Košický arcibiskup Bober: Keď nesúhlasím, znamená to, že nenávidím? Kde je záruka plurality názorov?

Košice 20. septembra 2016 (HSP/TKKBS/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Tisícky mariánskych ctiteľov sa vo štvrtok 15. septembra stretlo v Šaštíne. K Sedembolestnej Panne Márii, ktorej národná svätyňa je práve v tomto meste, prišli prosiť i ďakovať za svoje osobné i rodinné radosti a bolesti.

Na snímke košický arcibiskup Bernard Bober počas celebrovania svätej omše na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii 15. septembra 2015 v Šaštíne-Strážach
Na snímke košický arcibiskup Bernard Bober počas celebrovania svätej omše na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii 15. septembra 2015 v Šaštíne-Strážach

Vyvrcholením celonárodnej púte k patrónke Slovenska, ku ktorej sa už niekoľko storočí utiekajú tisíce detí, mladých i dospelých, bola pontifikálna svätá omša za účasti viacerých biskupov Slovenska a zahraničia. Hlavným celebrantom a kazateľom na slávnosti bol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Jeho homíliu vám prinášame v plnom znení:

 

Excelencie – spolubratia arcibiskupi a biskupi, milí bratia kňazi a diakoni, rehoľné sestry, vážený pán prezident Slovenskej republiky, a aj emeritný pán prezident, členovia vlády, poslanci Národnej rady, všetci predstavitelia verejného života, milí pútnici – mariánski ctitelia, drahí bratia a sestry v Kristovi zhromaždení tu v Šaštíne, ako aj vy všetci, čo nás sledujete cez vysielanie televízií a aj Rádia Lumen.

Azda najaktuálnejším verejným podujatím, ktoré po olympiáde v Riu v týchto dňoch pozorne sledujeme, je tamojšia paralympiáda – letné paraolympijské hry. S hrdosťou a povzbudením sledujeme výkony tých našich, ale vlastne všetkých, lebo na prvý pohľad sú odkázaní na pomoc iných. Sú poznačení rôznymi životnými tragédiami a bolesťami. No keď sa dajú do pohybu, s údivom a otvorenými ústami sa čudujeme: Ako títo ľudia bojujú!? S akým nasadením a odhodlaním!? Priam neuveriteľné! Aj napriek znevýhodneniam a hendikepom, nevzdávajú sa.

Jedna z týchto úspešných športovkýň však po návrate do vlasti, do Belgicka, chce požiadať o eutanáziu, pretože, ako hovorí, už viac nechce trpieť vo veľkých bolestiach každý deň. Jej snom bolo zúčastniť sa a umiestniť sa na paralympiáde a potom, po návrate domov to vzdať – vraj v tom najlepšom. Ťažko pochopiteľné! Na jednej strane vnímame jej veľký a statočný boj i cez bolesť a utrpenie, na strane druhej prichádza náhle zrieknutie sa poznačeného života. A to všetko u jedného a toho istého človeka. Prečo?

Pokiaľ by aj v našom živote malo byť najvyššou métou dokázať niečo sebe i svojmu okoliu, nestačilo by to na to, aby sme bojovali aj napriek bolestiam až do posledného dychu. Nevyliečiteľne chorej športovkyni nechýba vôľa, ale ďalšia vyššia motivácia. Motivácia a dôvod, prečo sa namáhať ďalej! Chýba viera, ktorá pozerá až za horizont pozemského života. Chýba dôvera v Boha, ktorý je láska a milosrdenstvo. A je to skutočne tak, že mnohí už prestali veriť a iní ešte ani nepočuli o tom, že ľudská duša je nesmrteľná a že človek sa cez voľbu pre Ježiša môže rozhodnúť pre večný život. O tejto skutočnosti však my, ako veriaci ľudia, musíme hovoriť a dokazovať túto motiváciu viery našimi skutkami. Naše poslanie je teda jasné: hovoriť i konať!

Chvíľami mám taký pocit, že ani my ako národ už nestojíme o to, aby sme zabojovali o našu budúcnosť. Ako keby sme už dosiahli svoju métu a chceli to všetko zabaliť. Nie sme však unavení z bolestí a trápení, ale práve letargia a unavenosť zo života z nás robia sebcov a individualistov. A národ krváca! Netrpíme hladomorom, ani vojnou, chýba nám čosi iné. Chýba nám motivácia, chýba nám viera, ktorá cez Kristov kríž premieňa každú bolesť na väčšiu obetu, trpezlivosť a vernosť, väčšiu dôveru a odovzdanosť.

Na snímke veriaci na svätej omši, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober
Na snímke veriaci na svätej omši, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober

Nemyslime si, že naša patrónka Sedembolestná Panna Mária žila jednoduchý rozprávkový a pokojný život. Aj v jej živote mala bolesť pevné miesto. Bola plná bolestí. Doráňaná mečmi bolesti to napriek všetkému nevzdala, nezutekala, ale ticho zostala stáť pod krížom svojho Syna (Jn 19, 25-27). Je to mocná a verná žena, preto nám ju Ježiš dáva za duchovnú Matku, keď hovorí Jánovi: Hľa, tvoja matka! V každom našom kríži a trápení sa na ňu môžeme obrátiť a prosiť ju o silu vydržať a prekonať všetky protivenstvá – o silu nevzdať to! A ona nám svoju starostlivosť už toľko krát dokázala v dejinách nášho národa.

Zo zranení a bolestí, prirodzene, máme strach. O to viac v tomto čase, keď nás v posledných mesiacoch prenikla úzkosť a strach z terorizmu, z nezmyselných útokov ľudskej zloby a nenávisti. Čoho všetkého sú schopní ľudia, ktorí nemajú v srdci Boha – Boha, ktorý je láska a milosrdenstvo!? Čoho všetkého sme však schopní aj my sami, keď zabúdame na Ježiša a jeho Slovo?! Stačí malá iskra a hádka sa zmení na neprekonateľný konflikt. Nevieme si odpustiť celé desaťročia. Potrebujeme Božie odpustenie a jeho pomoc. Lebo ináč sa utopíme v nenávisti a pomste! Sami sa nezmeníme k lepšiemu. Sami od seba nebudeme lepší. Preto sme závislí na Božom milosrdenstve!

Nič nemôže zmeniť srdce človeka a ani tento svet nezmení nič, jedine Božia láska a odpustenie. Mali sme možnosť sa o tom presvedčiť v tomto Roku milosrdenstva na Svetových dňoch mládeže v Krakove koncom júla. Myšlienka jednoty a pokoja medzi jednotlivcami i medzi národmi je možná! Kresťanská viera ponúka riešenie s viditeľnými výsledkami! Snáď z každého kontinentu a národa sveta sa na jednom mieste a v jednom čase zišli dva milióny mladých ľudí, bez bitky, bez vraždy, bez nadávok a urážok, bez demolovania krakovských ulíc a výkladov. Bolo to stretnutie mladých veriacich katolíkov sveta so svojim pastierom a s milosrdným Ježišom, ktorý ich učí a vyzýva k milosrdenstvu. Obrovské dávky pokoja a naplnenia sme tam prežívali! Len škoda, že naše médiá o tom informovali tak povrchne a s istou dávkou irónie.

Drahí bratia a sestry! Byť kresťanom v Európe nie je dnes ani bezpečné, ani žiadané. My sa však nehanbime za to, že sme veriaci, že sme katolíci! Ani nezapredajme svoj hlas pre výhody či postup v kariére. Ozvime sa, hoci nás budú považovať za tmárov, homofóbov či konzervatívcov. Vtedy platí to, čo sme čítali v dnešnom druhom čítaní: Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení (1Pt 4, 13-16). Služba kresťana nie je založená na bázni pred verejnou mienkou, ale na bázni pred Bohom. Povedať pravdu s láskou – to je skutok milosrdenstva, lebo pravda vyslobodzuje: Pravda vás vyslobodí! (Jn 8, 32). Ak sú v národe ešte nejakí kresťania, pozdvihnite svoj hlas!

Na snímke veriaci na svätej omši, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober
Na snímke veriaci na svätej omši, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober

Dnes sa robí všetko preto, aby sa umlčala Božia pravda a hlas Cirkvi. Lenže, zabúda sa na to, že okrem zdrojov skazenosti, si je Cirkev vedomá aj obrovského zdroja sily a obnovy – Ducha Svätého. Nemáme žiadnu pozemskú nádej, či ambície ovládnuť tento svet. Naša nádej je jedine v Bohu! Ak však bude kresťanstvo aj naďalej úmyselne vytláčané z verejného života, čo potom nahradí kresťanské princípy a slobodu vôbec? Anarchia, alebo nový režim – peklo na zemi?

Nemôžem mlčať, keď vidím, ako cielene a takticky narastá tlak na veriacich ľudí aj v našom priestore. Iba pred nedávnom označila Rada pre vysielanie a retransmisiu moje vyjadrenia proti teórii o rodovej rovnosti a výzvu k účasti na referende o rodine za možné porušenie zákona. Výroky vraj mohli podnecovať k nenávisti a neúcte voči párom rovnakého pohlavia, resp. šíriť nenávisť. Bolo to v Nedeľu Svätej rodiny počas televízneho vysielania svätej omše pred dvomi rokmi. Jasný katolícky postoj v prospech rodiny a manželstva muža a ženy urazil dvadsať sťažovateľov, ktorí žiadali o prešetrenie. Bolo z toho veľké haló, ktoré sa snažilo zastrašiť všetkých, ktorí by podobne nesúhlasili a vyjadrili verejný odpor voči Gender ideológii.

Dokonca, aj naše verejnoprávne médiá v tomto čase už zaujali jasný ideologický postoj. Napríklad, keď sme v Košiciach mali nedávno vysviacku nového mladého pomocného biskupa, nebola o tom ani jediná krátka správa. Pritom, keď sa o dva dni mestom prebehlo 180 účastníkov Dúhového pochodu, dozvedelo sa o tom celé Slovensko v niekoľkominútovej reportáži. Iné reportáže už ani nespomínam.

To, že verejne vyjadríme nesúhlasný postoj s tým, čo sa nám podsúva a pretláča – akože – tým, podľa niekoho, propagujeme nenávisť a neúctu? Chýba tu logika! Keď nesúhlasím, znamená to, že nenávidím? Kde je záruka plurality názorov?

Drahí bratia a sestry! Strhol sa boj – nerovný boj! Preto nemôžeme zostať ticho. Hlasy pre pro-rodinnú politiku sú vysmievané, možno už z princípu preto, že sa s nimi stotožňuje Cirkev. Slovo skôr dostanú sociológovia a sociologičky, ktoré ponúkajú nový „nestereotypný“ model rodiny. Nepropaguje sa manželská vernosť a nerozlučiteľnosť, ale skôr návody k tomu, ako sa rozísť a žiť si vlastný pohodlný život. Pro-rodinným aktivistom a pro-liferom už médiá nemajú čas načúvať. Nezaujímajú ich otázky: Prečo sa rodí tak málo detí do tohto nášho slovenského sveta? Čo robíme preto, aby sme rodičovstvo zatraktívnili? Očividne starneme a vymierame, a aj napriek tomu plne podporujeme legálny potrat. Nevážime si a ani neučíme spoločnosť vážiť si nový ľudský život.

Podceňujeme naše najväčšie bohatstvo – naše rodiny! S úzkosťou volám z východu republiky, kde azda najčastejšie odchádza jeden z manželov za prácou, nielen do vzdialenej Bratislavy, ale ešte ďalej. Odlúčenosť v diaľke i v čase spôsobuje vyhasnutie lásky. Je príčinou častých rozvodov. Chýba práca, chýba slušný zárobok. Prečo kvôli tomu, aby rodiny mohli prežiť, nemôžu byť spolu? Toto sú skutočné problémy, ktorým treba venovať väčší priestor, a nie za každú cenu presadzovať práva individualistov!

Možno sa pýtate: Prečo sa strhol takýto boj o základné ľudské a kresťanské princípy, či hodnoty? Príčinou je strata viery, že darovať život má zmysel, že zaprieť seba a obetovať sa má zmysel, že byť pre druhého má zmysel a že aj utrpenie a bolesť má svoj význam.

Naozaj, zahanbujú nás niektorí migranti z Blízkeho východu a z Afriky, pretože na neistú púť za lepším životom sa vydávajú postupne s celými svojimi rodinami a sú to skutočne veľké rodiny. Tak silno držia pokope! Ani by im vo sne nepadlo spochybňovať základné princípy života a zdravého rozumu, preto sú tak silní a jednotní vo svojich rodinách. Zato my tak ľahko naletíme všelijakým hlúpostiam o bezhraničných právach a nárokoch na nezmysly. Bez zodpovednosti za dar života, niet budúcnosti národa! V konečnom dôsledku nakoniec vždy rozhodne demografia.

Každý život je dar a treba zaň ďakovať Bohu. V tejto vďačnosti a viere už nemôžeme počúvať ľudí viac ako Boha. Nie, my nie sme extrémisti! Extrémisti ale sú v našej spoločnosti, okrem pravicových, už aj ľavicoví. Extrémistov sa treba obávať. Vernosť Božiemu Slovu nám nikdy nesmie dovoliť, aby sme ako kresťania boli vtiahnutí do násilia a nenávisti, či už voči cudzincom, alebo ináč zmýšľajúcim. Ježišov príkaz lásky nás zaväzuje milovať všetkých ako plnohodnotné ľudské osoby: ináč veriacich, ináč konajúcich, homosexuálov, tých, čo nám neprajú, a dokonca i nepriateľov (Mt 5, 44).

Ak sú medzi nimi hriešnici, potom platí zásada: Hriešnika miluj, nie však jeho hriech! Nikdy nesúhlas s jeho hriechom! Nikomu nekrivdíme, len chceme hájiť a ohlasovať Božiu pravdu a lásku. Panna Mária nám pritom pomáha utvoriť si správny názor v zhode s Evanjeliom a dať Bohu do služby všetky svoje sily na budovanie Božieho kráľovstva lásky a pokoja pre všetkých ľudí na tejto zemi.

Okrem rečí, však naša viera vyžaduje i skutky. Lebo vo vzťahu k pravde a milosrdenstvu platí: V prvom rade nemlčať, a potom konať! A tých, čo potrebujú naše skutky lásky a našu pomoc, bude vždy dosť.

Na snímke veriaci na svätej omši, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober
Na snímke veriaci na svätej omši, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober

Už to bude veru skoro 30 rokov odvtedy, čo práve tu v Šaštíne prehovorila k národu nedávno svätorečená Matka Tereza z Kalkaty. Bolo to 6. júna 1987, keď sa tu zastavila na svojej ceste do Poľska. Vtedy nám zanechala vzácny odkaz, z ktorého vyberám najsilnejšiu časť:

Na svete existuje veľmi mnoho, mnoho biednych ľudí, ktorí nemajú nikoho a ktorých nik neľúbi. A preto si, sestry a bratia, ctime tých, ktorí svoj život dali do služieb Bohu, aby mohli priniesť Ježišovu lásku medzi našich chudákov. Modlite sa, prosím, za nás (za sestry). A my sa budeme modliť za Vás, aby do vašich rodín prišla Ježišova láska, ktorá vám vo všetkom najlepšie pomôže na príhovor Matky Božej. Modlite sa, aby bola Matka Božia vždy vašou ochrankyňou. Ona Vám pomôže, aby ste ostali svätí.

„Priniesť Ježišovu lásku medzi našich chudákov“ – Matka Tereza tu myslela na všetkých tých, čo trpia na tele i na duši, aj na hendikepovaných ľudí, ktorí to už možno chcú vzdať. Myslela vtedy i teraz na všetkých, čo potrebujú naše skutky telesného i duchovného milosrdenstva. K takýmto výkonom však potrebujeme silnú motiváciu. Potrebujeme vieru, Božie odpustenie, jeho milosť a pokoj, potrebujeme príhovor Panny Márie!

Drahí bratia a sestry! I keby nás v celej spoločnosti mala zostala iba hŕstka – praktizujme svoju vieru, nezostávajme v nedeľu doma v pohodlí. Nenechávajme sa tak ľahko ovplyvňovať niektorými médiami a prázdnym životným štýlom. Nežime iba pre tento svet. Združujme sa na bohoslužbách, na púťach, na sociálnych sieťach, cez prostriedky okamžitej komunikácie. Pomôžme zvýrazniť Ježišov hlas a jeho milosrdenstvo, ktoré premáha každú bolesť! Svedectvom dobrého života a nezapredanosťou duše propagujme kultúru života a lásku k núdznym. Nebojte sa! – tak často nám to opakoval svätý pápež Ján Pavol II. Nebojme sa obhájiť našu vieru! I napriek bolestiam a obetám, zabojujme o naše rodiny. Zabojujme o budúcnosť nášho národa a nevzdávajme to! Nech nám v tom pomáha Sedembolestná Panna Mária, patrónka nášho Slovenska! AMEN

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Francúzsko chce od mája zmierniť obmedzenia pohybu obyvateľstva

0 icon

Paríž 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Yoan Valat)   Francúzsko plánuje od 3. mája zrušiť viaceré protipandemické opatrenia vrátane cestovných obmedzení a zmiernenia plošného zákazu vychádzania. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj blízky úradu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Macron chce tiež dodržať prísľub, že od polovice mája sa budú môcť otvoriť terasy…

Švajčiarsko predpokladá dokončenie vakcinácie všetkých dospelých do záveru júla

0 icon

Ženeva 21. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Salvatore Di Nolfi/Keystone)   Švajčiarsko očakáva, že pri terajšom tempe dodávok očkovacích látok od výrobcov sa vakcinácia všetkých dospelých proti koronavírusu dokončí do záveru júla. Minister zdravotníctva Alain Berset poukázal na nedávne zmiernenie lockdownu, vrátane otvorenia vonkajších priestorov reštaurácií a barov. Avšak krajina by nemala očakávať…

Kto bude najviac nenávidený člen tejto vlády? Podľa Draxlera po Matovičovi jednoznačne Remišová. Vysvetlil dôvody

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Bývalý minister Juraj Draxler tvrdí, že ak skončí táto vláda, ľudia budú najviac nenávidieť Igora Matoviča (OĽaNO, rovnako ako aj ministerku Veroniku Remišovú (Za ľudí). Tá podľa neho nezvláda riadenie v oblasti eurofondov a digitalizácie Podľa exministra nám reálne hrozí, že…

Korčok: Slovensko vníma s rešpektom následky utečeneckej krízy pre Grécko

0 icon

Atény 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko vníma s veľkým rešpektom to, aké bremeno nesie Grécko pri zvládaní následkov tzv. migračnej krízy. Po návšteve utečeneckého tábora Eleonas v Aténach počas pracovnej cesty v Grécku to v stredu povedal slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. TASR o…

Ingrid Brocková: Spoločnosť IPM je dôkazom inovačného potenciálu Slovenska, s unikátnymi výstupmi využiteľnými v ekonomickej diplomacii. Zároveň potvrdením toho, že aj Slovensko dokáže uchopiť globálne trendy

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   V šiestom pokračovaní série podujatí s názvom: Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. apríla 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti IPM IPM Group je slovenským inovačným inkubátorom projektov v oblasti automobilového…

V novom objednávacom systéme na očkovanie bude možnosť prihlásiť sa aj na neregistrovanú vakcínu

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Chedly Ben Ibrahim)   V novom objednávacom systéme na očkovanie bude možnosť prihlásiť sa aj na neregistrovanú vakcínu. Uviedol to v stredu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský Aktuálne podľa neho rezort čaká na výsledky testov vakcíny Sputnik V z maďarského laboratória a na dohodu s ruskou stranou,…

Hovoriť s Ruskom formou požiadaviek nemá perspektívu, odkázal Kremeľ Česku

0 icon

Moskva/Praha 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Pre Rusko je neprijateľné, aby s ním iné krajiny komunikovali formou požiadaviek, ako to zdôraznil ruský prezident Vladimir Putin vo svojom príhovore pred oboma komorami parlamentu Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov takto reagoval pre agentúru TASS na výzvu Českej republiky, aby Rusko umožnilo návrat…

Vzťahy pri prenájme poľnohospodárskeho pozemku sa upravia

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vzťahy pri prenájme poľnohospodárskeho pozemku sa upravia. Odstrániť sa má nevyvážené postavenie medzi prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku a jeho nájomcom Vyplýva to z novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca…

Česko žiada návrat všetkých zamestnancov ambasády v Moskve

0 icon

Praha 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Petr David Josek)   Česká republika vyzvala Rusko, aby do štvrtka 12.00 h SELČ umožnilo návrat všetkých vyhostených zamestnancov českej ambasády v Moskve V opačnom prípade vyhostí ďalších pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. V stredu to na brífingu uviedol nový český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek…

Prezidentka vetovala zákon o ochrane hospodárskej súťaže

0 icon

Bratislava 21. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Podľa neho mali Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, ako aj podnikateľov čakať zmeny. Zákon vypracoval úrad najmä z dôvodu prebratia smernice Európskej únie Legislatíva upravovala celú oblasť verejnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek

0icon

„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“ - Thomas Jefferson „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“  - Ernest Hemingway Jen v letech 1661-1774 byl z Afriky…

Gustáv Murín

Česká vláda v službách vojnových štváčov? Nič nové...

0icon

Keď chce Globalizačná klika v USA nejakú vojničku, tak si zámienku vždy nájde. Začína to napríklad vyslaním vojnových lodí, ako provokácie, kamkoľvek sa im zachce, pretože „americké záujmy“ sú už dnes prakticky všade. Názorný príklad opisuje Oliver Stone v knihe „Utajené dějiny Spojených států“. Už v roku 1898 poslali USA vojnovú…

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (1/4)

0icon

Prinášam vám otitulkovanú prvú zo štyroch diskusií medzi dvoma významnými intelektuálmi, v ktorej sa konečne začalo rozprávať o otázke, ktorá je kľúčová pre prežitie západnej civilizácie: Má náboženstvo nejaký význam? Diskusia číslo 1 sa uskutočnila 23. júna 2018 v kanadskom Vancouveri v Orpheum Theatre a naživo ju sledovalo 3 000…

Matej Kečkéš

Klamstvá mainstreamu

0icon

Existuje veľa lží a poloprávd, ktoré šíri mainstream. Veľa z nich má za účel zničiť ľudského ducha a spiritualitu v ľuďoch. Napr. mainstream dokáže propagovať laserové operácie zraku, ktoré sú pomerne drahé, oproti takej očnej joge, ktorá je úplne zadarmo, akurát treba mať pri nej viac trpezlivosti. Totižto laserová operácia…

Gabriel Dragon

Rusi len chcú mať zdravé bandurky...

0icon

Ako si Rusi mohli dovoliť tak drzo zhromažďovať vojská na svojom vlastnom území, zatiaľ čo na opačnej strane hranice zoskupuje ťažkú techniku Ukrajinská armáda a NATO pod záštitou vojenských cvičení? Čoho sa Rusi tak nepochopiteľne boja? Veď po poslednom veľkom „brúsení šablí“ na západe od Ruska ich padlo len 26 miliónov.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo prepichnúť uši bábätka nemusí byť dobrý nápad?

0 icon

Podľa Americkej pediatrickej akadémie by rodičia mali počkať, kým ich deti dovŕšia najmenej 6 mesiacov, než im dajú prepichnúť uši a nasadia náušnice. Aj keď o týchto radách často diskutujú rodičia, nemožno poprieť, že prepichnutie uší tvojho dieťaťa má niekoľko nevýhod. Aj keď je v našich končinách zvykom dávať dievčatkam prepichovať uši hneď…

Morzeovka: Ako rýchlo sa zvládneš naučiť základy Morseovej abecedy?

0 icon

Ak aj ty v týchto dňoch vysedávaš doma a prechádzaš sa maximálne tak z gauča do chladničky, využi čas strávený doma na získanie nových schopností. Morzeovka by mohla byť ideálnou zábavkou minimálne pre tvoje mozgové závity, ktoré teraz zrejme umierajú nudou. Morseova abeceda, hovorovo morzeovka, je sústava telegrafných signálov zodpovedajúcich…

Bitka o Los Angeles 1. časť

0 icon

Podivná bitka o Los Angeles sa odohrala 24. a 25. februára roku 1942. Výklady tohto celého sa skutočne odlišujú. Udiala sa necelé tri mesiac po japonskom útoku na Pearl Harbor a iba jeden deň po tom, čo japonská ponorka 1-17 bombardovala Elwood. Ako prvé ľudí napadlo, že Japonci podnikli útok zo svojho územia,…

Ulica: Miesto, na ktorom nájdeš množstvo prekvapení

0 icon

Určite aj v tvojom meste sa nachádza nejaká ulica, s ktorou nie je všetko v poriadku. Dnes ti prinášame pár fotografií toho, čo všetko sa môže pokaziť pri tých najjednoduchších činnostiach. Ulica je miesto, kde to žije. Určite aj ty chodíš denne miestami, ktorým nevenuješ zvýšenú pozornosť. Jednoducho kráčaš za svojim cieľom bez…

Týchto 10 fotografií ti dokáže, že aj čiarové kódy môžu tvoriť dizajn produktu

0 icon

V súčasnosti má všetko čo si kúpime čiarový kód. Ten už berieme ako samozrejmosť a často si ho na samotnom produkte ani nevšimneme. Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií budeš určite obozretnejší a tieto malé čiarky budeš sledovať na každom obale. A prečo? Pretože sa ľahko môže stať, že v rukách budeš…

Vo svete IT

Rusko sa sťahuje z projektu Medzinárodnej vesmírnej stanice: Plánuje si postaviť vlastnú

0 icon

Ruská vesmírna agentúra, Roscosmos, sa v utorok, 20.4. vyjadrila, že do roku 2025 by chcela mať vlastnú vesmírnu stanicu, píše portál Phys. Krajina sa zároveň pripravuje stiahnuť z projektu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Potvrdzuje to aj šéf Roscosmosu, Dmitrij Rogozin, ktorý tvrdí, že práca na prvom module vesmírnej stanice sa už začala.…

Digitálny product placement: Dostane sa táto forma reklamy aj do starých filmov?

0 icon

Product placement, alebo aj ukazovanie známych produktov vo filmoch je praktika skoro tak stará, ako samotné filmy, píše portál BBC. Uvádza sa, že prvé ukázanie istej značky na filmovom plátne sa datuje do roku 1919 a jedného z filmov známeho amerického komika Bustera Keatona. V tomto filme sú na plátne ukázane špecifické spoločnosti,…

Týchto 8 podvodných a populárnych aplikácií pre Android realizuje nákupy na pozadí smartfónu bez vedomia používateľa

0 icon

Čoraz viac môžeme čítať o rôznych podvodných aplikáciách, ktoré sa snažia zneužiť, či okradnúť používateľov smartfónov. Len včera sme napríklad upozorňovali na „WhatsApp Pink“, čo je vlastne falošná aplikácia, ktorá využíva dobre meno služby WhatsApp. Tá sa aktuálne šíri najmä prostredníctvom odkazov na stiahnutie cez bežné správy pomocou služby WhatsApp,…

Ktoré systémové aplikácie z vášho Xiaomi smartfónu možno odinštalovať? Ušetríte množstvo pamäte!

0 icon

V smartfónoch sa pri ich kúpe nachádza mnoho zbytočných aplikácií, ktoré nepotrebujeme. Ide o tzv. bloatware, ktorý sa nachádza v systéme prirodzene a minimálne smartfóny s nadstavbou MIUI od Xiaomi sa ho budú môcť už čoskoro zbaviť. Nadstavba MIUI 12.5 je však zatiaľ dostupná len v Číne a už teraz…

Google zdieľa viac informácií okolo minulomesačných pádov aplikácií spôsobených aplikáciou WebView

0 icon

Koncom minulého mesiaca mnoho Android smartfónov zasiahla chyba, ktorá spôsobila pády desiatok až stoviek aplikácií. Týkalo sa to, ako Google aplikácií, tak aj ďalších iných desiatok populárnych aplikácií. Napríklad v prípade Xiaomi smartfónov, používatelia hlásili chybu „Aplikácia MSA prestala fungovať“ pri spúšťaní aplikácií ako Chrome, Edge, a ďalších. Riešenie problému…

Armádny Magazín

Začne exodus mužov z Ukrajiny? Zelenskij podpísal sprísnený zákon o povolaní záložníkov

0 icon

Ukrajina, 22.apríl 2021 (AM) – Zákon tiež zavádza trestné činy vyhýbania sa vojenskej službe od povolávacieho rozkazu, alebo počas cvičení. Podľa agentúry TASS ukrajinský prezident Vladimir Zelenskij podpísal zákon prijatý Najvyššou radou o reforme systému vojenských komisariátov, ktorý umožňuje povolanie záložníkov na službu v arm

Audio relácia Generálny štáb približuje život plukovníka Petra Šveca

0 icon

Slovensko, 21. Apríl 2020 (AM) – V ďalšom diele našej audio relácie sme sa rozprávali o živote nedávno zosnulého plukovníka Petra Šveca, ktorý by sa v týchto dňoch dožil 60.rokov, celé rozprávanie si môžete vypočuť TU.  

Ukrajina uviedla svoju bezpečnostnú službu do plnej pohotovosti

0 icon

Ukrajina, 21.apríl 2021 (AM) –Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vyhlásila svojim jednotkám vo všetkých regiónoch stav plnej bojovej pohotovosti. Oznámil to tlačový tajomník SBU Arťom Dechťarenko. Oznámil, že eskalácia ozbrojenej „konfrontácie s Ruskou federáciou“ a prehĺbenie agresívnej rétoriky zo strany „agresívnej krajiny“ vedú bezpečnostnú službu U

Minister obrany Naď: Je čas na rázne a jasné kroky voči sieti ruských spravodajských služieb

0 icon

Česko, 21.apríl 2021 (AM) – Slovenský minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti uviedol, že je čas na rázne a jasné kroky voči sieti ruských spravodajských služieb v krajinách EÚ a NATO. "Takéto rozhodnutie sa neprijíma ľahko, aj keď ide len o jednu osobu. Rozhodnutie vyhosti

USA sa proti čínskou politikou postupne izoluje od zbytku sveta. Ten už nepotrebuje hegemóniu jednej krajiny

0 icon

USA, 21.apríl 2021 (AM) – "USA by mali zlepšiť vzťahy s Ruskom a nemali by tlačiť Moskvu do užšej spolupráce s Pekingom. V televízii „Fox News“ to oznámil bývalý americký prezident Donald Trump. „Byť v dobrom vzťahu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je výborné. Musíme obchodovať s Ruskom, musíme vychádzať s…

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali