Neúprosný boj na život a smrť vnútri európskej civilizácie: Fanatickí liberálni globalisti versus tradiční konzervatívni vlastenci

Bratislava 3. novembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)

 

Európska kresťanská civilizácia (ku ktorej patrí aj USA a Rusko a iné menšie krajiny európskej kultúry) sa nachádza v smrteľnom zápase o svoj charakter. A nielen to. V skutočnosti je to boj o  prežitie tradičnej európskej kresťanskej civilizácie

Ilustračné foto

Deliace čiary tohto neľútostného boja sú viaceré:

– moderný štát založený na tradíciách a vychádzajúci z kresťanstva (ale nie teokratický kresťanský štát) versus post moderný štát popierajúci tradície a kresťanské základy európskej civilizácie.

– zdravé vlastenectvo versus  kozmopolitické svetoobčianstvo a vysmievanie sa z vlastnej kultúry (napríklad „ vlastenectvo je keď si trápny“).

– rozumná umiernená migrácia, založená na rozhodovaní občanov daného štátu, kto a v akom množstve bude pripustený do krajiny versus bezbrehá masová migrácia (často ľudí cudzej kultúry), vedúca k vytvoreniu zvonka ľahko kontrolovaných nesúdržných multikultúrnych štátov.

– úcta k tradičnej rodine ako základnej bunke štátu versus podpora registrovaným partnerstvám, adopcií detí homosexuálmi a transgendermi a gender ideológia všeobecne.

– uplatňovanie zdravého rozumu a osobnej zodpovednosti za svoje skutky versus strata zdravého rozumu a zodpovednosti, zavádzanie nových a nových konvencií o mnohorakých právach  na úkor človeka a obete zločinu ( napríklad práva zločincov ale nie obete) a tiež (úmyselné) zabudnutie, že vo fungujúcej spoločnosti existujú nielen práva, ale aj povinnosti.

– tolerancia k iným názorom versus novodobá tendencia fanatických liberálnych globalistov zakazovať a trestať za iné názory (ako tie povinné a jedine správne názory novodobých inkvizítorov) a mediálne lynčovanie maistreamovými médiami.

– zachovanie národných štátov, zakotvených na svojich vlastných tradíciách a hodnotách versus zánik národných štátov a odovzdanie rozhodovacej moci do rúk globalistickým a kozmopolitným medzinárodným byrokratom.

– rozumná vzájomne výhodná spolupráca suverénnych národných štátov  v ekonomickej, obchodnej (zóna voľného obchodu ako napríklad pôvodné Európske spoločenstvo, respektíve voľný a bezcolný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a ľudí) a kultúrnej oblasti  versus zánik národných štátov a ich premena na formálne „demokratickú“ federáciu (úniu) – v skutočnosti superštát riadený nadnárodným kapitálom a nikým nevolenou byrokraciou, odtrhnutou nielen od občanov jednotlivých krajín ale aj od reálneho života.

V tejto súvislosti sú zaujímavé nedávne postrehy amerického generálneho prokurátora Williama Barra, veriaceho katolíka, slúžiaceho v administrácii prezidenta Trumpa. Pán Barr sa napríklad sťažuje na začínajúcu sa diskrimináciu veriacich ľudí v USA a prijatie mnohými štátmi USA zákonov, zasahujúcich do slobodného uplatnenia náboženských práv.

Zdôrazňuje, že od čias založenia USA existoval silný konsenzus o rozhodujúcom význame náboženskej slobody a presvedčenie, že náboženstvo je nevyhnutnou podmienkou pre slobodný systém vládnutia. Toto bolo založené na kresťanskej tradícii  chápania ľudskej povahy. Ľudia sú schopní konať dobro, ale majú tiež kapacitu konať veľké zlo.  Aby sa zabránilo tyranii, americká ústava obmedzuje orgány štátnej moci a dáva občanom osobnú slobodu nakladať svojím životom a zakladať slobodne združenia. Ale v 21. storočí je slobodná spoločnosť pod silným tlakom.

Okrem klasickej tyranie inou formou tyranie sa stala bezuzdná honba ľuďmi za osobnými pôžitkami na úkor spoločného dobra. Vášne potom kujú ich ľudské okovy. Preto zakladajúci otcovia USA obmedzili štátnu moc a dali slobodu občanom, ale súčasne zverili dôveru v schopnosť ľudí na sebadisciplínu a cnosť. Sociálny poriadok  teda musí byť založený na morálnych hodnotách pochádzajúcich od Boha a slobodný spoločenský systém môže fungovať iba ak je založený na náboženských (kresťanských) hodnotách.

Človek je od prírody hriešny. A porušenie týchto morálnych hodnôt a morálnej sebadisciplíny majú následky pre človeka a spoločnosť. Dnes pozorujeme rast morálneho relativizmu a odklon od náboženstva. Rozpad tradičného morálneho poriadku spôsobuje dramatický nárast počtu rozvodov, potratov, nemanželských detí, hojný výskyt depresie a duševných chorôb, rast samovrážd, nezmyselného násilia a drogovej epidémie.

Ale mnohí sekularisti (ateisti) ignorujú tieto tragické fakty. Tí militantní sa radi volajú „progresívci“. Ale kde je ich pokrok?  Aká je ich morálka na zaplnenie duševnej prázdnoty v srdciach ľudí? Často si mylne myslíme že kyvadlo sa po vychýlení na jednu stranu raz pohne naspäť. Nemôžeme sa na to spoliehať. Útok na náboženstvo a tradičné hodnoty nie je len úpadkom.  Je to organizovaná deštrukcia spoločnosti „progresívcami“, ktorí sa zmocnili médií, masovej komunikácie, pop hudby a kultúry, zábavného priemyslu, školy a akademického sveta (vysokoškolskej inteligencie).

Cez tieto sily vedú neutíchajúci útok na náboženstvo a tradičné hodnoty. Navyše, vehementne umlčiavajú iné názory, lynčujú všetkých s iným názorom a už aj začínajú odporcov dávať na súd a trestať.  Tento “progresívny“ projekt sa sám stal náboženstvom a je vedený s náboženským zanietením.  Nadobúda črty militantnej stredovekej  inkvizície, exkomunikácie a vylúčenia zo spoločnosti.  Stále častejšie sa nové a nové zákony používajú na rozvrat tradičných európskych morálnych hodnôt a ustanovenie morálneho relativizmu ako novej kvázi náboženskej normy.  Militantní „progresívci“ sa neriadia heslom „ži a nechaj žiť“. Oni potrebujú ich nové náboženstvo nanucovať.

Tento neľútostný boj prebieha vo všetkých geografických oblastiach pôvodnej európskej kresťanskej civilizácie. Bojuje sa ako v západnej, tak aj bývalej východnej Európe, v USA, Rusku a aj na Slovensku. Niekde fanatickí globalisti vyhrávajú ako napríklad v západnej Európe. Inde ako v bývalej východnej Európe zatiaľ ešte nezískali prevahu.  V Rusku (boj vedený od začiatku 90tich rokov minulého storočia) globalisti („demokratickí progresívni ruskí liberáli“) zatiaľ prehrávajú a s príchodom k moci Putina ruskí vlastenci, vyznávajúci znova tradičné európske kresťanské (pravoslávne) hodnoty, získali miernu prevahu.

Ostrý boj o smerovanie prebieha v USA. Je to boj medzi „demokratickými“ liberálnymi globalistami a prezidentom Trumpom a väčšinou Republikánov. „Progresívci“ sú reprezentovaní demokratickou stranou,  väčšinou „Establishmentu“ (vládnucej triedy) a mainstreamových médií (napríklad CNN, MSNBC,  ABC, CBS, New York Times, Washington Post). Na strane Trumpa sa čoraz viac zomkýna republikánska strana a malá časť médií (hlavne Fox News). Demokratická strana, Establishment a mainsreamové média sa už vyše troch rokov usilujú o zvrátenie výsledkov demokratických volieb a odvolanie (impeachment) prezidenta Trumpa. Všetky podpásové spôsoby ( ako otvorené klamstvá a manipulovanie ) sú dovolené a vzájomná nenávisť znepriatelených táborov dosiahla takého maxima, že reálne môže hroziť vypuknutie občianskej vojny. A väčšina „slovenských“ mainstreamových médií horlivo cituje a prekladá polopravdy až klamstvá amerických mainstreamových médií o dianí vo svete, v USA aj Rusku.

Akokoľvek by sa Trump a Putin navzájom líšili v detailoch, obaja sú pragmatici, ktorí vyznávajú tradičné hodnoty a sú tiež vlastencami. Obaja vyvolali otvorenú nenávisť globalistických svetových elít, hlavne preto že sa otvorene vzbúrili proti existujúcemu svetovému poriadku  a novodobým ultraliberálnym globalistom. A navyše samy stoja na čele nie bezvýznamných, ale mocných štátov.

Pôvodne tolerantný liberalizmus  otcov klasického liberalizmu ako John Locke a John Stuart Mill sa stále viac a viac stáva agresívnym a obracia sa v fanatické náboženstvo a netolerantnú diktatúru jedného a jediného správneho názoru. To isté sa začína diať aj na Slovensku. Slovensko je v reálnom ohrození. Hrozí diktatúra fanatického pseudoliberalizmu. Fanatickí ultraliberáli zatiaľ nepredstavujú väčšinu. Sú ale agresívnou ( nie progresívnou) menšinou, ktorá stále viac začína formovať verejnú mienku cez média, školstvo a politické mimovládne organizácie.  Sociálne siete začínajú byť cenzurované a účty blokované (aj zo zahraničia). Stáva sa skutočnosťou, že aj názory slovenských politikov (a paradoxne aj  niektorých novinárov) sú vo veľkej miere  formované americkými, českými a slovenskými mainstreamovými médiami a postupne sa začína (aj za prispenia neuvedomujúcich si to slovenských politikov) uzurpácia súdnej aj zákonodarnej moci agresívnou kozmopolitnou menšinou, ktorej sa stále ustupuje.

Rôzni falošní proroci sa nám snažia nahovoriť, že sa máme vzdať slovenskej identity, suverenity a tradícii v mene akéhosi falošného humanizmu, svetoobčianstva a európskej integrácie. Že vraj už nie je moderné byť Slovákom a ešte k tomu aj zaostalým. Treba byť výlučne Európanom. V skutočnosti nie je žiadne protirečenie byť naraz Slovákom, Slovanom a súčasne aj Európanom. Všetko sa to harmonicky dopĺňa. Čaro európskej kultúry spočíva v tom, že každý národ má svoje osobitosti, ale súčasne máme veľmi veľa spoločného. Môžeme sa jeden od druhého veľa naučiť. Čo sa naučíme keď budeme všetci rovnakí?

Niektorí z nás sa nechali ovplyvniť páčivými heslami o európskych riešeniach a boji dobra so zlom za spravodlivosť a slušnosť. Iní sa nadchli týmito ideálmi kvôli pretrvávajúcej na Slovensku rozšírenej korupcii a rodinkárstvu. Ale kam priviedli všetky demonštrácie a „revolúcie“  v Iraku, Egypte, Lýbii, Sýrii a aj na susednej Ukrajine?  Väčšinou k ešte väčšiemu rozdeleniu spoločnosti, nenávisti a občianskym vojnám. A kde je záruka, že tí tzv. noví politici budú zrazu spasitelia? Lebo sa nám tak chce veriť? Lebo som už zúfalý? Lebo už nemôže byť horšie? História nás učí, že vždy môže byť horšie. A neexistujú žiadni ľudskí spasitelia. Netreba čírou náhodou začať od seba a našej slovenskej mentality, rodinkárstva, hašterivosti a závisti? Netrpíme tiež na nedostatok hrdosti a neschopnosti sa na niečom dohodnúť pre spoločné dobro?  Načo si vypočuť druhého a hľadať kompromis? Veď to je také jednoduché a pohodlné urážať a nálepkovať!!!! A čakať večne na ľudského spasiteľa, ktorý ako v slovenskej rozprávke zoberie čarovný prútik …..a všetky problémy sa stratia a dobro zvíťazí nad zlom. Ďalším problémom ale je, že pre každého to zlo je niečo iné!!

Je ale veľa vecí čo nás spája. Je to v kritických chvíľach národná súdržnosť a solidarita, ktorá nám pomohla prežiť v ťažkých chvíľach.  Je to tiež zdravý sedliacky rozum , úcta k rodine, tradíciám, folklóru a nekonečná láska k našim deťom. A tiež stále pretrvávajúca averzia ku štrajkom a chaosu. Na druhej strane Francúzi nie sú pomaly schopní sa dohodnúť na ničom a vo Francúzsku neustále štrajky sú stále populárne. Naopak racionálni Švajčiari preferujú diskusiu a sú schopní sa relatívne rýchlo dohodnúť na kompromise.  Štrajky sú veľmi zriedkavé.

Ultraliberáli sa nám snažia nahovoriť, že globalizmus a strata národnej identity sú moderné a nevyhnutné. Nikde ale nie je napísané, že čo je dnes vďaka inteligentnej reklame zdanlivo moderné, bude moderné aj zajtra. Ako povedal Trump vo svojom nedávnom prejave v OSN:  „Budúcnosť nepatrí globalistom. Budúcnosť patrí vlastencom. Budúcnosť patrí suverénnym a nezávislým   štátom (národom), ktoré ochraňujú svojich občanov, vážia si susedov a ctia si rozdiely, ktoré robia každú krajinu jedinečnou a unikátnou“.

Dezider Štefunko

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

18:03

Pápež František v sobotu počas návštevy v Južnom Sudáne zdôraznil, že tamojšie cirkvi “nemôžu zostať neutrálne”, ale musia pozdvihnúť svoj hlas proti nespravodlivosti a zneužívaniu moci.

17:58

Na Slovensku bolo v sobotu k 15.30 h vyhlásených 107 mimoriadnych situácií v súvislosti s intenzívnym snežením a vetrom.

16:07

Boris Johnson a Liz Trussová plánujú návrat do veľkej politiky. Informuje o tom denník The Times.

15:02

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR víta rozhodnutie Rakúska zrušiť kontroly na hraniciach so Slovenskom.

15:02

Pri útoku neznámeho druhu žraloka prišlo v sobotu v štáte Západná Austrália o život 16-ročné dievča.

14:14

Pakistan zablokoval populárnu internetovú encyklopédiu Wikipedia. Stalo sa tak po tom, ako Wikipedia odmietla odstrániť obsah, ktorý pakistanské úrady označili za bohorúhačský.

14:00

Spojené kráľovstvo pripravuje rozhodnutie o uznaní PMC Wagner za teroristickú organizáciu, uviedol denník The Telegraph. Podľa novín sa touto otázkou zaoberá ministerstvo vnútra krajiny.

13:23

Na diaľnici D1 v úseku Spišský Štvrtok -Poprad došlo k hromadnej dopravnej nehode približne 30 áut. V opačnom smere na tom istom mieste je taktiež dopravná nehoda, pri ktorej došlo k zrážke 7-8 áut.
Zábery, ktoré zverejnila polícia

13:08

Na Slovensku každý rok pribudne asi 40.000 nádorových ochorení. Národný onkologický inštitút (NOI) vyzval ľudí, aby nepodceňovali primárnu prevenciu. Urobil tak pri príležitosti sobotňajšieho Svetového dňa boja proti rakoviny.

 

12:41

Silný vietor spôsobil počas soboty a piatka (3.2.) na západe Slovenska výpadky elektrickej energie. Celkovo sa týkali 11.000 odberných miest, v sobotu dopoludnia 5000.

12:04

Maďarsko tvrdí, že hrozí hospodársky kolaps EÚ – Európa bude čeliť nedostatku palív a zvýšeniu cien v dôsledku sankcií už 5. februára.

11:49

Americký fotograf Tyler Schlitt zverejnil na Twitteri fotografiu čínskeho výškového prieskumného balóna, ktorý americká armáda pred niekoľkými dňami spozorovala nad pevninou.

Americký fotograf Tyler Schlitt zverejnil na Twitteri fotografiu čínskeho výškového prieskumného balóna
Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Londýnska polícia zamestnáva osoby “funkčne negramotné v angličtine”, aby zvýšila rozmanitosť

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:Pixabay)   Metropolitná polícia "riskuje" aj tým, že zamestnáva osoby, ktorých minulosť bola poznačená účasťou v systéme trestného súdnictva, píše Michael Curzon pre The European Conservative Metropolitná polícia prijíma uchádzačov, ktorí sú "funkčne negramotní v angličtine", v snahe zvýšiť rozmanitosť, ako uviedol jeden z inšpektorov Inšpektorátu…

Rekordné zisky spoločnosti Exxon Mobil vyvolali volanie po “mimoriadnej” dani

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Vrcholoví manažéri spoločností, ako je ExxonMobil, odsúdili "neočakávané" dane zo zisku ako nielen nezákonné, ale aj kontraproduktívne, píše Tristan Vanheuckelom pre The European Conservative Ročné údaje spoločnosti Exxon Mobil za rok 2022, zverejnené v utorok 31. januára, vyprovokovali Biely dom. Pri absencii zvýšenej…

Najhoršie letisko na svete

0 icon

Madrid 4. februára 2023 (HSP/Financial Times/Foto:Twitter )   Moderné cestovanie je na nič. Snaha dostať sa do lietadla je neznesiteľná, píše Jo Ellisonová pre Financial Times Na epickej, ale neúspešnej odysei som minulý týždeň zažila zjavenie. Keď som pri vystupovaní z lietadla 40 minút šprintovala cez príletové haly, pozdĺž travelátorov,…

Škriniar prišiel v Interi o kapitánsku pásku, Inzaghi: “Máme hierarchiu”

0 icon

Slovenský reprezentant Milan Škriniar nebude viac kapitán futbalistov milánskeho Interu.

Prečo je Macron v kontakte s Putinom? Záhada odhalená

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron je v telefonickom kontakte s Putinom najmä na žiadosť ukrajinského prezidenta, uviedla pre RTVi hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Anne-Claire Legendreová Povedala, že je to potrebné, aby sa zachovala platforma na rokovania aj teraz, keď sú obe strany odhodlané ísť…

Fico posiela odkaz polícii

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR)   Polícia zverejnila stanovisko k vyjadreniam, ktoré odzneli na tlačovej konferencii politickej strany na prácu príslušníkov Policajného zboru. V sobotu poobede na slová polície zareagoval líder Smeru-SD Robert Fico “Vedenie Prezídia Policajného zboru odsudzuje verbálne útoky, urážky, invektívy, uvádzané nepravdy a vyhrážky voči vyšetrovateľom, vyšetrovateľkám…

Francúzsky herec Gerard Depardieu: Stále som Rus

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:Telegram)   Francúzsky herec Gerard Depardieu povedal, že sa stále cíti ako ruský muž. Tvrdí, že od roku 2013, keď získal ruské občianstvo, sa jeho postoj k Rusku nezmenil "Stále som Rus. Milujem ruskú kultúru. Ak milujem túto krajinu, tak je to kvôli jej kultúre," povedal…

Prípadom Budaj by sa mala okamžite zaoberať polícia. Podľa Blahu na kauze niečo nesedí

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa opäť vrátil ku kauze Jána Budaja. Pri práci na dokumente pre RTVS našiel český historik dokument s podpisom Jána Budaja, v ktorom sa zaviazal spolupracovať s ŠtB Denník SME tento týždeň informoval o nájdení spisu ŠtB,…

Sulík sa vrátil k Matovičovej (ne)demisii

0 icon

Sulík: "Septembrový termín bol kompromisný. Boris Kollár chcel termín volieb čím skôr a OĽANO buď vôbec, alebo september. My by sme súhlasili aj s júnom, aj so septembrom, aj s úradníckou vládou."

Medvedev: Ak Ukrajina pristúpi k tomuto kroku “nebudú žiadne rokovania”, iba “odvetné údery”

0 icon

Bratislava 4. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Námestník tajomníka ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev sa vyjadril k pravdepodobnosti úderov na Krym novými bombami dlhého doletu, ktoré USA poskytnú Ukrajine Povedal, že v prípade útoku Ukrajiny na Krym "nebudú žiadne rokovania", iba "odvetné údery". Reakcia v prípade…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Londýnska polícia zamestnáva osoby “funkčne negramotné v angličtine”, aby zvýšila rozmanitosť

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:Pixabay)   Metropolitná polícia "riskuje" aj tým, že zamestnáva osoby, ktorých minulosť bola poznačená účasťou v systéme trestného súdnictva, píše Michael Curzon pre The European Conservative Metropolitná polícia prijíma uchádzačov, ktorí sú "funkčne negramotní v angličtine", v snahe zvýšiť rozmanitosť, ako uviedol jeden z inšpektorov Inšpektorátu…

Rekordné zisky spoločnosti Exxon Mobil vyvolali volanie po “mimoriadnej” dani

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Vrcholoví manažéri spoločností, ako je ExxonMobil, odsúdili "neočakávané" dane zo zisku ako nielen nezákonné, ale aj kontraproduktívne, píše Tristan Vanheuckelom pre The European Conservative Ročné údaje spoločnosti Exxon Mobil za rok 2022, zverejnené v utorok 31. januára, vyprovokovali Biely dom. Pri absencii zvýšenej…

Najhoršie letisko na svete

0 icon

Madrid 4. februára 2023 (HSP/Financial Times/Foto:Twitter )   Moderné cestovanie je na nič. Snaha dostať sa do lietadla je neznesiteľná, píše Jo Ellisonová pre Financial Times Na epickej, ale neúspešnej odysei som minulý týždeň zažila zjavenie. Keď som pri vystupovaní z lietadla 40 minút šprintovala cez príletové haly, pozdĺž travelátorov,…

Škriniar prišiel v Interi o kapitánsku pásku, Inzaghi: “Máme hierarchiu”

0 icon

Slovenský reprezentant Milan Škriniar nebude viac kapitán futbalistov milánskeho Interu.

Prečo je Macron v kontakte s Putinom? Záhada odhalená

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron je v telefonickom kontakte s Putinom najmä na žiadosť ukrajinského prezidenta, uviedla pre RTVi hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Anne-Claire Legendreová Povedala, že je to potrebné, aby sa zachovala platforma na rokovania aj teraz, keď sú obe strany odhodlané ísť…

Fico posiela odkaz polícii

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR)   Polícia zverejnila stanovisko k vyjadreniam, ktoré odzneli na tlačovej konferencii politickej strany na prácu príslušníkov Policajného zboru. V sobotu poobede na slová polície zareagoval líder Smeru-SD Robert Fico “Vedenie Prezídia Policajného zboru odsudzuje verbálne útoky, urážky, invektívy, uvádzané nepravdy a vyhrážky voči vyšetrovateľom, vyšetrovateľkám…

Francúzsky herec Gerard Depardieu: Stále som Rus

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:Telegram)   Francúzsky herec Gerard Depardieu povedal, že sa stále cíti ako ruský muž. Tvrdí, že od roku 2013, keď získal ruské občianstvo, sa jeho postoj k Rusku nezmenil "Stále som Rus. Milujem ruskú kultúru. Ak milujem túto krajinu, tak je to kvôli jej kultúre," povedal…

Prípadom Budaj by sa mala okamžite zaoberať polícia. Podľa Blahu na kauze niečo nesedí

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa opäť vrátil ku kauze Jána Budaja. Pri práci na dokumente pre RTVS našiel český historik dokument s podpisom Jána Budaja, v ktorom sa zaviazal spolupracovať s ŠtB Denník SME tento týždeň informoval o nájdení spisu ŠtB,…

Sulík sa vrátil k Matovičovej (ne)demisii

0 icon

Sulík: "Septembrový termín bol kompromisný. Boris Kollár chcel termín volieb čím skôr a OĽANO buď vôbec, alebo september. My by sme súhlasili aj s júnom, aj so septembrom, aj s úradníckou vládou."

Medvedev: Ak Ukrajina pristúpi k tomuto kroku “nebudú žiadne rokovania”, iba “odvetné údery”

0 icon

Bratislava 4. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Námestník tajomníka ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev sa vyjadril k pravdepodobnosti úderov na Krym novými bombami dlhého doletu, ktoré USA poskytnú Ukrajine Povedal, že v prípade útoku Ukrajiny na Krym "nebudú žiadne rokovania", iba "odvetné údery". Reakcia v prípade…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

Vášeň v Tebe

Ak ste nedopili pivo, zvyšky nevylievajte. Môžu sa hodiť

0 icon

Pivo je nápoj, ktorý Slováci majú veľmi radi. Pijú ho nielen v reštauráciách a baroch, ale aj doma. Nebudeme polemizovať či pitie alkoholického piva má pre telo pozitívne účinky, ako to tvrdia niektoré články, alebo telu škodí. Ponúkame vám iný tip. Niekedy sa totiž stane, že ak si doma otvoríte fľašu alebo…

Má 52 a verejne vykričala, že sa odmieta obliekať podľa svojho veku. Čo si dala na "rande so svojím mestom"?

0 icon

52-ročná módna influencerka verejne vykričala do sveta, že sa odmieta „obliekať podľa svojho veku“. Luisa Dunn je modelka a odmieta spĺňať pravidlá štýlu, ktoré tvrdia, že po dosiahnutí určitého veku musíte niektoré kusy oblečenia vyradiť zo svojho šatníka, informuje TheSun. V nedávnom videu na TikToku

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová zverejnila fotografiu plnú lásky, ale aj obrovskej bolesti

0 icon

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová, najväčšia súperka našej úžasnej Petry Vlhovej, včera na sociálnej sieti Instagram zverejnila dojímavú fotografiu. Fotografia zobrazuje lyžiarku, ako v nemocnici drží svojho otca za ruku. Druhého februára totiž uplynuli tri roky od kedy zomrel jej otec. Nešťastne totiž spadol zo strechy rodinného domu v mestečku Edwards. Žiaľ,…

Simona Krainová prehovorila o milostnom trojuholníku: Ona – Sagvan Tofi – Dara Rolins

0 icon

Slovenská speváčka Dara Rolins mala pred niekoľkými dňami v O2 aréne v Prahe svoj doteraz najväčší koncert. Ľudia sú z neho nadšení. Zúčastnila sa ho aj modelka Simona Krainová, ktorá aktuálne prehovorila o trojuholníku so Sagvanom Tofim. Speváčka Dara Rolins v sobotu 28. januára odspievala svoj doteraz najväčší koncert, ktorý si dala ako darček…

Prečo ľudia tlieskajú v lietadle?

0 icon

Známy cestovateľ, bloger, autor knihy Influencer – Milan Bez Mapy – vo svojom aktuálnom krátkom videu vysvetľuje zvyk tlieskať v lietadle po pristáti. Tlieskate aj vy? „Tlieskanie v lietadle, pravdepodobne, začalo ešte v časoch, keď lietanie nebolo tak široko dostupné, bezpečné a lacné ako je dnes,“ vysvetľuje v úvode cestovateľ. Dodáva, že tiež záleží od…

Armádny Magazín

Zelenský sa nakoniec dočkal. Spojené štáty dodajú Ukrajine rakety s doletom do 150 km

0 icon

Ukrajina, 4. februára 2023 (AM) – Washington v piatok oznámil nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote približne 2,2 miliardy dolárov. Nový balík vojenskej pomoci pozostáva z podpory vo výške 425 miliónov dolárov, ktorú schválil americký prezident Joe Biden, ako aj z 1,75 miliardy dolárov prostredníctvom Ukrajinského obranného fondu. Hovorca Pentagonu sa

Kniha Majster a Margaréta - hymna démonizmu alebo evanjelium oddanej viery

0 icon

Slovensko, 4. februára 2023 (AM) – Bulgakovov román Majster a Margaréta je považovaný za výnimočný a nadčasový kde sa krížia rôzne uhly pohľadov na morálku a pravdu, kde sa stretáva Islam, Kresťanstvo, navzájom sa pretkávajú a možno aj dopĺňajú. Malomeštiactvo, pokrytectvo, chamtivosť sú aspekty ktorými sa zaoberá a priraďuje ich k jednotlivým…

Ako dlho bude Izrael bombardovať Iráncov v Sýrii

0 icon

Rusko, 4. februára 2023 (AM) – V noci z 29. na 30. januára zaútočil dron na potravinový konvoj na sýrsko-irackej hranici. Oficiálne sa nikto neprihlásil k účasti na incidente, avšak niektoré izraelské médiá oznámili účasť dronov izraelských vzdušných síl na operácii. V roku 2023 ide o tretí raketový útok izraelských obranných…

Ekonóm Chazin: V Rusku prebieha zúfalý boj s podporovateľmi globálneho dolárového systému

0 icon

USA, 4. februára 2023 (AM) –  "Dnes sme svedkami toho, ako sa politický systém začína vymykať zo svojho zaužívaného rámca. Moderné elity sú preto, ako vidíme, vo vzájomnom ostrom konflikte. Po druhej svetovej vojne začal celý americký priemysel stagnovať. Aby sa neopakovala kríza z rokov 1929 - 1930, americký priemysel sa musel…

(Ne)Mali Nemci pri Stalingrade šancu vyjsť z obkľúčenia?

0 icon

Slovensko, 4. februára 2023 (AM) – Niektorí vojenskí odborníci tvrdia, že vojaci Paulusovej 6. armády mali na to celkom reálnu šancu. Iní to vidia sporne. Najviac šírený je názor, že Wehrmacht sa mohol vymaniť z rozdrvenia ak by nebolo neprofesionálneho zásahu Hitlera a neuveriteľnej hlúposti Paulusa.   Mnohí nemeckí generáli trvali na p

TopDesať

Kuriózne fotografie zobrazujúce ešte kurióznejšie situácie

0 icon

Niekedy sme svedkami skutočne nezvyčajných vecí. Sami seba sa pýtame, ako a prečo sa niečo takéto vlastne deje. Tieto kuriózne fotografie ti takéto situácie trochu priblížia. A ako takéto kuriózne fotografie vlastne vznikajú? Jednoducho. Predsa vytiahnutím mobilného telefónu a odfotografovaním takejto nezvyčajnej veci :). Ale nie, robíme si z teba…

Otestuj si svoje zdravie jednoducho v pohodlí domova!

0 icon

Ak sa chceš naozaj starať o svoje zdravie, mal by si absolvovať lekársku prehliadku aspoň raz ročne. Avšak, svoj zdravotný stav by si mal kontrolovať aj medzi návštevami lekára. Existujú špeciálne testy, ktoré si môžeš urobiť aj sám v pohodlí domova a diagnostikovať tak začínajúce vážnejšie ochorenia ešte pred prvými príznakmi. [the_ad…

30+ dokonale načasovaných fotografií z celého sveta

0 icon

Tie najlepšie životné momenty sú neopakovateľné. Preto ľudstvo vymýšľalo rôzne spôsoby, ako ich zachytiť a uchovať naveky. Práve z toho dôvodu vznikli fotoaparáty, či videokamery. Tie nám slúžia už niekoľko desiatok rokov a za tú dobu sa určite podarilo zachytiť nespočetné množstvo vzácnych okamihov. Avšak fotografie v tomto článku sú…

TOP10: Tieto fakty ti jedného dňa zachránia život!

0 icon

Mnohým zraneniam a dokonca aj úmrtiam by sa dalo predísť, keby ľudia vedeli, ako sa v kritických situáciách správne zachovať. Niekedy poznanie jednoduchej skutočnosti môže zvýšiť tvoje šance na prežitie alebo pomôcť zachrániť život niekoho iného. A tieto fakty by ťa mali naučiť, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách. [the_ad…

Práčka naozaj kradne tvoje ponožky! Ako to robí?

0 icon

Opäť sa to stalo! Vyložil si práčku, vyberieš čistú bielizeň a ponožku nenájdeš, hoci si pamätáš, že si ju dával dovnútra. Na tvojej pamäti nie je nič zlé, iba práčka ti... kradne ponožky. Ako sa ukázalo, ponožky a iné drobné predmety sa môžu jednoducho zaseknúť v častiach práčky a nie je to…

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali