Nezávislý kandidát na primátora Nitry Ľubomír Martinka: „Úrad má fungovať, ako firma – podľa presné určených pravidiel a času na vybavenie žiadosti občana“

Nitra 17. septembra 2018 (HSP/Foto: archív)

 

Aj samotné súčasné počasie nasvedčuje tomu, že tohtoročná jeseň bude „horúca“: o dva mesiace sa budú konať komunálne voľby a predvolebná kampaň naberá na obrátkach. Viacerí kandidáti majú podporu politických strán a opakujú staré sľuby. Niektorí však idú vlastnou cestou a mienia zlepšiť život v meste alebo obci bez zasahovania z politického Olympu. Viacerí nezávislí kandidáti hovoria o zmene a novinkách.  

Na snímke Ľubomír Martinka

Jedným z nich je nitriansky občiansky kandidát Ľubomír Martinka. Má 54 rokov, je ženatý, je otec troch synov. Vyrastal pod Kalváriou, vyše 20 rokov žije na sídlisku Klokočina. Nie je nováčik v samospráve. Viac razy sa „zamiešal do diania“ v meste pod Zoborom. Napríklad, sa pred rokmi podieľal na rekonštrukcii parku na Sihoti a Klokočine, hovorí, že má dobrý pocit z toho, že sa tieto parky tešia širokej obľube verejnosti.

Tvrdí, že žijeme v dobe, kedy byrokracia a arogancia umocnená mocou politikov narúša normálny život väčšiny ľudí. Chce to zmeniť. Je presvedčený, že má viac receptov, ako zlepšiť život v meste a vyjsť v ústrety obyvateľom. Napríklad, bol jediným riaditeľom Agrokomplexu, ktorý otvoril areál výstaviska pre verejnosť.

Každý kandidát na funkciu v samospráve má svoje ciele, vie, prečo kandiduje. Zaujímalo nás, prečo sa Ľubomír Martinka rozhodol kandidovať na post primátora, čo ho k tomu viedlo?

„Chcem realizovať konkrétne zmeny, ktoré doposiaľ nikto neurobil, ani nenavrhol pre lepší život bežných ľudí. Kandidatúru vnímam s pokorou a úctou. Mrzí ma, že namiesto starostlivosti o naše zdravie, životné prostredie a vôbec o spokojnejší život, sú témami dňa nenávisť, intrigy a  politický boj bez pravidiel. V Nitre 40 až 50 tisíc občanov nechodí v komunálnych voľbách voliť. Mnohí ľudia sú oklamaní, znechutení, trápia ich existenčné problémy. Koho to ozaj ľudsky a úprimne zaujíma? Mňa áno.

 

Sám hovoríte, že väčšina ľudí pravidelne ignoruje voľby. Ľudia takmer neveria politikom. Ako ich chcete osloviť, presvedčiť, aby išli voliť?  

Mienim riešiť práve tie problémy, ktoré trápia ľudí. Budem reagovať na podnety občanov. Napríklad, v Nitre sa rozbehla petícia Stop hazardu. Podpísali ju ľudia, ktorí sa navzájom nepoznali, ale zjednotil ich pozitívny názor. Vyzývam pokračovať v tejto iniciatíve. Máme v spoločnosti aj iné druhy hazardu – spoločenský, duchovný, ekonomický, napokon vážny hazard so zdravím a životným prostredím. To sa zmeniť dá. Preto kandidujem. Ďakujem všetkým, ktorí mi svojim podpisom na petícii umožnili kandidovať. Veľmi si to vážim.

 

Ľudia prestávajú veriť sľubom politikov, vidia, že neriešia ich problémy, prichádza apatia, nedôvera, ľahostajnosť. Mnohí nechodia voliť. Ako  chcete získavať voličov?

Hlavne osobným kontaktom. Budem rád, ak občania prejavia záujem diskutovať o živote v meste. Som vždy k dispozícii: 0911 900 730, lubomir@martinka2018.sk. Nositeľom mojej nádeje sú ľudia, ktorí už dávno pochopili, že priazeň politika voči bežným ľuďom končí po voľbách. Nabádam na občiansku spoločnosť. Bohužiaľ, zatiaľ je nás málo. Chce to nebáť sa.

 

S akým program idete do volieb? Mienite opakovať staré sľuby nitrianskych politikov alebo ponúknuť niečo nové a skutočne urobiť niečo pre toto mesto a jeho obyvateľov?

Za všetko hovorí aj samotný volebný program s názvom „Zmeniť Nitru k lepšiemu je možné“. Chceme zmeny, chceme urobiť niečo nové. Volebný program má tri prioritné oblasti: 1. Systémové zmeny v Nitre pre ľudí, 2. Filozofia modernej štvrti mesta a sídliska, 3.Nový štýl práce a vedenia mesta.

 

To sú dosť všeobecné veci. Keď kandidujete, máte asi aj konkrétnejšie ciele, takpovediac, rozmenené na drobné – aby obyvatelia mesta presne vedeli, o čo vám ide.

Nosné témy podľa vyše menovaných jednotlivých oblastí sú: Vráťme život Agrokomplexu, Dáme silu mestu a výhody občanom, Bývanie s finančnou podporou mesta, Parkovacia karta občana za 12 € na rok, Budovanie podzemných automatických systémov parkovania v centre mesta, Cyklotrasy a  Cykloklubová karta výhod, Výstavba zelených garáží – nová parkovacia stratégia pre priestrannejšie sídliská, Zelené panely, efektívne čistenie ovzdušia, Strediská operatívnej služby, Patrola verejného poriadku, Doplnkové služby pri nakladaní s odpadom, Určenie pravidiel a termínov  na vybavenie žiadostí občana,  Mobilná kancelária služieb Mestského úradu – úradník k Vám domov, Útvar hlavného architekta ako samostatná rozpočtová organizácia, Mestské zákazky a súťaže vyhodnotia občianske komisie – eliminácia korupcie, Poradňa zdravia – nové oddelenie úradu, Centrum seniorských komunitných činností, Podpora odborných  stáži pre študentov a absolventov v partnerských mestách. Bonusom programu je Databáza dlhodobo neriešených požiadaviek a návrhov občanov do plánu práce primátora, poslancov, Mestského úradu a spoločností mesta. Som pripravený na diskusiu.

 

Je tu veľmi veľa tém. Čo mienite urobiť v prvom rade? Ktoré z týchto tém  považujete za prioritné a ako do seba zapadajú jednotlivé návrhy?

Žijeme v meste, ktoré sa nám vzďaľuje od predstáv 21. storočia. V mojej vízii začínam od sídliska. Naše sídliská sú ako keby od macochy. Čistota, zeleň, mobiliár, ihriská, chodníky, komunikácie, parkovanie, chaos a nesystémovosť. Veľmi vážnym problémom, ktorý podceňujeme a len o ňom hovoríme, je bezpečnosť občana a majetku. Mám návrh na uvoľnenie prepchatých úsekov parkovania najmä na sídliskách.  Prešiel som takmer všetky najväčšie kritické miesta lokalít. Tvrdím a verejne prehlasujem, že mám riešenie, ktoré pomôže lepšiemu parkovaniu na sídliskách, najmä  na Klokočine, Dieloch ale aj na  Chrenovej a  Čermáni.. Dennú starostlivosť o čistotu, údržbu zelene, ihrísk, mobiliáru mienim riešiť cez založenie Strediska operatívnej služby priamo v lokalite svojho rajónu, štvrti. Jednou z najdôležitejších otázok je zlepšenie bezpečnosti. Spolupôsobenie Mestskej polície a  Policajného zboru pri ochrane obyvateľov a majetku je aktuálna téma dňa za aktívnej spolupráce občanov. Potom sú na rade systémové zmeny spravovania a vedenia mesta s návrhmi, ktoré už dávno v modernom meste pre ľudí mali byť.

 

Parkovanie na prepchatých sídliskách, najmä na Klokočine, ale aj Dieloch magistrát a súčasné vedenie efektívne nevyriešilo. Rozširujú sa na úkor zelene a neustále už roky sa hľadajú investori na parkovacie domy. Poznáte inú cestu?

Áno. V krátkej dobe pozvem občanov z Klokočiny i Dielov, domových dôverníkov, správcov na Míting o efektívnejšom parkovaní, kde im predstavím kompletne, ako a čo nové ponúkam. A vôbec nie za dych vyrážajúce financie. Ak ľudia po zverejnení tejto koncepcie povedia, že klamem, že nie je to nič nové pod slnkom, veľká utópia, tak dávam slovo, že odstúpim z kandidátky na primátora. Chcem, aby si moju filozofiu pre nich osvojili. Ak nie, nie je dôvod pokračovať v kandidovaní.

 

Veľa razy mnohí sľubujú, že keď ich občania zvolia, tak potom sa všetko zlepší. Tvrdíte, že váš prístup je odlišný a netradičný a že to v Nitre ešte nebolo. Slová sú slova a činy sú činy. Ste presvedčený, že tie sľuby dokážete aj splniť? Veríte si?

Verím. Ak ľudia prídu na míting, dozvedia sa všetko podrobne. Teším sa na všetkých. Nie je to o klasickom verbovanom mítingu. Je to o probléme, ktorý trápi ľudí. Podľa mojich prieskumov, trápi až 97%. Ako modelový príklad, ako to sa dá zlepšiť, uvediem Klokočinu. Vyše 20 rokov som Klokočinár, tak chcem spoluobčanom ukázať iný „smer“ a „nezávislosť“.

 

Ako do toho zapadá oblasť systémových zmien pre ľudí, ktorú spomínate vo svojom programe?

Sú to spojené nádoby. Treba  ustrážiť a zlepšiť ekonomiku, uvoľniť nervozitu, ukázať, že keď sa vie, chce, tak dá sa zmeniť mnohé k lepšiemu. Veď každý občan s trvalým pobytom v Nitre je nositeľom peňazí do mestskej kasy. Návrhy v tejto oblasti sú adresné, spĺňajú atribúty pomoci ľuďom a navyše prinášajú vyšší ekonomický efekt bez zaťaženia „peňaženiek“ občanov. Ba práve naopak. Citlivou témou bude Agrokomplex. Avšak mám do detailov premyslené, ako urobiť spoločensko-ekonomický boom z návrhu, ktorý predkladám. Detailne to vysvetlím každému..

 

Počas stretnutí s voličmi ste uviedli, že váš návrh Parkovacej karty za 12 eur je priam revolučný. Ozaj? A v čom konkrétne?

Stačí sa zamyslieť a spočítať si súvislosti. Príjem mesta z parkovného je okolo 640 tisíc za rok. A môj návrh vedie práve k tomu, aby uspokojil všetkých občanov mesta s trvalým pobytom v Nitre a  majúcich vo vlastníctve osobný automobil. Ihneď pri spokojnosti môžeme mať v pokladnici mesta takmer 40% tejto celkovej sumy. Neklesne ani celkový ročný prijem do pokladnice mesta z parkovného. Cesty a chodníky sa opravujú jednoducho povedané z peňazí občanov, ktorí tu žijú a majú trvalý pobyt. Akú pomoc máme od ostatných? Nijakú. Platia za parkovné tak isto, ako my, ale za údržbu nič. Chcem dať stopku ďalšiemu rozširovaniu platených parkovísk.

 

Máte profesný manažérsky titul MBA (Master of Business Administration) v odbore exekutíva. Okrem toho máte skúsenosti práce vo verejnej správe, riadenia Mestského úradu. Všetci politici a kandidáti hovoria o novom štýlu práce a riadení mesta po novom, ale už roky takmer všetko zostáva po starom. A čo vy – viete, ako na to?

Systémovo, odborne, kvalitne a k ľuďom a pre ľudí. Ak si zadáte zákazku u podnikateľa, firmy, chcete vedieť, kedy bude hotová a v akej kvalite. Samozrejme popri cene.  Úrad by mal fungovať ako firma, podľa presné určených pravidiel a času na vybavenie žiadosti občana. U jednotlivej agendy určiť termínové normy na vybavenie. Zadáte žiadosť a správou vám príde oznam, že bola prijatá a že do určených dní bude vybavená. To je cieľ služby občanom. Bez zásahu politiky, byrokratického funkcionárčenia a nátlaku „mocných“. A služba úrad k Vám domov? Vybavte agendu z domu – online. Dobre sa to počúva, ale… Často je to však odtrhnuté od reality pre občanov, ktorí nie sú zbehlí v práci s počítačom, mnohí ani nevlastnia doma počítač, sú imobilní, majú zdravotné problémy, resp. iné „životné“ indispozície a uponáhľaný život. Cielená a systémová pomoc pre takýchto občanov je v službe Úradník k Vám domov. To je skutočná pomoc a približovanie sa úradu k občanovi. Stačí ľudské a technické minimum.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Obdobie pod vedením Matoviča, Hegera a Čaputovej je pre Slovákov skúškou. Dokážeme, že sme sebavedomý národ?

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder Smeru-SD Robert Fico vo svojom poslednom videoposolstve uviedol, že úlohou opozície nie je len poraziť súčasnú vládu, ale zároveň musí postaviť ako kandidáta do ďalších prezidentských volieb skutočnú slovenskú autoritu Vskutku – my už vlastne od roku 2014 nemáme skúsenosť s hlavou štátu,…

Označenie rasista je horšie ako vrah! Bieli Američania sa majú hanbiť za farbu pleti

0 icon

Moskva 24. októbra 2021 (HSP/RIA Novosti/Foto:Pixabay)   Nový rasový škandál v USA. Univerzitného profesora vyhodili, pretože odmietol znížiť nároky na skúšky pre černošských študentov. Hoci sa zdá, že roky otroctva, apartheidu, lynčovania a diskriminácie sú dávnou minulosťou, rasizmus v krajine stále prekvitá. Len tentoraz sa karta obrátila, obeťami sú belosi.…

Z požiaru na kontajnerovej lodi v Kanade sa šíria toxické plyny

0 icon

Ottawa 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Kontajnerovú loď neďaleko tichomorského pobrežia Kanady zachvátil požiar, z ktorého sa šíria toxické plyny, informovala v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na kanadské úrady Loď Zim Kingston smerovala do prístavu v meste Vancouver, keď vypukol požiar, o ktorom bola pohraničná stráž informovaná…

Austrálske Severné teritórium nariaďuje povinné očkovanie

0 icon

Severné teritórium 24. októbra 2021 (HSP/Foto:Julianne Osborne)   Po Novom Južnom Walese a Viktórii pritvrdzuje aj Severné teritórium – povinnú ihlu nariaďuje všetkým zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou Vakcinačná agenda, sprevádzaná tvrdými postihmi pre tých, ktorí sa jej nepodriadia, sa kopíruje zo štátu do štátu – po vzore…

Ján Čarnogurský: Americkí liberáli sa už teraz trasú pred triumfom Donalda Trumpa v nasledujúcich voľbách. Vedia, že tie minulé vyhrali podvodom

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci, Pavel Neubauer)   Donald Trump má napriek porážke v prezidentských voľbách podporu miliónov Američanov. Niektorí liberáli sa preto už teraz obávajú jeho triumfu v ďalších voľbách. Jedným z nahlas varujúcich je aj americký politológ Robert Kagan, podľa ktorého sa USA zmieta v najväčšej vnútropolitickej kríze od čias občianskej…

Kolíková: Po zmene súdnej mapy bude na Slovensku pôsobiť päť špecializovaných skupín sudcov

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Po reforme súdnej mapy bude na Slovensku pôsobiť päť špecializovaných skupín sudcov, konkrétne civilní, obchodní, trestní, rodinní a správni. Vo svojom profile na sociálnej sieti to pripomenula ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) Zároveň budú podľa nej na každom súde zo spomínaných oblastí…

Ivermektín je zaregistrovaný, ale… je to, čo robí vláda ešte ignorantstvo, alebo už priamo sabotáž?

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (HSP/Foto:Archív HSP,TASR-Martin Baumann)   Takmer dva roky od príchodu Covidu-19 stále neexistuje oficiálny systém liečby tejto nákazy a vláda sa odmieta čo i len baviť o inom riešení, než je plošná a opakovaná vakcinácia nebezpečnými, stále ešte experimentálnymi vakcínami. Je to iba náhoda? Spomínate si ešte,…

Premiér bude rád, keď sa viac mladých bude zapájať do aktivít OSN

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Podľa predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) je správne, keď sa mladí ľudia angažujú v dôležitých globálnych témach a bol by rád, keby sa vo väčšom počte zapájali do aktivít Organizácie spojených národov (OSN). Uviedol to na stretnutí s mládežníckymi delegátmi pri OSN Šimonom…

Vo Veľkej Británii našli tri obrovské chyby Európskej únie

0 icon

Londýn 24. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Európska únia sa zmenila v skrachovanú nedofederáciu, ktorá svojou existenciou skôr pripomína "rozprávku" o klbku účelových zákonov. Informuje o tom korešpondentka portálu The Telegraph, Sherelle Jacobsová   "Každý deň dostávame nové správy o tom, že Británii sa podarilo utiecť, kým ešte mala možnosť,"…

Šéfom CDU Severnom Porýní-Vestfálsku bude po Laschetovi Hendrik Wüst

0 icon

Bielefeld 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Hendrik Wüst sa stal novým predsedom Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Na sobotňajšom zjazde v Bielefelde získal 46-ročný úradujúci krajinský minister dopravy 98,3 percenta hlasov a stal sa tak nástupcom Armina Lascheta, neúspešného kancelárskeho kandidáta v septembrových spolkových voľbách,…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Danko

Život je príliš krátky a zbehne ako voda.

0icon

Najprv som sa mojej fotky zľakol, zrazu som videl seba a svojho starého otca, ktorý už nežije. Je víkend a kamarát mi poslal fotku, kde vyzerám ako starý dedo. Mobilné aplikácie  dnes dokážu čokoľvek. Keď som to zbadal, napadlo mi, kam to celé speje. Pár rokov zbehne ako voda a…

Juraj Tušš

Téma: Jazyk - trochu inak.

0icon

V dnešnej dobe veľmi podceňovaná téma základnej ľudskej formy komunikácie – naša reč, naše písmo, čiže náš jazyk. Skúsim vám problematiku priblížiť možno z trochu iného pohľadu ako je zvykom. . Vo svojom projekte uvažujem nad prepojeným svetom. Svet sa skladá z nekonečného množstva autonómnych jednotiek, ktoré spolu svojou interakciou vytvárajú našu realitu. Ak…

Boris Mesár

,Nebudete nič vlastniť a budete šťastný !" Globalisti sú vo finále vytvorenia ,,Novodobého otrokárskaho systému. Útok proti ľudstvu naberá obrátky!

0icon

Toto sa dozviete z propagandistického videa Svetového ekonomického fóra (SEF) pod vedením Swaba. (1) Pokúsim sa teraz napísať môj pohľad na dnešnú situáciu vo svete. Možno to nebude celkom v časovej osy Je potrebné si uvedomiť ,že globalisti všetko plánujú na desiatky rokov dopredu a majú viacero záložných plánov ak sa niečo pokazí…

Pavel Pakoš

Prečo je to absurdné divadlo okolo nás?

0icon

Po troch desaťročiach znovu prichádza nátlak zo strany štátnej moci. Treba dodať, že na ňu tlačí niekto vplyvný zhora, kto má sám pravdepodobne obsedantno nutkavé neurózy a poruchy správania. Temnými silami sa nechal dookrádať o ľudskú dôstojnosť aj zdravý rozum. Ako kedysi boli vizitkou uvedomelého občana preukaz člena KSČ a…

Slavěna Vorobelová

Ministerstvo prostitúcie a inkvizície

0icon

Už niekoľkokrát sme sa presvedčili o tom, že OĽaNO je v skutku podivná strana a zhluk zvláštnych ľudí. Túto jej povesť parádne „zaklincoval“ alebo skôr “vyšperkoval” ich len 25 ročný poslanec Tomáš Šudík. Ten, kto túto poslaneckú partičku sleduje pozorne, si musí ťukať do čela z toho, ako takýto ideologický…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 dôkazov, že rodičovstvo nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať

0 icon

Blíži sa koniec roka 2017 a pomaly nastáva čas sumarizovať. V tomto článku sa pozrieme na 10 tých najlepších príspevkov na sociálnej sieti Twitter, ktoré dokazujú, že rodičovstvo zďaleka nie je len prechádzak ružovou záhradou.  Množstvo mamičiek obvinených z toho, že sú strašnými rodičmi, pretože nenechajú svoje deti hrať s reťazovou pílou, či…

Bizarné diaľničné križovatky zďaleka nie sú výsadou len Slovenska...

0 icon

Bizarné diaľničné križovatky môžeme nájsť všade vo svete, nielen na Slovensku. Jedna z nich sa nachádza hneď u susedov. Diaľničné križovatky, mosty, či tunely patria medzi najkomplikovanejšie a najdrahšie časti rýchlostnej komunikácie. Pri výstavbe diaľnic je preto logické, že sa začína práve nimi. Okrem časovej a technickej náročnosti je to…

Noemova archa v ľadovci hory Ararat: 1. časť

0 icon

Prinášame dvojdielny článok o Noemovej arche, ktorá mala slúžiť záchrane ľudského druhu pred potopou nevídaných rozmerov. Skutočne existovala? Je možné, že ju niekto niekedy reálne zazrel? Existujú o tom zmienky a to už z čias pred našim letopočtom. Poďme však pekne po poriadku. Pohodlne sa usaďte, začíname prvou časťou. Presný…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0 icon

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 2. časť

0 icon

„Tak som zavolal svojich synov Matuzalema, Regima a Gaidada a povedal som im tú úžasnú novinu,“ napísal o tom Enoch. Chlapci si najprv museli pomyslieť, že sa foter definitívne zbláznil, ale nahlas nepovedali nič, pretože v oných časoch sa odporovať otcovi nepatrilo. Pokračujeme druhou časťou článku o Enochovi, ktorému bolo…

Armádny Magazín

Video: Ruská stíhačka zničila v Sýrii turecký tank M60 priamym zásahom

0 icon

Sýria, 24. október 2021 (AM) – Ruské vojenské lietadlá obnovili útoky na pozície teroristov v sýrskej provincii Idlib. V oblasti nasadenia džihádistov bol zničený turecký tank M60, ktorý predtým militantom presunuli turecké jednotky. Úder bol taký presný, ž

Admiral Nachimov najnebezpečnejší krížnik Ruska

0 icon

Rusko, 24. október 2021 (AM) – Aspoň za taký ho považujú odborníci na Západe. V skutočnosti však prefíkane zakrývajú, že po modernizácii sa tento „admirál“ stane vôbec najsilnejším bojovým plavidlom sveta. Zo vzdialenosti tisíc kilometrov bude schopný rozstrieľať lietadlovú loď protivníka aj s jej doprovodnými plavidlami, na čo minie len pätin

Vyhrážky Číne. Po 15 rokoch USA vracajú strategické bombardéry na základňu Diego Garcia v Indickom oceáne

0 icon

USA, 24. október 2021 (AM) – Americké letectvo prvýkrát od roku 2006 vrátilo svoje nadzvukové strategické bombardéry B-1B Lancer na vzdialenú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne. Podľa neoficiálnych údajov sa tam nachádzajú najmenej tri tieto lietadlá.   [caption id="att

Vojenský expert Korotčenko: "USA potrebujú vojnu v Európe"

0 icon

Rusko, 24. október 2021 (AM) – Vojenský expert Igor Korotčenko komentoval agresívne vyhlásenia na adresu Ruska na summite NATO v Bruseli. Nemecká ministerka obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová na stretnutí ministrov NATO uviedla: „Je potrebné dať Moskve jasne najavo, že sme nakoniec pripravení použiť zbrane.“   "Rusko sa nechystá ako prvé

Veľká Británia začala tajnú špeciálnu operáciu proti Rusku a Číne

0 icon

Veľká Británia, 23. október 2021 (AM, Sputnik) – Tajné "bankové" oddelenie britského ministerstva obrany, vytvorené za účelom obmedzenia finančných aktivít teroristickej skupiny Islamský štát, teraz nasmerovalo svoje úsilie na boj

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali