Čo nám prezradil Ivan Mikloš o „proputinovskom omámení Slovákov“? A čo mu treba vysvetliť ohľadne jeho brutálnej „logickej“ skratky?

Bratislava 8. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

 

Bola to odpoveď na náš článok? Propagandista Ivan Mikloš opäť raz napísal úvahu, ktorá v bežnom Slovákovi zdvihne žlč. Čo k tomu treba dopovedať?

Ivan Mikloš
Na snímke Ivan Mikloš

Nedávno sme uverejnili článok, ktorý sa zamýšľal nad skutočnosťou, prečo na Slovensku, napriek mohutnej protiruskej propagande, toľko ľudí v geopolitickej hre fandí Rusku. Možno je to iba náhoda, ale vzápätí vyšiel v denníku Sme článok bývalého ministra financií Ivana Mikloša, kde píše, že značná časť Slovákov je v „proputinovskom omámení“. Mikloš v ňom rozbalil klasický arzenál poloprávd a zavádzajúcich klišé, ktoré by sa dali zhrnúť do štandardnej dezinformačnej skratky euroatlantistov: za socializmu sme sa mali horšie ako dnes, a v Rusku sa aj dnes majú ľudia horšie ako u nás, a preto Rusko je zlé a naopak EÚ a NATO sú dobré. Pozrime sa na niektoré z kľúčových švindľov, ktoré tvoria základ tejto propagandy.

 

Kurzový dolárový posun

Máme sa dnes lepšie ako kedysi, a lepšie ako ľudia v Rusku, hovorí Mikloš. Spomína medián platov. Pri porovnávaní životnej úrovne je však vhodnejšie porovnávať iné veličiny, také, ktoré zohľadňujú spotrebný kôš, a ktoré nie sú naviazané na kurzy jednotlivých mien voči sebe.

Tu totiž vzniká obrovský nepomer pri porovnávaní ekonomickej situácie v jednotlivých krajinách, ak je deformovaný vzájomný výmenný kurz oboch mien. V takom prípade sú cenové a platové relácie v jednej krajine oproti druhej výrazne posunuté, a tým je deformované aj porovnanie životnej úrovne obyvateľov.

Treba si uvedomiť, že v dôsledku globálneho dolárového otrokárstva sú meny niektorých krajín silne podhodnotené, niekde môžu vychádzať dokonca násobné rozdiely, hoci realita života v porovnávaných krajinách môže v skutočnosti byť v mnohých podstatných parametroch podobná. (Je zaujímavé, že tí, ktorí tak usilovne merajú všetko cez HDP jednotlivých krajín, považujú Rusko za hrozbu, hoci ruský vojenský rozpočet je 20-krát menší než americký. V tomto jednom prípade pripúšťajú, že kurzový prepočet nemožno brať až tak vážne…)

 

HDP – hrubý domáci podvod?

Euroatlantisti obľubujú pri porovnávaniach najmä hrubý domáci produkt (HDP). To je však veľmi relatívna veličina, ktorá nezohľadňuje mnoho premenných. Malo by ísť o akési zrátanie všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v krajine vyprodukujú za rok. Ibaže problémom je, že HDP niektoré veci nezapočítava a na druhej strane započítava iné, ktoré započítavať je čistým nezmyslom.

HDP predovšetkým nezachytáva všetky finančné toky, ale iba tie, ktoré zverejňujú inštitúcie. Neráta nielen neformálnu, teda „čiernu“ a „sivú“ ekonomiku, ale neráta ani miestne poľnohospodárstvo typu „sami sebe“ či práce ľudí doma na zveľadení vlastného majetku.

HDP neberie do úvahy ani reálnu zmysluplnosť produktov či služieb, ktoré sa v krajine produkujú. Tak napríklad, ak máme teoretickú nešťastnú krajinu, kde všetci obyvatelia pracujú ako úradníci, ktorí celé dni iba nezmyselne prekladajú stohy papierov z jednej kopy na druhú, trápia sa v presklených budovách chladených drahými klimatizáciami a zvyšok života trávia v zápchach, dochádzajúc do práce v drahých autách, tak táto bude mať oveľa vyššie HDP ako šťastná chudobná krajina, kde ľudia pre seba budujú príjemný svet s parkami, záhradami, kultúrou a medziľudskými vzťahmi.

HDP paradoxne a nezmyselne zaratúva aj negatívne veci, ktorých neexistencia by urobila krajinu bohatšou a šťastnejšou: čím viac finančných špekulácií, súdnych sporov, rozvodov, katastrof, ktoré treba riešiť a naprávať, tým vyššie HDP. Započítava sa zbrojenie (rast amerického HDP veľmi úzko koreluje s rastom amerických výdavkov na zbrojenie) a tiež produkcia vyčerpateľných surovín – čím rýchlejšie si ich krajina míňa, tým má väčšie HDP.

V roku 1968 americký politik Robert Kennedy povedal:

Hrubý národný produkt započítava znečistenie ovzdušia, reklamu na cigarety a sanitky čistiace naše diaľnice od preliatej krvi. Počíta špeciálne zámky na dverách a väzenia pre ľudí, ktorí ich vylamujú. Počíta napalm a nukleárne hlavice a ozbrojené vozidlá bojujúce proti protestujúcim v uliciach. Avšak neberie do úvahy zdravie našich detí, kvalitu ich vzdelania ani radosť z hier. Nezahŕňa krásu poézie ani silu manželstva, ani náš dôvtip, ani odvahu, ani múdrosť, ani vášeň. Jednoducho povedané, meria všetko okrem toho, prečo sa oplatí žiť.

HPD tak skôr než nejaký objektívny parameter predstavuje v určitom zmysle, ak to preženieme, mieru zapojenia krajiny do globálneho korporátneho mlynčeka na zelené dolárové nuly, do globálneho ekonomického otrokárstva.

 

Porovnávať treba korektne

A teda, kto porovnáva krajiny s odlišnými reáliami na základe priemernej výšky výplaty prerátanej na doláre alebo na základe HDP, len ťažko dostane objektívny obraz. Toto sa týka nielen porovnania bohatého dolárového a eurového Západu s inými krajinami sveta, ale tiež ekonomického porovnania Slovenska 1989 so Slovenskom 2021.

Ak Mikloš vo svojom článku obhajuje rusofóbne postoje tvrdením, že v roku 2021 sa máme oveľa lepšie, než sme sa mali v roku 1989, a že za to môže naše členstvo v EÚ a NATO, treba otvorene povedať, že je to podobná demagógia ako to, keď v roku 1960 stranícki súdruhovia konštatovali, o koľko lepšie je na tom naša krajina a priemerný človek, než v roku 1930, a keď z toho vyvodili záver, že univerzálnym všeliekom je socializmus a naše členstvo v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) a Varšavskej zmluve.

Miklošova demagógia je dokonca ešte horšia, a nielen preto, že je diskutabilná (čo sa postavilo za socializmu a čo sa postavilo potom? A čo sociálna sféra, atď.?), ale aj preto, že Slovensko posledných 30 rokov „frčí na dopingu“, a to hneď dvojakom: po prvé preto, lebo sa čoraz viac zadlžuje, a po druhé preto, lebo podstatu svojej ekonomiky počas uplynulého obdobia predalo cudzincom – za čo dostalo nejaké peniaze, ktoré by tu kdesi mali byť…

Napriek všetkému, čo bolo doteraz povedané, je jasná jedna vec: najbohatšie krajiny s najvyššími platmi a najvyššou životnou úrovňou sú naozaj krajiny kolektívneho Západu. Oficiálna západná verzia hovorí, že to je tým, že sú to najdokonalejšie demokracie s najdokonalejším ekonomickým systémom. Dajme tomu, že na tom je niečo pravdy, ale rozhodne to nie je pravda celá. Treba sa totiž lepšie pozrieť na to, odkiaľ to bohatstvo pochádza.

 

Kolonializmus a neokolonializmus

Počas niekoľkých uplynulých storočí bol hlavným centrom civilizácie a vedeckého a technického pokroku Západ, vďaka čomu sa tam naakumulovala veľká technologická, ekonomická a politická moc.

Vybudoval sa „globálny ekonomický stroj“, ktorý využíva zdroje väčšej časti planéty. Funguje na princípe pyramídovej hry, kde šikovnejší bohatnú, ale platia to tí ostatní. V uplynulých storočiach bol tento mechanizmus dovedený do určitého stupňa dokonalosti v rámci svetovej koloniálnej sústavy a hoci tá sa v priebehu 20. storočia rozpadla, vystriedal ju neokoloniálny systém korporácií. Ten síce má inú fasádu a (mierne) pozmenené pravidlá, ale v skutočnosti je to ten istý globálny produkčný stroj ako za kolonializmu, fungujúci na princípe tej istej pyramídovej hry, kde bohatstvo rovnako odteká z periférií a priteká do globálneho centra na Západe.

Blahobyt a pokrok Európy bol postavený na pote a mŕtvych telách černochov, Arabov, Indiánov a ľudí žltej rasy. Európa je výtvorom tretieho sveta. Bohatstvo, ktorým je zahrnutá, je to, ktoré ukradla rozvojovým krajinám,“ napísal Frantz Fanon, francúzsky politický filozof z karibského ostrova Martinik. A nepriamo to potvrdili aj viacerí lídri západného sveta – napríklad francúzsky prezident Jacques Chirac, ktorý v roku 2008 povedal, že bez Afriky Francúzsko upadne na úroveň tretieho sveta.

Berúc do úvahy tieto skutočnosti, keď sa vrátime k porovnávaniu Západu s niekdajším socialistickým táborom, ktorý historicky vznikol ako odpoveď na kapitalizmus a neokolonializmus kolektívneho Západu, a tiež k porovnávaniu Západu s krajinami, ktoré vznikli po rozbití socialistického tábora zradcami (a áno, aj v dôsledku jeho vnútorných chýb), môžeme vidieť vec v celkom inom svetle.

Ale to všetko, čo sme doposiaľ spomenuli, je aj tak vedľajšie – ak hľadáme odpoveď na otázku, kam sa prikloniť, kde hľadať pravdu v geopolitickom zápase, pointa je ukrytá niekde úplne inde.

 

Je zdrojom prosperity EÚ a NATO?

Stereotyp protiruskej propagandy, ktorý nám predvádza vo svojich príspevkoch aj Ivan Mikloš, hovorí v podstate toto: Rusko je zlé, lebo je chudobné, kým Západ je dobrý, lebo je bohatý. Lenže v skutočnosti tento zavádzajúci predsudok nemá prečo byť pravdivejší, než presne opačná konštrukcia. Rovnako dobre môžu existovať aj krajiny slobodné (priateľské, demokratické) a chudobné a na druhej strane krajiny neslobodné (nepriateľské, nedemokratické) a bohaté.

Je zásadným omylom, jedným z kľúčových faulov v argumentácii euroatlantických propagandistov, stotožňovať bohatstvo a technologickú vyspelosť krajiny s mierou dobra, spravodlivosti, sociálneho zmieru, rovnosti, bratstva, slobody v nej. Áno, je pravdou intenzívna a konštruktívna spolupráca znamená lepší svet pre všetkých. Ale to je iba časť obrazu. Keď si vezmeme fungovanie svetovej ekonomiky ako celku, tak vidíme, že od krajín, ktoré v minulosti nespravodlivo zbohatli na úkor druhých, sa dá skôr čakať podobné správanie aj v súčasnosti a v budúcnosti.

Po roku 1989 sa na Slovensku v určitých smeroch zvýšila životná úroveň. Mikloš to pripisuje členstvu v EÚ a dokonca NATO (!). V prípade NATO ide samozrejme o slaboduché propagandistické klamstvo, ale pokiaľ ide o prospešnosť príslušnosti k bohatej západnej Európe, na tom je naozaj kus pravdy: tým, že Slovensko leží v bezprostrednej blízkosti bohatých častí Európy a naša ekonomika sa po prevzatí cudzincami stala satelitnou obslužnou ekonomikou nemeckej, aj napriek stále veľkým platovým rozdielom sa časť toho lesku nemohla nepreniesť aj k nám.

Pán Mikloš by nám asi vysvetlil, že to je spôsobené bratskou láskou a starostlivosťou našich západných tútorov o nás, ale človek menej zapálený pre ideály euroatlantizmu by mohol dospieť aj k inému záveru: že Slovensko malo iba šťastie, že sa vyskytlo na dobrom mieste, a že je prirodzenou súčasťou ochranného, prechodného pásma medzi bohatými krajinami majiteľov svetovej ekonomiky a východnými chudobincami.

Táto situácia, vyplývajúca z našej geografickej polohy, je pre nás výhodná, avšak kladie pred nás jednu zásadnú dilemu.

 

Dilema zlatej klietky

Je to dilema medzi „svojstojnosťou“ a klasickým judášskym (či janičiarskym) postojom, starým ako ľudstvo samo, spočívajúcim v prvoplánovo zištnom prístupe: kto nám sľúbi viac, za tým pôjdeme, to bude náš pán.

Komu veriť, domácim vlastencom ponúkajúcim skromnosť a hrdlačenie v pote tváre na vlastnom, alebo bohatým cudzincom, ktorí sľubujú komfort v pozlátenej klietke za cenu, že budeme podnájomníkmi vo vlastnej krajine? No predsa tým druhým, veď sľubujú viac. Mali by Američania konečne vtrhnúť do Severnej Kórey či na Kubu a všetko tam skúpiť? No jasné, veď tam žijú úplní chudáci. Kto je agresor, Západ či Rusko? No samozrejme Rusko, veď Západ je nepomerne bohatší a vyspelejší než ruskí mužíci, takže aj pravda je na strane Západu. Takto rozmýšľa prekvapujúco veľa ľudí: pravdu má ten, ktorý môže sľúbiť väčší kus koláča.

Je prirodzené z dvoch možností si vybrať tú lepšiu. Lenže ktorá je skutočne lepšia, to môžeme zistiť, len ak nezatvárame oči pred pravdou. Avšak zatvárať si oči pred pravdou, uprednostniť odmenu pred pravdou, nechať sa kúpiť, podplatiť za to, že si zakryjeme oči – to je práve podstatou uvedeného „judášskeho“ prístupu.

Nad planétou panuje neviditeľná ruka, ktorá farmárči s jednotlivcami i národmi metódou cukru a biča, podľa toho, či poslúchajú alebo nie. Majú na výber: sankcie či investície, sľuby či hrozby, pochvalu či pokarhanie, úplatok či obvinenie, eurofondy či eurofondy stop, pôžičky či pôžičky stop… Je to technológia. Veľmi stará, veľmi spoľahlivá a vlastne veľmi jednoduchá technológia, založená na prastarom princípe: na judášskom hriechu, ktorý je ľuďom taký vlastný…

 

Sme múdrejší ako naši predkovia?

Niektoré krajiny sveta dokázali udržať si nezávislosť a nenechať sa do zlatej klietky zlákať. Aj naši dedovia sa po druhej svetovej vojne dostali do takéhoto spolku krajín. Ten spolok nebol ideálny, bol od samého začiatku chorý a zneužívaný, až ho nakoniec zradcovia zvnútra rozvrátili. Ale prečo ho ľudia vôbec chceli? To je podstatná otázka!

Bol to zúfalý a nedokonalý pokus o únik z tej istej klietky, v ktorej sme dnes my. Aj naši dedovia v nej pred vojnou vyrástli. Poznali jej podstatu a mnohí situáciu vyhodnotili tak, že (takmer) každá sloboda bude zrejme lepšia, než tá klietka, hoc aj pozlátená.

Prešli veky, skúsenosti dedov odišli aj s nimi na večnosť a všetko je opäť tak, ako kedysi. Čo by dnes odkázali tí naši dedovia svojim omámeným a rozmaznaným vnukom, ktorí nad ich poznaním sveta ohŕňajú nosom a nadšene svoju vlasť predali za tridsať bezcenných devalvovaných mincí?

Čo by nám tí naši dedovia nakreslili ako prvé na geopolitický obraz sveta, aby na ňom nechýbala pointa? Ktovie, či by to náhodou nebola práve virtuálna pozlátená klietka, v ktorej globálny kolonizátor drží svoje národy a ich duše. A pod ňou nadpis „Ľudia, bdejte!“

 

Kedy sa ľudia poučia?

Propagandista Mikloš nám odkazuje, že za socializmu sme sa mali horšie ako dnes, a v Rusku sa majú ľudia horšie ako u nás, a z toho vyplýva, že Rusko je zlé a naopak EÚ a NATO sú dobré. Že tuhá centralizovaná EÚ a NATO sú jedinou možnou cestou – a ak si nezvolíme (dobrovoľne – nasilu) túto cestu, ale nejakú inú, tak budeme trpieť.

Múdrosť spočíva v tom, vidieť obraz v celku. V tomto prípade to znamená vidieť, o čom je podstata zlatej klietky, do ktorej nás ktosi zlákal s veľmi konkrétnym cieľom. A chápať, že pestrý trh konzumu je len vedľajšou vecou a oveľa podstatnejšia je dlhodobá udržateľnosť systému z hľadiska jeho stability a životného prostredia a kvalita života nielen víťazov, ale všetkých účastníkov veľkej ekonomickej hry (v prípade globálneho korporátneho kapitalizmu sú účastníkmi hry aj desaťroční otroci z tretieho sveta s mzdou pár dolárov na mesiac).

A predovšetkým je dôležité chápať zmysel a životnú dôležitosť vytrvalej snahy o nezávislosť od vzdialeného globálneho centra moci, ktorého jediný záujem je kolóniu využívať pre svoj prospech a nedovoliť jej pozviechať sa k suverenite, v podstate ju systematicky decimovať.

Kto by si azda myslel, že tieto úvahy sú plané a prehnané, môže si prečítať, čo hovorí základná doktrína americkej zahraničnej politiky, tzv. Wolfowitzova doktrína (v origináli pôvodne Defense Planning Guidance):

Prvým cieľom zahraničnej politiky USA je zabrániť znovuzrodeniu nového rivala, a to buď na území bývalého Sovietskeho zväzu, alebo kdekoľvek inde. Toto je základná úvaha dominujúca novej regionálnej obrannej stratégii. Je nevyhnutné sa usilovať o zabránenie dominancii nepriateľských síl v regiónoch so zdrojmi, ktoré by mohli stačiť na vytvorenie globálnej moci.

Čo to hovorí o slobode rozhodovania vazalských krajín, kam patríme aj my?

P. S.: Dospelí zvyknú deťom hovoriť, aby si dávali pozor a nešli s tým cudzím pánom, čo im dáva cukríky. Ale aké ľahké pritom je ich samých kúpiť za judášsky groš…

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Erdogan: Turecko dokáže po odchode vojakov USA zaručiť v Afganistane stabilitu

0 icon

Istanbul 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Turkish Presidency)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu povedal, že Turecko sa po stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu stane "jediným spoľahlivým" štátom, ktorý bude vedieť zabezpečiť v krajine stabilitu. Týmito slovami dal najavo, že USA sa môžu pri riešení situácie v Afganistane na Turecko…

Sibír a Ďaleký východ zasiahli rozsiahle lesné požiare

0 icon

Moskva 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Maksim Slutsky)   Ruskí záchranári bojujú s lesnými požiarmi, ktoré na Sibíri a Ďalekom východe zasiahli plochu viac ako 550 štvorcových kilometrov. Štátna agentúra zodpovedná za boj s lesnými požiarmi uviedla, že najväčší požiar sa nachádza v Jakutskej republike, kde horí 34-tisíc hektárov lesa. V sibírskej…

Hamšík pred Poľskom: „Už nech to vypukne a nezabudnime útočiť“

0 icon

Petrohrad 13. júna 21021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Cíti sa fit a verí, že odohrá plnú zápasovú minutáž. Líder slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík povedie spoluhráčov už do tretieho otváracieho súboja na veľkom podujatí po MS 2010 v JAR, resp. EURO 2016 vo Francúzsku. Na nedeľnej online tlačovej konferencii pred duelom…

Alžbeta II. privítala na hrade Windsor Joea Bidena s manželkou

0 icon

Londýn 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Americký prezident Joe Biden a jeho manželka Jill Bidenová sa v nedeľu stretli s britskou kráľovnou Alžbetou II. na hrade Windsor. Trojica sa predtým stretla v piatok v rámci samitu lídrov krajín G7, ktorý sa konal v Cornwalle Na nedeľnom podujatí zaznela aj…

Angličania pokľakli na znak odporu k rasizmu a fanúšikovia ich vybučali. Česi na EURO nepokľaknú

0 icon

Londýn 13. júna 2021 (SITA/HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/dpa-Peter Kneffel)   Časť fanúšikov na londýnskom Wembley vybučala futbalistov Anglicka, ktorí pred nedeľňajším súbojom majstrovstiev Európy s Chorvátmi pokľakli, aby vyjadrili svoje nie rasizmu vo svete. Nespokojní fanúšikovia sú presvedčení o tom, že pokľaknutie je politické gesto, ktoré nemá vo futbale čo robiť Chorváti sa…

Krajniak: Minister vnútra nemá správne informácie od podriadených

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   V niektorých bezpečnostných zložkách sa uskutočňuje mocenský zápas. V prokuratúre, polícii aj v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) pracujú proti sebe niektoré orgány, vyšetrovatelia či prokurátori. V nedeľu to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny…

Putin prezradil, čo očakáva od stretnutia s Bidenom

0 icon

Moskva 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik,Kremlin-Alexei Druzhinin)   Ruský prezident Vladimir Putin očakáva, že na budúcotýždňovom stretnutí so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom v Ženeve obnoví osobné kontakty a nadviaže dialóg o otázkach spoločného záujmu. Uviedol to podľa agentúry TASS v rozhovore pre reláciu "Moskva. Kremeľ. Putin" televízie Rossija-1, ktorej ukážky…

Éra Netanjahu končí. Poslanci schválili novú vládu Naftaliho Bennetta

0 icon

Jeruzalem 13. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yonatan Sindel)   Poslanci izraelského parlamentu vyjadrili v nedeľu dôveru novej koaličnej vláde premiéra Naftaliho Bennetta zloženej z ôsmich strán, ktorej nástupom sa končí 12-ročná vláda Benjamina Netanjahua. Informovala o tom agentúra AP Členovia 120-členného parlamentu (Knesetu) schválili novú koalíciu tesnou väčšinou hlasov v pomere…

Dánom pomôže psychológ, podľa lekára pri Eriksenovi išlo o sekundy. Bol zaočkovaný? Futbalisti už mali dosť opatrení… Čo povedal lekár Interu ešte v máji?

0 icon

Kodaň 13. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wolfgang Rattay,TASR-Martin Baumann)   Dánski futbalisti majú po hororovom zážitku v sobotnom zápase majstrovstiev Európy k dispozícii psychológa. Duel s Fínskom v Kodani poznačil kolaps Christiana Eriksena, ktorý v závere prvého polčasu odpadol a priamo na ihrisku ho museli záchranári oživovať Eriksena približne po pätnástich…

Finálový obrat Djokoviča, Srb má 19. grandslamový titul a druhý z Paríža

0 icon

Paríž 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Srb Novak Djokovič urobil ďalší krok k tenisovej nesmrteľnosti. Vo finále dvojhry mužov na Roland Garros v Paríži zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 a po roku 2016 druhýkrát zdvihol nad hlavu slávny Pohár mušketierov. Zároveň pridal do svojej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

0icon

..UROBILI " SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA" KORONAVÍRUS „Urobili sme veľkú chybu,“ - tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/ Výskum tímu v

Marek Brna

Západ je zhnité jablko

0icon

Ani všetky peniaze sveta nezakryjú obraz neradostného stavu spoločností patriacich k takzvanej západnej civilizácii. Je to obraz rozkladu. Všetko, čo jestvuje, podlieha procesu vzniku, vývoja, zániku. Vzostupu a pádu. Ako zrkadlo stavu spoločnosti môže poslúžiť zdravie obyvateľstva, stav životného prostredia, úroveň kriminality, umelecká tvorba, úroveň vedy a výskumu. Na jednotlivé …

Štefan Harabin

Pellegrini, Fico, Bláha, Uhrík, Mazurek, Kotleba ani Taraba nehlasovali proti zákonu, ktorý môže pripraviť poctivých podnikateľov a radových občanov doslova a do písmena o všetko, vrátane ľudskej dôstojnosti.

0icon

V parlamente boli schválené dva zákony. Prvý je o kyberšikane, akože nebezpečné elektronické obťažovanie a druhý o hospodárskej mobilizácií. Zaviedla sa skutková podstata trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú okamžite podpísala i Čaputová. Tento zákon, by bol v poriadku, keby mal analógiu v rakúskej skutkovej podstate, ktorá hovorí len…

Pavel Jacz

Ako Mikulcovi praskli nervy: „Fico je chrapúň a gauner“. Psychiater by mu pomohol.

0icon

To, čo vo štvrtok predviedol minister vnútra Mikulec, nemá v slovenskej vládnej politike obdoby. Jediný kto sa mu môže vyrovnať, je jeho stranícky šéf Matovič ešte keď nebol vo vládnej koalícii, ale ako poslanec potreboval zaujať, i keď občas zaperlil zo začiatku aj ako premiér. Mikulec vraj s vysokým IQ…

Tony Belohorec

Názor analytika: Nadpráca médii v prípade väzneného Vladimíra Pčolinského je škandál

0icon

Etický kódex slovenskej žurnalistiky sa definitívne vytráca s prácou niektorých novinárov. Zaujaté médiá vykonávajú zjavnú nadprácu aj v spoločensky najzávažnejších kauzách. Paradoxne, aby mohli selektívne kritizovať politikov za zjavnú nadprácu.  Na verejnosť sa dostalo interview novinára Mareka Vagoviča s obhajcom ex-riaditeľa SIS Petra Pčolinského, advokátom Ondrejom Urbanom. Spôsob, akým bol…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Máte radi morské prasiatka? Vo Švajčiarsku je nezákonné vlastniť iba jedno

0 icon

Zdá sa, že Švajčiarsko je jednou z najviac priateľských krajín na svete. Vo Švajčiarsku musíte mať aspoň dve morské prasiatka, inak porušujete zákon. Zákony o právach zvierat z roku 2008 zakazujú vlastniť iba jedno morčiatko, pretože sa môže cítiť osamelo. Morské prasiatka sú tu veľmi časté domáce zvieratá a Švajčiari ich zbožňujú, považujú…

Ako sa dostávajú nové slová do slovníka? Nie je to až taká záhada...

0 icon

Odkiaľ pochádzajú nové slová a ako sa transformujú z hovorových na oficiálne? Nové slová sa musia šíriť v kultúre, aby sa dostali do slovníka. Musia sa používať a chápať. Nové slová majú oveľa väčšiu šancu na pridanie do slovníka, ak ich uvidíte v tlačenej forme alebo ich budete počuť v…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Opäť sa spoločne pozrieme na obdobie druhej svetovej vojne. Jednou z najzaujímavejších vedeckých záhad druhej svetovej vojny je stroj na voľnú energiu navrhnutý Hansom Colerom. Začíname prvou časťou dvojdielneho článku. Máme veľké šťastie, že sa o tomto stroji zachovali záznamy vrátane podrobných výkresov, popisov, ako funguje,…

Ako najlepšie zmraziť chlieb, aby bol neskôr ako čerstvý?

0 icon

Ukázalo sa, že najjednoduchší spôsob zmrazenia chleba je zároveň najlepším spôsobom zachovania chuti. Ak teda kupuješ chlieb do zásoby a nie na okamžitú spotrebu. Jedným z najchutnejších pôžitkov života je čerstvo upečený chlieb, ktorý chhrumkavo láka tvoje zmysly. Má to však jeden háčik - bochník remeselníckych kváskov, ktorému v pekárni…

Vo svete IT

Život nepotrebuje teplo hviezdy, aby mohol prekvitať: „Túlavé planéty“ môžu vytvoriť vhodné podmienky pre svoje mesiace

0 icon

Pátranie po stopách života na exoplanétach je pomerne priamočiary proces. Vo väčšine prípadov astronómovia pátrajú po podobných podmienkach, aké máme u nás na Zemi. Samozrejme existuje aj variant, že život vo vesmíre môže existovať vo veľa odlišných formách a aj túto možnosť vedci akceptujú. Momentálne je však život na Zemi jediným príkladom…

Doba ľadová na Marse? Nová štúdia tvrdí, že ich bolo hneď niekoľko

0 icon

Ľadovce, ktoré existujú na Marse aj po stovkách miliónov rokov vedcom prezrádzajú čo-to z fascinujúcej minulosti červenej planéty, píše portál Science Focus. Vedci z New Yorkskej univerzity Colgate analyzovali vzorce a štruktúry skál, ktoré našli v 45 ľadovcoch na povrchu Marsu. Vďaka tomu zistili, že planéta mohla v minulosti prežiť za posledných 300 až 800…

Mikroglia, typ imunitných buniek v mozgu, môže mať výrazný dopad na šírenie Alzheimerovej choroby

0 icon

Vedci si myslia, že drobná skupina imunitných buniek v mozgu by mohla byť kľúčom k spomaleniu šírenia Alzheimerovej choroby, píše portál Science Focus. Mikroglia, typ bunky v mozgu, slúži ako prvá vlna obrany, ktorá ochraňuje centrálnu nervovú sústavu pred infekciou. Vedcom z Veľkej Británie sa podarilo zistiť, že počet týchto buniek vzrastie, keď sa…

Páči sa vám dizajn systému Android 12? Takto ho získate vo svojom Xiaomi smartfóne už dnes!

0 icon

Keď spoločnosť Google predstavila novú verziu systému Android 12, mnohí z nás si povzdychli. Xiaomi smartfóny s výnimkou smartfónov v AndroidOne programe sprevádza nadstavba MIUI, ktorá upravuje dizajn systému po svojom. Používateľské rozhranie nového Androidu je však naozaj vydarené a i keď smartfóny z radov Xiaomi a jeho dcérskych značiek…

Máte problémy s notifikáciami vo vašom Xiaomi? Nie ste v tom sami!

0 icon

Nadstavba MIUI od čínskej spoločnosti Xiaomi sa teší veľkej popularite. Ani takéhoto giganta však neobchádzajú problémy, ktoré sa dnes síce objavujú v menšej miere, ale predsa sú tu. Momentálne sa pozornosť sústreďuje na nechcené problémy s notifikáciami, ktoré dokážu znepríjemniť používanie smartfónu. Spoločnosť Poco ako dcérska značka Xiaomi sa však…

Armádny Magazín

„Nočné čarodejnice“ – Stalinov bombardovací pluk

0 icon

Rusko, 13.jún 2021 (AM) – Jeho letcami boli len ženy a bojovali s heslom: „Buď hrdá na to, že si žena“. Nemecký časopis Stern napísal, že každú noc si sadali mladé sovietske ženy za riadidlá svojich zastaraných dvojplošníkov, aby bombardovali Nemcov. „Bojovali bez padákov, aby sa živé nedostali do nemeckých rúk,“ píše…

Wasserman: Čo čaká dolár po stretnutí Putina s Bidenom

0 icon

Rusko, 13.jún 2021 (AM) – Populárny televízny moderátor Anatolij Wasserman povedal Federálnej spravodajskej agentúre, prečo je pokles americkej meny len otázkou času. Médiá aktívne diskutujú o tom, čo sa stane s americkou menou po stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Vyhlásenia ruského lídra už mali znateľný vply

USA bezplatne venovali kosovskej armáde ďalšiu dávku obrnených vozidiel M-1117

0 icon

USA, 13.jún 2021 (AM) – USA naďalej vyzbrojujú samozvanú Kosovskú republiku. Podľa kosovského ministerstva obrany dodali Američania dávku obrnených vozidiel M-1117 ASV 4x4.   Podľa správy boli obrnené vozidlá premiestnené minulý týždeň, ohlásili to však až teraz. Kosovský minister obrany Armen Mehaj preskúmal

Krádeže aj vraždy. Bývalý šéf Mossadu odhalil viaceré tajné operácie Izraela proti Iránu

0 icon

Izrael, 13.jún 2021 (AM) – V tlači sa objavili odhalenia bývalého šéfa izraelskej rozviedky Mossadu. Yossi Cohen povedal verejnosti o tom, ako Izrael uskutočňoval skryté operácie proti Iránskej islamskej republike. Jedným z hlavných smerov protiiránskych aktivít izraelských špeciálnych služieb je podľa Cohena boj voči jadrovému progra

Japonec zadržaný pre špionáž mohol Rusku predávať údaje aj o utajovanom americkom vesmírnom bezpilotnom lietadle

0 icon

Japonsko, 13.jún 2021 (AM) – 70-ročný japonský vedec Kazuo Miyasaki, zadržaný pre podozrenie zo špionáže v prospech Ruska, by mohol na ruskú stranu prenášať informácie o americkom vesmírnom drone Boeing X-37B, informuje japonský spravodajský server NHK .   Zadržanie Miyasakiho bolo zverejnené 10. júna. Podľa televízneho kanálu Japonci pripu

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali