Z Katedry katolíckej pastorálnej teológie do Progresívneho Slovenska

Bratislava 14. januára 2020 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot:YouTube)

 

Život v liberálnej demokracii prináša rôzne prekvapenia a naša každodennosť je naplnená paradoxami, ktoré by v nás ešte pred tromi desaťročiami zanechali pocit materializácie neskutočna. Za tridsať rokov sme si už zvykli na to, že liberáli rozkladajú spoločnosť a snažia sa prirodzenosť a tradíciu transformovať na inakosť a pokrok. Hľadiac na kultúrno-spoločenské smerovanie západnej civilizácie nás to už nemôže prekvapiť ani na Slovensku

Na snímke Jozef Žuffa

Poslednou ratolesťou na tomto viac a viac bujnejúcom strome slovenského liberalizmu je strana Progresívne Slovensko, ktorá skutočne predstavuje vrchol doterajších pokrokových snáh. Dedička myšlienok ľavicových revolúcii 19. a 20. storočia, priamy potomok kultúrnej a sexuálnej revolúcie rokov 60. a nadšená obhajkyňa všetkých novôt v bioetike, ľudskej identite ako aj celkovo v ľudskej  prirodzenosti. Ľudovo povedané: v poznaní kresťana sa len ťažko nájde nejaká zvrátenosť, ktorú by táto strana nebola schopná obhajovať. Veľké množstvo jej postojov je v príkrom rozpore s učením Cirkvi.

Negatívna reakcia kresťanov na agendu tejto strany je teda pochopiteľná, predvídateľná a predovšetkým očakávateľná. Pre tých kresťanov, ktorí sa ešte nezriekli Ježišovho rozlišovania medzi slovami „áno“ a „nie“, pre tých, ktorí si na rozdiel od dialektickej hegeliánskej logiky nemyslia, že dnešné morálne „nie“ sa môže zmeniť na zajtrajšie „áno“, pre tých, ktorí si nemyslia, že téza a antitéza môžu koexistovať spolu bez toho aby si odporovali, pre tých všetkých kresťanov sú postoje strany PS neprijateľné. Nie je na tom nič prekvapujúce.

To, čo by naopak mohlo vzbudiť prekvapenie, ba priam ohromenie, je postoj opačný: súhlas katolíckeho kresťana s programom tejto strany. Avšak žijeme ako občania v liberálnej demokracii a čo je ešte horšie, ako veriaci žijeme uprostred cirkevnej krízy akú svet možno, čo do hĺbky, ani nepamätá. Preto, hľadiac na všetky hrôzy, ktoré sa na nás valia doslova zo všetkých strán, musíme očakávať aj takéto prekvapenia. Skúsenosť s vývojom kresťanstva na Západe dáva tušiť, že v určitom štádiu rozkladu už prestáva hrať konzistentnosť myslenia a logika podstatnú rolu a prioritou sa stáva ochota bežať so svetom tam kam sa práve vyberie. Táto obava, tak klasicky a slovensky kocúrkovská, „aby sme v hanbe nezostali“, aby nás nebodaj neoznačili za spiatočníkov a aby nám neutiekol vlak (hoc by mal konečnú stanicu v Pekle), privádza mnohých kresťanov k myšlienkovým a skutkovým kotrmelcom, ktoré sa snažia zlúčiť nezlučiteľné: kresťanstvo s ľavicovým liberalizmom.

Živým dôkazom tejto tendencie sa pred tohtoročnými parlamentnými voľbami stal katolícky teológ (!) doc. Dr. theol. Jozef Žuffa, pôsobiaci na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Pán docent teológie však nezastal na polceste pri verbálnom podporovaní strany PS, on sa rozhodol ako katolícky teológ za ňu priamo kandidovať do parlamentu na 49. mieste jej kandidátky! Nebude teda hrať len rolu sympatizanta jej ideológie, ale bude túto ideológiu presadzovať do zákonodarstva. Podotknime, že sa nejedná o osobu, ktorá by bola v rámci univerzitných štruktúr na bezvýznamnom mieste – jedná sa o vedúceho katedry!

Je zaujímavé, že médiá, ktoré sa inak často vyhraňujú voči angažovaniu sa Cirkvi v politike, tentoraz zachovávajú cudné mlčanie. V prípade docenta Žuffu im evidentne angažovanosť v politike neprekáža. Podobne je to aj pri ďalších kandidátoch s teologickým pozadím, a na kandidátke PS sa nachádzajú dokonca až tri exempláre tohto druhu, po Jozefovi Žuffovi ešte bývalý katolícky kňaz Miroslav Kocúr a bývalý evanjelický pastor Ondrej Prostredník. Média k ich kandidatúre nemajú žiadne výhrady a ostré slová odsúdenia, ako v prípade Mariána Kuffu, sme nečítali ani na portáli Postoj, prednej hliadke slovenského konzervativizmu.

Pre veriacich katolíkov z toho vyplývajú niektoré nepríjemné otázky: ako je možné, že niekto s takouto ideologickou výbavou zastáva funkciu vedúceho katedry na Teologickej fakulte? Akú formáciu poskytuje budúcim teológom a laikom? Aké sú vlastne postoje hierarchie a zodpovedných činiteľov voči jeho politickým aktivitám v strane, ktorej program je v rozpore s učením Cirkvi, keď voči domnelým politickým aktivitám kňaza Mariána Kuffu sa vystupovalo tak razantne?

Pripomeňme, že meno Jozefa Žuffu nebolo doposiaľ neznáme. Aktívne spolupracoval s liberálnymi kňazmi zo združenia Teofórum a spolupodielal sa na publikácii Radosť Evanjelia na Slovensku II., vydanej v roku 2019. Spoluautormi boli kňazi Moravčík a Prachár. Táto kniha sa natoľko svojim obsahom zapáčila ultraliberálnemu denníku SME, že z nej 27. júla 2019 pochvalne citoval a na základe tvrdení obsiahnutých v tejto publikácii hlásil, že veriaci na Slovensku sa, súhrne povedané, necítia v Cirkvi dobre, chýba im sloboda, nesúhlasia s krokmi hierarchie a kléru. Redaktor SME Jakub Fila zavŕšil analýzu výrokom, že: „Odkaz, ktorý slovenskej katolíckej cirkvi vyslali vlastní veriaci, je pre klérus nelichotivý.“ Predpokladáme, že tento nelichotivý odkaz sa netýka liberálnych a progresívnych kňazov.

Nie je však na to nič zvláštne. Je pochopiteľné, že liberálne média s radosťou uvítajú spoluprácu na rozkladaní Cirkvi zvnútra a budú svojich liberálnych partnerov medzi klérom podporovať. Pre bežného veriaceho katolíka je skôr záhadou mlčanlivý postoj zodpovedných cirkevných štruktúr. Je možné aby docent na katolíckej fakulte kandidoval za stranu, ktorá otvorene obhajuje umelé potraty? Ktorá sa zasadzuje o možnosť legalizácie homosexuálneho partnerského života? Za stranu, ktorej agenda kopíruje tie najradikálnejšie trendy v súčasnom protikresťanskom kultúrnom ovzduší Západu?

Skutočne sa nemôžeme čudovať, že kontinuálne klesá počet kňazských a rehoľných povolaní, keď na katolíckych fakultách prednášajú a rozhodujú osoby s takýmto ideologickým a politickým pozadím. Je skutočne krajne mylné domnievať sa, že mladý človek hľadajúci autentickú katolícku vieru túži počúvať na fakulte posolstvá, ktoré si môže vypočuť pri zapnutí každej obskúrnej televíznej stanice a ktoré sú oficiálnou štátnou propagandou liberálnej demokracie. Ich atraktívnosť sa dá porovnať s atraktívnosťou osvietenského febronianizmu za vlády cisára Jozefa II. Z kňaza činia agitátora pokrokárskej ideológie (ktorá je popri svojej bludnosti ešte navyše zúfalo nudná, obohratá a duchovne impotentná) a nie bojovníka za vieru. Klesajúci počet seminaristov, napriek tristnej snahe o prispôsobenie sa svetu, hovorí za všetko. Po ovocí poznáte ich.

Jozef Žuffa sa dlhodobo profiluje ako obhajca modernistických a liberálnych trendov. V roku 2014 sa v rámci konferencie Quo vadis slovenské kresťanstvo prezentoval prednáškou Náboženstvo v pluralitnej spoločnosti. V roku 2016  publikoval v teologickom časopise Nové Horizonty štúdiu s názvom Pastorálna teológia a modernita, (http://sak.kapitula.sk/wp-content/uploads/2017/03/nove-horizonty-1-2016.pdf) v roku 2017 prispel do zborníka MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA VÝZVY 21. STOROČIA: MIGRÁCIA A ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ (http://ures.wbl.sk/migracia_a5.pdf)  článkom Analýza postojov vybranej časti slovenskej spoločnosti ku utečencom, v ktorom odmietol strach Európanov z islamu, na dialóg s gender ideológiou vyzval v recenzii knihy Lukáša Jeníka: Gender. Pokus o komplexnejšie uchopenie problematiky., vydanej roku 2018 v nakl. Dobrá kniha. (!)  (http://tftu.sk/sites/default/files/teologick%C3%BD%20%C4%8Dasopis/TC%202%202018%20vnutro.pdf)

Čo je ešte zaujímavejšie, Jozef Žuffa pôsobil v roku 2012 ako programový riaditeľ (!) TV LUX. Ako je možné, že niekto s názormi, ktoré ho uschopňujú na kandidátku PS, mal na starosti celý rok formáciu veriacich na Slovensku a výrazne ovplyvňoval program kresťanskej televízie?

Jozef Žuffa sa profesne prezentuje ako odborník na pastoráciu. Je spoluautorom publikácie Pastorálna teológia tu a teraz / Jozef Žuffa, Petronela Lesanská. , z roku 2015, ktorú vydalo nakladateľstvo Dobrá kniha. Akú pastoráciu môžeme očakávať od niekoho, kto sa identifikuje s programom strany PS? Ako by radil žene, ktorá čaká nechcené dieťa? Považuje umelý potrat za smrteľný hriech? Aký je jeho postoj k výlučnosti kresťanskej viery ako jedinej cesty k spáse?

To všetko sú legitímne otázky, na ktoré má každý veriaci katolícky kresťan právo. Každý katolík bol totiž poučený Cirkvou o tom, že katolícka viera a Cirkev sú na spásu potrebné. Pohľad na katolíckeho teológa, ktorý kandiduje za stranu PS, ktorá tieto pravdy popiera a bojuje proti nim, ho môže podstatným spôsobom pohoršiť. Oprávnene si môže začať klásť otázky ako: platí ešte morálne učenie Cirkvi alebo neplatí? Je to, čo ešte pred niekoľkými rokmi hlásali pápeži pravdou, alebo nie? Ak je v poriadku, že katolícky teológ kandiduje za ľavicovo liberálnu stranu, tak som ja v neporiadku keď verím v to, čo Cirkev vždy hlásala?

Z tejto neistoty, sa môže časom zrodiť zúfalstvo a zo zúfalstva odpad od viery. Avšak ak si liberáli myslia , že tento odpad bude viesť k akceptovaniu liberálneho a ľavicového pohľadu na svet, tak sa možno tešia predčasne. Ľudia opustiac kresťanstvo sa navrátia do lona pohanstva a popri tomto návrate budú hľadať novú identitu. Túto identitu však nemusia nájsť v akceptovaní liberálnej ideológie, ale v návrate k pohanskej kmeňovej a rasovej výlučnosti. Zrno, ktoré zasievajú liberálni teológovia, po vzklíčení možno raz vydesí aj ich.

Branislav Michalka

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli christianitas.sk

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Michel: EÚ bude rokovať o svojom budúcom rozširovaní

Tirana 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Predseda Európskej rady (ER) Charles Michel v piatok povedal, že Európska únia v najbližších týždňoch uskutoční "intenzívne rokovania" v súvislosti v budúcim rozširovaním, informovala agentúra AP Michel sa v albánskom hlavnom meste Tirana stretol s premiérom Edim Ramom. Predseda ER povedal, že "budúcnosť…

Výbuch v priemyselnom podniku v Houstone zabil 2 ľudí, zničil domy v okolí

Houston 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Houston Chronicle -Godofredo A. Vásquez)   Silná explózia v priemyselnom výrobnom podniku v americkom meste Houston zabila v piatok pred svitaním najmenej dvoch ľudí. Výbuch rozbil aj sklá na oknách, strhol strechy, roztrhal garážové dvere a celkovo poškodil domy. Šokovaní obyvatelia teraz posudzujú skazu svojho majetku.…

Johnson podpísal „rozvodovú“ dohodu medzi svojou krajinou a Európskou úniou. „Vzdal som poctu svojmu ľudu“

Londýn 24. januára 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Britský premiér Boris Johnson podpísal v piatok "rozvodovú" dohodu medzi svojou krajinou a Európskou úniou. Stalo sa tak po tom, ako rovnaký krok predtým spravili na slávnostnom podujatí bez prítomnosti médií dvaja vrcholoví bruselskí činitelia "Dnes som podpísal Dohodu o vystúpení, aby…

SNS si vie v novej vláde predstaviť Smer-SD, Most-Híd a KDH. „Kto volí Kotlebu, pomáha oslabovať národné, kresťanské a sociálne sily“

Bratislava 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Strana SNS považuje za strany zrelé k zostaveniu vlády po februárových parlamentných voľbách Smer-SD, Most-Híd a KDH. Hlási sa ku každej koalícii, v ktorej bude programový prienik. Zo spolupráce však vylučuje ĽSNS. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana…

Pompeo navštívi Britániu ešte pred brexitom, potom odcestuje na Ukrajinu

Washington 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jeff Chiu)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo odcestuje na budúci týždeň do Británie, aby potvrdil "mimoriadny vzťah" Spojených štátov s ostrovnou krajinou, ešte pred jej vystúpením z Európskej únie. V piatok o tom informoval rezort americkej diplomacie, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP…

VideoRokovanie vedenia BBSK so SAD Zvolen skrachovalo, väčšina prímestských autobusov prestane premávať. Pellegrini taký nahnevaný ešte nebol: „Župan sa tváril ako čistá duša, no nevie riadiť kraj a ešte sa tu pchá riadiť celý štát!“

Banská Bystrica 24. januára 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Jakub Julény)   Väčšina prímestských autobusov v Banskobystrickom kraji nakoniec skutočne nebude od soboty premávať. Vyplynulo to po viac ako dvojhodinovom rokovaní vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. (SAD Zvolen) dnes v sídle kraja v Banskej Bystrici. Po…

V USA potvrdili druhý prípad nákazy koronavírusom

Washington 24. januára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Spojené štáty americké hlásia druhú osobu, u ktorej potvrdili nakazenie novým koronavírusom. V piatok uviedli, že šesťdesiatnička z Chicaga sa 13. januára vrátila z Číny a o niekoľko dní neskôr vyhľadala lekársku pomoc V súčasnosti je v dobrom zdravotnom stave a je v…

Polícia objasnila vraždu muža v Pažiti

Pažiť 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Policajti objasnili vraždu 74-ročného muža v Pažiti v okrese Partizánske. Telo nebohého našli vo štvrtok (23. 1.) popoludní pred jeho rodinným domom. Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy čelí 26-ročný muž z okresu Prievidza. Informovala o tom v piatok na svojej stránke na…

Európska únia vymenovala veľvyslanca pre postbrexitovú Britániu

Brusel 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:24 News HD Twitter)   Európska únia vymenovala v piatok svojho veľvyslanca pre postbrexitovú Britániu. Stal sa ním portugalský diplomat Joao Vale de Almeida, ktorý sa svojich povinností v Londýne ujme 1. februára - v prvý deň, keď Spojené kráľovstvo už nebude členom EÚ. Informovala o…

Fanúšikovia Slovana sa tešia: Najlepšieho hráča klubu sa podarilo predať do Portugalska

Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Futbalovému klubu ŠK Slovan Bratislava sa podaril pekný úspech: najlepšieho hráča klubu, slovinského futbalistu Andraža Šporara predal do Sportingu Lisabon. Je to skvelý úspech budovania športu v našej vyspelej kapitalistickej spoločnosti Klub, ktorý pred polstoročím vyhral Pohár víťazov pohárov, druhú najvýznamnejšiu európsku futbalovú…

Chmelár: Žiadna skutočná zmena sa nezaobíde bez kultúry

Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Jakub Julény)   Líder hnutia Socialisti.sk Eduard Chmelár v svojom príspevku na sociálnej sieti píše o potrebe zamerania sa na  oblasť kultúry, ktorá je dnes podceňovaná. Len pre porovnanie uvádza, že napríklad také Maďarsko investujú do kultúry približne toľko, čo investuje naša krajina na zbrojenie  Fakt, že Slovensko nedáva…

Pozvánka na seminár pre kresťanov Laudato si v praxi

Bratislava 23. januára 2020 (HSP/Foto: Pixabay)   Hnutie Kresťan na vidieku pozýva na seminár pre kresťanov s názvom Laudato si v praxi. Na seminári sa dozviete, ako je možné žiť ekologicky, udržateľne a zároveň radostne. V malých mestách a dedinách žije veľa kresťanov, ktorí chcú niečo dobré urobiť pre svoju obec…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY SLOVENSKA JE POTREBNÉ SKVALITŇOVAŤ A PRIPRAVOVAŤ AJ NA VNÚTORNÚ OBRANU ŠTÁTU. MIGRANTI PREMIEŇAJÚ ULICE GRÉCKA NA BOJOVÉ ZÓNY.

Video z pouličných bojov medzi migrantmi v uliciach Grécka v Slovenských médiách neodvysielajú. Zábery plačúcich Grékov ustráchaných z ohrozenia, ktorému musia čeliť pred svojimi obydliami, nemôžeme však prehliadať bez povšimnutia. Link na video: https://www.facebook.com/peterkosik.zvolen/videos/2740621182640421/ Mnohí z nás poznáme Grékov ako pohodový národ, milujúci svoju kultúru a h

Predvolebná lekcia z geopolitiky: Podmienka skutočnej reformy ozbrojených síl pred ich obnovou na novom základe: rozpustenie!

Znovu počúvame sľuby kolaborantov, ktorí idú odovzdávať našu vojenskú infraštruktúru cudzím okupantom. Aj tí za socializmu, aj tí dnešní sú formálne doboví priatelia. Je známy geopolitický poznatok, že medzi štátmi neexistuje priateľstvo ani bratstvo, existujú iba záujmy. Na svete neexistuje ani len jeden jediný štát, ktorý by štruktúru svojich ozbrojených…

Kultúra mimo záujmu médií verzus prístup "temného" stredoveku

Rád analyzujem slovenské médiá. Občas aj české, lebo česká kultúra je mi tiež blízka. Pravdaže, niekedy ma to baví menej a to hlavne vtedy, keď vidím, že to médium sa vlastne nikam neposúva, len vŕši jeden hejt za druhým bez väčšej invencie. Ale iste, v slovenskom mediálnom priestore sa ešte…

„Anjel“ Kiska v úlohe Baštrnáka, nie ako film, ale realita!

Ani nie mesiac po televíznej debate v komerčnej televízii „anjel“ Kiska otočil o 180 stupňov. Vtedy na konkrétnu otázku moderátora či by mal záujem o post ministra vnútra v novej vláde (po prípadných úspešných parlamentných voľbách 2020) aj keby stále prebiehalo trestné konanie voči jeho osobe kvôli obvineniu zo spáchania trestného činu, odpovedal jasne…

Môže byť politikom hocikto? Na väčšinu prác potrebujete vzdelanie a oprávnenie, politikovi stačia len hlasy ľudí

Na to aby človek mohol viesť ako vodič električku, či trolejbus MHD, či vysokozdvižný vozík vo fabrike, potrebuje zvláštne oprávnenie, ktoré získa po absolutóriu kurzu a záverečnej skúške. Každé povolanie prosto vyžaduje od toho kto ho chce vykonávať, okrem znalostí i certifikát. Jedine politik, poslanec, teda ten ktorý ovplyvňuje chod štátu a životy…

EÚ ako nový Sovietsky zväz ? (1)

           Je mi záhadou , prečo sotva ako sme pochovali jedno monštrum – Sovietsky zväz , hneď budujeme iné , pozoruhodne podobné  - Európsku úniu . Čím je vlastne EU ?      Možno , že odpovede získame preskúmaním jej sovietskej verzie . Sovietskemu zväzu  vládlo…

TopDesat

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

Harbin: Najčarovnejší festival snehu a ľadu!

0

Ak si myslíš, že vieš, ako vyzerá zimná ríša, vyzývame ťa, aby si si to znova premyslel. Aj keď tvoja predstava môže byť naplnená viac rozprávkami, vianočnými stromami a vôňou škorice, pretože väčšina z nás si pravdepodobne spája zimnú sezónu s vianočnými oslavami, tieto obrázky z čínskeho medzinárodného festivalu sochárstva ľadu a…

TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

0

Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

0

Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

0

Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

0

Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

Vo svete IT

Omrzel Vás vzhľad Vášho Androidu smartfónu? Vyskúšajte jeden z týchto 7 unikátnych launcherov, s ktorými ste sa ešte nestretli

0

Android smartfóny majú jednu veľkú výhodu, používatelia si ich môžu vo veľkej miere personalizovať podľa svojho gusta. Nehovorím však len o tapetách a zmenách farebnosti rozhrania systému, ale o kompletnom prekopaní vzhľadu. Nižšie sme si pre Vás pripravili 7 rôznych launcherov, ktoré vyčnievajú z radu. Pevne veríme, že niektorý z…

NASA pripravuje balíky, ktoré sa dostanú na Mesiac ešte predtým, než naň vstúpia ďalší astronauti

0

NASA oznámila prvých 16 vedeckých a technologických „balíkov,“ ktoré plánuje vyslať budúci rok na Mesiac. Ako súčasť programu CLPS (pozn. redakcie: Commercial Lunar Payloads Services), budú prístroje prevezené na našu prirodzenú družicu výhradne komerčnými spoločnosťami. Predtým, než NASA vyšle na Mesiac prvých ľudí (pozn. redakcie: pravdepodobne okolo roku 2024 alebo…

Budúce smartfóny od Xiaomi by mohli prísť s výrazne lepšími fotoaparátmi od popredných výrobcov ako Hasselblad, či Canon

0

Čínska spoločnosti Xiaomi sa možno v budúcnosti pripojí ku výrobcom ako Nokia, či Huawei, ktorí už dlhé roky vsádzajú na kvalitu fotoaparátov od popredných výrobcov ako Leica, či Carl Zeiss. Naznačuje to najnovšia anketa na sociálnej sieti Weibo, ktorú zverejnil samotný viceprezident spoločnosti Xiaomi, Chang Cheng. Ten na svojom oficiálnom…

Apple reaguje na zámer harmonizácie nabíjacích konektorov. Vraj by takéto opatrenie išlo proti spotrebiteľom

0

Presne dva týždne dozadu sme Vám priniesli správy o tom, že Európska komisia zvažuje povinné zavedenie rovnakého štandardu nabíjacích konektorov v prípade mobilných zariadení. Najväčším „hriešnikom“ z pohľadu Európskej komisie je bezpochyby spoločnosť Apple, ktorá využíva Lightning výstup, namiesto rozšírenejšieho riešenia v podobe USB Type – C (resp. Micro-USB výstupu,…

Huawei Mate 30 Pro vstupuje na slovenský trh, a to aj napriek absencii služieb a aplikácií od spoločnosti Google

0

Po oficiálnom oznámenú dostupnosti smartfónu Huawei Mate 30 Pro v okolitých krajinách konečne prichádza na rad aj Slovensko. Mate 30 Pro kúpite už čoskoro aj na Slovensku Zariadenia bolo pôvodne ešte predstavené v druhej polovici septembra 2019 a bolo výnimočné z viacerých pohľadov. Odhliadnuc od technických špecifikácií, tak jedným z…

Poco F2 skutočne príde. Generálny riaditeľ Poco India prezrádza bližší termín jeho predstavenia

0

Spoločnosť Poco, ktorá pôsobila od svojho vzniku pod krídlami spoločnosti Xiaomi, oficiálne potvrdila, že sa môžeme tešiť na uvedenie novej generácie smartfónu Poco, ktorá bude predstavená už čoskoro. Prezradil to Manmohan Chandolu, generálny riaditeľ spoločnosti Poco India pre portál gadgets.ndtv.com. V rámci rozhovoru Manmohan Chandolu povedal, že fyzické oddelenie Poco…

TopSpeed

Skupina AAA Auto prekonala ďalší rekord. V roku 2019 predali 86 000 áut

1

V sieti 57 predajných a výkupných pobočiek AAA Auto si kúpilo zánovné a ojazdené autá 86 000 zákazníkov, čo je o 3 000 viac ako v roku 2018. V Českej republike si s počtom 47 000 predaných vozidiel skupina udržala pozíciu najväčšieho domáceho predajcu automobilov v rámci jedného subjektu. Na…

Lada na Slovensku pokračuje, ponuku dokonca rozšíri. Pribudne aj Xray

7

Znie to neuveriteľne, ale Lada na Slovensku pokračuje. Kým v krajinách EÚ automobilka Lada oficiálne končí, predaje jej nových áut na Slovensku pokračujú. Žilinská spoločnosť Autoprofit, s.r.o. ponuku modelov dokonca rozšíri. K tradičným modelom Lada 4x4 a Vesta v druhej polovici roka 2020 pribudne aj crossover Lada Xray, model Granta…

8. generácia VW Golf Euro NCAP testy prešla s najlepším výsledkom

1

Najnovší Volkswagen Golf tiež prešiel testami Euro NCAP. Ako dopadol? Nuž, podľa očakávania dostal 5 hviezdičiek. Rovnako ako jeho bezprostrední predchodcovia. Aj keď treba pripomenúť, že nároky na zisk 5 hviezd sa sprísňujú. Avšak napríklad za ochranu dospelých získal Golf až 95 %. VW Golf Euro NCAP teda prešiel bez problémov,…

Drsné metódy ruských vodičov. Podpálili policajné dodávky s radarmi

17

Informácie z Ruska vždy stoja za pozornosť, minimálne vtedy, ak ide o tému dopravy a dodržiavania tamojších dopravných predpisov. Drsné metódy ruských vodičov a ich svojské spôsoby riešenia problémov sú medzi Európanmi pomaly už legendárne. A hoci správanie jednotlivých národností nemožno paušalizovať, v tomto prípade stojí za to pripomenúť si jeden ruský incident. Zostalo po ňom…

Koniec Fabie v Čechách? Jej výrobu chce Seat. Nervozita rastie

8

S prerozdeľovaním výrobných kapacít v rámci koncernu VW sa objavujú nové problémy. Najaktuálnejším z nich je boj o výrobu jednotlivých modelov v rámci značiek. Odborári automobilky Škoda Auto len nedávno bili na poplach v súvislosti s plánovaným prechodom výroby modelu Superb do Turecka a už je tu ďalší problém. Koniec Fabie v Čechách. Jej výrobu by mal totiž…

Podvody s emisiami nekončia. Tentoraz má problém Mitsubishi

23

Máme tu ďalšiu aféru Dieselgate. Podvody s emisiami tentoraz doľahli na japonskú automobilku Mitsubishi. V Nemecku čelí obvineniu, že jej naftové agregáty 1.6 a 2.2 DI-D obsahujú podvodný softvér, ktorý dokázal obísť homologizačné merania emisií. Ide o motory v emisnej špecifikácii Euro 5 a 6. Je to vážne, nemecké úrady vyzývajú majiteľov dotknutých áut, aby sa…

KAMzaKRÁSOU

Horoskop 2020: Ktoré mesiace bude mať šťastie v láske tvoje znamenie?

1

Chcete vedieť, kedy budete mať v roku 2020 šťastie v láske? My vám prezradíme, ktoré mesiace budú pre lásku jednotlivých znamení zverokruhu kľúčové.

Zimná dovolenka podľa celebrít: Kde sa zasnúbil Spirit, kde si užíva Rolins a iní?

2

Zimná dovolenka podľa celebrít - načerpajte inšpiráciu a vyberte sa do teplej exotiky. Ak plánujete vystriedať zimu za teplo, tak to správne ako známe osobnosti!

Prečo nechudnem? Tu sú časté dôvody, prečo ručička na váhe neklesá!

1

Prečo nechudnem, aj keď sa snažím? Tak túto otázku si pokladá nejedna žena. Je potrebné sa však zamyslieť, či pri chudnutí nerobíme nejaké chyby. Aké to sú?

Ako na popraskané pery v zime? Toto musíš vyskúšať ihneď!

1

Ako na popraskané pery v zime, ktoré nie sú hodné ani jedného bozku? Ako z nich spraviť bozkávacie pery v priebehu niekoľkých minút? Poradíme vám!

10 asertívnych práv, ktoré máš a o ktorých musíš vedieť!

2

Každá ľudská bytosť by si mala byť vedomá toho, že jej nikto nemôže brániť v názoroch, pocitoch a myšlienkach. Toto je 10 asertívnych práv, ktoré máte.

Poznáš božie drievko? Táto stará rituálna bylinka lieči mnohé neduhy!

1

Poznáte bylinku, ktorej ľudový názov je božie drievko? Táto rastlina je tradičnou súčasťou ľudového liečiteľstva. S ktorými zdravotnými problémami vám pomôže?

Svetlo sveta

OSN chce vyhlásiť potraty za základné ľudské právo. Trump: urobím všetko proti tomu.

0

“Prosím každého občana nášho národa, aby počul to ticho spôsobené stratou celej jednej generácie a prosím Vás, aby ste povstali za ochranu všetkých detí, narodených aj počatých,” týmito slovami sa prihovoril Trump Američanom pred pochodom za život. Zároveň rozhodol, že 22. január bude v Amerike dňoch “Posvätnosti života.” Práve tento…

Spomíname na kard. Jána Korca pri jeho 96. nedožitých narodeninách

0

Práve dnes si pripomíname nedožité 96. narodeniny kardinála Jána Chryzostoma Korca. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch. V roku 1951 sa stal biskupom a v roku 1991 kardinálom. Nitrianskym biskupom bol 15 rokov (v rokoch 1990 – 2005) a jedno desaťročie bol emeritným biskupom – až do svojej smrti…

Zádušná sv. omša za Stanislava Dusíka v Katedrále sv. Šebastiána

0

„Z večnosti záhrad sme sem prišli a do záhrad večnosti putujeme už od svojho narodenia. Každý z nás je pocestný na krátkej a namáhavej púti životom a krok za krokom sa blížime do rodnej Dediny, do Domu svojho Otca. Ako „márnotratný syn“, ktorý tu na zemi už všetko prehajdákal, dlho…

Najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne končí

0

Svätý Otec František menoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu J. Ex. Mons. Cyrila Vasiľa, SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Menovanie dnes zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice Apoštolský administrátor sede plena je správca diecézy alebo eparchie. Vladyka…

Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

0

Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

0

Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

Armádny Magazín

Su-30MKI sú odteraz vyzbrojené strelami BrahMos-A

0

Indické vzdušné sily sú odteraz oficiálne vyzbrojené „najrýchlejšími supersonickými okrídlenými raketami na svete". Správu tohto znenia priniesol 20. januára 2020 webový po

Koniec éry „Fantómov", Japonsko končí s prevádzkou stíhacích lietadiel F-4EJ

0

Legendárne Fantómy končia v Japonských vzdušných silách sebaobrany (Japan Air Self-Defense Force - JASDF) svoju púť. Vojenské letectvo vzdušných síl sebaobrany definitívne prechádza na lietadlá 5. generácie a F-4EJ Kai Phantom II tak odchádza do histórie.

Nová ruská športová pištoľ Aspid

0

MOSKVA 21. január 2020 - Tsnitočmaš (súčasť štátnej hi-tech spoločnosti Rostec) uviedol na trh novú športovú pištoľ Aspid, v kalibri 9x19 mm, odvodenú od najnovšej armádnej pištole Udav. Pištoľ je určená na praktickú streľbu a vyznačuje sa zvýšenou životnosťou a vylepšenou ergonómiou. Športová pištoľ Aspid bude mať záručnú životnosť najmenej 25 000

Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový rýchlovýťah

0

Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový rýchlovýťah. Bezpečnejší výťah a zároveň s väčšou kapacitou, bude návštevníkom k dispozícii už počas nadchádzajúcej letnej sezóny Vojenského historického múzea vo Svidníku. Peniaze na rekonštrukciu vyčlenilo ministerstvo obrany. Obnovou pamiatok spätých s našou históriou chce podporiť záujem verejnosti a najmä m

Tvoja Svadba

Top 3 najznámejší návrhári svadobných šiat: Poznáš ich?

0

Budete mať svadbu v tomto roku a hľadáte luxusné svadobné šaty? Tak sa inšpirujte - toto sú najznámejší návrhári svadobných šiat, ktorých tvorba vás ohúri!

Ako vyzdobiť svadobné auto? Aké voliť dekorácie a materiály?

0

Na prvý pohľad banálna otázka. Na druhú stranu však práve také maličkosti, ako je krásna výzdoba konvoja áut svadobčanov a predovšetkým áut ženícha a nevesty, robia svadobný deň nezabudnuteľným. Aké sú súčasné trendy vo výzdobe áut? Ako vyzdobiť svadobné auto? Inšpirujte sa a pozrite sa na pár našich tipov, akú výzdobu vybrať.

Základné pravidlá svadobného líčenia: Takto bude tvoj mejkap tip-top

0

Základné pravidlá svadobného líčenia, ktoré musí poznať každá budúca nevesta, nájdete v článku. Krok za krokom vám vysvetlíme ako vytvoriť dokonalý make-up.

Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

0

Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

0

Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

0

Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

Tvoje Zdravie

Kolega s chronickým ochorením: Ako mu byť oporou podľa psychológov?

0

Neviete, ako sa chovať k spolupracovníkovi, ktorý trpí chorobou? Kolega s chronickým ochorením potrebuje vašu oporu! My vám poradíme, ako na to!

Aké sú príčiny pálenia záhy? Odhaľte príčinu, zbavíte sa problému!

0

Viete, aké sú najčastejšie príčiny pálenia záhy? Čo všetko môže spôsobiť tento zdravotný problém, s ktorým bojujú mnohí z nás už niekoľko rokov? 

Toto sú účinky kofeínu! Pôsobí na naše telo pozitívne alebo škodlivo?

1

Ako sme už načrtli v úvode, kofeín môže byť akýmsi pomocníkom, no rovnako môže škodiť. Preto je vhodné poznať všetky jeho účinky. Kofeín sa do krvného obehu vstrebe v priebehu asi 30 minút. V prvom rade stimuluje centrálnu nervovú  aj obehovú sústavu. Pôsobí tak na duševnú aj telesnú výkonnosť. Napomáha človeku…

Esenciálny rozmarínový olej: Kde všade dokáže byť nápomocný?

0

Rozmarín lekársky, latinsky Rosmarinus officinalis, je aromatická rastlina z čeľade hluchavkovité. Tento menší stredomorský poloker si i mnohí z nás pestujú doma v kuchyni či záhradke. Ide totiž o obľúbenú koreninu. Sivozelené rozmarínové lístky sa čerstvé i sušené využívajú pri príprave rozličných pokrm. Rozmarín je však zároveň i liečivou bylinou a…

Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

0

Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

0

Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…