Branislav Fábry: Rusofóbia ako olympijská disciplína a politizácia MOV

Bratislava 5. februára 2018 (HSP/Foto: TASR/AP-Silvia Izquierdo)

 

S blížiacou sa zimnou olympiádou v Pjongčangu 2018 sa opäť do popredia dostala téma účasti ruských športovcov na hrách. Nový rozmer táto téma získala v súvislosti s nespravodlivým postupom voči konkrétnym ruským športovcom, čo potvrdil aj Arbitrážny športový súd

Predseda Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach

Okrem pochybných princípov ako princíp kolektívnej viny či prezumpcia viny, ktoré sa Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozhodol zaviesť, je problematické aj odôvodnenie tohto postupu a súbor zvláštnych pravidiel, ktoré sa rozhodol požadovať od ruských športovcov. Dôvody, ktoré k týmto neobvykle tvrdým postupom viedli, sú stále nejasné a odhalenia hackerov Fancy Bears z januára 2018 naznačujú, že mohlo prísť k niektorým politickým zásahom do činnosti WADA a MOV. Žiaľ, MOV sa svojim politickým konaním úplne zdiskreditovalo a najneskôr od rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS) z 1. februára 2018 je jasné, že MOV stojí pred veľkou krízou dôvery.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

 

Tradícia hybridnej vojny

Podobne ako pri minulých dvoch olympiádach je aj tento krát začiatok olympiády spojený s pokračovaním hybridného konfliktu medzi Západom a Ruskom. Pred olympiádou v Soči 2014 viacerí americkí senátori opakovane vyzývali na bojkot a v západných médiách sa proti olympiáde spustila hanlivá kampaň, o ktorej som už písal. Do tejto kampane sa zapojili i slovenské mainstreamové médiá ako napr. denník Sme, kde počas ZOH 2014 v Soči kvôli ruským koreňom zhanobili i slovenskú reprezentantku A. Kuzminovú v článku „Je vôbec naša?“. Na uvedený útok som reagoval tu.

Pred olympiádou v Rio 2016 sa zasa rozhorel dopingový škandál ruských športovcov a kvôli nemu prišlo k vylúčeniu skupiny ruských športovcov z olympiády a následnej paralympiády. Podklady WADA, najmä McLarenova správa, mali síce alarmujúce množstvo nedostatkov, ale Západ i tak získal od roku 2016 kontrolu nad antidopingovými postupmi v Rusku. Od roku 2016 sa v Rusku urobilo obrovské množstvo zmien a športovci zo žiadnej inej krajiny neboli vystavení takému obrovskému tlaku kontrol a testov. Rusi sa prísnym kontrolám a západným kontrolórom podrobili najmä preto, aby pri olympiáde v roku 2018 podobné problémy ako v roku 2016 nevznikli.

Lenže ústupčivosť k žiadnym výsledkom neviedla: pri ZOH 2018 sú protiruské sankcie ešte oveľa tvrdšie než boli pri LOH 2016. Už spôsob, akým sankcionovali Rusko  a jeho štátne symboly, bol nespravodlivý, avšak to, ako MOV postupuje voči konkrétnym ruským športovcom, je škandalózne. Je paradoxné, že zo ZOH vylúčili športovcov V. Ahna alebo A. Šipulina, brata A. Kuzminovej, ktorí sa nikdy ničoho nedopustili. Keďže títo športovci nevedeli, za čo ich vylúčili, sa obrátili sa dokonca so žiadosťou o vysvetlenie na MOV, tam ich však odignorovali. Lenže otázky mali aj iní a pýtali sa, prečo môžu A. Šipulin a ďalší čistí ruskí športovci bez obmedzení štartovať na Svetovom pohári v biathlone i v januári 2018, avšak do Pjongčangu cestovať nemôžu.

 

Dôvody pre vylúčenie ruských športovcov

MOV v reakcii na kritiku zverejnil 17 kritérií, podľa ktorých údajne posudzoval ruských športovcov. Dôvody, pre ktoré MOV sankcionoval ruských športovcov, sú nasledovné:

 1. Športovec bol spomínaný v správe Oswaldovej komisie.
 2. Hocikedy v minulosti porušil anti-dopingové pravidlá.
 3. Bol uvedený v zozname športovcov, ktorí podľa McLarenovej správy prijímali špeciálnu dopingovú zmes.
 4. Bol uvedený v zozname LIMS, databáze Moskovského antidopingového centra, ktorú rekonštruoval expert WADA.
 5. Podľa McLarenovej správy proti nemu svedčia e-maily od G. Rodčenkova.
 6. Podľa McLarenovej správy boli na skúmavkách s jeho vzorkami škrabance.
 7. Podľa McLarenovej správy sa v jeho vzorkách objavili vysoké koncentrácie soli.
 8. Podľa McLarenovej správy bol športovec chránený pred pozitívnymi výsledkami testov.
 9. Podľa McLarenovej správy sa objavili nekonzistencie DNA.
 10. Expert WADA preskúmal biologický pas športovca, ktorých nominovalo Rusko.
 11. Analýza profilu s „vysoko podozrivými hodnotami steroidného profilu“ (výsledky majú byť v budúcnosti dodané športovým federáciám).
 12. Manipulácia so sterioidným profilom (výsledky majú byť v budúcnosti dodané športovým federáciám).
 13. Re-analytický program WADA všetkých dostupných vzoriek ruských športovcov, zameraný hlavne na nominantov na ZOH 2018.
 14. Krížové skúmanie databázy ADAMS s cieľom identifikovať zlyhania.
 15. Odporúčanie pracovnej skupiny na prípravu hier.
 16. Dodatočné spravodajské informácie z medzinárodných federácií zimných športov.
 17. Dodatočné spravodajské informácie od WADA.

Kritériá sú síce tvrdé, ale väčšina z nich by neobstála v žiadnom súdnom pojednávaní ako dôvod pre sankciu. V mnohých prípadoch sa sankcie udeľovali na základe problematických nepriamych dôkazov, na aké by žiadny seriózny sudca neprihliadal. Pred súdom sa navyše obvinení môžu k dôkazom aspoň vyjadriť, avšak pred McLarenovovu komisiou k tomu príležitosť nedostali. Mnohé McLarenove zistenia sú nanajvýš pochybné, navyše odporujú aj iným dôkazom a stále čakáme na zverejnenie zásadných informácií, o ktoré sa dané vyšetrovanie opieralo. Nedostatkom v McLarenovej správe som sa venoval v samostatnom článku. K Schmidovej správe som sa už taktiež vyjadril.

Niektoré kritériá navyše znejú vyslovene diskriminačne, napr. vylúčenie ruských športovcov, ak kedykoľvek v minulosti porušili antidopingové pravidlá. Z mnohých iných štátov totiž v Pjongčangu štartuje viacero športovcov, ktorí už porušili viaceré antidopingové pravidlá v minulosti, avšak zo ZOH 2018 vylúčení neboli. Ako sa asi musia cítiť Rusi, ktorí nikdy nič neporušili a napriek tomu ich vylúčili? Pri ďalších kritériách ide zasa o vylúčenie na základe čisto subjektívnych domnienok. Na škodu by tiež nebolo, aby sa ruskí športovci a ich experti mohli vyjadriť k záverom expertíz WADA, ktoré sú tiež kritériom pre vylúčenie a podobne aj ku svedectvám a zoznamu e-mailov od G. Rodčenkova.

Za úplne najhoršie však treba považovať posledné kritérium, ktoré je zvlášť netransparentné. Ide o „dôverné spravodajské informácie od WADA“. Toto sa totiž nedá verifikovať a pri aplikácii kritéria sa sankcionovaný športovec kvôli „dôvernosti“ ani nedozvie, prečo ho vylúčili. Nezostáva mu nič iné, než sa spoľahnúť na čestné úmysly orgánov MOV a WADA. Dá sa to porovnať so situáciou, keby niekoho odsúdili a v odôvodnení rozsudku uviedli ako dôvod „dôverné informácie od iného orgánu“. Postup WADA a MOV je výsmechom princípov práva na spravodlivý proces, hoci inak MOV hlása úctu k demokracii a právnemu štátu.

 

Príručka správania pre Rusov

Pokiaľ ide o diskriminačné praktiky voči Rusom na ZOH 2018, tieto sa najlepšie prejavujú v pravidlách správania, ktoré MOV vytvoril špeciálne pre ruských účastníkov olympiády. Po tak zložitom systéme kontrol a preskúmavania, aké zažili ruskí športovci pred ZOH, by sa čakalo, že budú mať rovnaké práva ako ostatní. Lenže MOV pre ruských športovcov vytvoril príručku s pravidlami, ktorá je nielen hanebná, ale tiež porušuje ich práva a slobody – dokonca odstraňuje zmysel a podstatu viacerých ľudských práv. Ako podmienku pre účasť na olympiáde tiež MOV núti ruských športovcov na ZOH 2018 vyjadriť, že s jeho praktikami súhlasia. Podľa príručky musia dokonca vyjadriť, že rozumejú systému terapeutických výnimiek WADA, i keď tento systém nie je príliš zrozumiteľný. MOV tak obmedzuje nielen slobodu prejavu, ale aj slobodu myslenia ruských športovcov.

Nevhodné je aj ustanovenie o komunikácii na sociálnych sieťach (bod 2.): „Odvolávajte sa na delegáciu len ako „OAR“, „Olympijský športovec z Ruska“ alebo „OCP“ (v cyrilike) verejne a prostredníctvom sociálnych médií.“ Ustanovenie výslovne odlišuje verejné prejavy od neverejných prejavov prostredníctvom sociálnych médií, avšak obmedzuje obe formy. MOV týmto pravidlom zasahuje veľmi hlboko do práva na súkromie a slobody prejavu ruských športovcov: je zvláštne, že keď sa niekto v uzavretej skupine na sociálnej sieti označí za ruského reprezentanta miesto akéhosi „OAR“, tak porušuje pravidlá…

Neprijateľná je aj snaha nadmerne obmedzovať právo na súkromie ruských športovcov. V bodoch 8.-9. sa uvádza: „8. Označenie NOC nemôže byť zobrazené na žiadnom mieste, ani v interiéri, ani vo vonkajšom prostredí. 9. Zobrazenie národných prvkov … vo vnútri neoficiálnych olympijských miest musí mať predchádzajúci súhlas MOV.“  Keď toto pravidlo dovedieme do dôsledkov, tak žiadna športovkyňa tak nemôže používať ani len uterák s národnými symbolmi – bez predchádzajúceho súhlasu MOV. Členovia MOV sa svedomito pripravujú na kontroly, ako o tom svedčí aj nasledujúce ustanovenie príručky: „Podobne ako v prípade všetkých hotelových domov, členovia MOV (alebo zástupcovia) budú mať povolený prístup do miest, v ktorých sa nachádza dom NOC na účely kontroly priestorov a príslušných činností, ktoré sa vykonávajú, a zabezpečiť, aby tieto usmernenia boli dodržané.“

Veľmi nebezpečná je tiež skutočnosť, že pravidlá v príručke môže MOV vykladať veľmi široko. Svedčí o tom napr. ustanovenie: „Rešpektovanie pravidiel znamená najmä nezúčastňovať sa žiadnych iniciatív, ktoré by bolo možné vnímať ako obchádzanie ducha rozhodnutia výkonného výboru.“ Nikde nie je taxatívne uvedené, čo znamená to „obchádzanie ducha rozhodnutia“ a preto by sa za obchádzanie dalo považovať čokoľvek. Napr. ak sa podľa príručky zakazuje používať pojem „ruský reprezentant“ na sociálnych sieťach, môže byť aj zdieľanie článku od osoby, ktorá tento pojem používa, obchádzaním ducha rozhodnutia. Toto ustanovenie umožňuje MOV vylúčiť ktoréhokoľvek ruského športovca na základe vágnych dôvodov, ak sa tento funkcionárom MOV akokoľvek znepáči.

 

MOV a WADA verzus CAS

Dôvody takejto tvrdosti zo strany MOV nie sú úplne jasné, avšak na niektoré z nich poukázali aj hackeri Fancy Bears vo svojich zverejneniach z 10. januára 2018. Podľa hackerov prebieha v športovom hnutí boj o moc a predstavitelia WADA sa spolu s niektorými médiami pokúšajú zdiskreditovať MOV, že je voči Rusom príliš ústupčivý. Konečným cieľom WADA má byť získanie právomoci rozhodovať o účasti jednotlivých športovcov na olympiádach. Tá právomoc doteraz patrila MOV, ale ak by WADA danú právomoc naozaj získala, mohla by sa stať rozhodujúcim subjektom vo svetovom športe. MOV sa však rozhodol na tlak WADA zareagovať a aj preto prijal v decembri 2017 prísne rozhodnutie proti ruským športovcom. Tým chcel zrejme dokázať, že aj on vie byť voči Rusom prísny. Iste, že informácie hackerov môžu mať rôznu hodnotu, ale v súčasnosti to naozaj vyzerá na závody medzi WADA a MOV, kto bude voči ruským športovcom tvrdší.

Hackeri Fancy Bears pri svojom zverejnení v januári poukázali aj na prepojenia WADA s americkými tajnými službami. M. Dubbey, hlavný vyšetrovateľ McLarenovho tímu, je právnik, ktorý dlhodobo spolupracuje s FBI cez rôzne zmluvné vzťahy a je aj členom asociácie FBI na vynucovanie práva. Neobvykle úzke vzťahy s FBI má aj advokátska kancelária, v ktorej pôsobí R. Young, ďalší člen McLarenovho tímu. Aj iné osoby ako B. Talay, D. Tinsley či G. Kitsell však mali skúsenosti z tajných služieb. Kľúčový problém týchto prepojení spočíva v tom, že informácie boli doteraz pred verejnosťou utajené a R. McLaren tvrdil, že jeho vyšetrovanie je nezávislé. R. McLaren však za výber spolupracovníkov nesie osobnú zodpovednosť, pretože si ako „nezávislá osoba“ vyberal svojich spolupracovníkov sám. V oboch správach spolupracovníkov aj charakterizoval, avšak o ich vzťahu k tajným službám sa nikdy nezmienil.

Dôveryhodnosť WADA nezvyšuje ani selektívny výber informácií, ktoré táto organizácia používa proti Rusku. Je jasné, že doping v ruskom športe mal obrovské rozmery, avšak WADA má k dispozície aj štúdie, ktoré dokazovali masívny rozsah dopingu u športovcov z iných štátov. Ide napr. o štúdiu, ktorú vypracovala Univerzita v Tübingene. Táto dokazuje, že v  roku 2011 z testovaných 2 163 športovcov z celého sveta malo až 45% pozitívne výsledky na doping. WADA však uvedenú štúdiu nepublikovala, údajne pre nesúhlas atletickej federácie IAAF. Je pritom jasné, že práve v atletickom športe neustále pribúdajú nové svetové rekordy, ktoré sú očividne za hranicou prirodzených ľudských možností. Avšak práve IAAF, ktorá sa zverejnenia Tübingenskej štúdie najviac obávala, vystupovala počas LOH 2016 v Riu voči Rusom najtvrdšie.

Neprimeranú a diskriminačnú tvrdosť konania WADA a MOV voči ruským športovcom konštatoval aj Športový arbitrážny súd (CAS). Ten rozhodne nie je Rusku naklonený, ale aj tak zrušil doživotné tresty pre 28 ruských športovcov a pre 11 z nich obmedzil účasť len na ZOH 2018. Je dôležité si uvedomiť, že v prípade tých športovcov, ktorých doživotne vylúčili zo športových podujatí, mali byť dôkazy z McLarenovej správy najpresvedčivejšie. Ak však tieto „dôkazy“ neobstáli ani pred CAS, akú hodnotu majú dôkazy WADA a MOV v iných prípadoch, napr. v prípade V. Ahna alebo A. Šipulina? Samozrejme, že CAS vo svojom rozhodnutí napravil len časť neprávostí voči Rusom, ale aj toto rozhodnutie potvrdzuje, že protiruské sankcie v športe zo strany WADA a MOV boli neprimerane prehnané.

 

Ruská reakcia a ruský sankčný zoznam

Rozhodnutím CAS sa však konflikt medzi Ruskom a organizáciami MOV či WADA nekončí. Rusko sa pri sankciách počas LOH 2016 v Riu správalo veľmi zdržanlivo a žiadne protiopatrenia voči MOV alebo WADA nevyhlásilo. Naopak, podrobilo sa všetkým požiadavkám týchto organizácií a podriadilo svoje antidopingové hnutie západnej kontrole. Napriek tomu protiruské sankcie zo strany MOV a WADA narastali a vyvrcholili pred ZOH 2018. Ani v súčasnosti Moskva do ostrejšej konfrontácie nevstúpila a to najmä preto, lebo v júni a júli sa budú v Rusku konať MS vo futbale. Je zrejmé, že jedným z cieľov nepriateľov Ruska je diskreditovať toto podujatie a prípadne dosiahnuť aj jeho preloženie do inej krajiny. Kvôli tomu sa vyvíja aj nátlak na predstaviteľov FIFA.

Podľa viacerých informácií však Rusko chystá protiútok a v ruskej Rade federácie sa pripravuje sankčný zoznam voči osobám, ktoré sa pričinili o vylúčenie ruských športovcov. Medzi osoby, ktoré sa najčastejšie spomínajú, patria R. McLaren, autor McLarenovej správy, C. Reedie, prezident WADA, ale aj niektorí štátni funkcionári USA, ako napr. špeciálny prokurátor R. Mueller. Hovorí sa o počte prinajmenšom desať osôb, ale tento počet zrejme ešte narastie. Hoci sa úlohou D. Bartekovej, slovenskej členky Komisie športovcov MOV, v tomto článku nebudem zaoberať, nie je vylúčené, že ak sa bude naďalej aktivizovať pri obmedzovaní práv ruských športovcov, tak ju možno tiež zaradia do sankčného zoznamu.

Ruská verejnosť už istý čas volá po tvrdšom postupe Moskvy voči MOV či WADA a je pravdepodobné, že ruská vláda v budúcnosti vstúpi do ostrejšieho konfliktu s týmito organizáciami. Svetový šport je totiž v súčasnosti tou oblasťou, kde je „kultúrny imperializmus“ Západu citeľný. Po sankciách proti Rusku sa môže olympijské hnutie do vážnej krízy. S klesajúcim vplyvom Západu bude nesúhlas so zneužívaním západnej dominancie v športe narastať a nemožno vylúčiť ani to, že v budúcnosti nespokojné štáty začnú organizovať „svoje“ olympiády. Práve tí, ktorí sa na „športovej vojne“ proti Rusku zúčastňujú by si to mali uvedomiť.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Polícia zadržala vyše 60 ľudí na proteste v Londýne proti reštrikciám

0 icon

Londýn 28. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Viac ako 60 ľudí zadržali v sobotu v Londýne na demonštrácii proti epidemiologickým opatreniam. K zatýkaniam došlo v súvislosti s potýčkami, ktoré vypukli, keď sa polícia pokúšala protest rozohnať Informovala o tom agentúra AFP. Metropolitná polícia na Twitteri informovala, že dôvodom zadržaní boli…

Biden si vybral poradcu pre národnú bezpečnosť. Ten vraví že treba podporiť čínsky rast!

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Jacob Jeremiah Sullivan, bývalý hlavný poradca pre kampaň Hillary Clintonovej v roku 2016 a člen Obamovej administratívy, počas rozhovoru pre CBS News minulý rok v podcaste Intelligence Matters, trval na tom, že vzostup Číny ktorému napomáhali USA je úspechom „Pomohli sme vytvoriť podmienky stability…

Pred Matovičovým domom sa konala demonštrácia

0 icon

Trnava 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: screenshot videa)   Pred Matovičovom domom v Trnave sa uskutočnila demonštrácia na ktorej sa zúčastnilo niekoľko sto ľudí. Najčastejšie pokriky, ktoré zaznievali z davu boli "Matovič do basy!" "Vlastizradca" a "Slovensko si nedáme" Demonštranti kričali aj, že nemajú čaj, lebo Matovič počas rôznych demonštrácií…

141. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Anastázius bol veľmi prekvapený tým, ako Solún po dlhej, viac ako päťročnej odluke na neho pôsobil. Mesto v ňom teraz vyvolávalo veľmi protichodné a zvláštne pocity. Na jednej strane mu bolo veľmi blízke, ale na strane druhej na neho zároveň pôsobilo akosi…

Najvyšší súd rozhodne o treste pre Marčeka, ktorý sa priznal k vražde Kuciaka

0 icon

Bratislava 28.novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Najvyšší súd (NS) SR vytýčil na stredu 2. decembra verejné zasadnutie s Miroslavom Marčeka, ktorý sa priznal, že zastrelil novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú Na zasadnutí by mal odvolací súd konkrétne rozhodovať o treste pre obžalovaného. Špecializovaný trestný súd ho totiž…

Nedovolili mu navštíviť ju: Talianka, ktorej hral 81-ročný manžel na akordeóne pod oknom nemocnice, zomrela

0 icon

Piacenza 28. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Videozábery s 81-ročným Talianom Stefanom Bozzinim, ako hrá na akordeóne na ulici pod nemocničným oknom svojej chorej manželky Carly, chytili za srdce ľudí po celom svete Manželku prepustili z nemocnice neďaleko talianskeho mesta Piazenca o niekoľko dní, ale doma zomrela. V piatok o tom…

Krajniak: Nepretestované deti by mali pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Tomáš oponuje: Deti na prvom stupni do školy chodia a ja nejakú zvýšenú nákazu nebadám

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Deti rodičov, ktorí by nesúhlasili s ich otestovaním na prítomnosť nového koronavírusu, by mohli vo vzdelávaní pokračovať naďalej dištančnou formou. V relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) Systém výučby by sa…

Alkohol a baranidlo: Pražskí policajti zasahovali v centre Prahy v tajne otvorenom klube so stovkami hostí

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Pražskí policajti v noci na sobotu obsadili v centre českej metropoly tajne otvorený klub, v ktorom sa napriek pandemickým obmedzeniam zabávali stovky ľudí. Ako uviedol web TV Nova, počas razie zadržali približne 10 ľudí Nelegálna akcia na Anenskej ulici sa začala okolo 22:00, záujemcovia…

Primár Kulkovský: „Napriek proticovidovej atómovke sa situácia začala opätovne zhoršovať.“ Upozornil na podstatné problémy

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Primár a lekár Interného oddelenia NsP v Považskej Bystrici Milan Kulkovský na sociálnej sieti upozornil, že z vyjadrení ministra zdravotníctva Mareka Krajčího vyplýva, že napriek proticovidovej atómovke sa situácia začala opätovne zhoršovať Lekár Milan Kulkovský pripomína, že testovanie antigénovými rýchlotestami pravdaže má svoje…

Vláda sa snaží obrať Ústavný súd o jeho základnú právomoc a úplne poprieť právny štát. Dostali by sme sa na úroveň Indie 80-tých rokov

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V súčasnosti sa rozhoduje v skrátenom legislatívnom konaní aj o tom, či sa poprie právomoc Ústavného súdu SR rozhodovať o súlade ústavných zákonov s Ústavou SR K uvedenému najskôr poznamenávam, že takýto zásadný návrh mal byť predložený v rámci riadneho pripomienkového konania a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Matovič sa chce očkovať posledný, ako kapitán (potápajúcej sa?) lode.

0icon

Drahí priatelia, v príručkách pre kapitánov lietadiel je napísané, že v prípade ohrozenia výpadkom kyslíka si musí kapitán nasadiť masku ako prvý, aby bol pripravený zvládnuť kritickú situáciu. Až potom druhý pilot, posádka a tak ďalej. V predletovej príprave ukazujú stevardi a letušky cestujúcim postup v prípade nebezpečenstva. Najprv si…

Viktor Pondělík

Konečně je (ne)jasno

0icon

V České republice se můžeme pochlubit nejednou zajímavostí. A kuriozitou, jaká se jinde ve světě zřejmě jenom těžko hledá, je i česká vláda. Je tomu tak dlouhodobě a ani poslední dny nejsou výjimkou. Již před skoro dvěma týdny se tu například vědělo, že je situace stran Covidu natolik příznivá, že mohou…

Pavel Pakoš

Adventné deviácie made in Slovakia

0icon

Hoci nám Pán Ježiš zdôraznil, aby sme strážili jeho prikázanie o vzájomnej láske s oveľa väčším dôrazom než iné jeho rady, my sme to pochopili úplne svojsky. Miesto nenávidenia hriechu a milovania hriešnika ho čakáme tak, že hriešnikov nenávidíme a svoje hriechy  čušania, neriešenia problému, ignorovania, odpisovania a hádzania sa…

Boris Mesár

Ako to Fuhrer Matovič dáva na ,,Hitlera"!

0icon

Od 2SV sa veľa ľudí zamýšľa  nad tým, ako sa dá vysvetliť fenomén nacistického štátu - hitlerovské Nemecko ? Prečo milióny ľudí po nástupe Hitlera k moci vykonávali hrozné, neľudské a trestné príkazy? Pokiaľ však do roku 2020, bolo možné študovať iba historické materiály a zamyslieť sa nad fenoménom nacistického…

Peter Švec

Odstráňme systémovú nespravodlivosť spôsobenú nepripravenosťou vládcov!

0icon

V živote ľudí existujú tri základné túžby. Prvou je túžba po prežití, teda schopnosti postarať sa o základné životné potreby pre seba a svojich blízkych, vrátane potomstva. Druhou je túžba po bezpečnosti vo všetkých aspektoch, vrátane ochranných funkcií, táto zahŕňa aj aspekty prvej túžby: prežitia. Treťou je túžba po spravodlivosti, takisto vo všetkých…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Je Veľký čínsky múr skutočne viditeľný z vesmíru? Pravda alebo lož?

0 icon

Veľký čínsky múr je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá napriek severnou Čínou. Mnoho domácich aj svetových nadšencov sa domnievalo, že stavbu takejto veľkosti je určite vidno aj z vesmíru. Je to pravda, alebo je to len turistická kačka? Už v 3. storočí pred naším letopočtom začal prvý cisár prebudovávať existujúce múry…

Ako môže tvoje oblečenie ovplyvniť tvoj úspech?

0 icon

Štúdia ukázala, že je možné sa dozvedieť veľa o osobnosti človeka, napríklad stav, vek a príjem, len z pohľadu na fotografiu jeho topánok. V tejto súvislosti má fráza „Vždy sa oblečte pre úspech“ ďalší, veľmi praktický význam. Oblečenie totiž môže naozaj zaručiť tvoj úspech! 1. Vďaka neobvyklému oblečeniu vyzeráš kompetentnejšie

900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 1. časť

0 icon

Niektoré udalosti sú také bizarné a zjavne nevysvetliteľné, že sa okolo nich nevyhnutne musí objaviť nejaká tá konšpiračná teória. Jednou takou udalosťou je aj masaker v Jonestowne, pri ktorom spáchalo samovraždu 900 ľudí, členov sekty žijúcich v Guyane, tým, že vypili ovocný nápoj z prášku v kombinácii s kyanidom. Veľkú časť mŕtvych tvorili aj deti, ktorým…

Dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

28Všetci vieme, že život je tvrdý, takže po celý náš život vystavujeme svoju "tvár" a čakáme, či príde tvrdá rana. Občas však príde niečo nečakané a tieto dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce, ti ukážu, čo nečakané sa udeje. Jedného dňa však uvidíš predavačku, ako maľuje nechty dievčaťu, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Vo svete IT

Objav života na Marse by bola pre ľudstvo zlá správa, kvôli teórii veľkého filtra

0 icon

Ak nás čítate, určite ste si všimli sériu článkov, ktoré vysvetľujú Fermiho paradox a jeho možné riešenia. V skratke, Fermiho paradox tvrdí, že vo vesmíre existuje veľká pravdepodobnosť existencie života. Paradox je v tom, že doteraz sme nenašli žiadne dôkazy o jeho existencii. Portál IFLScience píše, že ak by sa nám podarilo objaviť život…

Kuriózna aplikácia MeowTalk od ex-vývojárky Amazonu hovorí, že dokáže preložiť mňaukanie mačiek do ľudskej reči

0 icon

Ak v domácnosti máte zviera, tak bezpochyby ste si už mnohokrát povedali: „Kiež by som vedel, čo mi chceš povedať…“. Nuž, mačkám by sme mohli už čoskoro porozumieť, minimálne to sľubuje aplikácia MeowTalk. Na tému upozorňuje spravodajský kanál bbc.com. Preložte mňaukanie do ľudskej reči Bývalá inžinierka spoločnosti Amazon, Juliette Jones,…

Ako môžete skontrolovať, či váš Android smartfón má aktívne RCS správy? A čo to vlastne je?

0 icon

Spoločnosť Google len niekoľko dní dozadu informovala verejnosť, že sprístupňuje nový štandard SMS správ naprieč celý svetom. Ide o takzvané RCS správe, ktoré sú dostupnými prostredníctvom aplikácie Správy. V našom regióne boli mimochodom dostupnými už aj predtým. Čo sú to RCS správy? RCS je skratkou pre „Rich Communication Services“, teda bohatšie…

Samsung ukazuje, ako by mohli v budúcnosti vyzerať skladateľné smartfóny. Páčia sa vám predstavy spoločnosti?

0 icon

Približne 3 až 4 roky dozadu si mnohí z nás nevedeli poriadne predstaviť, ako budú vyzerať skladateľné smartfóny vrátane toho, aké bude ich využitie v praxi. Dnes sú na trhu dostupné už viaceré modely tohto typu. Ide napríklad o smartfóny ako Galaxy  Z Fold, Galaxy Z Flip a ďalšie. Mnohé…

„Pomocou umelej inteligencie pomôžeme dronom nájsť stratených ľudí v lesoch“ hovoria autori novej štúdie

0 icon

Trojica výskumníkov z Johannes Kepler University prišla so zaujímavým riešením ako je možné využiť umelú inteligenciu na to, aby vylepšili termálnu kameru za účelom, aby bola schopnou identifikovať stratené osoby v lesoch. Ich práca bola publikovaná v známom žurnály Nautre Machine Intelligence. David Schedl, Indrajit Kurmi a Oliver Bimber v rámci…

Armádny Magazín

Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúš

Ako poľská jazda víťazila nad Hitlerovými tankami

0 icon

Poľsko, 28. november 2020 (AM) - Dejiny poľského jazdectva, ktoré v roku 1939 neohrozene útočilo na nemecké tanky, majú hlboké spomienky. Pravdu o tom bádal nemecký historik. Keď 1. septembra 1939 Nemci prepadli Poľsko, začala sa písať zvláštna história. Poľskí huláni, čiže ľahká jazda, boli rozhodne naladení na boj pr

Ruský minister obrany Šojgu prehovoril o pôžičkách pre armádu, o tisícoch kusoch novej techniky a manželkách vojakov

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruské jednotky dostanú v budúcom roku viac ako 3,4 tisíc kusov nového a 1,3 tisíc opraveného vybavenia, budú na to použité dve tretiny vojenského rozpočtu, uviedol v piatok minister obrany Sergej Šojgu. „Na dosiahnutie týchto ukazovateľov v budúcom roku pôjdu dve tretin

Odstránia USA jadrové zbrane z Európy? Lavrov objasnil podstatu nezhôd medzi USA a Ruskom v zmluve ŠTART

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - USA ak chcú do rokovaní o obmedzení rakiet zahrnúť taktické jadrové zbrane, predtým však musia tieto rakety odniesť z území krajín NATO. USA nasadili taktické jadrové zbrane v piatich európskych krajinách NATO a pravidelne cvičia nejadrové sily na ich použitie. Toto vyhlásenie urobil ruský minister zahraničia Sergej…

Prezident Zeman podporil Česko - Nemeckú zbrojársku kooperáciu

0 icon

Česko, 28. november 2020 (AM) - Spoločnosti Rheinmetall a Czechoslovak Group a.s. podpísali Memorandum o porozumení v oblasti taktický

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA