Lopinot: Francúzsko a Slovensko sú súčasťou „tvrdého jadra“ Európskej únie

Bratislava 14. júla 2015 (TASR/HSP/Foto:TASR- Lukáš Grinaj)

 

Francúzsko-slovenské vzťahy sú tradične dobré a výrazne sa za ostatné dva roky zintenzívnili, čoho prejavom sú mnohé návštevy politikov aj na najvyššej úrovni, vyhlásil veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot

Slovensko sa už plne a veľmi aktívne angažovalo do príprav svojho predsedníctva Rady Európskej únie (EÚ). Francúzsko a Slovensko sú súčasťou „tvrdého jadra“ Európskej únie. V rozhovore pre TASR to povedal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot pri príležitosti francúzskeho štátneho sviatku. Francúzsko slávi 14. júla Deň dobytia Bastily.

Na snímke veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot
Na snímke veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot

Excelencia, na Slovensko ste pricestovali v októbri 2013 krátko pred návštevou Bratislavy prezidenta Francúzskej republiky Francoisa Hollanda. Prezident Hollande v hlavnom meste Slovenska konštatoval, že Francúzsko stálo vždy po boku Slovenska v spoločných dejinách. Pán veľvyslanec, podľa vás, už s odstupom času, na akej úrovni sú francúzsko-slovenské dvojstranné vzťahy? Ako by ste ich charakterizovali?

„Francúzsko-slovenské vzťahy sú tradične dobré a výrazne sa za ostatné dva roky zintenzívnili, čoho prejavom sú mnohé návštevy politikov aj na najvyššej úrovni. Prezident Francois Hollande od môjho nástupu do funkcie veľvyslanca prišiel na Slovensko dvakrát – v októbri 2013 a 19. júna tohto roku. Prirodzene, naše dvojstranné vzťahy výrazne získavajú z politických kontaktov: počas návštevy prezidenta Hollanda v roku 2013 sme obnovili strategické partnerstvo medzi našimi krajinami podpísaním ambiciózneho akčného plánu na roky 2013-2018. Okrem toho, naša blízkosť je o to väčšia, že naše dve krajiny majú v mnohých otázkach blízke názory v európskej problematike a že sú obe súčasťou ‚tvrdého jadra‘ Európskej únie“.

Od nastúpenia do funkcie veľvyslanca na Slovensku ste, pán Lopinot, veľa cestovali po našej krajine, stretávali ste sa so študentmi, odborníkmi, politikmi, vysokými štátnymi úradníkmi, obchodníkmi. Aké sú vaše dojmy zo Slovenka a Slovákov? 

„Oceňujem kvalitu prijatia, ktorej sa mi dostalo vo všetkých kruhoch, ako aj veľmi sympatickú a štedrú tradíciu ponúknuť dary. Ak mám hovoriť o mladých ľuďoch, s ktorými sa usilujem stretávať často, urobili na mňa dojem svojou názorovou otvorenosťou a kompetentnosťou, najmä frankofónni mladí ľudia. Navyše, a to musím povedať, je pomerne ľahké nadväzovať tu kontakty vo všetkých oblastiach činnosti – či už v politickej, v rámci našej vedeckej, kultúrnej, vzdelávacej spolupráce, či v obchodných kruhoch.“

Prezident Hollande počas svojej návštevy v roku 2013 povzbudil francúzske podniky, aby naďalej pracovali na Slovensku a vyzval na ešte vyšší stupeň aktivít medzi našimi krajinami. Pán veľvyslanec, ako sa pozeráte na dvojstranné francúzsko-slovenské ekonomické vzťahy. Na akej sú úrovni? 

„Prítomnosť mnohých francúzskych podnikov (389, ktoré zamestnávajú 29.000 ľudí) a významné investície (3,5 mld eur, hneď za Rakúskom a Nemeckom) znamenajú, že Francúzsko sa stalo za necelé desaťročie významným ekonomickým partnerom Slovenska. Francúzske podniky zaujali dôležité miesto v slovenskej ekonomike, najmä v oblasti automobilového priemyslu (spoločnosť PSA a subdodávatelia), ale aj v oblasti energetiky (spoločnosť Veolia), stavebníctva alebo aj v oblasti telekomunikácií (spoločnosť Orange). Náš dvojstranný obchod sa zvýšil o 4,5 percenta v roku 2014 a prekročil sumu päť miliárd (mld) eur. A budúcnosť sa zdá byť sľubná, lebo pre francúzske podniky sa ukazujú mnohé príležitosti, najmä v oblasti energetiky (osobitne jadrovej) a v oblasti výstavby infraštruktúry (najmä cestnej).“

Čo by mohlo Slovensko ponúknuť Francúzsku? 

„Slovensko už ponúka veľmi priaznivé investičné prostredie vďaka politickej stabilite a ekonomickej situácii: toto prostredie sa dá stále zlepšovať, aby si Slovensko udržalo atraktivitu oproti svojim susedom. Prirodzene, ekonomické vzťahy medzi našimi krajinami získavajú vo veľkej miere aj na skutočnosti, že používame spoločnú menu a z našej integrácie do vnútorného trhu Európskej únie. V ekonomickej a obchodnej oblasti získame, ak sa pozeráme na posilnenie našich dvojstranných ekonomických a obchodných vzťahov, ak budeme spolupracovať v oblasti inovácií a výskumu, v oblasti technického a odborného vzdelávania, ako aj pri podpore investičných možností v našich krajinách. Najmä v strednom horizonte, pokiaľ ide o slovenské investície vo Francúzsku.“

Pán Lopinot, 14. novembra 2013 ste odovzdali Cenu M. R. Štefánika za najlepší príspevok k dvojstrannej francúzsko-slovenskej vedeckej a technologickej spolupráci. Táto cena sa v uvedenom čase odovzdávala prvýkrát. Stane sa to tradíciou?

„Cena M. R. Štefánika, zriadená v roku 2013, sa udeľuje za najlepší príspevok v dvojstrannej francúzsko-slovenskej vedeckej a technologickej spolupráci. Potvrdzujem vám, že sa bude udeľovať spoločne každé dva roky s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku. Jej odovzdávaním dáme do popredia záujmu vedecké výmeny medzi našimi krajinami, na čom mi osobitne záleží.“

Čo znamená osobnosť Milana Rastislava Štefánika pre Francúzov? 

„Prezident Francúzskej republiky počas svojej návštevy na Slovensku v roku 2013 podčiarkol, nakoľko generál Štefánik stelesnil vzťahy medzi Francúzskom a Slovenskom, keď ho označil za ‚slovenského hrdinu a francúzskeho občana‘. Ako iste viete, M. R. Štefánik práve vo Francúzsku vykonával svoju profesiu astronóma a meteorológa, práve vo Francúzsku sa stal generálom a založil československú armádu. ‚Plním si svoju povinnosť horlivo, aby som robil česť slovenskému národu a preukazoval úprimnú lásku Francúzsku‘, zdôveril sa generál Štefánik, držiteľ Radu Čestnej légie. Dedičstvo M. R. Štefánika je stále živé aj v súčasnosti od Bradla po Meudon, mestečka pri Paríži, v ktorom vykonával svoje poslanie astronóma, cez ostrovy v Pacifiku, veď miesto v Papeete v Polynézii, kde generál Štefánik vykonával pozorovania, už nesie jeho meno. Osobnosť Štefánikovho rozmeru nám zároveň pripomína prvú svetovú vojnu, veľký ozbrojený konflikt, ktorý poznačil dejiny našich oboch krajín, a ukázal, nakoľko je dôležité, aby sa Európa zomkla okolo svojich spoločných hodnôt, v prvom rade demokracie a právneho štátu.“

Francúzsko prijalo opatrenia týkajúce sa územnej reformy. Prezident Hollande konštatoval, že nadišiel čas, aby si (Francúzsko) poskytlo novú formu s takouto ambíciou. Francois Hollande navrhol, aby sa počet regiónov vo Francúzsku znížil z 22 na 14. Čo bude znamenať toto opatrenie pre Francúzov? Ako sa zmení ich život?

„Územná reforma má tri časti. Prvá sa týka metropol: umožní veľkým francúzskym aglomeráciám, aby nadobudli na význame vďaka zvýšeným kompetenciám, napríklad, čo sa týka departementálnej dopravnej siete, školskej dopravy, ale aj v medzinárodnej spolupráce. Vytvorenie metropoly Veľký Paríž, alebo Aix-Marseille 1. januára 2016 je príkladom tejto časti. Druhá časť je to, na čo sa pýtate, na novú mapu francúzskych regiónov. Tá umožní ešte väčšmi vyvážiť územie krajiny a vytvoriť regióny veľkosťou ekvivalentné s veľkými európskymi regiónmi v prospech všetkých Francúzov. Napokon, tretia časť, o ktorej hlasovali nedávno poslanci Národného zhromaždenia, sa zameriava na vyjasnenie kompetencií na rôznych teritoriálnych úrovniach a najmä na posilnenie kompetencií regiónov, ktoré budú odteraz, ‚stratégmi‘ poverenými podporovať podniky, prinášať politiky vzdelávania, prípravy a zamestnanosti, alebo aj spravovať veľké infraštruktúry.“
Táto reforma povedie k úprave volebného systému vo Francúzsku? V akej miere?

„Departementálne voľby, ktoré sa konali v marci tohto roku, sa už odvíjali v súlade s touto veľkou teritoriálnou reformou. Podľa nového typu hlasovania sa bude voliť z dvojice kandidátov, ktorá bude pozostávať z jedného muža a jednej ženy, čo predstavuje významnú etapu v prospech zastúpenia žien v politickom živote. Takéto priaznivé opatrenia sú osobitne vítané, lebo ženy sú ešte stále nedostatočne zastúpené v našich inštitúciách.“

Francúzsko má od apríla 2015 novú atrakciu pre turistov – vernú kópiu jaskyne Chauvet. Stane sa podľa vás Francúzsko ešte príťažlivejšie pre zahraničných turistov, vrátane slovenských? 

„Francúzsko má výnimočné príležitosti pre rozvoj turistického ruchu: 41 lokalít zaradených do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (vrátane už aj vinohradníckych oblastí v Champagne a Burgundsku, zapísaných v júli 2015), 45.000 historických pamätihodností, gastronómiu zaradenú do nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, mestá uznávané pre ich krásu, obzvlášť rozmanité prírodné krajinné miesta. Práve preto sa Francúzsko radí na prvé miesto medzi turistickými destináciami sveta s takmer 85 miliónmi návštevníkov ročne. Sme však presvedčení, že môžeme dosiahnuť viac: cieľom vlády je, aby k nám prichádzalo 100 miliónov zahraničných turistov ročne. Na to, ako to povedal minister zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Laurent Fabius, je potrebné, aby sa Francúzsko stalo ešte atraktívnejšie, a to zlepšením prijímania turistov a kvalitou informácií, úsilím o investovanie do digitálnych informačných prostriedkov a rozvíjaním turistického ruchu aj v iných menej navštevovaných regiónoch krajiny v porovnaní s Parížskou oblasťou či Azúrovým pobrežím.
Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku zohráva dôležitú úlohu v podpore turistického ruchu vo Francúzsku v radoch slovenského obyvateľstva s cieľom podnietiť jeho záujem o našu krajinu, aby vo väčšej miere vychutnalo rozmanitosť francúzskych regiónov s ich dedičstvom, krajinnou krásou, gastronómiou a vinárstvom. Práve s cieľom podporiť výber dovolenky do Francúzska (destinácia – Francúzsko) sme 19. marca tohto roku zorganizovali rozsiahly gastronomický program Gout de France/ Good France (Francúzske chute/Dobré Francúzsko), do ktorého sa zapojilo 15 slovenských reštaurácií. Vo Francúzskom inštitúte v Bratislave sme vytvorili priestor s označením ‚turizmus‘. Avšak najlepšou reklamou pre turistický ruch vo Francúzsku sú nepochybne cyklistické preteky Tour de France, ktoré sa konajú práve v tomto čase, a to s účasťou veľkého slovenského šampióna!“.

Prečo Francúzsko zostrojilo vernú kópiu jaskyne Chauvet? Skúste to vysvetliť Slovákom, ktorí by mali záujem vidieť ju.

„Jaskyňa Chauvet, objavená pred 20 rokmi, je unikátna preto, že sa v nej vo vynikajúcom stave zachovalo približne 1000 nástenných fresiek, kresieb spred 36.000 rokov. S cieľom chrániť tento výnimočný a krehký klenot histórie v čistom prostredí, sa rozhodlo, že prístup dnu budú mať len vedci. Od júna 2014 je jaskyňa Chauvet zaradená do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prijalo sa rozhodnutie, že sa vytvorí verná reprodukcia jaskyne s jej skalnými kresbami, aby aj širšia verejnosť mala možnosť zoznámiť sa s týmto výnimočným bohatstvom. Mimoriadne verná reprodukcia, ktorej dvere sa otvorili pre verejnosť v apríli tohto roku, predstavuje najväčšiu rekonštrukciu prehistorickej jaskyne na svete. Môžem len odporučiť jej návštevu, o to viac, že sa nachádza v oblasti nádherných tiesňav v Ardeche.“

Excelencia, môžete nám, na Slovensku, podrobnejšie popísať hygienickú a bezpečnostnú situáciu v meste Calais? Ako možno dnes charakterizovať kvalitu života obyvateľov tohto mesta?

„Tisíce migrantov považujú Calais za miesto, odkiaľ sa dá dostať do Veľkej Británie. Migranti sú často v situácii vysokej zraniteľnosti a je potrebné ich chrániť. Preto tam bolo zriadené prijímacie stredisko, aby sa zhumanizovali životné podmienky migrantov čakajúcich na tranzit alebo na azyl. Prijímacie stredisko je však nedostačujúce vzhľadom na počet migrantov. Preto sa vláda rozhodla upraviť tábor, naplánovala zriadenie doplnkového zariadenia a rozhodla o vytvorení azylového domu. To všetko preto, aby bolo možné lepšie zabezpečiť migrantov. Pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu, minister vnútra (Bernard Cazeneuve – pozn. TASR) 4. mája tohto roku počas návštevy mesta Calais pripomenul neochvejnú rozhodnosť štátu urobiť všetko preto, aby zákony republiky boli dodržiavané a konštatoval, že obsadené domy v strede mesta budú rýchlo evakuované. Minister zároveň pripomenul, že azyl vo Francúzsku je najlepšia šanca pre utečencov, ktorí spĺňajú podmienky. Naopak, ilegálni migranti, ktorí nežiadajú o azyl, budú vypovedaní za hranice.“

Pán veľvyslanec, Francúzsko sa pripravuje na Majstrovstvá Európy vo futbale v roku 2016 (Euro 2016). V akom štádiu sú prípravné práce? 

„Výkop Euro 2016 sa uskutoční vo Francúzsku 10. júna 2016. Táto veľká udalosť – očakáva sa na nej 2,5 milióna divákov, zúčastní sa 24 reprezentačných výberov a má sa odohrať 51 zápasov – dá francúzskemu futbalu nový elán a umožní našej krajine, aby sme vybudovali modernú infraštruktúru, čo umožní klubom ekonomický rozvoj. Prípravy majú uspokojivý priebeh – nevyskytol sa nijaký väčší problém a termíny sa dodržiavajú. Zo šiestich vybraných štadiónov, len jeden nový štadión – v meste Lyon – nebol ešte odovzdaný a len tri štadióny sú ešte v etape renovácie. Využijem vašu otázku, aby som sa zmienil o ešte jednej významnej športovej udalosti, v ktorej je Francúzsko kandidátom: ide o olympijské a paraolympijské hry v roku 2024. Paríž ohlásil svoju kandidatúru 23. júna tohto roku a má veľkú podporu. Prezident Hollande pri tej príležitosti vyhlásil: „Ide o veľký projekt, opierajúci sa o šľachetnú vec v mene hodnôt univerzálnosti, rovnosti a bratstva, ako ich stanovil barón Pierre de Coubertin a ako ich obhajuje Medzinárodný olympijský výbor.“

Excelencia, turistická sezóna je v plnom prúde. Turistický ruch, ako sme už hovorili, je pre Francúzsko dôležitá oblasť priemyslu. Podľa vás, bude Francúzsko schopné zaistiť bezpečnosť turistom počas celej turistickej sezóny? A neskôr, povedzme počas ME vo futbale? 

„Po atentátoch z januára tohto roku, aj v júni sme zažili smútok z teroristických útokov v rôznych krajinách i vo Francúzsku. V tomto kontexte je Francúzsko viac ako kedykoľvek predtým odhodlané bojovať proti terorizmu a radikalizmu a všetko vložilo do toho, aby garantovalo bezpečnosť svojho obyvateľstva. Vláda doplnila legislatívny arzenál schválením Zákona o boji proti terorizmu z 13. novembra 2014 a Zákona o spravodajskej činnosti z 24. júna, čím posilnila akčné prostriedky spravodajských služieb pri rešpektovaní verejných slobôd. Okrem toho došlo k posilneniu spravodajských služieb, najmä vytvorením nových 1500 pracovných miest od januára. Popri tom sa polícia úplne mobilizuje, aby chránila turistov pred vreckovými zlodejmi, ktorí sa vyskytujú vo veľkých mestách, vo Francúzsku ako aj v iných častiach sveta. Prirodzene, bezpečnosť bude zohrávať prvoradú úlohu v tom, aby Euro 2016 skončilo úspešne. Teroristické riziko už teraz predstavuje jeden zo základných bodov s tým, aby sa vytvorili bezpečnostné prostriedky a pracujú na tom ministerstvo vnútra, Francúzska futbalová federácia a spoločnosť pripravujúca Euro 2016. Všetky francúzske bezpečnostné sily sa už niekoľko mesiacov pripravujú, aby zabezpečili čo najlepšie bezpečnosť podujatia a aby sa európsky futbalový turnaj stal športovým sviatkom.“

Pán veľvyslanec 7. januára tohto roku sme sa aj na Slovensku dozvedeli smutnú správu o tom čo sa stalo v Paríži – útok na redakciu Charlie Hebdo a na ďalšie ciele. Aký dojem vo vás zanechal postoj Slovákov k uvedeným udalostiam?

„Na Slovensku bola odozva plná emócií a veľmi živá hneď po tom, ako správy o útoku na redakciu Charlie Hebdo prenikli na verejnosť. Osobne som bol veľmi dojatý nespočetnými svedectvami solidarity, ktoré nám adresovali Slováci. Už v deň atentátu sa zhromaždili desiatky osôb, pred veľvyslanectvom sa zvyšoval počet zapálených sviečok a dostávali sme množstvo správ od bežných ľudí aj najvyšších predstaviteľov krajiny. Predseda vlády SR Robert Fico sa zúčastnil 11. januára na pochode v Paríži. Do kondolenčnej knihy, sprístupnenej vo Francúzskom inštitúte v Bratislave, sa zapísalo 472 ľudí, aby vyjadrili sústrasť pozostalým po obetiach teroristických útokov vo Francúzsku. Zachovávam si spomienku na tieto tragické chvíle naplnené hlbokým smútkom, ktorý však zmiernili prejavy bratstva na národnej aj medzinárodnej úrovni.“

Pán veľvyslanec, Francúzsko nadobudlo veľkú skúsenosť pri riešení problémov a konfliktov v Afrike – či už na Pobreží Slonoviny, v Stredoafrickej republike (SAR) a ďalších štátoch. Poskytne Francúzsko tieto získané skúsenosti – vo vojenskej, bezpečnostnej, diplomatickej oblasti – Európskej únii?

„Afrika, spriatelený kontinent, ktorý dejiny spojili s Francúzskom, je v prvom rade kontinentom príležitostí (päťpercentný priemerný ekonomický rast od roku 2001). Napriek tomu je to aj kontinent ohrozený nedostatočnou bezpečnosťou. Preto Francúzsko zasiahlo v Mali – kde, bola demokracia obnovená a zmierenie sa podarilo nastaviť Mierovou zmluvou z Bamaka podpísanou v júni – a v Stredoafrickej republike, kde sa podarilo predísť najhoršiemu. V súčasnosti, pokiaľ ide o krutosti, ktorých sa dopúšťajú členovia Boko Haram, či o chaos v Líbyi, musíme postupovať rozhodne. Francúzsko však nemôže konať samo: potrebujeme Európsku úniu. Skutočne, EÚ už viedla niekoľko operácií v Afrike v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: napríklad najnovšie operácia bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ Eufor RCA umožnila zaistiť bezpečnosť v Bangui, keď podporila francúzsku operáciu Sangaris až do príchodu príslušníkov modrých prílb v rámci operácie MINUSCA (Viacstranná integrovaná stabilizačná misia OSN v Stredoafrickej republike – pozn. TASR). Francúzsko bude naďalej trvať na tom, aby EÚ, vrátane Slovenska, sa angažovala v Afrike.“

Francúzsko má z minulých rokov skúsenosti aj s navracaním ilegálnych migrantov (napríklad Rómov z Rumunska či Bulharska, …) do krajiny pôvodu. EÚ sa zaujíma o tieto francúzske skúsenosti? 

„EÚ má povolanie prijať tých ľudí, ktorí utekajú pred prenasledovaním alebo konfliktami. Nebude však môcť dôstojne plniť toto svoje povolanie, ak nebudeme mať k dispozícii potrebné prostriedky, napríklad, zavedením ambicióznej a rozhodnej politiky vracania ilegálnych migrantov od ich prvého vstupu na územie EÚ, keď nežiadajú o azyl. Francúzsko podporuje vôľu EÚ zaviesť nový program účinného a dôveryhodného programu návratu tak, aby sa zaistil rýchly návrat ilegálnych migrantov s podporou Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ Frontex. Súčasne je nevyhnutné konať s európskymi inštitúciami tak, aby sa podnikli kroky voči krajinám pôvodu s tým, aby sa dostala na stôl otázka readmisie ich občanov. Okrem toho, ako sa na tom zhodli prezidenti a predsedovia vlád na aprílovom mimoriadnom summite Rady EÚ, ide o prevenciu toku ilegálnych migrantov v tom, že sa pôjde na koreň veci, na príčinu migrácie. Musí sa posilniť aj spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitnými štátmi. Ďalej pôjde o zlepšenie stráženia hraníc, najmä posilnením operačných aktivít Frontex. Je nevyhnutné, aby EÚ rýchlo pokročila v otázke realizovateľnosti európskeho systému ochrany hraníc ako to žiadala Rada EÚ v júni 2014. Vskutku, na všetkých týchto úrovniach máme dlhodobé skúsenosti, z ktorých EÚ môže profitovať prostredníctvom našich expertov a našich návrhov s tým, aby sme dali primeranú odpoveď na túto výzvu 21. storočia.“

Pán veľvyslanec, pašeráci ľudí nie sú len v Afrike, najmä Líbyi a Egypte, ale aj v jednotlivých členských štátoch EÚ. Podľa vás, nemala by EÚ pritvrdiť tresty za pašeráctvo ľudí na celom európskom území? 

„Prirodzene, treba udržiavať tlak proti pašerákom a ich sieťam bez rozdielu, kde sú. Vyhľadávanie takých sietí je nevyhnutné nielen na severe Afriky a v oblasti Stredozemia, ale v celej EÚ. Počet a účinnosť týchto sietí sa zvýšila, využívajú na to nestabilitu v krajinách, z ktorých migranti odchádzajú, ale aj ich beznádej. Preto rozkladanie týchto sietí a represia proti pašerákom sa musí zintenzívniť. Preto vo Francúzsku, kde sa rozkladanie sietí ilegálnej imigrácie podarilo zvýšiť v ostatných rokoch o vyše 25 percent, sa vláda rozhodla vytvoriť task-force justičnej polície s cieľom viesť akcie zásadného významu proti týmto sieťam. Je jasné, že boj proti ilegálnym sieťami s migrantmi si vyžaduje lepšiu koordináciu na európskej a medzinárodnej úrovni v rámci bilaterálnych vzťahov a akcií uskutočňovaných pod egidou Europolu, Frontex a Eurojust.“

Slovensko o rok prevezme, prvýkrát vo svojich dejinách, predsedníctvo Rady EÚ. Z vášho pohľadu, urobilo Slovensko všetko na to, aby zvládlo danú úlohu? 

„Konštatujem, že Slovensko sa už plne a veľmi aktívne angažovalo do prípravy svojho predsedníctva. Sekretariát poverený prípravou predsedníctva na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR už funguje. Skúsenosti, ktoré Slovensko získalo počas predsedníctva krajín V4 od júla 2014 do júna 2015, preukázali schopnosti krajiny riadiť mnohé viacstranné udalosti. Mám teda plnú dôveru v schopnosti predstaviteľov SR, že zabezpečia aj túto misiu o to dôležitejšiu, že počas slovenského predsedníctva bude treba riešiť početné životne dôležité témy pre budúcnosť EÚ idúce od ochrany a tvorby životného prostredia, cez energetiku až po digitalizáciu, ako aj otázky týkajúce sa ekonomickej a menovej únie.“

Pozrime sa ešte raz na africký kontinent. Na ňom funguje Africká únia. Prečo Európsky parlament (EP), Európska komisia (EK), diplomacia EÚ nie sú v kontakte s africkými kolegami? 

„Africká únia je prirodzeným partnerom pre EÚ, hoci kontakty s regionálnymi africkými organizáciami sú dôležité. Kontakty medzi európskymi inštitúciami a Africkou úniou sú veľmi pravidelné na úrovni prezidentov, predsedov vlád, na úrovni komisií (schôdzka EK a Africkej komisie sa konala v apríli tohto roku) aj na úrovni parlamentov. Vzťahy medzi EÚ a Afrikou predstavujú skutočné bohatstvo pre naše dva kontinenty. Neustále sa rozvíjajú v súlade s najnovším summitom EÚ-Afrika, ktorý sa konal v apríli 2014 v Bruseli. EÚ je najväčším poskytovateľom fondov v Afrike, ale patrí aj medzi najväčších obchodných partnerov. Želáme si, aby sa tento vzťah posilnil v politickej oblasti a aby sa viac priblížili naše pohľady v najväčších globálnych otázkach. V tomto zmysle pracujeme, pokiaľ ide o klimatické zmeny, s výhľadom na Konferenciu OSN o klimatických zmenách, ktorá je naplánovaná na december tohto roku v Paríži (COP21). EÚ musí pokračovať a zintenzívňovať svoje úsilie v pomoci Afričanom spravovať/riadiť svoju bezpečnostnú otázku a pri hľadaní odpovedí na krízach, ktoré vznikajú na ich kontinente, ako to už ukázali v Mali alebo v SAR.“

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Na zoznam UNESCO pribudli rímsky limes na Rýne i nemecké židovské dedičstvo

0 icon

Berlín/Bukurešť 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Frank Rumpenhorst)   Výbor svetového dedičstva UNESCO zaradil v utorok na svoj zoznam úsek rímskeho limesu pozdĺž rieky Rýn, ako aj nemecké židovské kultúrne dedičstvo či banský areál na ťažbu zlata v Rumunsku. Informovala o tom agentúra DPA Zápis do zoznamu UNESCO tak získali mestá Mainz,…

Weiss st. pred odvetou: „Od Bernu očakávam ešte väčší pressing“

0 icon

Bern 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Futbalisti Slovana Bratislava si pred stredajšou odvetou 2. predkola Ligy majstrov 2021/2021 musia zvyknúť na umelú trávu na štadióne svojho súpera Young Boys Bern. Úvodný duel na Tehelnom poli sa skončil 0:0 "Young Boys je behavé mužstvo. Keď je umelá tráva poliata, je…

Na projekty mladých výskumníkov vyčlení Slovenská technická univerzita takmer 100-tisíc eur

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixnio)   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave podporí v rámci grantovej schémy výskumné projekty mladých vedcov sumou 96 500 eur. Informoval o tom hovorca STU Juraj Rybanský. Projekty mladých výskumníkov môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa…

Green Deal zlikviduje euroatlantickú civilizáciu, tvrdí ekonóm

0 icon

Praha 27. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Olivier Hoslet, Pool via AP, File)   Český ekonóm a živnostník Josef Klapal, ktorý pravidelne publikuje články na blog idnes.cz, sa vo svojom novom komentári zameral na analýzu potenciálneho vplyvu realizácie všetkých požiadaviek, ktoré obsahuje klimatický balíček EÚ. Ekonóm sa prikláňa k tomu, že…

Poľsko: Kňazi figurujú takmer v tretine vyšetrovaných prípadov zneužívania detí

0 icon

Varšava 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ina Fassbender/Pool via AP)   Takmer v tretine z 345 prípadov sexuálneho zneužívania detí, ku ktorým došlo v rokoch 2017-2020 a ktoré prešetrovala poľská štátna komisia, boli za páchateľov označení kňazi. S odvolaním sa na utorňajšie vyjadrenie samotnej komisie o tom informuje agentúra AFP "Štátna komisia…

ÚS SR pozastavil účinnosť časti vyhlášky ÚVZ SR o režime na hraniciach

0 icon

Bratislava/Košice 27. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Róbert Fritz)   Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa upravuje aktuálny režim na hraniciach. Rozhodlo o tom v utorok plénum ÚS SR na neverejnom zasadnutí. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚS…

Muža obvineného zo streľby v masážnych salónoch v Georgii odsúdili na doživotie

0 icon

Canton 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mike Stewart)   Muž obvinený zo streľby v troch masážnych salónoch v Georgii, ktorá si vyžiadala osem mŕtvych a jedného zraneného, sa priznal k štyrom vraždám. Dostal za to štyri doživotné tresty odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia Dvadsaťdvaročný Robert Aaron Long sa priznal k zabitiu…

Na nechránenom železničnom priecestí v Trnavskom kraji zahynula žena i jej pes

0 icon

Bratislava/Skalica 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)   Na nechránenom železničnom priecestí neďaleko Skalických rybníkov v Trnavskom kraji vyhasol v utorok popoludní ľudský život. Dopravnú nehodu po zrážke s vlakom neprežila 40-ročná žena, o život prišiel aj jej pes. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia "Vodička išla…

Británia ako vzor. Podľa Viskupiča sa táto krajina s covidom naučila žiť: „My ostatní by sme mali študovať britský prístup a všetko dobré aplikovať aj u nás“

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   V Británii po uvoľnení opatrení začal pribúdať počet nakazených. Za posledných šesť dní počet infikovaných ale začal klesať. Poslanec Marián Viskupič (SaS) je presvedčený, že krajina urobila niekoľko dôležitých krokov, a my ostatní by sme mali študovať britský prístup a všetko dobré aplikovať…

Rumunsko uvažuje o zaočkovaní zdravotníkov a zraniteľných ľudí treťou dávkou vakcíny

0 icon

Bukurešť 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   V Rumunsku pravdepodobne budú očkovať zraniteľných ľudí a zdravotníkov treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Zväčšujú sa totiž obavy z rastúceho počtu infekcií delta variantom vírusu Šéf národného vakcinačného výboru Valeriu Gheorghita informoval, že sa v krajine diskutuje o možnej posilňujúcej dávke vakcíny…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Pomenujme Vodné dielo Gabčíkovo Nagymaros menom Júliusa Bindera

0icon

Pozemský život je limitovaný, v nebi bude zase o jedného statočného Slováka viac.  Odišiel spomedzi nás profesor Július Binder, vzácny muž, ktorého meno je spájané s grandióznym Vodným dielom Gabčíkovo-Nagymaros. Aby tak bolo natrvalo, navždy, premenujme Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros na VODNÉ DIELO JÚLIUSA BINDERA. Spojme sa, zjednoťme a urobme všetko…

Tony Belohorec

Nenávistné kampane valcujú Slovensko:  Nakoľko je Mazák mazaný?

0icon

Prológ “Skupina právnicky erudovaných ľudí horliacich proti očkovaniu zabúda na to, že niektoré ich výklady ústavných noriem a európskych štandardov platia v normálnych podmienkach. Za tie sa však nedá považovať boj o holé prežitie”, napísal v svojom článku JUDr. Ján Mazák, PhD., Predseda Súdnej rady SR. Ďalej svoj výrok v…

Boris Mesár

VALENTIN KATASONOV : Prečo sa Američania boja očkovania? VALENTIN KATASONOV : Rockefellerova nadácia a výzva na všeobecné očkovanie

0icon

1. Takmer polovica Američanov je tvrdými odporcami očkovania Predošlý článok som zakončil informáciou, že na amerických súdoch existujú žaloby proti trom americkým farmaceutickým gigantom Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca v celkovej hodnote 8,6 miliárd dolárov. Tri spoločnosti sú zodpovedné za smrť a poškodenie zdravia občanov. Toto sú iba požiadavky…

Jozef Slávik

600.000 ...

0icon

Referendum po odmietnutí ÚS akoby upadol do zabudnutia. Všetko to odštartovala Čaputová, keď si dala nadprácu a posunula otázku konania referenda na posúdenie jeho ústavnosti na ÚS. A  ÚS si do bodky splnil svoju neblahú úlohu a rozhodol ako rozhodol. Všetko by to bolo akoby v poriadku, ale ÚS napriek…

Marek Danko

Ako sa Ukrajina stala problémom pre všetkých

0icon

Všetko, čo sa na Ukrajine deje v posledných rokoch, pripomína anekdotu. Nie vždy je zábavná, ale vždy absurdná. Logickým vyvrcholením toho, čo sa v skutočnosti deje, bolo zvolenie komika Volodymyra Zelenského za prezidenta krajiny. A ak pred voľbami Zelensky hral rolu „človeka z ľudu“, ktorý bol unavený z politiky ukrajinských…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Spálenie od slnka? Toto by si nemal robiť!

0 icon

Existuje mnoho spôsobov, ako prírodne spálenú pokožku ošetriť , napríklad nanesením surovej zemiakovej pasty alebo medu na tvár. Niektoré zdanlivo nevinné rituály však môžu spálenie ešte zhoršiť. Ako sa ukázalo, aj potraviny, ktoré ješ, alebo oblečenie, ktoré nosíš, by ti mohli poškodiť pri popáleninách od slnka. 1. Používanie aloe vera s prísadami na spálenie

Obrovské lode, ktoré zažili hrozné nehody

0 icon

Lode poskytujú skvelý spôsob prepravy, ktorý je však spojený s určitým rizikom. Silné prúdy, nepredvídateľné počasie či chyby človeka, môžu spôsobiť nehodu, ktorá ukončí plavbu aj toho najväčšieho plavidla. Lode umožnili človeku neskutočnú vec. Vďaka nim sa mohol plaviť po mori, nachádzať neobývané územia či objavovať to, čo sa ukrýva pod…

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší viac než zaujímavý článok z obdobia druhej svetovej vojny. Tentoraz sa pozrieme na to, či admirál Canaris bol alebo nebol dvojitým agentom. Poďme však pekne po poriadku. Začíname prvou časťou článku. Komplex budov Bendlerblock v Berlíne stojí na ulici, ktorá sa premenovala na počesť Clausa von Stauffenberga, jedného zo strojcov…

Ako vyzerajú ikonické miesta z vtáčej perspektívy?

0 icon

Väčšina z nás videla tieto ikonické miesta z mnohých uhlov, či už na obrázku alebo v skutočnosti, keď ich sme ich navštívili. Mnoho architektov strávilo stovky hodín zdokonaľovaním týchto pamiatok, aby si návštevníci ako my mohli vychutnať ich vzhľad bez ohľadu na okolnosti. Ale koľkí z nás vlastne videli , ako v…

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Armádny Magazín

V Rusku vyvíjajú nové lietadlo pre velenie vojskám pre prípad jadrovej vojny

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Vo Voroneži bola zahájená výroba lietadla pre velenie vojskám v prípade jadrovej vojny, oznámil zdroj z obranného priemyslu. "Ruské letecké a kozmické sily dostanú dve letecké veliteľské stanovištia na základe Il-96-400M . Jeden sa už vyrába, "povedal. Podľa zdroja nie je vylúčen

Elektrické pedále a tlačidlo "manéver". Na internete sa objavili fotografie z kokpitu Su-75 Checkmate

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Na internete sa objavili podrobné fotografie kokpitu nového ruského stíhacieho lietadla Checkmate / Su-75 spolu s komentármi o jeho odlišnosti od kokpitov iných ruských stíhačiek.   Na snímkach je vidieť, že informácie pre pilota sa zobrazujú na jednom veľkom monitore a po jeho obvode nie sú k…

Americké letectvo pokračuje v náletoch na Taliban

0 icon

Afganistan, 27.júl 2021 (AM) – Čínsky minister zahraničia Wang Yi sa v Čcheng-tu stretol so svojím pakistanským náprotivkom Shahom Mahmúdom Qureshim, uviedla 25. júla tlačová služba čínskeho ministerstva zahraničia. V sobotu sa uskutočnili rozhovory medzi ministrami zahraničných vecí oboch krajín. Podľa informá

Ruský elektronický komplex úspešne zaútočil na vojenský prieskumný satelit NATO

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Pokus NATO uskutočniť prieskumnú operáciu v okolí Rostova na Done zlyhal po tom, čo ruský komplex elektronických protiopatrení úspešne zaútočil na vojenské prieskumné systémy kozmických zariadení. Podľa amerického núdzového výstražného systému bola 22. júla z oblasti Rostova na Done prerušená prevádzka sa

Izraelský vojenský expert Jakov Kedmi vysvetlil prečo je NATO absolútne zbytočné

0 icon

Izrael, 27.júl 2021 (AM) – Podľa experta Spojené štáty tak dlho pretvárali krajiny NATO na bezmocný a slabý prívesok svojej vojenskej sily, až sa vo výsledku ukázalo, že sa nemajú na koho spoliehať proti Rusku a Číne.   Vojensko-politický expert Jakov Kedmi je presvedčený, že nový americký vodca sa snaží vrátiť svetovú…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali