Rekonštrukcia slovenských dejín. Eduard Chmelár o svojej vedeckej knihe, ktorá žne úspech medzi laikmi, i o tom, prečo pri jej vydaní nechcel „hádzať perly sviniam“

Bratislava 11. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook, TASR – Marko Erd)

 

Rekonštrukcia slovenských dejín je knihou, ktorá žne značný úspech v predajnosti. Za posledných päť týždňov sa už dvakrát vypredala a aktuálne sa pripravuje jej tretia dotlač, keďže je o ňu neustály záujem. Autor, Eduard Chmelár, pre náš portál prezradil, že takýto úspech medzi laikmi nečakal, keďže ide o vedeckú publikáciu. Chcete sa dozvedieť pod hlavičkou akej inštitúcie mala kniha pôvodne vyjsť? Ktoré udalosti autora podnietili zrekonštruovať slovenské dejiny? Dozviete sa tiež viac o téme zrodu „novej“ republiky SR a zároveň, aké vlastnosti by mali mať ľudia, ktorí by pri tomto zrode mali stáť

Eduard Chmelár, Rekonštrukcia slovenských dejín
Rekonštrukcia slovenských dejín
Vaša aktuálna kniha Rekonštrukcia slovenských dejín žne značný úspech a teší sa veľkej obľube medzi ľuďmi, ktorí sa nepohybujú v akademických kruhoch. Očakávali ste takýto úspech aj medzi laikmi?

Úprimne? Ani vo sne. Takýto typ vedeckých publikácií sa dnes u nás predáva v nákladoch 500 – 600 kusov a nikomu ani nezišlo na um, že sa z nej stane bestseller. Vydavateľ sa bál pustiť na trh 3 000 kusov a teraz nestačí plniť objednávky. Kniha sa v priebehu piatich týždňov dvakrát vypredala a stále je o ňu obrovský záujem. O to viac mu treba poďakovať za odvahu.

Ale najviac som, prirodzene, vďačný čitateľom. Lebo keď sa našlo toľko ľudí, ktorí k našim dejinám nemali nijaký vzťah, ktorí (ako sa mi priznali) nikdy neprečítali žiadnu historickú knihu, tak si hovorím, že keby nič iné, tak toto malo zmysel.

 

Ako na váš úspech nazerajú akademici? Stretli ste sa aj s kritikou?

To je veľmi rôzne. Vážim si uznanie a priaznivý posudok nášho najvýznamnejšieho medievalistu, vedúceho Katedry slovenských dejín FF UK v Bratislave profesora Martina Homzu.

Našli sa aj kolegovia, ktorí sa na mňa síce pozerajú cez prsty – ako napríklad jedna archeologička, ktorá napísala, že dvanásť rokov pracuje v základnom výskume a nikto ju nikdy takto neocenil – ale ja si ich prácu vysoko vážim. Ibaže niekto musí byť schopný urobiť aj syntézu a vysvetliť ľuďom to podstatné. Toto historické povedomie totiž budeme potrebovať ako povinnú výbavu v turbulentných časoch, do ktorých sa ženieme.

 

Ktoré udalosti vo vašom živote či verejnej oblasti vás podnietili napísať rekonštrukciu slovenských dejín?

Poviem to takto: tú knihu som nosil v hlave trinásť rokov. Akousi predlohou k nej bola séria 19 článkov o našej ceste k národnej emancipácii od vzniku spisovnej slovenčiny až po vznik nezávislej Slovenskej republiky pod názvom Filozofia slovenských dejín, ktoré som uverejňoval od septembra 2007 do januára 2008 v týždenníku Slovo. Mali vynikajúci čitateľský ohlas a veľa ľudí si želalo, aby som ich vydal knižne. Lenže ja si ctím žáner a štýl – to, čo je článok, nie je odborná štúdia a to, čo je publicistické, nie je náučné. Nefandím tejto móde vydávať si články knižne, hoci keby som tak urobil, tak mám dnes na konte 50 zväzkov ako Gabriel Daniel Lichard (smiech). A tak som sa pustil do nového spracovania našich národných dejín. Chýbal mi v nich duch a tvorivé premýšľanie o nás. Fakty zväčša poznáme, ale ako ich uchopiť pre budovanie štátu?

V priebehu práce som však zistil, že koreň nášho problému tkvie v staršom období. Nie že by nebolo spracované, ale nebolo uchopené z hľadiska podielu slovenského etnika na dejinách štátu na území Slovenska. Snažil som sa k tomu pristupovať tvorivo a viac o našej histórii uvažovať ako konštatovať, poskytnúť čitateľovi viac súvislostí ako známych faktov, aby sa mohol v tej spleti zorientovať a pochopiť, že identita Slovenska sa formovala od najstarších čias.

 

Kniha vznikla z príspevkov dobrovoľných darcov. Ešte pred tým, ako ste sa dozvedeli, že Akadémia policajného zboru vám nepredlží pracovnú zmluvu, uvažovali ste, že by kniha vyšla pod hlavičkou tejto organizácie?

K tomu by som sa nerád podrobnejšie vracal. Táto vedecká monografia mala pôvodne vyjsť ako učebný text pre Akadémiu PZ, bola už v tlači. Ale keď ma rektorka škaredo podrazila a podpásovo poohovárala, že som tam nič nerobil, povedal som si, že načo hádzať perly sviniam, keď to môže vyjsť v komerčnom vydavateľstve.

O tom, že som urobil dobre, svedčí aj fakt, že na Akadémii PZ mi navrhli náklad 250 kusov, že vraj to nikto čítať nebude. Dnes sa na to pozerám už len s úsmevom a zadosťučinením.

Eduard Chmelár
Na snímke Eduard Chmelár

 

V úvode knihy uvádzate, že Slovenskú republiku zakladali technokrati moci, ktorých k takému riešeniu donútili vonkajšie okolnosti. Ktoré osobnosti našich dejín mali podľa vás stáť pri zrode SR?

To je veľmi hypotetická otázka, ale prekliatím našich moderných dejín je, že náš štát nezakladali ľudia, ku ktorým by sa mohla prihlásiť celá spoločnosť ako k zjednocujúcim osobnostiam otcov zakladateľov. Všetci vieme, čo znamená pre Nemecko Bismarck, pre Taliansko Garibaldi, pre Spojené štáty Washington a Jefferson, pre Česko Masaryk.

Slovenskú republiku nezakladali dlhoroční bojovníci za štátnu nezávislosť, ani myslitelia, ktorí o štáte premýšľali. Mnohí to u nás nechcú počuť, ale hlavným architektom vzniku vojnovej republiky bol Adolf Hitler a tej demokratickej Václav Klaus. Nebol tu žiadny odboj či zápas za nezávislosť, k samostatnému štátu sme boli dotlačení ako k poslednej z možností.

Preto u nás založenie štátu stále skôr rozdeľuje, než spája. Toto všetko sú veci, ktoré nesmieme zametať pod koberec, zavrávať ich alebo natierať na ne iný význam, musíme si ich poctivo vydiskutovať a vyrovnať sa s nimi. Ak chcete, akú mal o nezávislom demokratickom Slovensku predstavu nejaký mysliteľ, ktorý sa mohol stať štátnikom, čítajte Romana Kaliského. Ale on nebol v prvej línii. A preto tvrdím, že ak si chceme štát udržať a zjednotiť sa na ňom, mali by sme ho metaforicky „založiť odznova“, teda pokúsiť sa o novú ústavu a druhú republiku. Ale to je dlhý proces, ktorý presahuje možnosti tohto rozhovoru.

 

Natíska sa však otázka, aké vlastnosti by mali mať ľudia, ktorí by mali stáť pri zrode „novej“ republiky SR?

Jednoznačne to musia byť osobnosti so štátnickým rozmerom, pričom si uvedomujem, že slovo „štátnik“ dnes (keď je za štátnické gesto považovaná aj vynútená demisia) strašne zdevalvovalo. U nás si ešte stále značná časť verejnosti myslí, že keď sa niekto dostane do štátnej funkcie, automaticky sa z neho stáva štátnik. Štátnik je však politik, ktorý dokáže dovidieť za horizont budúcich volieb, formulovať dlhodobé záujmy štátu a prijať predvídavé rozhodnutia, ktoré ovplyvnia dejiny. Ale predovšetkým to musia byť osobnosti, ktorým na Slovensku skutočne záleží, ktorí rozumejú jeho dejinám, kultúre, filozofii a geopolitike tohto priestoru.

Zakladatelia štátov ako Jefferson alebo Masaryk boli prototypmi „filozofov na tróne“. Často som sa prichytil pri myšlienke, že by som sa chcel rozprávať s Kollárom, Štúrom alebo Masarykom. Tí ľudia fascinujúco rozmýšľali o svojom národe, o Európe, o našom geopolitickom ukotvení, mohli ste s nimi vášnivo polemizovať, ale vždy ste vyšli z takej rozpravy obohatení.

Za kým zo súčasnej politickej elity mám ísť, keď sa chcem porozprávať o parlamentných rečiach Ľudovíta Štúra, Viliama Paulíny-Tótha, Ferdinanda Jurigu či Pavla Blaha? Čítal z nich vôbec niekto Medveckého Slovenský prevrat, Hodžove Zobrané spisy alebo aspoň jeho Federáciu v strednej Európe? Premýšľali niekedy o slovanskej otázke tak ako Kollár v Rozprave o slovanskej vzájomnosti, Štúr v Slovanstve a svete budúcnosti alebo Beneš v Úvahách o Slovanstve? Poznajú politické úvahy davistov alebo Ursínyho Spomienky na Slovenské národné povstanie? Čo o tejto krajine vlastne vedia, na čo nadväzujú, kam ju chcú posunúť? Chápete, čo chcem povedať? Keď bola ešte politika ušľachtilým povolaním v zmysle definície Maxa Webera, toto nebola nejaká nadstavba, ale povinná výbava každého, kto chcel patriť medzi politickú elitu.

Dnes nám však vládne tretia liga a tento hlboký podpriemer sa navyše marketingovo oslavuje. Podstatou politiky však nemôže byť rozdeľovanie dotácií, to je robota pre úradníka. Štát by mali viesť a najmä zakladať len tí najlepší z najlepších, ktorí mu rozumejú.

 

Vráťme sa k vašej knihe. Jadro tvorí prierez života Slovanov od obdobia pred ich príchodom na naše územie až po ideológiu všeslovanskej vzájomnosti. Ktorá kapitola sa vám písala najľahšie, pretože vás najviac zaujala?

Vaša otázka má viac rovín. Asi najľahšie sa mi písala časť o 18. storočí, z tohto obdobia mám totiž najviac napublikované. Ale aj pri nej som si uvedomil, že všetko sa to mohlo skončiť inak, že vyústenie našich dejín do štúrovského hnutia vôbec nebolo jednoznačné. Nemám rád romantizujúci termín „národné obrodenie“, lebo Štúr našu modernú identitu nevzkriesil, on ju vytvoril. Preto som tú knihu ukončil tam, lebo to je už úplne nový príbeh.

Z hľadiska formovania našej identity ma však najviac fascinoval stredovek. Nie Veľká Morava, ale Uhorsko rozhodlo, že sme sa stali Slovákmi, v ňom vykryštalizovala slovenská národnosť a my sme sa na tvorbe stredovekého kráľovstva a neskôr budovaní habsburskej ríše výrazne podieľali. Ibaže na toto všetko sme zabudli, trestuhodne sme sa vzdali tejto časti dejín a dnes musíme náš vlastný podiel na nich rekonštruovať spod nánosov rôznych ideológií, dobového chápania a samozrejme, aj nacionalizmu. Preto ten názov.

Rekonštrukcia slovenských dejín, Eduard Chmelár
Rekonštrukcia slovenských dejín
Ako sa ako historik pozeráte na film Slovania, ktorý aktuálne môžu Slováci sledovať na televíznych obrazovkách?

Budem sa to snažiť povedať čo najláskavejšie: neviem, čo za kmeň to tam pobehoval, ale Slovania to neboli. Viem do istej miery pochopiť argument, že tvorca si prispôsobuje historický film vždy aj svojmu umeleckému zámeru, čo si vyžaduje istú mieru fikcie. Viem zobrať do úvahy aj fakt, že dej sa odohráva v 7. storočí, o ktorom máme tak málo písomných prameňov, že sa popúšťa uzda fantázii oveľa ľahšie. Ale aspoň nejaké základné identifikačné znaky Slovanov a ich spôsobu života by sa mali zachovať. A tu ich nenachádzam takmer žiadne. Od príbytkov cez výstroj až po spôsob života je to samý nezmysel.

Nechcem vás unavovať detailmi – že žrec nemal vyholenú lebku, ale naopak dlhé vlasy, fúzy a bradu – že ich obydlia neboli veľké a priestranné zruby, ale malé drevozemné domčeky vyhĺbené do zeme – presne také ako vidíte v seriáli Barbari – že bojovníci a roľníci nebývali spolu – že ich ženy sa neriadili kresťanskou morálkou, tomu by sa ozajstní Slovania naozaj smiali, ale presne naopak: muž neskúsenú pannu zvyčajne zavrhol, lebo ak ju iný nechcel, nebolo v nej niečo dobré atď. To je môj pohľad historika.

Ak by som sa však mal vyjadriť k seriálu ako filmový fanúšik, tak poviem len toľko, že slovenská kinematografia sa za posledných desať rokov konečne naučila robiť marketing, ale ešte stále sa nenaučila robiť zmysluplný, originálny a najmä pútavý príbeh. Ten scenár je čistá katastrofa. A herecké výkony? Bez právneho zástupcu sa k nim radšej nevyjadrím.

 

Môžu sa čitatelia tešiť na ďalšiu knihu v podobnom duchu a forme ako je Rekonštrukcia slovenských dejín? Ktorú tému je podľa vás potrebné podrobne analyzovať?

Áno, ja som už svojim fanúšikom avizoval akési pokračovanie tejto knihy, ale to už bude trochu iný žáner. Pripravovaná kniha Slovenský príbeh bude súborom najdôležitejších udalostí moderných slovenských dejín od kodifikácie spisovného slovenského jazyka až po vznik nezávislej Slovenskej republiky prerozprávaných beletrizovanou formou. Pôvodne ma k nej inšpiroval alebo skôr vyprovokoval seriál České století, pri ktorom som úplne rozčarovaný zistil, že im z neho vypadol Štefánik – akoby ani neexistoval – a z niektorých slovenských osobností urobili slabochov. Tak som si povedal, že toto za nás nikto neurobí, svoje dejiny si musíme obhájiť sami.

Pôvodný projekt som ponúkol RTVS, tá však uprednostnila komerčný formát Slovenský panteón. Vôbec ma to neodradilo, práve naopak. Myslím si, že táto téma si vyžaduje väčšiu poctivosť, aby bola využiteľná aj na školách. No a mnohí ma stále presviedčajú, aby som vydal svoje najlepšie statusy knižne. Zatiaľ ma nezlomili – z dôvodov, o ktorých som už hovoril -, ale ak sa mi podarí vybrať spomedzi nich nejaké nadčasovejšie, možno si doprajem takýto darček k päťdesiatke.

Zuzana Franková

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nišikori a Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti hier v Tokiu

0 icon

Tokio 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Paul White)   Japonskí tenisti Kei Nišikori a Naomi Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti tohtoročných olympijských hier v Tokiu. V Japonsku sa už dlhšie ozývajú hlasy, ktoré volajú po ďalšom odklade alebo zrušeniu Situácia s koronavírusom sa stále nezlepšuje a v piatok predĺžili núdzový stav v…

Rumunský prezident: Vo východnej Európe je potrebná väčšia prítomnosť NATO

0 icon

Bukurešť 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexandru Dobre)   Východoeurópske členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) by si želali väčšiu prítomnosť spojeneckých vojenských síl na východnom krídle tohto bloku. Uviedol to rumunský prezident Klaus Iohannis v pondelok po skončení videosummitu prezidentov krajín Bukureštskej deviatky (B9), s ktorými sa spojil aj americký prezident Joe…

Dozorný orgán pre etiku preveruje Johnsonovu dovolenku v Karibiku

0 icon

Londýn 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Dozorný orgán britského parlamentu pre etické správanie v pondelok potvrdil, že vyšetruje premiéra Borisa Johnsona v súvislosti s financovaním dovolenky v Karibiku na prelome rokov 2019-20 - krátko pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AP Kathryn Stoneová, ktorá je na…

Borrell oznámil, že EÚ chystá nové kolo sankcií voči bieloruskému režimu

0 icon

Brusel 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool via AP)   Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v pondelok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli vyhlásil, že euroblok pripravuje v poradí už štvrté kolo sankcií proti bieloruskému vládnemu režimu. Dôvodom sú pokračujúce represie voči opozícii Borrell podľa…

Koniec biznisu? Štátny tajomník rezortu zdravotníctva končí s prevádzkou mobilných odberových miest

0 icon

Bratislava 10. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Kamil Száz končí s prevádzkou mobilných odberových miest (MOM). O jeho stanovisku informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová Štátny tajomník považuje za dôležité predísť akýmkoľvek podozreniam z konfliktu záujmov. Poukázal na to, že verejnosť nezavádzal a otvorene priznal,…

„Tešte sa, ktorí sa tešiť chcete.“ Matovič hovorí o výborných výsledkoch z laboratória v Maďarsku, Sputnikom sa možno začne očkovať už v najbližších dňoch. Čo na to ruská strana?

0 icon

Bratislava 10. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Na Slovensku by sa mohlo začať očkovať ruskou vakcínou Sputnik V už v najbližších dňoch. Ako na sociálnej sieti uviedol minister financií Igor Matovič, k očkovaniu sa schyľuje „po výborných výsledkoch testov v certifikovanom OMCL laboratóriu v Maďarsku a po 3-mesačných všemožných obštrukciách…

Hamas vypálil rakety na Jeruzalem

0 icon

Jeruzalem 10. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Palestínska militantná organizácia Hamas, ktorá vládne v Pásme Gazy, vypálila v pondelok rakety na izraelské hlavné mesto Jeruzalem. Jedna raketa dopadla na západné predmestie, ľahko poškodila dom a spôsobila požiar krovia Izraelská armáda uviedla, že na Jeruzalem bolo vypálených sedem rakiet, pričom…

V USA šesťročné dievčatko smrteľne postrelili na zraze automobilového klubu

0 icon

San Antonio 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-KSAT via AP)   Šesťročné dievčatko smrteľne postrelili počas hádky na zraze automobilového klubu v meste San Antonio v americkom štáte Texas, informovala v pondelok polícia. Správu priniesla tlačová agentúra AP V nedeľu krátko pred 23.00 h miestneho času vypukla roztržka a dievčatko zasiahla streľba…

OĽaNO: Kolíkovú si opäť zavoláme na poslanecký klub a definitívne to rozlúskneme

0 icon

Bratislava 10. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, SITA-Kancelária Národnej rady SR, TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   V pléne Národnej rady (NR) SR sa začala diskusia k návrhu na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). Záujem zapojiť sa do diskusie prejavili zatiaľ 16 písomne prihlásení poslanci. Z nich traja sú…

EÚ: Celkové stimuly únie zamerané na zotavenie ekonomiky sú v sume 5,85 bilióna dolárov

0 icon

Brusel 10. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq, Pool via AP)   Opatrenia na zotavenie ekonomiky z pandémie, ktoré uplatnila Európska únia a jej 27 členských štátov, sú v celkovej sume zhruba 5,85 bilióna dolárov. Povedal to v pondelok eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni Vo výbore Európskeho parlamentu uviedol, že ak sa…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Rusi sa zmietajú v bolestiach. Poďme si do nich kopnúť aj my

0icon

Strávil som analýzou ľudskej povahy takmer celý život a nemyslím si, že neexistuje ľudské konanie, ktoré by ma prekvapilo, v zmysle - ohúrilo preto, lebo som sa s ním alebo podobným typom dodnes nestretol. Na druhej strane, je pravda, že veľa ľudských vzruchov dnes ľuďom ubližuje natoľko, že potrebujú terapiu.…

Ivan Lehotský st.

O vlastenectve trochu ináč

0icon

Dennodenne nás naša vláda, „najlepšia“ v histórii, kŕmi hoaxmi (používam jej súčasnú terminológiu) o agresívnom Rusku, o strašnej pandémii, o úžasných perspektívach obnovy štátu, atď. Nepočul som však, že by sa táto skvelá vláda niekedy venovala inej veľkej a potrebnej téme – vlastenectvu. Od roku 2011 je v Organizácii spojených…

Gustáv Murín

Sociálna poisťovňa – fabrika na problémy

0icon

Na úvod treba povedať, že táto dôležitá štátna inštitúcia je masívne prezamestnaná. Len im známym organizačným zauzlením sa podarilo, že v niektorých prípadoch riešia jedného klienta v konkrétnom prípade tri až štyri pracovníčky (vrátane vedúcich), ktoré spolu ale nekomunikujú! Takže pravá ruka netuší, čo robí ľavá a obeťou je občan Slovenska. Ďalšou ich…

Marek Brna

Čo prinesie Slovensku plán obnovy?

0icon

Slovensko sa v roku 2021 ocitlo s dlhom 61% k hdp. Náš štát sa za prvý rok tejto vlády takto masívne zadĺžil a vláda plánuje pokračovať ďalšie tri roky. Ako súčasť NATO kupujeme americké a izraelské zbrane a systémy, dávame 750 miliónov eur na výsledkami pochybné antigénové testovania (testovalo sa…

Matej Kečkéš

Divoký údiv

0icon

Zišli sa tie kmene, kmene nesúrodých druhov, v krásu sfarbené, o niečo ako pocit prosiace. Prebývajú všade vôkol, cítia ich aj koníky slnečných lúčov, lúčov, ktoré vypaľujú medzery do našich životov. Musíme skákať, lietať, sa aj jašiť a tie temné tiene do jadra Zeme splašiť. Idea prebývajúca v tých čo…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jazero smrti Karačaj je najznečistenejším miestom na svete

0 icon

V Čejlabinskej oblasti Ruska nájdeš jazero Karačaj, ktoré je tak rádioaktívne, že stačí na jeho brehu stráviť 10 minút a dostaneš smrteľnú dávku radiácie. Ak by si na brehu strávil hodinku, máš takmer 100 % istotu, že nachytané žiarenie ťa do niekoľkých hodín zabije. Prečo ľudia Karačaj vôbec vytvorili? Pritom sa na…

Odkiaľ pochádza pojem karanténa a pri akej príležitosti vznikol?

0 icon

Aby sme našli pôvod slova, musíme sa obzrieť späť až do polovice 14. storočia. V tom čase mor neslávne známy ako Čierna smrť brázdil Ázijský a Európsky kontinent. Ako tam vznikla karanténa? Čierna smrť zničila odhadom jednu tretinu európskej populácie počas rokov 1347-1350. Výsledok tohto moru spôsobil jedno z najvyšších úmrtí v dejinách ľudstva.…

Kamerun a jeho krásy očami cestovateľského fotografa

0 icon

Ziya Akturer je turecký cestovateľský fotograf, ktorý kombinuje umelecké postupy. V roku 2006 si po návšteve Filipín kúpil prvý profesionálny fotoaparát. Čoskoro si uvedomil, že cestovateľská fotografia je to, čomu chce venovať svoj život. O niekoľko rokov neskôr opustil hlavné zamestnanie, aby viac cestoval a spoznával svet objektívom svojho fotoaparátu. Inšpirujte sa jeho…

Tragédia tunelu smrti - 1. časť

0 icon

Tretieho marca roku 1944 sa obec Balvano v Apeninách na juhu talianska premenila v dejisko hrôzostrašnej tragédie. Deň predtým o šiestej večer vyrazil zo Salerna vlak č. 8017 so 47 vagónmi a pomaly ukrajoval kilometre zo svojej trasy. Teoreticky to bol čisto nákladný vlak, ale častokrát prevážal vojakov a taktiež húfy šmelinárov. V ten večer sa…

Malbork: Hromadné hroby - 1. časť

0 icon

Mesto Malbork v Poľsku bolo po stáročie známe pod nemeckým názvom Marienburg. Bolo to v podstate nemecké „koloniálne“ mesto a stovky rokov spadalo pod Prusko. Behom sovietskeho postupu v roku 1945 väčšina civilného obyvateľstva utiekla, ale asi 4 000 sa buď rozhodlo ostať, alebo nemohlo utiecť do bezpečia. V meste prebiehali urputné boje medzi nemeckými a sovietskymi…

Vo svete IT

Vedci zaznamenali obrovský záblesk od susednej hviezdy: Čo to znamená pre život na planéte Proxima b?

0 icon

Hviezda Proxima Centauri je najbližšou hviezdou pri Slnku, vo vzdialenosti približne 4 svetelné roky, píše portál Scitech Daily. Hviezda je pod pozorovaním vedcov, pretože okolo nej obieha planéta, ktorá je len o trošku väčšia, ako naša Zem. Nazýva sa Proxima b a nachádza sa v obývateľnej zóne okolo hviezdy. Keď…

WhatsApp: „Ak nepotvrdíte nové podmienky používania služby, tak vám účet neodstránime“. Kde je však háčik?

0 icon

15. máj sa nezastaviteľne blíži a spolu s príchodom tohto dátumu, používatelia služby WhatsApp musia potvrdiť nové podmienky používanie. Tie v mnohých prípadoch vzbudzujú vášne. Dôvodom je, že služba chce zbierať údaje, ktoré budú môcť byť následne spracovávané a využité napríklad na lepšie cielenie reklamy. Treba však dodať, že ide…

Lei Jun zo Xiaomi: „V Európe sme už číslo 2.“ Čínsky gigant predbehuje Apple a brúsi si zuby na Samsung!

0 icon

Nedávno spoločnosť Strategy Analtics zverejnila globálne štatistiky predaja smartfónov za prvý kvartál tohto roka. Dobrou správou je, že o smartfóny vzrástol záujem a trh sa viac menej dostal do starých koľají. Dáta rovnako odhalili, že s výnimkou spoločnosti Huawei, trh dobýjajú čínski výrobcovia smartfónov. Xiaomi sa stalo 3. najväčším globálnym…

Hodnota digitálneho zlata dosiahla historický míľnik. Presiahla hodnotu amerických dolárov v obehu

0 icon

Digitálne zlato, alebo digitálne meny sú v posledných mesiacoch horúcou témou. Dôvodom nie je len Bitcoin, ktorý je vo viacerých médiách „varený pečený“, ale aj rast ďalších mien na čele so známou menou Doge Coin, ktorá mimochodom vznikla z recesie. Najnovšie portál futurism.com upozorňuje na to, že sumárna hodnota digitálnych…

WhatsApp pracuje na kľúčovej funkcii pre webovú aplikáciu pre desktopy. Bezpochyby ju uvítate aj vy!

0 icon

Používatelia populárnej aplikácie WhatsApp a jej desktopovej chatovacej verzie, či už vo webovom prehliadači alebo priamo aplikácie WhatsApp Web, sa zrejme môžu tešiť na zásadné vylepšenie. Už v najbližšej dobe by sa totižto z týchto desktopových verzií mohla stať naozajstná chatovacia aplikácia bez nutnosti neustáleho prepojenia so smartfónom. Zásadné vylepšenie…

Armádny Magazín

Luboš Blaha: Naši osloboditelia si zaslúžia večnú vďaku a úctu! Video

0 icon

Slovensko, 10.máj 2021 (AM) – Slovenský poslanec Ľuboš Blaha vo svojom videu hovorí o úlohe Červenej armády pri oslobodení Slovenska:  

Izraelský analytik Kedmi povedal, aký osud čaká Bielorusko po nadchádzajúcej rezignácii Lukašenka

0 icon

Bielorusko, 10.máj 2021 (AM) – Bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi nezostáva veľa času na vedenie krajiny, uviedol bývalý šéf izraelskej služby „Nativ“ Jakov Kedmi.   Oficiálny Minsk čelil v auguste minulého roka novým problémom zahraničnej politiky. USA a európske krajiny, medzi ktorými boli zvlášť pobaltské pobaltské r

Silný prejav Vladimíra Putina počas oslavy Víťazstva. Video

0 icon

Rusko, 10.máj 2021 (AM) –  V nedeľu 9. mája sa v Moskve konala tradičná vojenská prehliadka na počesť 76. výročia Veľkého víťazstva. Spomienka na hrdinov, ktorí oslobodili svet od útlaku fašizmu počas Veľkej vlasteneckej vojny je dostupná vo video prenose. Pripájame prejav ruského prezidenta z tejto prehliadky:  

Ruská armáda prijala 19 nových modelov zariadení rádio-elektronického boja

0 icon

Rusko, 10.máj 2021 (AM) – Do výzbroje ruských ozbrojených síl postúpilo 19 nových modelov zariadení rádio-elektronického boja (REB) vrátane leteckých. Oznámil to v nedeľu 9. mája podpredseda vlády Ruskej federácie Jurij Borisov. „Spoločným úsilím ruského ministerstva obrany, vedeckými a obranno-priemyselnými komplexmi sa od roku 2015 vytvorili moderné rušiace

Okamura: Vyhladenie či oslobodenie? TOPka chybne porovnáva 68.rok s II. svetovou vojnou

0 icon

Česko, 9.máj 2021 (AM) – Na Klárove 8. 5. 2021 kládli vence pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny v Európe. Akcie sa zúčastnil aj predseda českej SPD Tomio Okamura. Pýtali sme sa ho, čo sa to teraz zase deje okolo miesta, kde stál

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali