Branislav Fábry: Rusofóbia ako olympijská disciplína a politizácia MOV

Bratislava 5. februára 2018 (HSP/Foto: TASR/AP-Silvia Izquierdo)

 

S blížiacou sa zimnou olympiádou v Pjongčangu 2018 sa opäť do popredia dostala téma účasti ruských športovcov na hrách. Nový rozmer táto téma získala v súvislosti s nespravodlivým postupom voči konkrétnym ruským športovcom, čo potvrdil aj Arbitrážny športový súd

Predseda Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach

Okrem pochybných princípov ako princíp kolektívnej viny či prezumpcia viny, ktoré sa Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozhodol zaviesť, je problematické aj odôvodnenie tohto postupu a súbor zvláštnych pravidiel, ktoré sa rozhodol požadovať od ruských športovcov. Dôvody, ktoré k týmto neobvykle tvrdým postupom viedli, sú stále nejasné a odhalenia hackerov Fancy Bears z januára 2018 naznačujú, že mohlo prísť k niektorým politickým zásahom do činnosti WADA a MOV. Žiaľ, MOV sa svojim politickým konaním úplne zdiskreditovalo a najneskôr od rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS) z 1. februára 2018 je jasné, že MOV stojí pred veľkou krízou dôvery.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

 

Tradícia hybridnej vojny

Podobne ako pri minulých dvoch olympiádach je aj tento krát začiatok olympiády spojený s pokračovaním hybridného konfliktu medzi Západom a Ruskom. Pred olympiádou v Soči 2014 viacerí americkí senátori opakovane vyzývali na bojkot a v západných médiách sa proti olympiáde spustila hanlivá kampaň, o ktorej som už písal. Do tejto kampane sa zapojili i slovenské mainstreamové médiá ako napr. denník Sme, kde počas ZOH 2014 v Soči kvôli ruským koreňom zhanobili i slovenskú reprezentantku A. Kuzminovú v článku „Je vôbec naša?“. Na uvedený útok som reagoval tu.

Pred olympiádou v Rio 2016 sa zasa rozhorel dopingový škandál ruských športovcov a kvôli nemu prišlo k vylúčeniu skupiny ruských športovcov z olympiády a následnej paralympiády. Podklady WADA, najmä McLarenova správa, mali síce alarmujúce množstvo nedostatkov, ale Západ i tak získal od roku 2016 kontrolu nad antidopingovými postupmi v Rusku. Od roku 2016 sa v Rusku urobilo obrovské množstvo zmien a športovci zo žiadnej inej krajiny neboli vystavení takému obrovskému tlaku kontrol a testov. Rusi sa prísnym kontrolám a západným kontrolórom podrobili najmä preto, aby pri olympiáde v roku 2018 podobné problémy ako v roku 2016 nevznikli.

Lenže ústupčivosť k žiadnym výsledkom neviedla: pri ZOH 2018 sú protiruské sankcie ešte oveľa tvrdšie než boli pri LOH 2016. Už spôsob, akým sankcionovali Rusko  a jeho štátne symboly, bol nespravodlivý, avšak to, ako MOV postupuje voči konkrétnym ruským športovcom, je škandalózne. Je paradoxné, že zo ZOH vylúčili športovcov V. Ahna alebo A. Šipulina, brata A. Kuzminovej, ktorí sa nikdy ničoho nedopustili. Keďže títo športovci nevedeli, za čo ich vylúčili, sa obrátili sa dokonca so žiadosťou o vysvetlenie na MOV, tam ich však odignorovali. Lenže otázky mali aj iní a pýtali sa, prečo môžu A. Šipulin a ďalší čistí ruskí športovci bez obmedzení štartovať na Svetovom pohári v biathlone i v januári 2018, avšak do Pjongčangu cestovať nemôžu.

 

Dôvody pre vylúčenie ruských športovcov

MOV v reakcii na kritiku zverejnil 17 kritérií, podľa ktorých údajne posudzoval ruských športovcov. Dôvody, pre ktoré MOV sankcionoval ruských športovcov, sú nasledovné:

 1. Športovec bol spomínaný v správe Oswaldovej komisie.
 2. Hocikedy v minulosti porušil anti-dopingové pravidlá.
 3. Bol uvedený v zozname športovcov, ktorí podľa McLarenovej správy prijímali špeciálnu dopingovú zmes.
 4. Bol uvedený v zozname LIMS, databáze Moskovského antidopingového centra, ktorú rekonštruoval expert WADA.
 5. Podľa McLarenovej správy proti nemu svedčia e-maily od G. Rodčenkova.
 6. Podľa McLarenovej správy boli na skúmavkách s jeho vzorkami škrabance.
 7. Podľa McLarenovej správy sa v jeho vzorkách objavili vysoké koncentrácie soli.
 8. Podľa McLarenovej správy bol športovec chránený pred pozitívnymi výsledkami testov.
 9. Podľa McLarenovej správy sa objavili nekonzistencie DNA.
 10. Expert WADA preskúmal biologický pas športovca, ktorých nominovalo Rusko.
 11. Analýza profilu s „vysoko podozrivými hodnotami steroidného profilu“ (výsledky majú byť v budúcnosti dodané športovým federáciám).
 12. Manipulácia so sterioidným profilom (výsledky majú byť v budúcnosti dodané športovým federáciám).
 13. Re-analytický program WADA všetkých dostupných vzoriek ruských športovcov, zameraný hlavne na nominantov na ZOH 2018.
 14. Krížové skúmanie databázy ADAMS s cieľom identifikovať zlyhania.
 15. Odporúčanie pracovnej skupiny na prípravu hier.
 16. Dodatočné spravodajské informácie z medzinárodných federácií zimných športov.
 17. Dodatočné spravodajské informácie od WADA.

Kritériá sú síce tvrdé, ale väčšina z nich by neobstála v žiadnom súdnom pojednávaní ako dôvod pre sankciu. V mnohých prípadoch sa sankcie udeľovali na základe problematických nepriamych dôkazov, na aké by žiadny seriózny sudca neprihliadal. Pred súdom sa navyše obvinení môžu k dôkazom aspoň vyjadriť, avšak pred McLarenovovu komisiou k tomu príležitosť nedostali. Mnohé McLarenove zistenia sú nanajvýš pochybné, navyše odporujú aj iným dôkazom a stále čakáme na zverejnenie zásadných informácií, o ktoré sa dané vyšetrovanie opieralo. Nedostatkom v McLarenovej správe som sa venoval v samostatnom článku. K Schmidovej správe som sa už taktiež vyjadril.

Niektoré kritériá navyše znejú vyslovene diskriminačne, napr. vylúčenie ruských športovcov, ak kedykoľvek v minulosti porušili antidopingové pravidlá. Z mnohých iných štátov totiž v Pjongčangu štartuje viacero športovcov, ktorí už porušili viaceré antidopingové pravidlá v minulosti, avšak zo ZOH 2018 vylúčení neboli. Ako sa asi musia cítiť Rusi, ktorí nikdy nič neporušili a napriek tomu ich vylúčili? Pri ďalších kritériách ide zasa o vylúčenie na základe čisto subjektívnych domnienok. Na škodu by tiež nebolo, aby sa ruskí športovci a ich experti mohli vyjadriť k záverom expertíz WADA, ktoré sú tiež kritériom pre vylúčenie a podobne aj ku svedectvám a zoznamu e-mailov od G. Rodčenkova.

Za úplne najhoršie však treba považovať posledné kritérium, ktoré je zvlášť netransparentné. Ide o „dôverné spravodajské informácie od WADA“. Toto sa totiž nedá verifikovať a pri aplikácii kritéria sa sankcionovaný športovec kvôli „dôvernosti“ ani nedozvie, prečo ho vylúčili. Nezostáva mu nič iné, než sa spoľahnúť na čestné úmysly orgánov MOV a WADA. Dá sa to porovnať so situáciou, keby niekoho odsúdili a v odôvodnení rozsudku uviedli ako dôvod „dôverné informácie od iného orgánu“. Postup WADA a MOV je výsmechom princípov práva na spravodlivý proces, hoci inak MOV hlása úctu k demokracii a právnemu štátu.

 

Príručka správania pre Rusov

Pokiaľ ide o diskriminačné praktiky voči Rusom na ZOH 2018, tieto sa najlepšie prejavujú v pravidlách správania, ktoré MOV vytvoril špeciálne pre ruských účastníkov olympiády. Po tak zložitom systéme kontrol a preskúmavania, aké zažili ruskí športovci pred ZOH, by sa čakalo, že budú mať rovnaké práva ako ostatní. Lenže MOV pre ruských športovcov vytvoril príručku s pravidlami, ktorá je nielen hanebná, ale tiež porušuje ich práva a slobody – dokonca odstraňuje zmysel a podstatu viacerých ľudských práv. Ako podmienku pre účasť na olympiáde tiež MOV núti ruských športovcov na ZOH 2018 vyjadriť, že s jeho praktikami súhlasia. Podľa príručky musia dokonca vyjadriť, že rozumejú systému terapeutických výnimiek WADA, i keď tento systém nie je príliš zrozumiteľný. MOV tak obmedzuje nielen slobodu prejavu, ale aj slobodu myslenia ruských športovcov.

Nevhodné je aj ustanovenie o komunikácii na sociálnych sieťach (bod 2.): „Odvolávajte sa na delegáciu len ako „OAR“, „Olympijský športovec z Ruska“ alebo „OCP“ (v cyrilike) verejne a prostredníctvom sociálnych médií.“ Ustanovenie výslovne odlišuje verejné prejavy od neverejných prejavov prostredníctvom sociálnych médií, avšak obmedzuje obe formy. MOV týmto pravidlom zasahuje veľmi hlboko do práva na súkromie a slobody prejavu ruských športovcov: je zvláštne, že keď sa niekto v uzavretej skupine na sociálnej sieti označí za ruského reprezentanta miesto akéhosi „OAR“, tak porušuje pravidlá…

Neprijateľná je aj snaha nadmerne obmedzovať právo na súkromie ruských športovcov. V bodoch 8.-9. sa uvádza: „8. Označenie NOC nemôže byť zobrazené na žiadnom mieste, ani v interiéri, ani vo vonkajšom prostredí. 9. Zobrazenie národných prvkov … vo vnútri neoficiálnych olympijských miest musí mať predchádzajúci súhlas MOV.“  Keď toto pravidlo dovedieme do dôsledkov, tak žiadna športovkyňa tak nemôže používať ani len uterák s národnými symbolmi – bez predchádzajúceho súhlasu MOV. Členovia MOV sa svedomito pripravujú na kontroly, ako o tom svedčí aj nasledujúce ustanovenie príručky: „Podobne ako v prípade všetkých hotelových domov, členovia MOV (alebo zástupcovia) budú mať povolený prístup do miest, v ktorých sa nachádza dom NOC na účely kontroly priestorov a príslušných činností, ktoré sa vykonávajú, a zabezpečiť, aby tieto usmernenia boli dodržané.“

Veľmi nebezpečná je tiež skutočnosť, že pravidlá v príručke môže MOV vykladať veľmi široko. Svedčí o tom napr. ustanovenie: „Rešpektovanie pravidiel znamená najmä nezúčastňovať sa žiadnych iniciatív, ktoré by bolo možné vnímať ako obchádzanie ducha rozhodnutia výkonného výboru.“ Nikde nie je taxatívne uvedené, čo znamená to „obchádzanie ducha rozhodnutia“ a preto by sa za obchádzanie dalo považovať čokoľvek. Napr. ak sa podľa príručky zakazuje používať pojem „ruský reprezentant“ na sociálnych sieťach, môže byť aj zdieľanie článku od osoby, ktorá tento pojem používa, obchádzaním ducha rozhodnutia. Toto ustanovenie umožňuje MOV vylúčiť ktoréhokoľvek ruského športovca na základe vágnych dôvodov, ak sa tento funkcionárom MOV akokoľvek znepáči.

 

MOV a WADA verzus CAS

Dôvody takejto tvrdosti zo strany MOV nie sú úplne jasné, avšak na niektoré z nich poukázali aj hackeri Fancy Bears vo svojich zverejneniach z 10. januára 2018. Podľa hackerov prebieha v športovom hnutí boj o moc a predstavitelia WADA sa spolu s niektorými médiami pokúšajú zdiskreditovať MOV, že je voči Rusom príliš ústupčivý. Konečným cieľom WADA má byť získanie právomoci rozhodovať o účasti jednotlivých športovcov na olympiádach. Tá právomoc doteraz patrila MOV, ale ak by WADA danú právomoc naozaj získala, mohla by sa stať rozhodujúcim subjektom vo svetovom športe. MOV sa však rozhodol na tlak WADA zareagovať a aj preto prijal v decembri 2017 prísne rozhodnutie proti ruským športovcom. Tým chcel zrejme dokázať, že aj on vie byť voči Rusom prísny. Iste, že informácie hackerov môžu mať rôznu hodnotu, ale v súčasnosti to naozaj vyzerá na závody medzi WADA a MOV, kto bude voči ruským športovcom tvrdší.

Hackeri Fancy Bears pri svojom zverejnení v januári poukázali aj na prepojenia WADA s americkými tajnými službami. M. Dubbey, hlavný vyšetrovateľ McLarenovho tímu, je právnik, ktorý dlhodobo spolupracuje s FBI cez rôzne zmluvné vzťahy a je aj členom asociácie FBI na vynucovanie práva. Neobvykle úzke vzťahy s FBI má aj advokátska kancelária, v ktorej pôsobí R. Young, ďalší člen McLarenovho tímu. Aj iné osoby ako B. Talay, D. Tinsley či G. Kitsell však mali skúsenosti z tajných služieb. Kľúčový problém týchto prepojení spočíva v tom, že informácie boli doteraz pred verejnosťou utajené a R. McLaren tvrdil, že jeho vyšetrovanie je nezávislé. R. McLaren však za výber spolupracovníkov nesie osobnú zodpovednosť, pretože si ako „nezávislá osoba“ vyberal svojich spolupracovníkov sám. V oboch správach spolupracovníkov aj charakterizoval, avšak o ich vzťahu k tajným službám sa nikdy nezmienil.

Dôveryhodnosť WADA nezvyšuje ani selektívny výber informácií, ktoré táto organizácia používa proti Rusku. Je jasné, že doping v ruskom športe mal obrovské rozmery, avšak WADA má k dispozície aj štúdie, ktoré dokazovali masívny rozsah dopingu u športovcov z iných štátov. Ide napr. o štúdiu, ktorú vypracovala Univerzita v Tübingene. Táto dokazuje, že v  roku 2011 z testovaných 2 163 športovcov z celého sveta malo až 45% pozitívne výsledky na doping. WADA však uvedenú štúdiu nepublikovala, údajne pre nesúhlas atletickej federácie IAAF. Je pritom jasné, že práve v atletickom športe neustále pribúdajú nové svetové rekordy, ktoré sú očividne za hranicou prirodzených ľudských možností. Avšak práve IAAF, ktorá sa zverejnenia Tübingenskej štúdie najviac obávala, vystupovala počas LOH 2016 v Riu voči Rusom najtvrdšie.

Neprimeranú a diskriminačnú tvrdosť konania WADA a MOV voči ruským športovcom konštatoval aj Športový arbitrážny súd (CAS). Ten rozhodne nie je Rusku naklonený, ale aj tak zrušil doživotné tresty pre 28 ruských športovcov a pre 11 z nich obmedzil účasť len na ZOH 2018. Je dôležité si uvedomiť, že v prípade tých športovcov, ktorých doživotne vylúčili zo športových podujatí, mali byť dôkazy z McLarenovej správy najpresvedčivejšie. Ak však tieto „dôkazy“ neobstáli ani pred CAS, akú hodnotu majú dôkazy WADA a MOV v iných prípadoch, napr. v prípade V. Ahna alebo A. Šipulina? Samozrejme, že CAS vo svojom rozhodnutí napravil len časť neprávostí voči Rusom, ale aj toto rozhodnutie potvrdzuje, že protiruské sankcie v športe zo strany WADA a MOV boli neprimerane prehnané.

 

Ruská reakcia a ruský sankčný zoznam

Rozhodnutím CAS sa však konflikt medzi Ruskom a organizáciami MOV či WADA nekončí. Rusko sa pri sankciách počas LOH 2016 v Riu správalo veľmi zdržanlivo a žiadne protiopatrenia voči MOV alebo WADA nevyhlásilo. Naopak, podrobilo sa všetkým požiadavkám týchto organizácií a podriadilo svoje antidopingové hnutie západnej kontrole. Napriek tomu protiruské sankcie zo strany MOV a WADA narastali a vyvrcholili pred ZOH 2018. Ani v súčasnosti Moskva do ostrejšej konfrontácie nevstúpila a to najmä preto, lebo v júni a júli sa budú v Rusku konať MS vo futbale. Je zrejmé, že jedným z cieľov nepriateľov Ruska je diskreditovať toto podujatie a prípadne dosiahnuť aj jeho preloženie do inej krajiny. Kvôli tomu sa vyvíja aj nátlak na predstaviteľov FIFA.

Podľa viacerých informácií však Rusko chystá protiútok a v ruskej Rade federácie sa pripravuje sankčný zoznam voči osobám, ktoré sa pričinili o vylúčenie ruských športovcov. Medzi osoby, ktoré sa najčastejšie spomínajú, patria R. McLaren, autor McLarenovej správy, C. Reedie, prezident WADA, ale aj niektorí štátni funkcionári USA, ako napr. špeciálny prokurátor R. Mueller. Hovorí sa o počte prinajmenšom desať osôb, ale tento počet zrejme ešte narastie. Hoci sa úlohou D. Bartekovej, slovenskej členky Komisie športovcov MOV, v tomto článku nebudem zaoberať, nie je vylúčené, že ak sa bude naďalej aktivizovať pri obmedzovaní práv ruských športovcov, tak ju možno tiež zaradia do sankčného zoznamu.

Ruská verejnosť už istý čas volá po tvrdšom postupe Moskvy voči MOV či WADA a je pravdepodobné, že ruská vláda v budúcnosti vstúpi do ostrejšieho konfliktu s týmito organizáciami. Svetový šport je totiž v súčasnosti tou oblasťou, kde je „kultúrny imperializmus“ Západu citeľný. Po sankciách proti Rusku sa môže olympijské hnutie do vážnej krízy. S klesajúcim vplyvom Západu bude nesúhlas so zneužívaním západnej dominancie v športe narastať a nemožno vylúčiť ani to, že v budúcnosti nespokojné štáty začnú organizovať „svoje“ olympiády. Práve tí, ktorí sa na „športovej vojne“ proti Rusku zúčastňujú by si to mali uvedomiť.

Branislav Fábry

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Srbská televízia začala vysielanie školských hodín v jazyku národnostných menšín – aj v slovenčine

Belehrad, Novi Sad 5. apríla 2020 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Rádio-televízia Vojvodiny (RTV) v spolupráci s Rádio-televíziou Srbska (RTS) začala vysielať školské hodiny – reláciu „Moja škola“ s titulkami v jazykoch národnostných menšín: v maďarčine, rumunčine, slovenčine a rusínčine Prvé tri školské prednášky sú sprístupnené na špeciálnom kanáli YouTube „Nastava titlovana…

87. časť Neznáme slovenské dejiny: Prečo zanikla prvá Slovenská republika?

Bratislava 5. apríla 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Keďže prvý slovenský štát (Slovenská republika) vznikol v čase rozpadu versaillského systému usporiadania Európy, keď sa tu neobmedzeným vládcom stal Hitler, už len tento fakt bol jednou z príčin jeho zániku. Hlavné dôvody však boli iné: vypovedanie vojny spojencom a povstanie, ktoré vypuklo predčasne a inak,…

Švédske dobrodružstvo v čase Covid-19

Bratislava 5. apríla 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Zatiaľ, čo Škandinávci a takmer všetci ostatní Európania trávia väčšinu času ukrytí doma na základe príkazov svojich vlád, Švédi si minulý víkend stále užívali jarné slnko v kaviarňach a v reštauráciách. Švédske hranice sú otvorené, rovnako ako kiná, telocvične, krčmy a školy pre osoby…

Nejde mi do hlavy, ako mohol pacient zomrieť v deň prepustenia na tú istú diagnózu, na ktorú bol 10 dní liečený. Zažívame prepad v kvalite poskytovanej medicíny

Bratislava 5. apríla 2020 (HSP/Foto:TASR/AP)   To, že Boris Johnson je ignorant medicíny a Donald Trump si myslí, že všetko premôže americkou vedou a hospodárstvom nás už akosi neprekvapuje. Ak však internista, na úrovni okresného odborníka pre pľúcne ochorenia nemyslí na koronavirus na svojom oddelení dnes, keď všade okolo neho sa o inom…

Útok nožom vyšetruje francúzska prokuratúra zameraná na boj s terorizmom

Paríž 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzska prokuratúra špecializujúca sa na boj s terorizmom (PNAT) začala vyšetrovať útok nožom, ktorý sa odohral v sobotu dopoludnia v meste Romans-sur-Isere na juhovýchode Francúzska. Útok si vyžiadal dve obete na životoch a piatich zranených. Stav dvoch z nich je kritický. Informoval o…

„Mnohí sú chorí a ani o tom nevedia.“ Žena, ktorá prekonala koronavírus, sa podelila o skúsenosti

Freiburg 4. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/Mizan News Agency-Koosha Mahshid Falahi)   47-ročná Beatrice z nemeckého Freiburgu mala pozitívny test na koronavírus. Po niekoľkých týždňoch v rozhovore pre Sputnik vyjadrila presvedčenie, že "život po víruse" existuje. Avšak podporuje vládne opatrenia na prísne obmedzenie sociálnej komunikácie Účinok obmedzenia voľného pohybu a zákaz styku…

Z karantény prepustili 94 repatriantov s negatívnym výsledkom na COVID-19

Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V sobotu prepustili z karanténnych zariadení Centra účelových zariadení (CÚZ) Štrbské Pleso a CÚZ Kremenec v Tatranskej Lomnici 94 repatriantov, ktorí prišli zo zahraničia. Repatriantom boli vykonané odbery na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a…

Je zvláštne, že vládni partneri čakajú so zverejnením koaličnej dohody, hovorí Baránek

Bratislava 4. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vládni partneri na budúci týždeň v pondelok zverejnia koaličnú dohodu aj s podpismi koaličných poslancov. Agentúre SITA to potvrdil predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Podľa politického analytika Jána Baránka je zvláštne, že sa čaká so zverejnením, pretože poslanci ju…

Pedro Sánchez chce predĺžiť núdzový stav v Španielsku

Madrid 4. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Paul White)   Španielsky premiér Pedro Sánchez chce v parlamente navrhnúť, aby v dôsledku koronavírusu predĺžili núdzový stav o ďalšie dva týždne. Krajina funguje v obmedzenom režime od 14. marca a stav núdze by sa mal skončiť 11. apríla. Premiér však chce, aby sa tak stalo…

Za jeden deň zomrelo v Taliansku 681 pacientov s koronavírusom

Rím 4. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   V Taliansku zomrelo za uplynulých 24 hodín 681 pacientov s koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Celkovo v krajine doteraz zomrelo 15 362 ľudí, čo je najviac na svete. Za deň pribudlo 4805 infikovaných. Od vypuknutia tamojšej epidémie zaregistrovali dokopy 124 632 nakazených Talianske úrady…

Negatívny výsledok na COVID-19 má ďalších 13 zamestnancov Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

Žilina 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 má ďalších 13 zamestnancov Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková Pripomenula, že ochorenie COVID-19 potvrdili u jedného nezdravotníckeho pracovníka FNsP v Žiline, ktorý doteraz nemá príznaky ochorenia a zostáva v…

Havajský guvernér chce preložiť najväčšie námorné cvičenie na svete

Honolulu 4. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Marco Garcia)   Havajský guvernér David Ige chce požiadať americkú armádu, aby preložila najväčšie námorné cvičenie na svete. Dôvodom sú obavy zo šírenia koronavírusu. Politik na tlačovej konferencii uviedol, že pošle list admirálovi Philovi Davidsonovi s tým, aby RIMPAC usporiadali až vtedy, keď "ochorenie COVID-19 zmizne…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Informačná nákaza

Aj keď som si myslel, že sa úplne odmlčím od politiky a verejného života, nedá mi nereagovať na postupy vládnych špičiek vlád sveta a našej vlády Slovenskej. Mimochodom už mám x-tú sms od našej vlády o tom ako sa mám správať a pripomína mi to opatrenia zo sci-fi filmov o…

80% potrestať, no fajčiarov a obezných zachrániť za akúkoľvek cenu!?

To nášmu premiérovi už nikto nevie povedať, že je tu ešte tretia cesta – ZAPNÚŤ EKONOMIKU a izolovať len ohrozených? Ide na úkor práv a životov všetkých, ktorí prekonať vírus nemajú problém, zachraňovať túto kategóriu ľudí pred dôsledkami ich zlého životného štýlu, nakoľko oni sú najrizikovejšou kategóriou pre ochorenie na…

Zúfalé návrhy sú dôsledkom zúfalstva a bezradnosti. Aktualizované 4. apríla

Ak je niečo z konania čerstvého predsedu vlády veľmi evidentné, tak je to zúfalstvo a bezradnosť. Dokazujú to niektoré zúfalé návrhy, ktoré vyšli z dielne novej vlády a bezradnosť. Nie sú schopní si uvedomiť a definovať skutočné hlavné ohrozenie Slovenska a jeho obyvateľov, svojich voličov. Zúfalé návrhy sú dôsledkom zúfalstva, nie príčinou. Bezradnosť je dôsledkom…

Vďaka víru korona, vráti sa nám koruna (?)

V tomto príspevku nebudem špekulovať nad tým, ako COVID-19 vznikol, či kto ho vytvoril a rozniesol, a ako s ním bojovať. O tom všetkom je už toľko protichodných informácií, zaručených správ, poloprávd a lží, že slabšie povahy to musí doviesť až na psychiatriu. Inak, jeden vysokopostavený pán s novou nebezpečnou diagnózou „blekautista“ (popisné číslo choroby…

Zdravie domáceho obyvateľstva namiesto HDP - nový ekonomický ukazovateľ pre Slovensko

Áno, už ste možno čítali aj na iných webstránkach ten nadpis z môjho blogu: Rok 2020: Najvyšší čas pre prehodnotenie ekonomických kritérií Deň za dňom však prináša Slovensku iný posun zmýšľania a posúva aj situáciu, tak trochu ten obsah posunieme tiež: Už všetci zhrozene odmietli ten nápad s "blackoutom" Slovenska.Po…

Dlane

Zamyslenie Naša planéta sa dusí, preto odpovedá svojským spôsobom na naše počínanie. Dnes som zliezol z hôr do mesta. Vy to tak nevnímate, pretože v tom žijete. Každý kúsok trávnika posiaty odpadkami, na každom kríku vejú mikroténové zástavy. Veď je to raj pre akýkoľvek vírus. Ale nielen v meste. Cez víkend sme si…

TopDesat

Atlantída: Ostrov pohltený morom 2. časť

0

Vitajte pri pokračovaní článku o bájnom ostrove, ktorý bol pohltený morom po tom, ako sa neúspešne civilizácia zvaná Atlanťania, pokúsila dobyť svet. V rámci druhej časti článku sa pozrieme na mýtus o Atlantíde a jej otáznu polohu ako ostrova s prívlastkom mýtický. V priebehu dejín ľudstva bol mýtus o Atlantíde, na začiatku ktorého stál Platón, stredobodom špekulácií,…

Zábavné fotografie, ktoré vznikli pod tým správnym uhlom

0

Ak zachytíš konkrétny moment pod tým správnym uhlom, tak z toho väčšinou vzniknú takéto zábavné fotografie. Zábavné fotografie nemusia byť zábavné iba preto, že sa na nich niekto snaží vyzerať vtipne, prípadne robí všetko preto, aby tá situácia vtipne vyzerala. Niekedy bohate postačí náhoda, správne načasovanie a hlavne ten správny…

Zvieratá, ktoré spôsobia, že zabudneš na svoje problémy

0

Objavil sa nový spôsob, ako zlepšiť svoju náladu! Sú to obrázky hravých zvierat, ktoré sa usmievajú a radujú. Tieto zvieratá majú jednu zaujímavú vlastnosť. Ich dobrá nálada je doslovne nákazlivá. Nie sme vedci, ale určite môžeme povedať, že tento spôsob rozširovania dobrej nálady funguje. Zvieratá nás, ľudí, vedia vždy rozveseliť najlepšie.…

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Zábavné fotografie: Manželstvo môže vyzerať aj takto

0

Manželstvo je naozaj iba pre tých odvážnejších. Teda, aspoň takto nám to naznačujú nasledujúce fotografie. Perfektné manželstvo je podľa učebníc také, v ktorom pár dokáže prekonávať rôzne ťažkosti a aj napriek rôznym nepríjemnostiam spolu tento pár vydrží. Dnešné zábavné fotografie ti ukážu, že manželstvo môže vyzerať aj takto. Vstávanie s raňajkami v posteli nemusí…

Lemúria: Bájny kontinent v Tichom oceáne 2. časť

0

Vitajte pri pokračovaní článku Lemúria – bájny kontinent v Tichom oceáne 1. časť. V prvej časti článku sme sa pozreli na to, ako a podľa čoho bola pomenovaná Lemúria a kde začali chýry a mýty o tomto bájnom kontinente. Predstavili sme vám britského zoológa P. L. Slatera. Taktiež sme sa pozreli na to, kde sa údajne…

Vo svete IT

Vedci objavili 41 miliónov rokov starý jantár, v ktorom boli uväznené dve páriace sa muchy

0

Pred 41 miliónmi rokov sa dve dlhonohé muchy rozhodli, že si užijú trošku romantiky. Tú im rýchlo pokazila miazga, ktorá ich obklopila a následne stvrdla. Vytvorila tak jantárovú rakvu, kde ostali tieto dva organizmy uviaznuté.  Na tému upozorňuje portál livescience.com Nález páriacich sa múch môžeme považovať ako fascinujúci pohľad do…

Elektrickú kolobežku KUGOO M2 Pro s odpružením a dojazdom do 30km aktuálne kúpiš za historicky najnižšiu cenu

0

Ďalšia neodolateľná akcia pre fanúšikov elektrických kolobežiek je tu! Lukratívny kúsok M2 Pro od overeného výrobcu KUGOO, ktorý je v tejto oblasti najväčším konkurentom pre spoločnosť Xiaomi, totižto aktuálne zoženieš za cenu, aká tu ešte nikdy nebola. Pri jeho kúpe na e-shope Geekbuying.com aktuálne ušetríš viac ako 150 eur. Pre…

Cez FaceMash, TheFacebook až po Facebook. Pozrite si históriu najväčšej sociálnej siete na svete

0

Na Zemi by sme len ťažko našli človeka, ktorý nepozná sociálnu sieť Facebook. Ide totiž o  službu, ktorú aktuálne využíva 2,5 miliardy aktívnych používateľov. Vedeli ste však, že prvý názov sociálnej siete, za ktorou stál Mark Zuckerberg, a zároveň ktorou bol Facebook inšpirovaný, sa volala FaceMash? Nižšie sme pre Vás…

Prehliadajte internet bezpečnejšie pomocou šifrovania DoH. Pozrite sa, ako ho v Google Chrome zapnete

0

Internetový prehliadač Google Chrome poskytuje možnosť DoH (pozn. redakcie: DNS over HTTPS) ako možnosť zvýšenej ochrany na internete. Táto možnosť je štandardne vypnutá, no môžete si ju zapnúť pomocou skrytej vlajočky. Väčšina stránok používa šifrovanie HTTPS (pozn. redakcie: HyperText Transfer Protocol Secure). V praxi ho môžete vidieť ako ikonku zámku…

Samsung v Južnej Kórei a v Číne ukončí výrobu LCD displejov. Nie je po nich dopyt

0

Juhokórejský výrobca smartfónov a ďalšej elektroniky, spoločnosť Samsung, plánuje v priebehu roka ukončiť výrobu LCD panelov (displeje založené na technológii tekutých krištáľov). Ukončenie výroby bude postupné, najprv v Južnej Kórei a ku koncu roka aj dôjde k ukončeniu výrobe aj v Číne. Na tému upozorňuje agentúra Reuters.com. Dôvodom ukončenia výroby…

11 skratiek pre Google Chrome, z ktorých viacero pravdepodobne nepoznáte, ale mali by ste

0

Google Chrome je aktuálne jeden z najpoužívanejších internetových prehliadačov, a to ako na počítačoch, tak aj na smartfónoch. V prípade počítačov ponúka však výrazne viac možností, prostredníctvom ktorých môžete zvýšiť svoju efektivitu, na rozdiel od  smartfónov. A práve preto by sme Vám radi dali do pozornosti viacero šikovných skratiek, ktoré…

TopSpeed

Trojdverová Škoda Octavia Combi je virutálne späť. Trvalo to 49 rokov

0

Karosárskych úletov na tému najnovšej generácie Octavie tu už bolo niekoľko. Vždy šlo samozrejme o fantázie grafikov a inak to nie je ani v tomto prípade. Trojdverová Škoda Octavia Combi však stojí za pozornosť. Už preto, že túto karosársku verziu automobilka skutočne vyrábala. Dokonca prežila najdlhšie z celého pôvodného modelového…

Bosch mení zameranie, vyrába testy na prítomnosť koronavírusu

0

Svoj boj proti následkom pandémie koronavírusu začína aj nemecký producent komponentov pre automobilový priemysel. Bosch mení zameranie a prechádza na výrobu zariadení určených na testovanie prítomnosti koronavírusu. Prístroj vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Randox Laboratories už získal aj schválenie svetovou zdravotníckou organizáciou.

Video VW Golf R Mk6 4x4 test

0

Opäť tu máme sobotu, čo znamená ďalší 4x4 test. Presne pred dvoma týždňami sme si ukázali, ako zvládol náš test na valčekoch Golf R Mk7. Dnes zavítame ešte o generáciu späť a pozrieme sa na jeho staršieho súrodenca. Ako na tom bude v porovnaní so svojou mladšou verziou? Ukáže sa…

Čo sa stane s autom, ak 40 rokov ležalo na dne rieky?

3

Každý sme už určite počuli o nejakej historke, prípadne miestnej záhade. Zakaždým to je mimoriadne fascinujúca téma a človek má chuť objaviť pravdu. Väčšine z nás toto odhodlanie a nadšenie vydrží zhruba 5 minút, no potápačom z kanálu “Adventures with Purpose” ostalo. Neváhajú sa vydať za každým dobrodružným objavovaním. Ich…

Na Slovensku spustila Toyota online showroom

10

Svet sa nemôže a nesmie zastaviť úplne. To isté platí aj pre Slovensko. Z krátkodobého hľadiska museli a musia fungovať základné potreby - lekárska starostlivosť, dodávky potravín, hygienických potrieb a nevyhnutné služby. Z dlhodobého hľadiska je nutné udržať aj ďalšie oblasti. Je preto skvelé, že vláda vcelku skoro čiastočne uvoľnila…

Koronavírus prečistil ovzdušie, pomohla najmä slabá doprava

9

Šíriaca sa pandémia koronavírusu spôsobila obrovské ekonomické škody. Hospodárstvo chradne a život obyvateľstva sa výrazne spomalil. Zníženie celkovej ľudskej aktivity má však aj niekoľko pozitívnych aspektov. Menšia intenzita dopravy sa totiž okrem zníženia počtu dopravných nehôd a poistných udalostí podpísala aj pod zníženie zaťaženia životného prostredia. Koronavírus jednoducho prečistil ovzdušie.

KAMzaKRÁSOU

Ako pripraviť špargľu? Nauč sa ju pripraviť správne a chutne!

0

Ako pripraviť špargľu, aby bola chutná a plná dôležitých živín? Ako ju správne uvariť? Dá sa pripraviť aj inými spôsobmi? Všetko dôležité zistíte v článku!

Korona z nás vytiahne všetky skryté emócie. A to je dobre

0

Korona sa sama osebe pohráva s našimi emóciami. Zrazu sme zatvorení v domácnostiach a nevieme, čo so sebou. Čo robiť, keď sa nám život obrátil naruby?

Trendový dizajn pre interiér: 5 dizajnov, ktoré stoja za povšimnutie!

0

Trendový dizajn pre interiér - 5, ktoré sú hitom tohto roka, premenia domácnosť na štýlový, útulný a jedinečný príbytok. Necháte sa inšpirovať?

Video Intenzívne cviky na chudnutie: VIDEO tréning, ktorý stojí za vyskúšanie!

0

Základom úspechu a krásne vyformovanej postavy nie sú len intenzívne cviky na chudnutie, ale aj strava! Ako teda schudnúť a popritom si spevniť telo?

Môže byť aj káva po záruke? Ako to zistím ?

0

Mate pocit, že vaša káva má akúsi divnú chuť a vôňu? Tak potom vás určite bude zaujímať jej dátum spotreby. Môže byť aj káva po záruke - čo myslíte?

Majú byť vajíčka v chladničke? Zisti, ako ich správne skladovať!

0

V niektorých krajinách sú vajíčka skladované v chladničke absolútnou samozrejmosťou, v iných to už však také jasné nie je. V niektorých krajinách na východe zemegule dokonca skladujú vajíčka pokojne aj na slnku a nikomu sa to nezdá ani len troška čudné. Vajíčka sú však spolu s kuracím mäsom významnými prenášačmi…

Svetlo sveta

Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

0

Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

0

Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

0

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

0

Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

0

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

0

Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

Armádny Magazín

Minister obrany sa prihovoril k 75. výročiu oslobodenia Bratislavy

0

Slovensko, 3.apríl 2020 ( AM, MO SR ) Milí priatelia, dnes si už po 75. raz pripomíname oslobodenie Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky. Pripomíname si ho v období, keď každý z nás a zároveň všetci spoločne čelíme globálnej hrozbe, koronavírusu spôsobujúcemu ochorenie COVID-19.  

Pentagon ho odvolal. Kapitán lietadlovej lode nechcel aby jeho námorníci zbytočne umierali na vírus - tí sa s ním pekne rozlúčili

0

USA, 4.apríl 2020 ( AM ) - Námorníci na palube lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt skandovali kapitánovi Brettovi Crozierovi, keď naposledy vystúpil z lode. Ukázali tak obrovskú podporu ich veliteľovi, ktorý bol odvolaný po vydaní ostrého varovania o prepuknutí koronavírus

Armádna helikoptéra krúžila nad Jarovnicami keď tam rómom robili testy na koronavírus

0

Slovensko, 4.apríl 2020 ( AM, Tomáš Taraba ) - Armádnou bojovou helikoptérou na koronavírus. "Pochopil tomu niekto prečo včera nad dedinou Jaromnice, keď miestnym Rómom lekári robili stery z úst na koronavírus, armáda krúžila pol dňa s bojovou helikoptérou Black Hawk? Keby takto prišla robiť stery

Českí aktivisti zneužili pandémiu aby narýchlo odstránili sochu Koneva v Prahe - vyhli sa tak demonštráciám

0

Česko, 3.apríl 2020 ( Sputnik, Zvedavec, AM ) - Zúfalý čin, ktorý čo do ohavnosti nemá v histórii Československa obdobu. Bolo odhlasované, že maršál a osloboditeľ Prahy - RUS! , musí z Prahy zmiznúť, ale v strachu, že by sa mohol odkiaľsi prihrnúť dav rozumných ľudí, ktorí by ich zamýšľanej amputácii…

Izrael kvôli pandémii aktivoval najväčší bunker určený pre najvyšších predstaviteľov

0

Izrael, 4.apríl 2020 ( AM ) - Izrael aktivoval svoje Národné riadiace centrum (NMC) - vládny bunker. Toto zariadenie slúži ako mimoriadne chránené veliteľské a kontrolné miesto pre najvyšších izraelských úradníkov, aby mohli pokračovať v riadení krajiny počas veľkej krízy. Aktivácia Národného riadiaceh

Starosta Dnepropetrovska dal vykopať 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19. Video

0

Ukrajina, 4.apríl 2020 ( AM )  - Ukrajinský Starosta Dnepropetrovska - Filatov vyhlásil, že mesto kúpilo 1 000 hrubých plastových vriec na uloženie tiel obetí koronavírusu a tiež pripravilo 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19, ktoré budú uložené v uzavretých rakvách a v dezinfikovaných vreciach. Hroby vykopali, aby pripravili mesto na…

Tvoja Svadba

Biela svadobná výzdoba: 23 inšpirácií pre elegantnú svadbu

0

Čistá, nevinná, elegantná a pompézna! Biela svadobná výzdoba vyzerá očarujúco sama osebe, no pokojne ju môžete skombinovať aj s inou farbou. Inšpirujte sa!

Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

0

Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

0

Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

0

Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

0

Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

0

Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

Tvoje Zdravie

Ktoré potraviny nejesť surové? Pozor, hrozia zdravotné ťažkosti!

0

Pri niektorých potravinách by nám asi ani nenapadlo, aby sme ich jedli surové. Je však dobré vedieť, pri ktorých potravinách by sme to ani nemali skúšať a pri ktorých má ich tepelná úprava veľký význam. Ako prvé môžeme spomenúť zemiaky, ktoré obsahujú nestráviteľné amidy. Konzumáciou surových zemiakov si privodíte nemalé…

Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

0

Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

0

Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

0

Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

0

Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!

Bojujete s hyperglykémiou? Tu sú TOP bylinky na zníženie cukru v krvi!

0

Ktoré bylinky na zníženie cukru v krvi sú najlepšími pomocníkmi pri cukrovke či problémoch s vysokým cukrom? Ak máte tieto ťažkosti i vy, musíte ich spoznať!