KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Ministerstvo zahraničia hneď v prvý deň po nástupe nového ministra v našom mene vyjadrilo slepú poslušnosť euroatlantickému pánovi

Bratislava 10. apríla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

 

Ministerstvo zahraničných vecí SR, napriek radu veľmi vážnych pochybností, bez mihnutia oka prijalo kontroverznú správu Organizácie pre zákaz chemických zbraní, podľa ktorej Sýria v roku 2017 útočila chemickými zbraňami

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) prostredníctvom svojho tlačového odboru vydalo hneď v prvý deň po nástupe nového ministra správu, že „Slovenská republika víta zverejnenie prvej správy Vyšetrovacieho a identifikačného tímu (IIT) Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), podľa ktorej sú za vykonanie útokov chemickými zbraňami v Sýrii v marci 2017 zodpovedné ozbrojené sily Sýrskej arabskej republiky.“

Ministerstvo tiež odsudzuje akékoľvek použitie chemických zbraní a „vyjadruje svoju plnú podporu a dôveru v profesionálnu a nestrannú prácu OPCW, vrátane činnosti IIT, ktorého návrh na vytvorenie v roku 2018 kosponzorovala. Zároveň odsudzujeme snahy spochybňovať činnosť a zdiskreditovať zistenia OPCW,“ píše sa vo vyhlásení MZVaEZ (Písali o tom TU).

A už je tu to, čoho sme sa obávali. Ministerstvo teda v mene celého Slovenska vyjadrilo absolútnu oddanosť ríši Západu a ňou zjaveným „pravdám“, keď bez akéhokoľvek vlastného skúmania automaticky vyhlasuje, že činnosť OPCW je v poriadku a kto ohľadne toho vznáša pochybnosti, toho odsudzuje. A to aj napriek tomu, že medzinárodná verejnosť v tejto veci vôbec nie je jednotná a sú veľmi silné dôvody pochybovať o tom, či je správa OPCW ovládanej západnými veľmocami objektívna.

Podľa správy IIT OPCW mali v dňoch 24., 25. a 30. marca 2017 sýrske vojenské lietadlá zhadzovať letecké bomby naplnené sarínom a chlórom na južnú časť mesta Ltamenah, vrátane budovy nemocnice. Ide o prvý prípad, kedy táto medzinárodná inštitúcia explicitne obvinila Sýriu z útokov chemickými zbraňami.

Objavilo sa však množstvo svedectiev, ktoré tento záver spochybňujú. V decembri 2019 o tejto veci napríklad Wikileaks zverejnili dokumenty, z ktorých vyplýva, že pri „vyšetrovaní“ touto politicky podchytenou organizáciou OPCW má ísť o jednoznačný propagandistický podvod a frašku na spôsob vyšetrovania zostrelenia letu MH17 alebo procesu so srbským prezidentom Slobodanom Miloševičom v Haagu.

Wikileaks zverejnili napríklad e-mailovú komunikáciu člena vyšetrovacej misie OPCW s nadriadeným, v ktorej vyjadruje najvážnejšie obavy z úmyselného a zásadného skresľovania výsledkov vyšetrovania a nehoráznych zásahov vedenia OPCW do prvotnej správy, ktorú vypracoval ako spoluautor.

Pamätáme sa, ako sa to odohralo: na základe tvrdení proamerických teroristov (tzv. rebelov) bol sýrskej armáde pripisovaný chemický útok, pričom vlády USA, Veľkej Británie a Francúzska sa s týmto tvrdením okamžite stotožnili a následne vykonali na ciele sýrskej vlády letecké útoky. Až o dva týždne po tomto leteckom útoku sa do lokality údajného chemického útoku dostal vyšetrovací tím OPCW, ktorý po príchode na miesto konštatoval, že väčšina fyzických dôkazov, vrátane tiel obetí, už dávno nie je k dispozícii.

Na mieste zistili stopy chlóru, avšak ten mohol pochádzať z najrôznejších bežných chemikálií ako sú bielidlá či čistiace prostriedky. Pôvodný text správy zdôrazňoval, že neexistujú dôkazy, že by chlór pochádzal z fliaš, ktoré mali byť údajne zhodené lietadlami sýrskej armády, avšak správa upravená vedením OPCW to práve takto predkladá.

Podľa informácií Wikileaks správa tiež enormne zveličila skutočnú koncentráciu nameraných hladín rôznych chlórovaných organických látok, ktoré boli v skutočnosti zistené len v stopových množstvách.

Televízie celého sveta prebrali video, ktoré ukazuje, ako sú údajné obete chemického útoku liečené v nemocnici v meste Douma. Príznaky týchto „obetí“ však boli úplne iné, ako by mali byť, pričom podrobná diskusia o tejto téme bola z upravenej správy OPCW vyhodená. „Vynechanie tejto časti správy (vrátane epidemiológie, ktorá bola celkom odstránená) má vážny negatívny dopad na správu, pretože táto časť je neoddeliteľne spojená s identifikáciou chemického činiteľa… V tomto prípade je dôvera v identitu chlóru alebo akéhokoľvek iného dusivého prostriedku spochybňovaná práve pre nekonzistentnosť s hlásenými a pozorovanými symptómami,“ píše expert OPCW.

Podobne je sporné tvrdenie o tom, že valce, v ktorých malo byť predmetné chemické činidlo, mali byť zhodené zo vzduchu. Podľa uniknutého e-mailu stav týchto valcov, vzhľadom na stav okolia, tomuto tvrdeniu nezodpovedá. Ani táto informácia sa vo finálnej verzii správy neobjavila.

Pochybnosti o objektívnosti práce OPCW vyslovil na plné ústa na zasadnutí Výkonnej rady OPCW stály predstaviteľ Ruskej federácie (RF) pri OPCW, veľvyslanec A. V. Šuľgin. V súvislosti s údajným použitím chemických zbraní v meste Douma v apríli 2018 povedal: „Početné dôkazy, obsiahnuté v uverejnených interných dokumentoch Technického sekretariátu, ako aj korešpondencia medzi jeho zamestnancami, nasvedčujú o skutočnom našvindľovaní výsledkov vyšetrovania.“

Ruský veľvyslanec hovoril o celom rade informácií svedčiacich o podvodoch pri vyhotovovaní správy o tomto údajnom chemickom útoku. Hovoril o tom, ako boli závery predbežnej správy nehanebne prepísané, aby získali presne opačný zmysel, osobami, ktoré nikdy neboli na mieste incidentu. Hovoril tiež o tom, že experti, ktorí pracovali priamo v meste Dúma, boli z vyšetrovania odvolaní, ich názor bol ignorovaný a expertné závery zavrhnuté.

Ruský veľvyslanec poukázal na fakt, že hlavné technické závery, napríklad o balistike, robili externí „nezávislí experti“, ktorých mená a štátna príslušnosť sa starostlivo utajujú. Prečo, pýta sa, a navrhuje aj odpoveď: pravdepodobne aby nevyšla najavo skutočnosť, že týchto odborníkov poskytli štáty, ktoré majú zásadný záujem o to, aby bola z chemického útoku obvinená sýrska vláda.

Infomácie o vnútornom fungovaní OPCW považuje ruský veľvyslanec za šokujúce a absolútne neprijateľné. Spomína brífing venovaný informáciám o úniku dôverných údajov z priestorov OPCW, kde bola delegáciám odmietnutá možnosť klásť otázky a vyjadrovať sa k veci: „Skutočnosť, že sme neskôr dostali na naše otázky písomné odpovede, nás vôbec neuspokojuje. V podstate nič nebolo zodpovedané, dostali sme byrokratickú formálnu písomnú odpoveď.“

„Zúčastnené štáty doteraz nemali príležitosť prediskutovať tak dôležitú a citlivú otázku na pôde OPCW. Pripomeniem, že z našej strany sme sa viackrát pokúsili zorganizovať brífing na pôde OPCW za účasti všetkých bývalých a činných členov IFFM podieľajúcich sa na vyšetrovaní v Dume. Tento náš návrh bol odmietnutý. Teraz už asi každý rozumie prečo. Snahy predstaviteľov USA a niektorých iných štátov orientované na zamlčiavanie nepeknej situácie, nás prinútili vyjadriť sa k tomu v New Yorku, kde sa 20. januára uskutočnilo neformálne stretnutie členov Rady bezpečnosti OSN,“ uviedol veľvyslanec Šuľgin.

A otvorene povedal: „V Dúme – to je nesporný fakt – bola odhalená provokácia s použitím chemických zbraní, z ktorej sa pokúšajú obviniť Damask. Ak OPCW o tom bude naďalej mlčať, teroristi to budú brať ako zhovievavosť voči ďalším podobným činom. Práve v týchto dňoch v oslobodenom meste Sarakib našli ruskí a sýrski vojaci muníciu naplnenú chlórom patriacu militantom, ktorú sa títo chystali použiť. Ale niečo sa pokazilo, došlo k úniku chlóru a náboje boli odhodené. To je nevyvrátiteľný dôkaz, že teroristickí bojovníci vlastnia chemické zbrane a chystajú sa ich použiť. A keď sa tak stane, znova začujeme výkriky, že to vraj sýrska armáda používa chemické zbrane?“ Šuľgin tiež konštatoval, že podobný názor na dianie v OPCW majú aj mnohé ďalšie delegácie.

Ruský veľvyslanec okomentoval aj správu OPCW o chemickom útoku v Sýrii: „Dokument v existujúcej podobe nezohľadňuje osvedčené postupy nezávislých správnych a rozpočtových orgánov iných medzinárodných organizácií; spochybňuje zvrchované právo členských štátov nominovať a odvolať svojich zástupcov. Možnosť odvolať akéhokoľvek nežiaduceho odborníka z tejto štruktúry predstavuje precedens pre iné medzinárodné organizácie.“ Šuľgin tiež nezabudol pripomenúť: „K dnešnému dňu zostal už len jeden zmluvný štát, ktorý vlastní chemické zbrane – sú to USA.“

A teraz sa pozrime na reakciu nášho MZVaEZ. Potom ako vyšla správa, hneď na druhý deň po nástupe nového ministra má naše ministerstvo, napriek všetkým týmto informáciám, vo veci úplne jasno. Cez noc zrejme stihli expertné tímy preštudovať všetky dostupné materiály a v ranných hodinách vypracovať jednoznačné stanovisko potvrdzujúce závery politicky podchytenej komisie OPCW…

Treba zdôrazniť, že otázka chemického útoku v Sýrii je z medzinárodnopolitického hľadiska veľmi vážna, pretože v prípade, že by bola vinníkom sýrska armáda, OSN (rozumej Západ) by dostala legitímne právo do konfliktu zasiahnuť, čo by mohlo zmeniť mocenské pomery v Sýrii a tým aj celkovú svetovú geopolitickú rovnováhu.

Po vstupe Ruskej federácie do sýrskeho konfliktu sa začali misky váh nakláňať jednoznačne na stranu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, čo znamená, že on od toho momentu už nemôže použitím chemických zbraní nič získať, zato by mohol všetko stratiť – bol by úplný blázon, keby to urobil. Presne naopak to však majú proamerickí teroristi (tzv. „rebeli“): ak urýchlene neurobia niečo dramatické, čo by motivovalo Západ naplno pod vlastnou vlajkou vstúpiť do sýrskej vojny, tak sú ich dni zrátané. Tu niekde bude s najväčšou pravdepodobnosťou ukrytá pravda o chemických útokoch v Sýrii…

Lenže naše ministerstvo zahraničných vecí nesmie nad ničím takým ani len uvažovať. Hneď na úvod pôsobenia nového ministra v úrade vyslalo jasný signál, že nová zahraničná politika bude mať neomylnú líniu: bez rozmýšľania, slepo na povel okamžite odkývať, čo pán spoza oceánu ani nemusí povedať – ešte skôr ako dá príkaz, my jeho prianie uhádneme z jeho pohľadu.

A to všetko v mene celého Slovenska, v mene každého z nás.

Ivan Lehotský

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Goga k ropovodom vedúcim cez Baltské more: Môžeme sa stať dvojitou tranzitnou krajinou, treba však mať na zreteli, že na našom trhu vyhráva ten, kto ponúkne viac za menej

Bratislava 4. júna 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Poľsko podpísalo kľúčovú zmluvu na konštrukciu ropovodov cez Baltské more, ktorá bude sponzorovaná EU údajne s cieľom znížiť závislosť Európy od Ruských dodávok plynu. Píše o tom v svojom príspevku poslanec Ľudovít Goga (Sme rodina), ktorý priblížil čo bude táto výstavba znamenať Goga v…

Slovensko-maďarské vzťahy by mali byť podľa rezortu zahraničia o pozeraní sa do budúcnosti, nie minulosti

Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Slovensko-maďarské vzťahy by mali byť o pozeraní sa do budúcnosti, nie minulosti. Uvádza sa to vo vyhlásení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy Slovensko chce podľa rezortu diplomacie budovať s Maďarskom dobré vzťahy…

Pre korupciu v štátnom podniku Lesy SR mala NAKA zadržať 37 osôb

Bratislava 4. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) v stredu 3. júna popoludní zadržala 37 osôb v súvislosti s vyšetrovaním korupcie v štátnom podniku Lesy SR. Informoval o tom v stredu 3. júna odborný lesnícky časopis Les & Letokruhy na svojom profile na sociálnej sieti…

Vedenie Národnej rady SR si pripomenulo 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vedenie Národnej rady (NR) SR si vo štvrtok v Bratislave pripomenulo 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) spolu s podpredsedami Petrom Pellegrinim (Smer-SD), Milanom Laurenčíkom (SaS), Gáborom Grendelom (OĽaNO) a Jurajom Šeligom (Za ľudí) tak urobili položením…

SaS je za zrušenie núdzového stavu, poukazuje na nulový kĺzavý medián

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vládna SaS je za zrušenie núdzového stavu, odvoláva sa na nulovú hodnotu kĺzavého mediánu. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák. "Nulová hodnota kĺzavého mediánu je podľa strany Sloboda a Solidarita impulzom na zrušenie núdzového stavu na Slovensku. Aj z toho dôvodu nemôžu…

Protesty v New Yorku a Washingtone boli pokojné, polícia však zatýkala. Proti demonštrantom v New Orleans nasadili slzný plyn

New York/Washington/San Francisco 4. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Franklin II)   V New Yorku v stredu pokračovali pokojné protesty proti usmrteniu Afroameričana Georgea Floyda pri policajnom zásahu. Skorý zákaz vychádzania, lejak a dobre premyslená policajná taktika zrejme zabránili ničeniu z predchádzajúcich nocí. Vo štvrtok nadránom o tom informovala tlačová agentúra…

Šeliga podáva podnet na GP na prešetrenie postupu Kováčikovej pri znižovaní trestu Moniky Jankovskej

Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva podnet generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi na prešetrenie postupu trestnej námestníčky generálnej prokuratúry Viery Kováčikovej Dôvodom má byť nedávne vyjadrenie Kováčikovej o tom, že bývalej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti Monike J., ktorá je…

Mannheim má dlh 765 milión eur, ale modernizuje Domov azylantov

Mannheim 4. júna 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)   Druhé najväčšie mesto Bádenska-Württemberska patrí k najviac zadĺženým mestám tejto spolkovej krajiny. V Mannheime sú školy, materské školky, kúpaliská, mosty, niektoré ulice a ďalšie zariadenia patriace mestu, ktoré sú vo veľmi zlom, prípadne až v katastrofálnom  stave a nutne by potrebovali opravy a…

Mal Mars prstenec? Ak áno, prečo zmizol?

Washington 4. júna 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Astronómovia našli nové dôkazy, že Mars mal skôr prstencový systém, ktorý sa v budúcnosti môže znovu objaviť. V Slnečnej sústave sa prstenec vyskytuje u všetkých planét, ktoré sú väčšie ako Zem, teda u Jupitera, Saturnu, Uránu a Neptúnu. Práca výskumníkov, ktorá dokazuje existenciu "pulzujúceho"…

V stredu pribudol jeden prípad nákazy koronavírusom

Bratislava 4. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensku v stredu pribudol jeden prípad nákazy koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk. Celkovo tak máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 Laboratóriá v stredu urobili vyše 2 100 testov, celkový počet otestovaných vzoriek je…

Pri útoku nožom na základnej škole v Číne utrpelo zranenia vyše 40 ľudí

Peking 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pri štvrtkovom útoku nožom na základnej škole na juhu Číny utrpelo zranenia viac ako 40 žiakov a zamestnancov, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na štátne médiá. Útok sa odohral na škole v meste Wu-čou v autonómnej oblasti Kuang-si. Podozrivým útočníkom je 50-ročný muž,…

Snažia sa to nasmerovať proti Trumpovi. Exminister obrany Mattis: Trump sa snaží Američanov „rozdeliť“, nie spojiť

Washington 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yong Teck Lim)   James Mattis, bývalý minister obrany v administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa, vydal v stredu mimoriadne vyhlásenie a uviedol v ňom, že za súčasné celonárodné nepokoje je zodpovedná Trumpova vláda. Informovala o tom tlačová agentúra DPA "Donald Trump je prvý prezident v mojom…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ak by som kandidoval na funkciu generálneho prokurátora, lex Lipšic by v parlamente zrušili obratom

Keď som pred parlamentnými voľbami ako sudca Najvyššieho súdu ohlásil, že budem kandidovať na poslanca ako líder strany Vlasť, parlament takmer jednohlasne prijal zákon s názvom lex Harabin. Tento zákon prijatý kvôli jednej osobe ustanovoval, že sudca ktorý bude kandidovať do parlamentu automaticky stratí mandát sudcu. Dôvod mal byť ten, aby…

Macron diagnostikoval NATO stav kómy... Kto bude jeho hrobárom?...

Macron: NATO sa nachádza v stave mozgovej smrti. Pod týmto názvom uverejnila Pravda v novembri minulého roku kritický  článok francúzskeho prezidenta Macrona. Nebudeme zachádzať ďaleko do histórie, pretože vieme ako vzniklo NATO, ako vznikla Varšavská zmluva, ako sa nerovnovážny stav vyvinul po skončení studenej vojny. Po zániku Varšavskej zmluvy, aj NATO…

Prečo nenosiť rúška

Nedáva to zmysel. Lekári nosia rúška na pohotovosti alebo v prvom kontakte, aby chránili seba aj pacientov, pretože tam sa môžu vyskytovať

Covid 19 a ekonómia.

Covid 19 má mimoriadne cenné poučenie pre ekonómiu a ekonómov, ktoré bude v závere článku. Minule v blogu https://blog.hlavnespravy.sk/20799/dialektika-takmer-neznamy-to-jazyk-vo-vedach-o-spolocnosti/

Premiér: zosobnený Budha, Napoleon a Mao, ktorý sa pasuje za mesiáša

Podvedomé kopírovanie vzorov je súčasťou ľudskej psychiky. Aj silné a nezávislé osobnosti dejín mali často morálne autority, vojvodcov či mudrcov človečenstva ako predlohy na vlastné napredovanie. Bohužiaľ, iba nemnohí dokázali predčiť objekty obdivu a zbožňovania. O to častejší je model, kedy prebehla transformácia a adept na osobnosť začal glorifikovať sám seba. Takéto prerody bývajú komické…

Protištátni agenti pripravujú kolaborantskú bezpečnostnú stratégiu. Čo sú piliere našej bezpečnosti?

Vždy sa teším na inšpirátorov mojich úvah. Objavil som zaujímavú skupinu inšpirátorov: jednoduchých ľudí. Nie sú to obyčajní ľudia. Jeden z takých neobyčajných ľudí mi svojho času položil otázku čím by som charakterizoval piliere našej bezpečnosti. O ktorých majú dnes plné ústa práve protištátni agenti a kolaboranti. Údajní bezpečnostní analytici, v skutočnosti šarlatáni. Jednoduchá…

TopDesat

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 4. časť

0

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

666: Zlovestné číslo - 1. časť

0

Diabolské číslo 666 spolu s číslom 13 sa považuje za zlovestnú číslicu. Potom, ako sa toto číslo objavilo v Zjavení Jána, vzniklo množstvo hypotéz o jeho skutočnom význame, všetky však na znepokojujúcom pozadí symbolu zla. Pripravili sme si pre vás opäť dvojdielny článok a opäť o viac než zaujímavej téme. Poďme na prvý diel. „V…

Svoju jedinú úlohu nezvládli a bavia tak celý internet

0

Každý z nás občas bojuje so svojim zamestnaním. Mnohokrát sú požiadavky našich nadriadených nad naše sily a nám tak neostáva nič iné, ako sa potrápiť a ich požiadavkám vyhovieť. Títo ľudia sú však iní. Svoju jedinú úlohu v práci nezvládli a bavia tak celý internet. Dúfame, že ty nepatríš medzi…

Zvyky, ktoré sa po celom svete veľmi líšia 2.

0

Ľudia po celom svete majú svoj vlastný spôsob, ako robiť veci. Nie je preto žiadnym prekvapením, že určité zvyky, ktorým zvyčajne nevenuješ pozornosť, dokonca aj jednoduché veci, ktoré robíš pri návšteve reštaurácie alebo nakupovaní, by sa v skutočnosti mohli považovať za urážlivé alebo čudné v inom kúte sveta. A niektoré veci,…

Naj budovy Slovenska: Najvyššie položené kino je v srdci Veľkej Fatry

0

Medzi korunami stromov Veľkej Fatry sa v nadmorskej výške približne 1 400 m. n. m. sa nachádza kino, ktoré budeš mať možno celé iba pre seba. Takto to dopadne, keď chce majiteľ hotela ponúknuť svojim návštevníkom aj niečo originálne a nevídané. Kino nie je najväčšie, no zmestí sa doňho dokopy 30 ľudí,…

Čo spraví s tvojím telom pravidelné plávanie?

0

Plávanie môže byť tvojou vstupenkou pre zdravé telo a dušu bez ohľadu na tvoj vek. Nielenže ti môže poskytnúť celotelové cvičenie, ale tiež pomáha tým, ktorí sa vysporiadajú s depresiou tým, že uvoľňuje endorfíny, ktoré majú ti dodávajú dobré a pozitívne pocity. Ale to nie je jediná výhoda, ktorú táto aktivita môže priniesť. 1. Plávanie…

Vo svete IT

Omrzel Vás vzhľad rozhrania Vášho Android telefónu? Pozrite si tieto najlepšie aplikácie, ktoré Vám ho prekopú od základov

0

Operačný systém Android od spoločnosti Google má jednu veľkú výhodu oproti konkurencií, dokážete si ho prispôsobiť podľa svojho gusta. Nižšie sme si pre Vás pripravili zoznam najlepších launcherov, pomocou ktorých si môžete kompletne zmeniť vzhľad Vášho Android smartfónu. Čo je to Android launcher? Android Launcher môžeme charakterizovať ako „spúšťač“ Vášho…

Analytici sa domnievajú, že poznajú dôvod znefunkčnenia telefónu po nastavení tejto tapety

0

Pred pár dňami sme Vám priniesli správy o tapete pre mobilné smartfóny s operačným systémom Android, ktorá dokáže znefunkčniť smartfón. Ide pritom o tapetu, na ktorej nájdete rieku, hory a skvelo spracované farby. Jediným spôsobom ako je možné telefón následne „rozbehať“ po nastavení tapety je pomocou továrenských nastavení. Tie používateľ…

RECENZIA: Bluetooth slúchadlá Tronsmart Onyx Ace prekvapia nie len cenou, ale aj kvalitným zvukom

0

Približne 2 týždne dozadu sa nám do redakcie dostali Bluetooth slúchadlá Tronsmart Onyx Ace, ktoré sme podrobili redakčnému testu. Celkovo ide o druhý produkt od spoločnosti Tronsmart, ktorý sme testovali a vzhľadom na pozitívne pocity z prvej recenzie Bluetooth reproduktora, naše očakávania boli vskutku vysoké.  Tronsmart Onyx Ace s kupónom…

Mohol mať Mars v minulosti prstenec? Nové dôkazy naznačujú, že áno

0

Mars – púštna, nehostinná planéta mohla vyzerať v minulosti okúzľujúco. Nový výskum našiel ešte viac dôkazov o tom, že okolo červenej planéty mohli byť v minulosti prstence. Dôkazy ležia pri menšom z marťanských mesiacov, Deimose. Ten obieha v mierne naklonenom uhle relatívne k rovníku planéty. Podľa vedcov by mohol byť…

Vedci transplantovali miniatúrnu ľudskú pečeň do potkana. Podľa slov vedcov aj napriek problémom fungovala

0

Vedcom sa podarilo úspešne transplantovať funkčnú  miniatúrnu pečeň do potkanov. Tú vytvorili pomocou preprogramovaných ľudských kožných buniek. Ide o experiment, ktorý by mohol položiť základy pre budúcu liečbu zlyhania pečene. Je to ochorenie, ktoré si každý rok vyžiada viac ako 40-tisíc životov, a to len v spojených štátoch, píše Science…

Android 10: Takto vyzerá aktualizovaný zoznam podporovaných smartfónov. Je medzi nimi aj Váš?

0

Začiatkom mája sme Vám priniesli aktualizovaný zoznam smartfónov, ktorý obsahoval viac ako stovku zariadení, pre ktoré bola dostupná aktualizácia s najnovším Androidom 10. Medzičasom medzi podporované zariadenia pribudli ďalšie populárne smartfóny, a práve preto Vám prinášame ich aktualizovaný prehľad. Pozrite si zoznam zariadení, pre ktoré je dostupný Android 10 Zoznam…

KAMzaKRÁSOU

Tip na výlet po Slovensku: Čo navštíviť v Bratislavskom kraji?

2

Okrem hradu, centra a Devínu tento kraj ponúka i ďalšie zaujímavosti. Aké to sú? Čo navštíviť v Bratislavskom kraji a kam sa vydať na túru?

Olej z čiernej bazy: Ako vplýva na naše zdravie a ako pomôže pleti?

0

Olej z čiernej bazy je lisovaný zo semien rastliny a môže byť veľkým pomocníkom pre zdravie. Taktiež nájde uplatnenie pri starostlivosti o pleť. Aké má účinky?

Ako zoštíhliť vnútorné stehná? Vďaka týmto cvikom ich vyformuješ!

0

Keď príde na posilňovanie nôh, väčšinou sa nevenujeme jednotlivým častiam nôh, ale nohám ako celok. Ako zoštíhliť vnútorné stehná sa dozviete v tomto článku.

Vyhraj 3x Salvatore Ferragamo FERRAGAMO v hodnote 46 €

1

Fougére, citrusová a drevitá vôňa zložená z neodolateľných tónov. Salvatore Ferragamo FERRAGAMO vás pohltí svojou vôňou. Zapojte sa do súťaže!

Najväčšie mýty o kliešťoch: Skutočne idú len za sladkou krvou?

5

Nie všetko, čo sa o kliešťoch hovorí, je skutočnou pravdou. Dokonca kolujú mýty o kliešťoch, ktorým veríme dodnes. Odkiaľ si ho môžete priniesť domov?

Ako sa prejavuje pretrénovanosť? Povedia to aj vlasy, pleť či nechty!

2

Pohyb je pre telo dôležitý a jeho nedostatok podnecuje rozvoj zdravotných problémov. Čo sa však stane pri nadmernom cvičení? Ako sa prejavuje pretrénovanosť? 

Svetlo sveta

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

0

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Armádny Magazín

Americká oranžová revolúcia pokračuje - Pentagon vyslal do okolia Washingtonu 1 600 vojakov

0

USA, 4.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Okolo 1,6 tisíca vojakov bolo vyslaných do okolia Washingtonu, kde prebiehajú protesty kvôli smrti Afroameričana Georgea Floyda. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálneho zástupcu P

Rusi so zbraňami v rukách ochránili svoju reštauráciu v americkom San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi. Video

0

USA, 4.jún 2020 ( AM ) - Dvanásť priateľov, z ktorých mnohí sú prisťahovalci z Ruska, dva dni, so zbraňami v rukách, ochraňovali svoju ruskú reštauráciu v San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi reštaurácie Pushkin Russia.   [caption id="attachment_17437" align="alignnone" width="604"]

Prehliadky víťazstva v Moskve sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov

0

Rusko, 3.jún 2020 ( AM ) - Prehliadky víťazstva, ktorá sa bude konať 24. júna, sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov. Informoval o tom srbský veľvyslanec v Rusku Miroslav Lazanski.   "Pre Veľvyslanectvo Srbskej rep

Americká armáda začala dostávať pušky a guľomety novej generácie - najväčšie prezbrojovanie za posledných 50.rokov zabezpečil nemecký SIG Sauer

0

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Nová útočná puška amerických ozbrojených síl má kaliber 6,8 milimetrov, používa bimetalické náboje so zvýšenou úsťovou rýchlosťou, z vyšším dostrelom a nižšou hmotnosťou.   Americké ozbrojené sily dostávajú pušky od nemeckej spoločno

Občianska vojna v USA. Policajt bol zastrelený počas nepokojov v Las Vegas, neznámi ostreľovači v uliciach

0

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Jeden z policajtov bol zastrelený výstrelom do hlavy v americkom Las Vegas počas protestov vyvolaných smrťou Afroameričana George Floyda, informoval kanál 8News s odkazom na zdroj v polícii. Uvádza sa, že neznáma osoba ú

Medzinárodné letecké dni SIAF na Sliači sa tento rok neuskutočnia, dôvodom je epidemiologické riziko

0

Slovensko, 3.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Medzinárodné letecké dni SIAF sa tento rok neuskutočnia. Dôvodom pre zrušenie jubilejného 10. ročníka je možné epidemiologické riziko spojené s pandémiou Covid-19. Na tlačovej konferencii to dnes oznámili minister obrany SR Jaroslav Naď a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, ktorá je organizátorom Medzinár

Tvoja Svadba

Bilingválna svadba: Ako ju naplánovať a na čo si dať pozor?

0

Bilingválna svadba v dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným. Ako ju však naplánovať tak, aby si ju obe strany užili a zažili skvelý deň? My vieme.

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Tvoje Zdravie

Najlepšie bylinky na vlasy: Ktoré pomôžu pri ich padaní či zlej kvalite?

0

Byliniek, ktoré podporujú zdravie a krásu vlasov a odstraňujú viacero vlasových problémov je skutočne mnoho a my spomenieme ešte jednu. Je ňou podbeľ liečivý, ktorý pomôže zlepšiť kvalitu vlasov a navrátiť im stratený lesk. Rovnako podporí ich zdravý rast. Má protizápalové účinky. Výluh z listov podbeľa môžete pravidelne vtierať priamo do vlasovej pokožky.…

TOP pleťové oleje na problematickú pleť: Ktoré pomôžu aj pri akné?

0

Že sú pleťové oleje určené len pre suchú pleť? To sa mýlite! Pomôžu i mastnej a aknóznej pleti. Predstavíme vám najlepšie pleťové oleje na problematickú pleť!

Pľúcny ventilátor vám môže zachrániť život: Ako vlastne funguje?

0

V súvislosti s koronavírusom sa častokrát hovorí aj o umelej pľúcnej ventilácii. Pľúcny ventilátor totižto dokáže zachrániť život. Ako však funguje?

TOP 5 dôvodov, prečo jesť bulgur: Oplatí sa ho zaradiť do jedálnička?

0

Viete, prečo jesť bulgur pravidelne? Aké benefity prináša konzumácia tohto pokrmu? Aké telu prospešné látky obsahuje? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ako využiť liečivý kostihoj? Prinášame recept na domácu kostihojovú masť!

0

V článku prinášame recept na domácu kostihojovú masť. Ide o tradičné liečivo ľudovej medicíny, ktoré si môžete pripraviť z nazbieraného kostihoja. Ako na to?

Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

0

Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…