E. MAJKOVÁ: Slovensko je porovnateľné so svetom v biomedicíne i matematike

Bratislava 24. februára (TASR) – Slovensko nemá v súčasných podmienkach šancu vychovať držiteľa Nobelovej ceny. Mladí vedeckí pracovníci si na Slovensku zo svojich platov nemôžu zabezpečiť ani základné potreby, a preto mnohé "mozgy" unikajú do zahraničia. Napriek slabej podpore vedy sú však na Slovensku aj vedci svetovej kvality. O situácii v slovenskej vede, patentoch či čerpaní eurofondov hovorí v rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied (SAV) pre výskum Eva Majková.

-Mnohí mladí talentovaní ľudia odchádzajú za úspechom do sveta. Ponúka Slovensko mladým vedcom také prostredie, kde by mohli rozvíjať svoje schopnosti?-

Tí, ktorí chcú robiť skôr biznis alebo inovácie vo svetovom meradle, majú namierené do sveta. Rovnako doktorandi a mladí vedeckí pracovníci. Myslím, že je aj správne, aby časť kariéry strávili v popredných laboratóriách. Ja by som to nevidela ako „závadu“, keď doktorand alebo postdoktorand strávi tri – štyri roky v špičkovom laboratóriu v zahraničí. Naším záujmom by malo byť, aby sme týchto ľudí dokázali prilákať naspäť.

-Vrátia sa potom, keď sa tam už tie tri – štyri roky „zabehnú“?-

Niektorí áno, viem o viacerých prípadoch. Aj ja mám v tíme kolegu, ktorý sa vrátil zo špičkového pracoviska. Vo vede to funguje tak, že dávate a beriete. Aj my niečo odškolíme a niekto k nám na druhej strane príde. Snažíme sa o to, aby ten systém bol rovnovážny a nie taký, že my si všetkých šikovných, ktorých odchováme, musíme „vyhnať“ preč. Ale ja si uvedomujem viacero rovín. Prvá je práca, prostredie, kolektív… Druhá časť je ekonomická. Mladí ľudia sa potrebujú usadiť. Mal by si vedieť prenajať byt, kúpiť aspoň ojazdené auto, oženiť sa a založiť si rodinu a tieto veci by mal vedieť ufinancovať zo svojej mzdy, a tak je to nielen v Rakúsku, ale už aj v Česku. Ak sa toto nestane, a na Slovensku nie je taká situácia, obzvlášť v Bratislave, kde cena bytov je veľmi vysoká, budú odchádzať tam, kde tieto možnosti majú. Dnes je situácia taká, že reálny príjem doktoranda, ktorý úspešne obháji prácu a stane sa postdoktorandom, klesne.

-Prečo?-

Lebo štipendium je nezdanené a plat je zdanený. Toto je skoro absurdná situácia a potom je už na nás ako vedúcich kolektívov, aby sme im tieto straty vykrývali účasťou v projektoch, kde ich vieme financovať. Ale to nie je systémové riešenie. Sú aj také kolektívy, ktoré takéto prostriedky nemajú. Keď prídu takíto mladí postdoktorandi do banky, ani sa s nimi nerozprávajú pri žiadostiach o úver. Toto vnímam ako kľúčový problém.

-Koľko zarába takýto postdoktorand?-

Doktorand má štipendium do 700 eur a keď je postdoktorand, tak je to približne štipendium mínus dane. A stačí odísť do Česka a tá mzdová hladina je inde, v Rakúsku je ten rozdiel ešte väčší.

-Unikajú takto mozgy zo Slovenska?-

Určite unikajú. Ja si osobne myslím, že dôležité je prilákať ich späť. Pripravujeme reintegračné granty. Teraz sme v SAV otvorili jeden taký program Štipendium SAV. Začína sa výzva, uvidíme, ako to bude fungovať. Je určený pre postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorí pracovali na popredných svetových pracoviskách v zahraničí, majú dobre výsledky a chcú prísť nazad. Nemožno hovoriť o masívnej akcii, ide o tri, štyri miesta ročne.

-Ako by mal štát riešiť túto otázku?-

Navýšiť podiel HDP investovaný do školstva je potrebné, lebo sme na chvoste EÚ a to je možno aj hanba. Ale čo sa týka doktorandov a postdoktorandov, tam by som videla veľmi rýchle a účinné opatrenie vo vyhlásení výzvy napr. cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja, ktorá by bola úplne fokusovaná na to, aby títo mladí, ktorí predkladajú dobré projekty a zapájajú sa do kolektívov, mali dodatočné prostriedky. A táto výzva by mala mať vysoké percento úspešnosti, inak to nebude efektívne. A pokiaľ viem, predsedníctvo agentúry už schválilo, že toto je potrebné, adresovalo vláde takúto poznámku. Verím, že toto je účinná cesta stabilizovať mladých u nás. Lebo vždy je to tak, prví odchádzajú najlepší. V celej Európe je hlad po dobrých doktorandoch a postdoktorandoch, čiže oni nemajú problém nájsť si miesto.

-Má Slovensko pri týchto podmienkach šancu vychovať držiteľa Nobelovej ceny?-

Nositeľ Nobelovej ceny, to spravidla nie je singularita, ktorá sa nejako zjaví. Nositelia Nobelových cien potrebujú vyrastať v prostredí, ktoré je motivačné, náročné, stimulujúce a vytvára všetku pridanú hodnotu okolo. Nie náhodou ústavy Spoločnosti Max Plancka majú vysoký počet nositeľov Nobelových cien. To je systém podpory výskumu, kultúry výskumu a  prostredia. Myslím, že je veľmi málo pravdepodobné, aby sa na Slovensku teraz v priebehu krátkeho časového úseku nejaký laureát Nobelovej ceny objavil. To ale vôbec nevylučuje, žeby nejaký Slovák, ktorý funguje v priaznivejšom prostredí, Nobelovu cenu nezískal. Ale na to, aby takýto významný jedinec vznikol, je potrebné vybudovať celú základňu. Je to podobné ako v športe. Každý chápe, že to nie je tak, že sa narodí skvelý skokan do výšky a bude majster svet a inak nikto druhý nebude skákať. Každý rozumie tejto otázke, keď hovoríme o športe, ale už málo ľudí si uvedomí, že to je potrebné pre akúkoľvek činnosť, aj vo vede. Že musíme celé prostredie tlačiť hore a potom sa možno stane, že aj Slovák dostane Nobelovu cenu.

-Máme Slovákov v takých medzinárodných tímoch, aké ste opísali?-

Máme Slovákov vo veľkých zariadeniach typu CERN v Ženeve, kde je slovenský výskum veľmi úspešne reprezentovaný. Ďalší svetlý príklad úspešného slovenského vedca je profesor Vilček, ktorý nedávno dostal cenu od prezidenta USA.

-Keď sme hovorili o úniku mozgov zo Slovenska, nechodia k nám na druhej strane doktorandi z menej rozvinutých krajín?-

Chodili by, keby bola taká možnosť. Podľa dávnejšej novely zákona o vysokých školách, nemôžu študenti, ktorí nie sú z krajín EÚ, poberať štipendium, a naopak, musia za svoje štúdium platiť. A to je v príkrom rozpore s princípmi EÚ, lebo práve únia sa snaží prilákať doktorandov z tretích krajín. Najväčší rezervoár doktorandov je od našich hraníc s Ukrajinou po východné pobrežie Ázie. Tam sú schopní, motivovaní, sú to ľudnaté krajiny. Tí majú "drive", tí chcú prísť do Európy, vidíte ich všade v laboratóriách. Na Slovensku je ten problém, že keď ich chceme zaplatiť, tak ich musíte zobrať buď na úkor nejakého mzdového fondu pracoviska alebo v rámci nejakého projektu. A navyše sú tam komplikácie s migračnou politikou na Slovensku. Tento predpis je obmedzujúci. Opakovane poukazujeme na to, že to treba zmeniť. Na začiatku zrejme bola predstava, že doktorand je náš študent, na ktorého vynakladáme prostriedky, tak budeme dávať len na slovenských. Ale to nie je tak. Doktorand pracuje v laboratóriu, vytvára veľa hodnôt, to sú pre nás veľmi užitočné, vysoko motivované a nie drahé pracovné sily.

-Od nového roka platí novela vysokoškolského zákona. Neapelovali ste na ministra, aby sa zmenilo toto ustanovenie?-

Apelovali, s pánom ministrom sme o tom hovorili ešte pred tým, než bol ministrom. Myslím, že tento problém je mu známy. Viem, že sa o tom vážne uvažuje, lebo je to problém, s ktorým sa mnohí potýkajú. Slovensko je malá krajina, tu ani nemôžeme čakať veľa študentov. U nás je prirodzené, že si musíme volať študentov z iných krajín a treba otvorene povedať, že v porovnaní s krajinami EÚ nie sme veľmi konkurencieschopní. Ani Bratislava nie je Paríž, aby sem chcel každý ísť, preto títo doktorandi z tretích krajín sú pravdepodobný zdroj.

-Na Slovensku sa každoročne vydáva veľmi málo patentov. Čím to je?-

Je pravda, že Slovensko je prakticky nepatentujúce, keď to porovnáme s počtami v okolitých krajinách. Súvisí to s viacerými príčinami. Prirodzenou snahou vedeckého pracovníka je niečo publikovať, teda zvestovať ľudstvu svoj poznatok. Pokiaľ patentujete, robíte presný opak, nepublikujete, ale patentom sa chránite. Treba na to ľudí naučiť, treba na to vytvoriť isté mechanizmy a isté pomocné nástroje, aby to patentovanie bolo pomerne jednoduché. Problém sú aj peniaze, lebo každý patent stojí isté prostriedky.

-Koľko?-

Sú to tisíce eur. V Nemecku hradí štát patenty, ktoré vznikajú vo výskumných organizáciách, lebo má záujem o to, aby vznikali. U nás, kto patentuje, ten sa vytrestá. Buď to musí platiť sám alebo ústav, kde pracuje. A keby bolo patentov priveľa, ústav by s tým mal problém, aj SAV by mala. Tie základné nástroje nie sú prepracované. Viem, že sa na tom pracuje. K patentovaniu treba ľudí vychovávať už na školách, lebo niekedy sú veci, ktoré by sa dali patentovať a u nás sa nepatentujú, lebo na to nikto nemyslí, že aj to je patentovateľné.

-Uľahčí systém patentovania na Slovensku európsky jednotný systém, ktorý má platiť od roku 2014?-

Ja si myslím, že by to malo pomôcť, ale my musíme vyriešiť celý proces patentovania, keď chceme mať európsky alebo svetový patent. Z  podaných patentov sa ani v západnej Európe nerealizuje veľa, možno 15 percent. Ale tie, ktoré sa realizujú, zaplatia náklady na všetky ostatné patenty. Komerčná úspešnosť patentov je nie častý jav a tak pre ostatných je patentovanie strata. Preto je dobré, keď sa o to stará subjekt, ktorý je napojený na rozpočet. Keď mám platiť, veľmi budem rozmýšľať, či budem patentovať, keď nevidím na obzore žiadneho realizátora.

-Ale potom to nie je veľmi motivačné ani pre štát…-

Ale tie úspešné patenty zaplatia všetko. To je práve tá hra, že tie veľmi úspešné prinášajú veľký efekt. Ale nedá sa povedať, že budeme robiť len tie, lebo to neviete vopred vybrať. Musíte pokrývať dosť široké pole. Najhorší je systém, ktorý sa stáva u nás, že nechceme dať priveľa peňazí, ale čakáme nejakú aktivitu a úspešnosť. A potom to ani neprináša benefit a stojí to peniaze. Tam treba mať zdravý odhad.

-Majú záujem v tejto oblasti spolupracovať firmy?-

Niektoré áno. Interakcia hospodárskej sféry s výskumom sa začína zvyšovať. Myslím, že tomu pomohli projekty štrukturálnych fondov, ktoré vyžadovali prítomnosť hospodárskeho partnera a boli pre vedecký kolektív motivujúce. Skutočne sa vytvorilo mnoho zoskupení, ktoré prináša prvé výsledky. Určite tam príde mnoho inovácií, zlepšení, lebo mnoho vecí vieme spolu vyriešiť veľmi rýchlo a účinne. Spolupráca s hospodárskou sférou sa darí rozvíjať. Teraz je dosť dôležité, aby sa vytvoril dostatok motivačných nástrojov, ktoré to budú ďalej podporovať. Lebo na Slovensku je ten problém, že je mnoho firiem, ktoré nemajú dosť kapitálu, aby investovali do výskumu, lebo to je beh na dlhú trať. Aj v zahraničí robia veľkú časť výskumu veľké, nie malé firmy. My by sme sa mali zamerať na to, aby aj veľkí hráči, ktorí prídu na Slovensko, museli pestovať aj výskum a vývoj, aby sa vytvorili podmienky a aby aj tieto dva svety viac kooperovali.

-Na Slovensku to tak pri veľkých investoroch asi nie je…-

Veľké firmy sa snažia mať výskumné zložky doma. Má to mnoho dôvodov. Verím, že istá časť výskumno-vývojových aktivít sa dá robiť aj tu.

-Urobilo Slovensko všetko pre to, aby vyčerpalo maximum prostriedkov z eurofondov?-

Čo sa týka čerpania štrukturálnych fondov z operačného programu Výskum a vývoj, myslím, že z pohľadu SAV sme boli veľmi snaživí, aj úspešní, čo do zazmluvnenosti projektov. Iná vec je, že čerpanie týchto projektov je veľmi pomalé. Súvisí to s administratívnou náročnosťou celého procesu. Podľa mojich vedomostí Slovensko pridalo k relatívne detailnej bruselskej administratíve vlastný vklad, ktorý to skomplikoval oveľa viac. A potom, ako sa pridávali novely k zákonu o verejnom obstarávaní, vytvorila sa dosť nepriaznivá situácia pre nákup vedeckých prístrojov a zariadení. Trvá to veľmi dlho a povedzme, často sú tam námietky, ktoré sú, myslím prinajmenšom diskutovateľné.

-Minulý týždeň dal parlament zelenú malej novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa schvaľovala v urýchlenom procese práve preto, aby sa zrýchlilo čerpanie fondov. Pomôže podľa vás novela k rýchlejšiemu čerpaniu?-

Nečítala som presné znenie. Podľa informácií, ktoré zazneli v médiách som presvedčená, že tá novela bola absolútne nevyhnutná a pokiaľ by sa k tomuto nesiahlo, hrozilo by, že sa prostriedky nevyčerpajú. Tam bolo už v súčasnosti toľko zadrhnutí toho procesu, že systém stagnoval a námietky, ktoré sú k tejto novele, nie celkom adresujú detaily, ktoré sme my zažívali ako skutoční obstarávatelia.

-Takže z vašej skúsenosti proces čerpania spomaľovali aj problémy s obstarávaním?-

Významne. Tie procesy sa dali natiahnuť na roky, to nebola otázka mesiacov. Pokojne sa dal stratiť aj rok sústavnými námietkami.

-Má Slovensko špičkových vedcov? V akých oblastiach vynikáme?-

V rámci SAV sme spravili analýzu kvality vedeckých kolektívov, ktorú pre nás realizovala agentúra ARRA. Zadefinovali sa kolektívy, ktoré sú špičkové a nedpriemerné. Z účasti na medzinárodných projektoch a z pohľadu produktivity a citovanosti sú najúspešnejšie kolektívy v oblasti materiálových vied a biomedicíny. To sú v súčasnosti ťažiskové smery SAV, kde je pomerne veľká koncentrácia špičkových kolektívov. Máme ešte dobré kolektívy v úplne základných vedách, kvantovej informatike, kvantovej chémii, matematike. Matematický ústav SAV patrí dlhodobo medzi špičkové pracoviská.

-Kto patrí momentálne medzi popredných slovenských vedcov?-

Sám predseda SAV profesor Jaromír Pastorek patrí k špičke vo svojej oblasti virológie, potom profesor Vladimír Bužek z oblasti kvantovej informatiky, známe sú aj mená z oblasti materiálového výskumu, či už bývalý riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov František Simančík, ktorý dlhodobo podniká na prenose poznatkov do praxe, v oblasti keramiky je známy profesor Pavol Šajgalík, v oblasti polymérov sú výborné výsledky. Toto je len na ilustráciu, že sú na Slovensku vynikajúci ľudia, ja len verím, že to bude pokračovať.

-Ako je na tom slovenská veda a výskum v porovnaní s okolitými krajinami porovnateľnými so Slovenskom?-

Záleží, čo porovnávame. Ja môžem hovoriť za SAV, ktorá pokrýva významnú časť výstupov v rámci Slovenska. Štrukturálne fondy pomohli vo veľmi krátkom čase prekryť viac ako 20-ročné zaostávanie v prístrojovej vybavenosti laboratórií, a to je veľmi významná vec. Mnohé laboratóriá, mnohé tímy sú skutočne na európskej, kompetitívnej úrovni, som presvedčená, že ten základný krok sa urobil. To neznamená, že by sa malo prestať. Situácia nie je taká, že my máme ustálený stav a všetci na nás čakajú. Všetci idú vpred a my musíme stále utekať rýchlejšie, aby sme tých, ktorí sú pred nami, dobiehali.

-Centrami výskumu by mali byť vysoké školy. Na Slovensku ich máme dosť. Na akej úrovni je výskum na vysokých školách?-

To by mal zodpovedať nejaký vonkajší pozorovateľ celého vedeckého prostredia. Z materiálov, ktoré pripravila Univerzita Komenského v Bratislave, vyplýva, že na publikačnej činnosti sa SAV podieľa 36 percentami a 44 percentami na citačnom ohlase. Pričom podiel našich výskumných pracovníkov je 26 percent. SAV má dobré postavenie, ale mala by sa ďalej zlepšovať.

-Blíži sa komplexná akreditácia. Mal by tento proces vyradiť niektoré školy zo zoznamu univerzít?-

Myslím, že počet univerzít je nadštandardný, ak to porovnávam aj v rámci EÚ. Jediná možnosť je urobiť komplexnú akreditáciu a zhodnotiť, ako sa ktorá univerzita správa, aké dosahuje výsledky a či tieto výsledky sú adekvátne poslaniu univerzity a peniazom, ktoré dostáva. To je jediný spôsob, ako prečistiť tento systém. Akreditáciu robíme každé štyri roky aj v SAV.

Rozhovor s podpredsedníčkou SAV Evou Majkovou je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a videozáznam.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V súvislosti s prideľovaním pandemickej pomoci obvinili štyri osoby

0 icon

Bratislava 8. decembra (TASR/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila v stredu štyri osoby v súvislosti s pandemickou pomocou, ktorú mal štát poslať cez pezinský úrad práce schránkovým firmám. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytla Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru "Vyšetrovateľ NAKA obvinil štyri zadržané osoby pre…

Franczúske úrady zmarili plánovaný teroristický útok počas Vianoc

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole)   Francúzska vnútorná rozviedka (DGSI) zatkla koncom novembra dvoch mužov, ktorí plánovali teroristický útok počas vianočných sviatkov. V stredu o tom informoval denník Le Parisien, ktorý sa odvolal na dobre informované nemenované zdroje Dvaja muži vo veku 23 rokov plánovali počas Vianoc útočiť nožmi…

Branislav Gröhling sa nevie stotožniť s tým, že sa plošne zatvárajú školy. Presadzuje zvyšovanie platov učiteľov

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) sa nevie stotožniť s tým, že od pondelka 13. decembra sa prejde plošne k dištančnému vzdelávaniu na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Aj preto v stredu počas rokovania vlády hlasoval…

Švajčiarsky parlament zvolil šéfa diplomacie Cassisa za budúceho prezidenta

0 icon

Bern 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Švajčiarskeho ministra zahraničných vecí Ignazia Cassisa zvolil v stredu parlament do funkcie nasledujúceho prezidenta krajiny. Úradu sa ujme v roku 2022 v čase prehlbujúceho sa napätia v súvislosti s reakciou na pandémiu koronavírusu, informovala agentúra AFP Cassis prevezme z väčšej časti symbolický úrad…

SNS nesúhlasí, aby si neočkované osoby prispievali na zdravotnú starostlivosť

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) protestuje proti uzneseniu vlády o tom, že neočkované osoby si budú prispievať na zdravotnú starostlivosť. Považuje to za bezprecedentné zneužívanie štátnej moci. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová Rozhodnutie vlády SR o tom, že poveruje ministerku spravodlivosti…

Plošný lockdown v Rakúsku končí

0 icon

Viedeň 8. decembra 2021 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Celoštátny lockdown v Rakúsku končí o polnoci zo soboty na nedeľu, pre neočkovaných však bude pokračovať. Oznámil to v stredu kancelár Karl Nehammer po rokovaniach so zástupcami spolkových krajín Vláda stanovila „minimálne štandardy“ a spolkové krajiny môžu v závislosti od situácie zavádzať vlastné…

Remišová: Je vo verejnom záujme, aby koalícia okamžite rozhodla o legislatívnej zmene ustanovenia 363. “Stalo sa nebezpečným nástrojom v rukách Žilinku!”

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Je vo verejnom záujme, aby vládna koalícia okamžite rokovala a rozhodla o legislatívnej zmene paragrafu 363 Trestného poriadku. V tlačovej správe to uvádza líderka strany Za ľudí a podpredsedníčka vlády Veronika Remišová. Poukazuje pritom na konštatovanie Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého generálny prokurátor…

Francúzsko prepustilo muža zadržaného v kauze vraždy novinára Chášukdžího

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lefteris Pitarakis)   Muža zadržaného pre podozrenia z podielu na vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího francúzske úrady v stredu prepustili na slobodu po tom, čo zistili, že jeho totožnosť sa nezhoduje s medzinárodným zatykačom, ktoré vydalo Turecko. Informovala o tom agentúra AFP Muž mal v pase…

Režim OTP vo vlakoch bude veľmi ťažko kontrolovateľný, pripúšťa Doležal

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Režim OTP vo vlakoch IC, rýchlikoch a diaľkových autobusoch bude v praxi veľmi ťažko kontrolovateľný, dokonca až nekontrolovateľný. Myslí si to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) v súvislosti s rozhodnutím vlády. Napriek tomu budú podľa neho vykonávať námatkové kontroly…

Epidemiologická situácia na Slovensku sa veľmi mierne zlepšila

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemiologická situácia na Slovensku sa veľmi mierne zlepšila. Došlo k poklesu počtu vykonaných pozitívnych PCR aj antigénových testov Počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii mierne vzrástol. Výraznejšie poklesol počet výjazdov zdravotnej záchrannej služby. Klesol aj počet príjmov do nemocníc. V stredu o…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

0icon

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa…

Jozef Slávik

Pre mňa vôbec nie stratená varta ...

0icon

Keďže sa na situácii ohľadom blokácie mojich blogov nič k lepšiemu nezmenilo, keďže všetko ostalo po starom, ako aj napriek úcte k všetkým mojim čitateľom a diskutérom, je tento môj blog posledným na stránkach blog.hlavné správy.sk, čím zároveň plním aj svoj sľub. Moja inteligencia a naturel mi nedovoľuje, aby som…

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 17

0icon

Vážený pán na šnúrke gatí Matoviča visiaci premiér... Už som Ti dávno nepísal lebo popravde ani nebolo o čom. Tvoji podriadení si naháňajú vlastn

Boris Mesár

Dr. Geert Vanden Bossche : Nenechajte si zničiť prirodzenú imunitu očkovaním !

0icon

Dr. Geert Vanden Bossche varoval pred poškodením imunitného systému očkovaných a pred nevyhnutnými vážnymi následkami, ktoré z toho vyplynú.Renomovaný virológ a bývalý vysoký úradník Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov nedávno varoval pred nebezpečenstvami experimentálnych vakcín COVID-19 prenášajúci

Marek Brna

Sloboda a demokracia, cha cha cha cha cha cha

0icon

 Žijeme najlepšie časy, vychutnávame si plody dlhoročného zrenia slobody a demokracie západného typu. Slobodné voľby! Pluralita názorov! Pravda a láska! Vážme si, že máme možnosť radostne pôsobiť v podmienkach, za ktoré vďačíme vyspelým západným štátom a menovite v prvom rade USA, hlavnému nositeľovi pokrokových myšlienok a jedinej správ

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehové vločky ležia na vrchole trávy

Autor: TASR/Martin Schutt/dpa-Zentralbild-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V súvislosti s prideľovaním pandemickej pomoci obvinili štyri osoby

0 icon

Bratislava 8. decembra (TASR/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila v stredu štyri osoby v súvislosti s pandemickou pomocou, ktorú mal štát poslať cez pezinský úrad práce schránkovým firmám. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytla Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru "Vyšetrovateľ NAKA obvinil štyri zadržané osoby pre…

Franczúske úrady zmarili plánovaný teroristický útok počas Vianoc

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole)   Francúzska vnútorná rozviedka (DGSI) zatkla koncom novembra dvoch mužov, ktorí plánovali teroristický útok počas vianočných sviatkov. V stredu o tom informoval denník Le Parisien, ktorý sa odvolal na dobre informované nemenované zdroje Dvaja muži vo veku 23 rokov plánovali počas Vianoc útočiť nožmi…

Branislav Gröhling sa nevie stotožniť s tým, že sa plošne zatvárajú školy. Presadzuje zvyšovanie platov učiteľov

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) sa nevie stotožniť s tým, že od pondelka 13. decembra sa prejde plošne k dištančnému vzdelávaniu na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Aj preto v stredu počas rokovania vlády hlasoval…

Švajčiarsky parlament zvolil šéfa diplomacie Cassisa za budúceho prezidenta

0 icon

Bern 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Švajčiarskeho ministra zahraničných vecí Ignazia Cassisa zvolil v stredu parlament do funkcie nasledujúceho prezidenta krajiny. Úradu sa ujme v roku 2022 v čase prehlbujúceho sa napätia v súvislosti s reakciou na pandémiu koronavírusu, informovala agentúra AFP Cassis prevezme z väčšej časti symbolický úrad…

SNS nesúhlasí, aby si neočkované osoby prispievali na zdravotnú starostlivosť

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) protestuje proti uzneseniu vlády o tom, že neočkované osoby si budú prispievať na zdravotnú starostlivosť. Považuje to za bezprecedentné zneužívanie štátnej moci. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová Rozhodnutie vlády SR o tom, že poveruje ministerku spravodlivosti…

Plošný lockdown v Rakúsku končí

0 icon

Viedeň 8. decembra 2021 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Celoštátny lockdown v Rakúsku končí o polnoci zo soboty na nedeľu, pre neočkovaných však bude pokračovať. Oznámil to v stredu kancelár Karl Nehammer po rokovaniach so zástupcami spolkových krajín Vláda stanovila „minimálne štandardy“ a spolkové krajiny môžu v závislosti od situácie zavádzať vlastné…

Remišová: Je vo verejnom záujme, aby koalícia okamžite rozhodla o legislatívnej zmene ustanovenia 363. “Stalo sa nebezpečným nástrojom v rukách Žilinku!”

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Je vo verejnom záujme, aby vládna koalícia okamžite rokovala a rozhodla o legislatívnej zmene paragrafu 363 Trestného poriadku. V tlačovej správe to uvádza líderka strany Za ľudí a podpredsedníčka vlády Veronika Remišová. Poukazuje pritom na konštatovanie Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého generálny prokurátor…

Francúzsko prepustilo muža zadržaného v kauze vraždy novinára Chášukdžího

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lefteris Pitarakis)   Muža zadržaného pre podozrenia z podielu na vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího francúzske úrady v stredu prepustili na slobodu po tom, čo zistili, že jeho totožnosť sa nezhoduje s medzinárodným zatykačom, ktoré vydalo Turecko. Informovala o tom agentúra AFP Muž mal v pase…

Režim OTP vo vlakoch bude veľmi ťažko kontrolovateľný, pripúšťa Doležal

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Režim OTP vo vlakoch IC, rýchlikoch a diaľkových autobusoch bude v praxi veľmi ťažko kontrolovateľný, dokonca až nekontrolovateľný. Myslí si to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) v súvislosti s rozhodnutím vlády. Napriek tomu budú podľa neho vykonávať námatkové kontroly…

Epidemiologická situácia na Slovensku sa veľmi mierne zlepšila

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemiologická situácia na Slovensku sa veľmi mierne zlepšila. Došlo k poklesu počtu vykonaných pozitívnych PCR aj antigénových testov Počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii mierne vzrástol. Výraznejšie poklesol počet výjazdov zdravotnej záchrannej služby. Klesol aj počet príjmov do nemocníc. V stredu o…

Podkasty

„Hranice môže zmeniť len vojna. Želá si nejaký Slovák alebo Maďar na Slovensku vojnu?“ Pýta sa Anton Hrnko v podcaste HS.

icon

Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook) Môžeme a máme výhrady k maďarskému premiérovi Orbánovi z hľadiska obáv ani nie tak z neho, ako z jeho schopnosti „oblafnúť“ našich terajších lídrov. Mnohí z nich mu totiž nesiahajú ani po členky. Na 26. zjazde svojej vládnej strany Fidesz ako znovuzvolený predseda slávnostne zdôraznil, že Maďari svoju vlasť, vieru a pôdu nevymenia, ani nepredajú. Tým len...

Drogy smiete, ale jazyk držte za zubami, odkazuje Kolíková

icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR – Dano Veselský) Žijeme v časoch revolúcií a reforiem. Zatiaľ čo vo vikipedii sa píše, že revolúcia je hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, zvrat, obrat, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami, my vďaka ministrovi financií Matovičovi vieme, môže byť aj „daňovo-odvodová revolúcia“. A vďaka ministerke spravodlivosti Kolíkovej začíname chápať,...

Zlikviduje Matovič v mene svojej „revolúcie“ strednú vrstvu ako prvý na svete?

icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel) Noty, vlastne „návod na postup“, ako to prezradil na tlačovej besede v polovici októbra minister Lengvarský, sú rozoslané a vlády ich strmhlav plnia. Jednou z úloh v rámci zavedenia nového svetového poriadku je likvidácia strednej vrstvy. Matovič svoju daňovú revolúciu, reformu, či „atómovú bombu“ začal prezentovať 17. novembra, práve...

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

0icon

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa…

Jozef Slávik

Pre mňa vôbec nie stratená varta ...

0icon

Keďže sa na situácii ohľadom blokácie mojich blogov nič k lepšiemu nezmenilo, keďže všetko ostalo po starom, ako aj napriek úcte k všetkým mojim čitateľom a diskutérom, je tento môj blog posledným na stránkach blog.hlavné správy.sk, čím zároveň plním aj svoj sľub. Moja inteligencia a naturel mi nedovoľuje, aby som…

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 17

0icon

Vážený pán na šnúrke gatí Matoviča visiaci premiér... Už som Ti dávno nepísal lebo popravde ani nebolo o čom. Tvoji podriadení si naháňajú vlastn

Boris Mesár

Dr. Geert Vanden Bossche : Nenechajte si zničiť prirodzenú imunitu očkovaním !

0icon

Dr. Geert Vanden Bossche varoval pred poškodením imunitného systému očkovaných a pred nevyhnutnými vážnymi následkami, ktoré z toho vyplynú.Renomovaný virológ a bývalý vysoký úradník Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov nedávno varoval pred nebezpečenstvami experimentálnych vakcín COVID-19 prenášajúci

Marek Brna

Sloboda a demokracia, cha cha cha cha cha cha

0icon

 Žijeme najlepšie časy, vychutnávame si plody dlhoročného zrenia slobody a demokracie západného typu. Slobodné voľby! Pluralita názorov! Pravda a láska! Vážme si, že máme možnosť radostne pôsobiť v podmienkach, za ktoré vďačíme vyspelým západným štátom a menovite v prvom rade USA, hlavnému nositeľovi pokrokových myšlienok a jedinej správ

TopDesať

Neohľaduplnosť týchto ľudí je naozaj príšerná

0 icon

Neohľaduplnosť niektorých ľudí je naozaj príšerná. Na týchto fotografiách uvidíš zopár takýchto ľudí, ktorí robia svojmu okoliu zle. Zozbierali sme pre teba zopár fotografií. Po ich vzhliadnutí budeš zrejme trocha nahnevaný, ale to je v poriadku. Nie každý sa vie s týmito vecami ľahko vyrovnať. Neohľaduplnosť niektorých ľudí je totižto…

Tipy, ako sa vyhnúť či zbaviť opice z alkoholu

0 icon

Pre väčšinu ľudí, ktorí nemajú šťastné gény odolné voči bolehlavu, má pitie na večierkoch a oslavách nevyhnutný a nepríjemný sprievodný príznak pôsobiaci hneď na ďalší deň. Ako sa zbaviť opice? Búšenie hlavy a podráždený žalúdok nemusia byť vždy výsledkom bujarého silvestrovského oslavovania. Tu si môžeš prečítať zopár múdrych tipov, ako odvrátiť účinky brutálnej…

Impozantné Monument Valley: 1. časť

0 icon

Naša Zem ponúka dych berúce útvary. Inak tomu nie je ani v prípade Monument Valley. Na pustej arizonskej náhornej plošine sa dvíhajú k oblohe obrovské skalné útvary z červeného pieskovca, ktoré pripomínajú zrúcaniny monumentálnych stavieb. Ojedinelú krásu Monument Valley - alebo ak chcete - Údolia monumentov - vytvárajú impozantné stolové…

10+ úžasných porovnávacích fotografií, ktoré ti ukážu novú perspektívu

0 icon

Perspektíva je úžasná vec. Často dokážeme skutočne oceniť veci len vtedy, ak ich môžeme porovnať s niečím iným, napríklad miestom, vekom alebo časom. Tu je niekoľko skvelých porovnávacích fotografií. :) Tento zoznam porovnávacích fotografií, ktorý zostavil portál Bored Panda, ukazuje na pomerne obyčajných fotografiách novú perspektívu, od zmeny krajiny v priebehu rokov až po technologický pokrok. 1. Vľavo matka,…

Rainbow bridge ako div sveta: 2. časť

0 icon

Počuli ste už o Rainbow bridge (Dúhovom moste) z ružového pieskovca, ktorý sa nachádza v južnom Utahu v Spojených štátoch? Ak nie, určite by ste mali začať prvou časťou nášho článku. A - samozrejme - pokračovať touto druhou, ktorá je zároveň nateraz poslednou o oblúku, ktorý americký prezident Theodore Roosevelt…

Armádny Magazín

"Pláštenka člena posádky sa dostala do prívodu vzduchu F-35": v Británii pomenovali dôvod pádu stíhačky

0 icon

Veľká Británia, 8.december 2021 (AM) – Minulý týždeň sa objavili zábery z pádu stíhačky F-35 do mora z paluby britskej lietadlovej lode Queen Elizabeth. Zábery ukazujú, ako sa bojové lietadlo vyvalí na okraj vzletu veľmi nízkou rýchlosťou a ako sa pilot katapultuje pri súčasnom páde lietadla do mora.

V obrannom rozpočte USA sa navrhuje 300 miliónov dolárov pre Ukrajinu

0 icon

USA, 8.december 2021 (AM, Sputnik) – V Spojených štátoch predložili návrh obranného rozpočtu na rok 2022. Text zverejnil osobitný výbor Snemovne reprezentantov. Návrh zákona neobsahoval

Zakážeme pohraničníkom smartfóny: V súvislosti s popravami migrantov na hraniciach Ukrajiny sa konalo mimoriadne zasadnutie

0 icon

Ukrajina, 8.december 2021 (AM) – Začiatkom decembra sme informovali o streľbe ukrajinských pohraničníkov na migrantov, ktorí sa presúvali z Bieloruska na Ukrajinu

GLOBSEC za hlavnú hrozbu na Slovensku označuje sympatie k Rusku

0 icon

Slovensko, 8.december 2021 (AM) – Sympatie Slovákov k Rusku sú jednou z najväčších slabín v kontexte zraniteľnosti krajiny voči zahraničnému vplyvu. Uvádza sa to v štúdii medzinárodnej poradenskej spol

Obmedzená zóna: Prečo moderné lietadlá nikdy nelietajú nad Antarktídou

0 icon

Antarktída, 8.december 2021 (AM) – Existuje niekoľko dôvodov a všetky súvisia s bezpečnosťou ľudí na oblohe. Prečo Antarktída nikomu nepatrí?   1. decembra 1959, keď vrcholila studená vojna, bola Antarktída vyhlásená za demilitarizovanú a bezletovú zónu. Svetové spoločenstvo sa dôvodne obávalo militarizácie šiesteho kontinentu a

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Snehové vločky ležia na vrchole trávy

Autor: TASR/Martin Schutt/dpa-Zentralbild-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali