KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Z Katedry katolíckej pastorálnej teológie do Progresívneho Slovenska

Bratislava 14. januára 2020 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot:YouTube)

 

Život v liberálnej demokracii prináša rôzne prekvapenia a naša každodennosť je naplnená paradoxami, ktoré by v nás ešte pred tromi desaťročiami zanechali pocit materializácie neskutočna. Za tridsať rokov sme si už zvykli na to, že liberáli rozkladajú spoločnosť a snažia sa prirodzenosť a tradíciu transformovať na inakosť a pokrok. Hľadiac na kultúrno-spoločenské smerovanie západnej civilizácie nás to už nemôže prekvapiť ani na Slovensku

Na snímke Jozef Žuffa

Poslednou ratolesťou na tomto viac a viac bujnejúcom strome slovenského liberalizmu je strana Progresívne Slovensko, ktorá skutočne predstavuje vrchol doterajších pokrokových snáh. Dedička myšlienok ľavicových revolúcii 19. a 20. storočia, priamy potomok kultúrnej a sexuálnej revolúcie rokov 60. a nadšená obhajkyňa všetkých novôt v bioetike, ľudskej identite ako aj celkovo v ľudskej  prirodzenosti. Ľudovo povedané: v poznaní kresťana sa len ťažko nájde nejaká zvrátenosť, ktorú by táto strana nebola schopná obhajovať. Veľké množstvo jej postojov je v príkrom rozpore s učením Cirkvi.

Negatívna reakcia kresťanov na agendu tejto strany je teda pochopiteľná, predvídateľná a predovšetkým očakávateľná. Pre tých kresťanov, ktorí sa ešte nezriekli Ježišovho rozlišovania medzi slovami „áno“ a „nie“, pre tých, ktorí si na rozdiel od dialektickej hegeliánskej logiky nemyslia, že dnešné morálne „nie“ sa môže zmeniť na zajtrajšie „áno“, pre tých, ktorí si nemyslia, že téza a antitéza môžu koexistovať spolu bez toho aby si odporovali, pre tých všetkých kresťanov sú postoje strany PS neprijateľné. Nie je na tom nič prekvapujúce.

To, čo by naopak mohlo vzbudiť prekvapenie, ba priam ohromenie, je postoj opačný: súhlas katolíckeho kresťana s programom tejto strany. Avšak žijeme ako občania v liberálnej demokracii a čo je ešte horšie, ako veriaci žijeme uprostred cirkevnej krízy akú svet možno, čo do hĺbky, ani nepamätá. Preto, hľadiac na všetky hrôzy, ktoré sa na nás valia doslova zo všetkých strán, musíme očakávať aj takéto prekvapenia. Skúsenosť s vývojom kresťanstva na Západe dáva tušiť, že v určitom štádiu rozkladu už prestáva hrať konzistentnosť myslenia a logika podstatnú rolu a prioritou sa stáva ochota bežať so svetom tam kam sa práve vyberie. Táto obava, tak klasicky a slovensky kocúrkovská, „aby sme v hanbe nezostali“, aby nás nebodaj neoznačili za spiatočníkov a aby nám neutiekol vlak (hoc by mal konečnú stanicu v Pekle), privádza mnohých kresťanov k myšlienkovým a skutkovým kotrmelcom, ktoré sa snažia zlúčiť nezlučiteľné: kresťanstvo s ľavicovým liberalizmom.

Živým dôkazom tejto tendencie sa pred tohtoročnými parlamentnými voľbami stal katolícky teológ (!) doc. Dr. theol. Jozef Žuffa, pôsobiaci na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Pán docent teológie však nezastal na polceste pri verbálnom podporovaní strany PS, on sa rozhodol ako katolícky teológ za ňu priamo kandidovať do parlamentu na 49. mieste jej kandidátky! Nebude teda hrať len rolu sympatizanta jej ideológie, ale bude túto ideológiu presadzovať do zákonodarstva. Podotknime, že sa nejedná o osobu, ktorá by bola v rámci univerzitných štruktúr na bezvýznamnom mieste – jedná sa o vedúceho katedry!

Je zaujímavé, že médiá, ktoré sa inak často vyhraňujú voči angažovaniu sa Cirkvi v politike, tentoraz zachovávajú cudné mlčanie. V prípade docenta Žuffu im evidentne angažovanosť v politike neprekáža. Podobne je to aj pri ďalších kandidátoch s teologickým pozadím, a na kandidátke PS sa nachádzajú dokonca až tri exempláre tohto druhu, po Jozefovi Žuffovi ešte bývalý katolícky kňaz Miroslav Kocúr a bývalý evanjelický pastor Ondrej Prostredník. Média k ich kandidatúre nemajú žiadne výhrady a ostré slová odsúdenia, ako v prípade Mariána Kuffu, sme nečítali ani na portáli Postoj, prednej hliadke slovenského konzervativizmu.

Pre veriacich katolíkov z toho vyplývajú niektoré nepríjemné otázky: ako je možné, že niekto s takouto ideologickou výbavou zastáva funkciu vedúceho katedry na Teologickej fakulte? Akú formáciu poskytuje budúcim teológom a laikom? Aké sú vlastne postoje hierarchie a zodpovedných činiteľov voči jeho politickým aktivitám v strane, ktorej program je v rozpore s učením Cirkvi, keď voči domnelým politickým aktivitám kňaza Mariána Kuffu sa vystupovalo tak razantne?

Pripomeňme, že meno Jozefa Žuffu nebolo doposiaľ neznáme. Aktívne spolupracoval s liberálnymi kňazmi zo združenia Teofórum a spolupodielal sa na publikácii Radosť Evanjelia na Slovensku II., vydanej v roku 2019. Spoluautormi boli kňazi Moravčík a Prachár. Táto kniha sa natoľko svojim obsahom zapáčila ultraliberálnemu denníku SME, že z nej 27. júla 2019 pochvalne citoval a na základe tvrdení obsiahnutých v tejto publikácii hlásil, že veriaci na Slovensku sa, súhrne povedané, necítia v Cirkvi dobre, chýba im sloboda, nesúhlasia s krokmi hierarchie a kléru. Redaktor SME Jakub Fila zavŕšil analýzu výrokom, že: „Odkaz, ktorý slovenskej katolíckej cirkvi vyslali vlastní veriaci, je pre klérus nelichotivý.“ Predpokladáme, že tento nelichotivý odkaz sa netýka liberálnych a progresívnych kňazov.

Nie je však na to nič zvláštne. Je pochopiteľné, že liberálne média s radosťou uvítajú spoluprácu na rozkladaní Cirkvi zvnútra a budú svojich liberálnych partnerov medzi klérom podporovať. Pre bežného veriaceho katolíka je skôr záhadou mlčanlivý postoj zodpovedných cirkevných štruktúr. Je možné aby docent na katolíckej fakulte kandidoval za stranu, ktorá otvorene obhajuje umelé potraty? Ktorá sa zasadzuje o možnosť legalizácie homosexuálneho partnerského života? Za stranu, ktorej agenda kopíruje tie najradikálnejšie trendy v súčasnom protikresťanskom kultúrnom ovzduší Západu?

Skutočne sa nemôžeme čudovať, že kontinuálne klesá počet kňazských a rehoľných povolaní, keď na katolíckych fakultách prednášajú a rozhodujú osoby s takýmto ideologickým a politickým pozadím. Je skutočne krajne mylné domnievať sa, že mladý človek hľadajúci autentickú katolícku vieru túži počúvať na fakulte posolstvá, ktoré si môže vypočuť pri zapnutí každej obskúrnej televíznej stanice a ktoré sú oficiálnou štátnou propagandou liberálnej demokracie. Ich atraktívnosť sa dá porovnať s atraktívnosťou osvietenského febronianizmu za vlády cisára Jozefa II. Z kňaza činia agitátora pokrokárskej ideológie (ktorá je popri svojej bludnosti ešte navyše zúfalo nudná, obohratá a duchovne impotentná) a nie bojovníka za vieru. Klesajúci počet seminaristov, napriek tristnej snahe o prispôsobenie sa svetu, hovorí za všetko. Po ovocí poznáte ich.

Jozef Žuffa sa dlhodobo profiluje ako obhajca modernistických a liberálnych trendov. V roku 2014 sa v rámci konferencie Quo vadis slovenské kresťanstvo prezentoval prednáškou Náboženstvo v pluralitnej spoločnosti. V roku 2016  publikoval v teologickom časopise Nové Horizonty štúdiu s názvom Pastorálna teológia a modernita, (http://sak.kapitula.sk/wp-content/uploads/2017/03/nove-horizonty-1-2016.pdf) v roku 2017 prispel do zborníka MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA VÝZVY 21. STOROČIA: MIGRÁCIA A ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ (http://ures.wbl.sk/migracia_a5.pdf)  článkom Analýza postojov vybranej časti slovenskej spoločnosti ku utečencom, v ktorom odmietol strach Európanov z islamu, na dialóg s gender ideológiou vyzval v recenzii knihy Lukáša Jeníka: Gender. Pokus o komplexnejšie uchopenie problematiky., vydanej roku 2018 v nakl. Dobrá kniha. (!)  (http://tftu.sk/sites/default/files/teologick%C3%BD%20%C4%8Dasopis/TC%202%202018%20vnutro.pdf)

Čo je ešte zaujímavejšie, Jozef Žuffa pôsobil v roku 2012 ako programový riaditeľ (!) TV LUX. Ako je možné, že niekto s názormi, ktoré ho uschopňujú na kandidátku PS, mal na starosti celý rok formáciu veriacich na Slovensku a výrazne ovplyvňoval program kresťanskej televízie?

Jozef Žuffa sa profesne prezentuje ako odborník na pastoráciu. Je spoluautorom publikácie Pastorálna teológia tu a teraz / Jozef Žuffa, Petronela Lesanská. , z roku 2015, ktorú vydalo nakladateľstvo Dobrá kniha. Akú pastoráciu môžeme očakávať od niekoho, kto sa identifikuje s programom strany PS? Ako by radil žene, ktorá čaká nechcené dieťa? Považuje umelý potrat za smrteľný hriech? Aký je jeho postoj k výlučnosti kresťanskej viery ako jedinej cesty k spáse?

To všetko sú legitímne otázky, na ktoré má každý veriaci katolícky kresťan právo. Každý katolík bol totiž poučený Cirkvou o tom, že katolícka viera a Cirkev sú na spásu potrebné. Pohľad na katolíckeho teológa, ktorý kandiduje za stranu PS, ktorá tieto pravdy popiera a bojuje proti nim, ho môže podstatným spôsobom pohoršiť. Oprávnene si môže začať klásť otázky ako: platí ešte morálne učenie Cirkvi alebo neplatí? Je to, čo ešte pred niekoľkými rokmi hlásali pápeži pravdou, alebo nie? Ak je v poriadku, že katolícky teológ kandiduje za ľavicovo liberálnu stranu, tak som ja v neporiadku keď verím v to, čo Cirkev vždy hlásala?

Z tejto neistoty, sa môže časom zrodiť zúfalstvo a zo zúfalstva odpad od viery. Avšak ak si liberáli myslia , že tento odpad bude viesť k akceptovaniu liberálneho a ľavicového pohľadu na svet, tak sa možno tešia predčasne. Ľudia opustiac kresťanstvo sa navrátia do lona pohanstva a popri tomto návrate budú hľadať novú identitu. Túto identitu však nemusia nájsť v akceptovaní liberálnej ideológie, ale v návrate k pohanskej kmeňovej a rasovej výlučnosti. Zrno, ktoré zasievajú liberálni teológovia, po vzklíčení možno raz vydesí aj ich.

Branislav Michalka

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli christianitas.sk

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Írsko odložilo otvorenie barov pre rastúci počet prípadov nákazy

Dublin 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Írsko v utorok odložilo uvoľňovanie epidemiologických opatrení z dôvodu nárastu počtu nových prípadov nákazy koronavírusom. Oznámil to premiér Micheál Martin, ktorého citovala agentúra AFP V ďalšej vlne uvoľňovania sa mali opäť otvoriť bary, nočné kluby a kasína. Tie nateraz zostanú zatvorené. Martin uznal,…

Presunutie pojednávania v kauze Kuciak je legitímne, zhodujú sa Para a Lipšic

Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Jakub Kotian)   Zrušenie stredajšieho (5. 8.) pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciak na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku označili advokát obžalovaného Mariana K. Marek Para a advokát poškodených Daniel Lipšic za legitímne rozhodnutie senátu. Vzhľadom na závažnosť danej veci považujú predĺženie…

Pri havárii ľahkého lietadla vo Východnom Sussexe zahynul pilot

Heathfield 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Sussex Live Twitter)   Pri havárii ľahkého lietadla v anglickom grófstve Východný Sussex zahynul v utorok jeho pilot, uviedla miestna polícia, na ktorú sa odvolala televízia Sky News Záchranné služby vrátane hasičov z niekoľkých staníc vyslali na miesto nehody neďaleko mesta Heathfield. Lietadlo sa zrútilo tesne…

V Londýne zomrela vo veku 91 rokov česká sochárka Irena Sedlecká

Praha 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Česká sochárka Irena Sedlecká zomrela v utorok v Londýne vo veku 91 rokov. V Spojenom kráľovstve žila od roku 1967, keď emigrovala s rodinou z Československa Preslávila sa najmä svojimi dielami stvárňujúcimi britské osobnosti, napríklad futbalistu Bobbyho Charletona či herca Richarda Briersa. K jej…

Abrams: USA budú Guaidóa uznávať za prezidenta aj v prípade neúspechu vo voľbách

Washington 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Osobitný vyslanec Spojených štátov pre Venezuelu Elliott Abrams verí, že kľúčové svetové veľmoci budú uznávať venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa za dočasného prezidenta bez ohľadu na výsledok nadchádzajúcich parlamentných volieb vo Venezuele. Informovala o tom v utorok agentúra AFP Spojené štáty a väčšina…

VideoBejrútom otriasli dva výbuchy, ohnivý kotúč zabil najmenej 70 ľudí, zranil tisíce. Šéf tajných prišiel s vysvetlením

Bejrút 4. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:WTOP Twitter)   Libanonskou metropolou Bejrút otriasli v utorok dva výbuchy, ktoré si vyžiadali minimálne 70 mŕtvych a tisícky zranených. Výbuchy hlásili z prístavu, bolo ich počuť vo veľkých častiach mesta. Tlaková vlna rozbila sklá na oknách budov a nad mestom sa vzniesol veľký oblak…

VideoFico: Rozhodnutie, kto sa stane predsedom Špecializovaného trestného súdu, bude jasným signálom, čo je podstatné pre súčasnú vládnu koalíciu

Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Predseda Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že výber predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) bude napokon politickým rozhodnutím a bude záležať na tom, ktorý z kandidátov je pripravený plniť pokyny vládnej koalície a pokračovať v kriminalizovaní a šikanovaní opozície Uviedol to na sociálnej sieti. Zdôraznil,…

Sólymos odmieta tvrdenia Budaja o straníckom protekcionizme

Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) odmieta vyjadrenia súčasného ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) o straníckom protekcionizme v súvislosti s prideľovaním dotácií na projekty starostom za stranu Most-Híd. Tvrdí, že Budaj na utorkovej tlačovej konferencii využíval čísla účelovo Verí, že projekty na…

Stredajšie pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka bolo zrušené. Senát sa potrebuje poradiť ohľadom rozsudku. Verdikt padne až v septembri

Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ružena Sabová zrušila stredajší (5. 8.) termín pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka z dôvodu nutnosti pokračovania porady senátu o pripravovanom rozsudku. Novým termínom hlavného pojednávania je 3. september. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína…

Polícia v Melbourne sa potýka s násilnými odporcami opatrení proti koronavírusu

Melbourn 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AAP-Erik Anderson)   Úrady v austrálskom Melbourne varujú pred nebezpečným nárastom počtu ľudí, ktorí odporujú opatreniam proti koronavírusu a v niektorých prípadoch sú aj násilní. Podľa polície sú medzi takýmito osobami aj "suverénni občania" hlásiaci sa k protivládnej ideológii, ktorí napádajú policajtov. V jednom prípade dokonca…

WHO vyzvala Rusko k dodržiavaniu medzinárodných nariadení týkajúcich sa vakcín

Ženeva 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video)   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala Rusko, aby dodržiavalo medzinárodné nariadenia týkajúce sa vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Moskva nedávno vyhlásila, že s očkovaním začne v októbri "Vedci niekedy tvrdia, že niečo objavili, čo je, samozrejme, skvelá správa. Ale medzi objavením alebo domnienkou o vynájdení…

V Indii začali druhú fázu testovania vakcín proti koronavírusu

Naí Dillí 4. augusta 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/John Cairns, University of Oxford)   V Indii sa začala druhá fáza testovania kandidátov na vakcíny proti novému koronavírusu, ktoré vyvinuli indické spoločnosti. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva Medzi testovanými liečivami je potenciálna vakcína s inaktivovaným vírusom od firmy Bharat Biotech a DNA vakcína od…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Študujú vôbec sudcovia elitného ŠTS v Pezinku trestné spisy, alebo konajú iba podľa pokynov SIS, alebo iných tajných služieb?

 Ešte včera som napísal na môj FB profil príspevok, kde porovnávam politické procesy z 50-tých rokov so súčasnosťou v nasledujúcom znení. Trestného sudcu robím skoro 40 rokov. Prešli mi cez ruky aj také kauzy ako Janík, Rigo, Šajgal, Vymyslický (policajná inšpekcia), Slanské lesy, Okoličány, Lališ a spol a mnohé iné. Ani v jednej…

AK ZRUŠÍME DOPLATKY ZA LIEKY, POMÔŽEME TÝM NAJZRANITEĽNEJŠÍM

Keď sme zdraví, vôbec nás táto téma nezaujíma. Možno ju dokonca pokladáme za prehnane medializovanú. Ak máme nejaké ochorenie, ale nie je to nič závažné, a sme zároveň ekonomicky aktívni a dobre zarábame, tiež sa doplatkami za lieky príliš nezaoberáme. Potom sú tu ale takí, pre ktorých je to otázka života a smrti.…

Kde hľadať skutočných vinníkov každoročného znečisťovania vodnej nádrže Ružín naplaveným domovým odpadom?

Tak ako aj po iné roky, tak aj v tomto sa z tlače dozvedáme (denník Korzár, piatok 24.7.2020, str. 8), že vodná nádrž Ružín, v dôsledku zvýšenia hladiny riek Hnilec a Hornád je opäť ohrozená plávajúcim komunálnym odpadom, ktorý sa vodohospodárom podarilo zachytiť použitím nornej steny ešte nad samotnou nádržou. Autorka príspevku Norné…

Názor na éru socializmu

V našej spoločnosti je neustále prítomná diskusia o socializme. Mnohé bojovné srdcia sú stále pripravené obhajovať bývalý režim. Vraj sa mu krivdí, účelovo sú vyťahované nafúknuté čísla obetí prednovembrového systému, režim je až nespravodlivo diskreditovaný, sú mu upierané nesporné zásluhy atď, atď. Chcel by som preto aj ja vyjadriť svoj…

Cenzúra na denníku PRAVDA .

Je vysoko pravdepodobné , že súdruhovia ,,admini" z Pravdy si ešte nestihli všimnúť ,že už nie sú denník ÚV KSČ. Zrejme ani nepostrehli prevrat v 1989 ! Blog na danom denníku som si založil niekedy v apríli 2020 pod prezývkou -,,staroslovan".  Doteraz som tam mal 30 blogov s priemernou čítanosťou…

Viac argumentov na podporu nepodmieneného základného prjmu

Minulý blog v ktorom som sa venoval NZP (nepodmienenému základnému príjmu) som až príliš zjednodušil čo spôsobilo pomerne veľa nejasností. Preto sa pokúsim viacero vecí lepšie vysvetliť. Zmeny, ktoré sa v ekonomike za posledné desiatky rokov udiali spôsobili, že časť ekonomiky najmä IT sektor, plus všetko čo funguje online/digitálne má príliš veľa…

TopDesat

Máš doma staré pečivo? Nevyhadzuj, ale znova použi!

0

Ak bývaš blízko večierky, problém s chýbajúcim čerstvým pečivom sa ťa asi netýka. Čo však v prípade, že pečivo, ktoré doma skladuješ už niekoľko dní, stvrdlo? Chlebník je plný pečiva, no už je tvrdé a chceš ho vyhodiť? Alebo sa ti zunovalo jesť tvrdý chlieb, no nie je nablízku žiadny otvorený obchod, kde…

Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj – 1.časť

0

Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

Záhadný gróf de Saint-Germain (1. časť)

0

Večierky na kráľovskom dvore Ľudovíta XV. Boli ideálnym miestom na zviditeľnenie sa niektorých osobností. Záhadný gróf de Saint-Germain, o ktorom sa hovorilo ako o nemanželskom synovi španielskej kráľovnej Márie Anny Falckej, vdove po Karolovi II. Očarovanom, mohol vďačiť za svoju popularitu klebetám o jeho nesmrteľnosti. Práve na tohto záhadného grófa sa spoločne pozrieme…

Prečo stále viac mužov používa lak na nechty?

0

Maľovanie nechtov nie je len populárnym módnym trendom, ale starou tradíciou, ktorá má dlhú históriu. Kto by veril, že to bolo vlastne začali muži, keď si bojovníci starovekého Babylonu používali lak na nechty pred bojom? V modernom svete sa lak na nechty tradične považuje za ženskú výsadu, ale veľa mužských celebrít ako…

Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

0

Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

Ako telo trávi živiny?

0

Prinášame vám ďalší článok o pokrmoch a fungovaní ľudského organizmu vo vzťahu ku živinám. Aby telo mohlo vstrebať živiny, potravu treba najskôr v procese trávenia rozložiť. Väčšina skonzumovanej potravy sa dostane do čriev do niekoľkých hodín, no to, ako dlho sa v nich zdrží, je individuálne. Sacharidy, bielkoviny a tuky sa v rozličných fázach procesu trávenia…

Vo svete IT

Prežil by parašutista, skákajúci z Medzinárodnej vesmírnej stanice?

0

V roku 2012 sa rakúsky parašutista Felix Baumgartner pokúsil o zoskok zo stratosféry. Adrenalínový kúsok sa mu podarilo úspešne zvládnuť a počas neho dokonca prekonal rýchlosť zvuku, ako prvý človek, ktorý tak urobil bez pomoci dopravného prostriedku. Baumgartner prekonal svojim extrémnym kúskom niekoľko rekordov. Dosiahnutím najvyššej výšky balóna s ľudskou posádkou…

Dostupnú 3D tlačiareň Creality Ender-5 aktuálne kúpiš za cenu, akej sa ťažko hovorí nie

0

3D tlač už dlhšiu dobu nie je zábavkou iba pre technicky zdatných ľudí, či nadšencov tejto technológie. Vďaka moderným a jednoducho ovládateľným 3D tlačiarňam sa do sveta tejto technológie môžu ponoriť aj úplní amatéri, ktorí si chcú 3D tlač konečne vyskúšať aj na vlastnej koži. S 3D tlačiarňou Creality Ender-5…

Dokáže planéta vzniknúť aj v blízkosti supermasívnych čiernych dier?

0

Je ľahké predstaviť si čierne diery ako galaktické monštrá, ktoré pohltia všetko v ich blízkosti. Niekedy to ale nemusí byť pravda. Prostredie, okolo supermasívnej čiernej diery, je komplexné a minulý rok sa podarilo tímu astronómov dokázať, že okolo týchto čiernych dier existuje zóna, v ktorej by sa mohli nachádzať tisícky planét. Japonský tím,…

Tieto relatívne nové Xiaomi smartfóny nedostanú najnovší Android 11! Je medzi nimi aj Váš?

0

Aktuálna verzia operačného systému Android 10 už pomaly ale isto mieri na väčšinu podporovaných zariadení z portfólia spoločnosti Xiaomi, respektíve aj jej podznačky Redmi. Nie je však žiadnou novinkou, že na ceste je už aj nový Android 11, ktorý by mal na prvé zariadenia, zrejme iba od spoločnosti Google, doraziť…

Samsung bude v najbližších rokoch vyrábať špeciálne mikročipy pre gigantov ako Cisco a Google

0

Stane sa spoločnosť Samsung v najbližších rokoch najväčším výrobcom mikročipov na svete? I keď je juhokórejský výrobca elektroniky, ale aj polovodičov od tohto bodu stále vzdialený, v najbližších rokoch by sa mohla karta obrátiť práve v jeho prospech. Začiatkom tohto roka sa podľa portálu ETNews podarilo spoločnosti Samsung uzatvoriť dohodu…

Základy fotografie: Módy fotoaparátu. Čo znamenajú jednotlivé skratky?

0

V minulom článku sme si spomenuli expozičný trojuholník, spolu so základnými hodnotami, ktoré sú základom správnej fotografie. Teraz sa pozrieme na jednotlivé módy fotoaparátu a čo znamenajú. Na každej serióznej zrkadlovke nájdete štyri základné módy, M, A, S a P. Ďalším krokom k pochopeniu funkcie fotoaparátu je naučiť sa, čo…

Svetlo sveta

Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

0

Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

0

Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

0

Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

0

Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…

Lurdy privítajú dnes 16. júla prvú medzinárodnú „e-púť“

0

Dnes 16. júla sa koná v Mariánskej svätyni v Lurdoch medzinárodná „e-púť“ s názvom „Lourdes United“. Pre tohtoročné sťažené podmienky z dôvodu zdravotnej prevencie bude mať osobitný charakter bez priamej masovej účasti pútnikov, ale v spojení prostredníctvom médií a internetu. Dátum e-púte 16. júl je dňom výročia posledného zo zjavení…

Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

0

Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

Armádny Magazín

Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh

0

Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovani

Obrí Antonov Mrija dopravil americké bojové vozidlá Oshkosh do Izraela. Video

0

Izrael, 4. august 2020 (AM) - An-225 "Mrija" prepravné lietadlo ukrajinskej leteckej spoločnosti "Antonov" dodalo dnes do Izraela americké vozidlá Oshkosh pre systémy protivzdušnej obrany Iron Dome.    

Podpora pechoty: návrat k ťažkým kalibrom?

0

Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia tvorcovia zbraní predpokladali vývoj podporných zbraní ťažších ako tie 20, 25 alebo 30 mm, ktoré väčšinou získali podporu armád. Je pravda, že niekoľko z nich prevzalo kaliber 35 mm, alebo dokonca 40 mm, ale žiad

Najnovšia francúzska jadrová útočná ponoka SUFFREN dorazila do Toulon-u na záverečné testy

0

Francúzsko, 4. august 2020 (AM) - SUFFREN je prvá so šiestich jadrových útočných ponoriek triedy SNA (Sous-marin nucléaire d'attaque) z programu BARRACUDA, ktorá dorazila na námornú základňu v Toulon (južné Francúzsko). Tento príchod do jej domovského prístavu predstavuje

„Záslužní nástupcovia tradícií“: Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik

0

Rusko, 3. august 2020 (AM) - Ruský vodca Vladimir Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik v jeho blahoželaní ruským výsadkárom pri príležitosti osláv Dňa ruských vzdušných výsadkových síl 2. augusta. „Ste hodní nástupcov tradícií,“ poznamenal prezident Ruskej federácie.

Srbsko upevňuje vojenské vzťahy aj s Pekingom - kupuje nový protilietadlový raketový systém - čínsky S-300

0

Srbsko, 3. august 2020 (AM) - Srbská armáda dostane protilietadlový raketový systém FK-3 (RS PVO) vyrobený v Číne. Obstarávanie bolo zazmluvnené a zaplatené podľa výročnej obchodnej správy verejnej spoločnosti Jugoimport-SDPR za posledný rok. Jeden odsek uvádza, že boli uzavreté dovozné zmluvy v hodnote 620,3 milióna ame