Rezort obrany pripravuje pre vojakov väčšie akvizície výzbroje

Bratislava 7. januára (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

V rozhovore minister obrany potvrdil, že koncom januára predloží koncepciu, ktorá bude hovoriť o rozvoji armády v tejto oblasti

Rok 2013 sa pre ministerstvo obrany niesol aj v znamení diskusie o budúcnosti stíhacieho letectva. To bolo podľa ministra obrany Martina Glváča v uplynulom období kanibalizované. Lepšie na tom nie sú ani niektoré vrtuľníky a dopravné lietadlo Antonov An-26, ktorým postupne končí životnosť. V bilančnom rozhovore pre TASR minister obrany potvrdil, že koncom januára predloží koncepciu, ktorá bude hovoriť o rozvoji armády v tejto oblasti. Ako dodal, rok 2014 bude okrem iného aj rokom väčších akvizícií do vojenskej výzbroje.

Na snímke Martin Glváč

Ministerstvo bude tento rok hospodáriť s menším rozpočtom ako to bolo v roku 2013. Slovensko tak opäť nesplní kritériá investovať dve percentá HDP do modernizácie obrany…

Dve percentá HDP, o ktorých sa stále hovorí, v rámci celosvetovej a určite európskej hospodárskej krízy neplní mnoho krajín. Uvedomujeme si potrebu peňazí pre učiteľov, na zdravotníctvo, sociálny systém, dlhodobé neriešenie niektorých problémov. V tom stave, v akom sa tento rezort nachádzal, sme si ani nezaslúžili viac finančných prostriedkov. Procesy v rámci rezortu treba nastavovať na dlhšie obdobia a hlavne všetky akvizície musia byť čisté. My v takomto duchu postupujeme od samého začiatku a budeme v tom aj pokračovať.

Z rozpočtu ministerstva má ísť tento rok viac do výzbroje. Aké sú plány ministerstva v tomto smere?

V tomto roku pripravujeme väčšie akvizície. Máme svoje záväzky, či je to Battle group, alebo šiesty prápor, ktorý bol niekoľkokrát posúvaný a dlho sme ho nevedeli naplniť. To znamená, že potrebujeme vyzbrojiť pozemné sily a potrebujeme mať k tomuto práporu techniku. Tu samozrejme je náš známy projekt. V marci by mala byť ukončená modernizácia BVP-2. Vozidlo by malo prejsť vojskovými skúškami. Určite pôjdeme z kraja roka do výberového konania na kolesovú techniku pre pozemné sily, aby sme splnili všetky záväzky, a aby sme v reálnom čase mali naplnené počty, ktoré potrebujeme. Samozrejme nebude to všetko naraz.

Už minulý rok sa hovorilo o vytvorení šiesteho práporu. Kedy sa tak stane a kde bude umiestnený?

Samozrejme šiesty prápor by sme chceli vytvoriť práve pre pozemné sily. Chceli by sme ho umiestniť niekde na území, kde je najväčšia nezamestnanosť. Každé osadenie takéhoto útvaru prináša sekundárne zamestnanie pre civilných zamestnancov, či už je to obslužný personál. Prápor zriadime po spomínanom dovyzbrojení, keď už budeme mať naplánovanú a vysúťaženú prvú techniku. Samozrejme logisticky to musíme pripraviť oveľa skôr, to znamená, že sa to bude pripravovať od druhého štvrťroka roku 2014.

Odkiaľ chce armáda zobrať vojakov pre vytvorenie ďalšieho práporu?

Vojaci v tomto smere pripravili zmenu štruktúry, tak aby znížili počet vojakov na generálnom štábe a v niektorých veliteľských a logistických funkciách.

Dlhodobým problémom armády je stíhacie letectvo. Minulý rok ste hovorili o kanibalizovaní stíhačiek. Aké má plány rezort obrany v tomto smere?

Prvé kroky sme už začali robiť. Samozrejme musíme denno-denne riešiť problémy, ktoré boli zavinené aj zlým abonentom. Musíme plniť naše záväzky, ktoré nám vychádzajú z nášho záväzku NATINADS, mať dve stíhačky vždy v pohotovosti 24 hodín denne, 365 dní v roku. A samozrejme k tomu na výcvik potrebujeme ďalšie. Rokovania s ruskou stranou sú intenzívne.

Rezort bude musieť v budúcnosti riešiť otázku zabezpečenia nových lietadiel. Nad akými alternatívami ministerstvo uvažuje?

Pravdepodobne pôjdeme systémom ako išla Česká republika a to prenájmom letových hodín. Samozrejme, bude to medzinárodná súťaž. Rokovania predbežne prebiehajú. Máme veľa informácií z českej strany, aby sme sa vyvarovali problémom, ktoré mali oni a vedeli sme nadviazať na ich skúsenosti. V rámci V4 komunikujeme a vymieňame si skúsenosti napríklad s Poľskou republikou pri Migoch, pretože Poľská republika má vo svojej výzbroji či už Migy alebo F16.

Spomenuli ste, že komunikujete s ČR ohľadne stíhačiek. Minulý rok ste boli na návšteve rezortnej kolegyne vo Švédsku, ktoré vyrába Gripeny. Čiže v budúcnosti nahradia Migy práve tieto lietadlá?

So švédskou kolegyňou sme sa rozprávali aj o Gripenoch, ale samozrejme o všetkom rozhodne súťaž. Dnes si netrúfam povedať, že to budú Gripeny. Musíme však dodržať literu zákona. Je to v dvoch rovinách, ktoré musíme realizovať súbežne. Udržať bojaschopnosť a letuschopnosť súčasných Migov a popritom urobiť akvizíciu a vyriešiť otázku, čo bude ďalej, pretože lietadlo sa nedá kúpiť v regáli v obchode.

O rozvoji armádneho letectva sa malo hovoriť aj v koncepcii, ktorá mala byť predložená už minulý rok. Doteraz sa tak nestalo…

Koncepciu predložíme do konca januára. Po tomto termíne by som chcel, aby odborníci aj zástupcovia opozície, ktorí sa venujú obrane boli zastúpení v komisii, ktorá bude mať všetky informácie o tom, aká je momentálna situácia a čo plánujeme. Budú môcť prezentovať svoje názory.

Okrem stíhačiek je problémom aj dopravné letectvo. V súčasnosti armáda využíva ešte sovietsky Antonov An-26. Máme však vysúťažené talianske Spartany C-27J. Neuvažuje ministerstvo nad ich nákupom?

Áno máme vysúťažené Spartany, no ich nákup záleží od zdrojov. Predpokladám, že v prvej polovici roka 2014 už bude jasné, čo bude ďalej. Samozrejme je to spojené ešte s množstvom vedľajších finančných zdrojov.

Čiže neuvažuje ministerstvo nad zrušením tejto spôsobilosti?

My potrebujeme dopravné letectvo, ale tie zdroje sú obmedzené a priority máme v stíhačkách a vrtuľníkoch. Akonáhle dospejeme k tomu, že budeme mať na nákup lietadiel finančné zdroje, určite by bolo príjemné mať v ozbrojených silách Spartany. Ale našou podmienkou je, aby tie lietadlá neboli len pre Slovensko, ale aby sme ich vedeli zapojiť do nejakého väčšieho celku. Ide o to, aby sme si ich vedeli v rámci zoskupenia navzájom požičiavať, a aby sme si vedeli navzájom cvičiť pilotov. Napríklad Maďarsko má teraz so Švédskom také zoskupenie, kde si prenajímajú letové hodiny. Ale samozrejme na to, aby ste prišli do takéhoto zoskupenia musíte niečo ponúknuť. A tu je cesta. Potom to lietadlo neslúži len ozbrojeným silám, nestojí na základni, ale vie si ho prenajať aj iná krajina.

Neuvažuje sa v tejto súvislosti nad projektom spojenia letky ministerstva vnútra s armádnou letkou?

Často o tom diskutujem s ministrom vnútra Kaliňákom. Má to veľa za a proti, jeden aj druhý variant. Pán minister vnútra má argumentáciu, s ktorou aj v zásade súhlasím. V prípade akýchkoľvek letov, ktoré by mohli byť konfliktné alebo letov do nestabilných krajín je to ďaleko bezpečnejšie a ľahšie sa vybavujú prelety pre štátne lietadlo, ktoré lieta pod výsostnými znakmi SR ako keď je to lietadlo ozbrojených síl. A to je asi to najpodstatnejšie. O tomto sa zhovárame, toto riešime. Je to podľa mňa otázka, ktorú budeme musieť riešiť a v zásade sa aj hľadajú riešenia. Až následne sa dá hovoriť, či to má byť pod MV alebo MO. Ale v zásade treba mať najprv stroje a vybavenie.

Začiatok minulého roka sa niesol prípravou projektu dobrovoľnej vojenskej služby a vojenských záloh. Pilotný projekt mal byť spustený už minulý rok. Nestalo sa tak, prečo?

Je to jeden z projektov, o ktorom som si myslel, že budeme podstatne ďalej. Je tam veľa legislatívnych prekážok. Koncepcia aktívnych záložných síl a dobrovoľnej vojenskej služby bola schválená v decembri na kolégiu ministra. Som rád, že je teraz na stole, že je schválená. Musíme ju však rozpracovať do jednotlivých legislatívnych procesov, ktoré by som chcel potom najprv neoficiálne prekonzultovať s lídrami klasických politických strán a samozrejme potom rozpracovať do konkrétnych opatrení.

Kedy budú tieto legislatívne úpravy hotové?

Domnievam sa, že v druhej polovici budúceho roka. Myslel som si, že to pôjde trochu rýchlejšie.

Na čom je postavená koncepcia?

Je postavená tak, že vycvičíme určitú skupinu ľudí a z tejto skupiny budeme čerpať pri napĺňaní ozbrojených síl. V prvom rade to budú tí, ktorí budú spĺňať vekové, vzdelanostné a iné podmienky. A zvyšných chceme, aby boli v „standby“ pozícii a vedeli sme ich využiť pri určitých krízových situáciách. Hlavne v rámci domáceho krízového manažmentu. Získame tým aj prehľad. Dnes, keby ste pozreli zoznamy ľudí, ktoré majú starostovia, zistíte, že koľko ľudí z tých zoznamov nebýva na trvalom bydlisku, neviete aký majú zdravotný stav, na čo ich môžete použiť, neviete aké majú vzdelanie. Na toto má slúžiť dobrovoľná vojenská služba.

Ako chcete motivovať ľudí, aby absolvovali dobrovoľnú vojenskú službu?

S niektorými kolegami ministrami som sa už o tejto téme rozprávali a tých variant je viacej. Sú z oblasti sociálnych vecí, z oblastí, ktoré spadajú pod ministerstvo financií ako daňové úľavy, rôzne bonusy. Samozrejme, musíme sa baviť aj o tom, že keď pôjde niekto na základný výcvik, ako budeme refundovať týchto ľudí napríklad v prípade súkromných podnikateľov. To znamená musíme vyriešiť nielen motiváciu ľudí, ale aj prípadných zamestnávateľov zo súkromného sektora a tam je veľa problémov. Na ministerstve pracuje už rok tím ľudí, ktorý sa borí s množstvom takýchto otázok.

Rokovali ste už o tomto projekte aj s opozíciou?

Ja som už so svojimi kolegami zo štandardných politických strán rokoval. V zásade sme si formálne podali ruku, že toto nie je otázka politiky alebo vytĺkanie nejakého politického kapitálu, že je to téma, ktorá ich zaujíma a sú ochotní sa zhovárať, keď predložíme jasnú koncepciu. Uvedomujem si, že je to projekt, ktorý musí byť prijatý väčším konsenzom, aby pre prípadné ďalšie vlády bol prijateľný a aby v ňom pokračovali.

Aké sú ďalšie plány ministerstva na rok 2014?

Budeme pokračovať v transparentných verejných súťažiach, v rámci ktorých chceme obstarať predovšetkým akvizície, na ktoré v uplynulých rokoch neboli peniaze. Pripravili sme aj novelu zákona o štátnej službe vojakov o ktorej sa teraz diskutuje. Podmienky v tejto novele chceme nastaviť tak, aby príslušníci ozbrojených síl boli motivovaní zostať v služobnom pomere čo najdlhšiu dobu a aby nám neodchádzal skúsený a vysokopostavený personál. V niektorých prípadoch pôjde o stabilizáciu reálne potrebných príplatkov a naopak o redukciu tých zložiek služobného príjmu, ktoré sa za ostatných 20 rokov rozvíjali nekoncepčne. Ako som už povedal, v súčasnosti prebieha ešte diskusia.

Ako vyzerá pôsobenie slovenských vojakov v zahraničných misiách v roku 2014?

Čo sa týka zahraničných operácií a misií, aj tu postupujeme v súlade s programovým vyhlásením vlády, kde sme sa zaviazali k účasti našich vojakov v medzinárodných operáciách pod vedením NATO, EÚ a OSN. Z hľadiska našej účasti aj naďalej zostáva najvýraznejšou operácia ISAF v Afganistane, kde naši vojaci odviedli kus dobrej práce. Treba však povedať, že spolu s ostatnými členskými krajinami NATO sme sa počas summitu v Chicagu zaviazali zapojiť aj do novej misie nebojového charakteru. O konkrétnych počtoch a úlohách, ktoré budú naše jednotky plniť po roku 2014 sa zatiaľ nerozhodlo.

jf

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

SK 8: Kraje zásadne nesúhlasia so vznikom krajských školských úradov

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Združenie samosprávnych krajov SK 8 nesúhlasí so vznikom krajských školských úradov. Šéfovia krajov považujú tento krok za centralizáciu, ktorú dôrazne odmietajú. Naopak, žiadajú kroky smerujúce k decentralizácii. SK 8 takto reaguje na návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,…

Zatkli policajtku, ktorá smrteľne postrelila Afroameričana Wrighta

0 icon

Minneapolis 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Carlos Gonzalez/Star Tribune)   Úrady v americkom štáte Minnesota zatkli v stredu policajtku, ktorá na predmestí mesta Minneapolis v nedeľu večer smrteľne postrelila Afroameričana Daunteho Wrighta Tamojšia prokuratúra zároveň médiám oznámila, že policajtku Kim Potterovú následne obžalujú zo zabitia druhého stupňa. Informovala o tom agentúra AFP…

Arménsky premiér Pašinjan oznámil, že odstúpi koncom apríla

0 icon

Jerevan 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-PAN Photo-Tigran Mehrabyan)   Arménsky premiér Nikol Pašinjan v stredu oznámil, že v posledných desiatich dňoch apríla odstúpi z funkcie s cieľom rozpustiť parlament a vyhlásiť predčasné voľby. Informovala o tom agentúra TASS "Demisiu podám v priebehu posledných desiatich dní apríla na základe dohody medzi parlamentnými…

To sa naozaj „oplatí“: Pandemická komisia súhlasí s tým, aby sa zaočkovaní ľudia už nemuseli testovať

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Lewis Joly)   Pandemická komisia vyjadrila na dnešnom rokovaní súhlasné stanovisko s tým, aby sa zaočkovaní ľudia už nemuseli testovať Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, testovanie na ochorenie COVID-19 by sa nemalo vzťahovať na osoby, ktoré sú minimálne 14 dní po očkovaní druhou…

Chameneí: Zbytočné predlžovanie rokovaní o jadrovej dohode uškodí Iránu

0 icon

Teherán 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Office of the Iranian Supreme Leader)   Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu upozornil na to, že rokovania svetových veľmocí so zástupcami Iránu o oživení tzv. jadrovej dohody nemôžu trvať zbytočne dlho, pretože by tým uškodili Iránu. Informovala o tom agentúra AFP "Musíme byť…

Británia a EÚ budú vo štvrtok rokovať o Severnom Írsku

0 icon

Brusel 14. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco, Matt Dunham)   Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a britský vyjednávač pre brexit David Frost budú vo štvrtok v Bruseli rokovať o pravidlách na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom, oznámila v stredu EÚ. Informovala o tom agentúra AP Európska komisia (EK) začala v…

Prehodnotenie COVID automatu a testovania si vyžaduje ešte odbornú diskusiu

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prehodnotenie COVID automatu a testovacej stratégie si vyžaduje ešte odbornú diskusiu. Také je stanovisko po stredajšom zasadnutí pandemickej komisie pod vedením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), ktorá rokovala o aktuálnej situácii v súvislosti s novým koronavírusom. Zároveň súhlasila s niekoľkými zmenami. TASR…

Európska lieková agentúra na budúci týždeň vydá odporúčanie k vakcíne Johnson & Johnson

0 icon

Londýn 14. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-David Zalubowski)   Európska lieková agentúra (EMA) posudzuje prípady zriedkavých krvných zrazenín zaznamenané v Spojených štátoch po podaní vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson. Zároveň uviedla, že čoskoro vydá odporúčanie pre európske krajiny „Urýchľujeme toto hodnotenie a v tejto chvíli očakávame vydanie odporúčania na…

Stali sme sa svedkami „zločinu proti ľudskosti a vojnového zločinu smerujúcemu voči vlastnému obyvateľstvu“?! Slovenskí advokáti, vedci či lekári podali na súd v Haagu podnet v súvislosti s testovaním, ktoré možno takto bude kvalifikované

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Desiatky slovenských advokátov, vedcov, lekárov, zástupcov iných profesií a občianskych aktivistov, podali v pondelok (12.4.) podnet na Medzinárodný trestný súd v Haagu za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov súvisiacich s celoplošným testovaním. Informovala o tom advokátka a bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred Európskym súdom…

Školskí odborári vítajú zmenu v zjednotení financovania regionálneho školstva

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku víta zmenu v zjednotení financovania a riadenia regionálneho školstva, ktorú v stredu schválila vláda. Tá na svojom rokovaní schválila návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Predseda školských odborárov…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Kohút

Globálny parazit je pohoršený nad správaním Ruska

0icon

Globálneho parazita s hlavnou centrálou v Londýne veľmi tlačí topánka. To ho donútilo kolosálnym volebným podvodom ukradnúť prezidentské voľby v USA a dosadiť k moci svojich kumpánov, ktorých Trump nazval washingtonským močiarom, ktorý treba vysušiť. Vďaka svojmu primitivizmu globálny parazit vedie USA k rozpadu a krachu. Situácia sa neustále zhoršuje, hlavne v „demokratických“ štátoch, kým štáty…

Slavěna Vorobelová

Boj o Sputnik V pokračuje

0icon

Vojská sa preskupili a hlavné boje sa presunuli z premiérskeho frontu na front ministerský. Aj keď všetci, ktorí sme ešte ako tak pri zmysloch dobre vieme, že „novo“ rekonštruovaná vláda je stále len ten istý nezmieriteľný a nekompatibilný „krikľavo-čiernobiely“ mačkopes. Chvíľkové prímerie, ktoré nastalo po priamom strete, nijako štátu a…

René Pavlík

Spravodlivosť

0icon

Spravodlivosť. Nie. Nemám právnické vzdelanie. Ale aj keby som ho získal napríklad na fakulte s anglickým vyučovacím jazykom bez znalosti Angličtiny, bol by som asi rovnako vzdelaný ako teraz. Preto si dovolím zabŕdnuť do oblasti spravodlivosti. Každý, okrem poväčšine mladých, veriacich v americký sen vie, že zarobiť miliardu poctivou prácou…

Helena Stankova

Otvorený list

0icon

Smrť občanov sa vás už nedotýka? Pýtam sa vás zodpovedných: Riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií, členovia krízových štábov, Ministri a Členovia vlády SR, Prezident SR. Občania SR zomierajú na : neodbornosť, nedbanlivosť, diletantstvo, hlúposť, zbabelosť a korupciu vás všetkých. Vo februári 2021 boli Covidom19 nakazení pacienti psychiatrického oddelenia Univerzitnej Nemocnice v…

Ján Droppa

Špinavá hra masmédií

0icon

V každých parlamentných voľbách, od vzniku Slovenskej republiky, zohrali kľúčovú úlohu médiá. A to sú hlavne najväčšie tv masmédia, tzv. mainstream, teda Markíza, Joj, TA3, RTVS. To, že masmédiá dokážu jednostranným výberom (či embargom) a skresľovaním informácií, anketami ovplyvniť voľby je nepopierateľné. Dá sa hovoriť o cca 5-10% voličských hlasoch.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

0 icon

Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

Čo o tebe môže prezradiť tvoja kúpeľňa?

0 icon

Možno tomu neveríš, ale to, ako si zariadiš veci vo svojej kúpeľni, môže o tebe prezradiť veľa faktov. Veci, ako napríklad to, ako vkladáš toaletný papier do držiaka, môžu naznačovať niečo o tvojej osobnosti. Predtým, ako túto predstavu odmietneš, prečítaj si nižšie, čo na to hovoria odborníci. Kúpeľňa ukáže viac, ako si…

Bol človek skutočne na Mesiaci? (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Bol človek skutočne na Mesiaci? Ako už z názvu vyplýva, snažíme sa zhrnúť základné fakty o lete na mesiac. V rámci druhej časti článku sa spoločne pozrieme na niekoľko nejasností, ktoré oplývajú misiu Apollo XI., ale aj na iné fámy, ktoré neustále „bežia“ v éteri. Po tom, ako sa…

20 úžasných čiernobielych fotografií, na ktoré jednoducho nebudeš môcť prestať pozerať

0 icon

Čiernobiele fotografie sú obzvlášť fascinujúce. Z nejakého dôvodu sa mnohokrát zdajú byť oveľa hlbšie a výraznejšie ako tie farebné. Možno je to preto, že sa nás nesnažia rozptýliť farbami, ale radšej sa zameriavajú na vystihnutie samotnej podstaty. 20 úžasných čiernobielych fotografií, ktoré dokazujú, aké expresívne čiernobiele fotografie môžu byť. Skús…

Prečo niektoré deti majú vlasy a iné nie?

0 icon

Existuje povera, ktorá hovorí, že žena, ktorá počas tehotenstva zažíva pálenie záhy, bude mať dieťa s množstvom vlasov. V roku 2006 to vedci naozaj preskúmali a zistili, že z 28 žien, ktoré zažívali pálenie záhy, malo 23 deti s dlhými vlasmi. Verili, že hormóny uvoľňované počas tehotenstva môžu tiež riadiť to, ako rastú deťom…

Vo svete IT

Kontroverzný teoretik tvrdí, že prišiel na teóriu všetkého: Jeho prístup pobúril celú vedeckú komunitu

0 icon

Teória všetkého je zatiaľ neexistujúcou teóriou, ktorá by dokázala spojiť princípy Všeobecnej relativity a Kvantovej mechaniky, píše portál Vice. Všeobecná teória relativity dokonale popisuje správanie masívnych telies – planét, hviezd, asteroidov. Ak chcú ale vedci skúmať správanie častíc, musia použiť teóriu kvantovej mechaniky. Inými slovami by sme mohli povedať, že teória…

Mimozemské artefakty na povrchu Mesiaca? Je to možné, podľa projektu SETA

0 icon

Drakeova rovnica je známa rovnica, podľa ktorej môžu vedci odhadnúť pravdepodobnosť, že sa nám podarí nájsť inteligentný život v našej galaxii, píše portál Space.com Rovnicu vytvoril rádiový astronóm Frank Drake  roku 1961. Pozostáva z niekoľkých premenných, medzi ktoré sa ráta pomer vzniku hviezd, priaznivých pre vývoj inteligentného života a pomeru…

Mi Band valcuje konkurencie. Xiaomi sa podelilo o ďalší MEGA úspech! Dal sa podľa vás očakávať?

0 icon

Inteligentné fitness náramky sú čoraz populárnejšími pričom, rok čo rok môžeme v súvislosti s nimi počúvať o nových technológiách. Priekopníkom v tejto oblasti je spoločnosť Xiaomi, ktorá každoročne posúva hranice cenovo dostupnej nositeľnej elektroniky bližšie k bežnému človeku. Za pripomenutie stojí povedať, že nedávno Xiaomi predstavilo Mi Band 6 náramok,…

RECENZIA: Lenovo ThinkPad X1 Nano – kompaktná pracovná stanica s neuveriteľnou výdržou batérie

0 icon

Spoločnosť Lenovo len prednedávnom uviedla na trh úplne nový ultra-výkonný notebook s označením Lenovo ThinkPad X1 Nano 1. generácie. Nový modelový rad obohacuje sériu ThinkPad X1 o ešte kompaktnejšie notebooky s najväčšou možnou porciou výkonu a neuveriteľnou výdržou batérie. Novinka ThinkPad X1 Nano 1. gen sa ako jedna z prvých…

Adaptácia na Android 11 je náročnou, tvrdí spoločnosť Xiaomi. Prečo tomu tak je?

0 icon

Každoročný príchod novej verzie mobilného operačného systému Android robí každoročne problémy väčšine výrobcov smartfónov s týmto operačným systémom. Nutnosť adaptovať sa na novú verziu nie je jednoduché a častokrát s tým má problémy aj priamo výrobca Androidu, spoločnosť Google. Omnoho zložitejšiu prácu však majú vývojári OEM výrobcov, ktorí vo väčšine…

Armádny Magazín

Pentagon vysvetlil nárast počtu amerických vojakov v Nemecku. NATO presúva jednotky k hraniciam Ruska

0 icon

USA, 14. apríl 2021 (AM) - Minister obrany USA Lloyd Austin oznámil, že vyslanie ďalších 500 amerických vojakov do Nemecka je signálom pre spojencov NATO, že Washington „si váži vzťahy s partnermi“.   „Čo sa týka otázky rozmiestnenia vojakov v Nemecku, ktoré som avizoval, a či je to signál

Čínsky drak a vojna na Donbase — pohľad Číny na budúcnosť Ukrajiny

0 icon

Čína, 14. apríl 2021 (AM) - Raz som sa v Telegrame nevdojak zmienil o zatiaľ nepreskúmanej úlohe Číny v konflikte na Donbase. Je zrejmé, že Nebeská ríša hrá úlohu pozorovateľa celého tohto procesu. Samozrejme, hlúpi ľudia sa môžu pozrieť na mapu a povedať, že Čína je od Ukrajiny veľmi ďaleko, čo jej…

Čo slovenská diplomacia nechápe?

0 icon

Slovensko, 14.apríl 2021 (AM) –To, čo tak jednoducho vysvetľuje komentátor časopisu National Interest Mark Episkopos. Že ani pre Rusko a ani pre Ukrajinu nie je výhodné zaútočiť v Donbase ako prvý!   Komentátor NI vidí „vojnovú“ situáciu na Donbase

Lavrov varoval ostatné krajiny pred podporovaním militaristických nálad Kyjeva

0 icon

Rusko, 14. apríl 2021 (AM) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyhlásil, že Ruská federácia dôrazne odporúča zodpovedným krajinám vrátane Turecka, aby analyzovali militantné vyhlásenia Kyjeva a neumožnili prikrmovanie militaristických nálad.   „Hneď na začiatku poviem, že všetkým zodpovedným štátom, s ktorými komunikujeme

Napätie v Čiernom mori. Turecko stojí pred katastrofálnou voľbou

0 icon

Turecko, 14. apríl 2021 (AM) - Zvyšovanie napätia na Donbase a ruská vojenská intervencia na ukončenie ukrajinskej agresie sú v záujme Spojených štátov, ktoré majú záujem o kontrolu v Čiernom mori. Luhanská a Donecká ľudová republika čelia narastajúcej ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol prezident Ukrajiny Zelenskij taký

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali