Rozvrat nášho Slovenska, jeho identity a tradícii? Pre niektorých cesta do pekla je vystlaná dobrými predsavzatiami?

Bratislava 29. júla 2019 (HSP/Foto:Screenshot)

 

Slovensko našich dedov a mám je v ohrození. Začína sa masová zmena civilizačného kódu a identity Slovákov. Pomocou médií, škôl a politických mimovládok, ktorým sme si dovolili uzurpovať výchovu našej mladej generácie. Využili našu ľahostajnosť, poddajnosť a slovenskú vieru, že napriek všetkému sa nakoniec všetko na dobré obráti. Neobráti!

Tabule s označením obce v maďarskom jazyku pôsobia o niečo väčšie ako tabule v štátnom jazyku

Vyhráva ten, kto je cieľavedomý, vie, čo chce a má tiež peniaze. Politickému ultraliberalizmu sa už podarilo nainfikovať falošný humanizmus a svetoobčianstvo, ktoré podmývajú slovenskú identitu, historickú pamäť, tradičné hodnoty a zdravý sedliacky rozum, vďaka ktorým slovenský národ prežil v ťažkých podmienkach stáročia. Paradoxne sa to deje v čase, keď Slovensko získalo nezávislosť.

Útok na tradičné Slovensko, ktorý naberá nebezpečné obrátky, môže vyústiť do zmeny identity a postupného rozkladu štátu.

Súčasne Slovensko podlieha rozvratu pomocou priamych aj nepriamych útokov na slovenský jazyk a jeho postavenie, ako stmeľovacieho spojiva slovenského štátu. Výsledkom sa môže stať, že takto oslabený a vnútorne rozvrátený štát sa zosype, ako domček z karát pri prvej väčšej medzinárodnej kríze a historickom zlome.

Nikde nie je napísané, že ťažko vybojovaná samostatnosť Slovenska je večná. Vo víre dejín zmizli bez stopy slávni Sumeri, jeden z najstarších kultúrnych národov na Blízkom východe, ako aj Babylončania kráľa Chammurapiho s jeho najstarším zákonníkom na svete. Asýrčania po rozvrátení svojho štátu síce prežili dodnes, ale sú neustále masakrovaní v dnešnom Iraku.

Tohtoročné voľby, ale znovu ukázali, že voľby na Slovensku vyhrávajú peniaze, profesionálne urobené marketingové kampane a mainstreamové médiá.

Nie je podstatné, čo si v skutočnosti myslí mlčanlivá väčšina, pokiaľ časť z nej znova a znova podľahne mediálnej marketingovej kampani a volí atraktívne zabalený marketingový produkt a až neskôr si všimne, že konkrétne povolebné činy sa „trochu“ rozchádzajú s predvolebným marketingovým pozlátkom, ale to už je neskoro. Prestavba spoločnosti a jej falošná „modernizácia“ pokračuje.

Moderne zvučiace európske riešenia postupne nadobúdajú charakter stále väčšieho odovzdávania kompetencií bruselskej byrokracii a okliešťovania zvyškov suverenity Slovenska. Médiá hlavného prúdu, väčšinou kontrolované zo zahraničia, nás ohlupujú a inteligentne podsúvajú, že proces globalizácie je nezvratný, moderný a vedie ku kultúrnemu obohacovaniu, tolerancii a blahobytu. Len v to treba slepo uveriť a všetko bude krásne. Nastane láska a všeobecný blahobyt. Len treba odstrániť slovenskú zadubenosť, tradície a stať sa skutočným Európanom a svetoobčanom.

Veľa ľudí podľahne krásnej vidine lepšieho života, začne veriť a s presvedčením bojovať za svetlý zajtrajšok a nepriateľom sa stane ten, kto má pochybnosti, kritické myslenie, je ukotvený v slovenskej realite a má ešte zdravý sedliacky rozum.

Táto menšina slobodných ľudí s nezávislým myslením je nebezpečná pre novodobých normalizátorov a inkvizítorov. Preto pomocou médií vyvolávajú vášne a nenávisť voči nim, lebo oni bránia uskutočneniu novodobého sna o tolerancii, blahobyte a láske, ktorá nastane, ak nás hlupákov budú riadiť múdri, vzdelaní a tolerantní bruselskí úradníci. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.

Fanatickí a ideovo presvedčení komunisti chceli vytvoriť nového človeka, fanaticky oddaného „krásnym“ ideálom komunizmu. Preto ho potrebovali zbaviť koreňov, tradícii, náboženskej viery a „tmárstva“. Išli na to násilím, a preto hlúpo. Chceli zmeniť všetkých a hneď. Mysleli si, že tak budú kontrolovať ich nový vybájnený svet. Tí dnešní fanatici sa poučili.

Nový globálny ideálny človek má byť tiež zbavený koreňov, tradícii, viery a „tmárstva“. Najlepšie je ho, ale pomiešať a tým zbaviť koreňov a tradícii. Zbavený koreňov je ľahšie ovládateľný, a o to v konečnom dôsledku ide. Netreba hneď kontrolovať všetkých alebo už mať vytvoreného nového globálneho človeka. Na vyhratie volieb netreba dostať 99,99 percent odovzdaných hlasov (tí, čo neprišli voliť z rôznych ušľachtilých dôvodov majú smolu), stačí aj 60 percent.

V mainstreamových médiách pracujú rôzni ľudia. Niektorí majú hmotný prospech z toho, ako píšu. Iní sú aj ideovo presvedčení a každý potrebuje živiť rodinu. Podstata človeka je, prispôsobiť sa a prežiť. To nie je zbabelosť. To je ľudské. Takisto je bohužiaľ ľudské, že pre niektorých je cesta do pekla vystlaná dobrými predsavzatiami. Tiež je pravda, že naše myšlienky sú vo veľkej miere ovplyvnené zvonku, tým čo počujeme a vidíme v médiach.

Množstvo informácii a správ je prebratých „našimi“ médiami priamo zo „sesterskej“ televízie CNN, New York Times, Economist alebo Spiegel, či Le Monde. Dnes sú to, ale hlavne veľké americké médiá, ktoré do značnej miery kontrolujú, aký obraz nám bude prezentovaný a s akým komentárom. Napríklad, fingovaný chemický útok môže byť prezentovaný, ako skutočný a o krvavom vinníkovi rozhodnú médiá. Množstvo ľudí tomu úprimne verí, lebo to ukázali veľakrát v televízii.

Inteligentným manipulovaním médiami sa Slovensko a rodiny rozčesli. Vášne a nenávisť lomcujú Slovenskom, mestami, dedinami, rodinami a politickou scénou. Staré osvedčené heslo hlása: Divide et impera, rozdeľ a panuj. Médiami rozoštvaní ľudia sa totiž ľahšie manipulujú a ovládajú.

Nič nie je zlé na tom budovať slušné, spravodlivé (po anglicky fair) a moderné Slovensko v rodine európskych národov. Je to nepochybne veľmi správne. Len to musí byť naše, slovenské, slušné, spravodlivé a moderné Slovensko, ktoré nezavrhuje slovenské tradície, kultúru a jazyk, ale si ich ctí a zachováva.

Mnohokrát sa hovorí, že dnes byť vlastencom, je nemoderné (ževraj aj trápne) a registrované partnerstvá homosexuálov sú naopak moderné. Lebo taký je trend, taká je móda. Naozaj?

História nás učí, že to, čo je zdanlivo momentálne a pod vplyvom médií moderné, zajtra už moderné nie je. Móda prichádza, a potom zákonite odchádza. Taký je skutočný kolobeh života. Sme to v konečnom dôsledku my, kto vytvára realitu okolo nás. V rámci alternatívneho kultúrneho obohacovania, je možné citovať zakladateľa budhizmu Gautama Budhu: With our thoughts we make the world  – svet vytvárame svojimi (našimi) myšlienkami.

Je zdravé vlastenectvo a priori zlé? A čo tak Švajčiarsko, kde švajčiarske zástavy vejú skoro všade a ľudia si často obliekajú národné kroje a je populárne hrať na alpských rohoch? Pritom Švajčiarsko je jednoznačne veľmi rozvinutou krajinou s vysokou životnou úrovňou a nie je ani v EÚ, ani v NATO, je neutrálne.

Z tohto, ale nevyplýva, že švajčiarska priama demokracia sa dá automaticky preniesť na Slovensko a všetko bude krásne. Zázraky sa nedejú a z neba pečené holuby nepadajú. Treba začať od švajčiarskej mentality. Vysoká miera zodpovednosti, nečakanie na mesiáša, kritické myslenie, vecnosť, tvrdá práca, organizovanosť, disciplína, zmysel pre realitu, a tiež schopnosť, vypočuť si pokojne iný názor a dohodnúť sa. Máme toto na Slovensku? Všetko sa dá postupne zmeniť. Nie však slepým preberaním, ako sa to často na Slovensku robí. Zobrať treba len všetko dobré a prispôsobiť si to. Nikde nie je napísane, že čo funguje dobre v jednej krajine, bude automaticky úplne fungovať v druhej krajine. To čo funguje dnes v nejakej krajine, nikde nie je napísane, že to isté bude fungovať aj zajtra. Lebo všetko je to o ľuďoch, ich mentalite, tradíciách, zvykoch a obyčajoch. Zázraky sa nedejú.

A samozrejme, nestačí povedať, že niekto je tu ževraj nový, slušný, nehašterivý, chce spájať a znova budovať svetlé zajtrajšky. Pritom si chce privlastniť monopol na pravdu a vylučuje z diskusie druhých, ale chce súčasne zbaviť Slovensko identity, poslušne odovzdať slovenské kompetencie mocným a „múdrym“ tohto sveta.

Iným pekným príkladom, ako sa dá modernizovať, je príklad Japonska. V šintoistickom chráme Jasukuni som našiel anglický nadpis, ktorý podľa mňa pekne vystihol japonskú revolúciu Mejdži a následnú úspešnú modernizáciu Japonska. Nadpis bol nasledovný: Revolution Meiji equals western technology plus Japanese spirit, Revolúcia Mejdži sa rovná západným technológiam, plus japonskému duchu, a to je presne to, čo Japonci urobili a dodnes robia.

Prevzali (často okopírovali) to, čo bolo lepšie na západe, t.j. moderné technológie, ale zostali Japoncami s ich hrdosťou, tradíciami, duchom a identitou. Každý, kto bol v Japonsku si všimol, že v Japonsku nie je žiadna masová migrácia. Japonci zostali Japoncami. Len sa rýchlo a úspešne modernizovali a dnes sú vysoko rozvinutou krajinou. Zaujímavé je, že so zrušením samurajov, samurajský kódex Bušido (spôsob správania sa v živote) nezanikol, ale sa aplikoval na celú japonskú spoločnosť.

Postupujúcemu vnútornému rozkladu Slovenska, pod vplyvom zahraničného faktora sa ešte dá zabrániť.

Mlčanlivá väčšina sa musí zobudiť. Novodobí demagogóvia, a mnohokrát aj nedoukovia sa nám snažia nahovoriť, že niet alternatívy, bezbrehej globalizácie a „historickej“ nevyhnutnosti odovzdávania kompetencií bruselským byrokratom, nekontrovateľnej migrácii, z nám kultúrne cudzích krajín a zavrhnutia „trápnej“ slovenskej, (a tiež slovanskej) identity a koreňov. Nie je to pravda. Alternatíva vždy je. Viď Japonsko, Švajčiarsko alebo Singapúr. Voľný pohyb ľudí, ale tiež aj tovarov a služieb v Európskej únii je v zásade vítaný. Za podmienok, že si zachováme našu, už aj tak nahlodanú suverenitu.

Spolupráca všetkých troch hlavných zložiek Európanov, t. j. Slovanov, Germánov, Románov, a tiež Európanov neindoeurópskeho pôvodu (Fíni, Maďari, Estónci, Lotyši , Litovci atď) je prospešná pre všetkých, hlavne v oblasti ekonomiky, ale aj politiky. Je predsa možné uzatvoriť dohody medzi suverénnymi európskymi štátmi bez odovzdania kompetencii nadnárodným byrokratom. Predsa medzinárodne dohody je možné obsluhovať aj vytvoreným na to, ad hoc sekretariátom, ako je to v OSN. Sekretáriát OSN nemá rozhodovacie právomoci. Tie majú iba členské štáty. Nikde nie je napísané, že nevolení byrokrati musia mať rozhodovacie právomoci, ako je to dnes v EÚ.

Iným nebezpečenstvom, ktorý začína prerastať únosné hranice, je narastanie priamych aj nepriamych útokov na postavenie slovenského jazyka, ako stmeľovacieho spojiva slovenského štátu. Nedávny návrh novely zákona o štátnom jazyku, z dielne niektorých poslancov SAS sa nedá nazvať ináč, ako nehorázna bezočivosť.

Ale už aj dnešné postavenie slovenčiny, ako štátneho jazyka je viac menej formálne. V skutočnosti, v mnohých oblastiach, slovenčina úlohu štátneho jazyka, plní iba čiastočne. Masovo sa vymieňajú tabule s označením obcí na väčšie. Mnohokrát, tabule s označením obce, v jazyku menšiny pôsobia o niečo väčšie, ako tabule v štátnom jazyku. V noci vidíte ďaleko lepšie názov v menšinovom  jazyku, lebo táto tabuľa je reflektívna. Čo bolo zlé na zákone, kde nadpis v menšinovom jazyku bol menší, ako slovenský? Veď tak to je, napríklad v Maďarsku! Pritom sa množia tlaky, aby sa takéto tabule, a tiež tabule s názvami ulíc v menšinovom jazyku osadzovali aj v obciach, kde počet príslušníkov menšiny je aj pod 15 percent. Na južnom Slovensku obce mnohokrát odmietajú otvárať školy so slovenským vyučovacím jazykom. Výsledkom je faktická diskriminácia na južnom Slovensku, kde veľa slovenských detí chodí do škôl s vyučovacím jazykom maďarským alebo sa tlačia v preplnených triedach pre absolútny nedostatok škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Realita je taká, že všetky slovenské vlády ustupovali v otázke menšinových práv. Aby si uchovali moc, boli ochotní nechať sa vydierať. Boli aj takí, ktorí to robia v mene vysokých ideálov tolerancie. Len ich akosi neaplikujú na decimované slovenské menšiny v zahraničí. Slovensko poskytuje menšinám veľmi vysoký štandard. Rozhodne ďaleko väčší, ako v susednom Maďarsku alebo v Poľsku, nehovoriac už o Ukrajine, Estónsku a Lotyšsku, kde pre 25 – 40 percentné ruské menšiny  jednoducho zakázali ruské školy a žiadne ruské tabule nie sú povolené.

Slovensko sa takto barbarsky nikdy nebude správať k menšinám. Sú to naši spoluobčania, ale zobrať na druhej strane slovenčine, ako štátnemu jazyku aj tie posledné zvyšky prednosti v používaní pred ostatnými jazykmi, a dokonca aj atribúty štátneho jazyka, by priviedlo k jazykovému Babylonu a vytváraniu oblastí na Slovensku, kde sa nebude dať dohovoriť po slovensky. Toto sa mnohokrát deje už dnes na južnom Slovensku.

Vnútorne slabé a rozvrátené Slovensko pri prvej väčšej medzinárodnej kríze alebo historickom zlome by nemalo šancu prežiť a môže sa zosypať, ako domček z karát. Je lepšie byť pripravený na všetko, ako sa učičíkať, že nič sa predsa nemôže stať. Kto si myslel ešte rok pred Mníchovským diktátom a Viedenskou arbitrážou (september – november 1939), že Slovensko stratí v prospech Maďarska Senec, Galantu, Šaľu, Nové Zámky, Vráble, Levice, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Jelšavu, Rožňavu, Košice, Michaľany, Kraľovský  Chlmec a Veľké Kapušany? Že stratíme v prospech Nemecka Petržalku a Devín? A v prospech Poľska, napríklad dediny Tatranská Javorina a Lesnica?  Múdry človek sa učí na chybách druhých a hlupák na svojich vlastných, ale sú aj takí, ktorí sa nikdy nepoučia.

 

Dezider Štefunko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poľsko nezatvorí baňu Turów ani po sankciách európskeho súdu

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek,TASR/AP-Petr David Josek)   Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodol, že Poľsko musí zaplatiť Európskej komisii denné penále vo výške 500-tisíc eur, pretože nezastavilo ťažbu hnedého uhlia v bani Turów. V tlačovej správe o tom informoval hovorca súdu Balázs Lehóczki Takéto opatrenie by malo…

Pri výbuchu v elektrárni v Maďarsku sa zranilo osem ľudí, štyria ťažko

0 icon

Budapešť 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výbuch vo vodnej elektrárni na rieke Tisa pri mestečku Kisköre v Maďarsku v Hevešskej župe si v pondelok vyžiadal osem zranených, z ktorých štyria utrpeli ťažké poranenia, informoval regionálny spravodajský server heol.hu Hovorca župného úradu civilnej ochrany Csaba Nagy uviedol, že príčiny a okolnosti…

Na hranice s Bieloruskom pre tlak migrantov posielajú ďalších 500 vojakov

0 icon

Varšava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys)   Poľskí vládni predstavitelia v pondelok oznámili, že posielajú dodatočných 500 vojakov a špeciálne vozidlá na hranice s Bieloruskom. Posilňujú tak kontrolu hraníc vzhľadom na zvyšujúci sa tlak migrantov, ktorý podľa Poľska organizujú Bielorusko a Rusko s cieľom destabilizovať Európsku úniu „Máme do činenia…

USA spochybnili integritu volieb v Rusku; Moskva kritiku odmieta

0 icon

Washington 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin/SITA/AP/Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin)   Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok spochybnilo integritu parlamentných volieb v Rusku s tým, že tvrdý zásah ruskej vlády voči jej kritikom "zabránil" občanom uplatniť svoje občianske a politické práva Hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price uviedol, že ruské vedenie…

Peter Sagan zostane vo francúzskom tíme bez brata Juraja aj Erika Bašku

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Roky boli zvyknutí na to, že sú v jednom tíme s najlepším slovenským cyklistom Petrom Saganom, ale to sa od budúcej sezóny zmení. Brat Juraj Sagaj aj Erik Baška nebudú pokračovať po boku trojnásobného majstra sveta, ktorý bude od 1. januára 2022 dva…

Vstup do Vatikánu bude od októbra povolený len s covidpasom

0 icon

Rím 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do Vatikánu budú mať od 1. októbra vstup povolený len osoby s tzv. covidovým pasom. Oznámila to v pondelok Svätá stolica, píše agentúra DPA. Každý obyvateľ, pracovník či návštevník Vatikánu sa bude musieť preukázať potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, aktuálnym negatívnym testom alebo prekonaním…

Ukrajinská SBU začala stíhanie vo veci konania ruských volieb na Kryme

0 icon

Kyjev 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) začala trestné stíhanie vo veci konania volieb do ruskej Štátnej dumy, ktoré sa konali na anektovanom Krymskom polostrove. S odvolaním sa na SBU o tom v pondelok informovala agentúra Ukrinform Vo vyhlásení SBU sa uvádza, že "všetci účastníci tohto…

Fico podáva trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre trestný čin ohýbania práva

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico podáva trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú pre trestný čin ohýbania práva. Zároveň označil súdny proces voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi za monsterproces, teda typický politický proces, ktorý možno porovnať…

O’Malley: Kríza okolo sexuálneho zneužívania si vyžaduje premenu pastorácie

0 icon

Varšava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, kardinál Seán Patrick O'Malley, navrhuje, aby cirkev vo východnej a strednej Európe "prešla pastoračnou premenou" Podľa spravodajského webu Vatican News to kardinál O´Malley uviedol v príhovore, ktorým sa v nedeľu vo Varšave začala medzinárodná konferencia o ochrane…

Popoludní bude koaličná rada. Matovič a Remišová sa zhodujú na potrebe vymedzenia kompetencií generálnej a špeciálnej prokuratúry. Kollár: Pokračovanie koalície bez hnutia Sme rodina je reálne

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR,SITA-Branislav Bibel)   Popoludní sa zíde koaličná rada. Partneri by sa mali venovať aktuálnym témam. Hnutie OĽANO chce hovoriť o prijatí legislatívy na boj s mafiou a ochranu právneho štátu, nevylúčilo ani diskusiu o koaličnej zmluve "OĽANO otvorí na koaličnej rade otázku urýchleného prijatia…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

Boris Mesár

Novodobé otrokárstvo : „Osobné uhlíkové kvóty"

0icon

BM : veci ,ktoré sa dejú v súčasnosti  a zároveň súčasne musia začať dávať zmysel aj liberálnym imbecilom ,aj keď sa to boja priznať ... Osobné emisné kvóty sa rozvíjajú v súlade s cieľmi Agendy 2030, cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a podvodom spôsobeným zmenou klímy. O…

Gustáv Murín

Samovládca Lipšic má zachrániť koalíciu "zmeny k zlu"...

0icon

Internet a sociálne siete sú posledným útočiskom demokracie. Veď vďaka sociálnym sieťam prepukla napríklad aféra „Gorila“, ktorú Nicholson tri roky tajil pod zámienkou, že ju on sám „vyšetrí“. Vďaka sociálnym sieťam bolo odhalené prepojenie Kisku na popradské podsvetie. Ale tiež vďaka demagogickým vystúpeniam na sociálnych sieťach sa do parlamentu dostal…

Andrej Sablič

Budíček!!!

0icon

Motto: Slovensko sa stalo členom komisie OSN pre budovanie mieru?!

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

10 vecí, o ktorých by sme mali premýšľať pred uzavretím manželstva

0 icon

Pri prvotnom pobláznení vnímame naše polovičky ináč ako je tomu v skutočnosti. Sú pre nás ideálne bytosti, ktoré nemajú ani jednu chybu. Je to naozaj úžasné, ale má to však jeden háčik. Je to iba dočasné a ak chceme šťastné manželstvo, mali by sme si to čím skôr uvedomiť. Lepšie…

10 hrôzostrašných tetovaní alebo keď sa kerka stretne s realitou. Mysli predtým, než sa necháš potetovať!

0 icon

Povolanie tatéra si vyžaduje mnoho zručností. Predsa len, aj toto je druh umenia, ktoré si vyžaduje okrem iného dávku talentu. Avša cesta k úspešnému zvládnutiu povolania tatéra je dlhá a často plná chýb. Aká je tá najhoršia časť? Tetovanie ti ostane po zvyšok tvojho života (ak si ho nedáš prekryť alebo odstrániť laserom). Dobrým spôsobom,…

Hľadá sa autor nástenných malieb z druhej svetovej vojny

0 icon

Bývalé vojenské zariadenie na Orknejských ostrovoch v Škótsku, kde sídlila delostrelecká batéria Ness Battery, sa pýši neobyčajnými nástennými maľbami. Vznikli počas druhej svetovej vojny a nesú podpis A. R. Woodsa. O okolnostiach či umelcovej identite toho však veľa nevieme. Iná maľba, tentokrát znázorňujúca Towerský most - bola v roku 2011…

Jedenie pneumatík či laku na nechty. Toto sú tie najšialenejšie úchylky

0 icon

Úchylky sú odlišnosti, rozdielnosti či nezhody s niečim normálnym. Ide o určité vybočenie z toho, čo ľudia pokladajú za normálne. Každý z nás občas vyčnieva z davu. U týchto ľudí však ide o niečo extrémne. TOP10 ti predstaví ďalších 5 ľudí, ktorých úchylky sú neuveriteľné!   5. Jedenie obrúskov do…

Armádny Magazín

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Otca Iránskeho jadrového programu zabil izraelský Mossad pomocou diaľkovo ovládanému guľometu

0 icon

Izrael, 20.september 2021 (AM) – Podľa medializovaných informácií denníka New York Times, otca iránskeho jadrového programu“ Mohsena Fakhrizadeha zlikvidoval robot s hmotnosťou tony, ktorý zostavil M

Saudská Arábia sa začína obzerať po ruských protilietadlových systémoch

0 icon

Saudská Arábia, 20.september 2021 (AM) – Spojené štáty stiahli svoje protilietadlové systémy THAAD a Patriot zo Saudskej Arábie, ale „sväté miesto nie je nikdy prázdne“, píšu britské noviny Al Arab.   Spojené štáty sa rozhodli stiahnuť svoje protiletecké systémy z územia Saudskej Arábie s vysvetlením, že ich poče

Srbsko pripravuje nový obrnený transportér Lazanski. Pomenovaný po veľvyslancovi v Rusku

0 icon

Srbsko, 20.september 2021 (AM) – Obrnený transportér Lazanski bude vyrábať srbská štátna obranná spoločnosť Yugoimport SDPR. Bude vyprojektovaný na základe najnovšieho srbského kolesového obrneného transportéra Lazar 3, jeho modifikácia bude vybavená kanónom pre delostrelecký granát kalibru 30x173 mm.   https://www.

Bašta: Nový vojenský pakt zmení svetovú históriu. Európu čaká transformácia do ázijského polostrova

0 icon

Česko, 19.september 2021 (AM, Sputnik) – Český diplomat Jaroslav Bašta v koment

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali