Prejav Stáleho predstaviteľa Ruskej federácie v EÚ Vladimira Čížova na Druhej medzinárodnej konferencii „O podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu“

Bratislava 5. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-SANA via AP)

 

Prinášame vám celé znenie prejavu Stáleho predstaviteľa Ruskej federácie v Európskej únii Vladimira Čížova na Druhej medzinárodnej konferencii „O podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu“, Brusel, 25. apríla 2018

Na snímke dym stúpa po bombardovaní v oblasti Damasku

Vážení spolupredsedovia,

Dámy a páni,

Predovšetkým by som chcel poďakovať organizátorom druhej konferencie „O podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu“ za dôraz na humanitárne problémy Sýrie – krajiny, s ktorou má Rusko tradične priateľské vzťahy. Tieto problémy sú výsledkom vnútornej krízy, ktorá trvá už sedem a pol roka a je podnecovaná tiež rôznymi formami vonkajšieho zasahovania. Prehlbovanie tejto krízy postavilo Sýrčanov zoči-voči bezprecedentne krutému a rozsiahlemu útoku medzinárodného terorizmu na krajinu. Boli sme medzi tými, ktorí v tom čase rozhodne podporili Sýriu, a to aj vojensky. Táto podpora predurčila porážku hlavného vojenského a politického ohniska teroristov v osobe ISIL. Vďaka úsiliu Ruska, Turecka a Iránu, ktorí spoločne zriadili Astánsky formát pre podporu sýrskeho urovnania, boli vytvorené reálne predpoklady pre smerovanie k politickému riešeniu cestou širokého vnútorného sýrskeho dialógu a rokovaní pod záštitou OSN, ako aj bolo stanovené v rezolúcii 2254 Bezpečnostnej rady OSN. Kongres sýrskeho národného dialógu v Soči sa stal ďalším dôležitým prvkom celkovej situácie. Sme presvedčení, že kľúčom k úspechu týmto smerom je plnenie záväzkov dodržovania jednoty, rešpektovania zvrchovanosti a územnej celistvosti Sýrskej arabskej republiky zo strany všetkých vplyvných medzinárodných a regionálnych síl.

V tejto súvislosti nemôžem nevyjadriť prekvapenie nad formátom dnešného stretnutia, na ktorom nie sú prítomní oficiálni predstavitelia vlády SAR. Pri najmenšom udivuje, že vážené zhromaždenie má v úmysle pomáhať Sýrii, a to napriek skutočnosti, že oficiálne kontakty s legitímnou vládou krajiny po mnoho rokov sú pre európskych politikov tabu, a niektoré štáty sľubujú že „ani penny nedajú“ pokiaľ  v SAR nedôjde k zmene politického stavu. V tejto situácii si v európskych metropolách zdá sa ani neuvedomujú, že sýrska vláda nateraz ovládla viac ako 75. percent územia, na ktorom žije asi 90. percent populácie krajiny. Oslobodenie týchto území spod nadvlády teroristického internacionálu, zbavenie krajiny jarma ISIL stálo Sýrsky ľud veľké úsilie a prostriedky.

Súhlasíme s tým, že pomoc by mal dostať každý, kto trpí núdzu bez ohľadu na to, kde sa nachádza – vo Východnej Ghúte, v Aleppo, v Foix a Kefrae ktoré sú stále v obkľúčení teroristov, v Rakke, úplne zničenej bombardovaním koalície na čele s USA a pozabudnutej medzinárodným spoločenstvom alebo internačnom tábore „Rukban“, ktorý nie je prístupný kvôli svojvoľne zriadenej americkej päťdesiat kilometrovej „bezpečnostnej zóne“ okolo Al-Tanfu.

Udivuje ďalšia skutočnosť. Keď sýrska armáda oslobodzovala od teroristov Aleppo alebo Východnú Ghútu medzinárodné spoločenstvo doslova kričalo z plného hrdla o humanitárnej katastrofe ale len do chvíle, kým tam boli militanti. Ale potom, ako sa situácia vyriešila, osud Sýrčanov, ktorí žili a žijú v týchto oblastiach, všetkých prestal zaujímať. Dnešné životné podmienky v Aleppo sa postupne, aj keď pomaly, zlepšujú: obnovuje sa dodávka elektrickej energie a vody, opätovné sa otvárajú školy a nemocnice. Iná je situácia v Rakke, kde po leteckom bombardovaní a delostreleckom ostreľovaní koaličnými silami na čele s USA nezostala prakticky jediná nepoškodená budova. Životné podmienky sú naozaj neznesiteľné: zamínované sú celé obytné štvrte a ľudia tam preto zomierajú každý deň, nie je tam voda, ani elektrina. Avšak, donedávna sa tejto katastrofálnej situácii pozornosť nevenovala. V rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2401, ktorú Rusko podporilo a ktorej vykonávaniu významne prispelo, sa jasne uvádza, že humanitárne problémy sa musia riešiť na celom území Sýrie. Znova v tejto súvislosti pripomíname, že otázky humanitárnej pomoci by nemali byť politizované, nemali by sa stávať nástrojom nátlaku. Poskytovanie tejto pomoci nesmie byť podmieňované dosiahnutím akýchsi politických cieľov, ako to presadzujú niektoré západné metropole.

14. apríla bola svetová komunita svedkom nezákonnej akcie voči Sýrii, kedy boli podniknuté zastrašovacie raketové bombové útoky na sýrske objekty. S každým ďalším dňom je zjavnejšie, že tento otvorený akt agresie USA, Spojené kráľovstvo a Francúzsko vykonali pod falošnou zámienkou v čase, keď experti misie OPCW mali namierené do mesta Duma. Je zrejmé, že tieto krajiny a s nimi solidárni spojenci nemajú záujem o vyšetrenie údajného „chemického útoku“. Zvlášť cynickým je zdôvodnenie agresie „humanitárnou“ ustarostenosťou ako aj jej ospravedlnenie odkazmi na pochybné tézy o „humanitárnych intervenciách“. Skúsenosti z Iraku, Líbye, Afganistanu názorne dokazujú, že týmto spôsobom zlepšiť kvalitu života ľudí je nemožné – celé štáty, vrátane bohatých podľa priemerných noriem, sa utápajú v mnohých rokoch chaosu, sú odsúdené na obete na životoch a utrpenie.

Pozícia štátov, ktoré podporujú finančné a hospodárske sankcie dusiace sýrsky ľud, odmietajú podieľať sa na obnove sociálno-ekonomickej infraštruktúry, je, podľa nášho názoru, nielen nehumánna ale aj kontraproduktívna. Úpadok, chudoba a zúfalstvo sú úrodnou pôdou pre zrod nových výhonkov extrémizmu a prechovávanie potenciálu konfliktov na mnohé ďalšie roky.

Sme vážne znepokojení formami a mechanizmami poskytovania humanitárnej pomoci. Jedna vec je, ak sa alokované finančné prostriedky hromadia na účtoch špecializovaných medzinárodných humanitárnych agentúr. Iná – keď sú odoslané príjemcom priamo v hotovosti. Pri tejto schéme existuje možnosť využitia prostriedkov na iné ciele, aké mali filantropi. Vyskytli sa aj prípady, keď poskytovanú pomoc predávali z druhej ruky za premrštené ceny a získané peniaze sa použili na nákup zbraní pre teroristov, podplatenie nových bojovníkov.

Sme hlboko presvedčení, že organizovanie úzkej spolupráce potenciálnych darcov s oprávnenými orgánmi Sýrskej arabskej republiky by prispelo k zlepšeniu humanitárnej situácie v Sýrii a skorej normalizácii situácie.

Rusko je jedným z kľúčových humanitárnych darcov pre Sýriu, poskytuje humanitárnu pomoc prostredníctvom špecializovaných agentúr OSN a Medzinárodného výboru Červeného kríža, ako aj s využitím bilaterálnych kanálov.

Zároveň ruská strana podporila a bola nápomocná pri utváraní účinných kontaktov medzi agentúrami OSN, ktoré sú zodpovedné za otázky humanitárnej pomoci, a sýrskou vládou. Ruská armáda viackrát zaručovala bezpečný prísun konvojov OSN k ľuďom v núdzi v rôznych regiónoch krajiny.

Hlavný rozdiel medzi ruskou humanitárnou pomocou poskytovanou prostredníctvom bilaterálnych kanálov spočíva v tom, že je adresná, zohľadňuje skutočné potreby sýrskeho obyvateľstva. V súpise sú potraviny a základné komodity, stavebné materiály a zariadenia, lieky a zdravotnícke vybavenie.

Časť humanitárnej pomoci dostávajú Sýrčania aj prostredníctvom ministerstva obrany Ruska. Ruská armáda zabezpečuje rozdávanie pomoci priamo ľuďom, ktorí ju potrebujú. Napríklad, potravinové balíčky sa rozdávajú z ruky do ruky, čím sa vylučuje zneužívanie. Ruskí vojenskí lekári poskytujú bezplatnú pomoc miestnemu obyvateľstvu.

Dôležitým prvkom našej pomoci Sýrii je humanitárne odmínovanie za účasti ruských ženistov, ako aj školenie príslušných sýrskych odborníkov.

Sme pripravení spolupracovať so všetkými krajinami, organizáciami a medzinárodnými inštitúciami, ktoré sú skutočne odhodlané pomôcť sýrskemu ľudu začať nový pokojný život, obrátiť tragickú stránku krvavej občianskej vojny. Verte mi, že Sýrčania všetkých národností a náboženstiev si nezasluhujú o nič menej.

 

Tlačová správa Stáleho zastupiteľstva Ruskej federácie pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní.

27. apríla t. r. bolo na oficiálnej stránke MZV Francúzska uverejnené spoločné vyhlásenie Veľkej Británie, Francúzska, USA a ich najbližších spojencov, ktorí sa k nim pridali.

V duchu bezuzdnej konfrontácie s Ruskou federáciou a ďalšej politizácie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (ďalej len OPCW), sa štáty, podpísané pod týmto vyhlásením pokúsili zmanipulovať zmysel brífingu, ktorý Rusko a Sýria zvolali 26. apríla t.r. v centrále OPCW a venovali ho udalostiam v sýrskom meste Dúmá, ku ktorým došlo 7. apríla. Na tento pokus však zvolili nevhodné prostriedky. Musíme konštatovať, že s cieľom „obhájiť neobhájiteľné“ – agresiu voči suverénnemu štátu pod vymyslenou zámienkou, že sýrske vládne vojská použili chemické zbrane proti vlastnému národu – sa uvedené krajiny neštítia otvorene prekrúcať fakty.

Napriek ich vyhláseniu, že Sýria a Rusko „naďalej vytvárajú prekážky“, aby zmarili úsilie Misie OPCW na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v sýrskom meste Dúmá, je to práve Rusko a Sýria, čo sa spoločne obrátili na Technický sekretariát (10. apríla) s výzvou, aby na vyšetrenie udalosti bola okamžite vyslaná skupina expertov.

Zodpovednosť za oneskorený príchod Misie OPCW na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní leží plne a absolútne na USA, Francúzsku a Veľkej Británii. Bez ohľadu na tlačovú správu OPCW (z 10. apríla), v ktorej sa uvádzal plánovaný príchod skupiny inšpektorov Misie OPCW do Damasku ráno 14. apríla t. r., západná trojka agresorov vierolomne podnikla raketový útok na Sýrsku arabskú republiku len niekoľko hodín pred očakávaným príchodom inšpektorov OPCW do Damasku. Tým preukázali, že zvysoka kašlú na OPCW a prejavujú absolútnu neúctu k vedeniu Technického sekretariátu OPCW v osobe generálneho riaditeľa A. Üzümcüa. Z uvedeného jasne vyplýva, že vojnu proti OPCW, pričom nie propagandistickú, ale skutočne reálnu, nevedie Rusko, ako sa to ohováračsky tvrdí v spomínanom vyhlásení, ale práve USA, Francúzsko a Veľká Británia. V spoločnom vyhlásení západnej „trojky“ a ich spojencov, adresovanom generálnemu riaditeľovi Technického sekretariátu OPCW, sa nepravdivo konštatuje, že údajne informoval Rusko o tom, že podujatie, na ktorom „svedkovia“ potvrdia, že „ich najali na simuláciu chemického útoku“, protirečí súčasnej práci inšpektorov organizácie. V skutočnosti však generálny riaditeľ vo svojom liste (z 23. apríla t. r.), adresovanom stálemu predstaviteľovi Ruska pri OPCW, navrhoval len „zvolať brífing neskôr, až po skončení práce Misie.“ Zmienka o tom, že Technický sekretariát odporúčal ruskej delegácii, aby sa so Sýrčanmi, ktorí prichádzajú do Haagu, „najprv porozprávali vyšetrovatelia Misie“, sa zjavila až v tlačovej správe OPCW z 25. apríla t. r. Nepochybne sa tak stalo pod nátlakom tých istých západných krajín, hoci v tom čase už Technický sekretariát musel vedieť, že zo sedemnástich Sýrčanov, pozvaných do Haagu, už šesť príslušným spôsobom vypočúvali inšpektori Misie (o rozhovor s ostatnými vôbec neprejavili záujem). Nijako neobstoja nepodložené tvrdenia autorov vyhlásenia, že o autentickosti zhromaždených informácií o chemických útokoch v sýrskom meste Dúmá 7. apríla, údajne niet ani najmenšej pochybnosti. Nie 500 postihnutých, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení, ale ani jediný postihnutý toxickou chemickou látkou sa v Dúme nenašiel. Nie sú korektné ani odvolávky na autoritatívny názor Svetovej zdravotníckej organizácia (WHO): Jej generálny riaditeľ Tedros Adhanom Ghebreyesus vysvetlil, že šlo výlučne o „podozrenie“ na použitie chemických zbraní, založené na informáciách od istých miestnych samoorganizovaných zdravotníckych zariadení.

Vrcholom pokrytectva v tomto vyhlásení je apel na Rusko, aby „spolupracovalo s OPWC“. Tento fakt svedčí len o jednom: Francúzsko, USA a Veľká Británia sa blamovali („pristihli ich pri klamstve“, usvedčili z otvorenej lži), a teraz nechcú niesť zodpovednosť za svoje ohyzdné klamstvá, ktorých cieľom bolo podkopať medzinárodné právo, zdiskreditovať OPCW a priamo generálneho riaditeľa A. Üzümcüa.

Odtiaľto pramení aj „pštrosia politika“ Francúzska, USA a Veľkej Británie. Na brífing 26. apríla ich predstavitelia neprišli ‒ „schovali hlavu do piesku“.

Pretože západná „trojka“ nebola schopná uviesť aspoň nejaké vážne argumenty na vyvrátenie tvrdení „nedobrovoľných hercov“, dobre rozpoznateľných v neslávne známom videozázname „bielych prilieb“, tak sa neštítila použiť akékoľvek prostriedky, len aby sa zbavila zodpovednosti za svoje zločinecké činy.

Nepodarí sa im však schovať za „dymovou clonou“ dezinformácií: čoraz viac členských štátov Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení, ako aj spomedzi súčasných členov jeho Výkonnej rady, dochádza k záveru o „neprístojnom správaní štátov USA, Francúzska a Veľkej Británie“, ktorí tvrdošijne pokračujú v deštruktívnej línii v medzinárodných záležitostiach, čo len odďaľuje perspektívu politického urovnania sýrskeho konfliktu v súlade s rezolúciou č. 2254, prijatou Bezpečnostnou radou OSN.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bieloruská polícia zatkla 100 demonštrantov, ktorí vytvorili ľudskú reťaz

0 icon

Minsk 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/BelTA-Nikolai Petrov)   Bieloruská polícia zadržala v sobotu približne 100 demonštrantov, ktorí v hlavnom meste Minsk tvorili ľudské reťaze a požadovali odstúpenie dlhoročného autoritatívneho lídra Alexandra Lukašenka. Informovala o tom agentúra AP Podľa bieloruskej polície vytvorili demonštranti v Minsku viacero živých reťazí, v rámci ktorých sa…

Provizórne premostenie Hornádu je poškodené, nutná je oprava

0 icon

Košice 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR–František Iván)   Provizórne premostenie cez rieku Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou na mieste zrúteného mosta je poškodené a potrebná je jeho oprava. Ak k nej v krátkom čase nedôjde, premostenie bude uzavreté a autá budú musieť opätovne využívať obchádzku. Informoval o tom v sobotu…

EÚ odsúdila rozsiahle zatýkanie na protestoch v Rusku

0 icon

Brusel 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyjadril znepokojenie nad "rozsiahlym zatýkaním" a "neprimeraným použitím sily" počas sobotňajších protestov v Rusku, ktoré zorganizovali stúpenci opozičného lídra Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP Demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa v sobotu konali v desiatkach…

Podľa prezidentky budú v boji s pandémiou kľúčovú úlohu zohrávať mobilné odberové miesta

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Pokiaľ nebude zaočkované dostatočné množstvo ľudí, bude testovanie súčasťou ľudských životov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v piatok 22. januára navštívila jedno z mobilných odberných miest v Bratislave. Kľúčovú úlohu v boji s pandémiou koronavírusu…

V Českej republike otvorili stovky reštaurácií a barov na protest proti reštrikciám

0 icon

Praha 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Česku otvorili v sobotu svoje prevádzky reštaurácie a pohostinstvá, ktoré podporujú iniciatívu Chcípl PES. Spravili tak na protest proti epidemiologickým opatreniam, ktoré otvorenie takýchto podnikov nepovoľujú. Cieľom protestu nie je na pandémii zarábať, ale prežiť, uviedol podľa portálu Novinky.cz spoluorganizátor protestu Jakub Olbert…

Na kandidatúru na špeciálneho prokurátora je potrebná previerka NBÚ. Lipšicovi ju pomohol získať jeho známy – minister práce Milan Krajniak

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá v piatok informovali o tom, že advokát a bývalý minister Daniel Lipšic kandidujúci na post šéfa špeciálnej prokuratúry, donedávna nemal previerku NBÚ na stupeň prísne tajné a získal ju údajne "narýchlo" vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka…

Sudkyňa ukončila výsluch sudkyne Evy K., rozhodnutie bude známe večer

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v sobotu ráno rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať sudkyňu Krajského súdu v Žiline Evu K. Výsluch obvinenej sa začal približne o 9.00 h, keď krátko predtým…

Lekári radia Francúzom, aby sa nerozprávali vo verejnej doprave

0 icon

Paríž 23. januára (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Francúzska lekárska akadémia vydala v piatok usmernenie, podľa ktorého by sa ľudia mali vyhnúť „rozhovorom alebo telefonovaniu“ v metre, autobusoch alebo kdekoľvek na verejnosti, kde nie je možné dodržiavať spoločenské rozostupy. Napriek tomu, že vo Francúzsku obyvatelia musia nosiť rúška, cestujúci si ich pri telefonovaní…

Služobný odev pre jedného policajta vyjde približne na 1000 eur

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/Polícia SR)   Hodnota služobného odevu pre jedného príslušníka Policajného zboru SR predstavuje 1033,70 eura. Vyplýva to z Opatrenia Ministerstva vnútra SR o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021 Do výstroje sú podľa dokumentu zahrnuté napríklad zimná čiapka, šiltovka,…

Žilinka uložil Úradu špeciálnej prokuratúry, aby preveril združenie Pre lepšiu budúcnosť bývalého premiérovho poradcu Kalinského

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka uložil zástupcovi špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Alexandrovi Bíróvi preveriť, či v súvislosti s poskytnutím podpory občianskemu združeniu Pre lepšiu budúcnosť nedošlo k spáchaniu trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo niektorého z…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Rastislav Slovák

Nejaká osoba menom Pavlína Matovičová vlastní majetok v hodnote desiatok možno až stoviek miliónov €

0icon

Mimochodom táto osoba menom Pavlína Matovičová je manželkou Matoviča. Matovič sa sám aj pochválil, že všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Nahonobili toho dosť, otázka je len či zákonným spôsobom. Matovič vo všetkých svojich predvolebných kampaniach sľuboval  zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Je podozrivé, že Matovič je…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

Boris Mesár

Čo všetko už stihla napáchať Matovičova fašistická chunta na Slovensku za necelý rok !

0icon

Fašistický puč vo februári 2020 (novinárskymi prostitútkami milne označovaný za voľby 2020 ) bol vlastne zavŕšením prevzatia moci na Slovensku americkou ambasádou , Sorosovými mimovládkami a tajnými službami USA a GB. Prvá časť puču bolo zvolenie sorošovej handry za prezidentku . O tom ,že Matovič je ťažký psychopat a notorický…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Neuveriteľné miesta: Svojou krásou ti vyrazia dych

0 icon

Na Zemi je množstvo úžasných miest. Tie boli vytvorené prirodzene alebo umelo. Dnes ti takéto neuveriteľné miesta ukážeme na týchto zaujímavých fotografiách. Tieto neuveriteľné miesta ti najskôr svojou krásou vyrazia dych. Niektoré sú naozaj nádherné a ty len ťažko uveríš, že sa nachádzajú na našej planéte. Napríklad taká "Brána do…

TOP10: Čo sa stane, ak prestaneš úplne jesť cukor? 1. časť

0 icon

"Face Sugar", fúzy nad hornou perou, a dokonca aj neplodnosť  - to sú len niektoré účinky, ktoré sú spojené s konzumáciou zákernej bielej kryštalickej látky, ktorá sa volá cukor. Keď ho dáme preč z našich tanierov a pohárov, nemusí sa z nás stať superhrdina, ale určite to môže zlepšiť náš život a zdravie. A tak sme…

Halley a záhady vesmírnych telies (3. časť)

0 icon

Prinášame vám záverečné pokračovanie trojdielneho článku s názvom Halley a záhady vesmírnych telies. Nebudeme zdržiavať a vrhnime sa spoločne naspäť medzi vesmírne telesá. Až v roku 1472 pozoroval nemecký astronóm Johann Muller (žil v rokoch 1436 až 1476) kométu ako kozmický jav a nie ako božské znamenie. V jeho šľapajách pokračovali Talian Girolamo Fracastoro (1483 až 1553)…

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Vo svete IT

Záhadný patent Microsoftu môže naznačovať nepeknú budúcnosť

0 icon

Portál inputmag.com získal informácie o niekoľkých technologických patentoch. Tie nám dávajú lepší obraz o tom, čo nás môže v budúcnosti čakať. Tieto patenty hovoria o dlhšej životnosti batérií pre hodinky Apple Watch, alebo o personalizovaných správach od Googlu. Prekvapila však spoločnosť Microsoft, ktorá si dala patentovať niečo naozaj zvláštne. Patent…

Ako Einstein vymyslel teóriu relativity, ktorá navždy zmenila chápanie vesmíru?

0 icon

Einstein po prvýkrát publikoval svoju teóriu relativity v roku 1905. V tej dobe však bol buď zosmiešnený, alebo ignorovaný. Jeho teórie boli pre ľudí tej doby príliš zvláštne, či radikálne na to, aby mohli byť pravdivé, hovorí YouTube kanál Arvin Ash. Teória relativity napádala Newtonove teórie, ktoré boli overené a…

Málo známe, ale aj napriek tomu šikovné funkcie v Messengeri, ktoré mnohí nepoznajú

0 icon

V súčasnosti jednou z najpopulárnejších komunikačných platforiem na svete je Messenger. Ide o službu, ktorá je automaticky aktivovanou pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook.  Paradoxom je, že hoci túto službu používa väčšina z nás, tak aj napriek tomu nepoznáme mnoho funkcií, ktoré ponúka. End-to-end šifrovanie Súkromie je čoraz viac frekventovanejšou…

Google mení vzhľad výsledkov vyhľadávania pre smartfóny. Pozrite sa, ako bude vyzerať

0 icon

Nový rok je pre mnohých z nás začiatkom niečoho nového. Dávame si predsavzatia, že dačo chceme zmeniť a pokúšame sa tieto ciele naplniť. Rovnako, ako ľudia, tak aj spoločnosti robia razantné rozhodnutia a zmeny. Jednou z takýchto spoločností je aj Google, ktorý upravuje vzhľad výsledkov vyhľadávania pre mobilné vyhľadávanie. Informuje…

Už čoskoro si budeme môcť vypočuť, ako znie Mars: Vedci tvrdia, že zvuk bude iný ako na Zemi

0 icon

Rover americkej vesmírnej agentúry, NASA, Perseverance, má na červenej planéte pristáť 18. februára. Misia sa zameriava primárne na zber pôdy, no rover nám prinesie aj ďalšie dychberúce zábery Marsu. Okrem toho by nám však mohol priniesť aj zvuky červenej planéty, píše portál NASA. Rover si totiž so sebou nesie pár…

Armádny Magazín

Naživo z Moskvy: Demonštrácie na podporu zatknutého Navaľného

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - Navaľného zadržali 17. januára po návrate z Nemecka do Ruska, kde sa takmer päť mesiacov zotavoval a rehabilitoval po údajnej otrave. V pondelok bol uväznený na 30 dní za porušenie podmienok podmienečného prepustenia na základe podmienečného odsúdenia za spreneveru z roku 2014:

Šéf Pentagonu skritizoval stíhací bombardér F-35

0 icon

USA, 23. január 2021 (AM) - Úradujúci minister obrany USA Christopher Miller krátko pred svojou demisiou označil stíhacie lietadlo piatej generácie F-35 za "kus ...". Stenogram tlačovej konferencie bol zverejnený na webových stránkach Pentagonu. V priebehu tlačovej konferencie Miller pre

Geostrategický partner: Rusko dodá do Mjanmarska - Pancire , drony Orlan-10E“ a radary

0 icon

Mjanmarsko, 23. január 2021 (AM) - Ozbrojené sily Mjanmarska prejavujú záujem o ďalšie moderné ruské modely vojenskej techniky. Rusko dodá do Mjanmarska raketové systémy protivzdušnej obrany Pantsir-S1, drony Orlan-10E a radarové stanice.   Dokument bol podpísaný za prítomnosti ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorý bol v Mjanmarsku na oficiálnej

Tajný palác Alexeja Navaľného. Vyšetrovanie

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - V reakcii na posledné „vyšetrovanie“ Navaľného a jeho fanúšikov, pri ktorom sa pokúsili vydávať  penzión v Gelendžiku za „Putinov palác“, som vykonal vlastné „vyšetrovanie“, zhruba to isté.   Vážne, niekto skutočne verí, že človek navrhne svoj domov ako sanatórium hotelového typu? Alebo niekto váž

FRANCÚZSKO : Nexter úspešne testoval riadené 155mm delostrelecké granáty KATANA

0 icon

Francúzsko, 23. január 2021 (AM) - CAESAr je špičkové 155 mm delo a patrí do skupiny najmodernejších zariadeniam francúzskej armády. Bol použitý vo viacerých konfliktoch a skúsenosti priamo z boja sú starostlivo analyzované.   Výrazne sa mohol preukázať v službách Francúzskej armády v bojoch proti DAESH (Islamský štát) v Iraku. Francúzsky…

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali