Pápež František sa pri vstupe do Pôstu stretol s kňazmi Rímskej diecézy

Vatikán 8. marca 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)

 

Svätý Otec František sa stretol s kňazmi Rímskej diecézy pri príležitosti vstupu do Pôstneho obdobia. Stretnutie vo štvrtok 7. marca v Lateránskej bazilike bolo pre kňazov príležitosťou na prijatie sviatosti zmierenia a duchovných podnetov v podobe meditácií. Rímsky biskup sa pridal k spovedníkom a sám vyspovedal niekoľkých svojich kňazov. Zhromaždeniu ponúkol aj biblické zamyslenie nad významom úlohy vysluhovateľa sviatosti zmierenia

Na snímke pápež František

Medzi kňazov Rímskej diecézy zhromaždených v Bazilike sv. Jána v Lateráne prišiel pápež František predpoludním. Tradičná duchovná obnova pri vstupe do Pôstneho obdobia spojená s kajúcou pobožnosťou  bola vyhradené pre klérus Rímskej diecézy a konala sa bez televíznych kamier.

Stretnutie moderoval vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kardinál Angelo de Donatis. Ako uviedol v úvode, na želanie pápeža Františka má tohtoročné stretnutie podobu „oslavy Božieho milosrdenstva, spevu radosti z veľkosti jeho lásky“. Vo svojej meditácii predložil tri biblické texty z kníh Exodus a Numeri, ktorých ústrednou postavou je prorok Mojžiš.

Tri biblické úryvky sú zároveň základom materiálov pre duchovné cvičenia určených pre všetky rímske farnosti. Pripravila ich skupina biblistov pod vedením pomocného biskupa Rímskej diecézy Mons. Libanoriho. Ide o nasledujúce texty: Ex 16,2-12 (dar manny), Ex 32,1-14 (zlaté teľa a orodovanie Mojžiša za ľud), Nm 13,25-14,10 (váhavosť ľudu pred vstupom do Zasľúbenej zeme).

Po úvodnom duchovnom slove kardinála vikára mali kňazi a diakoni príležitosť k spovedi. Jedným zo spovedníkov bol aj Svätý Otec. Ako zvyčajne pápež František v záverečnom príhovore odovzdal prítomným svoje duchovné podnety. Úlohu spovedníka prirovnal k role Mojžiša, ktorý orodoval za izraelský ľud ako ten, kto zakúsil Božie priateľstvo a dôverne pozná jeho milosrdenstvo.

– –

Prinášame vybrané časti príhovoru pápeža Františka pri stretnutí s kňazmi Rímskej diecézy v Bazilike sv. Jána v Lateráne vo štvrtok 7. marca 2019. Svätý Otec dal svojej meditácii názov „Zmierenie“.

„Prežívajme túto chvíľu tak, akou v skutočnosti je, ako neobyčajnú milosť, trvalý zázrak Božej nežnosti, pri ktorom nás zmierenie s Bohom, ako sestra krstu, opätovne dojíma, obmýva nás slzami, pretvára nás, navracia nám pôvodnú krásu. (…)

Nikdy nesmieme prestať vzájomne si pomáhať mať sa na pozore pred pokušením sebestačnosti a samoľúbosti, skoro ako keby sme boli Božím ľudom vďaka našej iniciatíve či kvôli našej zásluhe. Táto zahľadenosť do seba je veľmi nepekná a vždy nám bude na škodu. (…)

Nie sme Božím ľudom z našej iniciatívy, z našej zásluhy, to naozaj nie. Sme a navždy budeme ovocím milosrdného pôsobenia Pána: ľudom pyšných, ktorí sa stali maličkými vďaka pokore Boha, ľudom bedárov – nebojme sa vysloviť toto slovo: „Som úbožiak“ –, ktorí sa stali bohatými vďaka Božej chudobe, ľudom prekliatych, ktorí sa stali spravodlivými vďaka tomu, ktorý sa stal „prekliatym“ zavesený na drevo kríža (porov. Gal 3,13). Nikdy nezabudnime: «bezo mňa nemôžete nič urobiť!» (Jn 15,5). Opakujem, Učiteľ nám povedal: «bezo mňa nemôžete nič urobiť!» (…)

Božie odpustenie, ktoré sme dnes slávili, je silou, ktorá obnovuje spoločenstvo na všetkých úrovniach: medzi nami presbytermi v jedinom diecéznom presbyteráte; so všetkými kresťanmi v jedinom tele, ktorým je Cirkev; so všetkými ľuďmi, v jednote ľudskej rodiny. Pán nás medzi sebou predstavuje a hovorí nám: hľa, tvoj brat «kosť z tvojich kostí a mäso z tvojho mäsa» (porov. Gen 2,23), ten, s ktorým si povolaný žiť «lásku, ktorá nikdy nezanikne» (1 Kor 13,8).

Na týchto sedem rokov diecéznej cesty pastoračnej konverzie, ktoré nás delia od Jubilea 2025 (už sme prišli do druhého roka), som vám navrhol Knihu Exodus ako paradigmu. Pán koná ako vtedy, tak aj dnes a premieňa „neľud“ na Boží ľud. Toto je jeho túžba a jeho plán aj s nami. (…)

Práve v texte Exodu, kap. 32-34, ktorý ponúknete v Pôstnom období na meditáciu vašim komunitám, sa zdá, že Pán urobil jedno radikálne rozhodnutie: «Ja nepôjdem uprostred teba» (Ex 33,3). Keď sa Pán zavrie, vzdiali sa. S týmto máme skúsenosť v tmavých chvíľach duchovnej neútechy. (…)

Nepôjdem viac v tvojom čele; pošlem môjho anjela (porov. Ex 32,34), aby ťa predišiel na ceste, ja však nepôjdem. Keď nás Pán ponechá samých, bez jeho prítomnosti, a my sme vo farnosti, pracujeme a cítime sa zamestnaní, ale bez prítomnosti Pána, v neúteche… Nie iba v úteche. V neúteche. Myslite na to.

Na druhej strane ľud, možno z netrpezlivosti či z pocitu opustenosti (keďže Mojžiš dlho neschádzal z vrchu), nechal bokom proroka vyvoleného Bohom a požiadal Árona, aby postavil modlu, nemú podobizeň Boha, ktorý by kráčal v jeho čele. (…) Čo robí Pán, keď ho „odrezávame“ zo života našich komunít, pretože sme presvedčení, že si vystačíme sami? V tej chvíli tým bôžikom som ja: „Nie, ja sa zariadim sám. Ďakujem, neunúvaj sa.“ A necítime tú potrebu Pána, necítime neútechu z neprítomnosti Pána.

Pán je však chytrý! Zmierenie, ktoré chce ponúknuť ľudu, bude lekciou, ktorú si Izraeliti zapamätajú navždy. Boh sa správa tak, ako odmietnutý milenec: ak ma naozaj nechceš, tak odchádzam! A necháva nás samých. Je pravda, dokážeme sa zaobísť sami, nejaký čas, šesť mesiacov, rok, dva, tri roky, aj viac. V istom bode to vybuchne. Ak postupujeme ďalej sami, vybuchne táto sebestačnosť, táto samoľúbosť osamotenia. A vybuchne to zle. (…)

Vráťme sa k Exodu. Účinok je ten, čo sa očakával: «Keď ľud počul túto tvrdú reč, zosmutnel a nik nenosil svoje šperky» (Ex 33,4). Izraelitom neuniklo, že žiaden trest nie je tak ťažký, ako toto Božie rozhodnutie, ktoré protirečí jeho svätému menu: «Ja som, ktorý som» (Ex 3,14): vyjadrenie, ktoré má konkrétny, nie abstraktný zmysel, ktorý snáď môžeme preložiť ako „ja som ten, ktorý je a vždy bude tu, pri tebe“. Keď si to uvedomíš, že on odišiel, pretože si ho vyhnal, je to milosť to pocítiť. Ak si to nepovšimneš, je to trápenie.

Anjel nie je riešením, naopak, bol by permanentným svedkom neprítomnosti Boha. Preto je reakciou ľudu smútok. Toto je ďalšia nebezpečná vec, pretože jestvuje smútok dobrý a smútok zlý. Vo chvíľach smútku treba rozlišovať: aký je môj smútok, odkiaľ pochádza? Neraz je dobrý, pochádza od Boha, z chýbania Boha, ako v tomto prípade. Inokedy ide o samoľúbosť, okrem iného, nie je tak?

Čo by sme pocítili my, keby nám Zmŕtvychvstalý Pán povedal: len pokračujte vo vašich cirkevných aktivitách a vo vašich liturgiách, ale ja tam viac nebudem prítomný, ani nebudem konať vo vašich sviatostiach? Keďže si pri robení vašich rozhodnutí zakladáte na svetských kritériách, a nie tých evanjeliových (tamquan Deus non esset – ako keby Boha nebolo), ja sa totálne stiahnem bokom… Všetko by bolo prázdne, obraté o zmysel, nebolo by to nič iné, než „prach“. Božia hrozba dáva vytušiť, aký by bol náš život bez neho, ak by od nás skutočne navždy odvrátil svoju tvár. Je to smrť, zúfalstvo, peklo: bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Pán nám opätovne ukazuje na citlivom mieste strhávania masky nášho pokrytectva, čo je skutočne jeho milosrdenstvo. Mojžišovi Boh zjavuje na vrchu svoju slávu a svoje sväté meno: «Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný» (Ex 34,6). V „hre lásky“, ktorú uskutočňuje Boh, pozostávajúcej z pohrozenia neprítomnosťou a z opätovne darovanej prítomnosti – «Ja sám pôjdem s tebou a darujem ti odpočinok» (Ex 33,14) – Boh uskutočňuje zmierenie so svojím ľudom.
Izrael vychádza z tejto bolestnej skúsenosti, ktorá ho poznačí navždy, s novou zrelosťou: je si viac vedomý toho, kým je Boh, ktorý ho oslobodil z Egypta a jasnejšie rozumie skutočným nebezpečenstvám na ceste (mohli by sme povedať: obáva sa viac seba samého, než púštnych hadov!). (…) A ľud je takto viac zjednotený okolo Mojžiša a Božieho slova, ktoré on ohlasuje. Skúsenosť hriechu a Božieho odpustenia je tým, čo dovolilo Izraelu stať sa o niečo viac ľudom patriacim Bohu. (…)

Drahí presbyteri, toto je zmysel Pôstneho obdobia, ktoré budeme prežívať. V duchovných cvičeniach, ktoré budete dávať ľuďom vo vašich komunitách, v kajúcich bohoslužbách, ktoré budete sláviť, majte odvahu ponúknuť Pánovo zmierenie, jeho vášnivú a žiarlivú lásku.

Naša úloha je ako tá Mojžišova: je ňou veľkodušná služba v diele Božieho zmierovania, „byť v hre“ jeho lásky.

Mojžiš nechce zachraňovať sám seba: je už plne zjednotený so svojimi bratmi. Kiež by každý z nás dospel do tohto bodu! Je nepekné, keď kňaz prichádza za biskupom sťažovať sa na svojich ľudí. (…) Mojžiš toto nerobí. Nechce zachraňovať sám seba: je už plne zjednotený so svojimi bratmi. Tu Otec videl tvár Syna. Svetlo Božieho Ducha dopadlo na Mojžišovu tvár a zanechalo na jeho tvári rysy Vzkrieseného Ukrižovaného, čím sa stala žiarivou. (…)

Srdce Božieho priateľa je už plne rozšírené a stáva sa veľkým – Mojžiš, ten Boží priateľ –, stáva sa podobným srdcu Božiemu, oveľa väčšiemu ako ľudské srdce (porov. 1 Jn 3,18). Mojžiš sa skutočne stal priateľom, ktorý hovorí s Bohom z tváre do tváre (porov. Ex 33,11). (…) A Mojžiš je aj strážcom Božej slávy, Božích tajomstiev, pretože hľadel na jeho Slávu spoza chrbta, počul jeho pravé Meno na hore, pochopil jeho otcovskú lásku.

Drahí bratia, aké ohromné je naše privilégium! Boh pozná našu „zahanbujúcu nahotu“ (…) a predsa sa nezdráha nás použiť, aby ľuďom daroval zmierenie. Sme veľmi úbohí, sme hriešnici, a napriek tomu si nás Boh berie, aby sme sa prihovárali za našich bratov a rozdávali ľuďom cez naše ruky, vôbec nie nevinné, spásu, ktorá obrodzuje.

Hriech nás znetvoruje, a s bolesťou to ponižujúco zakusujeme, keď my sami, alebo jeden z našich bratov kňazov či biskupov padne do bezodnej priepasti neresti, korupcie, alebo ešte horšie, zločinu, ktorý ničí život iných. Cítim potrebu podeliť sa s vami o neznesiteľnú bolesť a zármutok, ktoré spôsobuje v nás a v celom cirkevnom tele vlna škandálov, čoho sú už plné noviny celého sveta. Je zrejmé, že skutočný význam toho, čo sa deje, treba hľadať v duchu zla, v Nepriateľovi, ktorý koná predstierajúc, že je pánom sveta, ako som to povedal v eucharistickej liturgii na konci nedávneho Stretnutia o ochrane maloletých v Cirkvi (24. februára 2019).

Napriek tomu, nevzdávajme sa! Pán očisťuje svoju Nevestu a obracia nás všetkých k sebe! Dáva nám zakúsiť skúšku, aby sme pochopili, že bez neho sme len prach. Zachraňuje nás z pokrytectva, zo spirituality vonkajškovosti. Dáva vanúť svojmu Duchu, aby nanovo daroval krásu svojej Neveste, priamo pristihnutej pri cudzoložstve. Dobre nám bude vziať si dnes 16. kapitolu Ezechiela. Toto je príbeh Cirkvi. Toto je môj príbeh, môže povedať každý z nás. A nakoniec, ale skrze tvoju hanbu, budeš naďalej pastierom. Naše pokorné pokánie, ktoré zostáva v mlčaní uprostred sĺz zoči-voči obludnosti hriechu i nedoziernej veľkosti Božieho odpustenia, toto pokorné pokánie je začiatok našej svätosti.

Nemajte obavy vložiť svoj život do hry v službe zmierenia medzi Bohom a ľuďmi: nie je nám daná nejaká iná skrytá veľkosť, ako toto darovanie života, aby ľudia mohli poznať jeho lásku. Život kňaza je často poznačený nedorozumeniami, tichými utrpeniami, niekedy prenasledovaním. A aj hriechmi, ktoré len on pozná. Vzájomnými zraneniami medzi bratmi našej komunity, neprijímaním evanjeliového Slova, pohŕdaním chudobnými, nevôľou živenou situáciami, kde nikdy nedošlo k zmiereniu, pohoršením vyvolaným hanebným správaním niektorých spolubratov. Toto všetko nás môže oberať o spánok a nechať nás v bezmocnosti. Verme však v trpezlivé vedenie zo strany Boha, ktorý robí veci vo svoj čas, rozšírme si srdce a vložme sa do služby Slova zmierenia.“ (…)

„Buďte prví, kto si pýta odpustenie od vašich bratov. „Obviňovať seba samých je múdry začiatok, spojený s bázňou pred Bohom“ (tamtiež). Bude to dobré znamenie, ak podobne, ako sme to urobili dnes, sa každý z vás vyspovedá u spolubrata i pri kajúcich liturgiách vo farnosti, pred očami veriacich. Budeme mať žiarivú tvár, podobne ako Mojžiš, ak s pohnutím v očiach budeme hovoriť ostatným o milosrdenstve, ktoré sme okúsili. Uvidíme démona pýchy padať ako blesk z neba, ak sa stane zázrak zmierenia v našich spoločenstvách. Pocítime, že sme o kúsok viac tým ľudom, ktorý patrí Pánovi, a uprostred ktorého kráča Boh. Toto je cesta.

A prajem vám požehnaný pôstny čas!“

Preložila: Slovenská redakcia VR

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

0 icon

Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu informoval o výsledkoch dnešného rokovania Ústredného krízového štábu. Testovanie štáb schválil, použije sa naň osem miliónov antigénových testov „Určite tento víkend nestíhame. Reálne to vieme…

Štyri nové expresné autobusové linky

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:PekneRuska.sk)   Vzhľadom na vývoj aktuálnej situácie, ktorá nie je priaznivá pre cestovný ruch nielen v zahraničí ale ani doma, sa v Cestovnej kancelárii DAKA rozhodli využiť ľudské a hlavne technické kapacity pre služby širokej verejnosti. Občania budú môcť využívať nové pravidelné a hlavne expresné autobusové…

Inflácia na Slovensku je najvyššia v celej eurozóne. Väčšina krajín s eurom pritom zažíva pokles cien

0 icon

Bratislava 23. novembra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   V rámci eurozóny má najrýchlejší rast cien Slovensko, keď v októbri u nás dosiahla inflácia 1,6 percenta. Česká republika si zase "uhájila" pomyselnú bronzovú priečku podľa miery inflácie v rebríčku celej EÚ. Vôbec najrýchlejšie v celej Európskej únii rástli v októbri medziročne spotrebiteľské ceny…

Plastického chirurga obvinili za smrť dvoch žien po zväčšení pozadia

0 icon

Düsseldorf 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Dve ženy požadujúce oblejšie tvary zadnej časti tela zomreli po absolvovaní plastickej operácie v Nemecku, čo viedlo v pondelok k obvineniu lekára. Informovala o tom tlačová agentúra DPA Chirurg čelí dvom obvineniam zo spôsobenia fyzického zranenia z nedbanlivosti s následkom smrti a jednému obvineniu…

Biden vybral šéfa diplomacie aj osobitného vyslanca pre klímu

0 icon

Washington 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Novozvolený americký prezident Joe Biden oznámil v pondelok kľúčové postavy svojho kabinetu. Za ministra zahraničných vecí vybral dlhoročného poradcu pre zahraničnú politiku Antonyho Blinkena a za osobitného vyslanca pre klímu bývalého šéfa americkej diplomacie Johna Kerryho. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP Biden tiež…

EÚ: Počas jarnej vlny pandémie sa v niektorých mestách Európy zlepšila kvalita ovzdušia

0 icon

Brusel 23. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Flightradar24,com via AP)   Vo viacerých európskych metropolitných oblastiach sa vďaka prísnym opatreniam na potlačenie šírenia koronavírusu v jarných mesiacoch výrazne zlepšila kvalita ovzdušia. Uviedli to v pondelok predstavitelia Európskej únie Pozoruhodné zlepšenie zaznamenali predovšetkým v prípade oxidu dusičitého a jemných tuhých častíc, ktoré môžu mať…

Čína predkladá návrhy na svetový poriadok po pandémii

0 icon

Peking 23. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Maurizio Gambarini)   Čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý vystúpil v sobotu na samite G20, predložil návrhy týkajúce sa úlohy "dvadsiatky" v medzinárodnom poriadku a svetovom poriadku po skončení pandémie covidu-19 V novembri tohto roku, kedy sa najvyšší predstavitelia krajín G20 zúčastňujú 15. samitu, svet čelí ešte…

V Anglicku sa skončí lockdown, na niektoré štadióny sa opäť dostanú fanúšikovia

0 icon

Londýn 23. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Britský premiér Boris Johnson v pondelok informoval zákonodarcov, že vláda 2. decembra ukončí lockdown platný na území Anglicka. Opäť sa tak otvoria obchody, kaderníctva, kozmetické salóny či fitness centrá. Na niektoré štadióny navyše opäť budú môcť zavítať športoví fanúšikovia Štvortýždňový lockdown v Anglicku…

Katar identifikoval matku novorodenca odhodeného v koši na letiskových toaletách

0 icon

Dauha 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin, Pool)   Katar v pondelok oznámil, že identifikoval matku novorodeného dievčatka, ktoré našli v odpadkovom koši na toaletách medzinárodného letiska v hlavnom meste Dauha. V súvislosti s incidentom muselo niekoľko pasažierok podstúpiť invazívnu gynekologickú prehliadku, ktorá vyvolala všeobecné rozhorčenie, uviedla agentúra AFP Tamojšia prokuratúra…

Saudská Arábia poprela správy o stretnutí Netanjahua s princom Muhammadom

0 icon

Rijád 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mandel Ngan/Pool Photo via AP)   Saudská Arábia v pondelok poprela správy izraelských médií o rozhovoroch medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom počas nedeľňajšej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v Saudskej Arábii. Informovali o tom agentúry AFP a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Danko

Bidenovo víťazstvo zmení Ukrajinu na vojenský obvod

0icon

Ukrajina nemá dôvod radovať sa z výsledkov volieb v USA. Je zbytočné dúfať, že od Spojených štátov získa nejaké výhody. Nie je také dôležité, kto by sa presne stal prezidentom USA – Biden alebo niekto iný z jeho členov politickej strany. Demokrati sa k moci dostanú v Spojených štátoch. Ale sú najagresívnejšou časťou americkej politiky.…

Gabriel Dragon

Izrael ako ďalší aspekt vo vojne o Karabach

0icon

Na to aby sme pochopili úlohu Izraela v konflikte Arménska a Azerbajdžanu o Náhorný Karabach sa musíme preniesť o 12 rokov späť a pripomenieme si konflikt Gruzínsko – Južné Osetsko. Gruzínsko-Južné Osetsko 2008 Rusko podporovalo separatistov z Južného Osetska a susedného Abcházska, ktoré ležia na území Gruzínska a v ktorých žije početná ruská menšina. V 90.tych rokoch oba regióny…

Štefan Paulov

Minister školstva rúbe ypsilonky.

0icon

               MINISTER ŠKOLSTVA RÚBE YPSILONKY.         Dnes o 9.00 podpredseda vlády, minister hospodárstva Richard Sulík, minister školstva Branislav Grohling a poslankyňa národnej rady Janka Bittó-Cigániková predstavili svoj plán „Semafor zdravia“. Semafor sa zdal celkom zaujímavý, ale pri treťom obrázku mi stŕpli zuby, keď som si prečítal: NOSENIE RÚŠOK

Ivan Štubňa

Farmaceutické megaspoločnosti idú v Mengeleho stopách...

0icon

Farmaceutické megaspoločnosti, ktoré môžeme tiež označiť ako Mengele korporácie sú pripravené na frontálny útok proti ľudstvu!!! Americký neofašizmus sa demaskuje...A to všetko za podpory politikov vrátane Matoviča. Článok má veľkú výpovednú hodnotu lebo otvorene zverejnil plány amerického prehnitého systému v nadväznosti na farmaceutické spoločnosti. Článok bol zverejnený na českom portáli ZVEDAVEC, a uverejňujem…

Peter Švec

Vďaka vám vojaci, dokázali ste zabrániť občianskej vojne. Vrabčiak s jastrabími chúťkami pustil do gatí.

0icon

Dôstojnícku a poddôstojnícku česť sme si v očiach národa nepošpinili. Zásah ozbrojených síl by znamenal občiansku vojnu. Toto si uvedomuje každý vojak so strategickým vzdelaním a myslením. Toto ale nemusí tušiť vrabčiak s jastrabím apetítom, ktorému za jeho služby vykonávacieho agenta cudzej protištátky zahraniční sponzori dohodili funkciu ministra obrany v kolaborantskej vláde národnej zrady. Výzva…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

0 icon

Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 1. časť

0 icon

Prinášame vám sériu článkov o velikánovi nielen svojej doby, členovi legendárnej skupiny Beatles – Johnovi Lennonovi a jeho smrti, ktorá šokovala verejnosť. V súvislosti s ňou sa vynorilo kopec možných otázok, na ktoré nepoznáme ani do dnešných dní odpovede. Práve v súvislosti s tým sa rozmohli aj rôzne konšpiračné teórie, okrem iných aj s FBI. Je na…

Páry, ktoré dokazujú, že čas nezničí pravú lásku

0 icon

Zamilovať sa je ľahké, ale roky zostať v láske s tou istou osobou si vyžaduje určitý seriózny záväzok. Hovorí sa, že láska mizne s časom, a preto sa moderné vzťahy tak ľahko rozpadajú, ale to nie je vždy pravda. Keď sú dvaja ľudia šialene zamilovaní, ich lásku nezničí nič a nikto. Dôkazom…

Škandál Watergate a konšpirácia, ktorá sa ukázala ako pravdivá. 4. časť

0 icon

Prinášame vám záverečnú časť rozsiahleho článku o Škandále Watergate. Najprv sa zdalo, že ide len o obyčajnú lúpež v hotelovom a kancelárskom komplexe s názvom Watergate. Pomaly, ako všetky skutočnosti začali vyplavovať na povrch, sa zistilo, že do celého škandálu boli zapletené vládnuce špičky Spojených štátov. Okrem iných aj znovu zvolený prezident Nixon. Pozrime sa…

Policajti na týchto fotografiách ukázali svoju pravú tvár

0 icon

Policajti sú často terčom výsmechu - teda najmä v našej krajine. Samozrejme, na celom svete sa nájdu ľudia, ktorí si dokážu robiť srandu takmer z čohokoľvek. V dnešnom článku sa však určite nechceme vysmievať policajtom. Tí si svoju prácu plnia v rámci svojich možností. Ukážeme si však policajtov, ktorí na…

Vo svete IT

Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

0 icon

Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

0 icon

Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

0 icon

Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

Najlepšie filmy na Netflixe: Týchto 10 filmov by ste nemali prehliadať

0 icon

Služba Netflix je stále populárnejšiu a to aj v našom regióne. Dôvodom je, že je neustále aktualizovanou o nový  a zaujímavý video obsah. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko zaujímavých filmov, ktoré pribudli v nedávnej minulosti. Pevne veríme, že výber filmov nižšie sa vám bude…

EMUI 11 nadstavba bude už čoskoro dostupnou pre prvé smartfóny v Európe. Tu je očakávaný harmonogram!

0 icon

Spoločnosť Huawei ešte koncom októbra zverejnila zoznam smartfón, pre ktoré plánuje uvoľniť aktualizáciu s EMUI 11 nadstavbou. Celkovo má byť aktualizovaných približne 40 modelov smartfónov. Najnovšie sa dozvedáme približné termíny, kedy má byť nová nadstavba v stabilnej verzii dostupnou naprieč jednotlivými regiónmi sveta. Zoznam prvých zariadení vrátane očakávaného termínu dostupnosti…

Armádny Magazín

Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy - budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

0 icon

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Vyvíjajú Američania nového "nepriateľa" pre ruské tanky Armata?

0 icon

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda

Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

0 icon

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

5 hlavných záhad Druhej Karabašskej vojny

0 icon

Arménsko, 23. november 2020 (AM) - Ukončenie Druhej karabachskej vojny zrodilo množstvo záhad a konšpiračných verzií. A to z dôvodu, že podľa obyčajnej vojenskej logiky sú niektoré jej okolnosti naozaj záhadné, či dokonca paradoxné. Ktoré záhady vyvolávajú najviac otázok a provokujú objavenie sa (nielen) v Arménsku „teórie sprisahania“? &

Prečo Poľsko neodpovedá na otázky o ukrajinských SS?

0 icon

Poľsko, 23. november 2020 (AM) - Vyšetrovací výbor RF v rámci vyšetrovania o zločinoch, ktoré spáchali počas 2. sv. vojny Ukrajinci z divízie Waffen SS Halič (Galizien), poslal Poľsku požiadavku o právnej pomoci, na ktorú však nedostal odpoveď. Na medzinárodnom fóre „Poučenia Norimbe

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

0 icon

Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

0 icon

Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

icon FOTO DŇA