Rezort obrany pripravuje pre vojakov väčšie akvizície výzbroje

Bratislava 7. januára (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

V rozhovore minister obrany potvrdil, že koncom januára predloží koncepciu, ktorá bude hovoriť o rozvoji armády v tejto oblasti

Rok 2013 sa pre ministerstvo obrany niesol aj v znamení diskusie o budúcnosti stíhacieho letectva. To bolo podľa ministra obrany Martina Glváča v uplynulom období kanibalizované. Lepšie na tom nie sú ani niektoré vrtuľníky a dopravné lietadlo Antonov An-26, ktorým postupne končí životnosť. V bilančnom rozhovore pre TASR minister obrany potvrdil, že koncom januára predloží koncepciu, ktorá bude hovoriť o rozvoji armády v tejto oblasti. Ako dodal, rok 2014 bude okrem iného aj rokom väčších akvizícií do vojenskej výzbroje.

Na snímke Martin Glváč

Ministerstvo bude tento rok hospodáriť s menším rozpočtom ako to bolo v roku 2013. Slovensko tak opäť nesplní kritériá investovať dve percentá HDP do modernizácie obrany…

Dve percentá HDP, o ktorých sa stále hovorí, v rámci celosvetovej a určite európskej hospodárskej krízy neplní mnoho krajín. Uvedomujeme si potrebu peňazí pre učiteľov, na zdravotníctvo, sociálny systém, dlhodobé neriešenie niektorých problémov. V tom stave, v akom sa tento rezort nachádzal, sme si ani nezaslúžili viac finančných prostriedkov. Procesy v rámci rezortu treba nastavovať na dlhšie obdobia a hlavne všetky akvizície musia byť čisté. My v takomto duchu postupujeme od samého začiatku a budeme v tom aj pokračovať.

Z rozpočtu ministerstva má ísť tento rok viac do výzbroje. Aké sú plány ministerstva v tomto smere?

V tomto roku pripravujeme väčšie akvizície. Máme svoje záväzky, či je to Battle group, alebo šiesty prápor, ktorý bol niekoľkokrát posúvaný a dlho sme ho nevedeli naplniť. To znamená, že potrebujeme vyzbrojiť pozemné sily a potrebujeme mať k tomuto práporu techniku. Tu samozrejme je náš známy projekt. V marci by mala byť ukončená modernizácia BVP-2. Vozidlo by malo prejsť vojskovými skúškami. Určite pôjdeme z kraja roka do výberového konania na kolesovú techniku pre pozemné sily, aby sme splnili všetky záväzky, a aby sme v reálnom čase mali naplnené počty, ktoré potrebujeme. Samozrejme nebude to všetko naraz.

Už minulý rok sa hovorilo o vytvorení šiesteho práporu. Kedy sa tak stane a kde bude umiestnený?

Samozrejme šiesty prápor by sme chceli vytvoriť práve pre pozemné sily. Chceli by sme ho umiestniť niekde na území, kde je najväčšia nezamestnanosť. Každé osadenie takéhoto útvaru prináša sekundárne zamestnanie pre civilných zamestnancov, či už je to obslužný personál. Prápor zriadime po spomínanom dovyzbrojení, keď už budeme mať naplánovanú a vysúťaženú prvú techniku. Samozrejme logisticky to musíme pripraviť oveľa skôr, to znamená, že sa to bude pripravovať od druhého štvrťroka roku 2014.

Odkiaľ chce armáda zobrať vojakov pre vytvorenie ďalšieho práporu?

Vojaci v tomto smere pripravili zmenu štruktúry, tak aby znížili počet vojakov na generálnom štábe a v niektorých veliteľských a logistických funkciách.

Dlhodobým problémom armády je stíhacie letectvo. Minulý rok ste hovorili o kanibalizovaní stíhačiek. Aké má plány rezort obrany v tomto smere?

Prvé kroky sme už začali robiť. Samozrejme musíme denno-denne riešiť problémy, ktoré boli zavinené aj zlým abonentom. Musíme plniť naše záväzky, ktoré nám vychádzajú z nášho záväzku NATINADS, mať dve stíhačky vždy v pohotovosti 24 hodín denne, 365 dní v roku. A samozrejme k tomu na výcvik potrebujeme ďalšie. Rokovania s ruskou stranou sú intenzívne.

Rezort bude musieť v budúcnosti riešiť otázku zabezpečenia nových lietadiel. Nad akými alternatívami ministerstvo uvažuje?

Pravdepodobne pôjdeme systémom ako išla Česká republika a to prenájmom letových hodín. Samozrejme, bude to medzinárodná súťaž. Rokovania predbežne prebiehajú. Máme veľa informácií z českej strany, aby sme sa vyvarovali problémom, ktoré mali oni a vedeli sme nadviazať na ich skúsenosti. V rámci V4 komunikujeme a vymieňame si skúsenosti napríklad s Poľskou republikou pri Migoch, pretože Poľská republika má vo svojej výzbroji či už Migy alebo F16.

Spomenuli ste, že komunikujete s ČR ohľadne stíhačiek. Minulý rok ste boli na návšteve rezortnej kolegyne vo Švédsku, ktoré vyrába Gripeny. Čiže v budúcnosti nahradia Migy práve tieto lietadlá?

So švédskou kolegyňou sme sa rozprávali aj o Gripenoch, ale samozrejme o všetkom rozhodne súťaž. Dnes si netrúfam povedať, že to budú Gripeny. Musíme však dodržať literu zákona. Je to v dvoch rovinách, ktoré musíme realizovať súbežne. Udržať bojaschopnosť a letuschopnosť súčasných Migov a popritom urobiť akvizíciu a vyriešiť otázku, čo bude ďalej, pretože lietadlo sa nedá kúpiť v regáli v obchode.

O rozvoji armádneho letectva sa malo hovoriť aj v koncepcii, ktorá mala byť predložená už minulý rok. Doteraz sa tak nestalo…

Koncepciu predložíme do konca januára. Po tomto termíne by som chcel, aby odborníci aj zástupcovia opozície, ktorí sa venujú obrane boli zastúpení v komisii, ktorá bude mať všetky informácie o tom, aká je momentálna situácia a čo plánujeme. Budú môcť prezentovať svoje názory.

Okrem stíhačiek je problémom aj dopravné letectvo. V súčasnosti armáda využíva ešte sovietsky Antonov An-26. Máme však vysúťažené talianske Spartany C-27J. Neuvažuje ministerstvo nad ich nákupom?

Áno máme vysúťažené Spartany, no ich nákup záleží od zdrojov. Predpokladám, že v prvej polovici roka 2014 už bude jasné, čo bude ďalej. Samozrejme je to spojené ešte s množstvom vedľajších finančných zdrojov.

Čiže neuvažuje ministerstvo nad zrušením tejto spôsobilosti?

My potrebujeme dopravné letectvo, ale tie zdroje sú obmedzené a priority máme v stíhačkách a vrtuľníkoch. Akonáhle dospejeme k tomu, že budeme mať na nákup lietadiel finančné zdroje, určite by bolo príjemné mať v ozbrojených silách Spartany. Ale našou podmienkou je, aby tie lietadlá neboli len pre Slovensko, ale aby sme ich vedeli zapojiť do nejakého väčšieho celku. Ide o to, aby sme si ich vedeli v rámci zoskupenia navzájom požičiavať, a aby sme si vedeli navzájom cvičiť pilotov. Napríklad Maďarsko má teraz so Švédskom také zoskupenie, kde si prenajímajú letové hodiny. Ale samozrejme na to, aby ste prišli do takéhoto zoskupenia musíte niečo ponúknuť. A tu je cesta. Potom to lietadlo neslúži len ozbrojeným silám, nestojí na základni, ale vie si ho prenajať aj iná krajina.

Neuvažuje sa v tejto súvislosti nad projektom spojenia letky ministerstva vnútra s armádnou letkou?

Často o tom diskutujem s ministrom vnútra Kaliňákom. Má to veľa za a proti, jeden aj druhý variant. Pán minister vnútra má argumentáciu, s ktorou aj v zásade súhlasím. V prípade akýchkoľvek letov, ktoré by mohli byť konfliktné alebo letov do nestabilných krajín je to ďaleko bezpečnejšie a ľahšie sa vybavujú prelety pre štátne lietadlo, ktoré lieta pod výsostnými znakmi SR ako keď je to lietadlo ozbrojených síl. A to je asi to najpodstatnejšie. O tomto sa zhovárame, toto riešime. Je to podľa mňa otázka, ktorú budeme musieť riešiť a v zásade sa aj hľadajú riešenia. Až následne sa dá hovoriť, či to má byť pod MV alebo MO. Ale v zásade treba mať najprv stroje a vybavenie.

Začiatok minulého roka sa niesol prípravou projektu dobrovoľnej vojenskej služby a vojenských záloh. Pilotný projekt mal byť spustený už minulý rok. Nestalo sa tak, prečo?

Je to jeden z projektov, o ktorom som si myslel, že budeme podstatne ďalej. Je tam veľa legislatívnych prekážok. Koncepcia aktívnych záložných síl a dobrovoľnej vojenskej služby bola schválená v decembri na kolégiu ministra. Som rád, že je teraz na stole, že je schválená. Musíme ju však rozpracovať do jednotlivých legislatívnych procesov, ktoré by som chcel potom najprv neoficiálne prekonzultovať s lídrami klasických politických strán a samozrejme potom rozpracovať do konkrétnych opatrení.

Kedy budú tieto legislatívne úpravy hotové?

Domnievam sa, že v druhej polovici budúceho roka. Myslel som si, že to pôjde trochu rýchlejšie.

Na čom je postavená koncepcia?

Je postavená tak, že vycvičíme určitú skupinu ľudí a z tejto skupiny budeme čerpať pri napĺňaní ozbrojených síl. V prvom rade to budú tí, ktorí budú spĺňať vekové, vzdelanostné a iné podmienky. A zvyšných chceme, aby boli v “standby” pozícii a vedeli sme ich využiť pri určitých krízových situáciách. Hlavne v rámci domáceho krízového manažmentu. Získame tým aj prehľad. Dnes, keby ste pozreli zoznamy ľudí, ktoré majú starostovia, zistíte, že koľko ľudí z tých zoznamov nebýva na trvalom bydlisku, neviete aký majú zdravotný stav, na čo ich môžete použiť, neviete aké majú vzdelanie. Na toto má slúžiť dobrovoľná vojenská služba.

Ako chcete motivovať ľudí, aby absolvovali dobrovoľnú vojenskú službu?

S niektorými kolegami ministrami som sa už o tejto téme rozprávali a tých variant je viacej. Sú z oblasti sociálnych vecí, z oblastí, ktoré spadajú pod ministerstvo financií ako daňové úľavy, rôzne bonusy. Samozrejme, musíme sa baviť aj o tom, že keď pôjde niekto na základný výcvik, ako budeme refundovať týchto ľudí napríklad v prípade súkromných podnikateľov. To znamená musíme vyriešiť nielen motiváciu ľudí, ale aj prípadných zamestnávateľov zo súkromného sektora a tam je veľa problémov. Na ministerstve pracuje už rok tím ľudí, ktorý sa borí s množstvom takýchto otázok.

Rokovali ste už o tomto projekte aj s opozíciou?

Ja som už so svojimi kolegami zo štandardných politických strán rokoval. V zásade sme si formálne podali ruku, že toto nie je otázka politiky alebo vytĺkanie nejakého politického kapitálu, že je to téma, ktorá ich zaujíma a sú ochotní sa zhovárať, keď predložíme jasnú koncepciu. Uvedomujem si, že je to projekt, ktorý musí byť prijatý väčším konsenzom, aby pre prípadné ďalšie vlády bol prijateľný a aby v ňom pokračovali.

Aké sú ďalšie plány ministerstva na rok 2014?

Budeme pokračovať v transparentných verejných súťažiach, v rámci ktorých chceme obstarať predovšetkým akvizície, na ktoré v uplynulých rokoch neboli peniaze. Pripravili sme aj novelu zákona o štátnej službe vojakov o ktorej sa teraz diskutuje. Podmienky v tejto novele chceme nastaviť tak, aby príslušníci ozbrojených síl boli motivovaní zostať v služobnom pomere čo najdlhšiu dobu a aby nám neodchádzal skúsený a vysokopostavený personál. V niektorých prípadoch pôjde o stabilizáciu reálne potrebných príplatkov a naopak o redukciu tých zložiek služobného príjmu, ktoré sa za ostatných 20 rokov rozvíjali nekoncepčne. Ako som už povedal, v súčasnosti prebieha ešte diskusia.

Ako vyzerá pôsobenie slovenských vojakov v zahraničných misiách v roku 2014?

Čo sa týka zahraničných operácií a misií, aj tu postupujeme v súlade s programovým vyhlásením vlády, kde sme sa zaviazali k účasti našich vojakov v medzinárodných operáciách pod vedením NATO, EÚ a OSN. Z hľadiska našej účasti aj naďalej zostáva najvýraznejšou operácia ISAF v Afganistane, kde naši vojaci odviedli kus dobrej práce. Treba však povedať, že spolu s ostatnými členskými krajinami NATO sme sa počas summitu v Chicagu zaviazali zapojiť aj do novej misie nebojového charakteru. O konkrétnych počtoch a úlohách, ktoré budú naše jednotky plniť po roku 2014 sa zatiaľ nerozhodlo.

jf

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

12:21

Ukrajinský parlament vymenoval Igora Klimenka za ministra vnútra, ktorý nahradí šéfa úradu Denisa Monastyrského, ktorý zahynul pri havárii vrtuľníka pri Kyjeve, uviedol poslanec Jaroslav Železňak.

11:18

Straty Ozbrojených síl Ukrajiny v januári dosiahli viac ako 6 500 vojakov, uviedol Sergej Šojgu.

11:17

Generál Vasil Maljuk bol vymenovaný za nového šéfa SBU.

11:17

Ruské ozbrojené sily v doneckom a záporožskom smere obsadili Soledar, Kleščejevku, Podgornoje, Krasnopolje, Blagodatne, Lobkovoje a Nikolajevku, uviedol Šojgu.

10:01

Poľské médiá 1. februára informovali, že Biden by sa mohol stretnúť so Zielenským a Dudom v poľskom hlavnom meste Varšava alebo v meste Rzeszow.

09:27

Bratislavské Staré Mesto má nového poslanca. Zložením poslaneckého sľubu na utorňajšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa ním stal niekdajší komunálny poslanec Sven Šovčík.

09:16

V bratislavskom Ružinove vzniklo nové denné centrum pre deti z Ukrajiny. Mestská časť ho otvorila v dlhodobo nevyužitom priestore v dome kultúry na Nivách.

08:25

Na základe nepriaznivého vplyvu počasia platí na cestách druhej a tretej triedy pre oblasť Oravy 1. kalamitný stupeň. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na webe zjazdnost.sk

07:43

Celkový počet obetí zemetrasení na území Turecka a Sýrie je približne 4300, napísal denník Washington Post.

Turecké úrady k dnešnému ránu uviedli, že ich krajina má 2921 obetí tragédie. Sýrske ministerstvo zdravotníctva uvádza, že zomrelo 1 300 ľudí.

Tieto údaje nie sú konečné a zrejme ešte narastú.

07:19

Vo všetkých pohoriach Slovenska aktuálne platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Hlavný lavínový problém je vetrom previaty sneh.

06:40

Na juhu Etiópie sa v pondelok konalo referendum, v ktorom voliči rozhodovali o vytvorení v poradí 12. štátu etiópskej federácie. Informovala o tom agentúra AFP.

06:30

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj  by mohol vystúpiť v Bruseli na summite Európskej únie (9. a 10. februára) a možno aj v europarlamente. Predstavitelia inštitúcií EÚ tieto správu nepotvrdili, ale ani nevyvrátili, informuje spravodajca TASR.

Včera 20:11

Počet obetí zemetrasení v Turecku a susednej Sýrii stúpol na najmenej 2 300. Informovalo o tom Rádio Sloboda s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov a zdravotníkov. Vedúci Národného centra pre zemetrasenia v Sýrii označil zemetrasenie s magnitúdou 7,8 za “najväčšie zemetrasenie zaznamenané v histórii centra”, uviedli noviny.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Fico najvyšším ústavným činiteľom: Sľúbte, že nikdy nepošlete slovenských mladých mužov bojovať na Ukrajinu

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   "Voľby budú až 30. septembra a nejde pravdepodobne len o to, aby nás pozatvárali," povedal včera vo svojom videoodkaze Robert Fico. Natočil ho na vojenskom cintoríne vo Zvolene a adresoval najvyšším ústavným činiteľom – prezidentke Zuzane Čaputovej, predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi…

Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay ) Aktualizované 7. februára 2023 o 9:02 Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Polooblačno až oblačno. Teploty -3 až 2 stupne Celzia Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -7 až -10 a najvyššie denné -1 až 2 stupne C. Na strednom Slovensku…

Dáni protestujú proti plánu zrušiť modlitebný sviatok: Peniaze na vojnu nepomôžu priniesť mier

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Rmx/Foto:Pixabay)   Vláda tvrdí, že zrušením tohto dňa môže ušetriť 654 miliónov dolárov, ktoré použije na financovanie obrany, infomuje RemixNews Desaťtisíce Dánov demonštrovali v nedeľu 5. februára proti plánu vlády zrušiť štátny sviatok s cieľom financovať rozpočet na obranu uprostred vojny na Ukrajine, uviedla agentúra AFP.…

Všetko sa rúca ako domček z karát. Paríž obviňuje Rusko zo série bolestivých neúspechov

0 icon

Paríž/Moskva 7. februára 2023 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Lewis Joly)   Bolestivé poníženie Francúzska v Afrike sa stalo pre Emmanuela Macrona veľkým vnútropolitickým problémom. Rating francúzskeho prezidenta klesá, verejnosť protestuje proti dôchodkovej reforme a nespokojnosť podľa Paríža vyvoláva, samozrejme, Rusko. Presnejšie, jeho "neokoloniálna politika". O čom hovoríme? Francúzsky prezident Emmanuel Macron rýchlo stráca pôdu…

Tretina Slovákov chce odísť zo Slovenska. Aký majú dôvod?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Slovensko sa pravidelne umiestňuje na posledných miestach ekonomických štatistík. Inak tomu nie je ani v rámci hodnotenia priemerných platov v EÚ či v porovnaní parity kúpnej sily (PKS), kde figurujeme na konci rebríčka krajín. Slováci si po prepočte cez paritu kúpnej sily (PKS)…

Chmelára nahnevalo, čo spravili s rozhovorom so svetoznámym ekonómom: Cenzúra v TA3

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Jeffrey Sachs je jedným z najprominentnejších svetových ekonómov. A ani napriek enormnému tlaku sa nebojí povedať, čo si myslí. Televízii TA3 sa podarilo získať jeho čas Sachs je jedným z najznámejších ekonómov. Časopis Time ho niekoľkokrát zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta, denník The…

Čo také tajné povedal Jeffrey Sachs redaktorke Žitnej, že to TA3 škandalózne stiahla?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot youtube)   Redaktorka televízie TA3 Anka Žitná mala včera vo svojej relácii Tak takto?! vzácneho hosťa, profesora Jeffreyho Sachsa. Ich rozhovor však po pár hodinách TA3 stiahla a v archíve nie je dostupný. Čoho sa cenzori tak veľmi zľakli? Redaktorka televízie TA3 Anka Žitná je…

Microsoft prestal predávať Windows 10, ale inde ho nájdete len za 7,25 €

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (PR článok/Foto:screenshot)   Spoločnosť Microsoft oznámila, že 31. januára 2023 zastavila digitálne sťahovanie operačného systému Windows 10, to znamená, že Microsoft už oficiálne nepredáva digitálne licencie na Windows 10 a odporúča používateľom prejsť na operačný systém Windows 11. Systém Windows 11 bol vydaný 5. októbra 2021.…

Čo by znechutilo amerického voliča viac ako výhra Trumpa? Odpoveď je jednoduchá

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Newsweek/Foto: TASR/AP-Patrick Semansky)   Podľa nového prieskumu verejnej mienky by viac Američanov reagovalo negatívne na opätovné zvolenie prezidenta Joea Bidena ako na návrat exprezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu po prezidentských voľbách v roku 2024, informuje o tom týždenník Newsweek Prieskum, ktorý v nedeľu zverejnili denník…

Pochody za mier a neutralitu Slovenska odštartovali v Michalovciach a budú pokračovať v ďalších slovenských mestách

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot)   „Stretli sme sa preto, aby sme verejne vyjadrili svoj nesúhlas s dodávaním zbraní na miesta vojny."  Aj takéto slová odzneli na spontánnom pochode za mier a neutralitu Slovenska, ktorý zorganizovali bežní slovenskí občania prvýkrát v srdci Zemplína. Zúčastnilo sa ho niekoľko stoviek obyvateľov Michaloviec i…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavol Sokol

Ruská armáda drví ukrajinskú armádu. Nenávratné straty ukrajinskej armády už presiahli milión vojakov

0icon

Začnem výpočtom nenávratných strát ukrajinskej armády, ktoré už podľa odhadov predstavujú: - ca. 300 000 mŕtvych ukrajinských vojakov  - ca. 150 000 nezvestných ukrajinských vojakov - ca. 600 000  zranených ukrajinských vojakov   Spolu má teda ukrajinská

Erik Majercak

Prečo sa ultra bohatí hrajú na filantropov, alebo tomu podobné?

0icon

Bill Gates, hoci neprogramátor, nelekár je majiteľom Microsoftu, financuje WHO a samozrejme so ženou majú svoju nadáciu, o ktorej hovoria, že je to príspevková organizácia, založená na daroch a robí neziskovú činnosť. Teraz nejdem písať o tom aký je to zloduch, veď už som sa mu trošku venoval v starších blogoch, ale čo robia ľudia…

Ivan Štubňa

Bude Slovensko susediť s Ruskom? Je to možné…

0icon

  Američania si začínajú uvedomovať, že zástupnú vojnu proti Rusku na Ukrajine prehrali… Švajčiarsky Neue Zürcher Zeitung (NZZ) uverejnil článok, v ktorom píše, že USA ponúkli Rusku a Ukrajine riešenie skončenia vojensk&ea

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

René Pavlík

Referendum ?

0icon

  Dnes som dostal takýto mejl. Zaujal ma a preto ho posúvam širšej verejnosti a to aj preto, lebo v komente môjho predchádzajúceho bogu so cítil výčitku. Možno nasledujúca téma by za diskusiu a referendum stála. 

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke rybár nahadzuje sieť na jazere na okraji kambodžskej metropoly Phnom Pénh

Autor: TASR/AP-Heng Sinith

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Fico najvyšším ústavným činiteľom: Sľúbte, že nikdy nepošlete slovenských mladých mužov bojovať na Ukrajinu

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   "Voľby budú až 30. septembra a nejde pravdepodobne len o to, aby nás pozatvárali," povedal včera vo svojom videoodkaze Robert Fico. Natočil ho na vojenskom cintoríne vo Zvolene a adresoval najvyšším ústavným činiteľom – prezidentke Zuzane Čaputovej, predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi…

Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay ) Aktualizované 7. februára 2023 o 9:02 Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Polooblačno až oblačno. Teploty -3 až 2 stupne Celzia Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -7 až -10 a najvyššie denné -1 až 2 stupne C. Na strednom Slovensku…

Dáni protestujú proti plánu zrušiť modlitebný sviatok: Peniaze na vojnu nepomôžu priniesť mier

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Rmx/Foto:Pixabay)   Vláda tvrdí, že zrušením tohto dňa môže ušetriť 654 miliónov dolárov, ktoré použije na financovanie obrany, infomuje RemixNews Desaťtisíce Dánov demonštrovali v nedeľu 5. februára proti plánu vlády zrušiť štátny sviatok s cieľom financovať rozpočet na obranu uprostred vojny na Ukrajine, uviedla agentúra AFP.…

Všetko sa rúca ako domček z karát. Paríž obviňuje Rusko zo série bolestivých neúspechov

0 icon

Paríž/Moskva 7. februára 2023 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Lewis Joly)   Bolestivé poníženie Francúzska v Afrike sa stalo pre Emmanuela Macrona veľkým vnútropolitickým problémom. Rating francúzskeho prezidenta klesá, verejnosť protestuje proti dôchodkovej reforme a nespokojnosť podľa Paríža vyvoláva, samozrejme, Rusko. Presnejšie, jeho "neokoloniálna politika". O čom hovoríme? Francúzsky prezident Emmanuel Macron rýchlo stráca pôdu…

Tretina Slovákov chce odísť zo Slovenska. Aký majú dôvod?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Slovensko sa pravidelne umiestňuje na posledných miestach ekonomických štatistík. Inak tomu nie je ani v rámci hodnotenia priemerných platov v EÚ či v porovnaní parity kúpnej sily (PKS), kde figurujeme na konci rebríčka krajín. Slováci si po prepočte cez paritu kúpnej sily (PKS)…

Chmelára nahnevalo, čo spravili s rozhovorom so svetoznámym ekonómom: Cenzúra v TA3

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Jeffrey Sachs je jedným z najprominentnejších svetových ekonómov. A ani napriek enormnému tlaku sa nebojí povedať, čo si myslí. Televízii TA3 sa podarilo získať jeho čas Sachs je jedným z najznámejších ekonómov. Časopis Time ho niekoľkokrát zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta, denník The…

Čo také tajné povedal Jeffrey Sachs redaktorke Žitnej, že to TA3 škandalózne stiahla?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot youtube)   Redaktorka televízie TA3 Anka Žitná mala včera vo svojej relácii Tak takto?! vzácneho hosťa, profesora Jeffreyho Sachsa. Ich rozhovor však po pár hodinách TA3 stiahla a v archíve nie je dostupný. Čoho sa cenzori tak veľmi zľakli? Redaktorka televízie TA3 Anka Žitná je…

Microsoft prestal predávať Windows 10, ale inde ho nájdete len za 7,25 €

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (PR článok/Foto:screenshot)   Spoločnosť Microsoft oznámila, že 31. januára 2023 zastavila digitálne sťahovanie operačného systému Windows 10, to znamená, že Microsoft už oficiálne nepredáva digitálne licencie na Windows 10 a odporúča používateľom prejsť na operačný systém Windows 11. Systém Windows 11 bol vydaný 5. októbra 2021.…

Čo by znechutilo amerického voliča viac ako výhra Trumpa? Odpoveď je jednoduchá

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Newsweek/Foto: TASR/AP-Patrick Semansky)   Podľa nového prieskumu verejnej mienky by viac Američanov reagovalo negatívne na opätovné zvolenie prezidenta Joea Bidena ako na návrat exprezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu po prezidentských voľbách v roku 2024, informuje o tom týždenník Newsweek Prieskum, ktorý v nedeľu zverejnili denník…

Pochody za mier a neutralitu Slovenska odštartovali v Michalovciach a budú pokračovať v ďalších slovenských mestách

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot)   „Stretli sme sa preto, aby sme verejne vyjadrili svoj nesúhlas s dodávaním zbraní na miesta vojny."  Aj takéto slová odzneli na spontánnom pochode za mier a neutralitu Slovenska, ktorý zorganizovali bežní slovenskí občania prvýkrát v srdci Zemplína. Zúčastnilo sa ho niekoľko stoviek obyvateľov Michaloviec i…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Sokol

Ruská armáda drví ukrajinskú armádu. Nenávratné straty ukrajinskej armády už presiahli milión vojakov

0icon

Začnem výpočtom nenávratných strát ukrajinskej armády, ktoré už podľa odhadov predstavujú: - ca. 300 000 mŕtvych ukrajinských vojakov  - ca. 150 000 nezvestných ukrajinských vojakov - ca. 600 000  zranených ukrajinských vojakov   Spolu má teda ukrajinská

Erik Majercak

Prečo sa ultra bohatí hrajú na filantropov, alebo tomu podobné?

0icon

Bill Gates, hoci neprogramátor, nelekár je majiteľom Microsoftu, financuje WHO a samozrejme so ženou majú svoju nadáciu, o ktorej hovoria, že je to príspevková organizácia, založená na daroch a robí neziskovú činnosť. Teraz nejdem písať o tom aký je to zloduch, veď už som sa mu trošku venoval v starších blogoch, ale čo robia ľudia…

Ivan Štubňa

Bude Slovensko susediť s Ruskom? Je to možné…

0icon

  Američania si začínajú uvedomovať, že zástupnú vojnu proti Rusku na Ukrajine prehrali… Švajčiarsky Neue Zürcher Zeitung (NZZ) uverejnil článok, v ktorom píše, že USA ponúkli Rusku a Ukrajine riešenie skončenia vojensk&ea

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

René Pavlík

Referendum ?

0icon

  Dnes som dostal takýto mejl. Zaujal ma a preto ho posúvam širšej verejnosti a to aj preto, lebo v komente môjho predchádzajúceho bogu so cítil výčitku. Možno nasledujúca téma by za diskusiu a referendum stála. 

Vášeň v Tebe

Odplienkovanie – beh na dlhú trať ... alebo stačí nájsť tú správnu cestu

0 icon

Na torte si vaše dieťatko s iskierkami v očiach sfúklo dve sviečky. Všetci sa tešia, tlieskajú, aké je šikovné! Len vy si lámete hlavu, prečo práve to vaše dieťa, ktoré napreduje v iných činnostiach, ešte vždy nemá nového kamaráta - nočník. Elenka od susedov už na plienky aj zabudla, zatiaľ čo váš syn…

Ako uvariť vajíčko namäkko? Mnohí robia jednu chybu

0 icon

Vajcia patria medzi najvýživnejšie potraviny na našej planéte. Jedno vajíčko obsahuje vitamín A, B5, B12, B2, fosfor či selén. Obsahuje aj slušné množstvo vitamínu D, E, K, B6, vápniku a zinku. Vajcia tiež obsahujú rôzne stopové živiny, ktoré sú dôležité pre zdravie. V skutočnosti sú vajíčka takmer dokonalým jedlom. Obsahujú…

Kráľovná životného štýlu má vo svojej domácnosti neporiadok. Je však spokojná. Čo sa zmenilo?

0 icon

Chladné dni počas zimy môžu spôsobiť, že sa mnohí rozhodnete urobiť si poriadok vo svojej domácnosti podľa rád a životného štýlu Marie Kondo. Zdá sa však, že vždy organizovaná Marie Kondo má od pôrodu svojho tretieho dieťa, ktoré sa narodilo v roku 2021, troška neorganizovanú domácnosť. Prehodnotila totiž svoje priority. Jej rituály…

Luxusná „Baby Shower“: Dominika Cibulková prezradila pohlavie druhého dieťatka

0 icon

Bývalá slovenská tenistka Dominka Cibulková pripravila pre svoje ešte nenarodené bábätko a svojich priateľov luxusnú oslavu Baby Shower. Prezradila na nej pohlavie dieťatka. S prípravou krásnej párty pomáhal jej kamarát a krstný otec malého Jakubka – Andrej Kusalík. Baby Shower je oslava, na ktorej rodičia svojim známym prezradia pohlavie dieťatka. V Dominikinom prípade…

Sekundy rozhodujú! Pri nehode na diaľnici opustite všetci vozidlo. Pozrite si video, čo sa môže stať, ak v ňom zostanete

0 icon

Niektoré územia Slovenska zasiahol počas víkendu sneh v takom rozsahu, že museli vyhlásiť kalamitný stav. Ak je na diaľnici nehoda, viete ako máte postupovať? Slovenská správa ciest informovala, že v sobotu na diaľnici D1 Poprad – Spišský štvrtok vyhlásili 3. kalamitný stupeň. Diaľnicu uzavreli v oboch smeroch. V úseku Spišský Štvrtok -…

Armádny Magazín

Šéf Čečenska Kadyrov: Po Ukrajine je na mape Poľsko

0 icon

Ukrajina, 7. februára 2023 (AM) – Šéf Čečenska sa vyjadril k množiacim sa rusofóbnym a protiruským útokom predstaviteľov poľských politických elít. Pripomeňme, že len v posledných dňoch predstavitelia poľských úradov urobili niekoľko protiruských vyhlásení, vrátane potreby „vytvoriť železnú oponu do neba, aby sa ohradili pred Ruskom“. A exprezident Poľska Lech

Ukrajinský bezpilotník niesol do Moskvy 120 kg bombu

0 icon

Rusko, 7. februára 2023 (AM) – Na mieste havárie ukrajinského bezpilotného lietadla pri Kaluge sa našla letecká bomba OFAB-100-120 a submunícia v tvare šípu. Ukrajinský Tu-141 „Striž“ niesol do Moskvy 120 kg bombu. Na zásah hlboko do ruského územia bol opäť použitý sovietsky dron  s pripevnenou leteckou bombou. Bezpilotné lietadlo preletelo na…

Prečo Ukrajina vytvára osem nových útočných brigád

0 icon

Slovensko, 7. februára 2023 (AM) – Ministerstvo vnútra Ukrajiny vytvára osem útočných brigád na dobytie „Krymu a Donbasu“. Každá z nich dostala svoje meno a má aj vojenské a geografické špecifiká. Aká úloha bude priradená týmto formáciám v praxi a bude ich Kyjev skutočne schopný použiť na na Donbase a Kryme?  …

Andrej Fursov: Hlavné tajomstvo ruských dejín. Čo stojí za obratom roku 2022

0 icon

Rusko, 8. februára 2023 (AM) – Naša história zo sociokultúrneho hľadiska je pár nedokončených poschodí. Existovala védska Rus, ktorá sa dnes nazýva pohanská. Potom bolo 200 rokov občianskych vojen. To znamená, že pravoslávna Rus bola postavená nad pohanským Ruskom. Navyše, objasnenie vzťahov s nimi predchádzalo Nikonovskej reforme. Napríklad až d

Americké spravodajské agentúry sa rozrástli o novú štruktúru. Monštrum má ďalšie chápadlá

0 icon

Slovensko, 7. februára 2023 (AM) – V USA sa popri už existujúcich 18 vytvára nová, 19. spravodajská služba. Údajne proti Číne. „Zistiť, čo presne Čína chystá, je jednou z hlavných priorít spravodajskej komunity,“ píše pre Politico - Jonathan Panikoff, riaditeľ Scowcroftovej bezpečnostnej iniciatívy na Blízkom východe v Atlantickej rade, bývalý americký sp

TopDesať

Včely: 5 zaujímavostí o našich lietajúcich kamarátoch

0 icon

Včely sú pre náš ekosystém najdôležitejšie a preto by sme sa o nich mali zaujímať oveľa viac. V žiadnom prípade by sme ich nemali brať ako otravný hmyz (na rozdiel od komárov - ble). Pozri sa teda s nami na 5 fascinujúcich zaujímavosti o našich lietajúcich kamarátoch. 5. Existuje 25…

Týmito vecami muži priviedli ženy do šialenstva

0 icon

Muži niekedy dávajú svojím ženám poriadne zabrať! Ich návyky sú niekedy zvláštne a ženy tak privádzajú do šialenstva. Často sa stáva, že z páru je neporiadnejší práve muž. Ženy tak často musia svojim chlapom prízvukovať, že oblečenie by malo byť zavesené, špinavé oblečenie zasa patrí do koša na prádlo a…

Prekvapivé objavy, ktorými si ľudia získali priazeň internetu

0 icon

Ak sa na veci vo svojom okolí pozrieme detailnejšie, môžeme nájsť prekvapivé objavy, ktoré si nezískajú iba našu priazeň, ale aj priazeň mnohých ľudí na internete. V našom uponáhľanom živote je ľahké prehliadať maličkosti a považovať tak krásu a zázraky, ktoré nás obklopujú, za samozrejmosť. Ak sa však zameriame na…

Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

0 icon

Pozná to každý z nás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba…

Sovietsky superhlboký vrt, ktorý sa preslávil zvukmi z "pekla"

0 icon

Kolský superhlboký vrt sa preslávil najmä v spojitosti so záhadnou zvukovou nahrávkou, ktorá údajne zachytila zvuky z pekla. Tento Sovietsky projekt superhlbokého vrtu sa stal námetom pre jednu z najznámejších povestí súčasnosti. Množstvo ľudí veľmi rýchlo uverilo nepravdepodobnému príbehu, že niekoľko kilometrov pod zemských povrchom vedci objavili peklo. Práve v súvislosti s tým…

FOTO DŇA

Na snímke rybár nahadzuje sieť na jazere na okraji kambodžskej metropoly Phnom Pénh

Autor: TASR/AP-Heng Sinith

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali