Koniec sveta, ako ho poznáme? Veľká séria o “Veľkom Resete” Klausa Schwaba. Je “Veľký Reset” manuál na totálne ovládnutie sveta?

Bratislava 6. februára 2021 (HSP/Kombosnímka:TASR/AP-Francisco Seco, TASR/DPA-Bernd von Jutrczenka)

 

V posledných dňoch sa do médií dostala informácia, že nemecká kancelárka Angela Merkelová, ako aj predsedníčka Európskej Komisie Ursula von der Leyenová podporujú takzvaný “Veľký reset”. Správa ostala u mnohých bez väčšieho povšimnutia aj preto, že dnes je pozornosť sveta zameraná hlavne na pandémiu Covid 19, a aj vďaka tomu, že mnohí vlastne ani netušia, čo to ten “Veľký reset” vlastne je. Cieľom tejto série článkov je oboznámiť verejnosť o podstate tejto myšlienky, pretože sa bytostne dotýka všetkých ľudí na svete, a aj preto, že tejto téme nevenuje svetový mainstream dostatočnú pozornosť

Na snímke zľava Ursula von der Leyenová a Angela Merkelová

Čo je Veľký reset?

“Veľký reset” je iniciatíva nemeckého ekonóma Klausa Schwaba, zakladateľa a výkonného predsedu Svetového ekonomického fóra. Názov “Veľký reset” sa odvodzuje doslovne z názvu knihy vydanej v lete roku 2020, ktorej je spoluautor Klaus Schwab, a ktorá hovorí o usporiadaní sveta po skončení pandémie Covid 19.

Keďže “Veľký reset” je téma veľmi komplexná, je potrebné pre pochopenie celej tématiky najprv pochopiť, kto je pán Klaus Schwab a aké sú jeho myšlienky a pravé ciele. A treba pritom zájsť aj do minulosti, pretože nápad o “Veľkom resete”, respektíve novom usporiadaní sveta nevznikol u Schwaba “z ničoho nič” minulý rok, počas pandémie Covid 19, ale oveľa oveľa skôr.

 

Kto teda je Klaus Schwab?

Klaus Schwab sa narodil v nemeckom Ravensburgu, v Hornom Švábsku, v roku 1938. V Ravensburgu Schwab aj vyrastal, a to ako syn riaditeľa továrne, a navštevoval tam aj gymnázium. Po maturite sa presunul do Švajčiarska, kde študoval strojárstvo na ETH Zürich. Taktiež tam aj v roku 1965 získal doktorát z technických vied (Dr. sc. Techn.). Vyštudoval aj obchodnú administratívu na univerzite vo Freiburgu v roku 1963, kde v roku 1967 získal doktorát z ekonómie (Dr. rer. Pol.). Nakoniec Schwab študoval na Harvardovej univerzite, kde získal titul Master of Public Administration (MPA).

Klaus Schwab je teda akademicky vysoko vzdelaný človek a v rokoch 1972 až 2003 bol profesorom podnikovej politiky na Ženevskej univerzite.

Klaus Schwab však neostal len typickým profesorom, ale stal sa v priebehu rokov jednou z najvplyvnejších osôb sveta.

Jeho púť ovplyvňovania globálneho svetového diania začala v roku 1971, keď vydal knihu “Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau” v preklade “Moderné riadenie podniku v strojárstve”, v ktorej vysvetľoval, že ak majú byť spoločnosti dlhodobo úspešné, musia slúžiť nielen záujmom akcionárov, ale aj “všetkých zainteresovaných strán.”

V tom istom roku založil aj neziskovú nadáciu European Management Conference – Európske fórum pre riadenie, ktorá sa v roku 1987 premenovala na Svetové ekonomické fórum (WEF). Každý rok sa stretáva fórum, pôvodne zamerané na diskusiu veličín z medzinárodného obchodu o moderných koncepciách riadenia, vo švajčiarskom Davose.

Všetko to znie veľmi cnostne, ale žiaľ opak je pravdou, pretože pôvodná myšlienka na ktorej Schwab založil svoje Svetové ekonomické fórum bola vytvorená na základe priblíženia amerických firemných praktík európskym manažérom. Preto aj celý koncept chrániť záujmy “všetkých zainteresovaných strán” vyznieva skôr ako pokus o odpútanie pozornosti pracujúcich od skutočnej podstaty veci a vytvorenie všeobecného obrazu multinárodných koncernov ako spravodlivých a čestných milodarcov, ktorí nemajú na srdci nič iné len blahobyt ich zamestnancov.

Americké vedenie podnikov totiž vždy bolo, a aj doteraz je, oveľa viac antisociálne ako vedenie podnikov európskych.

 

Prečo teda zmýšľal Schwab, pochádzajúci z Nemecka, z krajiny, v ktorej prakticky myšlienka moderného socializmu vznikla, tak, ako zmýšľal?

Celkom jednoducho. Treba si pripomenúť, že Schwab sa nenarodil v čase Karla Marxa, ale v čase inom. Narodil sa v čase fašistického Nemecka, v čase, keď Nemecko bolo krajinou režimu policajného štátu na čele s vodcom Adolfom Hitlerom. Štát bol založený na strachu a násilí, na vymývaní mozgov a kontrole, na propagande a klamstvách, na industrializmu a eugenike, na odľudšťovaní a „dezinfekcii”, na mrazivej a grandióznej vízii „nového poriadku”, ktorý mal vydržať tisíc rokov.

Preto bola krajina nazývaná aj “Treťou ríšou.” Hitlerova ríša, ako vieme, skončila veľmi rýchlo. A však myšlienka o globálnom ovládnutí sveta a o 1000 ročnej ríši, o ktorej sme si mysleli, že zahynula v sutinách v Berlíne v roku 1945, sa aj pomocou dnes už osemdesiatročného Swaba vynorila opäť a to už pri zakladaní Svetového ekonomického fóra. Zdá sa totiž, že práve zakladateľ Svetového ekonomického fóra, zasvätil svoj život znovuobjaveniu tejto nočnej mory a pokusu o jej premeny na skutočnosť a to nielen pre Nemecko, ale aj pre celý zvyšok sveta.

Schwab, samozrejme, nie je nacistom v klasickom zmysle slova, nie je ani nacionalistom, ani antisemitom, o čom svedčí cena Dana Davida v hodnote 1 milióna dolárov, ktorú mu v roku 2004 udelil štát Izrael.

Lenže fašizmus 21. storočia si našiel rôzne politické formy, prostredníctvom ktorých môže pokračovať vo svojom hlavnom projekte pretvárania ľudstva tak, aby vyhovoval kapitalizmu pomocou zjavne autoritárskych prostriedkov.

A čo je ešte horšie, ako Schwabove vlastné slová znovu a znovu potvrdzujú, v jeho technokratickej fašistickej vízii sa objavili prvky vízie ešte zvrátenejšej. Objavili sa tu prvky takzvanej transhumanistickej vízie, vízie ktorá skôr pripomína film Matrix, ako svet na ktorý sme zvyknutí. V Schwabovej vízii sa majú ľudia spojiť so strojmi v „kurióznych zmesiach digitálno-analógového života”, ktoré podľa plánov dokonca infikujú naše telá takzvaným „ Smart Dustom “a v ktorej bude zrejme polícia vedieť čítať naše mozgy.

To, že takéto, a tomu podobné, plány väčšina ľudí na svete odmietne, je viac ako pravdepodobné. Lenže počas momentálne riadiacej pandémie Covid 19 má väčšina ľudí na svete úplne iné problémy, ako sa zaoberať práve touto agendou. A preto sa netreba diviť, že sme sa práve za posledný rok stali svedkami, ako Swab a jeho komplici využívajú krízu Covid-19 na obídenie demokratickej zodpovednosti, na potlačenie opozície, na urýchlenie svojej agendy “Veľkého resetu” a na jeho zavedenia do praxe aj proti našej vôli.

Tento nový fašizmus dnes napreduje v podobe globálneho riadenia, biologickej bezpečnosti, „nového normálu”, „nového riešenia pre prírodu” a „štvrtej priemyselnej revolúcie”. A Klaus Schwab sedí v strede celého diania ako pavúk na obrovskej sieti.

Aby bolo si jasné, pôvodný fašistický projekt v Taliansku a Nemecku nebol len o rasizme, ale hlavne bol o zlúčení štátu a podnikania. Zatiaľ čo komunizmus predpokladá prevzatie podnikania a priemyslu vládou, ktorá má konať v záujme ľudí, fašizmus bol predovšetkým o použití štátu na ochranu a presadzovanie záujmov bohatej elity.

Schwab tak založením Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose vlastne pokračuje v tomto istom prístupe po druhej svetovej vojne, len v akejsi “odnacifikovej” forme.

Ako sme už písali, práve v Davose začal Schwab presadzovať svoju ideológiu kapitalizmu „zainteresovaných strán”, v ktorej boli podniky nadviazané na užšiu spoluprácu s vládou.

Jeho „kapitalizmus zainteresovaných strán” opísal obchodný časopis Forbes ako:

predstavu, že firma sa zameriava na uspokojovanie potrieb všetkých svojich zainteresovaných strán: zákazníkov, zamestnancov, partnerov, komunitu a spoločnosť ako celok.

Ale v súvislosti s konkrétnym podnikom sa vždy jedná len o prázdnu fasádu. Ako aj poznamenáva článok v časopise Forbes, znamená to vlastne iba to, že „firmy môžu pokračovať v súkromnom zhŕňaní peňazí pre svojich akcionárom a vedúcich pracovníkom, pričom si zachovávajú verejnú fasádu s vynikajúcou sociálnou citlivosťou a príkladným altruizmom”.

Ale vo všeobecnom sociálnom kontexte je koncepcia “zainteresovaných strán” ešte škodlivejšia, pretože zbavuje akejkoľvek predstavy o demokracii, vláde ľudí, či prospechu spoločnosti. Proste, firmy, multinárodné koncerny spolupracujúce s vládami si zachovávajú peknú tvár, ale v podstate zdierajú naďalej celú spoločnosť, zatiaľ čo tučné zisky idú do rúk vyvolených. O čo horšie, spoločnosť sa už nepovažuje za živú komunitu, ale za obchod, ktorého profit je jediným platným cieľom ľudskej činnosti.

Ako bolo uvedené vyššie, Schwab stanovil túto víziu už na úplnom začiatku , v roku 1971 vo svojej knihe o modernom riadení podniku v strojárstve, kde jeho použitie termínu „stakeholderi” (die Interessenten) účinne predefinovalo ľudské bytosti nie ako občanov, slobodných jednotlivcov, či členov spoločenstiev, ale ako sekundárnych účastníkov masívneho komerčného podniku. Cieľom života každého človeka bolo „dosiahnuť dlhodobý rast a prosperitu” pre tento podnik – inými slovami, chrániť a zvyšovať bohatstvo kapitalistickej elity.

Táto myšlienka sa stala ešte zreteľnejšia v roku 1987, keď Schwab premenoval svoje Európske fórum pre riadenie na Svetové ekonomické fórum, v skratke WEF.

WEF opisuje na svojej vlastnej webovej stránke samo seba ako “globálnu platformu pre verejno-súkromné spolupráce“, a s obdivom píše , ako sa jej pomocou vytvára partnerstvo medzi podnikateľmi, politikou, intelektuálmi a ďalšími predstaviteľmi spoločnosti v nadefinovaní, prediskutovaní a riešení kľúčových problémov globálnej agendy.

Ale „partnerstvá”, ktoré vytvára WEF, sú zamerané na nahradenie demokracie globálnym vedením ručne vyberaných a nevolených jednotlivcov, ktorých povinnosťou nie je slúžiť verejnosti, ale vnucovať tejto verejnosti pravidlá 1% ultra bohatých miliardárov a to s čo najmenšími zásahmi zo strany verejnosti.

Svoje myšlienky Klaus Schwab verejne opisuje v knihách kde používa dokola rovnaké prázdne výrazy a frázy. Medzi jeho najviac známe publikácie patrí okrem už spomínanej knihy o riadení z roku 1971, hlavne kniha “Štvrtá priemyselná revolúcia” vydaná v roku 2016 a kniha “Veľký reset” vydaná v roku 2020.

Práve kniha najnovšia “Veľký reset“, ktorá sa zaoberá post covidovým svetom a dala aj pomenovanie poslednému stretnutiu v Davose v januári tohto roku, rozvírila spoločnosť neútešnou vidinou našej budúcnosti. Nedajme sa však pomýliť, to, čo napísal Schwab v poslednej knihe je pokračovaním jeho sústavnej dlhoročnej snahy o zmenu svetového systému, ktorú opísal už v knihách predošlých, hlavne v knihe o formovaní budúcnosti štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorú Schwab nazýva aj sprievodcom “v budovaní lepšieho sveta“.

Niektoré úryvky z tejto knihy by sa dali charakterizovať príslovím: “Keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú“.

Schwab totiž hovorí o „začlenení zainteresovaných strán a rozdelení výhod ” a „udržateľných a inkluzívnych partnerstvách”, ktoré nás všetkých dovedú k „inkluzívnemu, udržateľnému partnerstvu” a “prosperujúcej budúcnosti”.

Pojem “prosperujúca budúcnosť”, ktorý sa tak pekne číta na papieri, však v praxi vyzerá celkom naopak. Skutočná motivácia Schwabovho „kapitalizmu zainteresovaných strán”, nie je jednoducho nič iné ako zisk a vykorisťovanie.

V knihe o štvrtej priemyselnej revolúcii Schwab píše totiž s nadšením o uberizácii práce (známej aj pod pojmom “Gig ekonómia”) a následných “výhodách” pre spoločnosti, najmä o rýchlo rastúcich začínajúcich podnikoch v digitálnej ekonomike. V knihe sa doslovne uvádza, že:

“Pretože platformy ľudského cloudu klasifikujú pracovníkov ako samostatne zárobkovo činné osoby, sú v súčasnosti oslobodení od povinnosti platiť minimálnu mzdu, dane zamestnávateľa a sociálne dávky”.

Povedané jednoducho: Za minimálnu mzdu bez akýchkoľvek výhod a nárokov pracovať od svitu do mrku. Žiadne dovolenky, žiadna nemocenská, žiadne odbory. Rovnaká kapitalistická bezcitnosť presvitá aj v jeho prístupe k ľuďom, ktorí sa blížia ku koncu svojho pracovného života a potrebujú zaslúžený odpočinok:

Starnutie je ekonomickou výzvou, pretože pokiaľ sa dramaticky nezvýši vek odchodu do dôchodku, aby starší členovia spoločnosti mohli naďalej prispievať k pracovnej sile (ekonomický imperatív, ktorý má veľa ekonomických výhod), populácia v produktívnom veku klesá súčasne s percentom závislých starších pribúda“.

Tu zasa by bolo najlepšie, aby sa pracovalo najmenej do osemdesiatky, a potom stačí len rýchlo zomrieť, aby bola spoločnosť zaťažená čo najmenej.

Všetko na tomto svete sa v Schwabových knihách proste redukuje na ekonomické výzvy, ekonomické imperatívy a ekonomické výhody pre vládnucu kapitalistickú triedu.

Celkom podľa tohto scenára pokračuje Schwab ďalej v opisovaní o všetkých aspektoch nášho života až po súčasnú pandémiu ako aj opísaní sveta po jej skončení už známy “Veľký reset”. Bezcitne a bez akýchkoľvek zábran.

Schwabove plány obnovy spoločnosti, by sa skoro dali prirovnať k vidine ľudstva ako včelieho roja, v ktorom vládne jednopercentná sekta vyvolených na čele s kráľovnou a zvyšok 99 percent sú pracujúci, ktorých jedinou úlohou je po celý čas drieť a zomrieť.

O to horšie, že tieto plány dnes vyznievajú ešte hrozivejšie ako v čase publikovania Schwabových kníh, pretože sa k nej oficiálne prihlásili vplyvní politici, medzi ktorých patria už na začiatku článku spomínané Angela Merkelová a Ursula von der Leyenová.

Viac podrobnosti o ďalších plánoch “Veľkého resetu” a tým aj o plánoch formovania budúcnosti podľa obrazu Klausa Schwaba, medzi ktoré patria génové inžinierstvo, postupné zavádzanie génovo manipulovaných potravín, čipovanie, či zákulisie biznisových aktivít týkajúcich sa globálneho otepľovania sa dozviete už onedlho, v nasledujúcej časti tejto série.

Andrea Lopatková

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Kollár: Hromadným výpovediam lekárov predchádzala ignorancia vlády

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hromadným výpovediam lekárov predchádzala v roku 2011, rovnako ako aj teraz, ignorancia zo strany vlády k problémom slovenského zdravotníctva. V súčasnosti je ešte v horšom stave. Pre TASR to uviedol čestný predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Marián Kollár. V roku 2011 stál ako…

SHMÚ upozorňuje na silný vietor na horách, výstrahy majú trvať až do popoludnia

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silný vietor na horách, výstrahy prvého stupňa majú trvať až do nedeľného popoludnia. Informoval o tom na svojom webe Výstraha platí do 13.00 h pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a…

Zvolí si Bulharsko v nových podmienkach nové smerovanie? V krajine sú dnes voľby. Už štvrté za rok a pol

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Visar Kryeziu)   Bulharsko sa zmieta v takom politickom chaose, že dnešné predčasné voľby budú štvrtým takýmto hlasovaním za posledných 18 mesiacov. Čo teda stojí za touto nestabilitou a existuje v dohľadnej dobe nejaké riešenie? Bulharsko, ktoré vstúpilo do Európskej únie spolu so susedným Rumunskom pred…

Matovič obvinil šéfredaktora denníka N zo šírenia podlých lží: Ľudia nie sú hlúpi

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa pre svoje výroky dostal do sporu s novinármi. V najnovšom príspevku reaguje na Denník N, ktorý podľa jeho slov "hrubo klame, podsúva a manipuluje" "Povedal som si, že na zaujatých novinárov už budem reagovať, len…

Poslanci majú v utorok hlasovať o viacerých návrhoch i odvolaní Matoviča

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR zasadnú do lavíc opäť v utorok (4. 10.), čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov z programu 72. schôdze. Okrem toho by mali o 11.00 h rozhodnúť o všetkých doteraz prerokovaných návrhoch, medzi nimi o návrhu na skrátené legislatívne…

Prezidenti štátov strednej a východnej Európy podporujú suverenitu Ukrajiny

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Prezidenti stredoeurópskych a východoeurópskych členských štátov NATO podporujú suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Neuznávajú a nikdy neuznajú snahy Ruskej federácie o anexiu akejkoľvek časti ukrajinského územia. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré TASR v nedeľu poskytol hovorca prezidentky SR Zuzany Čaputovej Martin Strižinec "Podporujeme…

Aký bude trest za zákerný zločin na dne Baltu? Rusi vôbec nemusia prestrihávať podmorské káble – karma má rôzne podoby

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Swedish Coast Guard)   Orientálne filozofie hovoria o karme, Západ používa výrazy ako akcia a reakcia, príčina a následok. Odporný teroristický zločin, ktorý môže ohroziť prosperitu celého európskeho kontinentu, bude mať nevyhnutne následky aj pre jeho páchateľa Nasledujúca rádiová komunikácia sa údajne kedysi naozaj odohrala, kdesi…

Ukrajinské ozbrojené sily zaplatia vysokú cenu za Krasnyj Liman

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:Twitter)   Už na budúci týždeň - prvýkrát po 78 rokoch - bude ruské mesto pod kontrolou nepriateľských vojsk, píše Alexandr Sitnikov v článku ruských novín Svobodnaja Pressa Zatiaľ čo ukrajinskí vlastenci tancujú okolo "víťazstva" nad Krasným Limanom, adekvátnejšie telegramové kanály krajiny informujú, že Rusko posilňuje…

Macron chce posielať migrantov na francúzsky vidiek. Hovorí o demografickom prechode

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Rmx/Foto:TASR/AP-Seth Wenig,Aurelien Morissard)   Plán francúzskeho prezidenta môže byť nádejou na posilnenie hlasov ľavice na vidieku, informuje REMIX Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že od začiatku roka 2023 bude predložený nový zákon o azyle a prisťahovalectve, pričom francúzsky líder zdôrazňuje potrebu poslať viac migrantov na francúzsky…

Putin prekročil Rubikon

0 icon

Moskva 2. októbra 2022 (HSP/nationalinterest/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Teraz sa nachádzame v neprebádaných vodách a to, čo sa skrýva za rohom, môže byť nebezpečnejšie ako všetko, čo svet doteraz videl na Ukrajine, píše National Inerest Ruskí predstavitelia dali jasne najavo, že územia Donecka, Luhanska, Chersonu a Záporožia sú suverénnymi…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

Marek Bičík

Ako sa "alzak" odkopal.

0icon

Mnohí sme zaregistrovali slávne vyhlásenie kokaínového prezidenta Ukrajiny o tom ako podáva urýchlenú prihlášku do NATO. Odhliadnuc od stanov na prijatie a splnenia podmienok je to zase len jedno vyhlásenie, ktoré sa bude Európanom stále pripomínať napriek tomu, že z toho nič reálne nemôže byť. To by však nebol problém.…

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke dobový kostýmový sprievod cez Staré mesto Bratislavy pri príležitosti rekonštrukcie historického boja Bitka o Bratislavu - Prešporok 1620. V Bratislave 1. októbra 2022

Autor: TASR-Martin Baumann

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kollár: Hromadným výpovediam lekárov predchádzala ignorancia vlády

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hromadným výpovediam lekárov predchádzala v roku 2011, rovnako ako aj teraz, ignorancia zo strany vlády k problémom slovenského zdravotníctva. V súčasnosti je ešte v horšom stave. Pre TASR to uviedol čestný predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Marián Kollár. V roku 2011 stál ako…

SHMÚ upozorňuje na silný vietor na horách, výstrahy majú trvať až do popoludnia

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silný vietor na horách, výstrahy prvého stupňa majú trvať až do nedeľného popoludnia. Informoval o tom na svojom webe Výstraha platí do 13.00 h pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a…

Zvolí si Bulharsko v nových podmienkach nové smerovanie? V krajine sú dnes voľby. Už štvrté za rok a pol

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Visar Kryeziu)   Bulharsko sa zmieta v takom politickom chaose, že dnešné predčasné voľby budú štvrtým takýmto hlasovaním za posledných 18 mesiacov. Čo teda stojí za touto nestabilitou a existuje v dohľadnej dobe nejaké riešenie? Bulharsko, ktoré vstúpilo do Európskej únie spolu so susedným Rumunskom pred…

Matovič obvinil šéfredaktora denníka N zo šírenia podlých lží: Ľudia nie sú hlúpi

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa pre svoje výroky dostal do sporu s novinármi. V najnovšom príspevku reaguje na Denník N, ktorý podľa jeho slov "hrubo klame, podsúva a manipuluje" "Povedal som si, že na zaujatých novinárov už budem reagovať, len…

Poslanci majú v utorok hlasovať o viacerých návrhoch i odvolaní Matoviča

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR zasadnú do lavíc opäť v utorok (4. 10.), čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov z programu 72. schôdze. Okrem toho by mali o 11.00 h rozhodnúť o všetkých doteraz prerokovaných návrhoch, medzi nimi o návrhu na skrátené legislatívne…

Prezidenti štátov strednej a východnej Európy podporujú suverenitu Ukrajiny

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Prezidenti stredoeurópskych a východoeurópskych členských štátov NATO podporujú suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Neuznávajú a nikdy neuznajú snahy Ruskej federácie o anexiu akejkoľvek časti ukrajinského územia. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré TASR v nedeľu poskytol hovorca prezidentky SR Zuzany Čaputovej Martin Strižinec "Podporujeme…

Aký bude trest za zákerný zločin na dne Baltu? Rusi vôbec nemusia prestrihávať podmorské káble – karma má rôzne podoby

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Swedish Coast Guard)   Orientálne filozofie hovoria o karme, Západ používa výrazy ako akcia a reakcia, príčina a následok. Odporný teroristický zločin, ktorý môže ohroziť prosperitu celého európskeho kontinentu, bude mať nevyhnutne následky aj pre jeho páchateľa Nasledujúca rádiová komunikácia sa údajne kedysi naozaj odohrala, kdesi…

Ukrajinské ozbrojené sily zaplatia vysokú cenu za Krasnyj Liman

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:Twitter)   Už na budúci týždeň - prvýkrát po 78 rokoch - bude ruské mesto pod kontrolou nepriateľských vojsk, píše Alexandr Sitnikov v článku ruských novín Svobodnaja Pressa Zatiaľ čo ukrajinskí vlastenci tancujú okolo "víťazstva" nad Krasným Limanom, adekvátnejšie telegramové kanály krajiny informujú, že Rusko posilňuje…

Macron chce posielať migrantov na francúzsky vidiek. Hovorí o demografickom prechode

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Rmx/Foto:TASR/AP-Seth Wenig,Aurelien Morissard)   Plán francúzskeho prezidenta môže byť nádejou na posilnenie hlasov ľavice na vidieku, informuje REMIX Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že od začiatku roka 2023 bude predložený nový zákon o azyle a prisťahovalectve, pričom francúzsky líder zdôrazňuje potrebu poslať viac migrantov na francúzsky…

Putin prekročil Rubikon

0 icon

Moskva 2. októbra 2022 (HSP/nationalinterest/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Teraz sa nachádzame v neprebádaných vodách a to, čo sa skrýva za rohom, môže byť nebezpečnejšie ako všetko, čo svet doteraz videl na Ukrajine, píše National Inerest Ruskí predstavitelia dali jasne najavo, že územia Donecka, Luhanska, Chersonu a Záporožia sú suverénnymi…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

Marek Bičík

Ako sa "alzak" odkopal.

0icon

Mnohí sme zaregistrovali slávne vyhlásenie kokaínového prezidenta Ukrajiny o tom ako podáva urýchlenú prihlášku do NATO. Odhliadnuc od stanov na prijatie a splnenia podmienok je to zase len jedno vyhlásenie, ktoré sa bude Európanom stále pripomínať napriek tomu, že z toho nič reálne nemôže byť. To by však nebol problém.…

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Armádny Magazín

Incident so stíhačkou. Čo sa stalo na letisku v Sevastopole

0 icon

Rusko, 2.október 2022 (AM) – Na letisku Belbek, ktoré sa nachádza v severozápadnej časti Sevastopolu neďaleko pobrežia Čierneho mora, došlo 1. októbra k mimoriadnej situácii. Niektoré podrobnosti o tom, čo sa stalo, uviedol vo svojom telegramovom kanáli guvernér mesta Michail Razvožaev.  

Americký film Southern Comfort, alebo likvidácia amerických vojakov Louisiane, ktorá nenudí a celkom pobaví

0 icon

Slovensko, 2.október 2022 (AM) – Dnes by som rád predstavil americký film Souther Comfort (1981), ktorý mám ozaj rád a ktorý má prednostné miesto v mojej zbierke filmov. K tomuto filmu sa z času na čas rád vraciam, aj keď môže dnes niekomu kamera tohto filmu pripadať trochu pomalá a scenár príliš…

Šojguova prefíkanosť odpísala americké raketomety HIMARS

0 icon

Rusko, 2.október 2022 (AM) – Rozpory medzi Kyjevom a Washingtonom sú čoraz silnejšie. Velenie NATO rozhodne odmieta dodať kyjevskému režimu diaľkové delá ATACMS. Ide o húfnice, ktoré by mohli umožniť Ozbrojeným silám Ukrajiny zasiahnuť takmer celé územie Belgorodskej, Rostovskej a dokonca aj Voronežskej oblasti. Reakcia NATO na vydieranie Kyjeva je dôkazom, že…

Andrej Fursov: Starý svet už neexistuje. Kam ľudstvo vykročí z bodu maximálnej voľby

0 icon

Slovensko, 2.október 2022 (AM) – Súčasná situácia je charakteristická tým, že keďže sa nenachádzame len v bode rozvetvenia, ale v bode mnohorozvetvenia, je tu veľmi ťažké predpovedať. Čo je mnorozvetvenie? Keď existuje možnosť implementácie niekoľkých možností naraz. A v tomto prípade na mnohom záleží – nie je to náhoda – v…

„Kornet“ sa naučil prerážať aktívnu ochranu tankov

0 icon

Rusko, 2.október 2022 (AM) – Pre ruský protitankový raketový komplex (PTRK) „Kornet“ sa spracúva algoritmus „dvojakého odpalu“, ktorý mu umožní oklamať systémy aktívnej ochrany tankov a ďalšej obrnenej techniky, tvrdí riaditeľ klastru výzbroje spoločnosti Rostech Bekchan Ozdojev.   [caption id="attachment_29659" align="alignnone"

Vášeň v Tebe

Čo môžete urobiť pre mozog vašich detí? Povedzte im o troch návykoch pri učení

0 icon

„,Nemusím si robiť poznámky na hodine, pretože to všetko mám v knihe. Na písomku sa naučím deň vopred,“ aj takto argumentujú žiaci v súvislosti s učením. Niektorí vysokoškoláci môžu ešte dodať: „Nemusím ísť na prednášku, pretože si ju môžem pozrieť cez sociálne siete, alebo si nahrávku prednášky pozriem neskôr.“ Každý…

5 typov pre zdravé manželstvo

0 icon

Cvičenie a zdravá strava prospieva vášmu telu. Vzdelávanie a čítanie prospieva vašej mysli. Modlitba či meditácia prospieva vašej duši. A čo prospieva vášmu manželstvu? Prinášame vám 5 typov, ako posilniť vaše manželstvo. Spoznajte najprv samú seba Dajte si záležať na sebapoznávaní. Mnoho ľudí totiž vstupuje do vzťahov be

Modelka prišla na mólo takmer nahá. A potom sa to začalo ... šaty na mieru a na počkanie

0 icon

Počas finále show Coperni, ktorá uzatvárala Paris Fashion Week, kráčala modelka Bella Hadid do stredu móla. Mala na sebe len nohavičky a držala si prsia. Zrazu sa stalo niečo, čo mnohých určite prekvapilo... Šaty modelky vznikli priamo pred očami divákov K modelke Belle Hadid pristúpili dvaja muži, ktorí začali na ňu sprejovať…

Vajíčka by mali byť klasifikované ako superpotravina. Prinášame 5 dôvodov

0 icon

O vajíčkach sa už toho veľa napísalo. Nielen o ich prospechu pre naše zdravie, ale aj o ich škodlivosti v súvislosti so zvyšovaním cholesterolu. My vám prinášame 5 benefitov pre vaše zdravie. Vajcia sú totiž jednou z mála potravín, ktoré by mali byť klasifikované ako „superpotraviny“, informuje

Vitajte na portáli VÁŠEŇ V TEBE

0 icon

Vitajte na novom webovom portáli VÁŠEŇ v TEBE, ktorý je venovaný najmä ženám. Ale aj muži tu určite nájdu dosť informácií, ktoré ich upútajú a zároveň nahliadnu do (pre nich niekedy) tajomného sveta žien. Cez články zamerané na manželstvo, deti, krásu, životný štýl, rodinu a priateľov i celebrity chceme vo vás prebudiť vášeň, ktorá…

FOTO DŇA

Na snímke dobový kostýmový sprievod cez Staré mesto Bratislavy pri príležitosti rekonštrukcie historického boja Bitka o Bratislavu - Prešporok 1620. V Bratislave 1. októbra 2022

Autor: TASR-Martin Baumann

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali