Lenka Mayerová: Slovensko potrebuje reštart novou generáciou politikov, stará je poznačená svojou dobou, svojimi činmi, falošnými, neúprimnými zákulisnými hrami s dlhými chápadlami chobotnice.

Bratislava 3. januára 2020 (HSP/Extra plus/Foto:Jana Birošová, Jelena Pronic)

 

Narodila sa 2. septembra 1976 v Brezne. V roku 1996 skončila päťročné štúdium na Hotelovej akadémii v Brezne, odbor hotelový manažment. Po skončení štúdia pracovala ako redaktorka regionálneho týždenníka Priekopník v Banskej Bystrici. V roku 1997 bola moderátorkou a redaktorkou Mestskej televízie v Brezne, neskôr sa stala redaktorkou regionálneho štúdia STV v Banskej Bystrici

Na snímke Lenka Mayerová

V decembri 1997 nastúpila do redakcie spravodajstva Slovenskej televízie v Bratislave, kde pôsobila ako redaktorka a parlamentná spravodajkyňa. V STV pôsobila do januára 1999, keď bola novým vedením z politických dôvodov prinútená odísť. V januári toho istého roka nastúpila na post zástupkyne šéfredaktora týždenníka Extra. Zástupkyňou šéfredaktora dvojtýždenníka, neskôr mesačníka Extra plus sa stala v septembri 2000. V roku 2004 skončila štúdium publicistiky na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2007 absolvovala štúdium masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2000 stála pri založení dnešného mesačníka Extra plus, ktorý pod jej vedením prináša čitateľom objektívne informácie na základe pravdivých faktov. V auguste 2014 sa stala riaditeľkou vydavateľstva Mayer media. To pod jej vedením v priebehu piatich rokov vydalo deväť publikácií, ktoré mali čitateľský úspech. V decembri 2014 ako vydavateľka mesačníka Extra plus získala cenu Slovenskej asociácie novinárov za publicistickú a žurnalistickú prácu. Ako hovorí, najnáročnejšie obdobie pre ňu v živote bolo, keď stratila najbližšiu rodinu, ktorá jej bola životnou oporou. Je o nej známe, že ľudí, s ktorými spolupracuje, považuje za kolegov a sedí s nimi v jednom newsroome, aby nebola odtrhnutá od reality dennodenného života. V začiatkoch jej novinárskej kariéry s ňou vyšiel rozhovor, v ktorom jej predpovedali, že buď bude výbornou novinárkou, alebo političkou. To prvé napĺňa takmer štvrťstoročie a zdá sa, že to ďalšie má pred sebou. Pred pár týždňami urobila svoje zásadné rozhodnutie, keď sa rozhodla v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandidovať z tretieho miesta do NR SR za politickú stranu Práca slovenského národa (PSN). Lenka Mayerová.

 

Pred dvadsiatimi rokmi ste stáli pri zrode Extra plus a už päť rokov ste jeho vydavateľkou a šéfredaktorkou. Aký je to pocit?

Dvadsať rokov v živote človeka je už vek dospelosti a verím, že aj náš časopis za ten čas prekonal detské choroby, prešiel pubertou, dozrel a dnes by mal zúročiť získané vedomosti a skúsenosti, aby naďalej ukazoval, že písaním pravdy sme na ceste k slobode.

 

Mali ste už počas študentských čias jasnú predstavu o svojej profesionálnej kariére, alebo ste sa k žurnalistike dostali náhodou?

Mala som jasný cieľ už v šiestich rokoch, že budem žiť v Bratislave, pretože naše rodinné korene sú aj z hlavného mesta. V štrnástich mi vyšiel môj prvý článok v regionálnom periodiku a potom som už kráčala ďalej v novinárskej brandži cez printové médiá, rádio, Slovenskú televíziu až k vlastnému médiu, ktoré vzniklo v roku 2000.

 

Spomínate si ešte na deň, keď oficiálne vzniklo Extra plus? Čo ste vtedy cítili?

Samozrejme, mám to živo v pamäti, pretože som to bola ja, ktorá podávala registráciu na Ministerstve kultúry SR – bol to 1. august 2000. Cítila som neskutočnú radosť, že Extra plus zaregistrovali, pretože v tom čase na Slovensku zúril protislovenský dzurindizmus, takže som to považovala za zázrak. Boli to novodobé disidentské časy, keď národovectvo a pravda neboli v kurze. V tom čase prevládala proamerická politika a všetko slovenské bolo označované za extrémistické.

 

Čo ste chceli dokázať, zmeniť?

Nepotrebovala som nikomu nič dokazovať. Cieľ bol jasný – prinášať iné informácie ako mainstreamové médiá, ktoré vo väčšine prípadov majú zahraničný kapitál, čo dáva odpoveď, v čí prospech pracujú. Extra plus a aj Mayer media majú stopercentné slovenské vlastníctvo a presadzujú zdravé myšlienky, ktoré majú národu otvárať oči, aby sa nedal zmanipulovať ako stádo, ktorému médiá diktujú, ako má žiť a čo si má myslieť.

 

Aké boli vaše začiatky? Kde sídlila redakcia, kto ju tvoril?

Dnes je pre mňa takmer neuveriteľné, že sme začínali v jednej malej prenajatej miestnosti tri krát tri metre s ľuďmi, ktorých spájalo spoločné slovo – pravda. Bolo to náročné obdobie, ale zvládli sme to a niekedy je myšlienka oveľa silnejšia ako všetky ekonomické prekážky. Samozrejme, mali sme pri sebe naklonené podnikateľské šťastie a priaznivcov, ktorí nám verili a nenechali sa zastrašiť, priložili ruku k dielu, ktoré robí mnohým radosť a dáva nádej, že bojovať za správnu vec má význam. Aj touto formou sa im chcem úprimne poďakovať.

 

Časopis sa vyznačuje svojím pronárodným zameraním, ktoré je na našej mediálnej scéne unikátne. Vedeli ste od začiatku, že sa budete uberať týmto smerom? Čo vás k tomu viedlo?

Stará mama Inka a rodičia ma vychovávali mať úctu k vlastnému národu a štátu. Môj učiteľ Emil Urban ma dokázal nadchnúť pre lásku k slovenskému jazyku a ku generácii štúrovcov, to boli nesporne dobré základy na pronárodné zameranie Extra plus. V rokoch 1999 sme zažívali odpor k všetkému slovenskému a Extra plus v roku 2000 bolo odpoveďou na plaziacu sa amerikanizáciu i opätovnú maďarizáciu. Sny o veľkom Maďarsku a o údajnej trianonskej krivde podľa môjho názoru nikdy neprestanú. Niekedy mi to pripadá, že opätovne žijeme štúrovské časy a boj o samostatné Slovensko s vlastným územím a jazykom nikdy neprestal. Neustále čelíme pokusom o rozvrat štátu.

Televízny štáb Russia 24 s Lenkou Mayerovou počas novembrovej návštevy Krymu v Livadijskom paláci v Jalte

Liberálnych médií máme na Slovensku mnoho. Prečo sa dodnes na našom mediálnom trhu výraznejšie nepresadil nikto podobný Extra plus, kto by zastával Slovensko, bol pronárodný i sociálny zároveň?

Honba za vlastným prospechom a mocou bola oveľa silnejšia ako myšlienka a pravda. Na Slovensku sme mali denník Slovenská republika či Nový deň, ktoré zlikvidovali ich vlastní stvoritelia. Nešlo im o šírenie národných myšlienok, aby udržiavali sebavedomý samostatný štát a vychovávali hrdý národ. Prvoradý bol vždy ich osobný prospech. Tieto médiá použili na krátkodobý cieľ dostať sa ku korytám. Majiteľom týchto periodík bolo úplne ukradnuté, ako skončia ľudia, ktorí vo svojej naivite i dobrote bránili národné záujmy. Mnohí z nich skončili ako novodobí disidenti, ktorí si v iných médiách ani neškrtnú, pretože im médiá hlavného prúdu dali nálepku nežiaduci. A mnohí sa lepšej doby, žiaľ, už ani nedožili, a ani ospravedlnenia, ktoré raz bude musieť prísť, pretože liberálom tu nikto nedáva právo likvidovať každého ich oponenta. Ak je raz demokracia, tak platí, že právo na slobodný názor má každý. Kto dáva právo vytvárať „demokratickým“ liberálom rôzne zoznamy nežiaducich osôb, konšpirátorov a podobne? Mlčiaca väčšina sa prizerá na to, ako im slniečkarska menšina kradne vlastný štát spod zadku. To je niečo neuveriteľné, ako sa bojíme niekoľkých stoviek krikľúňov len preto, že ovládajú médiá hlavného prúdu a predstavitelia tohto štátu im pritom asistujú a ešte ich dotujú peniazmi zo štátneho rozpočtu. Nedokážem pochopiť, prečo je ten náš národ taký submisívny. A preto som rada, že aspoň Extra plus sa snaží udržiavať zdravé slovenské sebavedomie, ktoré Slováci v sebe majú, ale mainstreamové médiá im ho dokázali potlačiť. Ľudia musia prestať bezhlavo a bez rozmyslu prijímať informácie a programy, ktoré im každý večer servírujú televízie, pretože to sú veľmi silné nástroje ovládania verejnej mienky a manipulácie. Mali by sa spoliehať na svoj zdravý rozum a skúsenosti svojich predkov.

 

Za dvadsať rokov svojej existencie si Extra plus prešlo rôznymi obdobiami. Ktoré považujete za najkrajšie a ktoré, naopak, za najnáročnejšie?

Najnáročnejší bol vznik a prvé roky existencie. Najkrajšie bolo obdobie posledných piatich rokov. Napriek tomu, že to bolo doposiaľ moje najťažšie životné obdobie nielen v rámci Extra plus, ale aj v súkromnom živote. A možno práve vďaka tomu Extra plus, ale aj ja osobne sme zosilneli. Predovšetkým som sa naučila spoliehať sa len sama na seba, nikomu neveriť a každú informáciu preverovať minimálne z troch zdrojov, pretože profesionalita a perfekcionizmus by mal byť základnou výbavou každého novinára.

 

V minulosti bol časopis obviňovaný z toho, že inklinuje k určitým polickým stranám. Nepôsobilo to negatívne na jeho objektivitu?

Kým bol označovaný? Médiami hlavného prúdu a politikmi, ktorí sú odchovancami západných a anislovenských svetoobčanov. Samozrejme, toto nám ubližovalo ekonomicky, pretože ich vyjadrenia nám zavreli akékoľvek dvere na získanie inzercie, a robia to dodnes. Na strane myšlienkovej nám to len pomáhalo, pretože tí, ktorí používajú zdravý rozum, si hľadali cestu práve k Extra plus.

 

Ľutujete niektorú zo spoluprác, ktorú ste v minulosti uzavreli?

Plakať nad rozliatym mliekom je zbytočné. Treba sa poučiť a hľadieť dopredu. Navyše čas vždy ukáže, čo bolo a nebolo správne.

 

V roku 2014 ste založili vydavateľstvo Mayer media, pod ktorým začalo Extra plus vychádzať. Zmenila sa grafika, názvy rubrík, niektoré ste pridali, iné zrušili. Čo bolo toho dôvodom?

Nie je vždy všetko ideálne a niekedy príde čas, že z cesty, po ktorej kráčate, niekto uhne. Bývalý šéfredaktor si vybral svoju cestu, a tak časopis úplne prirodzene prešiel pod Mayer mediu a ako nová šéfredaktorka som začala realizovať svoju víziu s tým, že na svojej ceste som zotrvala a nikdy z nej neuhla. Po zmenách sa časopis stal oveľa slobodnejším. Hoci bol bývalý šéfredaktor profesionál, nedokázal prekonať isté stereotypy, ktoré časopisu neprospievali.

 

Zasiahla už i vás stupňujúca sa liberálna cenzúra?

Zasiahla a bola mimoriadne rýchla, keď sme ako slobodné médium uverejnili rozhovor s Marianom Kotlebom. Sliečkari neváhali a okamžite dali podnet, aby bolo Extra plus vylistované z predajní TESCO. Odôvodnenie vedenia TESCA bolo, že ich názory sa nestotožňujú s názormi Extra plus. Dnes sa zástupcovia ĽS Naše Slovensko, ale aj samotný predseda Marian Kotleba zúčastňujú na politických diskusiách, preto sa pýtam: Budú slniečkari požadovať „vypnúť“ TV Markízu, TA3 alebo STV, lebo tam bol Kotleba? A vôbec, žijeme v demokracii alebo v liberálnej diktatúre, ktorú tu presadzujú takí ľudia, ako je mladý študent Emil Hodál, ktorý by najradšej ľudí s inými názormi ako liberálnymi strieľal a želá si, aby skapala slovenská štátnosť a samostatnosť?

 

Celý svet bojuje so slobodou tlače. Ako by ste zhodnotili slobodu tlače na Slovensku? Nebojíte sa písať pravdu?

Kto ustupuje, prehrá! Extra plus je slovenské a za tie roky na mediálnom trhu má svojich čitateľov i predplatiteľov, ktorí nám umožňujú písať slobodne a pravdivo. Totálne eldorádo, nielen politické, ale aj ekonomické tu majú mainstreamové médiá, ktoré namiesto toho, aby informovali, sa uchyľujú k špinavým, nevyberaným praktikám, a to len preto, že majú bezbrehú slobodu, ktorú im umožňujú predstavitelia tohto štátu. Ako je možné, že sa vám môže redaktor rýpať v súkromí, prenasledovať vás, byť agresívny a ešte vám jednu vraziť, ako to nedávno urobila redaktorka českej vezie Denníka N? A to len preto, že máte iný názor ako liberálny mainstream? Kto nie je s nimi, je proti nim. Takú teóriu razia novinári – majitelia „pravdy“ v mainstreamových médiách. Takmer po tridsiatich rokoch od zmeny režimu zažívame novú revolúciu – informačnú, presnejšie mediálnu. Novinári s iným názorom, ako hlásajú majitelia pravdy, pociťujú cenzúru, mediálne útoky s totalitnými praktikami, za ktoré by sa nemuselo hanbiť ani Gestapo či Urválek. Slovensko a jeho občania dnes žnú, čo zasiali po vzniku štátu.

 

Keď sa s odstupom času pozriete na pôsobenie časopisu, dosiahli ste, čo ste chceli?

Cieľ je jasný, no stále sme ho nedosiahli, pretože Slovenská republika je neustále pod tlakom americkej propagandy, mediálnych manipulácií, politických pascí zo zahraničia a čelí pokusom o štátny prevrat. Kým si slovenský ľud nebude na Slovensku vládnuť sám, neprestane sa báť, sústavne sa klaňať zahraničným vládcom, tak sme cieľ nedosiahli, a preto musíme kráčať ďalej. Ak sa to nepodarí mojej generácii, verím, že máme v Extra plus nasledovníkov, ktorí budú pokračovať na našej ceste, presne tak, ako my kráčame v šľapajach našich národovcov.

 

Počas posledných dvoch rokov ste dostali niekoľko ponúk vstúpiť do rôznych politických strán, všetky ste odmietli. No nakoniec ste predsa len prehodnotili svoje rozhodnutie a prijali ste ponuku strany Práca slovenského národa. Ste trojka na ich kandidátke do marcových parlamentných volieb. Ako by ste túto stranu charakterizovali?

Považujem ju za čistú bez ekonomických mecenášov. Jej zdravým jadrom je predseda strany Roman Stopka a podpredseda generál Emil Vestenický, ktorých poznám niekoľko rokov. Ide o ľudí, s ktorými sa nespájajú žiadne škandály, ale len tvrdá, poctivá práca. A tak sa mi javí aj ich politická strana, ktorá stojí na troch základných pilieroch – národnom, kresťanskom a sociálnom. A práve tieto myšlienky dvadsať rokov presadzuje aj Extra plus. Navyše, jej hlavným princípom je zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť, územná celistvosť SR a nedotknuteľnosť jej hraníc, a to je princíp, s ktorým sa ja osobne stotožňujem. Slovensko je moja rodná zem, preto si prajem, aby sme ju aj pre našich potomkov zachovali aspoň takú, ak nie lepšiu, akú ju zažila moja generácia.

 

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky a hájiť práve farby PSN?

Od štrnástich rokov sa pohybujem v mediálnom prostredí a považujem svoje rozhodnutie sa prirodzený vývoj. Ak chcete, aby sa na Slovensku niečo zmenilo, musíte reálne vstúpiť do politického ringu, predstaviť občanom dlhodobú víziu, ktorú by ste chceli presadiť. Hovorím preto dlhodobú, pretože za jedno ani za dve volebné obdobia sa v tomto štáte nedá napraviť to, čo tu za 30 rokov napáchali jednotlivé vlády. Slovensko potrebuje reštart a to dokáže urobiť len nová generácia politikov. Na starom sa už nič nedá postaviť, pretože stará generácia politikov je poznačená svojou dobou, svojimi činmi, svojimi falošnými, neúprimnými zákulisnými hrami s dlhými chápadlami chobotnice. Ak hovorím o novej generácii, mám na myslí ľudí v mojom veku, od 40 do 50 rokov. To sú ľudia, ktorí majú v živote niečo za sebou a zároveň majú dostatok energie i skúseností, aby dokázali realizovať dlhodobé ciele na ozdravenie republiky.

 

Čo vám na situácii na Slovensku najviac prekáža?

To, že 30 rokov čakáme na zmenu. Máme vlastný štát, ale nevážime si ho, zrejme preto, že sme na ho získali bez preliatia jedinej kvapky krvi. Prekáža mi, že nie sme hrdí sami na seba. Slovenská republika má množstvo vzdelaných a kreatívnych ľudí, ktorých nevie udržať vo svojom štáte, lebo štátni predstavitelia im nie sú schopní vytvoriť podmienky na slušný život. Prekáža mi to, že úroveň školstva je alarmujúca, pretože škola prestala vychovávať a vzdelávať. Škola už nie je autoritou štátu. Prekáža mi, že rodičia nemajú čas na svoje deti, pretože tento systém ich núti robiť od svitu do mrku a deti vychováva ulica, sociálne siete a mobilný telefón. Vyrastá úplne nová generácia bez dobrej rodinnej výchovy, bez lásky, emócií, odtrhnutá od reálneho sveta, ktorej vzorom sú rôzne reality šou. Nikto im z tej televízie nepovie, že musia pracovať, ale nabádajú ich, aby len súťažili alebo niečo kupovali. Prekáža mi, že štát sa voči svojim občanom správa ako k novodobým otrokom, sú mu dobrí len na platenie daní. Štát sa občanovi stále niečím vyhráža, dáva sankcie, pritom zabúda, že štátni úradníci vrátane vlády žijú z daní pracujúceho národa. Títo ľudia nemajú právo šikanovať občanov – svojich voličov, predstavitelia štátu majú slúžiť občanovi a vytvárať mu adekvátne podmienky na kvalitný život, aby ho nevyháňali z vlastnej krajiny do zahraničia. Štátni úradníci nepochopili, ako to funguje v malých a stredne veľkých firmách. Ak sa majú zamestnanci dobre, má sa dobre aj podnikateľ, a to isté by malo platiť pre štát. Ak bude spokojný a šťastný občan, tak aj štátu sa bude dariť.

 

Na čom plánujete postaviť svoju predvolebnú kampaň?

Na pravde a na pravdivom pomenovaní stavu, v ktorom sa Slovenská republika nachádza, a ponúknuť občanom alternatívu s jasnými programovými cieľmi v oblasti hospodárskej, sociálnej, školskej, kultúrnej, bezpečnostnej i zahraničnej.

 

Myslíte si, že máte reálnu šancu uspieť už v týchto voľbách?

Raz začať treba, ruka v ruke s vierou v príbeh s úspešným koncom. PSN nie je stranou na jedno použitie, svoje štruktúry buduje nejaký ten čas, pretože majú stáť na pevných základoch. PSN nie je o umelo vytvorených tvárach, ale o reálnych ľuďoch z mäsa a kostí, ktorí rozumejú problémom, trápiacich väčšinové obyvateľstvo, ktoré, žiaľ, mnohokrát strká hlavu do piesku namiesto toho, aby sa chlapsky postavilo k riešeniu problémov. PSN je postavená na myšlienke s dlhodobou víziou. Pomôžem si výrokom Vladimira Putina, ktorý hovorí, že dobrý politik plánuje rozvoj štátu na dvadsať rokov, výborný politik musí vidieť dopredu aj päťdesiat rokov, hoci vie, že on už nebude pri moci. Podobne rozmýšľa aj PSN. Na Slovensku je potrebná zmena v tom zmysle, že na čele štátu musí byť štátnik, ktorý má rád svoj štát, svoj národ, ktorý bude sebavedomý a nepredá ho za misu šošovice cudzím mocnostiam. Svetu sa nemáme podkladať, ale rokovať s predstaviteľmi iných štátov. Zemeguľa má štyri svetové strany, a nie len Západ. Mnohí slovenskí politici nepochopili, že geopolitika sa mení. Na Slovensku ide, žiaľ, všetko so zotrvačnosťou. Preto sa Američanom v poslednej vlne podarilo dosadiť do prezidentského paláca Zuzanu Čaputovú. Ak však chcete vidieť skutočnú budúcnosť sveta, stačí sledovať tok peňazí a investícií a dostanete odpoveď. Čína a Rusko dnes investujú v afrických štátoch a 28 krajín EÚ je pre ne dôležitých len z hľadiska strategickosti územia. A nezmyselné sankcie EÚ Rusku len pomohli, sústredili sa na vlastnú produkciu a na iné svetové trhy.

Lenka Mayerová s podpredsedom PSN, generálom Emilom Vestenickým a predsedom PSN Romanom Stopkom počas odovzdávania Ceny Extra plus za Prácu v prospech Slovenskej republiky

Nebojíte sa, že vaša politická zaangažovať negatívne ovplyvní Extra plus?

Verím, že naši čitatelia to pochopia a dajú za pravdu môjmu rozhodnutiu. Všetci, ktorí roky čítajú náš časopis, rozmýšľajú rovnako ako ja. Čitatelia ma poznajú podľa mojich textov, ktoré tvorím dvadsať rokov, takže každému musí byť jasné, kto som a aké názory zastávam. PSN je mi programovo i myšlienkovo blízka, pretože nám ide o spoločnú myšlienku. Myslím, že pri mojej osobe je ľahko čitateľné, aké záujmy by som presadzovala v NR SR. Je len na Slovákoch, či sa rozhodnú podporiť tradičné hodnoty a osobu, ktorá dvadsať rokov presadzuje slovenské záujmy, alebo dopustia, aby sa k moci dostali antislovenské sily.

 

Národno-kresťanská scéna je roztrieštená a oslabená, čo nahráva liberálnej pravici. Mnohé národné strany pre nesplnenie podmienok novely zákona nemohli ísť do volieb. PSN ich splnila a ide samostatne. Viete si predstaviť, že by mohla byť úplne nová politická strana PSN zjednocovateľkou ľudí na vyššom princípe v zmysle zabránenia rozvratu štátu?

Myslím, že toto je dlhodobá vízia vedenia PSN, ktorá je pripravená až na nesebeckú spoluprácu s každým politickým subjektom, ktorý sa dokáže programovo stotožniť s hlavnými programovými cieľmi PSN. Najmä s ľuďmi i politickými stranami, ktoré budú chrániť práva, slobodu a legálne nadobudnutý majetok štátotvorných občanov SR v každej situácii, a to aj prostredníctvom autority štátu. Kto vyznáva tieto hodnoty, má dvere v PSN otvorené.

 

Viete si predstaviť komunikovať s každým, aj s tými, čo nemajú úplne rovnaké názory ako vy?

Každý, kto má pozná, vie, že sa viem rozprávať s bačom i prezidentom, s Rómom i židom, so Slovákom i prisťahovalcom, liberálom i kresťanom, s heterosexuálom i homosexuálom, s belochom i černochom. Každý má svoje videnie sveta. Ak pri komunikácii s nimi dobre počúvate a viete informácie analyzovať, môžu byť na prospech všetkých. Samozrejme, so zreteľom rešpektovania zákonov a pravidiel, ktoré tu platia pre každého bez rozdielu. Precestovala som kus sveta, ale neviem si predstaviť, že by som žila inde ako na Slovensku. Doma je doma! Naša púť na tomto svete je veľmi krátka na to, aby sme sa zaoberali nepodstatnosťami. Slovensko nemôže byť takto rozpoltené a rozkradnuté, za tento stav nesú zodpovednosť úplne všetky vlády, ktoré sme mali v novodobej histórii SR. Slovenská republika musí byť jednotná, aby naďalej prežila, aby tu ľudia žili radi, aby boli hrdí na to, že sú Slováci, nielen vtedy, keď Kuzminová prinesie medailu, alebo keď sa hokejisti stanú majstrami sveta. Slovensko je nutné zjednotiť na pravde, spravodlivosti, morálnych a kresťanských hodnotách.

 

Aký je váš odkaz čitateľom pred mimoriadne dôležitými marcovými parlamentnými voľbami?

Voľby v roku 2020 budú rozhodujúce, pretože ich výsledky určia ďalšie smerovanie novej republiky. Situácia je dnes navonok síce prehľadná, ale vnútri nikto nevie odhadnúť, kto a ako potiahne figúrkami na šachovnici ešte pred voľbami. Mám na mysli predvolebné prieskumy, ktorými si zákulisní hráči vedia predpripraviť volebný výsledok a dokážu skladať rôzne koalície. Národný blok dokázali tzv. zjednocovatelia v skutočnosti roztrieštiť. SNS si ide stále svoje, reálne je stranou jedného muža. Situáciu v národniarskom priestore dokázali akoby využiť iba kotlebovci, netušiac, že zákulisní politickí hráči im tam dosadili svojich ľudí, prostredníctvom ktorých budú dohliadať na chod parlamentu. Naopak, liberálne sily sa napriek vzájomným animozitám v záujme služby pre zahraničné mocnosti a silu peňazí dokážu zjednotiť. Slovensku hrozí liberálna vláda pod americkou kuratelou. SR môže čeliť podpisu zmluvy na zriadenie vojenských základní NATO, rusofóbnej politike, migračným kvótam alebo priamemu prijímaniu „utečencov“, tvrdému presadzovaniu agendy LGBTI komunity, útoku na kresťanstvo, tradičnú rodinu i morálne hodnoty, ale aj politickým procesom, odstraňovaniu nepohodlných ľudí. Všetko majú Slováci vo svojich rukách. Mali by využiť svoje právo, za ktoré bojovali, a slobodne rozhodnúť, ako bude štát, v ktorom žijú, vyzerať. Použijem slová predsedu PSN Romana Stopku: „Mali by uveriť vo svoj zdravý úsudok, pretože vedia, kde je pravda. Rozum Slovákov je viac ako televízia, bilbordy či noviny. Na starom nič nové nepostavíte, a preto by svojím rozhodnutím mohli dať šancu PSN, aby sme vybudovali a uchránili to, na čo čakáme už 30 rokov. Spolu s vami to dokážeme.“

Gabriela Pastvová, redaktorka Extra plus

 

Článok pôvodne vyšiel na www.extraplus.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kaspersky Lab: Jedna dávka vakcíny stojí na darknete približne 400 eur

0 icon

Moskva 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Jedna dávka vakcíny proti koronavírusu stojí na darknete - časti internetu mimo dosahu vyhľadávačov - v priemere 500 dolárov (približne 400 eur), uviedla vo štvrtok spoločnosť Kaspersky Lab, ktorú citovala agentúra TASS "Prehľadávaním 15 online trhov sme našli inzeráty s ponukou troch hlavných vakcín…

Taliansko zablokovalo dodávku vakcín od AstraZeneca do Austrálie

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Liselotte Sabroe/Ritzau)   Talianska vláda zablokovala export dodávky vakcíny proti koronavírusu od firmy AstraZeneca do Austrálie. Rozhodnutie sa týka 250-tisíc dávok očkovacej látky, ktorú vyrobili v závode AstraZeneca v Taliansku. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Je to po prvý raz, čo členský štát Európskej únie…

Neurológovia v UNLP Košice objavujú nové zriedkavé ochorenia

0 icon

Košice 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Neurológovia v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) objavujú nové zriedkavé ochorenia. Za ostatné roky diagnostikovali v Centre pre extrapyramídové ochorenia viac ako 150 pacientov s mimoriadne vzácnymi diagnózami. "Podieľali sme sa na objave troch nových genetických ochorení. Dve z nich boli na svete…

Haas predstavil monopost, Mick Schumacher sa nemôže dočkať debutu

0 icon

Paríž 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kamran Jebreili file)   Americký tím formuly 1 Haas vo štvrtok predstavil monopost na novú sezónu. Predstavia sa v ňom mladíci Mick Schumacher a Nikita Mazepin. Syn sedemnásobného majstra sveta je úradujúcim šampiónom Formuly 2, Mazepin skončil v tejto sérii piaty Dvadsaťjedenročný Schumacher sa už svojho…

Poslankyňa Marcinková odsúdila útoky na záchranárov: „Všetci to máme ťažké, ale oni bojujú za to, aby tí, ktorí to majú najťažšie, prežili“

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   V médiách a na sociálnych siatiach sa začali objavovať správy o útokoch na záchranárov. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) vyzýva ľudí, aby sa v tejto napätej situácii správali k záchranárom ohľaduplne "So zdesením čítam správy o útokoch na záchranárov. Chcem tieto útoky…

Hrabko: Igor Matovič má šancu ostať premiérom. Začína sa tu hrať najhoršia z politických hier

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Tlak na rekonštrukciu vlády, ktorý vyvíjajú dve vládne strany, SaS a Za ľudí, podľa publicistu Juraja Hrabka automaticky neznamená, že Igor Matovič (OĽANO) stratil šancu na udržanie premiérskeho postu. „Závisí to od rokovaní. Začína sa tu hrať hra na Čierneho Petra, to je…

Je nosenie respirátorov FFP2 skutočne dostačujúcou ochranou?

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Nedávne testovanie respirátorov predávaných na slovenskom trhu ukázalo, že mnoho z nich nespĺňa požadované národné, resp. medzinárodné normy a uvádzajú do omylu spotrebiteľov, najmä najviac ohrozené skupiny obyvateľov, ktorí sa na túto ochranu spoliehajú. Na Slovensku máme niekoľko výrobcov ochranných tvárových pomôcok, aj keď…

Shiffrinová o možnej účasti na ZOH v Pekingu: Nechcem si vyberať medzi morálkou a svojím zamestnaním

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Giovanni Auletta)   Aj Mikaela Shiffrinová prispela do širokej diskusie na tému možného bojkotu budúcoročných zimných olympijských hier v Pekingu. Fenomenálna americká slalomárka sa vyhla priamej odpovedi na otázku, či vzhľadom na podozrenia z porušovania ľudských práv v Číne podporuje účasť amerických športovcov na ZOH 2022.…

Protimonopolný úrad prešetruje obchod s aplikáciami firmy Apple

0 icon

Londýn 4. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Britské úrady začali prešetrovať, či obchod s aplikáciami firmy Apple App Store nemá dominantné postavenie, ktoré tlmí konkurenciu a poškodzuje spotrebiteľov. Britský Úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA) vo štvrtok oznámil, že prešetruje „podozrenia z porušenia zákona o hospodárskej súťaži" firmou Apple Prešetrovanie…

Reakcia Najvyššieho súdu SR na vyjadrenie špeciálneho prokurátora Lipšica

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Najvyšší súd (NS) reaguje na štvrtkové vyjadrenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý povedal: "Domnievame sa, že v prípade kolúznej väzby je nahradenie väzby kauciou alebo probačným dohľadom vylúčené. Vyplýva to jednak z jednoznačného textu Trestného poriadku, ako aj z povahy dôvodov kolúznej väzby…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

ROZDIELY MEDZI VAKCÍNAMI

0icon

Vysvetlené jednorázovo a presne! (autor: Etienne Raimondeau, vedec z Oxfordu)

Ivan Štubňa

Srbský premiér Zoran Đinđić bol zavraždený pred osemnástimi rokmi...Myslíte si, že sa to na Slovensku nemôže stať?

0icon

“Ak nebudeme úspešní v politike, jediný dôvod sme my sami”,  bol jeden z výrokov Đinđića. Zoran Đinđić sa narodil  1. augusta 1952 v Bosanskom Šamci (BaH). V roku 1974 absolvoval Filozofickú  fakultu v Belehrade. Od roku 1977 do roku 1989 pôsobil v Nemecku na viacerých univerzitách a vysokých školách. Po návrate do vtedajšej Juhoslávie bol jedným…

Marián Tkáč

Dodržme pravidlá, do bodky a systém sa zrúti sám. A my sa zachránime.

0icon

Vážení priatelia, už stačilo odpočinku, ideme bojovať za nové Slovensko. Nie podľa Davos-u, ani podľa lacných trikov tzv. odbojárov, či falošných "slovanov".  Ideme podľa seba, podľa našich duší a našich, starorodičovských zásad. Sme sloveni, ktorých, ťažko povedať presne prečo - všetci volajú slováci - ale to je teraz jedno. Čo…

Slavěna Vorobelová

Ruský agent Matovič vs. západní agenti

0icon

Trafené husi začali gágať. Tí, ktorí nezastavili Matoviča, keď tu robil celoplošný „laboratórny“ pokus na ľuďoch v spolupráci so západnými mocnosťami, sa zrazu stavajú na zadné a bijú na poplach. Sputnik je experimentálna vakcína, tak ako sú aj tie ostatné, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou. Musí byť na našom…

Štefan Surmánek

Dovoz vakcíny SPUTNIK V je dobrou správou pre obyvateľov Slovenska, zlou správou pre Korčoka, Naďa, Čaputovú, Klusa, Remišovú, Biháriovú, Valašeka a ďalších rusofóbov obhajujúcich a uprednostňujúcich záujmy USA a EÚ pred záujmami a potrebami občanov SR.

0icon

Aj keď nepatrím k sympatizantom a voličom Matovičovej OĽaNO s.r.o. a ani ďalších strán terajšej vládnej koalície, musím, podobne ako aj množstvo ďalších kritikov terajšieho vládneho zoskupenia vyjadriť pochopenie pre rozhodnutie premiéra vypočuť a akceptovať postoje niektorých odborníkov ale aj širokej verejnosti a uzatvoriť s Ruskou federáciou zmluvu o zakúpení a dovoze ruskej vakcíny SPUTNIK V na Slovensko. Ako…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

TOP10 tipov, ako uspať dieťa bez stresu a nervozity

0 icon

Stať sa rodičom je požehnaním. Môže to však byť náročná práca, pretože je to úplne nové dobrodružstvo bez príručky v ruke. Jedným z najväčších utrpení, ktoré väčšina rodičov musí absolvovať, je dostať svoje dieťa do postele a pokojne ho uspať. Je vaša spacia rutina utrpením, ktoré sa tiahne po celú noc? Tu je pár…

Island: Tieto fenomenálne veci nájdeš jedine v tejto krajine!

0 icon

Island je ostrov, ktorý sa nachádza v severnej časti Atlantického oceánu. Aj keď názov krajiny (Iceland) znamená krajina ľadu, v skutočnosti je príroda na Islande rôznorodá a naozaj čarovná. Ale Island si zaslúži lásku ľudí nielen kvôli svojej prírodnej kráse. Sú tu tiež pekné trávnaté domy, zábavní policajti a roztomilé semafory. Island…

Pre týchto ľudí by mala byť kuchyňa zakázaným priestorom!

0 icon

Sú ľudia, ktorí variť vedia tak nejak prirodzene. A potom sú tu tí, pre ktorých by mala mať kuchyňa nápis "Zákaz vstupu!". Ku ktorej skupine patríš ty? V dnešnom príspevku ti ukážeme výtvory ľudí, ktorí to za sporákom jednoducho nevedia. Nehody sa stávajú, to je fakt. No tieto špeciality sú už…

Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

0 icon

Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

Vo svete IT

Hviezdy tvorené temnou hmotou? Nepravdepodobné, ale nie nemožné

0 icon

Vedci už dlhú dobu vedia, že galaxie, planéty a hviezdy, ktoré sú tvorené „normálnou“ hmotou, tvoria len 20% všetkej hmoty vo vesmíre. Kde je teda zvyšok? Podľa súčasných teórií tvorí zvyšok temná hmota, ktorá je pre vedcov stále veľkou záhadou. Nevedia ju pozorovať, no všímajú si, ako svojou gravitáciou vplýva…

Čo by sa dialo, ak by Perseverance objavil stopy života na Marse?

0 icon

Len nedávno, 18. februára, na povrch Marsu pristál ambiciózny rover americkej vesmírnej agentúry NASA. Momentálne sa pripravuje na svoju vedeckú misiu, ktorou bude hľadanie známok života v kráteri Jezero, píše portál Universe Today. Čo sa bude diať, ak by rover potvrdil existenciu života na červenej planéte? Na Mars zavítalo už…

Na Darknete sa objavili vakcíny proti COVID-19 za stovky €. Odborníci varujú pred ich nákupom!

0 icon

Aktuálna pandémia spôsobená ochorením COVID-19 poznačila životy mnohých z nás pričom málokde nájdeme rodiny, ktoré neboli touto pandémiou nijako zasiahnuté. A to nie len v našich končinách, ale na celom svete. Vykúpenie z tejto nepriaznivej situácie, ktorá lomcuje viacerými regiónmi sveta, odborníci vidia vo vakcínach. Tie by nám mali vdýchnuť…

Crash Bandicoot bude už čoskoro dostupný aj pre smartfóny. Vieme kedy!

0 icon

Crash Bandicoot je celkom populárna hra, ktorú si budú pamätať, tí skôr narodení. Ide o videohru, ktorá bola pôvodne vyvinutá a vydaná ešte v roku 1996. Samozrejme, v priebehu času bolo vydaných viacero ďalších častí tejto hry pričom tá posledná, bola predstavená ešte v roku 2016. Známou sa stala hlavne…

Redmi Note 10: Xiaomi predstavuje najočakávanejšie smartfóny strednej triedy

0 icon

Na tento deň sme čakali už niekoľko týždňov, Xiaomi oficiálne predstavuje produktovú radu smartfónov Redmi Note 10. Ide vôbec o jednu z najžiadanejších produktových rád smartfónov z kuchyne Xiaomi. Na predstavenie smartfónov upozorňuje portál xmobile. Challenge your boundaries with an entire fleet of boundary-challenging devices.Which is your first pick? #RedmiNote10Series…

Armádny Magazín

Zmena v pätici najsilnejších armád sveta

0 icon

USA, 4.marec 2021 (AM) - Dňa 20. februára časopis National Interest predstavil päť najsilnejších armád sveta v roku 2020. Zdôvodnením zostavovateľov ratingu sa stali slová, že to, čo robí jednu armádu „mohutnou“ nemusí byť ničím pre životaschopnosť inej.   Na prvých troch miestach v podstate niet žiadneho prekvapenia,

Na novom systéme protivzdušnej obrany SPYDER bude mať výrazný podiel český priemysel

0 icon

Česko, 4.marec 2021 (AM, MOČR) - Strata kontroly nad vlastným vzdušným priestorom môže v krajnom prípade znamenať aj stratu štátnej suverenity so všetkými dôsledkami pre bezpečnosť. Preto patrí zabezpečenie účinnej obrany vzdušného priestoru k hlavným prioritám českého Ministerstva obrany pri prebieha

Plukovník Švec: Používanie zvedov

0 icon

Slovensko, 4.marec 2021 (AM) - Pokračujem záverečnou časťou zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých

Poslanec Blaha: Na Slovensku je pravidlom, že záchrana prichádza z Ruska

0 icon

Slovensko, 4.marec 2021 (AM, Sputnik) - Dodanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko vidí poslanec SMER-SD Ľuboš Blaha ako svedectvo spoľahlivosti doterajšej spolupráce oboch štátov. V komentá

Putin na stretnutí s vedením FSB vyhlásil vojnu západným hegemónom

0 icon

Slovensko, 4.marec 2021 (AM) - Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol s predstaviteľmi Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Ruskej federácie. Tam sa hlava štátu dotkla najnaliehavejších tém súčasnej doby. Dôrazne vyhlásil, že je čas, aby špeciálne

Svetlo sveta

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali