Branislav Fábry: Kontroverzná tibetská politika prezidenta Andreja Kisku

Bratislava 20. októbra 2016 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

 

V minulých dňoch prišiel na návštevu SR 14. tibetský dalajláma, vlastným menom Tänzin Gjamccho. Táto návšteva však dostala špecifickú príchuť, keď sa s ním stretol slovenský prezident Andrej Kiska

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska
Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska

Dalajláma je nepochybne človek s veľkým osobným šarmom a na Západe je vnímaný ako držiteľ Nobelovej ceny mieru a veľká osobnosť. Nobelova cena mieru však už dávno nie je cena, za ktorú by si laureát zaslúžil chválu, o čom som opakovane písal. A pokiaľ ide o dalajlámu ako osobnosť, tak treba spomenúť aj mnohé jeho postoje, za ktoré si zaslúži skôr kritiku než uznanie.

 

V nasledujúcom článku sa budem venovať týmto témam:

Dvojaký meter Andreja Kisku

Rozdielne ústavné princípy

Okupácia alebo oslobodenie?

Dalajlámov mierový plán

Otázka Tibetu a problém nacionalizmu

 

Dvojaký meter Andreja Kisku

Domnievam sa, že stretnutie A. Kisku pri návšteve dalajlámu vyznelo pochybne už preto, lebo A. Kiska je v otázke separatizmu vo svete známy svojim dvojakým metrom. Počas svojej prezidentskej kampane intenzívne loboval za uznanie nezávislosti Kosova, avšak keď v marci 2014 Rusko pripojilo Krym, tak sa z neho okamžite stal odporca jednostranných zmien hraníc a hlavný podporovateľ protiruských sankcií. I keď existuje veľa dôvodov domnievať sa, že zmena hranice na Ukrajine bola legitímnejšia než v Srbsku, treba povedať, že v oboch prípadoch išlo o jednostranný úkon. Preto bolo konanie slovenskej vlády v tejto otázke správne a principiálne a ostro kontrastuje s rozporuplnými postojmi prezidenta A. Kisku.

Veľmi nevyvážené boli aj výroky A. Kisku k problému separatizmu v Južnom Osetsku, ktoré vyslovil pri svojej návšteve Gruzínska. V Južnom Osetsku ide o komplikovaný národnostný konflikt, ktorý tam existuje dlho a naplno prepukol pri rozpade ZSSR v 90-tych rokoch. A. Kiska však celý spor zjednodušene vyhlásil za ruskú okupáciu. Predstavme si, že by nejaký slovenský politik pri návšteve Číny hovoril podobným čierno-bielym spôsobom o Tibete a dalajlámovi ako o projekte CIA. Keď slovenský prezident na jednej strane osobnými stretnutiami legitimizuje politické názory dalajlámu a na druhej strane hanobí separatistické regióny v bývalom ZSSR, tak pôsobí naozaj nedôveryhodne. Mal by preto počúvať argumenty z oboch strán.

 

Rozdielne ústavné princípy

Nezlučiteľnosť medzi predstavami Pekingu a dalajlámu je veľmi hlboká a spočíva už v samotnom chápaní základných princípov fungovania štátu. Legitimita súčasnej čínskej politiky sa opiera o predstavu víťazstva komunistov v boji proti feudálnym a koloniálnym silám v krajine. Boj proti tzv. semi-feudálnym a semi-koloniálnym praktikám v Číne medzi rokmi 1840 a 1949 zdôrazňuje aj preambula čínskej ústavy. Pritom len máloktorý subjekt stelesňuje tieto nedostatky v očiach čínskych predstaviteľov tak presne ako dalajláma. Z pohľadu Pekingu sú dalajlámove predstavy o fungovaní štátu spiatočnícke a nezlučiteľné s princípmi, na ktorých stojí čínska ústava.

Predovšetkým dalajlámova politika je stále teokratická a potvrdzuje to aj exilová tibetská ústava, ktorú som už analyzoval. Táto ústava neakceptuje oddelenie svetskej a náboženskej moci, ale koncentruje svetskú moc v rukách dalajlámu. Dalajlámove právomoci nie sú len formálne ako v prípade západných konštitučných monarchov, ale ide o právomoci, ktoré by mu mohol závidieť nejeden diktátor. Podľa exilovej tibetskej ústavy stojí dalajláma na čele výkonnej moci (čl. 19), má silné veto voči zákonom parlamentu (čl. 36), môže zablokovať výsledok akéhokoľvek referenda (čl. 56) a menuje najvyšší súdny orgán – najvyššieho súdneho komisára (čl. 62-63).

Dalajláma si pritom na tieto právomoci nárokuje nie kvôli nejakému svetskému dôvodu, ale kvôli svojmu postaveniu v rámci náboženskej sekty Gelukpa. Teokratický charakter exilovej tibetskej ústavy potvrdzuje aj opakované používanie pojmu „jeho svätosť“. Je paradoxné, že mnohí z tých, ktorí u nás kritizujú každú snahu cirkvi ovplyvňovať politiku na Slovensku, tak silno podporujú tibetského teokrata.

Medzi čínskou a dalajlámovou koncepciou štátu existuje zásadný rozpor aj v otázke pôvodu štátnej moci. Čínska ústava chápe ako zdroj moci ľud: čl. 2 čínskej ústavy hovorí o tom, že všetka moc patrí ľudu a preambula konštatuje, že ľud si moc vydobyl. Napriek tomu, že možno mať pochybnosti o efektivite tohto ustanovenia, ide o principiálny ideologický postoj, v ktorom čínska strana nemôže ustúpiť. Naopak, exilová tibetská politika vychádza z predstavy, že všetka moc pochádza z hora, z nadprirodzeného zdroja. Podľa čl. 3 tibetskej exilovej ústavy je tibetská politika „riadená Dharmou“. Nič sa tam nehovorí o tom, že by ústavodarná moc mala pochádzať z ľudu, ale spomína sa, že ústavu ponúkol tibetskému ľudu „jeho svätosť Dalajláma“.

Na snímke Dalajláma
Na snímke Dalajláma

 

Okupácia alebo oslobodenie?

Medzi dalajlámom a Pekingom existuje neprijateľný rozpor aj v otázke hodnotenia udalostí z obdobia po roku 1950. V čínskej interpretácii išlo pri obsadení Tibetu o jeden z posledných krokov v procese dekolonizácie a o oslobodenie oblasti spod feudálnych vykorisťovateľov, zatiaľ čo podľa dalajlámu išlo o násilnú čínsku okupáciu. Od podstaty tohto sporu sa odvíjajú i mnohé ďalšie požiadavky jednotlivých strán.

Vzťahy medzi Čínou a Tibetom boli v priebehu posledného tisícročia rôznorodé a menili sa. Čína často hovorí o kontinuite nadvlády už od 13. storočia. O tejto kontinuite možno pochybovať, ale faktom je, že od roku 1727 čínsky cisár pravidelne posielal do Tibetu vysokého komisára, ktorý kontroloval výkon čínskej suverenity na území Tibetu. Od polovice 19. storočia síce čínsky vplyv v Tibete klesal, avšak Čína napriek tomu zostávala na tomto území formálnym suverénom. Jej nadvládu nad Tibetom potvrdzovali i zmluvy so západnými veľmocami. Po roku 1911 sa však nezhody v otázke statusu Tibetu medzi dalajlámom a Čínou zostrili a najmä po britsko-čínsko-tibetských rokovaniach v Simle v roku 1914 sa Tibet snažil o úplnú nezávislosť od Číny.

Dalajlámova pozícia pri hodnotení udalostí z roku 1950 je zrejmá. Tvrdí, že Tibet bol samostatným štátom, ktorý Čína násilne okupovala. Taktiež vychádza z toho, že útlak zo strany Číňanov viedol neskôr k povstaniu v Tibete v roku 1959, ktoré skončilo porážkou a on sám musel utiecť do Indie. Tam odvolal aj 17-bodový plán o čínsko-tibetských vzťahoch (od toho odstúpili i Číňania), na ktorom sa s Pekingom dohodol ešte v roku 1951.

Samozrejme, čínska interpretácia udalostí je odlišná. Peking hovorí v súvislosti s udalosťami v Tibete 1950 o oslobodení jeho obyvateľov, ktorí dlho trpeli pod polokoloniálnou nadvládou a feudálnym útlakom dalajlámovho režimu. Dekolonizácia bola v Číne 20. storočia naozaj vážnou témou, pretože do roku 1945 platili na väčšine územia Číny rôzne privilégiá koloniálnych mocností a ich štátnych príslušníkov, ktoré Číňanov veľmi ponižovali. Na mnohých miestach platili princípy rasovej diskriminácie, na ktoré väčšina Číňanov ešte dlho po vojne spomínala s trpkosťou.

Koloniálne mocnosti presadzovali svoju politiku aj cez rôzne čínske regióny s odstredivými tendenciami a medzi ne patril podľa názoru Pekingu práve Tibet. Tibet sa od konca 19. storočia nachádzal pod britskou dominanciou, hoci kvôli konfliktom s inými veľmocami ho Británia nikdy formálne neanektovala ani nevyhlásila jeho „nezávislosť“. Briti ale podporovali teokratickú vládu v Tibete, pretože tú dokázali na rozdiel od čínskej vlády efektívnejšie kontrolovať.

Čínska vláda však žiadnu tzv. nezávislosť Tibetu pred rokom 1950 neuznala a ani neuznáva. Tibet patril medzi viacero čínskych regiónov, ktoré centrálna vláda v prvej polovici 20. storočia nekontrolovala, ale nárokovala si nad nim suverenitu. V prípade Tibetu sa Čína dodnes opiera i o fakt, že Tibet nebol uznaný ako samostatný štát, dokonca ani V. Britániou. I podľa postoja Spoločnosti národov a OSN bol Tibet pred rokom 1950 stále de jure súčasťou Číny. Podľa názoru Pekingu však Tibet nebol v 20. storočí nezávislým štátom ani de facto, pretože sa nachádzal pod britskou kontrolou. Britská kontrola pominula po odchode V. Británie z indického kontinentu a keďže India nepodporila tibetské volanie po „nezávislosti“, Čína svoje suverénne právo nad Tibetom realizovala po skončení občianskej vojny v roku 1950.

 

Dalajlámov mierový plán

Po porážke povstania v roku 1959 musel vtedy 24-ročný dalajláma ako formálna hlava ozbrojeného povstania utiecť do Indie. Odtiaľ organizoval tibetskú guerillu, ktorá bola podporovaná i zo strany USA. Keďže však násilný odpor separatistov proti Číne stroskotal, zmenil dalajláma taktiku a prešiel od násilia k nenásilnému spôsobu boja. Vyhlásil, že je ochotný ustúpiť od požiadavky na nezávislosť a žiadal rokovania s Pekingom o širokej autonómii.

Lenže samotný ústup od požiadavky na nezávislosť zďaleka k úspechu neviedol, hoci v osemdesiatych rokoch prišlo skutočne k rokovaniam medzi emisármi dalajlámu a čínskym lídrom Deng Xiaopingom. Neúspech rokovaní nie je prekvapením, veď rovnako neuspel ani mierový plán ľudových republík v Donbase v roku 2015, hoci tie výmenou za uznanie ukrajinskej suverenity požadovali od Kyjeva oveľa menej než dalajláma od Pekingu.

Dalajláma svoje požiadavky predstavil v 5-bodovom mierovom pláne

1.) Transformácia celého Tibetu na zónu mieru.

2.) Zastavenie čínskej politiky transferu čínskej populácie, ktorá ohrozuje existenciu tibetského ľudu

3.) Rešpekt k ľudským právam a základným slobodám pre tibetský ľud

4.) Obnova a ochrana životného prostredia v Tibete a zákaz používania Tibetu Čínou na výrobu jadrových zbraní a ako odkladisko jadrového dodpadu

5.) Začiatok vážnych rokovaní o budúcom statuse Tibetu a o vzťahoch medzi tibetským a čínskym ľudom.

Ad 1.) Dalajláma pri prvom bode poukazuje na historické postavenie Tibetu ako „mierového a neutrálneho buddhistického ľudu a nárazníkovej zóny medzi veľmocami“. Dalajláma preto vystupuje s požiadavkou na zriadenie zóny mieru pre celý historický Tibet, nielen pre dnešnú Tibetskú autonómnu oblasť. Lenže pre realizáciu zóny mieru požaduje aj stiahnutie všetkých čínskych jednotiek a vojenských zariadení.

Táto požiadavka znie na prvý pohľad zaujímavo, v skutočnosti je však prekážkou pre akúkoľvek serióznu diskusiu o budúcnosti Tibetu. Čína by jej naplnením úplne stratila kontrolu nad strategickým územím Tibetu. Ak Čína nebude zodpovedať ani za vojenskú a obrannú politiku v Tibete, o čom ešte bude môcť v Tibete rozhodovať? Snaha o zmenu Tibetu na „neutrálnu zónu mieru“ nie je požiadavkou na lepší autonómny status, ale na faktickú nezávislosť a v podstate na návrat do stavu pred rokom 1949.

Ad 2.) Druhý bod je ešte nereálnejší. Dalajláma pri ňom totiž napísal: „Pre prežitie Tibeťanov ako ľudu je imperatívom požiadavka na zastavenie transferu Číňanov a návrat čínskych usadlíkov do Číny.“

Predstava, že by čínski usadlíci mali kvôli zachovaniu tibetskej identity prestať prichádzať alebo sa mali dokonca vysťahovať, je nedôstojná. Keby v Európe dnes niekto žiadal podobnú diskrimináciu stotisícov ľudí kvôli ich etnickej príslušnosti, tak by bol označený prinajmenšom za šovinistu. Treba otvorene povedať, že pri celočínskej populácii 1,3 miliardy a menej ako troch miliónoch Tibeťanov v Tibetskej autonómnej oblasti (ďalší Tibeťania v oblastiach Kham a Amdo) sa s početnou čínskou populáciou budú musieť v Tibete zmieriť. Nielen cielená politika Pekingu, ale i samotná globalizácia spôsobila obrovskú migráciu po celej Číne a tá sa nemôže vyhnúť ani Tibetu. Veď masívna migrácia Číňanov spôsobila vytvorenie veľkých čínskych štvrtí aj v mestách po celom svete.

Ad 3.) Požiadavka na rešpekt k ľudským právam a demokratickým slobodám je správna, ale nesprávne je, že ju dalajláma požaduje len pre tibetský ľud. Tieto práva by sa rozhodne mali vzťahovať i na príslušníkov čínskeho etnika v Tibete, ktorí sa najviac obávajú prípadného návratu dalajlámu. Práve Číňanom v Tibete by mal dalajláma prisľúbiť garancie všetkých práv a nie požadovať ich odsun. Pri probléme ľudských práv je však otázna aj dôveryhodnosť samotného dalajlámu. V období pred rokom 1950 totiž ľudské práva v Tibete vôbec neplatili, zato tam fungovali nevoľníctvo, kruté neľudské tresty a feudálna zvôľa kláštorov…

Ad 4.) Požiadavky z enviromentálnej oblasti sú veľmi dôležité, i keď obnova a ochrana životného prostredia sa musia zladiť s právom na rozvoj chudobných oblastí Tibetu. Otázka jadrových zbraní v Tibete je zase téma, ktorá súvisí aj s prítomnosťou čínskych vojsk v bode č. 1.

Ad 5.) Dalajláma tu formuluje potrebu vážnych rokovaní o budúcom statuse Tibetu, požaduje rozumný a realistický prístup. Lenže nerealistickými požiadavkami v predošlých bodoch dalajláma preukázal, že tento päťbodový nie je vhodnou základňou pre rokovania o statuse Tibetu.

 

Otázka Tibetu a problém nacionalizmu

Dalajlámov mierový plán očividne nie je základňou pre hľadanie budúceho statusu Tibetu. Akékoľvek riešenie, založené na národnej a náboženskej exkluzivite nemá v Tibete perspektívu. Pri riešení otázok Tibetu treba počítať prinajmenšom s tamojšími etnickými Číňanmi (Han). Dodnes neexistujú dôveryhodné čísla, ktoré by ozrejmili podiel čínskeho etnika (Han) v obyvateľstve Tibetu, nejasné sú najmä údaje o tzv. dočasných migrantoch. Avšak na územiach, ktoré požaduje dalajláma (Tibet vrátane oblastí Kham a Amdo) tvoria Číňania už asi aj väčšinu obyvateľstva. Akékoľvek budúce riešenie statusu Tibetu je preto bez zohľadnenia ich záujmov nemožné.

Etnicky výlučné návrhy dalajlámu, založené na tibetskom nacionalizme a buddhistickej teokracii, môžu vyvolať silnú protireakciu sekulárneho čínskeho obyvateľstva v Tibete. A hoci si to v Európe mnohí neuvedomujú, čínska vláda sa obáva nacionalizmu čínskeho etnika (Han) viac než ktoréhokoľvek iného nacionalizmu. Aj v Preambule čínskej ústavy sa uvádza: „V úsilí o zachovanie jednoty všetkých národností je potrebné potlačovať nacionálny šovinizmus, najmä šovinizmus Han (čínsky), ale je potrebné potlačovať aj lokálny nacionálny šovinizmus.“

Musíme si uvedomiť, že čínsky (Han) nacionalizmus je v súčasnosti kvôli veľkým hospodárskym úspechom Číny na vzostupe a predstavuje jednu z hlavných výziev pre Čínu budúcnosti. Doteraz ho vládna moc čiastočne prekrývala ideológiou jednoty proletariátu, ak však vzrastie lokálny protičínsky nacionalizmus v oblastiach ako Tibet, reakcia hanského etnika môže byť nevypočitateľná. Aj preto treba hľadať pre Tibet riešenia na iných princípoch než na tých, ktoré presadzuje dalajláma a jeho podporovatelia.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Nové referendum o nezávislosti Škótska by sa malo konať v roku 2023, tvrdí prvá ministerka Sturgeonová

0 icon

Londýn 29. novembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Alberto Pezzali)   Škótsko sa nevzdáva snahy o získanie nezávislosti od Veľkej Británie. Vyhlásila to v pondelok škótska premiérka Nicola Sturgeonová s tým, že si želá, aby sa ďalšie referendum o tejto otázke konalo v roku 2023 Dočasne pozastavená kampaň sa „vážne obnoví“ na jar budúceho…

Lukašenko obvinil Litvu, že na jeho stranu hranice prehadzuje telá mŕtvych migrantov

0 icon

Minsk 29. novembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v pondelok obvinil litovské orgány, že na bieloruskú stranu hranice medzi oboma krajinami prehadzujú telá mŕtvych migrantov Na stretnutí s najvyššími vojenskými predstaviteľmi uviedol, že bieloruská pohraničná stráž našla dve telá migrantov, ktoré litovské zložky…

Žilinka vrátil úder šéfovi Súdnej rady Mazákovi: Vyjadrenia osoby stojacej na čele ústavného orgánu by nemali byť zavádzajúce, klamlivé a postrádajúce odbornosť

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podľa názoru generálneho prokurátora Maroša Žilinku, predseda Súdnej rady Ján Mazák, by mal vo svojich komentároch v médiách používať pravdivé argumenty založené na faktoch. Odkázal to Mazákovi v sobotu prostredníctvom sociálnej sieti Maroš Žilinka poznamenal, že je presvedčený, že diskusia, výmena názorov, ale…

Koaličná rada sa má zaoberať bonusom pre očkovaných seniorov i zatváraním škôl

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Koaličná rada by sa mala v pondelok večer zaoberať 500-eurovým bonusom pre seniorov, ktorý navrhuje minister financií Igor Matovič (OĽANO). Hovoriť by sa malo aj o plošnom zatváraní škôl, či o novom koronavírusovom variante omikron. Povedal to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš…

Viaceré organizácie podporujú rozhodnutie nezatvoriť plošne všetky školy

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Viaceré organizácie venujúce sa výchove a vzdelávaniu detí a mládeže a ich duševnému zdraviu podporujú rozhodnutie nezatvoriť plošne všetky školy na Slovensku. Zhodli sa na tom počas pondelkovej tlačovej konferencie. Poukázali na to, že školy sa v Európe nezatvárali ani počas druhej…

Od stredy bude povinná karanténa pre všetkých po príchode z Afriky

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od stredy (1. 12.) bude po príchode na Slovensko povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili z afrických krajín, Izraela, Hongkongu či Seychel. Karanténa platí pre všetkých, a to bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia COVID-19 Vyplýva…

Droba sa k regionálnej doprave vyjadrí v utorok, Arriva deklaruje nových vodičov

0 icon

Bratislava 29. novembra (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Pavel Neubauer)   Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba sa v utorok (30. 11.) vyjadrí k aktuálnej situácii v regionálnej autobusovej doprave v kraji, ktorú od polovice novembra, teda od nástupu nového dopravcu - Arrivy - sužujú pre nedostatok vodičov problémy s výpadkami spojov Droba…

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila novelu infozákona

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) predstavila novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť verejnej správy Navrhovaná právna úprava zahŕňa aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o otvorených dátach a…

Zeman prijal prvého kandidáta do Fialovho kabinetu – šéfa Pirátov Bartoša

0 icon

Praha 29. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic)   Český prezident Miloš Zeman po nedeľňajšom vymenovaní premiéra Petra Fialu (ODS/Spolu) v pondelok prijal prvého kandidáta na člena nového vládneho kabinetu – šéfa Pirátov Ivana Bartoša Ten má byť v novej vláde jej podpredsedom a ministrom pre miestny rozvoj, pričom zodpovedať má aj…

Vznikne európska spravodajská redakcia. Jej súčasťou bude aj TASR. Zároveň EÚ na budúci rok predstaví mediálny zákon

0 icon

Brusel 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys, Pool)   Európska komisia (EK) v pondelok zorganizovala v poradí už druhé vydanie Európskeho fóra spravodajských médií, ktorého témou bola najmä transformácia mediálneho priemyslu. Exekutíva EÚ pri tejto príležitosti oznámila, že podporí rozvoj "Európskej spravodajskej redakcie" (European Newsroom), ktorá má prepojiť 16 tlačových…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

Slavěna Vorobelová

Ústavní sudcovia budíček

0icon

Politika strachu a nenávisti je hlavným nástrojom na presadzovanie zmien správania sa obyvateľstva. Pri použití politiky strachu vláda štátu nadobúda pocit, že má celý štát a jeho obyvateľstvo pod absolútnou kontrolou. Vláda ponižuje svojich obyvateľov sebe vlastnou aroganciou, vyvolávaním pocitu bezmocnosti, zastrašovaním nezmyselnými a svojvoľným

Ivan Holek

Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?

0icon

Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu. Tento jeho dar je absolútny…

Gustáv Murín

Adélka na čele eko-aktivizmu? Celé zle...

0icon

Za komunistickej vlády sa tomu hovorilo „angažovanosť“ a už vtedy sa našli najmä oduševnené komsomolky, čo propagovali každú komunistickú obludnú sprostosť. Pre ne bolo podstatné ukázať sa na čele „pokroku“, z čoho následne vyplývali všetky privilégiá, ktoré len komunistický režim mohol poskytnúť. Ak sa Adélka vydala

Ivan Lehotský st.

Dubček a pokrytectvo

0icon

Pred pár dňami bolo 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka. Naši politici si o neho „obtierali hubu“, síce korektne vyzdvihli jeho humánnosť, ale pre svoju zadubenosť nemohli uviesť, že svetoznámym politikom sa nestal pre túto jeho vlastnosť, ale pre jeho víziu, ktorú formuloval ako túžbu väčšiny ľudí na celom svete…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke príroda v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nové referendum o nezávislosti Škótska by sa malo konať v roku 2023, tvrdí prvá ministerka Sturgeonová

0 icon

Londýn 29. novembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Alberto Pezzali)   Škótsko sa nevzdáva snahy o získanie nezávislosti od Veľkej Británie. Vyhlásila to v pondelok škótska premiérka Nicola Sturgeonová s tým, že si želá, aby sa ďalšie referendum o tejto otázke konalo v roku 2023 Dočasne pozastavená kampaň sa „vážne obnoví“ na jar budúceho…

Lukašenko obvinil Litvu, že na jeho stranu hranice prehadzuje telá mŕtvych migrantov

0 icon

Minsk 29. novembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v pondelok obvinil litovské orgány, že na bieloruskú stranu hranice medzi oboma krajinami prehadzujú telá mŕtvych migrantov Na stretnutí s najvyššími vojenskými predstaviteľmi uviedol, že bieloruská pohraničná stráž našla dve telá migrantov, ktoré litovské zložky…

Žilinka vrátil úder šéfovi Súdnej rady Mazákovi: Vyjadrenia osoby stojacej na čele ústavného orgánu by nemali byť zavádzajúce, klamlivé a postrádajúce odbornosť

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podľa názoru generálneho prokurátora Maroša Žilinku, predseda Súdnej rady Ján Mazák, by mal vo svojich komentároch v médiách používať pravdivé argumenty založené na faktoch. Odkázal to Mazákovi v sobotu prostredníctvom sociálnej sieti Maroš Žilinka poznamenal, že je presvedčený, že diskusia, výmena názorov, ale…

Koaličná rada sa má zaoberať bonusom pre očkovaných seniorov i zatváraním škôl

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Koaličná rada by sa mala v pondelok večer zaoberať 500-eurovým bonusom pre seniorov, ktorý navrhuje minister financií Igor Matovič (OĽANO). Hovoriť by sa malo aj o plošnom zatváraní škôl, či o novom koronavírusovom variante omikron. Povedal to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš…

Viaceré organizácie podporujú rozhodnutie nezatvoriť plošne všetky školy

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Viaceré organizácie venujúce sa výchove a vzdelávaniu detí a mládeže a ich duševnému zdraviu podporujú rozhodnutie nezatvoriť plošne všetky školy na Slovensku. Zhodli sa na tom počas pondelkovej tlačovej konferencie. Poukázali na to, že školy sa v Európe nezatvárali ani počas druhej…

Od stredy bude povinná karanténa pre všetkých po príchode z Afriky

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od stredy (1. 12.) bude po príchode na Slovensko povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili z afrických krajín, Izraela, Hongkongu či Seychel. Karanténa platí pre všetkých, a to bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia COVID-19 Vyplýva…

Droba sa k regionálnej doprave vyjadrí v utorok, Arriva deklaruje nových vodičov

0 icon

Bratislava 29. novembra (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Pavel Neubauer)   Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba sa v utorok (30. 11.) vyjadrí k aktuálnej situácii v regionálnej autobusovej doprave v kraji, ktorú od polovice novembra, teda od nástupu nového dopravcu - Arrivy - sužujú pre nedostatok vodičov problémy s výpadkami spojov Droba…

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila novelu infozákona

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) predstavila novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť verejnej správy Navrhovaná právna úprava zahŕňa aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o otvorených dátach a…

Zeman prijal prvého kandidáta do Fialovho kabinetu – šéfa Pirátov Bartoša

0 icon

Praha 29. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic)   Český prezident Miloš Zeman po nedeľňajšom vymenovaní premiéra Petra Fialu (ODS/Spolu) v pondelok prijal prvého kandidáta na člena nového vládneho kabinetu – šéfa Pirátov Ivana Bartoša Ten má byť v novej vláde jej podpredsedom a ministrom pre miestny rozvoj, pričom zodpovedať má aj…

Vznikne európska spravodajská redakcia. Jej súčasťou bude aj TASR. Zároveň EÚ na budúci rok predstaví mediálny zákon

0 icon

Brusel 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys, Pool)   Európska komisia (EK) v pondelok zorganizovala v poradí už druhé vydanie Európskeho fóra spravodajských médií, ktorého témou bola najmä transformácia mediálneho priemyslu. Exekutíva EÚ pri tejto príležitosti oznámila, že podporí rozvoj "Európskej spravodajskej redakcie" (European Newsroom), ktorá má prepojiť 16 tlačových…

Podkasty

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Kto ukradol z nemocníc 742 pľúcnych ventilátorov za milióny eur?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

Slavěna Vorobelová

Ústavní sudcovia budíček

0icon

Politika strachu a nenávisti je hlavným nástrojom na presadzovanie zmien správania sa obyvateľstva. Pri použití politiky strachu vláda štátu nadobúda pocit, že má celý štát a jeho obyvateľstvo pod absolútnou kontrolou. Vláda ponižuje svojich obyvateľov sebe vlastnou aroganciou, vyvolávaním pocitu bezmocnosti, zastrašovaním nezmyselnými a svojvoľným

Ivan Holek

Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?

0icon

Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu. Tento jeho dar je absolútny…

Gustáv Murín

Adélka na čele eko-aktivizmu? Celé zle...

0icon

Za komunistickej vlády sa tomu hovorilo „angažovanosť“ a už vtedy sa našli najmä oduševnené komsomolky, čo propagovali každú komunistickú obludnú sprostosť. Pre ne bolo podstatné ukázať sa na čele „pokroku“, z čoho následne vyplývali všetky privilégiá, ktoré len komunistický režim mohol poskytnúť. Ak sa Adélka vydala

Ivan Lehotský st.

Dubček a pokrytectvo

0icon

Pred pár dňami bolo 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka. Naši politici si o neho „obtierali hubu“, síce korektne vyzdvihli jeho humánnosť, ale pre svoju zadubenosť nemohli uviesť, že svetoznámym politikom sa nestal pre túto jeho vlastnosť, ale pre jeho víziu, ktorú formuloval ako túžbu väčšiny ľudí na celom svete…

TopDesať

Máme šancu prežiť nukleárny výbuch?

0 icon

Častice rádioaktívneho spádu v malom množstve nám nedokážu nijak ublížiť. V súčasnosti je rádioaktivita všade okolo nás, hoci si to neuvedomujeme. Avšak ak by došlo k nuklárnemu útoku, obrovské množstvo týchto častíc rádioaktívneho spádu by padali na zem a spôsobovali by choroby a smrť v oblasti spádu. Vedci odhadujú, že na svete je v súčasnosti viac…

TOP 7 fráz, ktoré nepoužívajú úspešní ľudia

0 icon

Úspech sa nikdy nedostaví z dňa na deň. Zahŕňa to roky tvrdej práce, postupne po maličkých krokoch vpred. Úspech vyžaduje flexibilitu a starostlivú analýzu toho, čo sa deje v našich životoch. Preto ti dnes prinášame zopár fráz, ktoré by si určite mal odstrániť zo svojho slovníka, aby si tak urýchlil svoju cestu k úspechu.…

Stratený v dunách piesku západného ergu: 1. časť

0 icon

Pod žeravým slnkom púšte sa po obrovskej ploche Sahary nepozorovateľne presúvajú ohromné polkruhové duny - pripomínajú more zlatého piesku, ktoré siaha až po obzor. Prinášame ďalší dvojdielny článok o našej planéte Zem.ss Pusté piesočné duny Veľkého západného ergu opísal francúzsky spisovateľ Albert Camus, ktorý sa narodil v Alžírsku a v…

TOP 10 najkrajších zámkov a hradov na svete

0 icon

Minimálne každé jedno dievča snívalo, že bude bývať na zámku alebo hrade. Zámky a hrady sú tajomné a zároveň tak krásne, tým nám pripomínajú históriu v mnohých rôznych érach. Nie je prekvapením, že zámky otvorené pre verejnosť sú populárnymi turistickými atrakciami. Tieto miesta sa hodne využívajú vo filmovom priemysle. Avšak, nie každý ma…

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 1. časť

0 icon

Neprístupné africké Mesačné hory zabaľujú mraky, takže ich asi 300 dní v roku z úpätia vôbec nevidieť. Keď sa oblaky konečne zdvihnú, objavia sa impozantné zasnežené štíty, pod ktorými aj bežné rastliny dorastajú do obrovských rozmerov. Počas svojej poslednej expedície do Afriky v roku 1888 táboril angloamerický novinár a cestovateľ…

Armádny Magazín

Zoznam zbraní dodávaných z USA Ukrajine rastie, vyhlásil ruský veľvyslanec vo Washingtone

0 icon

Rusko, 29. november 2021 (AM, Sputnik) – Ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov informoval, že zoznam zbraní dodávaných USA na Ukrajinu rastie. „… Zoznam zb

"Je čas využiť izraelské skúsenosti" - Satanovskij navrhuje rýchle vyriešenie konfliktu na Donbase

0 icon

Ukrajina, 29. november 2021 (AM) – Politológ Jevgenij Satanovskij pomenoval spôsob, ako efektívne ukončiť vojenský konflikt a ukrajinské provokácie na Donbase. Satanovskij verí, že konflikt na Donbase sa dá vyriešiť v priebehu niekoľkých dní. Zdôrazňuje, že Ukrajina po štátnom prevrate v roku 2014 vedie

Syruček: Prečo sa Alexander Dubček nemohol riadiť odkazom generála de Gaulle

0 icon

Česko, 29. november 2021 (AM, Sputnik) – Zatiaľ sú medzi nami. Ale nastane doba, kedy budú hovoriť: poznal som človeka, ktorý poznal Dubčeka, preto si vypočujeme Milana Syručka,

Objavili sa prvé zábery nových tankov T-14 na platforme Armata

0 icon

Rusko, 29. november 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany oznámilo vojakom začatie dodávok nových tankov T-14 na platforme Armata. Podľa povereného náčelníka 47. vojenskej misie majora Dmitrija Repina bude prvá šarža tankov odovzdaná armáde do konca roka.  

Politológ Starikov predpovedá aký bude nový nemecký kancelár smerom k Rusku

0 icon

Nemecko, 29. november 2021 (AM) – "Budúci kancelár Nemecka Olaf Scholz odvráti krajinu od Spojených štátov smerom k Rusku, hovorí nemecký analytik Alexander Rahr." V rozhovore pre PolitRussia sa k tejto prognóze vyjadril politológ Nikolaj Starikov .   Nemecký expert uviedol, že líder SPD a budúci nemecký kance

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Na snímke príroda v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali