V Humennom sa rozhorela najväčšia bitka o primátorské kreslo. Slavěna Vorobelová nekompromisne útočí na súčasnú primátorku Janu Vaľovú

Humenné 26. októbra 2018 (HSP/Humenský expres/Foto: HSP)

 

Blížia sa komunálne voľby, a tak sa po celom Slovensku rozhoreli lokálne konflikty medzi kandidátmi na rôzne komunálne funkcie. Niekde sa používajú férovejšie postupy inde menej, všade však prebieha urputný zápas. Asi najprudší súboj sa však rozhorel o primátorské kreslo mesta Humenné, kde už dve volebné obdobia po sebe túto funkciu vykonáva Jana Vaľová, ktorá je i poslankyňou NR SR za Smer. Pôvodne sa zdalo, že jej hlavným oponentom a vyzývateľom bude Miloš Meričko, ktorý získal podporu viacerých opozičných strán. Ako hurikán však do tohto súboja vtrhla predsedníčka Národnej koalície Slavěna Vorobelová, ktorá sa momentálne javí hlavnou vyzývateľkou súčasnej primátorky Jany Vaľovej a rozhovor s ktorou vám prinášame. Rozhovor pôvodne vyšiel v Humenskom exprese

Slavěna Vorobeľova

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátorky mesta Humenné?

Pretože sa mi nepáči „gazdovanie“ v podaní SMER-SD s mestskými peniazmi a klamanie Humenčanov, hľadí sa vo zvýšenej miere len na osobné a biznis záujmy vybraných zástupcov radnice, pričom problémy bežných ľudí sú z rôznych dôvodov na druhej koľaji. Sú to bohužiaľ fakty, na ktoré upozorňujem pravidelne. Ľudia v meste môžu mať predsa oveľa väčšie benefity, ak by peniaze smerovali tam, kam majú, realizovali sa transparentné verejné obstarávania a ak by sa predkladali návrhy bez „biznis“ záujmov vyvolených jednotlivcov.

 

S ktorými stranami si viete predstaviť spoluprácu?

Viem si predstaviť spoluprácu s každým, kto má reálnu snahu niečo zmeniť k lepšiemu. Politika je o ľuďoch, nie o stranách, a to predovšetkým tá na komunálnej úrovni.

 

Koho považujete za najväčšie osobnosti súčasného mesta Humenné?

Pre mňa osobne je najväčšou osobnosťou riaditeľka Slovenského červeného kríža – Územný spolok Humenné Silvia Knapíková, aj keď býva v neďalekej obci a jej spolupracovníci, ďalej sú to učiteľky, učitelia, zdravotné sestry, lekári, kuchárky, podnikatelia, živnostníci a mnoho iných ľudí, ktorí svojou osobnosťou a prácou kreovali nielen Humenné, ale aj Humenčanov.

 

Ktorý problém Humenného a jeho občanov považujete za najväčší? Ktorému problému by ste sa chceli v prípade zvolenia prioritne venovať?

Vnímam, že v Humennom existujú 2 znepriatelené skupiny (tí dobrí a tí zlí, tí čo sú ticho z obáv alebo výhod, ktoré poberajú a tí, ktorí majú na veci opačný, iný, kritický názor). Úlohou nového primátora by malo byť spojenie ľudí s jasným cieľom – vytvoriť jedno dynamické, moderné mesto, kde sa Humenčanom bude dobre žiť a mnohí z nich sa budú chcieť vrátiť naspäť domov.  Strašenie ľudí, že ak príde nový primátor, všetko im vezme a zruší výhody, nie je na mieste, pretože tomu tak nebude, ak bude fungovať zastupiteľstvo a poslanci tak, že budú zastupovať záujmy Humenčanov.

 

Skúste pomenovať, ako by ste chceli z pozície primátora prispieť k znižovaniu nezamestnanosti v meste.

Podľa môjho názoru sú problémom predovšetkým nízke mzdy. Myslím, že podnikatelia už teraz majú problém nájsť vhodných zamestnancov, pretože ľudia odchádzajú z mesta za lepšie platenými pracovným príležitosťami. Aj na úrade práce je plno voľných pracovných miest, čiže bude dôležité oživiť podnikateľské prostredie. Mojou prioritou bude naštartovať cestovný ruch a turizmus, či rozšíriť ponuku služieb, podpora mikro a malých podnikateľov a hlavne nadviazanie spolupráce s inštitúciami, ktoré tomu vedia najlepšie dopomôcť. Dôležitú rolu v tomto určite zohráva aj marketing mesta. To všetko môže neskôr upriamiť pozornosť aj väčších investorov. Je potrebné vnímať, že malé a stredné podniky sú pilierom slovenského hospodárstva a tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov, poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa viac ako 50 % na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty. Určite je v tomto dôležité aj školstvo a spolupráca s VÚC, pretože je potrebné zanalyzovať aj študijné odbory a požiadavky trhu práce v našom regióne, aby naše školy produkovali žiakov, ktorí si nájdu uplatnenie doma a bude po nich dopyt zo strany zamestnávateľov.

 

Čo by ste chceli podniknúť v oblasti riešenia rómskej problematiky v Humennom, najmä v súvislosti s mestskou časťou Podskalka?

Riešením je v prvom rade vzdelávanie týchto ľudí a to od útleho detstva, teda dôležité bude začleňovať deti do kolektívu a nie segregovať ich tým, že mesto im zriadi škôlku a školu v osade. To má totižto svoje následky neskôr, keď opustia tieto zariadenia a stáva sa to len časovanou bombou ako sme toho už svedkami v súčasnosti. Určite je vítaná pomoc aj aktivistov, združení a ľudí žijúcich priamo v tejto časti mesta. Príkladom môže byť obec Spišský Hrhov, že všetko sa dá riešiť, keď sa chce, záleží len a len na prístupe kompetentných.

 

Pomenujte 3 verejné investície, ktoré považujete za dôležité a snažili by ste sa ich presadiť.

Za dôležité považujem modernizáciu mestského kultúrneho strediska a oživenie amfiteátra, aby sa tento kultúrny stánok stal miestom oddychu, zábavy, stretnutí s priateľmi, priestorom pre rôzne dobročinné a charitatívne účely, vzdelávacie podujatia, workshopy, kde si ľudia budú môcť navzájom pomáhať a vymieňať zážitky, poznatky či skúsenosti. Podstatné však bude, akých zástupcov, teda poslancov si Humenčania zvolia do mestského zastupiteľstva, ale verím, že riešenia a cesty na uspokojenie potrieb a priorít občanov sa určite nájdu. V súvislosti so životným prostredím si myslím, že je dôležité investovať aj do podzemných kontajnerov na separovaný odpad, či vybudovanie dostupných nájomných bytov pre mladé rodiny, budovanie parkovacích domov, rekonštrukcie mestských budov, opravu chodníkov, ciest či vnútroblokov, atď.

 

Je Humenné podľa Vás v súčasnosti v dobrej hospodárskej a finančnej kondícii?

Podľa FINSTATU stúpla celková zadlženosť zo 17% na 33% a aj podľa hodnotenia INEKO sa mesto Humenné nachádza na 104. mieste zo 138. Zároveň najnovší prieskum Transparency intenational Slovensko hovorí, že humenská správa patrí v transparentnosti na 100. miesto zo 100. Občania majú právo vedieť, čo koľko stálo a akým spôsobom prebehlo verejné obstarávanie, kto sú vlastne dodávatelia mesta. To sa nedozvieme ani z mestských novín, ktoré taktiež v hodnotení dopadli na jednej z najhorších priečok.

 

Koho by ste si v prípade víťazstva vybrali za Vášho zástupcu?

Zástupcom môže byť len poslanec, teda zloženie mestského zastupiteľstva zatiaľ nepoznám, ale bol by to pravdepodobne človek, ktorí by získal výrazný počet voličských hlasov.

 

Aký finančný rozpočet predpokladáte na svoju kampaň? Koľko ste doteraz prečerpali?

Odhadujem cca 4000 eur, spolu aj s poslaneckou kampaňou v Humennom za stranu Národná koalícia, kde za poslancov kandiduje okrem mňa aj Milena Lancošová, Peter Capcara a Tomáš Čergel. Zatiaľ boli uhradené výdavky v sume cca 2500 eur.

 

Odkiaľ čerpáte prostriedky pre Vašu kampaň? Máte transparentný účet?

Kampaň je financovaná prostredníctvom politickej strany, ktorej som predsedníčkou. Samozrejme transparentný účet je zverejnený. Prispela som darom strane aj ja z vlastných finančných prostriedkov.

 

Čo by pre Vás znamenalo stať sa primátorom?

Obrovskú zodpovednosť a záväzok voči Humenčanom.

 

Akú podporu zo strany občanov očakávate?

Verím, že ľudia budú voliť zodpovedne a s rozumom, pričom sa nenechajú  vtiahnuť do špinavej a klamlivej kampane. Myslím, že 8 rokov stačilo počúvať o nižšej cene tepla (cena tepla stúpla, nielen v Humennom, ako aj cena vody a iných komodít). Každý nový investor príde do mesta s jasným cieľom – dosahovať ZISK! Ak niekto v meste investuje, očakáva čo najrýchlejšiu návratnosť investícií, to je hádam zrejmý fakt. Teda, ak má prísť nový dodávateľ tepla, investuje tu milióny, niekto mu ich musí vrátiť a budeme to my, Humenčania, samozrejme s negatívnymi následkami pre naše peňaženky a mestskú kasu. Čo ak budú nasledovať súdne spory zainteresovaných?! Nie, nie som „Molnárov človek“ ani „Vaľovej kôň“, neriadi ma Mečiar ani Putin, ale pre mňa sú dôležité fakty, čísla, zmluvy, zákony, nariadenia a som stále svojprávna. Nejde mi o žiaden biznis, z ktorého mi môže „kvapnúť“, nestojí za mnou ani Energobyt, či iný strašiak. Určite občania budú čítať v novinách a na letákoch, ktoré predpokladám nájdu v schránkach možno aj v čase volebného moratória, vymyslené blúznenia nepodložené žiadnymi faktami a dôkazmi, samozrejme so zásahom do súkromia protikandidátov súčasnej primátorky s jasným cieľom zdiskreditovať ich. Ak bude mať ktokoľvek pochybnosti o mojej osobe, o mojom konaní, rada zodpoviem na otázky či už telefonicky na čísle 0918 680 630 alebo prostredníctvom emailu predsednicka@národnakoalicia.sk. Komunikujem bežne osobne aj prostredníctvom facebooku, čo Humenčania môžu aj potvrdiť. Moje číslo je dlhé roky verejné a ani po voľbách ho neplánujem zmeniť.

 

Prečo by mali občania vo voľbách dať svoj hlas práve vám?

Pretože v rozhodovaniach som nezávislá a slobodná, nemám žiadne osobné či biznis záujmy, moja blízka rodina nepodniká a ani neplánuje podnikať a záleží mi na ľuďoch, ktorí sú zväčša na okraji záujmu nielen štátu, ale aj mesta. Získala som pracovné skúsenosti v štátnej správe, ako aj samospráve a súkromnom sektore na riadiacich pozíciách. Humenčania by už mali byť konečne na prvom mieste, nemali by byť vyvolení a vyvolenejší, pričom samospráva by mala mať rovnaký prístup a pravidlá voči všetkým občanom. Dôležité sú predovšetkým otvorené a transparentné procesy pri nakladaní s našimi, teda mestskými peniazmi!

 

Ing. Slavěna Vorobelová – kandidátka na primátorku mesta Humenné

37 rokov, v súčasnosti predsedníčka politickej strany Národná koalícia, gréckokatolícke vyznanie, 36 rokov s trvalým pobytom na Mierovej ulici v Humennom

5 rokov riaditeľka kancelárie GR a kontroly, Národný inšpektorát práce

v rokoch 2011/2012 hovorkyňa Mestského úradu v Humennom

4 roky hovorkyňa Národného inšpektorátu práce

pracovala aj v súkromnej sfére na pozícii hiring/marketing manager, skúsenosti získala aj v Slovak Business Agency

vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni, ako aj v Taliansku na Facoltà di economia, Università degli Studi di Verona

rozpráva plynule anglicky, taliansky, dorozumie sa rusky, nemecky, poľsky, rusínsky

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

V Bielorusku novinára poslali do väzenia za urážku prezidenta

0 icon

Minsk 2. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Human Rights Center Viasna via AP)   Bieloruský súd uznal novinára vinným z urážky prezidenta a ohovárania polície v už neexistujúcej četovej skupine. Odsúdil ho na jeden a pol roka väzenia, informovalo v pondelok Bieloruské združenie novinárov. Siarhej Hardzijevič tiež dostal pokutu vo výške približne 1…

Nikola Pašinjana oficiálne menovali predsedom novej vlády

0 icon

Jerevan 2. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Tigran Mehrabyan/PAN Photo via AP)   Arménsky prezident oficiálne vymenoval úradujúceho premiéra Nikola Pašinjana za predsedu novej vlády. V pondelok po prvý raz zasadol novozvolený parlament a Pašinjanova strana Občianska zmluva, ktorá má väčšinu kresiel, ho nominovala za premiéra Krátko na to prezident Armen Sarkisjan…

Messi a Barcelona vraj dospeli k dohode a čoskoro oznámia podpis zmluvy

0 icon

Barcelona 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Joan Monfort)   Argentínsky futbalista Lionel Messi zostane na Camp Nou. Podľa špecializovaného webu sport.es sa dohodol na novej päťročnej zmluve s FC Barcelona. Klub by mal v najbližších dňoch oficiálne oznámiť podpis novej zmluvy Informácie o pokroku vo vyjednávaniach sa objavili už skôr, no pálčivá…

Exekutíva EÚ zverejnila výzvy na podporu spravodajských médií a verejnej sféry

0 icon

Brusel 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia (EK) zverejnila v pondelok štyri nové výzvy pre médiá za takmer 12 miliónov eur. Očakáva návrhy, ktorých cieľom je stimulovať rozmanitú verejnú sféru a podporovať prístup občanov k spoľahlivým informáciám v celej Európskej únii Vyčlenená suma pochádza z finančných prostriedkov EÚ. Všetky…

V ČR ľudia počas zbraňovej amnestie odovzdali 3678 nelegálne držaných zbraní

0 icon

Praha 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-MV SR)   Česi v rámci zbraňovej amnestie, ktorá trvala tento rok od konca januára do 31. júla, odovzdali alebo si nechali zaregistrovať 3678 zbraní a 133.000 kusov streliva S odvolaním sa na vyhlásenie policajného prezídia o tom v pondelok informoval spravodajský kanál Českej televízie. Všetci…

Úspory nahromadené počas pandémie sa v eurozóne podľa ECB zatiaľ neprejavili na vyššej spotrebe

0 icon

Frankfurt 2. augusta 2021 (SITA/APA/HSP/Foto:Pixabay)   Úspory domácností nahromadené počas pandémie koronavírusu zatiaľ neposkytli dostatočne silný impulz k vyšším spotrebiteľským výdavkom v eurozóne. Informovala o tom v pondelok Európska centrálna banka (ECB) „Pravdepodobnosť, že nahromadené prebytočné úspory sa okamžite využijú na účely budúcej spotreby, zostáva celkovo omedzená,“ uviedli experti v…

Starosta Budapešti: Našou povinnosťou je pripomínať si rómsky holokaust

0 icon

Budapešť 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DUNA/MTI-Zoltan Balogh)   Je nutné zastať sa každého, kto sa kedykoľvek stal obeťou rasizmu či nenávisti, vyhlásil v pondelok v súvislosti s Pamätným dňom rómskeho holokaustu starosta Budapešti Gergely Karácsony "Je našou povinnosťou dnes si pripomenúť rómsky holokaust," zdôraznil starosta vo svojom príspevku zverejnenom na Facebooku.…

„Aj najmenší si môžu užiť.“ Festival Prague Pride začal. Tento rok chce osloviť aj deti. Pripravil si pre nich program

0 icon

Praha 2. augusta 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Twitter)   V dňoch 2. - 8. augusta 2021 v Prahe prebehne už jedenásty ročník známeho festivalu Prague Pride. Aj keď v tohtoročnom programe boli isté zmeny, jeho účastníci sa stále majú načo tešiť. A dokonca je pripravený program aj pre deti. Čo bude zahŕňať? Tento…

Zapletalová chcela viac, no v Tokiu získala motiváciu do budúcnosti

0 icon

Tokio 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila na OH v Tokiu 15. miesto v behu na 400 m prekážok. S celkovým výsledkom bola spokojná, no mrzelo ju semifinále, v ktorom nepredviedla to, čo chcela. Postup do finále totiž nebol až tak veľmi vzdialený a mladá…

Hackerský útok nepreruší očkovanie proti koronavírusu, sľubuje guvernér regiónu Lazio

0 icon

Rím 2. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Cecilia Fabiano/LaPresse via AP)   Guvernér talianskeho regiónu Lazio, kam patrí aj metropola Rím, v pondelok ubezpečoval obyvateľov, že silný hackerský útok na stránky miestnej správy nepreruší očkovanie proti ochoreniu COVID-19 Útok, ktorý prišiel zo zahraničia a po 36 hodinách stále trvá, nenarušil a nenaruší ambulancie,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Budú mať nezaočkovaní voliči ešte volebné právo?

0icon

BUDÚ MAŤ NEZAOČKOVANÍ VOLIČI EŠTE VOLEBNÉ PRÁVO? 👉 Znie to ako vtip, či pokus o vybičovanie napätia a rozhorčenia polarizovanej spoločnosti očkovaním a iných súvislostí s infekciou COVID-19. Poďme sa však na to pozrieť bližšie, či je možné považovať takúto hrozbu za rýdzu utópiu. 👉 V súvislosti s novelou zákona…

Viliam Oberhauser

Rozlúčka s Júliusom Binderom, jednou z najväčších osobností Slovenska

0icon

V utorok 3.augusta o 11,45 hodine v Bratislavskom krematóriu bude rozlúčka s Júliusom Binderom, Rytierom rádu sv. Gregora Veľkého. Hoci smútime vieme, že Slovensko vo večnosti získava ďalšieho patróna, ktorý tak ako tu na zemi bude slúžiť Bohu a národu. S Julkom Binderom som sa prvý raz stretol niekedy na jar roku 1990 v sídle Kresťanského demokratického…

Ivan Štubňa

Šakali v Bruseli pripravovali vakcinačné pasy dvadsať mesiacov pred vypuknutím pandémie!!!

0icon

V týchto plánoch sa hovorí nielen o nejakom dokumente, ktorý by obmedzil váš vstup alebo pohyb na určité miesta. Predstavuje sa celý systém COVID, budúcnosť, v ktorej sú všetky aspekty vášho života monitorované a regulované podľa rozmarov a fantázie farmaceutických vládcov. Prvý návrh na „vakcinačné pasy“ Európska komisia zverejnila 26. apríla…

Marek Tencer

15 rokov bez liekov a zákrokov lekárov - ako som riešil zdravotné problémy ktoré ma postretli?

0icon

      Ako som si vyriešil upchatý nos, bolavé hrdlo, nachladnutie, kašel, chrípku, bolesť chrbtice, problém z krížami, bolesť zuba, suché oči, cievy bez liekov a lekárov? Všetko čo je tu napísané s

Pavel Jacz

Diktátorská zúfalosť Biháriovej z témovo chudobného Progresívneho Slovenska.

0icon

To, že predsedníčka PS Biháriová nemá témy, dokázala organizáciou protestu či skôr stretnutím najfanatitckejších priaznivcov očkovania. Na štvrtkové stretnutie na Námestí Slobody v Bratislave vpúšťali iba s covid pasom zaočkovaných a iba s rúškami na tvári!!! Ešte dobre, že nemali ovečkárske angažované transparenty: Nech žije PS!, Nech žije Bihárióva!, S…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 3. časť

0 icon

Ak by Gibraltár padol, malo by to katastrofálne následky pre Britániu. Mocnosti Osy by ovládli Stredomorie a Británia by nedokázala ubrániť Maltu alebo Egypt. Zásobovanie Rommelovho vojska by bolo jednoduchšie a celý Blízky východ by padol do rúk Nemcom alebo by ho aspoň ovládali. Vitajte pri pokračovaní článku o rozporuplnej osobnosti admirála…

TOP10+: Fakty o parfumoch, ktoré prekvapia každého milovníka vôní

0 icon

Ľudstvo obľubuje pekné vône od nepamäti. Môžeš ich dostať priamo z prírody - z kvetov a iných materiálov, no časom sa začali vyrábať zmesi vôní, ktoré sa v prírode nenájdu. Čo je na parfumoch také očarujúce? Parfum je vlastne roztok vonných syntetických alebo prírodných látok a ich kombinácií. Slovo parfum v užšom…

TOP10 vecí, o ktorých ste nevedeli, že sa dajú tiež recyklovať

0 icon

Všetci vieme, že by sme mali recyklovať plastové fľaše, papier, kartóny, kovy, sklo, plastové vrecká a ďalšie veci. Existuje však veľa vecí, o ktorých ste pravdepodobne ani netušili, že by sa mohli recyklovať, vrátane niektorých potrieb pre domácnosť a odevy, ktoré už nepotrebujete. Bežecké topánky Po určitom počte nabehaných kilometrov sa obuv opotrebuje…

Bežné jedlá, ktoré môžu uškodiť tvojmu domácemu miláčikovi

0 icon

Považujeme našich domácich miláčikov za členov rodiny, ale nemôžeme zabudnúť, že ich telá sú iné ako naše a potrebujú inú škálu živín. Skutočná otázka však znie: pomáhame alebo ubližujeme našim obľúbeným našuchoreným miláčikom, keď im dávame naše jedlá? 1. Jedlá pre domáce zvieratá, ktoré sa neodporúčajú pre tento dr

10+ zvierat, ktoré nedokážu ukrývať svoje emócie

0 icon

Myslíš si, že sa zvieratá nedokážu vyjadrovať svoje pocity? Ak veríš evolučnej teórii Charlesa Darwina, potom áno, zvieratá majú emócie a majú schopnosť vyjadriť ich. Darwin dokonca tvrdil, že ľudské emócie vznikli na základe podobného mechanizmu, ako ten, ktorý viedol k existencii emócií u zvierat. A aby si si nemyslel, že hovoríme (píšeme)…

Armádny Magazín

Varšavské povstanie. Poľská tragédia v rukách manipulátorov

0 icon

Poľsko, 1.August 2021 (AM) – Poľský ľud dnes oslavuje tragický dátum — Deň varšavského povstania. Vedúci predstavitelia „poľskej exilovej vlády“ a velenia Krajinskej armády zorganizovali 1. augusta 1944 v Nemcami okupovanej Varšave povstanie, cieľom ktorého bolo 2-3 dni pred príchodom Červenej armády oslobodiť Varšavu od Nemcov, čo malo prinútiť ZSSR uznať v Poľsku…

Glorifikácia zločincov: Estónski nacisti si uctili pamiatku legionárov Waffen SS na Sinimäe

0 icon

Estónsko, 1.August 2021 (AM) – Na ceremoniál uctenia si pamiatky legionárov 20. granátnickej divízie Waffen-SS pri pamätníku na Grenadierskom kopci v Sinimäe prišli aj poslanci z pravicovej Konzervatívnej ľudovej strany (EKRE). Poslanci Anti Poolamets a Ruuben Kaalep

Stiahnutie americkej armády z Afganistanu je dôsledkom vnútorných problémov USA

0 icon

Afganistan, 1.August 2021 (AM) – Andrej Serenko, vedúci Centra pre štúdium afganskej politiky vysvetlil, prečo americké jednotky odchádzajú z Afganistanu v takom zhone. Túto tému prediskutoval v rozhovore s korešpondentom portálu „Ukraina.ru“. Expert poznamenal, že tento ústup je čisto vnútro americký a nemá s Afganista

"Hroznejšie než protilietadlové delá." Pred čím boli esá Luftwaffe bezmocní

0 icon

Rusko, 2.August 2021 (AM) – Za roky Veľkej vlasteneckej vojny nabúrali sovietski letci nemecké stroje viac ako 600 krát. Nestalo sa to na žiadnom inom bojisku Druhej svetovej vojny. Esa Červenej armády zdokonalili túto taktiku tak, že ju používali dokonca v noci.   Úmrtnosť 50%

Bombardér B-21 Raider bude najhoršou nočnou morou ruskej protivzdušnej obrany

0 icon

USA, 2.August 2021 (AM) – Ruské systémy protivzdušnej obrany čelia v budúcnosti veľkým ťažkostiam, najnovší americký bombardér B-21 sa stane „najhoršou nočnou morou“ pre Rusko, hovorí autor článku pre americký časopis National Interest Chris Osborne.   Najnovší americký tajný bombardér B-21 bude pre ruské systémy protivzdušnej ob

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali