Branislav Fábry: Česká ústavná rusofóbia?

Bratislava 22. júna 2019 (HSP/Brankof.blog.pravda.sk/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)

 

Je všeobecne známe, že vzťah českej spoločnosti k Rusku je už od okupácie ČSSR z roku 1968 veľmi komplikovaný. Na jednej strane sa to dá pochopiť, na druhej strane sú však reakcie mnohých oficiálnych predstaviteľov ČR na udalosti v Rusku až neprimerane hysterické a práve to sa potvrdilo aj na jar tohto roku

Ilustračné foto)

Z udalostí mesiaca jún treba spomenúť reakciu českých politikov na internetovú dezinformáciu o snahe Ruska legitimizovať okupáciu z roku 1968. Ich reakcia bola veľmi prehnaná, keď o celej veci rokoval český parlament. Za oveľa závažnejšie však treba považovať fakt, že rusofóbna hystéria sa na jar tohto roku prepracovala až do jadra ústavného systému ČR, na ústavný súd.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

 

Parlamentná reakcia na hoax

Ako som spomínal, za veľmi neprimeranú možno považovať reakciu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR (PSP ČR) na hoax, ktorý sa objavil na internete s názvom „Ruská duma příjme zákon o oprávněnosti okupace Československa v roce 1968“.Samozrejme, že ruská duma nič také neprijímala, len ruský opozičný poslanec J. Sineľščikov za komunistickú stranu predložil (už po tretí krát) návrh zákona „o rozšírení statusu veterána…“ na vojakov vyslaných do ČSSR v auguste 1968. V návrhu zákona teda išlo o navýšenie sociálnych výhod pre jednotlivých účastníkov okupácie a predovšetkým, oficiálne orgány RF sa od neho dištancovali. Maximom toho, čo sa navrhovateľovi podarilo dosiahnuť, bola konferencia za účasti asi 60 ľudí (z toho 40 účastníkov okupácie)…

Na šťastie, je oficiálny postoj ruského štátu k okupácii z roku 1968 stále kritický, avšak prehrané reakcie z ČR tomuto postoju vôbec nepomáhajú. Keď na iniciatívu jedného opozičného poslanca v Rusku, ktorá nemá šancu na úspech, zareaguje priamo Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR (PSP ČR), vytvára to dojem, že vyjadrenia daného poslanca majú váhu i v medzinárodných vzťahoch. Za zvlášť neprimerané treba považovať odvolávku na NATO v uznesení parlamentu: „PSP ČR vyzývá vládu ČR, aby tuto otázku bez odkladu předložila na jednání příslušných orgánů OSN a aby ji projednala především se spojenci v rámci NATO a Evropské unie.“ Pre opozičného ruského politika dnes neexistuje lepšia možnosť vlastnej propagácie než to, aby jeho nezmyselný návrh bez šance na schválenie viedol k oficiálnej reakcii priamo zo strany NATO.

České štátne orgány by si aj do budúcna mali dávať pozor na to, na koho reagujú. Aj v budúcnosti totiž budú existovať ruskí politici, ktorí sa chcú zviditeľniť provokatívnymi návrhmi zákona. Tým, že na takéto iniciatívy opozičných poslancov v RF budú oficiálne reagovať členské štáty NATO vyzývavými uzneseniami svojich parlamentov, dodajú podobným iniciatívam politickú váhu. Do úvahy treba zobrať aj fakt, že v súčasnosti majú v Rusku členské štáty EÚ a NATO veľmi zlú povesť. Žiaľ, prehnané reakcie českého parlamentu škodia práve tým silám v RF, ktoré odsudzujú okupáciu z roku 1968 a želajú si zlepšiť vzájomné vzťahy. Naopak, posilňujú sa tým sily, ktoré si želajú konfrontáciu – v ČR i v RF.

 

Škandalózny nález

Pre žiadnu krajinu nie je príliš lichotivým výsledkom, pokiaľ hystéria voči inému štátu zasahuje politické špičky. Ešte závažnejšie je však to, pokiaľ takáto hystéria prerastie až do orgánov súdnej moci. Žiaľ, tomuto trendu sa nevyhol ani Ústavný súd ČR (ÚS ČR). V danej súvislosti treba spomenúť nález II.ÚS 3212/18, ktorý schválili sudcovia V. Šimíček a K. Šimáčková (sudca L. David hlasoval proti). Išlo o prípad, keď ostravský hotel Brioni odmietol ubytovať hostí z Ruska, pokiaľ nepodpíšu vyhlásenie o tom, že nesúhlasia s protiprávnou anexiou Krymu. Za diskrimináciu dostal hotel pokutu 5000 Kč (pôvodne vyššia), avšak ÚS ČR aj túto pokutu zrušil a dokonca vyslovil názor, že nešlo o nenávistnú diskrimináciu. Netreba opakovať, že mnohí ľudia boli označení za šíriteľov nenávisti aj pre menej agresívne postoje (napr. pri kritike štátu Izrael).

V samotnom náleze sa síce sudcovia snažili používať vznešené výroky o hodnotách, avšak deklarované hodnoty na konkrétny prípad neaplikovali a ich názorový súlad s politickými postojmi sťažovateľa bol neprehliadnuteľný. ÚS ČR tak svojim nálezom zaviedol do českého právneho poriadku niekoľko nebezpečných prvkov – za zvlášť závažné možno považovať aj vytvorenie princípu kolektívnej viny občanov RF za konanie ich vlády na Kryme. Avšak aj miesto deklarovanej slobody prejavu posilnil ÚS ČR neslobodu prejavu. Slobodou prejavu by mohlo byť, keby majiteľ hotela v hoteli publikoval vyhlásenie o protiprávnosti anexie Krymu, ale nútiť ruských hostí k aktívnemu prejavu, ktorý nie je vyjadrením ich slobodnej vôle, nie je akceptovateľný. Naopak, ide o obmedzenie slobody prejavu a to napr. tým, že majiteľ uprel hosťom možnosť neuskutočniť prejav – bez následku, ktorým by bolo hľadanie nového hotela.

Pokiaľ ide o otázku Krymu vo všeobecnosti, osobne podporujem postoj vlády SR, ktorá neuznáva jednostrannú zmenu hraníc ani v Kosove, ani na Kryme a ani vo východnom Jeruzaleme! Napriek tomu som však odporcom toho, aby sa téma Krymu stala dôvodom šikanovania občanov RF v krajinách, ktoré zmenu rusko-ukrajinských hraníc neuznali. To platí zvlášť v prípade ČR, kde je oficiálny postoj k otázke srbských a ukrajinských hraníc dosť oportunistický.

Otázku protiprávnosti zmeny hraníc na Kryme nebudem podrobne analyzovať, aj keď musím konštatovať, že ani s touto témou sa ÚS ČR nevysporiadal dostatočne. Danou témou sa bolo treba zaoberať i preto, že ČR uznala nezávislosť Kosovaa práve Rusko sa odvoláva na kosovský precedens, dokonca argumentuje aj vyjadreniami z poradného stanoviska MSD v otázke Kosova. Ruskými argumentami sa však ÚS ČR nezaoberal vôbec a odvolávka na rezolúciu VZ OSN ako dôkaz protiprávnosti anexie nestačí, keďže ide o právne nezáväzný dokument. Takisto snaha porovnávať situáciu v ČSSR 1968 a na Kryme 2014 bola viac ako nepresná už preto, že na Kryme 2014 tamojšie obyvateľstvo ruských vojakov nadšene vítalo – na rozdiel od ČSSR v roku 1968.

 

Niekoľko nebezpečných analógií

Za veľmi závažné považujem nové možnosti analogického postupu, ktoré by na základe nálezu dokázali využiť šíritelia nenávisti voči konkrétnym skupinám ľudí. Veď podobne ako v prípade ostravského hotela by sa dalo postupovať aj v prípade, ak by do nejakého hotelového zariadenia prišiel občan Izraela: bolo by možné mu predložiť vyhlásenie, že anexia východného Jeruzalema Izraelom bola protiprávna (čím aj bola podľa práva bola)… Skúšam si však predstaviť, akú reakciu by vyvolalo podobné konanie hoteliéra. Ako by reagovali české mainstreamové médiá a ako by to celé hodnotil ÚS ČR? ÚS ČR ukázal veľmi jasný návod, ako sa možno v turistickom zariadení zbaviť nepohodlného hosťa s odvolaním sa na slobodu prejavu.

Veľmi efektívne by sa dal prístup ÚS ČR použiť napr. proti moslimom z Blízkeho Východu. V tamojších krajinách sú zakázané karikatúry proroka Mohameda, ktoré sa objavujú v niektorých európskych časopisoch. Majiteľ hotela by mohol turistovi, resp. migrantotvi z arabského štátu preložiť niektorú z najhnusnejších karikatúr proroka Mohameda a nútiť ho, aby podpísal vyhlásenie, že daná karikatúra je súčasťou slobody prejavu. Je zrejmé, že v takom hoteli by sa moslim neubytoval. Ale islamofóbny majiteľ hotela by mal legitímne ospravedlnenie – chcel ovplyvniť politiku a dosiahnuť, aby v štátoch Blízkeho Východu bola zaručená sloboda prejavu pre tvorcov karikatúr.

Zaujímavo by sa však dal uvedený prístup ÚS ČR použiť i obrátene, proti občanom ČR. Predstavme, že by nejaký hotel v Tunise alebo Egypte nechal podpisovať hostí z ČR a niektorých ďalších štátov vyhlásenie, že NATO je zločinecká organizácia – s odvolaním sa na vojenské agresie z minulosti. Alebo si predstavme, že by majiteľ nejakej siete hotelov v Nemecku alebo v Rakúsku nechával českých hostí podpisovať vyhlásenie o protiprávnosti Benešových dekrétov – s cieľom ovplyvniť politiku v ČR. Zvlášť pikantné by bolo, keby týchto vyhlásení zozbierali sudetskí Nemci viac a otvorili tým Pandorinu skrinku historických sporov s ČR. Vzhľadom na súčasný politický vývoj v Nemecku možno oživenie témy Benešových dekrétov očakávať a treba iba dúfať, že nemecké súdy pristúpia k otázke diskriminácie spotrebiteľa serióznejšie než ÚS ČR.

Za zvlášť alarmujúci treba považovať fakt, že ÚS ČR odmietol identifikovať diskrimináciu voči Rusom – teda voči skupine ľudí, ktorí sú v súčasnej ČR vystavení negatívnemu mediálnemu obrazu, najmä zo strany tzv. mainstreamových médií. Výsledkom tohto trendu je stav, že dnes sa šíritelia protiruskej nenávisti neobávajú prejaviť svoju nenávisť na verejnosti a v mainstreamových médiách nachádzajú pre podobné konanie častú podporu. Lenže dnes nie sú protiruské prejavy v ČR žiadnym hrdinstvom, tak ako mohli byť hrdinstvom pred rokom 1989 – dnes ide len o úbohosť. Žiaľ, „oneskorených“ hrdinov boja proti ruským okupantom sa objavilo viac ako dosť nielen v ČR, ale i v SR.

 

Doktor Galén ako morálna autorita

Druhý senát ÚS ČR sa pokúšal ospravedlniť svoj nález odkazom na dr. Galéna zo známeho Čapkovho diela Bíla nemoc ( II.ÚS 3212/18;27): „Pokud proto Nejvyšší správní soud citoval Haškova Palivce („Host jako host, třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika“.), považuje Ústavní soud za daleko příhodnější poukaz na humanistický odkaz, ztělesněný v doktoru Galénovi v Čapkově Bílé nemoci, kdy tento lékař odmítne vydat jím vynalezený lék potírající smrtelnou nakažlivou nemoc všem, kteří jsou schopni ovlivnit zastavení agresivní války… Doktor Galén tedy nezastával názor, že „pacient jako pacient“, nýbrž snažil se svou činností aktivně ovlivnit politické dění a proto podmiňoval vydání svého léku zastavením války.“

Nie som si istý, že sudcovia ÚS ČR mysleli odkaz na dr. Galéna skutočne úprimne, ale svojimi výrokmi aj tak otvorili netušené možnosti pre ľudí s radikálnym zmýšľaním. Čo keby by sa v súčasnej ČR objavil lekár, ktorý by podmienil poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientom podpisom vyhlásenia proti nákupu bojových vrtuľníkov, rádiolokátorov alebo BVP českou vládou? A ten kto by nepodpísal, nech si hľadá iného lekára – veď je to zastupiteľná služba! Domnievam sa, že pri podobnom konaní lekárov by sudcovia ÚS ČR postavou dr. Galéna neargumentovali – tak ako ňou neargumentovali ani pri doterajších nálezoch z oblasti zdravotnej starostlivosti.

Sudcovia V. Šimíček a K. Šimáčková sa síce snažili svoje vyjadrenia o dr. Galénovi zmäkčiť niektorými ďalšími kritériami, napriek tomu však ako morálny vzor označili literárnu postavu, ktorá v snahe zastaviť zbrojenie vedome porušila právne povinnosti lekára a nechala zomrieť tisíce ľudí. Bolo by zaujímavé sledovať, ako by hodnotili, keby sa dr. Galén objavil v súčasnosti a podmienil poskytnutie svojho lieku konaním pacientov proti tomu, proti čomu vystupoval i v diele Bílá nemoc – zbrojeniu a vojenským intervenciám v zahraničí. A čo keby dr. Galén nechal umrieť celé skupiny ľudí, aby tým zastavil masívne zbrojenie, ktoré dnes zasahuje celú Európu(vrátane ČR)? Veď dnešné zbrane sú ešte ničivejšie než tie z 30-tych rokov…

 

Česko, extrémizmus a totalitarizmus

Zdá sa však, že ÚS ČR nedocenil názory dr. Galéna ani v iných ohľadoch. Pre dr. Galéna boli dôvodom pre odmietnutie liečby vojna a zbrojenie, nie otázka „spravodlivých“ hraníc v súlade s medzinárodným právom. Dr. Galén nepovažoval legalitu za ústrednú hodnotu svojho konania, on zákony porušoval, zatiaľ čo „vodca“ v diele Bíla nemoc prinajmenšom do začiatku vojny zbrojil v súlade so zákonom. Okrem toho, dr. Galén selektoval pacientov na základe ich triednej príslušnosti či majetku a liečil iba chudobných. Nie je však práve takáto triedna diskriminácia formou „ľavicového extrémizmu“, ktorý je označovaný za hrozbu pre princípy českej ústavy?

Charakteristické pre zmienený nález bolo aj zneužívanie problematiky extrémizmu. Napr. analógia medzi selekciou hostí kvôli ruskému občianstvu a odmietnutím služby pre extrémistickú stranu (II. ÚS 3212/18; 31.), ktorú ÚS ČR použil, bola absolútne neprípustná. Nadobúdanie členstva v politickej strane a nadobúdanie štátneho občianstva sa predsa nedajú porovnávať! Lenže pokiaľ sa k podobným porovnaniam zníži ÚS ČR, nemožno sa diviť, ak spoločnosť prestane byť citlivá na princíp kolektívnej viny. Česká spoločnosť sa preto v súvislosti s nálezom musí začať pýtať aj na to, ako budú ústavní sudcovia posudzovať otázky extrémizmu a diskriminácie v budúcnosti.

Bez ohľadu na problém extrémizmu je však snaha zaťahovať politiku do spotrebiteľských vzťahov nebezpečným trendom, pretože ide o politizáciu oblastí, ktoré zvykli politizovať práve totalitné režimy. Žiaľ, aj politika na Západe v súčasnosti preniká do stále širšieho spektra pôvodne nepolitických oblastí (Eurovízia, olympiáda, atď). Práve preto sa mnohí ľudia cielene snažia udržať svoj súkromný život mimo tejto mohutnejúcej sféry politizovaných oblastí života. ÚS ČR však pre politické zasahovanie otvoril netušené možnosti vo sfére spotrebiteľských vzťahov. Lenže až si ľudia v ČR navyknú podpisovať protiruské vyhlásenia i v predajniach potravín, bude neskoro bojovať proti totalitarizmu…

 

Branislav Fabry

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Stovky žien žiadali, aby Turecko neodstupovalo od Istanbulského dohovoru

0 icon

Istanbul 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mustafa Kamaci/Turkish Presidency)   Stovky žien v sobotu vyšli do ulíc Istanbulu a žiadali tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby zmenil svoje rozhodnutie odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, informovala agentúra AFP. Turecko má od tohto…

Víťazom prezidentských volieb v Iráne je konzervatívec Raísí

0 icon

Teherán 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ebrahim Noroozi, Office of the Iranian Supreme Leader, Ebrahim Noroozi))   V prezidentských voľbách v Iráne zvíťazil konzervatívny kandidát Ebráhím Raísí. Doterajší šéf iránskej justície mal po sčítaní veľkej časti hlasov výrazný náskok pred svojimi súpermi, oznámilo v sobotu ministerstvo vnútra v Teheráne. Informovali o…

Stranu Jednotné Rusko do parlamentných volieb povedú ministri Šojgu a Lavrov

0 icon

Moskva 19. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry Press Service)   Stranu Jednotné Rusko do jesenných parlamentných volieb povedú minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Oznámil to v sobotu prezident Vladimir Putin Na zozname piatich hlavných kandidátov chýba predseda strany Dmitrij…

Britská vláda sa ospravedlnila obetiam znásilnenia, obvinený je poslanec Imran Ahmad Khan

0 icon

Londýn 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Stefan Rousseau)   Prokuratúra v Británii obvinila poslanca vládnucej Konzervatívnej strany zo sexuálneho útoku. Imran Ahmad Khan, ktorý v parlamente zastupuje volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku, toto obvinenie odmieta Khan je obvinený z trestného činu sexuálneho útoku  súvisiaceho s incidentom v roku 2008 Khan je obvinený…

Prezidenti SR a Maďarska sa stretli pri zrekonštruovanom kaštieli v Borši

0 icon

Borša 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a maďarský prezident János Áder sa v sobotu stretli pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Rákociho kaštieľa v obci Borša v okrese Trebišov. Na tomto projekte spolupracovali obe krajiny. Slovenská hlava štátu poďakovala Áderovi za osobný vklad a spoluprácu Maďarska…

Merkelová a Macron varovali pred šírením nových variantov koronavírusu

0 icon

Berlín 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v Berlíne vyzvali krajiny Európskej únie, aby koordinovali svoju politiku opätovného otvárania hraníc a mali sa na pozore pred novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2 Macron podľa agentúry Reuters uviedol, že štáty EÚ musia…

Borrell vyzval libanonských politikov, aby sformovali vládu. Pohrozil sankciami

0 icon

Bejrút 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-François Badias)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v sobotu libanonských politikov kritizoval za zdržiavanie pri tvorbe novej vlády a upozornil, že Európska únia by mohla zaviesť sankcie voči osobám zodpovedným za toto zdržanie. Píše o tom agentúra AP Borrel po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom…

Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Igorovi Matovičovi, tvrdí Erik Tomáš

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal…

Obvinený poslanec Ján Herák sa vzdá mandátu k 30. júnu, zvyšný čas chce využiť na komunikáciu s partnermi

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ján Herák, ktorý bol do Národnej rady (NR) SR zvolený ako poslanec za hnutie OĽANO, trvá na záväzku vzdať sa mandátu poslanca. Národná rada zatiaľ podľa slov odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR zatiaľ nemá vedomosť o tom, že by…

Špecializovaný trestný súd prepustil trojicu obvinených z akcie Motorest na slobodu

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto: TASR-Michal Svítok)   Trojicu obvinených z akcie Motorest prepustil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. TASR o tom informovala Katarína Kudjáková, hovorkyňa ŠTS "Sudca pre prípravné konanie ŠTS nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

0 icon

Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

TOP10: Neskutočné architektonické diela

0 icon

Budova, ktorá sa roztápa pred tvojimi očami, dom otočený hore nohami alebo džungľa, ktorá je starostlivo udržiavaná vo vnútri letiska: nejde o zábery zo sci-fi filmu ale o diela, ktoré vytvorila ľudská ruka a fantázia. V skutočnosti všetky tieto architektonické diela naozaj existujú. A je toho ešte viac, pretože schopnosť niektorých talentovaných myslí…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 4. časť

0 icon

Prinášame záverečný článok z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Nebudeme vás viac napínať, poďme rovno naspäť do deja. Vossa v továrni poznalo niekoľko zamestnancov a tí ho pustili dovnútra. Vyhľadal istých pracovníkov a zistil, že väčšina významných dokumentov je naložená na nákladné auto. Preto zašiel za zodpovedným americkým dôstojníkom a vysvetlil mu, že…

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Vo svete IT

Je možné študovať povrch exoplanét bez toho, aby sa naňho vedci pozreli?

0 icon

V novembri tohto roku sa do vesmíru dostane teleskop Jamesa Webba, ktorý bude pozorovať vesmír pomocou pokročilej infračervenej technológie, umožňujúcej vedcom vidieť veci, ktoré doteraz pozorovať nemohli, píše portál Universe Today. Do roku 2024 sa k vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba pridá Nancy Grace Roman Space Telescope. Tento nástroj bude nástupcom Hubblovho vesmírneho…

Môžu internetové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP. Používateľovi…

Xiaomi pre niektoré smartfóny pridáva užitočnú novinku do MIUI: Je dostupná i pre vás?

0 icon

I keď je Xiaomi mladou inovatívnou spoločnosťou, predsa nájdeme nejaké funkcie, ktoré nám spoločnosť za svoje roky pôsobnosti neponúkla. Jednou z nich je i indikátor zdravia batérie, ktorý bol doteraz pýchou amerických iPhonov. Portál Gizmochina.com nás však teraz informuje, že do MIUI sa práve teraz pomaly dostáva funkcia, ktorá bude…

Microsoft prakticky potvrdil príchod Windowsu 11, ktorý je už na spadnutie

0 icon

Veľká aktualizácia Windowsu 10, ktorá je predo dvermi, zapĺňa plátky čoraz väčšieho množstva médií. Dôvodom je, že pôvodne sa očakávala „len“ väčšia aktualizácia operačného systému. Nakoniec to však vyzerá tak, že Microsoft predstaví ďalšiu veľkú verziu Windowsu s poradovým číslom 11. Prvé úvahy, ktoré naznačovali tento krok sa objavili potom,…

Záujem o 5G smartfóny skokovo rastie! Analytici hovoria o odhadoch predajov 5G telefónov v tomto roku. Číslo vás prekvapí!

0 icon

Trh so smartfónmi v tomto roku rastie najrýchlejšie od roku 2015. Analytici z IDC nedávno prišli s analýzou, ktorá hovorí, že v tomto roku bude predaných 1,38-miliardy smartfónov. To predstavuje medziročný rast predajov smartfónov na úrovni takmer 8%. Najnovšie Strategy Analytics sa pozreli na predaje 5G smartfónov, kde analyzovali nielen predaje 5G zariadení…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali