Ako sa máme? Dve základné otázky: Ako je nám s eurom (a ako by nám bolo s korunou)? Dopláca Európa na nás, alebo my na Európu?

Bratislava 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Drahotín Šulla)

 

Slovenská koruna vznikla v roku na konci s trojkou a zanikla v „osmičkovom“ roku. Dožila sa pätnásteho roku života a – odišla. Na prvý pohľad, a v súlade s konformizmom, ktorý vládne svetu je otázka, ktorú vyslovíme namieste: Nehovorí príchod eura na Slovensko na prelome rokov 2008 a 2009 viac, ako čokoľvek iné, o slovenskom úspechu s nádychom zázračnosti? Lebo vskutku, ak sú maastrichtské kritériá pre jeho prijatie oným uholným kameňom, potom slovenská koruna bola v tom čase asi lepšia ako forint, zlotý i česká koruna (alebo len my, Slováci, sme sa báli ostať so svojou menou a stáť pri nej?). Tak či onak, z outsidera sa stal líder, a tak vyše 320 miliónov Európanov platí už desiaty rok aj jedno – a dvojeurovou mincou so slovenským dvojkrížom.

Ilustračné foto

Ešte si pripomeňme, že na slávnostnej rozlúčke s korunou ôsmeho januára 2009 v novom SND, odznelo veľa uznanlivých slov, vtedajší maďarský premiér Ferenc Gyurcsányi si napríklad chcel dokonca „sňať z hlavy klobúk“. Keby ho bol mal. Ale nemal. Ale teraz oslavné reči bokom. Pokúsme sa odpovedať na dve legitímne otázky: Ako je nám s eurom (a ako by nám bolo s korunou)? A potom: Dopláca Európa na nás, alebo my na Európu?

Pri odpovediach si pomôžme štatistikou. Pozrime sa na vývoj slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) v rokoch „pred eurom“ a v rokoch „s eurom“. Ten na konci roku 2008 oproti roku 1993 vzrástol o 81,8 percent, čo sa prejavilo aj v jeho veľkosti na hlavu: v roku 2008 to bolo 22 600 dolárov, čo znamenalo pre Slovensko (podľa údajov americkej CIA) 55. miesto spomedzi 229 štátov sveta a skok oproti roku 2004 o osem miest vyššie. V roku 2016, po našom osemročnom pobyte v eurozóne, dosiahol náš HDP na hlavu 31 200 dolárov, ale s touto sumou sa Slovensko zaradilo iba na 60. miesto vo svete! Proti otázke, či súvisí absolútny rast, a pritom pokles o päť miest v rebríčku, s naším členstvom v eurzóne, nemožno nič namietať.

Syntetický ukazovateľ „dobrého života“, jeho priemerná dĺžka – čím sa majú ľudia lepšie, tým dlhšie žijú – sa vyvíjal tak, že od roku 2004 do roku 2016 sa priemerný vek Slovákov predĺžil zo 69,9 na 77,1 roka, Česi však žijú dlhšie, 78,6 roka, Poliaci 77,6 roka a iba kratšie: 75,9 roka.

Ďalším ukazovateľom je nezamestnanosť. V súčasnosti – podľa posledných správ – sme na tom spomedzi všetkých susedov najhoršie (a Česi najlepšie). A to ešte celá armáda Slovákov pracuje vo svete. Dnes pracuje mimo hraníc Slovenska tristo až štyristotisíc Slovákov, akoby sa prinavrátili časy „uhorské“ či „česko-slovenské“. Slovákov celé tisícročia udržiavala pri živote pôda, ktorú obrábali a dorábali na nej obživu. Ešte nikdy sa Slováci nestarali o svoju pôdu tak macošský, ako teraz: predávajú ju cudzincom, zatrávňujú ju a kosia, lebo tak si želá „Matka Európa“. Pôdu nevyužívame a zároveň jeme „umeliny“ z „marketov“ a sami odchádzame za prácou do sveta. A nie vždy sa z ďalekej i blízkej cudziny vraciame domov. Nepílime si konár, na ktorom sedíme, keď okrem pôdy dostatočne nevyužívame ani vodu (minerálne vody do zahraničia nedokážeme vyvážať, a naopak zo zahraničia nám ju dovážajú cudzie „obchodné reťazce“, ktoré ovládli náš trh s potravinami). A aj tretí veľký „dar od Boha“, drevo? Denno-denne ho lifrujú veľké nákladné autá za naše hranice. A poľský štát pripláca poľským spracovateľom dreva za každý kubík, ktorý privezú od nás. A tak drevo, z ktorého Slováci stavali domy i kostoly, sochy i oltáre (aj najvyšší na svete!), u nás teraz a nateraz akoby nemalo domovské právo. Náš hrubý domáci produkt vytvárajú až zo štyroch pätín cudzie automobilky, ich produkcia znamená, že na počet obyvateľov sa vyrába na Slovensku najviac áut na svete. Takáto špecializácia vytvára zo Slovenska „montážnu halu Európy“ a pri každom výkyve na trhu s automobilmi hrozí veľkými následkami.

V roku 2004 bola spečatená naša ekonomická i politická orientácia, stali sme sa súčasťou západného bloku, ospevovaného ako svet „slobody a demokracie“. Po rozumy sme začali lietať už nie do Prahy, ale do Bruselu. Niektorí Slováci hodnotia dôsledky týchto krokov veľmi negatívne. Často sa pritom opierajú aj o príklady zo športu. Len heslovite: na hokejovom šampionáte v Nemecku po našom víťazstve nehrali v máji 2017 slovenskú hymnu, z Tour de France vylúčili Slováka Petra Sagana, dvojnásobného majstra sveta, ktorý mal šancu získať šiesty raz po sebe zelené tričko najaktívnejšieho pretekára slávnej Tour, za diskutabilný kontakt s hviezdou Západu Cavendishom, čoskoro nedovolili nášmu olympijskému víťazovi v chôdzi Matejovi Tótovi zúčastniť sa na majstrovstvách sveta v Londýne v auguste 2017 a potom z obvinení vycúvali – Slováka ťažko presvedčiť, že západní Európania prijímajú východných Európanov (Slovanov) ako rovných sebe.

Aj čísla ukazujú, že západný blok, ku ktorému sa východ priradil, dokonca parazituje na svojich nových členoch! Podľa oficiálnych údajov od roku 2004 do roku 2015 poslala EÚ na Slovensko (po „vysúťažení“) 19 miliárd eur a Slovensko zaplatilo 8 miliárd eur (plusový rozdiel 11 miliárd), ročne v priemere dostávame z Únie okolo 1,7 miliardy eur a odvádzame 750 miliónov. Slovensko posiela do EÚ pevne určené sumy, to však, čo z Európy na Slovensko reálne príde, to sa musí vysúťažiť a musí sa splniť pri tom množstvo podmienok. Nehovoriac o tom, že – podľa predsedu SaS Richarda Sulíka – a ten zrejme vie, čo hovorí – sa s európskymi fondami „spája korupcia“.

Skutočný pomer, čo Slovensko dostáva a čo sa zo Slovenska „odváža“ je však iný. Keby sme k sume, ktorú „odvádzame“ pripočítali iba transfer zisku peňažných finančných inštitúcií (najmä bánk), ktoré sú takmer v stopercentnom vlastníctve zahraničia – asi 850 miliónov eur ročne – „ročný odliv“ prostriedkov zo Slovenska by sa rovnal „prílivu“ prostriedkov z EÚ. A to sme na strane „odlivu“ započítali iba jeden typ subjektov, ktoré svoje zisky po zdanení posielajú do zahraničia. Aké sú čísla za odvetvia priemyslu, železiarne, elektrárne, plynovod, veľkým počtom „zlatých nosníc“, ktoré sme lacno predali Západu a výnosy z nich každoročne „vytekajú“ zo Slovenska? Je teda isté, že sumu „čistého prílevu peňazí z EÚ na Slovensko“, 11 miliárd eur za 12 rokov, spomínané transfery západným smerom „hravo“ prekonávajú možno už za jediný rok! Nedá sa teda povedať, že by sme vďaka členstvu v EÚ príliš zbohatli.

Tieto úvahy v plnom rozsahu potvrdzuje francúzsky ekonóm Thomas Piketty, autor bestselleru o nerovnosti v spoločnosti Kapitál v 21. storočí. Ten konštatuje, že európska integrácia priniesla východným štátom vyššiu produktivitu ich ekonomík i pracovné miesta, ale zisky z veľkej časti odchádzajú na západ. Podľa neho v rokoch 2010 – 2016 odišlo 4,7 % poľského HDP v kapitálových príjmoch na západ, zatiaľ čo opačným smerom z európskeho rozpočtu to bolo 2,7 %. V prípade Slovenska tento pomer činil 4,2 ku 2,2 (teda takmer dvakrát toľko odišlo ako prišlo). Nepriaznivo toto porovnanie vyznieva aj pre Maďarsko (7,2 ku 4) a najhoršie pre Česko s pomerom 7,6 ku 1,9 %.

Piketty už len dodáva, že Európa si „pripravuje“ problém hlbšieho štiepenia medzi bohatším západom a chudobnejším východom „pre masívny odliv prostriedkov z východu na západ cez odvádzanie ziskov dcérskych spoločností na východe do západných centrál, a my s ním súhlasíme.

Prístup medzi západnou a východnou časťou EÚ je evidentne rozdielny napríklad pri dotáciách pre poľnohospodárov, čo viedlo na Slovensku k zníženiu počtu pracujúcich v poľnohospodárstve z 350-tisíc v roku 1989 na 47-tisíc v roku 2014. A nedávna finančná kríza spôsobila, že Slovensko s priemerným platom menej ako 800 eur mesačne muselo finančne pomáhať prostredníctvom „eurovalu“ štátom z dvojnásobnou výškou mesačného platu: Španielsku s 1941 eurami, Cypru s 2000 eurami, podobne Írsku, Portugalsku, Grécku. Nové štáty Únie sa západným vyrovnali v cenách tovarov, nie však už v príjmoch. Pritom je takmer pravidlom, že cena potravín v tom istom supermarkete na západ od nás je dokonca nižšia, ako u nás! A je až neuveriteľné, že aj kvalita pod tou istou značkou predávaných potravín je rozdielna – vyššia na západe, nižšia na východe!

Starí a veľkí Európania majú viacej práv ako noví a malí. Starí a veľkí majú moc ekonomickú i rozhodovaciu, pričom plnia úlohy rozdávané globálnym prediktorom (nepomenovaným lídrom sveta, za ktorého sa považujú USA, ale aj Izrael). „Vodcovia sveta“ riadia svet systematickým vyvolávaním strachu hromadením zbraní, ale aj rozpínavosťou. Humorista by sa spýtal: prečo tí Rusi tak veľmi dráždia NATO, prečo majú svoje hranice pri ich základniach v baltských štátoch?

Blízka i vzdialená budúcnosť ukáže, kam a ako pôjde svet, Európa a v nej aj Slovensko ďalej. Pretrvá vláda neoliberalizmu, ktorý vymysleli tí istí, čo vymýšľali boľševizmus, fašizmus a iné „izmy“? Ako dopadne neriešenie príčin ohromnej moslimskej migrácie, ktorá ohrozuje tradičnú Európu tam, kde vznikli, ale len jej dôsledky, „rozdeľovať“ milióny imigrantov v Európe? Ktovie, či v hospodárstve pretrvá chaotická vláda trhu a voľného obchod a tvrdo sa presadia rôzne „transatlantické“ dohody, partnerstvá, naordinované „Rímskym klubom“, „Davosom“, „Bildenbergom“ a nespočetnými „samitmi“ globálnych hráčov za zatvorenými dvermi? Či sa na všetky choroby sveta bude ordinovať iba jediný liek: škrtanie rozpočtových výdavkov a takto sa bude čoraz väčšmi zmenšovať rola štátu v živote národov. Bez peňazí štát neplní svoje poslanie, nebráni hranice, nepomáha chudobným. Reálna svetová politika je na začiatku tretieho tisícročia neuveriteľne cynická. Uvažuje sa o nadbytočnosti populácie, prenikajú správu o tom, že svetu „by stačila“ jedna miliarda obyvateľstva a „nadbytok“ (teda šesť a pomaly viac miliárd ľudí) sa má „riešiť“ vojnami či chorobami. Západná civilizácia narazila na svoj strop, ako svojho času Rímska ríša. Je v morálnom úpadku a zachraňuje sa vymývaním mozgov svojim obyvateľom.

Všetko sú to vážne otázky a je tu čas diskutovať o nich.

Marián Tkáč

Viceguvernér pre Slovensko v Štátnej banke československej 1992

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Muža obvineného zo streľby v masážnych salónoch v Georgii odsúdili na doživotie

0 icon

Canton 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mike Stewart)   Muž obvinený zo streľby v troch masážnych salónoch v Georgii, ktorá si vyžiadala osem mŕtvych a jedného zraneného, sa priznal k štyrom vraždám. Dostal za to štyri doživotné tresty odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia Dvadsaťdvaročný Robert Aaron Long sa priznal k zabitiu…

Na nechránenom železničnom priecestí v Trnavskom kraji zahynula žena i jej pes

0 icon

Bratislava/Skalica 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)   Na nechránenom železničnom priecestí neďaleko Skalických rybníkov v Trnavskom kraji vyhasol v utorok popoludní ľudský život. Dopravnú nehodu po zrážke s vlakom neprežila 40-ročná žena, o život prišiel aj jej pes. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia "Vodička išla…

Rumunsko uvažuje o zaočkovaní zdravotníkov a zraniteľných ľudí treťou dávkou vakcíny

0 icon

Bukurešť 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   V Rumunsku pravdepodobne budú očkovať zraniteľných ľudí a zdravotníkov treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Zväčšujú sa totiž obavy z rastúceho počtu infekcií delta variantom vírusu Šéf národného vakcinačného výboru Valeriu Gheorghita informoval, že sa v krajine diskutuje o možnej posilňujúcej dávke vakcíny…

Bieloruské úrady zakázali televíznu stanicu Belsat

0 icon

Minsk 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Bieloruské úrady zakázali v utorok opozičnú televíznu stanicu Belsat, ktorú označili za "extrémistickú". Informovala o tom agentúra DPA Zástupca riaditeľa televízie Belsat Aľaxej Dzikavicki v tejto súvislosti obvinil režim autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka zo snahy zamedziť bieloruským občanom prístup k "necenzurovaným informáciám". "Toto rozhodnutie…

Ako oklamať testy na koronavírus? Rus ponúkol návod, neskôr sa za žart ospravedlnil

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Ruský plavec Kirill Prigoda sa na olympijských hrách v Tokiu nemiestnym žartom postaral o škandál. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram zverejnil video, v ktorom ukázal, ako možno oklamať testy na prítomnosť ochorenia COVID-19. Upozornil na to poľský web sport.pl OH v japonskej metropole…

Rusko schválilo testy kombinácie vakcíny od AstraZeneca a Sputnika Light

0 icon

Moskva 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Ruské zdravotnícke orgány schválili testovanie kombinácie vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a ruskej jednodávkovej očkovacej látky Sputnik Light. Vyplýva to z ruského registera schválených klinických testov Malá štúdia, ktorá mala odštartovať 26. júla a skončiť sa v marci 2022, by mala mať…

ÚS SR pozastavil účinnosť časti vyhlášky ÚVZ SR o režime na hraniciach

0 icon

Bratislava/Košice 27. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Róbert Fritz)   Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa upravuje aktuálny režim na hraniciach. Rozhodlo o tom v utorok plénum ÚS SR na neverejnom zasadnutí. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚS…

Japonci stále na čele hodnotenia krajín, zlato získali domáce softbalistky aj džudista

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Vincent Thian)   Aj po štvrtom súťažnom dni na olympijských hrách v Tokiu sú na čele hodnotenia krajín domáci Japonci, ktorí v utorok získali dve zlaté medaily. Domácich na čele rebríčka udržal finálový triumf softbalistiek nad hráčkami USA a víťazstvo džudistu Takanoriho Nagaseho v kategórii do…

Rezort financií chce do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Ministerstvo financií SR pracuje na návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým by sa mal do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o…

Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami v okresoch Bardejov a Svidník

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Gyorgy Varga/MTI via AP)   Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami v okresoch Bardejov a Svidník. Prvý rizikový stupeň pred búrkami vyhlásili v okresoch Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Výstraha tu platí do 17:30. V okresoch Svidník a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Nenávistné kampane valcujú Slovensko:  Nakoľko je Mazák mazaný?

0icon

Prológ “Skupina právnicky erudovaných ľudí horliacich proti očkovaniu zabúda na to, že niektoré ich výklady ústavných noriem a európskych štandardov platia v normálnych podmienkach. Za tie sa však nedá považovať boj o holé prežitie”, napísal v svojom článku JUDr. Ján Mazák, PhD., Predseda Súdnej rady SR. Ďalej svoj výrok v…

Boris Mesár

VALENTIN KATASONOV : Prečo sa Američania boja očkovania? VALENTIN KATASONOV : Rockefellerova nadácia a výzva na všeobecné očkovanie

0icon

1. Takmer polovica Američanov je tvrdými odporcami očkovania Predošlý článok som zakončil informáciou, že na amerických súdoch existujú žaloby proti trom americkým farmaceutickým gigantom Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca v celkovej hodnote 8,6 miliárd dolárov. Tri spoločnosti sú zodpovedné za smrť a poškodenie zdravia občanov. Toto sú iba požiadavky…

Jozef Slávik

600.000 ...

0icon

Referendum po odmietnutí ÚS akoby upadol do zabudnutia. Všetko to odštartovala Čaputová, keď si dala nadprácu a posunula otázku konania referenda na posúdenie jeho ústavnosti na ÚS. A  ÚS si do bodky splnil svoju neblahú úlohu a rozhodol ako rozhodol. Všetko by to bolo akoby v poriadku, ale ÚS napriek…

Marek Danko

Ako sa Ukrajina stala problémom pre všetkých

0icon

Všetko, čo sa na Ukrajine deje v posledných rokoch, pripomína anekdotu. Nie vždy je zábavná, ale vždy absurdná. Logickým vyvrcholením toho, čo sa v skutočnosti deje, bolo zvolenie komika Volodymyra Zelenského za prezidenta krajiny. A ak pred voľbami Zelensky hral rolu „človeka z ľudu“, ktorý bol unavený z politiky ukrajinských…

Gustáv Murín

Delta-strašiak, či ozajstná hrozba?

0icon

Vláda plagiátorov sa rozhodla doraziť turistický priemysel na Slovensku odradením cudzincov pred dovolenkou u nás a občanom Slovenska zhnusiť zahraničné dovolenky. Dôvod je prostý – neposlušnosť. Áno, sme neposlušní a to koalícia zla vedená Psychopatovičom jednoducho neznáša. Preto nezmyselne „tlačia na pílu“ a opäť raz sme jediní široko-ďaleko s extrémnymi opatreniami.  

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Spálenie od slnka? Toto by si nemal robiť!

0 icon

Existuje mnoho spôsobov, ako prírodne spálenú pokožku ošetriť , napríklad nanesením surovej zemiakovej pasty alebo medu na tvár. Niektoré zdanlivo nevinné rituály však môžu spálenie ešte zhoršiť. Ako sa ukázalo, aj potraviny, ktoré ješ, alebo oblečenie, ktoré nosíš, by ti mohli poškodiť pri popáleninách od slnka. 1. Používanie aloe vera s prísadami na spálenie

Obrovské lode, ktoré zažili hrozné nehody

0 icon

Lode poskytujú skvelý spôsob prepravy, ktorý je však spojený s určitým rizikom. Silné prúdy, nepredvídateľné počasie či chyby človeka, môžu spôsobiť nehodu, ktorá ukončí plavbu aj toho najväčšieho plavidla. Lode umožnili človeku neskutočnú vec. Vďaka nim sa mohol plaviť po mori, nachádzať neobývané územia či objavovať to, čo sa ukrýva pod…

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší viac než zaujímavý článok z obdobia druhej svetovej vojny. Tentoraz sa pozrieme na to, či admirál Canaris bol alebo nebol dvojitým agentom. Poďme však pekne po poriadku. Začíname prvou časťou článku. Komplex budov Bendlerblock v Berlíne stojí na ulici, ktorá sa premenovala na počesť Clausa von Stauffenberga, jedného zo strojcov…

Ako vyzerajú ikonické miesta z vtáčej perspektívy?

0 icon

Väčšina z nás videla tieto ikonické miesta z mnohých uhlov, či už na obrázku alebo v skutočnosti, keď ich sme ich navštívili. Mnoho architektov strávilo stovky hodín zdokonaľovaním týchto pamiatok, aby si návštevníci ako my mohli vychutnať ich vzhľad bez ohľadu na okolnosti. Ale koľkí z nás vlastne videli , ako v…

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Armádny Magazín

V Rusku vyvíjajú nové lietadlo pre velenie vojskám pre prípad jadrovej vojny

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Vo Voroneži bola zahájená výroba lietadla pre velenie vojskám v prípade jadrovej vojny, oznámil zdroj z obranného priemyslu. "Ruské letecké a kozmické sily dostanú dve letecké veliteľské stanovištia na základe Il-96-400M . Jeden sa už vyrába, "povedal. Podľa zdroja nie je vylúčen

Elektrické pedále a tlačidlo "manéver". Na internete sa objavili fotografie z kokpitu Su-75 Checkmate

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Na internete sa objavili podrobné fotografie kokpitu nového ruského stíhacieho lietadla Checkmate / Su-75 spolu s komentármi o jeho odlišnosti od kokpitov iných ruských stíhačiek.   Na snímkach je vidieť, že informácie pre pilota sa zobrazujú na jednom veľkom monitore a po jeho obvode nie sú k…

Americké letectvo pokračuje v náletoch na Taliban

0 icon

Afganistan, 27.júl 2021 (AM) – Čínsky minister zahraničia Wang Yi sa v Čcheng-tu stretol so svojím pakistanským náprotivkom Shahom Mahmúdom Qureshim, uviedla 25. júla tlačová služba čínskeho ministerstva zahraničia. V sobotu sa uskutočnili rozhovory medzi ministrami zahraničných vecí oboch krajín. Podľa informá

Ruský elektronický komplex úspešne zaútočil na vojenský prieskumný satelit NATO

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Pokus NATO uskutočniť prieskumnú operáciu v okolí Rostova na Done zlyhal po tom, čo ruský komplex elektronických protiopatrení úspešne zaútočil na vojenské prieskumné systémy kozmických zariadení. Podľa amerického núdzového výstražného systému bola 22. júla z oblasti Rostova na Done prerušená prevádzka sa

Izraelský vojenský expert Jakov Kedmi vysvetlil prečo je NATO absolútne zbytočné

0 icon

Izrael, 27.júl 2021 (AM) – Podľa experta Spojené štáty tak dlho pretvárali krajiny NATO na bezmocný a slabý prívesok svojej vojenskej sily, až sa vo výsledku ukázalo, že sa nemajú na koho spoliehať proti Rusku a Číne.   Vojensko-politický expert Jakov Kedmi je presvedčený, že nový americký vodca sa snaží vrátiť svetovú…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali