Zmeny, ktoré sme prežili sú nič oproti tomu, čo nás čaká

Bratislava 26. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/DPA-Wolfgang Kumm)

 

Fragmentácia je novou hranicou slobôd, konštatuje historik Quinn Slobodian pre UnHerd

Archív Nemecko múr Berlínsky výstavba začiatok výročie
Na archívnej snímke z 28. júla 1986 pohraničný vojak Nemeckej demokratickej republiky (NDR) a americký vojak strážia Berlínsky múr pri kontrolnom bode Checkpoint Charlie na ulici Charlottenstrasse po útoku výbušninami

“Vrátili sme sa k záhadnému pulzu mesianizmu,” napísal literárny kritik George Steiner niekoľko mesiacov po páde Berlínskeho múru. “Žiadny ekonóm – odborník, žiadny geopolitický stratég, žiadny ‘kremlinológ’ ani sociálno-ekonomický analytik nepredvídal to, čo prežívame.” Po prekvapivom ukončení studenej vojny nasledovalo obdobie, ktoré si mnohí pamätajú ako obdobie globálneho vedomia: obdobie triumfalizmu kapitalizmu, rečí o ľudských právach a rozširovania korporácií cez hranice, oceány a kontinenty. Prezident George H. W. Bush dal tomuto komplexu v roku 1990 meno, keď vychválil “nový svetový poriadok”. Toto desaťročie je v historickej pamäti poznačené trendom rozširovania inštitúcií: Svetová obchodná organizácia, Európska únia, NAFTA – nové obaly pre planetárne dodávateľské reťazce.

Ak ste sa však pozreli pozorne, objavili sa náznaky alternatívnej časovej osi, ktorá sa vyznačovala fragmentáciou rovnako ako jednotou. V povedomí sa vlnili kultúrne udalosti; objavovali sa stopy možnosti, že zdanlivý vek integrácie môže byť v skutočnosti vekom zlomu.

Obe Nemecka sa zjednotili v roku 1991, ale Sovietsky zväz sa v tom istom roku rozpadol. Michail Gorbačov bol nazvaný “hrdinom dekonštrukcie”. Krátko nato sa začala rozpadávať Juhoslávia. Koncom roka 1991 sa somálsky štát dostal do občianskej vojny a viac ako desať rokov nemal centrálny štát. Švajčiarska ľudová strana zbierala prívržencov, keď navrhovala ľudí proti členstvu v OSN. Strana slobody v Rakúsku sa snažila oživiť nacionalizmus spolu s Vlaams Blok v Belgicku a Národným frontom vo Francúzsku. V Taliansku Liga Severu žiadala odtrhnutie Lombardie. Mnohí z “populistických” zloduchov mainstreamovej tlače po roku 2016 sa objavili na scéne začiatkom deväťdesiatych rokov.

Odborníci boli tvrdo na stope tohto alternatívneho sprisahania. Robert D. Kaplan v časopise The Atlantic v roku 1994 varoval pred “nadchádzajúcou anarchiou”. “Väčšina ľudí sa domnieva, že politická zem od roku 1989 prešla obrovskými zmenami,” napísal, “ale tie sú zanedbateľné v porovnaní s tým, čo ešte len príde. Rozpad a pretváranie atlasu sa len teraz začína.” Kaplan predvídal “epochu beztémových komparácií, v ktorej klasifikačnú mriežku národných štátov nahradí zubatý sklenený vzor mestských štátov, chatrných štátov, hmlistých a anarchických regionalizmov”.

Ako si predstaviť tento svet? Francis Fukuyama si od Friedricha Nietzscheho požičal “posledného človeka”. Kaplan navrhol “poslednú mapu”, trojrozmernú a holografickú:

“V tomto holograme by sa prekrývali sedimenty skupinových a iných identít na iba dvojrozmernom farebnom označení mestských štátov a zvyšných národov, ktoré by sa samy miestami mýlili tienistými chápadlami, vznášajúcimi sa nad hlavou, naznačujúcimi moc drogových kartelov, mafií a súkromných bezpečnostných agentúr. Namiesto hraníc by tu boli pohyblivé “centrá” moci, ako v stredoveku.”

“Táto budúca mapa,” uzavrel, “bude neustále sa meniacim zobrazením chaosu.” Samozrejme, cieľom Kaplanovej mapy, ktorá sa objavila v domácom časopise Rady pre zahraničné vzťahy, bolo obmedziť a kontrolovať chaos. Pripomínala nadrozmerné mapy z trilerov o studenej vojne od Dr. Divnolásky (1964) po Vojnové hry (1983). V románe Brucea Sterlinga Ostrovy v sieti (1988) sa tiež objavila globálna simulácia s názvom Worldrun, ktorá sa používala “ako prognostický nástroj pre rozvojové agentúry” a tiež ako hra. V rozhraní sa “v simulovanom satelitnom zobrazení odlupovali dlhé pásy zemského povrchu. Mestá svietili zelenou farbou, čo znamenalo zdravie, alebo červenou farbou, čo znamenalo sociálny rozvrat.”

Vízia anarchie v The Last Map bola dystopická – budúcnosť, ktorej sa treba vyhnúť za každú cenu. To je dominantná perspektíva, ktorú človek získava z letiskových knižných regálov a stojanov s časopismi: obavy tých, ktorí sa považujú za tých, ktorí majú prístup k pákam moci, tvorcov máp, tých, ktorí musia prísť na to, ako sa dajú nastaviť ciferníky, aby sa z neporiadku vrátil poriadok. Implicitne a často aj explicitne je to príbeh o opätovnom posilnení americkej zámorskej moci. Zbigniew Brzezinski v roku 1988 napísal vetu, ktorú bude opakovať celé desaťročia, že “jedinou alternatívou k Amerike je anarchia”.

Boli však aj iní, ktorí videli, že sa blíži krach, a povzbudzovali ho. Po skončení studenej vojny sa rozhliadli po svete a pomysleli si: keď už kapitalizmus zvíťazil, prečo to nedotiahnuť do konca? Verili, že fragmentácia je novou hranicou slobody. Paleo-libertariáni ako Murray Rothbard a Hans-Hermann Hoppe a konzervatívci ako Charles Murray a Paul Craig Roberts sa postavili proti snahám o väčšiu integráciu, ktoré poznačili deväťdesiate roky, jasali nad spevňovaním hraníc a vyzývali na revíziu imigračných zákonov, aby diskriminovali ľudí z čiernejších a hnedších krajín, oživovali rasovú vedu, aby podporili svoje tvrdenia. Niektorí siahli hlboko do stredovekej histórie, aby tvrdili, že segregácia je dobrá a malé kolektívy by si mali chrániť svoje vlastné. Inými slovami, presadzovali mnohé zásady, ktoré sa dnes spájajú s krajnou pravicou.

Všetci však mali niečo spoločné: boli to trhoví liberáli a libertariáni. Ako sa z ľudí z údajného tábora otvorených hraníc stali zástancovia vyšších a hrubších múrov? Ako sa stalo, že prívrženci ideológie údajne postavenej na univerzálnej postave homo economicus prijali otrepané teórie o geneticky podmienenej inteligencii a nevedomosti? Kedy sa horliví zástancovia globálnych trhov obrátili proti tomu, čo jeden z nich nazval “šelmou” “nového svetového poriadku”?

Keď sa ľudia zamýšľajú nad smerovaním globálneho kapitalizmu v minulom storočí, zvyčajne sa pozerajú smerom nahor a von: na nadnárodnú a medzinárodnú úroveň. Po druhej svetovej vojne Amerika prevzala úlohu dirigenta vo svetovom finančnom orchestri, ktorú po prvej svetovej vojne stratila. Národné ekonomiky boli navrstvené súkromnými obchodnými okruhmi a medzištátnymi dohodami vo forme zmlúv, regionálnych dohôd a spoločného členstva v medzinárodných organizáciách. Po sedemdesiatych rokoch, keď sa objavil pojem “globalizácia”, sa objem cezhraničných tokov tovaru a peňazí neustále zvyšoval a v deväťdesiatych rokoch sa prudko zvýšil. Graf globálneho exportu ukazuje strmý vzostup až po konečný prepad počas globálnej finančnej krízy v roku 2008 a neskôr počas koronálnej krízy v roku 2020.

Pre obdobie od konca sedemdesiatych rokov do začiatku 21. storočia sa často používa termín “neoliberalizmus”. Po konzervatívnych lídroch ako Ronald Reagan a Margaret Thatcherová v osemdesiatych rokoch nasledovali stredoľaví lídri ako Bill Clinton, Tony Blair a Gerhard Schröder v deväťdesiatych rokoch, ktorí posvätili voľný obchod a deindustrializáciu ako prirodzené, nevyhnutné a napriek rastúcej nerovnosti v konečnom dôsledku pre všetkých čisté víťazstvo. Dnes sa bežne hovorí o všetkých politikách deväťdesiatych rokov a rokov 2000 – od transformácie sociálnych dávok a prechodu na neisté zamestnanie až po privatizáciu štátneho majetku a presadzovanie úsporných opatrení – ako o “neoliberálnych”.

Pre niektorých neoliberalizmus znamená druh hyperkapitalizmu a komodifikáciu každého posledného aspektu existencie. Pre iných je to balík politík, ktorý zahŕňa hlbokú skepsu voči štátom, ale stále sa zaväzuje využívať štáty na ochranu kapitalizmu pred hrozbami – často zo strany samotnej demokracie.

Samotný termín neoliberalizmus vznikol ako sebaoznačenie skupiny intelektuálov v tridsiatych rokoch, ktorí sa po druhej svetovej vojne opäť zišli v Mont Pelerin Society založenej Friedrichom Hayekom, Miltonom Friedmanom a ďalšími. “Dobrovoľné spoločenstvo jednotlivcov, ktorých spája oddanosť princípom slobodnej spoločnosti,” ako sa uvádza v Encyklopédii libertarianizmu, MPS sa pravidelne stretáva na výmenu dokumentov v rozpracovanosti a reakcií na aktuálne udalosti. Medzi jej členov patrí osem nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu vrátane Hayeka a Friedmana spolu s Georgeom Stiglerom, Garym Beckerom, Jamesom M. Buchananom, Mauriceom Allaisom, Ronaldom Coasom a Vernonom Smithom.

Fascinujúce je, že aj keď mnohí komentátori považovali neoliberalizmus za triumfujúci, samotní neoliberáli spievali inú pieseň. Na papieri sa zdalo, že bitky boli vyhrané. Najprv intelektuáli voľného trhu reagovali na pád Berlínskeho múru tým, že v knižniciach a na verejných námestiach vo východnej Európe umiestnili busty Misesa a Hayeka, pretože región sa v roku 1990 kúpal v tom, čo National Review nazval “neoliberálnym duchom”. Víťazstvo sa však ukázalo ako iluzórne.

Neoliberáli veľmi rýchlo dospeli k záveru, že nadnárodné inštitúcie, ktoré kedysi vyzerali sľubne, boli socialistickými trójskymi koňmi. “Socializmus bol mŕtvy, ale Leviatan žil ďalej,” ako sa v roku 1990 vyjadril predseda MPS James Buchanan. Komunizmus zmenil odtieň z červenej na zelenú. “Je príznačné, že MPS, popredná svetová skupina odborníkov na voľný trh, sa stretla v týždni, keď sa v Sovietskom zväze zrútil komunizmus,” napísal Wall Street Journal v roku 1991. Zhromaždení však videli, že keď “komunizmus opúšťa javisko dejín, hlavnú hrozbu pre slobodu môže predstavovať utopické environmentálne hnutie, ktoré podobne ako socializmus považuje blaho ľudí za podriadené ‘vyšším’ hodnotám”.

V rozhovore s Petrom Brimelowom v roku 1992 Milton Friedman vyjadril podobný názor. Na otázku o konci studenej vojny odpovedal:

“Vo Washingtone sa nekonali žiadne vrcholné stretnutia o tom, ako znížiť veľkosť vlády. O čom bolo stretnutie na najvyššej úrovni? O tom, ako zvýšiť vládne výdavky. Čo robil údajne pravicový prezident Bush? Predsedal obrovskému nárastu paternalizmu – zákonu o čistote ovzdušia a zákonu o Američanoch so zdravotným postihnutím, takzvanému zákonu o kvótach na občianske práva.”

Na prvom stretnutí Mont Pelerinskej spoločnosti po páde múru predseda, taliansky ekonóm Antonio Martino, vyhlásil, že je to podobné: “Socializmus je síce mŕtvy, ale etatizmus nie.” Za tri najväčšie hrozby považoval environmentalizmus, pokračujúce požiadavky na štátne výdavky a Európske spoločenstvo. Návrat bol intenzívny. Na stretnutí inštitútu Cato v Moskve v roku 1990 sa ľadové sochy kladív a srpov rozpúšťali v kalužiach, keď sa Paul Craig Roberts, autor knihy o konci komunizmu s názvom Meltdown, rozžiaril do kamery. Len o niekoľko rokov neskôr Roberts varoval pred “cudzou budúcnosťou”, v ktorej “belosi odovzdávajú svoju krajinu prisťahovalcom z tretieho sveta” a čoskoro sa budú musieť obávať, že sa stanú terčom “etnickej genocídy”. Krakovskí kapitalisti sa živili strachom z toho, čo považovali za “zmutovaný” socializmus environmentalizmu a “alienizmu”.

V deväťdesiatych rokoch a neskôr sa neoliberáli začali čoraz viac sústreďovať na víziu decentralizácie, rozpustenia, ba dokonca dezintegrácie. Polície sa musia zmenšiť. Fragmentácia bola novou hranicou slobody. Keď sa po zániku Sovietskeho zväzu a Juhoslávie roztrieštila mapa, mysleli si: nech sa roztriešti ešte viac. V roku 1990 prezident MPS Becker napísal, že “malé hranolkové národy” sú úplne životaschopné a možno dokonca výhodnejšie, pretože sú viac závislé od svetového trhu, a tak sú vedené k väčšiemu prispôsobeniu. Bezprostredným kontextom, na ktorý reagoval, boli kampane za odtrhnutie Quebecu od Kanady, provincií od Španielska a Etiópie a Litvy od Sovietskeho zväzu.

Toto obdobie po studenej vojne bolo historicky vznešeným momentom: kapitalizmus zvíťazil, ale o tom, čo kapitalizmus znamená, ešte nebolo rozhodnuté. Libertariáni patrili k najaktívnejším v tomto procese reimaginácie, pričom ponúkali riešenia od navrhovania butikových polis a štátov na mieru až po obnovu existujúcich zón, kolónií a mestských štátov. Podľa týchto mysliteľov by sa štáty mali rozpustiť na platformové polis a “začínajúce spoločnosti” ponúkajúce zákazníkom služby na mieru namiesto zabezpečenia práv občanov.

Títo kapitalistickí radikáli desaťročia skúmali svet a hľadali experimenty anarchokapitalizmu porovnateľné s existujúcimi obľúbenými, ako je Divoký západ alebo stredoveký Island. Začali vlastné experimenty s “mikroobjednávkami” a vyvolali rozsiahle diskusie o základných požiadavkách na budovanie kolektívneho života a o základných skutočnostiach ľudskej prirodzenosti. Keď proroci zo Silicon Valley, ako napríklad Peter Thiel, v roku 2009 povedali, že “ak chceme zvýšiť slobodu, chceme zvýšiť počet krajín”, vychádzali z tohto alternatívneho ducha doby. Každý, kto si myslí, že globalizmus je jediným spôsobom, ako sa prejavuje kapitalistický radikalizmus, by sa mal oboznámiť s tými, ktorí sa menej zaujímajú o zväčšovanie, než o zmenšovanie a opúšťanie.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

18:42

Česko poskytne Ukrajine ďalšiu pomoc na zvládnutie následkov zničenej Kachovskej priehrady. Ministerstvo obrany pošle napríklad cisterny či motorové člny. V stredu sa na tom podľa českého premiéra Petra Fialu dohodla vláda.

18:30

Ukrajinská armáda postúpila na frontovej línii pri meste Bachmut na východe Ukrajiny za uplynulých 24 hodín o 1100 metrov. V stredu to uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová.

18:15

Maďarský premiér Viktor Orbán a členovia jeho vlády sa v stredu v budínskom sídle úradu vlády zúčastnili na prípravnom fóre o nadchádzajúcom predsedníctve Maďarska v Rade Európskej únie v druhom polroku 2024. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi.

17:53

Pentagón poprel správu, že rekonštruuje havarované “mimozemské” vesmírne lode a rekonštruuje “ich” technológie. Informovala o tom spravodajská stanica Fox News.

17:39

Predstavitelia Európskej únie sa v stredu v Bruseli stretli so Sultánom Ahmadom al-Džábirom, predsedom klimatického summitu COP28, ktorý sa uskutoční na prelome novembra a decembra v Dubaji.

17:19

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu označil útok na Ruskom okupovanú Kachovskú priehradu na juhu Ukrajinu za “barbarský čin”. Moskva zo zničenia priehrady obviňuje Kyjev.

17:14

Tomáš Taraba: “Doložili sme potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorý bude riešiť činnosť vysokých štátnych úradníkov, ktorí išli vyzvať NATO a EÚ, aby zasiahli do volieb na Slovensku. Sú tak šikovní, že dôkazom ich aktivít je nielen ich vlastný úradný zápis z pracovnej cesty.”

16:50

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že oprava poškodeného čpavkovodu vedúceho z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy bude trvať jeden až tri mesiace. Moskva tvrdí, že čpavkovod vyhodili do vzduchu v utorok ukrajinskí sabotéri. Výbuch podľa ruského ministerstva obrany nastal v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, pričom zranenia utrpelo aj niekoľko civilistov.

16:30

Britský premiér Rishi Sunak v stredu pricestoval na dvojdňovú návštevu USA. Hlavnými témami rokovaní budú situácia na Ukrajine, hospodárska spolupráca a umelá inteligencia.

16:00

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským navrhol vytvorenie medzinárodnej komisie na vyšetrovanie zničenia Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny. Tento návrh predstavil aj ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi.

15:13

Nemecký Inštitút pre ľudské práva (DIMR) sa domnieva, že boli naplnené všetky podmienky na to, aby mohla byť zakázaná krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD). DIMR však v súčasnosti neplánuje takýto krok presadzovať, informovala v stredu agentúra DPA.

14:51

Poľská vláda využije všetky existujúce právne opatrenia, aby ponechala v prevádzke svoju hnedouhoľnú baňu Turów ležiacu pri hraniciach s Českom. Povedal to v stredu hovorca poľskej vlády Piotr Müller, a to aj napriek utorkovému rozhodnutiu súdu vo Varšave, ktorý bani pozastavil povolenie na ťažbu z environmentálnych dôvodov.

14:40

Ukrajinskí sabotéri údajne v utorok vyhodili do vzduchu čpavkovod vedúci z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy. K výbuchu došlo podľa ruského ministerstva v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, pričom utrpelo zranenia aj niekoľko civilistov.

14:17

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spúšťa nové právne konanie proti Poľsku v súvislosti s rozhodnutím vlády vo Varšave zriadiť tzv. výbor na vyšetrovanie “ruského vplyvu”. Komisia zriadenie tohto kontroverzného orgánu vníma ako útok na politickú opozíciu, lebo zákon umožňujúci jeho zriadenie predpokladá, že výbor by vo svojej činnosti pokračoval aj po prípadnej zmene vlády po jesenných parlamentných voľbách.

14:12

Všeobecný súd Európskej únie v stredu zamietol žiadosť bieloruského oligarchu Alexandra Šakutina o zrušenie sankcií, ktoré boli naňho uvalené za napojenie na vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a jej zásahy proti opozícii. Šakutin, ktorý podniká v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva a strojníctva, bol v roku 2020 pridaný za zoznam Európskej únie, na ktorom sa nachádzajú subjekty so zmrazenými aktívami či zákazom víz.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Platíme za milióny vakcín, o ktoré nie je záujem. Minister vysvetľuje

0 icon

Bratislava 7. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19 je záväzkom krajín Európskej únie, nejde o vyhodené peniaze. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister zdravotníctva Michal Palkovič. Reagoval tak na novinársku otázku týkajúcu sa nákupu vakcín Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v stredu informoval o…

Americké nutkanie zasahovať je nedotknuté a pripravené na ďalšie

0 icon

Washington 7. júna 2023 (HSP/Tomdispatch/Foto:TASR/AP-Alex Babenko)   Dovoľte mi, aby som sa priznal: mám obavy vždy, keď sa Max Boot nadšene vyjadruje o budúcej vojenskej akcii. Vždy, keď sa tento publicista Washington Postu optimisticky vyjadruje o nejakom nadchádzajúcom krviprelievaní, zvyčajne nasleduje nešťastie. A ako to už býva, je pozitívne naladený…

Toto rozhodnutie môže mať veľký vplyv na priebeh, scenáre a vývoj vojny

0 icon

Kyjev 7. júna 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Ukrajina sa snaží získať od NATO jasné prísľuby o prijatí do Aliancie v záverečnom vyhlásení zo samitu vo Vilniuse, ktorý je naplánovaný na 11. - 12. júla Kyjev by zjavne chcel pozvanie do NATO aj napriek prebiehajúcej vojne, počas ktorej všetci…

SaS vyzýva Roberta Fica na “súboj”

0 icon

Bratislava 7. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Strana SaS vyzýva opozičný Smer-SD na tzv. súboj volebných programov. Žiada šéfa Smeru-SD Roberta Fica, aby predstavil svojich expertov a program, ktorý sa porovná s programom SaS. Strana kritizuje Fica za to, že svojimi výrokmi o manipulácii šíri nenávisť a rozoštváva…

Menový gambit BRICS je včasným varovaním pre dolár

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Nardus Engelbrecht, Eraldo Peres)   Nedávno skončené stretnutie BRICS v Kapskom Meste sa môže zapísať do histórie ako moment, keď sa zrodilo hnutie proti doláru, píše William Pesek pre Asia Times Na okraj nedávneho stretnutia krajín BRICS v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike úradníci uvažovali ako…

Kapitalisti sa búria proti Číne

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP, TASR/AP-Christophe Petit Tesson, Pool via AP, TASR/AP-Markus Schreiber)   Západní jastrabi čelia nepravdepodobnému odporu, píše Thomas Fazi pre UnHerd Po tom, ako Amerika zvádzala s Európou zástupnú vojnu proti Rusku, je teraz odhodlaná zopakovať tento úspech aj proti Číne. V tomto prípade by mohli byť…

Nová uniknutá správa vrhá veľmi zlé svetlo na USA a Ukrajinu

0 icon

Washington 7. júna 2023 (HSP/washingtonpost/Foto:Facebook)   Nepotvrdený tip od európskeho spojenca bol podľa denníka Washington Post uvedený v uniknutom dokumente amerických tajných služieb Podľa denníka The Washington Post boli USA informované, že ukrajinská armáda plánuje vyhodiť do vzduchu plynovod Nord Stream niekoľko mesiacov predtým, ako záhadné výbuchy zničili ruský kanál…

Pápeža prijali do nemocnice

0 icon

Vatikán 7. júna 2023  (HSP/TERAZ/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František absolvuje črevnú operáciu, ktorá si vyžiada niekoľkodňovú hospitalizáciu. Informoval o tom Vatikán, podľa ktorého už pápeža v stredu hospitalizovali v rímskej nemocnici Gemelli Pápež už v utorok absolvoval v Gemelli krátku prehliadku na tamojšom geriatrickom oddelení. Vatikán v stredu oznámil, že…

Eva Kailiová je späť s novým príbehom: Je tu sprisahanie

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Podozrivá z Qatargate sa snaží svoj prípad preformulovať ako morálny príbeh proti špionáži, čo vyvoláva nedôveru, píše POLITICO Eva Kailiová rozpráva nový príbeh, ktorý dvíha obočie: Úrady sa na ňu mohli zamerať, pretože vedela príliš veľa o vládnej špionáži. Po mesiacoch mlčania počas jej…

Nová posila Demokratov – Dorota Nvotová

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (TASR/HSP/Foto: Screenshot)   Do mimoparlamentnej strany Demokrati vstupuje pred predčasnými septembrovými parlamentnými voľbami hudobníčka a občianska aktivistka Dorota Nvotová. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Eduard Heger Nvotová by sa chcela venovať téme menšín, Rómov aj kultúry, pretože má za sebou niekoľko projektov…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Tretia svetová vojna je namierená proti Rusku...

0icon

Tento článok uverejňujem v plnom znení tak, ako som ho prebral. Je to preto, lebo článok bol uverejnený pred osem a pol rokmi v decembri 2014!!! Urobil som len malé doplnky pre vysvetlenie. Doplnky sú v zátvorke. Ak sa Vám zdá stále aktuálny, nemýlite sa...

Vysielanie českých televízií na Slovensku (+ Markíza, JOJ i Orange)

0icon

Asi pred 3 mesiacmi Orange vypol cca 6 staníc z okruhu českej komerčnej TV Prima na Slovensku. Už pred rokmi sa vyplo vysielanie staníc NOVY.V médiách rezonuje ako hlavný dôvod tohto konania snaha slovenskýchkomerčných televízií JOJ a Markíza, nakoľko vraj české televízie nemajú licencie /právo na Slovensku vysielať. Poďme sa…

Marek Danko

Radikálna pomsta: Ukrajina ničí Maďarov

0icon

Možno sa vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou vždy vyznačovali neustálymi problémami a hádkami medzi krajinami. Maďari neustále hovorili o útlaku maďarských národnostných menšín na ukrajinskom území, no v Kyjeve boli takéto vyhlásenia neustále vyvracané. V skutočnosti ukrajinská vláda naozaj považovala národnostné menšiny za nástroj nát

Erik Majercak

Prečo Rusko nejako moc aktívne nepokračuje s operáciou na Ukrajine. Prečo sa zdá, že je to zmrazené. Prečo na nás denne nekydajú z médií až toľko ako obvykle

0icon

Samozrejme, že mediálny priestor dostáva na Slovensku teraz primárne kampaň „leboFico“, „leboKremeľ“, „lebodemokracia“, lebo tieto problémy zahraničím riadené politické strany nevedia rozchodiť a je ďaleko nebezpečnejší do októbra pre všetkých lokálnych nohsledov, takže 21 miliónov pre šorošove handry od prez

Marián Tkáč

Náhody neexistujú: Slováci a Maďari plece pri pleci

0icon

V americkom Orlande vyvrcholili 4. majstrovstvá sveta v novom športe, vo futgolfe. A predstavte si, ako symbolicky: zlato získala v individuálnej súťaži žien Slovenka Lucia Čermáková a v individuálnej súťaži mužov Maďar Bence Bacskai! Keďže náhody neexistujú, práve na pôde všemocnej Ameriky sa predviedli ako úspešné v rodiacom sa olympijskom…

Vášeň v Tebe

Lesník ukázal geniálny trik, ako sa zbaviť kliešťov

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/Catkin). Kliešte, ktoré sú ľuďmi asi najnenávidenejšie tvory, už niekoľko týždňov útočia na ľudí a zvieratá. A hoci na internete nechýbajú rady, ako sa pred týmito parazitmi chrániť, najnovší trik jedného z lesníkov sa stal skutočným hitom.

Ako strihať paradajky? Radšej buďte opatrní. Jedna chyba zničí celý krík

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/2 Minute Garden Tips). Ak chcete, aby vaše sadenice túto sezónu priniesli veľa ovocia, robte pravidelne jednu vec. Ako orezať paradajky, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky? Urobte to správnym spôsobom a kríky prinesú veľa paradajok. Aby ste mohli zbierať bohatú úrodu, musíte sa…

Princ Harry vypovedal na súde. Hovoril o svojich depresiách a paranoji

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/royal_family_history). V utorok 6. júna sa princ Harry objavil na Najvyššom súde v Londýne, kde svedčil v procese proti Mirror Group Newspapers, známemu bulvárnemu vydavateľovi vo Veľkej Británii. Počas pojednávania z jeho úst zazneli silné slová.

Takto sa vyrába zlaté hnojivo. Patent záhradníkov a vlastníkov pozemkov na bohatú úrodu

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/Vidlák). Oplatí sa obohatiť kompost dážďovkami? Odborníci tvrdia, že dážďovky dokážu urobiť veľa dobrého a že hnojivo, ktoré produkujú, má cenu zlata. Ako teda prilákať dážďovky do kompostu? Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Lekár podával pacientke kávu s jeho semenom. Na súde tvrdil, že si neumyl ruky

0 icon

7.6.2023. Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/DarkoStojanovic). Začína sa proces proti britskému lekárovi Dr. Nicholasovi Johnovi Chapmanovi. Je obvinený zo sexuálneho napadnutia svojich obetí pridávaním semena do ich kávy. V Spojenom kráľovstve sa začne prestížny súdny proces proti všeobecnému lekárovi Dr. Nicholasovi Johnovi Chapmanovi. Podľa

Armádny Magazín

Najväčšie západné energetické korporácie si veľmi dobre ohrievajú ruky na sankčnej vojne proti Rusku

0 icon

USA, 7.jún 2023 (AM) – Už dávno je jasné, že protiruské sankcie majú bumerangový efekt na ekonomiky západných krajín. Prejavil sa prudkým nárastom inflácie, poklesom už aj tak nízkych mier hospodárskeho rozvoja a poklesom reálnych príjmov občanov. Podľa OECD do konca roka 2022 klesli príjmy v 38 členských krajinách OECD ako…

Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

0 icon

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park

CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

0 icon

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceh

Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

0 icon

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev

Rusku hrozí čierna známka FATF. Pridá sa ku Kimovi?

0 icon

USA, 7.jún 2023 (AM) – Nepriatelia Ruska sa domnievajú, že sankčná vojna proti krajine by sa nemala obmedzovať na trestné opatrenia jednotlivých štátov, ale je potrebné medzinárodné úsilie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijalo na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, ale to sa nedeje a pravdepodobne ani…

TopDesať

Raritné fotografie známych osobností, ktoré ste nikdy nevideli

0 icon

V dnešnom digitálnom veku, kde každý má vreckový fotoaparát vo svojom smartfóne a fotografie sú všadeprítomné, je ťažké si predstaviť, že existujú snímky známych osobností, ktoré zostali skryté pred našimi očami. No práve tieto zriedkavé a raritné fotografie nám poskytujú jedinečný pohľad do minulosti, odhaľujúc celebrity v úplne novom svetle.…

Kvíz: Dokážete spoznať európsku krajinu na základe jej tvaru?

0 icon

Vitajte, milí čitatelia, v našom novom článku plnom geografického dobrodružstva! Dnes vás pozývame na vzrušujúcu výzvu, ktorá vás zavedie do srdca Európy a vyzve vás, aby ste preukázali svoje znalosti o európskych krajinách. Dokážete spoznať európsku krajinu len na základe jej tvaru? Európa je kontinent bohatý na rozmanitosť a históriu. Každá…

Tieto celebrity svoje outfity využili aj po rokoch

0 icon

Vitajte v fascinujúcom svete módy a celebrít! V tomto článku sa pohrávame s myšlienkou, že ani tie najznámejšie celebrity sa neboja využiť svoje outfity opakovane, a to s tým istým štýlom a eleganciou. Odkazujú na pravdu, že dobrý štýl je nadčasový a že oblečenie môže slúžiť viac než len pri…

Tieto fotografie dajú poriadne zabrať tvojmu zraku a mozgu

0 icon

V tomto článku si ukážeme fotografie, ktoré nenechajú váš zrak a mozog na pokoji. Pri niektorých fotografiách sa budete musieť skutočne zamyslieť, či vidíte skutočnosť alebo iba optický trik. Tieto fotografie majú schopnosť vyvolávať záhadné dojmy a vášne vo vašom vnútri. Za ich zdanlivo jednoduchými a bežnými kompozíciami sa však…

Extrémne drahé chyby zachytené na fotografiách

0 icon

Hovorí sa, že za chyby sa platí. Bohužiaľ, tieto fotografie majú hodnotu tisícky eur - tisícky eur na opravy poškodených vecí. Pozrite sa na zbierku nešťastia v podaní extrémne drahých chýb. Reddit je na vrchole v poskytovaní fotografií ľudí, ktorí majú naozaj ťažký deň. Prispievatelia na r/ThatLookedExpensive sa delia o…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali