Neúprosný boj na život a smrť vnútri európskej civilizácie: Fanatickí liberálni globalisti versus tradiční konzervatívni vlastenci

Bratislava 3. novembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)

 

Európska kresťanská civilizácia (ku ktorej patrí aj USA a Rusko a iné menšie krajiny európskej kultúry) sa nachádza v smrteľnom zápase o svoj charakter. A nielen to. V skutočnosti je to boj o  prežitie tradičnej európskej kresťanskej civilizácie

Ilustračné foto

Deliace čiary tohto neľútostného boja sú viaceré:

– moderný štát založený na tradíciách a vychádzajúci z kresťanstva (ale nie teokratický kresťanský štát) versus post moderný štát popierajúci tradície a kresťanské základy európskej civilizácie.

– zdravé vlastenectvo versus  kozmopolitické svetoobčianstvo a vysmievanie sa z vlastnej kultúry (napríklad „ vlastenectvo je keď si trápny“).

– rozumná umiernená migrácia, založená na rozhodovaní občanov daného štátu, kto a v akom množstve bude pripustený do krajiny versus bezbrehá masová migrácia (často ľudí cudzej kultúry), vedúca k vytvoreniu zvonka ľahko kontrolovaných nesúdržných multikultúrnych štátov.

– úcta k tradičnej rodine ako základnej bunke štátu versus podpora registrovaným partnerstvám, adopcií detí homosexuálmi a transgendermi a gender ideológia všeobecne.

– uplatňovanie zdravého rozumu a osobnej zodpovednosti za svoje skutky versus strata zdravého rozumu a zodpovednosti, zavádzanie nových a nových konvencií o mnohorakých právach  na úkor človeka a obete zločinu ( napríklad práva zločincov ale nie obete) a tiež (úmyselné) zabudnutie, že vo fungujúcej spoločnosti existujú nielen práva, ale aj povinnosti.

– tolerancia k iným názorom versus novodobá tendencia fanatických liberálnych globalistov zakazovať a trestať za iné názory (ako tie povinné a jedine správne názory novodobých inkvizítorov) a mediálne lynčovanie maistreamovými médiami.

– zachovanie národných štátov, zakotvených na svojich vlastných tradíciách a hodnotách versus zánik národných štátov a odovzdanie rozhodovacej moci do rúk globalistickým a kozmopolitným medzinárodným byrokratom.

– rozumná vzájomne výhodná spolupráca suverénnych národných štátov  v ekonomickej, obchodnej (zóna voľného obchodu ako napríklad pôvodné Európske spoločenstvo, respektíve voľný a bezcolný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a ľudí) a kultúrnej oblasti  versus zánik národných štátov a ich premena na formálne „demokratickú“ federáciu (úniu) – v skutočnosti superštát riadený nadnárodným kapitálom a nikým nevolenou byrokraciou, odtrhnutou nielen od občanov jednotlivých krajín ale aj od reálneho života.

V tejto súvislosti sú zaujímavé nedávne postrehy amerického generálneho prokurátora Williama Barra, veriaceho katolíka, slúžiaceho v administrácii prezidenta Trumpa. Pán Barr sa napríklad sťažuje na začínajúcu sa diskrimináciu veriacich ľudí v USA a prijatie mnohými štátmi USA zákonov, zasahujúcich do slobodného uplatnenia náboženských práv.

Zdôrazňuje, že od čias založenia USA existoval silný konsenzus o rozhodujúcom význame náboženskej slobody a presvedčenie, že náboženstvo je nevyhnutnou podmienkou pre slobodný systém vládnutia. Toto bolo založené na kresťanskej tradícii  chápania ľudskej povahy. Ľudia sú schopní konať dobro, ale majú tiež kapacitu konať veľké zlo.  Aby sa zabránilo tyranii, americká ústava obmedzuje orgány štátnej moci a dáva občanom osobnú slobodu nakladať svojím životom a zakladať slobodne združenia. Ale v 21. storočí je slobodná spoločnosť pod silným tlakom.

Okrem klasickej tyranie inou formou tyranie sa stala bezuzdná honba ľuďmi za osobnými pôžitkami na úkor spoločného dobra. Vášne potom kujú ich ľudské okovy. Preto zakladajúci otcovia USA obmedzili štátnu moc a dali slobodu občanom, ale súčasne zverili dôveru v schopnosť ľudí na sebadisciplínu a cnosť. Sociálny poriadok  teda musí byť založený na morálnych hodnotách pochádzajúcich od Boha a slobodný spoločenský systém môže fungovať iba ak je založený na náboženských (kresťanských) hodnotách.

Človek je od prírody hriešny. A porušenie týchto morálnych hodnôt a morálnej sebadisciplíny majú následky pre človeka a spoločnosť. Dnes pozorujeme rast morálneho relativizmu a odklon od náboženstva. Rozpad tradičného morálneho poriadku spôsobuje dramatický nárast počtu rozvodov, potratov, nemanželských detí, hojný výskyt depresie a duševných chorôb, rast samovrážd, nezmyselného násilia a drogovej epidémie.

Ale mnohí sekularisti (ateisti) ignorujú tieto tragické fakty. Tí militantní sa radi volajú „progresívci“. Ale kde je ich pokrok?  Aká je ich morálka na zaplnenie duševnej prázdnoty v srdciach ľudí? Často si mylne myslíme že kyvadlo sa po vychýlení na jednu stranu raz pohne naspäť. Nemôžeme sa na to spoliehať. Útok na náboženstvo a tradičné hodnoty nie je len úpadkom.  Je to organizovaná deštrukcia spoločnosti „progresívcami“, ktorí sa zmocnili médií, masovej komunikácie, pop hudby a kultúry, zábavného priemyslu, školy a akademického sveta (vysokoškolskej inteligencie).

Cez tieto sily vedú neutíchajúci útok na náboženstvo a tradičné hodnoty. Navyše, vehementne umlčiavajú iné názory, lynčujú všetkých s iným názorom a už aj začínajú odporcov dávať na súd a trestať.  Tento “progresívny“ projekt sa sám stal náboženstvom a je vedený s náboženským zanietením.  Nadobúda črty militantnej stredovekej  inkvizície, exkomunikácie a vylúčenia zo spoločnosti.  Stále častejšie sa nové a nové zákony používajú na rozvrat tradičných európskych morálnych hodnôt a ustanovenie morálneho relativizmu ako novej kvázi náboženskej normy.  Militantní „progresívci“ sa neriadia heslom „ži a nechaj žiť“. Oni potrebujú ich nové náboženstvo nanucovať.

Tento neľútostný boj prebieha vo všetkých geografických oblastiach pôvodnej európskej kresťanskej civilizácie. Bojuje sa ako v západnej, tak aj bývalej východnej Európe, v USA, Rusku a aj na Slovensku. Niekde fanatickí globalisti vyhrávajú ako napríklad v západnej Európe. Inde ako v bývalej východnej Európe zatiaľ ešte nezískali prevahu.  V Rusku (boj vedený od začiatku 90tich rokov minulého storočia) globalisti („demokratickí progresívni ruskí liberáli“) zatiaľ prehrávajú a s príchodom k moci Putina ruskí vlastenci, vyznávajúci znova tradičné európske kresťanské (pravoslávne) hodnoty, získali miernu prevahu.

Ostrý boj o smerovanie prebieha v USA. Je to boj medzi „demokratickými“ liberálnymi globalistami a prezidentom Trumpom a väčšinou Republikánov. „Progresívci“ sú reprezentovaní demokratickou stranou,  väčšinou „Establishmentu“ (vládnucej triedy) a mainstreamových médií (napríklad CNN, MSNBC,  ABC, CBS, New York Times, Washington Post). Na strane Trumpa sa čoraz viac zomkýna republikánska strana a malá časť médií (hlavne Fox News). Demokratická strana, Establishment a mainsreamové média sa už vyše troch rokov usilujú o zvrátenie výsledkov demokratických volieb a odvolanie (impeachment) prezidenta Trumpa. Všetky podpásové spôsoby ( ako otvorené klamstvá a manipulovanie ) sú dovolené a vzájomná nenávisť znepriatelených táborov dosiahla takého maxima, že reálne môže hroziť vypuknutie občianskej vojny. A väčšina „slovenských“ mainstreamových médií horlivo cituje a prekladá polopravdy až klamstvá amerických mainstreamových médií o dianí vo svete, v USA aj Rusku.

Akokoľvek by sa Trump a Putin navzájom líšili v detailoch, obaja sú pragmatici, ktorí vyznávajú tradičné hodnoty a sú tiež vlastencami. Obaja vyvolali otvorenú nenávisť globalistických svetových elít, hlavne preto že sa otvorene vzbúrili proti existujúcemu svetovému poriadku  a novodobým ultraliberálnym globalistom. A navyše samy stoja na čele nie bezvýznamných, ale mocných štátov.

Pôvodne tolerantný liberalizmus  otcov klasického liberalizmu ako John Locke a John Stuart Mill sa stále viac a viac stáva agresívnym a obracia sa v fanatické náboženstvo a netolerantnú diktatúru jedného a jediného správneho názoru. To isté sa začína diať aj na Slovensku. Slovensko je v reálnom ohrození. Hrozí diktatúra fanatického pseudoliberalizmu. Fanatickí ultraliberáli zatiaľ nepredstavujú väčšinu. Sú ale agresívnou ( nie progresívnou) menšinou, ktorá stále viac začína formovať verejnú mienku cez média, školstvo a politické mimovládne organizácie.  Sociálne siete začínajú byť cenzurované a účty blokované (aj zo zahraničia). Stáva sa skutočnosťou, že aj názory slovenských politikov (a paradoxne aj  niektorých novinárov) sú vo veľkej miere  formované americkými, českými a slovenskými mainstreamovými médiami a postupne sa začína (aj za prispenia neuvedomujúcich si to slovenských politikov) uzurpácia súdnej aj zákonodarnej moci agresívnou kozmopolitnou menšinou, ktorej sa stále ustupuje.

Rôzni falošní proroci sa nám snažia nahovoriť, že sa máme vzdať slovenskej identity, suverenity a tradícii v mene akéhosi falošného humanizmu, svetoobčianstva a európskej integrácie. Že vraj už nie je moderné byť Slovákom a ešte k tomu aj zaostalým. Treba byť výlučne Európanom. V skutočnosti nie je žiadne protirečenie byť naraz Slovákom, Slovanom a súčasne aj Európanom. Všetko sa to harmonicky dopĺňa. Čaro európskej kultúry spočíva v tom, že každý národ má svoje osobitosti, ale súčasne máme veľmi veľa spoločného. Môžeme sa jeden od druhého veľa naučiť. Čo sa naučíme keď budeme všetci rovnakí?

Niektorí z nás sa nechali ovplyvniť páčivými heslami o európskych riešeniach a boji dobra so zlom za spravodlivosť a slušnosť. Iní sa nadchli týmito ideálmi kvôli pretrvávajúcej na Slovensku rozšírenej korupcii a rodinkárstvu. Ale kam priviedli všetky demonštrácie a „revolúcie“  v Iraku, Egypte, Lýbii, Sýrii a aj na susednej Ukrajine?  Väčšinou k ešte väčšiemu rozdeleniu spoločnosti, nenávisti a občianskym vojnám. A kde je záruka, že tí tzv. noví politici budú zrazu spasitelia? Lebo sa nám tak chce veriť? Lebo som už zúfalý? Lebo už nemôže byť horšie? História nás učí, že vždy môže byť horšie. A neexistujú žiadni ľudskí spasitelia. Netreba čírou náhodou začať od seba a našej slovenskej mentality, rodinkárstva, hašterivosti a závisti? Netrpíme tiež na nedostatok hrdosti a neschopnosti sa na niečom dohodnúť pre spoločné dobro?  Načo si vypočuť druhého a hľadať kompromis? Veď to je také jednoduché a pohodlné urážať a nálepkovať!!!! A čakať večne na ľudského spasiteľa, ktorý ako v slovenskej rozprávke zoberie čarovný prútik …..a všetky problémy sa stratia a dobro zvíťazí nad zlom. Ďalším problémom ale je, že pre každého to zlo je niečo iné!!

Je ale veľa vecí čo nás spája. Je to v kritických chvíľach národná súdržnosť a solidarita, ktorá nám pomohla prežiť v ťažkých chvíľach.  Je to tiež zdravý sedliacky rozum , úcta k rodine, tradíciám, folklóru a nekonečná láska k našim deťom. A tiež stále pretrvávajúca averzia ku štrajkom a chaosu. Na druhej strane Francúzi nie sú pomaly schopní sa dohodnúť na ničom a vo Francúzsku neustále štrajky sú stále populárne. Naopak racionálni Švajčiari preferujú diskusiu a sú schopní sa relatívne rýchlo dohodnúť na kompromise.  Štrajky sú veľmi zriedkavé.

Ultraliberáli sa nám snažia nahovoriť, že globalizmus a strata národnej identity sú moderné a nevyhnutné. Nikde ale nie je napísané, že čo je dnes vďaka inteligentnej reklame zdanlivo moderné, bude moderné aj zajtra. Ako povedal Trump vo svojom nedávnom prejave v OSN:  „Budúcnosť nepatrí globalistom. Budúcnosť patrí vlastencom. Budúcnosť patrí suverénnym a nezávislým   štátom (národom), ktoré ochraňujú svojich občanov, vážia si susedov a ctia si rozdiely, ktoré robia každú krajinu jedinečnou a unikátnou“.

Dezider Štefunko

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

MZ SR plánuje legislatívne zmeny v oblasti paliatívnej starostlivosti

0 icon

Bratislava 28. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce upraviť oblasť paliatívnej starostlivosti v krajine. Pripravuje legislatívne zmeny, vďaka ktorým by sa mali napríklad upraviť úhradové mechanizmy za poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti tak, aby poskytovatelia mali zabezpečené primerané krytie zvýšených nákladov a mohli túto zdravotnú starostlivosť poskytovať…

Európska centrálna banka ponechala pandemické stimuly bez zmeny

0 icon

Frankfurt 28. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala pandemické stimuly bez zmeny, hoci spotrebiteľské ceny stúpajú a centrálne banky v iných častiach sveta sa snažia obmedziť podporné opatrenia v čase, keď sa ekonomiky spamätávajú z najhorších dopadov pandémie Banka potvrdila, že program spätných nákupov…

Juhozápadný obchvat Prešova sprístupnia od polnoci, jazdu skráti o takmer 19 minút

0 icon

Prešov 28. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Motoristická verejnosť sa od polnoci zo štvrtka 28. na piatok 29. októbra dostane plynule od Ivachnovej až do Košíc a to vďaka spusteniu juhozápadného obchvatu mesta Prešov. Výstavba takmer osemkilometrového úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorého súčasťou je aj dvojkilometrový…

Bieloruské úrady zablokovali web nemeckého vysielateľa Deutsche Welle

0 icon

Bratislava 28. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Bieloruské úrady v stredu zablokovali prístup na webovú stránku nemeckej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej spoločnosti Deutsche Welle. Informoval o tom portál kp.ru Pri pokuse o vstup na webovú stránku Deutsche Welle z územia Bieloruska sa objaví informácia, že prístup k zdroju je obmedzený z…

Ministerstvo financií vyzvalo na dohodu o prijatí ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

0 icon

Bratislava 28. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo financií SR dnes opätovne vyzvalo na urýchlenú dohodu o prijatí ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a zákona o výdavkových limitoch. „Potrebu nevyhnutného schválenia zákonov prezentoval štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík na odbornej Konferencii o budúcnosti Európy," uviedol tlačový odbor ministerstva s…

Unikli výsledky Zlatej lopty, získať ju má Lewandowski

0 icon

Paríž 28. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Thanassis Stavrakis, Pool)   Na sociálnych sieťach už niekoľko hodín koluje fotografia s výsledkami ankety Zlatá lopta 2021, ktorej oficiálne vyhlásenie je na programe 29. novembra v Paríži Ak by sa potvrdila pravosť šokujúco uniknutého dokumentu, najlepším futbalistom sveta za tento rok by sa stal poľský…

Bezpečnostná rada OSN žiada opätovné nastolenie civilnej vlády v Sudáne

0 icon

New York 28. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Marwan Ali)   Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok vyzvala sudánsku vojenskú juntu, aby ustanovila prechodnú civilnú vládu a prepustila všetky zadržané osoby. Informovala o tom agentúra AFP Rada jednomyseľne schválila vyhlásenie, v ktorom vyjadrila "vážne znepokojenie" nad pondelňajším prevratom v chudobou sužovanej africkej krajine, ktorá…

Vláda neplní klimatické ciele a musí konať rýchlejšie, tvrdí správa nezávislého poradného orgánu

0 icon

Haag 28. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Holandská vláda musí urýchlene podniknúť ďalšie kroky na obmedzenie emisií skleníkových plynov. Vo štvrtok to uviedol nezávislý poradný orgán a upozornil, že klimatické ciele stanovené holandskou vládou sú v súčasnosti „v nedohľadne“ Správa týkajúca sa vládnej politiky bola zverejnená iba niekoľko dní pred…

Polícia sa zaoberá oznámením o krádeži v kancelárii Roberta Fica

0 icon

Bratislava 28. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Policajti disponujú od stredy (27. 10.) oznámením o pôvodne neohlásenej krádeži, ku ktorej došlo v kancelárii predsedu Smeru-SD Roberta Fica. "Vecou sa v súčasnosti zaoberajú," potvrdil pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff Podľa medializovaných informácií, ktoré…

EÚ obvinila Rusko, že v spore s Moldavskom zneužíva plyn ako geopolitickú zbraň

0 icon

Brusel 28. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet, Pool Photo via AP)   Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell vo štvrtok obvinil Rusko, že v spore s Moldavskom zneužíva zemný plyn ako "geopolitickú zbraň", a tamojšej prozápadnej vláde prisľúbil podporu v snahe pomôcť prekonať krízu. Informovala o…

Podkasty

krajniak

icon

Brusel 25. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Hlavní vyjednávači Európskej únie poverení vedením rozhovorov o obnove iránskej jadrovej dohody sa tento týždeň v Bruseli stretnú zo svojím náprotivkom z Teheránu a budú hovoriť o obnovení rokovaní o jadrovej dohode. V pondelok to oznámil Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Koaličníci, opozičníci, reformy bez formy a zdražovanie ...

0icon

To, že sú medzi opozíciou a koalíciou neustále zvady a sváry, by bolo v poriadku, keby ... A to keby už v poslednej dobe naberá nekontrolované rozmery. Už ani nejde, ak vôbec niekedy aj šlo hlavne zo strany koalície o riešenie rozdielnych názorov na riadenie štátu, ale od samého začiatku…

Pavel Polák

Čo nemáme vedieť

0icon

Cesta k NWO od doktora filozofie Henryho Makowa :   Fáza 1 : Imitujte nebezpečenstvo a vyrábajte strach. ( december 2019-marec 2020)   Vyrobiť celoplanetárny strach   Zabiíjať desaťtisíce starých ľudí.   Zväčšenie počtu nakazených a mŕtych.   Od samého začiatku predkladajte vakcináciu ako j

René Pavlík

Blcha a slon

0icon

Blcha a rakovina Napadlo mi - čo môže vedieť blcha o objekte ak lezie po nohe slona. Čo skok, to nová záhada. Podobne sa cíti aj medicínska veda pri skúmaní rakoviny. Stále nové objavy, stále nové postupy, stále nové lieky. Ak by hľadali príčinu, možno by ochorenie nezabíjalo stále viacej ľudí. Istú…

Andrej Biras

Únia sa môže rozpadnúť veľmi rýchlo! Dúfam, že už máte plán B pán Matovič, Heger, Sulík a spol. a ste pripravení aj na možný blackout el. prúdu.

0icon

To ako sa vyvíja situácia v EÚ okolo Poľska a Maďarska je nanajvýš znepokojujúce.  Ukazuje sa viac a viac, že EÚ nie je vybudovaná na skutočných hodnotách, ktoré by ju dokázali preniesť cez nastávajúce obdobie a jej možný rozpad je už na obzore? Keď som počul hrozby od Ursuly Leynovej…

Pavel Jacz

Už dlhšie nezažil redaktor Markízy Serebriakov taký mohutný novinársky orgazmus ako včera.

0icon

A zámienku mu dala včerajšia tlačovka Smeru na čele s pre neho nenávideným Ficom. Jeho orgazmická predohra sa začala po vypočutí argumentácie Fica o sledovaní opozície kladením otázok. Musím povedať, že tvrdohlavo sa opýtal niekoľko krát i napriek tomu, že vedel, že z úst Fica nebude počuť nasledujúce: - Áno,…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Na svete existujú len dva typy ľudí. Tu sú dôkazy!

0 icon

V psychológii existuje veľa teórií, ktoré vysvetľujú rôzne typy ľudí, s ktorými sa môžeme stretnúť v práci alebo v každodennom živote. Niet divu, že pri porovnaní zvykov a spôsobov života 2 rôznych ľudí si nakoniec všimneme, že existuje veľa rôznych spôsobov riešenia každodenných výziev, ako aj spôsoby, ako si užívať život. Zatiaľ čo niekto…

Môže byť Sahara ešte niekedy zelená? Kedysi bola domovom hrochov

0 icon

Niekedy pred 11 000 až 5 000 rokmi, po skončení poslednej doby ľadovej, sa Sahara, respektíve Saharská púšť úplne transformovala. Bude ešte niekedy porastená trávou? Na piesočných dunách rástla zelená vegetácia a veľké množstvo zrážok robilo z tejto vyprahnutej jaskyne obrovské jazero. Asi 9 miliónov štvorcových kilometrov severnej Afriky sa zmenilo po dobe ľadovej…

Vo vesmíre je zlato bežným kovom, no nikto nevie, odkiaľ sa vzalo

0 icon

Zlato je ušľachtilý žltý, stály a veľmi kujný kov známy už od staroveku. Ide ale o chemický prvok, takže to znamená, že ho nemôžeme vyrobiť bežnými chemickými reakciami – hoci sa o to alchymisti pokúšali celé stáročia. Ak by si sa zaradil medzi vedcov s pokusom vyrobiť zlato, potreboval by si spojiť dohromady…

Noemova archa v ľadovci hory Ararat: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou a zároveň záverečnou časťou článku s názvom Noemova archa v ľadovci hory Ararat. Noemovu archu asi nikomu predstavovať nemusíme. Čo je však zaujímavé, niekoľko očitých svedkov tvrdilo, že ju zazrelo v ľadovci v hore Ararat. Niet sa čo čudovať, keďže disponujeme presným popisom archy, aj dokonalou lokalizáciou miesta…

10 fascinujúcich faktov o prírode, o ktorých si doteraz pravdepodobne nevedel

0 icon

Príroda je skutočne zaujímavá. Niektoré veci, ktoré pre nás pripravila, nám doslova vyrážajú dych. Preto sme sa rozhodli poskladať rebríček desiatich fascinujúcich prírodných faktov, o ktorých si doteraz pravdepodobne nepočul. Je skutočne z čoho vyberať, preto môžeš v budúcnosti očakávať pokračovanie tohto seriálu. 1. Nechty na rukách rastú štyrikrát rýchlejšie ako…

Armádny Magazín

Pripravuje Izrael útok na Teherán? Stíhačky F-16 trénujú s veľkými vonkajšími palivovými nádržami

0 icon

Izrael, 28. október 2021 (AM) – Stíhačky F-16 izraelského letectva sa na sociálnych sieťach ukázali s nezvyčajnými veľkorozmernými vonkajšími palivovými nádržami. Tieto lietadlá sa zúčastňujú medzinárodných manévrov Blue Flag v Negevskej púšti za účasti bojových lietadiel z USA, Nemecka, Francúzska a Veľk

USA umiestnili v Moldavsku 400 „mariňákov“, pripravených ísť do vojny na Donbase

0 icon

Moldavsko, 28. október 2021 (AM) – Do Moldavska bolo vyslaných 400 príslušníkov námornej pechoty USA, čakajúcich v plnej bojovej pohotovosti k presunu na Donbas v prípade začatia ofenzívy ukrajinských ozbrojených síl.   Podľa novinára Alexeja Nepošlova v súčasnosti americké jednotky len čakajú, kedy budú pripravené na rýchle nasadenie na Don

Video: Ukrajina uviedla nový samopal Fort-230 vlastnej konštrukcie

0 icon

Ukrajina, 28. október 2021 (AM) – Ukrajina má v úmysle spustiť výrobu nového samopalu "Fort-230", vyvinutého v štátnom vedecko-výrobnom podniku "Fort" Vinica. Ako uviedol hlavný konštruktér KNPO Nikolaj Glivjev, závod pripravuje linku na montáž nových zbraní .  

Ležal som tam dva dni, pozoroval Nemcov, jedným výstrelom som ich dal desať: lovec z tajgy Ivan Kulbertinov

0 icon

Rusko, 28. október 2021 (AM) – Ivan Kulbertinov sa narodil v roku 1917 v rodine evenkského - lovca. Nemal šancu študovať. Rodina sa celý rok túlala po tajge a lovila. Tieto zručnosti sa mu hodili počas vojnových rokov.   V júli 1942 odišiel Ivan na front. Bojoval pri Moskve, oslobodil Orel, Kursk,…

Na Donbase ide do tuhého. Ukrajinci spustili najväčšie útoky proti civilistom aj s použitím tureckých bojových dronov

0 icon

Donbas, 28. október 2021 (AM) – Šéf Luhanskej ľudovej republiky Leonid Pasečnik oznámil, že kyjevské bezpečnostné sily zintenzívnili ostreľovanie frontových dedín republiky, v dôsledku čoho bol poškodený dom v obci Prišib, Slavjanoserbskij okres.   https://twitter.com/i/status/1453308186497363970   „Ukrajinské ozbrojené sily zintenzívňujú

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali