Kam sa uberá svet v nebopolitickom zmysle. Akadémia riadenia rozvoja: Obraz sveta v roku 2021

Bratislava 9. februára 2021 (PR článok/Foto:Torden)

 

* Nebopolitika je nové ruské slovo. Cieľom Nebopolitiky je popísať globálne spoločenstvo národov na zemi, ktoré je v integrite s prírodou. Plní túžby po pravde a ľudskej dôstojnosti a je postavené na princípoch slobodnej vôle a spravodlivosti pre všetkých

Nebopolitika
Ilustračné foto

Pre Rusko sa v súlade s proroctvami, mýtmi a rozprávkami nazýva toto budúce spoločenstvo „Kráľovstvo pravdy – moc bieleho cára“. Pre ľudstvo – „nové nebo“ globalizácie.

Mŕtva voda
Kniha Mŕtva voda
Stretnutie s rokom Bieleho býka

V cykloch zmien, ktoré majú kozmický základ, 12.02.2021 vstúpi svet do roku Bieleho býka. Biela je energia Západu. Rok Bieleho býka pokračuje v línii života, ktorú v roku 2020 začal 12-ročný cyklus od Bielej krysy. Krysa je symbolom agresie. Biely býk symbolizuje tvrdohlavosť Západu v pokračovaní náporu na prelomenie starého svetového poriadku. 2022 bude rokom Čierneho tigra, a to je výbuch zúrivej energie severu (čierny). Fáza cyklu zo Západu sa presunie do Ruska, ktoré bude rozzúrené udalosťami okolo parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 19.9.2021.

Tu je potrebné zdôrazniť, že “Plánovač” prechodu na nový svetový poriadok cez krízu (a to je Šalamúnov plán) je založený na biblických proroctvách položených na vesmírnych základoch.

Zo strategického hľadiska a z hľadiska rozsahu globalizmu, hodnotiaceho priebeh tretej svetovej vojny nového hybridného typu, možno konštatovať, že agresia Západu sa začala 3.1.2020 vraždou iránskeho generála Solejmáního v Bagdade. Išlo o provokáciu zo strany Západu, ktorý rátal s odvetným úderom Iránskej islamskej republiky proti sionistickému štátu Izrael – nepriateľovi nie na život, ale na smrť. V pláne “Plánovača” ide o „večné kráľovstvo Izraeľ“ – miesto prítomnosti duchovného kráľa Mošiacha a nie o triumf sionizmu.

Takto sa mala začať hlavná operácia strategických zbraní tretej svetovej vojny, pod náporom ktorej by sa izraelskí Židia vydali na „druhý exodus“ (presídlenie) na juh Ukrajiny do „Novej Chazarie“ (okolie už existujúcej štátnosti – Krymskej republiky v rámci Ruskej federácie). Tam, kde Turci-Karaiti v „židovskej pevnosti“ Chufut-Kale (hlavné mesto Krymskeho ulusu, 2,5 km od Bakhchisaray) s hrobmi svojich predkov si zachovali posvätnosť Mojžišovho zákona: Tóra bez Talmudu.

Kniha Rusko Krym História
Kniha Rusko Krym História

Podľa Plánovača, je Nová Chazaria na križovatke čínskej expanzie „Jeden pás . Jedna cesta„. Je to hlavne vďaka finančným a technologickým injekciám od svetového židovstva od „synov Zákona“ (B’nai B’rith). Do roku 2030 by sa spolu s USA a Čínou mala Nová Chazaria stať tretím technicko-ekonomickým blokom Nového svetového poriadku.

Keď Irán nešiel do vojenskej odvety, hlavnou operáciou pre rozpad starého svetového poriadku, sa stala v roku 2020 „pandémia strachu“ COVID-19. Nápor pandémie s perspektívou celoplošného očkovania (označovanie genómov) sa však oslabuje, a tak v roku 2021 bude politika násilia vojenskými zbraňami opäť pokračovať.

Kniha Korona Falošný poplach?
Kniha Korona Falošný poplach?

Známy generálny tajomník OSN António Guterres porovnával roky 2021 až 1945 a uviedol:

– “Dnešná vojna sa vedie proti mikroskopickému vírusu. Zajtra môže začať proti teroristom v kyberpriestore. “

– „Boli stratené mechanizmy pre zabránenie jadrovej vojne.“

– “Hrozba jadrovej konfrontácie sa vrátila.”

Prechod k novému svetovému poriadku si vyžaduje pochybovanie v pilieroch starého svetového poriadku (podľa plánu – do roku 2025). Až potom je možná globálna transformácia.

Menový svet založený na americkom petrodolári a vojenskej moci USA podlieha poruchám. Odtiaľ pochádza zrážka “Bielej krysy” do politického systému USA s kolíziou v prezidentských voľbách, ktorú usporiadal “Plánovač” v roku 2020.

Kniha Globálne riadenie a človek
Kniha Globálne riadenie a človek

Pre pochopenie procesov je potrebné poznamenať, že „Biela Krysa-2020“ (západná agresia) je ideologicky organizovaná v zákulisí s jadrom v Londýne, ktorý včas odišiel z Európskej únie. A od roku 2021 si zaisťuje rolu a miesto pri prekonávaní globálnej krízy pod politickým krytím strategického rozvinutia projektu Nový kalifát.

Projekt Nový kalifát pod vedením Turecka v roku 2020 so svojimi aktivitami v Sýrii, Líbyi, východnom Stredomorí a Karabachu sa stal operačným priestorom Londýna v rámci „Veľkej hry“ svetových projektov. V roku 2021 sa dvojica Londýn – Istanbul stane stranou biblickej „Bitky o koniec“, čo je tretia svetová vojna.

Vojna je vždy stretom dvoch strán (koalícií) a je nevhodné hovoriť o multipolárnom svete. Schéma konfrontácie medzi nimi vždy predstavuje tretiu, ktorá sa nachádza nad bitkou a počas tretej svetovej vojny slúži ako beneficient na konci drahocenného stretu civilizácií: Svet islamu (Nový kalifát s jadrom v Istanbule, za ktorým je Londýn) a Svet západu (banky Nového Babylonu v New Yorku, za ktorými je Vatikán).

Tu je potrebné poznamenať, že Vatikán vedie proces jezuitským spôsobom cez hrobku iluminátskeho rádu “Lebky a kosti”.

Treťou silou v boji medzi dedičmi kalifátu a rímskymi dedičmi je teda Čína, ktorá hrá spolu s Londýnom.

Kniha Zápas o líderstvo
Kniha Zápas o líderstvo

Koncepčnú kombináciu troch síl v tretej svetovej vojne nového hybridného typu je možné predstaviť v symboloch farebnosti sveta v zákulisí: „červení“ (dediči Komunistickej internacionály) stoja nad bitkou medzi „čiernymi“ (duchovné rády) a „modrými“ (slobodomurárske lóže).  A obrazom víťazstva je kolaps liberalizmu (modrý), pomsta „čierneho internacionála“ a neočakávaný triumf červenej Číny ako svetového lídra (v roku 2030).

V júli 2020 K. Schwab, progresista sveta Západu, prezident Svetového ekonomického fóra predstavil vo svojej knihe COVID-19: “Veľký reštart”. Ide o koncept „národného industrializmu“ (propagujúci štvrtú priemyselnú revolúciu) ako pomsta „čierneho medzinárodného“ nad nadvládou prehnitého liberalizmu.

Pokiaľ ide o Rusko, Kremľu sa v roku 2020 (s novou ústavou) podarilo vykĺznuť zo zálohy dedičov Ríma (Moskva – tretí Rím) v „bitke konca“ s dedičmi kalifátu.

Cez súčinnosť s Tureckom na Blízkom východe (Sýria, Karabach, plynovod, jadrová elektráreň) sa Rusku podarilo odhodiť zlovestnú rolu biblického „Goga zo severu“, čím sa táto rola preniesla na severoamerické USA („dohoda storočia“).

Nebopolitika, na druhej strane, pri pohľade na to, čo sa deje zhora, z pohľadu od hviezdy pólu, vidí celý kontinent Euroázie; s rotáciou oblohy nevníma čas ako lineárny pokrok, ale ako cykly zmien; a je schopná neanalyzovať situáciu po častiach, ale hodnotiť ju vo zväzkoch síl celostne, v úplnosti celého obrazu sveta.

Toto hodnotenie je založené na technológii politickej hry velenia a štábu overenej v nepolitike: „Bitka šiestich svetových projektov – most do budúcnosti.“

„Veľká hra“ za scenárom založeným na kartách vykresľuje model zmien vo zväzkoch troch síl (rotačný pohyb), na rozdiel od modelu „veľkej šachovnice“ konfrontácie medzi dvoma silami (translačný pohyb).

 

Výsledok nášho posúdenia vyhliadok na koniec rokov 2021 – 2024 je takýto:

Istanbul (projekt „Červený kalifát“) nehrá s USA (New York, projekt „Nový Babylon“), ale s Londýnom („Šalamúnov plán“). Tam, kde sa od červeného štátu žiada, aby islam prelomil modrý liberalizmus USA (stret civilizácií sveta islamu so svetom Západu) v prospech dvojice Peking – Moskva.

Kniha Falošná demokracia
Kniha Falošná demokracia

Čínska doktrína „Novej hodvábnej cesty“ sa delí na dve ramená: „Ekonomický pás“ a „Námorná hodvábna cesta“ („Jeden pás – jedna cesta“).

Ekonomický pás zahŕňa 12 krajín sveta islamu od autonómnej oblasti Ujgurov (Sin-ťiang) po turecké úžiny a potom štyri pravoslávne krajiny až po Nemecko.

Červený kalifát na čele s Tureckom je vyzvaný, aby zabezpečil mier a prosperitu Hospodárskemu pásu (hlavne turkických národov). Londýn (Šalamúnsky plán) má v úmysle urobiť z Turecka to, čo Chazaria na Starej hodvábnej ceste: turkickú krajinu Mojžišovho zákona a jej židovských obchodníkov (rachdonity).

Pokiaľ ide o bezpečnosť námornej hodvábnej cesty 21. storočia, Rusko je vyzvané, aby poskytovalo ochranu na úseku trasy od Červeného mora cez východné Stredozemné more po Čierne more. Za týmto účelom sa vytvárajú základne ruského námorníctva v Sudáne, Egypte a Sýrii, ktoré sú spoliehajú na Krym.      Tu je potrebné poznamenať, že turecká Anatólia bola súčasťou hulagu osady Veľkej hordy Džingischána. A boľševici druhej červenej hordy boli blízko k ataturkovskému Turecku.

V tom spočíva úloha Turecka v projekte “Veľká Euroázia – Tretia horda”.

Z tohto dôvodu sú viditeľné gestá priateľstva Kremľa voči Turecku vrátane Karabachu (koridor Meghri: Azerbajdžan – Nakhichevan – Turecko, ktorý porušuje Arménsko).

Správna voľba – do ktorej koalície a s akou úlohou vstúpiť – do„Kremľa“ alebo „Lubjanky“, musí byť urobená ešte v roku 2021.

Rok Bieleho býka bude rozhodujúci v „bitke konca“ tohto sveta (rozlúčka so starým poriadkom priemyselnej spoločnosti).

Cesta k novému svetovému poriadku spočíva v novom menovom svete. Čierna a červená sú v ofenzíve. Modrá v aktívnej obrane.

Víťazstvo Modrych v prezidentských voľbách v USA označilo Rusko za nepriateľa a Čínu za konkurenta „hlbokého štátu“.

Liberálna časť Ruska – priatelia dolárov sa ocitli v strategickom zmätku (klamú svojich priateľov) a v strategickej osamelosti (Peking hrá spolu s Londýnom). O výbere RF bude rozhodovať vyššia moc.

Ak postupujeme podľa Guterresovho varovania z 10 januára 2021, tak potom, po okamžitom vyrovnaní sa s pandémiou strachu bude následná úloha – zbúranie sveta starej meny v roku 2021- vyriešená strategickou útočnou operáciou v kyberpriestore.

Kniha Digitálna totalita
Kniha Digitálna totalita

Spravodajský boj sa uskutočnil 14. decembra 2020, keď došlo k globálnemu polhodinovému zlyhaniu v systéme Google, ktorý vypol YouTube, Gmail, Google Docs atď. V Ruskej federácii boli zakázané online služby Sberbank a predaj lístkov na Ruské železnice.

 

Prebiehala operácia “Zachytenie”

Dobre informovaný generálny tajomník OSN A. Guterres uviedol nasledujúci popis nového hybridného typu pokračovania politiky: “Dnešná vojna sa vedie proti mikroskopickému vírusu.” Zajtra môže začať proti teroristom v kyberpriestore. A stále prehrávame dlhý boj so zmenou klímy. “

Z pohľadu nebopolitiky hovoríme o biblickej „Bitka konca“ (III. svetová vojna) a o tom, čo A. Guterres povedal, je možné chápať takto:

  • V roku 2020 sa okamžitá úloha zákulisia sveta zbúrať základy starých liberálnych poriadkov priemyselnej spoločnosti vyriešila ranou spoločnosti „pandémiou strachu“ z koronavírusu (prvý jazdec apokalypsy).
  • V roku 2021 sa očakáva, že ďalšiu výzvu na zbúranie starého petrodolárneho monetárneho sveta USA zvládne strategická ofenzíva v kyberpriestore.
  • Smer ďalších opatrení bude boj za novú „zelenú“ energiu (znížením uhlíkových emisií zo spaľovania uhľovodíkov: uhlie, ropa, plyn).

Podľa prezieravých pozorovateľov blízkych spoľahlivým zdrojom došlo v systéme Google 14. decembra 2020 ku globálnemu polhodinovému zlyhaniu, ktoré vyradilo YouTube, Gmail, Google Docs a ďalšie. V Rusku to vyplo online služby Sberbank a predaj lístkov Ruským železniciam. A úplne vyplo Vatikán. Úplné zachytenie kontroly nad globálnymi sieťami. Operácia “Zachytenie” pozostávala z preprogramovania platforiem Google a Apple na hardvérovej úrovni. Útočník vložil cudzí kód do základných dosiek servera. Na aktiváciu záložky je potrebný reštart servera, ktorý sa nazýva „polhodinová porucha systému“. Poradie preprogramovania podľa záložky je nasledovné: prvá „matka“ po zapnutí nainštaluje mikrooperačný systém a začne preinštalovať základné dosky susedných serverov a tiež ich reštartuje. Dochádza teda ku kaskádovému poklesu všetkých serverov v sieti, čo sa prejavilo ako vypnutie Googlom.

Výsledkom je, že všetky tieto siete teraz obsahujú úplne nový mikrooperačný systém s parametrami, ktoré nepoznajú programátori, ani Google, ani výrobcovia čipov – je úplne nový! To znamená, že došlo k úplnému a nezvratnému odpočúvaniu kontroly nad všetkými sieťami objektov útoku. Google a Apple však kontrolujú nadnárodné príšery Západu – spoločnosti Vanguard Group (6,41 bilióna dolárov) a BlackRock (7 430 biliónov dolárov). Presne nad nimi prevzali kontrolu! A keďže vojnu vedú vždy iba dve strany (koalície), a boli napadnuté digitálne systémy globálnej aliancie „inkluzívneho kapitalizmu“, ku ktorej sa pripojil aj Vatikán, nie je ťažké prísť na to, kto sú organizátori operácie “Zachytenie”. Môžete vedieť, ale nemôžete „chytiť za ruku“ a vzniesť obvinenie v súlade s postupmi medzinárodného práva: ide o nový typ vojny!

Pretože existujúce Rusko sa stalo „digitálnou kolóniou“ Západu, náhodné vypnutie globálnych superslužieb spôsobí kolaps takmer celého ruského internetu. Bude zbytočné ťukať prstami do elektronických zariadení.

Generácia prívržencov digitálnej totality dostane psychický šok. A ak je tajný kybernetický útok neidentifikovaných hackerov vierolomne porazí automatizovane riadiace systémy kritickej infraštruktúry (elektrina, dodávka vody), Kremeľ môže ustúpiť a urobiť zásadné „ústupky v mene mieru“, alebo ak sa nebude báť, hrozivo buchne arzenálom Dýky, Predvoje, Poseidon, Zirkón, Kalibre…

Ale na bojové použitie zbraní sú potrebné ciele a vo vojne v kyberpriestore nebudú jasné ciele.

Generálny tajomník OSN A. Guterres opäť smúti za jadrovou hrozbou.

Najpravdepodobnejšou možnosťou, ako zvýšiť tlak USA na Ruskú federáciu, je však tlačiť ruských priateľov amerického dolára (modrý) a našich vlastencov z bratstva Athosov (čierny) a silou moci ju doviesť do náručia „červeného draka“. Potom  vo „veľkej hre“ vyhrá koalícia Peking – Londýn – Moskva v rokoch 2021 – 2024.

Toto sú formy. Obsah hybridných akcií koalícií III. svetovej vojny v roku 2021 dôjde k nutkaniu na zdravie so zavedením QR kódov a zdravotných pasov. A, čo je najdôležitejšie, boj na finančnom fronte globálnych trustov a kryptomien proti petrodoláru.

Maskovacím prostriedkom sa stane boj za životné prostredie s emisiami uhlíka (ropa, plyn, uhlie) o „zelenú“ energiu šiesteho technologického rádu (zbohom petrodolár).

Býk posúva trh do sveta novej meny

V atmosfére kolapsu starého svetového poriadku, „tektonických procesov globálnej transformácie“ a začiatku „digitálneho boja“ o miesto absolútneho vodcu novej éry, Rusko„Bohom strážená“ vlasť naliehavo, po období skrytej mobilizácie, začína postupne prerážať cez úroveň jadrového projektu 20. storočia, ako tvrdenie suverénneho miesta Ruskeho štatu v histórii za kartovým stolom „Veľká hra“.

Z pohľadu systému názorov s odvážnym menom Nebopolitika – to nie je doťahovací digitálny projekt pod záštitou „rozvojových inštitúcií“ priateľov umelej inteligencie, ale strategický projekt rozsahu Veľkej Euroázie a akvizície „Celej Zeme“.

Jedná sa o projekt zachytávania budúcnosti rezonanciami v oblasti kolektívneho nevedomia. Tam, kde vysoké humanitárne technológie „inkognito“ (bez uznania vlastných/cudzích), šokové vlny vášne a odhodlania zlomia okovy strojových algoritmov digitálneho transhumanizmu, a to nie logicky z mysle, ale iba z vôle, pocitov a pamäti požadovať od spoločenstva osud pre cele ľudstvo –  atraktívny obraz harmónie a mier: harmonická proporcionalita „zmyslu pre pravdu v ľudskom srdci“ so sebou, spoločnosťou a prírodou.

Rusko, teda v boji o vedenie v budúcej informačnej spoločnosti prijme stratégiu nebopolitiky „predbehnúť nedobehnutím“ a vsádza na zvyšovanie Ducha stvorenia, zázračne na koncepčnej úrovni, povedie proces globálneho riadenia a zasiahne predstavivosť ľudí, jasný a skutočný sen o spoločnej budúcnosti celého ľudstva.

Zárukou úspechu projektu Múzea navrhovania budúcnosti sú „odhalenia“ nebopolitickej politiky, pamäť veľkých predkov a spoliehanie sa na múdrych ľudí (a nie na príkaz úradov a podnikateľov). Motívom účasti na projekte je účasť na zvyšovaní slávy vlasti, avšak nie je to moc alebo peniaze.

Na posvätnej úrovni (spojenie s neviditeľným svetom) realizuje projekt Múzea pre stavbu budúcnosti implementáciu prorockých predpisov „Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa k vám pridá“ a „Kráľovstvo Božie v srdci človeka“.

Kniha Rozhovory o živote
Kniha Rozhovory o živote

V roku 2020 sa spolu s prijatím zmien a doplnení ústavy Ruskej federácie objavil v pomníku Hrdinom Rževa symbol vzkriesenia Ruska:

Kŕdeľ lietajúcich žeriavov (duše padlých bojovníkov) je stelesnený v obraze vojaka -osloboditeľa vlasti.

Rusko je ženská duša, údel Sofijskej múdrosti. Je za tým príklad harmónie mieru v rodine národov medzi nebom a zemou.

Rozlišujúc znamenia doby a vypočítavajúci okno príležitosti, začal organizačný výbor Múzea pre navrhovanie budúcnosti počnúc januárovým vianočným týždňom 2021 – časom zázrakov – pre projekt tvoriť formálny rámec a značku.

Bola vypracovaná a zverejnená synopsa projektu (krátke zhrnutie s ilustráciami bez nadmernej argumentácie a zdôvodňovania).

19. septembra 2021. budú voľby do Štátnej dumy Ruskej federácie, ktoré rozhodnú o tom ako bude vyzerať ruská cesta z krízy.

Kniha Vladimir Putin
Kniha Vladimir Putin

Začala sa transformácia Ruska za krátku dobu – 12 rokov (2021 – 2032) na „kráľovstvo pravdy“, ktoré predpovedali vidiaci.

Je čas obsadiť vrcholy, nie výklenky.

Je čas postúpiť, nie sa schovávať v bezpečnostných štrbinách.

V mene organizačného výboru Múzea navrhovania budúcnosti, píše Andrej Devjatov dočasný hlavný konštruktér.

člen ruskej pobočky Medzinárodnej akadémie pre budúci výskum (Brusel).

Andrey Petrovič Devjatov

Andrey Petrovič Devjatov (vlastným menom – Petr Adolfovič Gvaskov; narodený 1952) je sovietsky spravodajský dôstojník, ruský spisovateľ, publicista, vojenský sinológ a politológ. Zástupca riaditeľa Inštitútu rusko-čínskych strategických interakcií, tajomník Zväzu vojenských sinológov Ruska, člen Zväzu spisovateľov Ruska. Plukovník vo výslužbe. Vyštudoval Vojenský ústav cudzích jazykov. Zúčastnil sa arabsko-izraelskej vojny v roku 1973, po ktorej sa stal zamestnancom GRU generálneho štábu ministerstva obrany ZSSR. V roku 1976 bol prvýkrát poslaný do Číny pod diplomatickou ochranou. Celkovo počas svojej služby má za sebou tri vojenské misie s celkovým trvaním 11 rokov a ďalších 6 rokov žil aj ako občan Číny .

V roku 2021 vydavateľstvo TORDEN pripravuje a čoskoro vydá knihu od p. Devjatova- „ČÍNA A RUSKO: OSUD A MIER. Eseje o tektonických procesoch globálnej transformácie„

V prípade záujmu o knižné novinky vydavateľstva TORDEN sa prihláste na odber newslettru a nič nezmeškáte.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Bezpečnosť TurkStreamu je pre Maďarsko prioritou

0 icon

Budapešť 29. septembra 2022 (HSP/hungarytoday/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Význam plynovodu TurkStream sa zvýšil v dôsledku toho, že nie je zaručená prevádzka plynovodu Nord Stream pod Baltským morom, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na stredajšom stretnutí ministrov energetiky Organizácie turkických štátov (OCT) v kazašskej Almaty Vyzval preto lídrov krajín,…

Matovič aktuálne: Sulík vytiahol tromf. Váhajúcim poslancom práve ponúka podľa jeho slov “deal”

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ráno pokračuje v rozprave k návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Prihlásený je ešte jeden rečník ústne, hlasovať by sa tak o tomto návrhu mohlo už o 11.00  Faktické poznámky k prejavu…

Česká polícia začala vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom. Na hraničných priechodoch do Rakúska je niekoľkominútové zdržanie

0 icon

Praha 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj, Pavol Zachar, Dano Veselský, Martin Baumann)   Česká polícia začala od polnoci zo stredy na štvrtok vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch. Informuje o tom spravodajská stanica ČT24 Dočasné znovuzavedenie hraničných kontrol oznámil…

Nikto, kto podporuje NATO, nie je umiernený

0 icon

Washington 29. septembra 2022 (HSP/caitlinjohnstone/Foto:Pixabay)   Niekto, kto verí, že USA alebo ich zástupcovia sabotovali plynovod Nord Stream, vám môže presne povedať, čo by z toho mali a ako málo by ich to stálo. Niekto, kto verí, že to bolo Rusko, musí predvádzať čudné mentálne výčiny o tom, že Moskva…

O mesiac budú voľby starostov, predsedov krajov i poslancov

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Presne o mesiac sa budú na Slovensku konať spojené regionálne voľby. Prvýkrát budú voliči vyberať v jeden deň svojich zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby sa budú konať 29. októbra, ľudia budú môcť voliť len v mieste svojho trvalého bydliska.…

Lekárske odborové združenie: Výpovede podá minimálne 1948 lekárov, počty naďalej stúpajú

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Výpovede podá minimálne 1948 lekárov, pričom ich počet naďalej stúpa. Výpovede začnú podávať postupne vo štvrtok a piatok (30. 9.). Informoval o tom šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský Podľa neho ide o lekárov z približne 27 nemocníc Slovenska. Týka sa…

Nemecké spravodajské služby: Ak plynovod Severný prúd rýchlo neopravia, prídeme oňho

0 icon

Berlín 29. septembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   „Nemecké bezpečnostné orgány naznačujú, že tri zo štyroch vetiev plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2 budú po údajnej sabotáži trvalo nepoužiteľné. Ak sa rýchlo neopravia, dostane sa tam veľa slanej vody a potrubie skoroduje," uviedol Tagesspiegel s odvolaním sa na vládne zdroje Publikácia…

Výbuchy na Nord Stream by mohli viesť k fatálnemu konfliktu so Západom

0 icon

Moskva 29. septembra 2022 (HSP/nsk/Foto:Foto:TASR/AP-Stefan Sauer, screenshot)   Na mieste výbuchov na plynovode Nord Stream boli spozorované lode NATO Ruský plyn už nebude do Európy dodávaný - aspoň nie niekoľko rokov. Odborníci predpokladajú, že prerušené potrubia Nord Stream nebude možné opraviť vzhľadom na rozsah škôd spôsobených výbuchmi. Ak sa potvrdia…

Slovensko nedodržuje pravidlá EÚ v oblasti znečisťovania ovzdušia a ochrany vody

0 icon

Bratislava/Brusel 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia (EK) predstavila vo štvrtok svoj pravidelný mesačný balík rozhodnutí o porušení právnych predpisov a o právnych krokoch, ktoré podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. Slovensko čelí dvom konaniam v oblasti životného prostredia, informuje spravodajca TASR…

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií zastavil konanie voči poslancovi Šimkovi

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií v stredu (28. 9.) zastavil konanie voči poslancovi Jozefovi Šimkovi (Sme rodina). Podľa šéfa výboru Borisa Suska (Smer-SD) neprijali poslanci navrhnuté uznesenie, preto sa konanie skončilo Konanie voči Šimkovi sa riešilo vyše dvoch rokov. Šimko…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Boris Mesár

Prečo Západ obviňuje Moskvu zo sabotáže Nord Stream ?

0icon

Spomedzi všetkých krajín, ktorých sa sabotáž plynovodu Nord Streams priamo dotkla, bolo Švédsko prvou krajinou, ktorá začala vyšetrovanie.Dánsko a Nemecko mu pravdepodobne pomôžu. Rusko nebolo pozvané. Hoci je zrejmé, že dostať sa na dno Baltského mora bez účasti vlastníka plynovodu je nepravdepodobné. Okrem toho lídri

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Gustáv Murín

Mafia na Slovensku – stručné dejiny zla

0icon

Práve vychádza aj elektronická verzia tejto unikátnej encyklopédie zločinu na Slovensku. Elektronická verzia obsahuje prvú polovinu printovej verzie, konkrétne Obete a udalosti mafiánskeho vyČÍŇANIA 1990 – 2021, ale zato je oproti printovej verzii aktualizovaná a rozšírená. Napríklad:  

Dušan Hirjak

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0icon

Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Z&aa

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke, ktorú zverejnila spoločnosť Neon, je scéna z hudobného biografického dokumentárneho filmu s názvom Moonage Daydream o britskom hudobníkovi Davidovi Bowiem

Autor: TASR/AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bezpečnosť TurkStreamu je pre Maďarsko prioritou

0 icon

Budapešť 29. septembra 2022 (HSP/hungarytoday/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Význam plynovodu TurkStream sa zvýšil v dôsledku toho, že nie je zaručená prevádzka plynovodu Nord Stream pod Baltským morom, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na stredajšom stretnutí ministrov energetiky Organizácie turkických štátov (OCT) v kazašskej Almaty Vyzval preto lídrov krajín,…

Matovič aktuálne: Sulík vytiahol tromf. Váhajúcim poslancom práve ponúka podľa jeho slov “deal”

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ráno pokračuje v rozprave k návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Prihlásený je ešte jeden rečník ústne, hlasovať by sa tak o tomto návrhu mohlo už o 11.00  Faktické poznámky k prejavu…

Česká polícia začala vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom. Na hraničných priechodoch do Rakúska je niekoľkominútové zdržanie

0 icon

Praha 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj, Pavol Zachar, Dano Veselský, Martin Baumann)   Česká polícia začala od polnoci zo stredy na štvrtok vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch. Informuje o tom spravodajská stanica ČT24 Dočasné znovuzavedenie hraničných kontrol oznámil…

Nikto, kto podporuje NATO, nie je umiernený

0 icon

Washington 29. septembra 2022 (HSP/caitlinjohnstone/Foto:Pixabay)   Niekto, kto verí, že USA alebo ich zástupcovia sabotovali plynovod Nord Stream, vám môže presne povedať, čo by z toho mali a ako málo by ich to stálo. Niekto, kto verí, že to bolo Rusko, musí predvádzať čudné mentálne výčiny o tom, že Moskva…

O mesiac budú voľby starostov, predsedov krajov i poslancov

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Presne o mesiac sa budú na Slovensku konať spojené regionálne voľby. Prvýkrát budú voliči vyberať v jeden deň svojich zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby sa budú konať 29. októbra, ľudia budú môcť voliť len v mieste svojho trvalého bydliska.…

Lekárske odborové združenie: Výpovede podá minimálne 1948 lekárov, počty naďalej stúpajú

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Výpovede podá minimálne 1948 lekárov, pričom ich počet naďalej stúpa. Výpovede začnú podávať postupne vo štvrtok a piatok (30. 9.). Informoval o tom šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský Podľa neho ide o lekárov z približne 27 nemocníc Slovenska. Týka sa…

Nemecké spravodajské služby: Ak plynovod Severný prúd rýchlo neopravia, prídeme oňho

0 icon

Berlín 29. septembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   „Nemecké bezpečnostné orgány naznačujú, že tri zo štyroch vetiev plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2 budú po údajnej sabotáži trvalo nepoužiteľné. Ak sa rýchlo neopravia, dostane sa tam veľa slanej vody a potrubie skoroduje," uviedol Tagesspiegel s odvolaním sa na vládne zdroje Publikácia…

Výbuchy na Nord Stream by mohli viesť k fatálnemu konfliktu so Západom

0 icon

Moskva 29. septembra 2022 (HSP/nsk/Foto:Foto:TASR/AP-Stefan Sauer, screenshot)   Na mieste výbuchov na plynovode Nord Stream boli spozorované lode NATO Ruský plyn už nebude do Európy dodávaný - aspoň nie niekoľko rokov. Odborníci predpokladajú, že prerušené potrubia Nord Stream nebude možné opraviť vzhľadom na rozsah škôd spôsobených výbuchmi. Ak sa potvrdia…

Slovensko nedodržuje pravidlá EÚ v oblasti znečisťovania ovzdušia a ochrany vody

0 icon

Bratislava/Brusel 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia (EK) predstavila vo štvrtok svoj pravidelný mesačný balík rozhodnutí o porušení právnych predpisov a o právnych krokoch, ktoré podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. Slovensko čelí dvom konaniam v oblasti životného prostredia, informuje spravodajca TASR…

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií zastavil konanie voči poslancovi Šimkovi

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií v stredu (28. 9.) zastavil konanie voči poslancovi Jozefovi Šimkovi (Sme rodina). Podľa šéfa výboru Borisa Suska (Smer-SD) neprijali poslanci navrhnuté uznesenie, preto sa konanie skončilo Konanie voči Šimkovi sa riešilo vyše dvoch rokov. Šimko…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Boris Mesár

Prečo Západ obviňuje Moskvu zo sabotáže Nord Stream ?

0icon

Spomedzi všetkých krajín, ktorých sa sabotáž plynovodu Nord Streams priamo dotkla, bolo Švédsko prvou krajinou, ktorá začala vyšetrovanie.Dánsko a Nemecko mu pravdepodobne pomôžu. Rusko nebolo pozvané. Hoci je zrejmé, že dostať sa na dno Baltského mora bez účasti vlastníka plynovodu je nepravdepodobné. Okrem toho lídri

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Gustáv Murín

Mafia na Slovensku – stručné dejiny zla

0icon

Práve vychádza aj elektronická verzia tejto unikátnej encyklopédie zločinu na Slovensku. Elektronická verzia obsahuje prvú polovinu printovej verzie, konkrétne Obete a udalosti mafiánskeho vyČÍŇANIA 1990 – 2021, ale zato je oproti printovej verzii aktualizovaná a rozšírená. Napríklad:  

Dušan Hirjak

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0icon

Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Z&aa

Armádny Magazín

USA poskytnú Ukrajine ďalších 18 raketových systémov HIMARS. Na víťazstvo potrebujú ešte 200 kusov

0 icon

Ukrajina, 29.september 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   V dôsledku masívneho palebného zásahu miest dočasného nasadenia 14. a 92. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny v obciach Dvurečnaja, Kondrašovka a Petrovka v Charkovskej

Mobilizácia, dezertéri a Kazachstan

0 icon

Kazachstan, 29.september 2022 (AM) – Ruský dezerčný exodus do Kazachstanu naberá na obrátkach. Podľa kazašských zdrojov sa od 21. septembra do 28. septembr

Ukrajina dostala šancu ukončiť vojnu. Západ ponúka Moskve výmenu za Zelenského

0 icon

USA, 29.september 2022 (AM) – Napriek pretrvávajúcemu konfliktu na Ukrajine Rusko urobilo niekoľko pokusov o dosiahnutie politického urovnania, ako aj množstvo výrečných a veľmi vážnych jednostranných krokov, ktoré niektorí považujú za gestá dobrej vôle. Nastal čas, aby Západ podnikol podobné kroky. To by však mohlo byť

Kadyrov označil výsledky referend za prirodzený vývoj politiky Kyjeva. Rusko je krok od matu USA na Ukrajine

0 icon

Čečensko, 29.september 2022 (AM) – Len jeden krok zostával Moskve, aby dala Spojeným štátom mat. Napísal o tom Edouard Husson, publicista francúzskeho vydania Le Courrier des Strateges. Francúzsky analytik si je istý, že Spojené štáty už nemajú priestor na manévrovanie. Ak sa regióny LĽR, DĽR, Cherson a Záporožie stanú súčasťou Ruskej federácie,…

Ako libanonskí šiíti spôsobili v roku 1983 americkej námornej pechote krvavý kúpeľ a prinútili ich rýchlo utiecť z krajiny

0 icon

Libanon, 29.september 2022 (AM) – Občianska vojna v Libanone /1975 - 1990/ zmenila túto kedysi kvitnúcu krajinu, ktorú prezývali Švajčiarsko Blízkeho východu, na nepoznanie. V krajine sa rozhorel náboženský konflikt medzi šiítmi, sunnitmi a kresťanmi, tento konflikt spoza hraníc riadili Američania a Izrael, ktorí sa obávali aj sunnitských Palestínčanov

FOTO DŇA

Na snímke, ktorú zverejnila spoločnosť Neon, je scéna z hudobného biografického dokumentárneho filmu s názvom Moonage Daydream o britskom hudobníkovi Davidovi Bowiem

Autor: TASR/AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali