Dnes nám vadí nezamestnanosť a stres. Aké to bolo, keď vadil komunizmus?

Bratislava 18. novembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Jiří Suk: Slováci chceli v Novembri ’89 ako prví zrušiť vedúcu úlohu KSČ

Novembrové Václavské námestie v roku 1989

Každá revolúcia má svoje zákutia, jasné i menej jasné miesta. Rovnako to je aj s Nežnou revolúciou, ktorá sa postarala o pád komunistického režimu v Československu v roku 1989. Túto časť našich nedávnych dejín skúma český historik Jiří Suk, ktorého kniha Labyrintem revoluce získala viacero prestížnych ocenení. V exkluzívnom rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky priznal, že nie je priaznivcom konšpiračných teórií o pozadí jej vzniku a riadenom odovzdaní moci. Podľa neho sa v Československu odohral spontánny výbuch nespokojnosti, za ktorým bola túžba ľudí po slobode, prosperite a inom politickom systéme.

 

– Rok 1989 bol rokom zmien režimov naprieč strednou a východnou Európou. V Nemecku padol Berlínsky múr, avšak Československo v Novembri 1989 stále ostávalo bez zmeny. Prečo sme sa takpovediac dostali na rad až po našich susedoch v Poľsku, Maďarsku?

Hlavným dôvodom bol tuhý normalizačný režim, zavedený v Československu po roku 1968. Ľudí vtedy sklamali reformní politici, ktorí svojím postojom neskôr opustili národ, čo za nimi stál. Občania sa potom stiahli do súkromia a aj po začiatku Gorbačovovej perestrojky si nechceli páliť prsty.

– Dalo sa v novembri v Československu vycítiť, že sa niečo chystá?

To sa dalo vnímať už po začiatku perestrojky. V Československu ľudia cítili, že to, čo sa deje v Sovietskom zväze, paradoxne potlačili sovietske tanky v roku 1968 u nás. Na margo toho sa vtipkovalo a sledovalo sa, ako bude reagovať československá vláda, ktorá, naopak, žiadne reformy nechcela a nepripúšťala. S blížiacim sa koncom 80. rokov však v spoločnosti rástlo napätie a očakávania. Začiatkom roka 1987 obnovili slobodu slova v Sovietskom zväzu a u nás následne začali vznikať rôzne nezávislé iniciatívy. Zároveň sa rozširovala samizdatová literatúra, ktorá paralelne informovala ľudí. To vytvorilo podvedomie, že musí prísť k nejakej zmene. Napokon zmeny, síce kozmetické, pripúšťala aj Komunistická strana Československa (KSČ).

Ľuďom vadila nadutosť straníkov, dnes z nej však neubudlo

– Ako to bolo s demonštráciou študentov na Národnej triede 17. novembra 1989 v Prahe? Pred jej začiatkom zrejme nič nenasvedčovalo tomu, že by malo ísť o kľúčovú udalosť…

Demonštrácie proti režimu sa začali v roku 1988. Potom sa opakovali vo výročných dňoch, ako bol napríklad 21. august, 28. október alebo aj v deň výročia upálenia Jana Palacha. Ľudia sa začali prebúdzať a získavať svoju historickú identitu. Na jeseň 1989 sa očakávala demonštrácia 28. októbra, 17. novembra a potom aj 10. decembra v deň ľudských práv. So 17. novembrom sa však nepočítalo ako s prejavom veľkého odporu proti režimu, pretože to bola povolená manifestácia, ktorú organizovali nezávislí študenti so Socialistickým zväzom mládeže. Nakoniec sa však ukázalo, že to bola rozhodujúca demonštrácia.

– Čo bol, podľa vás, kľúčový moment, ktorý ju zmenil na začiatok celonárodných protestov?

Tým, že išlo o povolenú manifestáciu, tak sa neočakávalo, že by ju policajné zložky rozohnali a zbili študentov. Nepočítalo sa s tým, že demonštrácia bude taká mohutná. Ako postupovala mestom, tak nebolo možné ju tak rýchlo rozpustiť. Eufória v dave rástla a demonštranti sa pohli do centra, na Václavské námestie a do Opletalovej ulice. Cítili sa silní.

– Keďže išlo o ohlásenú a povolenú manifestáciu, kde sa nepočítalo s nejakými nepokojmi, prečo bolo v uliciach toľko poriadkových síl?

Komunistický režim sa bál akýchkoľvek demonštrácií. Vždy sa v takej situácii vyhlasovali mimoriadne bezpečnostné opatrenia pre prípad nepokojov namierených proti režimu. To sa presne stalo aj 17. novembra. Akcia sa mala ukončiť na Vyšehrade, ale demonštranti pokračovali ďalej do centra. Bezpečnostné zložky nedokázali eliminovať také množstvo ľudí, ktoré sa zhromaždilo. Posily k nim prichádzali na poslednú chvíľu. Snaha zastaviť sprievod a rozptýliť jeho účastníkov sa diala v hektickej atmosfére.

– Bola v pozadí protestu 17. novembra aj snaha niektorých síl v KSČ zbaviť sa konzervatívneho krídla a omladiť, či reformovať vedenie?

Veľa sa o tom špekuluje, no chýbajú priame dokumenty, ktoré potvrdzovali takýto scenár. Po viac ako 20 rokoch sa už nepochybuje, že v pozadí mohol byť aj tento motív, no dôkazy chýbajú. Snaha vymeniť konzervatívne krídlo Miloša Jakeša by bola logická, avšak spôsob spraviť to prostredníctvom verejných nepokojov, sa javí ako mimoriadne riskantný.

Ponovembrové plagáty

– Počítali disidenti okolo Václava Havla s tým, že demonštrácia 17. novembra môže spustiť väčší občiansky pohyb? Boli prekvapení vývojom?

Nepočítali s tým. Bol piatok a väčšina z nich bola mimo Prahy. Dôvodom bolo aj to, že disent a Charta 77 nechceli vziať túto demonštráciu študentom. Preto až na pár výnimiek disidenti na tejto akcii neboli. Aktivizovať sa začali až v sobotu a nedeľu, keď založili Občianske fórum (OF).

– Zvažovala KSČ v nasledujúcich dňoch a silnejúcich demonštráciách aj použitie sily? Čo tomuto scenáru zabránilo?

KSČ úplne zaspala v prvých dňoch po zásahu na Národnej triede. Jakeš a ďalší predstavitelia konzervatívneho krídla strany tvrdili, že boli zámerne dezinformovaní inými členmi vedenia KSČ. Hodnotili to, že sa stali obeťou sprisahania. Neviem potvrdiť, či to tak bolo aj v skutočnosti. No komunisti nevyužili počas víkendu priestor na nejakú dôraznú reakciu. Na začiatku týždňa uvažovali nad demonštráciou, kde by zvolali vlastných podporovateľov, napríklad na Letenskú pláň. Sľubovali si, že by desaťtisíce ľudí takto ukázali lojalitu komunistickému režimu. Keď však videli, že v pondelok 20. novembra prišlo na demonštráciu proti nim na Václavské námestie 200.000 ľudí, vedeli, že toto nemajú šancu prekonať. Medzi tým však pokračovali prípravy v armáde. Podľa bojového rozkazu sa uviedla do pohotovosti časť ozbrojených síl, ktorá bola pripravená vyjsť do ulíc a pokúsiť sa aspoň zastrašiť demonštrantov. Na zasadnutí Ústredného výboru KSČ 24. novembra minister obrany Milan Václavík navrhol, že armádu by mali použiť na prejazd ulicami a zastrašenie demonštrantov. Politické vedenie KSČ však túto alternatívu odmietlo vzhľadom na to, ako sa vyvíjala situácia v krajine. Bola snaha využiť aj ľudové milície, ktoré sa zišli v Prahe, no Jakeš ich napokon nechal rozpustiť. To bolo tiež výrazom nepripravenosti a neschopnosti KSČ reagovať na situáciu v krajine.

– Hrozilo, podľa vás, riziko po 17. novembri, že by sa vývoj zvrátil alebo bolo jasné, že už dôjde k zmene režimu?

Rozhodujúci bol prvý týždeň po 17. novembri. V tom období sa odohrávala takpovediac informačná vojna, kde sa režim snažil presvedčiť občanov, že sa ich snažia ovplyvniť a zneistiť protisocialistické sily. Objavovali sa informácie o nasadení armády, v uliciach bolo vidno milicionárov a tak vtedy ešte vládlo presvedčenie, že tento stav by sa mohol zvrátiť. Po generálnom štrajku 27. novembra si však aj KSČ uvedomila, že vývoj sa už zvrátiť nedá a bude potrebné seriózne vyjednávať. Tým zároveň aj akceptovali nové politické sily, ktoré vznikli, OF a Verejnosť proti násiliu (VPN). Generálny štrajk, do ktorého sa zapojila väčšina obyvateľov i podnikov v krajine, bol plebiscitom, ktorý ukázal, že KSČ stratila vedúcu úlohu v spoločnosti.

– Ako ovplyvnilo úspech Nežnej revolúcie dianie na Slovensku? Predsa len Bratislava bola v porovnaní s Prahou trochu v závetrí…

Bol to paralelný proces. VPN založili v rovnaký deň ako OF, v nedeľu 19. novembra. Spočiatku VPN vystupovala dôraznejšie, pretože po prvý raz na Slovensku zaznela požiadavka o zrušení vedúcej úlohy KSČ v ústave. Okrem toho dokázali aj viac tlačiť so svojimi požiadavkami na predstaviteľov slovenskej vlády a parlamentu. Pomerne rýchlo dosiahla výmenu na poste slovenského premiéra, kde nastúpil do funkcie Milan Čič. OF nechávalo veľký priestor federálnemu premiérovi Ladislavovi Adamcovi a netlačilo ho od začiatku do veľkých zmien.

– Ukázali predstavitelia VPN a OF dostatočné vyjednávacie schopnosti pri rokovaniach s komunistami? V novej federálnej vláde vymenovanej 10. decembra 1989 bol pomer ministrov 11:10 v ich prospech, avšak premiérom bol komunista Marián Čalfa. Nebol to pre nekomunistov neúspech?

Občianske sily na začiatku nechceli prevziať vládu. OF malo kontrolórsku stratégiu. Nechcelo byť súčasť exekutívy, ale malo záujem o kontrolné právomoci. Vo vláde mali byť neskompromitovaní odborníci, ktorí mali doviesť krajinu do slobodných parlamentných volieb. Táto predstava nevyšla, pretože federálny premiér Adamec 3. decembra predstavil vládu, kde bolo 15 ministrov za KSČ a len päť kresiel patrilo iným politickým silám. Tento návrh vzbudil nevôľu v spoločnosti, opäť prešla do štrajkovej pohotovosti a protestných akcií. OF muselo zmeniť taktiku. Neostať len pri kontrole kabinetu zvonku, ale vyslať do neho aj svojich odborníkov a podporovateľov. OF neskôr muselo prehodnotiť aj predstavu mať vo vláde dvoch-troch ministrov a zabezpečiť početnejšie zastúpenie. Bolo to veľmi hektické obdobie, pretože celý proces formovania novej vlády trval len dva týždne. OF a VPN mohli v tom čase vytvoriť vládu, kde mali zastúpenie len ony. Verejnosť bola na ich strane a tlak bol taký silný, že keby sa rozhodli vymenovať svojho premiéra a odmietnuť Čalfu alebo Čiča, tak to pokojne mohli urobiť. Nechceli však takýto postup, pretože neboli skúsení politici, ale skôr intelektuáli, ktorí uprednostňovali kontinuitu moci. Obávali sa, že ministerské aparáty by nových ministrov neprijali, a tak by neboli schopní ich transformovať. Preto OF a VPN uprednostňovali dohodu s komunistami a ústavný prechod k demokracii.

– Ako vnímate úlohu Alexandra Dubčeka? Najskôr bol z tribún prijatý s nadšením, avšak neskôr boli k nemu predstavitelia OF a VPN kritickí za jeho postoje…

Ján Budaj (vpravo) a Alexander Dubček (v okuliaroch) medzi účastníkmi manifestácie v Bratislave

Už pred rokom 1989 patril do trojice symbolov odporu k režimu v Československu ako zástupca skupiny reformných komunistov. Ďalej tam bol kardinál Tomášek ako predstaviteľ katolíckej cirkvi a Václav Havel, ktorý zastupoval občiansky disent. Po 17. novembri sa s Dubčekom a Havlom muselo počítať ako s reálnymi politickými figúrami a oni sa tak začali aj správať. Havel založil OF a postavil sa do jeho čela. Dubček si zasa hneď, ako sa objavil na tribúne, získal sympatie verejnosti. Desaťtisíce ľudí v Prahe a Bratislave skandovali „Dubček na hrad“. Keď sa začali diskusie o novom československom prezidentovi, VPN Dubčeka nepodporila. Liberálni intelektuáli v jej radoch sa už nechceli, ani symbolicky, vracať do roku 1968. Jeho kandidatúru však mohutne podporovala väčšina Slovenska a mohol sa spoľahnúť aj na svoju popularitu v Česku. Havel s Dubčekom sa preto museli dohodnúť na rozdelení funkcií.

– Čo rozhodlo, že napokon dostal prednosť Havel?

Rozhodlo, že dostal podporu OF aj VPN. Okrem toho však hral úlohu aj princíp parity. Bolo to nepísané, no dodržiavané pravidlo. Keď bol premiérom komunista a Slovák Čalfa, tak sa predpokladalo, že prezidentom bude Čech a nestraník.

– Čím si vysvetľujete, že sa komunisti tak relatívne rýchlo vzdali moci, keď sa v podstate šesť týždňov po zásahu na Národnej triede stal prezidentom Havel?

Vo Federálnom zhromaždení mali absolútnu väčšinu komunistickí poslanci, ktorí ho zvoliť nechceli. Chceli sa vzdať voľby hlavy štátu a prišli s iniciatívou, aby bola priama voľba prezidenta, kde by rozhodli občania Československa. OF s tým nesúhlasilo, pretože sa obávalo, že v priamej voľbe by Havel nemusel uspieť. Musela by sa meniť legislatíva a tým by sa celý proces natiahol. Preto sa vytváral obrovský tlak na parlament, aby zvolil Havla za prezidenta ešte pred koncom roka 1989. Napomáhal mu aj premiér Čalfa, ktorý, keď videl, že OF je bezradné, ponúkol Havlovi spoluprácu a zariadil, aby ho zvolili koncom decembra za hlavu Československa. Na parlament tak tlačila verejnosť i premiér a tým ho spacifikovali, aby sa nevzdal voľby a aby prípadne nezvolil niekoho iného ako Havla.

– Ako sa na tieto udalosti pozeráte s odstupom 23 rokov? Jakeš hovoril o sprisahaní, čo by podporilo domnienku o tom, že to bol pokus o výmenu kádrov v rámci KSČ, ktorý sa vymkol kontrole. Alebo išlo o spontánny prejav túžby Čechov a Slovákov po slobode, motivovaný udalosťami vo svete?  

Bol to spontánny výbuch nespokojnosti a túžba ľudí po slobode, prosperite a inom politickom systéme. Nesúhlasím s rôznymi sprisahaneckými teóriami, že išlo o riadené odovzdanie moci. Myslím si, naopak, že celý proces bol živelný a viac-menej zodpovedal tomu, čo sa skôr udialo aj v Poľsku a Maďarsku. Udalosti v Československu boli súčasťou veľkého pohybu od autoritárskych k demokratickým systémom v krajinách strednej a východnej Európy.

– Dalo sa v prvých týždňoch a mesiacoch po Nežnej revolúcii vypozorovať, že existencia Československa je v ohrození a že ambície a predstavy nových politických reprezentácií oboch národov sa budú tak líšiť?

Počas zamatovej revolúcie do konca roku 1989 sa takéto signály neobjavili. Práve naopak, vládla obrovská eufória spolupatričnosti. Slováci boli v Prahe veľmi obľúbení a vítaní a rovnako aj Česi v Bratislave. Zdalo, že neexistuje žiadny problém. Eufória všetko prekryla. No vytriezvenie prišlo relatívne skoro. Ukázalo sa to 23. januára 1990, keď prezident Havel po prvý raz vystúpil vo Federálnom zhromaždení a navrhol nový názov štátu, Československá republika. Tam sa začal vážny problém, spor o názov štátu, čiže takzvaná pomlčková vojna, ktorá jasne odkryla všetky problémy česko-slovenského spolužitia v 20. storočí.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Netanjahu opustí rezidenciu premiéra do troch týždňov

0 icon

Jeruzalem 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marc Israel Sellem)   Bývalý izraelský premiér Benjamin Netanjahu po odchode z úradu uvoľní rezidenciu predsedu vlády až za tri týždne. Kancelária nového premiéra Naftaliho Bennetta oznámila, že obe strany sa dohodli na termíne odovzdania, informovali v nedeľu agentúry DPA a AP Netanjahu a jeho rodina…

Vicepremiérka Remišová vyzvala ľudí na uprednostnenie dovolenky na Slovensku

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Dovolenka na Slovensku je najlepšia možnosť, ako stráviť leto v zdraví a bezpečí. Myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá aj prostredníctvom sociálnych sietí vyzvala ľudí, aby prázdninovali radšej doma, kde menej hrozia novšie mutácie koronavírusu Osobne chápe ľudí, ktorí…

Za sobotu PCR testy odhalili 28 prípadov, pribudlo šesť úmrtí

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Za sobotu 19. júna odhalili PCR testy 28 osôb pozitívnych na koronavírus. Informuje o tom na svojej internetovej stránke Národné centrum zdravotníckych informácii. Zároveň za sobotu pribudlo šesť úmrtí na ochorenie COVID-19 Spolu bolo v sobotu vykonaných 2537 PCR testov a zároveň 35…

Lengvarský: Je len otázkou času, kedy sa na Slovensku objaví Delta verzia koronavírusu

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Je len otázkou času, kedy sa na Slovensku objaví infekčnejšia Delta verzia koronavírusu. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) Podľa neho na Slovensku už zaregistrovali dva prípady indickej mutácie vírusu, išlo však o Alfa…

Prezidentka: Politická kríza spolu s pandémiou bola nesmierne zlá kombinácia. Celé rodiny žijú bez úspor, prakticky len z ruky do úst

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Politická kríza spolu s pandémiou bola nesmierne zlá kombinácia. Rekonštrukcia vlády bola v danom čase nevyhnutnosťou, spory pripravovali o energiu a motiváciu nielen predstaviteľov koaličných strán, ale celú verejnosť. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti dvoch rokov…

Prvý slovenský poslanec dostal Sputnik V a odkazuje Matovičovi: „Keď sme bojovali za ten Sputnik V, tak by sme sa ním aj mali dať zaočkovať“

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec NR SR György Gyimesi (OĽaNO) sa dal ako prvý známy politik na Slovensku očkovať vakcínou Sputnik V. Gyimesi si zvolil ruskú vakcínu hneď od začiatku, pretože verí, že je táto vakcína efektívna proti covidu-19, čo bolo preukázané vedecky Niekdajší premiér SR a…

V USA si dva útoky autom vyžiadali jednu obeť a viacero zranených

0 icon

Washington 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Chris Day/South Florida Sun-Sentinel via AP)   V Spojených štátoch došlo v sobotu k dvom útokom autom. Vodič v štáte Florida vrazil autom do účastníkov sprievodu gay pride, pričom zabil jedného muža a ďalšieho zranil. V štáte Arizona šofér vrazil do skupiny cyklistov a vážne zranil…

Vladyka Nil sa stretol s pápežom Františkom

0 icon

Košice 20. júna 2021 (HSP/TSKE/Foto:Mukačevská eparchia)   V júni vladyka Nil J. Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie spolu s niekoľkými kňazmi eparchie putoval do Ríma, aby navštívil hroby prvých apoštolov. Pri tejto príležitosti sa v stredu 16. júna zúčastnili generálnej audiencie so Svätým Otcom Na záver stretnutia s pútnikmi…

Taraba okomentoval odmeňovanie zaočkovaných: „Ja chcem podľa tejto logiky peniaze za to, že nefajčím a nepijem alkohol“

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Pavel Neubauer)   Predseda mimoparlamentnej strany Život-Národná strana, nezaradený poslanec Tomáš Taraba na sociálnej sieti uviedol, že je proti úvahám o povinnom očkovaní obyvateľstva ako aj proti finančnému odmeňovaniu občanov, ktorí podstúpia vakcináciu. Opozičný poslanec Tomáš Taraba uviedol, že médiá v poslednom čase informujú,…

Vo Francúzsku sa koná prvé kolo volieb do regionálnych zastupiteľstiev

0 icon

Paríž 20. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Daniel Cole)   Vo Francúzsku sa v nedeľu koná prvé kolo volieb do regionálnych zastupiteľstiev. Voľby sú dôležitým testom pred prezidentskými voľbami, ktoré sú v krajine naplánované na začiatok budúceho roka S napätím sa očakáva, aký výsledok dosiahne Národné združenie populistickej političky Mariny Le Penovej. Francúzske…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Paleontológovia zistili, že najnebezpečnejšie miesto v dejinách Zeme bola Sahara

0 icon

Podľa nového dokumentu bola dlho známym, no málo študovaným ložiskom kriedového kameňa. Reč je o púšti Sahara, ktorá je viac ako len pohrebisko pre dinosaurov. Oblasť Kem Kem (Sahara) vo východnom Maroku by tiež mohla byť hlavným kandidátom na najnebezpečnejšie miesto a čas, kde prehistorické tvory Zeme trávili svoje obľúbené…

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0 icon

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

Záhada nacistických pokladov: Ukrývanie nacistického pokladu. 4. časť

0 icon

Po tom, čo esesáci zistili, že sú spojenecké vojská už priam za rohom, rozhodli sa lup zakopať pod stromy. Ďalší esesáci si postupne delili iné poklady, až sa do toho zamiešal neslávne známy podplukovník Otto Skorzeny. Korisť vzal na horský svah a zakopal. Z jeho pokladu sa nikdy nič nenašlo. Po vojne…

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Vo svete IT

Koľko GB mobilných dát prenesie priemerný používateľ smartfónu? Patríte do priemeru?

0 icon

Naše mobily už dlhú dobu nie sú len zariadeniami, ktoré používame na telefonovanie, či písanie textových správ. Dnes to sú doslova počítače s vysokou výpočtovou silou, ktoré nosíme vo vreckách našich nohavíc. V kombinácii s internetovým pripojením ide o multifunkčné zariadenia, ktoré môžeme využívať za rôznym účelom od výmyslu sveta.…

Bol Mars lepšou planétou pre život ako naša Zem? Pozrite sa, čo tvrdí nová štúdia

0 icon

Ako vznikol život na Zemi? To je otázka, na ktorú zatiaľ vedci nedokážu presne odpovedať, no v nedávnej štúdii medzinárodný tím vedcov zistil, že život ktorý sa vyvíjal na Zemi mohol prísť z Marsu, píše portál Air & Space. Výsledky štúdie naznačujú, že šanca vzniku života na Marse je minimálne tak veľká,…

Mi Note 11 má byť predstavený už budúci mesiac: Čo o smartfóne vieme?

0 icon

Keď pred dvoma rokmi Xiaomi predstavilo smartfóny z radov Mi Note 10, celý svet ostal v nemom úžase. Za dostupné peniaze spoločnosť predstavila smartfóny, ktoré nemali konkurenciu a doteraz sa tešia naozaj vysokej popularite. Minulý rok však čínsky gigant nepredstavil nástupcu populárnych modelov a zdá sa, že tento rok tomu…

Mi 6 je jedným z najobľúbenejších Xiaomi v histórii: Prekvapí vás, koľko ľudí ho stále využíva!

0 icon

Písal sa rok 2017 a Xiaomi predstavilo svoj nový vlajkový smartón s názvom Mi 6. Spoločnosť vtedy však ešte ani len netušila, akú popularitu smartfón naberie v najbližších rokoch. Vlajkový model roku 2017 bol posledným smartfónom s fyzickými tlačidlami a rámikom pre selfie kameru, no i tak sa stále nájde…

Je možné študovať povrch exoplanét bez toho, aby sa naňho vedci pozreli?

0 icon

V novembri tohto roku sa do vesmíru dostane teleskop Jamesa Webba, ktorý bude pozorovať vesmír pomocou pokročilej infračervenej technológie, umožňujúcej vedcom vidieť veci, ktoré doteraz pozorovať nemohli, píše portál Universe Today. Do roku 2024 sa k vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba pridá Nancy Grace Roman Space Telescope. Tento nástroj bude nástupcom Hubblovho vesmírneho…

Armádny Magazín

Irak ohlásil nákup ruských raketových systémov S-400. USA začali sťahovať svoje systémy Patriot

0 icon

Irak, 20. júna 2021 (AM) – Po zámeroch Iraku kúpiť skupinu ruských raketových systémov S-400 začali USA sťahovať svoje systémy Patriot.   V Iraku nedávno umiestnené americké protilietadlové raketové systémy Patriot budú z územia tejto blízkovýchodnej krajiny stiahnuté . V budúcom

Viete, že pred 80 rokmi šesť dní existovala „banderovská“ Ukrajina, a viete čo robili československí ženisti v lete 1968 na Šumave? a ďalšie zaujímavo

0 icon

Slovensko, 20. júna 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...pred 80 rokmi 30. 6. 1941 bola vo Ľvove vyhlásená „Ukrajinska deržava“ (Akt o vyhlásení nezávislej Ukrajiny) na čele so Step

CIA má problém. Pakistan vyhlásil že v žiadnom prípade neposkytne svoje vojenské základne

0 icon

USA, 20.jún 2021 (AM) – Denník „The New York Times“ už skôr informoval, že unáhlené stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu vyvolalo pre CIA urgentnú potrebu nájsť novú „základňu“.   Ako informovala agentúra TASS, Pakistan kategoricky vylučuje možnosť umožniť americkej CIA využívať vojenské zákl

Ruské vojnové lode sa opäť zúčastnia testovania amerických hypersonických rakiet na Havaji

0 icon

Havaj, 20. júna 2021 (AM) – Skupina ruských vojnových lodí smeruje na Havajské ostrovy, vydali sa do oblasti údajných testov amerických hypersonických zbraní. Informujú o tom  viaceré telegramové kanály, s tým, že v čase vypustenia hypersonickej rakety, ktoré je naplánované na 21. júna, dorazia ruské bojové lode tichomorskej flotily do testovacej obl

Ukrajina predstavila nový guľomet veľkého kalibru. Video

0 icon

Ukrajina, 20.jún 2021 (AM) – Na vojenskej výstave „ Arms and Security 2021“, ktorá sa konala v Kyjeve , predstavila ukrajinská spoločnosť „XADO-Holding“ nový guľomet veľkého kalibru Snipex Laska K-2.   ]

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali