Prečo je na Slovensku toľko rusofilov? Ako je to možné, napriek tomu, že žijeme v údajne najlepšom, najslobodnejšom možnom spoločenstve národov?

Bratislava 1. mája 2021 (HSP/Foto:Pixabay, TASR-Martin Baumann)

 

Euroatlantisti si márne lámu hlavy, ako je to možné: režimné médiá nás denno-denne informujú o tom, aká strašná je ruská hrozba. A výsledok? Veľká časť Slovákov je presvedčená o opaku. Ako to, že mediálna, nazvime to eufemisticky „osveta“, nefunguje?

ruská vlajka
Ilustračné foto

Naše slobodné, pluralitné a pravdovravné systémové masmédiá nám každý deň prinášajú stohy zaručene stopercentných informácií o tom, aké je Rusko nebezpečné, ako jeho dvaja agenti chodia krížom-krážom po Európe a nechávajú vybuchovať muničné sklady, ako natierajú nepohodlným bývalým agentom kľučky na dverách najjedovatejšou látkou na svete, ako Rusko šíri hoaxy a dezinformácie, ako si dovolí presúvať vojsko po svojom území a robí podobné hrozné veci.

A aký je výsledok? Polovica národa masmediálnu masáž úplne ignoruje a myslí si niečo iné! Prečo je to tak? Skúsme sa pozrieť na možné dôvody reálneho faktu, prečo sú toľkí Slováci rusofilmi. Tie dôvody sa dajú rozdeliť zhruba do troch skupín.

 

  1. Pravé rusofilstvo

Každý tvor, každý jeden druh na tejto planéte má svoje dobré aj menej dobré vlastnosti; rečou evolučnej biológie, má svoje evolučné výhody aj nevýhody. Ale evolučná biológia hovorí aj ďalšiu, a veľmi dôležitú vec: že tých plusov a mínusov má každý plus-mínus rovnako. Možno tvorovia, ktorí sú práve veľmi úspešní, ich majú o trošku viac, a tí, ktorí práve vymierajú, majú celkovú bilanciu o čosi nepriaznivejšiu, ale priemer je veľmi podobný.

Prečo je to tak? Každý tvor je výsledkom tisícov víťazných bojov, ktoré s vlastnými aj cudzími génmi vybojovali jeho predkovia. Naše gény prešli množstvom testov a mnohokrát sa prispôsobovali. Ak náš predok nejakú vlastnosť nepoužíval, prirodzene zakrpatievala, a naopak, ak nejakú vlastnosť potreboval často, zlepšovala sa. Víťazi, ktorí nad všetkými zvíťazili, prestali potrebovať víťaziť, a tak tú schopnosť strácali a naopak: tí, ktorí prehrávali, museli sa nejako zlepšiť, ak nechceli vymiznúť – a dôkazom, že sa im to podarilo, sú práve ich dnešní potomkovia.

Výsledok? Všetci sme na tom viac-menej podobne, sme svojimi vlastnosťami viac-menej prispôsobení prostrediu, regiónu, v ktorom žili naši predkovia. Každá populácia, každý národ má nejaké talenty, pozitíva, a aj nejaké negatíva.

Tento úvod je dôležitý, aby bolo každému jasné, že tento článok nie je o rasizme, o vyvyšovaní sa nad iných, ale len o identite a o stotožňovaní sa s konkrétnymi abstraktnými vlastnosťami či ideálmi.

Niekto obdivuje Ameriku a typické pozitívne črty Američanov: ich invenciu, dobrodružného ducha, racionálnosť. Prižmuruje oči nad typicky americkými nectnosťami a hrdo si na stenu v spálni zavesí americkú vlajku. Možno mu to zazlievať? Nie! Tak to cíti, má na to právo, tak nech si to užíva.

Trochu iné by bolo, keby to dotyčný urobil v pracovni: to by bolo oficiálne vyjadrenie lojality celého daného pracoviska voči nejakému štátu a politickému názoru. Ale aj to by bolo v poriadku: fajn, tento právny subjekt sa tým oficiálne zriekol svojej apolitickosti a neutrálnosti, so všetkými spoločenskými dôsledkami z toho plynúcimi.

No a sme pri prvom koreni možného rusofilstva: časť ľudí jednoducho obdivuje Rusko pre jeho vedu, kultúru, talenty, pre pozitívne vlastnosti, ktoré Rusko stelesňuje: veľkorysosť, genialita, odolnosť. A áno, prižmuruje oči nad typicky ruskými nectnosťami. Je to tak úplne v poriadku.

 

  1. Slovanská vzájomnosť

Sme Slováci. Sme na to hrdí, niektorí sa za to hanbia, ale tak či onak, je to naša identita. A táto identita je súčasťou našej širšej identity: sme ľudia, Európania… a sme Slovania.

Slovenská vlajka a Bratislavský hrad
Ilustračné foto

Ani tá slovanská časť našej identity nie je zanedbateľná, ona stále existuje, napriek tomu, že si ju často ani neuvedomujeme a je režimovou propagandou dlhodobo systematicky vytesňovaná. Kedysi byť vyznávačom bratstva a spojenectva slovanských národov a štátov, tzv. „panslávom“, bolo trestné a opäť je to v oficiálnom spoločenskom diskurze vnímané ako čosi negatívne – napriek tomu, že slovanská vzájomnosť rozhodne neznamená nič zlé, žiadnu nenávisť voči neslovanom, ani nič podobné.

Čo vlastne máme my Slovania spoločné? Ktoré spoločné vlastnosti sú charakteristické pre národy žijúce na slovanskom východe Európy? Prispôsobivosť? Tvorivosť? Schopnosť improvizovať? Skôr než hľadať konkrétne vlastnosti, ktoré sú ťažko postihnuteľné, keďže v každej populácii sú ľudia s najrôznejšími charaktermi a vlastnosťami, citlivejšie vnímame príbuznosť až pri porovnávaní a v kontraste so vzdialenejšími etnikami a kultúrami.

Až vtedy si uvedomíme, že nie je to iba jazyková blízkosť, čo robí slovanské národy bližšie jeden druhému. Tak ako národy a štáty kolektívneho Západu majú čosi viac spoločné, než len väčšiu historickú, kultúrnu a jazykovú príbuznosť, tak podobne to je aj so slovanským svetom. Niekto povie: hlúposť, ja nič také necítim. Je však mnoho ľudí, ktorí to cítia tak, že ak so západoeurópskymi národmi sme povedzme bratranci, tak so slovanskými národmi sme bratia.

(Mímochodom, viete aj do nejakých iných ako slovanských jazykov preložiť naozaj adekvátne a významovo precízne slová ako „ľúbezne“ či „vrúcne“?)

Faktom je, že prinajmenšom už od čias Kollára (nie Borisa, ale Jána) predošlé generácie vnímali Rusko ako „mocné dubisko“, okolo ktorého by sa mali Slovania v divokom víre dejín zomknúť. Súvisí to aj s vyššie uvedenými typickými vlastnosťami, ktoré sa Rusom a Rusku priraďujú, a tiež s faktom, že Rusko v histórii dokázalo odolať aj tým najmocnejším nepriateľom – a je teda mnohými vnímané ako jediný ochranca ostatných slovanských národov pred vykorenením, zotročením a zánikom. Tu sa žiada ešte dodať, že nebyť východoeurópskej, slovanskej civilizácie, s úplnou istotou môžeme tvrdiť, že by neexistovala ani tá západná.

Kto sa snaží prirodzený pocit spolupatričnosti medzi Slovanmi potláčať, bagatelizovať, zosmiešňovať, spochybňovať, ten sa naozaj nemá prečo čudovať, že u mnohých tým vyvolá presne opačný efekt: začnú hľadať svoje korene a rodných bratov postrácaných v šírom svete. A začnú chápať, že história sa neskončila dneškom, ako sa nám to snažia nahovoriť, ani rozbitím zväzu prevažne slovanských štátov, tzv. svetovej socialistickej sústavy, ale naopak, pokračuje úplne logickým a prirodzeným pokračovaním stáročných pokusov rôznych klanov o svetovládu, ktorých neoddeliteľnou súčasťou vždy bola aj snaha o pošliapanie, rozkúskovanie a zotročenie slovanského sveta.

 

  1. Geopolitika

A napokon, po dvoch, dajme tomu, že skôr emocionálnych, je tu tretí, racionálny dôvod. Vďaka nemu sa dnes stavajú na stranu Ruska aj ľudia, ktorí by inak rusofilmi vôbec neboli, dokonca aj ľudia zo Západu či z rôznych odľahlých končín sveta. A to aj tí, ktorí majú na Rusko úplne realistický pohľad a chápu, že je to krajina s obrovským potenciálom, ale takisto aj s obrovskými problémami a nedostatkami – nielen v hmotnej sfére, ale tiež v nehmotnej: krajina géniov, aj krajina tej najhoršej ľudskej spodiny. Krajina obrovských možností, ale aj obrovských nemožností.

 

Prečo tí všetci vzhliadajú k Rusku s nádejou?

Toto totiž nie je len o Rusku. Tak ako batéria, ktorá má iba jeden pól, tak ako palica, ktorá má iba jeden koniec, tak ani svet, ktorý má iba jedného hegemóna a pána, nie je dobrý – nezadržateľne bude smerovať k totalite alebo k rozpadu. Dvojpolárny svet tiež mal svoje chyby, avšak bol relatívne stabilný a ani jeden z geopolitických táborov v ňom nemohol prekročiť určité červené čiary.

Kapitalistický tábor sa usiloval zapáčiť ľuďom, aby zabudli, prečo vlastne vznikol ten socialistický. A ten sa ho zase snažil dobehnúť a predbehnúť. Princíp súťaže, princíp trhu je základom vývoja, základom napredovania. To sa v jednopolárnom svete stratilo, planéta stratila kompas. Starý hegemón evidentne upadá, žije iba zo starej slávy. Recykluje staré heslá a staré klamstvá, ale to už nemôže zaberať.

Kde hľadať v tejto situácii ostrov istoty a zdravého rozumu? Spojeným štátom prichádza na scénu nový súper, Čína, lenže na tú, pre jej nečitateľnú a plazivú stratégiu, sa svet pozerá s ešte väčšími obavami. Alebo azda hľadať riešenie v delíriu šialeného bruselského LGBT kalifátu? To naozaj nie. Preto je čoraz viac tých, ktorým ako posledná nádej zostáva už iba Ruská federácia.

To aj napriek divokej protiruskej propagandistickej kanonáde – a u mnohých ľudí dokonca práve preto. Mediálna totalita má totiž jednu zaujímavú vlastnosť: čosi ako spätný ráz. U časti ľudí, prirodzene vnímajúcich falošnosť, účelovosť a lživosť mediálnej mašinérie, vyvoláva presne opačnú reakciu: budú neochvejne stáť na strane pošliapanej pravdy, na strane slabšieho, na strane toho, kto sa iba bráni.

Západ sa na základe Krymskej lži a celej sústavy ďalších klamstiev snaží ľudí strašiť ruskou hrozbou, ale na smolu euroatlantických goebbelsov, príliš mnoho ľudí má doma internet aj glóbus a vie si ľahko zrátať, kto je v geopolitickom boji útočník, a kto obeť.

Jedna zo základných doktrín, na ktorých dlhodobo stojí americká politika, je tzv. Wolfowitzova doktrína (v origináli pôvodne Defense Planning Guidance) z roku 1992. Tá je definovaná takto:

„Prvým cieľom zahraničnej politiky USA je zabrániť znovuzrodeniu nového rivala, a to buď na území bývalého Sovietskeho zväzu, alebo kdekoľvek inde. Toto je základná úvaha dominujúca novej regionálnej obrannej stratégii. Je nevyhnutné sa usilovať o zabránenie dominancii nepriateľských síl v regiónoch so zdrojmi, ktoré by mohli stačiť na vytvorenie globálnej moci.“

V preklade to znamená: v záujme zachovania svojej svetovládnej pozície budú USA robiť všetko preto, aby zničili každého, kto sa pokúsi im konkurovať v nadvláde nad všetkými národmi a všetkými štátmi na svete.

A odtiaľ je, pri pohľade na glóbus, už iba malý krôčik k pochopeniu jednoduchého, ale veľmi kľúčového faktu: Rusko (a Čína) sú dnes jedinou jedinou prekážkou vzniku naozaj úplne jednopolárneho amerického sveta, teda takého, v ktorom by USA absolútne kontrolovali a ovládali celú planétu.

Starý citát hovorí, že moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. Zo sveta, ktorý by bol bezo zvyšku v moci panstva z Washingtonu, by sa veľmi ľahko mohol stať globálny žalár národov, v ktorom by sa podrobené štáty nemali ako brániť vrtochom nikým a ničím nekontrolovaného majiteľa planéty. Nie je ťažké si domyslieť, čo by sa stalo s demokraciou a rovnosťou jednotlivcov a celých národov v takomto svete.

A preto veľa ľudí zo všetkých kontinentov veľmi dobre chápe, že Rusko je pre svet dnes dôležité ako zásadná prekážka pre vznik globálnej celoplanetánej totality. To je veľmi pádnym dôvodom, prečo byť v geopolitickom zápase na strane Ruska, aj napriek jeho nedokonalostiam a problémom.

Ivan Lehotský

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Eurokomisia dá milión eur na Monitor vlastníctva médií v EÚ

0 icon

Brusel 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Johanna Geron, Pool Photo via AP,Virginia Mayo, Pool)   Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že spustila Monitor vlastníctva médií v EÚ - ročný projekt, na ktorý z rozpočtu Európskej únie vyčlenila milión eur Monitor bude koordinovať Univerzita Parida Lodrona zo Salzburgu (PLUS) a poskytne databázu…

Tripartita diskutovala aj o zosúladení pracovného a rodinného života či o potravinách po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V pondelok 27. septembra 2021 o 13:00 hod. sa uskutočnilo 10. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR). Stretnutie predstaviteľov vlády, zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov i Združenia miest a obcí Slovenska viedol predseda rady a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Rezort…

Zeman podpísal zákon vylučujúci Rusko a Čínu z výstavby elektrárne Dukovany

0 icon

Praha 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Český prezident Miloš Zeman v pondelok podpísal tzv. nízkouhlíkový zákon, na základe ktorého sa ruské a čínske firmy nebudú môcť zúčastniť na výstavbe nového bloku jadrovej elektrárne Dukovany. Informoval o tom na svojej webovej stránke Ekonomický deník Zeman v pondelok podpísal celkovo osem…

Sociológ: Prezidentka má v radoch voličov parlamentnej opozície dôveru v priemere 24 percent

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel,TASR-Jakub Kotian,Facebook-Andrej Danko-predseda SNS)   Prezidentka Zuzana Čaputová stráca dôveru v radoch voličov parlamentnej opozície. Naopak, udržiava si dôveru medzi voličmi vládnych strán. Pre agentúru SITA to povedal sociológ Martin Slosiarik Hlava štátu dosiahla v prieskume agentúry Focus pre televíziu Markíza dôveru 49 percent opýtaných.…

Prešovská nemocnica dostala od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu vo výške 80-tisíc eur

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta,Martin Baumann)   Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove dostala od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu vo výške 80-tisíc eur Vo vymedzenom období si totiž zabezpečila upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Informovala o tom…

Koaličná rada má riešiť zmeny v polícii či tresty za marihuanu

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Koaličná rada má riešiť zmeny v Policajnom zbore, zriadenie komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov či zmiernenie trestov za marihuanu. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna…

Internetoví hackeri opäť útočia a šíria podvodné správy, varuje Slovenská sporiteľňa

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenská sporiteľňa upozorňuje na podvodné e-maily a SMS, ktorými sa podvodníci snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu klientov. Súčasne aj na falošnú webstránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o skutočnú prihlasovaciu stránku od Slovenskej sporiteľne Banka preto upozorňuje klientov, aby boli obozretní a…

Republiková únia zamestnávateľov nesúhlasí so zrušením stropu na platenie sociálnych odvodov

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) nesúhlasí s návrhom ministerstva práce a sociálnych vecí na zrušenie stropu na platenie sociálnych odvodov Ako k pondelkovému rokovaniu tripartity na brífingu uviedol viceprezident RÚZ Mário Lelovský, už v súčasnosti je maximálny vymeriavací základ na platenie sociálneho poistenia…

Britská vláda vraj uvažuje o nasadení armády na zásobovanie benzínových čerpacích staníc

0 icon

Londýn 27. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Jon Super)   Britská vláda vraj uvažuje o nasadení armády na zásobovanie benzínových čerpacích staníc, aby zmiernila narušenie dodávok, ktoré nastalo pre nedostatok vodičov nákladných áut Pri niektorých britských benzínkach sa v pondelok už štvrtý deň tvoria rady. Šéf britskej Asociácie maloobchodných predajcov benzínu Brian Madderson…

Ženu omylom zaočkovali dvoma druhmi mRNA vakcín. Pre získanie covid pasu na Slovensku to znamenalo neprekonateľný problém

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Môže sa stať, že niekto sa nechá dobrovoľne dvakrát zaočkovať a systém ho napriek tomu vyhodnotí ako nezaočkovaného? Na Slovensku áno. Stačí že vám pichnú dve rôzne vakcíny. Najlepšie na tom je, že tí, ktorí by mali váš prípad riešiť, si nad vami veľmi…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Ivermektin do lekární bez predpisu!

0icon

Prihováram sa našim politikom. Pôvodne som chcel v texte začať každú vetu nejakou škaredou nadávkou, ale rozmyslel som si to. Politici, na Ivermektin pri liečbe Covidu som vo svojom okolí počul len chválu. A dokonca aj o tom určenom pre kone či ovce. Politici, Ivermektin je podľa odborných štúdií najbezpečnejší…

Gustáv Murín

Očkovacia propaganda pritvrdzuje - až do absurdna

0icon

Od počiatku tejto umelo zdramatizovanej (napr. aj falošne pozitívnymi testami a manipuláciou so štatistikami hospitalizovaných) pandemickej situácie registrujeme u nás absenciu verejnej odbornej diskusie a následné bezradné, agresívne, neúspešné zásahy do života celej spoločnosti vedenej bandou plagiátorov. Nevedomosť vedie ku katastrofickým následkom. A tie sa dostavili. Len si stručne zhrňme,…

Andrej Sablič

Komu niet rady, tomu niet ani pomoci!!!

0icon

Spravil som vše, preto, aby si táto spoločnosť uvedomila kam smeruje a, čo je tomu na príčine. Žiaľ spoločenská hlúposť, ktorej začínajú podliehať aj jedinci derúci sa k moci sa množí exponenciálne tak ako, aj prázdne peniaze, ktoré sú nositeľom tejto hlúposti. Nuž a tak na záver tohoto seriálu článkov…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Dunkerque a 2. svetová vojna (5. časť)

0 icon

 Aj napriek hrdinstvu preukázanom v Dunkerquu a úspešnou evakuáciou prevažnej väčšiny spojeneckých vojsk išlo o potupnú porážku. Hitler nariadil, aby na oslavu vyzváňali tri dni zvony a Churchill pochmurne poznamenal: „Evakuáciou sa vojny nevyhrávajú“. Pokračujeme v poradí piatou časťou článku o situácii vo francúzskom meste Dunkerque počas druhej svetovej vojny.…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? 1. Schudneš

Prečo na svete existujú len 4 farby pasov a aký majú význam?

0 icon

Je jasné a celkom logické, že každá krajina na svete má svoj vlastný pas a jeho vyhotovenie. Čo však majú všetky pasy spoločné, je farba obalu. Existujú iba štyri základné farby, ktoré sa používajú na cestovných pasoch po celom svete. Každá krajina má svoje vlastné dôvody pre výber jednej z týchto štyroch farieb,…

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

Armádny Magazín

Únos alebo vražda Assangea: Plány tajnej vojny CIA proti WikiLeaks

0 icon

Veľká británia, 28.september 2021 (AM) – CIA údajne plánovala únos Juliana Assangeho a niektorí vyšší úradníci agentúry a Trumpovej administratívy údajne zašli tak ďaleko, že zvažovali aj možnosť, ako zavraždiť zakladateľa WikiLeaks, uviedli

Šéf ruskej rozviedky Naryškin vysvetlil údajné akustické útoky na americkú ambasádu na Kube

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin v komentári k informáciám o záhadnom „kubánskom syndróme“ odhalil podrobnosti o niektorých tajných experimentoch USA, ktoré sa uskutočnili v sovietskych časoch. Americkí experti podľa Naryškina skúmali spôsoby, akými elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje ľudský mozog, aby sa

Alijev odtajnil neznáme podrobnosti o Putinovi a Karabachu

0 icon

Azerbajdžan, 27.september 2021 (AM) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev odtajnil neznáme podrobnosti súvisiace s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a konfliktom v Náhornom Karabachu. Alijev poznamenal, že komunikácia s arménskym vedením prebehla cez Putina: sprostredkoval správy Pašinjanovi. Putin bol o vojne i

Ako to je v naozaj s Wagnerovcami? Šéf ruskej diplomacie Lavrov aj premiér Mali vysvetľujú

0 icon

Mali, 27.september 2021 (AM) – Predseda vlády republiky Mali Shogel Kokalla Maiga reagoval na obvinenia Francúzska, že krajina sa uchýlila k pomoci ruskej armády prostredníctvom agentúry Wagner. Podľa politika si za to môžu sami Francúzi: „Boli sme do určitej miery opustení uprostred letu.“   Francúzsky m

Zverejnené zábery Putina a Šojgua v tajge

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Médiá zverejnili zábery ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v tajge - hlava štátu a vedúci ministerstva obrany tam boli začiatkom septembra. Na záberoch je vidieť Putina počas jeho dovolenky s udicou v ruke, na prechádzke v horách, plavbe loďou po rieke. Putin…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali