Spomienka na Mons. Vragaša: Rozhovor pre Katolícke noviny z roku 2015

Bratislava 10. júla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Martin Liziciar)

 

Katolícke noviny č. 28/2015 priniesli rozhovor Martina Lyžičiara s Mons. Štefanom Vragašom, ktorý nás opustil v nedeľu 8. júla 2018. Text rozhovoru ponúkame čitateľom ako spomienku na vzácneho kňaza.
Na snímke Mons. Štefan Vragaš
Je mužom, ktorý má niektoré tituly, no pre mňa sa stal ujom hneď potom, ako som spoznal manželkinu starkú, jeho sestru. Na tituloch mu i tak nezáležalo. Je človekom, ktorý je vďačný za 45 rokov kňazstva a ochranu Sedembolestnej počas týchto rokov. A aj dnes chce byť predovšetkým Kristovym kňazom, ododňa ako prijal sviatosť kňazstva z rúk pápeža Pavla VI. Monsignor Štefan Vragaš (86).

MARTIN LIŽIČIAR

Je za vami 45 rokov kňazstva. Čo bolo počas týchto rokov pre vás najvzácnejšie?

To, že ma povýšili na kňazskú hodnosť. Toto ma drží od prvého dňa po vysviacke dodnes: Som Kristov kňaz, ktorý je účastný na jeho kňazstve a môžem slúžiť spáse jemu zverených ľudí.
Existuje ešte niečo, čo chcete stihnúť?
Chcel by som ešte niečo drobnejšie publikovať, je to moja záľuba. Chcel by som ešte napíať brožúrku o Pavlovi VI. A mám ešte plán napísať niečo humorného v materčine, čoby všetkých potešilo. Neviem, či sa mi to podarí, lebo mi to už ide pomalšie ako kedysi.
Výročie 45 rokov kňazstva je pre vás medzníkom a chcete si ho pripomenúť. Prečo?
Ku kňazstvu som sa dostal už ako starší, mal som 40 rokov a moja cesta bola kľukatá. Počas môjho života sa mi podarilo osláviť strieborné kňazské jubileum (25 rokov) priamo v Ríme, kde som bol vysvätený za kňaza. Na kňazskejvysviacke som mal vtedy rodičov a sestru s dcérou.
Dnes mám 86 rokov života a nemám veľkú nádej do ďalších rokov, lebo zdravie ubúda a sily sú v koncoch, takže vyhliedka na slávenie zlatého kňazského jubilea je dosľ neistá. Preto je pre mňa 45 rokov určitý bod, v ktorom sa chcem za kňazstvo poďakovať a prosiť o požehnanie a ďalšiu pomoc do ďalších dní, mesiacov, prípadne rokov.

MAMA MA OBETOVALA V ŠAŠTÍNE

Vaše jubileum je spojené s vďakou. Za čo ste vďačný?

V prvom rade ďakujem mojim drahým rodičom, ktorí majú veľkú zásluhu na tom, že som kňazom. Ako sedliacky syn som sa narodil v rodine roľníkov. Naučili ma statočne a usilovne pracovať a modliť sa. Sú to dve podstatné čnosti pre život.

Tušili vaši rodičia, že chcete byť kňazom?

Pravdaže, tušili. No až po svojej vysviacke v Ríme som sa dozvedel, že ma mama obetovala v Šaštíne Sedembolestnej Panne Márii. Bol to pre mňa istý znak, že tu zasiahol Boží prst. Moja matka mala predomnou štyri deti, ktoré postupne zomreli. Bol som piaty a ona si uvedomila, že ma nechce stratiť a tak sa rozhodla pre tento krok.

Spája sa to s dátumom vášho narodenia, pretože v ten deň je práve sviatok Obetovania Pána.

Naša matka bola veľká ctiteľka Panny Márie. Brat Vladimír sa narodil na Škapuliarsku Pannu Máriu, sestra Terézia na Pannu Máriu Lurdskú. A ja som sa narodil podľa starého názvu na Očisťovanie Panny Márie. Bol to zásah Božej milosti a príhovor Panny Márie.

Vnímali ste ochranu Sedembolestnej počas svojho života?

Istotne. Hlavne vtedy, keď som opúšťal rodnú vlasť a išiel som do neznámeho sveta, pretože doma mal totalitný režim. To, že som sa dostal na Západ, pripisujem Sedembolestnej Panne Márii. Na útek som sa pripravoval trištvrte roka a intenzívne som sa k nej modlil, prosil ju o pomoc a ochranu.

STRETÁVALI SME SA V BYTE ALEBO V LESE

Vaše študentské roky začali na Biskupskom gymnáziu v Trnave. Ako si spomínate na tieto roky?

Na gymnázium som sa dostal vďaka tomu, že sa v našej obci Koválov menil učiteľ, starého striedal mladý. Mladý nás začal verbovať, aby sme študovali ďalej, starý však zastával názor, že sedliacke deti majú dobrú možnosť zostať a pracovať v poľnohospodárstve, kým deti učiteľov, úradníkov, intelektuálov majú študovať. Bol som šiestak Ľudovej školy a tá výzva ísť študovať na gymnázium alebo odbornú školu, ma riadne drgla, hneď som šiel za rodičmi. Súhlasili.

Na gymnáziu som prežil štyri roky a bola to vynikajúca škola s vynikajúcimi diecéznymi kňazmi a saleziánmi,
ktorí boli rozumní a múdri a nadchli ma pre duchovné povolanie. Potom prišla vojna a štúdium som po vojne dokončil na štátnom gymnáziu. Nastúpil komunistický režim a boli to zamotané časy a podmienky života.

Čo sa dialo ďalej?

Príbuzný orešanský Pán farár mi hovoril, aby som išiel do seminára, ale začali práve prenasledovať biskupov a zatvárať semináre. On však veril tomu, že to Pán Boh nedovolí, zasiahne a skončí to. Bol to horlivý a dobrácky kňaz, ešte v ten rok zomrel. Ale Pán Boh to dovolil, lebo musela prísť pravá očista a duchovná kryštalizácia.

Nešiel som teda do seminára, ale zapísal som sa na Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislve na štúdium slovenského jazyka,všeobecnej jazykovedy a histórie. Bratislava bola veľké mesto, zoznámil som sa s mnohými ľuďmi a naraz som sa ocitol v tajnom teologickom krúžku, kde sme boli asi šiesti. Stretávali sme sa v byte alebo v lese, skrývali sme sa a študovali sme dva roky filozofie a rok teológie. Nakoniec sme urobili i skúšky.

Ľudia okolo vás o týchto krúžkoch nevedeli?

Nikto o tom nevedel. Ani kňazi, čo nás viedli, nepovedali odkiaľ sú a kam patria. Chránili sa, stalo sa však, že ich niekde odkryla tajná polícia a pozatvárali ich. Hľadala nás polícia, a tak sme sa rozpŕchli. Naštastie sa mi v krátkom čase podarilo uzavrieť štúdium na filozofickej fakulte a získať diplom.

SÚDRUH VRAGAŠ SA MUSÍ ZBAVIŤ NÁBOŽENSKÝCH PREŽITKOV

Nasledovala povinná vojenská služba v Brne, kde ste získali odznak vzorného vojaka…

Hovorilo sa posmeťne, že vzorného vojaka Švejka. V Brne museli mať na mňa už nejaké hlásenie, pretože ma hneď na prijímači chytili dvaja českí dôstojníci: „Človeče, máš akademické vzdelanie a nie si v strane! Nič to, vezmeme ťa do strany u nás!“ Povedal som, že do strany nepôjdem. Iný povedal: „Počujete, čo hovorí ten vôl, že do strany nepôjde?“ Videl som, že je to nebezpečné, tak som to zahovoril, že si to poriešim v práci až po vojne.
„My sme ťa chceli poslať do dôstojníckej školy, máš akademické vzdelanie!“ Zahovoril som aj to, že som už staršia osoba, boli tam mladí chlapci, že si dôstojnícku hodnosť nenárokujem. „Tak to ťa budeme naháňať ako vojačika!“ Povedal som im, že som sedliacky syn a vydržím to. Skákali sme, strielali, preskakovali, bežali a ja som dosiahol pritom úspešné limity a hodnotenie zo všetkého a na koniec som dostal odznak vzorného vojaka aj s diplomom.

Bola možnosť v kasárňach sa pripravovať na duchovné povolanie?

Na vojne som mal kamaráta Blažeja, ktorý bol čerstvo vysvätený za kňaza V sobotu a nedeľu sme chodievali na vychádzky, on slúžil omšu za zatvorenými dverami v brnenskom kostole na námestí a ja som mu asistoval. Posmievali sa nám od nás mladší vojaci, že sme veľkí inteligenti, keď nechodíme s nimi do krčmy.
Odznak vzorného vojaka vám pomohol do práce. Ako?

Do Slovenskej akadémie vied brali ľudí, ktorí boli lojálni k režimu a podliehali marxistickej ideológii. Riaditeľ sa ma pýtal, či mám nejakú politickú činnosť, lebo je to vec, ktorú treba brať do úvahy. Povedal som, že som získal odznak vzorného vojaka a riaditeľ tomu nerozumel,nebol totiž vojakom, myslel si, že som politický káder, tak ma hneď vzal. Bol to zázrak dostať sa mesiac po vojenčine do práce.

Prešli dva roky a ten istý riaditeľ ma napomínal, že ak sa súdruh Vragaš nezbaví náboženských prežitkov, nemá v ústave perspektívu. Navyše ma niekto videl, že chodím do kostola, dozvedeli sa to aj v práci. Chodieval som do Blumentála a kolegyňa v práci mi povedala, že som hlúpy a nemám chodiť do kostola, kde ma všetci vidia, že existujú aj malé a skrytejšie kostoly. Ja som však býval blízko Blumentála a bol mi poruke.

Usilovali sa vás prevychovať?

Bez môjho vedomia ma prihlásili na tzv. Večernú univerzitu marxizmu. Zatelefonoval som tam, mohli ma za to vyhodiť z práce, aby si ma vyškrtli,lebo nemám o to zéujem. Ignorovať stranu bol ťažký hriech. Boli však prázdniny a nakoniec sa na to ututlalo a zabudlo.

V Jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied som začal pracovať na Slovníku slovenského jazyka a pracoval som na ňom 10 rokov. Je to šesťzväzkový slovník, obsahuje vymedzené časti, ktoré som vypracoval ako spoluautor.Takto to prebiehalo až dovtedy, keď sa mi podarilo dostať sa na turistický zájazd do
Viedne a tam ilegálne zostal. Boli to Vianoce 1964.

O svojom úmysle zostať vo Viedni som povedal iba sestre

Kedy ste začali rozmýšľať, že chcete utiecť?

Asi rok pred zájazdom,keď ušiel Šebastián Labo. Išiel ľodou na Krym, zastavil sa v Palerme a tam sa tajne odpojil. Napísal mi čoskoro z Ríma na tú dobu veľmi riskantný list: „Prídi aj ty, všetko je pripravené!“ Naštastie sa nedostal do rúk polície.

Začal som si v práci dokončovať veci, mal som rozrobenú aj kandidatúru vied, no nechal som to všetko na pol ceste. Dokončil som poslednú časť piateho zväzku Slovníka, honorár, ktorý mi právom patril,žiadal som poslať rodičom.No nestalo sa tak. No po mojom ilegálnom odchode na Západ som bol súdený za mojej neprítomnosti, myslím, na dva roky väzenia a bola mi odcudzená i garsonka.

Vaša rodina vedela o úteku?

Mama to asi tušila, prezradil som to sestre. Tá to potom vybavila s policajtami, že sa všetko uhladilo. Rodičia vyčítali policajtom, že je to ich vina, pretože ma pustili a že teraz prišli o syna a nemá sa kto o nich postarať. Policajtom stačil takýto jednoduchý argument jednoduchých ľudí.

Ako prebiehal samotný útek?

V troch autobusoch sme išli do Viedne osláviť Silvestra, aby sme tam reprezentovali socialistickú republiku a ukázali, ako nás nezaujíma kapitalistický svet a radi sa vrátime domov. Takto nás poúčali ešte v autobuse. Boli sme traja rovnakého duchovného zamerania, každý v inom autobuse, vopred sme sa dohovorili. Útek sme naplánovali na posledný deň, aby sme nekazili ostatným silvestrovský zájazud. Posledný večer sme nešli na spoločnú večeru(každý sme boli v inom hoteli), ale električkou k tešiteľom, odkiaľ nás páter Čík zaviezol k saleziánom. Strávili sme vo Viedni dva-tri týždne, kým nám nevybavili politický azyl a odtiaľ sme cestovali spoločne do Ríma.

Hľadali vás, keď zistili, že ste ušli?

Mohli nás hľadať, ale… ako by zistili, kde sme ušli? V Rakúsku bola vtedy katolícka vláda, keď sa dozvedeli, že sme budúci bohoslovci a kňaz, neposlali nás do utečeneckého tábora, ako to bežne robili.

NOVOKŇAZI ZO VŠETKÝCH KRAJÍN

Čo nasledovalo v Ríme?

V Ríme sme sa rozišli. Dvaja priateľia išli k saleziánom,lebo boli členmi saleziánskej rehole a ja som sa dostal nakrátko do Pápežského ústavu sv. Cyrila a Metoda a potom do kňazského seminára Nepomucena. Po prijatí v seminári ma zaviedli ma na Pápežskú lateránsku univerzitu na zápis. V seminári mi neuznali predošle tajné štúdia, tak som musel začínať odznova. Po šiestich rokoch teologického štúdia,keď som bol diakon a plánovala sa vysviacka, dozvedeli sme sa v Ríme senzačnú správu. Pápež Pavol VI., ktorý je dnes už blahoslavený, vyjadril želanie osláviť 50 rokov kňazstva vysviackou novokňazov.

Koľko vás bolo?

Približne 280. Bolo to na Turíce, pretože aj on bol vtedy vysvätený. Pápež chcel, aby to boli novokňazi zo všetkých krajín. Bola to dobre zorganizovaná slávnosť, na Námestí svätého Petra vo Vatikáne, pretože nás bolo mnoho. Pápež položil na každého ruky, priamo udelil kňazskú hodnosť a tiež sa pomodlil kňazskú modlitbu. Ostatné liturgické úkony dokončili kardináli. Po vysviacke pápež každého novokňaza objal s bozkom pokoja.

Povedal vám aj niečo konkrétne?

Nepovedal, lebo nás bolo veľa. Mal však vynikajúcu homíliu o sviatosti kňazstva a Kristovi najvyššom a večnom kňazovi, bol výborný kazateľ. Po vysviacke bola V Nepomucene rodinná oslava spojená s večerou. Na vysviacku mi prišli moji rodičia a sestra s dcérou Lydkou.

Podarilo sa im dostať cez hranice?

Vysviacka sa konala v máji 1970 a vtedy ešte doznievala dubčekovská éra. Išlo to po linke okresnej polície a moja sestra bola taká šikovná, že ich spracovala. Myslím, že sa obetovali aj nejaké konzumné výrobky.
Kde ste slávili prvú svätú omšu?

V Kostole sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

A do Šaštína k Sedembolestnej ste sa kedy najbližšie dostali ako kňaz?
Hneď po návrate do vlasti a do rodného záhorského kraja zo susedného Rakúska.

OČAKÁVALI SME, ŽE KOMUNIZMUS PADNE

Kam smerovala vaša cesta po vysviacke?

V Ríme som si ešte asi rok dorábal doktorát Chcel som ísť do Rakúska, lebo to bolo blízko domova a mal som rakúsky politický azyl. Viedenský kardinál mi prisľúbil štipendium a možnosť dokončiť si doktorát v Ríme. Ja som sa zase zaviazal, že po ukončení štúdia pôjdem do pastorácie vo viedenskej arcidiecéze. Neplánoval som tam ostať dlho, no všetko sa zamotalo a prišiel rok 1990 a prevrat.

Aká bola nemecká pastorácia?

Nebola ľahká, náročná najmä pre cudzinca, o to viac tam, kde boli rozličné kriticky zamerané nálady a  prúdy.No rád som mal tú kňazskú prácu spočívajúcu vo vysluhovaní sviatostí, najmä celebrovaní sv. omší, v práci s miništrantmi, mládežou, rodinamii starými a chorými. Popri kaplánskej práci a neskôr aj fsrárskej služby som mal ešte iné povinnosti. Tak Slavistický inštitút Viedenskj univerzity mi ponúkol viesť lektorát slovenského jazyka,čo som po súhlase biskupa aj aprijal. Okrem toho som v spolupraci s Pápežským ústavom sv. Cyrila a Metoda V Ríme pracoval v Rakúsku na knižnom apoštoláte. Posielal som tisícky kníh kňazom a najmä rehoľným sestrám. Pracoval som tiež na teologických prekladoch, ktoré vydával Ústav v Ríme. spolupracoval som aj So slovenskou sekciou Vatikánského rozhlasu.
Po prevrate do vlasti,som sa hlásil u arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Sokola a on mi povedal: „Zbaľ si kufre, potrebujeme ťa na teologickej fakulte!“ A tak som začal prednášať sociálnu náuku Cirkvi a staroslovienčinu.Na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte som pôsobil patnásť rokov.

Očakávali ste, že komunizmus padne a bude prevrat?

Pravdaže sme očakávali. S pátrom Labom sme robili v Ríme rozruch. Rímski kňazi hovorili, že to bude naveky, no my sme videli, že sa to kýve a že sa to zrúti. Aj sa tak stalo.

Počas bohatého života vám určite dodávala silu modlitba. Ktoré modlitby sa rád modlíte?

Predovšetkým Otče náš, Magnifikát, Sub tuum praesidium. Rád sa modlím ruženec, aj pred Lurdskou jaskynkou prostredníctvom televízneho prenosu. Rád sa tiež modlím Korunku k Božiemu milosrdenstvu. A samozrejme breviár, modlitbu žalmov.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Sneženie a vietor komplikujú dopravu, Dargov je neprejazdný

0 icon

Košice 25. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Husté sneženie a vietor komplikujú dopravu v Košickom kraji. Horský priechod Dargov je z oboch smerov neprejazdný. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová „Horský priechod Dargov je neprejazdný v smere do Trebišova a aj v opačnom…

Ocenenie Biela vrana za rok 2020 odzrkadľuje rok ťažkých skúšok

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ocenenia Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra za rok 2020 odzrkadľujú rok ťažkých skúšok. Zhodli sa na tom organizátori podujatia. Ceremoniál, odložený pre pandémiu zo 17. novembra 2020, sa uskutočnil v nedeľu online Ocenenia získali štyri príbehy a putujú…

Násilné protesty proti reštrikciám hlásili z desiatich miest v Holandsku

0 icon

Amsterdam 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Pro News)   Sprísnené epidemiologické opatrenia a nový zákaz vychádzania vyvolali násilné protesty vo viacerých holandských mestách. Krátko pred začiatkom zákazu nočného vychádzania od 21.00 h došlo v nedeľu k výtržnostiam v najmenej desiatich mestách v krajine, oznámila polícia. Jej príslušníci zadržali po celej krajiny viac…

Bývalá Trumpova hovorkyňa chce kandidovať vo voľbách guvernéra Arkansasu

0 icon

Washington 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Sarah Sandersová, niekdajšia hlavná hovorkyňa a jedna z najbližších spolupracovníčok exprezidenta USA Donalda Trumpa, plánuje kandidovať na post guvernéra amerického štátu Arkansas. S odvolaním sa na zdroje z jej okolia o tom v nedeľu informovali agentúry AP a Reuters Oficiálne oznámenie Sandersovej o…

Matovič mal mimoriadny príhovor: „Vás, ktorí ste dostali rozhodnutie, že ste negatívni, poprosím, správajte sa, akoby ste pozitívni boli. Jednoducho, tá choroba je hnusoba, ozaj – potvora“

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľu večer predniesol mimoriadny príhovor k národu, v ktorom poďakoval organizátorom aj zúčastneným občanom za to, ako cez víkend prebiehalo plošné skríningové testovanie. "Ďakujeme vám, že chránite svoje zdravie aj zdravie vášho okolia. V rámci akcie Zachráňme spolu…

BSK spustil informačnú kampaň, ako postupovať pri liečbe nového koronavírusu

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bratislavský samosprávy kraj (BSK) spustil informačnú kampaň so základnými informáciami o tom, ako treba postupovať pri liečbe nového koronavírusu a na čo netreba zabudnúť, ak človek dostane pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Odporúčania sa týkajú životosprávy či hygieny, zabúdať netreba ani na…

MUDr. Michal Piják: „Vynára sa otázka, prečo naši „covidoví experti“, ktorí prezentovali remdesivir ako úžasný liek, vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia“

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube, Screenshot TV Pravda)   Odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják koncom minulého týždňa na Facebooku podporil vedca Juraja Mesíka, ktorý dlhodobo kritizuje rezort zdravotníctva kvôli pomalým aktualizáciám štandardov liečby koronavírusu. Mesík taktiež viackrát upozornil na neúčinnosť lieku remdesivir.…

Palestínčania požiadali EÚ o vyslanie volebných pozorovateľov

0 icon

Jeruzalem 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Palestínski volební predstavitelia požiadali v nedeľu Európsku úniu, aby vyslala pozorovateľov na monitorovanie tohtoročných parlamentných a prezidentských volieb na palestínskych územiach, prvých za 15 rokov. Informovala o tom agentúra AP Voľby vyhlásené na máj a júl sú vnímané ako dôležitý krok k ukončeniu rozdelenia…

Šutaj Eštok: Za nezbieraním podpisov boli vyhrážky niektorých ministrov. Šeliga: Nevyhovárajte sa

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Mimoparlamentná strana Hlas-SD ustúpila od zbierania podpisov za referendum o predčasných parlamentných voľbách počas skríningového testovania na ochorenie COVID-19, pretože nechcela ľudí vystavovať vyhrážkam zo strany ministrov obrany či vnútra V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady (NR)…

Čo zistili médiá o ministerke Kolíkovej pred tromi rokmi? Prekvapí vás to?

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Kto je vlastne ministerka Mária Kolíková, ktorú teraz vykresľujú mainstreamové médiá ako tú najväčšiu bojovníčku proti zlu, papalášstvu a predošlej vláde? Pred tromi rokmi časopis Plus 7 dní zistil o vtedajšej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti vo Ficovej vláde veci, ktoré tento obraz o…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 9.)

0icon

  ODBORNOSŤ   Konkurencieschopnosť je pojem, ktorým označujeme schopnosť firmy, resp. podniku úspešne odolávať konkurencii s podobným alebo rovnakým zameraním (ponukou) na domácom, poprípade na zahraničnom trhu. Vysoká miera konkurencieschopnosti na trhu zabezpečuje pre akúkoľvek spoločnosť jej dlhodobé prežitie a existenciu. Vo všeobecnosti rozlišujeme 5 základných úrovní konkurencieschopnosti: konkurencieschopnosť štát

Rastislav Slovák

Čo všetko vlastní Pavlína Matovičová. Podvádzal a klamal Matovič, keď v predvolebnej kampani sľuboval účinný tvrdý zákon o preukazovaní pôvodu majetku?

0icon

Matovič v majetkovom priznaní uvádza, že nevlastní žiaden majetok, lebo ako sám Matovič vyhlásil on všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Čo všetko teda preukázane vlastní tá Pavlína Matovičová: - Zmenky v hodnote desiatok miliónov € v rôznych spoločnostiach typu ako napríklad Arca Capital alebo J&T. -…

Ivan Malý

Ivermektín - príklad pre kritické myslenie

0icon

  Predstavte si, že vyhodnocujete súťaž strelcov, ktorí strieľali do obdĺžnikových terčov, kompletne zakrytých bielym plátnom. Žiadne značky cieľov. Píše sa rok 1576 a z kláštora pri Neapole je vyhnaný mn

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Bežné veci, ako si ich ešte nevidel!

0 icon

Aj známe veci, s ktorými sa stretávame každý deň, sa môžu prejaviť a odhaliť neobvyklú stránku. Potom sa z bežných predmetov stane niečo úplne iné - na pohľad sú dvakrát tak zaujímavé. Nie každý sa môže pochváliť toho, že videl jeden milión dolárov v hotovosti alebo má bankovky všetkých mien z celého sveta na…

Viera vo vesmírne telesá a kolíska astrológie

0 icon

V 3. tisícročí pred našim letopočtom chaldejskí astrológovia pozorovali planéty a skúmali ich vplyv na ľudské konanie. V 7. storočí pred našim letopočtom počas vlády Nabukadnesara II. sa astrológia a veštenie výrazne zdokonalili. V tejto dobe bola spísaná aj Biblia. Prinášame - z nášho pohľadu - ďalší zaujímavý článok, o veciach, o ktorých ste pravdepodobne nevedeli. Mezopotámia, podľa…

TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

0 icon

Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

Ako sa správne pripraviť na príchod bábätka? – 1. časť

0 icon

Čakanie na príchod bábätka je pre každý pár niečím výnimočný. Okrem šťastného očakávania, ktoré pociťujeme pred príchodom nového člena rodiny, je to tiež obdobie, v ktorom je potrebné urobiť mnoho pre to, aby sme boli dobre pripravení na nové obdobie, ktoré nás čaká.  Pár, ktorý čaká na svoje prvé bábätko, musí…

Lego predstavilo špeciálne kocky pre milovníkov záhrady a kvetov

0 icon

Spoločnosť Lego predstavila novú kolekciu, ktorá zaujme predovšetkým milovníkov kvetov a záhrady, ako aj tých, ktorí chcú mať doma vždy „čerstvé“ kvety. Kocky lega nikdy nevyschnú a neumrú. Nová sada pre všetkých dospelých milovníkov kociek lega sa volá Lego Botanical Collection. Obsahuje súčiastky na zostavenie kytice kvetov a stromu bonsai. V krabici…

Vo svete IT

Cestovanie mimo Slnečnej sústavy: Môže to byť jedného dňa realitou?

0 icon

Ľudstvu sa podarilo pristáť na Mesiaci, dostať sondy na Mars, alebo ku vzdialeným asteroidom, ale aj dostať sondu na jeden z mesiacov Saturnu, Titan. Kedy ale budú môcť ľudia cestovať na vzdialené planéty tak, ako to môžeme vidieť v sci-fi filmoch? Na túto otázku odpovedá YouTube kanál Vsauce. Cestovanie medzi hviezdami by…

Pozrite sa na najšpinavšiu miestnosť na Medzinárodnej vesmírnej stanici

0 icon

Hovorí sa: Čistota pol života a na Medzinárodnej vesmírnej stanici to platí dvojnásobne. Najväčšiu dôležitosť majú antibakteriálne opatrenia, kvôli baktériám, ktoré sa zvyknú množiť v neustále recyklovanom vzduchu na vesmírnej stanici, píše portál Science Alert. Každá sobota je preto „upratovacím dňom.“ Astronauti utierajú všetky povrchy, ktoré sa na stanici nachádzajú, vysávajú a zbierajú…

Môžu čierne diery „narásť“ do naozaj desivých rozmerov? Údajne áno

0 icon

Vesmír je domovom naozaj masívnych čiernych dier. Supermasívna čierna diera v jadre našej galaxie má hmotnosť 4-miliónov Sĺnk, no to je ešte málo, oproti monštrám, ktoré sa ukrývajú v srdciach iných galaxií, píše portál Universe Today. Väčšina supermasívnych čiernych dier má totiž hmotnosť niekoľkých miliárd našich Sĺnk a tá najväčšia môže vážiť takmer…

Nefunguje vám smartfón tak dobre, ako v minulosti? Dôvodom môže byť malware. Takto ho identifikujete a odstránite!

0 icon

Naše smartfóny sú zariadeniami, ktoré neustále nosíme so sebou a to dokonca aj na miesta, kde nie sú vôbec potrebnými. Spolu s rozmachom mobilných zariadení, ktoré sú čoraz dostupnejšími a zároveň výkonnejšími, ide ruka v ruke aj záujem hackerov o smartfóny. Dôvodom je, že sú cenným zdrojom informácií. Tí sa častokrát snažia infikovať…

iOS vo verzii 15 pravdepodobne už nespustíte na týchto smartfónoch a zariadeniach

0 icon

Ešte v júni minulého roka spoločnosť Apple predstavila novú verziu iOS 14. Tá priniesla viacero noviniek a vylepšení vrátane podpory mini aplikácií na ploche obrazovky (takzvané widgety), či vniesla viac transparentnosti do toho, aké dáta sú zo strany vývojárov zbieranými. Aktualizácia bola zároveň sprístupnená pre radu smartfónov vrátane starších zariadení.…

Armádny Magazín

Dobrodruh - cestovateľ Jules Mountain a jeho vrtuľník Bell 505

0 icon

Fort Worth, TX (22. januára 2021) – Pokiaľ ide o súkromné cestovanie, majitelia vrtuľníkov Bell 505 zistili, že im tento stroj ponúka všestranný a spoľahlivý spôsob, ako spoznať svet. Obchodníkom a podnikateľom napríklad rýchlo, bezpečne a v úplnom pohodlí umožňuje zúčastniť sa dôležitých obchodných rokovaní. Je ideálny pre do

Pentagón v Arktíde. Ako Dánsko chodí po lane v Grónsku

0 icon

Dánsko, 24. január 2021 (AM) - Keď sa v Arktíde prehrieva konkurencia medzi Čínou, Ruskom a USA, čoraz viac sa do nej zamotáva Grónsko, poloautonómny región v rámci Dánskeho kráľovstva. To prinieslo príležitosti aj výzvy pre Grónsko a pre Dánsko. Dánsko kontroluje väčšinu zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky Grónska a Kodaň…

Forbes: Ruská zbraň, ktorá môže mať pre USA ničivé následky

0 icon

USA, 24. január 2021 (AM) - Ponorka Poseidon sa stane "poistkou" pre prípad, že by USA mohli zostreliť ruské balistické rakety. Píše o tom Forbes. "Rusko to s prijatím do výzbroje tohto podvodného dronu (jeho dĺžka je 25 metrov) s jadrovým pohonom myslí vážne," 

Michejev: Putin predvídal a nezopakoval Trumpovu chybu

0 icon

Rusko, 24. január 2021 (AM) - Bývalý prezident USA Donald Trump urobil fatálnu chybu, keď úplne dôveroval sociálnym médiám. K tomuto záveru dospel politológ Sergej Michejev.   Udalosti, ktoré sa odohrávajú v Spojených štátoch, jasne ukázali, že stávka amerického lídra na sociálne siete, ktorú spolu so svojím tí

Hitler kaput? Prečo mnohí neuverili smrti vojnového zločinca č. 1?

0 icon

Nemecko, 24. január 2021 (AM) - Mnohí aj po polstoročí od smrti nacistického vodcu dúfali, že ho uvidia na lavici obžalovaných. O tom, že Hitler je mŕtvy nepochybovali iba tí, ktorí našli jeho ostatky.   Na Postupimskej konferencii sovietska strana presvedčila partnerov, aby najneskôr 1. 9. 1945 bol uverejnený konečný zoznam vojno

Svetlo sveta

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali