Generálmajor vo výslužbe Vestenický k prítomnosti amerických vojakov na území SR: Ani dnešné vysokosofistikované zbrane nerozlišujú druhy vojenských uniforiem a výbuch likviduje objekt

Bratislava 2. júla 2018 (HSP/Foto:Jana Birošová/Extra Plus)

 

Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) avizoval navýšenie výdavkov na obranu na výšku 1,6 % a následne do roku 2024 na 2 % HDP. “Cieľom navyšovania obranných výdavkov je posilniť vlastnú obranyschopnosť, ako aj spôsobilosti v oblasti kolektívnej obrany,” uviedol minister. Potrebuje Slovensko aktuálne posilniť vlastnú obranyschopnosť? Potrebuje NATO posilniť kolektívnu obranu? Aký signál vysiela Ruskej federácii vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia? Je hystériou, ak ľudia reagujú kriticky na prítomnosť amerických vojakov na území SR? Na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa obrany SR odpovedal generálmajor vo výslužbe Ing. Emil Vestenický.

Na snímke Emil Vestenický

Minister obrany mediálne avizoval postupy SR vo vzťahu k členstvu v NATO. Aký je váš postoj k navyšovaniu výdavkov na obranu, ktoré by mali dosiahnuť výšku 1,6 % HDP do roku 2020 a 2 % HDP do roku 2024, ku ktorému sa zaviaže Slovensko na samite v Bruseli v dňoch 11. a 12. júla?

Minister vládnej koalície nie je v politike suverénnym pánom. Nie je ani vlastníkom masmédií, aby mohol verejnú mienku ovplyvňovať na svoj prospech. Je len predstaviteľom nominujúcej ho politickej strany zastrešujúcim danú oblasť. Ním podávané vyhlásenia častokrát viacej prezentujú jeho výrečnosť, než skutočný vplyv na smerovanie danej oblasti.

V otázke stavu materiálneho vybavenia ozbrojených síl, vrátane výzbroje, sme zo štátov V-4 v ďaleko najhoršej situácii. Zámerné dlhodobé zanedbávanie armádnych potrieb a ignorovanie rýchlosti modernizačných ponúk v dnešnej dobe je hazardná hra o osud štátu. Ale, stalo sa. V princípe sa v oblasti výskumu a vývoja v intervale troch- štyroch rokov nahromadí také množstvo poznatkov využiteľných v konštrukcii zbraní, munície a bojovej techniky, že z pozície prinášaných taktických výhod je žiaduce ich realizovať. Ináč to, čo je k dispozícii zastaráva a prenáša sa do nárastu možných strát životov vojakov a ohrozuje úspešnosť plnenia úloh kladených na vojsko.

Naši politici sa dlhé roky usilovali s väčším či menším maskovaním, ale vždy úspešne, modernizáciu armády blokovať. Motív ich konania opomínam, konštatujem len jeho výsledky. Armáda zaostala nielen v oblasti materiálnej. Obrannú problematiku štátu je treba riešiť komplexne. To znamená od vôle občana brániť svoj štát, vytváranie dobovo moderných bojových a informačných prostriedkov, cez ďalšie materiálne, energetické, potravinové zdroje i stabilných spojencov. To bez nákladov i pevnosti politických postojov nepôjde a akékoľvek príštipkárčenie bude len na škodu veci.

Kľúčovým problémom dneška je dostať plánované finančné prostriedky tam kam patria, bez ohryzenia zažiadanými parazitmi a politickými špekulantmi. Tie prostriedky majú smerovať na  prospech obrany Slovenskej republiky, nie NATO, aj keď sa do súvislostí s ním dávajú. Pripomínam tiež, že okrem vami spomínaného rokovania prichádza určujúcejšia udalosť, plánovaná na 16. júla v Helsinkách. Ide o stretnutie prezidentov Ruska a USA. Predpokladám, že bude mať  do budúcnosti osudovejší vzťah k ovplyvneniu celého sveta, než spomínaný samit.

 

“Cieľom navyšovania obranných výdavkov je posilniť vlastnú obranyschopnosť, ako aj spôsobilosti v oblasti kolektívnej obrany,” uviedol minister Gajdoš. Je podľa Vás aktuálna situácia vo svete taká, že potrebuje Slovensko posilniť vlastnú obranyschopnosť?

Mám dostatok dôvodov zotrvať na svojom dávnom postoji mediálne vyjadrenom v roku 2003, že NATO v roku 2019 nebude oslavovať 70.výročie svojho vzniku. Tvrdím, že v podobe, na ktorú sme si zvykli, prestane existovať. Jeho existencia v dnešnom svete je v rozpore s celoplanetárnymi záujmami rozvoja ľudstva. Potláča technologický rozvoj členských štátov a súc mocenským nástrojom záujmov amerických finančníkov je aj hrozbou nezávislého rozvoja nielen demokracie štátov v zóne  ich vplyvu, ale aj ich skutočnej existencie. To už nie je ani forma neokolonializmu, to je novodobé otrokárstvo namierené nielen voči individuálnej ľudskej bytosti, ale voči celým štátom.

Keďže hrozba vojnou sa z medzištátnych vzťahov nevytráca a v blízkej budúcnosti ani nevytratí, pretože vo svete existuje neúmerne silná podpora avanturistických politikov bažiacich po moci a schopných nasmerovať na vojnovú cestu celé národy pod ich vplyvom, výdavky aj na našu armádu majú nadobúdať primeraný rozmer a byť využité tak, aby obranu štátu zaistili.

Naša obranná dostatočnosť spočíva v schopnosti armády zasadiť každému potenciálnemu agresorovi odvetu, ktorá mu spôsobí škody podstatne prevyšujúce zisky plynúce z agresie. Pričom to nemusí byť spôsobené len fyzickým ničením, pretože dnešný spôsob vedenia vojny nie je podmienený len povedzme tankami, ale napríklad aj obsahom a spôsobmi podávaných informácií. Veď to, čo sa nepodarilo Hitlerovým tankom, môže byť dnes dosahované finančným a ekonomickým tlakom. Pripúšťam, že aj takto sa nám môže prejavovať evolúcia.

Výdavky sú podľa mňa namieste, avšak nemajú mať nič spoločné s potrebami NATO. Ak budú venované prospechu tejto organizácie a nie našej republiky, odmietam ich. Ak podporia reálnu výkonnosť našich ozbrojených a obranných síl, podporujem ich. Prostredníctvom takých zdrojov, môže naša republika vytvoriť dostatočnú silu na odradenie potenciálneho nepriateľa od agresie proti SR. Pochybovačov možno odkázať na múdrosť starých Rimanov. Ak chceš mier, chystaj sa na vojnu. Kto odmieta živiť svoju armádu, bude živiť cudziu a drahšiu.


Potrebuje NATO posilniť kolektívnu obranu?

Kolektívnosť obrany NATO je už dávno iba planá fráza. Nie je to ničí obranný mechanizmus, ale blok na presadzovanie záujmov USA, teda nástroj vojenskej agresie voči každému štátu, ktorý sa zdráha podvoliť ich zámerom. Takže akékoľvek posilňovanie ozbrojených štruktúr tejto organizácie má agresívny zámer a zdôrazňujem, že členské štáty a ich armády sú viac v službách prospievajúcich USA než svojich vlastných.

Prvoradým cieľovým záujmom americkej politiky je Amerika sama. Práve to sa snaží vyjadriť ich prezident Donald Trump propagandistickým heslom „Amerika first“. Jeho voličom to síce znie príťažlivo, ale čo ostatné štáty sveta? Veď ich občania to môžu právom považovať za vnucovanie im pozície druhoradých ľudí. Prečo by sa s takým osudom mali zmieriť a ešte navyše pomáhať s udržiavaním takých poriadkov svojou vojenskou silou?  Vynára sa otázka, či týmto postojom pácha prezident USA nejaké zlo, keď sa vo svojom počínaní sústreďuje na prvoradosť prospechu vlastných občanov. Myslím si, že keby odmietal agresivitu voči ostatným štátom, tak ani nie. Práve naopak, dáva jednoznačný príklad ostatným politikom, že sa majú sústrediť na záujem občanov svojho štátu a vypustiť zo svojho programu submisívne poklonkovanie veľmociam, ktoré predstavuje len únikové cesty maskujúce ich neschopnosť a neochotu jasne formulovať a chrániť záujem svojho národa.

Lenže USA práve prostredníctvom NATO nanucujú svoje záujmy nielen ostatným štátom mimo tento blok, ale aj jeho členským štátom, ktoré v lupičskej nádeji, že sa im ujde nejaká kostička z americkej hostiny, bezvýhradne poslúchajú. To je pre tento svet veľká hrozba, smerujúca ľudí do poroby. Keď napokon začnú USA rešpektovať pôvodnú zakladajúcu ideu OSN, samé sa zrieknu potreby udržiavať NATO a o žiadnom jeho posilňovaní nebudú už žiadne reči. Tie sa prenesú do oblasti jeho rekonštrukcie, ktorá ho rozmetá.

 

Aký je Váš postoj k vyslaniu slovenských vojakov do Pobaltia? Aký signál to vysiela Ruskej federácii?

Jednoducho povedané, môj postoj je odmietavý. Je to ukážkový príklad politického vydierania slabších partnerov v NATO. Jediný „pozitívny“ prínos z prítomnosti našich vojakov tam, spočíva v demonštrovaní jednoty satelitných štátov, dávajúcich tak svetovej verejnosti najavo podporu nátlakovej politiky USA. SR si tým žiadne bonusy nezíska. Možno nám za takéto aktivity poslúžia napríklad dočasným nezatvorením železiarní v Košiciach.

Čo sa týka Ruska, bude to z časti pôsobiť ako podpora nádejí toho mála nespokojencov s výsledkami prezidentských volieb, ale aktuálna štátna moc i všetci jej stúpenci predstavujúci drvivú väčšinu obyvateľstva to vnímajú ako súčasť ďalších prejavov nátlaku a hrozby proti právu na sebaurčenie. Len dúfam, že v protiopatreniach voči SR budú Rusi prezieravejší a budú brať väčší ohľad na záujmy občanov SR než to okolnosti „dovoľujú“ našej vlastnej vláde. To hovorím z pozície dostupných faktov, nie emócií.

 

Ako nazeráte na vytvorenie novej výcvikovej misie NATO v Iraku? Žiada si to podľa vás aktuálna situácia na Blízkom východe?

Je to opäť o záujmoch USA nastoľovaných prostredníctvom NATO. Vojská tejto organizácie, z rozhodnutia USA a ich hlavným pričinením, rozbili pôvodnú irackú štátnu moc a jej štruktúry. To všetko na základe vykonštruovaných, nepravdivých obvinení. Spustili chod udalostí, ktorými stvorili ISIL a dlhodobo znemožňujú normálny život v tomto regióne. Aj tam treba hľadať stopy provokovania imigrantskej invázie do Európy. Teraz nevedia ako z toho vykľučkovať.

Prospešnejšie bude dať priestor všetkým štátom, aby si spravili poriadok doma z vlastnej iniciatívy. Zahraničná účasť má mať formu pomoci a nie násilia. Podporme tam možnosti mierového rozvoja a nie policajné či vojenské diktáty. Dôslednejšie by sa v OSN mali zaoberať odstránením následkov vojny na život postihnutých ľudí a reparáciami za škody spôsobené arogantným postojom k medzinárodnému právu zo strany vojenských a hospodárskych veľmocí.

 

Vráťme sa opäť na Slovensko. Vláda má rozhodovať o nákupe nových stíhačiek. Má padnúť rozhodnutie medzi švédskymi Gripenami a americkými F-16. Ktorý typ stíhačiek by ste vy rád videli vo výzbroji SR?

Obe lietadlá predstavujú výbehové typy a do obranyschopnosti SR prinesú hlavne nadmerné výdaje a skôr poslúžia ako nástroj na zbavenie republiky finančných prostriedkov než na posilnenie jej obranyschopnosti. Naši kompetentní predstavitelia by sa mali viacej zaoberať a aj argumentovať, obrannými potrebami SR než záujmami NATO. Keďže sú to lietadlá staré, rovnako ovplyvnia všetky zabezpečovacie štruktúry. Navyše budú vyžadovať časté opravy a náročnejšiu údržbu so zvýšenou spotrebou náhradných dielov čím sa predražia, a to nehovorím o spotrebnej časti výzbroje, munícii. Veď tieto lietadlá nie sú určené na nejaké poletovanie, ale na opakované plnenie bojových úloh, na ničenie stanovených cieľov aj viacnásobnými údermi. To nie sú zbraňové systémy jednorazového použitia, a len na konanie nejakej vzdušnej strážnej služby na východnej hranici NATO, ako to neraz z úst propagandistov zaznieva, budú nezmyselne drahé. Keď sme už čakali tak dlho, využime to a vyberme si systémy s perspektívou a nie staré hrnce. K druhej časti vašej otázky podotýkam, že môj názor na výzbroj v SR je v dnešnej politickej konštelácii irelevantný, takže škoda slov. Napriek tomu, náznak logiky môjho prístupu k danej problematike sa rysuje v predošlých odpovediach.

 

Parlament nedávno schválil prítomnosť amerických vojakov na Slovensku. Poslanec za SNS Anton Hrnko vysvetlil, že „naši partneri z Aliancie nám ponúkli takéto zvyšovanie kvalifikácie bezplatne. Bolo by krátkozraké a populistické túto možnosť nevyužiť.“ Zdieľate podobný názor ako poslanec?

Pán poslanec má síce zmysel pre zvláštny humor a sarkazmus, ale súdiac podľa jeho hlasovania v NRSR, tu sa neprejavuje. Ja sa so závermi z jeho úvah nestotožňujem, čo aj je poslanec za SNS, ktorej členom som kedysi bol. Keby prezentoval len svoj názor, nebolo by to hrozivé. Ale na jeho pleciach sa nesie parlamentná funkcia a bremeno zákonodarcu v pozícii strany, ktorá by mala byť, a kedysi aj bola, pronárodná.

Osobne názorovo podporujem ľudí s väčšou hĺbkou prieniku do takýchto závažných udalostí aké komentoval a o akých v Národnej rade SR rozhoduje. Nebudem vstupovať do svedomia jeho voličov, iste sa v ňom lepšie vyznajú sami a na základe prezentovaných informácií z úst samotných poslancov posúdia kto je v NRSR skutočným zástancom občianskych a národných záujmov.

 

Ide podľa vás o hystériu, ak ľudia reagujú kriticky na prítomnosť amerických vojakov na území SR?

Pripomínam, že každá prítomnosť amerických vojakov na území cudzích štátov má predovšetkým proamerický význam, aj keby bola vysvetľovaná tými najposvätnejšími záujmami. Navyše, vždy je vyhodnocovaná ich potenciálnymi nepriateľmi a každému ich objektu sa prisudzuje významnosť odpovedajúca miere ohrozenia protivníka, ktoré predstavuje. Stáva sa tak objektom v zameriavači protivníkových zbraní. Za istých okolností sa z protivníkov stávajú nepriatelia a môžu prehovoriť zbrane. Ani dnešné vysokosofistikované zbrane však nerozlišujú druhy vojenských uniforiem a výbuch likviduje objekt, ktorý zasiahol. S takými následkami treba rátať aj v našej situácii.

Tendenčné označovanie kritických postojov racionálne uvažujúceho občana za hystériu, dokazuje nevyberavosť platených majstrov propagandy pri potláčaní práva človeka mať svoj názor. V tomto prípade sa snažia označiť názory ľudí za chorobne emotívne, čo podľa zaužívaných algoritmov ľudského chovania už vyžaduje zvláštnu opateru. S prekrucovaním reálneho postoja na chorobný sa v propagande stretávame často. Aspoň lepšie vidíme, čomu všetkému sú propagandisti ochotní za peniaze poslúžiť.

 

Ing. Emil Vestenický, Genmjr. v.v., podpredseda strany Práca slovenského národa (PSN) pochádza z roľníckej rodiny z Turej neďaleko Levíc, kde sa 17. júla 1948 narodil. Po absolvovaní VVU OJ vo Vyškove na Morave od roku 1969 pracoval ako profesionálny vojak. Počas svojej vojenskej kariéry prešiel prevažne veliteľskými, ale aj štábnymi funkciami od veliteľa čaty až po veliteľa pozemného vojska Armády SR. Do hodnosti generála ho vymenoval prezident SR v roku 1994. Je absolventom vojenskej akadémie AZ v Brne a Akadémie generálneho štábu Ozbrojených síl v Moskve.

V roku 1999 prešiel osemmesačným anglickým jazykovým kurzom v USA a potom absolvoval americký vojenský kurz na riadenie zahraničných operácií v podmienkach spojeného velenia NATO. Od roku 2005 pracoval pre odborný kabinet národniarov, v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom NR SR za SNS.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Spojenci USA, ktorí sú najviac zraniteľní voči Rusku, žiadajú viac vojakov a zbraní. Provokujú a boja sa zároveň

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Washingtonpost/Foto:TASR/DPA-Frank May,Pixabay)   V celej Európe je rozmiestnených približne 100 000 amerických vojakov, pričom ťažisko sa stále viac sústreďuje na východe. Ale pre tých, ktorí sú na prahu Ruska, to ešte nestačí Keďže Spojené štáty a NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine nasadzujú do…

SR 17 na záver prehrala so Švajčiarmi, napriek tomu skončila tretia

0 icon

Colorado Springs 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov obsadila na Turnaji piatich krajín v americkom meste Colorado Springs konečné tretie miesto. Vo svojom záverečnom vystúpení síce podľahla rovesníkom zo Švajčiarska 1:3, ale v minitabuľke troch trojbodových tímov mala najlepšie skóre, ktoré jej zabezpečilo "bronzovú" priečku…

Aký vývoj predpokladá americký Stratfor na Ukrajine

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-David Goldman)   Článok Stratforu¹, ktorého výňatok zverejnil aj ukrajinský portál Strana.ua s titulkom „Príprava na dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine: Je čas na strane Ruska?“ sa zaoberá perspektívami vývoja tohto konfliktu. Tie najzaujímavejšie prinášame: „Ukrajina dúfa, že opotrebované ruské zbrane, obmedzený počet vojakov a upadajúca ekonomika…

Politici v Nemecku sa obávajú nepokojov kvôli odmietnutiu projektu Nord Stream 2

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Stefan Sauer/dpa)   Podľa denníka Suddeutsche Zeitung zástupcovia rôznych strán vyjadrili názor, že pre Nemecko by bolo ťažké zvládnuť krízu bez plynovodu Napríklad Frank Bommert, poslanec parlamentnej skupiny Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v krajinskom sneme Brandenburska, povedal, že odloženie spustenia Nord Stream 2 povedie k ľudovým nepokojom.…

Kde vidí profesor Mearsheimer príčiny a dôsledky vojny na Ukrajine

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter,TASR/AP-Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin,TASR/AP-Francisco Seco,Facebook)   John J. Mearsheimer,  zaslúžilý profesor katedry politológie R. Wendella Harrisona na Chicagskej univerzite predniesol 16. júna na pôde Inštitútu Európskej únie (EUI) prejav, ktorý uverejnil časopis The National Interest ako aj portál Harvard Kennedy School - Russia Matters (Na Rusku…

Blaha tvrdí, že poslankyňa OĽaNO volala ministrovi, aby “šikanovala bežných policajtov”

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:FB)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) na sociálnej sieti Telegram zverejnil príspevok v ktorom tvrdí, že poslankyňa z OĽaNO, ktorá je obvinená zo zločinu machinácie vo verejnom obstarávaní, podľa jeho názoru "šikanuje policajtov" Blaha sa odvoláva na dva interné materiály, ktoré sa k nemu mali dostať.…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Medvedev vidí Zelenského budúcnosť na tribunály alebo v návrate do komodiálnej šou

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service photo,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   9:10 - Dmitrij Medvedev odpovedal na niekoľko otázok novinárov v Luhansku: Reportér:…

Ako kríza okolo Taiwanu zmení vzťahy medzi USA a Čínou

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Economist/Foto:TASR/AP-Andy Wong,Alberto Pezzali,Xinhua)   Podľa vplyvného britského týždenníka The Economist sa zdá, že Pelosiovej show otvorí novú nebezpečnú éru nepriateľstva medzi dvomi jadrovými a ekonomickými mocnosťami V januári 1950, tri mesiace po víťazstve komunistov v občianskej vojne v Číne, vydal prezident Harry Truman vyhlásenie. Vyhlásil, že…

WSJ: Hrozí, že nedostatok peňazí sa stane Achillovou pätou Ukrajiny

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Kyjev je nútený tlačiť peniaze, aby pokryl náklady na obranu pred ruskou inváziou, ktorá zničila ukrajinskú ekonomiku Ukrajinská obrana proti ruskej invázii sa postupne posilňuje, pretože jej armáda sa rozrastá a prichádza viac západných zbraní. Problémom Sergija Marčenka je, ako to všetko zaplatiť. Ukrajinský…

Podľahnú tlakom? Amnesty International chce preveriť svoju správu o Ukrajine, ktorú ostro kritizoval Zelenský

0 icon

Kyjev 13. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-AP)   Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v sobotu uviedla, že chce preveriť svoju štúdiu týkajúcu sa Ukrajiny. Tvrdila v nej, že ukrajinská armáda ohrozuje civilistov tým, že si vytvára základne a manipuluje so zbraňami v obývaných oblastiach. Táto správa vyvolala vlnu reakcií, zástancovia Ukrajiny sa…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Marek Brna

Poďakovanie čitateľom

0icon

V týchto dňoch dosahujú moje blogy najvyššie priečky pokiaľ ide o čítanosť aj hodnotenie za posledných 7 dní. Ďakujem za priazeň! Viem, že na Slovensku je väčšina ľudí so zdravým zmýšľaním a vedia oceniť talent. Veľmi ma to teší a zároveň motivuje. Samozrejme popritom ďakujem aj redakcii Hlavných správ, je…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke obrovský kvetinový koberec na bruselskom námestí Grand\' Place

Autor: TASR/AP-Virginia Mayo

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Spojenci USA, ktorí sú najviac zraniteľní voči Rusku, žiadajú viac vojakov a zbraní. Provokujú a boja sa zároveň

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Washingtonpost/Foto:TASR/DPA-Frank May,Pixabay)   V celej Európe je rozmiestnených približne 100 000 amerických vojakov, pričom ťažisko sa stále viac sústreďuje na východe. Ale pre tých, ktorí sú na prahu Ruska, to ešte nestačí Keďže Spojené štáty a NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine nasadzujú do…

SR 17 na záver prehrala so Švajčiarmi, napriek tomu skončila tretia

0 icon

Colorado Springs 14. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov obsadila na Turnaji piatich krajín v americkom meste Colorado Springs konečné tretie miesto. Vo svojom záverečnom vystúpení síce podľahla rovesníkom zo Švajčiarska 1:3, ale v minitabuľke troch trojbodových tímov mala najlepšie skóre, ktoré jej zabezpečilo "bronzovú" priečku…

Aký vývoj predpokladá americký Stratfor na Ukrajine

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-David Goldman)   Článok Stratforu¹, ktorého výňatok zverejnil aj ukrajinský portál Strana.ua s titulkom „Príprava na dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine: Je čas na strane Ruska?“ sa zaoberá perspektívami vývoja tohto konfliktu. Tie najzaujímavejšie prinášame: „Ukrajina dúfa, že opotrebované ruské zbrane, obmedzený počet vojakov a upadajúca ekonomika…

Politici v Nemecku sa obávajú nepokojov kvôli odmietnutiu projektu Nord Stream 2

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Stefan Sauer/dpa)   Podľa denníka Suddeutsche Zeitung zástupcovia rôznych strán vyjadrili názor, že pre Nemecko by bolo ťažké zvládnuť krízu bez plynovodu Napríklad Frank Bommert, poslanec parlamentnej skupiny Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v krajinskom sneme Brandenburska, povedal, že odloženie spustenia Nord Stream 2 povedie k ľudovým nepokojom.…

Kde vidí profesor Mearsheimer príčiny a dôsledky vojny na Ukrajine

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter,TASR/AP-Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin,TASR/AP-Francisco Seco,Facebook)   John J. Mearsheimer,  zaslúžilý profesor katedry politológie R. Wendella Harrisona na Chicagskej univerzite predniesol 16. júna na pôde Inštitútu Európskej únie (EUI) prejav, ktorý uverejnil časopis The National Interest ako aj portál Harvard Kennedy School - Russia Matters (Na Rusku…

Blaha tvrdí, že poslankyňa OĽaNO volala ministrovi, aby “šikanovala bežných policajtov”

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:FB)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) na sociálnej sieti Telegram zverejnil príspevok v ktorom tvrdí, že poslankyňa z OĽaNO, ktorá je obvinená zo zločinu machinácie vo verejnom obstarávaní, podľa jeho názoru "šikanuje policajtov" Blaha sa odvoláva na dva interné materiály, ktoré sa k nemu mali dostať.…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Medvedev vidí Zelenského budúcnosť na tribunály alebo v návrate do komodiálnej šou

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service photo,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   9:10 - Dmitrij Medvedev odpovedal na niekoľko otázok novinárov v Luhansku: Reportér:…

Ako kríza okolo Taiwanu zmení vzťahy medzi USA a Čínou

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Economist/Foto:TASR/AP-Andy Wong,Alberto Pezzali,Xinhua)   Podľa vplyvného britského týždenníka The Economist sa zdá, že Pelosiovej show otvorí novú nebezpečnú éru nepriateľstva medzi dvomi jadrovými a ekonomickými mocnosťami V januári 1950, tri mesiace po víťazstve komunistov v občianskej vojne v Číne, vydal prezident Harry Truman vyhlásenie. Vyhlásil, že…

WSJ: Hrozí, že nedostatok peňazí sa stane Achillovou pätou Ukrajiny

0 icon

Bratislava 14. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Kyjev je nútený tlačiť peniaze, aby pokryl náklady na obranu pred ruskou inváziou, ktorá zničila ukrajinskú ekonomiku Ukrajinská obrana proti ruskej invázii sa postupne posilňuje, pretože jej armáda sa rozrastá a prichádza viac západných zbraní. Problémom Sergija Marčenka je, ako to všetko zaplatiť. Ukrajinský…

Podľahnú tlakom? Amnesty International chce preveriť svoju správu o Ukrajine, ktorú ostro kritizoval Zelenský

0 icon

Kyjev 13. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-AP)   Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v sobotu uviedla, že chce preveriť svoju štúdiu týkajúcu sa Ukrajiny. Tvrdila v nej, že ukrajinská armáda ohrozuje civilistov tým, že si vytvára základne a manipuluje so zbraňami v obývaných oblastiach. Táto správa vyvolala vlnu reakcií, zástancovia Ukrajiny sa…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Marek Brna

Poďakovanie čitateľom

0icon

V týchto dňoch dosahujú moje blogy najvyššie priečky pokiaľ ide o čítanosť aj hodnotenie za posledných 7 dní. Ďakujem za priazeň! Viem, že na Slovensku je väčšina ľudí so zdravým zmýšľaním a vedia oceniť talent. Veľmi ma to teší a zároveň motivuje. Samozrejme popritom ďakujem aj redakcii Hlavných správ, je…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Armádny Magazín

Henry Kissinger: USA sú vo vojne na dvoch frontoch, úspešne „postavili“ proti sebe Rusko aj Čínu

0 icon

USA, 14.august 2022 (AM) – Spojené štáty sú v situácii, keď jeden nesprávny krok ich môže okamžite preniesť za bod, odkiaľ niet návratu. Vedenie USA by pri zvyšovaní svetového napätia, podnecovaní intenzívneho globálneho konfliktu malo pamätať na dôsledky pre samotné USA a tiež hľadať „možnosti“ a nie tvrdohlavo ísť do katastrofy,…

Rusko nepotrebuje nepriateľov, keď má takýchto „spojencov“

0 icon

USA, 14.august 2022 (AM) – Vojaci Tadžikistanu, ako aj armády Kazachstanu, Kirgizska, Mongolska, Pakistanu a Uzbekistanu sa zúčastňujú vojenských taktických manévrov. Cvičenia „Regionálna spolupráca – 22“ začali v Dušanbe. Je potrebné poznamenať, že toto podujatie je najväčšie organizované s podporou Spojených štátov amerických. Americké veľvys

Experti o politike NATO po atómovom útoku na Hirošimu a Nagasaki

0 icon

Japonsko, 14.august 2022 (AM) –  Experti ruského mediálneho projektu „Múzeum NATO“ vysvetľujú prečo sa bombardovanie Hirošimy a Nagasaki nestalo prelomovým momentom v zahraničnej politike USA.   Keď vedenie USA so svojimi vojakmi prijímalo rozhodnutie o bombardovaní, veľmi dobre vedelo čo zažijú budúce obete. Doslova

Estónske ministerstvo obrany sníva že Baltské more sa stane vnútrozemským morom NATO

0 icon

Estónsko, 14.august 2022 (AM) - Estónsko a Fínsko sa dohodli na zjednotení pobrežnej obrany po tom, čo sa Fínsko pripojí k vojensko-politickému bloku NATO. Tým sa uzavrie východ do Baltského mora pre ruské vojnové lode. Uviedol to estónsky minister obrany Hanno Pevkur v rozhovore pre noviny Iltal

Stíhač tankov NATO. Vylepšené ruské samohybné delá 2S25 ukončili skúšky

0 icon

Rusko, 14.august 2022 (AM) – Štátne skúšky modernizovaného 125-milimetrového samohybného protitankového dela 2S25 boli ukončené, uviedol pre RIA Novosti Vladimir Artjakov, prvý zástupca vedúceho ruskej Štátnej korporácie Rostec.   Vojenský expert Alexej Leonkov hovoril o bojových vlastnostiach vylepšeného samohybného protitankového dela 2S25. Samohybné d

FOTO DŇA

Na snímke obrovský kvetinový koberec na bruselskom námestí Grand\' Place

Autor: TASR/AP-Virginia Mayo

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali