MRAVENISKO. O čom hovoril Putin počas takmer štvorhodinovej Priamej linky? Dostal viac ako tri milióny otázok

Moskva 20. apríla 2016 (HSP/Foto:TASR-Mikhail Klimentyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

 

Ruský prezident Vladimír Putin sa poriadne zapotil. Počas priameho prenosu takmer štvorhodinovej televíznej relácie Priama linka odpovedal na otázky divákov a hovoril o tých najhorúcejších aktualitách doma a vo svete

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin
Na snímke ruský prezident Vladimir Putin

Európske médiá priniesli viac alebo menej rozsiahle informácie o jeho výrokoch. Našim čitateľom poskytneme krátky „zostrih“ niektorých zaujímavých bodov. Tento raz Vladimír Putin dostal viac ako 3 milióny otázok, z ktorých odpovedal na 80. Organizátori Priamej linky  vybrali pomerne ostré otázky, ktoré sa týkali naozaj problémových tém.

Relácia trvala 3 hodiny 40 minút – o 16 minút menej ako vlani. Táto pravidelná relácia beží už niekoľko rokov. Putin počas tejto priamej relácie nariadil orgánom činným v trestnom konaní, aby ihneď začali vyšetrovanie. V niekoľkých prípadoch už začali trestné konanie…

 

O stave ruskej ekonomiky

V. Putin: Situácia sa ešte nezlepšila, ale trend je predsa len pozitívny. Pokles HDP dosiahol 3,7 percenta. V tomto roku vláda počíta s ďalším miernym poklesom ale len o 0,3 percenta, a v budúcom roku sa očakáva nárast o 1,4 percenta.

Existujú absolútne pozitívne veci, napríklad rast poľnohospodárstva – o tri percentuálne body; bytová výstavba v minulom roku dosiahla maxima – viac ako 85 miliónov metrov štvorcových, to je rekord. Udržujeme nízku hladinu nezamestnanosti – 5,6 percentnú. Čo je veľmi dôležité – saldo obchodnej bilancie, a to napriek poklesu cien ropy. To znamená, že zarábame viac, ako utrácame – o 146 mld. rubľov, čo je dobrý indikátor.

 

O nebezpečenstve teroristickej hrozby zo strany ISIL

V. Putin: Nebezpečenstvo vždy existuje ak sa nevenuje náležitá pozornosť boju proti terorizmu. Vidíme, že táto hrozba postihla mnohé krajiny sveta: aj Stredný východ, aj Áziu, aj Spojené štáty, aj európske krajiny.

Ale veci sa nemajú tak, že by sme odišli a všetko opustili. Síce sme odsunuli podstatnú časť našich jednotiek, ale po odsune hlavnej časti našej skupiny sme zanechali sýrsku armádu v takom stave, že, za podpory našich zostávajúcich jednotiek, je schopná vykonávať úspešné útočné akcie a už po odchode časti našich vojsk obsadila Palmýru, obsadila ďalšie strategicky dôležité obývané územia.

A úprimne veríme, že odmietnutie ozbrojeného násilia obidvomi stranami za pomoci kohokoľvek, vrátane našej, sa zavŕši zmierom. A taktiež politický proces – treba sa dohodnúť, všetkým si sadnúť k rokovaciemu stolu, prijať Ústavu, na základe tejto Ústavy usporiadať predčasné voľby a, touto cestou, vyjsť z krízy.

 

O rusko-tureckých vzťahoch

V. Putin: Máme veľmi dobré vzťahy s väčšinou krajín sveta. Nehovorím o takých efektívne fungujúcich organizáciách ako sú SCO – Šanghajská organizácia pre spoluprácu, ktorá sa rozširuje pripojením veľmocí, naše integračné únie, Eurázijská ekonomická únia, BRICS a ďalšie. Takisto Turecko považujeme za svojho priateľa, a turecký ľud – priateľským národom s ktorým si určite vybudujeme veľmi dobré a priateľské vzťahy.

Máme problémy s niektorými politickými vodcami, ktorých správanie považujeme za neadekvátne a primerane naň reagujeme. Ale pracujeme kľudne, bez akýchkoľvek výpadov reagujeme na nepriateľské akcie voči Rusku. Reagovať je bezpodmienečne nutné, inak vás osedlajú a popoháňajú, ako sa už stalo v najnovších dejinách. Návrat k minulosti je nemožný, a neurobíme tak. Ale majúc na zreteli naše záujmy, my, samozrejme, budeme rozvíjať vzťahy so všetkými našimi partnermi, vrátane našich susedov.

 

Otázka: Ak by sa topili Porošenko a Erdogan, ktorého by ste prv zachránili?

V. Putin: Asi takto: ak sa niekto rozhodol utopiť, zachrániť sa nepodarí. Ale, samozrejme, sme pripravení podať pomocnú ruku a ruku priateľstva ktorémukoľvek nášmu partnerovi, ktorý o to stojí.

 

O výstavbe mosta cez Kerčský prieliv

V. Putin: Rád som si pozrel ako napreduje výstavba mostu. Musím povedať, že výstavba tohto druhu objektov sa teší veľkému počtu záujemcov, v našom prípade sme však len ťažko našli firmu, ktorá sa rozhodla realizovať tento projekt aj vzhľadom na menší rozsah financovania, aj vzhľadom na rôzne obmedzenia pre osoby, vykonávajúce tieto práce. Ale napriek všetkému našla sa firma, ktorá funguje a funguje dobre, prekonala aj príslušné výberové konania. Dúfam, že všetko bude vykonané kvalitne a načas.

 

K problému leteckých spojov medzi Ruskom, Tureckom a Egyptom

V. Putin: To predsa nezáviselo od nás. Sú rôzne dôvody pre obmedzenia, ale výsledok je ten istý. V Egypte činné úrady bojujú s radikálmi, ale nie vždy sa im darí. A vidíme, čo sa deje tam, takmer každý deň sú na Sinaji vojenské potýčky. Za týchto okolností nemáme žiadne právo nepovedať ľuďom že návšteva tejto krajiny je nebezpečná. Čo sa týka Turecka. Tu je podobný obraz, ale, podľa nášho názoru, súčasné vedenie Turecka nebojuje až tak proti radikálom, skôr s nimi spolupracuje. Avšak vnútorné problémy tejto krajiny vynucujú nás tiež uvažovať o bezpečnosti – juh krajiny je v stave občianskej vojny.

Medzinárodné spoločenstvo sa tvári, že sa nič nedeje, ale je to fakt, dokonca sa používa veľkorozmerná technika, ťažké zbrane, tanky, delostrelectvo a podobne. A teroristické akty sú v Turecku takmer každý týždeň. A preto sme my, rovnako ako v prípade Egypta, povinní upozorniť občanov na skutočnosť, že rekreácie v Turecku sú teraz nebezpečné.

 

O energetickom zásobovaní Krymu

V. Putin: Ako vieme, dve linky elektrického vedenia sú uložené a sú v prevádzke. Práve dnes má byť zapojený tretí okruh, je to ďalších 200 megawattov. Všeobecne možno povedať, že sa objem dodávok blíži k objemu tokov, ktoré pochádzali z ukrajinského územia. Predpokladám, že v priebehu dvoch resp. najviac troch týždňov bude uvedený do prevádzky aj štvrtý obvod. To je ďalších 200 megawattov. Teda, kapacita energetického mosta medzi Kaukazom a Krymom dosiahne 800 megawattov, čo sa plne rovná objemu, ktorý dodávala Ukrajina na Krym.

Ale dovolím si pripomenúť, že v 2017 roku, majú byť do prevádzky uvedené ešte dva bloky, teda viac ako 400 megawattov, a v roku 2018 – ďalšie dva bloky po viac ako 400 megawattov každý. To znamená, že v skutočnosti, Krym nielenže bude zásobený elektrickou energiou, ale sa vytvorí veľká rezerva pre rozvoj ekonomiky a sociálnej sféry.

 

O rusko-amerických vzťahoch v predvečer volieb v USA

V. Putin: Boli v histórii našich bilaterálnych vzťahov chvíle, kedy sme úzko spolupracovali a dosahovali veľmi dobré výsledky na národnej i na medzinárodnej úrovni. Aj dnes máme príklady takejto spolupráce. To platí aj pre otázky nešírenia zbraní hromadného ničenia, boja proti terorizmu, vyriešenia, napríklad, iránskej jadrovej otázky, chemických zbraní v Sýrii, celkove boja proti terorizmu.

Existujú aj ďalšie príklady pozitívnej interakcie avšak naši partneri, znovu opakujem, ak budú zakladať na falošnom predpoklade o vlastnej výnimočnosti, tak to bude znamenať, že si budú naďalej nárokovať na osobitné postavenie a osobitné práva. Je to chybný postoj. Musíme si ozrejmiť koreň problému a konať nie z pozície sily a diktátu, nie z pozície imperiálnych ambícií ale konať úctivo so všetkými svojimi partnermi, a samozrejme s Ruskom. Bez toho je nemožné budovať moderné demokratické medzinárodné vzťahy.

 

O problematike zrušenia sankcií

V. Putin: Nemyslím si, že v blízkej budúcnosti naši partneri odsúhlasia zrušenie reštriktívnych a obmedzujúcich opatrení voči našej krajine. A to napriek skutočnosti, že Minské dohody sa na juhovýchode Ukrajiny vykonávajú mimoriadne zle a to nie našim zavinením, ale zavinením, ako už všetci pochopili, kyjevských orgánov moci, avšak, napriek skutočnosti, akoby si nedokázali uvedomiť, že išli nesprávnym smerom a že sa dostali sa do slepej uličky. Preto budú niečo vymýšľať a udržovať tieto obmedzenia, čo znamená, že aj my zachováme primerané obmedzenia pre vstup ich potravinárskych tovarov na náš trh.

Budeme pozorne sledovať tento proces. Existuje veľa možností na podporu poľnohospodárskeho odvetvia. Vidíme, že poľnohospodári zvyšujú produkciu mlieka a mäsa, ovocia a zeleniny a ich spracovanie. Máme veľký podporný program, určite ho budeme realizovať.

 

O problematike zavedenia národnej meny EurAsEÚ

V. Putin: V zásade sa jedná o zaujímavú tému, niekedy to bude možné, avšak až na etape, kedy úroveň rozvoja ekonomík a štruktúra ekonomík členských krajín Eurázijskej hospodárskej únie sa stanú rovnocennými. Nemali by sme v žiadnom prípade zopakovať chyby, ktorých sa dopustila Európska únia, keď zaviedla jednotná mena pri podstatnej rôznorodosti ekonomík členských krajín, čo spôsobilo problémy, aké sú, povedzme, s Gréckom. Je to spôsobené tým, že dostávajú milodary zo spoločnej misy, ale tieto milodary neprispievajú k rozvoju hospodárstva a jeho štruktúry lepším smerom.

Sme povinní u nás, v našej Únii, zvažovať všetky tieto problémové otázky a pristupovať ku zmenám etapovito. A, samozrejme, je to dobrovoľná záležitosť ktorá si vyžaduje súhlasné stanovisko k nastolenej otázke. Je nutné, aby všetci prejavili záujem: aj Rusko, aj naši partneri v EurAsEÚ.

 

O situácii na Ukrajine

V. Putin: Pokúsim sa byť veľmi opatrný, avšak niektoré veci sú zrejme. Najdôležitejšou a prvoradou úlohou riešenia všetkých problémov v juhovýchodnej časti Ukrajiny sú otázky politickej povahy. Je nevyhnutné, aby ľudia, ktorí žijú v týchto oblastiach mali pocit bezpečia a pochopili, že majú civilizované moderné práva.

Čo tým myslím? Za prvé – ústavné zmeny. V Minských dohodách je zapísané: do konca roka 2015 sa musia schváliť zmeny v Ústave Ukrajiny. Ale, ako vieme, v prvom čítaní sa hlasovalo, v druhom – nie. My, predsa, nemôžeme vnášať zmeny do Ústavy Ukrajiny.
Je zapísané, že do 30 dní po podpísaní by mal reálne nadobudnúť platnosť zákon o osobitnom postavení. Nestalo sa. Je napísané, že má byť prijatý zákon o amnestii. Bol schválený, ale nie je podpísaný prezidentom. To nemôžeme predsa urobiť my, to chápete? A ustavične poukazujú na občasnú streľbu na línii kontaktu. Kto nechce vykonávať Minské dohody, pre toho je to veľmi vhodná, prepáčte mi mauvais ton, „vykrúcačka“.

My sme si vystrelili, oni odpovedali – a už tu máme streľbu. Inej cesty vyriešenia problémov okrem vykonávania Minských dohôd neexistuje. Teraz počujeme od našich partnerov, medzi nimi zo Spojených štátov aj z Európy: viete, je tam zložitá politická situácia, nestačia. Oni nestačia, a my čo máme s tým urobiť? Vidíte, to je ten naozajstný problém.

Ale v prípade, že ukrajinské úrady aj naši partneri v Európe a v Spojených štátoch majú i naďalej záujem o spoločné zdolávanie tejto cesty na dosiahnutie požadovaných výsledkov, musia pracovať so svojimi partnermi v Kyjeve. A tam aj prezident aj premiér, bývalý aj nastupujúci, aj celá opozícia sú ako-tak späté so západnými krajinami. Zapôsobte na nich a netárajte, prepáčte, zakaždým, že Moskva je povinná čosi spĺňať. Všetko, čo sme boli povinní vykonať, sme splnili, mali by ste sami už niečo urobiť.

Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Sme pripravení všestranne podporovať tento proces. Vychádzam z predpokladu, že nebudú žiadne aktívne vojnové strety. Naopak, som nedávno hovoril s Petrom Alexejevičom Porošenkom, ktorý navrhuje posilniť prítomnosť OBSE a to s tým, že na demarkačnej línii by príslušníci OBSE boli ozbrojení, a dosiahnuť úplné zastavenie paľby.

Považujem to za správnu ponuku, podporíme ju. Ale teraz je potrebné presvedčiť západných partnerov aby OBSE prijala také rozhodnutie, podstatne zvýšila počet pracovníkov a, ak sa vyžaduje, zapísala do mandátu právo na nosenie strelných zbraní.

 

O novej ukrajinskej vláde

V. Putin: Ja ju nepoznám. Nepoznám jej obsadenie, neviem aké priority si stanoví, čo má v úmysle urobiť. Poznám len to, čo sa plánovalo urobiť a čo sa uskutočnilo. Podľa mňa na konci roka 2014 ukrajinská vláda, teraz už bývala ukrajinská vláda, schválila plán z deviatich bodov. Splnili sa len dva z nich aj to len čiastočne.

Výsledky sú nepochybne ťažké. Inflácia na Ukrajine dosahuje viac ako 48 percent, viete si to predstaviť? Cena zemného plynu stúpla najmenej 3,3 krát; teplo zdraželo, podľa môjho názoru, o viac ako 50 percent; poplatky za elektrinu vzrástli v minulom roku, podľa mňa, o 53 percent, a v bežnom roku sa očakáva zvýšenie o ďalších 63 percent.

Ale napriek všetkému potrebujeme stabilnú, prosperujúcu Ukrajinu. Hoci kríza, začiatok ktorej súvisí so známou dohodou s Európskou úniou, je spôsobená rukou osudu, je akýmsi nezmyslom. Nechápem, načo tak urobili. A všeobecne to hodnotím iba ako nástroj vhodný na zmenu moci, nič viac, nikto si ani nespomenul na ľudí.

Podpísali zmluvu, nadobudla platnosť: „Bola to civilizačná voľba.“ Ale akáto civilizačná voľba? Ako boli oligarchovia pri moci, tak aj zostali, ich moc sa upevňuje. Nie je to ani o konkrétnych ľuďoch, ale podstatou veci je skutočnosť, že klanový systém riadenia zosilnel l v posledných rokoch, a takto hodnotíme situáciu nielen my, už aj naši západní partneri, uisťujem vás, viem, o čom hovorím.

Nehľadiac na všetko uvedené, máme záujem o obnovenie Ukrajiny aby sme mali spoľahlivého partnera. Vynulovali pre nich colné tarify do Európy, ale tovarový obrat s Európou klesol o 23 percent, a s Ruskom – o 50 percent. Kto je vo výhre? Prečo to urobili? Nepochopiteľné.

Áno, zaviedli sme odvetné opatrenia po pripojení Ukrajiny k sankciám EÚ voči Rusku, ale až o šesť mesiacov neskôr. A potom mi kolegovia vyčítajú: „Načo si to urobil?“ Odpovedám: „Počúvajte, veď Vy ste uvalili sankcie proti nám podobne ako Európska únia, a my sme pol roka nič nepodnikali, čakali sme, že možno dostanete rozum“. – „Dobre, ale pre vás to neznamená nič, ale my to cítime veľmi intenzívne pretože to, a pretože iné“. Teda, nemali ste konať tak, ako ste konali.

Napriek tomu dúfam, že nová vláda vyvodí závery z udalostí posledných rokov, bude konať pragmaticky, v záujme ľudu, svojho vlastného ľudu a nenechá sa manipulovať akýmisi fóbiami a konať v záujme akýchsi zahraničných štruktúr.

 

O Národnej garde

V. Putin: Prvým a možno najdôležitejším predpokladom, z ktorého sme vychádzali pri rozhodovaní, bola potreba zriadenia osobitnej kontroly obchodu so zbraňami v krajine.

 

O situácii okolo Náhorného Karabachu

V. Putin: Jedná sa o veľmi citlivú tému a podľa môjho úsudku budeme musieť konať mimoriadne opatrne. Ide o dávnejší problém, dlhoročný konflikt, ktorý sa udržoval v zmrazenom stave. Bohužiaľ, znovu vzplanulo násilie a my podnikneme všetko potrebné na urovnanie konfliktu a nájdenie riešení, na ktorých by sa zhodli obe strany.

A samozrejme, nutné sú dlhodobé vhodné riešenia pre Karabach. Dosiahnuť sa dajú výlučne politickými prostriedkami, nájdením kompromisu. Pred niekoľkými rokmi sme sa takmer priblížili k dosiahnutiu kompromisu na oboch stranách. Ale ukázalo sa, že to nie je, bohužiaľ, tento prípad. V rámci medzinárodných organizácií budeme vyvíjať iniciatívy a budeme pokračovať aj bilaterálnu spoluprácu, aktivity s cieľom vyriešenia problému Karabachu.
Rusko, čo by sa nehovorilo, má záujem o vyriešenie tohto problému, pretože chceme mať plnohodnotne vzťahy ako s Azerbajdžanom, tak aj s Arménskom.

U nás, v Rusku, žije množstvo Arménov a Azerbajdžancov, sú ich milióny. Vďaka bohu, na území Ruska nemáme žiadne problémy. Navyše, poznám Arménov aj Azerbajdžancov, ktorí napriek všetkým tragickým udalostiam udržujú i naďalej veľmi priateľské medziľudské vzťahy. Rusko všemožne prispeje k riešeniu situácie. Ale, samozrejme, že konečné rozhodnutie patrí ľudu Arménska a ľudu Azerbajdžanu.

 

O perspektívach exportu ruských zbraní

V. Putin: Máme pevné druhé miesto. Na prvom mieste sú Spojené štáty ktoré predávajú najviac zbraní. My teraz trochu zaostávame, ale nie o moc, ale po nás je odstup podstatný, rozdiel je tam už viacnásobný. Minulý rok, ak si správne pamätám, sme predali zbrane asi za 15 mld. USD. Celkové portfóliom objednávok na nadchádzajúce roky dosahuje 50 mld. USD. A záujem o naše zbrane, najmä po skončení a počas vojenského zákroku našich VKS a celkove Ozbrojených síl v Sýrii prudko vzrástol.

 

O priznaní B. Obamu, že jeho najväčším omylom bola Líbya

V. Putin: Po prvé, to opäť potvrdzuje, že súčasný prezident Spojených štátov je slušný človek. Hovorím to bez štipky irónie, pretože vysloviť také niečo – nie je ľahké. Barak, pokiaľ bol senátorom, kritizoval akcie vtedajšej americkej administratívy v Iraku. Ale, bohužiaľ, keď sa stal prezidentom zopakoval tie iste chyby, o ktorých hovoril, ale už v Líbyi. A je to tak správne, je to veľmi dobré, že môj kolega má odvahu urobiť takéto vyhlásenie, nie každý sa tak zachová. Koná tak len vskutku silná osobnosť Špatné na tom je, že sa opakuje sled chýb, veď rovnakú chybu bezmála urobili v Sýrii, ešte nie je jasné, čím sa to skončí.

 

Celú Priamu linku si môžete pozrieť tu:

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Macron avizuje tvrdé opatrenia proti islamistickým zoskupeniam vo Francúzsku

0 icon

Bobigny 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil v utorok rozpustenie propalestínskeho zoskupenia pomenovaného po šejkovi Jásinovi, zakladateľovi radikálneho hnutia Hamas. Spomínané zoskupenie založil Abdelhakim Sefrioui, ktorý je momentálne vo vyšetrovacej väzbe v súvislosti s brutálnou vraždou učiteľa dejepisu a geografie Samuela Patyho Macron podľa agentúry…

Pápež František mal na verejnosti po prvý raz rúško

0 icon

Rím 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)   Pápež František mal v utorok po prvý raz od vypuknutia pandémie nového koronavírusu na verejnosti rúško, ktoré si nasadil počas bohoslužby za svetový mier. Informovala o tom agentúra Reuters Pápež sa objavil v bielom rúšku na bohoslužbe v Bazilike Panny Márie na oltári…

Švédsko zakázalo zariadenia od Huawei a ZTE pri budovaní 5G sietí

0 icon

Štokholm 20. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Andy Wong)   Švédsko zakázalo účasť čínskych technologických spoločností Huawei a ZTE na budovaní nových vysokorýchlostných bezdrôtových sietí. Švédsky poštový a telekomunikačný úrad (PTS) v utorok zakázal štyrom operátorom uchádzajúcim sa o frekvencie v nadchádzajúcej aukcii spektra pre nové siete 5G používať zariadenia od spomínaných firiem…

Trpká rekcia ambulantných lekárov Krajčímu: Doteraz sme vás nezaujímali a dnes nás prosíte o pomoc

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministra zdravotníctva Mareka Krajčího doteraz ambulantní lekári absolútne nezaujímali, dnes ich prosí o pomoc pri celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 Na svojej webovej stránke to uviedol Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Ako konštatovala jeho prezidentka Zuzana Dolinková, zväz ponúka od začiatku ministerstvu zdravotníctva systémovú…

V Madride ukončia stav núdze

0 icon

Madrid 20. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Bernat Armangue)   Španielska vláda nepredĺži núdzový stav v Madride a priľahlom regióne, ktorému sa v sobotu skončí platnosť Možno však zavedie zákaz vychádzania v ohniskách nákazy koronavírusom po celej krajine, povedal minister zdravotníctva Salvador Illa. Šéf španielskeho rezortu zdravotníctva o zákaze diskutuje s regionálnymi vládami.…

Plošné testovanie vyvoláva mnoho otázok a nesúhlas s akoukoľvek formou sankcie

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc, Martin Baumann)   Pripravované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 na Slovensku musí byť dobrovoľné a nesmú zaň hroziť tresty. Tvrdí to novovzniknutá strana Hlas – sociálna demokracia s tým, že stále čaká na objasnenie množstva dôležitých otázok ohľadom testovania "Zaujíma nás predovšetkým to, ako…

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo novelu Záborskej a s ňou pomoc tehotným ženám v núdzi. Chýbal 1 hlas

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Oblasť potratov sa novelizovať nebude. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odmietli novelu zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne poslankyne Anny Záborskej (OĽANO) Z prítomných 117 poslancov bolo za 58, proti 45, 12 sa zdržali a dvaja nehlasovali. Hlasovaním o novele poslanci…

USA sú pripravené rokovať o finalizácii dohody o predĺžení platnosti New START

0 icon

Washington 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Spojené štáty sú pripravené zorganizovať stretnutie s Ruskom s cieľom finalizovať dohodu o predĺžení platnosti Zmluvy o opatreniach na ďalšie znižovanie a obmedzovanie strategických útočných zbraní, známej ako New START alebo START/SNV III Podľa agentúry AFP to v utorok uviedla hovorkyňa rezortu diplomacie…

Budaj chce, aby pozemky v národných parkoch prešli pod správu Štátnej ochrany prírody

0 icon

Bratislava 20.októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) chce, aby pozemky v národných parkoch prešli pod správu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) Na dnešnom tlačovom brífingu o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Podľa šéfa envirorezortu ŠOP momentálne nevlastní v národných parkoch ani meter štvorcový…

Kamenický: Je zarážajúce, že vláda Igora Matoviča odpustí bankám poplatky a pritom šetrí na bežných ľuďoch

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Vláda Igora Matoviča sa snaží prekryť znižovanie sociálnych štandardov ľudí chaosom okolo plošného testovania obyvateľov. V tlačovej správe to uviedla strana Smer-SD Strana sa odvoláva na to, že sa v parlamente znižuje výška minimálnej mzdy zo 656 eur na 623 eur, ruší sa…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Množstvo nemusí znamenať víťazstvo. Numerická prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 3. časť.

0icon

”Ak je niekto menší, mal by sa pokúšať byť šikovnejším.” (Colin S. Gray) Prevaha, ktorá bola popísaná z pozorovania sveta zvierat, existuje vo vzájomných interakciách, ktoré prevažujú vo vojne do určitej miery a spôsobujú komplexnosť vojny a jej nevyspytateľnosť. Ako uvidíme neskôr v tejto štúdii, najdôležitejšou koncepciou manévrového prístupu k…

Boris Mesár

Z Ruského sveta - Lavrov dal konečne pravý hák do čeluste zasratej EÚ

0icon

Za posledné dva dni máme veľmi zaujímavú recenziu správ - ktorá sa priamo týka Ruska.  Prvá správa sa priamo týka našej účasti vo WTO - v utorok začali USA, Európska únia a Svetová obchodná organizácia zvláštne a zvedavé vyšetrovanie proti Rusku. Dôvodom vyšetrovania bolo - neuveríte - substitúcia (nahradenie) dovozu.

Andrej Biras

Pán Matovič, tri otázky a jedna výzva!

0icon

Prvá otázka: Prečo si protirečíte, keď chcete zachraňovať životy a pritom idete plošným, nezmyselným, testovaním ohrozovať ľudí v najväčšej možnej miere? Takáto masová akcia v čase vysoko infekčnej pandémie, by asi mala zmysel, jedine ak by ste išli testovať z domu do domu predo dvermi a to pcr testami, ale…

Pavol Kleban

Proglas o Gorazdovi

0icon

Pôvodný názov tejto básne mal byť Gorazd - básne zveršovanej ako vyjadrenie úcty slovenskému svätcovi, ktorý patril medzi svätých Sedmopočetníkov (sv. Cyril, sv. Metod, sv. Kliment, sv. Naum, sv. Angelár, sv. Sáva, sv. Gorazd). Vzhľadom na môj zaužívaný strofický rozsah každej veršovanej práce (11 + 1), som sa však po…

Marián Tkáč

Čo získajú celoplošným testovaním?

0icon

Práve som dopozeral video americkej lekárky Carrie Madejovej, nazvané Transhumanizmus. Tu je link: https://1url.cz/@carrie-madej-transhu... Žeby sa jej slová práve začali napĺňať? Už odštartoval proces, v ktorom je zaangažovaný Bill Gates a americká armáda...? Bill Gates má údajne prsty v plánovaných celoplošných testoch u nás, pri ktorých má asistovať – armáda (zatiaľ nie americká).…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

7 jedál, s ktorými by sa nikdy nemala mikrovlnná rúra stretnúť

0 icon

Mikrovlnná rúra, ktorá bola prvýkrát vynájdená v 40. rokoch 20. storočia, je dnes jedným z hlavných kuchynských spotrebičov v každej domácnosti. Aj keď táto mašinka znamená pohodlie pri varení a ohrievaní, existujú určité druhy jedál, ktoré by si do mikrovlnnej rúry nikdy nemal dávať ohrievať.   1. Mikrov

Oceánia: Ako ľudia osídlili jedno z najodľahlejších miest na svete

0 icon

Stačí sa pozrieť na mapu a nájsť názov Oceánia – tichomorskú oblasť, ktorá zahŕňa Havaj, Nový Zéland, Samoa, Francúzsku Polynéziu a Mikronéziu. Budeš sa čudovať, ako sa ľudia pôvodne na týchto ostrovoch usadili. Sú tu väčšinou v malom počte a nachádzajú sa stovky až tisíce kilometrov od akejkoľvek veľkej pevniny aj od seba…

21 rozkošných psíkov, ktoré si získajú tvoje srdce

0 icon

Tvoje srdce si získa týchto 21 rozkošných psíkov, ktoré uvidíš na nasledujúcich fotografiách. Keď si tvoj psík prosí jesť, prípadne ti dá najavo, že je čas na prechádzku, len ťažko mu dokážeš odolať. Jeho oči hovoria za všetko. Týchto 21 rozkošných psíkov si tvoje srdce získa veľmi ľahko. Fotografie sú…

Kruhy v obilí a mimozemšťania (1. časť)

0 icon

Kruhy v obilí nás fascinujú už od nepamäti. Spájajú sa predovšetkým s mimozemšťanmi, avšak – pochopiteľne – existuje viacero teórií, prečo vznikajú a kde vznikajú. Poďme sa na celú problematiku pozrieť trochu detailnejšie. Prinášame vám trojdielnu sériu článkov s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Pohodlne sa usaďte a ideme…

Prečo hranolky chutia tak zle, keď už sú studené?

0 icon

Hranolky rozhodne nie sú pre naše telo a trávenie najzdravšie, no raz za čas padne dobre aj zhrešiť. Tenké, chrumkavé a dozlatista upražené – presne také patria k najobľúbenejším pokrmom nielen medzi deťmi na celom svete. Hranolky patria podľa prieskumov k najobľúbenejším prílohám na všetkých kontinentoch. Hodia sa k mäsu,…

Vo svete IT

Zatvorené fitko? S pásom na chodenie Xiaomi Urevo U1 za skvelú cenu je cvičenie doma hračka

0 icon

Celosvetová pandémia zmenila dianie v niektorých kútoch sveta doslova hore nohami. Zatvorené prevádzky, či nebodaj zákaz vychádzania v niektorých krajinách či mestách mohol aktívnejším z nás vytvoriť vrásky na čele. Ak patríte medzi ľudí, ktorí jednoducho doma neobsedia, no zároveň sa chcete vyhnúť zbytočnému riziku, či prichádzajúcej zime, pás na…

Toto je 6 nedávnych kozmických objavov, ktoré šokovali nie len vedcov, ale aj verejnosť

0 icon

Vesmír je plný fascinujúcich fenoménov, ktoré dokážu šokovať astronómov po celom svete. Prečítajte si 6 najfascinujúcejších, nedávnych objavov z oblasti vesmíru. Téme sa venuje aj YouTube kanál Factnomenal. Arrokoth Arrokoth je najvzdialenejším vesmírnym objektom našej sústavy, ktorý mohli vedci preštudovať zblízka. Objavila ho sonda americkej NASA, New Horizons a išlo…

Vybrali sme pre vás 5 užitočných Android aplikácií, ktoré by ste nemali prehliadať. Určite stoja za vyskúšanie!

0 icon

Po dlhšej dobe vám opäť prinášame niekoľko zaujímavých aplikácií, na ktoré sme narazili v priebehu posledných dní, a zároveň vyčnievajú z davu. True Amps Prvou aplikáciou, ktorá nám padla do oka je True Amps. Ide o aplikáciu, prostredníctvom ktorej si viete zmeniť obrazovku nabíjania zariadenia. Dostupných je hneď niekoľko animácií,…

Škoda ukazuje ako prebieha testovanie vodotesnosti vozidiel. Nie je to len o „ošpliechaní“ auta

0 icon

Hoci voda je pre náš doslova životodarnou tekutinou, tak v niektorých prípadoch je nežiadúcou. Napríklad voda v interiéri auta dokáže narobiť veľké problémy. Obzvlášť v prípadoch, keď sa dostane ku elektronike. Pýtali ste sa niekedy, ako je možné, že do automobilov nezateká voda? Škodovka prostredníctvom svojich stránok prezrádza, že na to, aby zabránila…

Xiaomi prezrádza, prečo v sérii Mi 10T siahlo po LCD displejoch a nie po „vyspelejšom“ OLED paneli

0 icon

Čínska spoločnosť Xiaomi len koncom minulého mesiaca predstavila novú sériu vlajkových smartfónov Xiaomi Mi 10T. Tá konzumentom opäť prináša naozaj najvýkonnejší hardvér na trhu, skvelú fotografickú výbavu, ako aj ďalšie moderné technológie, pričom si stále zachovala ako tak priaznivú cenovku. Oba smartfóny z tejto série určite zaujmú hneď vo viacerých…

Armádny Magazín

Historik Andrej Fursov: S Turkami je možné iba taktické spojenectvo

0 icon

Rusko, 21. október 2020 (AM) - Andrej Iľjič Fursov (1951) - ruský historik, sociálny vedec, publicista, ktorý na Inštitúte dynamického konzervativizmu vedie Centrum metodiky a informácií, riaditeľ Centra rusistiky, Inštitútu pre základný a aplikovaný výskum, Moskovskej univerzity pre humanitné vedy, akademik Medzinárodnej akadémi

Ministerstvo obrany: Operácia spoločná zodpovednosť

0 icon

Slovensko, 20. október 2020 (AM) - Rezort obrany už intenzívne pracuje na plánovaní vykonania celoplošného testovania obyvateľstva v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. V priestoroch Ministerstva obrany SR zriadil Spoločné operačné centrum, ktorého súčasťou sú aj zástupcovia ostatných rezortov. Ide o centrálu plánovania operácie a následne tie

Sýria : Ďalšia ilegálna americká základňa vo výstavbe

0 icon

Sýria, 20. október 2020 (AM, Réseau international) - Americké sily začínajú budovať novú základňu na sýrskom území. Americké sily pokračujú v rozširovaní svojej ilegálnej vojenskej prítomnosti v Sýrii tým, že začali budovať novú vojenskú základňu neďaleko mesta Al-Baghouz, na východe krajiny Deir Ezzor, oprot

Ruské stíhačky MiG-29M/M2 a ruské útočné vrtuľníky Ka-52 sa stali pýchou Egyptského letectva. Video

0 icon

Egypt, 20. október 2020 (AM) – Vojenské letectvo Egyptskej arabskej republiky oslávi 2. novembra 90. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravilo Ministerstvo obrany EAR dokumentárny fil

Arménsko obvinené z presunu militantov - hlavne Kurdov a Jezídov zo Sýrie do Karabachu

0 icon

Rusko, 20.október 2020 (AM) - "Informácie o použití zahraničných bojovníkov Azerbajdžanom v Náhornom Karabachu sú neopodstatnené fámy. Zatiaľ čo arménska strana sa skutočne uchýlila k pomoci dobrovoľníkov z iných krajín pri vytváraní protitureckej koalície." -  Tento názor v rozhovore pre informačnú agentúru URA.RU zdieľal zástupca

Svetlo sveta

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

Matka bl. Carla Acutisa: Bol mojím záchrancom, v rodine sme vieru zanedbávali

0 icon

12. októbra, v deň výročia smrti blahoslaveného Carla Acutisa, sa po prvýkrát slávila jeho liturgická spomienka. Od jeho smrti vo veku 15 rokov, po mimoriadne agresívnej leukémii, ubehlo 14 rokov. Na blahorečení v sobotu 10. októbra v Assisi sa zúčastnilo približne tritisíc ľudí z rôznych krajín, viac ich kvôli zdravotným opatreniam nebolo možné…

Ako začať s duchovným životom podľa sv. Kataríny Sienskej

0 icon

Svätá Katarína Sienská patrí k popredným svätcom Katolíckej cirkvi. Dodnes je osobitne uctievaná za jej svätosť a duchovnosť. Žila hlboký zbožný život a bola súčasťou Tretieho rádu svätého Dominika. Jej popredné dielo sa volá Dialógy. Dôležitú radu, ktorú svätá Katarína adresovala dušiam, ktoré túžia po bližšom spojení s Bohom znela…

icon FOTO DŇA