Rehoľníci a kňazi arcidiecézy sa stretli so svojimi biskupmi na rekolekciách

Košice 4. septembra 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

 

Rehoľníci, rehoľníčky, zasvätení a kňazi košickej arcidiecézy sa 2. septembra stretli so svojimi biskupmi a veriacimi v tunajšom Dóme svätej Alžbety. Rekolekcie sa niesli v duchu spomienok na sv. košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana a zároveň boli spojené s celodiecéznou fatimskou sobotou.

Rehoľníci a kňazi arcidiecézy sa stretli so svojimi biskupmi na rekolekciách

Od soboty 2. septembra sú natrvalo v katedrále sv. Alžbety uložené relikvie sv. Charbela pustovníka. Tento svätec sa narodil v roku 1828 v Beka Kafra v severnom Libanone. Šestnásť rokov žil v Annayi v opátstve sv. Marona a neskôr sa rozhodol pre život pustovníka. Týmto spôsobom života žil až do svojej smrti v roku 1898.

Niekoľko mesiacov po jeho smrti bolo badať okolo jeho hrobu oslňujúce svetlo a z jeho tela začal vytekať pot a krv. Pútnici, ktorí prichádzali k jeho hrobu získavali mnoho milostí. Okrem iného aj zázrakov uzdravenia. Tieto nezvyčajné udalosti spustili v Libanone a okolitých krajinách návrat k viere a obnovu úsilia o duchovné hodnoty.

Hlavným celebrantom svätej omše bol košický arcibiskup, Bernard Bober. Ten vo svojej homílii pripomenul veriacim nadchádzajúce 400. výročie smrti troch košických mučeníkov, ktorí sa navzájom povzbudzovali k odvahe a prosili jeden druhého, aby neodpadli od viery.

Práve túto vzájomnosť pripomenul arcibiskup zídeným kňazom. „Choroba dnešnej doby má príchuť individualizmu. Aj nám kňazom hrozí, aj nás sa dotýka. Keď sme zahľadení do displeja svojich problémov, nevidíme, že Ježiš je tak blízko a spolu s ním aj naši spolubratia – naši spoločníci.

Potrebujeme prerozprávať a zdieľať naše kňazstvo, spolu sa pomodliť aj zasväcovať. A keď sa niečo nepodarí, ideme znovu, hodíme nové siete, vyzbrojíme sa novou dôverou v Pána a zatiahneme na hlbinu v jednote so spolubratmi, ktorí žijú to isté povolanie, tú istú službu a milujú toho istého Pána. Nik nepomôže kňazovi tak ako kňaz, nik nepochopí viac ako spolubrat.“

Na záver svätej omše poďakoval Bernard Bober za prvý rok služby pomocnému biskupovi, Marekovi Forgáčovi. Zároveň pozval kňazov a veriacich 1.októbra do Obišoviec na celodiecéznu púť k milostivému obrazu Ružencovej Panny Márie, kde prebehne počas hlavnej svätej omše zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Celý text homílie Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa metropolitu:

Drahí spolubratia v biskupskej službe, bratia kňazi, diakoni, rehoľníci a rehoľnice, seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Ako malý chlapec som prežíval svoje detstvo väčšinou vonku v prírode, medzi kamarátmi. Bola to naša partia rovesníkov. Keď sa z času na čas stretneme, zvyknú sa mi moji starí známi posťažovať, že ich deti a vnúčatá sú už iné. Už nechodia vonku. Žijú iný život. Majú iné zábavky. Na jednom sa skoro všetci rodičia i starí rodičia zhodli: Naše deti sa dnes stále viac pozerajú na displej telefónu ako na svoje okolie.

Je to tak, stávajú sa z nás ľudia čím ďalej tým viac zahľadení do seba a do svojho sveta. Na osobné stretnutia nemáme veľa času. Nepotrebujeme sa už stretnúť, lebo všetko potrebné si vybavíme na diaľku.

Je to však naozaj pravda? Vystačí si človek sám? Sú siete sveta silnejšie ako siete Božieho kráľovstva? Pri pohľade na svet sa naozaj zdá, že Božie siete dnes už nikoho nelákajú a že aj služba kňazov ako Božích služobníkov je zbytočná.

V čítaní z evanjelia sme počuli zúfalé konštatovanie Šimona Petra: Toľko sme sa namáhali a nič sme nechytili! Ale Ježiš ho povzbudzoval: Dôveruj! Pozdvihni oči, odpútaj sa od svojej námahy, odlep sa od svojho „ja“, zatiahni na hlbinu! Duc in altum!

Vtedy sa stalo to, čo už nikto nečakal. Chytili veľké množstvo rýb. Ježiš mu vtedy naznačil veľkú vec: Posielam ťa k ľuďom – zachytávaj ich Božím slovom, priťahuj lanami lásky! Toto bude odteraz tvoja úloha a zmysel života. Odteraz budeš loviť už ľudí! (Lk 5, 1-11) Budeš ich loviť pre večnosť a Božie kráľovstvo.

Loviť ľudí pre večnosť neznamená striehnuť na nich a zabíjať ich, zbaviť ich mobilov a počítačov. Loviť ľudí podľa Ježiša znamená získať si ich srdce. Získať ich pre Ježiša. Otvoriť ich pre spoločenstvo, obetu a spoločné dobro.

Milí bratia kňazi! My veľmi dobre vieme, že loviť ľudí, zaujať ich a motivovať – to je dnes náročné. Sami to nedokážeme. Svet má pre nich lákavejšie ponuky, má lepší marketing a viac premyslenú stratégiu. Pri tom všetkom si uvedomujeme si, že chytať ľudí do Božích sietí nemožno na vlastnú päsť. Okrem dôvery v Božiu pomoc máme sa aj my podľa vzoru apoštolov ako kňazi dávať dokopy a spolupracovať pri love – dať znamenie spoločníkom na druhej lodi, aby prišli na pomoc. V spoločenstve a dobrej partii sa lepšie pracuje, oddychuje, ľahšie sa verí i menej sa trpí.

Všimnime si ukážkové príklady! Pred sto rokmi vo Fatime, tri deti videli Božiu Matku. Spolu videli, spolu svedčili a spolu sa modlili. Z malých pastierikov sa stali malí rybári ľudí. Starosta mestečka ich dal dokonca zatvoriť a vypočúvať, vyhrážal sa im smrťou, no nezlomil ich. Ich spoločné svedectvo zmenilo svet a pomohlo priblížiť víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Darmo, aj my, keď sa stretávame a svedčíme spolu o našej viere, keď sa spolu modlíme ruženec, dokážeme vyprosiť i urobiť oveľa viac, ako keby si každý žil a pracoval na vlastnú päsť. Bol som povzbudený, koľkí z vás ste so svojimi veriacimi počas tohto jubilejného roka prišli v prvé soboty do Obišoviec. Mnohí teoretici by mohli namietať, či toto je nová evanjelizácia!? Ale, keby sme neurobili nič a nestretávali sa, nemodlili sa, urobili by sme snáď lepšie?

Niet väčšej sily ako spoločná modlitba! O tom vedeli svoje aj naši Košickí mučeníci. O dva roky to bude presne 400 rokov odvtedy, čo vydali spoločné svedectvo odvahy. Títo traja kňazi, spolu trpeli, spolu sa modlili a spolu svedčili. Spolu a nerozdelene! Navzájom sa povzbudzovali k odvahe. Jeden druhého prosili, aby neodpadli od viery, od Cirkvi a svätého Otca. Jeden za druhého sa modlili, aby nikto z nich neodskočil od Božej lásky v Kristovi. Ani prenasledovanie, ani meč, ani život ani smrť a ani nijaké iné stvorenie ich neobralo o kňazstvo a radosť z obety života pre Ježiša! (Rim 8, 35-39).

Milí bratia! Aké je dôležité, aby sme sa stretávali. A nielen na modlitbách a pri oltári, ale aj na farách či v Božej prírode. Nikto z nás si nevystačí sám. Nikto sám nezasvieti ako sólo hráč, ani sa nezaskveje čnosťou samoty keď sa vedome izoluje. Samota je čnosťou v modlitbe a tichu s Pánom. Každý dobrý rybár ľudí však na Pánovo slovo spúšťa siete a ide medzi ľudí, nebojí sa zašpiniť si ruky a hlavne, ide medzi svojich bratov, medzi kňazov, rád sa s nimi delí o čas, skúsenosti a dobrodenia. Sme diecézni kňazi, ktorí nemôžu byť zavretí vo farských domoch akoby v nedobytnej bašte.

Iný extrém hrozí, keď si vytvárame priestor vlastného sveta mimo fary a mimo farnosti – neustále sme na cestách a na kolesách, utekáme od ľudí i od spolubratov. To je samota na úteku. Vtedy sme akoby štvancami vlastných túžob a predstáv, už nelovíme ľudí, ale Ježišovu loďku zneužívame vo svoj vlastný prospech – využívame každú príležitosť, aby sme sa zbavili ťarchy Božích sietí a ušli do svojho sveta. Chceme si to všetko zrežírovať sami a stránime sa kňazského spoločenstva. Nečudo, že nás potom na rozbúrenom mori prevráti prvá väčšia vlna. A koľkí sme v tej chvíli smutní, prežívame krízu. Loďka nášho kňazstva je zrazu prázdna a my sa čudujeme, že aj napriek toľkej námahe sme po celé tie roky nič nechytili.

Choroba dnešnej doby má príchuť individualizmu. Aj nám kňazom hrozí, aj nás sa dotýka. Keď sme zahľadení do displeja svojich problémov, nevidíme, že Ježiš je tak blízko a spolu s ním aj naši spolubratia – naši spoločníci. Potrebujeme prerozprávať a zdieľať naše kňazstvo, spolu sa pomodliť aj zasväcovať. A keď sa niečo nepodarí, ideme znovu, hodíme nové siete, vyzbrojíme sa novou dôverou v Pána a zatiahneme na hlbinu v jednote so spolubratmi, ktorí žijú to isté povolanie, tú istú službu a milujú toho istého Pána. Nik nepomôže kňazovi tak ako kňaz, nik nepochopí viac ako spolubrat.

Iba na jednote s Pánom a na princípe vzájomnej bratskej solidarity a lásky môžeme niečo dobré urobiť pre Cirkev a pre tento svet. Iba tak sa Božie siete pod našimi rukami naplnia skutočne veľkými a početnými rybami.

Niet lepšej spoločníčky na ceste kňazstva ako Ježišova Matka. Panna Mária nám otvára svoje Srdce ako bezpečné útočište a láskavú kliniku našich sŕdc. Ona ich perfektne lieči z depresie, rezignácie a egoizmu. Samozrejme že chce, aby sme sa v pokore a dôvere odovzdali a zasvätili nielen jej, ale najmä jej Synovi: Mária, celý Tvoj, pre Ježiša! Podobné zvolania Božej Matke adresovali Košickí mučeníci Marek, Štefan a Melichar krátko pred mučeníckou smrťou. Vzývali jej meno, lebo vedeli, že ona ich bezpečne prevedie cez všetko trápenie priamo k svojmu Synovi.

Drahí bratia a sestry, chcem vás všetkých poprosiť, aby ste sa modlili za svojich kňazov i biskupov. Modlime sa jedni za druhých i zasväcujme sa, to je základ! Vydajme spoločné svedectvo ochoty zasvätiť celú našu loďku Košickej arcidiecézy Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu. Dobre sa pripravme na nedeľu 1. októbra! Nebude to len formálny úkon, ale verejné potvrdenie našej odovzdanosti do rúk Božej Matky. Ona odlepí náš zrak z displejov nášho individualizmu, ona nás vytrhne zo sietí tohto sveta a s istotou nás privedie bližšie k Ježišovi. Amen.

Zdroj: Košická arcidiecéza

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Bojovníčka Kučová vo finále v Gdyni odvrátila päť mečbalov, ale titul nezískala

0 icon

Bratislava 25 júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Slovenská tenistka Kristína Kučová sa nedočkala najväčšieho úspechu kariéry v podobe triumfu na turnaji hlavného ženského okruhu WTA. Vo finále dvojhry na antuke v poľskej Gdyni prehrala s belgickou reprezentantkou Marynou Zanevskou za 1:53 h 4:6, 6:7 (4) Oba sety mali podobný priebeh,…

Analytik Smatana predpovedá hororový scenár: „Pri šírení delta variantu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaní nestíhajú začiatok jesene, ak sa nezaočkujú tento týždeň!“

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Pri šírení delta variantu koronavírusu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaných je totiž približne 800-tisíc ľudí v skupine nad 50 rokov. Ak by umierali chorí na COVID-19 rovnakým tempom ako počas poslednej vlny, mali by sme na jeseň pri…

Pre požiare na Sardínii evakuovali stovky ľudí

0 icon

Miláno 25. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Tocco)   Taliansky ostrov Sardínia sužujú požiare, ktoré si cez noc vyžiadali evakuáciu takmer 400 ľudí. Z oblasti nehlásia mŕtvych ani zranených Hasiči informovali, že oheň zničil vo vnútrozemí ostrova niekoľko domov. Predbežný prieskum podľa civilnej ochrany naznačuje, že plamene spálili v okolí Montiferru viac…

Britskí daňoví poplatníci budú platiť za pandémiu desaťročia

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-David Rose)   Britskí daňoví poplatníci budú znášať náklady pandémie ochorenia COVID-19 po desaťročia. Vyplýva to z dvoch správ Výboru britského parlamentu pre verejné účty, podľa ktorých reakcia britskej vlády na koronakrízu vystavila daňových poplatníkov v Spojenom kráľovstve „značným finančným rizikám“. Poslanci vo výbore tiež skritizovali…

Kauza korupcie príslušníkov bezpečnostných zložiek pokračuje v stredu a vo štvrtok ďalším dokazovaním

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   V stredu 28. a vo štvrtok 29. júla by na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku mal pokračovať súdny proces s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petrom G. a expolicajtom Ladislavom V. Podľa obžaloby dvojica žiadala úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa…

Mária Kolíková: V novele o COVID preukazoch ústavnoprávny problém nevidím. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá zaočkovať

0 icon

Bratislava 25. júla (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nevidí žiadny potenciálny ústavnoprávny problém v novele o COVID preukazoch. Ak by sa ňou zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR, neobáva sa, že by to skončilo "fiaskom" "Som presvedčená, že je tu absolútna proporcionalita medzi všetkými právami," uviedla ministerka…

Europoslanci: Plynovod Nord Stream 2 sa nikdy nemal dostavať

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Axel Schmidt, TASR-Martin Baumann)   Plynovod Nord Stream 2, ktorý spája Rusko s Nemeckom na dne Baltského mora, sa podľa niektorých europoslancov nikdy nemal dostavať. Jeho projekt sa ale najnovšie aj s požehnaním zo strany Spojených štátov amerických dostáva do finále. Europoslanci to uviedli pre agentúru…

Saleziáni: Pápež hľadá ľudí, ktorí žijú na konci sveta

0 icon

Bratislava/Košice 25. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Archiv PMD)   Pápež František hľadá počas svojho pontifikátu tie konce sveta a ľudí, ktorí žijú na konci sveta. Uviedol to direktor štvorčlennej saleziánskej komunity na Luníku IX v Košiciach don Peter Veselský, kde zavíta Svätý Otec 14. septembra "Keď som sa dozvedel, že Svätý Otec…

Je to definitívne. Parlament schválil normálny život pre očkovaných a špeciálne opatrenia pre neočkovaných. Čakajú nás digitálne Covid pasy

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: Martin Baumann, Martina Kriková)  Parlament schválil diskrimináciu neočkovaných, ktorí sa nevyhnú špeciálnym opatreniam v prípade "zhoršenia situácie" Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná…

Peter Kovařík vysvetľuje, prečo prerušil zásah jednotiek zo Sobraniec, kvôli čomu došlo k zmareniu zatknutia dvoch kajúcnikov

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ak by vyšetrovateľka špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) postupovala tak, ako jej to ukladajú interné predpisy, k danej situácii nemuselo vôbec dôjsť. Vyhlásil to policajný prezident Peter Kovařík Reagoval tak na tohtotýždňové úkony ÚIS v súvislosti s kauzami Očistec a Judáš a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť III.

0icon

V tejto časti si dovolím uviesť jednu z rôznych možných hypotéz, prečo môže byť „pandémia“ koronavírusu globálnym podvodom. Zároveň naznačím, že podľa politického liberalizmu sa politické konanie globálnej a národnej moci úplne vzdialilo od konania klasického obdobia kapitalizmu. Boj proti „pandémii“ koronavírusu je dostatočným príkladom toho, ako sa spoločnosť nemá…

Marián Tkáč

Komu slúži cirkev rímska i grécka? Kristovi či štátu, riadenému vakcínatormi?

0icon

Aj dnes – je nedeľa 25. júla – odzneli spoza ambón (to sú tie „kecpulty“ v kostoloch) výzvy, aby sa veriace ovečky ešte stihli zavakcínovať, aby neprepásli šancu byť blízko Františka. (Už dlhšie som nebol v bratislavskej Katedrále sv. Martina, a tak neviem, či na tamojšej ambone ešte stále svieti niečo na spôsob…

Boris Mesár

Tieto fašistické curvy hlasovali za APARTHEID

0icon

Mgr. Anna Andrejuvová Ing. Martin Fecko Ján Kerekréti Mgr. Peter

Andrej Sablič

Analýza ekonómie pokračovanie I.

0icon

Makroekonómia a jej peniaze sú rakovinou spoločnosti Peniaze sú virtuálnou realitou, ktorá sa rozprestiera po celej zemeguli a používa sa tak ako iné virtuálne reality, akou sú meter, volt, wat, °C a podobne. Na rozdiel od peňazí sú však tieto reality nemenné a verne zodpovedajú určitej realite vo fyzike. Pomocou…

Štefan Harabin

Pellegrini a Fico mohli prijatie zákona o zvýhodnení očkovaných zastaviť, keby sedeli v parlamente a hlasoval proti. Miesto toho robili tlačovky, kde ubezpečovali ľudí, že oni sú proti.

0icon

V Piatok sa malo hlasovať o tzv. zákone o zvýhodňovaní očkovaných. Hlasovaniu o samotnom zákone predchádzalo hlasovanie o návrhu na skrátenie legislatívneho konania pre prijatie tohto zákona. Proti návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, bola nakoniec Sme rodina, takže koalícia dokázala na podporu zrýchleného hlasovania o Lengvarského návrhu zozbierať len 61 hlasov. Ak by  opozícia…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie druhej časti o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny s názvom Cap Arcona. Cap Arcona bol názov jednej z nemeckých lodí, ktoré tesne pred kapituláciou Nemecka potopili spojenecké bombardéry v domnení, že posádku tvoria nemeckí vojaci. Opak bol však pravdou. Posádku tvorili zajatci z koncentračných táborov v počte asi 4 500. Poďme sa spoločne pozrieť…

Účesy, ktoré ti spôsobujú bolesti hlavy

0 icon

Bolesť hlavy môže byť spôsobená rôznymi príčinami : stres, vysoký krvný tlak, zranenie alebo dokonca počasie. Spôsob, akým sa rozhodneš nosiť učesané vlasy, môže byť tiež hlavným faktorom, ktorý spôsobuje bolesti hlavy. Niektoré účesy, ktoré vyvíjajú tlak na pokožku hlavy, môžu mať za následok pocit bolesti. 1. Vrkoč

Umelec vytvára šialene realistické balónové sochy!

0 icon

Možno si už zažil oslavu či párty, na ktorej sa klaun pokúšal z dlhých balónov vytvárať rôzne sochy a nakoniec výsledok vyzeral, ako pes krížený s mačkou. Masayoshi Matsumoto je umelec, ktorý žije v Japonsku a ktorý pomocou bežných balónikov a vytvára neuveriteľné realistické sochy. Ich skutočnosť je taká prekvapivá, že budeš…

TOP10: Nepremyslené projekty, ktoré mali byť spravené oveľa dôslednejšie

0 icon

Niektoré projekty nevyjdú na jedničku. Spôsob, akým sú spravené nasledujúce veci, určite niektorých rozosmeje alebo naštve. Tieto projekty však majú jeden spoločný znak - vopred sa pri nich neuvažovalo. Buď sú nefunkčné, nelogické alebo naozaj hlúpe. Je jedno, či je to chyba projektanta alebo inštalatéra, dalo sa to urobiť oveľa…

Ako ovplyvňuje meno tvoj život? Je jeho výber dôležitý?

0 icon

Vybrať meno dieťaťa je jedným z prvých veľkých rozhodnutí, ktoré musia rodičia urobiť. A ukázalo sa, že výber tejto „životnej“ značky pre dieťa si vyžaduje hlboké zamyslenie, pretože podľa jednej štúdie môžu mená určovať, ako bude človek vyzerať v dospelosti. Respondenti dokázali správne odhadnúť meno cudzinca na základe fotografie tváre

Armádny Magazín

"Pás nestability" Lavrov vysvetlil ako sa západ snaží poraziť Rusko

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov poznamenal, že západné krajiny sa snažia vytvoriť okolo Ruska „pás nestability“. Lavrov poznamenal, že podnikajú pokusy o destabilizáciu situácie na hraniciach Ruska a susedných krajín, vrátane Bieloruska a Moldav

8 faktov falšovania zásluh Ruska v 2. svetovej vojne

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – V materiáloch na výučbu dejín vo Veľkej Británii niet rozdiel medzi nacistickým Nemeckom pod vládou Adolfa Hitlera a ZSSR pod vládou Josifa V. Stalina. Akoby si Briti nechceli uvedomiť rozdiel, že jeden koncentračné tábory rozkuroval a druhý ich hasil.   Oba štáty sú označené za agresorov, ktoré rozpútali 2.…

Irak potvrdzuje želanie zbaviť sa amerických jednotiek

0 icon

Irak, 25.júl 2021 (AM) – Na rokovaniach vo Washingtone iracká delegácia potvrdila, že Irak nepotrebuje prítomnosť zahraničného vojenského personálu, uviedol poradca krajiny pre národnú bezpečnosť Qassem al-Aaraj. Podľa neho „bude dátum 31. decembra zvláštny,“ uvádza agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na INA.   Vedúci tlačovej služby minis

"Lode nikdy nespúšťajú vlajku pred nepriateľom" Putin zaviedol nové nariadenia pre námorníkov

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o námornej vlajke krajiny. Zakázal všetkým ruským námorníkom spustiť vlajku pred nepriateľom. „Za žiadnych okolností,“ píše sa v dokumente.   Dekrét prezidenta zavádza nové nariadenie o námornej vlajke. Naznačuje tradí

Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali