KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Vladyka Cyril Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej spravodlivosti a pravdy stane nepohodlným…

Košice 30. mája 2020 (HSP/TSKE/Foto:TSKE)

 

Prinášame kázeň vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, zo eparchiálnej slávnosti chrámového sviatku Baziliky minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, ktorá sa konala 30. mája

Ilustračné foto

 

Drahí bratia a sestry.

Dovoľte mi na úvod jednu netradičnú otázku. Už vám niekedy niekto sprosto vynadal? Kedy ste počuli nejakú novú, doteraz neotrepanú nadávku? Že neviete ako to myslím? Nuž tak, že aj v nadávaní vládnu isté pravidlá, recyklujú sa staré ale vytvárajú sa aj nové nadávky. A vytvárajú sa aj nové ciele nadávok – a to nielen v súkromnej, ale aj v takpovediac verejnej sfére.

Pravdepodobne ste si aj vy všimli, že v istom type médií, článkov a komentárov sa od istého času zvýšila frekvencia ale aj tvorba nových nadávok a urážok, ktorých cieľom sú veriaci kresťania a zvlášť katolíci.

Obľúbeným terčom tejto novej kategórie „rádoby“ urážlivých nadávok je praktizujúci veriaci, teda taký človek, ktorý svoju vieru neskrýva, nehanbí sa za ňu, vie si ju obhájiť a podľa nej koná v osobnom živote. Keď má náhodou dokonca nejakú verejnú funkciu, hoc aj založenú na jeho odbornosti, alebo dôvere spoluobčanov, ale napriek tomu nepopiera, že je veriaci, ba dokonca o svojej viere aj verejne hovorí, alebo aspoň niekedy v minulosti hovoril a dnes sa od toho nedištancuje, tak sa priam rozbehne súťaž, kto vymyslí „krajšiu“ – teda čo najškaredšiu a ešte urážlivejšiu a zosmiešňujúcejšiu urážku. Takéhoto človeka, kresťana vraj treba poslať možno už ani nie do cirkusu, ale rovno do blázinca a hlavne mu v žiadnom prípade neslobodno dovoliť, aby sa dostal do politiky, do parlamentu, či nebodaj za ministra.

Tak sa to podáva v moderných mienkotvorných médiách, a to najmä v opakovaných komentároch, väčšinou síce anonymných ale predsa tak zvláštne tematicky i slovne zjednotených až to evokuje predstavu mienkotvorných internetových trollov. U nich sa to len tak hmýri vyjadreniami o fundamentalistoch, fanatikoch, tmároch, talibancoch, katolikobane, (no vidíte teta, aj vy vraj patríte do talibanu, alebo katolikobanu, … aj vy mladý pán, aj vy slečna, a to možno ani neviete čo by to malo byť), recyklujú sa frázy o čiernej totalite o inkvizítoroch a o návrate do stredoveku a keď sa hovorí o kňazoch, tak sú označení ako černokňažníci, sutanisti a v lepšom prípade ako nenažranci a pokrytci. Takto si niektorí, pravdepodobne frustrovaní a nenávistní jedinci, zväčša anonymne vylievajú svoju zlosť. V podstate niečo podobné nájdeme aj v článkoch podpísaných, teda v akože „novinárskych komentároch“, ktoré sa píšu za peniaze a na to, aby formovali verejnú mienku, … veď načo inak by ktokoľvek písal svoje komentáre a názory.

Niekto tieto urážky a nadávky eufemisticky a povýšenecky nazýva aktualizovanou formou literárneho druhu stredovekého protikatolíckeho pamfletu, na ktorý má takpovediac živnosť, alebo niečo ako národný patent, keďže je za to platený, pretože jeho fanúšikovia a podporovatelia to od neho očakávajú a môžu si byť istí, že pôjde nielen na hranu, ale aj za hranu. Niekedy to síce trochu prihorlivo prestrelí, napríklad tak, že človeka, ktorý celý život zasvätil práci s najbiednejšími, označí titulom „vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet“. ( https://komentare.sme.sk/c/20858569/poslite-kuffu-do-cirkusu.html)

Keď ho potom aj za to niekto v zmysle existujúcich zákonov zažaluje, takže má potom z toho vytriasačky, tak sa tvári ako nepochopený, ktorého ostatní, ktorí sú asi zadubení a hlúpi, teda podľa neho trápni „Slováčikovia“, nie sú vlastne ani hodní, a to všetko len preto, že si nenechajú donekonečna beztrestne nadávať do hlupákov.

Niekto iný zasa nadáva proste len tak obyčajne, ani nie s príliš bohatým slovníkom cudzích slov, robí to takmer ako povinnú jazdu, lebo kopnúť si do cirkvi, najmä Katolíckej alebo do jej praktizujúcich členov je dnes v istých kruhoch tak v móde, že je to brané takmer ako povinnosť, teda, ako sa to kedysi hovorievalo: „Kto si ešte do Cirkvi nekopol, nech sa hlási u súdruha Žinčicu“. Ale to už je o niečom inom.

Takéto nadávanie nie je nič nového pod slnkom. A nie je to vôbec prekvapivé, dokonca je to v istom zmysle paradoxne aj dobrý znak. Skutočné kresťanstvo je totiž nepohodlné, je provokujúce, pretože vyžaduje zmenu, zrieknutie sa hriechu, ohlasuje a vyžaduje pokoru, čistotu, vernosť, sebaovládanie, zodpovednosť, spravodlivosť, odpúšťanie, štedrosť a množstvo ďalších nepopulárnych čností.

Čnosti? Hovoriť dnes o čnostiach!? Čo sú to prosím vás čnosti? Už samotná zmienka o potrebe čností zdvíha tlak mnohým, najmä tým, ktorí v požiadavke svojej ničím neobmedzenej osobnej slobody neberúcej ohľad na nič a nikoho okrem seba samého, považujú všetko to, čo je ich túžbou už za svoje „právo“, a tak postavili na piedestál ako zlaté teľa, ktorému jedinému sa klaňajú, samých seba. Vo svojom obraze v zrkadle nachádzajú svoju hlavnú, možno jedinú potechu, v egoizme svoju sebarealizáciu a v pýche svoj zmysel života.

Možno si teraz v duchu kladiete otázku, čo má tato moja vstupná úvaha o nadávaní spoločné s dnešným sviatkom? Nuž, viac, ako by sa na prvé počutie zdalo. Dnes slávime Sviatok zoslania Svätého Ducha. V istom zmysle môžeme povedať, že je to sviatok pripomínajúci zrodenie Cirkvi, ako organizovanej viditeľnej skupiny, ako viditeľného verejné vystupujúceho spoločenstva. Aká bola prvá reakcia na verejné vyznane viery apoštolov, ktorí naplnení Božím Duchom začali ohlasovať? „Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má znamenať?“ Ale iní s úsmeškom hovorili: „Sú plní mladého vína.“ (Sk 2, 12–13)

Vidíme teda, že prvý titul, ktorého sa dostalo veriacim v Krista, a to ešte skôr ako ich nazvali „kresťanmi“, bolo ich označenie, že sú „opilci“. Prečo? Pretože vyšli zo svojho úzkeho uzamknutého kruhu, spoza zatvorených dverí a začali hovoriť na námestí, pred zástupom ľudí o Kristovom zmŕtvychvstaní. Začali o ňom hovoriť na uliciach, začali o ňom hovoriť na verejnosti a začali o ňom hovoriť tak, že im naraz začali rozumieť ľudia rôznych národov a jazykov.

Ako inak sa ale mohli, mali, ba takpovediac museli správať učeníci po Ježišovom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení!? Keby to bolo bývalo len na nich, možno by sa boli vrátili naspäť ku svojmu predošlému spokojnému, anonymnému životu. Takto by neboli asi nikomu vadili, nič by neboli riskovali a ich mená by zapadli prachom už v nasledujúcej generácii. Uzavreli by sa, stiahli by sa z verejnosti ako politici po prehraných voľbách, možno by si urobili nejaké občasné stretnutie pamätníkov a dosť. Ale vo chvíli keď ich naplnil Svätý Duch, ten Duch, ktorého im vzkriesený Ježiš prisľúbil odchádzajúc k svojmu Otcovi, potom už nemôžu mlčať uzatvorení do svojho malého geta. Nemôžu neohlasovať Krista!

Pripomeňme si, počúvajme čo ohlasovali títo ľudia, naplnení Božím duchom?

„Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. 23 A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci 25 Veď … ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie:

32 Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. 33 Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. … 36 Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom 37 

Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť bratia?“ 38 Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. … Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. “ (Sk 2, 22–25. 32–38. 41)

Keď dnes čítame tieto slová prvej kázne v dejinách cirkvi, ktorú predniesol apoštol Peter, prvý pápež, a pozorujeme, čo sa pri nej a po nej dialo, tak si možno neuvedomujeme o akú provokačnú a nepohodlnú reč išlo a hlavne, aký prekvapujúci účinok dosiahla. Apoštol Peter totiž vystúpil pred svojimi rodákmi a priamo ich obvinil, že zavraždili nevinného muža, Ježiša Nazaretského, že to neurobili dokonca ani oni sami osobne, ale „rukami bezbožníkov“. A teraz im oznamuje, že tohto Ježiša, ktorého oni ukrižovali, Boh „vzkriesil„, že ho „zbavil múk smrti„, že ho „Božia pravica povýšila“ a že teraz „vylial“ Svätého Ducha na svojich učeníkov.

Takto hovorí ten Peter, ktorý ani nie pred dvoma mesiacmi tohto istého Ježiša nechal opusteného pri jeho zatýkaní, ktorý zaprel, že ho pozná, kým Ježiša vyslúchali a bili a ktorý potom, keď sa jeho pohľad stretol s pohľadom mučeného priateľa a Majstra, tak s hanbou ušiel plačúci. Je si dobre vedomý, že toto všetko by mu mohol ktorýkoľvek z jeho poslucháčov vmietnuť do tváre s výčitkou – čo nás obviňuješ?… kde si bol vtedy ty?… nemáš vari aj ty účasť tvojou nečinnosťou na Ježišovom umučení…?

Áno, to všetko by si musel priznať a v podstate je ochotný sa k tomu kedykoľvek priznať.

Prečo si ale nezúfa, ba ani sa nehanbí uznať svoj pád a slabosť?

Prečo si teraz dokonca dovoľuje hovoriť v Ježišovom mene?

Pretože zažil jeho láskavé odpustenie, vtedy, keď na brehu Genezaretského jazera, pri stretnutí so vzkrieseným Ježišom, našiel v sebe silu odpovedať na jeho otázku Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ slovamiktoré mu vyvierali zo srdca „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“(Jn 21, 15)

Možno práve preto dokázal o Ježišovi a jeho vzkriesení hovoriť tak presvedčivo a výrečne, že aj srdce jeho poslucháčov prenikla bolesť a začali jemu i ostatným učeníkom, (tým učeníkom, ktorí podobne ako Peter prešli históriou svojej zrady a slabosti i Kristovho odpustenia a vyvolenia), klásť otázku: „Čo máme robiť bratia?

Petrova odpoveď jej jednoduchá a radikálna: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha!“

V ten istý deň sa nechalo pokrstiť tritisíc ľudí. Pre Ježišových zatvrdlivých odporcov to musel byť šok.

Ako to?! Veď toho potulného kazateľa, ktorý sa vyhlasoval za Božieho syna predsa zajali, nechali odsúdiť na smrť, videli ho zomierať na kríži, dali strážiť jeho hrob. Jeho učeníkov rozohnali a boli presvedčení, že bez toho Nazaretského sa táto partia pologramotných dedinčanov a dedinčanov na nič nezmôže, že sa za chvíľu rozpadne … a teraz toto! Odkiaľ sa v tejto skupinke berie akási osobitná sila, schopnosť vyjadrovať sa, odvaha i jasnosť argumentácie? Čo to má znamenať, keď teraz títo hovoria, ba nielen hovoria, ale dokazujú, že prijali Božieho Svätého Ducha, ktorého Ježiš dostal od svojho Otca a teraz vylial na nich!?

V prvý deň Päťdesiatnice sú títo odporcovia zaskočení – nič sa nedozvedáme o ich reakcii. Mysleli si totiž, že Ježiša vykorenili z mesta, národa i sŕdc jeho priateľov – a teraz, hľa prekvapenie… o Ježišovi sa hlása, že žije a jeho priatelia získavajú nasledovníkov.

O niekoľko dní sa situácia už trochu mení. Peter, po tom, čo v Ježišovom mene uzdravil človek od narodenia chromého, ktorý žobrával pri chrámovej bráne, znova sa prihovoril zástupu provokačnou rečou. Predniesol ju priamo v chráme, na posvätnom mieste, ktoré plne podliehalo jurisdikcii tých, ktorí Ježiša vydali na smrť.

„…Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť’. 14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. 15 Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami. 16 

Peter teda napomína, ale neodsudzuje, dáva aj východisko…

17 A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. 18 … 19 Kajajte sa teda; obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy … 26 Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí. (Sk 3,13–19. 26)

Tentokrát však zo strany tých, ktorí nikomu nedovolia aby im vzbudzoval výčitky svedomia a žiadal pokoru a pokánie, prichádza rýchla a razantná reakcia.

1Kým hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji 2 a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. 3 Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer. 4 Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uverili, a vzrástol počet mužov na päťtisíc. (Sk 4, 1–4)

 

Tak začína história našej Cirkvi.

Svätý Duch mení slabochov na apoštolov.

Pomáha im prekonávať vedomie vlastnej slabosti, dáva im odvahu vyznávať svoju skúsenosť s Ježišom, vedie ich k tomu, aby toto svoje svedectvo zdieľali a ohlasovali, aby menili svoj život a privádzali k zmene života aj iných.

Reakcia odporcov je tá istá. Najprv výsmech, nadávane do opilcov, bláznov, buričov, zákaz ohlasovania, bičovanie. Potom prichádza na scénu rodiacej sa Cirkvi sv. Štefan diakon, na ktorého argumentáciu odporcovia vo veľrade nedokážu nájsť nijakú pádnu odpoveď. Štefan je opäť konkrétny a nekompromisný, dnes by mu niekto možno povedal, že je priam fundamentalistický. Prečo? Pretože hoci stojí pred súdom mocných, nebojí sa ohlasovať Ježiša a povedať im:

„…vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi; 53 Vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho.“

Čo nasledoval potom dobre vieme: 54 Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. 55 … Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali.“ (Sk 7, 52–58). Tak sa rodila a upevňovala naša Cirkev. V nadávkach a kameňovaní.

 

Prv než začnú lietať kamene, lietajú tvrdé slová, prv než sa začnú stínať hlavy, brúsia sa meče fráz napustených jedom. Keď sa ohlasovanie Božej spravodlivosti a pravdy stane nepohodlným, lebo bude protirečiť už legalizovaným, alebo po legalizovaní túžiacim túžbam či chutiam, alebo dokonca aj chúťkam, začne sa škrípanie zubov a zdvihne sa veľký krik, (ale so zapchatými ušami). Pred 2000 rokmi sa to podobne začínalo vo veľrade, dnes – okrem iného – aj na stránkach mienkotvorných médií. Ich palcové titulky vystríhajú pred blížiacou sa kultúrnou vojnou. Odcitujme si tu len niektoré najbizarnejšie výkriky z niekoľkých posledných dní, aby sme boli presnejší:

Podľa týchto správ na Slovensku hrozí, že tu nastúpi „Režim kresťanských ajatolláhov„, pretože vraj „Smerujeme k hlbokému hodnotovému sporu

https://komentare.sme.sk/c/22409378/kto-tu-pochoduje-instituciami.html)

a teda smerujeme ku „krízovej teokracii.“

https://komentare.sme.sk/c/22408220/smerom-ku-krizovej-teokracii-pise-michal-havran.html)

Keby ste nevedeli čo to je, tak je to to, že vraj v posledných týždňoch tu „sledujeme pokus o uchopenie moci katolíckou časťou obyvateľstva.

https://komentare.sme.sk/c/22410966/dni-hnevu.html)

A to tu ešte nejde o nejakú náboženskú, filozofickú, teologickú či dokonca spoločenskú alebo až politickú diskusiu. To všetko ešte len preto, že takmer všetky predavačky by radšej chceli byť v nedeľu doma a 90 percent zákazníkov v tom s nimi súhlasí. Lebo vraj „Zápas o nedeľu je prvý výstrel kultúrnej vojny„.

https://komentare.sme.sk/c/22409552/zelezna-opona-matovica-nedela-za-panaboha-a-stvrta-faza-schutzov-tyzden.html)

Tí študovanejší tvorcovia novinových titulkov si zhrození a prestrašení kladú otázku: „Kde sa zastaví registrované partnerstvo náboženských radikálov z koalície i opozície?“, 

aby to potom zaklincovali temnou budúcnosťou, ktorá je vraj pred nami s varovaním:

očakávajte španielsku inkviziciu“. 

(https://komentare.sme.sk/c/22404902/ocakavajte-spanielsku-inkviziciu.html)

Nechcem tu robiť neobjektívnu kritiku, ani nepriamu reklamu citovaním niektorých vybraných médií, ale ani si neviem a ani si nechcem predstaviť aké pokriky by sa začali rozliehať našim Slovenskom, keby sme sa my, kresťania,– nielen niektorí ale mnohí, ba dokonca všetci – začali správať naozaj primerane nášmu povolaniu, teda, keby sme sa naozaj nechali naplniť Svätým Duchom, ktorého na nás zmŕtvychvstalý Kristus chce hojne vyliať.

Čo by to teda bolo, keby sme konečne vyšli spoza našich zatvorených dverí, z nášho tak trochu uzatvoreného geta v ktorom sa cítime bezpečne a spokojne, keby sme naozaj vyšli na námestia a do ulíc ohlasovať Božiu moc a pravdu, pravdu o vzkriesenom Kristovi i celú pravdu o človeku, stvorenom na Boží obraz a podobu, a povolanému k večnému životu. Keby sme začali ohlasovať Krista nielen sem–tam nejakým príležitostným slovom, nielen občasným Pochodom za život, ale predovšetkým svedectvom života. Keby sme sa nebáli ani našej slabosti, ani našej minulosti, keby sme začali pokorne priznaním našich osobných i spoločných poblúdení vo chvíľach keď sme Krista ako jednotlivci i ako komunita opustili, ba dokonca zapreli, ale keby sme vedeli hovoriť aj o tom, ako sme zakúsili jeho odpúšťajúcu lásku a akú nádej máme v jeho posolstve.

Už teraz nás dôrazne upozorňujú: „Ak chcete, aby z kresťanstva ostal iba vianočný folklór, jasne, nech sa páči, no nevstupujte do legislatívy, ani do verejnej rozpravy

https://komentare.sme.sk/c/20858569/poslite-kuffu-do-cirkusu.html)

Keď tak urobíme, tak pravdepodobne budeme označení za opilcov, buričov, alebo bláznov. To nás však nesmie prekvapiť. Aj Apoštolovi národov, keď stál pred pohanským súdom sudca kričal:„Šalieš, Pavol!“ (Sk 12, 15) Preto apoštol Pavol, skúsenosťou poučený ale nezastrašený mohol s presvedčením povedať, že ho to nijako neprekvapuje „Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.“ (1 Kor 2, 18).

Pred 2000 rokmi mali kresťanov za bláznov. Dnes, podľa mienky tohto sveta, ktorého interprétom je jeden známy slovenský odborník na skoro všetko – tí ktorí ohlasujú evanjelium, tak vlastne ľuďom len vymývajú „mozog nezmyslami, ktorých devastačné účinky na myseľ sú rovnaké ako alkoholizmus a drogy„, pretože vraj nám „prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci s čo najdebilnejším panteónom bôžikov, bábik a fakieľ,“ takže v podstate aj toto naše dnešné večerné stretnutie je „iba nočné predstavenie pre slabomyseľných“ ( https://komentare.sme.sk/c/20858569/poslite-kuffu-do-cirkusu.html).

Len na vysvetlenie cudzích slov – „preláti“ – to sme, teda – akože – my, na tejto strane ikonostásu, kto sú tí „čo najdebilnejší veriaci“ to presne neviem, ale predpokladám, že asi ste tým boli myslení vy, keďže ste tu prítomní, alebo cez rozhlas či internet sledujete toto tzv. nočné predstavenie pre slabomyseľných.

Nuž, dobre, možno je lepšie keď nám niektorí ľudia nadávajú, než keby nás tí istí ľudia chválili. Bolo by to podozrivé a nebezpečné. Pán Ježiš hovorí: „Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom! Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. (Lk 6, 26–29)

A sv. Apoštol Peter, ten ktorý ako prvý pápež i ako prvý kazateľ cirkvi označený bol v deň Zoslania Svätého Ducha posmešne označený za opitého, povzbudzuje aj nás, tu a dnes:

Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?! 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, 15 ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. 16 Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. 17 Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. 18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. 19 …

1 Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, 2 aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. 3 Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve. 4 Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností, a rúhajú sa. 5 Avšak vydajú počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. 6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele, a žili podľa Boha v Duchu. 7 Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. 8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. sup>9 Buďte vospolne pohostinní bez šomrania. 10 Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. 11 Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

 

A tak teda celkom na záver si opäť položme otázku. Už vám niekto niekedy vynadal? Už sa niekto snažil uraziť vás kvôli vašej viere? Ak nie, tak tu niečo s nami nie je v poriadku a musíme si položiť otázku, aká je naša viera! Je vari neviditeľná?

Ale ak áno, tak aj nám znejú slová apoštola Petra:

Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! 13 Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. 14 Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva. 15 Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. 16 Kto však trpí ako kresťan; nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.17 Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?!

(1 Pt 3,14– 4,17)

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Minister Naď sa rozlúčil s britským veľvyslancom Garthom

Bratislava 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Jaroslav Naď-OĽaNO Facebook)   Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) v pondelok na pôde rezortu obrany prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska akreditovaného v SR Andrewa Gartha. Išlo o rozlúčkové stretnutie, keďže Garth končí svoje pôsobenie na poste veľvyslanca Spojeného…

Premiér: Bolo by mi ľúto, ak by sme Gröhlinga stratili ako ministra školstva. „Poučený kauzou Kollára si dovolím pomlčať“

Bratislava 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) by bolo ľúto, ak by vláda prišla o Branislava Gröhlinga (SaS) ako ministra školstva. Vyhlásil to v pondelok s tým, že to povedal bez akéhokoľvek kontextu. Predseda vlády sa nechcel vyjadriť k tomu, či by mal Gröhling uvoľniť post…

Nemecko chce mať predsedníctvo EÚ uhlíkovo neutrálne

Berlín 13. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Nemecko chce, aby bolo jeho rotujúce predsedníctvo Európskej únie (EÚ) "klimaticky neutrálne". To plánuje dosiahnuť tým, že bude organizovať podujatia s úsilím znížiť emisie skleníkových plynov a kompenzovať tie, ktorým sa nedá vyhnúť. Ako uviedlo nemecké ministerstvo životného prostredia, dobrovoľné rozhodnutie vychádza z predchádzajúcich…

Pre pandémiu v Nemecku odložili 50.000 onkologických operácií

Berlín 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eduardo Verdugo)   V dôsledku pandémie nového koronavírusu nevykonali do polovice júna v Nemecku približne 50.000 operačných zákrokov zameraných na liečbu rakoviny. S odvolaním sa na vyhlásenie neziskovej organizácie Deutsche Krebshilfe (Nemecká pomoc onkologickým pacientom) o tom v pondelok informovala agentúra DPA Podľa riaditeľa Deutsche Krebshilfe…

Johnson odporučil občanom Británie nosenie rúšok v obchodoch

Londýn 13. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ben Stansall)   Britský premiér Boris Johnson v pondelok povedal, že ľudia by mali nosiť rúška v uzavretých priestoroch, ako sú obchody, informovala agentúra Reuters. Britská vláda v najbližších dňoch poskytne viac informácií o tom, ako chce toto opatrenie presadiť Nosenie rúšok má podľa Johnsona veľký…

WHO varuje pred zhoršujúcou sa pandémiou

Londýn13. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Salvatore Di Nolfi)   Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že pandémia koronavírusu sa globálne zhoršuje a veci sa ešte nejaký čas nevrátia do starých koľají. "Žiadny návrat do starého normálu nás v dohľadnej budúcnosti nečaká," povedal v pondelok Ghebreyesus na tlačovom brífingu Generálny…

Šeliga: „Nemám ambíciu si napĺňať svoje ego. V priebehu pár dní oznámim, či budem kandidovať za predsedu Za ľudí“. Krok Kisku kritizuje

Bratislava 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Podpredseda strany Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga oznámi počas niekoľkých dní, či bude kandidovať na predsedu strany. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že sa zariadi podľa toho, čo bude pre stranu najlepšie. Dôležité pre neho je, aby každý kandidát…

Argument rezortu kultúry o duplicite matičnej vedy je podľa vedcov z Matice nezmyslom a politizáciou vedeckého výskumu

Bratislava 13. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Argument rezortu kultúry o duplicite matičnej vedy je nezmyslom a politizáciou vedeckého výskumu. Tvrdia to vedci Matice slovenskej (MS) v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslala hovorkyňa MS Veronika Matušková „Vedeckí pracovníci Matice slovenskej varujú pred politickými zásahmi do slobodného vedeckého výskumu a bádania,…

VideoDobré správy od premiéra: K celoplošným opatreniam nemusíme zatiaľ pristupovať

Bratislava 13. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto: SITA/Úrad vlády SR)   Slovensko nemusí nateraz pristupovať k celoplošným opatreniam pre zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Po pondelkovom zasadnutí konzília odborníkov na Úrade vlády SR to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO) Viac ako polovica nových prípadov od začiatku júna do začiatku júla bola podľa…

Štart prvej arabskej misie na Mars by mohlo zmariť počasie

Tokio 13. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Prípravy pre štart prvej arabskej vesmírnej misie na Mars z Japonska v pondelok vrcholia, je však možné, že ju bude potrebné odložiť z dôvodu zlého počasia. Štart sondy s názvom Amal je naplánovaný na stredu skoro ráno. Do vesmíru ju z odľahlého japonského ostrova…

Súdne konanie v obchodnej agende trvá v priemere takmer 23 mesiacov

Bratislava 13. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Súdne konanie v obchodnej agende trvá na Slovensku v priemere takmer 23 mesiacov. Vyplýva to z dát ministerstva spravodlivosti, ktoré sa uvádzajú v Správe o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska 2019, ktorú vypracoval Inštitút stratégie a analýzy Úradu vlády SR. Ako uvádzajú analytici, dĺžka trvania…

„Je to nepochopiteľné.“ Podľa Korčoka pochybila britská strana a SR už rieši s Londýnom spor o zoznam bezpečných krajín

Brusel/Bratislava 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Je to lapsus britskej strany, slovenská diplomacia to rieši, ale hlavné slovo majú epidemiológovia. Týmito slovami komentoval v pondelok minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nominant SaS) skutočnosť, že Spojené kráľovstvo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu nezaradilo Slovensko na zoznam bezpečných krajín…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Sú členovia SNS politickí samovrahovia?

Členovia a funkcionári SNS by museli byť  politickí samovrahovia a nepríčetní masochisti, keby si  na sneme za predsedu strany opäť zvolili človeka, ktorý:  za štyri roky vedenia zničil národnú stranu, jej značku, potenciál a rešpekt v spoločnosti dosiahol ako predseda najslabší volebný výsledok v novodobej histórii strany nemá ani minimálny politický talent a netuší ako…

Matovič cez Korčoka cielene likviduje slovenskú štátnosť.

Matovič cez Korčoka cielene likviduje slovenskú štátnosť.   V súčasnosti je ľudstvo na svete organizované približne do asi dvesto navzájom v rôznej intenzite spolupracujúcich štátov. Vzťahy medzi nimi sú v záujme zachovania mieru regulované zo strany OSN dohodnutými všeobecnými medzinárodnými princípmi. Všetky štáty ich musia rešpektovať a svedomito plniť. Silu…

Riešenie potravinovej sebestačnosti - využitie geotermalnej energie na Slovensku

Slovensko vo svojej histórií už od čias Samovej ríše a neskor aj Veľko moravskej ríše bolo silno agrárne nastavené, obrábali sme si polia a vypestovali obilie ktoré bolo použité na pekárenské výrobky a chov zvierať pre mäso. Obrábanie zeme sa u nás rozvíjalo aj počas obdobia keď teritórium dnešného slovenska…

Liberálne šialenstvo , alebo likvidácia bielej rasy napreduje a zrýchľuje . Toto chceme aj u nás ?

Británia : Vrcholný anglikánsky arcibiskup tvrdí, že Ježiš bol černoch. Podľa nového arcibiskupa z Yorku je Anglická cirkev "príliš biela," zatiaľ čo "Ježiš bol černoch."Stephen Cottrell v rozhovore pre Sunday Times pochválil hnutie - Na čiernych životoch záleží (BLM) - a povedal, že jeho inaugurácia tento týždeň ako belocha nahrádzajúceho…

Ostrieľaní petíciami v Nitre škrtíme HAZARD už na celoštátnej úrovni.

Povedomie o negatívnych dopadoch hazardu sa našťastie zlepšuje. Je známe, že patologické hráčstvo má zničujúci dôsledok na osobnosť hráča i jeho rodinu. Hranie hazardu už po niekoľkých epizódach spôsobuje nelátkovú závislosť podobnú drogovej - i s následným kriminálnym získavaním peňazí na hru. Takýchto hráčov je potrebné liečiť v špecializovaných zariadeniach,…

Buď nám EÚ slúži, alebo nám chce vládnuť. Na to, aby nám EÚ vládla, ju nepotrebujeme.

Rovnako to platí pre NATO. Buď nám slúži, alebo nám diktuje, vynucuje si rozhodnutia v záujme veľkých členov. Vtedy nám vládne. Platí to isté, čo je v nadpise pre EÚ. V skutočnosti nám cez EÚ vládne nadnárodná oligarchia, euroúradníci sú len vykonávatelia záujmov nadnárodnej oligarchie, mafie. Už som v minulosti napísal, že najviac ľudského…

TopDesat

Tvoj pes by ťa chcel naozaj zachrániť, ak by vedel, ako na to

0

Určite si aj ty už videl zopár videí na YouTube, na ktorých sa snažia domáci miláčikovia zachrániť svojho majiteľa pred utopením v bazéne. Vedci sa rozhodli preveriť, či je to tak naozaj a či existujú psy, ktoré sú ako Lassie. Zistenie hovorí, že tvoj pes by ťa naozaj zachránil, jediným…

Triky s telom, ktoré sa ti môžu hodiť 1. časť

0

Priznajme si to, o našich telách prakticky nevieme nič. Chceme tým povedať, že dýchame a spíme, jeme a pijeme a berieme to ako normálne, nezamýšľame sa nad tým. Existuje však aj každodenná mágia, ktorú môžeme urobiť s našim telom a nemali sme o tom ani potuchy. Ľudské telo je jeden neobyčajný…

Jedlo, ktoré môžeš jesť bez výčitiek aj v noci

0

Dobrou správou je, že vedci a lekári tvrdia, že je prospešné a dokonca nevyhnutné večer jesť. Ale aby si sa vyhol ťažkostiam so žalúdkom, zlému spánku a priberaniu na váhe, je dôležité múdro si vyberať jedlo, ktoré si dáš na večeru. A samozrejme nezabudni na rozumnú veľkosť porcií. Tieto produkty ti môžu…

Počuli ste už o plačúcej žene La Llorona? 2. časť

0

Počuli ste už o plačúcej žene La Llorona? Žalostný plač a podoba ducha tejto legendárnej postavy naplnili neistotou mestá a vidiek Mexika, Kostariky, ale i ďalších krajín Strednej Ameriky. Od 16. storočia sa kreolská identita plačúcej ženy spája s indiánskou mytológiou. Prinášame vám druhé a zároveň záverečné pokračovanie článku Počuli ste už o plačúcej žene La…

Magnetické pole Zeme sa môže posúvať 10-krát rýchlejšie, ako sme si mysleli

0

Magnetické pole Zeme alebo zemská magnetosféra je magnetické pole okolo Zeme, v ktorom pôsobí magnetická sila. Siaha do vzdialenosti mnoho tisíc až stotisíc kilometrov. Je dôležitým ochranným faktorom pre biosféru. Vieme, že póly sa neustále pohybujú a že Zem dokáže dokonca zvrátiť svoju polaritu, ale tieto procesy stále obklopuje mnoho neznámych. Nová séria simulácií ukazuje, že magnetické pole…

Ako sa chráni lietajúci hmyz pred dažďovými kvapkami?

0

Možno aj tebe sa to už stalo - kráčaš si po meste alebo vychádzaš z obchodu a v tom modrá obloha obšťastní všetkých dažďovými kvapkami. Keď tu zrazu tebe jedna či dve vpália priamo do oka. Keď prežívaš takú bolesť ty, ako sa musí cítiť hmyz? Nový publikovaný výskum z Národnej…

Vo svete IT

MediaTek má byť údajne pod tlakom, aby obmedzil dodávky procesorov pre Huawei

0

Asi už ako viete, tak spoločnosť Huawei je dlhodobo pod tlakom americkej vlády, pričom v posledných mesiacoch došlo k zvýšeniu tlaku, ktorý obmedzil spoločnosti Huawei možnosti obchodovania aj so spoločnosťami, ktoré využívajú na výrobu svojich produktov americké technológie. Ide tak aj o firmy, ktoré sídlia mimo územia USA. Najväčší dopad…

Donald Trump potvrdil, že v roku 2018 povolil kybernetický útok voči Ruskej agentúra pre internetový výskum

0

Kybernetický útok je niečo, s čím sa mnoho krajín nechváli a skôr sa to snaží ututlať, ako sa k takejto činnosti verejne priznať. O to viac sú prekvapujúce slová amerického prezidenta, prostredníctvom ktorých pre washingtonpost.com potvrdil, že autorizoval útok na Ruskú agentúru pre internetový výskum (RIA) v roku 2018. Na…

Huawei sa v Česku púšťa do spolupráce so Seznamom

0

Huawei rozvíja svoje obchodné vzťahy aj mimo domácej Číny. V susednej Českej republike bude aktívne spolupracovať so Seznamom, ktorý je aktuálne jediným relevantným konkurentom voči vyhľadávaču Google a zároveň konkuruje americkému gigantovi vo viacerých oblastiach podnikania. Podľa dát, ktoré sú verejne dostupné, Seznam pokrýval ku konci februáru približne 11% trhu.…

Nový únik informácií naznačuje, že globálna verzia Mi Band 5 náramku bude oklieštená o kľúčové funkcie

0

Spoločnosť Xiaomi len nedávno predstavila nový fitness náramok Mi Band 5, ktorý vzbudil vcelku veľkú pozornosť, a to ako u laickej, tak aj u odbornej verejnosti. Dôvodom bolo viacero inovácií, ktoré náramok priniesol. Predstavená bola však len čínska verzia náramku, pričom predstavenie globálnej verzie je naplánované v priebehu najbližších dní.…

Oppo 15. júla ukáže technológiu, pomocou ktorej bude možné nabiť batériu smartfónu do 10 minút

0

Hoci spoločnosť Oppo v našich končinách nie je až tak známou, tak aj napriek tomu patrí medzi najväčších výrobcov smartfónov na svete. Okrem iného ide o spoločnosť, ktorá kontinuálne posúva hranice rýchleho nabíjania na novú úroveň.  Spoločnosť ešte v októbri minulého roka predstavila smartfón OPPO Reno Ace. Ide o smartfón,…

Joker opäť lomcuje Androidom. Tentokrát je o niečo sofistikovanejší, ako tomu bolo v minulosti

0

Malware Joker je vo svete technologickej komunity vcelku populárnym. Dôvodom je, že prvýkrát sme sa s ním mohli stretnúť ešte v priebehu minulého roka, kedy narobil nemalé škody. Najnovšie na tento škodlivý kód poukazujú analytici z research.checkpoint.com, ktorí hovoria, že je späť. Silnejší a sofistikovanejší „Bezpečnostní analytici spoločnosti Check Point nedávno…

KAMzaKRÁSOU

Chystáš letný filmový večer? Tu sú tipy na najlepšie rodinné filmy!

0

Nie je nič krajšie ako príjemný letný večer strávený s rodinou pri dobrom filme. Čo premietať? My sme si pre vás pripravili tie najlepšie rodinné filmy!

Video Perfektné cviky na doma so stoličkou: Spevnia každý sval na tele!

0

Ako si vyformovať postavu aj v pohodlí domova? Ak vás nebavia prístroje v posilňovni, tak skúste cviky na doma so stoličkou - vhodné aj pre začiatočníkov!

Ako vybrať kvetináč pre izbovú rastlinu? Dopraj kvetom to najlepšie!

0

Bežné izbové rastlinky možno pestovať v nádobách z rôznych materiálov a v podstate to nemusí mať na ne nejaký zásadnejší vplyv. Jednotlivé druhy kvetináčov však mávajú iné typy vlastností a rôzne výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť. Snáď najrozšírenejšie sú plastové kvetináče, ktorých ponuka je skutočne široká. Tento druh kvetináčov má…

3 tipy, ako odvodniť telo: Zbav sa tohto najväčšieho letného problému

0

Ak máte pocit, že ste ako nafúknutý balón, ledva si obujete svoje obľúbené letné topánky, tak nie ste v tom samé. Zistite preto, ako odvodniť telo!

Beauty poradňa GERnétic: Starostlivosť o pleť počas letných mesiacov

0

Pleť nestačí len krémovať. Počas teplých dní je potrebné venovať jej väčšiu starostlivosť. Starostlivosť o pleť počas letných mesiacov - ako má vyzerať?

Obhrýzanie nechtov či ponocovanie: Vieš, ako sa zbaviť zlozvyku?

1

Možno hádžete svoje oblečenie automaticky po zem a možno si obrýzate nechty. My sme pre vás zisťovali, ako sa zbaviť zlozvyku a aj to, ako vzniká.

Svetlo sveta

Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

0

Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

0

Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Armádny Magazín

Video - Americká vojnová loď USS Bonhomme Richard v plameňoch. Zatiaľ je 18 zranených

0

USA, 13. júl 2020 (AM) - Požiar vypukol na americkej vojenskej lodi USS Bonhomme Richard na námornej základni v San Diegu. Zo 160 námorníkov, ktorí boli na palube, bolo najmenej 18 zranených. Informujú o tom v americkom námorníctve. Zranení boli prevezení do miestnej n

Azerbajdžan informoval o ozbrojenom strete na hranici s Arménskom

0

Arménsko, 13. júl 2020 (AM) - Ministerstvo obrany Azerbajdžanu informovalo o bojoch na hranici s Arménskom. Uvádza sa, že sú aj nejaké straty na ľudských životoch. Informovali o tom ruské médiá.   Azerbajdžanské ministerstvo obrany oznámilo ostreľovanie svojich pozícií a straty na oboch

"Cena víťazstva" a cena svedomia. V Česku sa natočil nový film o vojne a oslobodení Prahy. Mainstream si ho nevšimol

0

Česko, 13. júl 2020 (AM, Sputnik) - Na českom internete sa nedávno objavil unikátny film svojho druhu. Český manistream o ňom však (zatiaľ, pre každý prípad) mlčí. Ide o krátkometrážnu dokumentárnu snímku Cena víťazstva,

Čo sú to "lietajúce radary" a načo ich Rusko potrebuje?

0

Rusko, 13. júl 2020 (AM, Sputnik) - Tieto stroje sa vyrábajú na základe civilných lietadiel, ale vojaci ich mimoriadne potrebujú. Skvelé "oči" na oblohe potrebuje každá krajina, ktorá dbá na ochranu svojich hraníc, zvlášť, k

Vietnam by rád nové jednomotorové stíhačky, ktorými by nahradil MiGy-21, Rusko ako tradičný dodávateľ, ale nič podobné nevyrába

0

Rusi však chystajú do výroby nový prúdový motor Klimov RD-93MA, ktorý je vhodný do ľahkých jednomotorových stíhacích lietadiel... Vietnam / Rusko, 13. júl 2020 (AM, topwar/top

Vedúci srbskej polície: Medzi podnecovateľmi nepokojov boli britskí občania

0

Srbsko, 12. júl 2020 (AM, RG.ru) - Riaditeľ srbskej polície Vladimir Rebič v sobotu informoval verejnosť, že občania Veľkej Británie, Tuniska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny boli zadržaní za účasť na nepokojoch v Belehrade, Novom Sade, Nise a Kragujevaci. Vyšší úradník činný v trestnom konaní tak nepriamo potvrdil tvrdenie srbského vodcu Alexandra…

Tvoja Svadba

Tipy, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe: Čo pripraviť hosťom?

0

Plánujete svadbu v mesiacoch júl a august, no neviete, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe? Poradíme vám, na čo by ste nemali zabudnúť!

Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

0

Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

0

Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Tvoje Zdravie

Toto sú najväčšie chyby pri behaní. Dopúšťate sa ich aj vy?

0

Ako sme už načrtli v úvode, medzi najzávažnejšie a najčastejšie chyby pri behu radíme nesprávnu a zlú techniku. Častými problémami v súvislosti s technikou je napríklad zvieranie rúk do pästí počas behu, zakláňanie trupu dozadu, kývanie tela do strán, príliš dlhý krok či zlé došľapovanie. Veľkým problémom je aj nesprávne…

Správny pitný režim počas leta: Čo by sme mali vedieť a dodržiavať?

0

Základnou otázkou pravdepodobne je, koľko tých tekutín by sme vlastne počas dňa mali vypiť. Vo všeobecnosti sa hovorí o priemernom objeme okolo 2 až 2,5 litra na dospelého človeka, môže však ísť aj o 1,5 až 3 litre tekutín denne. Spravidla sa počíta s objemom 20 až 40 ml tekutín na…

Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

0

Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

0

Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

0

Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

0

Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?