Spomienka na Mons. Vragaša: Rozhovor pre Katolícke noviny z roku 2015

Bratislava 10. júla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Martin Liziciar)

 

Katolícke noviny č. 28/2015 priniesli rozhovor Martina Lyžičiara s Mons. Štefanom Vragašom, ktorý nás opustil v nedeľu 8. júla 2018. Text rozhovoru ponúkame čitateľom ako spomienku na vzácneho kňaza.
Na snímke Mons. Štefan Vragaš
Je mužom, ktorý má niektoré tituly, no pre mňa sa stal ujom hneď potom, ako som spoznal manželkinu starkú, jeho sestru. Na tituloch mu i tak nezáležalo. Je človekom, ktorý je vďačný za 45 rokov kňazstva a ochranu Sedembolestnej počas týchto rokov. A aj dnes chce byť predovšetkým Kristovym kňazom, ododňa ako prijal sviatosť kňazstva z rúk pápeža Pavla VI. Monsignor Štefan Vragaš (86).

MARTIN LIŽIČIAR

Je za vami 45 rokov kňazstva. Čo bolo počas týchto rokov pre vás najvzácnejšie?

To, že ma povýšili na kňazskú hodnosť. Toto ma drží od prvého dňa po vysviacke dodnes: Som Kristov kňaz, ktorý je účastný na jeho kňazstve a môžem slúžiť spáse jemu zverených ľudí.
Existuje ešte niečo, čo chcete stihnúť?
Chcel by som ešte niečo drobnejšie publikovať, je to moja záľuba. Chcel by som ešte napíať brožúrku o Pavlovi VI. A mám ešte plán napísať niečo humorného v materčine, čoby všetkých potešilo. Neviem, či sa mi to podarí, lebo mi to už ide pomalšie ako kedysi.
Výročie 45 rokov kňazstva je pre vás medzníkom a chcete si ho pripomenúť. Prečo?
Ku kňazstvu som sa dostal už ako starší, mal som 40 rokov a moja cesta bola kľukatá. Počas môjho života sa mi podarilo osláviť strieborné kňazské jubileum (25 rokov) priamo v Ríme, kde som bol vysvätený za kňaza. Na kňazskejvysviacke som mal vtedy rodičov a sestru s dcérou.
Dnes mám 86 rokov života a nemám veľkú nádej do ďalších rokov, lebo zdravie ubúda a sily sú v koncoch, takže vyhliedka na slávenie zlatého kňazského jubilea je dosľ neistá. Preto je pre mňa 45 rokov určitý bod, v ktorom sa chcem za kňazstvo poďakovať a prosiť o požehnanie a ďalšiu pomoc do ďalších dní, mesiacov, prípadne rokov.

MAMA MA OBETOVALA V ŠAŠTÍNE

Vaše jubileum je spojené s vďakou. Za čo ste vďačný?

V prvom rade ďakujem mojim drahým rodičom, ktorí majú veľkú zásluhu na tom, že som kňazom. Ako sedliacky syn som sa narodil v rodine roľníkov. Naučili ma statočne a usilovne pracovať a modliť sa. Sú to dve podstatné čnosti pre život.

Tušili vaši rodičia, že chcete byť kňazom?

Pravdaže, tušili. No až po svojej vysviacke v Ríme som sa dozvedel, že ma mama obetovala v Šaštíne Sedembolestnej Panne Márii. Bol to pre mňa istý znak, že tu zasiahol Boží prst. Moja matka mala predomnou štyri deti, ktoré postupne zomreli. Bol som piaty a ona si uvedomila, že ma nechce stratiť a tak sa rozhodla pre tento krok.

Spája sa to s dátumom vášho narodenia, pretože v ten deň je práve sviatok Obetovania Pána.

Naša matka bola veľká ctiteľka Panny Márie. Brat Vladimír sa narodil na Škapuliarsku Pannu Máriu, sestra Terézia na Pannu Máriu Lurdskú. A ja som sa narodil podľa starého názvu na Očisťovanie Panny Márie. Bol to zásah Božej milosti a príhovor Panny Márie.

Vnímali ste ochranu Sedembolestnej počas svojho života?

Istotne. Hlavne vtedy, keď som opúšťal rodnú vlasť a išiel som do neznámeho sveta, pretože doma mal totalitný režim. To, že som sa dostal na Západ, pripisujem Sedembolestnej Panne Márii. Na útek som sa pripravoval trištvrte roka a intenzívne som sa k nej modlil, prosil ju o pomoc a ochranu.

STRETÁVALI SME SA V BYTE ALEBO V LESE

Vaše študentské roky začali na Biskupskom gymnáziu v Trnave. Ako si spomínate na tieto roky?

Na gymnázium som sa dostal vďaka tomu, že sa v našej obci Koválov menil učiteľ, starého striedal mladý. Mladý nás začal verbovať, aby sme študovali ďalej, starý však zastával názor, že sedliacke deti majú dobrú možnosť zostať a pracovať v poľnohospodárstve, kým deti učiteľov, úradníkov, intelektuálov majú študovať. Bol som šiestak Ľudovej školy a tá výzva ísť študovať na gymnázium alebo odbornú školu, ma riadne drgla, hneď som šiel za rodičmi. Súhlasili.

Na gymnáziu som prežil štyri roky a bola to vynikajúca škola s vynikajúcimi diecéznymi kňazmi a saleziánmi,
ktorí boli rozumní a múdri a nadchli ma pre duchovné povolanie. Potom prišla vojna a štúdium som po vojne dokončil na štátnom gymnáziu. Nastúpil komunistický režim a boli to zamotané časy a podmienky života.

Čo sa dialo ďalej?

Príbuzný orešanský Pán farár mi hovoril, aby som išiel do seminára, ale začali práve prenasledovať biskupov a zatvárať semináre. On však veril tomu, že to Pán Boh nedovolí, zasiahne a skončí to. Bol to horlivý a dobrácky kňaz, ešte v ten rok zomrel. Ale Pán Boh to dovolil, lebo musela prísť pravá očista a duchovná kryštalizácia.

Nešiel som teda do seminára, ale zapísal som sa na Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislve na štúdium slovenského jazyka,všeobecnej jazykovedy a histórie. Bratislava bola veľké mesto, zoznámil som sa s mnohými ľuďmi a naraz som sa ocitol v tajnom teologickom krúžku, kde sme boli asi šiesti. Stretávali sme sa v byte alebo v lese, skrývali sme sa a študovali sme dva roky filozofie a rok teológie. Nakoniec sme urobili i skúšky.

Ľudia okolo vás o týchto krúžkoch nevedeli?

Nikto o tom nevedel. Ani kňazi, čo nás viedli, nepovedali odkiaľ sú a kam patria. Chránili sa, stalo sa však, že ich niekde odkryla tajná polícia a pozatvárali ich. Hľadala nás polícia, a tak sme sa rozpŕchli. Naštastie sa mi v krátkom čase podarilo uzavrieť štúdium na filozofickej fakulte a získať diplom.

SÚDRUH VRAGAŠ SA MUSÍ ZBAVIŤ NÁBOŽENSKÝCH PREŽITKOV

Nasledovala povinná vojenská služba v Brne, kde ste získali odznak vzorného vojaka…

Hovorilo sa posmeťne, že vzorného vojaka Švejka. V Brne museli mať na mňa už nejaké hlásenie, pretože ma hneď na prijímači chytili dvaja českí dôstojníci: „Človeče, máš akademické vzdelanie a nie si v strane! Nič to, vezmeme ťa do strany u nás!“ Povedal som, že do strany nepôjdem. Iný povedal: „Počujete, čo hovorí ten vôl, že do strany nepôjde?“ Videl som, že je to nebezpečné, tak som to zahovoril, že si to poriešim v práci až po vojne.
„My sme ťa chceli poslať do dôstojníckej školy, máš akademické vzdelanie!“ Zahovoril som aj to, že som už staršia osoba, boli tam mladí chlapci, že si dôstojnícku hodnosť nenárokujem. „Tak to ťa budeme naháňať ako vojačika!“ Povedal som im, že som sedliacky syn a vydržím to. Skákali sme, strielali, preskakovali, bežali a ja som dosiahol pritom úspešné limity a hodnotenie zo všetkého a na koniec som dostal odznak vzorného vojaka aj s diplomom.

Bola možnosť v kasárňach sa pripravovať na duchovné povolanie?

Na vojne som mal kamaráta Blažeja, ktorý bol čerstvo vysvätený za kňaza V sobotu a nedeľu sme chodievali na vychádzky, on slúžil omšu za zatvorenými dverami v brnenskom kostole na námestí a ja som mu asistoval. Posmievali sa nám od nás mladší vojaci, že sme veľkí inteligenti, keď nechodíme s nimi do krčmy.
Odznak vzorného vojaka vám pomohol do práce. Ako?

Do Slovenskej akadémie vied brali ľudí, ktorí boli lojálni k režimu a podliehali marxistickej ideológii. Riaditeľ sa ma pýtal, či mám nejakú politickú činnosť, lebo je to vec, ktorú treba brať do úvahy. Povedal som, že som získal odznak vzorného vojaka a riaditeľ tomu nerozumel,nebol totiž vojakom, myslel si, že som politický káder, tak ma hneď vzal. Bol to zázrak dostať sa mesiac po vojenčine do práce.

Prešli dva roky a ten istý riaditeľ ma napomínal, že ak sa súdruh Vragaš nezbaví náboženských prežitkov, nemá v ústave perspektívu. Navyše ma niekto videl, že chodím do kostola, dozvedeli sa to aj v práci. Chodieval som do Blumentála a kolegyňa v práci mi povedala, že som hlúpy a nemám chodiť do kostola, kde ma všetci vidia, že existujú aj malé a skrytejšie kostoly. Ja som však býval blízko Blumentála a bol mi poruke.

Usilovali sa vás prevychovať?

Bez môjho vedomia ma prihlásili na tzv. Večernú univerzitu marxizmu. Zatelefonoval som tam, mohli ma za to vyhodiť z práce, aby si ma vyškrtli,lebo nemám o to zéujem. Ignorovať stranu bol ťažký hriech. Boli však prázdniny a nakoniec sa na to ututlalo a zabudlo.

V Jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied som začal pracovať na Slovníku slovenského jazyka a pracoval som na ňom 10 rokov. Je to šesťzväzkový slovník, obsahuje vymedzené časti, ktoré som vypracoval ako spoluautor.Takto to prebiehalo až dovtedy, keď sa mi podarilo dostať sa na turistický zájazd do
Viedne a tam ilegálne zostal. Boli to Vianoce 1964.

O svojom úmysle zostať vo Viedni som povedal iba sestre

Kedy ste začali rozmýšľať, že chcete utiecť?

Asi rok pred zájazdom,keď ušiel Šebastián Labo. Išiel ľodou na Krym, zastavil sa v Palerme a tam sa tajne odpojil. Napísal mi čoskoro z Ríma na tú dobu veľmi riskantný list: „Prídi aj ty, všetko je pripravené!“ Naštastie sa nedostal do rúk polície.

Začal som si v práci dokončovať veci, mal som rozrobenú aj kandidatúru vied, no nechal som to všetko na pol ceste. Dokončil som poslednú časť piateho zväzku Slovníka, honorár, ktorý mi právom patril,žiadal som poslať rodičom.No nestalo sa tak. No po mojom ilegálnom odchode na Západ som bol súdený za mojej neprítomnosti, myslím, na dva roky väzenia a bola mi odcudzená i garsonka.

Vaša rodina vedela o úteku?

Mama to asi tušila, prezradil som to sestre. Tá to potom vybavila s policajtami, že sa všetko uhladilo. Rodičia vyčítali policajtom, že je to ich vina, pretože ma pustili a že teraz prišli o syna a nemá sa kto o nich postarať. Policajtom stačil takýto jednoduchý argument jednoduchých ľudí.

Ako prebiehal samotný útek?

V troch autobusoch sme išli do Viedne osláviť Silvestra, aby sme tam reprezentovali socialistickú republiku a ukázali, ako nás nezaujíma kapitalistický svet a radi sa vrátime domov. Takto nás poúčali ešte v autobuse. Boli sme traja rovnakého duchovného zamerania, každý v inom autobuse, vopred sme sa dohovorili. Útek sme naplánovali na posledný deň, aby sme nekazili ostatným silvestrovský zájazud. Posledný večer sme nešli na spoločnú večeru(každý sme boli v inom hoteli), ale električkou k tešiteľom, odkiaľ nás páter Čík zaviezol k saleziánom. Strávili sme vo Viedni dva-tri týždne, kým nám nevybavili politický azyl a odtiaľ sme cestovali spoločne do Ríma.

Hľadali vás, keď zistili, že ste ušli?

Mohli nás hľadať, ale… ako by zistili, kde sme ušli? V Rakúsku bola vtedy katolícka vláda, keď sa dozvedeli, že sme budúci bohoslovci a kňaz, neposlali nás do utečeneckého tábora, ako to bežne robili.

NOVOKŇAZI ZO VŠETKÝCH KRAJÍN

Čo nasledovalo v Ríme?

V Ríme sme sa rozišli. Dvaja priateľia išli k saleziánom,lebo boli členmi saleziánskej rehole a ja som sa dostal nakrátko do Pápežského ústavu sv. Cyrila a Metoda a potom do kňazského seminára Nepomucena. Po prijatí v seminári ma zaviedli ma na Pápežskú lateránsku univerzitu na zápis. V seminári mi neuznali predošle tajné štúdia, tak som musel začínať odznova. Po šiestich rokoch teologického štúdia,keď som bol diakon a plánovala sa vysviacka, dozvedeli sme sa v Ríme senzačnú správu. Pápež Pavol VI., ktorý je dnes už blahoslavený, vyjadril želanie osláviť 50 rokov kňazstva vysviackou novokňazov.

Koľko vás bolo?

Približne 280. Bolo to na Turíce, pretože aj on bol vtedy vysvätený. Pápež chcel, aby to boli novokňazi zo všetkých krajín. Bola to dobre zorganizovaná slávnosť, na Námestí svätého Petra vo Vatikáne, pretože nás bolo mnoho. Pápež položil na každého ruky, priamo udelil kňazskú hodnosť a tiež sa pomodlil kňazskú modlitbu. Ostatné liturgické úkony dokončili kardináli. Po vysviacke pápež každého novokňaza objal s bozkom pokoja.

Povedal vám aj niečo konkrétne?

Nepovedal, lebo nás bolo veľa. Mal však vynikajúcu homíliu o sviatosti kňazstva a Kristovi najvyššom a večnom kňazovi, bol výborný kazateľ. Po vysviacke bola V Nepomucene rodinná oslava spojená s večerou. Na vysviacku mi prišli moji rodičia a sestra s dcérou Lydkou.

Podarilo sa im dostať cez hranice?

Vysviacka sa konala v máji 1970 a vtedy ešte doznievala dubčekovská éra. Išlo to po linke okresnej polície a moja sestra bola taká šikovná, že ich spracovala. Myslím, že sa obetovali aj nejaké konzumné výrobky.
Kde ste slávili prvú svätú omšu?

V Kostole sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

A do Šaštína k Sedembolestnej ste sa kedy najbližšie dostali ako kňaz?
Hneď po návrate do vlasti a do rodného záhorského kraja zo susedného Rakúska.

OČAKÁVALI SME, ŽE KOMUNIZMUS PADNE

Kam smerovala vaša cesta po vysviacke?

V Ríme som si ešte asi rok dorábal doktorát Chcel som ísť do Rakúska, lebo to bolo blízko domova a mal som rakúsky politický azyl. Viedenský kardinál mi prisľúbil štipendium a možnosť dokončiť si doktorát v Ríme. Ja som sa zase zaviazal, že po ukončení štúdia pôjdem do pastorácie vo viedenskej arcidiecéze. Neplánoval som tam ostať dlho, no všetko sa zamotalo a prišiel rok 1990 a prevrat.

Aká bola nemecká pastorácia?

Nebola ľahká, náročná najmä pre cudzinca, o to viac tam, kde boli rozličné kriticky zamerané nálady a  prúdy.No rád som mal tú kňazskú prácu spočívajúcu vo vysluhovaní sviatostí, najmä celebrovaní sv. omší, v práci s miništrantmi, mládežou, rodinamii starými a chorými. Popri kaplánskej práci a neskôr aj fsrárskej služby som mal ešte iné povinnosti. Tak Slavistický inštitút Viedenskj univerzity mi ponúkol viesť lektorát slovenského jazyka,čo som po súhlase biskupa aj aprijal. Okrem toho som v spolupraci s Pápežským ústavom sv. Cyrila a Metoda V Ríme pracoval v Rakúsku na knižnom apoštoláte. Posielal som tisícky kníh kňazom a najmä rehoľným sestrám. Pracoval som tiež na teologických prekladoch, ktoré vydával Ústav v Ríme. spolupracoval som aj So slovenskou sekciou Vatikánského rozhlasu.
Po prevrate do vlasti,som sa hlásil u arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Sokola a on mi povedal: „Zbaľ si kufre, potrebujeme ťa na teologickej fakulte!“ A tak som začal prednášať sociálnu náuku Cirkvi a staroslovienčinu.Na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte som pôsobil patnásť rokov.

Očakávali ste, že komunizmus padne a bude prevrat?

Pravdaže sme očakávali. S pátrom Labom sme robili v Ríme rozruch. Rímski kňazi hovorili, že to bude naveky, no my sme videli, že sa to kýve a že sa to zrúti. Aj sa tak stalo.

Počas bohatého života vám určite dodávala silu modlitba. Ktoré modlitby sa rád modlíte?

Predovšetkým Otče náš, Magnifikát, Sub tuum praesidium. Rád sa modlím ruženec, aj pred Lurdskou jaskynkou prostredníctvom televízneho prenosu. Rád sa tiež modlím Korunku k Božiemu milosrdenstvu. A samozrejme breviár, modlitbu žalmov.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Špecializovaný trestný súd zamietol predĺženie väzby pre Tibora Gašpara a obvinených v kauze Očistec, prokurátor sa odvolal

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ(TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, exšéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško, niekdajší riaditeľ protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer aj ďalší bývalí policajní funkcionári Marián Zetocha a Milan Mihálik, obvinení v rámci policajnej akcie Očistec, majú zostať vo väzbe do 5. novembra.…

Gerd Müller sa in memoriam stane Legendou športu, cenu za neho prevezme Bonhof

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-picture alliance,Karl Schnörrer)   Niekdajší skvelý nemecký futbalový reprezentant Gerd Müller sa stane laureátom ocenenia "Legenda športu“. Keďže tento velikán nemeckého futbalu skonal 15. augusta 2021 po dlhom boji s Alzheimerovou chorobou, cenu za neho prevezme jeho niekdajší reprezentačný kolega Rainer Bonhof Stane sa tak na…

Igor Kašper: Nedovolíme zrušiť Krajský súd v Banskej Bystrici

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Poslanec NR SR Igor Kašper (Sme rodina) rázne odmieta zrušenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, čo by ohrozilo nielen pracovné miesta v regióne, ale aj zhoršilo výkon spravodlivosti Poslanec NR SR Igor Kašper zastáva názor, že zrušenie Krajského súdu v Banskej…

Slávnostné odovzdávanie Nobelovej ceny mieru sa uskutoční za účasti laureátov

0 icon

Oslo 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko and Aaron Favila)   Slávnostné odovzdávanie Nobelovej ceny mieru, ktoré sa minulý rok pre pandémiu konalo online, sa uskutoční v decembri v Osle za účasti oboch laureátov. Uviedol to v utorok Nórsky Nobelov výbor. Správu priniesla agentúra AFP "Obaja tohtoroční laureáti, filipínska žurnalistka Maria…

Ruský torpédoborec zmaril útok pirátov

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ruské námorníctvo zmarilo pri pobreží západnej Afriky pokus pirátov o únos nákladnej lode. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany Kontajnerová loď MSC registrovaná v Paname bola na ceste z Toga do Kamerunu, keď v pondelok vyslala núdzový…

V Taliansku majiteľom domov preplatia 110 % nákladov, ak prerobia svoje nehnuteľnosti na ekologické bývanie

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Talianska vláda ponúka všetkým majiteľom domov refundáciu 110 % stavebných nákladov na rekonštrukciu ich existujúcej nehnuteľnosti na ekologické bývanie. Ako uvádza web euronews.com, cieľom schémy s názvom „Superbonus“ je pomôcť Talianom i zahraničným vlastníkom domov zlepšiť energetickú hospodárnosť a znížiť riziko škôd pri seizmickej…

Obnoviteľné zdroje sa vlani v únii stali hlavným zdrojom výroby elektriny

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-Oliver Berg)   Hlavným zdrojom výroby elektriny sa v Európskej únii v roku 2020 prvýkrát stali obnoviteľné zdroje, čiže predbehli fosílne palivá. Z obnoviteľných zdrojov sa vlani v EÚ vyrobilo 38 percent elektriny, pričom z fosílnych palív sa vyprodukovalo 37 percent elektriny Konštatuje to Správa o…

Kolíková chce odchod známej advokátky Mišíkovej zo Súdnej rady. Tá upozorňuje, že na rozdiel od ministerky má 47-ročnú prax z pojednávacích miestností

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú sa valí kritika nie len kvôli reforme súdnej mapy a realitnému biznisu, ktorý sa údajne za ňou skrýva, ale taktiež kvôli jej najnovším vyjadreniam na adresu členky Súdnej rady, bývalej dlhoročnej prokurátorky a skúsenej advokátky Evy Mišíkovej.…

Čínsky prezident Si Ťin-pching nepríde osobne na summit G20 v Ríme

0 icon

Rím/Peking 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)   Čínsky prezident Si Ťin-pching sa osobne nezúčastní na rímskom summite skupiny dvadsiatich najsilnejších ekonomík sveta (G20). Agentúre Reuters to v utorok potvrdil nemenovaný zdroj oboznámený s touto záležitosťou Čínu bude na stretnutí v sobotu a v nedeľu zastupovať minister zahraničných vecí Wang I,…

Európska únia pohrozila Sudánu pozastavením finančnej podpory

0 icon

Brusel 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Brittainy Newman)   Európska únia pohrozila v utorok pozastavením finančnej podpory Sudánu, ak armáda, ktorá tam uskutočnila vojenský prevrat, okamžite nevráti k moci civilnú vládu. Informovala o tom agentúra AFP "Tento pokus podkopať prechod Sudánu k demokracii je neprijateľný. Ak sa situácia okamžite nezvráti, bude to…

Podkasty

krajniak

icon

Brusel 25. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Hlavní vyjednávači Európskej únie poverení vedením rozhovorov o obnove iránskej jadrovej dohody sa tento týždeň v Bruseli stretnú zo svojím náprotivkom z Teheránu a budú hovoriť o obnovení rokovaní o jadrovej dohode. V pondelok to oznámil Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Substitúcia

0icon

Orchester V základnej škole sme používali pojem – substitúcia. Kto si nepamätá, pripomeniem. Je to spôsob zastupovania. Komplikovaný výraz nahradíme jednoduchším a keď príde vhodný čas, vyriešime aj ten komplikovaný. Podobné to je aj v štáte. Na riešenie množstva každodenných, ale aj dlhodobých problémov sme zvolili substitúciu v podobe národnej rady a vlády. Očakávame, že…

Erik Majercak

Hlad a chlad nás možno prinúti zmeniť myslenie a život. Možno prestaneme žiť virtuálny život v ilúziách, vo viere v hlupákov a pristaneme na zem. Pripravte sa

0icon

Jaguár, Volkswagen, Duslo Šaľa zastavili výrobu pre nerentabilitu alebo chýbajúce komponenty, klub 500 tu hovorí o medzimesačnej strate majiteľov podnikov v miliónoch. Po celom svete idú správy aké základné problémy sú v ekonomike. Ešte stále to našim liberálnym pseudo ekonómom, oligarchom a miestnej elite nedopína čo sa deje, pretože liberálna propaganda beží na plné…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VIII.

0icon

Základným zmyslom občianskej neposlušnosti má byť myšlienka ochrany demokratického a právneho štátu a jeho posilňovania v prospech občanov.   Konanie sudcu Miľana má byť pre nás, občanov SR, dostatočným impulzom  k využitiu získanej skúsenosti. Základná

Boris Mesár

1.Putin sa uchádza o post svetového ideologického lídra 2.USA sa opäť dohadujú s Ruskom o Ukrajine 3. Zelená energia na Ukrajine zhltne ľudí

0icon

1. Prejav ruského prezidenta na Valdajskom fóre alebo Mníchov 2 Prejav Vladimíra Putina na Valdajskom fóre opäť zdôraznil konzistentnosť postoja ruského lídra k viacerým otázkam medzinárodnej aj domácej agendy. Z toho vyplýva, že tento postoj je výsledkom premyslenej voľby a dlhého uvažovania, ktoré v priebehu zhoršovania mnohých svetových problémov získava nové…

Ivan Holek

Plnosť času nastáva! Predpovede konca sveta sa napĺňajú!

0icon

Iste si pamätáte, že rok 2012 bol spájaný s koncom sveta. Koniec sveta však neprišiel a tí, čo ho očakávali, boli obrátení na posmech. Podľa známeho mayského kalendára však rok 2012 nemal byť presným označením dňa a hodiny súdu, ale iba určením obdobia, v ktorom súd nadíde. To znamená, že…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Noe ako vnuk nebies: 1. časť

0 icon

V prvej kumránskej jaskyni sa okrem iného našiel aj pomerne dobre zachovaný zvitok písaný v aramejskom jazyku, ktorý hovorí o rovnakých udalostiach ako kniha Genesis. Práve preto sa mu zvykne hovoriť Apokryf Genesis. V časti, ktorú sa podarilo reštaurovať a prečítať, hovorí v prvej osobe praotec Lámech a je vidieť,…

10 faktov o obezite, o ktorých si pravdepodobne netušil

0 icon

Obezita už dávno nie je problém, ktorý sa týka predovšetkým Ameriky. Svet sa čoraz viac polarizuje a obéznych ľudí pribúda. Pripravili sme si preto 10 faktov o obezite, o ktorých si doteraz pravdepodobne nevedel. 1. Nadváha a obezita sú definované ako "abnormálne alebo nadmerné nahromadenie tuku, ktoré môže poškodiť zdravie" Index…

10 faktov, ktoré si pravdepodobne nevedel o rakovine

0 icon

Rakovina. Ochorenie-ktoré-netreba-menovať. Strašiak, ktorý trápi ľudstvo už niekoľko storočí a napriek tomu nemáme univerzálny a 100-percentne účinný liek. Dôležitá je však najmä jej prevencia. Preto sme sa rozhodli pripraviť rebríček desiatich faktov o tomto zákernom ochorení, o ktorých si doteraz pravdepodobne nepočul. 1. Existuje viac než 100 druhov tohto zákerného…

10 fascinujúcich faktov o LEGU, o ktorých si pravdepodobne netušil

0 icon

Určite si pamätáš na tie plastové tehličky, ktoré si v detstve s radosťou skladal do seba a budoval stavby, autá a všemožné veci ktoré ťa len napadli. Nebudeme si však klamať, kto z nás by sa nevrátil do tých detských čias a nezopakoval si zábavu s LEGOM? Myslím si že každý, veď s ním bola nekonečná zábava. Vedel…

Noeho akcia: 1. časť

0 icon

V šesťstom roku Noeho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies (Genesis, 1. Mojžišova, 7:11). Prinášame ďalší článok z dôb starozákonných. Tentokrát sa pozrieme na Noeho a jeho archu, ktorá bola (nielen) na svoju dobu obrovským plavidlom. Katastrofy sa síce…

Armádny Magazín

Video: Piráti utiekli z unesenej kontajnerovej lode keď sa objavil vrtuľník s ruskou námornou pechotou

0 icon

Guinea, 26. október 2021 (AM) – Posádka protiponorkovej lode  Viceadmirál Kulakov potlačila pirátsku činnosť v Guinejskom zálive. Pirátska skupina pri západnom pobreží Afriky sa pokúsila uniesť loď plaviacu sa v tejto oblasti pod vlajkou Panamy.  

Bieloruskí zbrojári predstavili hlbokú modernizáciu ostreľovacej pušky Dragunov

0 icon

Bielorusko, 26. október 2021 (AM) – Novú ostreľovaciu pušku môže prijať bieloruská armáda, aby nahradila už zastaranú ostreľovaciu pušku Dragunov (SVD). Podľa Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky špecialisti Štátneho výboru pre leteckú dopravu vyvinuli ostreľovaciu pušku SCR-1200.  

Ďalšia slovenská technologická spoločnosť sa zúčastní výroby nemeckých bojových vozidiel

0 icon

Slovensko, 26. októbra 2021 (AM) – Dňa 22. októbra 2021 podpísali spoločnosti Neways Electronics International (Neways) a Rheinmetall zmluvu o nákupe zariadení Controller Area Network (CAN Bus) pre vojenské vozidlá. CAN Bus je kľúčovým komponentom každého moderného vojenského vozidla – umožňuje totiž vzájomnú komunikáciu medzi aplikáciami mikrokontrolérov a z

Česko chce zlepšiť pripravenosť jadrového odstrašujúceho arzenálu NATO proti prípadnej agresii z Ruska

0 icon

Česko, 26. október 2021 (AM, MOČR) – Po viac ako 20 mesiacoch sa minulý týždeň v Bruseli osobne stretli ministri obrany členských krajín NATO. Sedemnásť štátov vrátane Českej republiky na zasadnutí schválilo vznik Inovačného fondu. Až miliardu eur bude mať Aliancia k dispozícii na vývoj duálnych technoló

Prečo kubáňski kozáci nie sú Ukrajinci

0 icon

Ukrajina, 26. október 2021 (AM) – Ukrajinskí nacionalisti si veľmi často robia nároky na Kubáň. Hovorí sa, že tam žijú kubáňski kozáci, tí istí Ukrajinci, čo znamená, že Kubáň je Ukrajina!   Ale tu je problém. Aj keď pochádzajú od Záporožských kozákov, aj keď dokonca majú veľmi podobné ukrajinské priezviská, Kubáňci…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali