Prečo je na Slovensku toľko rusofilov? Ako je to možné, napriek tomu, že žijeme v údajne najlepšom, najslobodnejšom možnom spoločenstve národov?

Bratislava 1. mája 2021 (HSP/Foto:Pixabay, TASR-Martin Baumann)

 

Euroatlantisti si márne lámu hlavy, ako je to možné: režimné médiá nás denno-denne informujú o tom, aká strašná je ruská hrozba. A výsledok? Veľká časť Slovákov je presvedčená o opaku. Ako to, že mediálna, nazvime to eufemisticky „osveta“, nefunguje?

ruská vlajka
Ilustračné foto

Naše slobodné, pluralitné a pravdovravné systémové masmédiá nám každý deň prinášajú stohy zaručene stopercentných informácií o tom, aké je Rusko nebezpečné, ako jeho dvaja agenti chodia krížom-krážom po Európe a nechávajú vybuchovať muničné sklady, ako natierajú nepohodlným bývalým agentom kľučky na dverách najjedovatejšou látkou na svete, ako Rusko šíri hoaxy a dezinformácie, ako si dovolí presúvať vojsko po svojom území a robí podobné hrozné veci.

A aký je výsledok? Polovica národa masmediálnu masáž úplne ignoruje a myslí si niečo iné! Prečo je to tak? Skúsme sa pozrieť na možné dôvody reálneho faktu, prečo sú toľkí Slováci rusofilmi. Tie dôvody sa dajú rozdeliť zhruba do troch skupín.

 

  1. Pravé rusofilstvo

Každý tvor, každý jeden druh na tejto planéte má svoje dobré aj menej dobré vlastnosti; rečou evolučnej biológie, má svoje evolučné výhody aj nevýhody. Ale evolučná biológia hovorí aj ďalšiu, a veľmi dôležitú vec: že tých plusov a mínusov má každý plus-mínus rovnako. Možno tvorovia, ktorí sú práve veľmi úspešní, ich majú o trošku viac, a tí, ktorí práve vymierajú, majú celkovú bilanciu o čosi nepriaznivejšiu, ale priemer je veľmi podobný.

Prečo je to tak? Každý tvor je výsledkom tisícov víťazných bojov, ktoré s vlastnými aj cudzími génmi vybojovali jeho predkovia. Naše gény prešli množstvom testov a mnohokrát sa prispôsobovali. Ak náš predok nejakú vlastnosť nepoužíval, prirodzene zakrpatievala, a naopak, ak nejakú vlastnosť potreboval často, zlepšovala sa. Víťazi, ktorí nad všetkými zvíťazili, prestali potrebovať víťaziť, a tak tú schopnosť strácali a naopak: tí, ktorí prehrávali, museli sa nejako zlepšiť, ak nechceli vymiznúť – a dôkazom, že sa im to podarilo, sú práve ich dnešní potomkovia.

Výsledok? Všetci sme na tom viac-menej podobne, sme svojimi vlastnosťami viac-menej prispôsobení prostrediu, regiónu, v ktorom žili naši predkovia. Každá populácia, každý národ má nejaké talenty, pozitíva, a aj nejaké negatíva.

Tento úvod je dôležitý, aby bolo každému jasné, že tento článok nie je o rasizme, o vyvyšovaní sa nad iných, ale len o identite a o stotožňovaní sa s konkrétnymi abstraktnými vlastnosťami či ideálmi.

Niekto obdivuje Ameriku a typické pozitívne črty Američanov: ich invenciu, dobrodružného ducha, racionálnosť. Prižmuruje oči nad typicky americkými nectnosťami a hrdo si na stenu v spálni zavesí americkú vlajku. Možno mu to zazlievať? Nie! Tak to cíti, má na to právo, tak nech si to užíva.

Trochu iné by bolo, keby to dotyčný urobil v pracovni: to by bolo oficiálne vyjadrenie lojality celého daného pracoviska voči nejakému štátu a politickému názoru. Ale aj to by bolo v poriadku: fajn, tento právny subjekt sa tým oficiálne zriekol svojej apolitickosti a neutrálnosti, so všetkými spoločenskými dôsledkami z toho plynúcimi.

No a sme pri prvom koreni možného rusofilstva: časť ľudí jednoducho obdivuje Rusko pre jeho vedu, kultúru, talenty, pre pozitívne vlastnosti, ktoré Rusko stelesňuje: veľkorysosť, genialita, odolnosť. A áno, prižmuruje oči nad typicky ruskými nectnosťami. Je to tak úplne v poriadku.

 

  1. Slovanská vzájomnosť

Sme Slováci. Sme na to hrdí, niektorí sa za to hanbia, ale tak či onak, je to naša identita. A táto identita je súčasťou našej širšej identity: sme ľudia, Európania… a sme Slovania.

Slovenská vlajka a Bratislavský hrad
Ilustračné foto

Ani tá slovanská časť našej identity nie je zanedbateľná, ona stále existuje, napriek tomu, že si ju často ani neuvedomujeme a je režimovou propagandou dlhodobo systematicky vytesňovaná. Kedysi byť vyznávačom bratstva a spojenectva slovanských národov a štátov, tzv. „panslávom“, bolo trestné a opäť je to v oficiálnom spoločenskom diskurze vnímané ako čosi negatívne – napriek tomu, že slovanská vzájomnosť rozhodne neznamená nič zlé, žiadnu nenávisť voči neslovanom, ani nič podobné.

Čo vlastne máme my Slovania spoločné? Ktoré spoločné vlastnosti sú charakteristické pre národy žijúce na slovanskom východe Európy? Prispôsobivosť? Tvorivosť? Schopnosť improvizovať? Skôr než hľadať konkrétne vlastnosti, ktoré sú ťažko postihnuteľné, keďže v každej populácii sú ľudia s najrôznejšími charaktermi a vlastnosťami, citlivejšie vnímame príbuznosť až pri porovnávaní a v kontraste so vzdialenejšími etnikami a kultúrami.

Až vtedy si uvedomíme, že nie je to iba jazyková blízkosť, čo robí slovanské národy bližšie jeden druhému. Tak ako národy a štáty kolektívneho Západu majú čosi viac spoločné, než len väčšiu historickú, kultúrnu a jazykovú príbuznosť, tak podobne to je aj so slovanským svetom. Niekto povie: hlúposť, ja nič také necítim. Je však mnoho ľudí, ktorí to cítia tak, že ak so západoeurópskymi národmi sme povedzme bratranci, tak so slovanskými národmi sme bratia.

(Mímochodom, viete aj do nejakých iných ako slovanských jazykov preložiť naozaj adekvátne a významovo precízne slová ako „ľúbezne“ či „vrúcne“?)

Faktom je, že prinajmenšom už od čias Kollára (nie Borisa, ale Jána) predošlé generácie vnímali Rusko ako „mocné dubisko“, okolo ktorého by sa mali Slovania v divokom víre dejín zomknúť. Súvisí to aj s vyššie uvedenými typickými vlastnosťami, ktoré sa Rusom a Rusku priraďujú, a tiež s faktom, že Rusko v histórii dokázalo odolať aj tým najmocnejším nepriateľom – a je teda mnohými vnímané ako jediný ochranca ostatných slovanských národov pred vykorenením, zotročením a zánikom. Tu sa žiada ešte dodať, že nebyť východoeurópskej, slovanskej civilizácie, s úplnou istotou môžeme tvrdiť, že by neexistovala ani tá západná.

Kto sa snaží prirodzený pocit spolupatričnosti medzi Slovanmi potláčať, bagatelizovať, zosmiešňovať, spochybňovať, ten sa naozaj nemá prečo čudovať, že u mnohých tým vyvolá presne opačný efekt: začnú hľadať svoje korene a rodných bratov postrácaných v šírom svete. A začnú chápať, že história sa neskončila dneškom, ako sa nám to snažia nahovoriť, ani rozbitím zväzu prevažne slovanských štátov, tzv. svetovej socialistickej sústavy, ale naopak, pokračuje úplne logickým a prirodzeným pokračovaním stáročných pokusov rôznych klanov o svetovládu, ktorých neoddeliteľnou súčasťou vždy bola aj snaha o pošliapanie, rozkúskovanie a zotročenie slovanského sveta.

 

  1. Geopolitika

A napokon, po dvoch, dajme tomu, že skôr emocionálnych, je tu tretí, racionálny dôvod. Vďaka nemu sa dnes stavajú na stranu Ruska aj ľudia, ktorí by inak rusofilmi vôbec neboli, dokonca aj ľudia zo Západu či z rôznych odľahlých končín sveta. A to aj tí, ktorí majú na Rusko úplne realistický pohľad a chápu, že je to krajina s obrovským potenciálom, ale takisto aj s obrovskými problémami a nedostatkami – nielen v hmotnej sfére, ale tiež v nehmotnej: krajina géniov, aj krajina tej najhoršej ľudskej spodiny. Krajina obrovských možností, ale aj obrovských nemožností.

 

Prečo tí všetci vzhliadajú k Rusku s nádejou?

Toto totiž nie je len o Rusku. Tak ako batéria, ktorá má iba jeden pól, tak ako palica, ktorá má iba jeden koniec, tak ani svet, ktorý má iba jedného hegemóna a pána, nie je dobrý – nezadržateľne bude smerovať k totalite alebo k rozpadu. Dvojpolárny svet tiež mal svoje chyby, avšak bol relatívne stabilný a ani jeden z geopolitických táborov v ňom nemohol prekročiť určité červené čiary.

Kapitalistický tábor sa usiloval zapáčiť ľuďom, aby zabudli, prečo vlastne vznikol ten socialistický. A ten sa ho zase snažil dobehnúť a predbehnúť. Princíp súťaže, princíp trhu je základom vývoja, základom napredovania. To sa v jednopolárnom svete stratilo, planéta stratila kompas. Starý hegemón evidentne upadá, žije iba zo starej slávy. Recykluje staré heslá a staré klamstvá, ale to už nemôže zaberať.

Kde hľadať v tejto situácii ostrov istoty a zdravého rozumu? Spojeným štátom prichádza na scénu nový súper, Čína, lenže na tú, pre jej nečitateľnú a plazivú stratégiu, sa svet pozerá s ešte väčšími obavami. Alebo azda hľadať riešenie v delíriu šialeného bruselského LGBT kalifátu? To naozaj nie. Preto je čoraz viac tých, ktorým ako posledná nádej zostáva už iba Ruská federácia.

To aj napriek divokej protiruskej propagandistickej kanonáde – a u mnohých ľudí dokonca práve preto. Mediálna totalita má totiž jednu zaujímavú vlastnosť: čosi ako spätný ráz. U časti ľudí, prirodzene vnímajúcich falošnosť, účelovosť a lživosť mediálnej mašinérie, vyvoláva presne opačnú reakciu: budú neochvejne stáť na strane pošliapanej pravdy, na strane slabšieho, na strane toho, kto sa iba bráni.

Západ sa na základe Krymskej lži a celej sústavy ďalších klamstiev snaží ľudí strašiť ruskou hrozbou, ale na smolu euroatlantických goebbelsov, príliš mnoho ľudí má doma internet aj glóbus a vie si ľahko zrátať, kto je v geopolitickom boji útočník, a kto obeť.

Jedna zo základných doktrín, na ktorých dlhodobo stojí americká politika, je tzv. Wolfowitzova doktrína (v origináli pôvodne Defense Planning Guidance) z roku 1992. Tá je definovaná takto:

„Prvým cieľom zahraničnej politiky USA je zabrániť znovuzrodeniu nového rivala, a to buď na území bývalého Sovietskeho zväzu, alebo kdekoľvek inde. Toto je základná úvaha dominujúca novej regionálnej obrannej stratégii. Je nevyhnutné sa usilovať o zabránenie dominancii nepriateľských síl v regiónoch so zdrojmi, ktoré by mohli stačiť na vytvorenie globálnej moci.“

V preklade to znamená: v záujme zachovania svojej svetovládnej pozície budú USA robiť všetko preto, aby zničili každého, kto sa pokúsi im konkurovať v nadvláde nad všetkými národmi a všetkými štátmi na svete.

A odtiaľ je, pri pohľade na glóbus, už iba malý krôčik k pochopeniu jednoduchého, ale veľmi kľúčového faktu: Rusko (a Čína) sú dnes jedinou jedinou prekážkou vzniku naozaj úplne jednopolárneho amerického sveta, teda takého, v ktorom by USA absolútne kontrolovali a ovládali celú planétu.

Starý citát hovorí, že moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. Zo sveta, ktorý by bol bezo zvyšku v moci panstva z Washingtonu, by sa veľmi ľahko mohol stať globálny žalár národov, v ktorom by sa podrobené štáty nemali ako brániť vrtochom nikým a ničím nekontrolovaného majiteľa planéty. Nie je ťažké si domyslieť, čo by sa stalo s demokraciou a rovnosťou jednotlivcov a celých národov v takomto svete.

A preto veľa ľudí zo všetkých kontinentov veľmi dobre chápe, že Rusko je pre svet dnes dôležité ako zásadná prekážka pre vznik globálnej celoplanetánej totality. To je veľmi pádnym dôvodom, prečo byť v geopolitickom zápase na strane Ruska, aj napriek jeho nedokonalostiam a problémom.

Ivan Lehotský

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Chmelár by sa na mieste Čaputovej zachoval inak, no pripúšťa, že jej podanie referenda na Ústavný súd môže byť dokonca prospešné. Grendel hovorí o skúške právnických zručností Fica a Danka

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Eduard Chmelár tvrdí, že od súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej sa dalo čakať, že sa obráti na Ústavný súd v súvislosti s referendom o predčasných voľbách ktoré požaduje státisícová petícia. Politológ a komentátor Eduard Chmelár si myslí, že aj napriek avizovanému kroku prezidentky, v otázke…

UEFA presunula finále Ligy majstrov z Istanbulu do Porta, na tribúny smie ísť po 6000 fanúšikov oboch tímov

0 icon

Nyon 13. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Christophe Bott/Keystone)   Finále tohtosezónnej edície futbalovej Ligy majstrov sa napokon uskutoční v portugalskom Porte. Vo štvrtok to potvrdila Európska futbalová únia (UEFA), ktorá súboj o "ušatú trofej" naplánovaný na sobotu 29. mája presunula do Portugalska z tureckého Istanbulu. Anglické mužstvá Manchester City a FC Chelsea…

KDH: Je neprijateľné, že vláda chce prikázať lekárom slúžiť mimo núdzového stavu

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Nariadiť lekárom núdzový stav príkazom bez zmien a aspoň nejakých motivujúcich výhod pre zdravotníkov je zo strany vlády neprijateľné. Uviedlo mimoparlamentné KDH vo svojej reakcii na ďalšie predĺženie núdzového stavu a s ním súvisiacu novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. Reakciu TASR zaslala hovorkyňa…

Korčok verí, že Európska únia zavedie európske covid certifikáty do konca júna

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok verí, že do konca júna bude pripravený tzv. covid certifikát, ktorý umožní občanom členských štátov EÚ cestovať po eurobloku Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii šéfov diplomacie krajín C5 a Ukrajiny v Bratislave.…

Vládna koalícia si kupuje voličov a trestá slušných ľudí, reaguje Fico na vládny návrh príspevku pre deti v rodinách s hmotnou núdzou

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar,SITA-Branislav Bibel)   Predseda strany Smer-SD Robert Fico uviedol, že jeho strana je pripravená podporiť návrh nezaradených poslancov a bude hlasovať za 300€ príspevok pre všetky nezaopatrené deti.  S návrhom vládnej koalície nesúhlasí Vláda sa rozhodla, že vyplatí jednorazový príspevok vo výške 333 eur pre…

O prepustení Borženského na slobodu dnes súd nerozhodol

0 icon

Trnava 13. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krajský súd v Trnave dnes nerozhodol o sťažnosti prokurátora proti rozhodnutiu Okresného súdu v Trnave o prepustení odsúdeného Dušana Borženského na slobodu. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa súdu Jana Kondákorová, dnešný termín neverejného zasadnutia zrušili. Nový termín zatiaľ určený nebol „Dôvodom na…

Navaľnyj žaluje vedenie väznice za zákaz, ktorý sa týka jeho advokátov

0 icon

Moskva 13. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj podal žalobu na vedenie nápravného tábora IK-3 v meste Vladimir za to, že jeho právnikom neumožní brať si na stretnutia s ním mobilné telefóny a notebooky. Sťažnosť bola podaná v stredu na miestnom súde, uviedol vo štvrtok…

Ruská polícia zadržala mladíka, ktorý sa vyhrážal útokom na školu

0 icon

Moskva 13. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Ruské úrady začali trestné konanie voči maloletej osobe, ktorá sa vyhrážala útokom v jednej zo škôl v meste Blagoveščensk v Amurskej oblasti na ruskom Ďalekom východe. Útok sa mal odohrať podľa scenára podobného tragédii z utorka, keď pri streľbe v škole v Kazani prišlo…

Čo sa stalo v pondelok večer v parlamente? Ako je možné, že si mediálni sabotéri a kolaboranti dovolili to ututlať?

0 icon

Bratislava 12. mája 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak si režimné médiá trúfnu odignorovať toto, čo ešte nám zatajujú? Je to škandál, ktorý môže byť väčší ako kuciakiáda s kočneriádou dohromady, ale kaviarenská korporácia ovládajúca mediálny priestor sa otvorene pridala na stranu páchateľov. Je to už predzvesť naozaj hrubozrnnej (dez)informačnej totality?…

Čistý deň: Blahová čelí žalobe za výroky, ktoré odzneli v parlamente pri odvolávaní exministra Richtera

0 icon

Trnava 13. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Nezisková organizácia Čistý deň žaluje bývalú poslankyňu Národnej rady SR Natáliu Blahovú za 105 výrokov, ktoré odzneli v roku 2017 v súvislosti s odvolávaním vtedajšieho ministra práce, sociálnych veci a rodiny Jána Richtera. Blahová o tom informovala počas pojednávania na Okresnom…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

„Grácie“ Remišová a Bottóová-Cigániková vytýkali Kollárovi porušenie koaličnej zmluvy. To má prvky despotizmu a diktatúry.

0icon

Včera sa zase okato ukázalo, ako to tu riadi od svojho základu dnešná nesúrodá vládna koalícia. Ako považuje, občanov za volov, ktorí ich zaujímajú najmenej i napriek tomu, že by išlo o ich blaho. Kollár so svojou partou chcel podporiť nový a myslím si, že rozumný zákon z dielne Hlas…

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch !

0icon

CDC pripúšťa, že pochybila. Vírus sa takmer vôbec nešíri vonku New York Times píše, že Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pripúšťa, že sa spoliehalo na chybné štúdie, ktoré uvádzali 10-percentnú pravdepodobnosť prenosu covid-19 vonku, v skutočnosti je prenos vonku pod 1% Po použití "nesprávneho výpočtu" na podporu povinného…

Tony Belohorec

Stačilo málo a dieťa v bratislavskom výťahu nemuselo zomrieť

0icon

Pred časom ma jeden známy, nie zrovna úspešný architekt presviedčal o svojich kvalitách. Chcel, aby som mu zveril projektovanie a stavbu domu. Problém je, že za celý svoj život nenaprojektoval jediný dom. Ani ten svoj. Firma, ktorá mu jeho dom postavila, ho stavala na základe obrázku, nakresleného do piesku. Asi…

René Pavlík

Dôvera

0icon

Dôvera. V pondelok som sledoval priamy prenos z Národnej rady. Poslanci opozície odvolávali ministerku koalície. Prežila. Síce ledva ledva, ale prežila. Bude riadiť spravodlivosť podľa svojich pochybných schopností možno ešte 3 roky.  Neprekáža jej, že proti nej stojí takmer celá obec sudcov. Má dôveru.  "Hroznô dačo". Dlhšie ako rok nepočúvame…

Rene Molnaru

Na facebooku sa vytvorila nová skupina DOMOBRANA, jej členovia žiadajú zrušiť premlčacie lehoty

0icon

Občianska domobrana navrhuje zrušiť premlčacie lehoty, čo myslíte, kto by išiel do basy ako prvý ak by boli podvody nepremlčateľné, spočiatku aspoň tie na daniach a odvodoch, podvody veľkých rozsahov a hlavne porušovanie ľudských práv ekonomickými útokmi, potom budeme rozširovať. Podľa mojich skúsenosti s nevymožiteľnosťou práva je prax taká, že…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Na zničenie sveta by stačila aj malá jadrová vojna, hovorí štúdia

0 icon

Tím vedcov uverejnil analýzu toho, čo by mohla priniesť jadrová vojna medzi Indiou a Pakistanom. Záver? Bola by to úplná katastrofa pre celý svet. Bezprecedentný nedostatok potravín na celej planéte a pravdepodobné hladovanie trvajúce viac ako desať rokov - to je scenár, ktorý môže svet očakávať, ak India a Pakistan…

Prečo je more slané, keď sa doňho vlievajú sladkovodné rieky?

0 icon

Keby sa všetka soľ z morí rovnomerne rozložila po pevnine, vytvorila by vrstvu vysokú vyše 150 metrov — siahala by približne do výšky 45. poschodia. Odkiaľ všetka táto soľ pochádza, zvlášť keď berieme do úvahy, že do oceánov sa vlieva mnoho potokov a riek so sladkou vodou, pričom moria aj oceány zostávajú slané? Jedným zo zdrojov…

TOP10: Najkrajšie národné parky Európy, poznáš všetky?

0 icon

Pri potulkách po Európe by bola chyba držať sa iba mestských oblastí. Ak nepatríš medzi klasických turistov, mal by si vidieť aj nádherné scenérie v týchto národných parkoch. Od anglickej oblasti jazier po park Gran Paradiso v talianskych Alpách sú národné parky perfektným spôsobom, ako zažiť a oceniť jedinečnú krajinu, ktorá sa vyskytuje…

Tragédia tunelu smrti - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o tragickej udalosti, ktorá sa stala tretieho marca v roku 1944. Po tom, čo prednosta zazrel červenú lampu, zostúpil z plošiny kabíny a v tom išiel muž mávajúci červenou lampou k zemi. Sotva stihol poznamenať: „Všetci sú mŕtvi!“ Náčelník ho vzal na svoju stanicu a zisťoval, čo sa prihodilo. Bol to brzdič z vlaku…

Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

0 icon

Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

Vo svete IT

Ak nájdeme život na Marse, tak sa tam nemuseli vyvinúť. Odkiaľ by sa tam však vzal? Vedec hovorí o možnom pôvode!

0 icon

Život mimo našej planéty môže znieť ako sci-fi, ale aj napriek tomu, mnoho vedcov a astronómov po ňom aktívne pátra. Ak by sa nám ho podarilo nájsť, a to aj v prípade jednoduchej formy, znamenalo by to, že život nie je tak unikátnym, ako si myslíme, ale mohol sa vyvinúť…

Poco M3 Pro 5G od Xiaomi sa objavil v renderoch: Bude novinka bestsellerom tohto roku?

0 icon

Spoločnosť Poco len nedávno potvrdila prítomnosť Pro verzie modelu Poco M3 a už tu máme i jeho dizajn. Ten však nebude identický so základným modelom, ktorý zaujal výrazným rámčekom pre kameru a tiež neprehliadnuteľným logom spoločnosti. Podľa všetkého bude smartfón vychádzať z nám známeho Redmi Note 10 5G a získa…

Ak nepotvrdíte nové podmienky používania služby WhatsApp do 15. mája, tak stratíte prístup k týmto funkciám!

0 icon

Nové podmienky používania služby WhatsApp plnia plátky mnohých médií. Dôvodom je, že nielen mnohí používatelia ich považujú za kontroverzné, ale ozval sa aj nemecký úrad, konkrétne hamburský komisár pre ochranu údajov, Johannes Caspar. Hoci sa naprieč viacerými médiami objavili správy, že ak nepotvrdíte nové podmienky služby WhatsApp, tak vám bude…

Analytik objavil chyby v protokole WiFi, ktoré ohrozujú milióny zariadení a to už 24 rokov!

0 icon

Málo kto si spomenie na časy, kedy sme sa pripájali k internetu výlučne cez kábel. Technológia WiFi zažila svoj najväčší rozmach v čase nástupu vysokorýchlostného internetu, kedy sa stala konvenčnou technológiou. Najnovšie výskumník Mathy Vanhoef upozorňuje na viacero chýb v protokole WiFi, ktorých pôvod siaha do roku 1997, teda do…

Elon Musk: Tesla okamžite pozastavuje platby za automobily v Bitcoinoch! Čo sa stalo?!

0 icon

Elon Musk v priebehu posledných mesiacov viackrát zamával s trhom s digitálnymi menami. Obzvlášť s menou Doge Coing a Bitcoin. Urobil tak prostredníctvom niekoľkých statusov, či nákupou veľkého množstva digitálnych mien, ale aj prostredníctvom spoločnosti Tesla, ktorá v nedávnej minulosti oznámila, že akceptuje menu Bitcoin. Najnovšie Elon Musk oznámil, že…

Armádny Magazín

Vojenskí zástupcovia Švédska, Dánska a Nórska navštívili pozície ukrajinskej armády na frontovej línii Donbasu

0 icon

Ukrajina, 13.máj 2021 (AM) –Delegáciu prijal veliteľ Ozbrojených síl Urajiny generálmajor Eduard Moskalev a šéf ukrajinskej strany JCCC generálmajor Sergej Salkucan. Ako píše agentúra „Korrespondent“, tlačová služba ústredia takzvanej operácie zjednotených síl informov

Šefčovič: Pokiaľ ide o Rusko, zdôraznili sme potrebu zostať jednotní pri riešení tejto strategickej výzvy

0 icon

Slovensko, 13.máj 2021 (AM) –"Európska únia zostane jednotná, pokiaľ ide o globálnu výzvu, ktorú predstavuje Ruská federácia a v tejto súvislosti zvýši „stabilitu“ Ukrajiny a celého Východného partnerstva." Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič to vyhlásil na tlačovej konferencii po Rade ministrov EÚ pre všeobecné záležitosti. „Pokiaľ ide o Ru

Čínska štátna televízia predviedla na videozáberoch najnovší čínsky „strieľajúci" nôž

0 icon

Čína, 13. máj 2021 (AM) – V Číne bola verejne odprezentovaná modernizovaná verzia čínskeho „strieľajúceho" noža QSB-11, určeného pre prieskumné a špeciálne jednotky. Na videozáberoch Čínskej štátnej televízie bola zbraň predvedená v akcii počas výcviku špeciálnych s

Combined Effort 2021: Slovenskí a poľskí protilietadlovci preverujú svoje spôsobilosti na spoločnom cvičení

0 icon

Slovensko, 13.máj 2021 (AM, MOSR) –V priestoroch Centra výcviku Lešť si slovenskí a poľskí protilietadlovci preverujú svoje spôsobilosti na spoločnom bilaterálnom cvičení Combined Effort 2021. Priamo v priestoroch centra cvičí takmer 800 vojakov a vojačiek, pričom na oboch stranách slovensko-poľskej hranice s

Proti Čínskej invázii. Japonsko, USA a Francúzsko uskutočňujú prvé spoločné cvičenia na japonskej pôde

0 icon

Japonsko, 13.máj 2021 (AM) – Japonské pozemné jednotky sa pridali k americkým a francúzskym kolegom pri ich prvom trojstrannom cvičení na japonskej pôde, pretože sa snažia posilniť vojenské väzby uprostred rastúcej čínskej asertivity v regióne.   Cvičenie „ARC21“ sa začalo v utorok na základni Ainoura pozemných síl v prefektúre Na

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali