Čím vyniká a čím prospieva Nadačný fond manželov Livie a Václava Klausových

Bratislava 21. júna 2019 (HSP/Sputnik/Foto: TASR – Pavel Neubauer)

 

Pani Ing. Livia Klausová, CSc., Exkluzívne pre Sputnik ČR predstavila princípy práce Nadačného fondu manželov Livie a Václava Klausových. Zaujímalo nás, čím sa tento fond líši od ostatných, aké ponúka programy, ako sa mu darí a kam smeruje. Rovnako tak sme sa opýtali, prečo je tento fond „prehliadaný“ verejnoprávnymi médiami

Na snímke veľvyslankyňa Českej republiky Lívia Klausová

Nadačný fond je záležitosť, ktorá presahuje systémový rámec republiky, kde existujú bežné úrady, ktoré majú riešiť aj tie veci, týkajúce sa náplne práce vášho fondu. V akom stave je spoločnosť, ktorá sa musí spoliehať ešte aj na fondy?

Klausová: Myslím, že je celkom v dobrom stave. Je celkom bežné, že okrem verejných štátnych inštitúcií existujú tiež nadácie, nadačné fondy, rôzne prospešné spoločnosti, ktoré sú založené na báze dobrovoľnosti a zháňania vlastných prostriedkov, vlastných sponzorov. Je tiež dôležité, na aké ciele tieto fondy a všeobecne prospešné spoločnosti používajú prostriedky.

 

Reciprocita medzi ľuďmi – je vec dobrá. Nie je však existencia fondov, vzaté všeobecne, známkou určitej rezignácie politikov na ich vlastnú prácu? Nie je zmyslom štátu vytvárať príležitosti pre občanov?

Snáď to nie je úplne tak, že by politici vyložene zlyhávali. Každá z nadácií a neziskoviek má špecifický štatút, a teda rôzne ciele. Každý takýto orgán svojím vlastným spôsobom dopĺňa existujúce tradičné inštitúcie. Preto by som nehovorila priamo o pochybení politikov, avšak keby sme chceli byť kritickí, bolo by čo kritizovať.

 

Nie je aj váš fond nastaveným zrkadlom politikov? Ich „zlého“ svedomia?

Keď sa pozriete na náš fond, sme zameraní na oblasť vzdelania; poskytujeme štipendiá, máme krásny program pre seniorov v oblasti vzdelávania. Zistili sme totiž, že v SR je rad rodín, kedy obaja rodičia pracujú, majú napríklad tri deti, chcú sa im venovať, ale nemajú peniaze na to, aby všetkým trom deťom zabezpečili možnosť chodiť na krúžky, presnejšie povedané na voľnočasové aktivity. Možno, že určitým spôsobom robíme aj to, čo by prislúchalo politikom, ktorí systém majú nastaviť a držať v prevádzke. Takže k vašej prvej otázke – áno, trošku asi supluje niečo, čo by možno patrilo do sféry inej (štátnej).

 

Politici sú asi so všetkým rýchlo hotoví. Myslia hlavne na seba?

My predovšetkým chceme, hovorím za fond, aby tu bola možnosť pre deti venovať sa obľúbeným činnostiam, aby takáto možnosť bola väčšia, než ako je tomu teraz. Áno, sú tu rôzne školy typu ZUŠ, športové kluby atď. Lenže takéto školy, rovnako ako hudobný nástroj či športové vybavenie, nie sú zadarmo. Bola by škoda, keby sa niektoré deti nemohli rozvíjať len kvôli nedostatku prostriedkov rodičov. Aj tieto deti sú budúcimi rodičmi. Malo by nás zaujímať, ako vyrastú, ako budú chápať svet a svoje miesto v ňom.

 

Od novembra 1989 sa hovorí „každý sám za seba“. Napadá mi myšlienka, že napr. Narodenie do slabšej sociálnej vrstvy nie je za trest. Naša spoločnosť je napriek tomu postavená na zisku, úspechu. Chudoby sa neodpúšťajú. Ľudia nemávajú rovnaké štartovacie šance …

To predsa nie je v rozpore. Náš nadačný fond sa líši od iných nadácií tým, že nie sme len nadácií, kde nám napíšete – „potrebujem to a to, vy mne to musíte poslať, nič pre to neurobím …“ My sa líšime v tom, že chceme, aby človek, ktorý potrebuje pomoc, nielen spoliehal na pomoc zvonku, ale aby pre to zároveň niečo sám urobil. Možno najlepšie sa to osvetlí zase na príklade mladých ľudí, ktorým dopomáhajú vodičské preukazy. Výrazne im stúpajú šance pracovného uplatnenia. Náš fond dáva žiadateľom o príspevok zhruba polovicu. Tí potom chodia ešte aj na brigádu. Žiadny človek nesmie zabúdať, že vlastný pričinenia je veľmi dôležité. (Pani riaditeľka fondu, Mgr. Kamila Kryštofová, ktorý bola prítomná u rozhovore, spresnila, že sa nejedná priamo o polovicu, že to tiež záleží, z akého regiónu je konkrétny človek, ktorému sa pomáha, a aké miestne ceny v tom či onom mieste platí. Môžeme sa pohybovať niekde v horizonte onej polovice prostriedkov. Spoluúčasť toho, ktorému sa pomáha, je nutná.)

Záujemca o pomoc musí napísať motivačný list. Celkovo povedané: podporujeme veľa ľudí v učňovských profesiách. Chceme, aby mladí ľudia predovšetkým dokončili svoje vzdelanie. Naším veľkým projektom bol program „Štartovné do života“. Bolo dôležité prelomiť určitý začarovaný kruh okolo detí z detských domovov, aby sa už v ďalšom živote dokázali zaobísť bez berliček pomoci.

Existujú fondy, ktoré medializujú zdravotné diagnózy tých, ktorým pomáhajú. Ide o mediálne vďačné témy. My toto nerobíme. Nevozíme sa na vlne akéhosi medializovaného masového súcitu.

Zameriavame sa na obyčajný život, ktorý nie je mediálne tak atraktívny. Pomáhame mladým ľuďom aj seniorom v prekročení prahu ich stereotypu, aby dokázali prekonať niektoré prirodzené bariéry svojho napríklad sociálneho postavenia. Ak sa lepšie integrujú, vráti to spoločnosti mnohonásobne viac, napríklad svojimi dobre fungujúcimi rodinami. Za to nám stojí naša námaha a naša práca, aj svojho druhu medzigeneračnej investície. Preto ani nevyzdvihuje zvlášť talentované deti. Ide nám o deti celkovo. O ľudí – bez príťažlivých či mediálne vďačných prívlastkov. To, čo robíme, robíme od roku 2003. Za ten čas môžeme vykázať výsledky. Snažíme sa vyvarovať srdcervúcim momentom. Pozeráme sa na sociálne možnosti detí, pozeráme sa na to, ako by sa dal zlepšiť život seniorov. Ideme týmto smerom.

 

Spomenuli ste ešte jednu diferenciu – adresnosť.

Áno, my posielame peniaze konkrétnym deťom, študentom, seniorom. Neposielame ich inštitúciám, aby ich niekoľkokrát prerozdelili, než si nájdu prostriedky svojho adresáta. Každé dieťa od nás dostane pomoc individuálne, priamo. Máme individuálne zmluvy na každý z príspevkov. A pretože ide o deti, museli sme obnoviť činnosť tzv. „Opatrovníka“. Opatrovník, ako veríme, neznemožní cestu k prostriedkom, ako sa to môže stať u „zaseknutej“ inštitúcie, keď dieťa nedostane pomoc kvôli úradným prieťahom. Náš projekt „Štartovné do života“ bol koncipovaný pre kategóriu od 14 rokov. Úloha opatrovníka netkvie len v opatrovaní prostriedkov. Opatrovník vlastne plní čiastočne aj úlohu rodičov. Samotné deti sme motivovali určitými bonusy v prípade úspešného zvládnutia napríklad školského programu.

 

Spoločnosť sa priebežne mení od roku 2003. Ako na tieto zmeny reaguje nadačný fond? Aké sú budúce ciele? Čo bolo pozitívne a kde je potrebné sa ešte viac zmobilizovať?

Prierezovo povedané – všetky naše aktivity sú vo finále úspešné. Ako plynie čas, programov a aktivít pribúda. Väčšina našich projektov mieri do celej Českej republiky. Ako som už povedala, ľahšie sa vyberú prostriedky na malé roztomilé deti v núdzi než napríklad na seniorov. Rozhodli sme sa, že predsa nemôžeme vylúčiť ani túto kategóriu ľudí. Krásne bolo, že sme si projekty pre starších ľudí nemuseli vymýšľať. Jednoducho sme rozoslali anketu. Prekvapilo nás, že seniori túžia hlavne po komunikácii. Preto sme spustili projekt, ktorý im uľahčuje cestu k využívaniu PC a k základnej počítačovej gramotnosti vôbec. Túžba seniorov po komunikácii sa ukázala rovnako dôležitou, ako otázka podpory v obstarávaní liekov atď.

Takto sa aspoň javila generácia seniorov z prelomu milénia. Takže týmto upozorňujem na ďalší náš projekt „Seniori komunikujú“. Dokonca sme vyvinuli vlastné učebnice. Pomohli sme 13,5 tisícom seniorov po celej republike, vrátane malých dedín a dediniek. (Pani riaditeľka Kryštofová dodáva, že projekt trval 11 rokov. Dnes už súčasní seniori PC rozumejú viac, preto sa teraz nadačný fond zameriava na obsluhu aplikácií inteligentných telefónov a dotykových zariadení vôbec.)

Študenti, ktorým pomáhame, od nás nedostávajú štipendiá za odmenu, ale pretože sú zo sociálne slabých rodín. Starostlivo strážime ich výkon, usilovnosť a snahu. Zvýšenú starostlivosť venujeme tomu, aby bol študent motivovaný svoje štúdium dokončiť. Udelenie štipendia je týmto faktom vlastne podmienené.

 

Plánujete nejaké väčšie marketingové projekty s využitím moderných médií, keď pozývate k participácii rôznych sponzorov a darcov? Pre porovnanie: občianske hnutia, ktorá oslovujú masy ľudí na námestiach, prekvapujú svojou skvelou propagáciou?

My sme nadačný fond. Nejde nám o ohromujúce efekty. Veríme, že vernosť dobrej myšlienky je tou najlepšou možnou reklamou. Na to množstvo úloh, ktoré je potrebné urobiť, má náš nadačný fond len dve stále pracovníčky. Ak by nám akýkoľvek dobrovoľník chcel v tomto zmysle pomôcť, bude jedine vítaný. Jedna vec sú sociálne siete, to áno. Druhá vec – verejnoprávne médiá. A tá o nás mlčí.

 

Nie je to na úkor detí? Až taká politika to môže byť? Veď by ich to nič nestálo, zverejniť nejaké vaše základné údaje, transparentné účty atď.

Všetci ich môžu nájsť v našej každoročnej výročnej správe, ktorú uverejňujeme na našich webových stránkach. Musíme vychádzať z toho, aká je reálna situácia. Práve preto, že sme maximálne transparentní, umožňuje nám to udržiavať si stálych sponzorov. Neorganizujeme žiadne večierky. Naša prevádzka toľko nespotrebuje. Prostriedky sa rýchlo stanú potrebnými. Odtiaľto chápete, prečo neutrácame peniaze za žiadne veľké PR. Je pre nás lepšie dať istú sumu peňazí študentom ako organizovať veľké akcie, ktoré nemusia mať zaručený efekt. Väčšinou nám z médií odpovedajú tak, že fondov sú stovky, a nie všetky sa zmestia do vysielania, aby sa o nich informovalo.

 

Pekná výhovorka médií. Namietol by som verejnoprávnym médiám, že telefónne zoznamy informujú o všetkých, iba ak by si niekto neželal byť uvedený. Je to len otázka vôle vyhovieť, vyjsť v ústrety …

Znova, my nie sme tak mediálne ľúbivý. Ale v tom je naša sila a vklad do budúceho rozvoja. Skôr či neskôr vypláva na povrch starostlivosť, už sme venovali zdanlivo nezaujímavé prózy všedných dní, za ktorými sa skrývajú ľudské osudy, ktoré prechádzajú z generácie na generáciu, z pokolenia na pokolenie. Chceme, aby ľudia chodili do práce, aby mladí predtým dokončili školu a aby deti mohli dochádzať do krúžkov.

 

Chystáte sa spojiť sily s inými nadáciami?

Spolupracovali sme a spolupracujeme aj s inými nadáciami, kooperujeme, kde sa dá. Trebárs s Nadáciou Oľgy Havlovej alebo napríklad s Nadáciou Slnko pani Blanky Dvořákovej.

 

Sídlite v Prahe blízko Nového sveta. Ako by mal vyzerať podľa vás nový svet, kde by sa mohli realizovať všetci ľudia dobrej vôle na Zemi?

Mal by vyzerať tak, aby v ňom žili tvoriví ľudia, ktorí chápu, že tvorivý a pracovný proces – že to je normálne, kde ľudia práce schopní by mali možnosť (i chuť) pracovať, zatiaľ čo tí, ktorí nemôžu (napriek tomu chcú), aby sa vždy mohli oprieť o také fondy, ako je ten náš Nadačný fond manželov Livie a Václava Klausových.

Späť k vašej úvodnej otázke – v rámci toho všetkého by tiež bolo dobré, aby ľudia v politike a štátnej správe plnili efektívne svoju prácu. Každý človek nech sa snaží … To preto, aby nadačný fond bol pre potrebné až tou najvzdialenejšou možnosťou.

Nech sa vášmu fondu dobre darí. Ďakujeme za rozhovor.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Matovič: Približne 3,5 percenta otestovaných je pozitívnych

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária Národnej rady SR)   Približne 3,5 percenta ľudí, ktorí sa v piatok zúčastnili na testovaní na ochorenie COVID-19, identifikovali antigénové testy ako pozitívnych a zároveň najviac infekčných. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti Poznamenal, že pozitivitu odhadovali práve medzi tromi a…

Prezidentka sa pre zákon o ochrane verejného zdravia obrátila na Ústavný súd

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová podala Ústavnému súdu SR (ÚS SR) podnet pre časť zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Ako ďalej informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec, prezidentke prekáža ustanovenie o vylúčení nároku na náhradu škody v súvislosti s protipandemickými opatreniami.…

Naď: Záujem o testovanie je enormný, výrazne prevyšuje očakávania

0 icon

Nižná 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Záujem ľudí o pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 je enormný, podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) výrazne prevyšuje očakávania. Do 12.00 h sa v štyroch okresoch Slovenska podarilo urobiť 13.648 odberov, identifikovali takmer 500 pozitívnych. Minister to povedal na piatkovom brífingu…

Fico vyzval voličov Smeru na rešpektovanie opatrení vlády a ohľaduplnosť

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Šéf Smeru-SD Robert Fico požiadal voličov strany, aby rešpektovali inštrukcie vlády, ktoré vo štvrtok (22. 10.) prijala. "Chceme požiadať našich voličov, aby brali na zreteľ, že je to situácia, keď sa treba chrániť, keď treba byť ohľaduplnými. V tomto duchu sa budeme správať…

Šutaj Eštok z Hlasu-SD: „Do karantény patrí Matovič. Robí si trhací kalendár z Ústavy SR“ Sólymos: „Ľudia sú zajatcami chaotického správania premiéra“

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na najnovšie opatrenia vlády a krízového štábu v súvislosti pandémiou covidu-19 reagujú aj ďalší politici Opozičný nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti napísal, že premiér SR Igor Matovič "patrí do karantény". "Všetky krajiny sveta bojujú s COVID-om. Všade sú prísne opatrenia.…

Fico: Členovia Smeru sa na odporúčanie hlavného hygienika otestovať nedajú

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD a nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD sa nedali v piatok otestovať počas organizovaného testovania poslancov a zamestnancov parlamentu. TASR to potvrdili hovorcovia strán, uviedol to aj šéf Smeru-SD Robert Fico. Jeho strana to…

Remišová: Do zdravotníctva musíme investovať, aby bolo odolnejšie

0 icon

Oravský Podzámok 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) považuje za prvoradé zmierniť veľký tlak na zdravotníctvo, pretože mnoho nemocníc je napriek reprofilizácii oddelení už na hranici kapacít Po návšteve oravských obcí a Hornooravskej nemocnice s poliklinikou…

Pošty v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo budú v sobotu 24. októbra zatvorené

0 icon

Bardejov 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Pobočky Slovenskej pošty v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo a aj Bardejov na východe Slovenska budú v sobotu 24. októbra zatvorené Od piatku 23. októbra do nedele 25. októbra 2020 sa v týchto okresoch uskutoční pilotná fáza celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, ktoré…

V Náhornom Karabachu ohlásili lokálne boje po celej línii stretov

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/PAN-Sipan Gyulumyan/Armenian Defense Ministry Press Service)   Armáda neuznanej Republiky Arcach v piatok ohlásila lokálne boje po celej línii stretov "V danom okamihu prebiehajú boje lokálneho významu vo všetkých smeroch frontovej čiary. Jednotky armády Republiky Arcach uskutočňujú operácie na pôsobenie, zistenie a likvidáciu diverzných skupín nájomných…

Mám obavu, ako to kapacitne zvládneme, upozorňuje primátor Dolného Kubína

0 icon

Dolný Kubín 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Milo Fabian)   Dolnokubínsky primátor Ján Prílepok má obavu, ako budú kapacitne zvládať otestovať ľudí, ktorí aktuálne čakajú v zástupoch pred odbernými miestnosťami v meste. Mnohí obyvatelia sa podľa neho rozhodli prísť na testovanie na COVID-19 už v piatok, keďže od soboty (24. 10.) bude…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Neprehrajme si to! Situačná prevaha. Pôsobenie proti prevahe (aj COVIDu). 5. časť.

0icon

Pokračujem v sérii blogov, ktoré sú výsostne aktuálne v súčasnej situácii. Nemám ilúzie, že si to prečítajú tí, ktorí vládnu. Ale rád sa delím o poznatky so všetkými, ktorí chcú chápať. Ak by niekto raz vymenil doterajších vládcov za skutočnú kvalitu. Náš národ si to už konečne zaslúži. Dával som šancu dnešným vládcom,…

Erik Majercak

Morálna a ekonomická kríza pyramidálnych rozmerov je tu. Tie najhoršie konšpiračné teórie sa stávajú skutočnosťou priamo pred našimi očami

0icon

Hospodárstva krajín postihnutých katastrofálnym riadením nekompetentných politikov a politikov plniacich agendu svojich zahraničných pánov klesajú voľným pádom do priepasti, z ktorej nebude návratu na dekády pred nami. Pokiaľ sme sa doteraz pri Covide a opatreniach usmievali popod fúz a povedali si, veď skúsme, dajme si to rúško, pri posledných zavádzaných opatreniach počas výnimočného stavu…

Gustáv Murín

Kto zastaví blázna?

0icon

Je symptomatické, že nemusím písať, akého blázna mám na mysli. O korona-panike som toho tu napísal už naozaj dosť. A ako červená niť sa tým nesie zjav v slovenskej politike nevídaný. V schopnosti rozdeľovať a traumatizovať túto spoločnosť už zjavne predčil aj Mečiara. A to teda nie je malý, ani…

Peter Lipták

Prečo nezachránime aj týchto?

0icon

[caption id="attachment_1662" align="alignleft" width="630"] Na chrípku zomieralo každoročne v období 2007-2017 v priemere 1503 ľudí. Prečo sme tento rok nezabezpečili ani očkovanie proti chrípke? Potrebuje totálne neschopná vláda odlákať pozor

Boris Mesár

Nemecko - Nemecký kalifát naberá výrazné obrysy . Ako mohol nemecký národ padnúť tak hlboko ?

0icon

Veľké orientálne svadby: vláda, že sa pozerá opačným smerom ! Sú známe ako rozbuška pre korona  vírus: turecké a arabské veľké svadby a rodinné oslavy. Či už v Berlíne, Šlezvicku-Holštajnsku (Flensburg), Severnom Porýní-Vestfálsku (Hamm), Brémach, Hesensku (Kassel) alebo Bádensku-Württembersku (Lahr): Kedykoľvek sa v posledných mesiacoch konali  veľké rodinné oslavy hlavne…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak sa z tvojho života vytratí spodná bielizeň?

0 icon

Pre mnohých z nás je nosenie spodnej bielizne rutinou, ktorá je takmer ako dýchanie, a predstava, že by ju nenosil a chodil si po svete "na ostro", by sa mohla zdať zvláštna. V skutočnosti by si mohol skutočne vyťažiť výhody, keď sa rozhodneš prestať nosiť túto časť oblečenia. O aké výhody ide a…

Neznámy lietajúci objekt v Rendleshamskom lese (1. časť)

0 icon

Na Štefana v roku 1980 sa v Rendleshamskom lese v grófstve Suffolk v ranných hodinách stala zvláštna vec. V blízkosti borovicového lesa sa nachádzala základňa amerického letectva, ktorá znenazdajky zachytila na svojom radare neznáme lietadlo. Celá základňa okamžite prešla do stavu pohotovosti, ale po tom, čo sa došlo k záveru,…

Tajná uzavretá skupina Bilderberg (1. časť)

0 icon

Muži a ženy, ale predovšetkým muži naprieč históriou zakladali rôzne spoločenstvá, aby mohli spoločne prosperovať, aby mohli zdieľať svoje záujmy alebo sa jednoducho stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. To, že niektoré z týchto spoločenstiev boli tajné, sa poprieť nedá. Ale ako veľmi podozrievaví by sme o týchto záhadných skupinách mali…

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o azda najväčšej možnej konšpiračnej teórii zástancov – o Iluminátoch. Nebudeme však zdržiavať, a vráťme sa rovno do deja. Tam, kde sme v rámci prvej časti skončili. Počas niekoľko málo rokov sa im podarilo založiť svoje odnože vo väčšine európskych štátov. Mnoho vplyvných a pokrokových mysliteľov…

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Vo svete IT

Tím astronómov pátra po planétach, ktoré majú výhľad na našu Zem

0 icon

Väčšina astronómov má plné ruky práce s odhaľovaním všetkých exoplanét, ktoré môžeme z povrchu Zeme pozorovať, no dvojica výskumníkov sa rozhodla kráčať iným smerom. Namiesto toho sa snažila zistiť, ktoré exoplanéty majú výhľad na našu Zem. Zamerali sa na hviezdy, podobné nášmu Slnku. Planéty, nachádzajúce sa okolo nich by pravdepodobne dokázali odhaliť…

Aké platené aplikácie a hry stiahnete z Google Play aktuálne zadarmo? Tu je ich veľký zoznam!

0 icon

Pracovný týždeň sa pomaly, ale isto schyľuje ku koncu a spolu s pomalým príchodom víkendu, vám prinášame nádielky platených aplikácií a hier, ktoré stiahnete z obchodu Google Play dočasne  zadarmo. Na zozname nižšie celkovo nájdete 13 aplikácií, z ktorých vám dávame extra do pozornosti SUI File Explorer PRO. Ide o…

Pozrite sa na najzvláštnejšiu binárnu sústavu, akú poznáme

0 icon

Medzi každým vesmírnym objektom je neskutočná vzdialenosť a preto je nepredstaviteľné, že by sa dva veľké objekty, ako napríklad hviezdy, mohli zraziť. Vesmír nám ale prináša veľa fascinujúcich fenoménov a hviezda MY Camelopardalis je jedným z nich. Téme sa venuje aj YouTube kanál Kosmo. Ide o najjasnejší objekt v našej…

Pridajte si ľubovoľnú lokalitu ako dôveryhodnú do vášho Androidu, kde nebudete musieť zadávať heslo pri odomykaní smartfónu

0 icon

Android je operačný systém, ktorý je bohatý na funkcie, avšak mnohé z nich sú dobre schovanými, či už v nastaveniach smartfónu alebo vo vstavaných aplikáciách. V priebehu včerajšieho dňa sme vám ukázali, ako je možné v prípade prijímaného hovoru odhaliť, kto vám volá, ak nemáte číslo uložené v zariadení. Dnes…

3D tlačiareň TWO TREES BLUER PLUS – veľkosť tlače až 300 x 300 x 400 mm za cenu bežnej skladačky

0 icon

3D tlačiarne sú už zopár rokov skvelou zábavkou pre milovníkov stavebníc, skladačiek, či moderných technológií. Táto „zábavka“ bola dlhé roky naozaj drahou záležitosťou, no príchod veľkej konkurencie na trh zrazil cenovku aj kvalitných výrobcov na historické minimá. Podobná situácia momentálne nastala u overeného kvalitného výrobcu TWO TREES, ktorý svoj aktuálne…

Armádny Magazín

Indonézia : Americké špionážne lietadlá nad nami nebudú lietať - chceme si zachovať neutralitu aj napriek sporu s Čínou

0 icon

Indonézia, 23. október 2020 (AM) - Indonézska vláda odmietla návrh vlády USA nasadiť na svoje územie špionážne lietadlá Poseidon P-8 s cieľom monitorovať čínske vojenské pohyby vo vodách v regióne. Podľa agentúry Reuters niekoľko zdrojov oboznámených s touto záležitosťou v indonézskej vláde uvied

Irán odpovedal na obvinenia zo zasahovania do prezidentských volieb v USA

0 icon

Irán, 23. október 2020 (AM) - Irán nemá záujem o zásah do prezidentských volieb USA a neuprednostňuje žiadneho z kandidátov, oznámil pre ABC News tlačový hovorca stáleho zastupiteľstva Iránu pri OSN Alireza Mirusefi. "Na rozdiel od USA Irán nezasahuje do volieb v iných štát

Francúzska pýcha : Jadrová ponorka Suffren odpálila svoju prvú riadenú strelu

0 icon

Francúzsko, 22. október 2020 (AM) - Koncom júla začala Suffren, prvá zo šiestich útočných jadrových ponoriek triedy Barracuda, začala testovať svoje bojové systémy a výzbroj v Stredozemnom mori. Bola to ďalšia fáza testovania tejto novej perly francúzského námorníctva po tom, ako úspešne preb

Samovražedný dron izraelskej výroby spadol na území Iránu. Video

0 icon

Irán, 22. október 2020 (AM) – Na severozápade Iránu sa 20. októbra zrútilo cudzie bezpilotné lietadlo (dron). Ako sa uvádza v správe portálu Al Masdar News, do vzdušného priestoru Iránu vstúpil dron z územia susedného Azerbajdžanu.  

Pentagon nepoľavuje v tlaku, chce vytvoriť stálu mechanizovanú brigádu pri hraniciach Ruska

0 icon

USA,  22. októbra (AM) - Washington skúma možnosť prítomnosti mechanizovanej brigády pri hraniciach Ruska nie na rotačnom, ale na stálom základe, vyhlásil minister obrany USA Mark Esper. Východiskovým bodom sa stalo podpísanie dohody o obrannej spolupráci s Poľskom a tiež nedávne stretnutia s

Svetlo sveta

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

icon FOTO DŇA