Rekonštrukcia slovenských dejín. Eduard Chmelár o svojej vedeckej knihe, ktorá žne úspech medzi laikmi, i o tom, prečo pri jej vydaní nechcel “hádzať perly sviniam”

Bratislava 11. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook, TASR – Marko Erd)

 

Rekonštrukcia slovenských dejín je knihou, ktorá žne značný úspech v predajnosti. Za posledných päť týždňov sa už dvakrát vypredala a aktuálne sa pripravuje jej tretia dotlač, keďže je o ňu neustály záujem. Autor, Eduard Chmelár, pre náš portál prezradil, že takýto úspech medzi laikmi nečakal, keďže ide o vedeckú publikáciu. Chcete sa dozvedieť pod hlavičkou akej inštitúcie mala kniha pôvodne vyjsť? Ktoré udalosti autora podnietili zrekonštruovať slovenské dejiny? Dozviete sa tiež viac o téme zrodu “novej” republiky SR a zároveň, aké vlastnosti by mali mať ľudia, ktorí by pri tomto zrode mali stáť

Eduard Chmelár, Rekonštrukcia slovenských dejín
Rekonštrukcia slovenských dejín
Vaša aktuálna kniha Rekonštrukcia slovenských dejín žne značný úspech a teší sa veľkej obľube medzi ľuďmi, ktorí sa nepohybujú v akademických kruhoch. Očakávali ste takýto úspech aj medzi laikmi?

Úprimne? Ani vo sne. Takýto typ vedeckých publikácií sa dnes u nás predáva v nákladoch 500 – 600 kusov a nikomu ani nezišlo na um, že sa z nej stane bestseller. Vydavateľ sa bál pustiť na trh 3 000 kusov a teraz nestačí plniť objednávky. Kniha sa v priebehu piatich týždňov dvakrát vypredala a stále je o ňu obrovský záujem. O to viac mu treba poďakovať za odvahu.

Ale najviac som, prirodzene, vďačný čitateľom. Lebo keď sa našlo toľko ľudí, ktorí k našim dejinám nemali nijaký vzťah, ktorí (ako sa mi priznali) nikdy neprečítali žiadnu historickú knihu, tak si hovorím, že keby nič iné, tak toto malo zmysel.

 

Ako na váš úspech nazerajú akademici? Stretli ste sa aj s kritikou?

To je veľmi rôzne. Vážim si uznanie a priaznivý posudok nášho najvýznamnejšieho medievalistu, vedúceho Katedry slovenských dejín FF UK v Bratislave profesora Martina Homzu.

Našli sa aj kolegovia, ktorí sa na mňa síce pozerajú cez prsty – ako napríklad jedna archeologička, ktorá napísala, že dvanásť rokov pracuje v základnom výskume a nikto ju nikdy takto neocenil – ale ja si ich prácu vysoko vážim. Ibaže niekto musí byť schopný urobiť aj syntézu a vysvetliť ľuďom to podstatné. Toto historické povedomie totiž budeme potrebovať ako povinnú výbavu v turbulentných časoch, do ktorých sa ženieme.

 

Ktoré udalosti vo vašom živote či verejnej oblasti vás podnietili napísať rekonštrukciu slovenských dejín?

Poviem to takto: tú knihu som nosil v hlave trinásť rokov. Akousi predlohou k nej bola séria 19 článkov o našej ceste k národnej emancipácii od vzniku spisovnej slovenčiny až po vznik nezávislej Slovenskej republiky pod názvom Filozofia slovenských dejín, ktoré som uverejňoval od septembra 2007 do januára 2008 v týždenníku Slovo. Mali vynikajúci čitateľský ohlas a veľa ľudí si želalo, aby som ich vydal knižne. Lenže ja si ctím žáner a štýl – to, čo je článok, nie je odborná štúdia a to, čo je publicistické, nie je náučné. Nefandím tejto móde vydávať si články knižne, hoci keby som tak urobil, tak mám dnes na konte 50 zväzkov ako Gabriel Daniel Lichard (smiech). A tak som sa pustil do nového spracovania našich národných dejín. Chýbal mi v nich duch a tvorivé premýšľanie o nás. Fakty zväčša poznáme, ale ako ich uchopiť pre budovanie štátu?

V priebehu práce som však zistil, že koreň nášho problému tkvie v staršom období. Nie že by nebolo spracované, ale nebolo uchopené z hľadiska podielu slovenského etnika na dejinách štátu na území Slovenska. Snažil som sa k tomu pristupovať tvorivo a viac o našej histórii uvažovať ako konštatovať, poskytnúť čitateľovi viac súvislostí ako známych faktov, aby sa mohol v tej spleti zorientovať a pochopiť, že identita Slovenska sa formovala od najstarších čias.

 

Kniha vznikla z príspevkov dobrovoľných darcov. Ešte pred tým, ako ste sa dozvedeli, že Akadémia policajného zboru vám nepredlží pracovnú zmluvu, uvažovali ste, že by kniha vyšla pod hlavičkou tejto organizácie?

K tomu by som sa nerád podrobnejšie vracal. Táto vedecká monografia mala pôvodne vyjsť ako učebný text pre Akadémiu PZ, bola už v tlači. Ale keď ma rektorka škaredo podrazila a podpásovo poohovárala, že som tam nič nerobil, povedal som si, že načo hádzať perly sviniam, keď to môže vyjsť v komerčnom vydavateľstve.

O tom, že som urobil dobre, svedčí aj fakt, že na Akadémii PZ mi navrhli náklad 250 kusov, že vraj to nikto čítať nebude. Dnes sa na to pozerám už len s úsmevom a zadosťučinením.

Eduard Chmelár
Na snímke Eduard Chmelár

 

V úvode knihy uvádzate, že Slovenskú republiku zakladali technokrati moci, ktorých k takému riešeniu donútili vonkajšie okolnosti. Ktoré osobnosti našich dejín mali podľa vás stáť pri zrode SR?

To je veľmi hypotetická otázka, ale prekliatím našich moderných dejín je, že náš štát nezakladali ľudia, ku ktorým by sa mohla prihlásiť celá spoločnosť ako k zjednocujúcim osobnostiam otcov zakladateľov. Všetci vieme, čo znamená pre Nemecko Bismarck, pre Taliansko Garibaldi, pre Spojené štáty Washington a Jefferson, pre Česko Masaryk.

Slovenskú republiku nezakladali dlhoroční bojovníci za štátnu nezávislosť, ani myslitelia, ktorí o štáte premýšľali. Mnohí to u nás nechcú počuť, ale hlavným architektom vzniku vojnovej republiky bol Adolf Hitler a tej demokratickej Václav Klaus. Nebol tu žiadny odboj či zápas za nezávislosť, k samostatnému štátu sme boli dotlačení ako k poslednej z možností.

Preto u nás založenie štátu stále skôr rozdeľuje, než spája. Toto všetko sú veci, ktoré nesmieme zametať pod koberec, zavrávať ich alebo natierať na ne iný význam, musíme si ich poctivo vydiskutovať a vyrovnať sa s nimi. Ak chcete, akú mal o nezávislom demokratickom Slovensku predstavu nejaký mysliteľ, ktorý sa mohol stať štátnikom, čítajte Romana Kaliského. Ale on nebol v prvej línii. A preto tvrdím, že ak si chceme štát udržať a zjednotiť sa na ňom, mali by sme ho metaforicky „založiť odznova“, teda pokúsiť sa o novú ústavu a druhú republiku. Ale to je dlhý proces, ktorý presahuje možnosti tohto rozhovoru.

 

Natíska sa však otázka, aké vlastnosti by mali mať ľudia, ktorí by mali stáť pri zrode „novej“ republiky SR?

Jednoznačne to musia byť osobnosti so štátnickým rozmerom, pričom si uvedomujem, že slovo „štátnik“ dnes (keď je za štátnické gesto považovaná aj vynútená demisia) strašne zdevalvovalo. U nás si ešte stále značná časť verejnosti myslí, že keď sa niekto dostane do štátnej funkcie, automaticky sa z neho stáva štátnik. Štátnik je však politik, ktorý dokáže dovidieť za horizont budúcich volieb, formulovať dlhodobé záujmy štátu a prijať predvídavé rozhodnutia, ktoré ovplyvnia dejiny. Ale predovšetkým to musia byť osobnosti, ktorým na Slovensku skutočne záleží, ktorí rozumejú jeho dejinám, kultúre, filozofii a geopolitike tohto priestoru.

Zakladatelia štátov ako Jefferson alebo Masaryk boli prototypmi „filozofov na tróne“. Často som sa prichytil pri myšlienke, že by som sa chcel rozprávať s Kollárom, Štúrom alebo Masarykom. Tí ľudia fascinujúco rozmýšľali o svojom národe, o Európe, o našom geopolitickom ukotvení, mohli ste s nimi vášnivo polemizovať, ale vždy ste vyšli z takej rozpravy obohatení.

Za kým zo súčasnej politickej elity mám ísť, keď sa chcem porozprávať o parlamentných rečiach Ľudovíta Štúra, Viliama Paulíny-Tótha, Ferdinanda Jurigu či Pavla Blaha? Čítal z nich vôbec niekto Medveckého Slovenský prevrat, Hodžove Zobrané spisy alebo aspoň jeho Federáciu v strednej Európe? Premýšľali niekedy o slovanskej otázke tak ako Kollár v Rozprave o slovanskej vzájomnosti, Štúr v Slovanstve a svete budúcnosti alebo Beneš v Úvahách o Slovanstve? Poznajú politické úvahy davistov alebo Ursínyho Spomienky na Slovenské národné povstanie? Čo o tejto krajine vlastne vedia, na čo nadväzujú, kam ju chcú posunúť? Chápete, čo chcem povedať? Keď bola ešte politika ušľachtilým povolaním v zmysle definície Maxa Webera, toto nebola nejaká nadstavba, ale povinná výbava každého, kto chcel patriť medzi politickú elitu.

Dnes nám však vládne tretia liga a tento hlboký podpriemer sa navyše marketingovo oslavuje. Podstatou politiky však nemôže byť rozdeľovanie dotácií, to je robota pre úradníka. Štát by mali viesť a najmä zakladať len tí najlepší z najlepších, ktorí mu rozumejú.

 

Vráťme sa k vašej knihe. Jadro tvorí prierez života Slovanov od obdobia pred ich príchodom na naše územie až po ideológiu všeslovanskej vzájomnosti. Ktorá kapitola sa vám písala najľahšie, pretože vás najviac zaujala?

Vaša otázka má viac rovín. Asi najľahšie sa mi písala časť o 18. storočí, z tohto obdobia mám totiž najviac napublikované. Ale aj pri nej som si uvedomil, že všetko sa to mohlo skončiť inak, že vyústenie našich dejín do štúrovského hnutia vôbec nebolo jednoznačné. Nemám rád romantizujúci termín „národné obrodenie“, lebo Štúr našu modernú identitu nevzkriesil, on ju vytvoril. Preto som tú knihu ukončil tam, lebo to je už úplne nový príbeh.

Z hľadiska formovania našej identity ma však najviac fascinoval stredovek. Nie Veľká Morava, ale Uhorsko rozhodlo, že sme sa stali Slovákmi, v ňom vykryštalizovala slovenská národnosť a my sme sa na tvorbe stredovekého kráľovstva a neskôr budovaní habsburskej ríše výrazne podieľali. Ibaže na toto všetko sme zabudli, trestuhodne sme sa vzdali tejto časti dejín a dnes musíme náš vlastný podiel na nich rekonštruovať spod nánosov rôznych ideológií, dobového chápania a samozrejme, aj nacionalizmu. Preto ten názov.

Rekonštrukcia slovenských dejín, Eduard Chmelár
Rekonštrukcia slovenských dejín
Ako sa ako historik pozeráte na film Slovania, ktorý aktuálne môžu Slováci sledovať na televíznych obrazovkách?

Budem sa to snažiť povedať čo najláskavejšie: neviem, čo za kmeň to tam pobehoval, ale Slovania to neboli. Viem do istej miery pochopiť argument, že tvorca si prispôsobuje historický film vždy aj svojmu umeleckému zámeru, čo si vyžaduje istú mieru fikcie. Viem zobrať do úvahy aj fakt, že dej sa odohráva v 7. storočí, o ktorom máme tak málo písomných prameňov, že sa popúšťa uzda fantázii oveľa ľahšie. Ale aspoň nejaké základné identifikačné znaky Slovanov a ich spôsobu života by sa mali zachovať. A tu ich nenachádzam takmer žiadne. Od príbytkov cez výstroj až po spôsob života je to samý nezmysel.

Nechcem vás unavovať detailmi – že žrec nemal vyholenú lebku, ale naopak dlhé vlasy, fúzy a bradu – že ich obydlia neboli veľké a priestranné zruby, ale malé drevozemné domčeky vyhĺbené do zeme – presne také ako vidíte v seriáli Barbari – že bojovníci a roľníci nebývali spolu – že ich ženy sa neriadili kresťanskou morálkou, tomu by sa ozajstní Slovania naozaj smiali, ale presne naopak: muž neskúsenú pannu zvyčajne zavrhol, lebo ak ju iný nechcel, nebolo v nej niečo dobré atď. To je môj pohľad historika.

Ak by som sa však mal vyjadriť k seriálu ako filmový fanúšik, tak poviem len toľko, že slovenská kinematografia sa za posledných desať rokov konečne naučila robiť marketing, ale ešte stále sa nenaučila robiť zmysluplný, originálny a najmä pútavý príbeh. Ten scenár je čistá katastrofa. A herecké výkony? Bez právneho zástupcu sa k nim radšej nevyjadrím.

 

Môžu sa čitatelia tešiť na ďalšiu knihu v podobnom duchu a forme ako je Rekonštrukcia slovenských dejín? Ktorú tému je podľa vás potrebné podrobne analyzovať?

Áno, ja som už svojim fanúšikom avizoval akési pokračovanie tejto knihy, ale to už bude trochu iný žáner. Pripravovaná kniha Slovenský príbeh bude súborom najdôležitejších udalostí moderných slovenských dejín od kodifikácie spisovného slovenského jazyka až po vznik nezávislej Slovenskej republiky prerozprávaných beletrizovanou formou. Pôvodne ma k nej inšpiroval alebo skôr vyprovokoval seriál České století, pri ktorom som úplne rozčarovaný zistil, že im z neho vypadol Štefánik – akoby ani neexistoval – a z niektorých slovenských osobností urobili slabochov. Tak som si povedal, že toto za nás nikto neurobí, svoje dejiny si musíme obhájiť sami.

Pôvodný projekt som ponúkol RTVS, tá však uprednostnila komerčný formát Slovenský panteón. Vôbec ma to neodradilo, práve naopak. Myslím si, že táto téma si vyžaduje väčšiu poctivosť, aby bola využiteľná aj na školách. No a mnohí ma stále presviedčajú, aby som vydal svoje najlepšie statusy knižne. Zatiaľ ma nezlomili – z dôvodov, o ktorých som už hovoril -, ale ak sa mi podarí vybrať spomedzi nich nejaké nadčasovejšie, možno si doprajem takýto darček k päťdesiatke.

Zuzana Franková

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

CIA údajne plánovala únos a vraždu Juliana Assangea

0 icon

Brusel 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Príslušníci americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) počas vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa plánovali únos a vraždu novinára a zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea, keď sa ukrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke Medzinárodná federácia novinárov (IFJ)…

Arménsko a Azerbajdžan si pripomínajú prvé výročie 44-dňovej vojny o Karabach

0 icon

Baku/Jerevan 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Aziz Karimov)   Obyvatelia Arménska a Azerbajdžanu si v pondelok minútou ticha uctili pamiatku obetí šiestich týždňov bojov v Náhornom Karabachu, ktoré vypukli vlani 27. septembra. Informovala o tom agentúra AFP Vojna o kontrolu nad hornatým regiónom Náhorný Karabach si vyžiadala asi 6500 mŕtvych a vyvolala…

Cenu Václava Havla za ľudské práva získala bieloruská opozičná líderka Maryja Kalesnikavová

0 icon

Štrasburg 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Držiteľkou deviatej Ceny Václava Havla za ľudské práva sa stala bieloruská opozičná líderka a aktivistka Maryja Kalesnikavová. Ocenenie udelili na špeciálnej ceremónii počas otváracieho dňa jesenného plenárneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu Za Kalesnikavovú cenu, ktorá pozostáva z odmeny 60-tisíc eur,…

EMA posudzuje žiadosť Moderny o podávanie tretej dávky vakcíny

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Európska lieková agentúra (EMA) začala posudzovať žiadosť spoločnosti Moderna o podávanie posilňujúcej tretej dávky jej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 Podanie ďalšej dávky očkovacej látky Spikevax chce umožniť najmenej po šiestich mesiacoch od druhej dávky u ľudí vo veku od 12 rokov. EMA…

Pfizer testuje liek na odvrátenie nákazy koronavírusom

0 icon

New York 27. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Farmaceutická firma Pfizer začala testovať prípravok, ktorý by mohol potenciálne pôsobiť ako liek na odvrátenie nákazy koronavírusom v prípadoch, keď sa nakazí blízka osoba Spoločnosť v pondelok informovala, že bude skúmať účinky tabletky obsahujúcej nízku dávku liečiva proti vírusu HIV ritonavír na…

Koaličná rada má riešiť zmeny v polícii či tresty za marihuanu

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Koaličná rada má riešiť zmeny v Policajnom zbore, zriadenie komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov či zmiernenie trestov za marihuanu. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) Šéfka poslaneckého klubu SaS…

Maďarská socialistická strana varovala Orbána: Víťazstvom SPD v Nemecku sa mení európska politika. Szijjártó: Maďarsko bude spolupracovať s akoukoľvek nemeckou vládou

0 icon

Budapešť 27. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Violeta Santos Moura, Pool via AP,John Minchillo)   Sociálni demokrati z SPD, ktorí v nedeľňajších parlamentných voľbách v Nemecku tesne porazili kresťanských demokratov (CDU/CSU) odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej, fandia v budúcoročných parlamentných voľbách v Maďarsku Gergelyovi Karácsonyovi – jednému z opozičných kandidátov na post premiéra.…

Izraelský premiér: Irán v jadrovom programe prekročil všetky hranice

0 icon

New York/Teherán 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Minchillo, Pool)   Irán prekročil všetky "červené čiary" zamerané na obmedzenie jeho jadrového programu, avšak Izrael mu nedovolí získať jadrovú bombu, povedal v pondelok izraelský premiér Naftali Bennett na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informuje o tom agentúra AFP "Iránsky jadrový program…

Afganský vyslanec stiahol svoj prejav z rozpravy Valného zhromaždenia

0 icon

New York 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manuel ElĂ­as/United Nations Photo via AP)   Vyslanec Afganistanu pri OSN Ghulám Isakzaj zrušil svoj prejav pred svetovými lídrami na Valnom zhromaždení OSN, ktorý mal predniesť v pondelok. Informovala o tom hovorkyňa predsedu tohto valného zhromaždenia Monica Grayleyová, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP…

Afganský exprezident Ghaní obvinil z protalibanského príspevku hackerov

0 icon

Islamabad 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   V exile žijúci afganský exprezident Ašraf Ghaní obvinil v pondelok hackerov zo zverejnenia protalibanského príspevku na jeho účte na sociálnej sieti Facebook. Informovala o tom agentúra DPA Na Ghaního overenom účte na Facebooku sa objavilo vyhlásenie, podľa ktorého by malo medzinárodné spoločenstvo uznať…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Ivermektin do lekární bez predpisu!

0icon

Prihováram sa našim politikom. Pôvodne som chcel v texte začať každú vetu nejakou škaredou nadávkou, ale rozmyslel som si to. Politici, na Ivermektin pri liečbe Covidu som vo svojom okolí počul len chválu. A dokonca aj o tom určenom pre kone či ovce. Politici, Ivermektin je podľa odborných štúdií najbezpečnejší…

Gustáv Murín

Očkovacia propaganda pritvrdzuje - až do absurdna

0icon

Od počiatku tejto umelo zdramatizovanej (napr. aj falošne pozitívnymi testami a manipuláciou so štatistikami hospitalizovaných) pandemickej situácie registrujeme u nás absenciu verejnej odbornej diskusie a následné bezradné, agresívne, neúspešné zásahy do života celej spoločnosti vedenej bandou plagiátorov. Nevedomosť vedie ku katastrofickým následkom. A tie sa dostavili. Len si stručne zhrňme,…

Andrej Sablič

Komu niet rady, tomu niet ani pomoci!!!

0icon

Spravil som vše, preto, aby si táto spoločnosť uvedomila kam smeruje a, čo je tomu na príčine. Žiaľ spoločenská hlúposť, ktorej začínajú podliehať aj jedinci derúci sa k moci sa množí exponenciálne tak ako, aj prázdne peniaze, ktoré sú nositeľom tejto hlúposti. Nuž a tak na záver tohoto seriálu článkov…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Dunkerque a 2. svetová vojna (5. časť)

0 icon

 Aj napriek hrdinstvu preukázanom v Dunkerquu a úspešnou evakuáciou prevažnej väčšiny spojeneckých vojsk išlo o potupnú porážku. Hitler nariadil, aby na oslavu vyzváňali tri dni zvony a Churchill pochmurne poznamenal: „Evakuáciou sa vojny nevyhrávajú“. Pokračujeme v poradí piatou časťou článku o situácii vo francúzskom meste Dunkerque počas druhej svetovej vojny.…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? 1. Schudneš

Prečo na svete existujú len 4 farby pasov a aký majú význam?

0 icon

Je jasné a celkom logické, že každá krajina na svete má svoj vlastný pas a jeho vyhotovenie. Čo však majú všetky pasy spoločné, je farba obalu. Existujú iba štyri základné farby, ktoré sa používajú na cestovných pasoch po celom svete. Každá krajina má svoje vlastné dôvody pre výber jednej z týchto štyroch farieb,…

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

Armádny Magazín

Únos alebo vražda Assangea: Plány tajnej vojny CIA proti WikiLeaks

0 icon

Veľká británia, 27.september 2021 (AM) – CIA údajne plánovala únos Juliana Assangeho a niektorí vyšší úradníci agentúry a Trumpovej administratívy údajne zašli tak ďaleko, že zvažovali aj možnosť, ako zavraždiť zakladateľa WikiLeaks, uviedli

Šéf ruskej rozviedky Naryškin vysvetlil údajné akustické útoky na americkú ambasádu na Kube

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin v komentári k informáciám o záhadnom „kubánskom syndróme“ odhalil podrobnosti o niektorých tajných experimentoch USA, ktoré sa uskutočnili v sovietskych časoch. Americkí experti podľa Naryškina skúmali spôsoby, akými elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje ľudský mozog, aby sa

Alijev odtajnil neznáme podrobnosti o Putinovi a Karabachu

0 icon

Azerbajdžan, 27.september 2021 (AM) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev odtajnil neznáme podrobnosti súvisiace s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a konfliktom v Náhornom Karabachu. Alijev poznamenal, že komunikácia s arménskym vedením prebehla cez Putina: sprostredkoval správy Pašinjanovi. Putin bol o vojne i

Ako to je v naozaj s Wagnerovcami? Šéf ruskej diplomacie Lavrov aj premiér Mali vysvetľujú

0 icon

Mali, 27.september 2021 (AM) – Predseda vlády republiky Mali Shogel Kokalla Maiga reagoval na obvinenia Francúzska, že krajina sa uchýlila k pomoci ruskej armády prostredníctvom agentúry Wagner. Podľa politika si za to môžu sami Francúzi: „Boli sme do určitej miery opustení uprostred letu.“   Francúzsky m

Zverejnené zábery Putina a Šojgua v tajge

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Médiá zverejnili zábery ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v tajge - hlava štátu a vedúci ministerstva obrany tam boli začiatkom septembra. Na záberoch je vidieť Putina počas jeho dovolenky s udicou v ruke, na prechádzke v horách, plavbe loďou po rieke. Putin…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali