Z Katedry katolíckej pastorálnej teológie do Progresívneho Slovenska

Bratislava 14. januára 2020 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot:YouTube)

 

Život v liberálnej demokracii prináša rôzne prekvapenia a naša každodennosť je naplnená paradoxami, ktoré by v nás ešte pred tromi desaťročiami zanechali pocit materializácie neskutočna. Za tridsať rokov sme si už zvykli na to, že liberáli rozkladajú spoločnosť a snažia sa prirodzenosť a tradíciu transformovať na inakosť a pokrok. Hľadiac na kultúrno-spoločenské smerovanie západnej civilizácie nás to už nemôže prekvapiť ani na Slovensku

Na snímke Jozef Žuffa

Poslednou ratolesťou na tomto viac a viac bujnejúcom strome slovenského liberalizmu je strana Progresívne Slovensko, ktorá skutočne predstavuje vrchol doterajších pokrokových snáh. Dedička myšlienok ľavicových revolúcii 19. a 20. storočia, priamy potomok kultúrnej a sexuálnej revolúcie rokov 60. a nadšená obhajkyňa všetkých novôt v bioetike, ľudskej identite ako aj celkovo v ľudskej  prirodzenosti. Ľudovo povedané: v poznaní kresťana sa len ťažko nájde nejaká zvrátenosť, ktorú by táto strana nebola schopná obhajovať. Veľké množstvo jej postojov je v príkrom rozpore s učením Cirkvi.

Negatívna reakcia kresťanov na agendu tejto strany je teda pochopiteľná, predvídateľná a predovšetkým očakávateľná. Pre tých kresťanov, ktorí sa ešte nezriekli Ježišovho rozlišovania medzi slovami „áno“ a „nie“, pre tých, ktorí si na rozdiel od dialektickej hegeliánskej logiky nemyslia, že dnešné morálne „nie“ sa môže zmeniť na zajtrajšie „áno“, pre tých, ktorí si nemyslia, že téza a antitéza môžu koexistovať spolu bez toho aby si odporovali, pre tých všetkých kresťanov sú postoje strany PS neprijateľné. Nie je na tom nič prekvapujúce.

To, čo by naopak mohlo vzbudiť prekvapenie, ba priam ohromenie, je postoj opačný: súhlas katolíckeho kresťana s programom tejto strany. Avšak žijeme ako občania v liberálnej demokracii a čo je ešte horšie, ako veriaci žijeme uprostred cirkevnej krízy akú svet možno, čo do hĺbky, ani nepamätá. Preto, hľadiac na všetky hrôzy, ktoré sa na nás valia doslova zo všetkých strán, musíme očakávať aj takéto prekvapenia. Skúsenosť s vývojom kresťanstva na Západe dáva tušiť, že v určitom štádiu rozkladu už prestáva hrať konzistentnosť myslenia a logika podstatnú rolu a prioritou sa stáva ochota bežať so svetom tam kam sa práve vyberie. Táto obava, tak klasicky a slovensky kocúrkovská, „aby sme v hanbe nezostali“, aby nás nebodaj neoznačili za spiatočníkov a aby nám neutiekol vlak (hoc by mal konečnú stanicu v Pekle), privádza mnohých kresťanov k myšlienkovým a skutkovým kotrmelcom, ktoré sa snažia zlúčiť nezlučiteľné: kresťanstvo s ľavicovým liberalizmom.

Živým dôkazom tejto tendencie sa pred tohtoročnými parlamentnými voľbami stal katolícky teológ (!) doc. Dr. theol. Jozef Žuffa, pôsobiaci na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Pán docent teológie však nezastal na polceste pri verbálnom podporovaní strany PS, on sa rozhodol ako katolícky teológ za ňu priamo kandidovať do parlamentu na 49. mieste jej kandidátky! Nebude teda hrať len rolu sympatizanta jej ideológie, ale bude túto ideológiu presadzovať do zákonodarstva. Podotknime, že sa nejedná o osobu, ktorá by bola v rámci univerzitných štruktúr na bezvýznamnom mieste – jedná sa o vedúceho katedry!

Je zaujímavé, že médiá, ktoré sa inak často vyhraňujú voči angažovaniu sa Cirkvi v politike, tentoraz zachovávajú cudné mlčanie. V prípade docenta Žuffu im evidentne angažovanosť v politike neprekáža. Podobne je to aj pri ďalších kandidátoch s teologickým pozadím, a na kandidátke PS sa nachádzajú dokonca až tri exempláre tohto druhu, po Jozefovi Žuffovi ešte bývalý katolícky kňaz Miroslav Kocúr a bývalý evanjelický pastor Ondrej Prostredník. Média k ich kandidatúre nemajú žiadne výhrady a ostré slová odsúdenia, ako v prípade Mariána Kuffu, sme nečítali ani na portáli Postoj, prednej hliadke slovenského konzervativizmu.

Pre veriacich katolíkov z toho vyplývajú niektoré nepríjemné otázky: ako je možné, že niekto s takouto ideologickou výbavou zastáva funkciu vedúceho katedry na Teologickej fakulte? Akú formáciu poskytuje budúcim teológom a laikom? Aké sú vlastne postoje hierarchie a zodpovedných činiteľov voči jeho politickým aktivitám v strane, ktorej program je v rozpore s učením Cirkvi, keď voči domnelým politickým aktivitám kňaza Mariána Kuffu sa vystupovalo tak razantne?

Pripomeňme, že meno Jozefa Žuffu nebolo doposiaľ neznáme. Aktívne spolupracoval s liberálnymi kňazmi zo združenia Teofórum a spolupodielal sa na publikácii Radosť Evanjelia na Slovensku II., vydanej v roku 2019. Spoluautormi boli kňazi Moravčík a Prachár. Táto kniha sa natoľko svojim obsahom zapáčila ultraliberálnemu denníku SME, že z nej 27. júla 2019 pochvalne citoval a na základe tvrdení obsiahnutých v tejto publikácii hlásil, že veriaci na Slovensku sa, súhrne povedané, necítia v Cirkvi dobre, chýba im sloboda, nesúhlasia s krokmi hierarchie a kléru. Redaktor SME Jakub Fila zavŕšil analýzu výrokom, že: „Odkaz, ktorý slovenskej katolíckej cirkvi vyslali vlastní veriaci, je pre klérus nelichotivý.“ Predpokladáme, že tento nelichotivý odkaz sa netýka liberálnych a progresívnych kňazov.

Nie je však na to nič zvláštne. Je pochopiteľné, že liberálne média s radosťou uvítajú spoluprácu na rozkladaní Cirkvi zvnútra a budú svojich liberálnych partnerov medzi klérom podporovať. Pre bežného veriaceho katolíka je skôr záhadou mlčanlivý postoj zodpovedných cirkevných štruktúr. Je možné aby docent na katolíckej fakulte kandidoval za stranu, ktorá otvorene obhajuje umelé potraty? Ktorá sa zasadzuje o možnosť legalizácie homosexuálneho partnerského života? Za stranu, ktorej agenda kopíruje tie najradikálnejšie trendy v súčasnom protikresťanskom kultúrnom ovzduší Západu?

Skutočne sa nemôžeme čudovať, že kontinuálne klesá počet kňazských a rehoľných povolaní, keď na katolíckych fakultách prednášajú a rozhodujú osoby s takýmto ideologickým a politickým pozadím. Je skutočne krajne mylné domnievať sa, že mladý človek hľadajúci autentickú katolícku vieru túži počúvať na fakulte posolstvá, ktoré si môže vypočuť pri zapnutí každej obskúrnej televíznej stanice a ktoré sú oficiálnou štátnou propagandou liberálnej demokracie. Ich atraktívnosť sa dá porovnať s atraktívnosťou osvietenského febronianizmu za vlády cisára Jozefa II. Z kňaza činia agitátora pokrokárskej ideológie (ktorá je popri svojej bludnosti ešte navyše zúfalo nudná, obohratá a duchovne impotentná) a nie bojovníka za vieru. Klesajúci počet seminaristov, napriek tristnej snahe o prispôsobenie sa svetu, hovorí za všetko. Po ovocí poznáte ich.

Jozef Žuffa sa dlhodobo profiluje ako obhajca modernistických a liberálnych trendov. V roku 2014 sa v rámci konferencie Quo vadis slovenské kresťanstvo prezentoval prednáškou Náboženstvo v pluralitnej spoločnosti. V roku 2016  publikoval v teologickom časopise Nové Horizonty štúdiu s názvom Pastorálna teológia a modernita, (http://sak.kapitula.sk/wp-content/uploads/2017/03/nove-horizonty-1-2016.pdf) v roku 2017 prispel do zborníka MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA VÝZVY 21. STOROČIA: MIGRÁCIA A ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ (http://ures.wbl.sk/migracia_a5.pdf)  článkom Analýza postojov vybranej časti slovenskej spoločnosti ku utečencom, v ktorom odmietol strach Európanov z islamu, na dialóg s gender ideológiou vyzval v recenzii knihy Lukáša Jeníka: Gender. Pokus o komplexnejšie uchopenie problematiky., vydanej roku 2018 v nakl. Dobrá kniha. (!)  (http://tftu.sk/sites/default/files/teologick%C3%BD%20%C4%8Dasopis/TC%202%202018%20vnutro.pdf)

Čo je ešte zaujímavejšie, Jozef Žuffa pôsobil v roku 2012 ako programový riaditeľ (!) TV LUX. Ako je možné, že niekto s názormi, ktoré ho uschopňujú na kandidátku PS, mal na starosti celý rok formáciu veriacich na Slovensku a výrazne ovplyvňoval program kresťanskej televízie?

Jozef Žuffa sa profesne prezentuje ako odborník na pastoráciu. Je spoluautorom publikácie Pastorálna teológia tu a teraz / Jozef Žuffa, Petronela Lesanská. , z roku 2015, ktorú vydalo nakladateľstvo Dobrá kniha. Akú pastoráciu môžeme očakávať od niekoho, kto sa identifikuje s programom strany PS? Ako by radil žene, ktorá čaká nechcené dieťa? Považuje umelý potrat za smrteľný hriech? Aký je jeho postoj k výlučnosti kresťanskej viery ako jedinej cesty k spáse?

To všetko sú legitímne otázky, na ktoré má každý veriaci katolícky kresťan právo. Každý katolík bol totiž poučený Cirkvou o tom, že katolícka viera a Cirkev sú na spásu potrebné. Pohľad na katolíckeho teológa, ktorý kandiduje za stranu PS, ktorá tieto pravdy popiera a bojuje proti nim, ho môže podstatným spôsobom pohoršiť. Oprávnene si môže začať klásť otázky ako: platí ešte morálne učenie Cirkvi alebo neplatí? Je to, čo ešte pred niekoľkými rokmi hlásali pápeži pravdou, alebo nie? Ak je v poriadku, že katolícky teológ kandiduje za ľavicovo liberálnu stranu, tak som ja v neporiadku keď verím v to, čo Cirkev vždy hlásala?

Z tejto neistoty, sa môže časom zrodiť zúfalstvo a zo zúfalstva odpad od viery. Avšak ak si liberáli myslia , že tento odpad bude viesť k akceptovaniu liberálneho a ľavicového pohľadu na svet, tak sa možno tešia predčasne. Ľudia opustiac kresťanstvo sa navrátia do lona pohanstva a popri tomto návrate budú hľadať novú identitu. Túto identitu však nemusia nájsť v akceptovaní liberálnej ideológie, ale v návrate k pohanskej kmeňovej a rasovej výlučnosti. Zrno, ktoré zasievajú liberálni teológovia, po vzklíčení možno raz vydesí aj ich.

Branislav Michalka

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli christianitas.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Prečo je Macron nepriateľom islamu číslo jedna? Rozpútajú islamisti teraz už otvorenú vojnu?

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Francúzsky prezident Macron bol vyhlásený za hlavného nepriateľa moslimov a teroristu za to, že si dovolil príliš aktívne odsúdiť rituálnu popravu učiteľa Samuela Patyho islamistickým extrémistom Podivný je tento svet, v ktorom žijeme, a dejú sa v ňom naozaj bizarné, niekedy priam až…

Taliansky protimonopolný úrad vyšetruje spoločnosť Google

0 icon

Rím 29. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Taliansky protimonopolný úrad začal v utorok vyšetrovať spoločnosť Google pre podozrenie zo zneužívania dominantnej pozície na trhu online reklamy. Americká spoločnosť má priamy prístup k osobným údajom používateľov, vďaka čomu dokáže osloviť zákazníkov spôsobom, ktorý je pre inak porovnateľne výkonných konkurentov nedosiahnuteľný, tvrdí úrad…

Vo svete minulý týždeň celkovo pribudli vyše dva milióny nových prípadov

0 icon

Londýn 29. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Celosvetovo minulý týždeň pribudli viac ako dva milióny potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Uviedla, že od začiatku pandémie to bolo najkratšie obdobie, počas ktorého nastal taký exponenciálny rast počtu nových prípadov WHO uviedla, že už druhý…

Štátnu cenu za literatúru dostal Ajvaz, posmrtnú poctu má Forman

0 icon

Praha 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Českú štátnu cenu za literatúru dostal spisovateľ Michal Ajvaz, autor románov "Druhé město", "Zlatý věk" či "Cesta na jih" i filozofických štúdií a esejí. Štátnu cenu za preklad získala Blanka Stárková, cena in memoriam za prínos do filmu bola udelená oscarovému režisérovi Milošovi…

Srbská vláda bude proeurópska i proruská, uviedla premiérka Brnabičová

0 icon

Belehrad 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Designovaná srbská premiérka Ana Brnabičová v stredu vyhlásila, že jej nová vláda bude proeurópska, ale zároveň bude zachovávať "priateľské" vzťahy s Ruskom a Čínou. Brnabičová (45) to uviedla v stredu počas svojho prejavu v parlamente predtým, ako zákonodarný zbor schválil srbskú novú vládu,…

Pročko reagoval na slová Mariana Kollára zo SLK: „Matovič ani nechtíkom nezasiahol do štátnej zákazky na testy. Ak by to realizoval Fico, tak nás to nestojí 40, ale 100 miliónov. Lebo 60 by birmovný socialista ukradol“

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Krátko po včerajšej tlačovej besede Slovenskej lekárskej komory (SLK) zvolal svoj brifing premiér Igor Matovič, ktorý tvrdil, že lekári šírili "kotlebovský hoax" o koronavíruse. Celá táto ostrá výmena názorov v súvislosti s celoplošných testovaním rozpútala ešte ostrejší názorový zápas na sociálnych sieťach. Jednu…

Kolektívna imunita na dosah: V Česku je už premorena pätina populácie. „Je to dobrá správa, začíname si vytvárať aktívnu imunitnú obranu proti koronavírusu,“ hovorí imunológ

0 icon

Praha 29. októbra 2020 (/HSP/Foto:Screenshot video)   Štúdia imunológa Vojtěcha Thona ukazuje, že v Česku už môže byť premorená až jedna pätina populácie. Podľa imunológa je to dobrá správa. Ak to takto pôjde ďalej, naši západní susedia môžu čoskoro získať kolektívnu imunitu, zatiaľčo my na Slovensku budeme stále čeliť "lockdownu,"…

Francúzsko žiada od partnerov v EÚ opatrenia proti tureckému prezidentovi

0 icon

Paríž 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emrah Gurel)   Francúzsko od svojich partnerov v EÚ žiada, aby prijali opatrenia - vrátane možných sankcií - proti tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi pre sériu "provokácií". Uviedol to v stredu francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune "Musíme ísť ďalej... Budeme presadzovať dôrazné európske reakcie,…

Mesto Michalovce nemá dostatok zdravotníckych pracovníkov na celoplošné testovanie, žiada o pomoc občanov

0 icon

Košice 29. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Mesto Michalovce nemá dostatok zdravotníckych pracovníkov na odber vzoriek počas celoplošného testovania a žiada občanov, ktorí by mali záujem o výkon tejto činnosti, aby sa prihlásili. Informovala o tom Simona Pažinková z Mestského úradu Michalovce „Mesto Michalovce má zabezpečený dostatok administratívnych pracovníkov, ktorí budú…

Modelka Pateaová tvrdí, že čaká so Zverevom dieťa

0 icon

Berlín 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Nemecká modelka Brenda Pateaová je v 20. týždni tehotenstva a tvrdí, že otcom jej dieťaťa je tenista Alexander Zverev. Informoval o tom portál ubitennis.net Zverev tvoril s Pateaovou pár, no prednedávnom sa rozišli. "Čakám dieťa od Alexandra. V našom vzťahu nastala kríza, pretože…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Huťa

Dosť, stačilo.

0icon

V minulom blogu som uviedol príklad, ktorý môže byť rovnako pravdepodobný, ako aj nasledujúce. Dlhé obdobie pracujeme na vytváraní nepriateľa. Nerád sa zaoberám vojnou, dotknem sa jej len letmo. Treba si uvedomiť, že každá vojna mala len porazených, že niekto vyhral, je čistá ilúzia. Tento výrok ľudstvo dodnes nechápe, stále žije…

Peter Bilský

Tak som sa dopočul ...

0icon

Slovač je národ tvorivý a satire sa nevyhýba. Veď máme tú onú – slobodu myslenia i slova. A tak som sa dopočul (neviem či je to blud alebo fakt), že nášho pána premiéra začínajú prezývať „premiér Igor Prvý Slnko“. Každému hneď napadne podobenstvo s jedným panovníkom. Áno, z hodín dejepisu si pamätáme,

Gabriel Dragon

Iniciatíva TRI MORIA a médiami opomenutý samit s vystúpením prezidentky Zuzany Čaputovej

0icon

Pravdepodobne v záplave COVID informácií, možno jednoducho pre zdanie nepodstatnosti a možno účelovo, ostal minulotýždňový samit iniciatívy TRI MORIA v Estónsku pre väčšinu našich médií bez povšimnutia. Kvôli opatreniam sa samit konal prevažne formou videokonferencie a fyzicky sa na ňom zúčastnili len traja prezidenti – z Estónska, Poľska a Bulharska. Nieže by išlo o prevratný samit, ale…

Ivan Štubňa

Po ukrajinskom Majdane prichádza na scénu Bieloruska Cichanovská s peknou tváričkou, ale pomýlenou politikou.

0icon

Udalosti v Bielorusku sú ako vystrihnuté z učebnice CIA o organizovaní prevratov v štátoch tzv. amerického záujmu. Cichanovská bola na túto úlohu dlhodobo pripravovaná aj s manželom. Keď sa pozrieme na mapu Európy, zistíme, že Bielorusko je jediným klinom medzi Ukrajinou a pobaltskými štátmi na hranici s Ruskom. Americké dobyvačné plány, ktorých cieľom je rozbitie Ruska, jeho…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi

0 icon

Keď počuješ niektoré zvučné mená slávnych osobností, automatický si k ním priradíš rodnú krajinu. Nie je to však vždy správne priradenie. V dnešnom príspevku ti ukážeme 10 slávnych Američanov, ktorí vlastne nie sú Američania, aj keď si si to o nich celý život myslel.  10. Henry Kissinger

Naša pravá tvár sa prejaví vtedy, keď sme opití. Je to potvrdené vedcami

0 icon

Opití ľudia sa správajú úplne inak ako ich triezva verzia a štúdie narazili na neuveriteľný objav. Niekoľko drinkov dokáže aj z najrezervovanejšej osoby behom chvíle urobiť kráľovnú parketu! Je ťažké si predstaviť, že tvoj frustrovaný šéf skáče okolo a nacvičuje svoje hlúpe tanečné pohyby, však? Ukazuje sa, že alkohol je…

Tieto každodenné návyky si robil doteraz zle!

0 icon

Naše dni vypĺňajú rituály a návyky, ktoré si pravdepodobne doteraz robil zle. Možno vám tieto návyky uľahčujú život, ale na druhej strane môžu byť aj veľmi škodlivé. Nechávaš kurča rozmraziť pri izbovej teplote celý deň alebo si dopraješ príliš teplú sprchu? Možno práve tieto zlozvyky ti môžu uškodiť na zdraví.…

Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti (2. časť)

0 icon

Deň predtým, než Calvi zomrel, spáchala jeho sekretárka Teresa Corrocherová samovraždu skokom z okna v jednom z vyšších poschodí ústredia banky Ambrosiano. Nechala po sebe na lístku napísané, že za všetko môže jej šéf. Vitajte pri pokračovaní článku s názvom Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti. Vyzerá…

Čo všetko boli ženy v minulosti schopné urobiť pre krásu?

0 icon

Ľudia urobia takmer všetko, aby vyzerali a cítili sa mladí a atraktívni, a preto sa kozmetickému priemyslu tak darí. A nezáleží na tom, či sú tieto trendy neuveriteľne čudné, pokiaľ ich ostatní nasledujú - je pravdepodobné, že jednoducho naskočíš do rozbehnutého vlaku. Keď sa však pozriete späť do histórie, v minulosti došlo…

Vo svete IT

Príchod astronautov na Mars bude znamenať obrovskú zmenu: Spoznáme vôbec o 100 rokov červenú planétu?

0 icon

Je viac ako pravdepodobné, že v tomto alebo v tom ďalšom desaťročí uvidíme cestu prvých astronautov na planétu Mars, nášho planetárneho suseda. Tento míľnik v objavovaní vesmíru je nielen snom šéfa spoločnosti SpaceX, Elona Muska, ale aj americkej vesmírnej agentúry, NASA. Tá vidí Mars ako ďalšiu destináciu, v prípade úspechu…

Jeden z mesiacov Saturnu prekvapil: V jeho atmosfére našli astronómovia jedinečnú molekulu

0 icon

Na jednom z mesiacov Saturnu, Titane, astronómovia odhalili molekulu, ktorá sa nenachádza nikde inde v Slnečnej sústave. Ide o molekulu s označením C3H2 a inak sa označuje aj ako cyklopropenylidén, ktorá sa údajne nachádza v atmosfére mesiaca, píše portál Science Alert. Cyklopropenylidén je extrémne vzácna uhlíková molekula, ktorá je navyše mimoriadne…

Tím astronómov prišiel s fascinujúcou metódou, ktorá môže odhaliť Deviatu planétu

0 icon

Planéta 9 je záhadným objektom, ktorý by sa mal podľa istých teórií nachádzať na okraji našej Slnečnej sústavy. Problémom je, že doteraz sa nikomu nepodarilo túto záhadnú planétu zachytiť. Jediný potenciálny dôkaz, ktorý naznačuje jej existenciu, je zvláštne správanie sa objektov na okraji sústavy. Ich obežná dráha naznačuje, že sú…

Pozrite sa, ako si môžete zapamätať, kde ste zaparkovali auto pomocou hlasovej asistentky Google

0 icon

Nie je nič viac frustrujúcejším, ako keď zaparkujete auto, ale zabudnete kde. Obzvlášť v prípade nákupných centier, či v lokalitách, ktoré sú pre vás neznámymi. A práve za týmto účelom vám chceme dať do pozornosti vcelku zaujímavú funkciu hlasového asistenta Google, pomocou ktorej si môžete uložiť miesto, na ktorom ste…

Objavilo sa video so smartfónom TCL, ktoré disponuje rolovateľným displejom. Pôjde o revolúciu?

0 icon

Keď príde reč na nové technologické inovácie spájané so smartfónmi, tak väčšinou sa  spomínajú spoločnosti ako Xiaomi, Samsung, či Huawei, ktoré patria v tomto segmente medzi najväčších inovátorov. Tentokrát však plátky médií zapĺňa spoločnosť TCL, ktorá je skôr známou vďaka chytrým televízorom. TCL ako inovátor? Prečo nie TCL v minulosti ukázala…

Armádny Magazín

Ďalšie prázdne sľuby: USA hrozia vylúčením Turecka z NATO po teste ruských systémov S400

0 icon

USA, 29.október 2020 (AM) - Turci boli po nákupe Ruských S-400 vylúčení z programu F-35 (našťastie). Trvalo viac ako týždeň, kým americké úrady oficiálne zareagovali na testy týchto už tureckých protilietadlových systémov. Americká zdržanlivosť môže vychádzať z viacerých faktorov. Jedným z ni

Bude Putin zachraňovať aj Francúzov? Macron požiadal o pomoc v boji proti islamistom

0 icon

Francúzsko, 29. októbra (AM) - Po tom, čo čečenský islamistický fanatik odsekol hlavu francúzskemu učiteľovi, sa Paríž obliekol do smútku. Macron po piatkovom útoku navštívil školu v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža, kde učiteľ pracoval a stretol sa s jej zamestnancami. „Jeden z našich krajanov bol zavra

Ukrajinský historik Jurij Dudkin: Výsadkárom so Pskova potrvá dobytie Kyjeva iba 30 minút

0 icon

Ukrajina, 29.október 2020 (AM) - Ak sa ukrajinská elita rozhodne pre rozsiahlu ozbrojenú provokáciu proti Luhanskej ľudovej republike - Rusko okamžite zavedie svoje jednotky na územie Ukrajiny. A tentoraz je nepravdepodobné, že by sa ruská armáda zastavila 40 kilometrov od hlavného mesta, ako to bolo v Gruzínsku pred 12 rokmi.   S…

Spiaci vojenský potenciál Pentagonu: V čiernomorskom regióne vsádzajú USA na chudobné Rumunsko

0 icon

Rumunsko, 29.október 2020 (AM) - Do Rumunska Američania začínajú s dodávkou protilietadlových raketových systémov  Patriot. V blízkej budúcnosti má Bukurešť dostať sedem raketových batérií. Kontrakt s americkými vojensko-priemyselnými komplexnými spoločnosťami bol uzavretý na konci roka 2017, objem dodávok

IRÁN : Bude stíhačka Kowsar čoskoro vo Venezuele?

0 icon

Irán, 28.október 2020 (AM) - Pred dvoma dňami, 23. októbra, vystúpil venezuelský prezident v štátnej televízii s úmyslom vytvoriť vojenskú radu v partnerstve s Iránom, Ruskom a Čínou, s cieľom dosiahnuť nezávislosť v oblasti obrany. Madurov návrh na vytvorenie vojenskej rady, ktorá by pomohla dosiahnuť nezávislosť venezuelskej armády by tak mala…

Svetlo sveta

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

icon FOTO DŇA