M.FORAI: Ak VšZP platí najviac,mali by rovnakú sumu platiť aj súkromné poisťovne

Bratislava 22. septembra (TASR) – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) chce motivovať slovenské nemocnice k väčšej operovanosti. Plánuje im preto platiť ďalšie bonusy za každú operáciu. Najväčšia poisťovňa má však pre zariadenia zároveň podmienku, že ceny za operáciu majú mať rovnaké pre všetky zdravotné poisťovne. Nielen o dôvodoch tohto rozhodnutia porozprával v rozhovore pre TASR generálny riaditeľ VšZP Marcel Forai.

-O všeobecnej zdravotnej poisťovni sa dlho hovorilo ako o stratovej poisťovni, ako to s vami vyzerá v súčasnosti, v akej finančnej kondícii ste?-

Minulý rok sme skončili s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 26,3 milióna eur, tento rok sme si naplánovali opätovne kladný hospodársky výsledok 25 miliónov eur. V súčasnosti, k 31. augustu, sme dosiahli kladný hospodársky výsledok – zisk vo výške 21,1 milióna eur.

-Mnoho ľudí sa často pýta, ako je možné, že poisťovne tvoria zisk, keď počúvajú, že peniaze v zdravotníctve nie sú. Ako ste dosiahli takýto hospodársky výsledok?-

Kladný hospodársky výsledok je matematický vzorec medzi výnosmi a nákladmi. Čiže na jednej strane sme zabezpečili vyššie výnosy, a to aj z výberu poistného, keď sme začali byť prísnejší na neplatičov. To znamená, že pri každom nedoplatku nad tri mesiace už pristupujeme k nútenému vymáhaniu. Predtým bolo zvykom, že tri aj päť rokov si nedoplatky nikto nevšímal. Na druhej strane, aj úhrady smerom k poskytovateľom sú inak štruktúrované a zamerané na to, čo táto inštitúcia potrebuje.

-VšZP má problém so starou stratou. Boli polemiky o tom, aká je vlastne jej výška, menila sa podľa vládnych garnitúr. Ako to vyzerá so starou stratou, aká je jej výška a čo s tým robíte?-

Účtovná strata v dobe, keď prišiel do VšZP súčasný manažment, bola vo výške  159,6 milióna eur, v súčasnosti je ku koncu augusta vo výške 108 miliónov eur. Na základe kladného hospodárskeho výsledku sme si mohli dovoliť celý rezervný fond, ktorý musíme tvoriť, preúčtovať práve na vykrytie straty. Očakávame, tak ako sme to už avizovali pri nástupe, že do štyroch rokov stratu vynulujeme. Všetky účtovné ciele sa nám darí zatiaľ napĺňať.

-Zdravotné poisťovne sú odkázané na to, koľko finančných prostriedkov dostanú zo zdravotného poistenia. V súčasnosti je k dispozícii návrh štátneho rozpočtu, ktorý hovorí o platbe poistencov štátu na úrovni štyroch percent. Mohlo by vám to spôsobiť nejaké problémy, alebo sú vaše plány nastavené na štyri percentá?-

Bol by som zlý manažér aj generálny riaditeľ, keby som povedal, že nám tie peniaze nechýbajú, každé euro na strane príjmov v hospodárení VšZP je euro navyše. Na druhej strane ale budeme akceptovať rozhodnutie parlamentu a danej situácii sa prispôsobíme. Hovoriť však o tom, aký to bude mať dopad a aká bude stratégia, je ešte predčasné, lebo to je len návrh.

-V minulých rokoch bolo zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti viackrát počuť, že VšZP neplatí za výkony toľko, aké sú náklady. Teraz robíte rôzne opatrenia, ktoré by mali poskytovateľom priniesť viac peňazí, čo konkrétne?-

Ak v predchádzajúcom období bola VšZP akože "najhoršia" alebo najmenej platila, v priebehu roka sa nám podarilo stať sa lídrom, pokiaľ ide o úhradu za mernú jednotku na trhu. Dnes tvrdíme a zaviedli sme filozofiu, že ak VšZP platí najviac, mali by rovnakú sumu za mernú jednotku, to je za ukončenú hospitalizáciu, za operáciu žlčníka, či pôrod platiť aj súkromné zdravotné poisťovne. Je to teraz naopak, my sme tí, ktorí robíme cenotvorbu a chceme, aby všetky zdravotné poisťovne platili rovnako za mernú jednotku aj preto, že nemocnice nám predkladajú kalkuláciu nákladov rovnakú pre všetkých.

-Pôsobí to, ako keby ste chceli predbehnúť DRG systém, ktorý má priniesť spravodlivé oceňovanie pre nemocnice.-

Ak sme ten systém predbehli, znamená to, že náš je spravodlivý.

-Tak ide o to, že sa snažíte nútiť, aby všetky zdravotné poisťovne platili rovnaké ceny za výkony.-

Ešte pred rokom nám boli vyčítané čakacie listiny, že ich máme najväčšie, urobili sme niekoľko opatrení v priebehu roka, napriek tomu, že došlo k nárastu operácií, ľudí na čakacích listinách pribúdalo. Tak sme prehodnotili filozofiu a od apríla 2013 sme začali nemocnice motivovať, aby operovali viac tzv. bonusom k operácii. Došlo tak k rozdielu cien, ktoré poisťovňa hradila nemocniciam podľa toho, či pacienta operovali alebo neoperovali. Predpokladali sme, že takáto úhrada bude pre nemocnicu motivujúca a nemocnice začnú nastavovať podmienky tak, aby operovali viac.

-Je podľa vás fér nútiť ostatných, aby platili rovnaké ceny ako vy?-

Poviem to na príklade. Náklady nemocnice na operáciu žlčníka sú povedzme 500 eur, pričom je úplne jedno, či je to poistenec štátnej alebo súkromnej zdravotnej poisťovne. Prečo, ak má nemocnica na pacienta rovnaké náklady, má jedna poisťovňa platiť za operáciu viac? Aj v obchode stojí liter mlieka rovnako, či si ho ide kúpiť dôchodca, mamička na materskej alebo študent.

-Koľko takýchto "motivačných" peňazí máte vyčlenených na najbližšie obdobie?-

V apríli sme vyčlenili na tento účel 36 miliónov eur. Je tam nábehová krivka, kedy nemocnice plánujú operačné výkony na mesiac aj dva dopredu, ale už hneď v máji dostali o 700.000 viac, ďalší mesiac to bolo o 1,1 milióna eur viac. Takže naše predpoklady sa splnili a nemocnice začali operovať. Ak hovoríme, že na Slovensku je nižšia operovanosť ako je priemer EÚ, tak práve týmto mechanizmom dochádza k tomu, že začína narastať podiel operácií nad diagnostickými hospitalizáciami na chirurgických odboroch, čo je dobré. Koniec koncov, na to sú chirurgické odbory, aby operovali a nie aby pacienta diagnostikovali a posielali domov bez zákroku.

-Aký bol ohlas zo strany nemocníc, či už veľkých štátnych alebo regionálnych?-

Štruktúra výkonov pri invazívnych zákrokoch v nemocniciach je rôzna. Veľké nemocnice robia náročnejšie zákroky a využívajú práve systém bonusov. Naopak, menšie nemocnice využívajú formu osobitne hradených výkonov a jednodňovky, keď robia krátkodobé hospitalizácie do troch dní. Preto sme to prehodnotili a od októbra sme našu ponuku pre nemocnice rozšírili – všetky tieto výkony pôjdu nad dohodnutý finančný objem a zvýšili sme im úhradu. Ceny išli v týchto prípadoch hore priemerne o sedem percent, bonusy k operačnému výkonu sú celkovo 200 eur navyše.

-Ako vznikol tento bonusový nápad?-

Celá myšlienka vznikla veľmi jednoducho. Predtým pacienta prijali na chirurgické oddelenie a na konci, keď bol prepustený, bola vždy rovnaká úhrada. Takto to roky fungovalo u všetkých zdravotných poisťovní. Pri probléme čakacích listín sme rozmýšľali, ako nemocnice motivovať, aby začali operovať. Museli sme zistiť príčiny toho, prečo neoperujú. Príčinou bolo práve to, že ten finančný efekt pre nemocnicu bol oveľa lepší, keď prijali pacienta a neoperovali, ako keď pacienta prijali a zoperovali, pretože na konci bola tá istá úhrada.

-Najmä regionálne nemocnice upozorňujú, že budú potrebovať viac peňazí na ďalšie kolo zvyšovania platov lekárov. Teraz ste im ponúkli možnosť ďalších zdrojov, aké sú ohlasy z regiónov, pýtajú ďalšie peniaze, alebo je to pre nich prijateľné?-

Rokovanie s Asociáciou nemocníc Slovenska, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, môžem označiť asi za najkratšie v histórii. Trvalo možno pol hodinu, čo sa ešte nestalo. Od nemocníc sme si vyžiadali ich kalkuláciu nákladov a spýtali sme sa ich, či rozlišujú náklady podľa poisťovní. Tvrdili, že nie, že poznajú len náklad na jeden výkon. Na základe toho sme im urobili ponuku navýšenia cien, ktorú sme podmienili splnením istých podmienok.

-Keď sa bavíme o nemocniciach, v tejto súvislosti sa dlho hovorí o potrebe optimalizácie lôžok, ktorá by mohla priniesť efektívnejšie využívanie zdrojov v zdravotníctve. Ako pokračujete v optimalizácii, treba podľa vás ešte veľké zmeny?-

Za predchádzajúceho vedenia sa odzmluvnilo celkovo 115 oddelení. Musím povedať, že to bol celkovo taký hrubý prvý nástrel, kedy bolo oddelenia jednoduchšie odzmluvniť, v súčasnosti je to trocha zložitejšie, to, čo sa dalo odzmluvniť, už bolo odzmluvnené.

Vstupovali sme do rokovaní s nemocnicami v rámci krajov. Aj formou dohody, ale aj čiastočného tlaku sme im túto potrebu vysvetľovali. Musím povedať, že naše očakávania sa týmto spôsobom nenaplnili. Aj teraz tvrdíme, že pomer medzi akútnymi lôžkami a chronickými nie je v poriadku, keď máme nadbytok akútnych a nedostatok chronických. Márne sa to snažíme vysvetľovať nemocniciam, robíme im rôzne ponuky, je to veľmi problematické.

V súčasnosti sme prešli k forme dohody alebo vytvárania ekonomických úhrad, aby sme prinútili nemocnice si uvedomiť, že ak nemajú pacientov a koho operovať, nebudú vedieť vykryť náklady. Nemocnice, ktoré neoperujú, dostanú menej. Predpokladáme, že s tými sa stretneme a budeme hľadať iné možnosti, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, alebo sa dohodneme na inej forme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

-Niektorým nemocniciam ste dali ročnú lehotu na to, aby zmenili lôžka z akútnych na chronické. Dá sa povedať, koľkých sa to týka?-

Rozprávali sme s nemocnicou v Šahách, ale máme tu aj iné nemocnice, ktoré sa prihlásili a dobrovoľne sa už chcú s nami rozprávať možno o ukončení činnosti lôžkovej zdravotnej starostlivosti a žiadajú nás o zabezpečenie inej formy poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nechcem ich ale zatiaľ menovať. Očakávam, že po neustálom zvyšovaní nákladov a zvyšovaní bonusov bude takýchto nemocníc pribúdať. Budú ekonomicky nútené, aby hľadali iné formy.

-Segment zdravotnej starostlivosti nie je len o nemocniciach, ale aj o ambulantných lekároch. Tí vás minulý rok potrápili, keď nechceli podpisovať s vami zmluvy a boli medzi vami rôzne výmeny názorov. Ako by ste situáciu a vzťah, ktorý máte, zhodnotili teraz?-

V tejto chvíli by som povedal, že je medzi nami "zmier", keď sme sa dohodli aj na nových projektoch ohľadom financovania napríklad lekárov prvého kontaktu. Tam sme rozbehli tri nové projekty financovania okrem klasických. Pripravujeme sa skôr na riešenie špecializovanej ambulantnej starostlivosti, vládou stanovenú minimálnu sieť má VšZP prekročenú asi na 205 percent. Netvrdíme, že optimálna sieť je na úrovni minimálnej, ale myslíme si, že súčasné zazmluvnenie neodráža skutočnú potrebu.

-Náklady na zdravotnú starostlivosť rastú aj preto, že slovenský pacient prichádza, podľa skúseností lekárov, s problémom neskoro, preventívne prehliadky sú pre neho neznámy pojem. Čo s tým robíte?-

V trojuholníku pacient, lekár a zdravotná poisťovňa je to práve poisťovňa, ktorá má najväčší záujem na zdravých poistencoch, pretože zdravý poistenec znamená nulové náklady na zdravotnú starostlivosť. Ak na jednej strane motivujeme nemocnice k poskytovaniu lepšej zdravotnej starostlivosti, na druhej strane motivujeme aj pacienta k preventívnym prehliadkam, kde si sľubujeme lepší záchyt rôznych ochorení. Mali sme preto niekoľko kampaní, v ktorých sme vyzývali poistencov, nielen našich, aby absolvovali preventívne prehliadky. Motivujeme aj lekárov vyššou úhradou za preventívne prehliadky. Vždy pri rokovaní VšZP s ambulantným sektorom navyšujeme aj úhradu za preventívne prehliadky tak, aby lekári iniciatívne pacientov volali a riešili s nimi prevenciu.

-Za minulej garnitúry bol nápad, že by poistenci, ktorí sú nezodpovední k svojmu zdraviu, nemali všetko bezplatné. Čo si myslíte o takýchto nápadoch, keď by pacienti boli trestaní za nezodpovednosť?-

Ako riaditeľ VšZP si to viem predstaviť, ale v každom prípade je to politické rozhodnutie, nebránim sa ale motivujúcim mechanizmom poistenca k prevencii.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k rozhovoru zvukové záznamy.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Putin hovorí, že USA využívajú Ukrajincov ako “potravu pre delá” a snažia sa predĺžiť vojnu

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/kremlin/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Vladimir Putin v prejave, v ktorom obvinil Washington zo snahy predĺžiť konflikt na Ukrajine, opätovne kritizoval USA a odsúdil nedávnu návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane Na moskovskej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii si ruský líder vzal na mušku “západné globalistické…

V Očovej usmrtili problémovú medvedicu, pohybovala sa v blízkosti domov

0 icon

Očová 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v utorok (16. 8.) usmrtil problémovú medvedicu, ktorá sa vyskytovala v lokalite Kalinovec v obci Očová v okrese Detva. Medvedica oblasť pravidelne navštevovala a pohybovala sa v blízkosti rodinných domov, čím predstavovala nebezpečenstvo pre…

Sucho v Číne zastavuje prvé továrne

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Agentúra Bloomberg uvádza, že nebývalé horúčavy a sucho v jednej z najľudnatejších čínskych provincií S'-čchuan začali ovplyvňovať hospodárstvo regiónu Počasie má negatívny vplyv na kapacitu výroby vodnej energie, čo čoraz viac ohrozuje dodávky elektriny pre podniky a hospodársky rast. Niektoré továrne už obmedzujú výrobu,…

Partizán “Svarog” porozprával, ako operuje ukrajinské podzemie v Melitopole

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Defense Ministry Press Service)   Partizán "Svarog" porozprával denníku The New York Times, ako operuje ukrajinské podzemie v Melitopole. Rozhovor sa uskutočnil v Záporoží, "asi 65 míľ od okupovaného Melitopolu, kde pracuje" "Svarog" povedal, že po ruskej invázii ho nasmerovali do skrýše v sklade neďaleko…

Ronaldo sa ohradil voči mediálnym dohadom o jeho budúcnosti

0 icon

Londýn 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo popiera mediálne správy o jeho budúcnosti v Manchestri United. Tvrdí, že médiá o ňom šíria klamstvá Ronaldo počas leta nevycestoval s tímom na predsezónnu prípravu do Thajska a Austrálie, čo v médiách vyvolalo špekulácie o jeho budúcnosti na…

NKÚ: Posudzovanie liekov je netransparentné, Ministerstvo zdravotníctva nezverejňuje mená hodnotiteľov

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:/Pixabay)   Posudzovanie liekov je netransparentné. Skonštatovali to analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Kritizujú, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prestalo k odborným stanoviskám zverejňovať mená hodnotiteľov. Navrhujú preto zmenu vyhlášky. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková "Od apríla tohto roku sú zverejňované…

Zelenskyj priznal, že o možnej invázii vedel, ale ľudí nevaroval. Nechcel vyvolať paniku. Belousovová: Čítam dobre?!

0 icon

Kyjev 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP)   Ak by Kyjev vopred varoval ukrajinských občanov pred možnosťou ruskej invázie, rozšírila by sa na Ukrajine panika a Rusko by krajinu ovládlo v priebehu niekoľkých dní, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s denníkom The Washington Post. Tieto slová nenechali chladnú bývalú poslankyňu Annu Belousovovú…

Odvolá opozícia Matoviča a vyrieši tak vnútrokoaličné spory?

0 icon

Bratislava 17. augusta AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič nemá čo robiť vo vláde. Jeho odvolávanie je otázka stratégie a postupu. Skonštatoval to líder opozičného Smeru-SD Robert Fico v súvislosti s iniciatívou nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR z hnutia Republika, ktorí chcú podať návrh…

Kauza poľovnícka chata: Vyšetrovateľ NAKA je stále obvinený, so sťažnosťou neuspel

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video Aktuality.sk)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Martin Juhás zostáva naďalej obvinený. Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR zamietla jeho sťažnosť proti obvineniu. TASR to potvrdil obhajca obvineného Roman Kvasnica. Upozornil na to denník Sme "Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR rozhodla dňa 12. augusta 2022 v…

“Odpoveď môže byť iba jedna”: Moskva reaguje na vyhlásenia Zelenského úradu o zničení krymského mosta

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:wikimedia)   Kyjev by mal pochopiť, že akýkoľvek útok na Krymský most je pre Moskvu červenou čiarou, odpoveďou môže byť úplné odstránenie ukrajinskej vlády, uviedla Rada federácie. Odborníci tiež poznamenali, že civilná infraštruktúra Krymského polostrova je spoľahlivo chránená ruskou armádou. Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Putin hovorí, že USA využívajú Ukrajincov ako “potravu pre delá” a snažia sa predĺžiť vojnu

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/kremlin/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Vladimir Putin v prejave, v ktorom obvinil Washington zo snahy predĺžiť konflikt na Ukrajine, opätovne kritizoval USA a odsúdil nedávnu návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane Na moskovskej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii si ruský líder vzal na mušku “západné globalistické…

V Očovej usmrtili problémovú medvedicu, pohybovala sa v blízkosti domov

0 icon

Očová 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v utorok (16. 8.) usmrtil problémovú medvedicu, ktorá sa vyskytovala v lokalite Kalinovec v obci Očová v okrese Detva. Medvedica oblasť pravidelne navštevovala a pohybovala sa v blízkosti rodinných domov, čím predstavovala nebezpečenstvo pre…

Sucho v Číne zastavuje prvé továrne

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Agentúra Bloomberg uvádza, že nebývalé horúčavy a sucho v jednej z najľudnatejších čínskych provincií S'-čchuan začali ovplyvňovať hospodárstvo regiónu Počasie má negatívny vplyv na kapacitu výroby vodnej energie, čo čoraz viac ohrozuje dodávky elektriny pre podniky a hospodársky rast. Niektoré továrne už obmedzujú výrobu,…

Partizán “Svarog” porozprával, ako operuje ukrajinské podzemie v Melitopole

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Defense Ministry Press Service)   Partizán "Svarog" porozprával denníku The New York Times, ako operuje ukrajinské podzemie v Melitopole. Rozhovor sa uskutočnil v Záporoží, "asi 65 míľ od okupovaného Melitopolu, kde pracuje" "Svarog" povedal, že po ruskej invázii ho nasmerovali do skrýše v sklade neďaleko…

Ronaldo sa ohradil voči mediálnym dohadom o jeho budúcnosti

0 icon

Londýn 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo popiera mediálne správy o jeho budúcnosti v Manchestri United. Tvrdí, že médiá o ňom šíria klamstvá Ronaldo počas leta nevycestoval s tímom na predsezónnu prípravu do Thajska a Austrálie, čo v médiách vyvolalo špekulácie o jeho budúcnosti na…

NKÚ: Posudzovanie liekov je netransparentné, Ministerstvo zdravotníctva nezverejňuje mená hodnotiteľov

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:/Pixabay)   Posudzovanie liekov je netransparentné. Skonštatovali to analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Kritizujú, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prestalo k odborným stanoviskám zverejňovať mená hodnotiteľov. Navrhujú preto zmenu vyhlášky. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková "Od apríla tohto roku sú zverejňované…

Zelenskyj priznal, že o možnej invázii vedel, ale ľudí nevaroval. Nechcel vyvolať paniku. Belousovová: Čítam dobre?!

0 icon

Kyjev 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP)   Ak by Kyjev vopred varoval ukrajinských občanov pred možnosťou ruskej invázie, rozšírila by sa na Ukrajine panika a Rusko by krajinu ovládlo v priebehu niekoľkých dní, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s denníkom The Washington Post. Tieto slová nenechali chladnú bývalú poslankyňu Annu Belousovovú…

Odvolá opozícia Matoviča a vyrieši tak vnútrokoaličné spory?

0 icon

Bratislava 17. augusta AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič nemá čo robiť vo vláde. Jeho odvolávanie je otázka stratégie a postupu. Skonštatoval to líder opozičného Smeru-SD Robert Fico v súvislosti s iniciatívou nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR z hnutia Republika, ktorí chcú podať návrh…

Kauza poľovnícka chata: Vyšetrovateľ NAKA je stále obvinený, so sťažnosťou neuspel

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video Aktuality.sk)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Martin Juhás zostáva naďalej obvinený. Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR zamietla jeho sťažnosť proti obvineniu. TASR to potvrdil obhajca obvineného Roman Kvasnica. Upozornil na to denník Sme "Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR rozhodla dňa 12. augusta 2022 v…

“Odpoveď môže byť iba jedna”: Moskva reaguje na vyhlásenia Zelenského úradu o zničení krymského mosta

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:wikimedia)   Kyjev by mal pochopiť, že akýkoľvek útok na Krymský most je pre Moskvu červenou čiarou, odpoveďou môže byť úplné odstránenie ukrajinskej vlády, uviedla Rada federácie. Odborníci tiež poznamenali, že civilná infraštruktúra Krymského polostrova je spoľahlivo chránená ruskou armádou. Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

Armádny Magazín

Rusko zničilo letisko pri Žitomyre a ukrajinské pozície pri Nikolajeve a v Zátoke pri Odese

0 icon

Ukrajina, 17.august 2022 (AM) – V noci sa uskutočnili údery na rôzne vojenské objekty na Ukrajine. Ruské jednotky pokračujú vo vyraďovaní síl a prostriedkov Ozbrojených síl Ukrajiny v Nikolajevskej oblasti a samotného Nikolajeva. V Nikolajeve a regióne sa počas noci siréna náletu nezastavila. Podľa najnovších údajov bolo niekoľko rakiet

Izraelský expert Jakov Kedmi vysvetlil prečo ruské ozbrojené sily neničia ukrajinské mosty

0 icon

Izrael, 17.august 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi odpovedal na množstvo otázok od divákov kanála v relácii Neutrálna zóna Alexandra Waldmana. Jedna z tém sa týkala účinnosti západných zbraní na Ukrajine.  

Na Kryme môže pôsobiť Britmi riadená diverzná skupina

0 icon

Krym, 17.august 2022 (AM) – Vojenský expert Alexej Leonkov objavil "britský štýl" v sérii výbuchov na Kryme. Na polostrove môže podľa neho fungovať sabotážna a prieskumná skupina.   Alexej Leonkov v rozhovore povedal, že na Kryme by mohla pôsobiť profesionálna sabotážna skupina, ktorá zariaďuje výbuchy rôznych zariadení na polostrove. Zároveň, ako…

Turecko definitívne vsadilo na ruské obranné systémy S-400

0 icon

Turecko, 17.august 2022 (AM) – Niektoré prvky protilietadlových raketových systémov S-400 sa budú vyrábať v Turecku. Šéf Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Ruska Dmitrij Šugajev hovoril o pokračovaní spolupráce s Tureckom na systémoch S-400. Povedal, že Ankara podpísala zmluvu na dodávku druhého pluku protilietadlových

Likvidoval najhorlivejších nepriateľov. Akú úlohu zohral Pavel Sudoplatov v histórii sovietskej spravodajskej služby

0 icon

Rusko, 17.august 2022 (AM) – 20. júla 1907 sa narodil Pavel Sudoplatov - legendárny sovietsky spravodajský dôstojník a sabotér, ktorý sa podieľal na likvidácii množstva nepriateľov ZSSR, vrátane Jevgenija Konovalca, vodcu Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorý spolupracoval s nacistami. Počas Veľkej vlasteneckej vojny viedol Sudoplatov prieskumné a s

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali