Nezávislý kandidát na primátora Nitry Ľubomír Martinka: „Úrad má fungovať, ako firma – podľa presné určených pravidiel a času na vybavenie žiadosti občana“

Nitra 17. septembra 2018 (HSP/Foto: archív)

 

Aj samotné súčasné počasie nasvedčuje tomu, že tohtoročná jeseň bude „horúca“: o dva mesiace sa budú konať komunálne voľby a predvolebná kampaň naberá na obrátkach. Viacerí kandidáti majú podporu politických strán a opakujú staré sľuby. Niektorí však idú vlastnou cestou a mienia zlepšiť život v meste alebo obci bez zasahovania z politického Olympu. Viacerí nezávislí kandidáti hovoria o zmene a novinkách.  

Na snímke Ľubomír Martinka

Jedným z nich je nitriansky občiansky kandidát Ľubomír Martinka. Má 54 rokov, je ženatý, je otec troch synov. Vyrastal pod Kalváriou, vyše 20 rokov žije na sídlisku Klokočina. Nie je nováčik v samospráve. Viac razy sa „zamiešal do diania“ v meste pod Zoborom. Napríklad, sa pred rokmi podieľal na rekonštrukcii parku na Sihoti a Klokočine, hovorí, že má dobrý pocit z toho, že sa tieto parky tešia širokej obľube verejnosti.

Tvrdí, že žijeme v dobe, kedy byrokracia a arogancia umocnená mocou politikov narúša normálny život väčšiny ľudí. Chce to zmeniť. Je presvedčený, že má viac receptov, ako zlepšiť život v meste a vyjsť v ústrety obyvateľom. Napríklad, bol jediným riaditeľom Agrokomplexu, ktorý otvoril areál výstaviska pre verejnosť.

Každý kandidát na funkciu v samospráve má svoje ciele, vie, prečo kandiduje. Zaujímalo nás, prečo sa Ľubomír Martinka rozhodol kandidovať na post primátora, čo ho k tomu viedlo?

„Chcem realizovať konkrétne zmeny, ktoré doposiaľ nikto neurobil, ani nenavrhol pre lepší život bežných ľudí. Kandidatúru vnímam s pokorou a úctou. Mrzí ma, že namiesto starostlivosti o naše zdravie, životné prostredie a vôbec o spokojnejší život, sú témami dňa nenávisť, intrigy a  politický boj bez pravidiel. V Nitre 40 až 50 tisíc občanov nechodí v komunálnych voľbách voliť. Mnohí ľudia sú oklamaní, znechutení, trápia ich existenčné problémy. Koho to ozaj ľudsky a úprimne zaujíma? Mňa áno.

 

Sám hovoríte, že väčšina ľudí pravidelne ignoruje voľby. Ľudia takmer neveria politikom. Ako ich chcete osloviť, presvedčiť, aby išli voliť?  

Mienim riešiť práve tie problémy, ktoré trápia ľudí. Budem reagovať na podnety občanov. Napríklad, v Nitre sa rozbehla petícia Stop hazardu. Podpísali ju ľudia, ktorí sa navzájom nepoznali, ale zjednotil ich pozitívny názor. Vyzývam pokračovať v tejto iniciatíve. Máme v spoločnosti aj iné druhy hazardu – spoločenský, duchovný, ekonomický, napokon vážny hazard so zdravím a životným prostredím. To sa zmeniť dá. Preto kandidujem. Ďakujem všetkým, ktorí mi svojim podpisom na petícii umožnili kandidovať. Veľmi si to vážim.

 

Ľudia prestávajú veriť sľubom politikov, vidia, že neriešia ich problémy, prichádza apatia, nedôvera, ľahostajnosť. Mnohí nechodia voliť. Ako  chcete získavať voličov?

Hlavne osobným kontaktom. Budem rád, ak občania prejavia záujem diskutovať o živote v meste. Som vždy k dispozícii: 0911 900 730, lubomir@martinka2018.sk. Nositeľom mojej nádeje sú ľudia, ktorí už dávno pochopili, že priazeň politika voči bežným ľuďom končí po voľbách. Nabádam na občiansku spoločnosť. Bohužiaľ, zatiaľ je nás málo. Chce to nebáť sa.

 

S akým program idete do volieb? Mienite opakovať staré sľuby nitrianskych politikov alebo ponúknuť niečo nové a skutočne urobiť niečo pre toto mesto a jeho obyvateľov?

Za všetko hovorí aj samotný volebný program s názvom „Zmeniť Nitru k lepšiemu je možné“. Chceme zmeny, chceme urobiť niečo nové. Volebný program má tri prioritné oblasti: 1. Systémové zmeny v Nitre pre ľudí, 2. Filozofia modernej štvrti mesta a sídliska, 3.Nový štýl práce a vedenia mesta.

 

To sú dosť všeobecné veci. Keď kandidujete, máte asi aj konkrétnejšie ciele, takpovediac, rozmenené na drobné – aby obyvatelia mesta presne vedeli, o čo vám ide.

Nosné témy podľa vyše menovaných jednotlivých oblastí sú: Vráťme život Agrokomplexu, Dáme silu mestu a výhody občanom, Bývanie s finančnou podporou mesta, Parkovacia karta občana za 12 € na rok, Budovanie podzemných automatických systémov parkovania v centre mesta, Cyklotrasy a  Cykloklubová karta výhod, Výstavba zelených garáží – nová parkovacia stratégia pre priestrannejšie sídliská, Zelené panely, efektívne čistenie ovzdušia, Strediská operatívnej služby, Patrola verejného poriadku, Doplnkové služby pri nakladaní s odpadom, Určenie pravidiel a termínov  na vybavenie žiadostí občana,  Mobilná kancelária služieb Mestského úradu – úradník k Vám domov, Útvar hlavného architekta ako samostatná rozpočtová organizácia, Mestské zákazky a súťaže vyhodnotia občianske komisie – eliminácia korupcie, Poradňa zdravia – nové oddelenie úradu, Centrum seniorských komunitných činností, Podpora odborných  stáži pre študentov a absolventov v partnerských mestách. Bonusom programu je Databáza dlhodobo neriešených požiadaviek a návrhov občanov do plánu práce primátora, poslancov, Mestského úradu a spoločností mesta. Som pripravený na diskusiu.

 

Je tu veľmi veľa tém. Čo mienite urobiť v prvom rade? Ktoré z týchto tém  považujete za prioritné a ako do seba zapadajú jednotlivé návrhy?

Žijeme v meste, ktoré sa nám vzďaľuje od predstáv 21. storočia. V mojej vízii začínam od sídliska. Naše sídliská sú ako keby od macochy. Čistota, zeleň, mobiliár, ihriská, chodníky, komunikácie, parkovanie, chaos a nesystémovosť. Veľmi vážnym problémom, ktorý podceňujeme a len o ňom hovoríme, je bezpečnosť občana a majetku. Mám návrh na uvoľnenie prepchatých úsekov parkovania najmä na sídliskách.  Prešiel som takmer všetky najväčšie kritické miesta lokalít. Tvrdím a verejne prehlasujem, že mám riešenie, ktoré pomôže lepšiemu parkovaniu na sídliskách, najmä  na Klokočine, Dieloch ale aj na  Chrenovej a  Čermáni.. Dennú starostlivosť o čistotu, údržbu zelene, ihrísk, mobiliáru mienim riešiť cez založenie Strediska operatívnej služby priamo v lokalite svojho rajónu, štvrti. Jednou z najdôležitejších otázok je zlepšenie bezpečnosti. Spolupôsobenie Mestskej polície a  Policajného zboru pri ochrane obyvateľov a majetku je aktuálna téma dňa za aktívnej spolupráce občanov. Potom sú na rade systémové zmeny spravovania a vedenia mesta s návrhmi, ktoré už dávno v modernom meste pre ľudí mali byť.

 

Parkovanie na prepchatých sídliskách, najmä na Klokočine, ale aj Dieloch magistrát a súčasné vedenie efektívne nevyriešilo. Rozširujú sa na úkor zelene a neustále už roky sa hľadajú investori na parkovacie domy. Poznáte inú cestu?

Áno. V krátkej dobe pozvem občanov z Klokočiny i Dielov, domových dôverníkov, správcov na Míting o efektívnejšom parkovaní, kde im predstavím kompletne, ako a čo nové ponúkam. A vôbec nie za dych vyrážajúce financie. Ak ľudia po zverejnení tejto koncepcie povedia, že klamem, že nie je to nič nové pod slnkom, veľká utópia, tak dávam slovo, že odstúpim z kandidátky na primátora. Chcem, aby si moju filozofiu pre nich osvojili. Ak nie, nie je dôvod pokračovať v kandidovaní.

 

Veľa razy mnohí sľubujú, že keď ich občania zvolia, tak potom sa všetko zlepší. Tvrdíte, že váš prístup je odlišný a netradičný a že to v Nitre ešte nebolo. Slová sú slova a činy sú činy. Ste presvedčený, že tie sľuby dokážete aj splniť? Veríte si?

Verím. Ak ľudia prídu na míting, dozvedia sa všetko podrobne. Teším sa na všetkých. Nie je to o klasickom verbovanom mítingu. Je to o probléme, ktorý trápi ľudí. Podľa mojich prieskumov, trápi až 97%. Ako modelový príklad, ako to sa dá zlepšiť, uvediem Klokočinu. Vyše 20 rokov som Klokočinár, tak chcem spoluobčanom ukázať iný „smer“ a „nezávislosť“.

 

Ako do toho zapadá oblasť systémových zmien pre ľudí, ktorú spomínate vo svojom programe?

Sú to spojené nádoby. Treba  ustrážiť a zlepšiť ekonomiku, uvoľniť nervozitu, ukázať, že keď sa vie, chce, tak dá sa zmeniť mnohé k lepšiemu. Veď každý občan s trvalým pobytom v Nitre je nositeľom peňazí do mestskej kasy. Návrhy v tejto oblasti sú adresné, spĺňajú atribúty pomoci ľuďom a navyše prinášajú vyšší ekonomický efekt bez zaťaženia „peňaženiek“ občanov. Ba práve naopak. Citlivou témou bude Agrokomplex. Avšak mám do detailov premyslené, ako urobiť spoločensko-ekonomický boom z návrhu, ktorý predkladám. Detailne to vysvetlím každému..

 

Počas stretnutí s voličmi ste uviedli, že váš návrh Parkovacej karty za 12 eur je priam revolučný. Ozaj? A v čom konkrétne?

Stačí sa zamyslieť a spočítať si súvislosti. Príjem mesta z parkovného je okolo 640 tisíc za rok. A môj návrh vedie práve k tomu, aby uspokojil všetkých občanov mesta s trvalým pobytom v Nitre a  majúcich vo vlastníctve osobný automobil. Ihneď pri spokojnosti môžeme mať v pokladnici mesta takmer 40% tejto celkovej sumy. Neklesne ani celkový ročný prijem do pokladnice mesta z parkovného. Cesty a chodníky sa opravujú jednoducho povedané z peňazí občanov, ktorí tu žijú a majú trvalý pobyt. Akú pomoc máme od ostatných? Nijakú. Platia za parkovné tak isto, ako my, ale za údržbu nič. Chcem dať stopku ďalšiemu rozširovaniu platených parkovísk.

 

Máte profesný manažérsky titul MBA (Master of Business Administration) v odbore exekutíva. Okrem toho máte skúsenosti práce vo verejnej správe, riadenia Mestského úradu. Všetci politici a kandidáti hovoria o novom štýlu práce a riadení mesta po novom, ale už roky takmer všetko zostáva po starom. A čo vy – viete, ako na to?

Systémovo, odborne, kvalitne a k ľuďom a pre ľudí. Ak si zadáte zákazku u podnikateľa, firmy, chcete vedieť, kedy bude hotová a v akej kvalite. Samozrejme popri cene.  Úrad by mal fungovať ako firma, podľa presné určených pravidiel a času na vybavenie žiadosti občana. U jednotlivej agendy určiť termínové normy na vybavenie. Zadáte žiadosť a správou vám príde oznam, že bola prijatá a že do určených dní bude vybavená. To je cieľ služby občanom. Bez zásahu politiky, byrokratického funkcionárčenia a nátlaku „mocných“. A služba úrad k Vám domov? Vybavte agendu z domu – online. Dobre sa to počúva, ale… Často je to však odtrhnuté od reality pre občanov, ktorí nie sú zbehlí v práci s počítačom, mnohí ani nevlastnia doma počítač, sú imobilní, majú zdravotné problémy, resp. iné „životné“ indispozície a uponáhľaný život. Cielená a systémová pomoc pre takýchto občanov je v službe Úradník k Vám domov. To je skutočná pomoc a približovanie sa úradu k občanovi. Stačí ľudské a technické minimum.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ankara zváži nákup ďalšieho ruského systému protivzdušnej obrany, tvrdí Erdogan

0 icon

Istanbul 26. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mustafa Kamaci/Presidential Press Service Pool via AP)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že napriek silným námietkam Spojených štátov zváži nákup druhého systému protivzdušnej obrany ruskej výroby. V rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CBS News uviedol, že Ankara sa sama rozhodne, aké obranné systémy nakúpi…

V Ríme sa potulujú húfy diviakov, hľadajú jedlo pri odpadkových košoch i terasách reštaurácií

0 icon

Rím 26. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)   V talianskom Ríme majú problém s vysokým počtom diviakov. Tie sa vyskytujú predovšetkým v mestských parkoch, v blízkosti obchodov, detských ihrísk či odpadkových košov, častokrát dokonca v početnejších skupinkách 10 - 30 kusov Odhaduje sa, že v mestských parkoch regióna Lazio, ktorého centrom…

Halák sa teší na sezónu vo Vancouveri, začne ako dvojka. Kľúčová bude vyrovnanosť výkonov, tvrdí

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)   Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák čoskoro začne svoju šestnástu sezónu v NHL a po 11 rokoch sa vracia do Kanady. Jeho v poradí šiestym pôsobiskom v elitnej profilige a po Montreale druhým kanadským bude tím Vancouver Canucks Tridsaťšesťročný skúsený…

Slafkovský má striebro z C1, Škáchová bola len sekundu od medaily

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský vybojoval striebornú medailu v kategórii C1 na záver finálových bojov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. Ďalší Slovák Matej Beňuš skončil vo finále desiaty, keď chytil 50-sekundovú penalizáciu. Zlato si vybojoval Čech Václav Chaloupka a bronz…

Hamilton dosiahol na VC Ruska 100. víťazstvo: “Dnes som bol odhodlaný”

0 icon

Soči 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)   Brit Lewis Hamilton z Mercedesu dosiahol na nedeľňajšej Veľkej cene Ruska jubilejné sté víťazstvo v motoristickom seriáli MS F1. Na druhom mieste finišoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí prišiel do cieľa Španiel Carlos Sainz z Ferrari Sedemnásobný majster…

Voľby v Nemecku: Prvé výsledky exit pollov boli tesné. SPD tvrdí, že získala mandát na vládnutie, CDU je z výsledkov sklamaná. Scholz sa vidí ako budúci kancelár

0 icon

Berlín 26. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber,Peter Kneffel/DPA via AP)   Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) má jasný "mandát na vládnutie". Vyhlásil to v nedeľu po uzavretí volebných miestností a zverejnení výsledkov z exit pollov generálny tajomník SPD Lars Klingbeil, informuje agentúra AFP SPD podľa televízie ZDF predbehla úniu CDU/CSU so…

Do Taiwanu dorazili vakcíny proti covidu, ktoré krajine darovalo Slovensko. Na ikonickom mrakodrape sa včera rozsvietilo poďakovanie

0 icon

Tchaj-pej 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí)   Do Taiwanu v nedeľu dorazilo 160.000 dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ktoré krajine darovalo Slovensko. Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen poďakovala Slovensku za tento dar na sociálnej sieti Facebook, informovala taiwanská štátna tlačová agentúra CNA Taiwan tieto vakcíny…

Lengvarský pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Na zavedenie povinného očkovania zatiaľ nie je politická vôľa, za otázny minister označil spôsob jeho vynucovania

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za otázny vidí spôsob jeho vynucovania. "Nechceme ľudí obmedzovať ani zavádzať…

Víťazné sólo a obhajoba Alaphilippa, Sagan až v tretej desiatke

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe obhájil titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom. Na svetovom šampionáte v belgickom Leuvene predviedol v záverečných 16 km suverénnu sólojazdu, ktorú dotiahol do víťazného konca Alaphilippe obhájil víťazstvo spred roka z talianskej Monzy a vybojoval desiaty dúhový…

Prezidentka sa stretne s premiérom, hovoriť budú o situácii v bezpečnostných zložkách

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok (27. 9.) v Prezidentskom paláci stretne s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).  Diskutovať majú o situácii v bezpečnostných zložkách. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Čaputová toto stretnutie avizovala ešte 14. septembra. Vtedy zároveň vyzvala…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Kapitalistický štát – smetisko, právnych objektov, subjektov a názorov.

0icon

Ak má niečo v prírode či spoločnosti sa vyvíjať evolučným spôsobom, potom to musí mať „hlavu aj pätu“, teda musí mať pevne stanovené protipóly, ktoré pracujú podľa zákona „o jednote a boji protikladov“. Ak tomu tak nie je, potom procesy podliehajú entropii- neusporiadanosti (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému. Takýto systém…

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Dunkerque a 2. svetová vojna (5. časť)

0 icon

 Aj napriek hrdinstvu preukázanom v Dunkerquu a úspešnou evakuáciou prevažnej väčšiny spojeneckých vojsk išlo o potupnú porážku. Hitler nariadil, aby na oslavu vyzváňali tri dni zvony a Churchill pochmurne poznamenal: „Evakuáciou sa vojny nevyhrávajú“. Pokračujeme v poradí piatou časťou článku o situácii vo francúzskom meste Dunkerque počas druhej svetovej vojny.…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? 1. Schudneš

Prečo na svete existujú len 4 farby pasov a aký majú význam?

0 icon

Je jasné a celkom logické, že každá krajina na svete má svoj vlastný pas a jeho vyhotovenie. Čo však majú všetky pasy spoločné, je farba obalu. Existujú iba štyri základné farby, ktoré sa používajú na cestovných pasoch po celom svete. Každá krajina má svoje vlastné dôvody pre výber jednej z týchto štyroch farieb,…

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

Armádny Magazín

Podpora operácií vo vzdialených a drsných prostrediach. Pentagon začal vyvíjať mobilné jadrové reaktory

0 icon

USA, 26.september 2021 (AM) – Program na výrobu mobilných jadrových reaktorov pre armádu, ktorý bol spustený v USA, naberá na obrátkach. Podľa Miltary.com bude väčšina prác vykonaná v jadrovom laboratóriu v Idahu.  

Model 437 – bezpilotné stíhacie lietadlo od spoločnosti Northrop Grumman

0 icon

USA, 26. septembra 2021 (AM) – Pre potreby amerického vojenského letectva (USAF) bol vyvinutý ďalší model navádzaného bezpilotného lietadla, tzv. „verná dvojička“ či „verný navádzaný“ (angl. loyal wingman). Napriek tomu,

Izraelský expert Kedmi o atentáte: "Kým na seba strieľajú, nestrieľajú na Donbasanov"

0 icon

Izrael, 26.september 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi prehovoril o pokuse o zabitie prvého asistenta prezidenta Ukrajiny Serhija Šefira. Podľa bývalého šéfa špeciálnej služby Nativ nie je na incidente nič prekvapujúce.   Neidentifikované osoby spustili v stredu paľbu na auto Serhija Šefira, prvého poradcu ukrajinského prezidenta. Vodič utrpel

"Nepotrebujeme Wagnerovcov". Francúzsky minister reaguje na zosilnený tlak ruskej bezpečnostnej agentúry

0 icon

Mali, 26.september 2021 (AM) – Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že nepotrebuje vyslať PMC Wagner do Mali. Takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí tejto africkej krajiny hrozí „vážnymi následkami“. Správu zverejnilo tlač

Prečo Rusi odtajňujú dokumenty o konaní japonských militaristov pred i počas 2. sv. vojny?

0 icon

Rusko, 25. septembra 2021 (AM) – Predseda vedeckej rady Ruskej vojensko-historickej spoločnosti, jeden z popredných japonológov Ruska Anatolij Arkadievič Koškin, tvrdí, že odtajnenie týchto dokumentov preukáže pokrytectvo súčasných japonských radikálov, požadujúcich od Ruska vrátenie Kurilských ostrovov.   Podľa Koškina Japo

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali