Časť 4: „Žena má právo na potrat, pretože je to jej telo.“ Naozaj?

Bratislava/Svet 25. mája 2015 (HSP/lifesitenews.com/Foto:TASR/AP-Fred Ernst)

 

Prečo a ako obhajovať Pro-Life

V predchádzajúcich článkoch sme vysvetlili fakt, prečo ľudský plod nie je iba „zhluk buniek,“ a tiež, prečo je považované za osobu. Niektorí potratoví aktivisti však budú ďalej tvrdiť: „Aj napriek tomu, že nenarodené deti sú ľudské bytosti, majú menej práv, než žena. Nikto by nemal nútiť ženu, aby slúžila ako prístroj kvôli udržiavaniu života niekoho iného. Žena má právo na potrat, pretože je to jej telo.“

Ilustračné foto

Jeden z potratových aktivistov pripustil, po tom, čo čelil ohromujúcim dôkazom, že nenarodené deti sú ľudské bytosti. Dodal však: „Ale to je v tejto tématike práva ženy na potrat nepodstatné.“

Ale ako môže byť ľudskosť dieťaťa irelevantná, ak zvažujeme otázku, či môže iná osoba mať právo zabiť ho? Nebola farba pleti podstatná pri otroctve? Alebo nebola ľudskosť Židov relevantná pri holokauste?

To, že nenarodené dieťa je ľudskou bytosťou a aj osobou je jediná relevantná vec v celej potratovej diskusii.

 

„Právo na Možnosť Voľby“

Zatiaľ, čo som prezentoval pro-life postoj vo verejných školských kampusoch, zvykol som niekedy začať slovami, „Ja som pro-choice.“

Študentom sa okamžite viditeľne uľavilo, a niekedy mi aj zatlieskali. Avšak potom som povedal,“ A preto, že som za možnosť voľby, verím, že každý muž má právo znásilniť ženu, ak je to jeho voľba. V podstate, je to jeho telo a my nemáme právo hovoriť mu, čo s ním môže a čo nemôže robiť.“

Po šoku, ktorý som spôsobil, som ich požiadal, aby mi ukázali omyl v mojom argumentovaní. Poukázali na to, že právo muža, aby si vybral, čo urobí, ignoroval škodu spôsobenú nevinnej žene, ktorej práva boli porušené.

A tak som sa opýtal, „Chcete mi teda povedať, že ste PROTI MOŽNOSTI VOĽBY?“

Potom študenti argumentovali, že niektoré možnosti voľby sú zlé a mali by byť ilegálne, a ja som sa opýtal, „OK, takže ste vlastne za možnosť voľby v niektorých oblastiach, a proti možnosti voľby v iných oblastiach. A podstatné teda pri rozhodovaní je, či ubližuje alebo neubližuje nevinným?“

Áno, všetci súhlasili.

Odpovedal som: „Takže mi hovoríte, že keď vám budem vedieť ukázať, že voľba ženy na potrat ubližuje alebo zabíja inú ľudskú bytosť, nebudete už viac za možnosť voľby pri potrate?“

Dúfal som, že budú počúvať svoj zdravý rozum, keďže ich logické úvahy boli úplne správne, avšak doteraz tieto logické závery nedokázali aplikovať na nenarodené deti a na oblasť potratov.

Je absurdné obhajovať konkrétnu voľbu iba tým, že je to voľba. Každá jedna dobrá alebo strašná vec, ktorá kedy bola urobená jedným človekom voči druhému bola súčasťou voľby.  Fakt, že je niečo voľba nám nehovorí absolútne nič o tom, či je alebo nie je správna alebo či má alebo nemá byť legálna.

 

Zákony, ktoré nevyhnutne limitujú voľbu

Napriek faktu, že muž si vyberá sám, čo chce alebo nechce robiť so svojím vlastným telom, nie je mu dovolené legálne sa odhaľovať. Existujú zákony trestajúce močenie na verejnosti, užívanie drog, prostitúciu, nedovolený vstup na pozemok atď, napriek tomu, že všetky tieto činy sú výsledkom voľby človeka, ktorá súvisí s jeho telom. Väčšina z nás s týmito zákonmi súhlasí aj napriek tomu, že obmedzujú osobnú slobodu, pretože ochraňujú práva a záujmy iných, ktorých osobná sloboda bola priamo alebo nepriamo porušená.

Moja ruka je časťou môjho tela, ale nemám slobodu ju použiť, aby som ťa udrel alebo od teba niečo ukradol alebo ublížil tvojmu dieťaťu – alebo svojmu dieťaťu. Nie si rád, že ma zákon obmedzuje, aby som nerobil čokoľvek so svojim vlastným telom, čo len chcem?

Všetci z nás sú za slobodnú voľbu bez reštrikcií zákona, keď ide o záležitosti ako napr. vybratie si miesta na bývanie, auta na jazdenie a tisíce iných záležitostí, ktoré sa týkajú osobných preferencií, ktoré nikomu neubližujú. Tiež sme za možnosť voľby v téme náboženstva, politiky a životného štýlu, aj napriek tomu, že si ľudia vyberú vieru alebo správanie s ktorými nesúhlasíme.

Ale väčšina z nás je za obmedzenie možnosti voľby, keď ide o vraždu, znásilnenie, únos, ozbrojenú lúpež, alebo zneužitie dieťaťa. Všetci by sme mali uznať, že akýkoľvek zákon, ktorý zakáže prenasledovanie inej osoby je z podstaty spravodlivý zákon.

 

Ale čo so ženskými právami a možnosťami?

Samozrejme, akékoľvek dve osoby sú rovnocenné a majú rovnaké práva. Preto, matka má právo žiť rovnako ako dieťa. Ale takmer vo všetkých prípadoch potratov, nejde o právo matky na život, pretože jej život nie je v nebezpečenstve. (Prípadom, keď je život matky naozaj v nebezpečenstve sa budem venovať v ďalších častiach pro-life série.)

Okrem zriedkavého prípadu tehotenstva po znásilnení (tiež sa tejto téme budem venovať neskôr), tehotná žena urobila rozhodnutia súvisiace s jej telom, ktoré vyústili do tehotenstva. Ženy sú slobodné vybrať si, či budú mať sex, alebo nie, či použijú antikoncepciu, alebo nie. Avšak, keď je žena tehotná, voľba, ktorú už predtým urobila vyprodukovala novú ľudskú bytosť. Ako poukazuje jedna žena: „Po tom, čo žena otehotnie, už si nemôže vybrať, či chce alebo nechce stať sa matkou. Už ňou je, keďže dieťa je už v jej maternici. Jediné, o čom môže rozhodnúť je, či to dieťa nakoniec bude živé alebo mŕtve.“

 

Keď sa dieťa narodí, žena si znovu môže vybrať: môže ho vychovať alebo ho dať na adopciu do milujúcej rodiny – jednej z milióna, ktoré čakajú na adopciu.

Prvé dve oblasti, keď žena robí rozhodnutie – či mať sex alebo použiť antikoncepciu – boli osobné a súkromné. Potraty nie sú ani osobné ani súkromné. Priamo súvisia so životom inej osoby, a preto sa stávajú predmetom riešenia slušnej spoločnosti. Ako by spoločnosť ochraňovala život matky, ak by ju niekto chcel zabiť, tak musí tiež spoločnosť ochrańňovať život dieťaťa, ak ho niekto chce zabiť.

Áno, donosenie dieťaťa je prirodzený stav, ktorý prináša aj nepríjemnosti. Avšak iba menší počet žien je pripútaných počas tehotenstva k posteli. Väčšina tehotných žien žije sociálne aktívny život, je schopná pracovať, cestovať a cvičiť takmer do dňa pôrodu. Pre spoločnosť je opodstatnené, že očakáva od dospelého, aby žil dočasne aj s nejakými nepríjemnosťami, ak druhou alternatívou je zabitie dieťaťa. Bez ohľadu na ťažkosti, právo na životný štýl jednej osoby nie je väčšie ako právo na život inej osoby.

Dokonca, aj keď je tehotenstvo nechcené alebo náročné, je len dočasné. Keďže väčšina potratov sa vykoná medzi siedmym týždňom až šiestym mesiacom vývoja, reálny rozdiel medzi ženou, ktorá pôjde na potrat a ženou, ktorá dieťa donosí, nie je deväť mesiacov ale tri až sedem mesiacov. Zatiaľ, čo tehotenstvo je dočasný stav, potrat spôsobuje trvalý stav – smrť osoby.

 

Potrat sa netýka iba jedného tela

Potratoví aktivisti sa hádajú: „Každá žena má právo sa rozhodnúť, čo urobí so svojím vlastným telom.“ Ironicky, voľba potratu spôsobuje, že okolo 530 000 žien ročne v Spojených Štátoch nemá právo sa rozhodnúť, čo urobí so svojim telom. (To je zhruba počet dievčat potratených každý rok – približne polovica zo všetkých potratených detí.)

Filozof Mortimer Adler tvrdil, rovnako ako iní, že nenarodené dieťa je „súčasťou tela matky rovnakým spôsobom, ako je ruka alebo noha časťou žijúceho organizmu. Rozhodnutie individuála odstrániť rameno alebo nohu spadá do súkromnej oblasti – sloboda robiť, ako chce vo všetkom, čo nezraní iných, alebo nepoškodí verejný záujem.“

Avšak, časť tela je definovaná bežným genetickým kódom, ktorý zdieľa s ostatnými časťami tela. Genetický kód nenarodeného dieťaťa je ODLIŠNÝ od genetického kódu jeho matky. Kažná bunka matkiných mandlí, slepého čreva, srdca a pľúc zdieľa rovnaký genetický kód. Nenarodené dieťa má  odlišný genetický kód a každá bunka jeho tela je jedinečne jeho, každá je odlišná od každej bunky v tele jeho matky.

Zygota (plod v najskorších štádiách vývoja) Číňanky implantovaná švédskej žene bude stále Číňankou, nie Švédkou, pretože jej biologická identita je založená na jej genetickom kóde, nie na tele v ktorom sa vyvíja. Ak telo ženy je jediné, o ktoré v tehotenstve ide, potom by žena musela mať dva nosy, štyri nohy, dva páry odtlačkov prstov, dva mozgy, dva obehové systémy, dve kostry atď.  Polovicu času by v podstate matka mala aj semenníky a penis. (Chce sa niekto seriózne hádať, že mužské pohlavné orgány nenarodeného chlapca sú časťou ženského tela iba preto, že sa sa v jej tele nachádza?) Je jasným vedeckým faktom, že matka je jednou jedinečnou osobou a dieťa druhou jedinečnou osobou.

 

Ľudské práva pre Všetkých

Píšuc pre New York Times, pro-potratová Barbara Ehrenreich hovoarí, „Žena môže myslieť na svoj plod ako na osobu alebo iba ako na bunky závisiac od toho, či je tehotenstvo chcené alebo nie. Nie je to odrazom morálneho zmätku, ale iba aplikovania voľby.“

V tomto prístupe Alice v krajine zázrakov, voľba ženy nie je urobená na základe vedeckej a morálnej podstaty. Namiesto toho, jej voľba je jedinou dôležitou skutočnosťou, ktorá zahaľuje všetky ďalšie skutočnosti. Ale ak by spoločnosť fungovala týmto spôsobom, každé zabitie každého človeka by bolo ospravedlniteľné. Naozajstným problémom by nebola hodnota zabitého človeka, ale možnosť voľby toho, kto zabíja. Ak muž nechce svoju ženu, môže o nej rozmýšľať ako o ne-osobe. Ak si vyberie zabiť ju, nebol by to „morálny zmätok,“ ale „aplikácia voľby.“

Ehrenreichová ďalej pokračuje, „Ba čo viac, žena môže rozmýšľať o plode ako o osobe, a stále zhodnotiť, že je nevyhnutné a morálne zodpovedné podstúpiť potrat.“

Nesmú nám uniknúť dopady tohto názoru. Tvrdí, že niekto môže uznať ľudskosť/osobovosť inej ľudskej bytosti, a stále mať pocit, že kvôli svojmu osobnému prospechu alebo uplatneniu voľby je legitímne a dokonca „morálne zodpovedné“ – zabiť tú osobu.

Aj napriek tomu, že toto je logický záver myslenia pro-choicerov, ak by sa reálne uplatňoval v spoločnosti, v konečnom dôsledku by to znamenalo koniec všetkých ľudských práv a sociálnej spravodlivosti.

Randy Alcorn

preložila Viktória Dandárová

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bieloruská polícia zatkla 100 demonštrantov, ktorí vytvorili ľudskú reťaz

0 icon

Minsk 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/BelTA-Nikolai Petrov)   Bieloruská polícia zadržala v sobotu približne 100 demonštrantov, ktorí v hlavnom meste Minsk tvorili ľudské reťaze a požadovali odstúpenie dlhoročného autoritatívneho lídra Alexandra Lukašenka. Informovala o tom agentúra AP Podľa bieloruskej polície vytvorili demonštranti v Minsku viacero živých reťazí, v rámci ktorých sa…

Provizórne premostenie Hornádu je poškodené, nutná je oprava

0 icon

Košice 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR–František Iván)   Provizórne premostenie cez rieku Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou na mieste zrúteného mosta je poškodené a potrebná je jeho oprava. Ak k nej v krátkom čase nedôjde, premostenie bude uzavreté a autá budú musieť opätovne využívať obchádzku. Informoval o tom v sobotu…

EÚ odsúdila rozsiahle zatýkanie na protestoch v Rusku

0 icon

Brusel 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyjadril znepokojenie nad "rozsiahlym zatýkaním" a "neprimeraným použitím sily" počas sobotňajších protestov v Rusku, ktoré zorganizovali stúpenci opozičného lídra Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP Demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa v sobotu konali v desiatkach…

Podľa prezidentky budú v boji s pandémiou kľúčovú úlohu zohrávať mobilné odberové miesta

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Pokiaľ nebude zaočkované dostatočné množstvo ľudí, bude testovanie súčasťou ľudských životov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v piatok 22. januára navštívila jedno z mobilných odberných miest v Bratislave. Kľúčovú úlohu v boji s pandémiou koronavírusu…

V Českej republike otvorili stovky reštaurácií a barov na protest proti reštrikciám

0 icon

Praha 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Česku otvorili v sobotu svoje prevádzky reštaurácie a pohostinstvá, ktoré podporujú iniciatívu Chcípl PES. Spravili tak na protest proti epidemiologickým opatreniam, ktoré otvorenie takýchto podnikov nepovoľujú. Cieľom protestu nie je na pandémii zarábať, ale prežiť, uviedol podľa portálu Novinky.cz spoluorganizátor protestu Jakub Olbert…

Na kandidatúru na špeciálneho prokurátora je potrebná previerka NBÚ. Lipšicovi ju pomohol získať jeho známy – minister práce Milan Krajniak

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá v piatok informovali o tom, že advokát a bývalý minister Daniel Lipšic kandidujúci na post šéfa špeciálnej prokuratúry, donedávna nemal previerku NBÚ na stupeň prísne tajné a získal ju údajne "narýchlo" vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka…

Sudkyňa ukončila výsluch sudkyne Evy K., rozhodnutie bude známe večer

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v sobotu ráno rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať sudkyňu Krajského súdu v Žiline Evu K. Výsluch obvinenej sa začal približne o 9.00 h, keď krátko predtým…

Lekári radia Francúzom, aby sa nerozprávali vo verejnej doprave

0 icon

Paríž 23. januára (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Francúzska lekárska akadémia vydala v piatok usmernenie, podľa ktorého by sa ľudia mali vyhnúť „rozhovorom alebo telefonovaniu“ v metre, autobusoch alebo kdekoľvek na verejnosti, kde nie je možné dodržiavať spoločenské rozostupy. Napriek tomu, že vo Francúzsku obyvatelia musia nosiť rúška, cestujúci si ich pri telefonovaní…

Služobný odev pre jedného policajta vyjde približne na 1000 eur

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/Polícia SR)   Hodnota služobného odevu pre jedného príslušníka Policajného zboru SR predstavuje 1033,70 eura. Vyplýva to z Opatrenia Ministerstva vnútra SR o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021 Do výstroje sú podľa dokumentu zahrnuté napríklad zimná čiapka, šiltovka,…

Žilinka uložil Úradu špeciálnej prokuratúry, aby preveril združenie Pre lepšiu budúcnosť bývalého premiérovho poradcu Kalinského

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka uložil zástupcovi špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Alexandrovi Bíróvi preveriť, či v súvislosti s poskytnutím podpory občianskemu združeniu Pre lepšiu budúcnosť nedošlo k spáchaniu trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo niektorého z…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Rastislav Slovák

Nejaká osoba menom Pavlína Matovičová vlastní majetok v hodnote desiatok možno až stoviek miliónov €

0icon

Mimochodom táto osoba menom Pavlína Matovičová je manželkou Matoviča. Matovič sa sám aj pochválil, že všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Nahonobili toho dosť, otázka je len či zákonným spôsobom. Matovič vo všetkých svojich predvolebných kampaniach sľuboval  zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Je podozrivé, že Matovič je…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

Boris Mesár

Čo všetko už stihla napáchať Matovičova fašistická chunta na Slovensku za necelý rok !

0icon

Fašistický puč vo februári 2020 (novinárskymi prostitútkami milne označovaný za voľby 2020 ) bol vlastne zavŕšením prevzatia moci na Slovensku americkou ambasádou , Sorosovými mimovládkami a tajnými službami USA a GB. Prvá časť puču bolo zvolenie sorošovej handry za prezidentku . O tom ,že Matovič je ťažký psychopat a notorický…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Lego predstavilo špeciálne kocky pre milovníkov záhrady a kvetov

0 icon

Spoločnosť Lego predstavila novú kolekciu, ktorá zaujme predovšetkým milovníkov kvetov a záhrady, ako aj tých, ktorí chcú mať doma vždy „čerstvé“ kvety. Kocky lega nikdy nevyschnú a neumrú. Nová sada pre všetkých dospelých milovníkov kociek lega sa volá Lego Botanical Collection. Obsahuje súčiastky na zostavenie kytice kvetov a stromu bonsai. V krabici…

Ktoré produkty sa dajú využiť aj po dátume spotreby?

0 icon

Možno to nie je najchutnejšia vec, ale existujú produkty, ktoré môžete dobre využiť, a to aj po uplynutí dátumu spotreby. Od starostlivosti o pokožku po varenie, tieto alternatívne spôsoby použitia môžu byť práve to, čo si hľadal. 1. Avokádo

5 spôsobov, ako môžeš pomôcť zvieratkám prežiť zimu

0 icon

Zima je pre zvieratá žijúce vonku najťažším obdobím v roku, ale s trochou ochoty a snahy im to môžeš troška uľahčiť. Ako na to? Keď teploty začnú klesať k jednociferným číslam, pre divoké zvieratá sa začína boj o prežite. Ak napadne sneh a zamrznú vodné zdroje v okolí, majú ešte menej zdrojov potravy. Čo môžeš spraviť? Minimálne…

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Neuveriteľné miesta: Svojou krásou ti vyrazia dych

0 icon

Na Zemi je množstvo úžasných miest. Tie boli vytvorené prirodzene alebo umelo. Dnes ti takéto neuveriteľné miesta ukážeme na týchto zaujímavých fotografiách. Tieto neuveriteľné miesta ti najskôr svojou krásou vyrazia dych. Niektoré sú naozaj nádherné a ty len ťažko uveríš, že sa nachádzajú na našej planéte. Napríklad taká "Brána do…

Vo svete IT

Záhadný patent Microsoftu môže naznačovať nepeknú budúcnosť

0 icon

Portál inputmag.com získal informácie o niekoľkých technologických patentoch. Tie nám dávajú lepší obraz o tom, čo nás môže v budúcnosti čakať. Tieto patenty hovoria o dlhšej životnosti batérií pre hodinky Apple Watch, alebo o personalizovaných správach od Googlu. Prekvapila však spoločnosť Microsoft, ktorá si dala patentovať niečo naozaj zvláštne. Patent…

Ako Einstein vymyslel teóriu relativity, ktorá navždy zmenila chápanie vesmíru?

0 icon

Einstein po prvýkrát publikoval svoju teóriu relativity v roku 1905. V tej dobe však bol buď zosmiešnený, alebo ignorovaný. Jeho teórie boli pre ľudí tej doby príliš zvláštne, či radikálne na to, aby mohli byť pravdivé, hovorí YouTube kanál Arvin Ash. Teória relativity napádala Newtonove teórie, ktoré boli overené a…

Málo známe, ale aj napriek tomu šikovné funkcie v Messengeri, ktoré mnohí nepoznajú

0 icon

V súčasnosti jednou z najpopulárnejších komunikačných platforiem na svete je Messenger. Ide o službu, ktorá je automaticky aktivovanou pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook.  Paradoxom je, že hoci túto službu používa väčšina z nás, tak aj napriek tomu nepoznáme mnoho funkcií, ktoré ponúka. End-to-end šifrovanie Súkromie je čoraz viac frekventovanejšou…

Google mení vzhľad výsledkov vyhľadávania pre smartfóny. Pozrite sa, ako bude vyzerať

0 icon

Nový rok je pre mnohých z nás začiatkom niečoho nového. Dávame si predsavzatia, že dačo chceme zmeniť a pokúšame sa tieto ciele naplniť. Rovnako, ako ľudia, tak aj spoločnosti robia razantné rozhodnutia a zmeny. Jednou z takýchto spoločností je aj Google, ktorý upravuje vzhľad výsledkov vyhľadávania pre mobilné vyhľadávanie. Informuje…

Už čoskoro si budeme môcť vypočuť, ako znie Mars: Vedci tvrdia, že zvuk bude iný ako na Zemi

0 icon

Rover americkej vesmírnej agentúry, NASA, Perseverance, má na červenej planéte pristáť 18. februára. Misia sa zameriava primárne na zber pôdy, no rover nám prinesie aj ďalšie dychberúce zábery Marsu. Okrem toho by nám však mohol priniesť aj zvuky červenej planéty, píše portál NASA. Rover si totiž so sebou nesie pár…

Armádny Magazín

Naživo z Moskvy: Demonštrácie na podporu zatknutého Navaľného

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - Navaľného zadržali 17. januára po návrate z Nemecka do Ruska, kde sa takmer päť mesiacov zotavoval a rehabilitoval po údajnej otrave. V pondelok bol uväznený na 30 dní za porušenie podmienok podmienečného prepustenia na základe podmienečného odsúdenia za spreneveru z roku 2014:

Šéf Pentagonu skritizoval stíhací bombardér F-35

0 icon

USA, 23. január 2021 (AM) - Úradujúci minister obrany USA Christopher Miller krátko pred svojou demisiou označil stíhacie lietadlo piatej generácie F-35 za "kus ...". Stenogram tlačovej konferencie bol zverejnený na webových stránkach Pentagonu. V priebehu tlačovej konferencie Miller pre

Geostrategický partner: Rusko dodá do Mjanmarska - Pancire , drony Orlan-10E“ a radary

0 icon

Mjanmarsko, 23. január 2021 (AM) - Ozbrojené sily Mjanmarska prejavujú záujem o ďalšie moderné ruské modely vojenskej techniky. Rusko dodá do Mjanmarska raketové systémy protivzdušnej obrany Pantsir-S1, drony Orlan-10E a radarové stanice.   Dokument bol podpísaný za prítomnosti ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorý bol v Mjanmarsku na oficiálnej

Tajný palác Alexeja Navaľného. Vyšetrovanie

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - V reakcii na posledné „vyšetrovanie“ Navaľného a jeho fanúšikov, pri ktorom sa pokúsili vydávať  penzión v Gelendžiku za „Putinov palác“, som vykonal vlastné „vyšetrovanie“, zhruba to isté.   Vážne, niekto skutočne verí, že človek navrhne svoj domov ako sanatórium hotelového typu? Alebo niekto váž

FRANCÚZSKO : Nexter úspešne testoval riadené 155mm delostrelecké granáty KATANA

0 icon

Francúzsko, 23. január 2021 (AM) - CAESAr je špičkové 155 mm delo a patrí do skupiny najmodernejších zariadeniam francúzskej armády. Bol použitý vo viacerých konfliktoch a skúsenosti priamo z boja sú starostlivo analyzované.   Výrazne sa mohol preukázať v službách Francúzskej armády v bojoch proti DAESH (Islamský štát) v Iraku. Francúzsky…

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali