E. MAJKOVÁ: Slovensko je porovnateľné so svetom v biomedicíne i matematike

Bratislava 24. februára (TASR) – Slovensko nemá v súčasných podmienkach šancu vychovať držiteľa Nobelovej ceny. Mladí vedeckí pracovníci si na Slovensku zo svojich platov nemôžu zabezpečiť ani základné potreby, a preto mnohé "mozgy" unikajú do zahraničia. Napriek slabej podpore vedy sú však na Slovensku aj vedci svetovej kvality. O situácii v slovenskej vede, patentoch či čerpaní eurofondov hovorí v rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied (SAV) pre výskum Eva Majková.

-Mnohí mladí talentovaní ľudia odchádzajú za úspechom do sveta. Ponúka Slovensko mladým vedcom také prostredie, kde by mohli rozvíjať svoje schopnosti?-

Tí, ktorí chcú robiť skôr biznis alebo inovácie vo svetovom meradle, majú namierené do sveta. Rovnako doktorandi a mladí vedeckí pracovníci. Myslím, že je aj správne, aby časť kariéry strávili v popredných laboratóriách. Ja by som to nevidela ako „závadu“, keď doktorand alebo postdoktorand strávi tri – štyri roky v špičkovom laboratóriu v zahraničí. Naším záujmom by malo byť, aby sme týchto ľudí dokázali prilákať naspäť.

-Vrátia sa potom, keď sa tam už tie tri – štyri roky „zabehnú“?-

Niektorí áno, viem o viacerých prípadoch. Aj ja mám v tíme kolegu, ktorý sa vrátil zo špičkového pracoviska. Vo vede to funguje tak, že dávate a beriete. Aj my niečo odškolíme a niekto k nám na druhej strane príde. Snažíme sa o to, aby ten systém bol rovnovážny a nie taký, že my si všetkých šikovných, ktorých odchováme, musíme „vyhnať“ preč. Ale ja si uvedomujem viacero rovín. Prvá je práca, prostredie, kolektív… Druhá časť je ekonomická. Mladí ľudia sa potrebujú usadiť. Mal by si vedieť prenajať byt, kúpiť aspoň ojazdené auto, oženiť sa a založiť si rodinu a tieto veci by mal vedieť ufinancovať zo svojej mzdy, a tak je to nielen v Rakúsku, ale už aj v Česku. Ak sa toto nestane, a na Slovensku nie je taká situácia, obzvlášť v Bratislave, kde cena bytov je veľmi vysoká, budú odchádzať tam, kde tieto možnosti majú. Dnes je situácia taká, že reálny príjem doktoranda, ktorý úspešne obháji prácu a stane sa postdoktorandom, klesne.

-Prečo?-

Lebo štipendium je nezdanené a plat je zdanený. Toto je skoro absurdná situácia a potom je už na nás ako vedúcich kolektívov, aby sme im tieto straty vykrývali účasťou v projektoch, kde ich vieme financovať. Ale to nie je systémové riešenie. Sú aj také kolektívy, ktoré takéto prostriedky nemajú. Keď prídu takíto mladí postdoktorandi do banky, ani sa s nimi nerozprávajú pri žiadostiach o úver. Toto vnímam ako kľúčový problém.

-Koľko zarába takýto postdoktorand?-

Doktorand má štipendium do 700 eur a keď je postdoktorand, tak je to približne štipendium mínus dane. A stačí odísť do Česka a tá mzdová hladina je inde, v Rakúsku je ten rozdiel ešte väčší.

-Unikajú takto mozgy zo Slovenska?-

Určite unikajú. Ja si osobne myslím, že dôležité je prilákať ich späť. Pripravujeme reintegračné granty. Teraz sme v SAV otvorili jeden taký program Štipendium SAV. Začína sa výzva, uvidíme, ako to bude fungovať. Je určený pre postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorí pracovali na popredných svetových pracoviskách v zahraničí, majú dobre výsledky a chcú prísť nazad. Nemožno hovoriť o masívnej akcii, ide o tri, štyri miesta ročne.

-Ako by mal štát riešiť túto otázku?-

Navýšiť podiel HDP investovaný do školstva je potrebné, lebo sme na chvoste EÚ a to je možno aj hanba. Ale čo sa týka doktorandov a postdoktorandov, tam by som videla veľmi rýchle a účinné opatrenie vo vyhlásení výzvy napr. cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja, ktorá by bola úplne fokusovaná na to, aby títo mladí, ktorí predkladajú dobré projekty a zapájajú sa do kolektívov, mali dodatočné prostriedky. A táto výzva by mala mať vysoké percento úspešnosti, inak to nebude efektívne. A pokiaľ viem, predsedníctvo agentúry už schválilo, že toto je potrebné, adresovalo vláde takúto poznámku. Verím, že toto je účinná cesta stabilizovať mladých u nás. Lebo vždy je to tak, prví odchádzajú najlepší. V celej Európe je hlad po dobrých doktorandoch a postdoktorandoch, čiže oni nemajú problém nájsť si miesto.

-Má Slovensko pri týchto podmienkach šancu vychovať držiteľa Nobelovej ceny?-

Nositeľ Nobelovej ceny, to spravidla nie je singularita, ktorá sa nejako zjaví. Nositelia Nobelových cien potrebujú vyrastať v prostredí, ktoré je motivačné, náročné, stimulujúce a vytvára všetku pridanú hodnotu okolo. Nie náhodou ústavy Spoločnosti Max Plancka majú vysoký počet nositeľov Nobelových cien. To je systém podpory výskumu, kultúry výskumu a  prostredia. Myslím, že je veľmi málo pravdepodobné, aby sa na Slovensku teraz v priebehu krátkeho časového úseku nejaký laureát Nobelovej ceny objavil. To ale vôbec nevylučuje, žeby nejaký Slovák, ktorý funguje v priaznivejšom prostredí, Nobelovu cenu nezískal. Ale na to, aby takýto významný jedinec vznikol, je potrebné vybudovať celú základňu. Je to podobné ako v športe. Každý chápe, že to nie je tak, že sa narodí skvelý skokan do výšky a bude majster svet a inak nikto druhý nebude skákať. Každý rozumie tejto otázke, keď hovoríme o športe, ale už málo ľudí si uvedomí, že to je potrebné pre akúkoľvek činnosť, aj vo vede. Že musíme celé prostredie tlačiť hore a potom sa možno stane, že aj Slovák dostane Nobelovu cenu.

-Máme Slovákov v takých medzinárodných tímoch, aké ste opísali?-

Máme Slovákov vo veľkých zariadeniach typu CERN v Ženeve, kde je slovenský výskum veľmi úspešne reprezentovaný. Ďalší svetlý príklad úspešného slovenského vedca je profesor Vilček, ktorý nedávno dostal cenu od prezidenta USA.

-Keď sme hovorili o úniku mozgov zo Slovenska, nechodia k nám na druhej strane doktorandi z menej rozvinutých krajín?-

Chodili by, keby bola taká možnosť. Podľa dávnejšej novely zákona o vysokých školách, nemôžu študenti, ktorí nie sú z krajín EÚ, poberať štipendium, a naopak, musia za svoje štúdium platiť. A to je v príkrom rozpore s princípmi EÚ, lebo práve únia sa snaží prilákať doktorandov z tretích krajín. Najväčší rezervoár doktorandov je od našich hraníc s Ukrajinou po východné pobrežie Ázie. Tam sú schopní, motivovaní, sú to ľudnaté krajiny. Tí majú "drive", tí chcú prísť do Európy, vidíte ich všade v laboratóriách. Na Slovensku je ten problém, že keď ich chceme zaplatiť, tak ich musíte zobrať buď na úkor nejakého mzdového fondu pracoviska alebo v rámci nejakého projektu. A navyše sú tam komplikácie s migračnou politikou na Slovensku. Tento predpis je obmedzujúci. Opakovane poukazujeme na to, že to treba zmeniť. Na začiatku zrejme bola predstava, že doktorand je náš študent, na ktorého vynakladáme prostriedky, tak budeme dávať len na slovenských. Ale to nie je tak. Doktorand pracuje v laboratóriu, vytvára veľa hodnôt, to sú pre nás veľmi užitočné, vysoko motivované a nie drahé pracovné sily.

-Od nového roka platí novela vysokoškolského zákona. Neapelovali ste na ministra, aby sa zmenilo toto ustanovenie?-

Apelovali, s pánom ministrom sme o tom hovorili ešte pred tým, než bol ministrom. Myslím, že tento problém je mu známy. Viem, že sa o tom vážne uvažuje, lebo je to problém, s ktorým sa mnohí potýkajú. Slovensko je malá krajina, tu ani nemôžeme čakať veľa študentov. U nás je prirodzené, že si musíme volať študentov z iných krajín a treba otvorene povedať, že v porovnaní s krajinami EÚ nie sme veľmi konkurencieschopní. Ani Bratislava nie je Paríž, aby sem chcel každý ísť, preto títo doktorandi z tretích krajín sú pravdepodobný zdroj.

-Na Slovensku sa každoročne vydáva veľmi málo patentov. Čím to je?-

Je pravda, že Slovensko je prakticky nepatentujúce, keď to porovnáme s počtami v okolitých krajinách. Súvisí to s viacerými príčinami. Prirodzenou snahou vedeckého pracovníka je niečo publikovať, teda zvestovať ľudstvu svoj poznatok. Pokiaľ patentujete, robíte presný opak, nepublikujete, ale patentom sa chránite. Treba na to ľudí naučiť, treba na to vytvoriť isté mechanizmy a isté pomocné nástroje, aby to patentovanie bolo pomerne jednoduché. Problém sú aj peniaze, lebo každý patent stojí isté prostriedky.

-Koľko?-

Sú to tisíce eur. V Nemecku hradí štát patenty, ktoré vznikajú vo výskumných organizáciách, lebo má záujem o to, aby vznikali. U nás, kto patentuje, ten sa vytrestá. Buď to musí platiť sám alebo ústav, kde pracuje. A keby bolo patentov priveľa, ústav by s tým mal problém, aj SAV by mala. Tie základné nástroje nie sú prepracované. Viem, že sa na tom pracuje. K patentovaniu treba ľudí vychovávať už na školách, lebo niekedy sú veci, ktoré by sa dali patentovať a u nás sa nepatentujú, lebo na to nikto nemyslí, že aj to je patentovateľné.

-Uľahčí systém patentovania na Slovensku európsky jednotný systém, ktorý má platiť od roku 2014?-

Ja si myslím, že by to malo pomôcť, ale my musíme vyriešiť celý proces patentovania, keď chceme mať európsky alebo svetový patent. Z  podaných patentov sa ani v západnej Európe nerealizuje veľa, možno 15 percent. Ale tie, ktoré sa realizujú, zaplatia náklady na všetky ostatné patenty. Komerčná úspešnosť patentov je nie častý jav a tak pre ostatných je patentovanie strata. Preto je dobré, keď sa o to stará subjekt, ktorý je napojený na rozpočet. Keď mám platiť, veľmi budem rozmýšľať, či budem patentovať, keď nevidím na obzore žiadneho realizátora.

-Ale potom to nie je veľmi motivačné ani pre štát…-

Ale tie úspešné patenty zaplatia všetko. To je práve tá hra, že tie veľmi úspešné prinášajú veľký efekt. Ale nedá sa povedať, že budeme robiť len tie, lebo to neviete vopred vybrať. Musíte pokrývať dosť široké pole. Najhorší je systém, ktorý sa stáva u nás, že nechceme dať priveľa peňazí, ale čakáme nejakú aktivitu a úspešnosť. A potom to ani neprináša benefit a stojí to peniaze. Tam treba mať zdravý odhad.

-Majú záujem v tejto oblasti spolupracovať firmy?-

Niektoré áno. Interakcia hospodárskej sféry s výskumom sa začína zvyšovať. Myslím, že tomu pomohli projekty štrukturálnych fondov, ktoré vyžadovali prítomnosť hospodárskeho partnera a boli pre vedecký kolektív motivujúce. Skutočne sa vytvorilo mnoho zoskupení, ktoré prináša prvé výsledky. Určite tam príde mnoho inovácií, zlepšení, lebo mnoho vecí vieme spolu vyriešiť veľmi rýchlo a účinne. Spolupráca s hospodárskou sférou sa darí rozvíjať. Teraz je dosť dôležité, aby sa vytvoril dostatok motivačných nástrojov, ktoré to budú ďalej podporovať. Lebo na Slovensku je ten problém, že je mnoho firiem, ktoré nemajú dosť kapitálu, aby investovali do výskumu, lebo to je beh na dlhú trať. Aj v zahraničí robia veľkú časť výskumu veľké, nie malé firmy. My by sme sa mali zamerať na to, aby aj veľkí hráči, ktorí prídu na Slovensko, museli pestovať aj výskum a vývoj, aby sa vytvorili podmienky a aby aj tieto dva svety viac kooperovali.

-Na Slovensku to tak pri veľkých investoroch asi nie je…-

Veľké firmy sa snažia mať výskumné zložky doma. Má to mnoho dôvodov. Verím, že istá časť výskumno-vývojových aktivít sa dá robiť aj tu.

-Urobilo Slovensko všetko pre to, aby vyčerpalo maximum prostriedkov z eurofondov?-

Čo sa týka čerpania štrukturálnych fondov z operačného programu Výskum a vývoj, myslím, že z pohľadu SAV sme boli veľmi snaživí, aj úspešní, čo do zazmluvnenosti projektov. Iná vec je, že čerpanie týchto projektov je veľmi pomalé. Súvisí to s administratívnou náročnosťou celého procesu. Podľa mojich vedomostí Slovensko pridalo k relatívne detailnej bruselskej administratíve vlastný vklad, ktorý to skomplikoval oveľa viac. A potom, ako sa pridávali novely k zákonu o verejnom obstarávaní, vytvorila sa dosť nepriaznivá situácia pre nákup vedeckých prístrojov a zariadení. Trvá to veľmi dlho a povedzme, často sú tam námietky, ktoré sú, myslím prinajmenšom diskutovateľné.

-Minulý týždeň dal parlament zelenú malej novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa schvaľovala v urýchlenom procese práve preto, aby sa zrýchlilo čerpanie fondov. Pomôže podľa vás novela k rýchlejšiemu čerpaniu?-

Nečítala som presné znenie. Podľa informácií, ktoré zazneli v médiách som presvedčená, že tá novela bola absolútne nevyhnutná a pokiaľ by sa k tomuto nesiahlo, hrozilo by, že sa prostriedky nevyčerpajú. Tam bolo už v súčasnosti toľko zadrhnutí toho procesu, že systém stagnoval a námietky, ktoré sú k tejto novele, nie celkom adresujú detaily, ktoré sme my zažívali ako skutoční obstarávatelia.

-Takže z vašej skúsenosti proces čerpania spomaľovali aj problémy s obstarávaním?-

Významne. Tie procesy sa dali natiahnuť na roky, to nebola otázka mesiacov. Pokojne sa dal stratiť aj rok sústavnými námietkami.

-Má Slovensko špičkových vedcov? V akých oblastiach vynikáme?-

V rámci SAV sme spravili analýzu kvality vedeckých kolektívov, ktorú pre nás realizovala agentúra ARRA. Zadefinovali sa kolektívy, ktoré sú špičkové a nedpriemerné. Z účasti na medzinárodných projektoch a z pohľadu produktivity a citovanosti sú najúspešnejšie kolektívy v oblasti materiálových vied a biomedicíny. To sú v súčasnosti ťažiskové smery SAV, kde je pomerne veľká koncentrácia špičkových kolektívov. Máme ešte dobré kolektívy v úplne základných vedách, kvantovej informatike, kvantovej chémii, matematike. Matematický ústav SAV patrí dlhodobo medzi špičkové pracoviská.

-Kto patrí momentálne medzi popredných slovenských vedcov?-

Sám predseda SAV profesor Jaromír Pastorek patrí k špičke vo svojej oblasti virológie, potom profesor Vladimír Bužek z oblasti kvantovej informatiky, známe sú aj mená z oblasti materiálového výskumu, či už bývalý riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov František Simančík, ktorý dlhodobo podniká na prenose poznatkov do praxe, v oblasti keramiky je známy profesor Pavol Šajgalík, v oblasti polymérov sú výborné výsledky. Toto je len na ilustráciu, že sú na Slovensku vynikajúci ľudia, ja len verím, že to bude pokračovať.

-Ako je na tom slovenská veda a výskum v porovnaní s okolitými krajinami porovnateľnými so Slovenskom?-

Záleží, čo porovnávame. Ja môžem hovoriť za SAV, ktorá pokrýva významnú časť výstupov v rámci Slovenska. Štrukturálne fondy pomohli vo veľmi krátkom čase prekryť viac ako 20-ročné zaostávanie v prístrojovej vybavenosti laboratórií, a to je veľmi významná vec. Mnohé laboratóriá, mnohé tímy sú skutočne na európskej, kompetitívnej úrovni, som presvedčená, že ten základný krok sa urobil. To neznamená, že by sa malo prestať. Situácia nie je taká, že my máme ustálený stav a všetci na nás čakajú. Všetci idú vpred a my musíme stále utekať rýchlejšie, aby sme tých, ktorí sú pred nami, dobiehali.

-Centrami výskumu by mali byť vysoké školy. Na Slovensku ich máme dosť. Na akej úrovni je výskum na vysokých školách?-

To by mal zodpovedať nejaký vonkajší pozorovateľ celého vedeckého prostredia. Z materiálov, ktoré pripravila Univerzita Komenského v Bratislave, vyplýva, že na publikačnej činnosti sa SAV podieľa 36 percentami a 44 percentami na citačnom ohlase. Pričom podiel našich výskumných pracovníkov je 26 percent. SAV má dobré postavenie, ale mala by sa ďalej zlepšovať.

-Blíži sa komplexná akreditácia. Mal by tento proces vyradiť niektoré školy zo zoznamu univerzít?-

Myslím, že počet univerzít je nadštandardný, ak to porovnávam aj v rámci EÚ. Jediná možnosť je urobiť komplexnú akreditáciu a zhodnotiť, ako sa ktorá univerzita správa, aké dosahuje výsledky a či tieto výsledky sú adekvátne poslaniu univerzity a peniazom, ktoré dostáva. To je jediný spôsob, ako prečistiť tento systém. Akreditáciu robíme každé štyri roky aj v SAV.

Rozhovor s podpredsedníčkou SAV Evou Majkovou je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a videozáznam.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Facebook zakázal účty mjanmarskej armády; dôvodom je prevrat a násilie

0 icon

Bangkok 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Spoločnosť Facebook vo štvrtok oznámila, že zablokovala všetky zvyšné účty spájané s mjanmarskou armádou. Ako dôvod uviedla, že junta používa smrtiacu silu voči demonštrantom protestujúcim proti vojenskému prevratu, pri ktorom armáda zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov. Píše o tom tlačová agentúra AFP…

Na ukončenie klietkových chovov vyzvalo Európsku komisiu 140 vedcov

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Na ukončenie klietkových chovov vyzvalo Európsku komisiu (EK) 140 vedcov. Sloboda zvierat to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala kampaňová koordinátorka organizácie Silvia Čaňová Vedci zaslali EK list, v ktorom vyzývajú na postupné ukončenie klietkových chovov. Medzi odborníkmi a odborníčkami, ktorí dokument podpísali,…

Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňov

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Ojedinele, najmä na juhu stredného Slovenska a Zemplíne, sa môže vyskytovať hmla alebo bude zamračené s nízkou oblačnosťou. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od…

Schôdza dnes pokračuje, poslanci majú hlasovať o predĺžení núdzového stavu

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Kancelária Národnej rady SR)   Národná rada SR (NR SR) dnes pokračuje v programe 24. schôdze. Zákonodarcovia majú rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu. V stredu 24. februára nestihli v rozprave vystúpiť všetci prihlásení poslanci Vláda na rokovaní začiatkom februára rozhodla o tom, že núdzový stav sa…

Guterres zvolal neformálne stretnutie o budúcnosti Cypru

0 icon

New York/Nikózia 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Paul White)   Neformálne stretnutie s cieľom dosiahnuť pokrok v súvislosti s uviaznutými rokovaniami o budúcnosti etnicky rozdeleného Cypru sa uskutoční v priebehu apríla, avizoval v stredu hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Na rozhovoroch sa zúčastnia aj predstavitelia Grécka, Turecka a Británie "Účelom stretnutia…

Irán sa pripravuje na vstup do Euroázijskej hospodárskej únie. Rusko tak potichu zásadným spôsobom až do Perzského zálivu, rozšírilo svoj koridor

0 icon

Teherán 25. februára 2021 (HSP/Foto:FOTO TASR/AP-Ronald Zak)   Rusko potichu, naťahujúc sa Európskou úniou a USA na čo je obrátená pozornosť všetkých médií, rozširuje Euroázijskú hospodársku úniu Po tom, čo sa Kuba a Uzbekistan pridali do únie ako pozorovatelia a Tadžigistan sa aktívne pripravuje na vstup do tohto spoločenstva od…

Čo sa dialo včera pred parlamentom? Prečo bolo celé okolie hermeticky uzavreté? Čoho sa panstvo tak bálo?

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národná rada SR mala v stredu schvaľovať predĺženie núdzového stavu. To sa mnohým občanom nepáči a viacerí dostali nápad ísť to poslancom osobne povedať. Ako však dopadli? Máme výpoveď jedného z protestujúcich, ktorých zatkla polícia Občan Peter R. z obce Kuchyňa nám rozpovedal,…

Medzitým na Západe: Korporácia Coca-Cola inštruovala svojich zamestnancov, aby boli „menej bieli“; Zelený strarosta francúzskeho mesta Lyon zakázal v školských jedálňach konzumáciu mäsa

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:Pixabay, TASR/AP-Laurent Cipriani, Christophe Ena)   Kým celý svet rieši koronakrízu, západní liberáli, respektíve neomarxisti naďalej pretláčajú svoju agendu. Korporácia Coca-cola na protirastickom školení nabáda svojich zamestnancov, aby "boli menej bieli." Zelený starosta francúzskeho mesta Lyon povýšil svoju ideológiu nad zdravie detí a na mestských školách…

„Konšpirátori majú ďalšieho Lučanského. Neskutočné.“ Naď reagoval na prípad vojaka, ktorý zomrel v karanténe na Lešti. Bráni sa, že stredisko neposkytuje zdravotnú starostlivosť

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Včera sme informovali o príbehu vojaka Juraja Kemlágeho, ktorý koncom roka 2020 podľahol koronavírusu v karanténnom centre vo vojenskom výcvikovom centre Lešť. Jeho manželka pre médiá prehovorila o prístupe lekárov, ktorí poriadne jej manžela ani nevyšetrili a nasadili mu lieky proti bolesti. Po…

Predstaviteľom komunistického režimu by sa malo siahnuť na dôchodky

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Možnosťou odobratia nezaslúžených benefitov v oblasti dôchodkového zabezpečenia predstaviteľom komunistického režimu sa má zaoberať nová pracovná komisia Jej zriadenie v stredu odobrila vláda. Má ju viesť minister práce alebo ním poverený zástupca rezortu. O výsledkoch skupiny má kabinet dostať informáciu do konca apríla. Skupina…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Marián Tkáč

Naši drahí hlupáci tam hore: chorých liečte a zdravých nechajte na pokoji!

0icon

Nie, tí tam hore si nezaslúžia iné meno: hlupák je totiž aj ten, ktorý činí čo nevie, a aj ten, ktorý činí, čo mu iní prikážu. To, čo s nami utajení samovládcovia sveta zamýšľajú, to raz v náznakoch, inokedy otvorene dávajú najavo. Zbigniew Brzezinski, poľský rodák, zakladateľ Trilaterálnej komisie, ktorá sa podieľa na…

Peter Lipták

Pacienti žiadajú Sputnik V

0icon

Vážený pán MUDr. Marek Krajči, minister Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová ul. 2 Bratislava Vážený pán minister, obraciam sa na vás v nasledovnej veci: Viacerí pacienti ma požiadali o podanie vakcíny proti Covid – 19 značky Sputnik V, vyrábanej v Ruskej federácii. Táto vakcína nie je na Slovensku registrovaná na Štátnom ústave…

Štefan Paulov

Pacient koňom a kôň senátorom

0icon

Pacient koňom  a kôň senátorom.     Pohral som sa s akttuálnymi štatistickými číslami: Do 23.2.2021 bolo u nás vykonaných 11 779 502 antigénových testov, pozitívnych bolo 264 224. Vychádza z toho záchytnosť 2,24%. Do 23.2.2021 bolo vykonaných 1 983 818 RT PCR testov, pričom pozitívnych bolo 294 790 testov, záchytnosť: 14,84% pozitívne testovaných.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Prekliata budova Dakota a záhadné udalosti

0 icon

Newyorská budova, ktorú v rokoch 1880 až 1884 postavili na 72. ulici v mestskej časti Upper West Side na Manhattane, sa vždy spájala so záhadnými udalosťami. Prinášame ďalší zaujímavý článok o udalostiach, ktoré sa jednoducho vysvetliť nevedia. Budovu Dakota navrhol architekt Hnery Janeaway Hardenbergh (1847 až 1918). Jej výstavbu financovali Newyorčania Isaac Merritt…

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 1. časť

0 icon

Y2K, označované aj ako chyba tisícročia, je predmetom nášho ďalšieho článku, v ktorom vám priblížime, o čo vlastne išlo. 31. decembra 1999 celý svet s napätím čakal, čo spôsobí tzv. „problém roku 2000“. Nakoniec sa nič vážne nestalo a mnohí tvrdia, že išlo o najväčší podvod v dejinách. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na údajne…

10 celebrít, ktoré ukrývajú nečakaný skrytý talent

0 icon

Celebrity žijú pod mikroskopom. Napriek tomu sa niektorým z nich podarilo ukryť tajný talent. Čomu sa venujú mimo herectva či hudby? Niektoré z celebrít sa začali venovať maľovaniu ešte pred tým, ako sa stali celebritami, iné objavili svoj talent až neskôr v živote. Niektoré celebrity maľovali pod pseudonymom a je možné, že si…

Satan a jeho tajné posolstvá 1. časť

0 icon

Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Judas Priest ... Množstvo hudobných interpretov sa stretlo s obvineniami, že ich texty obsahujú tajné Satanove posolstvá, ktorý vzývajú zlé bytosti. Čo je na tom pravdy, sa pozrieme spoločne v rámci dvojdielneho článku s názvom Satan a jeho tajné posolstvá. Neuvedomená správa je zamaskované znamenie, ktoré človek za…

Vo svete IT

YouTube dá rodičom čoskoro viac kontroly nad obsahom, ku ktorému pristupujú ich ratolesti

0 icon

YouTube oznámil pre používateľov, hlavne rodičov, nový nástroj, prostredníctvom ktorého budú môcť lepšie prispôsobiť obsah pre svoje ratolesti. Nový nástroj v rámci rodičovských nástrojov má ponúknuť deťom viac slobody v porovnaní s YouTube Kids účtami, ale rovnako im bude obmedzený prístup k nevhodnému obsahu. YouTube Kids služba bola predstavená ešte…

Pozrite si veľký prehľad platených aplikácií a hier pre váš Android, ktoré stiahnete aktuálne zadarmo

0 icon

Pracovný týždeň máme v plnom prúde a spolu s tým, ako nám plynie, vám prinášame pravidelnú nádielku plateného softwaru, ktorý stiahnete po obmedzený čas zadarmo. Na zozname nižšie nájdete niečo málo cez 20 aplikácií, z ktorých neprehliadnite Manuelle Kamera. Ide o pokročilú fotoaplikáciu, ktorú ocenia hlavne zručnejší používatelia, ktorí sa…

3D tlačiareň Creality Ender 3 V2 je opäť dostupná za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Chceš sa už aj ty konečne ponoriť do sveta 3D tlače, no nevieš aká značka a model je vhodná pre začiatočníkov? Nástupca populárnej tlačiarne Creality Ender 3, ktorý nesie prívlastok V2, je rozhodne výbornou voľbou ako pre úplného amatéra, tak aj pre skúseného tlačiara, ktorý hľadá moderné zariadenie pre tlač. Prípadných záujemcov…

Ako dlho trvá starým satelitom, kým spadnú na Zem?

0 icon

Na obežnej dráhe sa momentálne nachádza obrovské množstvo objektov, ktoré tam neostanú večne. Byť na obežnej dráhe neznamená, že budete krúžiť okolo našej planéty večne. Príkladom môže byť aj Medzinárodná vesmírna stanica, ktorá musí pravidelne upravovať svoj kurz, aby nespadla na Zem. Ak sme vo vesmíre, väčšina zemskej atmosféry, ktorá…

Ako vplýva stav beztiaže na ľudské telo? Vedcom to pomáhajú zistiť tieto zvieratká

0 icon

Vesmír môže negatívne vplývať na ľudské telo, ak sa astronaut nachádza v stave beztiaže dlhšiu dobu. Svaly nemusia zápasiť s gravitáciou, ktorá na nás dennodenne vplýva na Zemi a tak po čase dôjde k ich chradnutiu. Dlhodobý pobyt vo vesmíre môže mať vplyv aj na srdce astronauta. Lenže ako zistíme následky beztiažového stavu…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Kedmi odhalil zákerný plán USA o obetovaní Ukrajiny

0 icon

Izrael, 25. februára 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol, že USA nedokázali „podplatiť“ Ruskú federáciu tým, že jej odovzdali pobaltské štáty a Ukrajinu.   Dnes je hlavným geostrategickým cieľom Washingtonu narušenie vzťahov medzi Ruskom a Čínou. Obe mocnosti považujú Američania za kľúčových oponentov. Moskva vystup

Debut slovenského rýpadla na vojenskej výstave v Abu Dhabí

0 icon

Abu Dhabí, 25. februára 2021 (AM) - História spoločnosti CSM INDUSTRY sa v Československu začala písať v roku 1967. V roku 1976 sa začala výroba legendárneho univerzálneho dokončovacieho stroja UDS. Za 50 rokov sa na celom svete vyrobilo a exportovalo viac ako 30 000 strojov a konštrukčných mechanizmov UDS. Stroj je…

Ako cvičenie NATO takmer vyvolalo jadrovú vojnu so ZSSR

0 icon

Rusko, 25. februára 2021 (AM) – Kvôli rozsiahlemu cvičeniu NATO Able Archer sa ZSSR v roku 1983 pripravoval na jadrovú vojnu so Spojenými štátmi, píše The Drive s odvolaním sa na odtajnené materiály amerického ministerstva zahraničia. Dokument obs

Vrtuľníky Bell Huye II putujú do libanonských vzdušných síl

0 icon

FORT WORTH, Texas (25. februára 2021) – Spoločnosť Bell tento mesiac dodala libanonským vzdušným silám (LAF) tri vrtuľníky Bell UH-1H-II. Stroje rozšíria existujúcu flotilu letectva Libanonu, ktoré ich plánuje nasadiť pri najrôznejších pátracích a záchranárskych operáciách, pri transporte vojakov alebo počas hasičských a p

Bezkonkurenčná Derivácia. Najnovší protilietadlový delostrelecký komplex

0 icon

Rusko, 25. február 2021 (AM) - Viete, že Rusko o 5-7 rokov dodá na trh asi 50 nových druhov zbraní a špeciálnej techniky? Určite bude medzi nimi protilietadlový delostrelecký komplex „Derivácia-PVO“ 2S38, predurčený na boj s dronmi, riadené rakety „Grom-E1“ a „Grom-E2“...  

Svetlo sveta

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

Dokedy budeme pozerať na našu slávnu históriu českými očami?

0 icon

Stanovisko k stvárneniu dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi Vážený pán generálny riaditeľ, na začiatok musíme len zopakovať, že idea vytvoriť a odvysielať vo verejnoprávnej RTVS „Slovenský panteón“ je dobrá a nádejná, realizácia už menej. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k Andrejovi Hlinkovi, robíme tak aj k časti venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi. Ide nám o to, aby Panteón bol…

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

0 icon

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali