Z prieskumu Globsec Policy Institut vyplýva, že Slováci majú radi Rusov napriek propagande. Prečo je to tak?

Bratislava 13. októbra 2016 (HSP/Foto:AP a Michaela Kolimárová)

 

Slováci majú negatívny vzťah k americkej zahraničnej politike a pozitívny vzťah k Rusku viac ako okolité krajiny. Vyplýva to zo zverejnených údajov organizácie Globsec Policy Institute, ktorá vychádzala z prieskumov agentúr v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

Na snímke vľavo slovenský premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimir Putin
Na snímke vľavo slovenský premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimir Putin

Až 59 percent Slovákov hodnotí politické pôsobenie USA v Európe a vo svete negatívne a 60 percent si myslí, že NATO je pre USA prostriedok na ovládanie malých krajín. Pozitívnemu obrazu Ruska vo vedomí  Slovákov sa venoval denník Sme 8. septembra v dvoch osobitných článkoch  s citáciami niektorých politológov, najmä známeho rusofóba Alexandra Dulebu a mimoriadne disponovanej „odborníčky“ na zahraničnú politiku Magdy Vášáryovej.

Viacerí sociológovia sa zamýšľajú nad fenoménom proruskej orientácie väčšiny slovenského národa a odpoveď hľadajú jedni v štúrovskej histórii, iní v názoroch na vojenské intervencie USA a transatlantickej aliancie v rôznych častiach sveta. Bývalá diplomatka Vášáryová príčinu vidí dokonca v naivite Slovákov, ktorí ani za štvrťstoročie vraj „nepochopili, čo pre nás znamená členstvo v NATO.“

Aj Duleba sa domnieva, že sme v zahraničnej politike naivní a vinu zvaľuje na politikov, ktorí neboli schopní diskutovať o veciach zahraničnej politiky. Slováci sa vraj cítia morálnejší, ak odmietajú vojenské zásahy v zahraničí. Pre tohto pána je príznačné, že agresiu nazýva vojenským zásahom, ktorý je podľa jemu podobných havloidov nutný humanitárny akt s cieľom nastolenia demokracie v nedemokratických čiže neposlušných štátoch.

Podľa SME je zarážajúce, že sa na Slovensku hovorí o neutralite, ktorá je „jedným z kľúčových príbehov ruskej propagandy.“ Samozrejme, takéto tvrdenie je hlúposť v zmysle známeho príslovia: „Čo sa babe zachcelo, to sa babe prisnilo.“ Vzťah Slovákov k Rusom určuje do veľkej miery slovanská mentálna príbuznosť a spoločná historická pamäť.

O tom, že Slováci majú k Rusom blízko, svedčia aj mnohé facebookové skupiny a komunity
O tom, že Slováci majú k Rusom blízko, svedčia aj mnohé facebookové skupiny a komunity

Protiruskej mediálnej propagande, z ktorej je dnes každý normálny človek otrávený, sa na Slovensku nikdy dlhodobo nedarilo. Aj potlačenie Pražskej jari armádou Varšavskej zmluvy a dvadsaťročné obdobie prítomnosti sovietskych vojsk v ČSFR sa dnes vníma v kontexte studenej vojny a politiky brežnevovského vedenia Sovietskeho zväzu, nie ako výsledok vôle ruského ľudu, ktorý si v čase tzv. totality tiež vytrpel svoje.

Vojnové udalosti konca 20. a začiatku 21. storočia chápu Slováci (a nielen oni) ako ozbrojené zasahovanie USA a NATO do suverenity mnohých štátov na Balkáne, v Afrike a na Blízkom východe. Cynické vojnové dobrodružstvá a nezmyselné bombardovanie Juhoslávie, Líbye, Iraku, v záujme hegemónie zámorskej veľmoci nerozpútali Rusi, ale Američania a Severoamerická aliancia.

Na pochopenie týchto udalostí nevplývala a ani nemusela vplývať ruská propaganda, ale všeobecne lepšia internetová informovanosť národa, ktoré nedokázalo infikovať mediálne vymývanie mozgov a protiruská agenda niektorých politikov či mimovládnych organizácií.

To, že Slováci neakceptujú akékoľvek použitie sily vrátane ozbrojených akcií NATO, je chvályhodná vlastnosť, ktorú môžu vyčítať národu len prihlúpli alebo naverbovaní nactiutŕhači ako herečka Vášáryová, bývalý marxista Mesežnikov, prezident Kiska, istý aktivista Smatana a iné obskúrne figúrky na našom politickom hryzovisku.

Vítanie ruských motorkárov Noční vlci v roku 2015 na bratislavskom Slavíne
Vítanie ruských motorkárov Noční vlci v roku 2015 na bratislavskom Slavíne

Rusofóbovia už ťahajú na Slovensku za kratší koniec. A to je dobrý, pre niekoho prekvapujúci výsledok posledného agentúrneho prieskumu. S Rusmi nás spája stáročné povedomie slovanstva, príbuzný jazyk, ktorého spoločným základom bola liturgická reč sv. Cyrila a Metoda. Na rozdiel od iných európskych jazykových skupín (germánskych, románskych, baltských) slovanské jazyky sú si najviac podobné.

Tristo miliónov členov slovanskej kresťanskej civilizácie má k sebe dosiaľ oveľa bližšie ako iné rodiny národov. Preto je pre rozsievačov globálneho chaosu potrebné zasievať jablko sváru medzi Slovanov, preto je rusofóbia pre ich zámery dôležitým prostriedkom ovládania národov.

Slováci patria k tým národom, ktoré emocionálne i pragmaticky pochopili, čo znamená členstvo v NATO a prečo uprednostňujú Rusov pred Američanmi. Začínajú to chápať aj Nemci, pravdaže, okrem Angely Merkelovej a niektorých pomätených, nenávistných dušičiek u nás doma. Môžeme byť hrdí, že väčšina nášho národa si zachovala v tomto chaotickom a na pravdu skúpom svete zdravý sedliacky rozum.

Ľudovít Števko

 

Anketa: Podľa prieskumov majú Slováci k Rusom najbližší vzťah z okolitých národov. Čo myslíte, prečo je to tak, a ako to hodnotíte?

Ján Čarnogurský, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti:

Vzťah Slovákov a Rusov musí mať dávnu tradíciu, ktorej počiatky ani nedovidíme. V Nestorovej kronike sa píše, že pôvodne všetci Slovania žili pri Dunaji, potom sa rozišli a len niektorí zostali žiť pri Dunaji. Kollárova Slávy dcera s veršom: „…o mocné to opri se dubisko…“ vyšla skoro pred dvesto rokmi. Ľudovít Štúr vyzval, aby sme sa stali samostatným kniežatstvom v rámci Ruskej ríše. Dokonca Andrej Hlinka sa vo väzení v Szegedíne začal učiť po rusky. Gustáv Husák napísal do Moskvy v roku 1944, že Slováci by dali prednosť stať sa sovietskou zväzovou republikou. Sme skôr malý národ a vidina silnej ruskej opory by urobila koniec ústrkom od iných malých národov.

 

Ondrej 4. (Zimka), akademický sochár:

Pochádzame z jedného prapôvodného slovanského národa, na ktorom náš (ne)priateľ neustále uplatňuje staré heslo “Rozdeľuj a panuj!” To, že neoficiálne udržujeme duševné, ale aj praktické spojenectvo, je nielen dobré, ale v podstate nevyhnutné pre zachovanie nás Slovanov.

 

Roman Michelko, politológ a vydavateľ:

Som rád, že napriek rusofóbnej propagande mainstreemových médií nemá hrubozrnná demagógia na slovenských obyvateľov zásadnejší vplyv. Je to asi preto, že Slovensko bolo tradične rusofilné. Jedným z vysvetlení nášho dobrého vzťahu k Rusku je aj to, že povestnú okupáciu po roku 1968 väčšina Slovákov nevníma  ako krivdu zo strany Rusov, ale konkrétnych politikov, ktorí vtedy vládli v Kremli. Značné sympatie iste vyvoláva aj skutočnosť, že za posledných 25 rokov sme mali podobný vývoj aj v oblasti  obrovskych majetkových transferov. Putin však ruských oligarchov skrotil a obmedzil ich vplyv na politiku, na čo slovenskí občania doma ešte len čakajú.

 

Juraj Sarvaš, herec a režisér:

Okrem spoločného slovanského pôvodu nás spája aj história a kultúra. V najťažších chvíľach nášho národa to boli veľké ruské duchovné osobnosti, ktoré nám dodávali silu. Napríklad Štúr udržiaval čulé kultúrne styky so Sreznevskim, Sládkovič sa stretával s Boďanským, Vajanský bol niekoľkokrát v Rusku a mal vynikajúci vzťah s Lamanským. Vždy, keď prídem do Ruska, zažívam neuveriteľne srdečné prijatia a zakaždým som prekvapený, že tento veľký ruský národ s bohatou kultúrnou históriou sa vie uznanlivo skloniť pred malým päťmiliónovým národom.

 

Maroš Smolec, správca Matice slovenskej:

Dôvodom sú prieniky slovenskej a ruskej histórie, napriek tomu, že neboli jednoduché. Rusi sa snažili Slovákom vždy pomáhať. Markantnejšie sa začali prejavovať pri iniciatívach štúrovcov o akceptáciu slovenského národa ako politického národa v Rakúskej monarchii. Nasledujúce krízové historické udalosti Európy ako 1. a 2. svetová vojna našu spolupatričnosť potvrdili. V rakúskych uniformách slovenskí vojaci rýchlo pochopili, že nedokážu bojovať proti slovanským bratom. Počas 2. svetovej vojny Slováci dokonca zaútočili po boku Tretej ríše proti Rusku. Naše brigády však veľmi rýchlo generáli stiahli z ruského územia. Naša spolupatričnosť vyplýva aj z genetiky – z charakterových vlastností ruského a slovenského človeka. Po vyše 160 rokoch sa podľa mňa napĺňa Štúrova vízia, že napokon sa budeme musieť ukryť pod krídla ruského orla pred mimoeurópskymi a protikresťanskými atakmi globalizovaného sveta.

 

Ľuboš Blaha, poslanec NR SR:

Slováci vnímajú Rusov v prvom rade ako osloboditeľov od fašizmu v 2. svetovej vojne. Zásluhu Červenej armády nikto nemôže zmazať. Pravicových aj ľavicových obdivovateľov Ruska spája fakt, že táto veľmoc symbolizuje určitý odpor k západnej individualistickej a liberálnej tradícii, ktorá v tomto priestore nemá takú intelektuálnu silu ako v Západnej Európe či v USA. Obdiv k Rusku súvisí určite aj s nádhernou kultúrou, počnúc Dostojevskim či Čajkovskim a končiac Alexandrovcami. Rusko v sebe má čosi magické a kus tejto mágie pôsobí aj na Slovákov. Na rozdiel od Poľska nemáme voči Rusku nijaké hlboké historické resentimenty, možno s výnimkou roka 1968, ktorý sa však odohral v úplne špecifickom geopolitickom rozpoložení. Pre väčšinu Slovákov Rusko nikdy nebude nepriateľ, práve naopak.

 

Eva Kristinová, herečka

Naše vzájomné vzťahy majú dlhodobú tradíciu. Slovenskí velikáni boli nielen písomne napojení na osobnosti ruskej vedy a literatúry. Diela velikánov ruskej literatúry, rovnako ako ruské ľudové rozprávky boli u nás vždy hojne prekladané. Dokonca aj v časoch prvej Slovenskej republiky, teda v časoch takzvaného vojnového klérofašistického slovenského štátu. Povedané jednou vetou: Sme si prirodzene blízki bez ohľadu na okolnosti, v ktorých žijeme.

 

Andrej Mišanek, výtvarník a karikaturista:

Nie všetci Slováci majú pozitívny vzťah k Rusku a Rusom. Na rozdiel od Rusov, medzi ktorými niet slovakofóba. Väčšinovo tu však existuje neidentifikovateľná iracionálna vnútorná spriaznenosť. Nehovoriac o povedomí slovanského národa, jazykovej príbuznosti, ruskej kultúre…Pre mňa je ruský národ ten pravý  “spravodlivý medzi národmi“. Je veľkou nádejou pre život sveta, cestou svetla viery a lásky, záchranou pred hroziacou kataklizmou.

 

Ján Berky Mrenica, hudobník:

Sme si blízki etnicky, jazykovo, oba národy si ctia svoju históriu, tradície, kultúru vrátane láske k folklóru. Ja ako huslista obdivujem ruskú husľovú školu. Mnohí Slováci nezabúdajú na to, kto nás v roku 1945 oslobodil. Na rozdiel od mnohých médií Slováci nevnímajú Rusko ako geopolitickú či vojenskú hrozbu, naopak, sympatizujú s ním. Mnoho ľudí má už po krk amerikanizmov, či už v reči, hudbe, nepáčia sa im nanútené americké sviatky… Asi aj preto s nádejou upierajú svoj pohľad na Rusko.

 

Článok vyšiel na portáli napalete.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Od pondelka je najviac okresov v ružovej fáze, oranžové sú štyri

0 icon

Bratislava 17. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:korona.gov.sk)   Od pondelka nie je podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V bordovej fáze sú dva okresy, červených je 23, v ružovej fáze ich je 50. V druhom stupni ostražitosti budú štyri okresy. Vyplýva to z aktualizovaného rozdelenia okresov podľa rizikovosti, ktoré…

Česi menia pravidlá pre Slovensko. Na hraniciach od dnes žiadajú 24-hodinový Ag test alebo 3-dňový PCR

0 icon

Bratislava/Praha 17. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na Slovensku sa už niekoľko týždňov za sebou zlepšuje epidemiologická situácia, no z Prahy prišla negatívna správa. Slovensko sa opäť ocitlo na českom cestovateľskom „červenom zozname“ Pre občanov, ktorí od pondelka 17. mája plánujú cestovať za rieku Moravu, tak pribudnú starosti. Do Česka…

Nemecké úrady žiadajú prísnejšie opatrenia proti antisemitským prejavom

0 icon

Berlín 17. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nemecké úrady žiadajú prísnejšie opatrenia proti antisemitskému správaniu v reakcii na nedávne protesty proti Izraelu - z dôvodu jeho konfliktu s palestínskym militantným hnutím Hamas. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA Antisemitské a protiizraelské protesty a vandalizmus od štvrtka hlásili z viacerých nemeckých…

Streľba v Liberci si vyžiadala dve obete na životoch

0 icon

Praha 17. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Dve osoby prišli o život následkom nedeľňajšej streľby v českom meste Liberec. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Hovorca polície Vojtěch Robovský povedal, že polícii približne o 16.15 h oznámili streľbu na Rudolfovskej ulici v Liberci. Policajti podľa jeho slov na mieste našli dve…

Šéfredaktorka AP žiada vyšetriť izraelský útok na budovu, kde sídlili médiá

0 icon

Washington 17. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmud Hams)   Sally Buzbeeová, výkonná šéfredaktorka agentúry Associated Press (AP), v nedeľu požiadala o nezávislé vyšetrovanie izraelského leteckého útoku v pásme Gazy, pri ktorom bola v sobotu zničená budova, kde mala kancelárie tlačová agentúra AP a ďalšie zahraničné médiá Izraelská vláda má podľa Buzbeeovej predložiť…

Top 5 pomocníkov pre rýchlejšie odbúravanie tuku

0 icon

Bratislava 17. mája 2021 (PR článok/Foto:Uber-Nutrition)   Každý by mal poznať zlaté pravidlo efektívneho chudnutia, ktoré spočíva tom, že príjem musí byť nižší ako výdaj. To v praxi znamená, že vaše telo musí spáliť viac kalórii ako prijať čím sa dostane do  kalorického deficitu a to buď pravidelnou fyzickou aktivitou…

Nastavenie kolúznej väzby treba zmeniť, zhodli sa Krajniak a Richter

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Súčasné podmienky kolúznej väzby sa musia zmeniť. V diskusnej relácii TA3 V politike sa na tom zhodli minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) a jeho predchodca na poste šéfa rezortu práce, podpredseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci…

V Iráne o post prezidenta sa uchádza takmer 600 ľudí

0 icon

Teherán 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Takmer 600 ľudí sa zaregistrovalo do iránskych prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 18. júna. Oznámilo to v nedeľu iránske ministerstvo vnútra, z vyhlásenia ktorého citovala agentúra DPA. Medzi dovedna 592 uchádzačmi o kandidatúru na post prezidenta je aj 40 žien Všetkých uchádzačov…

Vo východnom Jeruzaleme vrazilo do chodcov auto, zranenia utrpelo 6 chodcov

0 icon

Jeruzalem 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Šesť ľudí utrpelo v nedeľu zranenia, keď v prevažne arabskej štvrti východného Jeruzalema vrazilo auto do chodcov. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Times of Israel Polícia uviedla, že pri udalosti vo štvrti Šejch Džarráh zranení boli aj štyria jej…

Prehliadka tolerancie sexuálnych menšín. Americká armáda sa pridala k CIA s politicky korektným agitačným klipom

0 icon

Washington 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot YouTube)   Nový reklamný klip amerických ozbrojených síl vyvolal na sociálnych médiách nepochopenie a odmietnutie. Agitačné kreslený film rozpráva príbeh desiatnici Emmy Malonelordovej, vychovanej dvoma lesbičkami, ktorá podľa svojich slov "obhajovala slobodu od útleho detstva" vďaka svojej účasti v sprievodoch sexuálnych menšín, uvádza Daily Mail…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ján Vydra

Celková analýza kauzy COVID a prečo nás zatvárajú do domácej karantény(5) aneb nie je mi to jedno

0icon

Či som chcel alebo nie, napísanie prvého a ďalšieho článku ku kaze COVID a reakcie naň, spôsobili že som musel reagovať a napísať tento ďalší článok, ako voľné pokračovanie tých predchádzajúcich. V príspevkoch som našiel aj reakciu čitateľa článku, tak trochu sklamaného, že asi očakával niečo úplne iné, ako tam…

Tony Belohorec

Som váš nový Boh. Sklonte šije

0icon

Ako mám byť dobrým? Ako dať ľuďom najavo, že mám pokoj v duši? Ako pozrieť na človeka, pri strete pohľadov? Chcem byť zdvorilý, úctivý. Nechcem zväčšovať nervozitu. Všade je toľko napätia, že sa dá krájať.  Sedím v kaviarni za rohom. More je tak blízko, že ho občas počujem aj cez…

Jozef Slávik

Žoldnieri slobody ? ...

0icon

Význam slova žoldnier - príslušník platenej, najatej armády, námezdný vojak, zapredanec. Ja by som to ešte rozšíril nielen na najatých profesionálnych vojakov, či aj dobrovoľníkov, ale podľa mňa by to malo významovo platiť na každého, kto akýmkoľvek spôsobom, či platený, alebo ideologicky ovplyvnený slúži cudzí záujmom. Chápem, ak naša armáda…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Na čo bol postavený nepoužívaný staroveký sibírsky chrám?

0 icon

Na úpätí malého ostrova uprostred Sibíri leží tajomná zrúcanina starej pevnosti. Podľa vedcov sa ale chrám nikdy nepoužil. Archeológovia sa nedávno pustili do skúmania vzdialenej štruktúry komplexu a využili najmodernejšiu datovaciu technológiu. Najzvláštnejšie zo všetkého je, že sa chrám nikdy nepoužil, čo vedie ku konšpiráciám o jeho účele. Vďaka novej…

Hroznový cukor: Aké výhody prináša jeho konzumácia?

0 icon

Glukóza (hroznový cukor) je cukor s osobitnou funkciou v tele - je to najrýchlejší zdroj energie a jediná forma cukru, ktorá sa okamžite po konzumácii vstrebáva do krvi bez zaťaženia zažívacieho ústrojenstva. Hroznový cukor – glukóza má veľkú výhodu v tom, že sa rýchlo metabolizuje na energiu a hneď je vydaná do…

Velsenská aféra - Išlo o zradu alebo o náhodu? 1.časť

0 icon

V záverečnej fáze vojny v Európe nacisti zabili niekoľko príslušníkov holandského komunistického odboja. Okúzlujúca odbojárka Hannie Schaftová bola zastrelená medzi piesočnými presypmi v Bloemendaale iba tri dni pred oslobodením Holandska. Prinášame ďalšiu viac ako zaujímavú mini sériu článkov s názvom Velsenská aféra. Poďme na prvú časť. V tej dobe kolovali rôzne zvesti, ktoré nikto ani…

TOP10+: Naozaj sa dá zaspať v takejto pozícii a na takom mieste?

0 icon

Naši domáci miláčikovia dokážu zaspať na tých najneočakávanejších miestach. Vtedy treba rýchlo a potichu vytiahnuť mobil a túto chvíľu zvečniť. My, ľudia, sme o dosť náročnejší, ale svojim spôsobom rovnakí. Dokážeme zaspať v aute, pred televízorom, pri opaľovaní na brehu jazera, vo vlaku a niekedy aj v práci. Únavu jednoducho nezastavíš.…

Aké výhody prináša konzumácia červeného vína?

0 icon

Červené víno, okrem toho, že je príjemným doplnkom k večernému sledovaniu televízie, k cestovinám a iným potravinám, je plné tisícok antioxidantov a fytochemikálií, ktoré ponúkajú mnohé zdravotné výhody. Aby si predišiel zdravotným rizikám spojeným s konzumáciou alkoholu, American Heart Association odporúča, aby muži nepili viac ako jeden až dva poháre…

Vo svete IT

BAICYCLE Smart 2.0 – bezpečnejšia a hlavne pohodlnejšia alternatíva ku bežnej elektrickej kolobežke

0 icon

Fenomén v oblasti mestskej dopravy v podobe elektrických kolobežiek v našich končinách stále naberá na obrátkach. V mestách stretávame stovky kolobežiek na dennom poriadku, no tento typ prepravy nie je úplne pre každého obyvateľa väčšieho mesta, či priľahlých obcí. Veľká časť z nás by radšej volila bezpečnejšiu alternatívu v podobe…

SpO2: Môžeme veriť fitness náramkom, ktoré merajú hodnotu kyslíku v krvi?

0 icon

Moderné fitness náramky dokážu monitorovať širokú škálu údajov. Dokážu napríklad zistiť, koľko kyslíka sa dokáže absorbovať do svalov, čo je mimoriadne užitočný údaj, hlavne pre športovcov. Podobné merania sú niečo, čo si nemusí každý všimnúť, hlavne kvôli ich zložitému názvu. Jedným z nich je aj hodnota SpO2, čo je meranie…

Astronómom sa po prvýkrát podarilo objaviť známu molekulu v atmosfére inej planéty

0 icon

Astronómom sa podaril ďalší fascinujúci objav. Po prvýkrát v histórii ľudstva dokázali odhaliť molekuly hydroxylu v atmosfére inej planéty, píše portál Universe Today. Planéta, o ktorej je reč, sa nazýva WASP-33b a nachádza sa od nás 400-svetelných rokov. Exoplanéta sa radí do kategórie ultra-horúcich Jupiterov, čo sú plynné obry, ktoré…

Chystá sa nástupca Mi Note 10? Na ceste je Mi CC10 s vlajkovým procesorom!

0 icon

Keď Xiaomi v novembri roku 2019 predstavilo model Mi Note 10, strhlo sa doslova nákupné šialenstvo. Smartfón ponúkal špičkovú výbavu za prijateľnú cenu a i teraz sa nájdu mnohí, ktorí na tento smartfón nedajú dopustiť. Mi Note 10 však bol určený len pre globálny trh a v Číne sa „skryl“…

Máte podozrenie, že niekto cudzí má prístup k vášmu Facebook účtu? Takto to môžete zistiť!

0 icon

Ešte koncom apríla sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa venovali téme zneužitiu WhatsApp účtu. Konkrétne sme písali o tom, ako si môžete skontrolovať, či niekto iný pristupuje k vášmu účtu bez vášho vedomia. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti obdobnú funkciu, avšak v službe Facebook. Takto…

Armádny Magazín

Politológ predpovedá konflikt s Izraelom na štyri kroky dopredu. O Palestíne ani zmienka

0 icon

Izrael, 16.máj 2021 (AM) – Známy novinár a politológ Alexander Sosnovskij dokázal vypočítať spôsob riešenia konfliktu s Izraelom na štyri kroky vpred. Zároveň o Palestíne neuviedol ani slovo. Odborník navrhol, aby sa americké orgány pokúsili obrátiť ďalšie zhoršenie arabsko-izraelského konfliktu v ich prospe

Bývalý poradca John Bolton navrhol "anomálne" miesto ktoré zasadí Rusom hmatateľnú ranu

0 icon

USA, 16.máj 2021 (AM) – V USA navrhli „anomálne“ miesto, kde by Rusom mohla byť zasiahnutá hmatateľná rana. Podľa názoru Johna Boltona, bývalého poradcu prezidenta USA pre bezpečnosť, by to „šokovalo Kremeľ“.  John Bolton, ktorý v minulosti pôsobil ako poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť, upozornil na „šedú zónu“ okolo

Efektná, alebo efektívna? Čo je v skutočnosti izraelská raketová obrana Iron Dome

0 icon

Izrael, 16.máj 2021 (AM) –  Obranná kapacita židovského štátu je pôsobivá - spoľahlivosť aj imidž. Je však výhodné tieto systémy používať a ako je možné preniknúť cez tento protiraketový štít?   Počas súčasnej krízy na Blízkom východe bolo z Palestínskej samosprávy na

Macronova labutia pieseň: Francúzsko je na pokraji prevratu

0 icon

Francúzsko, 16.máj 2021 (AM) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron prežíva ťažké obdobie. Nikdy nebol schopný stabilizovať situáciu v krajine. Po Žltých vestách mu spadol vážnejší problém na hlavu. Macrona delí krôčik od štátneho prevratu a straty funkcie.   Nedávno skupina bývalých generálov zverejnila otvorený list

Ruský vojenský expert: Je čas obnoviť vlajku ZSSR

0 icon

Rusko, 16.máj 2021 (AM) – "V Rusku nastal čas uznať štátnu vlajku ZSSR ako symbol víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne na oficiálnej úrovni." Plukovník ústrednej kancelárie Ministerstva obrany Ruska v zálohe Vladimir Truchan to uviedol v éteri internetového kanálu PolitWera.  

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali