MUDr. Michal Piják: „Vynára sa otázka, prečo naši „covidoví experti“, ktorí prezentovali remdesivir ako úžasný liek, vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia“

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube, Screenshot TV Pravda)

 

Odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják koncom minulého týždňa na Facebooku podporil vedca Juraja Mesíka, ktorý dlhodobo kritizuje rezort zdravotníctva kvôli pomalým aktualizáciám štandardov liečby koronavírusu. Mesík taktiež viackrát upozornil na neúčinnosť lieku remdesivir.

Na snímke Michal Piják a Juraj Mesík

Známy analytik globálnych rizík Mesík nedávno v jednom z rozhovorov pre médiá uviedol, že na Slovensku sa stále lieči covid liekom remdesivir, „o ktorom od samého začiatku veda vie, že je pri liečbe covidu neúčinný“.

„15. októbra 2020 bola uverejnená aj štúdia WHO Solidarity Trial, ktorá neúčinnosť remdesiviru jednoznačne potvrdila. 15. októbra sme u nás mali oficiálne 71 obetí covidu – dnes ich máme oficiálne 3750 a reálne je počet obetí epidémie zhruba trikrát vyšší. Mŕtvi pribúdajú tempom 100-200 denne a naše zdravotníctvo ich v dôsledku korupcie „lieči“ neúčinným fejkovým liekom s výraznými nežiadúcimi účinkami!“, upozornil v interview pre portál topky.sk.

Juraj Mesík v tejto súvislosti hovorí o účinnejšom lieku Ivermectine, ktorého jedno balenie pre vyliečenie dvoch ľudí stojí v Egypte 80 centov. „Balenie remdesiviru, poviem to natvrdo, dorazenie jedného pacienta, stojí 2 100 eur. Skupina ľudí aj na Slovensku krásne zbohatla na obrovskej ľudskej tragédii,“ myslí si Mesík.

Mesík okrem toho 17. januára na sociálnej sieti uviedol, že na oficiálnej stránke Ministerstva zdravotníctva v daný deň urobil screenshot z časti „Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania“, kde boli s dátumami 26. 10. a 19. 11. 2020  uvedené „záväzné odporúčania, ktorými je riadený prebiehajúci masaker obyvateľov Slovenskej republiky“.

„Na stránke jedného z projektov MZ sa síce zjavil nový odporučený postup terapie covidu na JIS-kách datovaný 10. januára, v ktorom sa objavil aj pojem „ivermectin“, no odporučenie sa týka výlučne JIS-iek – nie prvej línie zápasu s pandémiou, teda ambulancií všeobecných lekárov. Po druhé, ani po týždni od 10.1. sa dokument neobjavil na oficiálnej stránke MZ SR! Na nej – a tým pádom aj v mnohých nemocniciach na Slovensku – sa covid stále „lieči“ neúčinným remdesivirom, balenie po 2100 eur!“ Znovu zopakoval Mesík.

 

MUDr. Piják: „Novodobí inkvizítori by tvrdenia Mesíka radi označili za hoax“

Lekár MUDr. Michal Piják sa ku týmto názorom Juraja Mesíka vyjadril s tým, že si vie predstaviť, ako radi by uvedené vyjadrenia Mesíka označili novodobí inkvizítori označili za hoax. „Žiaľ, skôr sa zdá, že hoax v tomto prípade možno pripísať ministerstvu zdravotníctva. V smernici MZ, ktorá má názov: „Štandardný preventívny, diagnostický a terapeutický postup pri starostlivosti o kriticky chorých s COVID-19 Predkladateľ Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. Aktualizovaná verzia 18.11.2020 sa v bode 7. uvádza tento text.“

„Medikamentózna liečba. Odporúča sa, aby antivírusová liečba s COVID-19 bola podaná každému pacientovi, ktorý vyžaduje UPV alebo intenzívnu starostlivosť. Odporúča sa antivírusové lieky podávať v spolupráci s infektológom. a. Remdesivir (RDV) je „prodrug“, ktorého aktívna forma je analóg adenozínového nukleotidu. Modifikuje vírusovú RNA dependentnú polymerázu. RDV sa podáva ako i. v. infúzia. U pacientov s ťažkým ochorením sa RDV podáva ako úvodná dávka 200 mg i. v. 1. deň, nasleduje dávka 100 mg i. v. raz denne ako udržiavacia dávka počas 5 dní.“

Piják poukázal aj na to, že v inovovanej smernici zo dňa 10. 1. 2021 „ Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19 na OAIM. sa už remdesivir neuvádza a namiesto neho je tam v bode 30 uvedené:

„Na základe klinických skúseností, ktoré nie sú podporené veľkými vedeckými štúdiami, ale na pracoviskách sú v tiesni úspešne využívané, je možné podať: U pacienta s potvrdením COVID-19 s potrebou inhalácie kyslíka, NIV (HACOR <5), ale aj pri indikácii UVP: vitamín C v infúzii až do 1 g/kg, druhý deň polovičnú dávku, do 4. – 5. dňa 0,25 g/kg. Ivermectin tbl 0,2 mg/kg 2-5 dní do odznenia príznakov. Zinok a selén, vysoké dávky D vitamínu, thiamín, antipyretíká, melatonín. Pri zvýšenom PCT a CRP empiricky Azitromycín (3 – 6 dní) alebo ATB podľa citlivosti.“

MUDr. Michal Piják  položil otázku, ako je možné, že v smernici zo dňa 10.1. 2021 nie je uvedená žiadna zmienka, resp. zdôvodnenie prečo sa tam záhadne nespomína Remdesivir, tak ako sa to bežne robí pri takýchto inováciách?

„Sú námietky Juraja Mesíka opodstatnené? Podľa neho sa u nás až do 10. januára 2020 používala smernica z 18. novembra, ktorá odporúčala liečbu drahým a neúčinným liekom s vysokým výskytom nežiaducich účinkov, keď už od jari 2020 bolo známe, že remdesivir je pri liečbe covidu neúčinný a 15. 10. 2020 bola uverejnená štúdia WHO Solidarity Trial, ktorá to znovu potvrdila?“

Čiastočnú odpoveď na uvedené otázky môže dať podľa neho článok s názvom „Remdesivir pre COVID-19 v Európe: poskytne hodnotu za peniaze?“, ktorý bol nedávno uverejnený v jednom z najrenomovanejších lekárskych časopisov The Lancet.

„Vybral som z nebo najpodstatnejšiu časť: Usmernenie WHO založené na základe metaanalýzy údajov z rovnakých štyroch randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií (RCT) ,(5, 6, 7, 11) uvádza, že remdesivir nemá pravdepodobne žiadny vplyv na úmrtnosť a bolo vydané podmienečné odporúčanie proti použitiu remdesiviru u hospitalizovaných pacientov s COVID-19. EMA odporúča remdesivir u dospelých a dospievajúcich pacientov (vo veku 12 rokov alebo starších) s COVID-19, ktorí potrebujú prísun kyslíka. Ak sa európske povolenie na uvedenie na trh obmedzuje na týchto pacientov, potom sa remdesivir bude podávať s kortikosteroidmi, čo je štandardná starostlivosť o pacientov s COVID-19 vyžadujúcich kyslík alebo mechanickú ventiláciu.“

Uvádza sa tiež, že v USA sa remdesivir a dexametazón odporúča aj u pacientov vyžadujúcich kyslík pomocou prístroja s vysokým prietokom alebo neinvazívnej ventilácie. „Neexistujú však žiadne RCT, ktoré by hodnotili klinický prínos pridania remdesiviru ku kortikosteroidom u týchto pacientov – a adekvátne vykonaná megaštúdia by si vyžadovala tisíce účastníkov. V dnešnej dobe je potrebné uznať, že nie je isté, či pridanie remdesiviru ku kortikosteroidom prináša v porovnaní so samotnými kortikosteroidmi nejaký prínos pre úmrtnosť.“

Osobitne by som zdôraznil stanovisko WHO, ktorá v jej smernici z 23. novembra uviedla, že skupina GDG zistila nedostatok dôkazov o tom, že remdesivir zlepšil výsledky, ktoré sú dôležité pre pacientov, ako je znížená mortalita, potreba mechanickej ventilácie, čas na klinické zlepšenie a ďalšie.

„Nízka istota týchto výsledkov, najmä úmrtnosť, však nedokazuje, že remdesivir je neúčinný; Skôr neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by potvrdili, že zlepšuje dôležité výsledky pre pacientov. GDG podmienečne odporúčala nepoužívať remdesivir na liečbu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Ak sa uvažuje o podaní remdesiviru, je potrebné poznamenať, že jeho použitie je kontraindikované u pacientov s dysfunkciou pečene alebo renálnou dysfunkciou. K dnešnému dňu sa môže podávať len intravenózne a má relatívne obmedzenú dostupnosť.“

Podobné stanovisko WHO zaujala už v septembri 2020. „V tejto súvislosti sa oprávnene vynára otázka, prečo takýmto spôsobom neinformovali naši „covidoví experti“ , ktorí remdesivir prezentovali ako úžasný liek, ktorý môže znížiť mortalitu a vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia. Viď. napr. vyjadrenia MUDr. Sabaku uvedené nižšie,“ dodáva MUDr. Michal Piják.

 

Opodstatnené námietky Mesíka

Piják si preto myslí, že u uvedeného vyplýva, že námietky Juraja Mesíka možno považovať za opodstatnené. „Vzhľadom na nedostatok údajov o účinnosti remdesiviru, pomerne vysoký výskyt nežiaducich účinkov a vysokú cenu by sa mali v liečbe preferovať podstatnejšie lacnejšie farmaceutické prípravky, s lepším profilom rizika a benefitu, ako je napríklad ivermektín.“

„Na záver pripájam niekoľko vyjadrení infektológa MUDr. Sabaku, ktorý v súčasnosti pomáha pri Ministerstve zdravotníctva, z 08. 09. 2020, z ktorých je očividné jeho nekritické zveličovanie benefitov remdesiviru:

Máme k dispozícii lieky, ktoré pomáhajú zachraňovať životy tých pacientov s COVID-19, a s tým, že zvyšujú pravdepodbnosť, že sa vyliečia a že toto ochorenie prežijú. To je v prvom rade dexamethazón, teda kortikoidy, dexametazón, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť prežitia dvoj, trojnásobne u pacientov s ťažkým covid-19. Takže to je naozaj, je to skvelá vec tým, že sa preukázalo, že tento liek je účinný, že takto dobre tým pacientom pomáha, tak to naozaj prinieslo revolúciu v liečbe tohto ochorenia. No a jednak máme remdesivir, len sme ho nemali k dispozícii, teraz ho už k dispozícii máme.“

Piják pridáva aj vyjadrenie infektológa Sabaku z 2. 10. 2020: „Zmenilo sa to, že máme v rukách nové zbrane, ktorými bojujeme za to, aby tí naši pacienti prežili. Jednak remdesivir, ale nie len remdesivir. Máme remdesivir, čo je hrozne fajn. Remdesivir dokáže zvýšiť pravdepodobnosť, že pacient s ťažkým covidom toto ochorenie prežije, čiže je to skvelý liek, ale máme aj kortikoidy, dexamethason a iné kortikoidy…“

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Krajniak: Vďaka núdzovému stavu vieme zadarmo doručiť ochranné pomôcky

0 icon

Bratislava 25. februára (TASR/HSP/Foto:TASR- Dano Veselský)   Núdzový stav potrebujeme okrem iného na to, aby sme vedeli pomôcť klientom i zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Vďaka núdzovému stavu môže štát doručiť zadarmo napríklad osobné ochranné pomôcky aj tým zariadeniam, ktoré zriaďujú neštátni zriaďovatelia, kraje či obce. V diskusii k predĺženiu núdzového…

USA uvalili na Dobroslava Trnku a jeho syna sankcie

0 icon

Washington 25. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Americký rezort diplomacie vo štvrtok zakázal bývalému generálnemu prokurátorovi SR Dobroslavovi Trnkovi a jeho synovi Jakubovi vstup na územie USA. Dôvodom je ich účasť na závažnej korupcii, uvádza sa na webovej stránke amerického ministerstva zahraničných vecí O zákaze vstupu pre Dobroslava Trnku…

Krajská prokuratúra: Smrť Violy nebola spôsobená cudzím zavinením. Zlyhalo jej srdce pri opakovanom tupom násilí

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Viola Macakova)   Smrť Violy Macákovej, ku ktorej došlo v novembri 2019, údajne nebola spôsobená cudzím zavinením a bezprostrednou príčinou úmrtia bolo zlyhanie činnosti srdca. Vyplýva to z uznesenia vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zo stredy (24. 2.), ktoré bolo vo štvrtok doručené na…

Ombudsmanka: Slovensko je jedinou krajinou Európy, ktorá karantenizuje celé rómske komunity

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko je v druhej vlne pandémie jedinou krajinou v Európe, kde naďalej dochádza ku karantenizácii celých rómskych komunít. Na zistenia Agentúry Európskej únie (EÚ) pre základné práva poukázala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová Ombudsmanka sa preto listom obrátila na generálneho prokurátora Ombudsmanka…

Nadal sa pre problémy s chrbtom odhlásil z turnaja v Rotterdame

0 icon

Rotterdam 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hamish Blair)   Španielsky tenista Rafael Nadal vo štvrtok oznámil, že pre problémy s chrbtom nebude štartovať na turnaji ATP v holandskom Rotterdame. Podujatie sa začne v pondelok 1. marca Druhého hráča svetového rebríčka pripravil rovnaký zdravotný problém začiatkom februára aj o účasť na ATP Cupe.…

Vláda SR znížila dotáciu na modernizáciu športovej infraštruktúry a stopla projekt výstavby cyklistického centra

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenská vláda skresala o viac ako 20 miliónov eur financie na modernizáciu športovej infraštruktúry na roky 2021 a 2022. V aktuálnom roku na projekty v tomto smere pôjde namiesto plánovaných 46,5 milióna len 25,7 milióna eur, v roku 2022 ide o pokles z…

Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura zostáva vo väzbe

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán K. zostáva vo väzbe. Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu a sám vo veci rozhodol tak, že žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu zamietol TASR o…

Vnímam, že existuje zhoda na potrebe reformy slovenskej justície, uviedla Kolíková

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Odborná verejnosť sa zhoduje na potrebe zmeniť súdnu mapu. Zriadenie samostatného správneho súdnictva odborníci a ľudia z praxe vnímajú ako dobrý a dôležitý krok. Vyplýva to z okrúhlych stolov, ktoré zorganizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR v uplynulých dňoch. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí)…

Penta predáva mäsokombinát Mecom. Biznis s mäsom preberú Číňania

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Investičná skupina Penta po štrnástich rokoch ukončuje svoje pôsobenie v sektore spracovania mäsa. V pondelok oznámila očakávaný predaj spoločnosti Mecom Group, ktorá združuje mäsospracujúce závody na Slovensku a v Maďarsku Kupujúcim je spoločnosť Smithfield Foods ktorá vznikla v roku 1936 vo Virginii v USA. Majiteľom…

Čína schválila ďalšie dve vakcíny proti ochoreniu COVID-19

0 icon

Tchaj-Pej 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Čína vo štvrtok schválila ďalšie dve vakcíny proti koronavírusu pre širšie použitie. Tamojšie regulačné orgány podmienečne odobrili očkovaciu látku od štátnej spoločnosti Sinopharm a druhú od súkromnej firmy CanSino Už predtým Čína schválila dve vakcíny proti koronavírusu, ktoré používa v rámci svojej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Polák

Mutanti

0icon

Neviem presne, čo obsahujú očkovacie látky od spoločností Pfizer/Biontech a Moderna, nie som virológ ani biochemik. Ale jedno viem iste. Nie sú to vakcíny. Ten názov sa používa len preto, že ľudia na celom svete vakcínam dôverujú...každý z nás bol v minulosti vakcinovaný proti niektorým chorobám. Pre spresnenie pred tromi rokmi som sa…

Pavel Jacz

Sčítanie ľudu je obyčajná fraška na otravovanie ľudí.

0icon

Ten, kto už vyplňoval v týchto dňoch nezmyselný dotazník štatistického úradu sa musel diviť. "Neanonymný" dotazník (rodné číslo, ktoré majú všetky štátne inštitúcie zaregistrované spolu s vašou identifikáciou o Vás prezradí všetko). Všetko, načo sa elektronické zrátanie obyvateľov na Slovensku pýta, neprinesie žiadnu novú informáciu pre inštitúcie. Vezmime si to…

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Marián Tkáč

Naši drahí hlupáci tam hore: chorých liečte a zdravých nechajte na pokoji!

0icon

Nie, tí tam hore si nezaslúžia iné meno: hlupák je totiž aj ten, ktorý činí čo nevie, a aj ten, ktorý činí, čo mu iní prikážu. To, čo s nami utajení samovládcovia sveta zamýšľajú, to raz v náznakoch, inokedy otvorene dávajú najavo. Zbigniew Brzezinski, poľský rodák, zakladateľ Trilaterálnej komisie, ktorá sa podieľa na…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Prekliata budova Dakota a záhadné udalosti

0 icon

Newyorská budova, ktorú v rokoch 1880 až 1884 postavili na 72. ulici v mestskej časti Upper West Side na Manhattane, sa vždy spájala so záhadnými udalosťami. Prinášame ďalší zaujímavý článok o udalostiach, ktoré sa jednoducho vysvetliť nevedia. Budovu Dakota navrhol architekt Hnery Janeaway Hardenbergh (1847 až 1918). Jej výstavbu financovali Newyorčania Isaac Merritt…

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 1. časť

0 icon

Y2K, označované aj ako chyba tisícročia, je predmetom nášho ďalšieho článku, v ktorom vám priblížime, o čo vlastne išlo. 31. decembra 1999 celý svet s napätím čakal, čo spôsobí tzv. „problém roku 2000“. Nakoniec sa nič vážne nestalo a mnohí tvrdia, že išlo o najväčší podvod v dejinách. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na údajne…

10 celebrít, ktoré ukrývajú nečakaný skrytý talent

0 icon

Celebrity žijú pod mikroskopom. Napriek tomu sa niektorým z nich podarilo ukryť tajný talent. Čomu sa venujú mimo herectva či hudby? Niektoré z celebrít sa začali venovať maľovaniu ešte pred tým, ako sa stali celebritami, iné objavili svoj talent až neskôr v živote. Niektoré celebrity maľovali pod pseudonymom a je možné, že si…

Satan a jeho tajné posolstvá 1. časť

0 icon

Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Judas Priest ... Množstvo hudobných interpretov sa stretlo s obvineniami, že ich texty obsahujú tajné Satanove posolstvá, ktorý vzývajú zlé bytosti. Čo je na tom pravdy, sa pozrieme spoločne v rámci dvojdielneho článku s názvom Satan a jeho tajné posolstvá. Neuvedomená správa je zamaskované znamenie, ktoré človek za…

Vo svete IT

Rover Perseverance zachytil haváriu pristávacieho modulu

0 icon

Pristávací modul „Sky Crane,“ ktorý zniesol na povrch Marsu rover Perseverance, minulý týždeň havaroval. Dobrou správou je, že rover zachytil fotografie, píše portál Space. Pristávací modul bol posledným krokom počas „siedmich minút strachu.“ Ide o časový úsek, v ktorom musí misia sama prejsť tenkou atmosférou Marsu, spomaliť a dosadnúť na…

Ľudia so sklonmi k extrémizmu si nedokážu poradiť so zložitými úlohami: Tvrdí to nová štúdia

0 icon

Extrémizmus každého druhu môže byť nebezpečný. Jedinci sa môžu v určitých prípadoch obrátiť na násilie, aby dokázali všetkým naokolo svoju pravdu. Bol to práve extrémizmus, ktorý prispel k nespočetnému množstvu tragédií, píše portál IFLScience. Výskumníci z University of Cambridge však tvrdia, že prišli na to, čo môže stáť za extrémistickým…

Toto je TOP 10 celosvetovo najpopulárnejších smartfónov za rok 2020. Zoznam vás určite prekvapí

0 icon

Každoročný rebríček najpopulárnejších smartfónov za predošlý rok je opäť na stole. Tentokrát prišla s komplexným reportom za rok 2020 analytická spoločnosť Omdia, ktorej výsledky boli zverejnené na zahraničnom portáli Phonearena.com. Spoločnosť Omdia vytvorila zoznam „najpopulárnejších“ smartfónov za rok 2020, ktorý vychádza z celkových dodávok týchto zariadení po celom svete. Výsledky…

Google Mapy dostávajú tmavý režim. Takto si ho môžu aktivovať prví šťastlivci, ktorí ho už majú k dispozícii!

0 icon

V priebehu včerajšieho dňa sme vás informovali o tom, že spoločnosť Google začala s distribúciou viacerých nových funkcií pre Android smartfóny. Jednou z nich je aj natívna podpora tmavého režimu pre aplikáciu Google Mapy. Tmavý režim v Google Mapách je postupne distribuovaný Spoločnosť Google v súvislosti s uvoľnením tejto funkcie…

Sčítanie obyvateľov 2021: Kde, kedy a ako? Pozor, prebieha online!

0 icon

Sčítanie obyvateľov na našom území má dlhú históriu, ktorej začiatok sa datuje ku koncu 18. storočia. Ide tak o jeden z najstarších druhov štatistík, ktorý sa v pravidelných intervaloch opakuje. Jeho cieľom je zistiť nielen to, koľko ľudí žije na území štátu, či miest, ale aj zistiť bližšie demografické informácie…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Kedmi odhalil zákerný plán USA o obetovaní Ukrajiny

0 icon

Izrael, 25. februára 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol, že USA nedokázali „podplatiť“ Ruskú federáciu tým, že jej odovzdali pobaltské štáty a Ukrajinu.   Dnes je hlavným geostrategickým cieľom Washingtonu narušenie vzťahov medzi Ruskom a Čínou. Obe mocnosti považujú Američania za kľúčových oponentov. Moskva vystup

Debut slovenského rýpadla na vojenskej výstave v Abu Dhabí

0 icon

Abu Dhabí, 25. februára 2021 (AM) - História spoločnosti CSM INDUSTRY sa v Československu začala písať v roku 1967. V roku 1976 sa začala výroba legendárneho univerzálneho dokončovacieho stroja UDS. Za 50 rokov sa na celom svete vyrobilo a exportovalo viac ako 30 000 strojov a konštrukčných mechanizmov UDS. Stroj je…

Ako cvičenie NATO takmer vyvolalo jadrovú vojnu so ZSSR

0 icon

Rusko, 25. februára 2021 (AM) – Kvôli rozsiahlemu cvičeniu NATO Able Archer sa ZSSR v roku 1983 pripravoval na jadrovú vojnu so Spojenými štátmi, píše The Drive s odvolaním sa na odtajnené materiály amerického ministerstva zahraničia. Dokument obs

Vrtuľníky Bell Huye II putujú do libanonských vzdušných síl

0 icon

FORT WORTH, Texas (25. februára 2021) – Spoločnosť Bell tento mesiac dodala libanonským vzdušným silám (LAF) tri vrtuľníky Bell UH-1H-II. Stroje rozšíria existujúcu flotilu letectva Libanonu, ktoré ich plánuje nasadiť pri najrôznejších pátracích a záchranárskych operáciách, pri transporte vojakov alebo počas hasičských a p

Bezkonkurenčná Derivácia. Najnovší protilietadlový delostrelecký komplex

0 icon

Rusko, 25. február 2021 (AM) - Viete, že Rusko o 5-7 rokov dodá na trh asi 50 nových druhov zbraní a špeciálnej techniky? Určite bude medzi nimi protilietadlový delostrelecký komplex „Derivácia-PVO“ 2S38, predurčený na boj s dronmi, riadené rakety „Grom-E1“ a „Grom-E2“...  

Svetlo sveta

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

Dokedy budeme pozerať na našu slávnu históriu českými očami?

0 icon

Stanovisko k stvárneniu dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi Vážený pán generálny riaditeľ, na začiatok musíme len zopakovať, že idea vytvoriť a odvysielať vo verejnoprávnej RTVS „Slovenský panteón“ je dobrá a nádejná, realizácia už menej. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k Andrejovi Hlinkovi, robíme tak aj k časti venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi. Ide nám o to, aby Panteón bol…

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

0 icon

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali