Lenka Mayerová: Slovensko potrebuje reštart novou generáciou politikov, stará je poznačená svojou dobou, svojimi činmi, falošnými, neúprimnými zákulisnými hrami s dlhými chápadlami chobotnice.

Bratislava 3. januára 2020 (HSP/Extra plus/Foto:Jana Birošová, Jelena Pronic)

 

Narodila sa 2. septembra 1976 v Brezne. V roku 1996 skončila päťročné štúdium na Hotelovej akadémii v Brezne, odbor hotelový manažment. Po skončení štúdia pracovala ako redaktorka regionálneho týždenníka Priekopník v Banskej Bystrici. V roku 1997 bola moderátorkou a redaktorkou Mestskej televízie v Brezne, neskôr sa stala redaktorkou regionálneho štúdia STV v Banskej Bystrici

Na snímke Lenka Mayerová

V decembri 1997 nastúpila do redakcie spravodajstva Slovenskej televízie v Bratislave, kde pôsobila ako redaktorka a parlamentná spravodajkyňa. V STV pôsobila do januára 1999, keď bola novým vedením z politických dôvodov prinútená odísť. V januári toho istého roka nastúpila na post zástupkyne šéfredaktora týždenníka Extra. Zástupkyňou šéfredaktora dvojtýždenníka, neskôr mesačníka Extra plus sa stala v septembri 2000. V roku 2004 skončila štúdium publicistiky na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2007 absolvovala štúdium masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2000 stála pri založení dnešného mesačníka Extra plus, ktorý pod jej vedením prináša čitateľom objektívne informácie na základe pravdivých faktov. V auguste 2014 sa stala riaditeľkou vydavateľstva Mayer media. To pod jej vedením v priebehu piatich rokov vydalo deväť publikácií, ktoré mali čitateľský úspech. V decembri 2014 ako vydavateľka mesačníka Extra plus získala cenu Slovenskej asociácie novinárov za publicistickú a žurnalistickú prácu. Ako hovorí, najnáročnejšie obdobie pre ňu v živote bolo, keď stratila najbližšiu rodinu, ktorá jej bola životnou oporou. Je o nej známe, že ľudí, s ktorými spolupracuje, považuje za kolegov a sedí s nimi v jednom newsroome, aby nebola odtrhnutá od reality dennodenného života. V začiatkoch jej novinárskej kariéry s ňou vyšiel rozhovor, v ktorom jej predpovedali, že buď bude výbornou novinárkou, alebo političkou. To prvé napĺňa takmer štvrťstoročie a zdá sa, že to ďalšie má pred sebou. Pred pár týždňami urobila svoje zásadné rozhodnutie, keď sa rozhodla v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandidovať z tretieho miesta do NR SR za politickú stranu Práca slovenského národa (PSN). Lenka Mayerová.

 

Pred dvadsiatimi rokmi ste stáli pri zrode Extra plus a už päť rokov ste jeho vydavateľkou a šéfredaktorkou. Aký je to pocit?

Dvadsať rokov v živote človeka je už vek dospelosti a verím, že aj náš časopis za ten čas prekonal detské choroby, prešiel pubertou, dozrel a dnes by mal zúročiť získané vedomosti a skúsenosti, aby naďalej ukazoval, že písaním pravdy sme na ceste k slobode.

 

Mali ste už počas študentských čias jasnú predstavu o svojej profesionálnej kariére, alebo ste sa k žurnalistike dostali náhodou?

Mala som jasný cieľ už v šiestich rokoch, že budem žiť v Bratislave, pretože naše rodinné korene sú aj z hlavného mesta. V štrnástich mi vyšiel môj prvý článok v regionálnom periodiku a potom som už kráčala ďalej v novinárskej brandži cez printové médiá, rádio, Slovenskú televíziu až k vlastnému médiu, ktoré vzniklo v roku 2000.

 

Spomínate si ešte na deň, keď oficiálne vzniklo Extra plus? Čo ste vtedy cítili?

Samozrejme, mám to živo v pamäti, pretože som to bola ja, ktorá podávala registráciu na Ministerstve kultúry SR – bol to 1. august 2000. Cítila som neskutočnú radosť, že Extra plus zaregistrovali, pretože v tom čase na Slovensku zúril protislovenský dzurindizmus, takže som to považovala za zázrak. Boli to novodobé disidentské časy, keď národovectvo a pravda neboli v kurze. V tom čase prevládala proamerická politika a všetko slovenské bolo označované za extrémistické.

 

Čo ste chceli dokázať, zmeniť?

Nepotrebovala som nikomu nič dokazovať. Cieľ bol jasný – prinášať iné informácie ako mainstreamové médiá, ktoré vo väčšine prípadov majú zahraničný kapitál, čo dáva odpoveď, v čí prospech pracujú. Extra plus a aj Mayer media majú stopercentné slovenské vlastníctvo a presadzujú zdravé myšlienky, ktoré majú národu otvárať oči, aby sa nedal zmanipulovať ako stádo, ktorému médiá diktujú, ako má žiť a čo si má myslieť.

 

Aké boli vaše začiatky? Kde sídlila redakcia, kto ju tvoril?

Dnes je pre mňa takmer neuveriteľné, že sme začínali v jednej malej prenajatej miestnosti tri krát tri metre s ľuďmi, ktorých spájalo spoločné slovo – pravda. Bolo to náročné obdobie, ale zvládli sme to a niekedy je myšlienka oveľa silnejšia ako všetky ekonomické prekážky. Samozrejme, mali sme pri sebe naklonené podnikateľské šťastie a priaznivcov, ktorí nám verili a nenechali sa zastrašiť, priložili ruku k dielu, ktoré robí mnohým radosť a dáva nádej, že bojovať za správnu vec má význam. Aj touto formou sa im chcem úprimne poďakovať.

 

Časopis sa vyznačuje svojím pronárodným zameraním, ktoré je na našej mediálnej scéne unikátne. Vedeli ste od začiatku, že sa budete uberať týmto smerom? Čo vás k tomu viedlo?

Stará mama Inka a rodičia ma vychovávali mať úctu k vlastnému národu a štátu. Môj učiteľ Emil Urban ma dokázal nadchnúť pre lásku k slovenskému jazyku a ku generácii štúrovcov, to boli nesporne dobré základy na pronárodné zameranie Extra plus. V rokoch 1999 sme zažívali odpor k všetkému slovenskému a Extra plus v roku 2000 bolo odpoveďou na plaziacu sa amerikanizáciu i opätovnú maďarizáciu. Sny o veľkom Maďarsku a o údajnej trianonskej krivde podľa môjho názoru nikdy neprestanú. Niekedy mi to pripadá, že opätovne žijeme štúrovské časy a boj o samostatné Slovensko s vlastným územím a jazykom nikdy neprestal. Neustále čelíme pokusom o rozvrat štátu.

Televízny štáb Russia 24 s Lenkou Mayerovou počas novembrovej návštevy Krymu v Livadijskom paláci v Jalte

Liberálnych médií máme na Slovensku mnoho. Prečo sa dodnes na našom mediálnom trhu výraznejšie nepresadil nikto podobný Extra plus, kto by zastával Slovensko, bol pronárodný i sociálny zároveň?

Honba za vlastným prospechom a mocou bola oveľa silnejšia ako myšlienka a pravda. Na Slovensku sme mali denník Slovenská republika či Nový deň, ktoré zlikvidovali ich vlastní stvoritelia. Nešlo im o šírenie národných myšlienok, aby udržiavali sebavedomý samostatný štát a vychovávali hrdý národ. Prvoradý bol vždy ich osobný prospech. Tieto médiá použili na krátkodobý cieľ dostať sa ku korytám. Majiteľom týchto periodík bolo úplne ukradnuté, ako skončia ľudia, ktorí vo svojej naivite i dobrote bránili národné záujmy. Mnohí z nich skončili ako novodobí disidenti, ktorí si v iných médiách ani neškrtnú, pretože im médiá hlavného prúdu dali nálepku nežiaduci. A mnohí sa lepšej doby, žiaľ, už ani nedožili, a ani ospravedlnenia, ktoré raz bude musieť prísť, pretože liberálom tu nikto nedáva právo likvidovať každého ich oponenta. Ak je raz demokracia, tak platí, že právo na slobodný názor má každý. Kto dáva právo vytvárať „demokratickým“ liberálom rôzne zoznamy nežiaducich osôb, konšpirátorov a podobne? Mlčiaca väčšina sa prizerá na to, ako im slniečkarska menšina kradne vlastný štát spod zadku. To je niečo neuveriteľné, ako sa bojíme niekoľkých stoviek krikľúňov len preto, že ovládajú médiá hlavného prúdu a predstavitelia tohto štátu im pritom asistujú a ešte ich dotujú peniazmi zo štátneho rozpočtu. Nedokážem pochopiť, prečo je ten náš národ taký submisívny. A preto som rada, že aspoň Extra plus sa snaží udržiavať zdravé slovenské sebavedomie, ktoré Slováci v sebe majú, ale mainstreamové médiá im ho dokázali potlačiť. Ľudia musia prestať bezhlavo a bez rozmyslu prijímať informácie a programy, ktoré im každý večer servírujú televízie, pretože to sú veľmi silné nástroje ovládania verejnej mienky a manipulácie. Mali by sa spoliehať na svoj zdravý rozum a skúsenosti svojich predkov.

 

Za dvadsať rokov svojej existencie si Extra plus prešlo rôznymi obdobiami. Ktoré považujete za najkrajšie a ktoré, naopak, za najnáročnejšie?

Najnáročnejší bol vznik a prvé roky existencie. Najkrajšie bolo obdobie posledných piatich rokov. Napriek tomu, že to bolo doposiaľ moje najťažšie životné obdobie nielen v rámci Extra plus, ale aj v súkromnom živote. A možno práve vďaka tomu Extra plus, ale aj ja osobne sme zosilneli. Predovšetkým som sa naučila spoliehať sa len sama na seba, nikomu neveriť a každú informáciu preverovať minimálne z troch zdrojov, pretože profesionalita a perfekcionizmus by mal byť základnou výbavou každého novinára.

 

V minulosti bol časopis obviňovaný z toho, že inklinuje k určitým polickým stranám. Nepôsobilo to negatívne na jeho objektivitu?

Kým bol označovaný? Médiami hlavného prúdu a politikmi, ktorí sú odchovancami západných a anislovenských svetoobčanov. Samozrejme, toto nám ubližovalo ekonomicky, pretože ich vyjadrenia nám zavreli akékoľvek dvere na získanie inzercie, a robia to dodnes. Na strane myšlienkovej nám to len pomáhalo, pretože tí, ktorí používajú zdravý rozum, si hľadali cestu práve k Extra plus.

 

Ľutujete niektorú zo spoluprác, ktorú ste v minulosti uzavreli?

Plakať nad rozliatym mliekom je zbytočné. Treba sa poučiť a hľadieť dopredu. Navyše čas vždy ukáže, čo bolo a nebolo správne.

 

V roku 2014 ste založili vydavateľstvo Mayer media, pod ktorým začalo Extra plus vychádzať. Zmenila sa grafika, názvy rubrík, niektoré ste pridali, iné zrušili. Čo bolo toho dôvodom?

Nie je vždy všetko ideálne a niekedy príde čas, že z cesty, po ktorej kráčate, niekto uhne. Bývalý šéfredaktor si vybral svoju cestu, a tak časopis úplne prirodzene prešiel pod Mayer mediu a ako nová šéfredaktorka som začala realizovať svoju víziu s tým, že na svojej ceste som zotrvala a nikdy z nej neuhla. Po zmenách sa časopis stal oveľa slobodnejším. Hoci bol bývalý šéfredaktor profesionál, nedokázal prekonať isté stereotypy, ktoré časopisu neprospievali.

 

Zasiahla už i vás stupňujúca sa liberálna cenzúra?

Zasiahla a bola mimoriadne rýchla, keď sme ako slobodné médium uverejnili rozhovor s Marianom Kotlebom. Sliečkari neváhali a okamžite dali podnet, aby bolo Extra plus vylistované z predajní TESCO. Odôvodnenie vedenia TESCA bolo, že ich názory sa nestotožňujú s názormi Extra plus. Dnes sa zástupcovia ĽS Naše Slovensko, ale aj samotný predseda Marian Kotleba zúčastňujú na politických diskusiách, preto sa pýtam: Budú slniečkari požadovať „vypnúť“ TV Markízu, TA3 alebo STV, lebo tam bol Kotleba? A vôbec, žijeme v demokracii alebo v liberálnej diktatúre, ktorú tu presadzujú takí ľudia, ako je mladý študent Emil Hodál, ktorý by najradšej ľudí s inými názormi ako liberálnymi strieľal a želá si, aby skapala slovenská štátnosť a samostatnosť?

 

Celý svet bojuje so slobodou tlače. Ako by ste zhodnotili slobodu tlače na Slovensku? Nebojíte sa písať pravdu?

Kto ustupuje, prehrá! Extra plus je slovenské a za tie roky na mediálnom trhu má svojich čitateľov i predplatiteľov, ktorí nám umožňujú písať slobodne a pravdivo. Totálne eldorádo, nielen politické, ale aj ekonomické tu majú mainstreamové médiá, ktoré namiesto toho, aby informovali, sa uchyľujú k špinavým, nevyberaným praktikám, a to len preto, že majú bezbrehú slobodu, ktorú im umožňujú predstavitelia tohto štátu. Ako je možné, že sa vám môže redaktor rýpať v súkromí, prenasledovať vás, byť agresívny a ešte vám jednu vraziť, ako to nedávno urobila redaktorka českej vezie Denníka N? A to len preto, že máte iný názor ako liberálny mainstream? Kto nie je s nimi, je proti nim. Takú teóriu razia novinári – majitelia „pravdy“ v mainstreamových médiách. Takmer po tridsiatich rokoch od zmeny režimu zažívame novú revolúciu – informačnú, presnejšie mediálnu. Novinári s iným názorom, ako hlásajú majitelia pravdy, pociťujú cenzúru, mediálne útoky s totalitnými praktikami, za ktoré by sa nemuselo hanbiť ani Gestapo či Urválek. Slovensko a jeho občania dnes žnú, čo zasiali po vzniku štátu.

 

Keď sa s odstupom času pozriete na pôsobenie časopisu, dosiahli ste, čo ste chceli?

Cieľ je jasný, no stále sme ho nedosiahli, pretože Slovenská republika je neustále pod tlakom americkej propagandy, mediálnych manipulácií, politických pascí zo zahraničia a čelí pokusom o štátny prevrat. Kým si slovenský ľud nebude na Slovensku vládnuť sám, neprestane sa báť, sústavne sa klaňať zahraničným vládcom, tak sme cieľ nedosiahli, a preto musíme kráčať ďalej. Ak sa to nepodarí mojej generácii, verím, že máme v Extra plus nasledovníkov, ktorí budú pokračovať na našej ceste, presne tak, ako my kráčame v šľapajach našich národovcov.

 

Počas posledných dvoch rokov ste dostali niekoľko ponúk vstúpiť do rôznych politických strán, všetky ste odmietli. No nakoniec ste predsa len prehodnotili svoje rozhodnutie a prijali ste ponuku strany Práca slovenského národa. Ste trojka na ich kandidátke do marcových parlamentných volieb. Ako by ste túto stranu charakterizovali?

Považujem ju za čistú bez ekonomických mecenášov. Jej zdravým jadrom je predseda strany Roman Stopka a podpredseda generál Emil Vestenický, ktorých poznám niekoľko rokov. Ide o ľudí, s ktorými sa nespájajú žiadne škandály, ale len tvrdá, poctivá práca. A tak sa mi javí aj ich politická strana, ktorá stojí na troch základných pilieroch – národnom, kresťanskom a sociálnom. A práve tieto myšlienky dvadsať rokov presadzuje aj Extra plus. Navyše, jej hlavným princípom je zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť, územná celistvosť SR a nedotknuteľnosť jej hraníc, a to je princíp, s ktorým sa ja osobne stotožňujem. Slovensko je moja rodná zem, preto si prajem, aby sme ju aj pre našich potomkov zachovali aspoň takú, ak nie lepšiu, akú ju zažila moja generácia.

 

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky a hájiť práve farby PSN?

Od štrnástich rokov sa pohybujem v mediálnom prostredí a považujem svoje rozhodnutie sa prirodzený vývoj. Ak chcete, aby sa na Slovensku niečo zmenilo, musíte reálne vstúpiť do politického ringu, predstaviť občanom dlhodobú víziu, ktorú by ste chceli presadiť. Hovorím preto dlhodobú, pretože za jedno ani za dve volebné obdobia sa v tomto štáte nedá napraviť to, čo tu za 30 rokov napáchali jednotlivé vlády. Slovensko potrebuje reštart a to dokáže urobiť len nová generácia politikov. Na starom sa už nič nedá postaviť, pretože stará generácia politikov je poznačená svojou dobou, svojimi činmi, svojimi falošnými, neúprimnými zákulisnými hrami s dlhými chápadlami chobotnice. Ak hovorím o novej generácii, mám na myslí ľudí v mojom veku, od 40 do 50 rokov. To sú ľudia, ktorí majú v živote niečo za sebou a zároveň majú dostatok energie i skúseností, aby dokázali realizovať dlhodobé ciele na ozdravenie republiky.

 

Čo vám na situácii na Slovensku najviac prekáža?

To, že 30 rokov čakáme na zmenu. Máme vlastný štát, ale nevážime si ho, zrejme preto, že sme na ho získali bez preliatia jedinej kvapky krvi. Prekáža mi, že nie sme hrdí sami na seba. Slovenská republika má množstvo vzdelaných a kreatívnych ľudí, ktorých nevie udržať vo svojom štáte, lebo štátni predstavitelia im nie sú schopní vytvoriť podmienky na slušný život. Prekáža mi to, že úroveň školstva je alarmujúca, pretože škola prestala vychovávať a vzdelávať. Škola už nie je autoritou štátu. Prekáža mi, že rodičia nemajú čas na svoje deti, pretože tento systém ich núti robiť od svitu do mrku a deti vychováva ulica, sociálne siete a mobilný telefón. Vyrastá úplne nová generácia bez dobrej rodinnej výchovy, bez lásky, emócií, odtrhnutá od reálneho sveta, ktorej vzorom sú rôzne reality šou. Nikto im z tej televízie nepovie, že musia pracovať, ale nabádajú ich, aby len súťažili alebo niečo kupovali. Prekáža mi, že štát sa voči svojim občanom správa ako k novodobým otrokom, sú mu dobrí len na platenie daní. Štát sa občanovi stále niečím vyhráža, dáva sankcie, pritom zabúda, že štátni úradníci vrátane vlády žijú z daní pracujúceho národa. Títo ľudia nemajú právo šikanovať občanov – svojich voličov, predstavitelia štátu majú slúžiť občanovi a vytvárať mu adekvátne podmienky na kvalitný život, aby ho nevyháňali z vlastnej krajiny do zahraničia. Štátni úradníci nepochopili, ako to funguje v malých a stredne veľkých firmách. Ak sa majú zamestnanci dobre, má sa dobre aj podnikateľ, a to isté by malo platiť pre štát. Ak bude spokojný a šťastný občan, tak aj štátu sa bude dariť.

 

Na čom plánujete postaviť svoju predvolebnú kampaň?

Na pravde a na pravdivom pomenovaní stavu, v ktorom sa Slovenská republika nachádza, a ponúknuť občanom alternatívu s jasnými programovými cieľmi v oblasti hospodárskej, sociálnej, školskej, kultúrnej, bezpečnostnej i zahraničnej.

 

Myslíte si, že máte reálnu šancu uspieť už v týchto voľbách?

Raz začať treba, ruka v ruke s vierou v príbeh s úspešným koncom. PSN nie je stranou na jedno použitie, svoje štruktúry buduje nejaký ten čas, pretože majú stáť na pevných základoch. PSN nie je o umelo vytvorených tvárach, ale o reálnych ľuďoch z mäsa a kostí, ktorí rozumejú problémom, trápiacich väčšinové obyvateľstvo, ktoré, žiaľ, mnohokrát strká hlavu do piesku namiesto toho, aby sa chlapsky postavilo k riešeniu problémov. PSN je postavená na myšlienke s dlhodobou víziou. Pomôžem si výrokom Vladimira Putina, ktorý hovorí, že dobrý politik plánuje rozvoj štátu na dvadsať rokov, výborný politik musí vidieť dopredu aj päťdesiat rokov, hoci vie, že on už nebude pri moci. Podobne rozmýšľa aj PSN. Na Slovensku je potrebná zmena v tom zmysle, že na čele štátu musí byť štátnik, ktorý má rád svoj štát, svoj národ, ktorý bude sebavedomý a nepredá ho za misu šošovice cudzím mocnostiam. Svetu sa nemáme podkladať, ale rokovať s predstaviteľmi iných štátov. Zemeguľa má štyri svetové strany, a nie len Západ. Mnohí slovenskí politici nepochopili, že geopolitika sa mení. Na Slovensku ide, žiaľ, všetko so zotrvačnosťou. Preto sa Američanom v poslednej vlne podarilo dosadiť do prezidentského paláca Zuzanu Čaputovú. Ak však chcete vidieť skutočnú budúcnosť sveta, stačí sledovať tok peňazí a investícií a dostanete odpoveď. Čína a Rusko dnes investujú v afrických štátoch a 28 krajín EÚ je pre ne dôležitých len z hľadiska strategickosti územia. A nezmyselné sankcie EÚ Rusku len pomohli, sústredili sa na vlastnú produkciu a na iné svetové trhy.

Lenka Mayerová s podpredsedom PSN, generálom Emilom Vestenickým a predsedom PSN Romanom Stopkom počas odovzdávania Ceny Extra plus za Prácu v prospech Slovenskej republiky

Nebojíte sa, že vaša politická zaangažovať negatívne ovplyvní Extra plus?

Verím, že naši čitatelia to pochopia a dajú za pravdu môjmu rozhodnutiu. Všetci, ktorí roky čítajú náš časopis, rozmýšľajú rovnako ako ja. Čitatelia ma poznajú podľa mojich textov, ktoré tvorím dvadsať rokov, takže každému musí byť jasné, kto som a aké názory zastávam. PSN je mi programovo i myšlienkovo blízka, pretože nám ide o spoločnú myšlienku. Myslím, že pri mojej osobe je ľahko čitateľné, aké záujmy by som presadzovala v NR SR. Je len na Slovákoch, či sa rozhodnú podporiť tradičné hodnoty a osobu, ktorá dvadsať rokov presadzuje slovenské záujmy, alebo dopustia, aby sa k moci dostali antislovenské sily.

 

Národno-kresťanská scéna je roztrieštená a oslabená, čo nahráva liberálnej pravici. Mnohé národné strany pre nesplnenie podmienok novely zákona nemohli ísť do volieb. PSN ich splnila a ide samostatne. Viete si predstaviť, že by mohla byť úplne nová politická strana PSN zjednocovateľkou ľudí na vyššom princípe v zmysle zabránenia rozvratu štátu?

Myslím, že toto je dlhodobá vízia vedenia PSN, ktorá je pripravená až na nesebeckú spoluprácu s každým politickým subjektom, ktorý sa dokáže programovo stotožniť s hlavnými programovými cieľmi PSN. Najmä s ľuďmi i politickými stranami, ktoré budú chrániť práva, slobodu a legálne nadobudnutý majetok štátotvorných občanov SR v každej situácii, a to aj prostredníctvom autority štátu. Kto vyznáva tieto hodnoty, má dvere v PSN otvorené.

 

Viete si predstaviť komunikovať s každým, aj s tými, čo nemajú úplne rovnaké názory ako vy?

Každý, kto má pozná, vie, že sa viem rozprávať s bačom i prezidentom, s Rómom i židom, so Slovákom i prisťahovalcom, liberálom i kresťanom, s heterosexuálom i homosexuálom, s belochom i černochom. Každý má svoje videnie sveta. Ak pri komunikácii s nimi dobre počúvate a viete informácie analyzovať, môžu byť na prospech všetkých. Samozrejme, so zreteľom rešpektovania zákonov a pravidiel, ktoré tu platia pre každého bez rozdielu. Precestovala som kus sveta, ale neviem si predstaviť, že by som žila inde ako na Slovensku. Doma je doma! Naša púť na tomto svete je veľmi krátka na to, aby sme sa zaoberali nepodstatnosťami. Slovensko nemôže byť takto rozpoltené a rozkradnuté, za tento stav nesú zodpovednosť úplne všetky vlády, ktoré sme mali v novodobej histórii SR. Slovenská republika musí byť jednotná, aby naďalej prežila, aby tu ľudia žili radi, aby boli hrdí na to, že sú Slováci, nielen vtedy, keď Kuzminová prinesie medailu, alebo keď sa hokejisti stanú majstrami sveta. Slovensko je nutné zjednotiť na pravde, spravodlivosti, morálnych a kresťanských hodnotách.

 

Aký je váš odkaz čitateľom pred mimoriadne dôležitými marcovými parlamentnými voľbami?

Voľby v roku 2020 budú rozhodujúce, pretože ich výsledky určia ďalšie smerovanie novej republiky. Situácia je dnes navonok síce prehľadná, ale vnútri nikto nevie odhadnúť, kto a ako potiahne figúrkami na šachovnici ešte pred voľbami. Mám na mysli predvolebné prieskumy, ktorými si zákulisní hráči vedia predpripraviť volebný výsledok a dokážu skladať rôzne koalície. Národný blok dokázali tzv. zjednocovatelia v skutočnosti roztrieštiť. SNS si ide stále svoje, reálne je stranou jedného muža. Situáciu v národniarskom priestore dokázali akoby využiť iba kotlebovci, netušiac, že zákulisní politickí hráči im tam dosadili svojich ľudí, prostredníctvom ktorých budú dohliadať na chod parlamentu. Naopak, liberálne sily sa napriek vzájomným animozitám v záujme služby pre zahraničné mocnosti a silu peňazí dokážu zjednotiť. Slovensku hrozí liberálna vláda pod americkou kuratelou. SR môže čeliť podpisu zmluvy na zriadenie vojenských základní NATO, rusofóbnej politike, migračným kvótam alebo priamemu prijímaniu „utečencov“, tvrdému presadzovaniu agendy LGBTI komunity, útoku na kresťanstvo, tradičnú rodinu i morálne hodnoty, ale aj politickým procesom, odstraňovaniu nepohodlných ľudí. Všetko majú Slováci vo svojich rukách. Mali by využiť svoje právo, za ktoré bojovali, a slobodne rozhodnúť, ako bude štát, v ktorom žijú, vyzerať. Použijem slová predsedu PSN Romana Stopku: „Mali by uveriť vo svoj zdravý úsudok, pretože vedia, kde je pravda. Rozum Slovákov je viac ako televízia, bilbordy či noviny. Na starom nič nové nepostavíte, a preto by svojím rozhodnutím mohli dať šancu PSN, aby sme vybudovali a uchránili to, na čo čakáme už 30 rokov. Spolu s vami to dokážeme.“

Gabriela Pastvová, redaktorka Extra plus

 

Článok pôvodne vyšiel na www.extraplus.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva k medializovanému právnemu názoru na povinnosť zamestnancov preukazovať sa negatívnym testom

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, v postavení národného antidiskriminačného orgánu, reaguje na medializované správy o protizákonnosti povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom testu zamestnávateľovi od 27. januára 2021 Dňa 17. januára 2021 zverejnila Vláda Slovenskej republiky Uznesenie č. 30/2021, ktorým zavádza, modifikuje a…

Učiteľkou Slovenska 2020 sa stala Iveta Barková zo Senca

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Učiteľkou Slovenska 2020 sa stala Iveta Barková, riaditeľka a učiteľka slovenského jazyka a dejepisu na Súkromnej základnej škole v Senci. Okrem ceny od odbornej poroty získala aj Cenu verejnosti. V novej kategórii Učiteľ na diaľku uspel Dávid Králik, učiteľ a spoluzakladateľ školy Felix.…

Od 27. januára bude zakázany vstup zamestnancov na pracovisko bez negatívneho testu

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Od budúcej stredy bude zakázaný vstup zamestnancov na pracovisko bez negatívneho COVID-19 testu. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), ktorá je účinná od 27. januára. „Vyhláška upravuje zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských…

Počas rokovania o predĺžení núdzového stavu sa v parlamente strhla potýčka poslancov

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Rokovanie Poslaneckej snemovne českého parlamentu vo štvrtok narušila potýčka medzi nezaradeným poslancom Lubomírom Volným a niekoľkými ďalšími poslancami. Bitka sa strhla počas rokovania o predĺžení núdzového stavu po tom, ako Volný hovoril bez rúška, urážal kolegov a napadol podpredsedu Snemovne Tomáša Hanzela z…

Twitter zablokoval účet čínskej ambasády, dôvodom je dehumanizácia ujgurských žien

0 icon

Washington 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Rourke)   Sociálna sieť Twitter zablokovala konto čínskej ambasády vo Washingtone po zverejnení komentára, že ujgurské ženy v provincii Sin-ťiang sú emancipované a prestali byť „strojmi na rodenie detí“. Administratíva bývalého prezidenta Donalda Trumpa tento týždeň v rámci jedného z posledných rozhodnutí označila politiku Pekingu…

Maďarsko predbežne schválilo ruskú vakcínu

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Zhang Yuwei/Xinhua)   Maďarsko predbežne schválilo ruskú vakcínu proti koronavírusu. Šéf úradu maďarskej vlády vo štvrtok potvrdil, že zdravotnícke úrady dali zelenú Sputniku V aj britskej očkovacej látke, ktorú vyvinuli firma AstraZeneca a Oxfordská univerzita. Maďarsko je prvá krajina v Európskej únii, ktorá schválila ruskú vakcínu,…

Čepček opäť navrhuje obmedzenie potratov, skončí pre to na koberčeku na klube OĽANO

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanec Martin Čepček (OĽANO) podal opäť do Národnej rady (NR) SR návrh novely, ktorou by sa obmedzil prístup k potratom. Podobný návrh už podával v lete minulého roka. Šéf klubu Michal Šipoš pre TASR uviedol, že ho Čepček o svojom zámere vopred neinformoval…

Do Rady RTVS sa hlási 18 kandidátov, poslanci vyberú troch

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Členovia parlamentného Výboru pre kultúru a médiá vo štvrtok popoludní otvorili obálky s menami kandidátov do Rady RTVS. Do kontrolného orgánu verejnoprávneho médiá sa hlási celkovo 18 kandidátov. Traja z nich po voľbe v parlamente nahradia členov Rady RTVS, ktorým sa končí funkčné…

„Vzbura“ v ĽSNS môže byť nádejou pre národno – konzervatívnu politickú scénu

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein, Milan Kapusta)   ĽSNS sa otriasa v základoch. Po tom, ako sa chcel Marian Kotleba údajne "zabetónovať" na poste predsedu strany, sa "vzbúrili" poprední predstavitelia ĽSNS. Kotlebovej strane reálne hrozí rozpad. To však nemusí znamenať pohromu, ale skôr nádej pre národno-konzervatívnu politickú scénu Na…

Šeliga sa ohradil voči politickým čistkám: Návrh poslancov OĽANO ide proti nášmu programu a našim sľubom. Je aj v rozpore s tým, čo v lete deklaroval premiér

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Potom ako sa viacerí opoziční poslanci vyjadrili kriticky k návrhu z dielne OĽaNO, sa ozval aj koaličný poslanec a podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) Šeliga pripomenul, že v polovici minulého roka premiér Igor Matovič usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej odprezentoval nový model…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Béla

Drevený rebriniak

0icon

V posledných rokoch sú mojou veľkou záľubou starožitnosti. Najzaujímavejšie sú pre mňa rôzne starobylé vozy, sane, rebriniaky, krhly a podobne. Drevený rebriniak  Dnes sa starý drevený rebriniak / voz z dávnych čias repatrioval do záhrad, aby sa z neho stal mega plantážnik. Určite upúta pozornosť. Zdobený nádhernými trblietavými kvetmi skrášli záhradu,…

Rastislav Slovák

1 304 268 občanov SR volilo strany týchto štyroch (Matovič, Kollár, Sulík, Kiska) a teraz všetci občania SR musíme niesť následky tejto ich voľby a musíme znášať to, že šialený psychopat, podvodník a zločinec Matovič je predsedom vlády SR

0icon

Ja neviem čo teraz týchto 1 304 268 občanov SR očakáva, že sa bude diať, keď v takom obrovskom počte volili strany týchto štyroch (Matovič, Kollár, Sulík, Kiska). 1 304 268 občanov SR ich volilo a výsledok je vláda šialeného psychopata podvodníka a zločinca Matoviča. Čo iné aj týchto 1 304…

Robo Bačinský

Krajniak – ty nazývaš iného farizejom? Ako pokus o anekdotu do Roháča dobré...

0icon

,,Megakauza“ Pellegriniho oblek, zodvihol zo stoličky aj dvoch najpoctivejších politikov - Matoviča s Krajniakom. Obaja sa museli okamžite duševne ukojiť na svojich FB stránkach a ukázať prstom na papaláša Pellegriniho. Tentokrát však nie s matkou všetkých argumentov ,,lebo Fico“, ale vynovenou verziou ,,lebo oblek.“

Peter Švec

Záložníci odmietajú slúžiť kolaborantom a cudzím záujmom.

0icon

Kolaborantskému ministrovi pripravovanému a dosadenému cudzími protištátkami sa podarilo za celých 9 mesiacov vlády osloviť 60 záložníkov. Potrebujeme tisícky. Údajných záložníkov, v skutočnosti pozbieral kadetov. Vo svojom diletantstve ani netuší, čo sú to aktívne a pasívne zálohy, čo treba robiť. Vo svojej zapredaneckej kolaborantskej hlave nikdy nepochopí, že výzvy do služby vlasti nemôžu…

Pavel Pakoš

Sedem hlavných hriechov mainstreamu

0icon

Nedávno nám hovorca KBS odporučil, aby sme boli zvýšene opatrní pri sledovaní alternatívnych médií na internete. Keďže tým zhodil snahu stoviek občanov, medzi ktorými pôsobím tiež, mal by som dať ku tomu vyjadreniu objasnenie. Hranica medzi pravdou a lžou sa vôbec nestotožňuje s hranicou medzi hlavným mediálnym prúdom a tzv.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Môže ťa vláda alebo niekto iný sledovať cez GPS v mobile?

0 icon

Veľký brat ťa stále sleduje! Niektoré telefóny dnešnej doby, ktoré majú zabudované GPS, sú zvyčajne vybavené funkciou ochrany proti krádeži, ktorá telefónu umožňuje zistiť polohu. Túto funkciu je ale potrebné povoliť a telefón musí byť zapnutý. Funkcia GPS je v telefóne predovšetkým iba na to, aby umožnila vlastníkovi telefónu nájsť ho, ale…

Robert Einstein: Mrazivý príbeh, ktorý je dôkazom toho, že priezvisko môže zabíjať

0 icon

Alberta Einsteina a jeho príbeh ti pravdepodobne nemusíme predstavovať. Po nezhodách a stupňujúcom sa napätí v Nemecku sa svetoznámy vedec Albert Einstein rozhodol z Nemecka v roku 1933 emigrovať. Tento článok však bude o Albertovom bratrancovi menom Robert Einstein a jeho rodine, ktorú nacisti zavraždili práve kvôli priezvisku. Písal sa 3. august 1944. Toskánsko, Taliansko. Práve tu sa…

Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie článku s názvom Kríž, ktorý ukázal Konštantínovi cestu. Bol to práve symbol kríža, ktorý sa pri v podstate nedokončenej modlitbe Konštantína pred bránami Ríma, objavil ako obrovské znamenie na oblohe. Konštantínovi sa po vyhratej bitke nad Marcom Aureliom Maxentiom zmenila viera. Nielen však jeho, ale Milánskym ediktom aj celému cisárstvu.…

Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

0 icon

Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

Vo svete IT

iPhone zariadenia si držia svoju cenu dlhšie v porovnaní s Android smartfónmi

0 icon

Dlhodobo je známe, že produkty Apple si v porovnaní s konkurenciou držia svoju cenu o niečo dlhšie. Najnovšie dáta z kuchyne spoločnosti BankMyCell, tieto slová potvrdzujú a zároveň poukazuje na to, že cena porovnateľných Android zariadení padá výrazne rýchlejšie, ako je to v prípade iPhone telefónov. Spoločnosť sa konkrétne pozrela…

Americká NASA sa vzdáva! Ani po niekoľkých pokusoch sa im nepodarilo pokoriť marťanskú pôdu

0 icon

V roku 2018 pristála na povrchu Marsu sonda americkej NASA, s názvom InSight. Na palube niesla tepelnú sondu, ktorá čelila viacerým problémom. Sonda sa mala dostať pod povrch Marsu a skúmať tepelné zdroje, ktoré pochádzajú z vnútra planéty. Po pár neúspešných pokusoch sa však vzdáva, píše portál Space.com Hneď po pristátí čelila tepelná sonda…

Ku koncu marca aplikácia Správy od Google prestane na miliónoch Android smartfónoch fungovať

0 icon

Google Messenger, resp. aplikácia Správy od Google, aktuálne patrí medzi najžiadanejšie aplikácie svojho druhu. Dôvodov je viacero funkcií a vlastností. Od prepracované rozhrania, až po podporu viacerých funkcií vrátane RCS štandardu správ. Mnoho používateľov preto hneď po vybalení smartfónu, automaticky inštaluje túto aplikáciu a nastavuje si ju ako predvolenú. Najnovšie…

Pozor! Slovenská pošta hlási, že sa rozmohli falošné e-mailové správy, ktoré odkazujú na zmenu doručenia zásielky

0 icon

Približne týždeň dozadu sme vám priniesli správy o tom, že na e-mailové schránky mnohých Slovákov útočia podvodné správy, ktoré sa tvária ako od Slovenskej pošty. V rámci nich sa písalo, že za účelom doručenie zásielky, je potrebné uhradiť malý poplatok. Nový týždeň, a nová podvodná správa Najnovšie Slovenská pošta hlási ďalší…

Práca snov? Tesla hľadá človeka, ktorý bude na sociálnych sieťach „ochraňovať“ Elona Muska

0 icon

Sociálne siete sú fenoménom, ktorý má dve tváre. Jednou z nich je slušná komunikácia, a druhá je o niečo tvrdšou a konfliktnejšou. A práve s touto druhou tvárou sa chce vysporiadať spoločnosť Tesla v súvislosti so svojim šéfom, Elonom Muskom. Tesla hľadá človeka, ktorý bude „riešiť eskaláciu konfliktov“ Spoločnosť Tesla…

Armádny Magazín

Putin pripúšťa rozsiahlu porážku ozbrojených síl Ukrajiny v prípade vojny na Donbase

0 icon

Ukrajina, 21. január 2021 (AM) - Kyjev sa neodváži ísť do vojenského riešenie „problému Doneckej a Luhanskej republiky, pretože v tomto prípade môže ruský prezident Vladimir Putin dať svojim slovám o strate štátnosti Ukrajiny praktický význam. Píše o tom vedúci kyjevského Centra pre politický výskum a konfliktológiu Michail Pogreb

Donald Trump - 45. odchádzajúci prezident USA vo svojom rozlúčkovom prejave hovoril o vojne

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Text Trumpovej reči na rozlúčku prenikol na internet. V ňom sa šéf Bieleho domu charakteristickým spôsobom pochválil svojimi úspechmi vo funkcii. Odchádzajúci 45. prezident USA sa v ňom chválil aj tým, že na rozdiel od svojich predchodcov nerozpútal ani jednu novú vojnu.   Trump poznamenal, že urobil…

Bell vyhodnotil jedinečnú konfiguráciu bezpilotného nákladného lietadla v Kanade

0 icon

Fort Worth, TX (18. januára 2021) - V kanadských závodoch tímu Bell Innovation v Mirabel v Quebecu sa 11. decembra minulého roku uskutočnil prvý let bezpilotného nákladného prostriedku (Autonomous Pod Transport APT) v spolupráci s ARA Robotics. Táto platforma pracuje s rovnakou architektúrou a pohonným systémom vertikálneho vzletu a pristátia, ale…

Ako USA študovali povojnovú verejnú mienku Nemcov

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) - V čase, keď bol Norimberský tribunál na novoročnej dovolenke, oddelenie informačnej kontroly US Army uskutočňovalo vo svojej okupačnej zóne sociologické prieskumy. Preverovala sa hypotéza: je pravda, že Nemcov málo zaujíma proces nad vojnovými zločincami?   „Chcú nás zbaviť cti“ Prieskum robili v 40-tich mes

Turecko a Azerbajdžan pripravujú spoločné zimné vojenské cvičenie

0 icon

Turecko, 21. január 2021 (AM) - Turecko a Azerbajdžan uskutočnia od 1. do 12. februára v Karse najkomplexnejšie spoločné zimné vojenské cvičenia v poslednej histórii.

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali