Hrnko: Predseda SNS Dula už na jeseň 1918 hovoril o sebaurčení Slovákov

Bratislava 30. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

 

Deklarácia slovenského národa, prijatá 30. októbra 1918 v Turčianskom sv. Martine, nebola len signálom prihlásenia sa Slovákov k vznikajúcemu československému štátu a rozchodu s Uhorskom, ale aj dokumentom, ktorý vyjadroval aj vieru, že slovenský národ v budúcnosti zaujme rovnoprávne miesto v rodine samostatných, slobodných a demokratických európskych národov. V diskusii na Tablet.TV to povedal historik, poslanec NR SR a podpredseda SNS Anton Hrnko

Na snímke Anton Hrnko

Text deklarácie pred publikovaním pozmenil Milan Hodža, ktorý sa pritom osobne rokovania signatárov nezúčastnil. Hoci on sám neskôr priznal iba to, že z textu vypustil požiadavku na samostatné zastúpenie slovenskej reprezentácie na mierovej konferencii, podľa Hrnka mohlo byť modifikácií viac. „Podľa môjho názoru tam konfúzny text o vetve československého národa urobil Hodža,“ povedal Hrnko.

„Deklarácia bola pozmenená. Z Viedne prichádzali do Martina odkazy, aby sa nerobilo nič. Ale Slováci, ktorí politicky rozmýšľali, vedeli, že ak neurobia nič, tak s nimi budú podľa toho aj nakladať. Urobili teda túto deklaráciu, o ktorej obsahu môžeme usudzovať z dvoch vecí,“ konštatoval. „Z Jurigovho prejavu 19. októbra 1918 v uhorskom sneme, kde vyhlásil nekompetentnosť uhorského snemu a vlády vo vzťahu k Slovensku. Deklaroval neobmedzené samourčovacie právo slovenského národa a právo na samostatné zastúpenie slovenského národa na mierovej konferencii,“ uviedol Hrnko. Práve požiadavku na samostatné zastúpenie Slovákov neskôr z deklarácie odstránil Hodža.

Nehovorí sa nej ani v telegrame, ktorý do Prahy poslal Matúš Dula, predseda vtedajšej Slovenskej národnej rady aj Slovenskej národnej strany. „Tam vidíme, že Slováci trvajú na neobmedzenom samourčovacom práve slovenského národa a na tomto práve si vindikujú právo byť súčasťou spoločného štátu vytvoreného z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska,“ povedal Hrnko.

Význam tejto deklarácie preto podľa neho prekračuje dobový rozmer. Aj preto je podľa Hrnka správne, že si storočnicu od vzniku Československa pripomíname práve 30. októbra. „Mali by sme si pripomínať, čo je aj dnes platné. Teda Deklarácia slovenského národa. Rozchod s Uhorskom po 900 rokoch, to nebola ľahká vec. Deklarovali neobmedzené samourčovacie právo slovenského národa. Aj keď v pozmenenom texte sa už hovorí o slovenskej vetve československého národa, stále sa hovorí o subjekte,“ povedal Hrnko.

Nový štátny útvar bol podľa neho do medzinárodných listín uvedený pod názvom Česko–Slovensko, čo bol stredný variant názvu, o ktorom uvažoval Tomáš Garrigue Masaryk. „Masaryk spojovník rozobral už v roku 1915 s tým, že v závislosti od toho, ako budú schopní pohltiť Slovensko, sa štát bude volať Česko a Slovensko, Česko-Slovensko so spojovníkom alebo Československo bez spojovníka,“ poznamenal Hrnko. Neskôr sa spojovník z názvu vytratil a ústava z roku 1920 už hovorí o Československej republike.

„Naplnil sa Masarykov maximalistický koncept. Ale v júni 1920, pol roka po prijatí ústavy, podpisujeme Trianonskú zmluvu, kde sa hovorí o Česko-Slovenskej republike,“ upozornil Hrnko. Problém z roku 1918 sa po roku 1989 podľa neho vrátil znovu na stôl. „Keď sa to v roku 1990 obnovilo a prijal sa zákon o novom názve štátu, hovorilo sa, že sa bude volať Česká a Slovenska federatívna republika. Žiaden národ si zo svojho mena nenechá urobiť gramatickú koncovku, čo Slováci bežne trpia,“ poznamenal historik.

Spolunažívanie oboch národov v spoločnom štáte podľa neho nebolo zďaleka bezproblémové. Ak sa napríklad hovorí o tom, že na Slovensku zo začiatku výrazne pomáhala česká inteligencia vo funkciách štátnych úradníkov či učiteľov, podľa Hrnka sa zabúda na to, že časom začala obmedzovať možnosti uplatnenia sa slovenskej inteligencie. „Až do 38. roku bola na Slovensku platba, ktorá sa volala „česká výhoda“. To je výrazný príplatok Čechom, ktorí pôsobili v štátnej službe na Slovensku. Podobný dostávali Briti, ktorí išli robiť do Indie. Lebo plat pre štátneho zamestnania bol tabuľkový, ale bol k nemu príplatok. Preto mal napríklad český profesor na gymnáziu v Žiline výrazne väčší plat ako slovenský. Hoci tu mohol bývať pokojne aj od roku 1919,“ povedal Hrnko.

„Slovenská inteligencia bola po 50 rokoch maďarizácie značne decimovaná, ale nie až natoľko, že by nebola aspoň čiastočne schopná prevziať zodpovednosť a mnohí tí, čo sa chceli vrátiť, nedostali možnosť. Za 20 rokov vznikla celá jedna generácia ľudí, ktorí sa nemohli uplatniť, lebo tu boli ľudia z Česka na „českú výhodu“,“ povedal.

Podobne, ak sa rozprávame o industrializácii Slovenska, v skutočnosti sa podľa neho rozbehla až počas vojnového Slovenského štátu a potom v 50. rokoch 20. storočia. „Viete, kedy Slovensko dosiahlo v priemyselnej výrobe úroveň roku 1913? Až v roku 1937. Keď sa spustili zbrojovky v Dubnici a Považskej Bystrici,“ tvrdí Hrnko. „Skutočná industrializácia Slovenska sa začala až v roku 1939. Bez ohľadu, aké mala vtedajšia slovenská vláda iné politické negatíva, začala prijímať industrializačné zákony,“ dodáva.

Industrializácia Slovenska, ktorá prebehla v 50. rokoch, mala podľa Hrnka viaceré špecifiká. „Napríklad v roku 1947 prebehla mena peňazí, keď sa bonitná slovenská koruna s kurzom 1:3, na čiernom trhu 1:5, vymenila za české koruny v kurze 1:1. Jedným podpisom pera sa dve tretiny slovenského finančného kapitálu presunuli do Česka. A tieto peniaze sa potom využili na industrializáciu Slovenska v 50. rokoch,“ povedal Hrnko.

„Napriek všetkým negatívam veľká väčšina Slovákov nazerala na česko-slovenský štát ako na výrazne lepšiu alternatívu, než akou bolo Rakúsko–Uhorsko. A videli v tom aj perspektívu,“ priznáva Hrnko. Myslí si však, že Československo malo vždy iný význam pre Slovákov ako pre Čechov. „Česi a Slováci chápali svoju republiku inak.

Česi ju chápali ako obnovenie historickej českej štátnosti, Slováci ako realizáciu svojho samourčovacieho práva v rámci spoločného štátu. My nemôžeme Čechov nútiť do toho, aby sa k svojej histórii stavali inak, než ako to oni cítia. Je úplne evidentné, že hľadiska posledných 100 rokov bol vrcholom českého národného pohybu bol vznik Československej republiky 28. októbra 1918,“ povedal Hrnko.

Pre Slovákov nastal podľa neho ekvivalentný moment až o desiatky rokov neskôr, pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Tohoročné oslavy výročia tejto udalosti podľa neho poznačilo aj rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku vynechať z vyznamenávania pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky všetky politické osobnosti, ktoré sa v tom čase za jej vznik postavili.

„Oslavy 25. výročia vzniku Slovenskej republiky dali svedectvo o morálnych postojoch nášho prezidenta Andreja Kisku, ktorý si pri tomto výročí pokladal za česť vyznamenať tých, ktorí aktívne vystúpili proti vzniku SR a tento postoj nezmenili. Nenamietal by som nič, keby polovica ocenených boli takíto ľudia a druhá polovica tých, ktorí boli za samostatnosť. Lebo by to bolo gesto, že čo sme si, to sme si, ale poďme spolu dopredu. Bol to konfliktný a absolútne neseriózny postoj prezidentskej kancelárie,“ spomína Hrnko.

Rozdelenie federácie tak, ako prebehlo, teda federálnym ústavným zákonom, bolo podľa neho dobrým riešením nahromadených problémov. „Ja nie som optimista v tom zmysle, že by sa v roku 1992 na Slovensku obrovská väčšina ľudí hrnula do rozdelenia Česko-Slovenska. Rovnako, ako v roku 1918 by sa väčšina ľudí nehrnula do Česko-Slovenska, keby sem neprišla československá vojenská moc. Ľudia sú konzervatívni,“ povedal. „Ale predstavy o spoločnom štáte neboli kompatibilné. Predstavte si situáciu, že by česká strana presadila svoju predstavu brachiálnou silou. Kam by to viedlo? Viedlo by to k niečomu podobnému, ako sa stalo na Balkáne. Boli by také dobré vzťahy s Českou republikou, keby sme sa do seba pustili ako Srbi a Chorváti?,“ pýta sa Hrnko.

Skutočnosť, že sa vlády Slovenska a Česka vlani na spoločnom zasadnutí v Ledniciach dohodli, že si budú spoločné okrúhle výročia v tomto roku oba národy pripomínať spolu, vníma podpredseda SNS pozitívne. V tejto súvislosti spomína na oslavy 50. výročia Pražskej jari. „Keď prišli v roku 1968 do Československa Sovieti, bol to ťažký úder na našu psychiku, ťažký úder našej hrdosti. Za celý svoj život som nikdy nezažil niečo také, ako nadšenie v jarných mesiacoch roku 1968. Keď ľudia uverili svojej vláde, že robí pre nich,“ spomína Hrnko. „Všetko sa skončilo 21. augusta 1968. Mnohí ľudia boli postihnutí a ten postih sa netýkal len ľudí, ktorí boli bezprostredne aktívni, ale celých rodín,“ dodáva.

Jeden z dôsledkov okupácie bol podľa neho mimoriadne negatívny. „Potrestaní boli ľudia, ktorí uverili vláde a realizovali vládnu politiku. Takže sa ukázalo, že pre národ a verejné blaho sa neoplatí robiť. Potom sme s tým mali problém v roku 1989, ukázalo sa, že dostať charakterných ľudí do verejnej politiky je veľmi ťažké. Také niečo ako altruizmus roku 1968, sme po roku 1989 možno u niektorých ľudí videli, ale väčšina sa správala ako dravci, ktorí zacítili korisť,“ povedal Hrnko.

„Ak sa chceme pohnúť ďalej v akejkoľvek sfére, počnúc politickou kultúrou, elimináciou korupcie, potrebujeme vybudovať pozitívny vzťah k štátu. Ak nepresvedčíme našich ľudí, že je hodnotou mať štát, vážiť si ho a nie je hodnotou podrývať ho, napríklad tým, že sa budeme správať korupčne, nedosiahneme nič,“ dodal.

Budúcnosť spolupráce Slovákov a Čechov vníma podpredseda SNS pozitívne. „Je mnoho vecí, ktoré nás nielen v roku 1918, ale aj v roku 1848, v trinástom roku spájali, Slováci vždy s Čechmi nejakým spôsobom spolupracovali, myslím si, že dôvody spolupráce, ktoré boli vtedy významné, stále zostali,“ povedal.

„Stále sme tu, v geopolitickom priestore, kde sú Slováci najmenší, Česi a Maďari sú strední a Poliaci sú takí veľkí ako celá ostatná stredná Európa,“ pripomenul Hrnko vplyv Nemecka a snahu Slovákov a Čechov presadzovať sa v priestore bývalého rakúsko–uhorského impéria. „Som veľmi rád, že sa Československo rozdelilo tak, ako sa rozdelilo a nevytvorili sa prekážky ďalšej dobrej spolupráce v jednotlivých sférach, kde máme spoločný záujem,“ uzavrel Hrnko.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 18:46

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu na začiatku svojej návštevy Egypta povedal, že chce posilniť strategické partnerstvo medzi USA a Egyptom.

Včera 17:23

Podpora Severnej Kórey pre Rusko vo vojne na Ukrajine iba ukazuje, ako veľmi je potrebné, aby zvyšok sveta spolupracoval v oblasti bezpečnosti. Uviedol to v nedeľu generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg počas návštevy juhokórejskej metropoly Soul.

Včera 17:14

Miestni obyvatelia a turisti sa už nebudú môcť prechádzať po uliciach chorvátskeho mesta Split iba v plavkách. Tamojšie úrady totiž prijali novú vyhlášku, na základe ktorej dostanú dovolenkári a miestni obyvatelia pokutu vo výške 150 eur, ak budú chodiť po meste bez trička alebo iba v bikinách.

Včera 16:15

Podľa satelitných snímok, ktoré zverejnil ukrajinský vojenský portál Defense Express, továreň na výrobu bômb v Iráne nebola počas nočných náletov zasiahnutá. Informácie uvádzal, že 28. januára približne o 23:30 miestneho času došlo k útoku na tento konkrétny závod. Na satelitnej snímke SkySat od spoločnosti Planet Labs, ktorá bola zhotovená po útoku 29. januára o 10:10 miestneho času, však nie sú vidieť žiadne škody.

Včera 16:10

USA v skutočnosti nechcú Abramsy na fronte predovšetkým preto, že sú vybavené sofistikovaným pancierom z ochudobneného uránu, ktorého zloženie je prísnym štátnym tajomstvom, píše Washington Post.

Včera 16:08

Pápež František v nedeľu odsúdil najnovšiu vlnu násilností na Blízkom východe. Obe strany izraelsko-palestínskeho konfliktu vyzval, aby hľadali mierové riešenie.

Včera 16:07

Rusko neplánuje tento rok rokovať s Japonskom o obnovení dohody, ktorá japonským rybárom umožňovala loviť v okolí sporných Kurilských ostrovov, oznámilo v nedeľu ruské ministerstvo zahraničných vecí. Dôvodom je podľa Moskvy prijatie protiruských opatrení zo strany Tokia.

Včera 15:05

„Ak raz vláda padne, tak je fér ísť do predčasných volieb, nemusí to byť v čo najskoršom, ale v rozumnom termíne,“ vyhlásil Gábor Grendel.

Včera 15:02

Čína schválila dva perorálne podávané lieky, vyvinuté domácimi odborníkmi, pre pacientov s miernymi príznakmi ochorenia COVID-19, informoval v nedeľu čínsky Národný úrad pre liečivá.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Vážne zraneného lyžiara museli spod Chopku transportovať leteckí záchranári

0 icon

Brezno 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) privolali v nedeľu popoludní k 34-ročnému lyžiarovi, ktorý si pri páde na zjazdovke na južnej strane Chopku privodil vážne zranenie dolnej končatiny v oblasti stehna. Záchranári mu poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili ho na letecký transport do…

Volko vyhral na mítingu Elán oba behy na 60 m: „Celková spokojnosť“

0 icon

Halový exmajster Európy v behu na 60 m Ján Volko vyhral oba behy na 60 m na 22. ročníku halového mítingu Elán v Bratislave, ktorý mal challengerový štatút seriálu World Athletics Indoor Tour.

Žilinka: „Zavádzanie občanov nepovažujem za korektné.“ Prezradil, či sa chystá kandidovať na funkciu prezidenta

0 icon

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka na sociálnej sieti reagoval na niektoré vyjadrenie politikov a médií. Jeho stanovisko vám prinášame v plnom znení.

Reznikov: Prísľub tankov nie je „koniec príbehu, ale len začiatok.“ Čo ešte obsahuje „zoznam želaní pre Ježiška“?

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-/Olivier Matthys)   Prísľub tankov nie je "koniec príbehu, ale len začiatok", povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov pre CBC Canada Priznal, že prijatie tankov a zaškolenie posádok na ich používanie si vyžiada určitý čas, ale dúfa, že budú pripravené na jarnú kampaň. Predbežný termín je…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Scholz: O stíhačkách nemôže byť ani reči

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Roman Hrytsyna) Aktualizované 29. januára 2023 20:13 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:00 - Pokusy "byrokratov" z Medzinárodného olympijského výboru vrátiť ruských športovcov na…

Za drzým a nelegálnym útokom na Irán trčia uši USA a Izraela

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Čo je známe o útoku dronov na zariadenie iránskeho ministerstva obrany Večer 28. januára bolo jedno z výrobných zariadení iránskeho ministerstva obrany napadnuté bezpilotnými lietadlami. Jedno z bezpilotných lietadiel bolo zostrelené a ďalšie dve zachytené a zničené. Podľa iránskeho ministerstva obrany, tri bezpilotné lietadlá…

OĽANO navrhuje odmenu pre oznamovateľov korupcie, chce rozšíriť ich okruh

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Patrick Pleul/ZB/dpa)   Oznamovatelia korupcie by mohli mať nárok na odmenu vo výške 50 percent zo sumy majetku navrátenej štátu. Rozšíriť by sa zároveň mohol okruh osôb, ktoré môžu byť nahlasovateľmi korupcie. Išlo by aj o uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o…

Blaha: Čaputová, Lipšic, Hamran – čo to stvárate?!

0 icon

V Prahe sa v sobotu okrem prezidentky Zuzana Čaputovej nachádzal aj iný kontroverzný politik. Lipšic. A viete, čo tam robil? Odfotili ho, ako je na zaľúbenej prechádzke s cudzou ženou, zverejnil Ľuboš Blaha.

Chce Rusko dobyť celú Ukrajinu? Orbán odpovedá

0 icon

Maďarský premiér Viktor Orbán neverí, že Putin niekedy upustí od vojny. Vysvetlil aj dôvod.

Parlament skrýva staršie kuriozity, telefónne búdky využívali aj novinári

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Nová budova Národnej rady (NR) SR sídliaca v blízkosti Bratislavského hradu sa pamätá ešte na časy bez mobilov. Vo svojich útrobách skrýva telefónne búdky, ktoré využívali poslanci, ale aj novinári. Telefonovať z nich sa dalo zdarma do celého sveta. Na neformálne stretnutia slúži…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Sľub poslanca.

0icon

Čakajú nás voľby do NRSR. Možno v máji, júni, júli, auguste, septembri, alebo možno na budúci rok. To  nevie ani prezident USA. Ak budú, budeme si opäť hľadať zástupcov od ktorých budeme očakávať dôsledné, fundované, dôstojné zastupovanie v našom najvyššom a najdôležitejšom zákonodarnom orgáne. Robili by sme to sami,

Miro Majerník

Ako to bolo s gratuláciou pani prezidentky?

0icon

Naši českí priatelia a bývalí spoluobčania si 27 až 28 januára 2023 volili nového pána prezidenta. Isť k voľbám je to ich občianska povinnosť a nie je na tom nič neobvykle. Veľa bežných Slovákov už počas volebnej kampane fandilo jednotlivým kandidátom a tak čakali ako voľby skončia. V deň vo

Marek Brna

Protest proti vláde a prezidentke! (SNP2)

0icon

Protest treba, vážení a milí, usporiadať proti vláde a prezidentke, ktorá nás zaťahuje do vojny! Celonárodný protest! A Bratislava musí byť na prasknutie zaplnená protestujúcimi. Žiadať okamžitú demisiu - kvôli doterajším, národ ohrozujúcim počinom. Ohrozujú národnú bezpečnosť! Oni majú už dávno zakúpené letenky, tak nech to vyu

Peter Lipták

Čaputová vo vytržení z odchovanca KSČ

0icon

1. Ako uviedla TASR(28.01.2023) slovenská prezidentka Zuzana Čaputová prišla do volebného štábu Petra Pavla. Novozvolenému českému prezidentovi osobne zagratulovala a uviedla, že sa z

Andrej Sablič

Pravda o vojnách

0icon

>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke 18. ročník zimnej furmanskej súťaže ťažných koní o Hriňovskú fujarku pri futbalovom ihrisku na Murinke v Hriňovej, v okrese Detva

Autor: TASR-Ján Krošlák

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vážne zraneného lyžiara museli spod Chopku transportovať leteckí záchranári

0 icon

Brezno 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) privolali v nedeľu popoludní k 34-ročnému lyžiarovi, ktorý si pri páde na zjazdovke na južnej strane Chopku privodil vážne zranenie dolnej končatiny v oblasti stehna. Záchranári mu poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili ho na letecký transport do…

Volko vyhral na mítingu Elán oba behy na 60 m: „Celková spokojnosť“

0 icon

Halový exmajster Európy v behu na 60 m Ján Volko vyhral oba behy na 60 m na 22. ročníku halového mítingu Elán v Bratislave, ktorý mal challengerový štatút seriálu World Athletics Indoor Tour.

Žilinka: „Zavádzanie občanov nepovažujem za korektné.“ Prezradil, či sa chystá kandidovať na funkciu prezidenta

0 icon

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka na sociálnej sieti reagoval na niektoré vyjadrenie politikov a médií. Jeho stanovisko vám prinášame v plnom znení.

Reznikov: Prísľub tankov nie je „koniec príbehu, ale len začiatok.“ Čo ešte obsahuje „zoznam želaní pre Ježiška“?

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-/Olivier Matthys)   Prísľub tankov nie je "koniec príbehu, ale len začiatok", povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov pre CBC Canada Priznal, že prijatie tankov a zaškolenie posádok na ich používanie si vyžiada určitý čas, ale dúfa, že budú pripravené na jarnú kampaň. Predbežný termín je…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Scholz: O stíhačkách nemôže byť ani reči

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Roman Hrytsyna) Aktualizované 29. januára 2023 20:13 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:00 - Pokusy "byrokratov" z Medzinárodného olympijského výboru vrátiť ruských športovcov na…

Za drzým a nelegálnym útokom na Irán trčia uši USA a Izraela

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Čo je známe o útoku dronov na zariadenie iránskeho ministerstva obrany Večer 28. januára bolo jedno z výrobných zariadení iránskeho ministerstva obrany napadnuté bezpilotnými lietadlami. Jedno z bezpilotných lietadiel bolo zostrelené a ďalšie dve zachytené a zničené. Podľa iránskeho ministerstva obrany, tri bezpilotné lietadlá…

OĽANO navrhuje odmenu pre oznamovateľov korupcie, chce rozšíriť ich okruh

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Patrick Pleul/ZB/dpa)   Oznamovatelia korupcie by mohli mať nárok na odmenu vo výške 50 percent zo sumy majetku navrátenej štátu. Rozšíriť by sa zároveň mohol okruh osôb, ktoré môžu byť nahlasovateľmi korupcie. Išlo by aj o uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o…

Blaha: Čaputová, Lipšic, Hamran – čo to stvárate?!

0 icon

V Prahe sa v sobotu okrem prezidentky Zuzana Čaputovej nachádzal aj iný kontroverzný politik. Lipšic. A viete, čo tam robil? Odfotili ho, ako je na zaľúbenej prechádzke s cudzou ženou, zverejnil Ľuboš Blaha.

Chce Rusko dobyť celú Ukrajinu? Orbán odpovedá

0 icon

Maďarský premiér Viktor Orbán neverí, že Putin niekedy upustí od vojny. Vysvetlil aj dôvod.

Parlament skrýva staršie kuriozity, telefónne búdky využívali aj novinári

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Nová budova Národnej rady (NR) SR sídliaca v blízkosti Bratislavského hradu sa pamätá ešte na časy bez mobilov. Vo svojich útrobách skrýva telefónne búdky, ktoré využívali poslanci, ale aj novinári. Telefonovať z nich sa dalo zdarma do celého sveta. Na neformálne stretnutia slúži…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Sľub poslanca.

0icon

Čakajú nás voľby do NRSR. Možno v máji, júni, júli, auguste, septembri, alebo možno na budúci rok. To  nevie ani prezident USA. Ak budú, budeme si opäť hľadať zástupcov od ktorých budeme očakávať dôsledné, fundované, dôstojné zastupovanie v našom najvyššom a najdôležitejšom zákonodarnom orgáne. Robili by sme to sami,

Miro Majerník

Ako to bolo s gratuláciou pani prezidentky?

0icon

Naši českí priatelia a bývalí spoluobčania si 27 až 28 januára 2023 volili nového pána prezidenta. Isť k voľbám je to ich občianska povinnosť a nie je na tom nič neobvykle. Veľa bežných Slovákov už počas volebnej kampane fandilo jednotlivým kandidátom a tak čakali ako voľby skončia. V deň vo

Marek Brna

Protest proti vláde a prezidentke! (SNP2)

0icon

Protest treba, vážení a milí, usporiadať proti vláde a prezidentke, ktorá nás zaťahuje do vojny! Celonárodný protest! A Bratislava musí byť na prasknutie zaplnená protestujúcimi. Žiadať okamžitú demisiu - kvôli doterajším, národ ohrozujúcim počinom. Ohrozujú národnú bezpečnosť! Oni majú už dávno zakúpené letenky, tak nech to vyu

Peter Lipták

Čaputová vo vytržení z odchovanca KSČ

0icon

1. Ako uviedla TASR(28.01.2023) slovenská prezidentka Zuzana Čaputová prišla do volebného štábu Petra Pavla. Novozvolenému českému prezidentovi osobne zagratulovala a uviedla, že sa z

Andrej Sablič

Pravda o vojnách

0icon

>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku.

Vášeň v Tebe

Najväčší trapas Haliny Pawlowskej? Z mora ju ťahali vrtuľníkom na lane!

0 icon

Populárna česká spisovateľka a herečka Halina Pawlowská vo svojich knihách čitateľov nielen zabáva, ale odhaľuje aj zážitky zo svojho života. A nebojí sa vytiahnuť aj niektoré trápne situácie, ktoré, priznajme si, sa občas stanú každému. Veľmi vtipnú príhodu prezradila Jánovi Krausovi v jeho Show Jána Krausa. „Najväčší trapas bol, keď som uviazla v Severnom…

Ocot na znečistenú vodovodnú batériu ste už určite použili. Vyskúšali ste však školskú gumu?

0 icon

Častým problémom v domácnosti je usadený vodný kameň na vodovodnej batérii. Domáci trik s octom alebo kyselinou citrónovou ste už určite vyskúšali. Poznáte však trik na usadeniny s klasickou školskou gumou na gumovanie? Zanesené batérie pôsobia nielen neesteticky, ale zároveň môžu jej povrch poškodiť. Na usadeniny na vašej batérii v kuchyni či kúpeľni môžete…

Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

0 icon

Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

0 icon

Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

0 icon

Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

Armádny Magazín

Január vo vojenských dejinách

0 icon

Slovensko, 30. januára 2023 (AM) – Keďže s februárom sme pred rokom začali, dnes končíme januárom so seriálom vojenských dejín po jednotlivých mesiacoch. 

Kto stojí za najnovším terorizmom v Iráne

0 icon

Irán, 30. januára 2023 (AM) – Po včerajších incidentoch v iránskom Isfaháne sa v telegrame začali ohromujúcou rýchlosťou šíriť mýty, že továrne Shahed Aviation Industries boli zničené. Nedávne satelitné snímky však ukazujú, že montážne budovy boli nepoškodené a na fotografiách nebolo vidieť žiadne

Michail Chazin, Karine Gevorgyan: Korene ukrajinizmu

0 icon

Ukrajina, 30. januára 2023 (AM) –  Michail Chazin: Logika, ktorú sa teraz pokúsime vysvetliť, je viac-menej známa v tom zmysle, že rovnaký obraz je aj v Bielorusku. Spočíva v tom, že na území Ukrajiny sa nachádza nejaké jadro, ktoré je s najväčšou pravdepodobnosťou neruského pôvodu. Dovoľte mi pripomenúť, že prevažnú časť…

Wagnerovci obsadili dedinu Blagodatnoe. Nový batalión Azov bol vyslaný do Bachmutu

0 icon

Ukrajina, 29. januára 2023 (AM) – Obec Blagodatnoe, ležiaca juhozápadne od Soledaru, sa dostala pod kontrolu ruských síl, útočné skupiny „Wagner“ obsadili dedinu a začali ju čistiť. Oznámil to šéf a zakladateľ vojenskej spoločnosti Jevgenij Prigožin na oficiálnom kanáli TG. Prigožin, ktorý opakovane vyčítal vojenským korešpondentom unáhlené správy o zajatí tej

TopDesať

Keď sa majster tesár utne, môže to vyzerať aj takto

0 icon

Aj majster tesár sa niekedy utne. Takto v krátkosti by sme mohli opísať nasledujúce fotografie, ktoré zrejme zadávateľov tejto úlohy nepotešili, ale nás dokonale pobavia. Určite si už niekedy započul výrok, že "Aj majster tesár sa niekedy utne". Tento výrok je starou múdrosťou, ktorá znamená, že aj najskúsenejší a najtalentovanejší ľudia…

Dokážeš z obrázku určiť, kto z týchto ľudí je šéf? Máš na to iba 7 sekúnd

0 icon

Dokážeš z nasledujúceho obrázku určiť, kto z týchto ľudí je ich šéf? Na vyriešenie tejto hádanky máš iba 7 sekúnd! Vďaka hlavolamom si môžeš zábavným spôsobom otestovať svoju inteligenciu a my sme si pre teba jeden takýto hlavolam pripravili. Tvojou dnešnou úlohou bude určiť, kto z týchto ľudí je šéf.…

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0 icon

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu.  [the_ad id="80455"] 1. Ponožky

10+ fotografií, ktoré ti ukážu, že si nemal až tak zlý deň

0 icon

Každý z nás môže mať zlý deň. Je však dôležité rozlíšiť tie zlé dni a tie oveľa horšie. Po vzhliadnutí týchto fotografií si určite spomenieš na svoje nešťastné dni a povieš si, že až také zlé neboli. Zlý deň môže byť plný stresu, neúspechov a sklamaní. Môže to znamenať, že…

Najsmrteľnejšie vody našej planéty: Môže za to ťažba lítia?

0 icon

Najsmrteľnejšie vody našej planéty. Aj takto by sme mohli nazvať vodné jazerá, ktoré sa nachádzajú v oblasti Atacama v Čile. Jedno z najsuchších miesta na planéte nie je miestom, kde by si očakával, že nájdeš tie najnebezpečnejšie vody na Zemi. Vysoko v Andách v Čile sú soľné pláne Salar de Atacama…

FOTO DŇA

Na snímke 18. ročník zimnej furmanskej súťaže ťažných koní o Hriňovskú fujarku pri futbalovom ihrisku na Murinke v Hriňovej, v okrese Detva

Autor: TASR-Ján Krošlák

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali