MRAVENISKO. O čom hovoril Putin počas takmer štvorhodinovej Priamej linky? Dostal viac ako tri milióny otázok

Moskva 20. apríla 2016 (HSP/Foto:TASR-Mikhail Klimentyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

 

Ruský prezident Vladimír Putin sa poriadne zapotil. Počas priameho prenosu takmer štvorhodinovej televíznej relácie Priama linka odpovedal na otázky divákov a hovoril o tých najhorúcejších aktualitách doma a vo svete

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin
Na snímke ruský prezident Vladimir Putin

Európske médiá priniesli viac alebo menej rozsiahle informácie o jeho výrokoch. Našim čitateľom poskytneme krátky „zostrih“ niektorých zaujímavých bodov. Tento raz Vladimír Putin dostal viac ako 3 milióny otázok, z ktorých odpovedal na 80. Organizátori Priamej linky  vybrali pomerne ostré otázky, ktoré sa týkali naozaj problémových tém.

Relácia trvala 3 hodiny 40 minút – o 16 minút menej ako vlani. Táto pravidelná relácia beží už niekoľko rokov. Putin počas tejto priamej relácie nariadil orgánom činným v trestnom konaní, aby ihneď začali vyšetrovanie. V niekoľkých prípadoch už začali trestné konanie…

 

O stave ruskej ekonomiky

V. Putin: Situácia sa ešte nezlepšila, ale trend je predsa len pozitívny. Pokles HDP dosiahol 3,7 percenta. V tomto roku vláda počíta s ďalším miernym poklesom ale len o 0,3 percenta, a v budúcom roku sa očakáva nárast o 1,4 percenta.

Existujú absolútne pozitívne veci, napríklad rast poľnohospodárstva – o tri percentuálne body; bytová výstavba v minulom roku dosiahla maxima – viac ako 85 miliónov metrov štvorcových, to je rekord. Udržujeme nízku hladinu nezamestnanosti – 5,6 percentnú. Čo je veľmi dôležité – saldo obchodnej bilancie, a to napriek poklesu cien ropy. To znamená, že zarábame viac, ako utrácame – o 146 mld. rubľov, čo je dobrý indikátor.

 

O nebezpečenstve teroristickej hrozby zo strany ISIL

V. Putin: Nebezpečenstvo vždy existuje ak sa nevenuje náležitá pozornosť boju proti terorizmu. Vidíme, že táto hrozba postihla mnohé krajiny sveta: aj Stredný východ, aj Áziu, aj Spojené štáty, aj európske krajiny.

Ale veci sa nemajú tak, že by sme odišli a všetko opustili. Síce sme odsunuli podstatnú časť našich jednotiek, ale po odsune hlavnej časti našej skupiny sme zanechali sýrsku armádu v takom stave, že, za podpory našich zostávajúcich jednotiek, je schopná vykonávať úspešné útočné akcie a už po odchode časti našich vojsk obsadila Palmýru, obsadila ďalšie strategicky dôležité obývané územia.

A úprimne veríme, že odmietnutie ozbrojeného násilia obidvomi stranami za pomoci kohokoľvek, vrátane našej, sa zavŕši zmierom. A taktiež politický proces – treba sa dohodnúť, všetkým si sadnúť k rokovaciemu stolu, prijať Ústavu, na základe tejto Ústavy usporiadať predčasné voľby a, touto cestou, vyjsť z krízy.

 

O rusko-tureckých vzťahoch

V. Putin: Máme veľmi dobré vzťahy s väčšinou krajín sveta. Nehovorím o takých efektívne fungujúcich organizáciách ako sú SCO – Šanghajská organizácia pre spoluprácu, ktorá sa rozširuje pripojením veľmocí, naše integračné únie, Eurázijská ekonomická únia, BRICS a ďalšie. Takisto Turecko považujeme za svojho priateľa, a turecký ľud – priateľským národom s ktorým si určite vybudujeme veľmi dobré a priateľské vzťahy.

Máme problémy s niektorými politickými vodcami, ktorých správanie považujeme za neadekvátne a primerane naň reagujeme. Ale pracujeme kľudne, bez akýchkoľvek výpadov reagujeme na nepriateľské akcie voči Rusku. Reagovať je bezpodmienečne nutné, inak vás osedlajú a popoháňajú, ako sa už stalo v najnovších dejinách. Návrat k minulosti je nemožný, a neurobíme tak. Ale majúc na zreteli naše záujmy, my, samozrejme, budeme rozvíjať vzťahy so všetkými našimi partnermi, vrátane našich susedov.

 

Otázka: Ak by sa topili Porošenko a Erdogan, ktorého by ste prv zachránili?

V. Putin: Asi takto: ak sa niekto rozhodol utopiť, zachrániť sa nepodarí. Ale, samozrejme, sme pripravení podať pomocnú ruku a ruku priateľstva ktorémukoľvek nášmu partnerovi, ktorý o to stojí.

 

O výstavbe mosta cez Kerčský prieliv

V. Putin: Rád som si pozrel ako napreduje výstavba mostu. Musím povedať, že výstavba tohto druhu objektov sa teší veľkému počtu záujemcov, v našom prípade sme však len ťažko našli firmu, ktorá sa rozhodla realizovať tento projekt aj vzhľadom na menší rozsah financovania, aj vzhľadom na rôzne obmedzenia pre osoby, vykonávajúce tieto práce. Ale napriek všetkému našla sa firma, ktorá funguje a funguje dobre, prekonala aj príslušné výberové konania. Dúfam, že všetko bude vykonané kvalitne a načas.

 

K problému leteckých spojov medzi Ruskom, Tureckom a Egyptom

V. Putin: To predsa nezáviselo od nás. Sú rôzne dôvody pre obmedzenia, ale výsledok je ten istý. V Egypte činné úrady bojujú s radikálmi, ale nie vždy sa im darí. A vidíme, čo sa deje tam, takmer každý deň sú na Sinaji vojenské potýčky. Za týchto okolností nemáme žiadne právo nepovedať ľuďom že návšteva tejto krajiny je nebezpečná. Čo sa týka Turecka. Tu je podobný obraz, ale, podľa nášho názoru, súčasné vedenie Turecka nebojuje až tak proti radikálom, skôr s nimi spolupracuje. Avšak vnútorné problémy tejto krajiny vynucujú nás tiež uvažovať o bezpečnosti – juh krajiny je v stave občianskej vojny.

Medzinárodné spoločenstvo sa tvári, že sa nič nedeje, ale je to fakt, dokonca sa používa veľkorozmerná technika, ťažké zbrane, tanky, delostrelectvo a podobne. A teroristické akty sú v Turecku takmer každý týždeň. A preto sme my, rovnako ako v prípade Egypta, povinní upozorniť občanov na skutočnosť, že rekreácie v Turecku sú teraz nebezpečné.

 

O energetickom zásobovaní Krymu

V. Putin: Ako vieme, dve linky elektrického vedenia sú uložené a sú v prevádzke. Práve dnes má byť zapojený tretí okruh, je to ďalších 200 megawattov. Všeobecne možno povedať, že sa objem dodávok blíži k objemu tokov, ktoré pochádzali z ukrajinského územia. Predpokladám, že v priebehu dvoch resp. najviac troch týždňov bude uvedený do prevádzky aj štvrtý obvod. To je ďalších 200 megawattov. Teda, kapacita energetického mosta medzi Kaukazom a Krymom dosiahne 800 megawattov, čo sa plne rovná objemu, ktorý dodávala Ukrajina na Krym.

Ale dovolím si pripomenúť, že v 2017 roku, majú byť do prevádzky uvedené ešte dva bloky, teda viac ako 400 megawattov, a v roku 2018 – ďalšie dva bloky po viac ako 400 megawattov každý. To znamená, že v skutočnosti, Krym nielenže bude zásobený elektrickou energiou, ale sa vytvorí veľká rezerva pre rozvoj ekonomiky a sociálnej sféry.

 

O rusko-amerických vzťahoch v predvečer volieb v USA

V. Putin: Boli v histórii našich bilaterálnych vzťahov chvíle, kedy sme úzko spolupracovali a dosahovali veľmi dobré výsledky na národnej i na medzinárodnej úrovni. Aj dnes máme príklady takejto spolupráce. To platí aj pre otázky nešírenia zbraní hromadného ničenia, boja proti terorizmu, vyriešenia, napríklad, iránskej jadrovej otázky, chemických zbraní v Sýrii, celkove boja proti terorizmu.

Existujú aj ďalšie príklady pozitívnej interakcie avšak naši partneri, znovu opakujem, ak budú zakladať na falošnom predpoklade o vlastnej výnimočnosti, tak to bude znamenať, že si budú naďalej nárokovať na osobitné postavenie a osobitné práva. Je to chybný postoj. Musíme si ozrejmiť koreň problému a konať nie z pozície sily a diktátu, nie z pozície imperiálnych ambícií ale konať úctivo so všetkými svojimi partnermi, a samozrejme s Ruskom. Bez toho je nemožné budovať moderné demokratické medzinárodné vzťahy.

 

O problematike zrušenia sankcií

V. Putin: Nemyslím si, že v blízkej budúcnosti naši partneri odsúhlasia zrušenie reštriktívnych a obmedzujúcich opatrení voči našej krajine. A to napriek skutočnosti, že Minské dohody sa na juhovýchode Ukrajiny vykonávajú mimoriadne zle a to nie našim zavinením, ale zavinením, ako už všetci pochopili, kyjevských orgánov moci, avšak, napriek skutočnosti, akoby si nedokázali uvedomiť, že išli nesprávnym smerom a že sa dostali sa do slepej uličky. Preto budú niečo vymýšľať a udržovať tieto obmedzenia, čo znamená, že aj my zachováme primerané obmedzenia pre vstup ich potravinárskych tovarov na náš trh.

Budeme pozorne sledovať tento proces. Existuje veľa možností na podporu poľnohospodárskeho odvetvia. Vidíme, že poľnohospodári zvyšujú produkciu mlieka a mäsa, ovocia a zeleniny a ich spracovanie. Máme veľký podporný program, určite ho budeme realizovať.

 

O problematike zavedenia národnej meny EurAsEÚ

V. Putin: V zásade sa jedná o zaujímavú tému, niekedy to bude možné, avšak až na etape, kedy úroveň rozvoja ekonomík a štruktúra ekonomík členských krajín Eurázijskej hospodárskej únie sa stanú rovnocennými. Nemali by sme v žiadnom prípade zopakovať chyby, ktorých sa dopustila Európska únia, keď zaviedla jednotná mena pri podstatnej rôznorodosti ekonomík členských krajín, čo spôsobilo problémy, aké sú, povedzme, s Gréckom. Je to spôsobené tým, že dostávajú milodary zo spoločnej misy, ale tieto milodary neprispievajú k rozvoju hospodárstva a jeho štruktúry lepším smerom.

Sme povinní u nás, v našej Únii, zvažovať všetky tieto problémové otázky a pristupovať ku zmenám etapovito. A, samozrejme, je to dobrovoľná záležitosť ktorá si vyžaduje súhlasné stanovisko k nastolenej otázke. Je nutné, aby všetci prejavili záujem: aj Rusko, aj naši partneri v EurAsEÚ.

 

O situácii na Ukrajine

V. Putin: Pokúsim sa byť veľmi opatrný, avšak niektoré veci sú zrejme. Najdôležitejšou a prvoradou úlohou riešenia všetkých problémov v juhovýchodnej časti Ukrajiny sú otázky politickej povahy. Je nevyhnutné, aby ľudia, ktorí žijú v týchto oblastiach mali pocit bezpečia a pochopili, že majú civilizované moderné práva.

Čo tým myslím? Za prvé – ústavné zmeny. V Minských dohodách je zapísané: do konca roka 2015 sa musia schváliť zmeny v Ústave Ukrajiny. Ale, ako vieme, v prvom čítaní sa hlasovalo, v druhom – nie. My, predsa, nemôžeme vnášať zmeny do Ústavy Ukrajiny.
Je zapísané, že do 30 dní po podpísaní by mal reálne nadobudnúť platnosť zákon o osobitnom postavení. Nestalo sa. Je napísané, že má byť prijatý zákon o amnestii. Bol schválený, ale nie je podpísaný prezidentom. To nemôžeme predsa urobiť my, to chápete? A ustavične poukazujú na občasnú streľbu na línii kontaktu. Kto nechce vykonávať Minské dohody, pre toho je to veľmi vhodná, prepáčte mi mauvais ton, „vykrúcačka“.

My sme si vystrelili, oni odpovedali – a už tu máme streľbu. Inej cesty vyriešenia problémov okrem vykonávania Minských dohôd neexistuje. Teraz počujeme od našich partnerov, medzi nimi zo Spojených štátov aj z Európy: viete, je tam zložitá politická situácia, nestačia. Oni nestačia, a my čo máme s tým urobiť? Vidíte, to je ten naozajstný problém.

Ale v prípade, že ukrajinské úrady aj naši partneri v Európe a v Spojených štátoch majú i naďalej záujem o spoločné zdolávanie tejto cesty na dosiahnutie požadovaných výsledkov, musia pracovať so svojimi partnermi v Kyjeve. A tam aj prezident aj premiér, bývalý aj nastupujúci, aj celá opozícia sú ako-tak späté so západnými krajinami. Zapôsobte na nich a netárajte, prepáčte, zakaždým, že Moskva je povinná čosi spĺňať. Všetko, čo sme boli povinní vykonať, sme splnili, mali by ste sami už niečo urobiť.

Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Sme pripravení všestranne podporovať tento proces. Vychádzam z predpokladu, že nebudú žiadne aktívne vojnové strety. Naopak, som nedávno hovoril s Petrom Alexejevičom Porošenkom, ktorý navrhuje posilniť prítomnosť OBSE a to s tým, že na demarkačnej línii by príslušníci OBSE boli ozbrojení, a dosiahnuť úplné zastavenie paľby.

Považujem to za správnu ponuku, podporíme ju. Ale teraz je potrebné presvedčiť západných partnerov aby OBSE prijala také rozhodnutie, podstatne zvýšila počet pracovníkov a, ak sa vyžaduje, zapísala do mandátu právo na nosenie strelných zbraní.

 

O novej ukrajinskej vláde

V. Putin: Ja ju nepoznám. Nepoznám jej obsadenie, neviem aké priority si stanoví, čo má v úmysle urobiť. Poznám len to, čo sa plánovalo urobiť a čo sa uskutočnilo. Podľa mňa na konci roka 2014 ukrajinská vláda, teraz už bývala ukrajinská vláda, schválila plán z deviatich bodov. Splnili sa len dva z nich aj to len čiastočne.

Výsledky sú nepochybne ťažké. Inflácia na Ukrajine dosahuje viac ako 48 percent, viete si to predstaviť? Cena zemného plynu stúpla najmenej 3,3 krát; teplo zdraželo, podľa môjho názoru, o viac ako 50 percent; poplatky za elektrinu vzrástli v minulom roku, podľa mňa, o 53 percent, a v bežnom roku sa očakáva zvýšenie o ďalších 63 percent.

Ale napriek všetkému potrebujeme stabilnú, prosperujúcu Ukrajinu. Hoci kríza, začiatok ktorej súvisí so známou dohodou s Európskou úniou, je spôsobená rukou osudu, je akýmsi nezmyslom. Nechápem, načo tak urobili. A všeobecne to hodnotím iba ako nástroj vhodný na zmenu moci, nič viac, nikto si ani nespomenul na ľudí.

Podpísali zmluvu, nadobudla platnosť: „Bola to civilizačná voľba.“ Ale akáto civilizačná voľba? Ako boli oligarchovia pri moci, tak aj zostali, ich moc sa upevňuje. Nie je to ani o konkrétnych ľuďoch, ale podstatou veci je skutočnosť, že klanový systém riadenia zosilnel l v posledných rokoch, a takto hodnotíme situáciu nielen my, už aj naši západní partneri, uisťujem vás, viem, o čom hovorím.

Nehľadiac na všetko uvedené, máme záujem o obnovenie Ukrajiny aby sme mali spoľahlivého partnera. Vynulovali pre nich colné tarify do Európy, ale tovarový obrat s Európou klesol o 23 percent, a s Ruskom – o 50 percent. Kto je vo výhre? Prečo to urobili? Nepochopiteľné.

Áno, zaviedli sme odvetné opatrenia po pripojení Ukrajiny k sankciám EÚ voči Rusku, ale až o šesť mesiacov neskôr. A potom mi kolegovia vyčítajú: „Načo si to urobil?“ Odpovedám: „Počúvajte, veď Vy ste uvalili sankcie proti nám podobne ako Európska únia, a my sme pol roka nič nepodnikali, čakali sme, že možno dostanete rozum“. – „Dobre, ale pre vás to neznamená nič, ale my to cítime veľmi intenzívne pretože to, a pretože iné“. Teda, nemali ste konať tak, ako ste konali.

Napriek tomu dúfam, že nová vláda vyvodí závery z udalostí posledných rokov, bude konať pragmaticky, v záujme ľudu, svojho vlastného ľudu a nenechá sa manipulovať akýmisi fóbiami a konať v záujme akýchsi zahraničných štruktúr.

 

O Národnej garde

V. Putin: Prvým a možno najdôležitejším predpokladom, z ktorého sme vychádzali pri rozhodovaní, bola potreba zriadenia osobitnej kontroly obchodu so zbraňami v krajine.

 

O situácii okolo Náhorného Karabachu

V. Putin: Jedná sa o veľmi citlivú tému a podľa môjho úsudku budeme musieť konať mimoriadne opatrne. Ide o dávnejší problém, dlhoročný konflikt, ktorý sa udržoval v zmrazenom stave. Bohužiaľ, znovu vzplanulo násilie a my podnikneme všetko potrebné na urovnanie konfliktu a nájdenie riešení, na ktorých by sa zhodli obe strany.

A samozrejme, nutné sú dlhodobé vhodné riešenia pre Karabach. Dosiahnuť sa dajú výlučne politickými prostriedkami, nájdením kompromisu. Pred niekoľkými rokmi sme sa takmer priblížili k dosiahnutiu kompromisu na oboch stranách. Ale ukázalo sa, že to nie je, bohužiaľ, tento prípad. V rámci medzinárodných organizácií budeme vyvíjať iniciatívy a budeme pokračovať aj bilaterálnu spoluprácu, aktivity s cieľom vyriešenia problému Karabachu.
Rusko, čo by sa nehovorilo, má záujem o vyriešenie tohto problému, pretože chceme mať plnohodnotne vzťahy ako s Azerbajdžanom, tak aj s Arménskom.

U nás, v Rusku, žije množstvo Arménov a Azerbajdžancov, sú ich milióny. Vďaka bohu, na území Ruska nemáme žiadne problémy. Navyše, poznám Arménov aj Azerbajdžancov, ktorí napriek všetkým tragickým udalostiam udržujú i naďalej veľmi priateľské medziľudské vzťahy. Rusko všemožne prispeje k riešeniu situácie. Ale, samozrejme, že konečné rozhodnutie patrí ľudu Arménska a ľudu Azerbajdžanu.

 

O perspektívach exportu ruských zbraní

V. Putin: Máme pevné druhé miesto. Na prvom mieste sú Spojené štáty ktoré predávajú najviac zbraní. My teraz trochu zaostávame, ale nie o moc, ale po nás je odstup podstatný, rozdiel je tam už viacnásobný. Minulý rok, ak si správne pamätám, sme predali zbrane asi za 15 mld. USD. Celkové portfóliom objednávok na nadchádzajúce roky dosahuje 50 mld. USD. A záujem o naše zbrane, najmä po skončení a počas vojenského zákroku našich VKS a celkove Ozbrojených síl v Sýrii prudko vzrástol.

 

O priznaní B. Obamu, že jeho najväčším omylom bola Líbya

V. Putin: Po prvé, to opäť potvrdzuje, že súčasný prezident Spojených štátov je slušný človek. Hovorím to bez štipky irónie, pretože vysloviť také niečo – nie je ľahké. Barak, pokiaľ bol senátorom, kritizoval akcie vtedajšej americkej administratívy v Iraku. Ale, bohužiaľ, keď sa stal prezidentom zopakoval tie iste chyby, o ktorých hovoril, ale už v Líbyi. A je to tak správne, je to veľmi dobré, že môj kolega má odvahu urobiť takéto vyhlásenie, nie každý sa tak zachová. Koná tak len vskutku silná osobnosť Špatné na tom je, že sa opakuje sled chýb, veď rovnakú chybu bezmála urobili v Sýrii, ešte nie je jasné, čím sa to skončí.

 

Celú Priamu linku si môžete pozrieť tu:

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Lukašenko: Bielorusko príde na pomoc Rusku, ak bude vojensky napadnuté

0 icon

Minska 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo)   Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pripustil v piatok možnosť, že vypukne vojna v prípade agresie proti Bielorusku alebo Rusku. Informovala o tom agentúra TASS "Vojna bude iba v dvoch prípadoch – ak bude Bielorusko čeliť priamej agresii alebo ak bude proti nášmu…

Ombudsmanka EÚ: Komisia by mala ukázať esemesky von der Leyenovej šéfovi Pfizeru

0 icon

Brusel 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Health Ministry)   Ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová v piatok kritizovala Európsku komisiu (EK) za odmietnutie zverejniť krátke textové správy o zabezpečení vakcín proti covidu pre členské krajiny EÚ, ktoré si medzi sebou vymenili predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer…

Šikuta, Naď, Žilinka a Karas odmietajú návrh Kremského na vznik živnosti na právne služby

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najvyšší predstavitelia viacerých justičných inštitúcií odmietajú poslanecký návrh Petra Kremského (OĽANO) umožňujúci vznik živnosti na poskytovanie právnych služieb. Na spoločnom stretnutí sa na tom zhodli predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď, generálny prokurátor Maroš Žilinka a…

Trestné konanie v prípade nehody Borisa Kollára ešte neukončili

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Trestné konanie v prípade nehody predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) z roku 2020 ešte neukončili. Jednu osobu polícia obvinila z ublíženia na zdraví. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff "V súčasnosti konanie nie je ukončené…

Hoci Robert Fico býva v podnájme, jeho 28-ročný syn zainvestoval a obstaral si luxusný byt bez hypotéky

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá hlavného prúdu si koncom tohto týždňa našli ďalšiu "horúcu" tému a jej stredobodom je líder opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Portály Aktuality.sk, SME, Nový čas, TV Markíza a ďalšie píšu o tom, že syn bývalého premiéra Michal Fico má nové lukratívne bývanie…

Nezvládol to psychicky? Prezident Zelenskyj nariadil vyšetrovanie po tom, čo vojak v ukrajinskom vojenskom závode kalašnikovom zastrelil štyroch vojakov a jednu civilistku

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok nariadil polícii, aby vyšetrila masovú streľbu príslušníka národnej gardy, ktorá si vyžiadala päť mŕtvych a niekoľko ďalších ťažko zranených. Vyšetrovanie má aj objasniť , ako branec prešiel vojenskými lekárskymi prehliadkami a bol kvalifikovaný ako spôsobilý…

Na okresnom súde v Spišskej Novej Vsi začalo pojednávanie s nemeckou statičkou. Pre jej údajne zlý výpočet, zomreli štyria slovenskí robotníci

0 icon

Spišská Nová Ves 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa v piatok dopoludnia začalo pojednávanie s nemeckou statičkou Sabine H. Tá čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia, podľa prokuratúry mala chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie na stavbe diaľnice D1 pri obci Iliašovce.…

Moldavská prezidentka sa domnieva, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna

0 icon

Kišiňov 28. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)   Analýza vyhlásení rôznych krajín a medzinárodných organizácií, ako aj udalostí v regióne naznačuje, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna, hoci Moldavsko dúfa v mierové urovnanie konfliktu, uviedla prezidentka Maia Sanduová "Môžeme analyzovať vyhlásenia na úrovni krajín a medzinárodných…

Arriva po obrovských problémoch deklaruje, že každý deň v BSK vypraví viac ako 90 percent spojov

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pavel Neubauer, TASR-Pavol Zachar)   Dopravca Arriva, ktorý od polovice novembra 2021 prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, po počiatočných problémoch deklaruje zlepšenie vypravenosti spojov. "Každý deň vypravíme viac ako 90 percent spojov, viacero dní v januári sme dosiahli vypravenosť až 95 percent," uviedla pre…

Dietologička prezradila, ktoré ovocie môže vyvolať rakovinu

0 icon

Moskva 28. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Odborníčka na výživu Jelena Solomatinová v rozhovore pre televíziu Moskva 24 uviedla, že konzumácia sladkého konzervovaného ovocia môže spôsobiť rakovinu Vedci zo Svetového fondu na výskum rakoviny už skôr varovali pred nebezpečenstvom konzumácie konzervovanej zeleniny, ktorá neobsahuje škrob. Odborníci upozornili, že do týchto potravín…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Vymyslená hystéria okolo útoku Ruska na Ukrajinu plní dva hlavné ciele .

0icon

Cieľ číslo 1 Hystéria USA v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola zameraná na realizáciu konkrétnych opatrení po ukončení rokovaní s Ruskom v Ženeve, uvádza PolitPuzal."Ukrajina v ich chápaní je dnes prísľubom, aby odvrátila pozornosť od toho hlavného, čo sa stane v nasledujúcich 48 hodinách," povedal izraelský

Peter Kohút

Žiadne americké základne nebudú! Neslávny koniec čaká bandu vlastizradných zločincov.

0icon

Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude kryť chrbát, ke

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Bronzová socha basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho dcéry Gianny

Autor: TASR/AP-Ringo H.W. Chiu

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Lukašenko: Bielorusko príde na pomoc Rusku, ak bude vojensky napadnuté

0 icon

Minska 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo)   Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pripustil v piatok možnosť, že vypukne vojna v prípade agresie proti Bielorusku alebo Rusku. Informovala o tom agentúra TASS "Vojna bude iba v dvoch prípadoch – ak bude Bielorusko čeliť priamej agresii alebo ak bude proti nášmu…

Ombudsmanka EÚ: Komisia by mala ukázať esemesky von der Leyenovej šéfovi Pfizeru

0 icon

Brusel 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Health Ministry)   Ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová v piatok kritizovala Európsku komisiu (EK) za odmietnutie zverejniť krátke textové správy o zabezpečení vakcín proti covidu pre členské krajiny EÚ, ktoré si medzi sebou vymenili predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer…

Šikuta, Naď, Žilinka a Karas odmietajú návrh Kremského na vznik živnosti na právne služby

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najvyšší predstavitelia viacerých justičných inštitúcií odmietajú poslanecký návrh Petra Kremského (OĽANO) umožňujúci vznik živnosti na poskytovanie právnych služieb. Na spoločnom stretnutí sa na tom zhodli predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď, generálny prokurátor Maroš Žilinka a…

Trestné konanie v prípade nehody Borisa Kollára ešte neukončili

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Trestné konanie v prípade nehody predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) z roku 2020 ešte neukončili. Jednu osobu polícia obvinila z ublíženia na zdraví. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff "V súčasnosti konanie nie je ukončené…

Hoci Robert Fico býva v podnájme, jeho 28-ročný syn zainvestoval a obstaral si luxusný byt bez hypotéky

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá hlavného prúdu si koncom tohto týždňa našli ďalšiu "horúcu" tému a jej stredobodom je líder opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Portály Aktuality.sk, SME, Nový čas, TV Markíza a ďalšie píšu o tom, že syn bývalého premiéra Michal Fico má nové lukratívne bývanie…

Nezvládol to psychicky? Prezident Zelenskyj nariadil vyšetrovanie po tom, čo vojak v ukrajinskom vojenskom závode kalašnikovom zastrelil štyroch vojakov a jednu civilistku

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok nariadil polícii, aby vyšetrila masovú streľbu príslušníka národnej gardy, ktorá si vyžiadala päť mŕtvych a niekoľko ďalších ťažko zranených. Vyšetrovanie má aj objasniť , ako branec prešiel vojenskými lekárskymi prehliadkami a bol kvalifikovaný ako spôsobilý…

Na okresnom súde v Spišskej Novej Vsi začalo pojednávanie s nemeckou statičkou. Pre jej údajne zlý výpočet, zomreli štyria slovenskí robotníci

0 icon

Spišská Nová Ves 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa v piatok dopoludnia začalo pojednávanie s nemeckou statičkou Sabine H. Tá čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia, podľa prokuratúry mala chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie na stavbe diaľnice D1 pri obci Iliašovce.…

Moldavská prezidentka sa domnieva, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna

0 icon

Kišiňov 28. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)   Analýza vyhlásení rôznych krajín a medzinárodných organizácií, ako aj udalostí v regióne naznačuje, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna, hoci Moldavsko dúfa v mierové urovnanie konfliktu, uviedla prezidentka Maia Sanduová "Môžeme analyzovať vyhlásenia na úrovni krajín a medzinárodných…

Arriva po obrovských problémoch deklaruje, že každý deň v BSK vypraví viac ako 90 percent spojov

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pavel Neubauer, TASR-Pavol Zachar)   Dopravca Arriva, ktorý od polovice novembra 2021 prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, po počiatočných problémoch deklaruje zlepšenie vypravenosti spojov. "Každý deň vypravíme viac ako 90 percent spojov, viacero dní v januári sme dosiahli vypravenosť až 95 percent," uviedla pre…

Dietologička prezradila, ktoré ovocie môže vyvolať rakovinu

0 icon

Moskva 28. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Odborníčka na výživu Jelena Solomatinová v rozhovore pre televíziu Moskva 24 uviedla, že konzumácia sladkého konzervovaného ovocia môže spôsobiť rakovinu Vedci zo Svetového fondu na výskum rakoviny už skôr varovali pred nebezpečenstvom konzumácie konzervovanej zeleniny, ktorá neobsahuje škrob. Odborníci upozornili, že do týchto potravín…

Podkasty

“Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví?”

icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Dubchak) Motto: >Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali< Úvodný zvuk Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví? Najhorúcejšie na celom svete je dnes na Ukrajine. Akoby už-už sa mala začať vojna. Podľa politológa Jevgenija Satanovského je nepravdepodobné, že by sa bez vojny dalo zaobísť. Upozornil, že na pozadí fejku o...

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Vymyslená hystéria okolo útoku Ruska na Ukrajinu plní dva hlavné ciele .

0icon

Cieľ číslo 1 Hystéria USA v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola zameraná na realizáciu konkrétnych opatrení po ukončení rokovaní s Ruskom v Ženeve, uvádza PolitPuzal."Ukrajina v ich chápaní je dnes prísľubom, aby odvrátila pozornosť od toho hlavného, čo sa stane v nasledujúcich 48 hodinách," povedal izraelský

Peter Kohút

Žiadne americké základne nebudú! Neslávny koniec čaká bandu vlastizradných zločincov.

0icon

Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude kryť chrbát, ke

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

TopDesať

10 bizarných živočíšnych druhov, ktoré skutočne žijú na našej planéte

0 icon

Tu je ďalší dôkaz, aká vie byť príroda niekedy divoká a záhadná. Môže sa to zdať neuveritenľné, no niektoré zo živočíšnych druhov pripomínajú postavy zo sci-fi filmov o Marse, iné zasa vyzerajú, že sú z úplne inej dimenzie ... ale pritom všetky z nich sú tu na našej Zemi. Priprav…

Tádž Mahál: Neoficiálny symbol Indie. 2. časť

0 icon

Keď Šáhdžahán vyhlásil štátny smútok, zakázal hrať na hudobných nástrojoch, nosiť pestré odevy a šperky, a používať voňavky a kozmetické prípravky. Prisahal, že na pamiatku Mumtáz Mahál vybuduje najkrajšiu hrobku, akú kedy svet videl. Pokračujeme druhou časťou článku o Tádž Mahál, neoficiálnom symbole Indie. So stavbou Tádž Mahálu v hlavnom…

10 celebrít, ktoré mali prekvapujúce zamestnanie, než sa stali slávnymi

0 icon

Keď vidíš svoje obľúbené celebrity v televízii alebo v časopisoch, je ťažké uveriť, že niekedy boli len obyčajnými ľuďmi, ktorí mali obyčajné zamestnanie. Ale aj tie najjasnejšie hviezdy niekde museli začať, než sa stali slávnymi. Či už si hasič, kaderník, alebo vojak, je pravdepodobné, že aspoň jedna z najznámejších tvárí, ktoré…

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0 icon

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

TOP10 tipov, ako zostať produktívny aj počas práce z domu

0 icon

Donútila ťa pandémia COVID-19 pracovať z domu? V tomto článku nájdeš niekoľko užitočných tipov, ako zostať šťastný, zdravý a zároveň produktívny aj pri práci z domu. V tejto dobe, keď sa svet prispôsobuje koronavírusu, jednou z najväčších zmien v našich životoch môže byť nútená práca z domu. Niekedy je ale dosť ťažké zostať motivovaný, udržiavať rovnováhu medzi pracovným…

Armádny Magazín

Ministerstvo obrany SR: Žiadne rozhodnutie o rozmiestnení zahraničných ozbrojených síl nebolo prijaté

0 icon

Slovensko, 28. januára 2022 (AM) – Rastúce napätie v súvislosti s konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou si vyžaduje, aby sme sa zodpovedne pripravovali na všetky scenáre možného vývoja. A to ako na národnej úrovni (špeciálne brífingy najvyšších ústavných činiteľov, zasadnutia BR SR a vlády S

Rakety, termokamery, špeciálne jednotky. Na čo NATO pripravuje Ukrajinu

0 icon

Ukrajina, 28. januára 2022 (AM) – Washington a Brusel otvorene pumpujú Ukrajinu modernými útočnými zbraňami: v posledných dňoch pri Kyjeve nepretržite pristávajú vojenské dopravné lietadlá NATO. Aliancia nasadzuje do východnej Európy ďalšie sily, po sociálnych sieťach kolujú fotografie západného vojenského personálu na línii kontaktu v Donbase. Aké sú mož

Alexander Rogers: Nemôžem byť ticho! Šialeného tyrana treba zastaviť!

0 icon

Ukrajina, 28. januára 2022 (AM) – Už niekoľko rokov je krajina s približne tridsiatimi miliónmi ľudí vystavená cudzej agresii! Nelegitímny prezident tejto krásnej slobodu milujúcej krajiny utiekol do zahraničia. Potom sa v krajine konali demokratické voľby, ktoré vyhral skutočne ľudový líder podporovaný drvivou väčšinou obyvateľs

Nekonečná britská vojna proti Rusku

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Členské krajiny NATO zvažujú možnosť vytvorenia bojovej jednotky na Slovensku, informuje Sky News. CNN už skôr uviedla, že USA

Prečo zvíťazili sovietske vojská pri Moskve?

0 icon

Nemecko, 28. januára 2022 (AM) – 5. decembra 1941 sa začal sovietsky protiútok pri Moskve. Červená armáda v tom čase zaostávala za Wehrmachtom výzbrojou i výcvikom, ani v počte vojakov nemala viditeľnú prevahu. No sovietsky protiúder napriek tomu vytvoril prvý prelom v priebehu vojny. Prečo sa to stalo? Koho

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Bronzová socha basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho dcéry Gianny

Autor: TASR/AP-Ringo H.W. Chiu

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali