P. VAVRO: Hospodárske noviny prechádzajú výraznou zmenou obsahovej štruktúry

Bratislava 28. mája (TASR) – Hospodárske noviny (HN) prechádzajú od 29. mája výrazným redizajnom obsahovej štruktúry, ktorý bude podporený zmenami v grafike. Vydavateľstvo tak reaguje na vývoj na mediálnom trhu, kde printovým médiám stále viac konkuruje internet, ale aj na trhu inzerentov. Zatiaľ čo printové vydanie novín chce zvýšiť dôraz na komplexnosť spravodajstva a rozšíriť priestor na pridanú hodnotu v podobe publicistiky, úlohou webu bude produkovať rýchle a aktuálne informácie.

"Pre nás je prvoradá inovácia obsahu a obsahovej štruktúry HN a grafika ju podporuje. Hovoríme o tom, že spravodajské strany chceme stavať na pár kľúčových informáciách a nie na záľahe malých autorských článkov, ktoré do značnej miery kopírujú spravodajstvo z predchádzajúceho dňa," charakterizoval budúci obsah HN šéfredaktor novín a zároveň zástupca generálneho riaditeľa vydavateľstva Ecopress Peter Vavro v exkluzívnom rozhovore pre TASR.

-Hospodárske noviny (HN)zmenili majiteľa a zároveň prichádzajú s redizajnom. Súvisia tieto dva fakty navzájom, alebo sú aktuálne zmeny súčasťou dlhodobejšej stratégie?-

Zmeny v HN, nielen grafické, ale predovšetkým obsahové, pripravujeme už rok a pol. Do konceptu redizajnu HN vstup nového majiteľa – Agrofert Holdingu Andreja Babiša nezasiahol – ani zatiaľ neavizoval, že by niečo, čo sa týka obsahu alebo štruktúry meniť chcel. Naopak, pán Babiš na prvom stretnutí so zamestnancami garantoval nezávislosť obsahu s tým, že jeho budú v prvom rade zaujímať hospodárske výsledky vydavateľstva. A to je to, na čo sa bude sústreďovať v najbližších dňoch a týždňoch.

-Nový Čas nedávno vylepšil grafiku, zmeny ale boli urobené decentne, presne ich vedelo identifikovať skôr oko novinára, ako bežného čitateľa. V HN asi chystáte výraznejšie zmeny…-

V prvom rade nám ide o to, aby sme odpovedali na to, čo sa deje na trhu. Menia sa návyky ľudí, aj správanie klientov, či už predplatiteľov alebo obchodných partnerov. My sa snažíme nájsť odpoveď ešte stále cez print. Chceme jasne odlíšiť spravodajstvo a publicistiku, dať akcent na ekonomické spravodajstvo. A leitmotívom je hľadanie pridanej hodnoty. Mnohé správy vidíte v prvom momente v tlačovej agentúre, na webe, prípadne tieto informácie pomerne rýchlo prináša rádio a televízia. Nám ide o to, aby aj noviny na druhý deň stále mali čitateľovi čo povedať. Nie je to len informácia, že sa niečo stalo, ale snažíme sa v rámci redizajnu aj v spravodajstve priniesť odpoveď na to, s čím všetkým to súvisí. Ako sa dá dorozprávať príbeh, aké by to mohlo mať ďalšie konotácie, aký to má background a ďalšie súvislosti. Prostredníctvom článkov, rozhovorov, komentárov a analýz.

-To je možno aj všeobecná odpoveď na otázku, čím by sa papierové noviny mali líšiť od portálu. Akých čitateľov chcete osloviť?-

HN nemajú dôvod bojovať s niektorými denníkmi, napríklad Novým Časom, o čitateľa. Rovnako print dnes nemôže mať dlhodobú vydavateľskú ambíciu bojovať ohľadom aktuálnosti informácií s webom alebo inými kanálmi, ktoré dokážu sprostredkovať aktuálne informácie v ten deň, kedy sa stali. My chceme bojovať o našu cieľovú skupinu: malých a stredných podnikateľov, živnostníkov, manažérov, či už na strednej alebo vyššej úrovni. Chceme bojovať o mladých ľudí, ktorí chcú niečo robiť so svojou budúcnosťou a kariérou. Preto staviame nie len na prvoplánovej informácii, ale na informáciách v súvislostiach. Na tom, ako sa dnes vyvíjajú trendy v ekonomike, obchodnom prostredí, v zahraničí. Aby napríklad firmy vedeli, čo sa okolo nich deje a na čo sa môžu pripraviť. Aj preto sú noviny rozlíšené na sekcie HN a HN Plus. Práve v druhej sekcii HN Plus vytvárame a rozširujeme priestor na rozhovory, analýzy z externého a interného prostredia, profily, rebríčky, prieskumy a komentáre.

-Akú úlohu v tejto zmene bude hrať grafika?-

Pre nás je prvoradá inovácia obsahu a obsahovej štruktúry HN a grafika ju podporuje. Hovoríme o tom, že spravodajské strany chceme stavať na pár kľúčových informáciách a nie na záľahe malých autorských článkov, ktoré do značnej miery kopírujú spravodajstvo z predchádzajúceho dňa. Aj grafika, fotografie, infoboxy, doplňujúce žánre, ako články v článku a ankety, majú byť pomôckou, ako kľúčovú informáciu vystavať komplexne. Nemôžete každý deň zaplniť spravodajstvo desiatkami nových exkluzívnych správ. Ale to, čo máte robiť, a to sú informácie ekonomického rázu, respektíve sprevádzané ekonomickým podtextom, tých je pár a máme dosť času ich vyšperkovať a pracovať s nimi. Grafika je v tomto prípade podporou inovácií obsahu. Nemá zatieniť obsah, má ho podporiť. Na základe testingu, ktorý sme robili medzi pravidelnými a príležitostnými čitateľmi, je zmena čitateľná. Ľudia nám nepovedali, že ich zneisťuje, ale naopak, že jej celkom rozumejú a chápu, že chceme získať aj nových čitateľov.

-Formát HN ostane ten istý? Nechystáte sa prejsť na plnofarebné noviny?-

Formát ostane zachovaný, musíme rešpektovať zmluvu s tlačiarňou. Tá nám neumožňuje vydávať HN plnofarebne. Aj keď nepopieram, že aj o týchto zmenách sme uvažovali a bol to jeden z variantov ďalšieho vývoja. Ostane zachovaná polovica farebných strán v HN, polovica v čiernobielom vyjadrení. Napriek tomu jednu novinku chystáme: prvé tri dni redizajnu budú HN stáť mimoriadne 20 centov.

-Spravodajstvo HN má vysokú kvalitu, ale napríklad neekonomické témy majú malý rozsah. Chcete ísť týmto smerom ďalej a ešte viac posilniť ekonomickú dimenziu spravodajstva?-

Áno. Snažíme sa to upratať tak, že v prvej sekcii bude mať stabilný priestor Téma HN, ktorá sa rozšíri na dve strany. Aby sme len nehovorili o tom, že chceme robiť niečo vo väčšom, ale si to aj systematicky nastavili. Aby udalosť dňa pre HN bola podaná so všetkými súvislosťami. Potom nasleduje domáce spravodajstvo z ekonomiky, firiem, financií a politiky, ak tomu tak chceme hovoriť. To je aj justícia, školstvo, zdravotníctvo a podobne. Potom nasledujú zahraničné udalosti z ekonomiky, firiem, financií a politiky. Aby bol domov aj zahraničie jasne štruktúrovaný a odlíšený.

-Počul som dosť veľa polemík o tom, či má z hľadiska čitateľa väčší význam presné rozškatuľkovanie obsahu novín, alebo viac ocení, ak sú niektoré strany zmiešané. Teda napríklad zložené čiastočne z domácich, čiastočne zahraničných správ. V čom vidíte silné stránky vášho prístupu?-

Výhoda je v tom, že štruktúra je prehľadná. Aby ľudia vedeli, že toto je spravodajstvo z domova a toto zo zahraničia. Pri testingu to ľudia okamžite odčítali. Vedeli, aké noviny držia v rukách, vedeli, aký zámer sledujeme. Aby si každý vybral, čo ho zaujíma. Aby to nebolo preplietané a mixované. Naozaj nie som za to, aby sme mixovali domov a zahraničie, aby sme mixovali udalosti z firiem a financií na začiatku druhej sekcie a podobne ladené udalosti na zahraničnej strane v prvej sekcii. Ide nám najmä o to, aby boli veci usporiadané, prehľadné, aby bolo jasné, čo kam patrí. Ale treba povedať, že nevylučujem, že Téma HN môže byť ad hoc aj politická. Nevylučujem, že spravodajstvo z politiky, ktoré je teraz na zadnejších stranách prvej sekcie, môže byť pri príležitosti či už parlamentných volieb, zmeny vlády alebo akýchkoľvek väčších zmien vo verejnom živote na prvých stranách. My sa nezaväzujeme k stereotypu. Naopak, zaväzujeme sa k tomu, že si každý deň musíme vybrať priority na základe ponuky a našej profilácie. Následne to usporiadať v novinách. Ak sa stane to, že neekonomické správy budú mať váhu, dostanú sa do popredia. Ale ak sa raz profilujeme ako ekonomický titul, je prirodzené, že ponuka korešponduje s tým, čo o sebe hovoríme. Pretože sme, nielen jediný (ekonomický denník, pozn. TASR), ale aj najčítanejší ekonomický titul na Slovensku.

-Považujete štruktúrovanosť obsahu za službu čitateľovi, povedzme, aby si mohol jednoducho a rýchlo vyhľadať obsah, ktorý potrebuje?-

Áno, je to služba čitateľovi, predplatiteľovi, ľuďom, ktorí cielene hľadajú ekonomické informácie. Snažíme sa byť user–friendly. Aby sa dokázali bez problémov orientovať, ak ich niečo zaujíma, aby to vedeli bez problémov odčítať. Ak sú veci, ktoré sú pre HN dlhodobo menej podstatné, aby síce v novinách boli, ale na menšom priestore. V rámci webového čítania nechať zachované aj tie veci, ktoré sú všeobecne dostupné a neekonomické, ale v rámci kratších hedlajnových správ.

-Ako budete riešiť rozšírenie publicistiky?-

V prvom rade tak, že vzniká normálna sekcia HN Plus, ktorá bude naozaj sekciou. Doteraz sme mali sekciu Firmy a financie, ktoré končili na štvrtej strane druhej sekcie, nasledovali prílohy. Teraz to bude mať jasný názov, ktorý evokuje pridanú hodnotu. Na prvých dvoch stranách druhej sekcie budú každý deň variovať rubriky Rozhovor týždňa, Zaostrené na, kde sledujeme dianie v biznise cez pohľady ľudí alebo cez udalosti. Zďaleka nie iba pozitívne, ale aj kriticky s vlastným pohľadom. Bude tam každý týždeň bývať Moja firma, bude tam každý týždeň bývať či už rebríček HN alebo prieskum HN, ktorý získavame z vlastných zdrojov a na základe spolupráce s externými partnermi. A bude tam Analýza týždňa. Tieto rubriky budeme na prvých dvoch stranách HN plus variovať od pondelka do piatku. Takisto rozširujeme Názory a analýzy o jednu stranu, kde bude ťažisko aj na hodnotení zahraničných ekonomických udalostí. Či už prizmou Financial Times HN alebo projektov ako Project Syndicate, ktoré nám sprostredkúvajú články známych ľudí, či už z biznisu alebo Európskej únie (EÚ). Takisto cez stĺpčekárov Takto to vidím ja, ktoré je fokusované len na autorov z biznisu, podnikateľov a manažérov. Nasledovať bude praktická odborná príloha, tak ako je dnes Podnikanie, Investor alebo Poradca. Tá bude vždy v piatok striedaná voľnočasovou prílohou Víkend, ktorá takisto prechádza istým redizajnom, aj trochu iným prístupom k tvorbe obsahu. Zachovávame sledované burzové tabuľky a HN plus uzatvárame ľahším čítaním, s akcentom na Šport cez biznis pohľad.

-Ľahšie ekonomické správy, napríklad rebríčky najbohatších ľudí, rôzne príbehy a podobne budete zaraďovať aj v rámci klasických ekonomických strán?-

Rebríčky najvplyvnejších ľudí a firiem prezentujeme už dnes. Popekonomické témy majú svoje legitímne miesto v ekonomickom titule, patria k najvyhľadávanejším informáciám. Môžeme robiť každý deň ťažké segmentové analýzy, ale bez toho, aby sme sa venovali aj tomu, kto za firmami a javmi reálne stojí a ktorí ľudia sa v danej oblasti profilujú najvýraznejšie, bez toho to robiť nemôžeme. Dnes to prioritne sledujú Firmy a financie a budú v tom pokračovať. Zároveň naše rebríčky a prieskumy chceme orientovať na to, čo tých ľudí najviac trápi. Čím najviac žijú, tak oni, ako aj ich obchodní partneri a konkurencia. Čo sa odohráva a bude odohrávať na Slovensku, a rovnakom segmente aj v zahraničí.

-HN vychádzajú len v pracovných dňoch, na víkend vydávate prílohu. Dnes je ale pracovný čas vo firmách veľmi rôznorodý, často sa pracuje cez víkendy a, naopak, voľno majú v priebehu týždňa. Neuvažovali ste perspektívne rozšíriť vydávanie HN ešte o jedno číslo týždenne?-

Ak myslíte sobotňajšie vydanie, tak v tomto období určite nie. Bolo to v rovine úvah asi pred troma – štyrmi rokmi. Zastavili sme tento projekt, keď sme zistili, že sobota nie je reálne zobchodovateľná. Bolo to aj preto, že sme sa touto vydavateľskou stratégiou zaoberali v čase silnejúcej krízy. V tom čase sme nemali odozvu z vonkajšieho prostredia, najmä od potenciálnych obchodných klientov (inzerentov, pozn. TASR), že by budget, ktorí rozdeľovali medzi ostatné printy v sobotu, vedeli doplniť o takú čiastku, ktorá by umožnila vydať HN a nejsť do straty. Boli to teda ekonomické dôvody.

-Dôležitou súčasťou vydávania novín je aj spolupráca medzi printom a webom. Chystáte aj v tejto oblasti nejaké zmeny?-

Ruka v ruke s redizajnom HN sme pripravili aj nové pravidlá tvorby obsahu. Je jasne odlíšené, čo robí web webom a čo robí print printom. Zjednodušene povedané, web má byť postavený na aktuálnych informáciách, na ktorých participujú redaktori HN. Zároveň, print má byť postavený na súvislostiach. Redaktori pošlú na web informáciu z aktuálnej alebo oficiálnej udalosti. V priebehu dňa ďalej pracujú na tom, aby článok doplnili o ďalšie vlastné zistenia a informácie. Print si ho môže dovoliť v tejto podobe na druhý deň publikovať. Čo sa týka samotného webu, v tejto chvíli neplánujeme rozširovanie redakcie. Ja som nikdy neveril na samostatných webových editorov na jednotlivých oddeleniach. Prax mi potvrdzuje, že web nenapĺňa biznis očakávania spred, povedzme, piatich rokov, keď sa naznačovalo, že tam budú obrovské peniaze. Ani dnes to zďaľeka nie sú príjmy, ktoré umožnia etablovaným vydavateľstvám rezignovať na print a v očakávaniach zisku prejsť na iné kľúčové platformy. Chceme to však systematicky riešiť v horizonte nasledujúcich mesiacov – a to na takom modeli, že na začiatku bude vždy obsah, ktorý vytvára redakcia HN. A s týmto obsahom, podľa špecifík, žánrov, zamerania a kategorizácie bude pracovať print, web a ďalšie digitálne nosiče.

UPOZORNENIE: TASR k rozhovoru vydáva zvukový záznam.

df dab

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Laureátka Nobelovej ceny za mier upozornila na zvýšené obchodovanie so ženami

0 icon

New York 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Laureátka Nobelovej ceny za mier Nadia Muradová na virtuálnom stretnutí OSN v pondelok vyhlásila, že pandémia ochorenia COVID-19 zosilnila obchodovanie so ženami a zhoršila aj násilie voči ženskému pohlaviu, preto je zdravie a bezpečie žien "vo vážnom hrození". V utorok o tom…

Prezidentka podpísala novelu zákona o zmene absolútnej exekučnej imunity, je však podľa nej ústavne na hrane

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Majetok všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa vylúči z exekúcií. Pôjde o prípady, ak by exekúcia tohto majetku a finančných prostriedkov poskytovateľov ohrozila práva a povinnosti pacientov Týkať sa to bude aj prípadov, ak by exekúciou bolo ohrozené vykonávanie činnosti subjektu hospodárskej mobilizácie, alebo…

Vzdušný priestor nad vojenskými letiskami budú strážiť nové radary

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Dodanie nových radarov, ktoré budú strážiť vzdušný priestor nad vojenskými letiskami na Slovensku, zabezpečí spoločnosť Eldis Pardubice. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková s tým, že rezort obrany so spoločnosťou v pondelok 30. novembra podpísal Rámcovú dohodu na dodanie…

Rétorika zástupcov autodopravcov nie je teroristická ani militantná, reaguje šéf UNAS

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) sa vyhradzuje voči tvrdeniam ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala, podľa ktorého je rétorika zástupcov združenia autodopravcov teroristická, militantná a štrajková. Ako informoval šéf UNAS Stanislav Skala, používanie takýchto expresívnych označení na adresu druhej strany neprispieva k budovaniu vzájomnej…

Prieskum: V tomto roku sa pre koronakrízu znížil plat 13 percentám zamestnancov

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V tomto roku sa pre koronakrízu znížil plat 13 percentám zamestnancov. Desať percent zamestnancov pritom naďalej dostáva znížený plat a 3 percentám zamestnancov sa ich mzda už naspäť zvýšila. Drvivej väčšine zamestnancov sa pritom plat nezmenil, pričom zvýšenie platu zažilo 8 percent oslovených zamestnancov…

Z Bieleho domu odchádza Trumpov poradca pre koronavírus Scott Atlas

0 icon

Washington 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Scott Atlas, poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre koronavírus, ktorý spochybňoval protipandemické opatrenia, odstúpil zo svojho postu. Informovala o tom v utorok agentúra AP Neurorádiológ zo Stanfordskej univerzity, ktorý nemal pracovné skúsenosti v oblasti verejného zdravia alebo infekčných chorôb, rezignoval pred ukončením svojho…

Dnes bude nízka oblačnosť alebo hmlisto, na horách slnečno

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Dnes bude na Slovensku zamračené s nízkou oblačnosťou alebo hmla. Na horách a miestami aj v nižších polohách bude slnečno. Vyskytnúť sa môžu aj slabé zrážky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od…

Zadržaný člen gangu „štvrtáci“ bol prevezený z Južnej Afriky na Slovensko do výkonu trestu

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Zadržaný Patrik Šnajdr, člen gangu zvaného „štvrtáci“, bol prevezený z juhoafrického Johannesburgu na Slovensko do výkonu trestu. Ako informovala Polícia SR vo svojom profile na sociálnej sieti, „odsedí si“ 20 rokov. Odsúdený bol Špecializovaným trestným súdom v Pezinku pre založenie, zosnovanie a…

Prezident Erdogan ohlásil sprísnenie opatrení, zaviedli aj celovíkendový zákaz vychádzania

0 icon

Istanbul 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Turkish Presidency )   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan neskoro v pondelok po rokovaní vlády oznámil dosiaľ najväčšie obmedzenie v "krajine polmesiaca" v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V dôsledku prudkého nárastu infekcií ochorenia COVID-19 rozšíril zákaz vychádzania aj na dni počas pracovného týždňa a úplne obmedzil…

Ministerstvo zdravotníctva: V SR od začiatku roka do konca októbra pribudlo 58 nových prípadov HIV

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Od začiatku roka do konca októbra bolo na Slovensku zaznamenaných a diagnostikovaných 58 nových prípadov HIV infekcie. Za toto obdobie bol diagnostikovaný a hlásený jeden prípad syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou. U cudzincov bolo hlásených 21 nových…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Domovníkova óda na Matoviča.

0icon

  Stručne : podporujem neprávom atakovanú rodinu Igora Matoviča. Pavlínka, Rebeka, Klárka ...Igor, sme na vašej strane a je nás oveľa viac, než tých , čo vás prišli v predvečer prvej adventnej nedele zatrašovať pred váš dom. Igor Matovič je v zahraničí príkladom víťaza volieb, ktorému sa podaril výsledok (cez…

Štefan Harabin

Moja úcta patrí i nitrianskym policajtom, lebo poznajú platný právny stav. Pokutu neuložili nikomu, ani mne.

0icon

Slovensko, Vlasť Moja, občianska iniciatíva, včera v Nitre zorganizovala verejný protest občanov proti Covid diktatúre Matoviča a spol. V prejave som poučil detailne prítomných ako sa majú správať a aj právne brániť pri celoplošnej nezákonnosti, resp. neústavnosti Covid opatrení Mikasa a Matovi

Boris Mesár

Biskupi-sekretári Byzantského katolíckeho patriarchátu poslali - Otvorený list českým biskupom ohľadom pripravovaného testovania

0icon

Autor :pravdivosť tohto listu zatiaľ neviem overiť ,dostal som ho do pošty . Vážení českí biskupi, obraciame

Miroslav Jurčo

Luxemburský kompromis o hlasovaní v roku 1966

0icon

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je - každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie…

Ivan Štubňa

Zastavme zločinecké ťaženie USA a DEEP STATE chobotnice... a vládu národnej zrady

0icon

Bill Gates a MIT (Massachusetts Institute of Technology) vynašli kvantovú technológiu bodov na označenie detskej pokožky, aby sa dala skenovať pri  podávaní vakcín. Vedci z MIT, financovaní Nadáciou Billa a Melindy Gatesových a Národným onkologickým ústavom, prišli s totalitným značením beštiálneho systému sledovania a skenovania vakcinovaných ľudí. Táto nová technológia využíva…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Smrť princeznej Diany: Zabila Dianu MI6? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku, kde sa bližšie pozeráme na udalosť spred viac ako 20 rokov, ktorá stále oplýva tajomstvami a nezrovnalosťami. Zabila Dianu MI6? Zo začiatku sa v tlači písalo, že celá táto tragická udalosť bola len obyčajná autonehoda spôsobená chybou vodiča Henriho Paula. Neskôr sa však začalo vynárať, že Paul, ktorý…

Tieto fotografie ti prinesú nevídané uspokojenie

0 icon

Ak máš rád dokonalosť a si tak trocha perfekcionista, tak ti s radosťou oznamujeme, že ti tieto fotografie prinesú nevídané uspokojenie. Pre niekoho je dostatočné uspokojenie, ak sa môže počas jesene prejsť po listí. Nájdu sa však aj náročnejší ľudia, ktorí sú dostatočne uspokojení až po odlepení ochrannej fólie z novej…

Čo by sme videli, keby sme mohli cestovať rýchlosťou svetla?

0 icon

Einsteinova teória relativity sa zrodila práve z tejto otázky. Oplatilo by sa vôbec cestovať rýchlosťou svetla kvôli okolitým obrazom? Einstein sa túto otázku pýtal ešte ako školák a to ho priviedlo k jeho slávnej teórii relativity. Jeho rovnice ukazujú, že objekty pri stúpajúcej rýchlosti vyzerajú čoraz skreslenejšie a pohľad dopredu je čoraz jasnejší. Keby…

Upíri a vampirizmus: Hrôza a fascinácia

0 icon

Vampirizmus sa rozmohol v 18. storočí v balkánskom vnútrozemí. S kresťanskou doktrínou má spoločné rysy, pokiaľ ide o vlastníctvo duší a posmrtný život. Hrôza a fascinácia, ktoré od svojho vzniku upíri vzbudzujú, nestrácajú na sile a stali sa východiskom pre množstvom umeleckých diel, či základom filmov. Pozrime sa spoločne na upírov a vampirizmus trochu bližšie. Upír je podľa…

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o megahviezde, ktorá chystala comeback s novým albumom po piatich rokoch. Návratu sa však nedožila. Konal vrah sám, alebo dostal príkazy z vyšších miest? Výsledkom nevraživosti medzi Hooverom a Lennonom, respektíve medzi rockovou hviezdou a vládnymi úradmi USA, bolo to, že Lennonovi bola zamietnutá žiadosť o trvalý pobyt. Úrady sa potom pokúšali…

Vo svete IT

Posledná akcia Donalda Trumpa? Spoločnosť SMIC by mohla byť zaradená na sankčný zoznam

0 icon

Vyzerá to tak, že odchádzajúci prezident USA, Donald Trump, posledné dni svojho administrovania využije na to, aby ešte zabojoval proti Číne. Na sankčnom zozname má pribudnúť niekoľko ďalších spoločností Publikované správy portálom Reuters.com hovoria, že Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických má pridať na čiernu listinu ďalšie čínske spoločnosti, ktoré sú…

Čo presne sú čierne diery a ako vznikajú?

0 icon

Čierne diery sú astronomické objekty, z ktorých vďaka ich gravitačnej sile nedokáže uniknúť nič. „Povrch“ čiernej diery je tvorený horizontom udalostí. Je to hranica, za ktorou rýchlosť, ktorú potrebujete na únik, prevyšuje rýchlosť svetla, píše portál americkej NASA. Rýchlosť svetla je kozmickým limitom a nič nedokáže cestovať rýchlejšie. Vedci doposiaľ…

Rover americkej NASA, Perseverance, zachytil zvuky z hlbokého vesmíru

0 icon

K červenej planéte v tejto chvíli cestuje najnovšia misia americkej vesmírnej agentúry, NASA. Je to rover, ktorý nesie názov Perseverance a ide zatiaľ o najpokročilejšiu misiu agentúry, píše portál IFLScience. Rover je vybavený špeciálnymi mikrofónmi, vďaka čomu môže zaznamenať cestu na Mars tak, ako sa to doteraz nepodarilo žiadnej misií.…

Xiaomi na 2. najväčšom trhu so smartfónmi predajmi prekonalo svojho najväčšieho rivala

0 icon

Posledné dáta ukázali, že spoločnosť Xiaomi má za sebou vôbec jeden z  najlepších kvartálov vo svojej histórii. V posledných dňoch sme mohli čítať napríklad o úspechoch spoločnosti na území Európy, kde spoločnosť raketovo rástla. Nejde však o jediný región, kde čínsky predajca smartfónov naberá na sile. Generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi…

Ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Huawei sa za 5 rokov posunul neuveriteľne dopredu

0 icon

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Nuž, ako taký pohľad prináša do tejto témy viceprezident spoločnosti Huawei China Cloud and Computing, Shi Yaohong. Ten počas konferencie Changsha Cyber Security & Intelligent Manufacturing Conference in China prezradil, že jeden smartfón trvá vyrobiť len niekoľko sekúnd. Na…

Armádny Magazín

Usvedčené zločiny Austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane

0 icon

Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra oznámila, že zosadila 13 vojakov v nadväznosti na správu o posto

Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

0 icon

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po

Iránske bojové námorníctvo spúšťa na vodu budúcu plávajúcu základňu - tanker prerobený na vrtuľníkovú loď

0 icon

Irán, 1.December 2020 (AM) - Najnovšie satelitné snímky ukazujú zaplavený suchý dok, čo je znak bezprostredného spustenia najnovšej a možno najmenej známej lode iránskeho námorníctva. Nové plavidlo sa považuje za vysunutú základňu - koncepčne podobnú expedičnej mobilnej základni (EMB).   [caption id="attachment_28669" align="a

„Teoretický blaf“: expert zhodnotil model ukrajinského tanku, ktorý bol predstavený ako „vrah Armaty“

0 icon

Ukrajina, 1.december 2020 (AM) - Vojenský expert a publicista Komsomolskaja pravda Viktor Baranec uviedol, že informácie o tom, že nový ukrajinský tank Nota sa stane „zabijakom“ ruskej Armaty, sú „teoretickým blafom“. "Na Ukrajine bola táto veľká výroba tanku takmer úplne zničená." Škola je zavretá, ná

Video z Čečenska: Zadržaní boli dvaja bývalí členovia Basajevovho a Chattabovho gangu

0 icon

Čečensko, 1.December 2020 (AM) - V Čečensku boli zadržaní dvaja bývalí členovia gangu Šamila Basajeva a Chattába, ktorí sa podieľali na vražde 15 ruských vojakov v roku 1999. Informuje o tom FSB Ruska.  

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali