Z prieskumu Globsec Policy Institut vyplýva, že Slováci majú radi Rusov napriek propagande. Prečo je to tak?

Bratislava 13. októbra 2016 (HSP/Foto:AP a Michaela Kolimárová)

 

Slováci majú negatívny vzťah k americkej zahraničnej politike a pozitívny vzťah k Rusku viac ako okolité krajiny. Vyplýva to zo zverejnených údajov organizácie Globsec Policy Institute, ktorá vychádzala z prieskumov agentúr v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

Na snímke vľavo slovenský premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimir Putin
Na snímke vľavo slovenský premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimir Putin

Až 59 percent Slovákov hodnotí politické pôsobenie USA v Európe a vo svete negatívne a 60 percent si myslí, že NATO je pre USA prostriedok na ovládanie malých krajín. Pozitívnemu obrazu Ruska vo vedomí  Slovákov sa venoval denník Sme 8. septembra v dvoch osobitných článkoch  s citáciami niektorých politológov, najmä známeho rusofóba Alexandra Dulebu a mimoriadne disponovanej „odborníčky“ na zahraničnú politiku Magdy Vášáryovej.

Viacerí sociológovia sa zamýšľajú nad fenoménom proruskej orientácie väčšiny slovenského národa a odpoveď hľadajú jedni v štúrovskej histórii, iní v názoroch na vojenské intervencie USA a transatlantickej aliancie v rôznych častiach sveta. Bývalá diplomatka Vášáryová príčinu vidí dokonca v naivite Slovákov, ktorí ani za štvrťstoročie vraj „nepochopili, čo pre nás znamená členstvo v NATO.“

Aj Duleba sa domnieva, že sme v zahraničnej politike naivní a vinu zvaľuje na politikov, ktorí neboli schopní diskutovať o veciach zahraničnej politiky. Slováci sa vraj cítia morálnejší, ak odmietajú vojenské zásahy v zahraničí. Pre tohto pána je príznačné, že agresiu nazýva vojenským zásahom, ktorý je podľa jemu podobných havloidov nutný humanitárny akt s cieľom nastolenia demokracie v nedemokratických čiže neposlušných štátoch.

Podľa SME je zarážajúce, že sa na Slovensku hovorí o neutralite, ktorá je „jedným z kľúčových príbehov ruskej propagandy.“ Samozrejme, takéto tvrdenie je hlúposť v zmysle známeho príslovia: „Čo sa babe zachcelo, to sa babe prisnilo.“ Vzťah Slovákov k Rusom určuje do veľkej miery slovanská mentálna príbuznosť a spoločná historická pamäť.

O tom, že Slováci majú k Rusom blízko, svedčia aj mnohé facebookové skupiny a komunity
O tom, že Slováci majú k Rusom blízko, svedčia aj mnohé facebookové skupiny a komunity

Protiruskej mediálnej propagande, z ktorej je dnes každý normálny človek otrávený, sa na Slovensku nikdy dlhodobo nedarilo. Aj potlačenie Pražskej jari armádou Varšavskej zmluvy a dvadsaťročné obdobie prítomnosti sovietskych vojsk v ČSFR sa dnes vníma v kontexte studenej vojny a politiky brežnevovského vedenia Sovietskeho zväzu, nie ako výsledok vôle ruského ľudu, ktorý si v čase tzv. totality tiež vytrpel svoje.

Vojnové udalosti konca 20. a začiatku 21. storočia chápu Slováci (a nielen oni) ako ozbrojené zasahovanie USA a NATO do suverenity mnohých štátov na Balkáne, v Afrike a na Blízkom východe. Cynické vojnové dobrodružstvá a nezmyselné bombardovanie Juhoslávie, Líbye, Iraku, v záujme hegemónie zámorskej veľmoci nerozpútali Rusi, ale Američania a Severoamerická aliancia.

Na pochopenie týchto udalostí nevplývala a ani nemusela vplývať ruská propaganda, ale všeobecne lepšia internetová informovanosť národa, ktoré nedokázalo infikovať mediálne vymývanie mozgov a protiruská agenda niektorých politikov či mimovládnych organizácií.

To, že Slováci neakceptujú akékoľvek použitie sily vrátane ozbrojených akcií NATO, je chvályhodná vlastnosť, ktorú môžu vyčítať národu len prihlúpli alebo naverbovaní nactiutŕhači ako herečka Vášáryová, bývalý marxista Mesežnikov, prezident Kiska, istý aktivista Smatana a iné obskúrne figúrky na našom politickom hryzovisku.

Vítanie ruských motorkárov Noční vlci v roku 2015 na bratislavskom Slavíne
Vítanie ruských motorkárov Noční vlci v roku 2015 na bratislavskom Slavíne

Rusofóbovia už ťahajú na Slovensku za kratší koniec. A to je dobrý, pre niekoho prekvapujúci výsledok posledného agentúrneho prieskumu. S Rusmi nás spája stáročné povedomie slovanstva, príbuzný jazyk, ktorého spoločným základom bola liturgická reč sv. Cyrila a Metoda. Na rozdiel od iných európskych jazykových skupín (germánskych, románskych, baltských) slovanské jazyky sú si najviac podobné.

Tristo miliónov členov slovanskej kresťanskej civilizácie má k sebe dosiaľ oveľa bližšie ako iné rodiny národov. Preto je pre rozsievačov globálneho chaosu potrebné zasievať jablko sváru medzi Slovanov, preto je rusofóbia pre ich zámery dôležitým prostriedkom ovládania národov.

Slováci patria k tým národom, ktoré emocionálne i pragmaticky pochopili, čo znamená členstvo v NATO a prečo uprednostňujú Rusov pred Američanmi. Začínajú to chápať aj Nemci, pravdaže, okrem Angely Merkelovej a niektorých pomätených, nenávistných dušičiek u nás doma. Môžeme byť hrdí, že väčšina nášho národa si zachovala v tomto chaotickom a na pravdu skúpom svete zdravý sedliacky rozum.

Ľudovít Števko

 

Anketa: Podľa prieskumov majú Slováci k Rusom najbližší vzťah z okolitých národov. Čo myslíte, prečo je to tak, a ako to hodnotíte?

Ján Čarnogurský, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti:

Vzťah Slovákov a Rusov musí mať dávnu tradíciu, ktorej počiatky ani nedovidíme. V Nestorovej kronike sa píše, že pôvodne všetci Slovania žili pri Dunaji, potom sa rozišli a len niektorí zostali žiť pri Dunaji. Kollárova Slávy dcera s veršom: „…o mocné to opri se dubisko…“ vyšla skoro pred dvesto rokmi. Ľudovít Štúr vyzval, aby sme sa stali samostatným kniežatstvom v rámci Ruskej ríše. Dokonca Andrej Hlinka sa vo väzení v Szegedíne začal učiť po rusky. Gustáv Husák napísal do Moskvy v roku 1944, že Slováci by dali prednosť stať sa sovietskou zväzovou republikou. Sme skôr malý národ a vidina silnej ruskej opory by urobila koniec ústrkom od iných malých národov.

 

Ondrej 4. (Zimka), akademický sochár:

Pochádzame z jedného prapôvodného slovanského národa, na ktorom náš (ne)priateľ neustále uplatňuje staré heslo “Rozdeľuj a panuj!” To, že neoficiálne udržujeme duševné, ale aj praktické spojenectvo, je nielen dobré, ale v podstate nevyhnutné pre zachovanie nás Slovanov.

 

Roman Michelko, politológ a vydavateľ:

Som rád, že napriek rusofóbnej propagande mainstreemových médií nemá hrubozrnná demagógia na slovenských obyvateľov zásadnejší vplyv. Je to asi preto, že Slovensko bolo tradične rusofilné. Jedným z vysvetlení nášho dobrého vzťahu k Rusku je aj to, že povestnú okupáciu po roku 1968 väčšina Slovákov nevníma  ako krivdu zo strany Rusov, ale konkrétnych politikov, ktorí vtedy vládli v Kremli. Značné sympatie iste vyvoláva aj skutočnosť, že za posledných 25 rokov sme mali podobný vývoj aj v oblasti  obrovskych majetkových transferov. Putin však ruských oligarchov skrotil a obmedzil ich vplyv na politiku, na čo slovenskí občania doma ešte len čakajú.

 

Juraj Sarvaš, herec a režisér:

Okrem spoločného slovanského pôvodu nás spája aj história a kultúra. V najťažších chvíľach nášho národa to boli veľké ruské duchovné osobnosti, ktoré nám dodávali silu. Napríklad Štúr udržiaval čulé kultúrne styky so Sreznevskim, Sládkovič sa stretával s Boďanským, Vajanský bol niekoľkokrát v Rusku a mal vynikajúci vzťah s Lamanským. Vždy, keď prídem do Ruska, zažívam neuveriteľne srdečné prijatia a zakaždým som prekvapený, že tento veľký ruský národ s bohatou kultúrnou históriou sa vie uznanlivo skloniť pred malým päťmiliónovým národom.

 

Maroš Smolec, správca Matice slovenskej:

Dôvodom sú prieniky slovenskej a ruskej histórie, napriek tomu, že neboli jednoduché. Rusi sa snažili Slovákom vždy pomáhať. Markantnejšie sa začali prejavovať pri iniciatívach štúrovcov o akceptáciu slovenského národa ako politického národa v Rakúskej monarchii. Nasledujúce krízové historické udalosti Európy ako 1. a 2. svetová vojna našu spolupatričnosť potvrdili. V rakúskych uniformách slovenskí vojaci rýchlo pochopili, že nedokážu bojovať proti slovanským bratom. Počas 2. svetovej vojny Slováci dokonca zaútočili po boku Tretej ríše proti Rusku. Naše brigády však veľmi rýchlo generáli stiahli z ruského územia. Naša spolupatričnosť vyplýva aj z genetiky – z charakterových vlastností ruského a slovenského človeka. Po vyše 160 rokoch sa podľa mňa napĺňa Štúrova vízia, že napokon sa budeme musieť ukryť pod krídla ruského orla pred mimoeurópskymi a protikresťanskými atakmi globalizovaného sveta.

 

Ľuboš Blaha, poslanec NR SR:

Slováci vnímajú Rusov v prvom rade ako osloboditeľov od fašizmu v 2. svetovej vojne. Zásluhu Červenej armády nikto nemôže zmazať. Pravicových aj ľavicových obdivovateľov Ruska spája fakt, že táto veľmoc symbolizuje určitý odpor k západnej individualistickej a liberálnej tradícii, ktorá v tomto priestore nemá takú intelektuálnu silu ako v Západnej Európe či v USA. Obdiv k Rusku súvisí určite aj s nádhernou kultúrou, počnúc Dostojevskim či Čajkovskim a končiac Alexandrovcami. Rusko v sebe má čosi magické a kus tejto mágie pôsobí aj na Slovákov. Na rozdiel od Poľska nemáme voči Rusku nijaké hlboké historické resentimenty, možno s výnimkou roka 1968, ktorý sa však odohral v úplne špecifickom geopolitickom rozpoložení. Pre väčšinu Slovákov Rusko nikdy nebude nepriateľ, práve naopak.

 

Eva Kristinová, herečka

Naše vzájomné vzťahy majú dlhodobú tradíciu. Slovenskí velikáni boli nielen písomne napojení na osobnosti ruskej vedy a literatúry. Diela velikánov ruskej literatúry, rovnako ako ruské ľudové rozprávky boli u nás vždy hojne prekladané. Dokonca aj v časoch prvej Slovenskej republiky, teda v časoch takzvaného vojnového klérofašistického slovenského štátu. Povedané jednou vetou: Sme si prirodzene blízki bez ohľadu na okolnosti, v ktorých žijeme.

 

Andrej Mišanek, výtvarník a karikaturista:

Nie všetci Slováci majú pozitívny vzťah k Rusku a Rusom. Na rozdiel od Rusov, medzi ktorými niet slovakofóba. Väčšinovo tu však existuje neidentifikovateľná iracionálna vnútorná spriaznenosť. Nehovoriac o povedomí slovanského národa, jazykovej príbuznosti, ruskej kultúre…Pre mňa je ruský národ ten pravý  “spravodlivý medzi národmi“. Je veľkou nádejou pre život sveta, cestou svetla viery a lásky, záchranou pred hroziacou kataklizmou.

 

Ján Berky Mrenica, hudobník:

Sme si blízki etnicky, jazykovo, oba národy si ctia svoju históriu, tradície, kultúru vrátane láske k folklóru. Ja ako huslista obdivujem ruskú husľovú školu. Mnohí Slováci nezabúdajú na to, kto nás v roku 1945 oslobodil. Na rozdiel od mnohých médií Slováci nevnímajú Rusko ako geopolitickú či vojenskú hrozbu, naopak, sympatizujú s ním. Mnoho ľudí má už po krk amerikanizmov, či už v reči, hudbe, nepáčia sa im nanútené americké sviatky… Asi aj preto s nádejou upierajú svoj pohľad na Rusko.

 

Článok vyšiel na portáli napalete.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení „Samit NATO v Madride obnažil okrem iného aj zúfalú plytkosť verejného diskurzu na Slovensku. Nedočkali sme sa žiadnych zásadných analýz a už vôbec nie polemických…

Streľba v Chicagu: V sprievode ku Dňu nezávislosti zomrelo najmenej 6 ľudí

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   V sprievode ku Dňu nezávislosti na predmestí Chicaga sa strieľalo. Radnica mesta potvrdila najmenej šesť obetí, ďalších 24 ľudí bolo prevezených do nemocnice, informuje portál iDNES Policajti zaistili zbraň, ktorú útočník použil. Podľa predbežných informácií strieľal útočník zo strechy jedného z okolitých domov.…

Ukrajinské zdroje a BBC: Záujemcovia o stretnutie s Putinom sa musia testovať na 4 choroby

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Ukrajinské zdroje prinášajú informácie o Putinovi. Sprievod (lekári, piloti a personál) ruského prezidenta neopustil karanténu takmer dva roky. Podľa vyšetrovania BBC sa všetci, ktorí sa chcú stretnúť s Putinom, musia podrobiť karanténe Osoby, ktoré sa chcú stretnúť s Putinom, sa pred umiestnením do…

Po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, teraz sa vracia do Ruska

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalá redaktorka Prvého kanála Marina Ovsyannikovová, ktorá po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, sa vracia do Ruska. Zverejnila fotografiu z lietadla a uviedla, že bola „nútená“ vrátiť sa do Moskvy Ovsyannikovová má v úmysle žalovať svojho manžela pre svoju 11-ročnú dcéru,…

Bývalý šéf NATO: Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   "Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť," vyhlásil bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen. Povedal to počas svojej návštevy Kyjeva "Najväčším rizikom je teraz dlhotrvajúci konflikt. Rusi sú majstrami vo vleklých konfliktoch. Stačí sa pozrieť na Gruzínsko - v Južnom Osetsku to trvá od roku…

Vyvezú ukrajinské obilie cez Dunaj? Johnson prišiel s návrhom

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Britský premiér Boris Johnson hľadá alternatívy na vývoz ukrajinského obilia, ak to nepôjde cez Bosporský prieplav. Za jeden z variantov považuje Dunaj „Turci sú na vyriešenie tohto problému absolútne nevyhnutní. Robia, čo môžu… Záleží však, či Rusi budú súhlasiť s tým, aby sa to…

Americký ekonóm Sachs hovorí, že Covid-19 môže mať pôvod v americkom biolaboratóriu

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screenshot)   Zaujímavé vyhlásenie urobil ekonóm Jeffrey Sachs, riaditeľ Inštitútu Zeme na Kolumbijskej univerzite Na okrúhlom stole, ktorý zorganizovala vpred niekoľkými týždňami španielska mimovládna organizácia GATE Centre, vyhlásil, že COVID-19 bol pravdepodobne vytvorený v americkom biolaboratóriu. Sachs vyslovil tento záver na základe práv človeka, ktorý…

Český generál má pre Zelenského zlú správu: „Už vám nemáme čo poslať“

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalý šéf českej spravodajskej služby Andor Šándor povedal, že NATO nie je pripravené na dlhotrvajúci konflikt. Podľa jeho názoru západné krajiny aktívne podporujú Ukrajinu slovami, ale čoraz menej sú schopné poskytnúť skutočnú pomoc Generál uviedol ako príklad Nemecko, ktoré sľúbilo veľa, ale urobilo málo.…

Na Slovensku pokračuje pokles dodávok ruského plynu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pokles dodávok ruského plynu o polovicu bude pokračovať aj tento týždeň. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a. s. (SPP) však tvrdí, že krátenie dodávok nemá žiadny vplyv na zákazníkov Podľa SPP sa malo podariť zaistiť dodatočné množstvá plynu dovozom skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a…

Šéf NASA: Čína môže pristáť na Mesiaci a vyhlásiť ho za svoje územie

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Bude Mesiac čínsky? Začínajú sa nové preteky s novým súťažiacim, ktorého cieľom je vesmír a jeho telesá? Šéf NASA má vážne obavy z čínskeho vesmírneho programu Šéf NASA Bill Nelson vyjadril obavy z čínskeho vesmírneho programu. "Mali by sme sa veľmi obávať, že Čína…

NAJNOVŠIE

BLOG

Gustáv Murín

MEGAKŠEFT ministerky Milanovej

0icon

Osoba menom Milanová je klasickou ukážkou „odborníkov“, ktorý k moci priviedol sociopat Matovič. On sám je im vzorrrom, keď verejne vyhlásil, že sa vo financiách nevyzná (na všetko vraj má Pavlínku), ale drzo zastáva funkciu ministra financií s perspektívou, že našu krajinu privedie k bankrotu. Kultúrny bankrot zabezpečuje Milanová.

Boris Mesár

Tu je 96 prípadov vytvárania umelého nedostatku potravín v USA .

0icon

Počuli ste o všetkých farmách, distribučných centrách a potravinárskych závodoch, ktoré boli záhadne vypálené alebo zničené?Vláda NEPREDPOVEDÁ nedostatok potravín. Oni ho VYTVÁRAJÚ ! Otvorte oči! Za posledný rok sa stalo príliš veľa incidentov na to, aby to bola náhoda.Pozri na to : 1. 4/30/21 Monmouth Smith

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete– Davos spustil odpočítavanie.

0icon

Prednedávnom na svetovom ekonomickom fóre v Davose vystúpili, okrem iných, dve kľúčové postavy dnešnej svetovej politiky – H.Kissinger a G.Soros. Obaja predniesli veľmi dôležité posolstvá svetu a zároveň načrtli riešenia dnešnej kritickej situácie... i keď

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení „Samit NATO v Madride obnažil okrem iného aj zúfalú plytkosť verejného diskurzu na Slovensku. Nedočkali sme sa žiadnych zásadných analýz a už vôbec nie polemických…

Streľba v Chicagu: V sprievode ku Dňu nezávislosti zomrelo najmenej 6 ľudí

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   V sprievode ku Dňu nezávislosti na predmestí Chicaga sa strieľalo. Radnica mesta potvrdila najmenej šesť obetí, ďalších 24 ľudí bolo prevezených do nemocnice, informuje portál iDNES Policajti zaistili zbraň, ktorú útočník použil. Podľa predbežných informácií strieľal útočník zo strechy jedného z okolitých domov.…

Ukrajinské zdroje a BBC: Záujemcovia o stretnutie s Putinom sa musia testovať na 4 choroby

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Ukrajinské zdroje prinášajú informácie o Putinovi. Sprievod (lekári, piloti a personál) ruského prezidenta neopustil karanténu takmer dva roky. Podľa vyšetrovania BBC sa všetci, ktorí sa chcú stretnúť s Putinom, musia podrobiť karanténe Osoby, ktoré sa chcú stretnúť s Putinom, sa pred umiestnením do…

Po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, teraz sa vracia do Ruska

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalá redaktorka Prvého kanála Marina Ovsyannikovová, ktorá po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, sa vracia do Ruska. Zverejnila fotografiu z lietadla a uviedla, že bola „nútená“ vrátiť sa do Moskvy Ovsyannikovová má v úmysle žalovať svojho manžela pre svoju 11-ročnú dcéru,…

Bývalý šéf NATO: Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   "Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť," vyhlásil bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen. Povedal to počas svojej návštevy Kyjeva "Najväčším rizikom je teraz dlhotrvajúci konflikt. Rusi sú majstrami vo vleklých konfliktoch. Stačí sa pozrieť na Gruzínsko - v Južnom Osetsku to trvá od roku…

Vyvezú ukrajinské obilie cez Dunaj? Johnson prišiel s návrhom

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Britský premiér Boris Johnson hľadá alternatívy na vývoz ukrajinského obilia, ak to nepôjde cez Bosporský prieplav. Za jeden z variantov považuje Dunaj „Turci sú na vyriešenie tohto problému absolútne nevyhnutní. Robia, čo môžu… Záleží však, či Rusi budú súhlasiť s tým, aby sa to…

Americký ekonóm Sachs hovorí, že Covid-19 môže mať pôvod v americkom biolaboratóriu

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screenshot)   Zaujímavé vyhlásenie urobil ekonóm Jeffrey Sachs, riaditeľ Inštitútu Zeme na Kolumbijskej univerzite Na okrúhlom stole, ktorý zorganizovala vpred niekoľkými týždňami španielska mimovládna organizácia GATE Centre, vyhlásil, že COVID-19 bol pravdepodobne vytvorený v americkom biolaboratóriu. Sachs vyslovil tento záver na základe práv človeka, ktorý…

Český generál má pre Zelenského zlú správu: „Už vám nemáme čo poslať“

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalý šéf českej spravodajskej služby Andor Šándor povedal, že NATO nie je pripravené na dlhotrvajúci konflikt. Podľa jeho názoru západné krajiny aktívne podporujú Ukrajinu slovami, ale čoraz menej sú schopné poskytnúť skutočnú pomoc Generál uviedol ako príklad Nemecko, ktoré sľúbilo veľa, ale urobilo málo.…

Na Slovensku pokračuje pokles dodávok ruského plynu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pokles dodávok ruského plynu o polovicu bude pokračovať aj tento týždeň. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a. s. (SPP) však tvrdí, že krátenie dodávok nemá žiadny vplyv na zákazníkov Podľa SPP sa malo podariť zaistiť dodatočné množstvá plynu dovozom skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a…

Šéf NASA: Čína môže pristáť na Mesiaci a vyhlásiť ho za svoje územie

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Bude Mesiac čínsky? Začínajú sa nové preteky s novým súťažiacim, ktorého cieľom je vesmír a jeho telesá? Šéf NASA má vážne obavy z čínskeho vesmírneho programu Šéf NASA Bill Nelson vyjadril obavy z čínskeho vesmírneho programu. "Mali by sme sa veľmi obávať, že Čína…

Podkasty

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Všetko, čoho sa dotkne táto garnitúra, je v ohrození. Sú na rade kultúrne pamiatky?

icon

Bratislava 23. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Človek ani nestačí sledovať, čo všetko osvedčené a v mnohých ohľadoch aj z európskeho pohľadu špičkové, idú terajší vládcovia Slovenska za každú cenu zmeniť. Akoby všetko, čo tu bolo doteraz bolo zlé, a treba ho reformovať, často vlastne deformovať. A chcú to urobiť čo najrýchlejšie, v zásade bez diskusií...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

MEGAKŠEFT ministerky Milanovej

0icon

Osoba menom Milanová je klasickou ukážkou „odborníkov“, ktorý k moci priviedol sociopat Matovič. On sám je im vzorrrom, keď verejne vyhlásil, že sa vo financiách nevyzná (na všetko vraj má Pavlínku), ale drzo zastáva funkciu ministra financií s perspektívou, že našu krajinu privedie k bankrotu. Kultúrny bankrot zabezpečuje Milanová.

Boris Mesár

Tu je 96 prípadov vytvárania umelého nedostatku potravín v USA .

0icon

Počuli ste o všetkých farmách, distribučných centrách a potravinárskych závodoch, ktoré boli záhadne vypálené alebo zničené?Vláda NEPREDPOVEDÁ nedostatok potravín. Oni ho VYTVÁRAJÚ ! Otvorte oči! Za posledný rok sa stalo príliš veľa incidentov na to, aby to bola náhoda.Pozri na to : 1. 4/30/21 Monmouth Smith

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete– Davos spustil odpočítavanie.

0icon

Prednedávnom na svetovom ekonomickom fóre v Davose vystúpili, okrem iných, dve kľúčové postavy dnešnej svetovej politiky – H.Kissinger a G.Soros. Obaja predniesli veľmi dôležité posolstvá svetu a zároveň načrtli riešenia dnešnej kritickej situácie... i keď

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

TopDesať

Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

0 icon

Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

0 icon

Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

0 icon

Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

0 icon

Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

Armádny Magazín

Manželky ukrajinských militantov zo skupiny Medvede SS, ktorí sa vzdali v Mariupole, bijú na poplach

0 icon

Ukrajina, 4.júla 2022 (AM) – "Jednotka medveďov bola odvezená neznámym smerom. Neviem, kde sú alebo čo sa s nimi stalo," povedala Marina Kravcovová na tlačovej konferencii."   Zajatých ukraj

The Independent: Armáda Ozbrojených síl Ukrajiny označila službu na východnom fronte za „peklo na zemi“

0 icon

USA, 4.júla 2022 (AM) – Vojaci berú drogy, aby sa vyrovnali so stresom. Pre ukrajinskú armádu sa služba na východnom fronte stala „peklom na zemi“. Píše o tom britské vydanie The Independent po rozhovore s niekoľkými bojovníkmi Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí súhlasili s rozhovorom len pod podmienkou anonymity. Uviedli, že o

Skupina modernizovaných frontových bombardérov Su-34M vstúpila do služby na východe Ruska

0 icon

Rusko, 4.júla 2022 (AM) – Podľa správy lietadlá dorazili k jednej z bombardovacích jednotiek letectva a protivzdušnej obrany rozmiestnených na území Chabarovsk. Počet lietadiel v dávke nie je hlásený, bombardéry už boli prijaté ženijným a technickým personálom jednotky a uvedené do prevádzky. Všetky lietadlá boli dodané ako súčasť štátneho obrann

"Priznať že sa mýliš niekedy bolí." Izraelský vojenský expert o precitnutí Západu k udalostiam na Ukrajine

0 icon

Izrael, 4.júla 2022 (AM) – Koľkokrát si globálny Západ vylámal zuby pri pokuse poraziť „kolos s hlinenými nohami“ z východu. Rusko, Sovietsky zväz, Ruská federácia... Obrovský, no podľa Západu „slabý“ štát, ktorý bol vždy hrčou v hrdle osvietenej Európy. Veril v Boha iným spôsobom. Zaobchádzal so západnými „hodnotami“ iným spôsobom. Žili len…

Američania oslavujú jeden z posledných Dní nezávislosti

0 icon

USA, 4.júla 2022 (AM) – "Bojkotujte 4. júla!" - táto výzva sa za posledných pár dní stala jednou z najpopulárnejších a najdiskutovanejších na sociálnych sieťach v Amerike. Až donedávna bolo ťažké si to predstaviť - Deň nezávislosti bol pre rôzne kategórie Američanov taký zjednocujúci. V rôznych častiach Spojených štátov bolo možn

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali