Časť 4: „Žena má právo na potrat, pretože je to jej telo.“ Naozaj?

Bratislava/Svet 25. mája 2015 (HSP/lifesitenews.com/Foto:TASR/AP-Fred Ernst)

 

Prečo a ako obhajovať Pro-Life

V predchádzajúcich článkoch sme vysvetlili fakt, prečo ľudský plod nie je iba „zhluk buniek,“ a tiež, prečo je považované za osobu. Niektorí potratoví aktivisti však budú ďalej tvrdiť: „Aj napriek tomu, že nenarodené deti sú ľudské bytosti, majú menej práv, než žena. Nikto by nemal nútiť ženu, aby slúžila ako prístroj kvôli udržiavaniu života niekoho iného. Žena má právo na potrat, pretože je to jej telo.“

Ilustračné foto

Jeden z potratových aktivistov pripustil, po tom, čo čelil ohromujúcim dôkazom, že nenarodené deti sú ľudské bytosti. Dodal však: „Ale to je v tejto tématike práva ženy na potrat nepodstatné.“

Ale ako môže byť ľudskosť dieťaťa irelevantná, ak zvažujeme otázku, či môže iná osoba mať právo zabiť ho? Nebola farba pleti podstatná pri otroctve? Alebo nebola ľudskosť Židov relevantná pri holokauste?

To, že nenarodené dieťa je ľudskou bytosťou a aj osobou je jediná relevantná vec v celej potratovej diskusii.

 

„Právo na Možnosť Voľby“

Zatiaľ, čo som prezentoval pro-life postoj vo verejných školských kampusoch, zvykol som niekedy začať slovami, „Ja som pro-choice.“

Študentom sa okamžite viditeľne uľavilo, a niekedy mi aj zatlieskali. Avšak potom som povedal,“ A preto, že som za možnosť voľby, verím, že každý muž má právo znásilniť ženu, ak je to jeho voľba. V podstate, je to jeho telo a my nemáme právo hovoriť mu, čo s ním môže a čo nemôže robiť.“

Po šoku, ktorý som spôsobil, som ich požiadal, aby mi ukázali omyl v mojom argumentovaní. Poukázali na to, že právo muža, aby si vybral, čo urobí, ignoroval škodu spôsobenú nevinnej žene, ktorej práva boli porušené.

A tak som sa opýtal, „Chcete mi teda povedať, že ste PROTI MOŽNOSTI VOĽBY?“

Potom študenti argumentovali, že niektoré možnosti voľby sú zlé a mali by byť ilegálne, a ja som sa opýtal, „OK, takže ste vlastne za možnosť voľby v niektorých oblastiach, a proti možnosti voľby v iných oblastiach. A podstatné teda pri rozhodovaní je, či ubližuje alebo neubližuje nevinným?“

Áno, všetci súhlasili.

Odpovedal som: „Takže mi hovoríte, že keď vám budem vedieť ukázať, že voľba ženy na potrat ubližuje alebo zabíja inú ľudskú bytosť, nebudete už viac za možnosť voľby pri potrate?“

Dúfal som, že budú počúvať svoj zdravý rozum, keďže ich logické úvahy boli úplne správne, avšak doteraz tieto logické závery nedokázali aplikovať na nenarodené deti a na oblasť potratov.

Je absurdné obhajovať konkrétnu voľbu iba tým, že je to voľba. Každá jedna dobrá alebo strašná vec, ktorá kedy bola urobená jedným človekom voči druhému bola súčasťou voľby.  Fakt, že je niečo voľba nám nehovorí absolútne nič o tom, či je alebo nie je správna alebo či má alebo nemá byť legálna.

 

Zákony, ktoré nevyhnutne limitujú voľbu

Napriek faktu, že muž si vyberá sám, čo chce alebo nechce robiť so svojím vlastným telom, nie je mu dovolené legálne sa odhaľovať. Existujú zákony trestajúce močenie na verejnosti, užívanie drog, prostitúciu, nedovolený vstup na pozemok atď, napriek tomu, že všetky tieto činy sú výsledkom voľby človeka, ktorá súvisí s jeho telom. Väčšina z nás s týmito zákonmi súhlasí aj napriek tomu, že obmedzujú osobnú slobodu, pretože ochraňujú práva a záujmy iných, ktorých osobná sloboda bola priamo alebo nepriamo porušená.

Moja ruka je časťou môjho tela, ale nemám slobodu ju použiť, aby som ťa udrel alebo od teba niečo ukradol alebo ublížil tvojmu dieťaťu – alebo svojmu dieťaťu. Nie si rád, že ma zákon obmedzuje, aby som nerobil čokoľvek so svojim vlastným telom, čo len chcem?

Všetci z nás sú za slobodnú voľbu bez reštrikcií zákona, keď ide o záležitosti ako napr. vybratie si miesta na bývanie, auta na jazdenie a tisíce iných záležitostí, ktoré sa týkajú osobných preferencií, ktoré nikomu neubližujú. Tiež sme za možnosť voľby v téme náboženstva, politiky a životného štýlu, aj napriek tomu, že si ľudia vyberú vieru alebo správanie s ktorými nesúhlasíme.

Ale väčšina z nás je za obmedzenie možnosti voľby, keď ide o vraždu, znásilnenie, únos, ozbrojenú lúpež, alebo zneužitie dieťaťa. Všetci by sme mali uznať, že akýkoľvek zákon, ktorý zakáže prenasledovanie inej osoby je z podstaty spravodlivý zákon.

 

Ale čo so ženskými právami a možnosťami?

Samozrejme, akékoľvek dve osoby sú rovnocenné a majú rovnaké práva. Preto, matka má právo žiť rovnako ako dieťa. Ale takmer vo všetkých prípadoch potratov, nejde o právo matky na život, pretože jej život nie je v nebezpečenstve. (Prípadom, keď je život matky naozaj v nebezpečenstve sa budem venovať v ďalších častiach pro-life série.)

Okrem zriedkavého prípadu tehotenstva po znásilnení (tiež sa tejto téme budem venovať neskôr), tehotná žena urobila rozhodnutia súvisiace s jej telom, ktoré vyústili do tehotenstva. Ženy sú slobodné vybrať si, či budú mať sex, alebo nie, či použijú antikoncepciu, alebo nie. Avšak, keď je žena tehotná, voľba, ktorú už predtým urobila vyprodukovala novú ľudskú bytosť. Ako poukazuje jedna žena: „Po tom, čo žena otehotnie, už si nemôže vybrať, či chce alebo nechce stať sa matkou. Už ňou je, keďže dieťa je už v jej maternici. Jediné, o čom môže rozhodnúť je, či to dieťa nakoniec bude živé alebo mŕtve.“

 

Keď sa dieťa narodí, žena si znovu môže vybrať: môže ho vychovať alebo ho dať na adopciu do milujúcej rodiny – jednej z milióna, ktoré čakajú na adopciu.

Prvé dve oblasti, keď žena robí rozhodnutie – či mať sex alebo použiť antikoncepciu – boli osobné a súkromné. Potraty nie sú ani osobné ani súkromné. Priamo súvisia so životom inej osoby, a preto sa stávajú predmetom riešenia slušnej spoločnosti. Ako by spoločnosť ochraňovala život matky, ak by ju niekto chcel zabiť, tak musí tiež spoločnosť ochrańňovať život dieťaťa, ak ho niekto chce zabiť.

Áno, donosenie dieťaťa je prirodzený stav, ktorý prináša aj nepríjemnosti. Avšak iba menší počet žien je pripútaných počas tehotenstva k posteli. Väčšina tehotných žien žije sociálne aktívny život, je schopná pracovať, cestovať a cvičiť takmer do dňa pôrodu. Pre spoločnosť je opodstatnené, že očakáva od dospelého, aby žil dočasne aj s nejakými nepríjemnosťami, ak druhou alternatívou je zabitie dieťaťa. Bez ohľadu na ťažkosti, právo na životný štýl jednej osoby nie je väčšie ako právo na život inej osoby.

Dokonca, aj keď je tehotenstvo nechcené alebo náročné, je len dočasné. Keďže väčšina potratov sa vykoná medzi siedmym týždňom až šiestym mesiacom vývoja, reálny rozdiel medzi ženou, ktorá pôjde na potrat a ženou, ktorá dieťa donosí, nie je deväť mesiacov ale tri až sedem mesiacov. Zatiaľ, čo tehotenstvo je dočasný stav, potrat spôsobuje trvalý stav – smrť osoby.

 

Potrat sa netýka iba jedného tela

Potratoví aktivisti sa hádajú: „Každá žena má právo sa rozhodnúť, čo urobí so svojím vlastným telom.“ Ironicky, voľba potratu spôsobuje, že okolo 530 000 žien ročne v Spojených Štátoch nemá právo sa rozhodnúť, čo urobí so svojim telom. (To je zhruba počet dievčat potratených každý rok – približne polovica zo všetkých potratených detí.)

Filozof Mortimer Adler tvrdil, rovnako ako iní, že nenarodené dieťa je „súčasťou tela matky rovnakým spôsobom, ako je ruka alebo noha časťou žijúceho organizmu. Rozhodnutie individuála odstrániť rameno alebo nohu spadá do súkromnej oblasti – sloboda robiť, ako chce vo všetkom, čo nezraní iných, alebo nepoškodí verejný záujem.“

Avšak, časť tela je definovaná bežným genetickým kódom, ktorý zdieľa s ostatnými časťami tela. Genetický kód nenarodeného dieťaťa je ODLIŠNÝ od genetického kódu jeho matky. Kažná bunka matkiných mandlí, slepého čreva, srdca a pľúc zdieľa rovnaký genetický kód. Nenarodené dieťa má  odlišný genetický kód a každá bunka jeho tela je jedinečne jeho, každá je odlišná od každej bunky v tele jeho matky.

Zygota (plod v najskorších štádiách vývoja) Číňanky implantovaná švédskej žene bude stále Číňankou, nie Švédkou, pretože jej biologická identita je založená na jej genetickom kóde, nie na tele v ktorom sa vyvíja. Ak telo ženy je jediné, o ktoré v tehotenstve ide, potom by žena musela mať dva nosy, štyri nohy, dva páry odtlačkov prstov, dva mozgy, dva obehové systémy, dve kostry atď.  Polovicu času by v podstate matka mala aj semenníky a penis. (Chce sa niekto seriózne hádať, že mužské pohlavné orgány nenarodeného chlapca sú časťou ženského tela iba preto, že sa sa v jej tele nachádza?) Je jasným vedeckým faktom, že matka je jednou jedinečnou osobou a dieťa druhou jedinečnou osobou.

 

Ľudské práva pre Všetkých

Píšuc pre New York Times, pro-potratová Barbara Ehrenreich hovoarí, „Žena môže myslieť na svoj plod ako na osobu alebo iba ako na bunky závisiac od toho, či je tehotenstvo chcené alebo nie. Nie je to odrazom morálneho zmätku, ale iba aplikovania voľby.“

V tomto prístupe Alice v krajine zázrakov, voľba ženy nie je urobená na základe vedeckej a morálnej podstaty. Namiesto toho, jej voľba je jedinou dôležitou skutočnosťou, ktorá zahaľuje všetky ďalšie skutočnosti. Ale ak by spoločnosť fungovala týmto spôsobom, každé zabitie každého človeka by bolo ospravedlniteľné. Naozajstným problémom by nebola hodnota zabitého človeka, ale možnosť voľby toho, kto zabíja. Ak muž nechce svoju ženu, môže o nej rozmýšľať ako o ne-osobe. Ak si vyberie zabiť ju, nebol by to „morálny zmätok,“ ale „aplikácia voľby.“

Ehrenreichová ďalej pokračuje, „Ba čo viac, žena môže rozmýšľať o plode ako o osobe, a stále zhodnotiť, že je nevyhnutné a morálne zodpovedné podstúpiť potrat.“

Nesmú nám uniknúť dopady tohto názoru. Tvrdí, že niekto môže uznať ľudskosť/osobovosť inej ľudskej bytosti, a stále mať pocit, že kvôli svojmu osobnému prospechu alebo uplatneniu voľby je legitímne a dokonca „morálne zodpovedné“ – zabiť tú osobu.

Aj napriek tomu, že toto je logický záver myslenia pro-choicerov, ak by sa reálne uplatňoval v spoločnosti, v konečnom dôsledku by to znamenalo koniec všetkých ľudských práv a sociálnej spravodlivosti.

Randy Alcorn

preložila Viktória Dandárová

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Laboratórny modul Nauka sa spojil s ISS

0 icon

Moskva 29. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Roscosmos Space Agency Press Service photo via AP)   Dlho odkladaný ruský laboratórny modul sa vo štvrtok spojil s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS). Modul Nauka sa pripojil k stanici v automatickom móde po osemdňovej ceste z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane a sérii manévrov Kontakt s ISS…

Lukašenko odvolal veľvyslanca Bieloruska pri EÚ a NATO

0 icon

Minsk 29. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrei Stasevich/Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko odvolal z funkcie diplomata, ktorý Bielorusko zastupoval pri EÚ, NATO a Európskom spoločenstve pre atómovú energiu. Odvolaný Aľaxandr Michnevič bol súčasne stiahnutý aj z postov bieloruského veľvyslanca v Belgicku a v Luxemburgu S odvolaním sa na…

Bihariová proti „ukričancom, ktorí vyťahujú nepravdivé správy o tom, ako niekomu vakcína ublížila“, organizuje v piatok protest: Chceme sa zastať zaočkovaných ľudí, chránia nás všetkých

0 icon

Bratislava 29. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Verejné zhromaždenie Za očkované Slovensko nemá za cieľ stavať na uliciach dva znepriatelené politické tábory, ale povzbudiť očkovaných ľudí, ktorí svoje obavy a neistoty z vakcinácie prekonali a prispeli tým k budovaniu kolektívnej imunity na Slovensku. V diskusii na TASR TV to povedala…

Vlády a spoločnosti sa zaviazali prispieť štyri miliardy dolárov na vzdelávanie

0 icon

Londýn 29. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Tolga Akmen/Pool Photo via AP)   Svetové vlády a spoločnosti sľúbili viac ako 4 miliardy dolárov na vzdelávanie 175 miliónov detí na celom svete a zabránenie tomu, aby vyhliadky ich generácie neoslabila pandémia koronavírusu Zaviazali sa k tomu na Globálnom samite o vzdelávaní v Londýne, ktorý…

Maďarsko darovalo Mongolsku 33 pľúcnych ventilátorov

0 icon

Ulanbátar/Budapešť 29. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys/Pool Photo via AP)   Maďarsko darovalo mongolským nemocniciam 33 pľúcnych ventilátorov. Oznámil to vo štvrtok v Ulanbátare maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii so svojou mongolskou rezortnou partnerkou Batceceg Batmunchovou Šéf maďarskej diplomacie po odovzdaní týchto zariadení pripomenul, že Maďarsko…

Hric: Práca slovenských ženistov je na Cypre synonymom spoľahlivosti a kvality

0 icon

Bratislava/Nikózia 29. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Práca slovenských ženistov na Cypre sa stala synonymom spoľahlivosti a kvality. Výsledky ich každodennej práce sú najviditeľnejšie a najtrvácnejšie v celom priestore nárazníkového pásma, ako aj kempoch a zariadeniach v správe OSN. Veliteľ slovenského kontingentu v operácii UNFICYP Ján Hric to uviedol počas…

Po výbuchu v priemyselnom parku v meste Leverkusen našli ďalších troch mŕtvych

0 icon

Berlín 29. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Oliver Berg)   Počet mŕtvych po utorkovej explózii v priemyselnom parku v nemeckom meste Leverkusen stúpol na päť. Úrady informovali, že na mieste našli tri ďalšie telá. Dvaja ľudia sú stále nezvestní Výbuch v priemyselnom parku Chempark, približne 20 kilometrov severne od Kolína nad Rýnom, nastal…

Srbsko, Albánsko a Seeverné Macedónsko chcú dosiahnuť vzájomný voľný pohyb tovarov a ľudí

0 icon

Skopke 29. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Boris Grdanoski)   Lídri troch balkánskych krajín, ktoré sú frustrované s odkladaním ich prijatia do Európskej únie, podpísali vo štvrtok dohody o vzájomnom otvorení hraníc pre pohyb ľudí a tovarov od roku 2023 bez obmedzení Srbský prezident Aleksandar Vučič a premiéri Albánska a Severného Macedónska Edi…

MZ SR: Podanie tretej dávky je otázkou odborných diskusií a štúdií

0 icon

Bratislava 29. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Podanie tretej dávky vakcíny proti COVID-19 je otázkou odborných diskusií a štúdií. V reakcii na otázku TASR, či sa Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zaoberá aj touto otázkou, to povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová "Pre Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR je bezpečnosť pacienta prioritou, preto…

Rooney sa ospravedlnil za fotografie z oslavy, ktoré unikli na internet

0 icon

Derby 29. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Aleksandra Szmigiel, Pool)   Anglický futbalový tréner Wayne Rooney sa ospravedlnil za fotografie, ktoré začali kolovať po internete Kouč druholigového Derby County na nich spí na stoličke obklopený mladými ženami. "Urobil som chybu. Išiel som na súkromnú party s dvoma mojimi priateľmi. Chcel by som…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami.

0icon

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami. 1. "Generálny štrajk".

Marián Moravčík

Riadenie pandémie sa čoraz viac podobá na systematický zločin proti ľudskosti

0icon

Keď sa pred necelým rokom začali distribuovať prvé „vakcíny“ proti Covid-19, sprevádzali ich informácie o tom, že ich účinnosť je viac ako 90 %. Ak by to bola pravda, ich použitie by veľmi rýchlo redukovalo šírenie vírusu a napríklad už pri súčasnom percente zaočkovanosti slovenskej populácie by sme mohli s…

Ivan Holek

Poznajme pravdu o záplavách v Nemecku a spamätajme sa!

0icon

Očista zeme od negatívnych ľudských mentálnych energií pokračuje! O prepojení týchto negatívnych energií so vznikom prírodných katastrof som hovoril už v súvislosti s tornádom na Morave, čo ale mnohí nechcú akceptovať. Avšak pri apokalyptických záplavách v Nemecku je toto prepojenie ešte očividnejšie.

Boris Mesár

Vakcíny proti Covid-19 vedú k novým infekciám a úmrtnosti: Dôkazy sú ohromujúce

0icon

Prípadové štúdie krajín. Úmrtnosť a chorobnosť Prvýkrát bol publikovaný na Global Research 27. mája 2021 Tento článok doktora Gérarda Delépina bol prvýkrát publikovaný vo francúzštine na našom francúzskom webovom serveri mondialisation.ca https://www.mondialisation.ca/lhecatombe-post-vaccinale-setend-dans-le-monde/5656922 Tento článok jednoznačne ukazuje, že úmrtnosť a chorobnosť sa v dôsledku očkovania dramaticky zvýšila. Zvýš

Tibor Danáč

SNP – aktuálnejšie ako kedykoľvek inokedy

0icon

SNP – aktuálnejšie ako kedykoľvek inokedy. Nie nepomýlil som sa.  Viem, že výročie SNP si pripomíname každoročne 29.8.. Ale aktuálne dianie v našom štáte pripomína dianie spred vypuknutia SNP. Vzrastá nespokojnosť a napätie geometrickým radom.  Oprávnene by si čitateľ mohol položiť otázku, či uvedené prirovnanie je adekvátne dianiu vo vojnových rokoch, kedy…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké spotrebiče sú tí najväčší požierači elektrickej energie?

0 icon

Viete, kde sa vo vašej domácnosti spotrebuje najviac elektriny? Možno ste ani netušili, že hodina pozerania do televízora vás stojí 3 centy. A také vysávanie? Jedna hodina za 20 centov. Kto by to bol povedal, že pracujeme aj doma za takú almužnu, však? Medzi najväčších žrútov by ste zrejme aj vy…

Pearl Harbor: Provokácia? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku z mini série Pearl Harbor. O tom, že väčšina Američanov vo vojne sympatizovala skôr s Britmi, ako s nacistami, asi ani nemusíme hovoriť. Najjasnejšie to potvrdzuje nečakaný výber Wendella Willkieho za kandidáta republikánov v prezidentských voľbách z roku 1940. Ako bývalý demokrat a podnikateľ získal nomináciu napriek odporu zo strany časti republikánov. Bol…

Muž rozmnožuje vzácne motýle na vlastnom dvore

0 icon

Rozrastanie miest postavilo mnoho živočíšnych a rastlinných druhov na pokraj vyhynutia a motýle nie sú výnimkou. Kalifornský vidlochvost pipevine je krásny modrý motýľ, ktorý žije v San Franciscu už celé stáročia. Ale ako sa rozvoj mesta od začiatku 20. storočia zrýchlil, tieto nádherné motýle sa v meste stali vzácnymi. Záchrana motýľa a jeho opätovné začlenenie do San…

Najdrahšie ovocie sveta? Spoznajte ho aj vy!

0 icon

Zvyčajne si nemyslíme, že je ovocie nejak drahé. Veď aj u nás všetko dovezené ovocie dokážete kúpiť pod 5 eur za kus. Ovocie má byť súčasťou vašej každodennej vyváženej stravy, takže aj keby ste míňaním niekoľkých eur do mesiaca mali ochudobnieť, je to pre dobrú vec. A to pre vaše zdravie! Dokonca…

Prečo sa začať sprchovať každý druhý deň?

0 icon

Väčšina z nás sa sprchuje raz alebo aj viackrát denne. Ale ak si položíš otázku, prečo sa musíme umývať každých 24 hodín, možno si uvedomíš, že sa sprchujeme viac, ako je potrebné. V skutočnosti časté sprchy nemajú výhody, pokiaľ ide o vzhľad a dokonca ani zdravie. Čo sa zmení, ak sa začneš sprchovať…

Armádny Magazín

Americkí vojaci sa chystajú presťahovať bližšie k Rusku

0 icon

Rusko, 29.júl 2021 (AM) – Spojené štáty americké sa čoraz viac vzďaľujú od Blízkeho východu. Stiahli svoj vojenský kontingent z Afganistanu, ich misia končí tiež v Iraku. Terorizmus je porazený, uisťujú úradníci. Tieto slová však môžu byť len politickým rúškom.   Druhý odchod "Irak je pre USA na Blízkom východe veľmi…

Expanzia Georga Sorosa do Európy

0 icon

Maďarsko, 29.júl 2021 (AM) –Napriek vysokému veku (o dva týždne dovŕši 91 rokov) a fenomenálnemu obchodnému úspechu v minulosti zaujíma George Soros veľmi dôležité miesto v zahraničnej politike USA v Európe a na celom svete. Aktívny je najmä v krajinách bývalého tzv. socialistického tábora. Existuje však podozrenie, že už nerozhoduje Soros,

Sergej Šojgu navrhol pomenovať „aspoň jedno miesto s dobrými následkami, kam prišli USA a dlho tam zotrvali“

0 icon

Rusko, 29.júl 2021 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu prehovoril o stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu a udalostiach, ktoré sa stali po týchto rozhodnutiach. Teraz po stiahnutí vojsk vedú Spojené štáty „otravné rokovania“ so susednými krajin

Turecko a Azerbajdžan chcú vytvoriť jednotnú turkickú armádu

0 icon

Turecko, 29.júl 2021 (AM) – "Turecko a Azerbajdžan môžu vytvoriť jednotnú tureckú armádu, rokovania o tom už prebiehajú." Oznámil predseda Veľkého národného zhromaždenia Turecka Mustafa Šentop,   Počas prejavu na tlačovej konferencii v Ganji hovoril Šentop o vojenskej spolupráci medzi Tureckom a Azerbajdžanom. Krajiny podľa neho môž

Rusko varuje Izrael, že jeho beztrestnosť skončila

0 icon

Sýria, 29.júl 2021 (AM) – Benjamin Netanjahu, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu vlády 12 rokov (od roku 2009), prestal byť pri moci. A keďže sa moc zmenila, dohoda medzi Ruskom a Netanjahuom, podľa ktorej Moskva ignorovala útoky Izraela na proiránske sily v Sýrii, už neexistuje.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali