ROZHOVOR: V pátracej akcii Interpolu skončilo Slovensko medzi najlepšími

Bratislava 29. septembra (TASR) – Spolu s Nemeckom a Českou republikou bolo Slovensko zaradené medzi najúspešnejšie krajiny vlaňajšej pátracej operácie Interpolu. Pre Slovensko je výsledkom celosvetovej akcie Infra-Red zadržanie troch z 11 najhľadanejších Slovákov a odhalenie miest, kde sa skrývajú ďalší. Podrobnosti o pátraní po najhľadanejších osobách a ďalšie zaujímavosti prináša TASR v rozhovore s riaditeľom Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Jaroslavom Paľovom a riaditeľom Národnej ústredne Interpolu Róbertom Garajom v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky.

-Interpol vlani pracoval na 44 veľkých operáciách. Na koľkých z nich sa podieľala aj bratislavská Národná ústredňa?-

Garaj: Centrála Interpolu v Lyone má niekoľko oddelení, ktoré sa venujú rôznym odvetviam kriminality: kyberkriminalita, kriminalita proti životnému prostrediu, drogové či pátracie oddelenie atď. Každé z týchto oddelení vyvíja určité operácie. Niektoré z nich sa nás vyslovene netýkajú, a to buď z teritoriálneho alebo vecného hľadiska, napríklad operácia proti pirátstvu v Somálsku, či operácia proti pašovaniu slonoviny v rámci Afriky a podobne. Zapojili sme sa do medzinárodnej pátracej operácie Infra-Red, predtým do Infra-SEA, vtedy išlo o pátranie po páchateľoch sexuálnych deliktov v juhovýchodnej Ázii. Zapájali sme do operácie vo vzťahu k motorovým vozidlám, tých operácií bolo veľa. Mnohé operácie stále pokračujú. Vyberáme si ich podľa toho, aby korešpondovali s potrebami Policajného zboru a záujmami Slovenskej republiky.

-Ako sa prišlo na to, že treba spustiť akciu ako Infra-Red?-

Paľov: Vyžiadala si to samotná situácia. Zistili sme, že máme ľudí, o ktorých vieme, alebo tušíme, kde sú, ale do tých krajín sme sa nevedeli prepracovať našimi bežnými prostriedkami, respektíve tamojšia polícia nereagovala tak, ako by reagovať mala. Práve preto sa v Lyone (v centrále Interpolu – pozn. TASR) vytvoril špecializovaný tím a tento sprostredkoval kontakty v krajinách, kde je koncentrovaných pomerne veľa utečencov, ktorí sa vyhýbajú trestnému konaniu. Tento tím robil podporu pre jednotlivé národné ústredne Interpolu.

-V čom je operácia Infra-Red účinnejšia oproti tomu, keby slovenská polícia pátrala po hľadaných osobách iba sama?-

Garaj: Účinnejšia je v tom, že zástupcovia konkrétnych krajín sú vyslaní do centrály v Lyone, kde na mieste koordinujú spoluprácu s domovskými krajinami, podľa konkrétnych požiadaviek. Bez podobnej operácie prebieha medzinárodná spolupráca tak trochu anonymne. Pošlete žiadosť o pátranie po osobe a musíte čakať, ako bude spracovaná cieľovou krajinou. Čiže tá operácia pridáva vážnosť tým krajinám, ktoré sa do toho zapoja, berú to ako prioritu a veľmi rýchlo idú aj previerky aj efektivita. Na základe operácie Infra-Red bol lokalizovaný a zadržaný Karol Mello. To, že bol prepustený, je vec súdna, k tomu sa my nepotrebujeme vyjadrovať. Vďaka tejto operácii boli zadržaní a deportovaní na Slovensko Viliam Mišenka aj Baki Sadiki.

-Takže považujete operáciu za úspešnú?-

Garaj: Jednoznačne áno. Boli sme vyhodnotení ako jedna z najúspešnejších krajín v rámci operácie Infra-Red, spolu s Nemeckom a Českom. Je to aj vďaka úzkej spolupráci s pátracími zložkami kriminálnej služby, či už na teritoriálnej úrovni alebo na Prezídiu Policajného zboru, od ktorých čerpáme informácie k hľadaným osobám. Nám sa podarilo zo zoznamu 11 osôb tri osoby zadržať a ďalšie lokalizovať, pričom ďalšia činnosť okolo osôb stále prebieha. Na ďalších veľmi intenzívne pracujeme. Na základe tohto nám generálny sekretariát ponúkol účasť v ďalšej operácii Infra-Amerika, ktorá sa bude odohrávať na jeseň v strednej Amerike.

-Podarí sa dostať Karola Mella z Belize?-

Garaj: Otázka nestojí, či sa ho podarí dostať z Belize, ale či sa ho podarí dostať pred kompetentný súd. Dokiaľ budú zákonné dôvody, dovtedy sa aj po menovanej osobe bude pátrať a vyvíjať aktivita s cieľom postavenia menovaného pred spravodlivosť.

Paľov: To, že nám ho nevydali, to je problém súdny, pretože o vydaní musí rozhodnúť sudca. Slovenská republika prevzala všetky dohody, ktoré sme mali ako Československá republika so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie. Keďže Belize bolo súčasťou Spojeného kráľovstva ako jedna z kolónii a oni tiež sukcesovali zmluvy, podľa nášho právneho názoru, sukcesovali aj zmluvu o vydávaní zločincov. Bohužiaľ, stále sa o to naťahujeme, ale to už je vecou justičných orgánov, či tá dohoda platí alebo neplatí, a ak áno, či bude alebo nebude extradovaný. Niektoré veci aj na náš vkus trvajú dlho, ale je to ako o tých božích mlynoch.

-Ak viete, že hľadaný človek sa nachádza v nejakom štáte, zvažujete, či ho zadržíte aj podľa toho, či by jeho vydanie mohlo byť úspešné?-

Garaj: Pátranie je aj o určitej taktike. Nie je to jednoduchá vec na spôsob, dnes niekto povie, že dáme osobu do pátrania a zajtra nám ju niekto zadrží. Je to šachová hra. Niektoré prípady nám trvajú pol roka – rok a musíme zvážiť všetky pre a proti, lebo ten človek sa vydaniu na spravodlivosť automaticky bude brániť. Boli by sme amatéri, keby sme nerátali aj s tou situáciou, ktorá nastane päť minúť po zadržaní osoby.

-Podľa čoho sa vyberali mená hľadaných, ktoré slovenská polícia zapojila do operácie Infra-Red?-

Garaj: Každá krajina, ktorá na operácii participuje, môže do operácie zahnúť maximálne 15 osôb, ktoré sú najhľadanejšími v danej krajine. Akcia sa volá Infra-Red kvôli tomu, že musia byť súčasťou červeného obežníka (musí na nich byť vydaný medzinárodný zatykač – pozn. TASR) a je v gescii každej krajiny, aby si vybrala tých top. Veľa mien je takých, o ktorých sa v médiách veľa nevie, ale pritom spáchali závažné zločiny.

-V ktorých krajinách sa zločinci, ktorých hľadá slovenská polícia, skrývajú najčastejšie?-

Paľov: Situácia sa stále mení. Na svete je síce množstvo krajín, s ktorými nemáme ošetrené dohody o vydávaní zločincov a médiá sa často chytajú na to, že niekto nebude vydaný, lebo s touto krajinou nie je uzavretá dohoda o vydávaní zločincov, stále však existuje zásada reciprocity. Záleží od nás a od druhej strany, nakoľko sme schopní spolupracovať a nakoľko sme schopní sa dohodnúť. Napríklad Baki Sadiki bol vydaný na základe zásady reciprocity, nie na základe dohody o vydávaní zločincov.

Garaj: Na začiatku pátracieho procesu sa väčšinou nedá povedať, kde presne hľadaná osoba je. Pracuje sa s viacerými verziami, vyhodnocujú sa dostupné informácie, prebieha medzinárodná komunikácia.

-Keď bol v roku 2011 Karol Mello prepustený na slobodu, bývalý generálny prokurátor na tlačovke povedal, že je v Kosove. Čo si myslíte o takýchto výstupoch?-

Garaj: Takáto informácia sa nám nikdy nepotvrdila.

-Nebola to pravda?-

Garaj: Takáto informácia sa nám nikdy nepotvrdila.

Paľov: My pracujeme s faktami, tie fakty berieme od svojich partnerských zložiek. Neviem, odkiaľ pochádzali tieto informácie, ale ak by sa brali ako oficiálne informácie, tak asi by to nemali povedať. Už len preto, že by sťažili pátranie.

-V roku 2007 odfotili slovenskí reportéri Karola Mella na pláži v španielskom Alicante. Čo sa dialo potom? Prečo bol medzi hľadanými až do roku 2011?-

Paľov: Tá osoba bude stále hľadaná, kým ju nedostaneme pred sudcu, ktorý vydal zatykač. Tieto informácie berieme ako podporné informácie, overujeme si ich.

-Aký je rozdiel medzi pátraním po zločincoch a pátraním po nezvestných deťoch?-

Garaj: Spôsob je v podstate rovnaký, lebo musíte pracovať s informáciami, analyzovať ich, hľadať určité stopy, len dôvod je samozrejme rozdielny. U detí ide v zásade o dve možnosti, buď ho uniesol niekto cudzí, alebo ho zobral jeden z rodičov. Veľmi citlivo treba rozlišovať medzi únosom a porušením práv zverenej osoby.

Paľov: Napríklad v prípade Adama Azaba. Veľmi ťažko sa bude spolupracovať s arabskými krajinami, kde v prípade syna je pre štát ako rodič dôležitý otec. Keby to bolo dievča, možno máme oveľa jednoduchšiu pozíciu pri hľadaní toho dieťaťa. Keďže je to chlapec, tak, bohužiaľ, tamojšie právo je také. Nedá sa očakávať, že to bude mať rýchly spád, alebo, že to pôjde rýchlo. Chápem, je veľmi ťažké znášať, keď matke zoberú dieťa, no treba si uvedomovať odlišnosti už vtedy, keď sa vydáva za takéhoto občana. Ak sa nepohodnú, je veľmi vysoké riziko, že otec si zoberie dieťa a odíde. Nám sa s nimi veľmi ťažko spolupracuje, pretože aj tamojšia polícia je povinná rešpektovať ich legislatívu. Síce od nás preberú nejaké žiadosti, aj formálne nám nejakú odpoveď dajú, ale konajú v zmysle vlastného práva.

Garaj: Veľký problém je aj geopolitická situácia v krajinách ako Egypt alebo Blízky východ. Z nášho pohľadu je prioritou, že sa tam stratil slovenský občan, ale z ich pohľadu je v krajine občianska vojna a polícia musí chrániť verejný poriadok. Nemáme žiadne páky donútiť zahraničného partnera, aby dislokovali celý tím policajtov a obrazne povedané – hľadali ihlu v kope sena. Veľakrát nás obviňujú, že nerobíme, ale v skutočnosti je situácia oveľa zložitejšia.

Paľov: V prípade malých detí v náš neprospech hrajú aj zmeny dieťaťa. Viete si predstaviť, ako sa jeho výzor zmení v troch a v šiestich rokoch. Hľadať dieťa podľa nejakých fyzických znakov je takmer nemožné, stratí sa medzi ostatnými. Nemáme ho s čím ani porovnávať, to znamená, vizuálne sa nedá zistiť, že toto dieťa je to, po ktorom je vyhlásené pátranie. Zmeniť meno, nahrať stratu dokladov a získať inú identitu, tam sa nám strácajú stopy. Dospelého človeka sa vždy ľahšie hľadá ako dieťa.

-Po tom, čo sa teraz deje v Egypte, je šanca nájsť Adama Azaba menšia?-

Paľov: Keď si predstavíte hlavné mesto, kde je nejakých 12-14 miliónov obyvateľov s okrajovými časťami, ktoré vyzerajú ako naše getá, a ten chlapec výzorom totálne zapadne do tej komunity, mám vážne pochybnosti, že tá šanca tam nejaká bude, až kým sa samé dieťa nerozhodne, alebo nedá signál, že je tam. Je falošná predstava, že tam je to tak isto ako u nás na Slovensku, že sa pozriem do nejakého registra obyvateľov, že si vyhľadám dieťa v nejakom registri škôl, či je prihlásené ako žiak, také veci tam neexistujú. S tým sa nedá pracovať, tam to takto nefunguje. Tam ani autá nezaregistrujú a ak sa pozriete do arabských pasov, každý sa narodil 1. januára, pre nich toto nehrá rolu. Hľadať niekoho bez identifikačných dát, je veľmi ťažké. Aj stotožnenie dospelej osoby podľa vzhľadu je po dvoch-troch rokoch pátrania veľmi ťažké.

Garaj: Často sa stáva, že výzor osoby je časom na úteku zmenený. Máme prípady zadržaných osôb, ktoré nám jednoznačne identifikuje až daktyloskopia.

Paľov: To je tiež problém u detí, že väčšinou v databázach nemáme ani DNA, ani odtlačky prstov.

-Čiže v prípade manželstiev, ak jeden z rodičov odíde s dieťaťom, vy musíte čakať, kým to bude kvalifikované ako únos?-

Garaj: My musíme v každom prípade čakať na vydanie platného medzinárodného zatýkacieho rozkazu.

Paľov: Sú prípady, ktoré realizujeme aj z vlastnej iniciatívy, ale musí tam byť zákonný dôvod.

-Realizujú sa v rámci Interpolu akcie podobné Infra-Red, ktoré sú zamerané na deti?-

Garaj: Zatiaľ nebola takáto operácia.

Paľov: Tých únosov nebolo až tak veľa, sú to skôr výnimky. Väčšinou sú to rodičovské nezhody a nejasnosti s tým, komu je zverené dieťa. Zoberie ho jeden z rodičov, ten druhý nahlási, že ho uniesli, ale to nie je únos. V pravom slova zmysle sa to za únos nedá považovať.

-Ako môže národná ústredňa prispieť k predchádzaniu diváckeho násilia na futbalových štadiónoch?-

Garaj: Ešte donedávna národná ústredňa plnila úlohu NFIP, čo je národný futbalový kontaktný bod pre medzinárodnú spoluprácu, čo sa týka diváckeho násilia a extrémizmu na štadiónoch. Táto zložka neskôr bola v rámci prezídia vytvorená ako samostatný útvar. My máme v dostatočnom predstihu informácie, koľko fanúšikov prichádza, koľko z nich je rizikových, menej rizikových alebo bezproblémových, máme trasy, cez ktoré prídu, vieme zistiť, kde sú kúpené vstupenky, v ktorých sektoroch budú umiestnení. Tieto informácie postupujeme našej polícii, ktorá následne priamo realizuje tie opatrenia na štadiónoch alebo na trasách, na ktorých tí fanúšikovia idú.

Paľov: Získavame informácie nielen cestou Interpolu, ale aj cestou policajných pridelencov, ak sa jedná o futbalové kluby z krajín, v ktorých ich máme. Napríklad mnohé balkánske štáty nie sú súčasťou siete NFIP, tým pádom sme museli akýmkoľvek spôsobom získať tieto informácie. Keď do Žiliny prichádzali Bosniaci, ktorí nie sú členmi NFIP, tak sa tieto veci realizovali aj cez kolegov dislokovaných v Belehrade, Chorvátsku a Budapešti a oslovovali sme cez Interpol aj Sarajevo.

-V rámci tohto balíka dostávate aj informácie o totožnosti rizikových fanúšikov, aby sa mohli napríklad odfiltrovať už na letisku?-

Paľov: Až takto do detailov sa to nedá, lebo nikto nemá komplexný zoznam fanúšikov. Ale zväčša sú tam poverené osoby alebo tí, ktorí to organizujú. Teraz sme mali telefónne čísla na jednotlivých vedúcich skupín.

-Nahrávate do systému Interpolu aj tie osoby, ktoré sa na slovenských štadiónoch nevedia vpratať do kože?-

Garaj: Systém nakladania s dátami v rámci Interpolu nepozná samostatnú databázu diváckeho násilia. Interpol má presne zadefinované podmienky, za ktorých možno vkladať údaje o osobách do jednotlivých databáz. Do budúcnosti sa síce pripravuje databáza rizikových fanúšikov, ale projekt je zatiaľ rozpracovaný. Opakujem, vkladať údaje ako meno, priezvisko a dátum narodenia do nejakej databázy Interpolu je striktne obmedzené legislatívnymi pravidlami.

Rozhovor s Jaroslavom Paľovom a Róbertom Garajom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, kultúrneho a športového života.

UPOZORNENIE: TASR vydáva k rozhovoru zvukové záznamy a fotoreportáž

pec dab

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nastavenie kolúznej väzby treba zmeniť, zhodli sa Krajniak a Richter

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Súčasné podmienky kolúznej väzby sa musia zmeniť. V diskusnej relácii TA3 V politike sa na tom zhodli minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) a jeho predchodca na poste šéfa rezortu práce, podpredseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci…

V Iráne o post prezidenta sa uchádza takmer 600 ľudí

0 icon

Teherán 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Takmer 600 ľudí sa zaregistrovalo do iránskych prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 18. júna. Oznámilo to v nedeľu iránske ministerstvo vnútra, z vyhlásenia ktorého citovala agentúra DPA. Medzi dovedna 592 uchádzačmi o kandidatúru na post prezidenta je aj 40 žien Všetkých uchádzačov…

Vo východnom Jeruzaleme vrazilo do chodcov auto, zranenia utrpelo 6 chodcov

0 icon

Jeruzalem 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Šesť ľudí utrpelo v nedeľu zranenia, keď v prevažne arabskej štvrti východného Jeruzalema vrazilo auto do chodcov. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Times of Israel Polícia uviedla, že pri udalosti vo štvrti Šejch Džarráh zranení boli aj štyria jej…

Prehliadka tolerancie sexuálnych menšín. Americká armáda sa pridala k CIA s politicky korektným agitačným klipom

0 icon

Washington 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot YouTube)   Nový reklamný klip amerických ozbrojených síl vyvolal na sociálnych médiách nepochopenie a odmietnutie. Agitačné kreslený film rozpráva príbeh desiatnici Emmy Malonelordovej, vychovanej dvoma lesbičkami, ktorá podľa svojich slov "obhajovala slobodu od útleho detstva" vďaka svojej účasti v sprievodoch sexuálnych menšín, uvádza Daily Mail…

V americkom zábavnom parku sa zasekla horská dráha, 22 ľudí zostalo visieť šesť metrov nad zemou

0 icon

Phoenix 16. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Phoenix Fire Department via AP)   V americkom Phoenixe v štáte Arizona sa zasekla horská dráha, v ktorej zostalo uväznených 22 ľudí. Miestne médiá a hasiči potvrdili, že atrakcia sa zastavila v sobotu približne v polovici jazdy. Ľudia zostali visieť naklonení približne šesť metrov na zemou…

Lekárka vysvetlila, aké závažné choroby môže signalizovať krvácanie z nosa

0 icon

Moskva 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Krvácanie z nosa môže byť spôsobené obvyklým mechanickým poškodením jeho dutiny. Existujú však aj vážnejšie dôvody tohto javu, vysvetlila otorinolaryngologička Anna Kolesnikovová, kandidátka lekárskych vied Uviedla, že existuje niekoľko príčin krvácania z nosa: miestne a systémové. K prvým patrí každý zápal nosovej dutiny -…

Bude na budúce aj fotošút v plavkách? V zdehonestovaní úradu prezidenta Čaputová fotkami na koberci prekonala dokonca Kisku

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Keď bola zvolená do úradu prezidenta Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, veľa občanov bez pátosu počítalo s tým, že nebude práve neutrálna. Jej progresívna minulosť a spolupráca so západnými mimovládkami sa jednoducho nedala a nedá zaprieť Čo však väčšina občanov nepredpokladala bolo to, že by…

Dôsledkom izraelsko-palestínskeho konfliktu bude občianska vojna v EÚ, varuje Hampl

0 icon

Praha 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vladimír Franta)   Sociológ Petr Hampl sa netají tým, že v znovu vyostrenom konflikte medzi Izraelom a Palestínou stojí na strane Izraela. Striktne preto odsudzuje napadnutie územia tejto krajiny zo strany Palestíny, a tak dokonca neustále upozorňuje na podiel Európy v dodávaní zbraní Palestíne a všíma…

Netanjahu vyhlásil, že Izrael bude aj naďalej vystupovať proti radikálom v Gaze

0 icon

Tel Aviv 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alex Kolomoisky)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v nedeľu stretol s ministrom obrany, náčelníkom generálneho štábu, riaditeľom Shin Betu (izraelská všeobecná bezpečnostná služba), Mossadu (izraelská špeciálna služba) a SNB (Rada národnej bezpečnosti)  "Práve sme dokončili schôdzku, aby sme zhodnotili situáciu s hlavami bezpečnostných systémov…

V Berlíne na demonštrácii na podporu Palestínčanov utrpelo zranenia 93 policajtov

0 icon

Berlín 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Celkovo 93 policajtov utrpelo zranenia na demonštrácii, ktorá sa konala v sobotu na podporu Palestínčanov v berlínskej štvrti Neukölln. Oznámila to v nedeľu berlínska polícia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA Polícia okrem toho uviedla, že dovedna 59 ľudí zadržali v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Som váš nový Boh. Sklonte šije

0icon

Ako mám byť dobrým? Ako dať ľuďom najavo, že mám pokoj v duši? Ako pozrieť na človeka, pri strete pohľadov? Chcem byť zdvorilý, úctivý. Nechcem zväčšovať nervozitu. Všade je toľko napätia, že sa dá krájať.  Sedím v kaviarni za rohom. More je tak blízko, že ho občas počujem aj cez…

Jozef Slávik

Žoldnieri slobody ? ...

0icon

Význam slova žoldnier - príslušník platenej, najatej armády, námezdný vojak, zapredanec. Ja by som to ešte rozšíril nielen na najatých profesionálnych vojakov, či aj dobrovoľníkov, ale podľa mňa by to malo významovo platiť na každého, kto akýmkoľvek spôsobom, či platený, alebo ideologicky ovplyvnený slúži cudzí záujmom. Chápem, ak naša armáda…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

Ján Droppa

Vymením letku F-16 za VSŽ (US Steel)

0icon

Predaj US Steel bol na pretras už päť rokov. Ale použiť to ako hospodársky  (politický) nátlak je  aj pre mňa veľkým prekvapením. Zrušenie - odstavenie troch vysokých pecí , ktoré majú obdobu kvalitou a veľkosťou len v Japonsku je poprava.  Ničím sa to už nebude dať nahradiť. Keď už je…

Jana Tutková

Minulé leto Covid vymizol aj bez vakcín, no MZ SR im ide teraz robiť reklamu za 1,5 milióna

0icon

Práve v čase, keď sa ľudia pohoršujú nad miliardou, ktorá išla na povinné testovania, ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy na obrovské balíky reklamy, ktoré majú sprostredkovať viac informácií o očkovaní proti Covid. Tu je prehľad

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké výhody prináša konzumácia červeného vína?

0 icon

Červené víno, okrem toho, že je príjemným doplnkom k večernému sledovaniu televízie, k cestovinám a iným potravinám, je plné tisícok antioxidantov a fytochemikálií, ktoré ponúkajú mnohé zdravotné výhody. Aby si predišiel zdravotným rizikám spojeným s konzumáciou alkoholu, American Heart Association odporúča, aby muži nepili viac ako jeden až dva poháre…

Poteš prírodu aj seba a vyrob si doma jazierko pre vtáčiky

0 icon

V lete by sme vtáctvo už nemali prikrmovať, ale operencom môžeme poskytnúť v teplých dňoch aspoň jazierko, v ktorom sa budú môcť ovlažiť. Nepoznám človeka, ktorý by sa netešil z pohľadu na sýkorku alebo červienku, ktorá uňho pristála na parapete alebo na záhrade. V zime ich dokrmujeme, staviame im búdky,…

Alarmujúce znaky toho, že sa dosť nehýbeš

0 icon

Dnes plánujeme v našich kanceláriách pracovať o niečo dlhšie, zajtra plánujeme maratón Netflixu, sme príliš leniví na nakupovanie, takže si jedlo objednávame online. So všetkými týmito modernými vychytávkami sa z nás stávajú neuveriteľne leniví ľudia cediaci na gauči. Nie je žiadnym prekvapením, že naše telá začnú podliehať panike a hovoria nám, že…

Operácia Mincemeat: Neexistujúci muž. 1. časť

0 icon

Operácia Mincemeat bolo krycie označenie najúspešnejšieho dezinformačného projektu, ktorý kedy podnikli Briti. Pomocou nej oklamali Nemcov tak, aby uverili, že Spojenci plánujú v roku 1943 inváziu do Grécka, na Balkán a Sardíniu miesto skutočného cieľa - inváziu na ostrov Sicília. Prinášame minisériu článkov s názvom Operácia Mincemeat. Poďme spoločne na prvú časť. Nápad…

Čo spôsobuje bolesť krížov a ako tomu predísť?

0 icon

Ak ťa zabíja bolesť chrbta, nie si sám. Polovica pracujúcich ľudí pozná tento nepríjemný boľavý pocit v dolnej časti chrbta. A hoci sa veľa ľudí rozhodne pre lieky na úľavu od bolesti, nie vždy je to najefektívnejší spôsob. V skutočnosti môže zmena niektorých vecí, ktoré robíme každý deň, pomôcť pri riešení tohto problému. 1.…

Vo svete IT

Astronómom sa po prvýkrát podarilo objaviť známu molekulu v atmosfére inej planéty

0 icon

Astronómom sa podaril ďalší fascinujúci objav. Po prvýkrát v histórii ľudstva dokázali odhaliť molekuly hydroxylu v atmosfére inej planéty, píše portál Universe Today. Planéta, o ktorej je reč, sa nazýva WASP-33b a nachádza sa od nás 400-svetelných rokov. Exoplanéta sa radí do kategórie ultra-horúcich Jupiterov, čo sú plynné obry, ktoré…

Chystá sa nástupca Mi Note 10? Na ceste je Mi CC10 s vlajkovým procesorom!

0 icon

Keď Xiaomi v novembri roku 2019 predstavilo model Mi Note 10, strhlo sa doslova nákupné šialenstvo. Smartfón ponúkal špičkovú výbavu za prijateľnú cenu a i teraz sa nájdu mnohí, ktorí na tento smartfón nedajú dopustiť. Mi Note 10 však bol určený len pre globálny trh a v Číne sa „skryl“…

Máte podozrenie, že niekto cudzí má prístup k vášmu Facebook účtu? Takto to môžete zistiť!

0 icon

Ešte koncom apríla sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa venovali téme zneužitiu WhatsApp účtu. Konkrétne sme písali o tom, ako si môžete skontrolovať, či niekto iný pristupuje k vášmu účtu bez vášho vedomia. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti obdobnú funkciu, avšak v službe Facebook. Takto…

Pozrite sa, ako si môžete nastaviť, že sa vám zapne alebo vypne baterka smartfónu potom, ako s ním zatrasiete

0 icon

V priebehu posledných dní a týždňov sme vám priniesli viacero zaujímavých návodov. Za spomenutie napríklad stojí, ako si môžete zapnúť tmavý režim v aplikáciách, ktoré ho nepodporujú, ako môžete odomykať počítač prostredníctvom smartfónu a podobne. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti ďalší užitočný tip, ktorým je zapnutie baterky…

„S fenoménom UFO sme sa stretávali takmer každý deň niekoľko rokov“ hovorí bývalý pilot amerického námorníctva

0 icon

Fenomén UFO je čoraz frekventovanejšou témou. Jedným z dôvodom prečo tomu tak je, je odtajnenie dokumentov americkou CIA zo začiatku tohto roka, ktoré sa týkali záznamov stretov s neidentifikovateľnými objektmi, ktorých pohyb, či manévre, nevieme logicky vysvetliť. Olej do ohňa v nedávnej minulosti priliali aj ďalší známi ľudia, ktorí sa…

Armádny Magazín

Politológ predpovedá konflikt s Izraelom na štyri kroky dopredu. O Palestíne ani zmienka

0 icon

Izrael, 16.máj 2021 (AM) – Známy novinár a politológ Alexander Sosnovskij dokázal vypočítať spôsob riešenia konfliktu s Izraelom na štyri kroky vpred. Zároveň o Palestíne neuviedol ani slovo. Odborník navrhol, aby sa americké orgány pokúsili obrátiť ďalšie zhoršenie arabsko-izraelského konfliktu v ich prospe

Bývalý poradca John Bolton navrhol "anomálne" miesto ktoré zasadí Rusom hmatateľnú ranu

0 icon

USA, 16.máj 2021 (AM) – V USA navrhli „anomálne“ miesto, kde by Rusom mohla byť zasiahnutá hmatateľná rana. Podľa názoru Johna Boltona, bývalého poradcu prezidenta USA pre bezpečnosť, by to „šokovalo Kremeľ“.  John Bolton, ktorý v minulosti pôsobil ako poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť, upozornil na „šedú zónu“ okolo

Efektná, alebo efektívna? Čo je v skutočnosti izraelská raketová obrana Iron Dome

0 icon

Izrael, 16.máj 2021 (AM) –  Obranná kapacita židovského štátu je pôsobivá - spoľahlivosť aj imidž. Je však výhodné tieto systémy používať a ako je možné preniknúť cez tento protiraketový štít?   Počas súčasnej krízy na Blízkom východe bolo z Palestínskej samosprávy na

Macronova labutia pieseň: Francúzsko je na pokraji prevratu

0 icon

Francúzsko, 16.máj 2021 (AM) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron prežíva ťažké obdobie. Nikdy nebol schopný stabilizovať situáciu v krajine. Po Žltých vestách mu spadol vážnejší problém na hlavu. Macrona delí krôčik od štátneho prevratu a straty funkcie.   Nedávno skupina bývalých generálov zverejnila otvorený list

Ruský vojenský expert: Je čas obnoviť vlajku ZSSR

0 icon

Rusko, 16.máj 2021 (AM) – "V Rusku nastal čas uznať štátnu vlajku ZSSR ako symbol víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne na oficiálnej úrovni." Plukovník ústrednej kancelárie Ministerstva obrany Ruska v zálohe Vladimir Truchan to uviedol v éteri internetového kanálu PolitWera.  

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali