Kolenčíková: Nitra na príchod Jaguaru nebola a nie je pripravená

Nitra 31. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

O post primátorky Nitry sa uchádza ako nezávislá kandidátka 53-ročná Renáta Kolenčíková. V komunálnej politike pôsobí 16 rokov, aktuálne ako nezávislá poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre

Ilustračné foto

-V čom vidíte ako dlhoročná poslankyňa mestského zastupiteľstva najväčšie nedostatky vo fungovaní mesta?-

Materiály na zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva pripravuje úrad, podľa rokovacieho poriadku môže materiál predložiť aj poslanec. Keďže je zastupiteľstvo koaličné, ťažko prechádzajú poslanecké návrhy nezávislých poslancov. Koalícia sa na hlasovaniach vždy vopred dohodne. Dlhodobo poukazujem na hospodárenie mesta a na rozpočtové opatrenia, ktoré sa predkladajú poslancom v deň zastupiteľstva. Sú neprehľadné a neefektívne. Zlepšiť by sa mala komunikácia poslancov s vedením mesta. Najväčšie nedostatky vidím v previazanosti politikov a strán na podnikateľov, presadzovanie osobných záujmov a poskytovanie si ‚službičiek‘, nevylučujem, že mnohokrát za odplatu. Je to choroba likvidujúca financie, ktoré by mali slúžiť ľuďom žijúcim v Nitre, ktorá doslova požiera väčšiu časť ich daní, následne investovaných do mestských projektov na základe lobingu, osobných známostí, záujmov strán, ale málokedy na základe reálnych potrieb.

 

-Aký je Váš názor na rezidentské parkovanie na sídliskách? Aké riešenia týkajúce sa parkovania v centre mesta i na sídliskách sú podľa Vás reálne?-

Parkovanie v Nitre je veľmi zlé. V priebehu dňa v centre mesta nemáte šancu zaparkovať. Aj na sídliskách je veľký problém s parkovaním, pretože rodina má dve či tri autá. Rezidentské parkovanie situáciu nevyrieši. Ja by som navrhla na periférii mesta z viacerých strán vybudovať záchytné podzemné alebo nadzemné parkoviská. Ľudia by mali autá nechať na parkoviskách a do centra sa presúvať pešo, MHD alebo taxíkmi. Parkovacie domy by sa mali vybudovať aj na dvoch najväčších sídliskách v Nitre na Chrenovej a Klokočine, aby si ľudia mohli svoje autá bezpečne zaparkovať.

 

-Najmä v exponovaných časoch je problémom Nitry prehustená doprava už nielen v centre mesta, ale aj na príjazdových komunikáciách predovšetkým do priemyselného parku. Aké sú podľa Vás možné riešenia tohto problému?-

Dopravná situácia v Nitre je zlá a začína byť desivá. Problémy sú na vjazde do mesta v smere z Nových Zámkov, z Topoľčian i priemyselného parku. To sú systémové problémy, ktorých riešenie je dlhodobé. Samotnému mestu sa dá pomôcť, aj keď iba čiastočne, zavedením odpočítavania na semaforoch. Ide o odskúšané riešenie, ktoré môže výrazne pomôcť plynulosti dopravy a podľa skúseností vo svete slúži aj ako prevencia dopravných nehôd. Toto finančne nenáročné riešenie sa vo svete osvedčilo. V Nitre by som ho prioritne dala inštalovať na hlavné ťahy. V smere na Nové Zámky sa už roky hovorí o plánovanej diaľnici, s ničím sa ale nepohlo. V plánovanej cestnej sieti Národnej diaľničnej spoločnosti podobná cesta absentuje.

Nádejnejšie vyzerá smer Topoľčany. Tam je plánovaná preložka dvojprúdovej cesty 1/64 Nitra – Dražovce. Nová štvorprúdová cesta R1A by mala viesť cez priemyselný park a bude tvoriť obchvat  mestskej časti Dražovce. Práce však stoja na nevysporiadaných pozemkoch, chýba územné rozhodnutie a nie je vydané ani stavebné povolenie. Na výstavbu tejto preložky je vyčlenených cca 280 miliónov eur. Ako primátorka budem presadzovať zavedenie integrovanej dopravy s odstavnými parkoviskami na periférii mesta a fungujúcou kyvadlovou dopravou. To vyžaduje dostatočný počet parkovísk a najmä mestského dopravcu, ktorý dokáže pokryť potreby mesta. Pripravuje sa súťaž na prevádzkovateľa dopravných služieb na ďalšie obdobie, nie som ale celkom presvedčená, že výsledná voľba bude zodpovedná, vedená zdravým rozumom zástupcov a potrebami obyvateľov Nitry.

 

-Poukazujete na „mŕtvu“ pešiu zónu. Akým spôsobom by ste ju z pozície primátorky chceli oživiť?-

Ako rodenú Nitrianku ma trápi, že mesto nežije. Expresívne sa hovorí, že v Nitre, „zdochol pes“, a tento stav je dlhodobý. V posledných rokoch začína ožívať Park na Sihoti, ale pešia zóna je mŕtva. Centrum potrebuje viac zelene, detských atrakcií a program. Kameň a dlažbu nahradiť zelenou parkovou výsadbou so všetkým, čo k tomu patrí. To, čo ponúka Park na Sihoti, by malo ponúknuť aj centrum mesta.

Mojím cieľom je prinavrátiť mestu život. Vidím nevyužitý priestor najmä pred Divadlom Andreja Bagara, ktorý spravidla ožíva najmä v čase Vianoc a počas rôznych mestských osláv. Stav, ktorý je tam počas týchto sviatkov, by som rada preniesla aj do ostatných dní v roku. Práve v tomto priestore by mohlo byť osadené pódium, na ktorom by sa konali vystúpenia začínajúcich kapiel. Svoj priestor by tu mohli získať aj amatérske divadelné skupiny či bábkoherci, možno by bolo zaujímavé ponúknuť priestor aj mestským poslancom, aby sa postavili pred ľudí a vypočuli si vox populi. Možnosťou by tiež bolo z dočasného vianočného mestečka urobiť aspoň sčasti mestečko trvalé. Najmä remeselníci ponúkajúci svoje výrobky by pomohli s organizovaním workshopov, počas ktorých by si deti i dospelí mohli skúsiť tvorivú prácu. Nitra potrebuje priestor, kde by sa mladí i starí mohli stretnúť, zabaviť a porozprávať. To je jedna z mojich priorít.

 

-Ako vnímate príchod Jaguaru Land Rover do Nitry? Je mesto pripravené na príchod niekoľko tisíc ľudí, ktorí budú v automobilke a ďalších firmách pracovať?-

Mesto Nitra nebolo a nie je pripravené na príchod takého veľkého investora. Ak sa komplexne touto otázkou nezačneme čo najskôr zaoberať, tak obyvatelia Nitry budú mať veľmi sťaženú kvalitu života v meste. Vnímam to tak, že narýchlo, bez prípravy územia, infraštruktúry, dopravy, MHD, ubytovania, sa schválila obrovská investícia, ktorá so sebou zatiaľ prináša viac negatív ako pozitív. Veľké negatívum vidím hlavne v dopade na životné prostredie, bezpečnosti obyvateľov, doprave, zamestnávania cudzincov z inej kultúry a prostredia. Firma MH Invest, ktorá zastupuje štát pri tejto investícii, nedostatočne komunikuje s mestom a s poslancami. Obyvatelia sú skôr znechutení, ako by vítali túto investíciu.

 

-Aké riešenie by ste navrhli na zmiernenie negatívnych dopadov na mestskú kasu? Mali by sa podľa Vášho názoru firmy v priemyselnom parku podieľať na znášaní negatívnych dopadov, súvisiacich s ich podnikaním, na mesto?-

Určite by mali firmy v priemyselnom parku, ktoré spadajú do katastra Nitry, participovať na znášaní negatívnych dopadov. Jaguar patrí iba z malej časti do nitrianskeho katastra. Väčšia časť fabriky patrí pod obce Lužianky a Zbehy. Ale najväčší podiel záťaže je na mesto. Jaguar na začiatku sľuboval rôzne benefity. Otázkou je, či svoje sľuby aj splní.

 

-Stále viac obyvateľov mesta a mestských častí sa sťažuje na zhoršenú bezpečnostnú situáciu, jednak v súvislosti s neprispôsobivými občanmi, ale aj zahraničnými pracovníkmi firiem v priemyselnom parku. Ktoré opatrenia by podľa Vás mali byť prijaté, aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov?-

Bezpečnosť je pre mňa prioritou pre nasledujúce obdobie. Mám na mysli elementárnu bezpečnosť, ako je prejsť sa večer po meste, nedržať si v nákupnom centre peňaženku, nebáť sa pustiť tehotnú manželku do potravín alebo povoliť deťom bez strachu ísť sa hrať pred dom či na ihrisko. V Jaguari by malo do roku 2020 pracovať zhruba 2800 ľudí. Vláda schválila automobilke výnimku na zamestnávanie cudzincov. Môžeme očakávať prílev zahraničných zamestnancov. Pravdou je, že nepôjde len o 2800 ľudí. V pridruženej výrobe môže ísť o 20.000 miest, čo už bude vážny problém. Dnes Nitra nie je pripravená na takúto situáciu, ani situácia s mestskou políciou v Nitre nie je ružová. Nízke platy, vysoká fluktuácia. Záujemca o prácu policajta sa zaučí a o rok, o dva odchádza. Dôvodom je plat 500 eur mesačne. Je potrebné investovať viac financií do bezpečnosti mesta a jeho občanov. Je potrebné, aby ľudia videli policajtov v uliciach každej mestskej časti, aby každý pochopil, že naše pravidlá je nevyhnutné dodržiavať a ich dodržiavanie bude pre všetkých samozrejmosťou.

 

-Veľmi diskutovanou témou je výstavba ubytovní. Aký je Váš názor na výstavbu týchto ubytovní?-

Výstavba ubytovní začína byť veľký problém. Ja za posledný polrok riešim už tretiu petíciu obyvateľov. Dve na Zobore, jednu v Párovských Hájoch. Jednu sa nám podarilo zastaviť a dve sú v štádiu riešenia. V každom prípade musí byť dodržaný územný plán, ktorý hovorí, na čo je ktorá časť určená. V dodatku č. 6 Územného plánu mesta Nitry sme schválili výstavbu ubytovní v priemyselnom parku. Budem veľmi intenzívne sledovať, ako a kde ubytovne na čierno vznikajú a budem na to poukazovať.

 

-Aké benefity by malo mesto ponúknuť svojim obyvateľom, predovšetkým mladým ľuďom, aby neodchádzali za prácou a životom, či už do iných slovenských miest alebo do zahraničia?-

Dôležitým krokom je pokúsiť sa vrátiť späť mladých, ktorí nám ušli do zahraničia. Nalejme si čistého vína – ani zahraničie dnes nie je to, čo bývalo pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi. Preto tu vidím šancu. Ako primátorka budem podporovať výstavbu bytov pre mladé rodiny, budem podporovať odborárov vo vyjednávaniach so zamestnávateľmi, aby sa k nám investori nesprávali ako ku kolóniám. Budem podporovať zmenu Nitry v oblasti kultúry a športu, sociálnej vybavenosti tak, aby bolo zaujímavé sa sem vrátiť, pracovať, založiť rodinu a žiť tu.

 

-Čo by ste ako prvé zmenili z pozície primátorky na fungovaní mesta, čo považujete za najakútnejší problém?-

Najakútnejšie problémy z môjho pohľadu priniesla investícia Jaguaru. Sú to bezpečnosť obyvateľov a doprava. Určite by som iniciovala stretnutie v súčinnosti s policajným zborom, mestskou políciou a mestom Nitra na riešenie bezpečnosti obyvateľov, a tiež s prevádzkovateľom mestskej dopravy v Nitre. Snažila by som sa dohodnúť čo najlepšie podmienky pre obyvateľov mesta Nitry, aby sa vo svojom meste cítili bezpečne a komfortne.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V prístave vo Filipínach explodovala nákladná loď, hlásia zranených aj nezvestných

0 icon

Manila 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Výbuch nákladnej lode zakotvenej v hlavnom meste Filipín si v sobotu vyžiadal najmenej šesť zranených. Oheň sa rozšíril aj do neďalekého slumu na brehu rieky a zničil niekoľko desiatok chatrčí Príčina požiaru a následnej explózie na lodi zatiaľ nie je známa. Plavidlo MV Titan…

Zaujíma nás reálny život v teréne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský navštívil Michalovce, Trebišov aj obec Hrašovík

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský navštevuje nemocnice priebežne po celom Slovensku. V uplynulý deň pozdravil zdravotníkov v nemocnici v Michalovciach, poďakoval im za prácu a prezrel si nové zrekonštruované priestory Kroky šéfa rezortu smerovali následne do Trebišova do Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, kde sa…

Sulík verí, že parlamentné voľby budú v riadnom termíne v roku 2024. Mikloš dnes považuje SaS za najväčšiu záruku toho, „aby sa hranatý s jamkatým nevrátili k moci“

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík verí, že najbližšie parlamentné voľby budú tie riadne, a to vo februári 2024. Uviedol to vo svojom príhovore v úvode straníckeho kongresu v Pezinku. Doplnil, že štart vlády Igora Matoviča (OĽaNO) bol rozpačitý aj…

Lídri G7 sľúbili férovejšiu svetovú ekonomiku, pozreli sa aj do minulosti

0 icon

Carbis Bay 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky, Pool)   Lídri organizácie G7, ktorí sa v piatok stretli v anglickom letovisku Carbis Bay, sľúbili darovanie vakcín proti koronavírusu chudobnejším krajinám a férovejšiu globálnu ekonomiku. Diskusiám bude dominovať zotavovanie z pandémie, pričom klub bohatých demokracií sa zaviazal darovať najmenej jednu miliardu dávok…

Ceny ropy posilnili, zlato zlacnelo

0 icon

New York 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ceny ropy sa v piatok zvýšili. Júlové dodávky ľahkej americkej ropy zdraželi o 62 centov na 70,91 USD za barel. Augustové dodávky severomorskej ropy Brent si prilepšili o 17 centov na 72,69 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu však klesla…

V Alžírsku sa konajú parlamentné voľby, opozícia vyzvala na ich bojkot

0 icon

Alžír 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fateh Guidoum)   V Alžírsku sa v sobotu konajú voľby do 407-člennej dolnej komory parlamentu, Národného ľudového zhromaždenia, ktoré pred ich začiatkom sprevádzali masové zatýkanie predstaviteľov opozície a výzvy na bojkot. Uviedla to agentúra AFP Svoj hlas môže odovzdať viac ako polovica zo 44 miliónov Alžírčanov.…

Britská kráľovná hostila na večernej recepcii lídrov G7 a ich manželky

0 icon

Londýn 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Steve Reigate)   Britská kráľovná Alžbeta II. hostila v piatok lídrov skupiny krajín G7 na večernej recepcii, kde sa členovia kráľovskej rodiny voľne pohybovali medzi najvplyvnejšími politikmi na svete a nezáväzne s nimi debatovali. Uviedla to tlačová agentúra AP Na udalosti, ktorá bola pre väčšinu médií…

Z väzenia v Hongkongu prepustili prodemokratickú aktivistku Agnes Chowovú

0 icon

Hongkong 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vincent Yu)   Po siedmich mesiacoch prepustili v sobotu z väzenia 24-ročnú hongkonskú prodemokratickú aktivistku Agnes Chowovú, ktorá bola zatknutá na základe takzvaného bezpečnostného zákona za svoju účasť na protestoch v roku 2019. Informovali o tom agentúry AFP a DPA Chowovú odviedli z väznice priamo k…

Na Slovensku odhalili 91 prípadov nového koronavírusu, pribudli tri obete

0 icon

Bratislava 12. júna AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prostredníctvom 5 863 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (11. 6.) na Slovensku 91 prípadov nového koronavírusu. Pribudli tri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Z 58.432 vykonaných antigénových testov malo pozitívny výsledok 71 ľudí "Najviac pozitívne testovaných…

Rozvrat v polícii. Mikulec svoju funkciu nezvláda. Bude čeliť odvolávaniu v parlamente. Experimentálne vakcíny už vnucujú aj deťom

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský, SITA/AP-Andreea Alexandru)   Prinášame vám komentované udalosti aktuálneho týždňa   Rozvrat v polícii. Mikulec svoju funkciu nezvláda. Bude čeliť odvolávaniu v parlamente Pod ministrom vnútra Romanom Mikulcom sa trasie stolička. Takýto bordel v bezpečnostných zložkách štátu, ako zažívame v súčasnosti, sme na Slovensku snáď…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Ako Mikulcovi praskli nervy: „Fico je chrapúň a gauner“. Psychiater by mu pomohol.

0icon

To, čo vo štvrtok predviedol minister vnútra Mikulec, nemá v slovenskej vládnej politike obdoby. Jediný kto sa mu môže vyrovnať, je jeho stranícky šéf Matovič ešte keď nebol vo vládnej koalícii, ale ako poslanec potreboval zaujať, i keď občas zaperlil zo začiatku aj ako premiér. Mikulec vraj s vysokým IQ…

Tony Belohorec

Názor analytika: Nadpráca médii v prípade väzneného Vladimíra Pčolinského je škandál

0icon

Etický kódex slovenskej žurnalistiky sa definitívne vytráca s prácou niektorých novinárov. Zaujaté médiá vykonávajú zjavnú nadprácu aj v spoločensky najzávažnejších kauzách. Paradoxne, aby mohli selektívne kritizovať politikov za zjavnú nadprácu.  Na verejnosť sa dostalo interview novinára Mareka Vagoviča s obhajcom ex-riaditeľa SIS Petra Pčolinského, advokátom Ondrejom Urbanom. Spôsob, akým bol…

Ivan Štubňa

Po Dzurindovej skupinke tu máme skupinku politických monštier...

0icon

V krátkosti sa vráťme do čias Dzurindistanu.  Druhý najznámejší Miki na Slovensku vo funkcii premiéra mal na jeseň 2003 vizionársky sen, ktorý vyústil do podozrení o existencii protištátnej skupinky. Na tomto základe nechal odvolať riaditeľa NBÚ Jána Mojžiša a stiahol z vlády ministra obrany Ivana Šimka. Polícia preverovala trestné oznámenie predsedu vlády. Ten ho…

Viliam Oberhauser

Zastavme vakcináciu zdravých detí ohrozujeme im tým ich zdravie

0icon

Ministerstvo zdravotníctva otvorilo čakáreň na vakcínu proti covid19 pre deti od 12 rokov. Ich očkovanie vakcínou Pfizer nemá žiadnu logiku. Riziká prevyšujú benefity. Hovoria o tom aj českí špičkoví virológovia  https://www.youtube.com/watch?v=SwaF9nUA-CE&t=1s Argumentácia, ktorou sa presadzuje vakcinácia je postavená na tom, že benefity prevyšujú riziká. Odhliadnime od toho, že táto téza…

Boris Mesár

Neomarxisti v USA likvidujú bielu rasu .

0icon

V USA získavajú na popularite večere s pokáním za ,,rasizmu" pre biele ženy. Boj proti rasovej diskriminácii, ktorá sa bezhlavo dotýka Ameriky, nadobúda nové groteskné formy, niekedy sa mení na priamy biely masochizmus. Módne kľačanie pred ,,tmavou pleťou"0 už nie je pôsobivé na pozadí novo rastúcej inej ,,populárnej" americkej metóde…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Hľadá sa Hitlerov glóbus: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hľadá sa Hitlerov glóbus. Ako už názov vypovedá, zaoberáme sa problematikou záhadne strateného glóbusu. Prečítajte si o svetoznámom Hitlerovom glóbuse, ktorý bol zosmiešnený takou legendou, akou bol Charlie Chaplin. Viaceré organizácie preklamujú, že práve oni majú Hitlerov glóbus, vyrobený na mieru, avšak fotografické dôkazy ukazujú opak.…

TOP10+: Arogantní domáci miláčikovia, ktorí to robia určite naschvál

0 icon

Niektorí domáci miláčikovia nepoznajú osobné hranice, nemajú chrbtovú kosť a svojim vlastníkom spôsobujú bolesť hlavy. Vyčkávajú na vhodnú príležitosť, kedy nám spraviť zo života miš-maš? Nie je divu, že v tomto rebríčku vynikajú hlavne mačky. Tie nemajú pud sebazáchovy a skúšajú tvoju toleranciu zväčša vtedy, keď sú maškrtné a práve…

Riasy vyvinuté v laboratóriu by mohli chrániť koralové útesy

0 icon

Po tretíkrát za 5 rokov sa podvodná horúca vlna zmenila na obrovskú skazu. Koralové útesy na austrálskej Veľkej koralovej bariére umierajú. Teraz vedci urobili malý krok k tomu, aby pomohli koralom prežiť aj v teplejšom svete. Vedci po prvýkrát vypestovali riasy v laboratóriu, ktoré môžu znížiť bielenie koralov. Výsledky sú pozoruhodným pokrokom…

Vyvinula sa brada mužom, aby absorbovala nárazy do čeľuste?

0 icon

Hustá a luxusná brada je pre muža korunou krásy podobne, ako pre ženu zdravé a dlhé vlasy. Je síce pekná na pohľad, ale môže mať tiež praktickejší účel. Počas celej histórie oslavujú niektoré kultúry dlhú bradu ako symbol spoločenskej dominancie a mužnosti podobne, ako to má lev so svojou obrovskou…

Ako zredukovať počet vrások bez návštevy kozmetického salóna?

0 icon

Keďže naša pokožka vekom produkuje stále menej bielkovín, kolagénu a elastínu, počet vrások na našej tvári pribúda. Je ale spôsob, ako toto "poškodenie" zastaviť? Expozícia životného prostredia, dehydratácia a toxíny môžu spôsobiť, že tvoja tvár bude náchylnejšia na vznik výrazných vrások. Ak však premýšľaš nad tým, ako spomaliť príznaky starnutia…

Vo svete IT

Huawei sa pomaly, ale isto vytráca z trhu so smartfónmi. Štatistiky ukazujú, že z giganta sa stáva trpaslík

0 icon

Keď sa povie Huawei, tak väčšinu z nás napadnú smartfóny. Najnovšie dáta, ktoré prinášajú analytici z counterpointresearch však naznačujú, že Huawei sa postupne vytráca z trhu so smartfónmi. Dôvodom však nie je nezáujem o mobilné zariadenia, ale sankcie zo strany amerických úradov. Hoci Huawei dominoval trhu, tak dnes strmo padá…

Z Androidu 12 sa stane „chameleón“. Pozrite sa, ako bude meniť farebnosť ikon aplikácií

0 icon

Google len niekoľko dní dozadu uvoľnil ďalšiu verziu Androidu 12 v BETA programe a ako plynie čas, tak deň čo deň sa objavujú nové informácie o nových funkciách. Nie je žiadnym tajomstvom, že Android 12 bude schopným meniť farebnosť UI v závislosti od tapety, Google to prezradil už počas predstavenia…

Trh so smartfónmi zažíva jeden z najprudších rastov predajov za posledné roky

0 icon

Pandémia v uplynulom roku zrazila predaje smartfónov na čísla z pred niekoľkých rokov dozadu. Už prvý kvartál tohto roka však ukázal, že predaje smartfónov budú lepšími, ako tomu bolo rok dozadu. Najnovšie, analýza spoločnosti IDC hovorí, že pri pohľade na trh so smartfónmi, predaje budú rásť a to nielen v…

Ktorým procesorom spoločnosti MediaTek sa oplatí vyhnúť, a ktoré naopak ponúkajú dostatočný výkon?

0 icon

Spoločnosť MediaTek nebola dlhé roky vnímanou pozitívne. Vo všeobecnosti sa smartfóny poháňané týmito procesormi brali za zariadenia „druhej kategórie“. Plynúcim časom sa však karta otáča a čoraz viac výrobcov siaha po procesoroch spoločnosti vrátane Xiaomi, výrobcu smartfónov, ktorý naprieč našim regiónom rok čo rok pokrýva väčšiu časť trhu. Rovnako treba…

Amazon môže už čoskoro čeliť historicky najvyššej pokute za porušenie GDPR

0 icon

Porušovanie stále pomerne čerstvých právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR) sa rozhodne nevypláca. Najnovšie má s porušovaním GDPR problémy medzinárodný gigant Amazon. Ako uvádza The Wall Street Journal, podľa interných zdrojov hrozí spoločnosti pokuta vo výške až 425 miliónov amerických dolárov. Ak by sa zatiaľ neoficiálne informácie potvrdili, šlo…

Armádny Magazín

Rekordná zákazka. India chce kúpiť 1770 ruských tankov Armata

0 icon

India, 12.jún 2021 (AM) – India má v úmysle kúpiť 1770 tankov strednej triedy. Momentálne je vyhlásené príslušné výberové konanie a hoci ruský tank T-14 Armata nepatrí do triedy stredných tankov, bola spoločnosti Rosoboronexport zaslaná žiadosť o predaj týchto bojových vozidiel, ktorá by z Indie mohla urobiť najväčšieho nákupcu ruských ťažkých…

Znepokojenie v Pentagóne. Bude Irán sledovať americké a izraelské zariadenia vďaka novému ruskému satelitu?

0 icon

Irán, 12.jún 2021 (AM) – USA sú hlboko znepokojené príležitosťou Iránu využívať ruský satelit na sledovanie potenciálnych cieľov na Blízkom východe. Podľa denníka The Washington Post dostane Teherán z Moskvy zodpovedajúci satelitný systém.   Podľa denníka s odvolaním sa na niekoľko zdrojov Rusko predá Iránu civilný satelit Kanopus-V, ktorý je možn

Rusko pre normálny dialóg s USA potrebuje jedinú vec - rakety na Kube

0 icon

Rusko, 12.jún 2021 (AM) – Tí, ktorí si myslia, že vzťahy medzi Ruskom a „kolektívnym Západom“ (pričom neexistuje kolektívny Západ — sú to USA) sa v roku 2014 zhoršili, samozrejme, opomínajú situáciu v roku 1999, kedy „kolektívny Západ“ začal bombardovať Juhosláviu, ktorá je nám blízka, bez toho, aby na to Rusko…

Boli strelení do hlavy. Luhanská republika oznámila zabitie piatich milicionárov ukrajinskými diverzantmi

0 icon

Luhansk. 12. júna (AM)  - Z Luhanskej ľudovej republiky sa šíria alarmujúce správy o novom zintenzívnení činnosti ukrajinských sabotážnych a prieskumných skupín. Tlačová služba orgánov Luhanskej republiky uvádza, že skupina niekoľkých vybavených a dobre vyzbrojených príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny, zaútočila na pozorovateľňu neďaleko obce

Cvičenie NATO a ruská stopa. Predstavujeme hlavné verzie havárie bulharskej stíhačky MiG-29

0 icon

Bulharsko, 11.jún 2021 (AM) – Predvčerom bulharské médiá informovali o incidente, ktorý sa stal v noci v rámci cvičenia Sable-21. Pilot stíhačky MiG-29 si v noci precvičoval streľbu, ale potom, čo sa mu podarilo zasiahnuť cieľ, stratil kontakt s radarom. Stíhačka sa zrútila do Čierneho mora a pilot zomrel. V súčasnej…

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali