšetrovaní“ touto politicky podchytenou organizáciou OPCW má ísť o jednoznačný propagandistický podvod a frašku na spôsob vyšetrovania zostrelenia letu MH17 alebo procesu so srbským prezidentom Slobodanom Miloševičom v Haagu.

Wikileaks zverejnili napríklad e-mailovú komunikáciu člena vyšetrovacej misie OPCW s nadriadeným, v ktorej vyjadruje najvážnejšie obavy z úmyselného a zásadného skresľovania výsledkov vyšetrovania a nehoráznych zásahov vedenia OPCW do prvotnej správy, ktorú vypracoval ako spoluautor.

Pamätáme sa, ako sa to odohralo: na základe tvrdení proamerických teroristov (tzv. rebelov) bol sýrskej armáde pripisovaný chemický útok, pričom vlády USA, Veľkej Británie a Francúzska sa s týmto tvrdením okamžite stotožnili a následne vykonali na ciele sýrskej vlády letecké útoky. Až o dva týždne po tomto leteckom útoku sa do lokality údajného chemického útoku dostal vyšetrovací tím OPCW, ktorý po príchode na miesto konštatoval, že väčšina fyzických dôkazov, vrátane tiel obetí, už dávno nie je k dispozícii.

Na mieste zistili stopy chlóru, avšak ten mohol pochádzať z najrôznejších bežných chemikálií ako sú bielidlá či čistiace prostriedky. Pôvodný text správy zdôrazňoval, že neexistujú dôkazy, že by chlór pochádzal z fliaš, ktoré mali byť údajne zhodené lietadlami sýrskej armády, avšak správa upravená vedením OPCW to práve takto predkladá.

Reklama

Podľa informácií Wikileaks správa tiež enormne zveličila skutočnú koncentráciu nameraných hladín rôznych chlórovaných organických látok, ktoré boli v skutočnosti zistené len v stopových množstvách.

Televízie celého sveta prebrali video, ktoré ukazuje, ako sú údajné obete chemického útoku liečené v nemocnici v meste Douma. Príznaky týchto „obetí“ však boli úplne iné, ako by mali byť, pričom podrobná diskusia o tejto téme bola z upravenej správy OPCW vyhodená. „Vynechanie tejto časti správy (vrátane epidemiológie, ktorá bola celkom odstránená) má vážny negatívny dopad na správu, pretože táto časť je neoddeliteľne spojená s identifikáciou chemického činiteľa… V tomto prípade je dôvera v identitu chlóru alebo akéhokoľvek iného dusivého prostriedku spochybňovaná práve pre nekonzistentnosť s hlásenými a pozorovanými symptómami,“ píše expert OPCW.

Podobne je sporné tvrdenie o tom, že valce, v ktorých malo byť predmetné chemické činidlo, mali byť zhodené zo vzduchu. Podľa uniknutého e-mailu stav týchto valcov, vzhľadom na stav okolia, tomuto tvrdeniu nezodpovedá. Ani táto informácia sa vo finálnej verzii správy neobjavila.

Pochybnosti o objektívnosti práce OPCW vyslovil na plné ústa na zasadnutí Výkonnej rady OPCW stály predstaviteľ Ruskej federácie (RF) pri OPCW, veľvyslanec A. V. Šuľgin. V súvislosti s údajným použitím chemických zbraní v meste Douma v apríli 2018 povedal: „Početné dôkazy, obsiahnuté v uverejnených interných dokumentoch Technického sekretariátu, ako aj korešpondencia medzi jeho zamestnancami, nasvedčujú o skutočnom našvindľovaní výsledkov vyšetrovania.“

Ruský veľvyslanec hovoril o celom rade informácií svedčiacich o podvodoch pri vyhotovovaní správy o tomto údajnom chemickom útoku. Hovoril o tom, ako boli závery predbežnej správy nehanebne prepísané, aby získali presne opačný zmysel, osobami, ktoré nikdy neboli na mieste incidentu. Hovoril tiež o tom, že experti, ktorí pracovali priamo v meste Dúma, boli z vyšetrovania odvolaní, ich názor bol ignorovaný a expertné závery zavrhnuté.

Reklama

Ruský veľvyslanec poukázal na fakt, že hlavné technické závery, napríklad o balistike, robili externí „nezávislí experti“, ktorých mená a štátna príslušnosť sa starostlivo utajujú. Prečo, pýta sa, a navrhuje aj odpoveď: pravdepodobne aby nevyšla najavo skutočnosť, že týchto odborníkov poskytli štáty, ktoré majú zásadný záujem o to, aby bola z chemického útoku obvinená sýrska vláda.

Infomácie o vnútornom fungovaní OPCW považuje ruský veľvyslanec za šokujúce a absolútne neprijateľné. Spomína brífing venovaný informáciám o úniku dôverných údajov z priestorov OPCW, kde bola delegáciám odmietnutá možnosť klásť otázky a vyjadrovať sa k veci: „Skutočnosť, že sme neskôr dostali na naše otázky písomné odpovede, nás vôbec neuspokojuje. V podstate nič nebolo zodpovedané, dostali sme byrokratickú formálnu písomnú odpoveď.“

„Zúčastnené štáty doteraz nemali príležitosť prediskutovať tak dôležitú a citlivú otázku na pôde OPCW. Pripomeniem, že z našej strany sme sa viackrát pokúsili zorganizovať brífing na pôde OPCW za účasti všetkých bývalých a činných členov IFFM podieľajúcich sa na vyšetrovaní v Dume. Tento náš návrh bol odmietnutý. Teraz už asi každý rozumie prečo. Snahy predstaviteľov USA a niektorých iných štátov orientované na zamlčiavanie nepeknej situácie, nás prinútili vyjadriť sa k tomu v New Yorku, kde sa 20. januára uskutočnilo neformálne stretnutie členov Rady bezpečnosti OSN,“ uviedol veľvyslanec Šuľgin.

A otvorene povedal: „V Dúme – to je nesporný fakt – bola odhalená provokácia s použitím chemických zbraní, z ktorej sa pokúšajú obviniť Damask. Ak OPCW o tom bude naďalej mlčať, teroristi to budú brať ako zhovievavosť voči ďalším podobným činom. Práve v týchto dňoch v oslobodenom meste Sarakib našli ruskí a sýrski vojaci muníciu naplnenú chlórom patriacu militantom, ktorú sa títo chystali použiť. Ale niečo sa pokazilo, došlo k úniku chlóru a náboje boli odhodené. To je nevyvrátiteľný dôkaz, že teroristickí bojovníci vlastnia chemické zbrane a chystajú sa ich použiť. A keď sa tak stane, znova začujeme výkriky, že to vraj sýrska armáda používa chemické zbrane?“ Šuľgin tiež konštatoval, že podobný názor na dianie v OPCW majú aj mnohé ďalšie delegácie.

Ruský veľvyslanec okomentoval aj správu OPCW o chemickom útoku v Sýrii: „Dokument v existujúcej podobe nezohľadňuje osvedčené postupy nezávislých správnych a rozpočtových orgánov iných medzinárodných organizácií; spochybňuje zvrchované právo členských štátov nominovať a odvolať svojich zástupcov. Možnosť odvolať akéhokoľvek nežiaduceho odborníka z tejto štruktúry predstavuje precedens pre iné medzinárodné organizácie.“ Šuľgin tiež nezabudol pripomenúť: „K dnešnému dňu zostal už len jeden zmluvný štát, ktorý vlastní chemické zbrane – sú to USA.“

A teraz sa pozrime na reakciu nášho MZVaEZ. Potom ako vyšla správa, hneď na druhý deň po nástupe nového ministra má naše ministerstvo, napriek všetkým týmto informáciám, vo veci úplne jasno. Cez noc zrejme stihli expertné tímy preštudovať všetky dostupné materiály a v ranných hodinách vypracovať jednoznačné stanovisko potvrdzujúce závery politicky podchytenej komisie OPCW…

Treba zdôrazniť, že otázka chemického útoku v Sýrii je z medzinárodnopolitického hľadiska veľmi vážna, pretože v prípade, že by bola vinníkom sýrska armáda, OSN (rozumej Západ) by dostala legitímne právo do konfliktu zasiahnuť, čo by mohlo zmeniť mocenské pomery v Sýrii a tým aj celkovú svetovú geopolitickú rovnováhu.

Po vstupe Ruskej federácie do sýrskeho konfliktu sa začali misky váh nakláňať jednoznačne na stranu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, čo znamená, že on od toho momentu už nemôže použitím chemických zbraní nič získať, zato by mohol všetko stratiť – bol by úplný blázon, keby to urobil. Presne naopak to však majú proamerickí teroristi (tzv. „rebeli“): ak urýchlene neurobia niečo dramatické, čo by motivovalo Západ naplno pod vlastnou vlajkou vstúpiť do sýrskej vojny, tak sú ich dni zrátané. Tu niekde bude s najväčšou pravdepodobnosťou ukrytá pravda o chemických útokoch v Sýrii…

Lenže naše ministerstvo zahraničných vecí nesmie nad ničím takým ani len uvažovať. Hneď na úvod pôsobenia nového ministra v úrade vyslalo jasný signál, že nová zahraničná politika bude mať neomylnú líniu: bez rozmýšľania, slepo na povel okamžite odkývať, čo pán spoza oceánu ani nemusí povedať – ešte skôr ako dá príkaz, my jeho prianie uhádneme z jeho pohľadu.

A to všetko v mene celého Slovenska, v mene každého z nás.

Reklama

Ivan Lehotský

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:43

Zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň nečakane vysoký rast, pod čo sa podpísal najmä dovoz ropy, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň za šesť rokov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).

Zásoby ropy v Spojených štátoch, ktoré majú vplyv na vývoj cien komodity, vzrástli v týždni do 7. júna nečakane o 3,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov).

Včera 19:42

Šéf nemeckej automobilky BMW Oliver Zipse skritizoval rozhodnutie Európskej komisie zaviesť od júla dovozné clá na čínske elektrické vozidlá. Podľa neho tento krok vyvolá odvetné opatrenia a nakoniec povedie k izolácii. Informovala agentúra DPA.

Šéf BMW varoval, že protekcionizmus v obchode môže vyvolať špirálu vzájomných protiopatrení, čo v konečnom dôsledku povedie k izolácii.

Včera 19:41

Popredný predstaviteľ Hamasu Usáma Hamdán v stredu poprel, že palestínske militantné hnutie predložilo nové návrhy k dohode o prímerí v Pásme Gazy, ktorý predstavili Spojené štáty. O údajných nových návrhoch Hamasu v stredu hovoril americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Informovala o tom agentúra Reuters.

Včera 19:36

Viac ako 80 ľudí prišlo o život pri potopení lode na západe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Na sociálnej sieti X to v stredu oznámil tamojší prezident Félix Tshisekedi, informovali agentúry Reuters a AP.

K nehode došlo ešte v pondelok na rieke Kwa, približne 70 kilometrov od mesta Mushie v provincii Mai-Ndombe.

 

Včera 18:35

Zamestnanec bude môcť od budúceho roka preniesť rekreačný poukaz aj na svojho rodiča. Vyplýva to z novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

Včera 18:34

Spojené štáty rozšírili svoj sankčný zoznam o ďalších vyše 300 fyzických a právnických osôb v Rusku aj v iných krajinách, ktoré Moskve pomáhajú pokračovať vo vojne na Ukrajine a vyhýbať sa sankciám. Na svojej webstránke to v stredu oznámilo americké ministerstvo financií.

Na sankčný zoznam USA pribudla okrem iných aj Moskovská burza, ktorá v reakcii uviedla, že prestáva obchodovať s devízami v dolároch a eurách. Sankcie sa zamerali na spoločnosti a jednotlivcov tretích strán vrátane desiatok dodávateľov elektroniky i polovodičov v Rusku, Číne, na Blízkom východe, v Európe, Afrike aj Karibiku.

Včera 18:33

Arménsky premiér Nikola Pašinjan v stredu uviedol, že mierová zmluva s Azerbajdžanom je blízko k dokončeniu, jeho krajina však nebude akceptovať požiadavky Baku, aby zmenila svoju ústavu. Informovala agentúra Reuters.

Arménsko a Azerbajdžan opakovane vyjadrili zámer podpísať mierovú dohodu ukončujúcu konflikt, ktorý vypukol koncom 80. rokov minulého storočia kvôli oblasti Náhorného Karabachu.

Včera 18:14

Palestínske militantné hnutie Hamas vo svojej odpovedi na americký plán prímeria v Pásme Gazy samo navrhlo viacero zmien. Niektoré z nich sú vykonateľné, niektoré nie, vyhlásil v stredu minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v Katare, informuje denník The Guardian.

Upozornil aj na jednu skutočnosť z rokovaní, počas ktorých jedna zo strán opakovane mení a predkladá svoje vlastné požiadavky vrátane zmien v záležitostiach, s ktorými sama predtým súhlasila. To podľa Blinkena vyvoláva otázku, či táto strana”postupuje v súlade s dobrými úmyslami alebo nie”.

Včera 17:16

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po skončení mandátu chce venovať oblasti vzdelávania a mieni pôsobiť v akademickej sfére. Povedala to v stredu po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.

Včera 16:18

Tridsaťsedemročný muž zomrel v pondelok v Juhoafrickej republike (JAR) v dôsledku vírusovej infekcie opičích kiahní a stal sa prvou obeťou tohto ochorenia v krajine. Za posledný mesiac zaznamenali v tomto africkom štáte päť laboratórne potvrdených prípadov, uviedol v stredu juhoafrický minister zdravotníctva Joe Phaahla. Informovali agentúry Reuters a AFP.

Včera 15:38

Len škrtaním peňazí na výdavkovej strane štát nevie ušetriť 1,4 miliardy eur, preto bude hľadať zdroje aj na strane príjmov. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, ktorá Slovensko čaká budúci rok.

Doplnil, že už avizované konsolidačné opatrenia v podobe dane zo sladených nápojov a dane z tabakových výrobkov môžu priniesť do rozpočtu približne 100 miliónov eur. Úsporu bude štát podľa Kamenického hľadať hlavne pri výdavkoch ministerstiev.

Včera 15:35

Americký technologický gigant Apple sa stal prvou značkou, ktorej hodnota prekonala hranicu 1 bilión USD (931,97 miliardy eur). To predstavuje nárast o 15 % oproti minulému roku. Vyplýva to z globálneho rebríčka BrandZ, ktorý spoločnosť Kantar zverejnila v stredu. Informovala agentúra Reuters.

Apple Event Tim Cook
Generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook reční počas podujatia spoločnosti Apple v kalifornskom Cupertine
Včera 15:32

Dolná komora švajčiarskeho parlamentu v stredu hlasovaním zamietla rozhodnutie, ktoré Švajčiarsku nariaďuje, aby robilo viac v boji proti globálnemu otepľovaniu. Tento krok by mohol povzbudiť ostatných, aby sa bránili vplyvu medzinárodných súdov, informuje agentúra Reuters.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu vydal v apríli bezprecedentný rozsudok, v ktorom uviedol, že Bern porušil ľudské práva skupiny starších švajčiarskych žien s názvom KlimaSeniorinnen tým, že sa nezaoberal zmenou klímy.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke 73-ročný Francisco Claramunt sleduje more pri rybolove ako každé ráno na vlnolame v prístave v španielskej Barcelone

Autor: TASR/AP-Emilio Morenatti

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Miroslav Urban

Dušan Hirjak

René Pavlík

Milan Šupa

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali