M.FORAI: Ak VšZP platí najviac,mali by rovnakú sumu platiť aj súkromné poisťovne

Bratislava 22. septembra (TASR) – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) chce motivovať slovenské nemocnice k väčšej operovanosti. Plánuje im preto platiť ďalšie bonusy za každú operáciu. Najväčšia poisťovňa má však pre zariadenia zároveň podmienku, že ceny za operáciu majú mať rovnaké pre všetky zdravotné poisťovne. Nielen o dôvodoch tohto rozhodnutia porozprával v rozhovore pre TASR generálny riaditeľ VšZP Marcel Forai.

-O všeobecnej zdravotnej poisťovni sa dlho hovorilo ako o stratovej poisťovni, ako to s vami vyzerá v súčasnosti, v akej finančnej kondícii ste?-

Minulý rok sme skončili s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 26,3 milióna eur, tento rok sme si naplánovali opätovne kladný hospodársky výsledok 25 miliónov eur. V súčasnosti, k 31. augustu, sme dosiahli kladný hospodársky výsledok – zisk vo výške 21,1 milióna eur.

-Mnoho ľudí sa často pýta, ako je možné, že poisťovne tvoria zisk, keď počúvajú, že peniaze v zdravotníctve nie sú. Ako ste dosiahli takýto hospodársky výsledok?-

Kladný hospodársky výsledok je matematický vzorec medzi výnosmi a nákladmi. Čiže na jednej strane sme zabezpečili vyššie výnosy, a to aj z výberu poistného, keď sme začali byť prísnejší na neplatičov. To znamená, že pri každom nedoplatku nad tri mesiace už pristupujeme k nútenému vymáhaniu. Predtým bolo zvykom, že tri aj päť rokov si nedoplatky nikto nevšímal. Na druhej strane, aj úhrady smerom k poskytovateľom sú inak štruktúrované a zamerané na to, čo táto inštitúcia potrebuje.

-VšZP má problém so starou stratou. Boli polemiky o tom, aká je vlastne jej výška, menila sa podľa vládnych garnitúr. Ako to vyzerá so starou stratou, aká je jej výška a čo s tým robíte?-

Účtovná strata v dobe, keď prišiel do VšZP súčasný manažment, bola vo výške  159,6 milióna eur, v súčasnosti je ku koncu augusta vo výške 108 miliónov eur. Na základe kladného hospodárskeho výsledku sme si mohli dovoliť celý rezervný fond, ktorý musíme tvoriť, preúčtovať práve na vykrytie straty. Očakávame, tak ako sme to už avizovali pri nástupe, že do štyroch rokov stratu vynulujeme. Všetky účtovné ciele sa nám darí zatiaľ napĺňať.

-Zdravotné poisťovne sú odkázané na to, koľko finančných prostriedkov dostanú zo zdravotného poistenia. V súčasnosti je k dispozícii návrh štátneho rozpočtu, ktorý hovorí o platbe poistencov štátu na úrovni štyroch percent. Mohlo by vám to spôsobiť nejaké problémy, alebo sú vaše plány nastavené na štyri percentá?-

Bol by som zlý manažér aj generálny riaditeľ, keby som povedal, že nám tie peniaze nechýbajú, každé euro na strane príjmov v hospodárení VšZP je euro navyše. Na druhej strane ale budeme akceptovať rozhodnutie parlamentu a danej situácii sa prispôsobíme. Hovoriť však o tom, aký to bude mať dopad a aká bude stratégia, je ešte predčasné, lebo to je len návrh.

-V minulých rokoch bolo zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti viackrát počuť, že VšZP neplatí za výkony toľko, aké sú náklady. Teraz robíte rôzne opatrenia, ktoré by mali poskytovateľom priniesť viac peňazí, čo konkrétne?-

Ak v predchádzajúcom období bola VšZP akože "najhoršia" alebo najmenej platila, v priebehu roka sa nám podarilo stať sa lídrom, pokiaľ ide o úhradu za mernú jednotku na trhu. Dnes tvrdíme a zaviedli sme filozofiu, že ak VšZP platí najviac, mali by rovnakú sumu za mernú jednotku, to je za ukončenú hospitalizáciu, za operáciu žlčníka, či pôrod platiť aj súkromné zdravotné poisťovne. Je to teraz naopak, my sme tí, ktorí robíme cenotvorbu a chceme, aby všetky zdravotné poisťovne platili rovnako za mernú jednotku aj preto, že nemocnice nám predkladajú kalkuláciu nákladov rovnakú pre všetkých.

-Pôsobí to, ako keby ste chceli predbehnúť DRG systém, ktorý má priniesť spravodlivé oceňovanie pre nemocnice.-

Ak sme ten systém predbehli, znamená to, že náš je spravodlivý.

-Tak ide o to, že sa snažíte nútiť, aby všetky zdravotné poisťovne platili rovnaké ceny za výkony.-

Ešte pred rokom nám boli vyčítané čakacie listiny, že ich máme najväčšie, urobili sme niekoľko opatrení v priebehu roka, napriek tomu, že došlo k nárastu operácií, ľudí na čakacích listinách pribúdalo. Tak sme prehodnotili filozofiu a od apríla 2013 sme začali nemocnice motivovať, aby operovali viac tzv. bonusom k operácii. Došlo tak k rozdielu cien, ktoré poisťovňa hradila nemocniciam podľa toho, či pacienta operovali alebo neoperovali. Predpokladali sme, že takáto úhrada bude pre nemocnicu motivujúca a nemocnice začnú nastavovať podmienky tak, aby operovali viac.

-Je podľa vás fér nútiť ostatných, aby platili rovnaké ceny ako vy?-

Poviem to na príklade. Náklady nemocnice na operáciu žlčníka sú povedzme 500 eur, pričom je úplne jedno, či je to poistenec štátnej alebo súkromnej zdravotnej poisťovne. Prečo, ak má nemocnica na pacienta rovnaké náklady, má jedna poisťovňa platiť za operáciu viac? Aj v obchode stojí liter mlieka rovnako, či si ho ide kúpiť dôchodca, mamička na materskej alebo študent.

-Koľko takýchto "motivačných" peňazí máte vyčlenených na najbližšie obdobie?-

V apríli sme vyčlenili na tento účel 36 miliónov eur. Je tam nábehová krivka, kedy nemocnice plánujú operačné výkony na mesiac aj dva dopredu, ale už hneď v máji dostali o 700.000 viac, ďalší mesiac to bolo o 1,1 milióna eur viac. Takže naše predpoklady sa splnili a nemocnice začali operovať. Ak hovoríme, že na Slovensku je nižšia operovanosť ako je priemer EÚ, tak práve týmto mechanizmom dochádza k tomu, že začína narastať podiel operácií nad diagnostickými hospitalizáciami na chirurgických odboroch, čo je dobré. Koniec koncov, na to sú chirurgické odbory, aby operovali a nie aby pacienta diagnostikovali a posielali domov bez zákroku.

-Aký bol ohlas zo strany nemocníc, či už veľkých štátnych alebo regionálnych?-

Štruktúra výkonov pri invazívnych zákrokoch v nemocniciach je rôzna. Veľké nemocnice robia náročnejšie zákroky a využívajú práve systém bonusov. Naopak, menšie nemocnice využívajú formu osobitne hradených výkonov a jednodňovky, keď robia krátkodobé hospitalizácie do troch dní. Preto sme to prehodnotili a od októbra sme našu ponuku pre nemocnice rozšírili – všetky tieto výkony pôjdu nad dohodnutý finančný objem a zvýšili sme im úhradu. Ceny išli v týchto prípadoch hore priemerne o sedem percent, bonusy k operačnému výkonu sú celkovo 200 eur navyše.

-Ako vznikol tento bonusový nápad?-

Celá myšlienka vznikla veľmi jednoducho. Predtým pacienta prijali na chirurgické oddelenie a na konci, keď bol prepustený, bola vždy rovnaká úhrada. Takto to roky fungovalo u všetkých zdravotných poisťovní. Pri probléme čakacích listín sme rozmýšľali, ako nemocnice motivovať, aby začali operovať. Museli sme zistiť príčiny toho, prečo neoperujú. Príčinou bolo práve to, že ten finančný efekt pre nemocnicu bol oveľa lepší, keď prijali pacienta a neoperovali, ako keď pacienta prijali a zoperovali, pretože na konci bola tá istá úhrada.

-Najmä regionálne nemocnice upozorňujú, že budú potrebovať viac peňazí na ďalšie kolo zvyšovania platov lekárov. Teraz ste im ponúkli možnosť ďalších zdrojov, aké sú ohlasy z regiónov, pýtajú ďalšie peniaze, alebo je to pre nich prijateľné?-

Rokovanie s Asociáciou nemocníc Slovenska, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, môžem označiť asi za najkratšie v histórii. Trvalo možno pol hodinu, čo sa ešte nestalo. Od nemocníc sme si vyžiadali ich kalkuláciu nákladov a spýtali sme sa ich, či rozlišujú náklady podľa poisťovní. Tvrdili, že nie, že poznajú len náklad na jeden výkon. Na základe toho sme im urobili ponuku navýšenia cien, ktorú sme podmienili splnením istých podmienok.

-Keď sa bavíme o nemocniciach, v tejto súvislosti sa dlho hovorí o potrebe optimalizácie lôžok, ktorá by mohla priniesť efektívnejšie využívanie zdrojov v zdravotníctve. Ako pokračujete v optimalizácii, treba podľa vás ešte veľké zmeny?-

Za predchádzajúceho vedenia sa odzmluvnilo celkovo 115 oddelení. Musím povedať, že to bol celkovo taký hrubý prvý nástrel, kedy bolo oddelenia jednoduchšie odzmluvniť, v súčasnosti je to trocha zložitejšie, to, čo sa dalo odzmluvniť, už bolo odzmluvnené.

Vstupovali sme do rokovaní s nemocnicami v rámci krajov. Aj formou dohody, ale aj čiastočného tlaku sme im túto potrebu vysvetľovali. Musím povedať, že naše očakávania sa týmto spôsobom nenaplnili. Aj teraz tvrdíme, že pomer medzi akútnymi lôžkami a chronickými nie je v poriadku, keď máme nadbytok akútnych a nedostatok chronických. Márne sa to snažíme vysvetľovať nemocniciam, robíme im rôzne ponuky, je to veľmi problematické.

V súčasnosti sme prešli k forme dohody alebo vytvárania ekonomických úhrad, aby sme prinútili nemocnice si uvedomiť, že ak nemajú pacientov a koho operovať, nebudú vedieť vykryť náklady. Nemocnice, ktoré neoperujú, dostanú menej. Predpokladáme, že s tými sa stretneme a budeme hľadať iné možnosti, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, alebo sa dohodneme na inej forme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

-Niektorým nemocniciam ste dali ročnú lehotu na to, aby zmenili lôžka z akútnych na chronické. Dá sa povedať, koľkých sa to týka?-

Rozprávali sme s nemocnicou v Šahách, ale máme tu aj iné nemocnice, ktoré sa prihlásili a dobrovoľne sa už chcú s nami rozprávať možno o ukončení činnosti lôžkovej zdravotnej starostlivosti a žiadajú nás o zabezpečenie inej formy poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nechcem ich ale zatiaľ menovať. Očakávam, že po neustálom zvyšovaní nákladov a zvyšovaní bonusov bude takýchto nemocníc pribúdať. Budú ekonomicky nútené, aby hľadali iné formy.

-Segment zdravotnej starostlivosti nie je len o nemocniciach, ale aj o ambulantných lekároch. Tí vás minulý rok potrápili, keď nechceli podpisovať s vami zmluvy a boli medzi vami rôzne výmeny názorov. Ako by ste situáciu a vzťah, ktorý máte, zhodnotili teraz?-

V tejto chvíli by som povedal, že je medzi nami "zmier", keď sme sa dohodli aj na nových projektoch ohľadom financovania napríklad lekárov prvého kontaktu. Tam sme rozbehli tri nové projekty financovania okrem klasických. Pripravujeme sa skôr na riešenie špecializovanej ambulantnej starostlivosti, vládou stanovenú minimálnu sieť má VšZP prekročenú asi na 205 percent. Netvrdíme, že optimálna sieť je na úrovni minimálnej, ale myslíme si, že súčasné zazmluvnenie neodráža skutočnú potrebu.

-Náklady na zdravotnú starostlivosť rastú aj preto, že slovenský pacient prichádza, podľa skúseností lekárov, s problémom neskoro, preventívne prehliadky sú pre neho neznámy pojem. Čo s tým robíte?-

V trojuholníku pacient, lekár a zdravotná poisťovňa je to práve poisťovňa, ktorá má najväčší záujem na zdravých poistencoch, pretože zdravý poistenec znamená nulové náklady na zdravotnú starostlivosť. Ak na jednej strane motivujeme nemocnice k poskytovaniu lepšej zdravotnej starostlivosti, na druhej strane motivujeme aj pacienta k preventívnym prehliadkam, kde si sľubujeme lepší záchyt rôznych ochorení. Mali sme preto niekoľko kampaní, v ktorých sme vyzývali poistencov, nielen našich, aby absolvovali preventívne prehliadky. Motivujeme aj lekárov vyššou úhradou za preventívne prehliadky. Vždy pri rokovaní VšZP s ambulantným sektorom navyšujeme aj úhradu za preventívne prehliadky tak, aby lekári iniciatívne pacientov volali a riešili s nimi prevenciu.

-Za minulej garnitúry bol nápad, že by poistenci, ktorí sú nezodpovední k svojmu zdraviu, nemali všetko bezplatné. Čo si myslíte o takýchto nápadoch, keď by pacienti boli trestaní za nezodpovednosť?-

Ako riaditeľ VšZP si to viem predstaviť, ale v každom prípade je to politické rozhodnutie, nebránim sa ale motivujúcim mechanizmom poistenca k prevencii.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k rozhovoru zvukové záznamy.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Taraba okomentoval odmeňovanie zaočkovaných: „Ja chcem podľa tejto logiky peniaze za to, že nefajčím a nepijem alkohol“

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Pavel Neubauer)   Predseda mimoparlamentnej strany Život-Národná strana, nezaradený poslanec Tomáš Taraba na sociálnej sieti uviedol, že je proti úvahám o povinnom očkovaní obyvateľstva ako aj proti finančnému odmeňovaniu občanov, ktorí podstúpia vakcináciu. Opozičný poslanec Tomáš Taraba uviedol, že médiá v poslednom čase informujú,…

Brusel namiesto podpory národných štátov vytvára Európsky superštát, povedal Orbán

0 icon

Budapešť 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu povedal, že Brusel namiesto "Európy zloženej z národných štátov vytvára európsky superštát", informovala agentúra MTI Maďarský premiér EÚ obvinil z úsilia vybudovať v Bruseli "superštát" bez toho, aby na to mala oprávnenie - namiesto toho, aby sa…

Poľsko – Španielsko v „našej“ E skupine 1:1. Jordi Alba: „Bolo to zlé, chýbajú nám góly“

0 icon

Sevilla 20. júna (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Thanassis Stavrakis)   Španielski futbalisti remizovali s Poliakmi na domácom ihrisku v Seville 1:1 a v "slovenskej" E-skupine si na ME pripísali druhú remízu. Poliaci naopak na šampionáte získali premiérový bod a zachovali si možnosť postúpiť zo skupiny.  Tento výsledok znamená, že Slováci zostávajú na druhom mieste…

Na ministerstve práce sa pracuje metódou „pokus-omyl“. Krajniak skúša, koľko toho ľudia ešte vydržia, myslí si Ján Richter

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny za Smer-SD Ján Richter bol vo štvrtok hosťom relácie televízie Joj Na Hrane. Venoval sa najmä opatreniam vlády v čase koronakrízy. Zdôraznil ich nedostatočnosť a v diskusii vytkol ministrovi Krajniakovi niekoľko nedostatkov Podľa exministra teraz nie…

Zaujímavý prieskum agentúry Vox Politico: Súhlasili by Slováci so skúmaním duševného stavu u verejných funkcionárov?

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Facebook-Vox Politico)   Veľmi zaujímavý prieskum sa rozhodla vykonať agentúra Vox Politico. Respondentov oslovili s otázkou, či pokladajú za vhodné, aby úlohu poslanca či verejného funkcionára mohli vykonávať len duševne spôsobilé osoby. Čo sa im podarilo zistiť? Výsledky nie sú až tak prekvapivé, ako by…

Merkelová označila 22. jún 1941 za dôvod na hanbu Nemcov

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Annegret Hilse, SITA/AP-Kerstin Joensson)   Deň, kedy začala Veľká vlastenecká vojna, je dôvodom na hanbu, Nemecko uznáva svoju zodpovednosť za zločiny nacistického režimu, a to vrátane zachovania pamäti toho, čo sa stalo, uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová vo videu zverejnenom v sobotu na webových stránkach nemeckej…

Konečne začínajú priznávať nedokonalosť korona-vakcín aj niektorí systémoví virológovia

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Samozrejme robia to takpovediac veľmi diplomaticky „zašifrovane“. STIKO (Stála očkovacia komisia) priznáva, že organizmus „niektorých“ (mnohých? počty sa pre istotu neudávajú) ľudí napriek kompletnému (dvojnásobnému) očkovaniu nie je schopný zareagovať adekvátnou imunitnou odpoveďou voči korone Publikoval som celú radu kritických článkov o…

„Považujem ju za tragický omyl európskej histórie.“ Klaus pri príležitosti 80. narodenín prehovoril o Európskej únii

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Michal Svítok)   Václav Klaus včera oslávil svoje 80. narodeniny na Pražskom hrade za prítomnosti úradujúceho prezidenta Miloša Zemana. Pri tejto príležitosti poskytol veľký "bilančný" rozhovor Bývalý prezident poskytol rozhovor Právu, jeho časť zverejnili na portáli Novinky.cz. Redaktor sa Václava Klausa pýtal, či by dnes bol…

Švajčiari v referende odmietli návrh zelených „talibancov“, čím vyrazili európskym slniečkarom dekel. Aký odkaz nám tým poslali?

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreibe, TASR-Martin Baumann, Pixabay)   Viac ako inokedy je aktuálna diskusia o tom, či európske národy a štáty majú mať právo rozhodovať o svojich veciach samy, alebo majú odovzdať svoje právo veta do Bruselu. Zaujímavou inšpiráciou nám pri týchto úvahách môže byť nedávne švajčiarske referendum…

Vo Varšave sa konal pochod gay pride; na jeho čele kráčal primátor mesta

0 icon

Varšava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Benjamin Girette)   V poľskom hlavnom meste Varšava sa v sobotu po prvýkrát od roku 2019 konal najväčší pochod gay pride v strednej Európe. Na znak podpory LGBT komunity kráčal na čele sprievodu varšavský primátor Rafal Trzaskowski, informovala agentúra AP Na pochode sa zúčastnili tisíce ľudí,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Paleontológovia zistili, že najnebezpečnejšie miesto v dejinách Zeme bola Sahara

0 icon

Podľa nového dokumentu bola dlho známym, no málo študovaným ložiskom kriedového kameňa. Reč je o púšti Sahara, ktorá je viac ako len pohrebisko pre dinosaurov. Oblasť Kem Kem (Sahara) vo východnom Maroku by tiež mohla byť hlavným kandidátom na najnebezpečnejšie miesto a čas, kde prehistorické tvory Zeme trávili svoje obľúbené…

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0 icon

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

Záhada nacistických pokladov: Ukrývanie nacistického pokladu. 4. časť

0 icon

Po tom, čo esesáci zistili, že sú spojenecké vojská už priam za rohom, rozhodli sa lup zakopať pod stromy. Ďalší esesáci si postupne delili iné poklady, až sa do toho zamiešal neslávne známy podplukovník Otto Skorzeny. Korisť vzal na horský svah a zakopal. Z jeho pokladu sa nikdy nič nenašlo. Po vojne…

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Vo svete IT

Bol Mars lepšou planétou pre život ako naša Zem? Pozrite sa, čo tvrdí nová štúdia

0 icon

Ako vznikol život na Zemi? To je otázka, na ktorú zatiaľ vedci nedokážu presne odpovedať, no v nedávnej štúdii medzinárodný tím vedcov zistil, že život ktorý sa vyvíjal na Zemi mohol prísť z Marsu, píše portál Air & Space. Výsledky štúdie naznačujú, že šanca vzniku života na Marse je minimálne tak veľká,…

Mi Note 11 má byť predstavený už budúci mesiac: Čo o smartfóne vieme?

0 icon

Keď pred dvoma rokmi Xiaomi predstavilo smartfóny z radov Mi Note 10, celý svet ostal v nemom úžase. Za dostupné peniaze spoločnosť predstavila smartfóny, ktoré nemali konkurenciu a doteraz sa tešia naozaj vysokej popularite. Minulý rok však čínsky gigant nepredstavil nástupcu populárnych modelov a zdá sa, že tento rok tomu…

Mi 6 je jedným z najobľúbenejších Xiaomi v histórii: Prekvapí vás, koľko ľudí ho stále využíva!

0 icon

Písal sa rok 2017 a Xiaomi predstavilo svoj nový vlajkový smartón s názvom Mi 6. Spoločnosť vtedy však ešte ani len netušila, akú popularitu smartfón naberie v najbližších rokoch. Vlajkový model roku 2017 bol posledným smartfónom s fyzickými tlačidlami a rámikom pre selfie kameru, no i tak sa stále nájde…

Je možné študovať povrch exoplanét bez toho, aby sa naňho vedci pozreli?

0 icon

V novembri tohto roku sa do vesmíru dostane teleskop Jamesa Webba, ktorý bude pozorovať vesmír pomocou pokročilej infračervenej technológie, umožňujúcej vedcom vidieť veci, ktoré doteraz pozorovať nemohli, píše portál Universe Today. Do roku 2024 sa k vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba pridá Nancy Grace Roman Space Telescope. Tento nástroj bude nástupcom Hubblovho vesmírneho…

Môžu internetové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP. Používateľovi…

Armádny Magazín

Irak ohlásil nákup ruských raketových systémov S-400. USA začali sťahovať svoje systémy Patriot

0 icon

Irak, 20. júna 2021 (AM) – Po zámeroch Iraku kúpiť skupinu ruských raketových systémov S-400 začali USA sťahovať svoje systémy Patriot.   V Iraku nedávno umiestnené americké protilietadlové raketové systémy Patriot budú z územia tejto blízkovýchodnej krajiny stiahnuté . V budúcom

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali